RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Staking heeft effect – wordt verboden
Vlaamse scholieren zetten klimaat op agenda
Schamel record
OV duurste van Europa
Oorlogsmisdaden IsraŽl in Gaza
Duurzame energie duurt te lang
Schijnconstructies PostNL
Pensioenroof bij uitzendkrachten
Strijd om Noordpool
Migrantenpolitiek Europa
‘Klimaatakkoord’ aanfluiting
Bedrijfswinsten blijven stijgen
Chileense havenwerkers halen eisen binnen
Schoonmakers op 1 mei vrij
Asociaal plan ingetrokken
Collectieve actie om pensioen
Politie tegen havenwerkers Chili
Iraanse werkers in actie tegen repressie
Rechtszaak tegen JUMBO
Bourgeoisie maakt zich zorgen
Acties bij Picnic
Concerns manipuleren wetgeving
Milieutop desastreus
Tunnelvisie
Positie vrouwen weinig verbeterd
Erdogan valt Rojava aan
Ruim baan voor belastingontduiking
Niet voorbereid op kernongeval
Pensioenactie op Maasvlakte
Klassenjustitie PostNL
Asociale praktijk Shell
Koerden voor democratische rechten
Politici met ‘gele hesjes’
Zonnepanelen voor gezondheidscentrum Kobane
Wereldwijd acties tegen milieuvernietiging
Hongaren de straat op tegen ‘slavenwet’
Regering misbruikt Brexit voor noodtoestandswetten
Nederlandse patrouilleboten voor Libische kustwacht
Geheime diensten hebben lak aan democratische rechten
Gemiddeld € 360 meer kwijt aan energierekening
Actie tegen unionbusting schoonmaakbedrijf
Frankrijk: Regering- Macron moet terugkrabbelen
Zorgpremie sinds 2006 hard gestegen
Harde brokken bij Van Melle
Grote demonstraties als waarschuwing aan de Klimaattop in Polen
VN-rapport: klimaatmaatregelen veel en veel te weinig
G-20: wapenstilstand in handelsoorlog

10 januari 2019 Staking heeft effect – wordt verboden
De staking bij autofabrikant Nedcar in Born om een betere CAO in de metaal af te dwingen is verboden. Dit door een rechter in een rechtszaak die de baas van het bedrijf aangespannen had tegen de vakbond. Volgens de rechter was de kans te groot dat opdrachtgever BMW zich terugtrok. Het sociaal recht om te staken wordt hiermee aan de kant gezet, omdat de belangen van de baas zwaarder wegen.
Als de bazen vrezen dat hun winst in gevaar dreigt te komen, dan stappen ze naar een rechter en grote kans dat die de staking verbiedt. Wat blijft er over van het recht om  te staken als - zodra het echt gevoeld word door de bazen -  de staking wordt verboden?
De arbeidersbeweging kan zich het recht om te staken niet uit de handen laten slaan – het zal in de praktijk ,moeten worden afgedwongen.

10 januari 2019 Vlaamse scholieren zetten klimaat op agenda
Na de succesvolle klimaatmars in BelgiŽ met 75.000 aanwezigen ergerden velen - vooral ook jongeren - zich aan de lauwe reactie van de politiek omdat dit nieuws in het electoralistische moeras waarin BelgiŽ nu verkeert aan het verzuipen was. Twee scholieren uit Mortsel - Anuna De Wever en Kyra Gantois - lanceerden een oproep voor scholieren om het heft in eigen hand te nemen, op te roepen voor een scholierenmars om de politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
Dit had voor resultaat dat op 10 januari meer dan 3000 jonge scholieren ‘spijbelden’  voor het klimaat, dat daarmee terug op de agenda werd gekatapulteerd. Minder bekend is dat ook twee jonge meisjes in Kortrijk die oproep hebben overgenomen en vanuit hun school (van Vlaamse gemeenschapsonderwijs) hetzelfde initiatief namen in Kortrijk, waar de lokale mars een 500-tal scholieren en een 20-tal leerkrachten naar het stadscentrum bracht. Dat lokale politici ze stonden op te wachten en promotalk daar bij te pas kwam doet geen inbreuk aan het initiatief.
Dat scholieren nu bijvoorbeeld in het parlement uitgenodigd zullen worden heeft veel te maken met een recent onderzoek, dat aantoont dat bij de jeugd klimaat voorop op de agenda ligt en dat dit zich zelfs electoraal geuit heeft bij de recente lokale verkiezingen.
Traditionele partijen scoorden minder goed bij de jeugd, een deeltje ging naar uiterst-rechts maar het gros naar partijen die klimaat meer centraal stellen. Het belangrijkste is dat de mobilisaties niet stoppen - de scholieren zetten hun acties voort en een nieuwe nationale klimaatmars op 27-1 is afgekondigd.

3 januari 2019 Schamel record
‘De grootste stijging van de CAO-lonen sinds 2009’, kopt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Die loonstijging zou in 2018 gemiddeld 2,1% zijn geweest, terwijl de prijzen gemiddeld met 1,7% gestegen zouden zijn. Tijdens de crisis, maar ook in de post-crisisjaren was het minder. En met de secundaire arbeidsvoorwaarden was het niet beter. Onder andere in de publieke sector werd een deel van de schamele loonsverhoging in die jaren betaald uit een korting op de pensioenpremie. Afgelopen jaar zagen de mensen dus ook niet of nauwelijks koopkrachtverbetering, terwijl de economie bloeit en bedrijven klagen, dat ze zo moeilijk aan personeel komen. Alle reden om in het nieuwe jaar niet alleen voluit voor de 5%-eis van de FNV te gaan, maar ook voor arbeidstijdverkorting en pensioen op 60 jaar.

3 januari 2019 OV duurste van Europa
Volgens gegevens van het statistiekorgaan ‘Eurostat’ van de EU is het openbaar vervoer in Nederland 32% duurder dan het gemiddelde van de EU en daarmee het duurste van alle Europese landen. Ter vergelijking: in BelgiŽ is het maar 4% duurder dan het EU-gemiddelde, in Luxemburg wordt het volgend jaar gratis. Gratis openbaar vervoer in Nederland zou niet alleen goed zijn voor de koopkracht van werkende mensen en het fileprobleem kleiner maken: het zou ook een flinke bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas CO2 en van het giftige stikstofoxide en fijnstof. Nadeel: Shell zou minder brandstof verkopen.

2 januari 2019 Oorlogsmisdaden IsraŽl in Gaza
Bij de demonstraties in Gaza in het kader van de ‘Grote mars van de Terugkeer’ zijn meer dan 200 Palestijnse demonstranten – waaronder kinderen en ouderen - door IsraŽlische militairen gedood en nog veel meer gewond. De IsraŽlische regering beweerde dat zij alleen met scherp schoten als de demonstranten een rechtstreekse bedreiging voor de militairen vormden - en wanneer traangas en rubberkogels niet hielpen. Dat beweerde zij zelfs toen IsraŽlische militairen op 1 juni vorig jaar de medisch hulpverleenster Razzan al-Najjar (21 jaar) doodden, terwijl zij aan haar gele kleding duidelijk herkenbaar was. Het doden van hulpverleners is volgens internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar IsraŽl beweerde doodleuk dat Razzan levensbedreigend voor de IsraŽlische militairen was. Westerse imperialisten blijven IsraŽl steunen. Ook minister Blok (VVD) weigerde het gewelddadige optreden van IsraŽl te veroordelen.
‘The Rights Forum’ (een kenniscentrum over het conflict IsraŽl-Palestina) bericht nu dat de bekende Amerikaanse krant The New York Times (NYT) een uitgebreid onderzoek heeft ingesteld naar het doodschieten van al-Najjar. Duizenden foto’s en filmbeelden werden bestudeerd. De situatie werd ter plekke geanalyseerd, ook als er demonstraties waren. Er werd met vele deelnemers en met IsraŽlische militairen gepraat. Op basis daarvan stelt de NYT vast dat Razzan al-Najjar zich op 90 meter van het grenshek bevond, waarachter nog eens 20 meter verder de IsraŽlische militairen zaten. Zij vormde geen gevaar voor hen en was duidelijk als hulpverleenster herkenbaar. Zij bevond zich toen in een groepje mensen dat als groep beschoten werd.
IsraŽl heeft dit lang ontkend en zelfs een filmpje in elkaar gedraaid om te bewijzen dat ze gevaarlijk was, maar moest eind oktober een proces beginnen tegen de militair die Razzan doodschoot.

31 december 2018 Duurzame energie duurt te lang
Van de in 2018 in Nederland verbruikte energie was 7,3% op een duurzame wijze opgewekt. Dit meldt ‘Energieopwekking’, een samenwerkingsverband van onder andere Netbeheer Nederland en Tennet, dat het hoofdnet beheert. Een kleine stijging ten opzichte van de 6,6% van 2017. Die was vooral te danken aan de groei van het aantal zonnepanelen met 50%.
In dit tempo haalt Nederland niet eens de verlaagde doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 en al helemaal niet het percentage van tegen de 100% in 2030, dat nodig is om een milieucatastrofe te voorkomen. Het tekent het gebrek aan urgentie bij de Nederlandse regering, die ook geen enkele extra maatregel genomen blijkt te hebben om, zoals de rechter oplegde, de CO2-uitstoot in 2020 met 25% verminderd te hebben ten opzichte van 1990.

30 december 2018 Schijnconstructies PostNL
PostNL laat in de depots in Den Hoorn en Sassenheim pakketten sorteren door uitzendkrachten van ‘Young Capital’. Uitzendkrachten horen echter volgens de CAO van PostNL betaald worden en dat wil de directie liever niet. Dus heeft ze met het uitzendbureau een deal gemaakt dat de uitzendkrachten zogenaamd als contractor - onderaannemer - het werk voor PostNL uitvoeren. Ze krijgen als pakketsorteerders het wettelijk minimumloon betaald en worden op oproepbasis ingezet. Dit betekent voor de collega’s een paar honderd euro per maand minder loon. In verschillende depots heeft PostNL deze truc na protesten en strijd met hulp van vakbond FNV moeten terugdraaien, maar in deze twee depots doet ze het gewoon nog steeds. Dat is echter in strijd met de wet, wat ook door de Arbeidsinspectie is vastgesteld. Er staat echter geen wettelijke sanctie op deze overtreding. De collega’s beginnen nu samen met de FNV een rechtszaak.

29 december 2018 Pensioenroof bij uitzendkrachten
Uitzendkrachten gaan pas na 26 weken een mini-pensioen opbouwen. Pas na 78 weken (1,5 jaar) wordt meer premie afgedragen. Voor een reeks uitzendbureaus is dit aanleiding om te voorkomen dat mensen 78 weken bij hetzelfde bureau werken. Ze worden dan bij een ander uitzendbureau ondergebracht, of voor een half jaar naar huis gestuurd - met het voorstel daarna weer te solliciteren. Dus vrijwel geen pensioenopbouw en regelmatig werkloos. Volgens CNV-bestuurder Stroek komt maar 2 of 3% van de uitzendkrachten in vaste dienst bij een uitzendbureau. Bij Polen en andere migranten betekent werkloosheid ook: op straat of terug naar hun land, omdat de huisvesting hier vaak via het uitzendbureau loopt.

29 december 2018 Strijd om Noordpool
Klimaatakkoord of niet: de strijd om fossiele brandstoffen gaat gewoon door. De Nederlandse regering wil meer mariniers naar het noorden van NAVO-bondgenoot Noorwegen sturen om daar te trainen en de training zal ook langer duren. Zeshonderd mariniers plus ondersteunende troepen en marineschepen zullen er ieder jaar ongeveer drie maanden blijven. Door de opwarming van de aarde komen er meer mogelijkheden voor scheepvaartroutes naar AziŽ en meer mogelijkheden om grondstoffen (vooral olie) te winnen.

28 december 2018 Migrantenpolitiek Europa
NGO’s (waaronder Human Rights Watch) vragen aandacht voor de behandeling van migranten aan de Turks-Griekse grens. Veel vluchtelingen - onder andere Afghanen, Pakistanen, Iraki’s en Jemenieten, die er in geslaagd zijn de grensrivier Evros over te steken - worden door de Griekse politie met geweld weer teruggestuurd naar Turkije en vaak ook van hun weinige bezittingen beroofd. Halfnaakt achtergelaten zijn een aantal migranten doodgevroren.
Aan de kust van LibiŽ laat de EU dit soort praktijken aan de Libische ‘kustwacht’ over, die daarvoor geld krijgt van in ieder geval EU-land ItaliŽ - terwijl het de reddingsschepen van NGO’s steeds moeilijker wordt gemaakt. Die Libische kustwacht bestaat grotendeels uit leden van de verschillende strijdgroepen. Zij leveren migranten af bij concentratiekampen, waar ze dwangarbeid moeten doen en mishandeld worden.

24 december 2018 ‘Klimaatakkoord’ aanfluiting
Het polderakkoord dat onder leiding van VVD-er Nijpels vrijdag werd gepresenteerd bevat veel te weinig concrete en afdwingbare maatregelen om zelfs het officiŽle doel van 49% CO2-reductie in 2030 te halen. Bovendien worden de kosten hoofdzakelijk op de huishoudens afgewenteld. Dat is reden voor vijf milieuorganisaties en vakbond FNV om het akkoord niet te tekenen. Het akkoord is in feite overigens een voorstel aan de regering. Die laat het doorrekenen en beslist dan eind februari wat zij wel of niet overneemt.
In het akkoord krijgen alleen de energiecentrales een heffing opgelegd op de CO2 die ze uitstoten – een heffing die overigens lager is dan in het oorspronkelijke regeringsplan. De kolencentrales hoeven pas in 2030 allemaal gesloten te zijn. De industrie, waaronder bedrijven met een grote uitstoot als Shell en Tata Steel, hoeven helemaal geen CO2-heffing te betalen. Zij krijgen subsidie voor maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en kunnen alleen een boete krijgen als ze de reductieplannen - die ze zelf ingediend hebben - niet halen.
Er zou verder geÔnvesteerd worden in zonne- en windenergie, wooncorporaties zouden minder verhuurdersheffing hoeven te betalen om te investeren in het energiezuiniger maken van woningen en afsluiting van het gas en er zou een aflopende subsidie komen op elektrische auto’s.
Maar in lijn met de belangen van onder andere Shell wordt vooral het opslaan van CO2 onder de Noordzee genoemd. In feite een lapmiddel met geld dat in het ontwikkelen van duurzame energie moet worden geÔnvesteerd.
Opmerkelijk is dat VVD-minister Wiebes een paar dagen na publicatie van het akkoord laat weten voor volgend jaar twee miljoen euro minder voor subsidie aan duurzame energie uit te trekken. Zogenaamd om de subsidievragers via meer concurrentie tot betere prestaties te brengen.
Terwijl de bedrijven verantwoordelijk zijn voor 80% van de uitstoot van broeikasgassen en de huishoudens 63% van de kosten ervan betalen, krijgen zij volgens dit ‘klimaatakkoord’ weer de subsidie die VNO/NCW in een brief aan Wiebes van begin december had geŽist.
In een poging de FNV toch te laten tekenen is er op het laatste moment een vage passage opgenomen over een ‘kolenfonds’, om de sociale gevolgen op te vangen voor de werkers die door de energietransitie hun baan kwijtraken. Maar de FNV vindt de maatregelen voor het klimaat te weinig en wil dat de grote bedrijven de lasten betalen, in plaats van zoals nu de werkende mensen.

24 december 2018 Bedrijfswinsten blijven stijgen
Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben de 250 grootste Nederlandse bedrijven buiten de financiŽle sector in het derde kwartaal van dit jaar recordwinsten geboekt. Hun gezamenlijke netto kwartaalwinst steeg, vergeleken met een jaar eerder, van € 13,9 naar € 21,5 miljard. Voor ongeveer 40% was de winststijging aan buitenlandse dochterbedrijven te danken. Vooral uitzendbureaus, ICT-bedrijven, groothandels en bedrijven in de gezondheidszorg zagen hun winsten stijgen.

23 december 2018 Chileense havenwerkers halen eisen binnen
Na een staking van 35 dagen hebben de collega’s in de fruithaven van ValparaŪso een akkoord bereikt met havenbedrijf TPS, waarbij zij veel van hun eisen binnenhalen, zoals een bonus van omgerekend $ 1100, meer vaste contracten en betere arbeidsomstandigheden. De Chileense regering was zich met de onderhandelingen gaan bemoeien, omdat door ValparaŪso normaal meer dan de helft van de voor Chili belangrijke fruitexport gaat.

22 december 2018 Schoonmakers op 1 mei vrij
Na wekenlange acties is donderdag een onderhandelingsakkoord getekend over de CAO voor de schoonmaakbranche. Opmerkelijk is dat de collega’s hun eis voor een vrije dag op 1 mei – de dag van de arbeiders - hebben binnengehaald. In totaal stijgt het loon in de komende 2,5 jaar met 9,5%. Een deel van de stijging zit in de eindejaarsbeloning, die met 2% stijgt. Verder komt er een afbouwregeling voor ouderen en zal samen met de bedrijven druk worden uitgeoefend om ‘schoonmaker’ erkend te krijgen als een zwaar beroep, dat vroegere pensionering nodig maakt. Verder zijn een aantal bepalingen in de CAO opgenomen om intimidatie door bazen tegen te gaan.

21 december 2018 Asociaal plan ingetrokken
Bij het bepalen of iemand arbeidsongeschikt is en voor wat voor percentage, moeten er minstens drie beroepen bestaan die hij of zij zou kunnen uitoefenen. Minister Koolmees (D66) wilde dat tot ťťn mogelijk beroep terugbrengen, maar heeft dat na grote verontwaardiging hierover en verzet van de vakbonden ingetrokken. Overigens blijft ook nu voor veel arbeidsongeschikt geworden collega’s in feite de WW en vervolgens de bijstand over. Immers: de drie beroepen zijn theoretisch mogelijk, maar worden niet als vacatures aan de arbeidsongeschikte aangeboden. Om voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking te komen, moet iemand meer dan 35% van zijn theoretische verdiencapaciteit zijn kwijtgeraakt.
Tegelijkertijd maakt de regering het met een subsidie van € 450 miljoen voor bedrijven mogelijk een relatief goedkope verzekering af te sluiten voor doorbetaling van zieke personeelsleden. Als reden om iemand geen vast contract te geven wordt vaak gebruikt: ‘als zij of hij dan langdurig ziek wordt, moeten we iemand in vaste dienst twee jaar lang doorbetalen’. Vooral voor kleine bedrijven kon dat een risico zijn - het excuus wordt ook door grote sterk winstgevende bedrijven gebruikt.

20 december 2018 Collectieve actie om pensioen
Vijftig bussen, auto’s en andere voertuigen met honderden vakbondsleden uit tal van sectoren rijden in colonne van het FNV-kantoor in Utrecht naar het ministerie van Sociale Zaken van Koolmees (D66) in Den Haag. De minister krijgt een brief overhandigd waarin de pensioeneisen van de vakbond opnieuw worden aangegeven: bevriezen pensioenleeftijd op 66 jaar, mogelijkheid om eerder te stoppen bij zwaar of riskant werk, indexatie voor elke generatie en pensioen ook voor flexkrachten. Veranderingen in het systeem (premies ongelijk maken voor oude en jonge premiebetalers) mogen niemand duperen. Van de regering wordt geŽist dat zij daarvoor voldoende geld ter beschikking stelt. Anders wordt het nieuwe jaar met collectieve acties en stakingen begonnen, zoals een week eerder op de Maasvlakte bij Rotterdam.
De pensioeneisen van het bondsbestuur zijn nog steeds defensief (‘mag het een onsje minder’), maar dat serieuze eisen niet met eindeloos praten en ludieke acties binnen te halen zijn, dat staat na zoveel praatsessies als een paal boven water.

19 december 2018 Politie tegen havenwerkers Chili
In ValparaŪso (de grootste havenstad van Chili) staken de havenwerkers bij Terminal TSP al een maand voor hoger loon, een beter ploegenschema - maar zeker ook voor meer vaste contracten. Dat komt het havenbedrijf en de andere bedrijven slecht uit, want het is in Chili nu zomer en oogsttijd voor het fruit. De export van dit fruit gaat nu naar zijn hoogtepunt - en ValparaŪso is de grootste fruithaven van het land. De onderhandelingen schieten echter niet op en eerder legden dockers in andere havens uit solidariteit ook een paar uur het werk neer. De politie trad, na eerdere confrontaties, nu ook weer hard op met traangas en wapenstok, maar viel ook het vakbondskantoor binnen en liet dat als een puinhoop achter. De internationale federatie van havenvakbonden IDC schiet de Chileense collega’s te hulp.

19 december 2018 Iraanse werkers in actie tegen repressie
In het afgelopen jaar zijn in Iran veel demonstraties en stakingen geweest van werkende mensen die opkomen voor loon en pensioen, voor werk - maar ook vaak voor de betaling van achterstallig loon. Dit laatste is bijvoorbeeld de eis van de staalarbeiders bij de grote staalfabriek in de stad Ahvaz, in de olierijke provincie Khuzestan in het Zuidwesten van Iran. Zij zijn sinds 9 november in staking, ondanks de harde repressie. Om hen te intimideren heeft de politie tientallen arbeiders gearresteerd en opgesloten in de gevangenis waar ze mishandeld worden. Deze week viel de politie in de nacht van maandag op dinsdag weer binnen in de huizen van tien staalwerkers en nam hen gevangen. De staalarbeiders krijgen steun van andere vakbonden, die ook actie voeren of gevoerd hebben - zoals die van de onderwijzers en van de buschauffeurs in Teheran.
De gepensioneerden, die telkens weer voor uitbetaling van hun pensioen betogen voor het parlement in Teheran, roepen ook leuzen voor de staalwerkers. Zij laten weten dat de economische problemen van het land niet alleen liggen aan de sancties van de VS, maar ook aan de jacht op winst van de Iraanse kapitalisten en politici.

18 december 2018 Rechtszaak tegen JUMBO
Zo’n 150 werkers in de distributiecentra van supermarktconcern Jumbo zijn naar de rechtbank in Den Bosch gekomen. Daar dient een zaak van vakbonden FNV en CNV tegen Jumbo, dat vorig jaar acht uitzendkrachten van Otto Work Force inzette om een staking voor een nieuwe CAO te breken. Dat is wettelijk verboden en dit is op verzoek van de bonden ook door de Arbeidsinspectie vastgesteld. Met dit inzetten van onderkruipers wist Jumbo de staking te verzwakken. Het bedrijf weigerde aan de vakbondseisen tegemoet te komen, zette de geldende CAO buiten werking en sloot met de Centrale Ondernemingsraad een Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR), die ze vervolgens probeert door iedere werker te laten tekenen. Hoewel het voor collega’s moeilijk is om hierbij de druk van de chefs te weerstaan, heeft een grote groep dit nog steeds geweigerd. Bij de rechter wijzen de bonden erop dat ook dit buiten werking stellen van de geldende CAO door Jumbo tegen de wet is. De uitspraak van de rechter wordt op 24 januari verwacht.

17 december 2018 Bourgeoisie maakt zich zorgen
Premier Rutte vergelijkt Nederland met een ‘teer vaasje’ en roept mensen op zich te laten inpakken in het poldermodel. Achter kritiek ziet Rutte alleen maar schreeuwende egoÔsten. Eerder publiceerde de commissie-Remkes allerlei plannetjes die de mensen het idee moeten geven dat zij echt invloed krijgen - zoals een correctief referendum en het verkiezen van de formateur.
Mediamakers zijn bezorgd dat het  doorzetten van de belangen van de grote concerns (ook tegen die van kleinere bedrijven in) tot weerstand tegen het maatschappelijk systeem leidt. Het kapitalisme biedt blijkbaar geen oplossing biedt voor belangrijke vragen zoals het uitbannen van armoede en het voorkomen van een klimaatcatastrofe.
In de NRC doet Coen Teulings (ex-directeur van het Centraal Planbureau en ooit redacteur van dagblad De Waarheid van de CPN) een oproep om het kapitalisme toch als het enige werkbare systeem te omarmen.
Dankzij het poldermodel is de kloof tussen arm en rijk in Nederland alleen maar groter geworden. In Frankrijk is na enkele dagen van massale acties door de ‘gele hesjes’ een succes behaald. De regering Macron trok de accijnsverhoging op diesel en benzine in, verhoogde het minimumloon met € 100 en voerde verder onder meer een verlaging in de loonbelasting door. In buurland Spanje verhoogt de regering het minimumloon met 22% tot € 900 per maand - de grootste verhoging in 40 jaar.
De weg is gewezen: deze ervaringen moeten worden gebruikt om krachten op te bouwen voor een offensief van de werkers en hun vakbonden tegen de grote ondernemers en hun regering in Nederland. Zo’n strijd heeft organisatie nodig: maak van de vakbond een strijdorganisatie. Zo’n strijd heeft perspectief nodig: werk mee aan de opbouw van een revolutionaire partij. Sluit je aan bij de Rode Morgen!

17 december 2018 Acties bij Picnic
Collega’s uit distributiecentra van online-supermarkt Picnic doen in dagblad Trouw een boekje open over hun slechte arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. In de magazijnen zijn er geen goede veiligheidsmaatregelen, waardoor er veel ongelukken en bijna-ongelukken zijn. De magazijnwerkers worden opgejaagd met een ‘digitaal scorebord’. Daarop is te zien wie de meeste orders pakt. Er zijn ‘gesprekken’, als je volgens de baas te veel ziek ben of te laat komt. Verder krijgen ze een lager basisloon dan de supermarkt-CAO voorschrijft en helemaal geen toeslagen voor werken op onregelmatige tijden.
De directie van Picnic zegt dat de onveilige situaties aan de ‘snelle groei’ van het bedrijf te wijten zijn, maar dat het wel meevalt en eraan gewerkt wordt. Ze ontkent de werkdruk. Wat loon en toeslagen betreft: ‘Die horen bij de flexibiliteit van de werkers’.
Als vakbond FNV acties organiseert in de kantines van de distributiecentra in Utrecht en in Nijkerk - met elk 40 of 50 collega’s - zegt Picnic de klachten toch serieus te nemen. De collega’s eisen dat de onveilige situaties vůůr Kerst worden opgelost en dat de directie met de FNV gaat onderhandelen over toepassing van de Supermarkt-CAO.

17 december 2018 Concerns manipuleren wetgeving
Het Europese parlement nam een wet aan waarin staat dat, als het om research gaat, het innovatieprincipe een belangrijke rol moet spelen. Dit lijkt onschuldig, maar is het niet. Voor het opnemen van dit principe is stevig gelobbyd door de het Europese Risk Forum, dat door grote bedrijven uit de olie, chemische en tabakssectoren wordt betaald.
‘We hebben het innovatieprincipe nodig om te vermijden, dat wij onnodig het onbekende en misschien revolutionaire potentieel van technologie inperken’, schrijven de bewerkte topambtenaren aan twijfelende EuroparlementariŽrs. Zij willen met behulp van de grote nadruk op innovatie het ‘voorzorgsprincipe’ neutraliseren, dat voorschrijft dat bij de research naar producten gevaar voor werkers en consumenten zo veel mogelijk vermeden moet worden. Bijvoorbeeld bij nieuwe chemische stoffen en genetische manipulatie.

16 december 2018 Milieutop desastreus
Op de in Katowice (Polen) afgesloten VN-Klimaatconferentie worden opnieuw niet de maatregelen genomen die nodig zijn om een milieucatastrofe te voorkomen. Een recent wetenschappelijk rapport van de VN gaf aan dat als de opwarming van de aarde tot 1,5 Celsius beperkt moet worden, er twaalf jaar de tijd voor is en dat dan zeer ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Die anderhalve graad opwarming betekent overigens dat nog steeds grote gebieden door lange droogteperiodes of veel neerslag in korte tijd getroffen kunnen worden. Dat gebeurt nu al.
Volgens de afspraken van de VN-conferentie in Parijs (2015) zou de temperatuurstijging ver boven de 2% uitkomen - de afspraken daar gemaakt zijn niet bindend. En dat zijn ze in Katowice zeker niet geworden. Het enige waarover eigenlijk iets nieuw wordt afgesproken zijn de begrippen - de terminologie die gebruikt zal worden. Zelfs over financiŽle steun van rijkere aan arme landen bij het nemen van maatregelen werden maar beperkte afspraken gemaakt.
Er is afgesproken dat landen iedere vijf jaar hun doelstellingen gaan verhogen, maar op het overtreden van deze vage richtlijn staan geen sancties. Rechtse regeringen, zoals die van Trump in de VS, trekken zich terug uit het Klimaatverdrag van Parijs of dreigen daarmee.
Nederland sluit zich aan bij een groep landen die wat meer wil doen dan afgesproken, maar loopt met duurzame energie in Europa achterop. Over een polderakkoord over klimaatmaatregelen wordt moeizaam onderhandeld en regeringspartijen CDA en VVD roepen dat het ‘niet ten koste van de economie mag gaan’. Hiermee bedoelen ze de winsten van de grote concerns, want de noodzakelijke snelle omschakeling naar duurzame energie zou veel werkgelegenheid op kunnen leveren.
Voor een wereld met toekomst moet de macht van het financierskapitaal worden gebroken, zodat de werkende mensen zelf kunnen doen wat nodig is om een leefbare wereld en een leefbare maatschappij voor hun kinderen te bouwen.

16 december 2018 Tunnelvisie
In BelgiŽ wordt in honderden bedrijven gestaakt, ook daar waar in jaren niet gestaakt werd of nooit. De eisen zijn gericht tegen de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, tegen het afschaffen van de ‘landingsbanen’. Dat is in BelgiŽ een landelijke regeling waardoor oudere werkers korter konden gaan werken. Gestaakt werd ook tegen de lage lonen, vooral in de voedingsindustrie bij Antwerpen. Steeds meer collega’s zeggen niet meer rond te kunnen komen. In WalloniŽ worden ook wegblokkades georganiseerd. In de Nederlandse media wordt echter alleen over de fascistenmars op zondag in Brussel bericht.

15 december 2018 Positie vrouwen weinig verbeterd
Gemiddeld is de economische positie van vrouwen in Nederland de laatste twee jaar iets verbeterd, meldt de Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De betaalde werktijd is tussen 2015 en 2017 gestegen van gemiddeld 27 naar 28 uur per week, waardoor meer vrouwen economisch zelfstandig zijn (genoeg inkomen hebben om van te leven). Bij mannen is de werkweek gemiddeld 39 uur. Nog steeds wordt het grootste deel van het huishouden en de zorg voor kinderen en oudere familieleden vooral op vrouwen afgewenteld. Vrouwen besteden hieraan tweemaal zoveel tijd als mannen. Er zijn meer vrouwen met werk in een technische of ICT-functie en ook meer vrouwen in hogere posities - maar mannen domineren daar nog sterk. Hoewel vrouwen nu gemiddeld een hogere opleiding hebben dan de mannen, zijn de vrouwen in de laagbetaalde en flexibele functies sterk oververtegenwoordigd. Vicevoorzitter Jong van de FNV geeft als voorbeeld vrouwen met een 10-uurs-oproepcontract in de zorg. Zij kunnen twee dagen van vijf uur werken, maar moeten elke dag beschikbaar zijn.

15 december 2018 Erdogan valt Rojava aan
Het bestuur van het autonome bevrijde gebied Noord- en Oost-SyriŽ mobiliseert de bevolking om voorbereid te zijn op een aanval van het Turkse leger op het gebied. In Rojava zelf (maar ook in tal van Europese steden) gaan mensen de straat op om tegen deze dreiging te protesteren. De fascistische president Erdogan kondigde woensdag aan dat hij nu SyriŽ ten oosten van de rivier de Eufraat binnen wil vallen om de daar wonende Koerden te verjagen. Beschietingen op dit gebied door Turkije zijn schering en inslag, maar binnenvallen heeft Erdogan in SyriŽ tot nu toe alleen ten Westen van de Eufraat in Afrin gedaan - waar hij met behulp van jihadistische en andere strijdgroepen vele tienduizenden bewoners van dat gebied en vluchtelingen die er toevlucht gevonden hadden verjoeg. In het Koerdisch gedeelte van Irak bombardeert het imperialistische Turkije nu de steden Makhmur en Şengal - ondanks protesten van de Irakese regering.
De machtige NAVO-bondgenoot Amerika heeft zich tot nu toe tegen een Turkse aanval op het oostelijke deel van Noord-SyriŽ verzet. Daar spelen de Koerdische strijders van YPD en YPJ een belangrijke rol. Nadat zij eerst Rojava van de jihadisten had bevrijd, vechten ze nu tegen de laatste resten van ISIS in DeÔr al-Zor, waar olie gewonnen wordt. Met succes, want de laatste stad (Hajin) die ISIS daar bezette, is bijna door de SDF veroverd.
Erdogan rekent erop, dat de Amerikanen nu de Koerden niet meer nodig hebben en zullen laten vallen. Vlak voor de aankondiging van Erdogan bezocht een hoge Amerikaan Turkije en de tweede man van de Turkse militaire geheime dienst MIT de VS.
Een Amerikaanse woordvoerder reageerde op de mededeling van Erdogan alleen met de opmerking dat zij tegen eenzijdig optreden zijn. De Syrische president Assad is afhankelijk van het imperialistische Rusland, dat al langer probeert Turkije los te weken van de VS.

14 december 2018 Ruim baan voor belastingontduiking
Vorig jaar investeerden buitenlandse partijen in Nederland het duizelingwekkende bedrag van 4587 miljard euro, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar, laat het CBS direct weten, 80% van die buitenlandse investeringen gaan direct het land weer uit. Het grootste deel hiervan gaat naar landen buiten de EU, vooral in AziŽ en Midden- en Zuid-Amerika, naar Afrika wat minder. Dat hangt hiermee samen dat Nederland minder belastingverdragen met Afrikaanse landen heeft. De belangrijkste reden voor deze omweg’ via Nederland is om zo veel mogelijk belasting te ontwijken en daartoe bieden die Nederlandse belastingverdragen veel mogelijkheden. Het grootste deel van de buitenlandse investeringen (80%) gaat dan ook via zogenaamde Bijzondere FinanciŽle instellingen, brievenbusmaatschappijen. Dankzij deze door Nederland gesloten belastingverdragen en goedbetaalde fiscalisten worden dus ontelbare miljarden aan de winsten van het financierskapitaal toegevoegd, die in de landen waar geproduceerd wordt, aan betere gezondheidszorg, beter onderwijs, een beter leven voor de werkende mensen besteed hadden kunnen en moeten worden.

14 december 2018 Niet voorbereid op kernongeval
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) onderzocht hoe de samenwerking met BelgiŽ en/of Duitsland zou verlopen als daar een kernramp plaats zou vinden in de buurt van de grens. De Belgische kerncentrales van Doel (bij Antwerpen) en Tihange (bij Luik) hebben veel storingen. De OVV constateert: samenwerking tussen de verschillende landen is voor een deel op papier wel geregeld, maar in de praktijk zou die slecht zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (AVNS) nemen het oordeel van de OVV voor kennisgeving aan, maar nemen geen maatregelen.
Reden te meer om de sluiting van alle kerncentrales te eisen, om te beginnen die in Borssele, die ook oud en extra onveilig is.

13 december 2018 Pensioenactie op Maasvlakte
Ondanks vrieskou verzamelen zo’n tweeduizend collega’s van verschillende sectoren zich donderdag om vijf voor twaalf (symbolische tijd) op de Maasvlakte bij Rotterdam. Veel meer dan verwacht. Het verzet tegen de verhoging van de pensioenleeftijd leeft breed onder werkende mensen. Nu is een verhoging naar 67 jaar en drie maanden aangekondigd en daar zal het zeker niet bij blijven als het aan de regering ligt. ‘Dat houdt geen hond vol’, zegt een van de actievoerende collega’s. Zeker niet als je zwaar werk doet en ook ploegendiensten werkt. Die bekorten je leven met nog eens zes tot zeven jaar, onderzochten wetenschappers.
De actie is opgezet door FNV Havens en twee politiebonden, maar naast havenwerkers van verschillende bedrijven en agenten voeren ook collega’s uit sectoren als procesindustrie (BP), openbaar vervoer (RET), brandweer, cateraars en schoonmakers actie voor hetzelfde doel. De actie duurt 66 minuten in verband met de officiŽle eis van het FNV-bestuur om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar. Werkers met een zwaar beroep of ploegenschema zouden daarnaast de mogelijkheid moeten krijgen eerder te stoppen, zonder boetes.
Maar de eis uit het pamflet van de Volle Lading: ‘pensioen met 60 jaar voor alle werkende mensen’ vindt veel instemming. Sommigen twijfelen of dat ‘wel te betalen is’. Daarvoor moeten de winsten van de grote concerns worden belast. Daar is effectieve massa-actie van onderop voor nodig.

13 december 2018 Klassenjustitie PostNL
PostNL staat bekend om lage lonen, extreme flexibilsering en hoge werkdruk. Daarom vinden de meeste collega’s de CAO-eisen van vakbond FNV - zoals een loonsverhoging van 5%, meer vaste banen en minder werkdruk - zeker niet extreem. Ze willen er dan ook voor staken, nu PostNL hier niet op ingaat.
Maar een rechter in Den Haag verbiedt de staking, omdat dit ‘PostNL en haar klanten onevenredig zou treffen’. Maar wil een staking effectief zijn, dan moet zij het bedrijf treffen. Dat weet de directie ook en die heeft daarom geprobeerd de CAO-onderhandelingen tot na de drukke decembermaand te rekken. Die tactiek wordt nu door deze rechter beloond. Daarbij speelt mee dat drie andere bonden (BVPP, CNV en VHP2) niet willen staken. Het CNV presteert het zelfs te waarschuwen dat een staking PostNL zo in de problemen zou kunnen brengen, dat de werkgelegenheid in gevaar zou komen. Dit terwijl PostNL het overgrote deel van de postmarkt en een flink deel van de pakketbezorging beheerst en sinds 2014 gemiddeld meer dan € 200 miljoen netto winst maakt. De FNV gaat nu in overleg met de collega’s over wat te doen.

12 december 2018 Asociale praktijk Shell
IndustriALL (de internationale vakbondsfederatie voor de industrie) voert een campagne tegen de grove manier waarop olieconcern Shell de arbeiders in tal van landen behandelt. Veel van deze werkers zijn in dienst van een soort uitzendbureau of koppelbaas, maar werken voor Shell. In mei organiseerde IndustriALL op de Shell-aandeelhoudersvergadering een protest tegen de behandeling van werkers in BraziliŽ, Nigeria, Trinidad, Tobago, TunesiŽ, Oeganda, MaleisiŽ en Singapore. Hierbij was ook de FNV betrokken.
Nu heeft de internationale federatie zich op Nigeria gericht. Op de FNV-site is te lezen dat de federatie via NUPENG en PENGASSAN (twee Nigeriaanse vakbonden in de olie- en gasindustrie die lid zijn van IndustriALL) een reeks harde feiten verzamelde over het olieconcern dat zich zo graag als sociaal voelend uitgeeft:
- Lonen die zo laag zijn dat je amper te eten hebt en het schoolgeld van je kinderen niet kunt betalen. De lonen liggen tussen 137 en 257 Amerikaanse dollar per maand bij werkweken van 72 uur (6x12 uur).
- Geen zekerheid over je baan. Voorzitter Akporeha van NUPENG noemt Shell ‘het hoofdkwartier van onzeker werk’. Shell werkt met 2000 verschillende uitzendbedrijven - ook om de opbouw van vakbondsmacht te dwarsbomen.
- Intimideren van vakbondsleden en continue pogingen om de vakbonden buiten spel te zetten.
- Blootstelling aan giftige stoffen en andere gevaren zonder goede bescherming.
Shell heeft immers als belangrijk doel, dat de aandeelhouders zeker zijn van hun dividend.

11 december 2018 Koerden voor democratische rechten
Koerden in de Koerdische gebieden en in geheel Europa voeren actie voor hun democratische rechten, waarbij een aantal voor een aantal dagen of langer in hongerstaking gaan. Dit doen zij ook in Nederland, waarbij zij solidariteit vragen van democratische en progressieve organisaties en personen. De actie is in de eerste plaats gericht op vrijlating van leider ÷calan van de PKK uit Turkse gevangenschap.
Op 15 november heeft het Europese Hof van Justitie uitgesproken dat de Koerdische Arbeiderspartij PKK geen terroristische organisatie is en dan ook niet thuishoort op de terrorismelijst van de EU. Maar intussen zit hun leider ÷calan na bijna 20 jaar nog steeds gevangen op het eilandje Imrali in de buurt van Istanboel, nadat hij met behulp van westerse geheime diensten uit de Griekse ambassade in Kenia was ontvoerd. In strijd met internationale humanitaire bepalingen heeft ÷calan meer dan twee jaar zelfs geen bezoek van zijn familie noch van zijn advocaat mogen ontvangen.
Na jaren van vredesbesprekingen met de Turkse regering werden deze in 2015 door Erdogan afgebroken en voerde hij de repressie extreem op. Daarbij krijgt hij, ondanks de uitspraak van het Europese Hof, steun van EU-landen die economische, militaire (NAVO) en politieke (muur voor migranten) belangen hebben bij een goede verstandhouding met het regime van Erdogan.
Zo is de PKK in Duitsland niet alleen verboden, maar maakt de politie fanatiek jacht op portretten of symbolen die op ÷calan en de PKK wijzen. Zelfs symbolen van de Koerdische organisaties uit Noord-SyriŽ die zo dapper tegen ISIS gevochten hebben en nog steeds vechten, worden herhaaldelijk door de Duitse politie in beslag genomen, hoewel de rechter dat verbood. De Verenigde Staten hebben in hun strijd tegen ISIS dankbaar van de dappere Koerden van de YPG en YPJ gebruik gemaakt, maar willen hun NAVO-bondgenoot Erdogan niet kwijt. Daarom hebben ze onlangs een opsporingsbevel uitgegeven voor drie Koerdische leiders en daarbij een prijs op hun hoofd gezet. De imperialisten hebben immers lak aan de democratische rechten die ze zeggen te willen verdedigen.
In Nederland vragen de Koerden, verenigd in de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (Demned), ook solidariteit bij hun protest bij de Nederlandse regering, die steun heeft gegeven aan jihadistische strijdgroepen in SyriŽ. Zelfs steun die militair gebruikt kon worden - zoals pick-ups waarop mitrailleurs gemonteerd kunnen worden.
Toen dit een paar maanden geleden uitkwam (zie RM-nieuws van 10 september) hield de regering zich van den domme: ‘de pick-ups waren voor humanitaire doeleinden als het vervoer van voedsel’. Wat later lekten documenten uit waaruit blijkt dat de regering wel degelijk wist dat zij militair gebruikt zouden worden. Het valt op dat daar in politiek Den Haag weinig ophef over ontstaat. Blijkbaar interesseert het ‘t grootste deel van het parlement weinig dat jihadisten daar honderdduizenden mensen onderdrukten, martelden, verkrachtten en vermoordden – met hulp van de regering van Nederland.

10 december 2018 Politici met ‘gele hesjes’
Je moet maar brutaal zijn om je er uit te redden dachten Rutte(VVD) en coalitiepartner Buma (CDA). Rutte is medeverantwoordelijk voor de grote onvrede bij werkende mensen door de afbraak van de zorg en vele andere sociale voorzieningen. Daar zijn miljarden bezuinigd. Die zijn gebruikt om banken te redden en de winstbelasting te verlagen. Nu doet Rutte zogenaamd ook een geel hesje aan en geeft de schuld aan de migranten, die opgejaagd worden door oorlogen, klimaatrampen en armoede, dankzij de grote concerns die hij zo graag bevoordeelt. En Buma maakt zich zogenaamd zorgen over de milieukosten voor mensen met een laag inkomen, maar zegt niet, dat die kosten door de grote bedrijven gedragen moeten worden. Zijn partij het CDA, portretteert zich graag als ‘rentmeester van de schepping’, maar Buma denkt: ‘na mij de zondvloed’, die immers toch de armen het eerst zal treffen. Extreemrechts probeert ook in Nederland zich van de terechte onvrede meester te maken en gebruikt dezelfde redeneringen als de politici die ze beweren te bestrijden. Het laat zien, hoe belangrijk het is de discussie aan te gaan met de mensen over de echte oorzaken van de kloof en van de afbraak en over de revolutionaire verandering die nodig is om er een eind aan te maken.

9 december 2018 Zonnepanelen voor gezondheidscentrum Kobane
ICOR had aan het gezondheidscentrum in het door de Koerden op ISIS heroverde gebied, dat het met geld en een reeks brigades heeft helpen bouwen, ook zonnepanelen toegezegd. Daarvoor is in Duitsland € 127.000 ingezameld en in de afgelopen weken zijn de panelen door de vrijwilligers van de 8ste ICOR-brigade geplaatst op het gebouw. Op een geÔsoleerd dak zijn 180 hoogst moderne zonnepanelen aangebracht en tegelijk ook bliksemafleiding. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar maakt de kliniek ook onkwetsbaar voor energieblokkades door Turkije. Het gezondheidscentrum functioneert intussen als geboortekliniek voor de stad en de wijde omgeving en wordt intensief gebruikt. Op Wereldklimaatdag, 8 december, vindt de overdracht plaats aan de autonome regering van het kanton Kobane, vertegenwoordigd door de co-voorzitter Enver Muslim. De brigadeleider zegt: ‘De zonnepanelen brengen de zon in het gezondheidscentrum, de kinderen en de vrouwen. De Rojava-revolutie met de strijd voor democratie, vrouwenrechten en vrijheid is een stralende energie die alle revolutionairen op de wereld moed geeft. Muslim dankte de ICOR hartelijk voor haar steun en prees haar als een van de weinige hulporganisaties die alles wat ze beloven ook doen.

8 december 2018 Wereldwijd acties tegen milieuvernietiging
Zaterdag zijn over de hele wereld honderdduizenden mensen op de been tegen de verstoring van de eenheid van mens en natuur, die de bestaansvoorwaarden van de mens bedreigt. In tientallen steden in Duitsland, maar ook in Frankrijk, gedeeltelijk samen met de ‘gele hesjes’, en vele andere landen. De 24ste Milieuconferentie van de VN in het Poolse Katowice is halverwege. Werd tot nu toe vooral door ambtenaren vergaderd, dit weekend komen de ministers. De niet-verplichtende afspraken van de Milieuconferentie in Parijs (2015) zouden nu concreter gemaakt moeten worden, maar de demonstranten vrezen dat de afspraken ver achter zullen blijven bij wat nodig is, omdat de winstbelangen van de grote concerns de standpunten van veel regeringen bepalen. Vier voor de uitstoot van broeikasgassen zeer belangrijke landen, de VS, China, Saoedi-ArabiŽ en Koeweit, weigeren zelfs op papier de ernstige waarschuwing van het recente rapport van VN-wetenschappers (nieuwsitem 3 december) voldoende serieus te nemen. Ook in Katowice wordt een internationale demonstratie van twee tot drieduizend mensen gehouden, waaraan een delegatie van de Internationale CoŲrdinatie van Revolutionaire Partijen en Organisaties, ICOR, deelneemt. In haar verklaring ter gelegenheid van deze Wereldklimaatdag stelt ICOR: “Red het milieu van de winsteconomie!” en ze roept op tot “het doordringen van het actieve verzet om het milieu te redden met de strijd tegen imperialistische oorlogen, uitbuiting en onderdrukking.” De demonstranten lieten zich niet intimideren door de met geweren bewapende en bruut optredende grote politiemacht die hen omgaf. Als de politie een demonstrant arresteerde, stond de demonstratie stil en werd haar of zijn vrijlating geŽist. De delegatie van de Duitse MLPD mocht van de politie haar partijvlag niet dragen. De hamer en sikkel die daar op staan mogen in het reactionair geregeerde land niet publiekelijk getoond worden. In Polen zelf moet nog veel veranderen om de uitstoot van broeikasgas terug te dringen Katowice ligt midden in het gebied waar grote steenkoolmijnen liggen. In Polen wordt elektriciteit voor 78 % met steenkolen en bruinkolen opgewekt. Polen doet ook weinig om dat te veranderen. Zelfs aardgas wordt weinig gebruikt, uit vrees te afhankelijk van Rusland te worden. Toch kampen de mensen ook in Polen met een slechte lucht, binnen in de met kolenkachels verwarmde huizen, maar ook in verschillende steden. Naar schatting overlijden jaarlijks meer dan 40.000 Polen vroegtijdig aan de gevolgen hiervan.

8 december 2018 Hongaren de straat op tegen ‘slavenwet’
Zaterdag demonstreren duizenden Hongaarse arbeiders in Boedapest tegen een wetsvoorstel van de regering-Orban, dat dreigt een 6-daagse werkweek normaal te maken. Dat zou het arbeidersleven tot een slavenbestaan maken met geen tijd voor familie, vrienden, recreatie. De regering wil namelijk het aantal overuren dat een bedrijf kan vragen verhogen van 250 naar 400 per jaar. Bovendien zou, om de flexibiliteit voor de bedrijven nog groter te maken die 400 dan een gemiddelde zijn in een periode van 3 jaar! Die 400 overwerkuren zouden eerst verplicht opgelegd kunnen worden, maar na protest is het ‘vrijwillig’ gemaakt. Maar het aantal zou niet per CAO beperkt kunnen worden, want de beslissing ligt bij de individuele werker. Daar de lonen in Hongarije laag zijn, wordt gevreesd dat veel arbeiders de overuren toch maar zullen accepteren. Het wettelijk minimumloon is krap € 470 per maand, het gemiddelde loon rond € 1000. De vakbonden vermoeden, dat het wetsvoorstel door de Duitse autoconcerns aan de regering is ingefluisterd. Dankbaar gebruikmakend van de lage lonen hebben Audi en Mercedes al een fabriek in Hongarije en BMW is van plan er komend jaar een te gaan bouwen van een miljard euro. Maar de arbeidsmarkt is krap, omdat veel jonge Hongaren migreren naar landen waar de lonen hoger zijn en dat willen de concerns door veel overwerk oplossen. Maar de collega’s zijn het zat voor een hongerloon auto’s te maken om de winst van de concerns te verhogen. Niet de werkuren, maar de lonen moeten omhoog, eisen ze. De vakbonden kondigen voor de komende week meer acties aan, zoals het blokkeren van wegen rond Boedapest. Aan het eind van de demo breken ze door het politiecordon en protesteren op de stoep van het parlement. Bij de demonstratie lopen ook studenten van verschillende universiteiten mee, die demonstreren voor de vrijheid van onderwijs. De Hongaarse president Orban heeft de Centrale Europese Universiteit in Boedapest, die voor een groot deel gesubsidieerd werd door de Amerikaanse miljardair Soros, gedwongen de poorten te sluiten. Orban die zijn uiterst rechtse xenofobe politiek een zogenaamde ‘illiberale democratie’ noemt, ergerde zich aan de kritiek van Soros op zijn beleid.

7 december 2018 Regering misbruikt Brexit voor noodtoestandswetten
Als de Europese Unie en Groot-BrittanniŽ het niet eens worden over overgangsmaatregelen bij de Brexit die eind maart moet plaatsvinden, dreigen chaotische toestanden. VVD-minister Blok maakt hier misbruik van in een noodwet met het oog op een zogenaamde ‘no deal-Brexit’. Behalve allerlei praktische maatregelen, zoals over het geldig blijven van zorgverzekeringen, staat in de wet een artikel 10, dat de regering de mogelijkheid geeft om ‘als dat nodig is’ wetten en regels uit te vaardigen zonder dat die door het parlement zijn goedgekeurd en die tegen bestaande wetten kunnen ingaan. De regering zou dan alleen achteraf verantwoording moeten afleggen. Dit roept scherpe protesten op en wordt door staatsrechtprofessoren als in strijd met de grondwet verklaard. Het wetsvoorstel moet ook gezien worden als een proefballon. Als dit bij hoofdzakelijk economische problemen zou worden geaccepteerd, zou de regering dit ook gaan inzetten als het volksverzet te sterk zou worden.

7 december 2018 Nederlandse patrouilleboten voor Libische kustwacht
Bij hun politiek om migranten zo veel mogelijk buiten te houden, werken de Europese landen steeds meer samen met de Libische kustwacht. Deze sleept boten met vluchtelingen terug naar de Libische kust en stuurt hen naar kampen, waar ze risico lopen op mishandeling en slavernij. De kustwacht ontziet zich ook niet op de bootjes met migranten te schieten of rubberbootjes lek te schieten, als de migranten zich tegen terugslepen verzetten. Een deel van deze patrouilleschepen, is inclusief verzwaringspunten voor het aanbrengen van zware mitrailleurs, geleverd door de werven van het Nederlandse Damen Shipyards. Als dit door NRC onthuld wordt komen er kamervragen. Minister Blok (VVD) geeft toe dat de boten in 2012, overigens ook toen in strijd met een Europees wapenembargo, aan LibiŽ geleverd zijn, maar zegt dat dit nu niet meer gebeurt. Dit jaar zijn al meer dan 2000 migranten verdronken op de Middellandse Zee, terwijl voor zover bekend maar 46.000 mensen een poging tot oversteek hebben gedaan tegenover meer dan 100.000 vorig jaar. Intussen deelt Artsen zonder Grenzen mee, dat zij stopt met het inzetten van de Aquarius als reddingschip voor migranten die in de Middellandse Zee dreigen te verdrinken. De organisatie spreekt van een zwarte dag, omdat dit onherroepelijk meer slachtoffers zal betekenen. Panama heeft echter onder druk van de Italiaanse en andere Europese regeringen de vlag voor het schip ingetrokken en in ItaliŽ wordt zij bedreigd met boetes zogenaamd voor het illegaal dumpen van scheepsafval. Intussen is wel het reddingsschip Sea Watch na vier maanden vastgezeten te hebben op Malta, weer op weg naar de Libische kust.

6 december 2018 Geheime diensten hebben lak aan democratische rechten
Ook in Nederland, dat door politici zo graag als voorbeeldige democratie wordt gepromoot, worden democratische rechten met voeten getreden als de concerns zich zorgen maken over toenemende onvrede onder het volk. Dit voorjaar werd een nieuwe Wet op de geheime diensten ingevoerd. Die wet geeft AIVD en MIVD de mogelijkheid om grote groepen mensen, bijvoorbeeld een hele wijk, of alle leden van een organisatie waar zich misschien ‘gevaarlijke lieden’ bevinden, zonder enige concrete verdenking af te luisteren of af te tappen. De wet werd in maart bij een referendum door een meerderheid van de kiezers verworpen, maar door de regering toch ingevoerd. Als pleister op de wonde werd er dan bij gezet, dat bij de inzet van zo een sleepnet ‘zo gericht mogelijk’ te werk gegaan zou moeten worden. Intussen blijkt uit een onderzoek van de toezicht commissie op de veiligheidsdiensten, de CTIVD, dat de binnenlandse en de militaire inlichtingendienst aan dat ‘zo gericht mogelijk’ geen boodschap hebben. Verder worden verkregen gegevens die voor het onderzoek niet nodig blijken niet of veel te laat vernietigd, zoals wel in de wet staat voorgeschreven. Verantwoordelijk minister Ollongren (D66) laat weten, dat de diensten hun leven moeten beteren, maar dat de ‘bestrijding van terrorisme’ voorop staat.

6 december 2018 Gemiddeld € 360 meer kwijt aan energierekening
Volgens vergelijkingswebsite Gaslicht zal de energierekening voor een huishouden volgend jaar gemiddeld € 360 hoger zijn. Ze is dit jaar al met gemiddeld € 190 gestegen. De oorzaken zijn een stijging van de energiebelasting ODE (opslag duurzame energie) met ongeveer € 144, hogere energieprijzen op de (internationale) markt door meer vraag naar energie en het doorberekenen aan de klanten van de - beperkte - milieumaatregelen die bedrijven nemen. Zo worden de milieukosten op de werkende mensen afgewenteld. Eis moet zijn, dat de winsten van de energiebedrijven daarvoor aangesproken worden!

5 december 2018 Actie tegen unionbusting schoonmaakbedrijf
Sinds dinsdag lopen schoonmakers een picketline bij kantoorgebouw Poort Centraal in Den Haag, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. In het afgelopen jaar zijn al 20 schoonmakers van dit complex geloosd door het internationale schoonmaakbedrijf ISS, hoofdzakelijk via niet verlengen van het contract. En dat is niet omdat ze geen goed werk zouden leveren – een van de ontslagenen had zelfs een prijs van ISS gekregen – maar omdat ze bezig waren zich in de vakbond te organiseren. Dat zegt ISS niet, het geeft de betrokkenen helemaal geen reden voor het ontslag, maar het is voor iedereen duidelijk, ook omdat mensen die actief vakbondslid zijn of dreigen te worden met intimidatie te maken krijgen. En dit pikken de collega’s niet. De vakbond stelt dat de regering als eigenaar van het gebouw zou moeten ingrijpen bij deze schending van de democratische grondrechten.

5 december 2018 Frankrijk: Regering- Macron moet terugkrabbelen
Het verzet van de Fransen met de ‘gele-hesjes’-acties is opnieuw zo massaal dat de regering-Macron eerste toegevingen moet doen. De invoering van de diesel- en benzinebelasting stelt zij eerst met een halfjaar en een dag later met minstens ťťn jaar uit. Verder wordt de verhoging van de energieprijzen ingetrokken en het minimumloon met 3 % verhoogd. President-Macron laat weten, dat hij weer wil praten over een vermogens- en erfenisbelasting, waarin hij direct na zijn verkiezing het mes had gezet. Het zijn eerste successen, maar het is lang niet genoeg. Woordvoerders van de ‘gele hesjes’ laten weten dat ze zich hiermee niet zoet laten houden en dat de acties doorgaan. Want zo als eerder gezegd (nieuwsitem van 19 november) richt de woede van de mensen zich op de hele politiek van Macron. Die werd bij zijn verkiezing door een deel van de Fransen als een ‘verfrissend alternatief’ voor de oude politieke elite gezien, maar viel al snel door de mand. Belangrijk is dat het grote verzet zich goed organiseert en verloop voorkomen wordt. Ook moet duidelijk worden tegen de propaganda van partijen als van Marine le Pen, dat niet de migranten de oorzaak van de problemen zijn, maar de grote concerns als opdrachtgever achter het beleid van Macron staan. Ook in Frankrijk moet daarom een revolutionaire arbeiderspartij worden opgebouwd, die de strijd in goede banen kan leiden en perspectierf kan bieden. Positief is in dit verband, dat twee revolutionaire Franse organisaties, de UPML en de UCL, hebben besloten tot nauwe samenwerking bij de opbouw van zo een partij, die ook in Nederland hard nodig is. Zij hebben ook besloten om het lidmaatschap van de Internationale CoŲrdinatie van Revolutionaire Partijen en Organisaties, ICOR aan te vragen, waarvan ze nu al vriend zijn.

4 december 2018 Zorgpremie sinds 2006 hard gestegen
Sinds bijna 13 jaar geleden het ziekenfonds werd afgeschaft en iedereen op een commerciŽle zorgverzekeraar is aangewezen is de zorgpremie met gemiddeld bijna 75% gestegen, van € 68,10 naar € 118 per maand. Dit concludeert adviesbureau Moneyview uit zijn jaarlijks onderzoek. Deze stijging treft mensen, die geen eigen risico hoeven te betalen. Voor de mensen die dat wel moesten doen was de stijging van de kosten iets lager: 68%. De premie steeg ieder jaar flink. Alleen in 2013 en 2014 was er een kleine daling, maar toen werd het eigen risico stevig verhoogd: van € 220 naar € 350 en € 360.

4 december 2018 Harde brokken bij Van Melle
Een snoepfabriek in Bangladesh van het in Nederland gevestigde grote concern Perfetti Van Melle oefent een waar schrikbewind uit tegen collega’s, die proberen een vakbond in het bedrijf op te richten. Wie lid is wordt bedreigd, thuis op gezocht. Hen wordt ontslag aangezegd als ze niet tekenen dat ze door dwang lid van de vakbond geworden zijn. Gekozen vakbondsbestuurders probeert men te isoleren van hun collega’s. Maar de werkers laten zich hun recht op een vakbond niet ontnemen en gaan de strijd aan. De internationale federatie van voedingsbonden roept op om de collega’s te steunen door een protestbrief aan de directie te sturen.

3 december 2018 Grote demonstraties als waarschuwing aan de Klimaattop in Polen
Maandag begint een door de VN georganiseerde klimaattop in het Poolse Katowice. Als voorbereiding daarop demonstreren tienduizenden mensen in verschillende Europese steden voor veel drastischer maatregelen dan tot nu toe afgesproken tegen de opwarming van de aarde en de vernietiging van het milieu. In Brussel demonstreren zondag 75.000 mensen, de grootste demonstratie voor het milieu in BelgiŽ ooit. In Duitsland 40.000 mensen, verdeeld over Berlijn, Keulen en de omgeving van het Hambacher Wald waar bruinkool wordt gewonnen. Trump hield tijdens de G-20-top vast aan het uittreden van de VS uit de klimaatovereenkomst van Parijs, maar ook door te weinig maatregelen van de overige imperialisten snelt de wereld regelrecht op een klimaatcatastrofe af. Om dit tegen te gaan is harde strijd van onderop nodig tegen de grote concerns en hun regeringen met het perspectief op revolutionaire verandering naar een wereld waar niet de winsthonger van de grote concerns, maar de levensbelangen en de toekomst van de werkende mensen leidend zijn.

3 december 2018 VN-rapport: klimaatmaatregelen veel en veel te weinig
Landen moeten driemaal zoveel maatregelen nemen dan zij in Parijs beloofd hebben om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Dit stelt het Emission Gap Report van de VN. Wil men - zoals zeker noodzakelijk is - onder de 1,5 graad temperatuurstijging blijven, dan zou vijf maal zoveel gedaan moeten worden als beloofd is. En dat, terwijl op het niet nakomen van de in Parijs gedane beloftes geen enkele sanctie staat. In Nederland is de CO2-uitstoot vorig jaar gestegen in plaats van gedaald. Hij komt grotendeels van bedrijven. En meer dan de helft van deze CO2-uitstoot komt van 10 bedrijven, constateert de NOS die bij de overheid cijfers opgevraagd heeft. Het zijn 6 energiecentrales, de hoogovens, chemisch complex Chemelot in Limburg, kunstmestconcern Yara in Zeeuws-Vlaanderen en de raffinaderijen van Shell.

2 december 2018 G-20: wapenstilstand in handelsoorlog
De tegenstellingen tussen de imperialistische landen zijn nog even groot na de top van de G-20. De G-20 vertegenwoordigt tweederde van de wereldbevolking, 85% van de economische productie van de wereld en driekwart van de wereldhandel. Maar de directe dreiging van een grote handelsoorlog tussen de VS en China die per 1 januari werd verwacht is even minder. Trump heeft zijn plan om de invoerrechten op Chinese producten per 1 januari sterk te verhogen, (bij staal van 10 naar 25%) na een gesprek met Xi van China even aangehouden. De twee presidenten hebben zich 90 dagen gegund om te proberen met onderhandelen dichter bij elkaar te komen. De VS importeren vier keer zoveel uit China dan andersom en Trump beschuldigt China ervan door staatssubsidie producten onder de kostprijs op de Amerikaanse markt te brengen. Verder eist China van buitenlandse bedrijven die in het land investeren, dat zij hun technologische kennis met China delen, terwijl de regering dat omgekeerd juist moeilijk maakt. Terwijl Trump vanuit zijn machtspositie het liefst ťťn op ťťn met andere landen onderhandelt, pleiten de overige imperialisten voor multilaterale structuren, zoals de Wereldhandelsorganisatie. Nederland is geen lid van de G-20, hoewel het de 18de economie ter wereld is. Rutte was wel uitgenodigd en is daar trots op. Nederland is van de EU-staten een van de meest op de VS gerichte landen en wordt daarmee na de Brexit belangrijker voor de positie van de VS in Europa. In het gastland, ArgentiniŽ werd al voorafgaand aan de top strijdbaar gedemonstreerd. De Argentijnen worden geconfronteerd met een keiharde bezuinigingspolitiek van de regering-Macri. Dit is een eis van het Internationaal Monetair Fonds bij de lening van 50 miljard dollar. De Argentijnen weten dat de imperialisten op de G-20 top zich evenmin om hun lot zullen bekommeren als zij in het IMF doen. Zij worden getroffen door grote bezuinigingen en vinden de grote uitgaven aan de luxe en de beveiliging van deze top een schande. ‘Fuera G-20’, 'G-20 wegwezen hier’ was een veel gehoorde leuze. Macri zette 25.000 agenten en met geweren bewapende militairen in om de top te bewaken.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief