RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Succesvolle strijd voor havenbanen
Het hek van Wijbenga
Nieuwjaarsreceptie Rode Morgen
Acties tegen imperialistische agressie
Regering Frankrijk moet inbinden
Tweebosbuurt Rotterdam wint rechtszaak
Minister Koolmees wil geen gelijk loon
Actief verzet tegen imperialistische oorlog
Protest Griekenland
Staking technische groothandel
Ondernemer of dagloner
Grootste staking ter wereld India
Stilleggen Chemelot ‘geen optie’
Wetenschap zou van iedereen moeten zijn
Woorden en feiten bij Shell
Amazon valt door de mand
Wat heeft Zuid aan De Jonge?
Sterkste loonstijging - resultaat negatief
Erdogan wil deel van Libische poet
Wapens boven voedsel
Gaswinning Groningen met trucs gerekt
Kloof dit jaar weer groter
Stakingen Frankrijk gaan door
Etos-collega’s staken drie dagen
Regering traineert klimaatmaatregelen
Onvrede in recordaantal demonstraties
Imperialistische strijd om Russisch gas
Wie is verantwoordelijk voor de uitstoot?
Weinig gelijkheid man-vrouw
Middeleeuws delven naar hightech grondstoffen
Onmacht en onwil op klimaattop Madrid
Protest India tegen racistische wet
Tien jaar PiB
Rise up voor Rojava
Dertig-urenweek op kosten van de bedrijven!
Italianen tegen extreemrechts
Demonstatie tegen ontslag haven
Basisscholen Amsterdam dicht
Losse contracten onveilig
Staalarbeiders Tata tegen massaontslag
Leugens over Afghanistan
Fransen staken tegen pensioenroof
Armoede blijft
Onafhankelijke wetenschap?
Regering riskeert aardbeving Pernis
Opnieuw kernwapens in Volkel
NAVO-top vol tegenstellingen
Loondumping bij Picnic
NL-bijdrage aan klimaatprobleem
Stakingsactie PostNL Halfweg
Schandaal ontwikkelingsbank


14 januari 2020 Succesvolle strijd voor havenbanen
Honderdtwintig havenwerkers van APMTR rijden met een slakkengangetje over de N15 op de Maasvlakten naar het nieuwe zusterbedrijf APMT MVII en blokkeren daar de poort gedurende twee en een half uur. De groep havenwerkers voor de poort groeit aan tot 200. De politie moet de stroom vrachtwagens omleiden naar een parkeerterrein.
Waarom dit protest? Het moederbedrijf APMT in Den Haag verkoopt midden 2020 APMTR aan Hutchison, de eigenaar van buurman ECT. Er geldt weliswaar een werkgarantie van vier jaar, maar door automatisering en vanwege overlap op de kantoren verdwijnen er meer dan 200 banen. Het moederbedrijf APMT gaat het nieuwe bedrijf APMT MVII juist uitbreiden, dus zouden de collega’s van de oude naar de nieuwe terminal over kunnen. Het bedrijf heeft dezelfde eigenaar. Zo kunnen zij hun baan in de haven behouden, met alle rechten zoals salaris en pensioen. Het probleem is dat directie en ook de OR van het nieuwe bedrijf zich verzetten tegen deze transitie. Volgens de CAO kan APMT MVII aan nieuw personeel van buiten een loon van ongeveer 10.000 euro lager betalen.
De actie vond plaats tijdens overleg tussen directies en OR van beide bedrijven. Het resultaat van de actie was de toezegging dat de nieuwe banen bij APMT MVII openstaan voor transitie van collega’s van de oude terminal. Actie werkt.

13 januari 2020 Het hek van Wijbenga
De VVD-wethouder van Rotterdam zegt in een interview dat Rotterdam per jaar maximaal 640 statushouders kan huisvesten - ťťn op de duizend inwoners van de stad. Anders zou er teveel druk komen op sociale woningbouw, onderwijs en zorg. Eenzelfde opvatting heeft Wijbenga en zijn VVD - maar ook het hele gemeentebestuur van Rotterdam - over mensen met een laag inkomen. Daarom worden er sociale huurwoningen gesloopt (waarvan Wijbenga nu zegt dat er te weinig zijn om ook nog vluchtelingen te huisvesten) daarom wordt er bezuinigd op de zorg - terwijl er voor prestigeobjecten als Feijenoord City tientallen miljoenen ter beschikking worden gesteld.
Waarschijnlijk zou Wijbenga het liefst in een wijk met een hek eromheen wonen, waar alleen maar hoog betaalden wonen. Om de belangen van de gewone Rotterdammers bekommert hij zich niet, of ze nu in de Afrikaanderwijk of in SyriŽ geboren zijn.

12 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie Rode Morgen
Zondagmiddag werd bijna traditioneel de Nieuwjaarsreceptie van de Rode Morgen gehouden. Een feestelijk programma met strijdliederen, toespraken en een filmvertoning.
Overal in de wereld, maar ook in Nederland gaan veel mensen de straat op voor een inkomen waar je van kan leven, tegen grote werkdruk, voor goed onderwijs en zorg, maar ook tegen oorlogsdreiging en milieuvernietiging. Vooral jongeren beseffen steeds meer dat het kapitalisme die problemen niet kan oplossen, maar juist veroorzaakt en eisen ‘system change’. De Rode Morgen biedt daarvoor het perspectief van het echte socialisme en bouwt aan een revolutionaire partij van werkende mensen, die op allerlei gebied de strijd tegen het financierskapitaal versterkt en perspectief geeft. Wat dat betreft is er vooruitgang, want we zijn nu vertegenwoordigd in het hoge noorden en het diepe zuiden van het land. Maar we hebben veel meer leden nodig. Dus sluit je aan!
Het jaar begint positief: de revolutionaire wereldorganisatie ICOR en ILPS (Internationale Liga van Volksstrijd) - beide met vele lidorganisaties over de hele wereld – zijn het eens geworden zijn over de oprichting van een internationaal anti-imperialistisch en antifascistisch eenheidsfront. Samenwerking op wereldwijd niveau is van groot belang, nu de onderlinge rivaliteit van de imperialisten het oorlogsgevaar vergroten en binnenlands overal verrechtsing tot fascistoÔde regeringen aan toe worden ingezet om mensen te verdelen en onderdrukken. ICOR en ILPS zijn een principeverklaring en reglement voor het front overeengekomen en gaan nu andere organisaties benaderen om mee te doen. De bedoeling is dat ook in Nederland een afdeling van dit eenheidsfront wordt opgericht, waarvan zowel organisaties als personen lid kunnen worden.
En dan wordt ook het eerste nummer van ‘De Overdracht’ gepresenteerd – een nieuwe bedrijfskrant waar de Rode Morgen aan meewerkt – net zoals bij ‘De Volle Lading’ voor de havens en ‘Post in Beweging’ voor de post. ‘De Overdracht’, die ook digitaal zal worden verspreid, wil collega’s uit alle sectoren van de zorg de gelegenheid geven om ervaringen, misstanden, acties en solidariteit uit te wisselen - met als doel de strijd en de onderlinge solidariteit en samenwerking te versterken. Iedereen kan berichtjes, foto’s enzovoorts insturen, maar er zijn wel bepaalde principes. Een van die principes is de financiŽle onafhankelijkheid van de krant. Dus: geef een bijdrage.
Eind december was het 70 jaar geleden, dat Nederland na vier jaar koloniale oorlog eindelijk de onafhankelijkheid van IndonesiŽ erkende. De IndonesiŽrs kregen bij hun vrijheidsstrijd solidariteit van over de hele wereld. In AustraliŽ boycotten havenwerkers en zeelieden met succes de schepen die het Nederlandse leger in IndonesiŽ moesten bevoorraden. De progressieve filmmaker Joris Ivens maakte er een documentaire over: ‘Indonesia Calling’ en die wordt vertoond.
De rest van de middag en begin van de avond werden gebruikt voor met elkaar praten, uitwisselen, discussiŽren, afspraken maken en lekker eten - zelfgemaakte en meegebrachte gerechten. Voor het vele werk dat wacht werd het mooie bedrag van ruim vierhonderd euro opgehaald.

