RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Strijden voor beschermingsmiddelen
Colombianen staken tegen keiharde mijnbazen
Kapitalisme ondermijnt coronabestrijding
BMW stopt bij Nedcar
Tekort betaalbare woningen vooral jongeren
Regering subsidieert CO2-uitstoot
Nederland geeft ruimte aan corruptie
Actie IndonesiŽ tegen ‘Omnibus-wet’
Virus heeft geen last van regeringsbeleid
Financierskapitaal profiteert van corona
Stop de huisuitzettingen
Griekse neonazi's criminele organisatie
BIK schept geen banen
Snijden in basispakket
VNO-provocatie
Subsidie en ontslag
EU-subsidie voor CO2
Ziekteverzuim zorg hoog
Het geld is naar Tata
Dood door schuld
‘Turken, Grieken, Koerden verenigd
Criminele bende
Turkije misdadig in Rojava
Verwarring zaaien met kernenergie
Meer subsidie fossiele industrie
Tienduizenden Fransen demonstreren
Achteruitgang ook zonder 'bezuinigingen’
Griekse antifascistische demo
Steun het recht om te vluchten!
Een cadeautje van € 20 miljard
Klokkenluidster ten onrechte ontslagen
Doorwerken na je pensioen
Klimaatstrijd vraagt internationale solidariteit
Regering niet voorbereid
Record oppervlak CaliforniŽ afgebrand
Huren gemiddeld 3% omhoog
Minder sociale huurwoningen Rotterdam
Gevaarlijk plan Shell
Kernreactor blijft open
Geheime dienst Amazon
Klimaatactie Extinction Rebellion
DSM schrapt 200 arbeidsplaatsen
Meer jongeren in de bijstand
Textielarbeiders Dragon Group in actie
Derde coronapakket: loonsverlaging en ontslag
Actie tegen hoge studieschuld
KNVB en politiek
Wit-Russen massaal de straat op
Callcentra
Australische vakbond tegen uraniumwinning
NIBUD wijst op armoede
Indonesische vakbeweging in verzet
Griekenland stuurt vluchtelingen de zee op
Wie het meest uitstoot betaalt het minst
Loonsverlaging als bedrijf NOW-subsidie krijgt’
322.000 banen verdwenen
Palestijnen opgeofferd
Alleen loze woorden voor zorg
KNMI: hittegolf extra lang
Duterte laat boerenleider vermoorden
Steun strijd Libanese volk
Mondkapje als asociaal verdienmodel
Albert Heijn kruimels
Algemene staking ItaliŽ op komst
Ontwikkelingshulp voor imperialisten
Staking op gasveld Iran
Winst en ontslagen bij Wehkamp
Bolivia staking voor onbepaalde tijd
‘Taser niet diervriendelijk’ – en voor de mens?
Klimaatopwarming in Limburg


19 oktober 2020 Strijden voor beschermingsmiddelen
Aan het begin van de coronapandemie was er in een groot deel van de ouderenzorg geen beschermingsmateriaal. Als collega’s er zelf voor zorgden, werd hun dat regelmatig verboden met als excuus dat de cliŽnten ervan zouden schrikken. Na de duizenden doden in de verpleeghuizen van dit voorjaar leek het voor de meeste mensen duidelijk dat mondmaskers en andere beschermingsmiddelen voor de verzorgenden hard nodig waren.
Ook voor bescherming van de verzorgers zelf, waarvan vele duizenden ziek werden en minstens 13 overleden. In juni beloofde de toenmalige minister van Rijn dat een verzorgende zelf per situatie mocht beslissen of zij of hij beschermingsmiddelen gebruikt.
Begin oktober kwam het Outbreak Management Team met richtlijnen die deze eigen keus weer ondergroef. Vakbonden stapten naar de nieuwe minister van Ark, die de uitspraak van Van Rijn bevestigde. De regering zegt echter dat er genoeg beschermingsmiddelen zijn, maar uit veel instellingen komen berichten van het tegendeel zodat door collega’s een meldpunt is ingesteld. Intussen luidt Actiz (de organisatie van zorginstellingen) de noodklok omdat zij over te weinig personeel kan beschikken, zeker als het aantal besmettingen stijgt. De regering heeft het testproces niet op orde en stelt het gebruik van een sneltest uit tot november.

19 oktober 2020 Colombianen staken tegen keiharde mijnbazen
De directie van de kolenmijn Cerrejon in het noorden van Colombia probeert gebruik te maken van de coronapandemie die Colombia hard treft (19 oktober: bijna een miljoen besmettingen, bijna 29.000 doden - op 50 miljoen inwoners). In februari gaf Sintracarbon (de vakbond van de mijnwerkers) toe aan het verzoek van het bedrijf de CAO-onderhandelingen op te schorten wegens corona. Vervolgens kwam Cerrejon in juli met het plan om een ander ploegenstelsel in te voeren, dat ernstige gevolgen zou hebben voor de mijnwerkers. Zo moesten er ploegendiensten van twaalf uur komen, ook in de nacht. Heel zwaar en ongezond en de collega’s spraken dan ook van ‘turnos de muerte’: ploegen des doods. De mijnwerkers zouden voor hetzelfde loon 72 dagen per jaar meer moeten werken en 2500 collega’s zouden hun werk erdoor verliezen.
De directie van Cerrejon, een joint venture van drie grote mijnconcerns Anglo American, BHP en Glencore, weigerde met de vakbond te onderhandelen met als smoes dat ploegenschema’s niet onder de CAO vallen. De vakbond riep daarop een staking uit en die duurt nu zeven weken. Dat de mijnwerkers dit zo lang weten vol te houden is mogelijk door de solidaire steun - ook financieel - van collega’s en andere mensen in Colombia en internationaal, inclusief vakbondsfederatie IndustriALL. Er waren recent verschillende demonstraties uit solidariteit met de mijnwerkers in de regio La Guajira, waar de mijn ligt. De onverzettelijkheid van de collega’s en de grote steun die zij krijgen hebben ertoe geleid dat Cerrejon zich uiteindelijk bereid verklaart om te gaan onderhandelen.

18 oktober 2020 Kapitalisme ondermijnt coronabestrijding
India en Zuid-Afrika hebben een voorstel ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om voor vaccins, medicijnen en beschermingsmiddelen tegen het coronavirus de patentwetgeving voor langere tijd buiten werking te stellen. Dat zou landen de gelegenheid geven deze zelf te produceren of te laten produceren - zodat zij zo snel en zo goedkoop mogelijk daarover zouden kunnen beschikken. De vraag is of de farmaceutische concerns en hun regeringen daaraan mee willen werken. Aan het begin van de pandemie werd een voorstel van Costa Rica van tafel geveegd om wetenschappers wereldwijd samen te laten werken om zo snel mogelijk een goed vaccin te produceren. De winst en de macht, die beschikking over belangrijke medicijnen geeft, zijn voor de internationale concerns en imperialistische landen belangrijker dan de levens en gezondheid van honderden miljoenen mensen. Nu wordt wereldwijd op meer dan 200 plaatsen in onderlinge concurrentie onderzoek naar een vaccin gedaan - in de hoop anderen te kunnen aftroeven en gigantische winsten te maken - mede dankzij veel belastinggeld.

17 oktober 2020 BMW stopt bij Nedcar
Autofabrikant Nedcar in het Limburgse Born (onderdeel van het VDL-concern) deelt mee dat BMW heeft gezegd het model Minicountryman vanaf december 2023 niet meer in Born te laten produceren. Eerder dezelfde mededeling voor de BMW X1. Dit betekent dat de arbeidsplaatsen van 4500 collega’s in Born op het spel staan. Net als de meeste andere autoconcerns ziet BMW zijn verkopen sterk teruglopen. Dat was al begonnen vůůr de coronapandemie uitbrak, maar wordt daardoor versterkt. Bovendien zijn de automobielconcerns bezig over te schakelen naar elektrische auto’s. De grote investeringen die daarvoor nodig zijn willen ze betalen door te besparen op de arbeidskosten - want de winsten zijn heilig.
Nedcar zegt hard op zoek te zijn naar andere concerns die hun auto’s bij Nedcar willen laten maken, maar BMW is zeker niet het enige autoconcern dat teruglopende vraag en investeringskosten probeert te compenseren door het sluiten van fabrieken en het verplaatsen van de productie naar lage-lonen-landen en druk op de arbeidsvoorwaarden.
Concurrent Daimler (Mercedes) wil in Duitsland fabrieken met 2500 werkers in Berlijn en met 4000 in Stuttgart sluiten en de productie elders tegen lagere lonen laten doen. Duizenden arbeidsplaatsen en meer staan alleen al bij Daimler op het spel. Belangrijk is daarom de internationale samenwerking en solidariteit van de werkers in de autoconcerns - om niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. De Internationale Autowerkers Conferentie (https://automotiveworkers.org/en) brengt werkers uit de auto-industrie uit de hele wereld hiervoor bij elkaar. Ze helpen elkaars arbeidsplaatsen en arbeidsvoorwaarden verdedigen en te verbeteren en eisen arbeidstijdverkorting tot 30 uur per week met behoud van het loon. Dat is de weg vooruit.

16 oktober 2020 Tekort betaalbare woningen vooral jongeren
Het vinden van een betaalbare huurwoning is voor iedereen moeilijk, maar zeker voor jongeren, die met een laag (jeugd)loon of bijstandsuitkering moeten zien rond te komen. Wie 18 jaar of ouder is, niet bij zijn ouders kan of wil wonen en geen vrienden heeft waar hij of zij op kan terugvallen, belandt dan op straat. Dan is het veel moeilijker om een normaal leven op te bouwen, zeker voor de jongsten. Een deel van die jongeren komt zo in de problemen dat zij begeleiding nodig hebben. In Rotterdam is dat aantal ruim 1000, bijna het dubbele van 2015. Maar die begeleiding krijg je pas als je ook andere problemen hebt. Mis je alleen een dak boven je hoofd, dan moet de jongeren het zelf maar uitzoeken.

15 oktober 2020 Regering subsidieert CO2-uitstoot
Binnenkort gaat de subsidiepot Stimulering Duurzame Energie (SDE) open voor bedrijven die hun uitstoot van het broeikasgas verminderen. Althans, dat was officieel de inzet. Minister Wiebes (VVD) heeft de regeling opgeplust (SDE++), zodat ook maatregelen die niet direct tot de productie van duurzame energie leiden geld kunnen krijgen. Een belangrijk deel van de € 5 miljard in de pot zal daarom naar de opvang van het uitgestoten broeikasgas van vooral petrochemische bedrijven in Europoort gaan en het transport ervan naar lege gasvelden in de Noordzee. Shell c.s. kunnen zo een poosje doorgaan met fossiele energie.
De vraag ernaar zal dankzij Wiebes’ plannen zelfs toenemen. Een deel van de subsidie zou namelijk naar de productie van waterstof als energiedrager moeten gaan. Nu wordt bij het gebruik van waterstof als energieleverancier geen broeikasgas uitgestoten, evenmin als bij (groene) elektriciteit. Voordeel van waterstof boven wind- en zonne-energie is dat zij gemakkelijker kan worden opgeslagen. Met wat kleinere aanpassingen kunnen de leidingen die nu voor gas gebruikt worden voor waterstoftransport worden ingezet. Veel bedrijven hebben hier belangstelling voor.
Maar waterstof heeft een groot probleem: bij de productie ervan via elektrolyse (het scheiden van waterstof en zuurstof) is erg veel energie nodig. Dat is geen punt als die duurzaam is, maar van duurzame energie heeft Nederland zoals bekend veel te weinig. De productie van waterstof uit fossiele energiebronnen subsidiŽren zou dus de uitstoot van CO2 juist verhogen. Gezien de investeringsplannen voorziet de koepel van Nederlandse elektriciteitsbedrijven een 20% hoger stroomverbruik in Nederland met een extra uitstoot van vier tot vijf miljoen ton CO2 - evenveel als een grote kolencentrale.
Met een subsidieregeling voor duurzame energie het gebruik van niet-duurzame energie stimuleren is idioot en schadelijk en het Planbureau voor de Leefomgeving adviseerde daarom tot begin dit jaar waterstofproductie niet uit deze pot te subsidiŽren. Maar na de nodige druk uit het ministerie van Wiebes veranderde het PBL zijn advies van negatief in positief. Als smoes heeft Wiebes nu verzonnen dat het wel klimaatneutraal kan als de elektrolysers maar op 25% van hun capaciteit gaan draaien.

13 oktober 2020 Nederland geeft ruimte aan corruptie
In een rapport van NGO Transparency International wordt gesignaleerd dat Nederlandse bedrijven en personen die corruptie plegen in andere landen hier in Nederland nauwelijks voor de rechter komen. Wie in Nederland zelf corruptie pleegt kan vaak voor een lager bedrag schikken dan in andere landen. En hoe dit bij schikkingen toegaat, is voor anderen vaak niet duidelijk. TI zet Nederland daarom in de oranje categorie van landen met 'beperkte handhaving' - zoals Colombia, Zuid-Afrika, Letland en Costa Rica.
Twee jaar geleden kwam TI tot eenzelfde conclusie, maar de wetten en regelingen die de regering daarna invoerden brachten weinig verbetering. Niet direct verrassend voor een land met een grote hoeveelheid postbusbedrijfjes en de bijbehorende ‘financiŽle deskundigen’, die belastingontduiking en witwassen mogelijk maken. De regering, dienstbaar als ze is aan het financierskapitaal, ligt hier niet wakker van. TI wijst op de Nederlandse ambassadeur die Shell waarschuwde dat het Openbaar Ministerie bij het bedrijf zou binnenvallen in verband met een frauderechtzaak in ItaliŽ wegens omkoping van een Nigeriaanse minister. De ambassadeur werd overgeplaatst, de vrouw die dit aan het licht bracht werd ontslagen.

12 oktober 2020 Actie IndonesiŽ tegen ‘Omnibus-wet’
Sinds 5 oktober zijn de stakingen, demonstraties en manifestaties tegen de zogenaamde Omnibus-wet van de regering van president Joko Widodo niet opgehouden. De wet moet meer dan 70 andere wetten en regelingen vervangen, die de regering als bureaucratische belemmeringen voor de economische groei beschouwde. Zo zouden er veel meer banen komen voor de arbeiders. Maar tegen die wet worden al maanden acties gevoerd, omdat ze een aanslag is op zowel arbeidsrechten als op het milieu. Voor 6 tot 8 oktober hadden vakbonden en milieuorganisaties voor drie dagen landelijke stakingen en demonstraties opgeroepen. En ook al is de Omnibus-wet op 5 oktober snel door het parlement aangenomen, die acties gingen onverminderd door - ondanks de coronapandemie. Niet alleen in Jakarta, maar in een 300 andere steden, ook op andere eilanden.
En daar is alle aanleiding voor. Zo zou de bepaling geschrapt worden dat een arbeider die twee jaar op contractbasis bij een bedrijf gewerkt heeft, automatisch alle rechten van iemand met een vast contract krijgt. De ontslagvergoeding zou worden verlaagd. Tot nu toe wordt de hoogte van het minimumloon per regio of stad bepaald - afhankelijk van de kosten van levensonderhoud daar. Met de Omnibus-wet zou het laagste minimumloon - dat op het platteland - voor heel IndonesiŽ gaan gelden. Het maximum voor de werkweek van 40 uur zou worden afgeschaft. Amnesty International wijst erop dat dit vooral de werkers in de palmolie-industrie zou treffen, die nu (vaak onbetaald) meer uren maken. Rechten op verlof zouden worden geschrapt. Ook zou de milieuwetgeving voor de bedrijven versoepeld worden, waardoor ook door internationale milieuorganisaties en groene beleggingsfondsen tegen de wet wordt geprotesteerd. Gevreesd wordt dat de ontbossing voor de aanleg van plantages zoals voor palmolie weer sterk zal toenemen. Ook internationale vakbondsfederaties en vakbonden – inclusief de FNV – hebben hun solidariteit met de strijd tegen deze wet uitgesproken.
Bij demonstraties en manifestaties werden leuzen meegedragen als “Rust in vrede, parlement”, “De Omnibuswet vermoordt de toekomst van onze kleinkinderen” en “het kolonialisme is voorbij, het koloniseren van de arbeiders begint".
Bij de acties kwam het regelmatig tot botsingen met de politie, die waterkanonnen en traangas inzette en volgens eigen zeggen bijna 6000 mensen heeft gearresteerd, waarvan er 240 vastzitten. Maar tot op 11 oktober werd op allerlei plaatsen actie gevoerd tegen de Omnibus-wet.

11 oktober 2020 Virus heeft geen last van regeringsbeleid
De regering krijgt het aantal coronabesmettingen niet onder controle. Nederland is (na TsjechiŽ) het Europese land met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Een belangrijke oorzaak is dat de testcapaciteit nog steeds niet op orde is, zodat besmette mensen vaak dagenlang het virus onbewust op anderen kunnen overdragen. En door gebrek aan zorgpersoneel worden weer operaties en behandelingen van andere ziektes uitgesteld. De regering zegt te zijn overvallen door de grote toename, maar realistischer is te zeggen dat de regering ook bij de vergroting van de testcapaciteit constant op de rem heeft gestaan. Hoofdzaak is het draaiend houden van hun economie – die is belangrijker dan de volksgezondheid.

9 oktober 2020 Financierskapitaal profiteert van corona
Het vermogen van de ruim 2000 miljardairs in de wereld is in de eerste maanden van de coronapandemie met ruim 25% gegroeid. Hun gezamenlijk vermogen kwam daardoor voor het eerst boven de tien biljoen dollar uit - bijna 8,5 biljoen euro - meldt een rapport van de Zwitserse bank UBS en accountantskantoor PwC. De miljardairs hebben de afgelopen 25 jaar hun vermogen met een factor vijf tot tien zien stijgen - en dit jaar wat extra. Hun vermogen nam vooral toe waar dat geÔnvesteerd was in de techsector en in de gezondheidszorg. In de periode 7 april tot 31 juli 2020 groeide het vermogen daarin met respectievelijk 36% en 44% tot 1,8 biljoen en 658,6 miljard dollar.

8 oktober 2020 Stop de huisuitzettingen
In het begin van de pandemie werd pas op de plaats gemaakt met huisuitzettingen. Veel mensen zagen door verlies van hun werk hun inkomen achteruitgaan en kregen moeite iedere maand de huur te betalen. Maar mensen op straat zetten wegens huurachterstand of einde contract terwijl de pandemie heerst werd als te asociaal gezien, hoewel het bij tijdelijke huurcontracten toch regelmatig gebeurde. De Woonbond constateert echter dat het aantal huisuitzettingen weer groeit. Huisbazen vinden blijkbaar dat hun centen belangrijker zijn dan de gezondheid en het welzijn van hun huurders.

7 oktober 2020 Griekse neonazi's criminele organisatie
‘Gouden Dageraad’ is een Europa's meest beruchte extreemrechtse groepen. Vooral tijdens de vorige economische crisis werd de partij in Griekenland enorm gepromoot. De Griekse heersende klasse steunde de fascistische partij om als bliksemafleider te dienen voor de enorme onvrede onder de Griekse werkende klasse in die tijd. De partij voerde op haar hoogtepunt honderden aanvallen uit op migranten en linkse activisten, soms ook moorden.
Na de moord op de antifascistische muzikant Pavlos Fissas door een knokploeg van de Gouden Dageraad, waren er zulke grote protesten dat de Griekse staat wel moest reageren. Zo begon een vijf en een half jaar-lange rechtszaak tegen de neonazi's. Het spande erom of de Gouden Dageraad wel veroordeeld zou worden voor het vormen van een criminele organisatie. Zo niet, dan zouden de meeste Gouden Dageraders vrijuit gaan. Vandaag maakte de Griekse rechtbank eindelijk haar vonnis bekend: ‘Gouden Dageraad is wel degelijk een criminele organisatie - en de moordenaar van Fissas wordt veroordeeld voor moord. Tienduizenden mensen hadden zich buiten de rechtbank verzameld om het vonnis te horen. De politie probeerde de massa uiteen te drijven met traangas. Daardoor kwam een spontane mars op gang.

6 oktober 2020 BIK schept geen banen
Nu het wetsvoorstel door de regering is ingediend blijkt dat de ’Baangerelateerde Investerings Korting’ (BIK) helemaal niets met het creŽren van banen te maken heeft. De vier miljard die Rutte c.s. hiervoor uit willen trekken gaat naar ieder bedrijf dat een nieuw bedrijfsmiddel koopt van minstens € 1500 per stuk en minimaal € 20.000 bij elkaar. Bij investeringen tot vijf miljoen krijgt een bedrijf 3% van het geÔnvesteerde bedrag terug. Bij hogere investeringen – er is geen maximum - 2,44%. Die wordt verrekend met de loonbelasting die een bedrijf afdraagt, zodat ook bedrijven die (officieel) geen winst maken toch dat geld krijgen. Dit ‘baan gerelateerd’ noemen is een mooi staaltje van belazerij, want er hoeft geen enkele arbeidsplaats geschapen te worden om het geld te krijgen. Misschien worden die er – door automatisering – zelfs mee geschrapt.
Overigens kwamen in de originele versie van het wetsontwerp investeringen in duurzaamheid en van kleine bedrijven helemaal niet in aanmerking voor deze korting, met het argument dat daarvoor een andere subsidie geldt. In een poging toch voldoende oppositiekamerleden mee te krijgen heeft de regering dit aangepast.
Economen vragen zich openlijk af of de BIK Łberhaupt tot extra investeringen zal leiden, behalve misschien hier en daar een vervroeging naar uiterlijk 31 december 2022 om de korting te kunnen incasseren.
BIK is niets anders dan compensatie voor het bedrijfsleven voor het niet doorgaan van de verlaging van de winstbelasting van 25 naar 21,7%. ‘Toevallig’ zou dat ook ongeveer twee miljard per jaar zijn geweest. Door de grote kritiek - ook op de ingewikkelde uitvoering van de BIK - gaat het Centraal Planbureau de zaak nog eens doorrekenen en kijken of het verlagen van de winstbelasting toch geen beter alternatief is (voor bedrijven) - of juist een oppositievoorstel voor het schrappen van de verhuurdersheffing voor de woningbouwcorporaties.

5 oktober 2020 Snijden in basispakket
Tijdens de coronapandemie kan je natuurlijk moeilijk zeggen dat er teveel geld aan de zorg wordt besteed. Dan komen direct vragen op, waarom er dan geen voorraden beschermingsmiddelen waren toen het virus zich verbreidde, waarom er steeds onvoldoende testcapaciteit is en waarom er nu weer een tekort aan de virusremmer remdesvir is dat verlichting brengt aan patiŽnten met Covid-19.
Daarom heeft topman Wijma van het Zorginstituut Nederland (dat de regering adviseert over het basispakket) een andere invalshoek gekozen om de mensen op bezuinigingen voor te bereiden. Hij zegt te willen stoppen met vergoedingen voor behandelingen die geen bewezen effect hebben. Dat klinkt logisch, maar als Wijma zegt dat de helft van de behandelingen die nu in het basispakket vergoed worden niet wetenschappelijk onderbouwd is, dan weet je dat hij onzin praat. Dit zou betekenen dat veel dokters en andere zorgverleners maar wat doen. Wijma wil - in opdracht van de regering - flink snijden in het basispakket; om te bezuinigen. Daar is volgens hem meer geld te halen dan met het verlagen van de woekerprijzen die farmaconcerns voor medicijnen vragen. Ook tijdens een pandemie blijft bezuinigen op de zorg een prioriteit voor de regering.

4 oktober 2020 VNO-provocatie
De grote bedrijven presenteren hun verlanglijstje voor de wereld na corona. Niet verrassend is dat daar alles staat wat ze de afgelopen decennia niet erdoor hebben kunnen drukken. Directeur Puts van de AWVN (de ondernemersorganisatie voor het afsluiten van CAO’s) zegt in een interview met het Eindhovens Dagblad dat de Nederlandse economie ‘drastisch moet worden hervormd.’ De coronacrisis zou bewijzen dat de economie flexibeler moet worden. Dat houdt volgens Puts onder andere in dat lonen moeten ‘mee-ademen’ met de ontwikkeling van het bedrijf - dus ook moeten kunnen dalen, als het minder goed gaat. Per jaar moet het aantal werkuren worden afgesproken - waarbij iemand dan verplicht kan worden als het druk is extra te komen werken en als het rustig is thuis te blijven. Ook zouden mensen (als het bedrijf dat nodig vindt) heel andere taken moeten doen dan overeenkomstig hun functie. Zo wil Puts de gevolgen van crises beperken voor de bedrijven, door ze af te wentelen op de mensen die het werk doen. Puts komt ook weer met hetzelfde sprookje: als de werkers dit allemaal pikken, dan zouden zij minder kans lopen om ontslagen te worden en zouden er minder flexibele contracten zijn. Deze brutale provocatie maakt alleen maar meer duidelijk dat de werkers bij dit crisiskapitalisme niets te verliezen hebben. Beter is het om met des te meer kracht op komen voor offensieve eisen als:
• Vaste banen en vaste roosters voor iedereen
• Loonsverhoging van 5%
• Minimumloon naar € 14 nu
• 30 uren werken met behoud van het volle loon
• Pensioen op 60 jaar

3 oktober 2020 Subsidie en ontslag
Tot het tweede kwartaal van dit jaar verdwenen er 322.000 banen, zei het CBS eerder. Maar van die banen verdween meer dan de helft (181.000) bij bedrijven die in het eerste steunpakket (tot 1 juli) loonkostensubsidie kregen. De ontslagboete die bedrijven in het eerste pakket met de NOW-subsidie moesten betalen bij ontslag, gold immers niet voor mensen met een flexibel contract. Dit laat duidelijk zien, dat de ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’ (NOW) op het belang van de bedrijven is gericht, die de ontwikkelingen rond het virus even wilden afwachten voordat ze personeel met ervaring wilden wegsturen – en dan ook een transitievergoeding zouden moeten betalen. Verder valt op dat in de eerste maanden van de pandemie de vele ontslagen maar heel beperkt te zien waren aan de stijging van het aantal WW-uitkeringen In maart, april en mei werden om bedrijfseconomische redenen bij het UWV bijna 4800 ontslagaanvragen ingediend: 1,7 keer zoveel als een jaar eerder. Een gevolg van het feit dat de vele collega’s met een flexcontract die ontslagen waren niet of nauwelijks recht op een WW-uitkering hadden kunnen opbouwen. In juni, juli en augustus waren er ruim 9200 - bijna 2,7 keer zoveel als diezelfde maanden vorig jaar, maar het aantal mensen dat zijn baan verliest zonder rechten te hebben op een WW-uitkering blijft veel groter. WW-rechten die dankzij eerdere bezuinigingsrondes overigens voor velen ook van korte duur zullen zijn. Intussen kondigen veel grote bedrijven het massaal schrappen van banen aan: KLM, NS en andere openbaarvervoer bedrijven, BAM, IHC, Tata Steel, Shell. Door vrijwillig vertrek (afkoopsom) en andere regelingen zal ook dat niet ťťn op ťťn uit de officiŽle werkloosheidscijfers blijken. Maar die banen zijn wel weg en zorgen ervoor dat veel mensen, met of zonder WW-uitkering, niet aan de slag kunnen.

2 oktober 2020 EU-subsidie voor CO2
Shell, ExxonMobil, Air Products en Air Liquide willen hun fossiele activiteiten in Nederland zolang mogelijk doorzetten en daarom het broeikasgas opslaan onder de Noordzee. Samen met de overheidsbedrijven GasUnie, Energie Bedrijf Nederland en het Rotterdams Havenbedrijf (topman Castelein is ex-Shell) hebben ze daarom het project Porthus ontwikkeld, dat inhoudt een leidingenstelsel aanleggen in het industriegebied van Rotterdam waarin de CO2 van deze vier en eventuele andere bedrijven wordt opgevangen en naar lege gasvelden in de Noordzee getransporteerd. Of het CO2 nooit uit die gasvelden zal kunnen ontsnappen is onzeker. Het totale project moet 400 tot 500 miljoen euro kosten en ook de Nederlandse regering heeft toegezegd met flinke subsidies over de brug te komen, zodat de grote concerns op een koopje van hun broeikasgas afkomen.
Intussen gaat die subsidie ten koste van investeringen in echte duurzame energie, waarbij Nederland ver achterloopt. Het aandeel duurzaam in het energieverbruik hier steeg vorig naar van 7,4% naar 8,6%. Hierbij wordt dan ook energie uit biomassa gerekend, dat niet echt duurzaam is. Het project Porthus ligt momenteel tot 5 november ter inzage voor commentaar in Den Haag, maar verdient veel meer verzet.

1 oktober 2020 Ziekteverzuim zorg hoog
Het CBS meldt dat het ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn in het tweede kwartaal 6,1% was, het hoogste percentage sinds 2003 en 0,4% meer dan vorig jaar. Hoewel het CBS geen reden geeft, is voor iedereen duidelijk dat de geweldig hoge werkdruk en de spanningen van de corona-pandemie hierbij een belangrijke rol spelen, terwijl de werkdruk in de zorg toch al hoog was. Door verschillende mensen uit de zorgsector is er op gewezen dat dit tekort aan mensen een groot probleem gaat worden, als de tweede golf verder toeneemt. Van de regering is geen plan vernomen om het personeelstekort aan te pakken en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken door een beter loon en minder werkdruk. Net als bij de beschermingsmiddelen en het testen maakt de hand-op-de-knip de coronacrisis erger.

28 september 2020 Het geld is naar Tata
Drie maanden geleden werd door de collega’s bij Tata Steel in IJmuiden weken gestaakt en op andere wijze actie gevoerd. Dit als reactie op plannen van de concerndirectie van het Indiase concern om in Nederland en Engeland fors te bezuinigen en daartoe ongeveer 1250 banen te vernietigen en administratief werk naar India over te brengen. Anders zou de productie in Europa verlies opleveren. Dankzij die acties werd een akkoord gesloten, waarbij Tata Steel belooft tot eind 2024 niemand (althans van de mensen met een vast contract) te ontslaan en alleen in bijzondere gevallen dochterbedrijven te verkopen. Toch kwam er pas nog een waarschuwing van Tata Steel, dat het mede door de coronapandemie niet goed gaat.
Het Noord-Hollands Dagblad besloot een registeraccountant te vragen om eens goed in de financiŽn van Tata Steel Europe (TSE) te duiken. Hieruit kwam een wat ander beeld:
TSE blijkt sinds de overname door Tata in 2007 rond de 20,7 miljard euro te veel betaald te hebben voor de inkoop van steenkool en ijzererts, omdat het die verplicht moest afnemen bij een dochter van het moederconcern - dat veel hogere prijzen rekende dan anderen. Ook de betalingen aan het concern voor ICT-diensten waren niet in verhouding tot de werkelijk geleverde service, terwijl ook ieder jaar tien tot 15 miljoen pond voor het gebruik van de merknaam Tata betaald moet worden.
Verder blijkt TSE nooit winstbelasting te hebben betaald, sinds de hoogovens in 2007 werden overgenomen. Het concern sloot indertijd hoge leningen af om het Nederlandse en Engelse Corus (zo heette het toen) te kopen en boekte die ten laste van de nieuwe dochter. De rente op die leningen trekt Tata Steel in Nederland van de belasting af, zodat ze ondanks een winst van € 1,7 miljard, in de laatste acht jaar sinds de overname geen cent vennootschapsbelasting betaalde. Verder valt op dat Tata Steel zo’n € 685 miljoen uitleent aan andere Tata-bedrijven, terwijl het zelf probeert een voordelige coronalening van 150 miljoen bij de Nederlandse staat af te sluiten. Ook de bonussen voor het management zijn niet mis - de laatste tijd zijn er tientallen managers met bonus bijgekomen.
Kortom een simpele truc: Je steekt een vorstelijke winst in je zak, maar probeert die met een goocheltruc voor de mensen te verstoppen. Terecht is de verontwaardiging groot, in de eerste plaats bij de collega’s in IJmuiden. De strijd voor hogere lonen en behoud van alle arbeidsplaatsen mag niet afhankelijk worden gemaakt van de huilverhalen van het management. Die strijd zal het beste lukken samen met de collega’s van Tata in Engeland, die op een soortgelijke manier bedrogen zijn. Een excuus aan de collega’s in Engeland van die vakbondsbestuurders, die eerder de Engelse tak als oorzaak van de malaise aanwezen, zou op z’n plaats zijn.
Deze oplichting-volgens-de-regels leidt zelfs tot Kamervragen aan de regering. Dat is nogal hypocriet, want de betreffende parlementariŽrs (VVD) weten heel goed dat dit soort trucs bij de grote concerns schering en inslag zijn: om zo weinig mogelijk belasting te betalen en de werkers de indruk te geven dat het niet goed gaat met het bedrijf, zodat ze verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden en ontslagen zouden accepteren.
Tata Steel is overigens ook verantwoordelijk voor een hoge CO2-uitstoot, terwijl het geen energiebelasting betaalt en stoot ook veel stoffen uit die kankerverwekkend zijn of op andere wijze slecht voor de gezondheid van de mensen die er in de buurt wonen.

22 september 2020 Dood door schuld
De hele tweede kamer levert dinsdag kritiek op de regering, maar geen motie van wantrouwen. Die was er een paar weken geleden wel voor minister Grapperhaus (CDA) die op zijn bruiloft de 1,5 meter niet in acht nam, al werd die motie verworpen. Nu duidelijk is dat de regering de zaak zo belazerd heeft en dat het vele doden heeft gekost, komt die motie er niet. De regering moet alleen beter communiceren, want anders dreigt zij het vertrouwen van het volk te verliezen en daar lijken ook oppositiepolitici als Klaver (GroenLinks) het meest bang voor te zijn.
Vrijdag attendeert TV-programma Nieuwsuur erop dat het RIVM op 17 augustus op zijn website het advies over mondkapjes in de ouderen- en gehandicaptenzorg heeft gewijzigd. Het is nu ook volgens het RIVM wel noodzakelijk, maar ze heeft de betrokkenen hier niet over geÔnformeerd. Desgevraagd geeft het RIVM toe dat het gebrek aan mondkapjes indertijd de enige reden was om te zeggen dat mondkapjes niet nodig waren en alleen maar ‘schijnveiligheid’ zouden opleveren. De regering verschool en verschuilt zich nog steeds achter de wetenschappers van het RIVM. Dit advies heeft er dus voor gezorgd dat ook collega’s in de zorg die zelf voor mondkapjes wisten te zorgen, door hun leidinggevenden verboden werden ze te dragen. Dit werd tot in het hoofdbestuur van Actiz (de vereniging van zorginstellingen) verdedigd, terwijl daar toch minstens bekend was dat wetenschappers over de hele wereld wel voor mondkapjes pleitten. Als gevolg hiervan zijn dus veel meer mensen in Nederland ziek geworden en overleden dan nodig was geweest. Volgens gezondheidsjurist Sijmons kan wie hierdoor ziek geworden is het ministerie van Volksgezondheid aansprakelijk stellen.
Iets dergelijks zien we bij het testen. Er is bij grote laboratoria ruimte genoeg om veel meer testen mogelijk te maken, maar de regering beweerde tot dinsdag dat er geen capaciteit is. Waarom? Gewoon omdat de regering het te duur vindt?

22 september 2020 ‘Turken, Grieken, Koerden verenigd’

"Turken, Grieken, Koerden verenigd - tegen oorlog en fascisme!"

In Athene vindt een demonstratie plaats ter ere van Erol Volkan Ildem (Nubar) en Fadime «akil (Rosa) - twee Turkse verzetsstrijders die onlangs door het Turkse leger vermoord zijn in de bergen van Dersim. Demonstranten verzamelden bij het Griekse parlement en liepen tot aan de Turkse ambassade. Ze wilden daarmee hun solidariteit tonen met de vele progressieve Turken die op dit moment vervolgd worden door het regime van Erdogan. De mars werd aangevoerd door leden van de Turkse TKP/ML en werd verder voornamelijk gevormd door Griekse marxisten-leninisten van ML-KKE en KKE(ml). Een veel herhaalde leus van de demonstranten was: "Turken, Grieken, Koerden verenigd - tegen oorlog en fascisme!".

21 september 2020 Criminele bende
Veel grote banken in de wereld hebben vele miljoenen verdiend met het faciliteren van criminelen en terroristen bij het witwassen van geld. Dit blijkt uit rapporten van de Amerikaanse FinanciŽle inlichtingdienst FinCEN, die via het internationaal collectief van onderzoeksjournalisten ICIJ aan het licht gekomen zijn. In Nederland zijn hier Investico en journalisten van Trouw en het Financieele Dagblad bij aangesloten. JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank en ook de Nederlandse trots ING staan erbij. ING verdiende via een Pools filiaal een aardig kapitaaltje aan het wegsluizen van door Russische oligarchen gestolen geld en waarschijnlijk ook aan witwasgeld van Latijns-Amerikaanse drugkartels. De heren criminelen kregen daarbij advies van een paar financiŽle adviesbureaus waar Nederland zo trots op is: Schildershoven Finance BV en Tristane Capital BV. De twee zijn intussen van eigenaar gewisseld en zeggen van niets te weten. ING zegt naar aanleiding van vragen van journalisten als nette bank nooit over individuele klanten te spreken. En dat ze na de boete van € 775 miljoen die zij in 2018 aan de Nederlandse staat moesten betalen zich altijd netjes gedragen hebben. Wat voor zaken ze dan toch daarna met de firma’s Schilderhoven en tot in 2020 met Tristane gedaan hebben is onduidelijk.
Maar eigenlijk is er geen reden om je over dit crimineel gedrag van het financierskapitaal te verbazen: wie zonder scrupules miljarden verdiend aan roof van grondstoffen, uitbuiting van werkende mensen en oorlogsvoering, ligt ook niet wakker van een paar dieven en drugsbaronnen.

20 september 2020 Turkije misdadig in Rojava
De VN–commissaris voor de Mensenrechten (Bachelet) stelt Turkije verantwoordelijk voor de talrijke martelingen, verkrachtingen, deportaties en diefstallen die in Noord-SyriŽ worden gepleegd. Meestal door de leden van de milities die door Turkije worden aangestuurd. Zij baseert zich op een uitgebreid rapport van de internationale onafhankelijke commissie voor SyriŽ, dat vooral gevallen uit Afrin en Ras-al-AÔn beschrijft, met soms gruwelijke details. Turkije probeert op deze manier de autonome regio Rojava kapot te maken, terwijl westerse landen toekijken. Ze vinden het wel goed dat Koerden en andere groepen uit Rojava een grote bijdrage hebben geleverd aan het verslaan van ISIS, maar zijn in het geheel niet geÔnteresseerd in de vrije democratische samenleving die de mensen daar tegen alle verdrukking in proberen op te bouwen.

19 september 2020 Verwarring zaaien met kernenergie
CDA en VVD vragen de regering serieus te onderzoeken of er geen bedrijven zijn die in Nederland kerncentrales willen bouwen. Behalve dat de risico’s bij een ongeval in een kerncentrale veel te groot zijn, is ook bewezen dat als je het hele proces van bouw, gebruik van de kerncentrale en de opslag van het nucleair afval beziet, een kerncentrale niet minder CO2 uitstoot dan bijvoorbeeld een gascentrale. Bovendien is de bouw van een kerncentrale, zeker inclusief de verplichting het afval zelf op te ruimen en veilig te bewaren, zo duur dat vrijwel geen kapitalist er geld in wil steken. Dat deze partijen hier toch mee komen is alleen om af te leiden van de noodzaak veel meer geld te investeren in de ontwikkeling van echte duurzame energie.

18 september 2020 Meer subsidie fossiele industrie
VVD-minister Wiebes ontkende lang dat de Nederlandse staat meer subsidie aan fossiele energie geeft dan aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een voorstel om dit te berekenen volgens een opzet van de G-20, toch meer een rijke-landen-club dan een milieuorganisatie, zou niet mogelijk zijn. Nederland ‘was geen permanent lid van die club’. Uiteindelijk kwam het onderzoek er, volgens de door de G-20 gebruikte methode.
Volgens het onderzoeksrapport geeft Nederland jaarlijks de volgende subsidies voor fossiele energie: de vrijstelling van accijns voor kerosine en scheepsbrandstof scheelt respectievelijk 2,5 en 1,5 miljard aan jaarlijkse staatsinkomsten. Vrijstelling van energiebelasting bij bepaalde processen in de industrie scheelt € 104 miljoen, een verlaagd tarief voor de glastuinbouw € 160 miljoen en zo zijn er nog wat sectoren. Deze vrijstellingen kosten nu 4,5 miljard per jaar tegenover 4,1 miljard in 2016.
Daarbij komen een aantal andere posten, die volgens de regering niet te berekenen zijn - zoals de vrijstelling van energiebelasting voor elektriciteitscentrales en raffinaderijen en het verlaagde tarief voor energiebelasting van grootverbruikers. Bij elkaar meer dan de jaarlijkse uitgaven voor het klimaatbeleid die volgens Wiebes zelf tussen de vier en vijf miljard uitkomen.

18 september 2020 Tienduizenden Fransen demonstreren
Ondanks een weer groeiende golf van besmettingen organiseren de drie Franse vakbonden GCT, FSU en Solidaires samen met jongerenorganisaties een actiedag. Tienduizenden werkers uit verschillende sectoren gaan in de grotere steden de straat op. De actie - de eerste na de vakantieperiode - gaat om eisen die voor alle werkenden van belang zijn:
• Werk tegenover de honderdduizenden ontslagen, terwijl de regering de concerns steunt met 60 miljard ‘leningen’ en 90 miljard vrijstelling van belastingen en sociale premies.
• Een loon om van te kunnen leven met een minimumloon van 1800 euro per maand – tegenover loonsverlaging van wel 20% die verschillende bedrijven met een beroep op de coronapandemie proberen door te voeren
• Een tijdig en leefbaar pensioen tegenover de afbraak die de regering-Macron zich tot doel heeft gesteld.
• Verbetering van de sociale voorzieningen, voorop de zorg. Een verpleegster: ‘ze moeten niet denken dat ze ons met een bonus van 180 euro het zwijgen op kunnen leggen over de grote tekorten die er in de ziekenhuizen zijn, terwijl een nieuwe golf dreigt.
De UPML (Union Prolťtarienne Marxiste-Lťniniste), evenals de Rode Morgen lid van ICOR, neemt actief deel aan de acties met als inzet het ondersteunen van de eisen van de arbeiders zoals de 32-urenweek en geen verlaging maar verhoging van de lonen. Zij wil de werkers verenigen in de strijd tegen de grote monopolies en hun staat met als perspectief het revolutionaire socialisme.

18 september 2020 Achteruitgang ook zonder 'bezuinigingen’
Anders dan na de vorige financierscrisis kondigt de regering op Prinsjesdag geen grootschalige bezuinigingen af. Er wordt dit jaar een begrotingstekort verwacht van 7,2% van het Bruto Nationaal Product en volgend jaar een tekort van 5,5%. De staatsschuld lijkt volgend jaar boven de 60% van het BNP te komen. De regering is bang dat de mensen het geloof in het kapitalistische systeem helemaal verliezen als er opnieuw zwaar bezuinigd zou worden. Bovendien hoopt ze zo de hevigheid van de crisis te dempen door de rekening naar later te verschuiven. Want de rente mag laag zijn, de geleende miljarden zullen toch terugbetaald moeten worden. En dat zullen, als het aan regering en concerns ligt, de werkende bevolking moeten doen. Overigens gaat de regering er bij haar begroting van uit dat er geen nieuwe grote golf van coronazieken komt – die zich nu al manifesteert.
Bij de algemene beschouwingen in de tweede kamer spraken fractievoorzitters van bijna alle partijen zich uit dat ‘na corona’ het in Nederland heel anders en beter moest worden. Maar de problemen van de gewone mensen worden niet opgelost. De regering zegt dat dankzij een lastenverlaging van € 1,5 miljard de koopkracht volgend jaar gemiddeld 0,8% zal stijgen: het laagste tarief in de inkomstenbelasting daalt een paar tienden van procenten, de arbeidskorting stijgt evenals de ouderenkorting en het kindgebonden budget voor gezinnen met twee kinderen. Daarmee zouden mensen met een baan er gemiddeld 1,2 procent op vooruitgaan, uitkeringsgerechtigden 0,5 procent en gepensioneerden 0,4 procent. Maar niemand is ‘gemiddeld’: deze percentages gaan ervan uit dat de situatie van eenieder gelijk blijft. Wie werkloos wordt of – zoals in het derde steunpakket voor de bedrijven voorzien - zijn of haar loon verlaagd ziet worden gaat een stuk achteruit. Wie ontslagen wordt of is gaat een moeilijke tijd tegemoet, stelt budgetinstituut NIBUD. Dat geldt in het bijzonder voor de grote groep die door slecht betaalde en flexibele banen snel in de bijstand terechtkomt. Dat geldt ook voor gepensioneerden bij pensioenfondsen, die de pensioenen niet alleen bevriezen, maar zelfs in euro’s verlagen. En wat je nog overhoudt wordt door gemeentelijke lastenverhogingen weggenomen. Voor Alex en Maxima heeft de regering het beter geregeld: zij zien hun inkomen met 5% stijgen naar netto 1.394.000 euro.
In navolging van het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt de regering te verwachten dat de werkloosheid volgend jaar oploopt tot 545.000 mensen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking. Zoals bekend zijn er vele honderdduizenden mensen meer die willen en kunnen werken, maar niet worden meegeteld omdat ze bijvoorbeeld tijdelijk ziek zijn, een cursus volgen of zich gewoon niet bij het UWV hebben laten inschrijven, omdat ze toch geen uitkering krijgen. ZZP’ers krijgen een veel lagere belastingaftrek, met als argument dat hun huidige hoge aftrek hen tot oneigenlijke concurrenten van mensen in loondienst maakt. Maar het eigenlijke probleem - schijnzelfstandigheid - wordt niet aangepakt.
Wat de zorg betreft trekt de regering een kleine zeven miljard extra uit voor de kosten van de coronapandemie. Dat houdt ook in het weer uitbreiden van de eerder gekrompen hoeveelheid van IC-bedden. Maar de al veel langer bekende problemen in de zorg, waaronder een groot tekort aan personeel - vooral ook door slechte betaling - daar wordt pas op de plaatsgemaakt. Enkele tientallen miljoenen voor verlaging van de werkdruk, maar verder moet eerst een SER-commissie gaan uitzoeken wat er werkelijk nodig is. De werkers in de zorg moeten zich tevreden stellen met een bonus van € 500 euro volgend jaar, na de € 1000 die ze dit jaar zouden krijgen. Mits ze volgens de regering direct met de strijd tegen corona verbonden zijn geweest. De zorgpremie zal, verwacht de regering, met ongeveer € 123 per jaar stijgen.
Zo blijft het ook in het onderwijs pas op de plaats als het aan de regering ligt. Wel 244 miljoen om de achterstanden weg te werken die scholen en leerlingen/studenten door de coronabeperkingen hebben opgelopen en 450 miljoen wegens de stijgende aantallen leerlingen en studenten, maar voor het al jaren bekende lerarentekort maar € 32 miljoen, terwijl dit vooral in grote steden tot grote problemen leidt.
Veel mensen kampen met een veel te hoge huur in verhouding tot hun inkomen. Het NIBUD waarschuwt hier al jaren voor. Zoals bekend legde de regering de motie van de eerste kamer om de jaarlijkse huurverhoging niet door te laten gaan naast zich neer. Ze kon echter niet voorbij aan de financiŽle problemen waarin veel mensen komen door een hoge huur en komt nu met een huurverlaging van gemiddeld 40 euro voor wie een wel heel hoge huur betaalt, vergeleken met zijn of haar inkomen. Volgens de regering gaat het hier om 260.000 huurders die een huis van een woningcorporatie bewonen. De corporaties worden met een verlaging van de verhuurdersheffing gecompenseerd. Ook huurders van particuliere huisbazen blijven in de kou staan. Jongeren tot 35 jaar die een eigen huis willen kopen hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen.
En het milieu? Misschien komen er investeringen uit het zogenaamde groeifonds, maar dat is de vraag. Rutte wil ‘erover praten’, maar vindt zelfs de eis van Klaver (GroenLinks), dat de investeringen bijdragen aan CO2-reductie te ver gaan. De veel te kleine verhoging van de CO2-heffing wordt door dispensaties meteen weer zo gecompenseerd, dat de bedrijven er voor 2024 weinig van zullen merken.
Voor het leger wordt wel meer geld uitgetrokken, een kleine € 12 miljard - bijna 1,5% van het BNP.
Voor de grote bedrijven had de regering het ‘groeifonds’ van 20 miljard ingesteld, maar ook in de gewone begroting worden ze ruimschoots bediend. De verlaging van de vennootschapsbelasting gaat alleen door voor bedrijven met een winst tot € 400.000 - maar daarvoor in de plaats komt een pot van € 2 miljard voor BIK (‘Baangerelateerde Investeringskorting’). Hierbij kunnen bedrijven een percentage van hun investeringen aftrekken van de loonbelasting. Dit om bedrijven te stimuleren door investeren banen te creŽren. Maar of en hoe wordt bepaald dat er hierdoor banen bij komen: dat horen we later wel. Precies het omgekeerde als bij de zorg: daar moet eerste een commissie onderzoeken of en hoe er geld nodig is voordat er een bedrag beschikbaar wordt gesteld.

17 september 2020 Griekse antifascistische demo
In de Griekse havenstad Piraeus wordt een massale antifascistische demonstratie gehouden. Duizenden Grieken gaan de straat op om de moord op de antifascistische rapper Pavlos Fissas te herdenken. Met name linkse organisaties, antifascisten en vakbonden lopen mee. Zeven jaar geleden werd Fissas - bekend om zijn antifascistische teksten - vermoord door een lid van de neonazipartij ‘Gouden Dageraad’. Een jarenlange rechtszaak tegen de Gouden Dageraad loopt over enkele weken ten einde, waarmee ook het vonnis voor Fissas’ moordenaar eindelijk bekend zal worden.
Met de familie Fissas voorop waren de straten van Piraeus gevuld met slogans als ‘Pavlos leeft, verpletter de nazi’s!’ en ‘Gouden Dageraad de gevangenis in!’. Ook spraken spandoeken steun uit voor de vluchtelingen, die onder extreem erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden op de Griekse eilanden. Demonstranten wilden zo het verband duidelijk maken tussen neonazisme en het repressieve regeringsbeleid.

17 september 2020 Steun het recht om te vluchten!
In heel Europa - ook in Nederland - tonen mensen in demonstraties en praktische acties hun solidariteit met de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. De brand die het vluchtelingenkamp Moria vorige week verwoestte kan niemand verbazen. Dertienduizend mensen, waaronder veel kinderen en een veelvoud van waar het kamp op berekend was, waren op elkaar gepropt terwijl het coronavirus zich begon te verspreiden. Een situatie bewust gecreŽerd door de EU en de Griekse regering om vluchtelingen af te schrikken om naar Europa te komen. Vluchtelingen die hun land hebben verlaten voor een gevaarlijke onzekere toekomst - omdat zij thuis geen toekomst meer zagen door de gevolgen van klimaatverandering, door proxyoorlogen en honger. Een gevolg van de imperialistische politiek van ook de EU-landen.
Aan de oproep om deze 13.000 mensen eindelijk wat perspectief te geven door ze op te nemen is in de EU-landen slechts mondjesmaat gehoor gegeven. De Nederlandse regering is daarbij een van de ergste en dat motiveert de demonstranten des te meer. Er zouden maximaal – er zijn ook bureaucratische regels die het aantal nog kunnen verminderen - 100 mensen, alleenstaande minderjarigen en gezinnen naar Nederland mogen komen. Dat moest gecompenseerd worden: volgend jaar zouden maar 400 in plaats van de 500 mensen waarvoor de vluchtelingenorganisatie van de VN plaats zoekt mogen worden opgenomen. De regering doet alsof het opnemen van vluchtelingen ten koste van de gewone mensen in Nederland zou gaan, terwijl die zelf evenzeer te lijden hebben onder de gevolgen van de jacht op maximale winst van de grote concerns. Daarom pleit een resolutie van de Internationale CoŲrdinatie van Revolutionaire Partijen en Organisaties (ICOR) ervoor de vluchtelingen te integreren in de Europese massa’s, om te strijden voor een andere maatschappij.
De Europese coŲrdinatoren van de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen lieten direct na de brand de volgende verklaring uitgaan:
“Aan de strijdbare vrouwenbeweging in Europa, beste Wereldvrouwen!
Een brand verwoestte het vluchtelingenkamp Moria. 12.000 vluchtelingen zitten op een autoweg en worden door de politie bewaakt. De omstandigheden in het kamp waren allang onverdraaglijk, nu heerst er chaos. De vluchtelingen hebben onze solidariteit en hulp nodig. We stellen voor manifestaties te houden. Eist en opnemen van de vluchtelingen in de Europese landen zonder bureaucratische beperkingen. Ondanks alle problemen in onze eigen landen zijn wij solidair met de vluchtelingen. Ook zij zijn deel van de Wereldvrouwenbeweging. Wij zeggen: niemand mag achterblijven!”
De ICOR-coŲrdinatoren in Europa schrijven aan de lid-organisaties onder andere:
“Wij ondersteunen deze solidariteitsoproep- Organiseert door heel Europa manifestaties, solidariteitsacties, picket-lines… Het is een schande, dat de EU zelfs bij deze catastrofe slechts tot het opnemen van 400 alleenstaande minderjarigen bereid is! De ICOR eist in verschillende resoluties over het vluchtelingenvraagstuk: de vluchtelingenbeweging met haar miljoenen heeft de wereldwijde imperialistische politiek van oorlogen, milieuverwoesting, hongersnoden… als oorzaak. Het probleem is het imperialisme - niet de vluchtelingenbeweging. Deze vrouwen en mannen, kinderen, jongeren zijn deel van de onderdrukten van de hele wereld. Strijd samen tegen verdeeldheid, racisme en fascisme. Daarom: versterk de opbouw van het anti-imperialistische eenheidsfront!
Voor het recht om te vluchten!
Solidariteit met de revolutionaire bevrijdingsstrijd!
De vluchtelingen zijn onze broeders en zusters!
Strijd in de EU-landen tegen de oorzaken van het vluchten, voor het opnemen van vluchtelingen in de EU-landen en voor hun integratie in de strijdende massa’s van de afzonderlijke landen!
Lang leve de internationale solidariteit!”

12 september 2020 Een cadeautje van € 20 miljard
De regering wil € 20 miljard beschikbaar stellen voor een ‘groeifonds’. Het geld is bestemd voor projecten die bijdragen aan de economische groei op langere termijn. Bedrijven en instellingen kunnen een project indienen van minimaal € 30 miljoen. Als het project wordt toegekend, hoeven ze dat niet terug te betalen. Als subdoelen worden kennisontwikkeling en fysieke infrastructuur genoemd, maar om wat voor groei het gaat - wie ervan profiteert, of de achterstanden in de zorg worden aangepakt, wat de projecten (niet) betekenen voor het milieu en klimaat - dat is aan een commissie van tien personen die hoofdzakelijk is samengesteld uit toplieden van grote bedrijven en hoge ambtenaren. De commissie adviseert of het bedrijf of de instelling het geld krijgt: de tweede kamer wordt gevraagd het fonds goed te keuren, maar mag niet beslissen welke projecten ervoor in aanmerking komen. De regering neemt zelf de beslissing.
Het fonds had overigens eigenlijk € 100 miljard groot moeten worden, maar de overige 80 miljard is of wordt via de coronasubsidies uitgedeeld. Terwijl steeds meer mensen de noodzaak van ‘system change’ zien, laat de regering daarentegen zien op de oude voet door te willen gaan. Het geld dat noodzakelijk is voor goede zorg, goed onderwijs, bestrijding van de klimaatcrisis - kortom voor een menswaardig leven – dat geld is blijkbaar aanwezig, maar wordt aan de grote concerns cadeau gedaan.

11 september 2020 Klokkenluidster ten onrechte ontslagen
De Nederlandse ambassade in Nigeria heeft Fidelia Onoghaife ten onrechte ontslagen nadat zij aan het licht bracht dat de Nederlandse ambassadeur daar Shell had ingelicht  dat de FIOD een onderzoek naar het bedrijf instelde in verband met een grote corruptiezaak. Dat heeft de rechtbank bepaald in de rechtszaak die de Nigeriaanse vrouw (die als senior beleidsadviseur op de ambassade werkte) had aangespannen. Onoghaife werd gesteund door de FNV, maar ook door Milieudefensie en onderzoeksinstelling SOMO. Directeur van Milieudefensie Pols wijst erop dat dit niet het enige voorbeeld is waarbij de Nederlandse overheid bereid is kritische ambtenaren te ontslaan om Shell en andere multinationals tegemoet te komen. De FNV stelt ook aan de kaak, dat de ambassademedewerkers geen vakbondslid mogen zijn.

10 september 2020 Doorwerken na je pensioen
Uit een onderzoek van ouderenorganisaties blijkt dat vorig jaar 215.000 AOW-ers een betaalde baan erbij hadden - duidelijk meer dan in 2009, toen het er 140.000 waren. Er zijn hierbij mensen die dat leuk of nuttig vinden, maar de meesten doen het om financiŽle redenen. En dat is niet altijd ‘voor een extraatje’. Veel mensen hebben naast de AOW geen of een laag pensioen, dat ook nog sterk in koopkracht is achteruitgegaan omdat jarenlang niet voor prijsstijgingen is geÔndexeerd. Deze groep bestaat voor een groot deel uit mensen die door zwaar werk in het verleden een slechte gezondheid hebben.

9 september 2020 Klimaatstrijd vraagt internationale solidariteit
De regering lijkt (mede onder druk van de EU) om de klimaatopwarming tegen te gaan een - bescheiden – heffing op de uitstoot van CO2 te willen invoeren. Tot nu toe werden emissierechten gratis uitgedeeld of konden voor een belachelijk laag bedrag gekocht worden van bedrijven die die emissierechten ‘over hadden’. Meteen na hert bericht over de heffing schieten een aantal ondernemingsraden van bedrijven die veel CO2 uitstoten (zoals Tata Steel, Exxon, Sabic) hun directies te hulp: ‘onze bedrijven verliezen de concurrentie met bedrijven uit andere landen, waar ze meer CO2 uitstoten.’ Hetzelfde verhaal wat de directies zelf altijd vertellen. Met als gevolg een situatie in Nederland als tot nu toe - het land met de minste duurzame energie van de EU. Milieudefensie heeft  uitgezocht dat vooral grote concerns als hierboven genoemde door vrijstellingen weinig milieuheffingen betalen.
De klimaatopwarming treft werkende mensen op de hele wereld het meest - of ze nu in Nederland, de VS, China of Afrika wonen en werken. Daar moeten de medestanders worden gezocht. Dus niet koffiedrinken met de directie en de concurrentie zoeken met je collega’s in andere landen. Maar contact zoeken met je collega’s over de hele wereld en samen strijden voor werk, een fatsoenlijk loon en voorkomen van een grotere opwarming van het klimaat. Dat biedt ook veel meer kans op behoud van arbeidsplaatsen.

8 september 2020 Regering niet voorbereid
Nog in 2016 hadden deskundigen er de regering op gewezen dat zij niet was voorbereid op het uitbreken van een pandemie. De regering deed niets met die waarschuwing, bezuinigde integendeel meer op de zorg. Toen het coronavirus Nederland bereikte waren er geen tests, geen persoonlijke beschermingsmiddelen en onvoldoende IC-bedden. Werkers in de zorg moesten keihard werken en vaak overuren maken om toch zo goed mogelijk de zieken te zorgen. Er bleken veel te weinig IC-verpleegkundigen, maar ook elders in de zorg waren er tekorten - waardoor zelfs van zieke collega’s werd verwacht dat ze toch bleven werken. Ondanks het feit dat zij niet op COVID-19 waren getest.
Hoe is het als er een tweede golf besmettingen komt?
- Tachtig procent van de collega’s in de zorg zegt volgens een FNV-enquÍte niet goed voorbereid te zijn op een tweede golf: vaak nog moe van de eerste, met een tekort aan collega’s dat groter dreigt te worden. Vele werkers in de zorg denken aan het zoeken van een andere baan: het werk is zwaar en de regering deelt wel complimentjes uit en een bonus, maar een structurele loonsverhoging zit er niet bij. De vakbonden hebben 1,5 miljard extra voor de lonen en 0,75 miljard voor het terugdringen van de werkdruk geŽist, maar de 20 miljard euro van het groeifonds gaat naar grote concerns.
- Er is nog steeds een groot tekort aan testmogelijkheden. De regering zegt dat er niet genoeg plaats is in de laboratoria, maar andere laboratoria (die tot nu toe niet voor de GGD-en werkten) zeggen voldoende capaciteit te hebben. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er ook nog steeds onvoldoende. Het grootste deel van de collega’s in zorginstellingen werkt onbeschermd aan het bed. In de bovengenoemde FNV-enquÍte zegt maar een op de vier zorgcollega’s erop te vertrouwen dat bij een tweede golf in haar of zijn instelling er voldoende beschermingsmiddelen aanwezig zullen zijn.
- Om zichzelf uit de wind te houden, hamert de regering erop dat het bij het tegengaan van de verspreiding van het virus vooral om de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen gaat. Gebruik makend van de situatie komt de regering met een wetsvoorstel dat haar, zelfs zonder expliciete toestemming van het parlement, de mogelijkheid zou moeten geven democratische rechten te beperken.
- Het vertrouwen onder de mensen dat de regering de coronacrisis goed aanpakt is dan ook flink gedaald. Een opiniepeiling door overheidsorganisatie RIVM ziet een terugval in vertrouwen in het coronabeleid van de regering van 75% in april naar 52% nu.
De vakbonden hielden vorige week een actieweek, hoofdzakelijk digitaal voor de zorg en haar verschillende onderdelen. Het resultaat tot nu toe: een vriendelijk gesprek op het Catshuis met veel lovende woorden van het regering voor de werkers in de zorg, maar geen enkele concrete verbetering. Alle reden voor de collega’s in de zorg om de strijd niet tot symbolische online-acties te beperken. En voor andere werkende mensen om zich erbij aan te sluiten.

8 september 2020 Record oppervlak CaliforniŽ afgebrand
Bosbranden hebben in de Amerikaanse staat CaliforniŽ sinds half augustus meer dan 5000 vierkante kilometer bos verloren doen gaan. Vele duizenden bewoners en toeristen zijn geŽvacueerd. Dit jaar zijn zeker acht mensen door de branden omgekomen. Ook veel huizen en andere gebouwen en voorzieningen zijn verloren gegaan. De ervaring van de brandweer van CaliforniŽ met bosbranden en hulp van collega’s uit andere Amerikaanse staten en zelfs AustraliŽ hebben dit niet weten te voorkomen. Het oppervlak van verbrand bos is nu een record, terwijl tot toe de meeste bosbranden in CaliforniŽ in september en oktober waren. Oorzaken zijn hoge temperaturen tot bijna 50 graden Celsius en extreme droogte - die van vonken of een weggegooide sigaret een ramp kunnen maken. In augustus zorgden ook bliksembuien voor veel branden. Voor de komende dagen wordt wat koeler weer verwacht, maar een in kracht toenemende wind. Voor veel mensen in CaliforniŽ is duidelijk dat het steeds extremer worden van de bosbranden alles te maken heeft met de klimaatverandering.

7 september 2020 Huren gemiddeld 3% omhoog
De huren zijn in juli met gemiddeld 2,9% gestegen, meldt het CBS - de hoogste stijging sinds zes jaar. Een extra probleem voor wie dankzij de coronacrisis zijn of haar inkomen zag dalen of dat binnenkort verwacht. Vooral bij mensen met een laag inkomen slokken de woonlasten een groot deel van het inkomen op. Vaak tť groot, signaleerde budgetinstituut NIBUD eerder. In de tweede en eerste kamer werd gepleit voor het overslaan van de jaarlijkse huurverhoging, maar minister Ollengren (D66) weigerde dat. Zij legde zelfs een motie hierover van een meerderheid van de eerste kamer naast zich neer. De minister had zelf de huurverhoging voor sociale huurwoningen vastgesteld op maximaal 5,1% of 6,6% (afhankelijk van het inkomen) en huilt nu krokodillentranen.
Bij corporaties was de gemiddelde verhoging in juli 2,7%, bij andere verhuurders van dit soort woningen 3,4%. Bij vrije sectorwoningen was de gemiddelde huur in juli 3% hoger. De beperking van de huurstijging voor de sociale sector geldt niet als het om een nieuwe huurder gaat en dat blijkt: bij nieuwe huurcontracten stegen de huurprijzen van dezelfde woningen met 9,5%. De hoogste gemiddelde huurstijging was dit jaar in Rotterdam met een gemiddelde van 4,1%, gevolgd door Den Haag (3,6%) en Amsterdam met 3,5%.

4 september 2020 Minder sociale huurwoningen Rotterdam
Uit nieuwe tellingen blijkt dat Rotterdam in 2017 per saldo ruim 5000 sociale huurwoningen minder had dan werd gezegd. Het gemeentebestuur kondigde toen aan in de periode tot 2030 het aantal sociale huurwoningen met 13.500 te willen verlagen door sloop, verkoop en verfraaien. Bij controle blijken bijna 8000 als sociale huurwoning betitelde huizen dit helemaal niet te zijn, terwijl bij de corporaties bijna 2900 meer sociale huurwoningen blijken te zijn dan in 2017 werd gezegd. Een dergelijke grote fout in de telling is alleen te verklaren uit het feit dat het gemeentebestuur, wethouder Kurvers (VVD) voorop, alleen maar geÔnteresseerd is in het de stad uit werken van zoveel mogelijk mensen, die te weinig geld hebben om duurdere woningen te betalen.
Kurvers: “Met te veel sociale huur in ťťn wijk krijg je een cumulatie van problemen”. Een ronduit discriminerende opmerking, die de kapitalistische oorzaken moet verbloemen. Het zijn niet de mensen met een laag inkomen die de problemen veroorzaken, maar de eigenaren die hun huizen niet onderhouden, de gemeente die de leefbaarheid verwaarloost, huizen dichttimmert en sloopt en buurthuizen sluit - en een maatschappij die veel mensen in armoede doet leven en jongeren geen perspectief biedt. Maar Kurvers is niet van plan zijn plannen om het aantal sociale huurwoningen te verminderen op te geven.
Tegen de vele Rotterdammers die kritiek leveren op dit beleid praat de gemeente vaak over een ‘inclusieve stad’, die zij zou willen maken waar mensen van allerlei afkomst en inkomen door elkaar wonen. Tot nu toe werd dan echter nooit gesproken over de eenzijdige samenstelling van dure wijken als Centrum, Kralingen en Hillegersberg. Dat verzwijgen was niet meer vol te houden en wat gaat Kurvers daaraan doen, vraagt een journalist. Ja, dat weet hij niet goed, want dan zou er geld bij moeten, zegt hij - zelfs een woning in het middensegment (tot € 1040 huur in de maand) kan in die wijken volgens hem niet zonder subsidie gebouwd worden. Een sociale huurwoning in Kralingen bouwen is toch niet duurder dan in de Afrikaanderwijk? Een paar jaar geleden werd een bestaand plan om vlakbij de nieuwe Markthal ook sociale huurappartementen te bouwen gecanceld. Dit zou, was de vrees, de waarde van de dure woningen op die A-locatie te veel drukken.

3 september 2020 Gevaarlijk plan Shell
De NAM (dochter van Shell en Exxon) wil met alle geweld zijn plannen doorzetten om gas te winnen bij Pernis. De gemeente Rotterdam heeft daar bij de rechter bezwaar tegen gemaakt: als er door de boringen een aardbeving ontstaat, kan dat rampzalige gevolgen hebben. Niet alleen wonen er veel mensen in de buurt, in Pernis staan ook een raffinaderij en chemische fabrieken, vooral van Shell zelf. Het toezichtsorgaan Staatstoezicht op de Mijnen schat de kans op een aardbeving op bijna 20%, terwijl die aardbeving een kracht kan hebben van 3,9 op de Schaal van Richter. De NAM wint echter de eerste rechtszaak en kondigt aan met een bus naar Pernis te komen, om de mensen uit te leggen dat de gaswinning daar ‘helemaal niet gevaarlijk is’. De gemeente Rotterdam gaat verder met rechtszaken en doet een beroep op minister Wiebes (VVD), die vroeger zelf bij Shell werkte. Maar om het boren tegen te houden mag de strijd niet tot de rechtszaal beperkt blijven.

3 september 2020 Kernreactor blijft open
Kernenergie brengt nog onaanvaardbare risico’s met zich mee op rampen voor mens en milieu - in het bijzonder als het om een krakkemikkige reactor gaat. Vooral reactor twee van de kerncentrale in het Belgische Tihange (40 kilometer ten zuiden van Maastricht) is er zo een: het reactorvat waarin de radioactieve uraniumstaven liggen bleek acht jaar geleden vol haarscheurtjes en luchtbolletjes te zitten. Bovendien zijn er in deze en andere reactors van de centrale regelmatig storingen. Daarom voeren bewoners in een ruime omtrek - ook in de omliggende landen – al jaren actie voor sluiting van de kerncentrale. Een aantal omwonenden maar ook gemeentebesturen uit BelgiŽ, Nederland (onder andere Maastricht), Duitsland en Luxemburg eisen via de rechter van eigenaar Electrabel, de Belgische regering en toezichtorgaan FNAC dat reactor twee direct wordt stilgelegd. De rechtbank oordeelt echter dat zelfs deze reactor veilig genoeg is, tot woede van de omwonenden. Door de acties is wel bereikt dat de reactor tweeŽneenhalf jaar eerder wordt gesloten dan de rest van de Belgische kernreactoren: in februari 2023 (was oktober 2025).

2 september 2020 Geheime dienst Amazon
Het Amerikaanse bedrijf Amazon heeft de grootste webwinkel ter wereld en zijn topman J. Bezos is de rijkste man ter wereld. Dankzij de grote winsten - nu door de coronapandemie webshops hun verkopen sterk zien groeien - zag hij als eerste man ter wereld zijn vermogen tot boven de 200 miljard dollar groeien (Nummer 2 Bill Gates heeft ‘maar’ 121 miljard). De lonen van de tienduizenden collega’s in de magazijnen over de hele wereld zijn daarom laag, de mensen worden opgejaagd en door camera’s in de gaten gehouden. Dat leidt onvermijdelijk tot verzet en daarom probeert Amazon alles om vakbonden buiten de deur te houden. Amazon heeft talloze werkers ontslagen op verdenking dat zij een vakbond zouden willen oprichten of op een andere manier hun collega’s voor hun belangen organiseren.
In de afgelopen maanden trof dat in de VS collega’s als Christian Smalls, die het gebrek aan bescherming tegen het coronavirus in de magazijnen aan de kaak had gesteld. Maar het verzet is steeds moeilijker te onderdrukken, dus zette Amazon onlangs op zijn website twee advertenties voor banen op het kantoor in Phoenix (VS). In de ene advertentie werden inlichtingenanalisten gevraagd - bij voorkeur met ervaring bij de geheime dienst, leger, politie of soortgelijke privť-instituten. Hun taak zou zijn informatie over vakbondsactiviteiten te verzamelen en het concern te voorzien van ‘hoogst vertrouwelijke informatie over gevoelige onderwerpen, zoals bedreiging voor het bedrijf vanuit de vakbond’. De andere advertentie was voor hetzelfde werk, maar nog een graad hoger: senior analist. Na een paar dagen waren de advertenties verdwenen. De BBC nam contact met het bedrijf en vroeg waarom. Antwoord: ‘de advertenties waren een vergissing, de functie was niet goed omschreven.’ Een nieuwe versie kwam er niet. De consultant die de BBC om zijn mening hierover vroeg gaf als antwoord: dit soort praktijken is nogal gebruikelijk bij grote concerns, maar je zet dat natuurlijk niet zo duidelijk op papier - ook omdat volgens de Amerikaanse wet het bespioneren van vakbonden verboden is.

1 september 2020 Klimaatactie Extinction Rebellion
Onder het motto ‘Polderen totdat het water ons aan de lippen staat?’ houdt klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) een manifestatie bij de Hofvijver naast het Binnenhof en wordt daarbij gesteund door jongeren van Fridays for Future en Jongeren Milieu Actief. Een dertigtal gaat demonstratief tot de lippen te water in de Hofvijver. Zij stellen aan de kaak dat er in Den Haag veel over klimaat gepraat wordt, maar dat de maatregelen ver tekort schieten. Als er niet meer gebeurt, zien zij de temperatuur op de wereld met gemiddeld vijf tot zes graden Celsius stijgen. Als oorzaak van het gebrek aan echte maatregelen noemt Extinction Rebellion dat de regering wordt ‘tegengehouden door partijpolitiek, de angst om niet herkozen te worden en de lobby van grote bedrijven.’ XR pleit voor een burgerberaad waar burgers uit alle lagen van de samenleving overleggen over beleid. Met input van experts en ongehinderd door lobbyisten.
Dat klinkt goed, maar de noodzakelijke maatregelen kunnen niet genomen worden zonder dat de macht van de grote bedrijven echt gebroken is. Vrijwillig geven die hun zeggenschap niet op en de regeringen, ook in Nederland, verdedigen hun belangen.
Een voorbeeld is de situatie bij Tata Steel. Dit hoogovenbedrijf stoot (na de kolencentrales) in Nederland de meeste CO2 uit, maar is vrijgesteld van milieubelasting Opslag Duurzame Energie (ODE) (zie nieuws van 16 augustus). Bovendien komen er in het proces giftige stoffen vrij die de gezondheid van werkers en omwonenden bedreigen.
Nu is in Zweden een proeffabriek gestart, die op groene waterstof werkt. De energie hiervoor wordt geleverd met behulp van waterkracht en is dus ook duurzaam. Desgevraagd zegt Tata Stee het prachtig te vinden, maar toch maar CO2 onder de Noordzee op te slaan, omdat ze voor haar fabrieken onvoldoende duurzame energie zouden kunnen krijgen. Is dat technisch onmogelijk? Nee. Onderzoeksbureau CE Delft: ‘Je ziet dat er met behulp van subsidies nieuwe technologieŽn ontwikkeld worden, maar het is een illusie om te denken dat die kunnen concurreren met fossiele brandstoffen zolang die zo goedkoop zijn en de werkelijke kosten van klimaatverandering niet worden meegerekend’. Dus het kan wel, maar de bedrijven vinden het te duur. Om deze patstelling te doorbreken is afschaffing van het kapitalistisch systeem nodig, waarvoor milieuactivisten en arbeiders samen moeten strijden.

31 augustus 2020 DSM schrapt 200 arbeidsplaatsen
Het chemisch bedrijf laat zich graag voorstaan op zijn sociale en milieubewust image. Tot voor kort de topman van het bedrijf F. Sijbesma (die hiervoor zelfs bij de VN hoog staat aangeschreven) stelde in een afscheidsinterview: ‘Bedrijven die niets bijdragen aan de samenleving moet zich afvragen of ze wel bestaansrecht hebben’. Maar het sociale aspect houdt ook bij DSM op als er meer winst gemaakt kan worden. Bij de zogenaamde materialensector wil DSM 200 arbeidsplaatsen kwijt, waarvan 120 in Sittard-Geleen en 50 in Delft. Een deel daarvan zou door gedwongen ontslagen moeten plaatsvinden. Tot voor kort draaide deze sector volgens DSM prima, maar door minders orders voor de auto- en de luchtvaartbranche als gevolg van corona ging in de eerste helft van dit jaar de omzet met 16% en de winst met 28% achteruit. Nu werd dit bijna geheel gecompenseerd door de groei bij de sectoren voedingssupplementen voor mens en dier. Maar ook voor DSM is winst niet genoeg, het moet de maximaal mogelijke winst zijn en dus sluit DSM aan in de rij van massaontslagen.

31 augustus 2020 Meer jongeren in de bijstand
Eind juni zaten in Nederland 427 duizend mensen onder de AOW-gerechtigde leeftijd in de bijstand. Dat is bijna tweeduizend meer dan een jaar eerder en twaalfduizend meer dan in december vorig jaar. Het is voor het eerst in drie jaar dat het aantal bijstandsgerechtigden toenam. Maar bijzonder is ook, dat die toename vooral te wijten is aan de instroom van jongeren onder 27 jaar. Hier wreekt zich dat veel van deze jongeren met een flexcontract snel op straat werden gezet wegens de coronacrisis, terwijl zij vaak ook weinig WW-rechten hebben opgebouwd. Waarschijnlijk veel grotere aantallen jongeren zijn hun werk geheel of gedeeltelijk kwijtgeraakt zonder enige financiŽle compensatie, ook geen bijstand. Wie bijvoorbeeld ook een opleiding volgt of zou kunnen volgen zal in veel gevallen ook geen bijstand krijgen.

Textielarbeiders Dragon Group in actie
De arbeiders van twee fabrieken in Bangladesh van de Dragon Group hebben vanaf maandag 31 augustus 2020 een actie aangekondigd, waarbij ze onmiddellijke betaling eisen van alle wettelijke toeslagen aan de arbeiders en medewerkers, inclusief de ingehouden pensioenpremie, de werkgeversbijdrage en het verschuldigde vakantiegeld.
Het actieprogramma werd aangekondigd tijdens een persconferentie op zaterdag 29 augustus.
In de schriftelijke verklaring op de persconferentie werd gezegd dat twee fabrieken van de Dragon Group, Dragon Sweater Ltd en Imperial Sweater Ltd, gevestigd zijn in het 17 verdiepingen tellende gebouw in Malibagh, Dhaka, dat eigendom is van de Dragon Group. De eigenaar houdt de fabriek gesloten sinds april en profiteert van de corona-epidemie. De werkgever weigert de wettelijke premies van het hele werkzame leven te betalen, d.w.z. prestatiebeloningen, 7% van het totale salaris dat is ingehouden op het salaris van de werknemers per maand voor het pensioenfonds, samen met hetzelfde bedrag dat door de werkgever is gestort moest worden volgens de wet, het verschuldigde vakantiegeld en twee maanden achterstallig loon. Zonder enige betaling heeft de Dragon Group de arbeiders op straat gezet.
Momenteel voert de eigenaar beperkte productie uit met uitzendkrachten op contractbasis in naam van een andere fabriek in hetzelfde gebouw zonder vaste arbeiders. De arbeiders leven in een onmenselijke situatie, doordat ze voor hun geld van deur tot deur moeten gaan.
In de schriftelijke verklaring stond verder dat de arbeiders de afgelopen maanden hebben geprotesteerd om hun wettelijke rechten op te eisen. De sit-in campagne wordt dag in dag uit gehouden in het district Dhaka en bij de centrale kantoren van de afdeling Inspectie van fabrieken en instellingen van het Ministerie van Arbeid. Het door de regering ingestelde Crisisbeheersingscomitť kwam verschillende keren bijeen om de crisis aan te pakken, maar slaagde er niet in de eigenaars te dwingen zich aan de wet te houden. Bovendien vergaten sommige hoge regeringsfunctionarissen hun verantwoordelijkheid om de rechten van de werkers te handhaven en zongen ze hetzelfde deuntje (letterlijk) als de eigenaar.
Op de persconferentie zeiden de leiders dat de hongerende en hulpeloze arbeiders van de Dragon Group besloten hebben hun strijd te intensiveren. Totdat aan de eisen is voldaan zal de sit-in-campagne worden voortgezet bij het gebouw van het ministerie van Arbeid in Vijay Nagar. Tegelijkertijd wordt de woning van de eigenaar omsingeld, wordt BGMEA (de werkgeversvereniging) afgegrendeld en wordt een hongermars gehouden richting Ganobhaban (parlementsgebouw). Opgeroepen wordt tot ondersteuning en solidariteit. Meer info hier.

29 augustus 2020 Derde coronapakket: loonsverlaging en ontslag
Na twee steunpakketten (respectievelijk tot 1 juni en tot 1 oktober), kondigt de regering een derde pakket aan, dat voor de periode van 1 oktober tot volgend jaar juli moet gelden. Met opzet zo lang, in de hoop dat kritiek op het beleid een minder grote rol zal spelen bij de verkiezingen in maart. Het pakket gaat naar schatting de staat elf miljard euro kosten en is openlijk gericht op steun aan de bedrijven.
De NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) betaalt vanaf 1 oktober tot 1 januari maar 80% van de loonkosten van mensen waar bedrijven minder werk voor hebben. Daar komt bij dat nu alle remmen op ontslaan ook van mensen in vaste dienst worden geschrapt en toestemming voor de bedrijven om van de werkers te eisen dat zij loon inleveren. Daar moeten de vakbonden of ondernemingsraden dan wel toestemming voor geven. FNV-bestuurder Boufangacha zegt dat de vakbonden dit niet zomaar zullen doen, maar de FNV-top heeft met het uitspreken van steun voor het pakket de deur voor loonsverlaging wel opengezet.
De regering, met steun van VNO en MKB, verdedigt deze aanval op de positie van de werkers met de smoes dat anders teveel mensen zouden blijven zitten in sectoren waar de werkgelegenheid daalt en niet overstappen naar sectoren waar mensen nodig zijn. Door loonsverlaging moeten zij ‘geprikkeld’ worden, leggen economen uit, om zich niet alleen om te scholen, maar zich er bij neer te leggen dat ze er in een nieuwe functie in salaris op achteruitgaan.
In feite probeert de regering zo de lonen in alle sectoren laag te houden. Geen wonder dat de bedrijven enthousiast zijn. Vanaf 1 januari moet een bedrijf minimaal 30% omzetverlies hebben om voor NOW-subsidie in aanmerking te komen en worden de loonkosten met 70% (tot 1 april 2021) en daarna tot 1 juli met slechts 60% vergoed.
Voor zzp’ers wordt, als zij in aanmerking willen komen voor TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) behalve de partnertoets ook de vermogenstoets toegepast. Wie meer dan 46.520 euro op de bank heeft staan krijgt niets. Die zesenveertigduizend lijkt een groot bedrag, maar als de vrouw of man dat gespaard heeft voor pensioen of het kopen van apparatuur, dan is dat zuur. De regeling blijft tot 1 juli volgend jaar gelden, maar vanaf januari komt er meer druk op omscholen. Na 1 juli rest voor zzp’ers alleen nog de bijstand.
De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) voor door de pandemie bijzonder getroffen bedrijven wordt juist verhoogd van 50.000 voor vier maanden naar 90.000 voor drie maanden (oktober-december). De TVL is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 mensen in dienst en minimaal 30% omzetverlies, die hoge vaste lasten hebben. Na 1 januari moet er sprake zijn van 40% omzetverlies, na 1 april van 45%.
Voor garantiefondsen van reisorganisaties wordt de mogelijkheid geboden om geld te lenen. Daarnaast is € 414 miljoen gereserveerd voor steun aan culturele en creatieve instellingen. Een bedrag van een miljard euro wordt gereserveerd voor om- en bijscholing en schuldhulpverlening.
Over dit derde pakket moet nog gediscussieerd en besloten worden in de tweede en de eerste kamer.

24 augustus 2020 Actie tegen hoge studieschuld
FNV Young&United organiseert samen met de Landelijke Studentenvakbond onder de hashtag #NIETMIJNSCHULD een actieweek tegen de hoge schulden die veel jongeren op zich moeten nemen om te kunnen studeren. Het afschaffen van het leenstelsel, dat een paar jaar geleden door de regering werd ingevoerd, is de belangrijkste eis. Je werkzame leven beginnen met een studieschuld van € 24.000 of meer (tenzij je rijke ouders hebt), terwijl je maar moet afwachten of je een (vaste) baan vindt, is onaanvaardbaar. Deze week wordt ook geageerd tegen de hoge kamerprijzen, die veel studenten dankzij huisjesmelkers moeten betalen en die hun schuld hoger maakt. Hiervoor wordt met ludieke acties de aandacht gevraagd in achtereenvolgens Wageningen, Groningen, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

24 augustus 2020 KNVB en politiek
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft bij een onderzoek geconstateerd dat, ondanks beloften van de regering van Qatar, migrantarbeiders daar slecht behandeld worden en regelmatig een deel van het afgesproken loon niet ontvangen. Zeer velen van hen zijn ingeschakeld bij de voorbereidingen voor het wereldkampioenschap voetbal, dat Qatar (een land zonder enige voetbaltraditie) door omkoping heeft toegewezen gekregen. Doel voor Qatar: politiek prestige in binnen- en buitenland.
Nieuwssite Nu.nl vraagt de KNVB of dit geen aanleiding is de Wereldkampioenschappen Voetbal in Qatar in 2020 te boycotten. De KNVB weigert dat. En verder mogen de arbeiders daar volgens de KNVB blij zijn, want door de kampioenschappen komt er aandacht voor hun problemen. Voetballen met oogkleppen op, want het is een spektakel waar veel geld omgaat.

23 augustus 2020 Wit-Russen massaal de straat op
Ondanks de duizenden gevangen genomen activisten, de martelingen, het dreigen met scherp te schieten van president Loekasjenko, gaan de inwoners van Wit-Rusland weer met vele tienduizenden de straat op. Zij willen democratische rechten en af van de president die het land al 25 jaar regeert, dankzij verschillende vervalste verkiezingsuitslagen. Deze keer wordt die vervalsing, die wel erg opzichtig is, niet meer geaccepteerd en houdt het verzet al twee weken aan. Loekasjenko probeert met dreigen en geweld enerzijds en met (schijnbare) toegevingen anderzijds zijn hachje te redden. Imperialisten mengen zich in. Rusland met Poetin zou Wit-Rusland graag verder in zijn invloedssfeer trekken - eigenlijk annexeren. Aan de andere kant zien de EU-imperialisten die veel handel drijven met het land er kansen. Voor een werkelijk vrij land zullen de Wit-Russen niet alleen de eigen (bureaucratisch) kapitalisten moeten verdrijven, maar ook samen met de werkende mensen in Rusland en Europa een eind aan alle imperialisme moeten maken.

22 augustus 2020 Callcentra
Vakbond FNV doet in dagblad ‘Trouw’ een boekje open over het gedrag van grote callcenterbedrijven als Teleperformance. Werkers op een callcenter hebben lage lonen: de CAO biedt nauwelijks meer dan het wettelijk minimumloon. Met het thuiswerken door de coronapandemie wordt het nog gekker. Voor het gebruik van de eigen ruimte thuis, internet en computer krijgen de collega’s tussen 22 en 30 euro in de maand, maar dan moeten zij in een aparte kamer werken en huisgenoten mogen het internet zo weinig mogelijk gebruiken. Als het internet uitvalt wordt de loonbetaling gelijk stopgezet, tenzij de man of vrouw kan bewijzen dat het niet haar of zijn schuld was. Verder kunnen de mensen verplicht worden hun webcam aan te zetten, zodat de baas kan zien of je wel je best doet. Teleperformance, dat onder andere de KPN en Bol.com als klant heeft, geeft als reactie: ze kunnen altijd op kantoor komen werken als ze het thuis niet bevalt. Dat dit de kans op coronabesmettingen verhoogt moet je er dan maar op de koop toe nemen.

21 augustus 2020 Australische vakbond tegen uraniumwinning
De vakbond van elektriciens in de Australische deelstaat New South Wales heeft gewaarschuwd tegen plannen om uranium te gaan delven in de deelstaat. AustraliŽ heeft naast kolen, ijzer, kobalt onder andere ook uranium in de bodem, dat zowel voor het produceren van kernenergie als voor nucleaire wapens wordt gebruikt. De inwoners van de deelstaat waar het uranium in de grond zit, hebben indertijd echter besloten dit ook in de grond te laten zitten. Zij vinden dat bedreiging van de volksgezondheid door de radioactieve en kankerverwekkende stof, plus het risico van gebruik in kernwapens niet opweegt tegen de economische opbrengst van de winning. Nu gaan er echter sterke geruchten dat de in de deelstaat regerende liberale partij met oppositiepartij National Party een deal wil sluiten om de mijnen toch te gaan exploiteren. De vakbond wijst erop dat de argumenten om dit niet te doen nog steeds gelden. Het zou verraad aan hun kiezers zijn, zegt de vakbond.

19 augustus 2020 NIBUD wijst op armoede
Van de hele Nederlandse bevolking heeft 25% zijn inkomen achteruit zien gaan door de coronacrisis. Voor flexwerkers en zelfstandigen is dat respectievelijk 44% en 41%. Oorzaak is dat zij minder uren konden werken, concludeert budgetinstituut NIBUD na een onderzoek onder bijna 2000 personen. En veel van deze mensen hebben geen of onvoldoende buffer om het inkomensverlies maandenlang op te vangen. Een kwart van de ondervraagden zegt onvoldoende te hebben om vier maanden te overbruggen, bijna de helft heeft minder dan € 7500 achter de hand om het inkomensverlies tijdelijk op te vangen.

18 augustus 2020 Indonesische vakbeweging in verzet
In het weekend van 14 tot 16 augustus waren er ondanks beperkingen door de coronapandemie overal in IndonesiŽ demonstraties van vakbonden, milieuorganisaties en organisaties voor mensenrechten. Dit als hoogtepunt in de al maanden durende acties tegen een wet die de regering van president Joko Widodo wil invoeren. Deze wet zou tientallen bestaande wetten op economisch en sociaal gebied moet vervangen en heeft daarom de titel Omnibus Bill gekregen. Volgens Widodo is deze wet bedoeld om de economie van IndonesiŽ een grote impuls te geven, met als gevolg veel goede banen voor de arbeiders. In werkelijkheid zet de wet de deur open voor extra winsten voor Indonesische en buitenlandse concerns door het privatiseren van staatsbedrijven, het versoepelen van milieumaatregelen en het afbreken van vakbondsrechten en van arbeidsvoorwaarden.
Voorbeelden van het laatste zijn het schrappen van de bepaling dat een arbeider die twee jaar op contractbasis bij een bedrijf gewerkt heeft, automatisch alle rechten van iemand met een vast contract krijgt. En is het op dit moment zo, dat de hoogte van het minimumloon per regio of stad bepaald wordt - afhankelijk van de kosten van levensonderhoud daar. Met de Omnibus wet zou het laagste minimumloon - dat op het platteland - voor heel IndonesiŽ gaan gelden. Het maximum voor de werkweek van 40 uur zou worden afgeschaft. Amnesty International wijst erop dat dit vooral de werkers in de palmolie-industrie zou treffen, die nu al (vaak onbetaald) meer uren maken. Voor 25 augustus zijn opnieuw grote acties aangekondigd. De wereldvakbondsfederatie IndustriALL heeft zich vierkant achter de acties gesteld. Wie de Indonesische collega’s wil steunen kan een protestbrief sturen naar het parlement daar.

17 augustus 2020 Griekenland stuurt vluchtelingen de zee op
De New York Times onthult dat Griekenland meer dan dertig keer vluchtelingen, inclusief baby’s, in reddingsboten de zee heeft opgesleept en daar op de zeegrens met Turkije heeft achtergelaten. Zij werden later opgepikt door de Turkse kustwacht. De krant heeft bewijsmateriaal in handen van wetenschappers, de Turkse kustwacht en mensenrechtenorganisaties. Dit is in strijd met de internationale mensenrechtenverdragen, maar de Griekse regering beweert doodleuk dat dit wel mag. En de rest van de EU, inclusief de Nederlandse regering, houdt zijn mond - want de meesten hebben zelf niet het aantal vluchtelingen opgenomen, dat zij van Griekenland zouden overnemen.

16 augustus 2020 Wie het meest uitstoot betaalt het minst
In Nederland betalen zowel huishoudens als bedrijven een milieubelasting (ODE-opslag duurzame energie). Met de opbrengst daarvan worden bedrijven gesubsidieerd om hun productie en andere activiteiten te vergroenen. Minister Wiebes (VVD) zei vorig jaar dat zo de vervuiler zou betalen. Milieudefensie heeft nu met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur papieren opgevraagd, waaruit blijkt wie wat betaalt en wie welke subsidie krijgt.
Dan blijkt dat de twaalf grootste vervuilers (samen goed voor 68% van de industriŽle uitstoot) minder dan 20% van de ODE-belasting van de industriŽle bedrijven opbrengen. De grootste vervuiler (Tata Steel) is geheel van deze belasting vrijgesteld en Shell en het Limburgse chemische complex Chemelot betalen ook maar weinig.
Tachtig procent van de ODE-belasting van de industrie wordt vooral door kleine bedrijven opgebracht, die samen maar voor 32% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn. Ook andere bedrijven (scholen, ziekenhuizen enzovoort) betalen veel meer dan op grond van hun uitstoot reŽel is. Milieudefensie heeft uitgerekend dat een olieraffinaderij per ton CO2 € 1,28 betaalt. Een huishouden betaalt gemiddeld € 42 per ton CO2 en instellingen in het onderwijs, de zorg en dienstverlening maar liefst € 146 per ton.

15 augustus 2020 ‘Loonsverlaging als bedrijf NOW-subsidie krijgt’
Het Centraal Planbureau stelt voor dat bij de volgende subsidieronde bedrijven de lonen zouden moeten korten. Bijvoorbeeld tot 70% - het niveau van een WW-uitkering. Als reden voert het CPB aan dat de mensen anders te weinig stimulans zouden hebben om zich om te scholen, terwijl in de sector waar ze nu werken structureel minder werkgelegenheid zou zijn. Zo zouden mensen uit de horeca, retail of de luchtvaart de vacatures in de zorg of het onderwijs moeten gaan vervullen. Omscholen kan nuttig zijn, maar dat is een kul-argument om de mensen te dwingen elk baantje voor elk loon dat hoger is dan die 70% aan te nemen.

14 augustus 2020 322.000 banen verdwenen
In het tweede kwartaal werd in Nederland in voorlopige cijfers (CBS) 8,5% minder geproduceerd dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar was het verschil zelfs -9,3%. In veel andere landen was de achteruitgang nog sterker – het Verenigd Koninkrijk ruim 20% minder, Spanje 18,5%, Duitsland ruim 10%, BelgiŽ 12% minder.
Toch in Nederland een achteruitgang die ruim twee maal zoveel is als bij de economische crisis van 2008. De grootste klappen vielen in de sectoren als horeca, reizen, sport en cultuur en het grootste deel van de detailhandel. De omzet van de supermarkten groeide juist sterk, maar in cafťs en restaurants, bioscopen en theaters, musea en het openbaar vervoer gaven mensen weinig of niets uit en bij sportinstituten en kappers idem. Dat lag niet alleen aan de lockdown. Er kwamen ook tienduizenden mensen op straat te staan. Velen daarvan hadden dankzij hun flexibele contracten geen recht op een uitkering.
Per saldo gaven de huishoudens 10,4% minder uit dan in het eerste kwartaal. Maar ook werd er 9,8% minder geŽxporteerd en 8,3% minder geÔmporteerd. De onzekerheid van de ontwikkeling van pandemie en van economie leidde ertoe dat er ook 12,4% minder werd geÔnvesteerd.
Volgens het CBS werden er in het tweede kwartaal 6,1% minder uren gewerkt. Bij ongeveer de helft van die uren werden de mensen niet ontslagen, omdat het bedrijf via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 90% van de loonkosten vergoed kreeg. Maar honderdduizenden raakten wel hun baan kwijt: vooral mensen met flexcontracten (oproep-, uitzend-, tijdelijk) of moesten er als zzp’er mee stoppen.
Volgens het CBS gingen er in het tweede kwartaal 322.000 banen verloren, 3% van het totale aantal banen. KLM, tourbusbedrijven, IHC, Damen enzovoort kondigen massaontslagen aan.
De subsidie wordt in de tweede ronde van de NOW maar voor 693.000 banen gebruikt tegenover 2,6 miljoen in de eerste ronde. Bedrijven kunnen nu ook mensen ontslaan als zij NOW-subsidie ontvangen.
Het aantal banen dat verloren gaat (of erbij komt) laat beter zien wat er aan de hand is dan het officiŽle werkloosheidscijfer. Terwijl er 322.000 banen verloren gingen groeide het officiŽle werkloosheidscijfer ‘slechts’ met 72.000. Formeel is iemand namelijk alleen werkloos als hij of zij zich heeft ingeschreven bij de UWV, actief op zoek is naar werk en niet door ziekte of cursus gehinderd wordt om direct te beginnen.
Alleen bij uitzendbureaus gingen al 130.000 banen verloren. Maar veel uitzendkrachten hebben niet voldoende WW-rechten opgebouwd, zien dan ook geen noodzaak zich aan te melden bij de UWV en worden officieel niet als werkloze meegeteld. Het CBS komt zelf op een totaal onbenut arbeidspotentieel van 1,2 miljoen, waarbij ook gerekend zijn de mensen die wel een parttime baan hebben, maar meer uren willen werken.
Volgens het CBS waren er eind juni in Nederland 10.531.000 banen, waarvan 8.225.000 in loondienst en 2.306.000 als zzp’ers. Deze banen werden uitgevoerd door 8,9 miljoen mensen: tienduizenden mensen hebben twee of drie banen om het hoofd boven water te houden. Een baan kan namelijk ook een parttime baan zijn, terwijl er ook mensen zijn die meer dan een volledige werkweek moeten werken om alles te betalen.
Het cynische gevolg van de eerste ontslaggolf is overigens dat voor het eerst sinds jaren het aantal werkers met een flexcontract afneemt volgens het CBS - van 1,92 naar 1,7 miljoen.

14 augustus 2020 Palestijnen opgeofferd
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) brengen de betrekkingen met het bezettende IsraŽl officieel op het hoogste niveau - zoals Egypte en JordaniŽ dat jaren eerder deden. Saoedi-ArabiŽ werkt in de praktijk al veel met IsraŽl samen en deelt ook gegevens van inlichtingendiensten. De VAE beweren voor de Palestijnen uitstel of afstel van de door Netanyahu aangekondigde annexatie bereikt te hebben, maar die annexatie is in de praktijk een feit en blijft dat. 72 Jaar sinds de Naqba en 53 jaar sinds de zesdaagse oorlog is de realisatie van het recht van de Palestijnen op hun land niet alleen geen stap verder gekomen, maar zelfs steeds meer achterop geraakt.
VAE en Saoedi-ArabiŽ willen met IsraŽl willen samenwerken tegen de gemeenschappelijke rivaal Iran. De VS, die al jaren IsraŽl als hun bruggenhoogd in het Midden-Oosten gebruiken, zien die samenwerking tegen Iran met genoegen en helpen daarom bij de overeenkomst.

12 augustus 2020 Alleen loze woorden voor zorg
De coalitiepartijen lopen  snel weg uit de tweede kamer om te voorkomen dat een motie wordt aangenomen die de regering opdraagt de zorgcollega’s een behoorlijke salarisverhoging te betalen. Alle mooie woorden over het zorgpersoneel ten spijt. Een dikke vinger naar het zware werk bij gevaar voor eigen gezondheid van de onderbetaalde collega’s. Tegelijk is de regering niet bereid om voldoende geld uit te trekken om een nieuwe golf van de coronaziekte aan te kunnen pakken. Er is nog steeds veel te weinig personeel in de zorg en de slechte betaling is daarvan een reden.
Hetzelfde bij het nabellen van de contacten van besmette mensen. Nu klagen verschillende GGD-en dat ze daarvoor te weinig mensen hebben. Een paar weken terug werden mensen naar huis gestuurd en werd gewacht met het werven omdat op dat moment even minder werk was. Verder wordt voor de functie minimaal een MBO-opleiding in de gezondheidszorg gevraagd en anders HBO, maar het uurloon is maar net iets meer dan € 10 bruto.

11 augustus 2020 KNMI: hittegolf extra lang
Nederland maakt op dit moment de 29ste hittegolf mee sinds 1901. Deze hittegolf duurt veel langer en is heter dan gebruikelijk. Meteorologische dienst KNMI spreekt van een hittegolf als het in het centraal gelegen De Bilt vijf opeenvolgende dagen minimaal 25 graden Celsius is en op drie van die dagen minstens 30 graden. Op dit moment is het zeven dagen warmer dan 30 graden en het worden er waarschijnlijk minstens acht. Volgens het KNMI is de hoge nachttemperatuur uitzonderlijk. Tot nu toe registreerde men bij een hittegolf een gemiddelde temperatuur ’s nachts van 18 graden. Nu is dat twee graden meer: 20 graden.
Hoogleraar weerkunde Van Oldenburgh: ‘De oorzaak is het broeikaseffect. Dat wisten we, maar de modellen waarmee wij de toekomst van het klimaat proberen te voorspellen kloppen niet meer. We hadden op een stijging van de gemiddelde temperatuur tijdens een hittegolf met 1,5 graad gerekend, maar het is nu drie graden warmer.’ Een tendens die drie jaar geleden begon en dat is reden tot zorg, want hittegolven zijn volgens hem de meest dodelijke natuurramp. Als je bijvoorbeeld naar de sterftecijfers tijdens de hittegolf van 2006 kijkt, blijken er toen duizend mensen meer overleden te zijn als gemiddeld in die tijd van het jaar. Dit maakt het nodig om nieuwe maatregelen te nemen ter bescherming van vooral kwetsbare mensen, maar boven alles zo snel mogelijk een eind maken aan alle verbranding van fossiele brandstoffen.

10 augustus 2020 Duterte laat boerenleider vermoorden
Vijf gewapende mannen vielen het huis van Randall Echanis in Quezon City binnen en doodden de 72-jarige boerenleider met messteken. Ook zijn buurman werd vermoord. Officieel is niet bekend wie de moordenaars zijn, maar dergelijke moordaanslagen door onbekenden zijn een handelsmerk van Filipijnse geheime diensten, ook al voor het aantreden van de fascistoÔde Duterte.
Echanis, plaatsvervangend secretaris-generaal van de boerenbeweging KMP, streed zijn hele leven voor de belangen van de boeren en had dit onder drie vorige Filipijnse presidenten (Marcos, Corazon Aquino en Gloria Macapagal-Arroyo) met gevangenisstraf moeten bekopen. Toen Duterte kort na zijn aantreden als president beweerde dat hij vrede wilde sluiten met de verzetsorganisatie National Democratisch Front, was Echanis adviseur voor landbouwzaken van de NDF-delegatie. Die onderhandelingen liepen op niets uit omdat Duterte helemaal niet van plan is om de macht en de rijkdom van de Filipijnse elite aan te tasten.
Is hij in Nederland vooral bekend om zijn oproep aan de politie om iedereen die ze denken iets met drugs te maken heeft dood te schieten, zo stuurt hijzelf zijn moordenaars als zogenaamde ‘gewone’ criminelen om op pad om verzetsleiders te liquideren. Tegelijkertijd voert Duterte een openlijke campagne tegen alle verzet met behulp van een ‘antiterreurwet’ die hij een maand geleden invoerde. Met behulp hiervan zijn politieke activisten, ook uit de milieustrijd en de LHBG-beweging, gearresteerd en mishandeld.

9 augustus 2020 Steun strijd Libanese volk
Voor het Libanese volk is het duidelijk: die hele corrupte elite moet weg! Sinds vorig jaar waren er grote antiregeringsdemonstraties omdat door crisis, corruptie en wanbeleid het land, ooit ‘het Zwitserland van het Midden-Oosten’ genoemd, er economisch slecht voorstond. Zelfs grote delen van de middengroepen vervielen tot armoede, terwijl de elite zijn luxueuze leven voortzette.
De grote ontploffing in de haven van Beiroet op 4 augustus zette het protest op scherp. De explosie veroorzaakte honderden doden, duizenden gewonden en een gigantische materiŽle schade - waarbij loodsen, kantoren, maar vooral ook woonhuizen geheel of gedeeltelijk verwoest werden, zowel in de rijke als in armere wijken. Wat de explosie uiteindelijk in beweging heeft gezet is nog niet bekend, maar zonder dat die 2750 ton superexplosief ammoniumnitraat daar – zeven jaar lang - in de haven lag was dit nooit gebeurd.
Het volk nam zelf de reddings- en schoonmaakwerkzaamheden ter hand, omdat de regering op haar handen bleef zitten - overigens ook bang was zich op straat te laten zien. De mensen vragen om hulpgoederen en geld niet aan de regering te geven, omdat het dan door corruptie verdwijnt. De Franse president Macron, snel op bezoek in Libanon zegde dat ook toe. Maar ook Macron zal die hulp vooral willen gebruiken om de invloed van Frankrijk in het land groter te maken.
In Libanon bestaat een zeer wankel evenwicht tussen diverse politieke partijen en bewegingen, die bevolkingsgroepen (zoals soennitische en sjiŪtische moslims, christen, druzen) vertegenwoordigen - maar vaak ook buitenlandse belangen zoals die van Saoedi-ArabiŽ of Iran. Dit leidt tot onderlinge strijd, maar in het schaamteloos vullen van de eigen zakken en onverschilligheid tegenover het volk is er tussen de elites weinig verschil.
De regering is nu opgestapt. Maar even zeker is, dat alle buitenlandse imperialisten met belangen in Libanon zullen proberen hun invloed en macht via nieuwe gezichten te bewaren en uit te breiden, gebruik makend van het geld en de goederen die het land hard nodig heeft. Daarom is het belangrijk vooral steun te geven aan organisaties en groepen, die de belangrijke zelforganisatie die de Libanezen nu laten zien willen verder ontwikkelen naar een strijd voor het socialisme, waarin het volk echt alle macht heeft en daarmee een land opbouwt, waar iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft.
In dat kader, als je iets bij wil dragen aan de wederopbouw in Libanon, dan kan dat ook via de Libanese Communistische Partij.

8 augustus 2020 Mondkapje als asociaal verdienmodel
Vakbond FNV protesteert tegen een nieuwe poging om mensen gratis te laten werken, nu met behulp van de coronapandemie. Sociaalwerk-bedrijven Werkom in Purmerend en IBN in Noordoost-Brabant zetten mensen met behoud van uitkering aan het maken van mondkapjes, spatschermen en andere beschermingsmiddelen. In Arnhem richt Scalabor zich ook op asielzoekers met de smoes dat dit goed is om Nederlands te leren. Hoe? Door naar de muren te kijken waarop Nederlandse woorden zijn geplakt. Beschermingsmiddelen maken is nuttig en noodzakelijk werk – de overheid had in maart veel te weinig op voorraad – maar werk hoort betaald te worden.

6 augustus 2020 Albert Heijn kruimels
Ahold, moederconcern van onder andere Albert Heijn en bol.com en supermarkten in onder andere BelgiŽ (Delhaize) en de VS, heeft dankzij de coronapandemie een veel hogere omzet gedraaid in het tweede kwartaal dan vorig jaar en zag zijn nettowinst ruim verdubbelen tot € 693 miljoen. Hierop besluit de top € 220 miljoen euro uit te trekken voor een verhoging van het dividend. Het personeel, dat door zijn harde werken het geld heeft opgebracht en door het werk extra risico op besmetting liep, krijgt een waardebon van € 25, te besteden bij dochterbedrijf Bol.com.

5 augustus 2020 Algemene staking ItaliŽ op komst
Drie grote vakbondsfederaties - CGIL, CISL en UIL - hebben de Italiaanse regering gewaarschuwd dat het verbod voor bedrijven om werkers om reden van de coronapandemie te ontslaan tot eind dit jaar gehandhaafd moet blijven. Er zijn namelijk aanwijzingen dat de regering medio augustus met een nieuw besluit wil komen, waarin - hoewel de subsidies voor de bedrijven blijven bestaan - het verbod op het ontslaan van werkers niet meer zou gelden voor bedrijven die geen loonkostensubsidie krijgen of failliet gaan. Dit accepteren de vakbonden niet en ze hebben voor 18 september een manifestatie gepland die zo nodig met een algemene staking uitgebreid kan worden.

4 augustus 2020 Ontwikkelingshulp voor imperialisten
Vakbondsbesturen van FNV en CNV hebben samen met de ondernemersorganisaties VNO en MKB de regering opgeroepen om niet te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Wie dacht dat zij zich zorgen maakten om gewone mensen in arme landen die van alles tekort komen, komt bedrogen uit. De ontwikkelingshulp is namelijk volgens hen nauw verbonden met de internationale handel en die is heel belangrijk voor Nederlandse bedrijven. Om het toch van schone schijn te voorzien wordt gezegd dat de Nederlandse ontwikkelingshulp kan bijdragen aan ‘duurzame ontwikkeling’, alsof dat met Nederlandse bemoeienis gegarandeerd zou zijn.
Het gaat dus om het belang van het Nederlandse imperialisme, waarbij vakbondsbestuurders net als de ondernemers spreken over 2,5 miljoen Nederlandse banen die van de internationale handel afhangen.

4 augustus 2020 Staking op gasveld Iran
Bij de winning van gas op het kolossale South Pars veld werken duizenden arbeiders (meestal in dienst van uitzendbureaus of koppelbazen) onder slechte omstandigheden tegen lage lonen. South Pars is het grootste gasveld ter wereld en ligt deels in Iran, deels in Qatar. De koppelbazen werken in opdracht van het Iraanse staatsbedrijf. Het Franse olieconcern Total was ook betrokken, maar trok zich onder Amerikaanse druk terug. Het gasveld is belangrijk voor de Iraanse economie en de staatskas, die er allebei (ook door de sancties tegen het land) slecht aan toe zijn. Veel arbeiders werken in een schema van twintig dagen op, tien dagen af waarbij ze in slaapgebouwen vlak bij hun werk worden gepropt. Het komt vaak voor dat de lonen niet op tijd betaald worden. Regelmatig leiden de misstanden tot acties en korte stakingen, maar meestal blijven die beperkt tot een locatie of koppelbaas.
Vanaf eind juli wordt er echter op veel plaatsen gestaakt en lijkt er sprake van coŲrdinatie van de acties. Directe aanleiding was de dood van de 50-jarige arbeider Ebrahim Arabzadeh op het Mahshahr-complex. Hij stierf door uitputting omdat hij zonder voldoende bescherming moest werken bij een temperatuur van 50 graden Celsius. Er zijn momenteel ook op andere plaatsen stakingen in Iran, zoals in de suikerfabriek Haft Tappeh en in de stad Arak. De Iraanse regering treedt hard op tegen alle verzet, veel vakbondsactivisten zitten in de gevangenis. Toch schrijft de internationale vakbondsfederatie IndustriAll (die de staking steunt) dat deze gecoŲrdineerde actie kans maakt hervormingen af te dwingen.

3 augustus 2020 Winst en ontslagen bij Wehkamp
De mannen en vrouwen in het Wehkampmagazijn in Maurik hebben na elf dagen staken een beter sociaal plan, maar staan binnenkort wel op straat. Het magazijn gewoon open houden werd door het vakbondsbestuur niet als eis gesteld, dus ging een meerderheid maar akkoord met een hogere afkoopregeling. Wehkamp heeft even gewacht tot de collega’s het akkoord accepteerden en maakt dan bekend dat vorig jaar de winst met 50% gestegen is naar € 24 miljoen.

3 augustus 2020 Bolivia staking voor onbepaalde tijd
De Bolivianen verzetten zich tegen het opnieuw uitstellen van de presidentsverkiezingen door de rechtse interim-regering van AŮez. Met het excuus van de coronapandemie nu van 6 september naar 18 oktober. Op 28 juli hielden vakbondscentrale COB en andere linkse organisaties grote demonstraties in de stad El Alto en in verschillende andere steden. Van de Kiesraad werd daarbij geŽist om het uitstel binnen drie dagen ongedaan te maken. Die ging niet op het ultimatum in en dus gaat een groot deel van het land plat.
De huidige fascistoÔde regering is in november via een staatsgreep aan de macht gekomen, nadat ze de vooral bij het armere, Indiaanse deel van de bevolking populaire president Evo Morales verjaagd had. Bij de rijke bovenlaag was Morales gehaat omdat hij de opbrengsten van de grondstoffen van het land (gas en lithium), gebruikte om het leven van de armen te verbeteren. De Amerikaanse president Trump was extra gebeten op Morales omdat hij zaken deed met China en Rusland – hij steunde de coup op de achtergrond.
Vooral lithium is belangrijk: het wordt onder andere gebruikt in de accu’s van elektrische auto’s en de grootste ontdekte voorraden van de grondstof ervan liggen in Bolivia. Zeer interessant voor Amerikaanse concerns als Tesla. Morales werd afgezet met de smoes dat hij de verkiezingen gemanipuleerd had. Zelfs als dat waar was, gaf dit geen reden Morales af te zetten, omdat hij bereid was de verkiezing over te laten doen. De tweede voorzitter van de senaat, de rechtse AŮez, die als interim-presidente werd geÔnstalleerd heeft geen enkele legale status. Ze zou nieuwe presidentsverkiezingen uitschrijven, maar stelt dat nu voor de tweede keer uit ‘vanwege het virus’. Intussen is zij volop bezig zowel wetten en regelgeving ten voordele van de rijken te veranderen en nieuwe contracten met buitenlandse bedrijven te sluiten over winning en verkoop van grondstoffen.

2 augustus 2020 ‘Taser niet diervriendelijk’ – en voor de mens?
Vorig jaar drukte de regering het invoeren van het stroomstootwapen taser definitief door, hoewel mensenrechtenorganisatie Amnesty International en vele anderen waarschuwden dat gebruik hiervan regelmatig tot doden leidt. In de praktijk wordt het wapen regelmatig gebruikt tegen mensen die helemaal geen bedreiging vormen - zelfs tegen verwarde bejaarden.
Ongeveer tegelijkertijd werd echter een wet aangenomen die het gebruik van stroomstoten bij de opvoeding van honden verbiedt. Die ging 1 juli dit jaar in en minister Schouten (ChristenUnie) laat weten, dat zij stroomstoten over een jaar ook wil verbieden bij de training van politie- en legerhonden, die nu nog zijn uitgezonderd.

1 augustus 2020 Klimaatopwarming in Limburg
De droogte is in Nederland niet zo extreem als nu in CaliforniŽ en een halfjaar geleden in AustraliŽ, waar duizenden hectares bos verbranden en ontelbare dieren omkwamen - maar ook tientallen mensen slachtoffer werden. Toch laten ook hier de gevolgen van de klimaatverandering zich merken. In Limburg dreigen - nu 2020 na 2018 en 2019 het derde jaar met weinig neerslag is - natuurgebieden als de Meinweg sterk achteruit te gaan door verdroging. En naast de natuurgebieden hebben ook de boeren en tuinders water nodig. Verder zijn er fabrieken die veel water gebruiken, maar vooral ook het Waterleidingbedrijf Limburg gebruikt het water uit de Maas en andere rivieren om drinkwater voor ruim een miljoen mensen te leveren. Waarbij het regelmatig te maken krijgt met giftige stoffen door fabriekslozingen. En tenslotte moeten de Maas en andere wateren bevaarbaar blijven. Een stijgende zeespiegel is niet het enige waterprobleem als gevolg van de opwarming van de aarde. Allerlei voorwaarden voor het menselijk leven worden bedreigd. Een systeemverandering is dringend nodig.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief