Politiek ProgramPin                        

Rode Morgen bouwt
aan een nieuwe revolutionaire partij

Alleen het echte socialisme biedt de volkeren op de wereld toekomstperspectief. Het imperialistisch wereldsysteem schudt op haar grondvesten, het heeft zich verstrikt in tegenstellingen die het niet op kan lossen. De internationalisering van de productie leidt niet tot orde, maar tot steeds grotere wanorde en conflicten. De vooruitgang van de moderne wetenschap en technische kennis scheppen verwachtingen die niet waar gemaakt worden. De mensheid heeft de middelen en voorwaarden geschapen om iedereen een goed leven te kunnen verzekeren, maar het kapitalisme breekt deze aan stukken. Verworvenheden en rechten van werkende mensen blijken onder burgerlijk-democratische verhoudingen even tijdelijk en voorwaardelijk als verkiezingsbeloften. De opeenhoping van absolute rijkdom in handen van een steeds kleinere groep rijken in tegenstelling tot de opeenhoping van absolute armoede bij miljoenenmassa's, brengen arbeiders en werkenden over heel de wereld in opstand. We staan aan de vooravond van een nieuwe stormloop op het imperialistisch wereldsysteem.

Om de toekomst te bevechten zal de arbeidersklasse zich zlf met de politiek moeten gaan bemoeien. Alleen het echte socialisme biedt perspectief. Zonder een marxistisch-leninistische massa-partij zal de arbeidersklasse in Nederland zich niet succesvol bij deze internationale revolutionaire strijd kunnen aansluiten. De GML/Rode Morgen stelt zich tot taak in Nederland de partij van de arbeidersklasse van de grond af opnieuw op te bouwen, in de beste traditie van de revolutionaire Nederlandse communisten.

Vastgesteld op 7 januari 1996

Inhoud Program