Beginselprogram    
en
Aktieprogram
van de
GML/RODE MORGEN


Beginselprogram

Voorwoord
Ontwikkeling van het kapitalisme in Nederland
Imperialisme: toename van de massa van ellende
Dictatuur monopolies staat maatschappelijke vooruitgang in de weg
Aan de vooravond van een nieuwe stormloop
Bankroet modern revisionisme
Wereldwijd groeit het verzet
Klassenstrijd arbeiders is de basis van onze politiek
Van defensief naar offensief
Alleen het echte socialisme heeft toekomst
Lessen tegen verval
Nieuwe marxistisch-leninistische arbeiderspartij
Naar een massapartij van het werkende volk
Aktie-eenheid en internationalisme
Hun strijd, onze strijd


Actieprogram
Deel I	Voor de verbetering van de sociale positie
	van de arbeidersklasse en de werkende mensen
Deel II	Voor ontplooiing van de strijd van de werkende massa's
Deel III	Voor internationale strijd en solidariteit

Program bestellen?        klik hier!


Political Program in English