12 januari 2020 Acties tegen imperialistische agressie
Meer dan honderd mensen protesteren op het Spui in Amsterdam tegen de Amerikaanse agressie en de dreigende oorlog van de VS met Iran, met vreselijke gevolgen voor miljoenen mensen. De demonstranten verwijten de regering-Rutte geen stelling te nemen tegen deze oorlog, maar ‘begrip’ te betuigen voor de Amerikanen die hun imperialistische positie willen behouden.
De zondag daarna demonstreert een iets kleinere groep in Maastricht. Hier wordt ook gewezen op de gevolgen van de oorlog voor Irak. In dat land werden de Iraanse generaal Soleimani en Mahdi al-Muhandis (de tweede man van de Iraans-gezinde Iraakse Al-Hashd al-Shaabi-militie in Irak) vermoord. Op zijn beurt reageerde Iran met raketten op een Amerikaanse basis in Irak. Ook migranten uit Iran en Irak demonstreren mee. Op een journalistenvraag of zij niet graag het Iraanse bewind ten val gebracht zouden zien, antwoordt een van hen: ‘Ja, maar dat is aan het Iraanse volk zelf om te beslissen en uit te voeren’.

11 januari 2020 Regering Frankrijk moet inbinden
Nadat onderhandelingen met de vakbonden weer mislukten, laat de Franse premier Philippe de volgende dag weten dat de regering toch haar plan ter discussie stelt om de pensioenrichtleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Wat dit concreet inhoudt is niet duidelijk en bovendien is daarmee de aanval op vroegpensioenregelingen nog niet opgelost. En evenmin de verlaging van het salaris waarover het pensioen berekend wordt. Maar de uitspraak is een trendbreuk met het parool van de regering tot nu toe.
De stakingen tegen Macron’s pensioenplannen en eigenlijk zijn hele economische beleid duren nu al ruim vijf weken - een record voor de afgelopen 30 jaar. Tijdens de kerst-en nieuwjaarsperiode was de deelname wat minder. Op de 5de nationale actiedag van donderdag 9 januari kwamen opnieuw meer dan een half miljoen mensen op de been. Bij het spoor en ander openbaar vervoer zijn dagelijks stakingen, maar deze dag werd er ook gestaakt op raffinaderijen, in ziekenhuizen, door leraren en door advocaten. Ondanks de overlast, die vooral niet-rijdende treinen en metro’s geven, steunt nog steeds een flinke meerderheid van de Fransen de acties.

10 januari 2020 Tweebosbuurt Rotterdam wint rechtszaak
Nee, een definitieve overwinning is het niet, maar wel een flinke opsteker voor de bewoners, die al een paar jaar vechten tegen de sloop van hun sociale huurwoningen: de rechter weigert corporatie Vestia toestemming te geven om de huurovereenkomst met een aantal bewoners op te zeggen. Vestia had onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de huizen gesloopt zouden moeten worden en ook de bewoners geen goede andere woning aangeboden. Een andere rechter had Vestia bij een andere groep huurders wel toestemming had gegeven.
Vestia wil in dit deel van de Afrikaanderwijk 599 woningen en bedrijfsruimtes slopen, zogenaamd omdat de huizen slecht zouden zijn. Behalve achterstallig onderhoud door hetzelfde Vestia valt dat eigenlijk best mee. Ruim 30 jaar geleden hebben veel huizen een hoogrenovatie gehad. De eigenlijke bedoeling is dan ook de samenstelling van de wijk te veranderen: sociale huurwoningen en bedrijfsruimtes zouden vervangen moeten worden door 374 nieuwe woningen, waarvan 143 vrije sector-koopwoningen, 101 vrije sector huurwoningen en 130 nieuwe (duurdere) sociale huurwoningen. Daarmee zouden niet alleen de huidige bewoners van hun betaalbare woning en hun solidaire buurt worden beroofd, maar het toch te kleine aantal betaalbare woningen in Rotterdam verder worden verlaagd. Daartegen verzet een flinke groep bewoners met vrienden zich met grote vasthoudendheid. De strijd is niet gestreden, want Vestia kan in hoger beroep en het gemeentebestuur van Rotterdam staat pal achter dit beleid, maar ze hebben laten zien te kunnen doorzetten en verdienen daarbij solidariteit. Wie strijdt kan winnen.

10 januari 2020 Minister Koolmees wil geen gelijk loon
De EU maakt het mogelijk de loonconcurrentie tussen in Nederland wonende en (officieel) gedetacheerde werkers uit andere EU-landen te beperken, maar D66-minister Koolmees wil blijkbaar bedrijven dit voordeel niet ontnemen. Veel Portugese en Oost-Europese collega’s in de bouw, metaal en landbouw krijgen veel minder betaald dan Nederlanders, omdat hun baas – en diens opdrachtgevers – gebruik maken van de EU-detacheringsmaatregel. Werkers, die officieel vanuit een ander EU-land gedetacheerd zijn, vallen onder de wet en de CAO van dat andere land. Voor het overgrote deel van de gedetacheerde collega’s betekent dit concreet minder loon en pensioenopbouw dan de collega’s naast hen die ook formeel in Nederland wonen. Dat leidt tot loondruk met werkloosheid als gevolg. Door de grote boosheid hierover (niet alleen in Nederland) heeft de EU het nu mogelijk gemaakt om in nationale wetgeving de kwalijke gevolgen van de detacheringsmaatregel te beperken, maar Koolmees laat in een nieuw wetsvoorstel veel mogelijkheden voor ongelijkheid bestaan. Die wet komt binnenkort in de tweede kamer. De drie vakbondsfederaties, FNV, CNV en VCP hebben een boze brief hierover naar de D66-minister gestuurd.

11 januari 2020 Actief verzet tegen imperialistische oorlog
ICOR veroordeelt het agressieve en gevaarlijke optreden van de Amerikaanse regering met klem. Met de moord op de Iraanse generaal Soleimani, die neerkomt op een quasi oorlogsverklaring, is het gevaar van een hernieuwd conflict aanzienlijk toegenomen. De volkeren in het Midden-Oosten lijden al tientallen jaren onder de voortdurende militaire agressie van het Amerikaanse leger, dat nu weer een oorlog uitlokt. Dit is een duidelijke schending van het internationaal recht en een daad van staatsterrorisme om de Amerikaanse imperialistische belangengebieden uit te breiden.
Wij eisen de onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen. Wij roepen alle progressieve krachten op om protestdemonstraties en stakingen te houden, zoals ze momenteel in veel landen doen, om zich voor te bereiden op dag X en om actief te protesteren tegen het onmiddellijke gevaar van het uitbreken van een oorlog. Het ICOR zal zijn activiteiten op deze dag coŲrdineren en alle ondertekenaars van deze resolutie zullen protesten organiseren en uitvoeren in hun land. De VS is de grootste oorlogsmachine ter wereld en moet worden tegengehouden.
Binnen Iran is de situatie aanzienlijk verslechterd, ook door de economische sancties. Eind 2019 waren er stakingen en protesten in het hele land, waartegen bruut werd opgetreden. De klassenstrijd heeft een echt revolutionair gistingsproces op gang gebracht, waarbij de arbeidersklasse de leidende kracht is. De stakingsgolf ging over werk, brood en vrede. Het protest van de arbeiders en de brede massa's was niet alleen gericht tegen de verschuiving van de lasten van de crisis op het volk, maar ook tegen de imperialistische agressie van Iran in Jemen, Libanon, Irak en SyriŽ. Het reactionaire regime probeert nu de laffe Amerikaanse aanvallen te gebruiken voor zijn reactionaire nationalistische en expansionistische beleid en probeert de massa daarvoor te winnen.
Wij staan aan de kant van de Iraanse massa's en alle revolutionairen die strijden voor de werkelijke belangen van de arbeiders en de brede massa’s van het volk - tegen de buitenlandse imperialistische agressie en het volksvijandige regime in het land. Actief verzet tegen de grootste oorlogszuchtige en vijand van alle volkeren - het Amerikaanse imperialisme! Alle buitenlandse troepen weg uit de landen van het Midden-Oosten! Actief verzet tegen imperialistische agressie en oorlog! Versterk de revolutionaire wereldorganisatie ICOR!

11 januari Protest Griekenland
In Athene namen enkele honderden demonstranten deel aan een mars tegen Amerikaanse oorlogsstokerij in het Midden-Oosten. De mars begon voor het Griekse parlement en eindigde bij de Amerikaanse Ambassade. Vooral de recente Amerikaanse provocaties jegens Iran vormden de aanleiding, maar de demonstratie was een protest tegen Amerikaans imperialisme in de hele regio. Demonstranten riepen ook leuzen als "NAVO-basissen en kernwapens Griekenland uit!". Verschillende progressieve organisaties liepen mee, waaronder het anti-imperialistische front LA-AAS (gevormd door ML-KKE en KKE-ML) en een Grieks-Palestijns solidariteitsnetwerk.

9 januari 2020 Staking technische groothandel
Er wordt gestaakt bij de technische groothandel KlŲckner ODS in Barendrecht, in december gebeurde dit al bij Schuurman in Alkmaar. Er wordt in de sector veel winst gemaakt, dus wil ondernemersorganisatie WTG niet alleen geen 5% loonsverhoging betalen - WTG wil ook de toeslagen voor avond- en zaterdagwerk afschaffen en een aanval op de seniorendagen doen. Voor die winsten hebben de collega’s de afgelopen jaren veel koopkracht ingeleverd. Nu accepteren ze dat niet meer en de WTG probeert zijn zin door te drijven door te weigeren verder met de FNV te onderhandelen. In plaats daarvan gaan ze praten met de ‘moderne’ gele vakbond ‘Alternatief voor vakbond’ (AVV) van Mei Li Vos - leider van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Terwijl de FNV 4000 leden in deze sector heeft, telt de AIV er - in alle sectoren bij elkaar - slechts 1400. Dit ‘vakbondje’ moet het dus vooral van ‘werkgeversbijdragen’ hebben en leent zich daarom voor ondermijning van de vakbondsmacht. Verder proberen afzonderlijke bedrijven de werkers van staken af te houden door 1,5% of 2% loonsverhoging te bieden. Maar de meeste collega’s trappen daar niet in. De twee stakingen waren een aanloop. De komende weken zullen de acties worden opgevoerd.

8 januari 2020 Ondernemer of dagloner
Nederland had op 1 januari het recordaantal van ruim twee miljoen ondernemingen, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). Echter, 66,4% van die ondernemingen zijn fulltime (1,045 miljoen) of parttime (281,600) zzp’ers. Volgens een onderzoek van de regering is het grootste deel hiervan feitelijk een ‘werknemer’. En dan met de werkzekerheid van een uitzendkracht en zonder verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, als zij of hij de premies niet kan betalen van het karige loon, pardon: omzet.
Van de overige bedrijven rekent de KvK er bijna 440.000 met minder dan 250 personeelsleden tot het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), 1108 tot het grootbedrijf (meer dan 250) en 228.500 tot overige bedrijven.

8 januari 2020 Grootste staking ter wereld India
Opgeroepen door tien vakbondscentrales staken en demonstreren niet minder dan 250 miljoen Indiase werkers tegen het beleid van de regering Modi - een hindoe-fascist. “Bharat Bandh” (‘Algemene staking India’) wordt het genoemd. De eisen zijn een minimummaandloon van 21.000 roepies (€ 262), een pensioen voor iedereen en een verbod op koppelbaasconstructies. Verder zijn de acties gericht tegen het privatiseren door Modi van veel staatsbedrijven - zoals spoorwegen en vliegvelden - tegen de groeiende werkloosheid en tegen aanvallen op vakbondsrechten. Maar het zijn niet alleen arbeiders en kantoorwerkers die actie voeren. Vele duizenden leden van boerenorganisaties sluiten zich aan. Boeren kampen vaak met grote schulden, wat tot veel zelfmoorden uit wanhoop leidt. Studenten demonstreren mee tegen stijgende collegegelden en de vercommercialisering van het onderwijs. Gesteund door de vakbonden protesteren ze ook tegen de aanval op 5 januari van een gewelddadige knokploeg op de campus van de Jawaharlal Nehru University (JNU) in New Delhi, een aanval die de politie uren liet begaan. Studenten van deze universiteit zijn actief in het verzet tegen de racistische migratiewet (zie nieuws 16 december) en andere fascistische maatregelen van de Modi-regering.

7 januari 2020 Stilleggen Chemelot ‘geen optie’
Het afvalwater van bedrijvenpark Chemelot (Sittard-Geleen) wordt via een zijrivier geloosd in de Maas en het Maaswater wordt gebruikt voor drinkwater, zowel in Limburg als in Rotterdam. Dan wil je toch wel zeker weten dat daar geen giftige chemische stoffen inzitten. En op Chemelot worden 650 chemische stoffen verwerkt, die afzonderlijk en in combinatie op die giftigheid gecontroleerd moeten worden. Maar Sitech, dat voor Chemelot met veel bedrijven van DSM en Sabic, het afvalwater zuivert, heeft vorig jaar de aanvraag voor een nieuwe vergunning per 1 januari te laat aangevraagd en bovendien niet alle gegevens geleverd, wat het nu alsnog moet doen. Er wordt echter geen bedrijf stil gelegd want, zegt een vertegenwoordigster van het waterschap, "Dat is geen optie. Het heeft financiŽle en commerciŽle gevolgen en het beÔnvloedt de werkgelegenheid". De gezondheid en veiligheid van de mensen wordt opgeofferd aan de winsten van de grote concerns, waarbij ‘werkgelegenheid’ als chantagemiddel wordt gebruikt.

6 januari 2020 Wetenschap zou van iedereen moeten zijn
Technische studenten klagen dat, als zij iets (uit)gevonden hebben wat veel geld op kan leveren, zij vaak een conflict krijgen met de universiteit over wie de eigenaar van de uitvinding of het idee is. Regelmatig komt het tot harde onderhandelingen over juridisch dicht te timmeren contracten over wie de revenuen van een verkoop aan een bedrijf krijgt of wie de (meeste) aandelen krijgt in een speciaal opgericht bedrijf dat de uitvindingen winstgevend moet exploiteren.
Dit zal in een toekomstig socialisme geen probleem zijn: alle uitvindingen en goede ideeŽn worden niet ‘geclaimd’ en als winstmachines verhandeld, maar overal ingezet waar ze het leven voor de mensen kunnen verbeteren. Alleen al voor medicijnen zou dit een wereld van verschil betekenen.

5 januari 2020 Woorden en feiten bij Shell
De Engelse krant ‘The Guardian’ heeft uitgezocht wat de feiten zijn bij de duurzaamheidsleuzen van olieconcern Shell.
In 2016 zei Shell tot eind 2020 vier tot zes miljard dollar te investeren in duurzame energie. Tot nu toe heeft Shell echter hierin maar twee miljoen dollar geÔnvesteerd. In dezelfde periode investeerde Shell 120 miljard dollar in fossiele energie.

4 januari 2020 Amazon valt door de mand
September vorig jaar verklaarde Amazon-topman Bezos plechtig dat zijn bedrijf verantwoordelijkheid ging nemen en ernaar zou streven in 2030 alleen maar duurzame energie te gebruiken en in 2040 netto geen CO2 meer uit zou stoten. Dit onder druk van werkers van Amazon, die ‘Amazon Employees for Climate Justice’ hadden opgericht en het bedrijf opriepen in 2030 netto geen CO2 meer uit te stoten, minder of geen zaken te doen met fossiele bedrijven en geen politici meer te sponsoren die ontkennen dat er een klimaatprobleem is.
De verklaring van Bezos betekende echter niet dat het beleid en praktijk bij Amazon erg verandert – Bezos wil wel een van de rijkste mannen ter wereld blijven -  en dus bleven de Amazon-werkers openlijk kritiek leveren. Maar ongeveer gelijktijdig met Bezos’ mooie woorden heeft Amazon het personeelsreglement aangepast, waarbij het personeelsleden verboden wordt om zonder toestemming uitspraken over het bedrijf te doen. Vervolgens krijgen de collega’s die openlijk kritiek leveren op het milieubeleid van Amazon met de juristen van personeelszaken te maken, die hen met ontslag bedreigen.

3 januari 2020 Wat heeft Zuid aan De Jonge?
'Helpen we Rotterdam-Zuid als daar een flink deel van de Bulgaren neerstrijkt?' De ex-wethouder van Rotterdam gebruikt een interview in de NRC om zijn kansen te verbeteren lijsttrekker en leider van het CDA te worden, door op een ‘nette’ manier de problemen van werkende mensen op buitenlanders af te wentelen. Tijd om vast te stellen wat De Jonge gedaan heeft om de inwoners van Rotterdam - Noord en Zuid - te helpen.
De Jonge heeft als wethouder van zorg een grote aanval gedaan op het recht op thuiszorg en vlak voor hij van wethouder minister werd snel een nieuw contract afgesloten, zodat de werkers in de thuiszorg in Rotterdam een paar jaar langer moeten wachten voor ze hun oude loonniveau weer bereiken.
Verder steunde De Jonge volop het beleid van afbraak van sociale woningbouw door enerzijds sloop en anderzijds upgraden of splitsen van betaalbare huurhuizen in studio’s die voor veel geld verhuurd kunnen worden aan (internationale) studenten.
Evenmin hebben we van De Jonge of zijn medebestuurders gezien dat zij bedrijven en uitzendbureaus aanpakten, die betaalbare huizen gebruikten om zoveel mogelijk arbeidsmigranten onder te brengen tegen honderden euro’s maandhuur per persoon. De Jonge en zijn medepolitici willen de bedrijven alleen maar goedkope arbeidskrachten leveren en verdeeldheid zaaien.

2 januari 2020 Sterkste loonstijging - resultaat negatief
Volgens de berekeningen van het CBS zijn de lonen in 2019 met 2,5% gestegen - de sterkste stijging in tien jaar. Die 2,5% is een gemiddelde en geldt helemaal niet voor de collega’s die geen werk of wel werk maar geen CAO hebben. Maar ook als het loon wel 2,5% omhoog gaat, schieten de mensen er niks mee op: de consumentenprijzen stegen volgens hetzelfde CBS vorig jaar gemiddeld met 2,6% tot eind november. (De prijsstijging over het hele jaar is nog niet bekend.)

2 januari 20202 Erdogan wil deel van Libische poet
Met behulp van de meerderheid van stemmen van de regeringscoalitie krijgt Erdogan in het Turkse parlement groen licht om de in Tripoli gevestigde regering van Al-Sarray met militairen en wapens te hulp te komen. Van Erdogan is bekend dat hij de Turkse macht en invloed in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wil vergroten, maar dit besluit wordt ook als een vlucht naar voren gezien - nu zijn inval in SyriŽ op sterk verzet van de Koerden en hun bondgenoten stuit. In Idlib heeft het regime van Erdogan te maken met regelrechte confrontaties met het Syrische leger van Assad.
De Al-Sarray-regering wordt bestreden door de regering-Haftar met zijn machtsbasis in het oosten van LibiŽ, die met zijn sterkere luchtmacht Al-Sarray in het nauw brengt. Elk van deze regeringen heeft alleen over een deel van het land beschikkingsmacht. Sinds de imperialisten in 2011 de toenmalige Libische president Khadaffi van dit olierijke land ten val brachten, bestrijden milities en belangengroepen elkaar. Met op de achtergrond meer of minder openlijk andere landen, die hopen zo hun deel van de olierevenuen te krijgen. Of het op brute wijze tegenhouden van migranten bewerkstelligen.
Daarbij kiest ieder de Libische bondgenoot van wie hij het meest succes verwacht. Het gevolg is een langdurige burgeroorlog met veel doden, ellende en wreedheden - waarbij een wapenembargo van de VN en oproepen tot vrede worden genegeerd. Naast Turkije steunen Qatar en ItaliŽ de (ook door de VN erkende) regering Al-Sarray. Daarentegen steunen onder andere Egypte, Saoedi-ArabiŽ, de Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk Haftar.

30 december 2019 Wapens boven voedsel
De nieuwe Europese Commissie wil 13 miljard euro uittrekken voor een Europees Defensiefonds. Nu de belangentegenstelling met Amerika onder Trump duidelijker op tafel komt wil de EU een eigen militaire macht opbouwen. Voor de € 3,8 miljard die de EU tot nu toe ter beschikking stelde voor voedselbanken, daar is nu geen begrotingsruimte meer voor. De EU zou welvaart brengen voor iedereen. Maar er leven ruim 33 miljoen mensen onder het bestaansminimum - waarvan negen miljoen door voedselbanken worden gesteund. De Europese Commissie maakt zich er vanaf door ‘te hopen’ dat de lidstaten het geslagen gat in ieder geval voor de helft zullen opvullen.

29 december 2019 Gaswinning Groningen met trucs gerekt
De vorige regering-Rutte met als verantwoordelijk minister Kamp (VVD) kwam na de grote aardbeving met het epicentrum in Huizinge in 2012 sterk onder druk van de bevolking om de aardgaswinning te stoppen. Kamp heeft toen opzettelijk eerst veertien onderzoeken laten uitvoeren om de gaswinning zo lang mogelijk door te laten gaan. Dit zegt de commissaris van de koning Paas (CDA) in Groningen. Hij voegt er cynisch aan toe dat de regering de opbrengsten van de gaswinning na de financiŽle crisis goed kon gebruiken. Hij vergeet erbij te zeggen dat Shell en Exxon zeer op die onderzoeken aangedrongen hebben. In het kapitalisme moeten leven en gezondheid van de mensen wijken voor de winstbelangen van de monopolieconcerns.

27 december 2019 Kloof dit jaar weer groter
Volgens de miljardairslijst van persbureau Bloomberg hebben de 500 rijkste aardbewoners nu samen een slordige 5500 miljard euro aan bezittingen en kregen ze dit jaar niet minder dan 1070 miljard euro erbij. Een stijging van 20%. In de VS is het aandeel van de rijkste Amerikanen in het totale vermogen van dit land sinds 1929 nog nooit zo hoog geweest. Onderzoekers hebben uitgerekend dat deze Amerikanen ook het laagste belastingpercentage betalen. Nummer een en twee op de lijst zijn Bezos (Amazon) en Gates (Microsoft), beide met meer dan € 100 miljard. Nummer drie, de Fransman Arnault van het concern in luxe artikelen Louis Vuitton MoŽt Hennessy – zag zijn vermogen dit jaar met zo’n 32 miljard euro stijgen tot € 95 miljard.
In de lijst van 500 staan twee Nederlanders: Charlene de Carvalho-Heineken met ruim 14 miljard euro op plaats 86. Randstad-oprichter Frits Goldschmeding komt met een bezit van 4,3 miljard euro op positie 443. Overigens ontbreekt minstens ťťn miljardair op de lijst: de eigenaar van het persbureau Bloomberg heeft zichzelf niet op de lijst laten zetten, hoewel hij door de concurrerende lijst van tijdschrift Forbes met een bezit van een kleine € 50 miljard op plaats 14 is gezet. Bloomberg doet met behulp van zijn grote bezit een poging kandidaat voor de Democratische Partij bij de presidentsverkiezingen volgend jaar te worden. Bloomberg stelde zich pas vorige maand kandidaat. Naar verluid wordt om te proberen te voorkomen dat Warren of Sanders - voor hem te links - Democratische kandidaat worden.

24 december 2019 Stakingen Frankrijk gaan door
De Franse president Macron had het graag gewild: een eind aan de pensioenstakingen met als argument de feestdagen. Maar de acties tegen de pensioenplannen van Macron gaan door. Op 20 december sloten twee van de vakbonden bij het spoor een akkoord met de regering, terwijl een deel van hun achterban daar tegen is. De rest staakt door. De Franse arbeiders en werkenden zijn niet van plan zich neer te leggen bij de verhoging van hun pensioenleeftijd met voor velen een lagere pensioenuitkering. Vooral bij het spoor, zowel landelijk als regionaal, wordt veel gestaakt. De warenhuizen in Parijs en de toerismesector in het algemeen ondervinden hiervan de financiŽle consequenties.
De stakingen geven weliswaar ook problemen voor wie langer naar het werk onderweg is of met de feestdagen familie of vrienden wil opzoeken. Toch steunt de meerderheid van de Fransen nog steeds niet alleen de eisen maar ook de stakingsacties. Er is een bankrekening geopend voor solidariteitsbijdragen voor de stakers, waarop veel geld binnenkomt.
Een week eerder moest de door de Franse president Macron aangesteld hoge commissaris voor de hervorming van de pensioenen (Delevoye) aftreden. Er kwam uit dat de man 13 van zijn andere goedbetaalde functies verzwegen had. Het meest viel op zijn – zogenaamd gratis – adviseurschap voor verzekeringsmaatschappijen. Die zijn zeer geÔnteresseerd in de winstmogelijkheden die pensioenverzekeringen hen gaan bieden.

23 december 2019 Etos-collega’s staken drie dagen
De collega’s bij het distributiecentrum in Beverwijk van Etos (de drogisterijketen van Ahold), staken voor de derde dag. De directie weigert serieus in te gaan op hun CAO-eisen, met onder andere een loonsverhoging van 5%. Daarom lopen zij na het verloop van een ultimatum naar buiten en zijn niet meer terug gegaan. De directie probeert lege schappen tegen te gaan door in het weekend stakingsbrekers in te zetten. Toen de FNV dreigde daarover naar de rechter te stappen beloofde ze ermee te stoppen. Maar boter bij de vis gaf Etos niet en dus zetten de collega’s de staking verder.

23 december 2019 Regering traineert klimaatmaatregelen
De Hemweg-centrale is stilgelegd. Dat scheelt 3,6 megaton CO2-uitstoot, 2% van de gehele uitstoot in Nederland. Vier andere kolencentrales blijven draaien, mogelijk zelfs tien jaar lang. Zij stoten samen 18,3 megaton van het broeikasgas uit. Eigenaar Vattenfall van de Hemwegcentrale krijgt van de regering een schadevergoeding van € 52,5 miljoen, ondanks alle winsten in het verleden behaald - en de schade die aan het milieu is toegebracht. Alleen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen – 25% reductie in 2020 ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990 – zouden er nu twee andere kolencentrales stilgelegd moeten worden. Op 20 december verklaarde de Hoge Raad dat de regering het Urgenda-vonnis moet uitvoeren, maar er bestaat grote twijfel of ze dat nu wel zal doen - nadat ze het vonnis vier jaar lang negeerde.

21 december 2019 Onvrede in recordaantal demonstraties
Het aantal demonstraties is in Nederland nooit zo hoog geweest. Hieruit blijkt groeiende zorg en boosheid van de mensen over tal van zaken: hun koopkracht, werkdruk, te weinig leraren en tekort aan zorg - de imperialistische oorlogen en de vluchtelingenpolitiek en zeker ook de dreigende klimaatcatastrofe en de vernietiging van het leefmilieu.
In Amsterdam en Den Haag, de steden waar de meeste demonstraties plaatsvinden, werden bij elkaar dit jaar meer dan drieduizend demonstraties aangemeld. Daarbij komen niet-aangemelde demo’s. Een stijging van tientallen procenten met vijf jaar geleden.

21 december 2019 Imperialistische strijd om Russisch gas
Deze week nam de Amerikaanse Senaat een wet aan (meteen door president Trump bekrachtigd) die met sancties dreigt tegen bedrijven en personen die meewerken aan de aanleg van de Nord Stream-2 gaspijpleiding. Het werk aan deze pijpleiding, die Rusland via de zee rechtstreeks met Duitsland moet verbinden, wordt daarop voorlopig stilgelegd. Allseas, een Nederlands-Zwitsers bedrijf van de Heerema-groep dat met zijn speciale schip de Pioneering Spirit de leidingen in het water legt, stopt daar in ieder geval voorlopig mee. AllSeas heeft bij andere projecten vaak met Amerikaanse bedrijven te maken en wil die inkomsten niet verliezen. Volgens de VS maakt Duitsland en de EU in het algemeen zich met deze pijpleiding economisch en dus ook politiek te veel afhankelijk van Russisch gas. Feit is dat de VS zelf meer gas aan de EU zouden willen verkopen. Duitsland, dat via ex-bondskanselier SchrŲder nauw bij de pijpleidingen betrokken is (2011, 2012 kwamen twee pijpleidingen met een andere route klaar) ziet de Nord Stream-2 als een extra leveringszekerheid van energie, omdat leveranties via pijpleidingen over land soms onderbroken werden door conflicten van Rusland met transitlanden. Vooral met OekraÔne over onder andere de prijs die OekraÔne zelf moest betalen voor het gas of de vergoeding die het kreeg als doorvoerland.
Een aantal Oost-Europese EU-staten als Polen is net als de OekraÔne bang dat met Nord Stream-2 Duitsland en de EU zich bij een conflict niet meer zo druk zullen maken over de pijpleiding waarvan zij afhankelijk zijn.
Rusland legde ook deze week op de valreep een conflict met de OekraÔne bij waardoor ook na 1 januari Russisch aardgas via dat land naar Europa komt. Nederland protesteert net als Duitsland bij de VS tegen de aangekondigde sancties. Shell financiert namelijk met vier andere concerns de helft van de tien miljard euro aanlegkosten. De andere helft betaalt het grote Russische concern Gazprom. Shell doet veel zaken met Gazprom. Zoals bekend wil dit o zo groene bedrijf toch de komende tijd vooral uit fossiele brandstoffen zijn winsten halen. Ook de baggerbedrijven Boskalis en Van Oordt zijn bij de aanleg betrokken.

18 december 2019 Wie is verantwoordelijk voor de uitstoot?
Opnieuw gaan duizenden boeren de straat op met trekkers en veroorzaken zij lange files. Ze vragen aandacht voor de problemen die het terugdringen van de uitstoot van stikstof voor hun bedrijven meebrengt. Er zijn boeren die ontkennen dat er een probleem is en beweren dat het allemaal door ‘extreemlinks’ wordt verzonnen. Maar er zijn er ook die gaan demonstreren bij bedrijven als Shell in Pernis, bij Tata Steel, bij de kolencentrale Amer in Geertruidenberg - die met hun uitstoot niet door de regering wordt aangepakt. En ze demonstreren bij distributiecentra van de supermarkten. Die betalen de boeren zulke lage prijzen, dat zij steeds meer moeten produceren om het hoofd boven water te houden en te weinig geld overhouden om dat op een milieuvriendelijke manier te doen.

17 december 2019 Weinig gelijkheid man-vrouw
Volgens het World Economic Forum (WEF) daalt Nederland dit jaar elf plaatsen, van de 27ste naar de 38ste plaats, als het gaat om de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het WEF wijst erop dat drie van de vier vrouwen hier een parttime contract hebben tegen vier op de tien mannen. Vrouwen doen verder juist meer onbetaald werk dan mannen. Van ministers en Kamerleden is maar een derde vrouw, terwijl in leidinggevende posities ook veel meer mannen dan vrouwen zitten.

16 december 2019 Middeleeuws delven naar hightech grondstoffen
Kobalt - een grondstof die veel gebruikt wordt in batterijen van onder andere elektrische auto’s, laptops en smartphones - wordt veel gewonnen in Congo. Maar net als bij de andere grondstoffen is er bij de winning van alles mis. Het gebeurt vaak in illegale, onveilige mijnen - ook door kinderen. Daarbij vallen regelmatig doden en gewonden. De mijnwerkers hebben te lijden onder corruptie en geweld van bendes die zich ermee verrijken. Grote techbedrijven als Google, Microsoft, Tesla, Zhejiang Huayou Cobalt weten dit, maar profiteren ervan. NGO International Rights Advocates helpt nu veertien Congolese mijnwerkersfamilies met een rechtszaak die schadevergoeding eist van deze grote concerns.

16 december 2019 Onmacht en onwil op klimaattop Madrid
De VN-klimaattop van dit jaar heeft niets anders opgeleverd dan zijn voorgangers: loze beloften voor een verre toekomst. De eigenlijke strijd wordt gevoerd in vergaderingen en overleggen tussen de imperialistische landen en andere grote economieŽn. De rest van de landen, vaak nu al door de gevolgen van de klimaatopwarming bedreigd, staat hier buitenspel. In Madrid zouden concrete afspraken gemaakt worden over met welke maatregelen de deelnemende landen aan de doelstellingen van de Klimaatconferentie van Parijs (2015) zouden bijdragen. Doelstellingen die volgens deskundigen nog altijd tot een flink hogere temperatuurstijging zouden leiden dan het officiŽle doel van 1,5 tot maximaal twee graden. Tot op het laatst – de conferentie eindigde twee dagen later dan gepland – werd in Madrid onderhandeld over emissierechten voor het uitstoten van broeikasgassen. Landen als AustraliŽ, Rusland en Saudi-ArabiŽ met hun grote fossiele belangen zijn zelfs niet bereid de emissierechten voor broeikasgas (die zij nog over hebben van de Kyoto-afspraken) in te leveren. Intussen biedt de emissiehandel allerlei mogelijkheden tot ontduiking. Belangrijker is dat het de aandacht weg trekt van waar het om gaat: zo snel mogelijk ontwikkelen van en investeren in nieuwe duurzame energiebronnen. Met het openlijk afhaken van de VS onder Trump en een weinig actieve inbreng van China probeert de EU zich als klimaatleider te propageren. In de Green Deal, die de nieuwe EU-commissie publiceerde, worden doelstellingen als 50 tot 55% broeikasgasreductie in 2030 en de EU klimaatneutraal in 2050 genoemd. Maar middelen als emissiehandel, opslaan van CO2 en het stimuleren van innovatie door bedrijven met subsidies zetten geen zoden aan de dijk, nu het nodig is om bedrijven te dwingen op korte termijn met broeikasuitstoot te stoppen. Concrete afspraken over hoe iedere lidstaat aan die doelstellingen bijdragen moeten worden gemaakt. Polen wil zelfs de algemene doelstellingen niet onderschrijven.
Op zaterdag 14 december worden door de marechaussee honderden vreedzame demonstranten uit de centrale hal van Schiphol gehaald en gevangen gezet of tientallen kilometers verder gedropt. Zij protesteerden tegen het feit dat de luchtvaart vrijwel zonder grenzen broeikasgas kan uitstoten en bovendien van accijns op kerosine en BTW is vrijgesteld. Waarnemend VVD-burgemeester van de gemeente Hoofddorp beroept zich op ‘het gevaar dat een groep demonstranten zou kunnen vormen als het vliegveld onverwacht door een ramp ontruimd zou moeten worden’.

16 december 2019 Protest India tegen racistische wet
In tal van Indiase steden wordt al dagen woedend gedemonstreerd tegen een racistisch amendement op de grondwet dat werd aangenomen in het parlement. Dit wordt gedomineerd door de BJP, de partij van de hindoe-fascistische president Modi. In het amendement wordt bepaald dat moslim-migranten uit de buurlanden Afghanistan, Bangladesh en Pakistan in principe geen verblijfsvergunning krijgen, terwijl dit voor hun landgenoten met een andere levensbeschouwing juist gemakkelijker wordt. Verder wil de regering een grote volkstelling houden met de bedoeling miljoenen mensen, die niet in de bevolkingsregisters staan, het land uit te zetten. De Communistische Partij van India (m-l), evenals de Rode Morgen lid van ICOR, roept op tot verzet tegen deze racistische wet. Zij stelt dat die duidelijk bedoeld is om de massa’s af te leiden van de hoge werkloosheid, wanhopige schuldenlast van kleine boeren en zelfs regelrechte honger van miljoenen IndiŽrs. Ondanks harde repressie door de politie en duizenden gewonden gaan de demonstraties door.

15 december 2019 Tien jaar PiB
In Amsterdam werd met koek en zopie en inspirerende strijdliederen van het koor 'Verzetpercouplet' gevierd dat tien jaar geleden het eerste nummer van Post in Beweging uitkwam: de bedrijfskrant van de Rode Morgen voor de werkers bij PostNL, toen nog TNT. Het was de tijd van grote acties met duizenden collega’s bij de ‘groene toren’ tegen massaontslagen en het vervangen van postbodes door postbezorgers met een minimaal loon en een vaak flexibel contract. En tot vandaag toe gaat die strijd tegen ontslagen, voor fatsoenlijke lonen en tegen de steeds opgevoerde werkdruk door. Telkens komt de directie weer met nieuwe verslechteringsplannen. Een collega wierp op: wordt PostNL hier niet toe gedwongen omdat het aantal brieven zo terugloopt? Maar behalve dat ze veel winst maken, dankzij de pakketten, maar tot pas ook op de mail: de werkende mensen moeten zich niet druk maken over de winstgevendheid van de bedrijven. De directies zullen zolang het kapitalisme bestaat steeds proberen die zo hoog mogelijk te maken ten koste van de werkers. Onze taak is te strijden voor een behoorlijk loon voor onszelf en onze collega’s, minder werkdruk en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een toekomst voor de jongeren. En we zijn bij de post in Nederland niet de enigen: overal in de wereld komen mensen in opstand tegenuitbuiting, onderdrukking en vernietiging van het leefmilieu.
De aanwezigen beloven elkaar op de hoogte te houden van hun acties via Post in Beweging, een app en andere middelen. En ook solidariteit te zoeken bij werkende mensen in andere sectoren, waar soortgelijke problemen spelen. De collega’s bij de post in Finland hebben mede dankzij zulke solidariteit een grote overwinning behaald.

14 december 2019 Rise up voor Rojava
Ondanks stromende regen demonstreren honderden mensen op de Dam in Amsterdam tegen de aanvallen van Turkije op het Noordoosten van SyriŽ. Hier werken Koerden samen met andere bevolkingsgroepen aan de opbouw van een maatschappij met democratie van onderop, gelijkheid en met aandacht voor het milieu. Dat is de fascist Erdogan een doorn in het oog. Hij houdt sinds vorig jaar Afrin bezet en terroriseert en verjaagt er met gebruik van jihadistische ‘rebellengroepen’ de oorspronkelijke bevolking en de mensen die er uit andere delen van SyriŽ heen waren gevlucht. Terwijl Turkse militairen samen met Russische militairen in een kilometers brede strook van Rojava patrouilleren, worden de inwoners van Rojava met terroristische aanvallen en bombardementen door Turkije geconfronteerd. Ook de Nederlandse regering houdt zich, bang voor schade aan haar economische (grote investeerder) en politieke (NAVO, vluchtelingendeal) belangen stil over deze schanddaden. Reden te meer voor alle democraten en revolutionairen de solidariteit voor Rojava te mobiliseren.

15 december 2019 Dertig-urenweek op kosten van de bedrijven!
CNV-voorzitter Fortuin zegt in interviews dat de vakbond in CAO-onderhandelingen het terugbrengen van de werkweek naar 30 uur gaat inbrengen. Als belangrijke reden geeft hij op de geweldige werkdruk op die veel mensen ervaren en de spanning met hun privťleven. Hij verwijst naar onderzoeken, die aangeven dat 54% van de mensen een hoge werkdruk ervaart en 1,3 miljoen Nederlanders een burn-out hebben. De Rode Morgen eist al jaren een werkweek van 30 uur: zodat werkende mensen voldoende rust krijgen, meer mogelijkheden hebben voor hun privťleven maar ook meer gelegenheid om zich te ontplooien en maatschappelijk actief te worden. Bovendien schep je zo arbeidsplaatsen voor de tienduizenden collega’s die door automatisering en andere redenen nu hun werk kwijtraken - en vaste arbeidsplaatsen voor de volgende generatie. En, zegt de Rode Morgen: dit zonder inlevering van loon, maar op kosten van de winsten van de grote concerns. En daar zit het grote verschil met de CNV-voorzitter. Die wil uit zorg over de winstgevendheid van de bedrijven de ATV in ieder geval gedeeltelijk betalen door net als in de jaren 80 loon in te leveren.

14 december 2019 Italianen tegen extreemrechts
Op een plein in Rome zingen 40.000 Italianen uit volle borst 'Bella Ciao', het lied van de partizanen die in de jaren '30 en '40 tegen het fascisme van Mussolini vochten. De actie is een protest tegen de extreemrechtse en racistische partij Lega. De Lega (die tot voor kort deel uitmaakte van de Italiaanse regering) wint stemmen door te beweren dat de door haar gepropageerde harde vluchtelingenpolitiek de oplossing zou zijn voor de werkeloosheid en sociale achteruitgang. In werkelijkheid voert ook de Lega economisch een rechtse politiek die werkeloosheid en achteruitgang produceert - terwijl haar racisme de werkende mensen verdeelt. Hiertegen is vorige maand in de Italiaanse stad Bologna een niet-partijgebonden tegenbeweging ontstaan die zichzelf 'sardientjes' noemt. Aan een oproep van vier jongeren om te demonsteren bij een verkiezingsbijeenkomst van Salvini (de leider van de Lega) werd door 15.000 mensen gehoor gegeven - zoveel, dat zij als ‘sardientjes’ opgepakt op het centrale plein van de stad stonden. Sindsdien zijn in verschillende Italiaanse steden dergelijke demonstraties gehouden.

13 december 2019 Demonstatie tegen ontslag haven
Zo’n honderd havenwerkers van Uniport en enkele solidaire collega's van andere bedrijven en van de Volle Lading Groep demonstreerden bij het hoofdkantoor van het moederbedrijf Steinweg Handelsveem. De containerterminal lag daardoor stil. Ook een aantal collega’s van het kantoor liep mee. Steinweg wil Uniport per 31 maart sluiten. Voor de helft van de 200 werkers betekent dat ontslag. Onderhandelingen over een sociaal plan lopen stroef. Onderweg hebben de demonstranten de toegangspoort van het nabij gelegen Rotterdam Shortsea Terminals (RST) een uurtje geblokkeerd en gevraagd of directeur Pesselse (die ook directeur van Uniport is) naar de poort wilde komen om vragen te beantwoorden. Nee dus. Daarop trok de stoet naar het moederbedrijf Steinweg Handelsveem aan het Parmentierplein bij de Waalhaven. Ook daar durfde geen directeur naar buiten te komen om tekst en uitleg te geven. Onderweg ging de discussie over korter werken als eis tegen verlies aan arbeidsplaatsen in de haven, vooral door automatisering. In de nacht van woensdag op donderdag begonnen de collega’s met een langzaam-aan-actie – echt langzaam. Een collega zei: als we iets langzamer gaan, dan gaan we achteruit. Het langzaam werken wordt doorgezet tot maandag. Dan is er weer overleg van de bond met de directie.

13 december 2019 Basisscholen Amsterdam dicht
Het personeel van de zestien basisscholen van de stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam sluiten de deuren van maandag negen tot met vrijdag 13 december 2019. Zij vinden het een schande dat de politiek geen voorrang geeft aan onderwijs. Op 12 december staat in dagblad Parool ‘dat Amsterdamse basisscholen 384 leerkrachten tekort komen, honderd meer dan drie maanden eerder’. Dat treft tienduizend leerlingen. Een basisschool in Amsterdam komt gemiddeld twee docenten tekort. In Nieuw-West, Noord en Zuid-Oost – wijken met veel arbeidersgezinnen en veel armoede - zijn de lerarentekorten drie keer zo groot als in andere wijken. Op de landelijke stakingsdag op 6 november was de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Daar kwam verder niets uit. Het blijft bij eenmalig 460 miljoen. Dat is ontoereikend. Daarom is het nodig opnieuw in actie te komen. De collega’s werkzaam in Nieuw West geven het goede voorbeeld. Landelijk komt er weer een onderwijsstaking op 30 en 31 januari 2019.

13 december 2019 Losse contracten onveilig
Uit een onderzoek van de Sociaaleconomische Raad (SER) blijkt dat uitzend- en oproepkrachten en zzp’ers vaker een bedrijfsongeval krijgen dan werkers met een vast contract. Als oorzaken wordt genoemd dat zij meer worden ingezet bij gevaarlijke klussen, dat zij minder voorlichting krijgen over gevaren en ook regelmatig geen of minder beschermingsmiddelen - ook al hebben zij wettelijk recht op dezelfde middelen als collega’s in vaste dienst. De inleners denken blijkbaar: ik huur voor hem of haar wel weer een ander in. In 2018 waren er 71 bedrijfsongevallen met dodelijke afloop, 17 meer dan in 2017. De meeste dodelijke slachtoffers werkten in de bouw.

10 december 2019 Staalarbeiders Tata tegen massaontslag
Op 10 december zijn 2000 staalarbeiders bijeen op de actievergadering van FNV Metaal en de Centrale Ondernemingsraad in de grote tent op Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord. Bij Tata Steel in IJmuiden zijn 1600 ontslagen aangekondigd. Dit komt bij de staalarbeiders en hun gezinnen keihard aan. De staalarbeiders en de FNV kondigen aan massaal te gaan staken als Tata Steel daadwerkelijk banen gaat schrappen. De economische wereldcrisis houdt ook de grote staalconcerns in zijn greep en leid niet alleen in Nederland tot aangekondigde massaontslagen, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland. Op 3 december namen in Duisburg 6000 staalwerkers deel aan de staalactiedag tegen de massaontslagen bij Thyssen Krupp. De staalwerkers willen de strijd aangaan voor het behoud van alle arbeidsplaatsen. Om dit te verwezenlijken zijn naast internationale samenwerking en solidariteit van de staalarbeiders offensieve eisen nodig, zoals arbeidstijdverkorting tot 30 uur per week met behoud van loon en volledige herbezetting.

10 december 2019 Leugens over Afghanistan
De Amerikaanse krant The Washington Post concludeert op basis van gedeeltelijk vrij toegankelijke overheidspapieren dat de Amerikaanse regeringen van Bush, Obama en Trump het Amerikaanse volk hebben voorgelogen over de oorlog in Afghanistan. Zij beweerden dat zij daar de Taliban zouden verdrijven en een stabiel bewind met democratische rechten en behoorlijke voorzieningen voor de Afghanen zouden vestigen. En dit bleven ze al die jaren lang volhouden, hoewel zij allang wisten dat dit hun niet zou lukken. Nederland was vanaf het begin bij de oorlog in Afghanistan betrokken en heeft er nog steeds 160 militaire trainers.
Intussen was het ook al jaren bekend dat het de Amerikanen niet ging om een beter leven voor de Afghanen, maar om wie de controle heeft over het strategisch gelegen land. De Rode Morgen heeft dit ook vanaf het begin van de oorlog in 2001 gezegd en geschreven en actief aan het verzet tegen de oorlog meegedaan. De Amerikanen hebben in de jaren '80 jihadistische groepen helpen oprichten en trainen, die de Russen moesten bestrijden, die toen Afghanistan bezetten. Die groepen ontwikkelden zich later tot de Taliban. De geheime dienst en het leger van Pakistan waren daar ook bij betrokken. De huidige Pakistaanse premier Kahn gaf een paar maanden geleden openlijk toe, dat de ‘trainers’ vooral het religieus fanatisme bevorderd hadden, zodat de jihadisten feller tegen de Russen zouden vechten. In dit licht is het ook volkomen ‘logisch’, dat de Amerikanen, moe van miljarden verslindende oorlog, nu met de Taliban onderhandelen over een regeling waarbij deze de VS een aantal politieke en economische toezeggingen doen in ruil voor de vrije hand in Afghanistan zelf. Zo cynisch zijn de imperialisme en ook het grootste deel van het Nederlandse parlement, dat nu verbazing suggereert.

10 december 2019 Fransen staken tegen pensioenroof

Franse staking tegen sloop pensioen

Dinsdag 10 december volgt de derde stakingsdag in Frankrijk tegen de sloop van de pensioenen. Inmiddels hebben, na de eerste stakingsdag op 5 december, meer dan 1,6 miljoen mensen gedemonstreerd. De Franse regering brengt op 11 december de definitieve plannen naar buiten, maar de inhoud is allang bekend: onder het mom van ‘vereenvoudiging’ moet de pensioenleeftijd omhoog en de pensioenuitkering omlaag – behalve voor de hoge inkomens.
De meerderheid van de Franse bevolking reageert met woede en met strijdlust, ondanks de massale inzet van politie: naast het openbaar vervoer en publieke voorzieningen werd er ook in veel bedrijven (zoals bijvoorbeeld autofabriek Renault) gestaakt.

9 december 2019 Armoede blijft

Armoede blijft

Het CBS brengt ‘t zonnig: het aantal armen in Nederland is vorig jaar niet gestegen. Toch leven 584.000 huishoudens in Nederland - bijna 8% van de bevolking - op of onder de armoedegrens. Het aantal minderjarige kinderen dat in een gezin onder de armoedegrens leeft bedraagt 8,1%. In Rotterdam is dit zelfs 17,5%, het hoogste percentage in Nederland. Rotterdam is zeker niet de enige gemeente in Rijnmond die boven de 10% ‘scoort’. Landelijk hebben ook Amsterdam, Heerlen en Groningen veel kinderen die in armoede moeten leven.
Het kapitalisme brengt geen welvaart voor iedereen, want het is alleen gericht op de maximale winst voor het monopoliekapitaal. Dat nu politici, economen en zelfs sommige ondernemers zich zorgen maken over de grote ongelijkheid, betekent nog niet dat zij het huidige systeem zouden willen afschaffen. Zij maken zich (zoals ze het zelf zeggen) juist zorgen over de stabiliteit van het systeem.

7 december 2019 Onafhankelijke wetenschap?
Voedingsconcern Unilever heeft een grote onderzoeksafdeling geopend op het terrein van de Wageningen Universiteit. Daar worden de onderzoekers van het concern samengebracht die eerst in Vlaardingen of in Duitse en Poolse plaatsen werkten. Unilever en Wageningen universiteit gaan nauw samenwerken. Ze hebben een akkoord ondertekend dat zegt dat de onderzoeken van de universiteit onafhankelijk blijven. Consumentenorganisatie Foodwatch zet daar vraagtekens bij: je ziet nu al dat onderzoeken van de universiteit die door Unilever zijn gefinancierd voordelig uitpakken voor het concern. Bovendien zit het monopolieconcern nu met zijn neus op (ander) onderzoek naar voeding dat met belastinggeld is betaald - en straks gratis of voor een zacht prijsje gebruikt kan worden om de winsten van het concern verder op te schroeven.

6 december 2019 Regering riskeert aardbeving Pernis

Regering riskeert aardbeving Pernis

De provincie Zuid-Holland heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor Shell-Exxon-dochter NAM om door te gaan met gaswinning in Pernis bij Rotterdam. Ze vindt dat onacceptabel. Minister Wiebes (VVD) geeft toestemming voor die gaswinning, hoewel hij toegeeft dat daarbij 19% kans op een aardbeving is - onder een woonwijk en vlakbij een grote concentratie van petrochemische bedrijven. De provincie wil overigens die gaswinning ook toestaan, maar eerst een netwerk van sensoren aan laten leggen om bewegingen in de bodem te monitoren. Wiebes vindt dat de NAM niet hoeft te wachten tot die sensoren er zijn. Wie dacht dat de regering na Groningen een andere koers zou kiezen, die komt bedrogen uit: voor Shell moet de veiligheid van tienduizenden mensen wijken.

5 december 2019 Opnieuw kernwapens in Volkel
De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil geen kernwapens. Dat is uit verschillende onderzoeken gebleken. Ook de Tweede Kamer heeft eerder in meerderheid laten weten dat ze af wil van de 22 Amerikaanse nucleaire raketten, die op vliegbasis Volkel (Noord-Brabant) liggen opgeslagen. Volgens de NAVO zijn die nu verouderd en zouden daarom binnenkort vervangen moeten worden. Een goede gelegenheid om geen nieuwe meer te plaatsen. Maar minister van Defensie Bijleveld weigert zelfs om er met de Amerikanen over te praten, hoewel een aantal partijen in het parlement daarom vraagt. ‘Alleen als de hele NAVO het ermee eens is’.

4 december 2019 NAVO-top vol tegenstellingen
De regeringsleiders van de 29 NAVO-landen vieren in Londen het 70-jarig bestaan van het militaire bondgenootschap. Vele duizenden demonstreren in de stad tegen de imperialistische aanvallen van de NAVO en van haar lidstaten - zoals de VS in het Midden-Oosten en Turkije in Noord-SyriŽ tegen de Koerden. De demonstranten keren zich ook tegen de kernwapens die het bondgenootschap niet op wil geven. De NAVO noemt zichzelf ‘het meest succesvolle militaire bondgenootschap’, dat langer bestaat als enig ander. Maar de interne tegenstelling zijn overduidelijk. De Franse president Macron wekt een woedende reactie bij de Amerikaanse president Trump wanneer hij de NAVO ‘hersendood’ noemt. Dit omdat Trump zonder overleg Amerikaanse troepen terugtrekt uit Noord-SyriŽ en Turkije er zonder overleg binnenvalt en met behulp van terroristen de Koerden bevecht. Bovendien koopt de Turkse president Erdogan een Russisch antiraketsysteem, wat integratie van het Turkse leger in NAVO-troepen moeilijker maakt en tegelijk Rusland meer informatie over NAVO-wapens kan geven. De wapenindustrie van andere NAVO-landen ziet zich een vette order ontgaan. Macron lobbyt ook voor meer presentie van de NAVO in Afrika, waar nu vooral Franse militairen de Franse en andere Europese imperialistische belangen verdedigen. Trump eist dat de Europese landen (behalve geen belasting heffen op Amerikaanse digitale bedrijven) meer betalen aan de NAVO. Wat dat laatste betreft krijgt hij ook wat toezeggingen van Duitsland en Frankrijk. Nederland gaat vijf miljoen extra betalen aan het Europese hoofdkwartier, maar zit voorlopig op 1,4% van het BNP voor defensie-uitgaven, terwijl de NAVO (per 2024) 2% eist. Erdogan wil dat de andere NAVO-landen zijn strijd tegen Koerdische ‘terroristen’ steunen, anders zal hij de Baltische staten niet helpen verdedigen tegen Rusland.
Toch blijft het bondgenootschap bestaan en wordt tot gemeenschappelijke voorbereiding op een eventuele oorlog in de ruimte (naast land-, zee-, lucht- en cyberoorlogen) besloten. Niet voor niets wordt voor de eerste keer expliciet de opkomst van China een ‘uitdaging’ genoemd. Intussen wordt er ook gewerkt aan een Europese militaire macht.

3 december 2019 Loondumping bij Picnic
Internet supermarkt Picnic weigert de supermarkt-CAO te volgen en betaalt orderpickers en bezorgers maar net boven het minimumloon, terwijl 90% van het personeel geen vast contract heeft. De directie beweert dat Picnic ‘heel anders’ is dan de andere supermarkten omdat het geen fysieke winkels heeft. Maar verder is alles hetzelfde als bij andere supermarkten, die ook magazijnen en bezorgers hebben.
Picnic heeft echter deze collega’s in twee aparte BV’s ondergebracht en stelt dan dat dit ‘logistieke bedrijven’ zijn, geen supermarkten. Als de FNV dit voor de rechter brengt geeft die de Picnic-directie nog gelijk ook. Op zo’n manier zouden veel meer CAO’s ontdoken kunnen worden. Dat kan en mag de vakbeweging dus niet accepteren.

3 december 2019 NL-bijdrage aan klimaatprobleem

Nederlandse bijdrage aan klimaatprobleem

Maandag 2 december begint in Madrid de Klimaatconferentie van de VN. Hier zouden de afspraken en beloften van de Klimaatconferentie van Parijs in 2015 hard gemaakt moeten worden. Het daar gesloten akkoord wordt officieel 1 januari aanstaande van kracht. Terwijl wetenschappers hebben berekend dat, als alle afspraken van Parijs uitgevoerd zouden worden, de gemiddelde temperatuur op aarde met 3,2 graden Celsius zou stijgen hebben onder andere de Amerikaanse president Trump en de Braziliaanse Bolsonaro zich uit het akkoord teruggetrokken.
De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar weer toegenomen in plaats van gereduceerd. Veel andere landen proberen met foefjes en smoesjes onder hun toezeggingen uit te komen. De EU en Nederland zeggen het klimaatakkoord heel serieus te nemen en VVD-premier Rutte woont de openingsconferentie bij. Maar in een interview maakt Rutte duidelijk, dat hij weigert de ernst van de situatie in te zien als hij zegt: "Het gaat stap voor stap, je hoeft niet alles ineens om te gooien. En je ziet ook internationaal hoe belangrijk het is om die zorg weg te nemen." Wat de bedrijven betreft: hun concurrentiepositie mag niet in gevaar komen. Maar als er aan klimaatregelen verdiend kan worden staat Nederland natuurlijk vooraan. In dit verband: Milieudefensie en 16 milieuorganisaties uit andere landen publiceren een onderzoek, dat constateert dat de fossiele bedrijven voor de komende vijf jaar 1,4 miljoen dollar aan investeringen hebben gepland die een extra CO2-uitstoot van naar schatting 148 gigaton zullen veroorzaken - evenveel als 1200 nieuwe kolencentrales. De grootste investeerder is het Russische Gazprom, Shell staat nummer twee, Exxon op drie.

2 december 2019 Stakingsactie PostNL Halfweg
Bij sorteercentrum pakketten in Halfweg houden honderd post-en pakketwerkers van PostNL vanaf half vijf in de middag een landelijke stakingsactie. Ze zijn het niet eens met de CAO, zoals die door CNV, BVPP en VHP2 zonder de FNV is afgesloten. In de CAO is slechts 1,75 procent loonsverhoging afgesproken, terwijl de FNV-eis vijf procent is. Daarnaast zijn onder meer pakketten te zwaar en de werkdruk te hoog.
De stakende chauffeurs Groot-Transport, pakketsorteerders en enkele collega’s van de post komen uit onder meer Amsterdam, Almere, Ridderkerk, Nieuwegein, Landsmeer en Rotterdam.
De helft van de avondploeg van het sorteercentrum pakketten in Halfweg sluit zich bij de actie aan en gaat ook in staking. De stakers bieden aan de directie van PostNL en de directie van Transport een zwaar pakket aan en ze dragen een gedicht in rijm voor. De FNV plant de hele maand december acties bij PostNL.
De Bedrijfskrant van de Rode Morgen ‘Post in beweging’ is aanwezig met een stand en verspreid de nieuwste uitgave en verkoopt enkele exemplaren van de Rode Morgen krant en maakt nieuwe gratis digitale abonnementen. Iemand van de PiB houdt een korte solidariteitstoespraak.
Zondag 15 december is er een feestelijke bijeenkomst in het kader van tien jaar ‘Post in beweging’.

2 december 2019 Schandaal ontwikkelingsbank
Human Rights Watch stelt in het rapport ‘A Dirty Investment’ de betrokkenheid aan de kaak van de Nederlandse FMO en drie andere Europese fondsen bij het palmoliebedrijf Feronia in Congo. Zij investeerden samen minstens 100 miljoen dollar in het bedrijf. Veel arbeiders daar verdienen gemiddeld iets meer dan ťťn euro per dag en vooral de vrouwelijke plukkers veel minder - flink minder dan het door de Wereldbank vastgestelde minimum voor een menswaardig bestaan. Zij hebben bovendien geen goed beschermende werkkleding tegen de pesticiden waar zij mee moeten werken. Bovendien vervuilt Feronia het drinkwater van de naburige dorpen.
FMO en de andere banken erkennen een deel van de gesignaleerde misstanden en beweren er aan te werken, maar beroepen zich op de niet aanwezige overheid. Ze willen ‘niet de werkgelegenheid van 100.000 mensen in gevaar brengen’.
FMO financiert al jaren projecten waarbij mensenrechten worden vertrapt en rechten van arbeiders en boeren geschonden. Zo stopte zij pas na jaren van protesten van de bevolking met de financiering van een stuwdam in Honduras - twee maanden na de moord op een van de verzetsleidsters.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief