RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Niet gelijk voor de wet
Afghanistan zg. veilig voor vluchtelingen
24-uurstaking DAF Eindhoven
Franse spoorwerkers strijden door
Nieuwe waarschuwing klimaat
Karige loonsverhoging
€ 35 miljard voor fort Europa
Onbekend verdrag geeft macht
Sjoemelstaat
Coca-Cola bestrijdt vakbonden
Groeiende tegenstellingen G7
Belgische vakbond eist 32 uren-week
FIFA ook in Rusland in de fout
‘Bewijs’ op bestelling
Chauffeurs geven geen krimp
Mensenrechten hinderlijk
Vakbondsleider op borgtocht vrij
AustraliŽrs tegen aanval vakbondsrechten
Geen democratie in Mali
Stop uitlevering Turgut Kaya
Militairen bewust aan gif blootgesteld
FNV tegen verhoging pensioenleeftijd
Fysiotherapeuten zijn het zat
50ste nationale staking Griekenland
Imperialistische concurrentie
Actie in onderwijs
RoemeniŽ, Litouwen en de CIA
Wanbeleid kerncentrale Borssele
Huurders slechter af
Nog lang geen gelijk loon
Staking vrachtwagenchauffeurs BraziliŽ
Internationaal verzet Turkse agressie
Politie India schiet op milieudemonstranten
Winst boven milieu
Palestijnen sterven in IsraŽlische gevangenis
Staatsterrorisme
Ontwikkelingshulp voor wie?
Actie voor pensioenen
Jarenlang uitbuiting door Sandd
Staking streekvervoer
Kankermedicijnen extreem duur
Honderdduizenden tegen Macron
Karl Marx schreef niet alleen boeken
Strijdbare Turkse arbeidersbeweging
Antifascisten herdacht
Acties op Schiphol
Belgische collega’s dwingen Lidl
Meer stakingen in 2017
‘Vervuilde lucht kost miljoenen doden’
1 mei strijddag
Loonkloof groeit binnen bedrijven
Flexibilisering leidt tot lage lonen


17 juni 2018 Niet gelijk voor de wet
Kort geleden kwam uit dat het plan van Rutte-III om de dividendbelasting af te schaffen verdedigd wordt met een door Shell betaald ‘wetenschappelijk’ rapport.
Dividendbelasting afschaffen is vooral belangrijk voor buitenlandse aandeelhouders, omdat Nederlandse die kunnen verrekenen met de inkomensbelasting. Dagblad Trouw onthult dat de buitenlandse aandeelhouders van Shell toch al geen dividendbelasting betalen. Toen dit in 2005 dreigde te gebeuren door een verandering in de structuur van Shell, maakte het een afspraak met de belastingdienst: aan buitenlandse aandeelhouders mocht Shell het dividend uitbetalen via een Britse dochtermaatschappij en via een trustkantoor op Kanaaleiland Jersey en daarmee ontweken zij de dividendbelasting.
Volgens berekeningen van SOMO is er sindsdien op deze manier ruim 45 miljard euro dividend uitgekeerd, waarop de Nederlandse staat zeven miljard euro dividendbelasting is misgelopen. Volgens hoogleraar belastingrecht Van de Streek is dit in strijd met de fiscale wetgeving, maar directeur Van Loon van Shell Nederland reageert ‘stomverbaasd’ en noemt de berichtgeving ‘tendentieus’. Volgens haar handelt Shell in overeenstemming met de fiscale wet- en regelgeving in Nederland.
De Volkskrant publiceert vrijwel gelijktijdig een onderzoek waaruit blijkt hoe ver sociale diensten gaan als zij denken dat iemand ten onrechte een bijstandsuitkering ontvangt. Zo werd een vrouw uit Delft in twee maanden tijd 97 maal door particuliere detectives en verborgen camera’s gevolgd en werden haar tweelingzoons van negen jaar ondervraagd, omdat de Sociale Dienst dacht dat zij samenwoonde. Het totale bedrag aan bijstandsfraude per jaar in Nederland wordt geschat op € 86 miljoen, terwijl de aandeelhouders van Shell sinds 2005 gemiddeld jaarlijks € 540 miljoen belastinggeld kregen toegeschoven. ‘Volkomen legaal en transparant’, want Shell schrijft de wet voor.

17 juni 2018 Afghanistan zg. veilig voor vluchtelingen
Het ambtsbericht over Afghanistan van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt, dat grote delen van Afghanistan instabiel en onveilig zijn.
"De corruptie, een klimaat van straffeloosheid, ineffectief bestuur en een zwakke rechtsstaat, gecombineerd met de vaak onveilige situatie maken dat de Afghaanse autoriteiten over het algemeen slecht in staat zijn om de bevolking bescherming te bieden tegen geweld.” De regering is van plan 60 militairen extra naar Afghanistan te sturen om Afghaanse commando’s te trainen voor de strijd tegen Taliban en IS.
Intussen stuurt diezelfde regering steeds meer asielzoekers uit Afghanistan terug naar hun land, omdat het daar veilig zou zijn. Vluchtelingenwerk Nederland, Unicef Nederland, Oxfam Novib, Save the Children en acht andere NGO’s roepen de regering op hiermee te stoppen.

16 juni 2018 24-uurstaking DAF Eindhoven
Zo’n 750 collega’s in de DAF-fabriek in Eindhoven leggen het werk neer. Het is, na een verlenging van de lunchpauze woensdag bij het hoofdkantoor van Fokker in Papendrecht, de eerste grote actie voor de CAO Metaalelektro (‘grootmetaal’) na het aflopen dinsdag van het ultimatum. De meeste van deze bedrijven hebben veel werk, maken grote winsten en klagen dat ze niet voldoende vakmensen kunnen vinden. Maar als het over de arbeidsvoorwaarden van de werkers gaat geven zij niet thuis. Ondernemersorganisatie FME biedt 1,4% meer loon voor 2018 en voor drie jaar een gemiddelde stijging met 2,5%. De vakbondseis is 3,5% voor een jaar. Ook wil de FME niet meewerken aan het terugdringen van de flexibilisering, noch aan een regeling waarbij oudere collega’s korter gaan werken en uit de vrijkomende uren jongeren een baan krijgen.

16 juni 2018 Franse spoorwerkers strijden door
Nederlandse media melden dat de Franse president Macron de strijd om de reorganisatie van de Franse spoorwegen (SNCF) gewonnen heeft. De Franse senaat stemde namelijk in met de wetgeving daarover. Dit ondanks het verzet van de Franse spoorwerkers en hun vakbonden, die sinds eind april telkens twee van elke vijf dagen gestaakt hebben. De wet betekent vooral voor de jonge generatie verhoging van de pensioenleeftijd en minder ontslagbescherming, terwijl de weg naar privatisering van het bedrijf open wordt gezet.
De meerderheid van de Fransen staat achter de eisen van de spoorwerkers, maar de regering Macron wil toch doorzetten. Zij hoopt dat de staking zal verlopen. Wegens financiŽle redenen werd de stakingsdeelname in de loop van de maanden wel lager, maar telkens viel 20 tot 60% van de treinen uit.
De partij van Macron zegt dat de stakingen nu afgelopen moeten zijn, omdat het parlement gesproken heeft. Op dezelfde dag laten de spoorbonden van de CGT en Sud weten dat zij de stakingen zullen doorzetten, ook na de afgesproken datum van 28 juni. De bond CFDT neemt daar later deze maand een beslissing over.

15 juni 2018 Nieuwe waarschuwing klimaat
In het wetenschappelijk blad ‘Nature’ verschijnt een onderzoek van 84 wetenschappers naar het smelten van het landijs op Antarctica. Dat smelten gaat nu driemaal zo snel als tien jaar geleden en daarom verwachten ze dat de zeespiegel in het jaar 2100 met 15 centimeter gestegen kan zijn - veel meer dan waarvan tot nu toe wordt uitgegaan.
Andere wetenschappers laten weten dat rond Spitsbergen bij de Noordpool nog nooit op 14 juni zo weinig zee-ijs lag als dit jaar. Minder zee-ijs betekent minder weerkaatsing van zonnestralen en daardoor meer opwarming van het zeewater. De opwarming gaat daarom bij de Noordpool ook sneller dan bijvoorbeeld in Nederland en is twee graden Celsius. Als hierdoor de toendra’s gaan smelten komen ook grote hoeveelheden methaan vrij, die nu nog onder bevroren grond liggen. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2.
Deze week lekt ook een rapport uit van de klimaatcommissie IPCC van de VN. Het IPCC- rapport schrijft dat, als er niet snel verstrekkende maatregelen genomen worden, de gemiddelde temperatuur op aarde in 2040 met meer dan 1,5 graad gestegen zal zijn (vergeleken met de temperatuur aan het begin van de industriŽle revolutie).
In de VN-conferentie van Parijs werd afgesproken er naar te streven de opwarming tot maximaal deze 1,5 graad te beperken. De IPCC heeft deze waarschuwing eerder gedaan, maar herhaalt deze met meer urgentie omdat zij intussen 25.000 opmerkingen van wetenschappers en nieuwe e literatuur verwerkt heeft - die deze prognose bevestigen.
De wetenschappers schrijven dat om een catastrofe te voorkomen ‘landen bereid zullen moeten zijn hun economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugdringen van klimaatschade.’ Het toenemen van de klimaatopwarming zal veel meer economische schade berokkenen dan de schade die landen ervan weerhoudt nu voldoende klimaatmaatregelen te nemen. Grote gebieden zullen te maken krijgen met extreme droogte of overstromingen. Vooral arme landen zullen er door getroffen worden. Het is dus niet ‘de economie’ die het nemen van drastische klimaatmaatregelen in de weg staat. Het is de economie van het monopoliekapitalisme, dat uitsluitend kijkt naar de winstbelangen van een kleine groep grote concerns en daaraan het leven en de toekomst van het overgrote deel van de mensheid opoffert.

14 juni 2018 Karige loonsverhoging
De gemiddelde loonstijging in de sinds 1-12-2017 door de FNV afgesloten CAO’s is 2,41%. Dat is 0,7% meer dan een jaar geleden, maar blijft flink achter bij de eis van 3,5% meer loon, die de vakbond stelt. In de Bouw en bij de VVT-CAO (zorg) was de loonsverhoging meer dan 3%. FNV-bestuurder Boufangacha zoekt de oorzaak vooral bij bedrijven en overheid, die spreken over de noodzaak van hogere lonen, maar die vervolgens niet betalen. Directies en regeringen komen echter alleen over de brug als ze daartoe gedwongen worden. En dat dwingen kunnen de vakbondsleden, die met hun werk de bedrijven en de overheid draaiende houden. Acties dus in plaats van klagen.

14 juni 2018 € 35 miljard voor fort Europa
De Europese Commissie stelt voor in de periode 2021-2027 35 miljard euro te reserveren voor het ‘beschermen van de EU-buitengrenzen en betere controle van de migratiebewegingen’. Dat is bijna driemaal zoveel als in de huidige begroting. Ruim twaalf miljard is bestemd voor een ‘grensmanagementfonds’ dat de bewaking van de buitengrenzen en ICT-systemen tegen ‘mensensmokkel en terrorisme’ moet financieren. De Europese grens- en kustwacht moet worden uitgebreid van 1500 naar 10.000 man.
Roof van grondstoffen, proxy-oorlogen tussen imperialistische landen, klimaatverandering door uitstoot van broeikasgassen: EU-landen en de hier gevestigde concerns hebben er alles mee te maken dat miljoenen mensen vluchten voor werkloosheid, honger en oorlogsgevaar. De EU echter sluit het fort steeds meer voor migranten.
Misschien onbedoeld schetste premier Rutte (VVD) deze week een beeld dat daarbij past. Hij had altijd de EU vooral gezien als middel voor economische voordelen, niet als een gemeenschap met bepaalde waarden of ideaal. In zijn toespraak voor het Europees parlement benadrukt hij volgens EU-watchers nu de waarde van de eenheid van de EU-landen. Rutte vergelijkt dat met kolonisten die, toen zij zich het land van de indianen toe-eigenden, hun huifkarren in een kring zetten om zich te beschermen tegen de aanvallen van degenen die zij bestalen.

13 juni 2018 Onbekend verdrag geeft macht
Het Transnational Institute (TNI) vraagt aandacht voor een vrij onbekend energieverdrag - het Energy Charter Treaty (ECT) - dat energieconcerns de mogelijkheid geeft staten voor een privť rechtbank te dagen, als zij vinden dat die hun winstbelangen in gevaar brengen. Het is te vergelijken met het Investor-to-State-Dispute-Settlement (ISDS) systeem, dat onderdeel uit moest maken van het vrijhandelsverdrag TTIP tussen Europa en de VS. Hierbij beslist een meestal uit dure businessadvocaten samengestelde arbitragecommissie over geschillen tussen concerns en landen.
Zo daagde het Zweedse concern Vattenfall gebruikmakend van het ECT Duitsland voor zo’n rechtbank, omdat de kerncentrale van Vattenfall moet sluiten. Het concern eist ruim vijf miljard dollar schadevergoeding van de Duitse staat. Verschillende energiebedrijven klagen Bulgarije aan, omdat het een maximum stelde aan de energieprijzen die voor de arme bevolking niet meer op te brengen waren. Het ISDS-systeem wordt dus ook toegepast als concern en land beide bij de EU horen. Bovendien wordt veel van postbusbedrijven gebruik gemaakt. Zo daagden twee steenrijke Spanjaarden de Spaanse staat voor een private rechtbank door gebruik te maken van brievenbusmaatschappijen in Nederland. Het TNI waarschuwt dat het ECT, waarbij nu bijna 50 landen zijn aangesloten (waaronder Nederland) steeds meer nieuwe landen lid weet te maken en voor de concerns grote mogelijkheden biedt om fossiele energie te blijven gebruiken en de ontwikkeling van duurzame energie te frustreren.

12 juni 2018 Sjoemelstaat
Na de sjoemelsoftware, die moet verbergen dat een auto veel meer CO2 en giftige stoffen uitstoot dan aangegeven, zijn er nu ook de sjoemelsigaretten. Uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat wie de hier verkochte sigaretten rookt veel meer teer, nicotine en koolmonoxide binnenkrijgt dan op de pakjes staat aangegeven. Bij het merk Malboro Prime gaat het zelfs om 26 maal zoveel teer als de fabrikant beschrijft.
Belangrijke oorzaak van het verschil is de meetmethode die de zogenaamde NEN-ISO-commissie gebruikt. Dit meten gebeurt terwijl talrijke kleine gaatjes die in het mondstuk zijn aangebracht open staan. Wanneer iemand echter een sigaret rookt sluit hij of zij die gaatjes met zijn vingers of lippen af en komen alle schadelijke stoffen het lichaam binnen. Het RIVM merkt op dat de keuringscommissie in meerderheid uit vertegenwoordigers van de tabaksindustrie is samengesteld. Hun meetmethode is in 2012 opnieuw door de EU goedgekeurd. Ook in Nederland had de tabaksindustrie altijd haar lobbyisten in de politiek. Bekende voorbeelden zijn ex-minister Hillen (CDA) van Defensie en ex-minister Schippers (VVD) van – jawel - volksgezondheid. Dankzij grote invloed van de concerns op de EU wordt er ook gesjoemeld met de risico’s van chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen.

12 juni 2018 Coca-Cola bestrijdt vakbonden
De internationale federatie van vakbonden in de voedingsindustrie IUF is een campagne begonnen tegen frisdrankgigant Coca-Cola. Het bedrijf zelf en de firma waaraan het het afvullen van de flessen heeft uitbesteed intimideren en ontslaan werkers die in IndonesiŽ en HaÔti een vakbond willen oprichten of daar actief in zijn. In de Filippijnen voert Coca-Cola massaontslagen door zonder serieus met vakbonden te onderhandelen. In de VS heeft de Coca-Cola Bottling Company of New England een duur adviesbureau ingehuurd om werkers te overtuigen geen vakbondslid te worden. In Ierland sloot Coca-Cola een eigen fabriek met een sterke vakbond en dreigt dat ook met een tweede te doen. De IUF roept op bij Coca-Cola te protesteren.

10 juni 2018 Groeiende tegenstellingen G7
De zeven imperialistische machten van de G7 (VS, Japan, Canada, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk en ItaliŽ) kwamen dit weekend in La Malbaie in Canada bijeen voor hun jaarlijks treffen. Een platform waar groeiende tegenstellingen duidelijk werden over importtarieven op staal, aluminium en auto’s - die de VS opleggen. Tegenstellingen ook over de deal met Iran over het opheffen van sancties in ruil voor het afzien van productie van hoogverrijkt uranium. Een poging deze onderlinge tegenstellingen te verhullen door een algemene verklaring tegen protectionisme overeen te komen mislukte.
De Amerikaanse president Trump, eerder vertrokken ‘om zijn bijeenkomst met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden’, trekt per Twitter zijn steun aan de eerder overeengekomen slotverklaring in.
Afwezig was de Amerikaanse president ook bij het nemen van maatregelen op het gebied van terugdringen van klimaatopwarming en milieuvervuiling - zoals het plastic in de wereldzeeŽn.
Vrijwel tegelijkertijd vergadert in Qingdao in China de ‘Shanghai Cooperation Organisation’ waarvan China, Rusland, Kazachstan, KirgiziŽ, Oezbekistan en Tadzjikistan deel uitmaken - en sinds vorig jaar ook India en Pakistan. De SCO wil samenwerking op economisch, politiek en veiligheidsgebied. Ook tussen deze landen zijn er tegenstellingen – zoals die tussen India en Pakistan - maar deze komen dit weekend niet naar buiten.
De ongelijkmatige ontwikkeling van de imperialistische krachtsverhoudingen roepen nieuwe tegenstellingen en nieuwe samenwerkingsverbanden op om eigen winst, macht en invloed uit te breiden of te verdedigen. Maar, zoals in de geschiedenis is gebleken, kunnen handelsoorlogen ook op oorlogen met wapens uitlopen.

9 juni 2018 Belgische vakbond eist 32 uren-week
De Belgische vakbond ABVV wil in het nieuwe CAO-seizoen een werkweek van vier dagen en 32 uur eisen. En dat zonder inleveren. Voor zo’n verkorting van de werkweek is alle reden. De stijging van de productiviteit en de winsten enerzijds en de feitelijk nog steeds hoge werkloosheid anderzijds zijn een groeiend onrecht. Daarom de eis om de werkweek terug te brengen tot 30 uur met behoud van het volle loon.

9 juni 2018 FIFA ook in Rusland in de fout
De internationale federatie van bouwvakbonden BWI klaagt in een rapport aan dat er arbeidersrechten geschonden zijn bij de bouw van stadions en andere accommodaties voor de wereldkampioenschappen voetbal in Rusland, die in juni beginnen. De bouwvakkers moesten vaak in extreme kou werken, tegen een loon onder het minimum. De veiligheidsvoorzieningen waren zo slecht dat 21 bouwvakkers om het leven kwamen.
BWI verwijt de voetbalorganisatie FIFA dat de inspecties van de bouwplaatsen die zij liet uitvoeren slechts een bureaucratische aangelegenheid waren en dat niets werd gedaan om de situatie te verbeteren. Er is veel geschreven over de schandalige situatie van migrantarbeiders, die in de oliestaat Qatar de stadions en hotels voor de WK van 2022 bouwen. Pas na veel publiciteit en druk van internationale vakbonden zijn daar enige verbeteringen doorgevoerd.

8 juni 2018 ‘Bewijs’ op bestelling
Website ‘Follow the Money’ (FTM) onderzocht hoe het besluit om de dividendbelasting af te schaffen in het regeerakkoord van Rutte-III kwam. Het stond in geen enkel partijprogramma. De VVD bracht een acht jaar oud wetenschappelijk rapport van de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit in, dat argumenteerde dat die afschaffing nodig was om hoofdkantoren van grote concerns in Nederland te houden en dat dit economische groei betekende.
Op de kaft van het onderzoeksrapport van de RSM staat wat anders, maar FTM ontdekte dat het rapport was besteld en betaald door Shell - ŗ raison van € 308.000. Shell verdedigt zich door te zeggen dat het dit bedrag alleen had voorgeschoten en dat AKZO, DSM, Philips, Unilever en VNO-NCW ook hun deel hadden betaald. ‘Wetenschappelijk bewijs’ op bestelling van de grote concerns dus. Wie denkt dat dit een uitzondering is op de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de met belastinggeld gefinancierde universiteiten, die komt bedrogen uit. RSM, die meer klussen voor Shell doet, heeft het concern en andere bedrijven zelfs bij contract toegestaan invloed te nemen op het studieprogramma.

7 juni 2018 Chauffeurs geven geen krimp
De afgelopen weken hebben de chauffeurs in het streekvervoer op vier dagen estafettestakingen doorgevoerd. Op 26 mei in Utrecht, het Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant. Op 31 mei rond Rotterdam en Dordrecht, in Limburg en Friesland. Op 5 juni in het noorden van Zuid-Holland, in Flevoland en delen van Overijssel en op 7 juni in Noord-Holland. De deelname aan de staking is hoog. Meestal rijden maar een enkele werkwillige en een paar uitzendkrachten.
Naast de loonsverhoging van 3,5% is de belangrijkste eis het verlagen van de werkdruk door meer pauze in het rooster. De busbedrijven beweren dat zij dat niet kunnen betalen, omdat de provincies en gemeenten te weinig betalen. Maar de chauffeurs geven geen krimp en gaan ook niet akkoord met vage beloften.

6 juni 2018 Mensenrechten hinderlijk
In BelgiŽ is met woede gereageerd op uitlatingen van staatssecretaris Francken van de rechtse Nieuw Vlaamse Alliantie (NV-A). Deze zegt te willen proberen het Europees Verdrag voor de Rechten (EVRM) van de mens te omzeilen. Dat verplicht tot bescherming van mensen tegen marteling en beperkt daarmee de regering in haar mogelijkheid migranten terug te sturen. Franken wil het liefst dat alle bootjes met vluchtelingen op de Middellandse Zee direct worden teruggesleept naar Afrika of Turkije. Diverse politici van de oppositie spreken hun afschuw uit. Maar in feite handelen alle EU-regeringen in strijd met het mensenrechtenverdrag - door hun steun aan het antivluchtelingenverdrag met Turkije en de afspraken met LibiŽ.

5 juni 2018 Vakbondsleider op borgtocht vrij
Op 21 mei is Han Sang-gyun door de Zuid-Koreaanse autoriteiten op borgtocht vrijgelaten. Hij werd in 2015 als voorzitter van de vakbondsfederatie KCTU gearresteerd tijdens een grote antiregeringsdemonstratie en tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Deze heeft hij op een halfjaar na uitgezeten. Zijn collega en voorgangster als KCTU-voorzitter Lee Young-joo is niet vrijgelaten.
De vrijlating is positief, maar nog maar een bescheiden resultaat. Er is door vakbonden (waaronder de FNV) internationaal campagne gevoerd om Han Sang-guyn en zijn collega’s vrij te krijgen.

4 juni 2018 AustraliŽrs tegen aanval vakbondsrechten
Op 29 mei demonstreerden in de Australische stad Sydney 700 vakbondsleden (voor een groot deel havenwerkers) tegen de constante aanvallen van ondernemers op hun fundamentele rechten en de hulp die ze daarbij krijgen van de rechtse regering. Die gebruikt bijvoorbeeld een ‘Fair Work Commission’, die uitspraak doet in geschillen tussen vakbonden en bedrijven - zoals over het al of niet toestaan van een staking en kiest dus vaak de kant van de directies.
Veel havenwerkers in Sydney en het nabij gelegen Port Botany staken ook die dag. Zij hebben een conflict met het grote internationale terminalbedrijf Hutchison (in Nederland eigenaar van ECT). Na een ernstig ongeluk, waarbij een straddle carrierchauffeur in coma raakte, probeerde de directie de havenwerkers direct aan het werk te sturen, zonder eerst de veiligheid gewaarborgd te hebben. Vakbondsvertegenwoordigers mochten het bedrijf niet op.

2 juni 2018 Geen democratie in Mali
De politie in Bamako, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Mali, slaat hard in op leiders en leden van oppositiepartij ADP. Deze partij hield een manifestatie met het oog op de presidentsverkiezingen eind volgende maand. De huidige president KeÔta liet deze week weten zich opnieuw kandidaat te stellen. De politie sloeg er zo op los, dat meer dan tien personen zich in het ziekenhuis moesten laten behandelen. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties roept op tot vrede en ‘respect voor het democratisch proces’. De VN hebben een vredesmissie in Mali, met als officieel doel het land te beschermen tegen jihadistische groepen die het een paar jaar geleden aanvielen. De vredesmissie zou proberen vrede te stichten met de Toearegs in het Noorden, die meer autonomie willen. Nederland doet met een paar honderd militairen spionagewerk voor de VN-missie in het noorden van het land.
De eigenlijke reden voor deelname van Nederland en andere imperialistische landen aan de missie is tweeŽrlei: grip houden op belangrijke grondstoffen in West-Afrika. Mali zelf heeft goud, dat maar gedeeltelijk gewonnen wordt. Buurland Niger heeft onder andere uranium. De EU-landen willen de regeringen daar pressen migranten terug te nemen, die voor werkloosheid, honger en natuurrampen naar fort Europa trekken.

2 juni 2018 Stop uitlevering Turgut Kaya
ICOR (de internationale coŲrdinatie van revolutionaire partijen en organisaties) roept op tot solidariteit met de revolutionaire Turkse journalist Turgut Kaya. Een Griekse rechtbank heeft toestemming gegeven om Kaya uit te leveren aan het Turkije van de fascist Erdogan - waar hem zeker martelingen te wachten staan. Hij werd eerder zwaar gefolterd in Turkse gevangenschap. In een persoonlijke verklaring wijst Turgut Kaya erop dat de Griekse rechter wel de uitlevering van Turkse officieren verbood die beschuldigd werden van medewerking aan de mislukte coup. Maar als het om revolutionairen en communisten gaat trekken de reactionairen ťťn lijn.
ATIK (Confederatie van Turkse arbeiders in Europa) heeft een oproep tot vrijlating van Turgat Kaya gepubliceerd. De Europa-coŲrdinatoren van ICOR wijzen erop dat Griekenland niet het enige land is dat in feite met Erdogan samenwerkt, als het tegen progressieve mensen gericht is. In Duitsland worden verschillende Turkse revolutionairen gevangen gezet en voor de rechter gebracht. De vluchtelingendeal met Turkije speelt hierbij zeker een rol. ICOR roept iedereen op de oproep te tekenen en ook solidariteitsberichten aan ATIK en daarmee ook aan Turgut Kaya te zenden. Graag met een kopie aan ICOR-Europa (coordinationeurope@yahoo.co.uk)

2 juni 2018 Militairen bewust aan gif blootgesteld
Na een onderzoek komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tot de conclusie dat al in 1973 bij Defensie bekend was dat Chroom-6 een zeer giftige stof is.
De stof werd en wordt gebruikt in de grondverf voor militaire voertuigen, omdat het beschermt tegen roest. Maar het is giftiger dan asbest. Bij het vrijkomen van het gif bij bijvoorbeeld slijpen kregen de militairen de stof binnen, wat bij honderden leidde tot ziekten als longkanker, neuskanker, astma, maagkanker en chronische longaandoeningen. Dit had door het dragen van beschermende kleding beperkt kunnen worden, maar dat vonden het ministerie en de Defensieleiding te duur. Zij verzwegen de gevaren ook voor de bedrijfsartsen.
Door de druk van ziek geworden (ex-) militairen is dit schandaal aan het licht gekomen,  kregen slachtoffers een voorlopige schadevergoeding en werd opdracht gegeven tot het onderzoek. Dit soort verf werd ook op treinstellen gebruikt, waardoor ook veel werkers bij Nedtrain ziek geworden zijn. Ziek werden ook Tilburgse uitkeringsgerechtigden, die als tegenprestatie verf van oude treinstellen moesten slijpen voor een spoormuseum.

31 mei 2018 FNV tegen verhoging pensioenleeftijd
FNV Rotterdam organiseerde een demonstratie en manifestatie tegen de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Havenwerkers van ‘Rotterdam Dockers’ hadden opgeroepen te verzamelen bij het Centraal Station. Vandaar liepen zij met een honderdtal naar het Schouwburgplein, waar om twaalf uur verzameld zou worden.
Ondanks stortbuien vertrok de demonstratie van rond de 800 enthousiaste mensen naar de Binnenrotte. Daar was een podium opgesteld. Er volgde een afwisselend programma van sprekers en muziek en cabaretier Dolf Jansen.
Vanaf het podium werd vaak geroepen: ‘Sta op, vecht terug’. Dit sloeg aan bij de aanwezige demonstranten, die vinden dat er teruggevochten moet worden tegen de regeringspolitiek. De in Rotterdam actieve groep FNV Offensief eist: ‘Een welvaartsvast pensioen op 60 jaar’.

1 juni 2018 Fysiotherapeuten zijn het zat
Woensdag demonstreren zeker 700 fysiotherapeuten uit het hele land bij de tweede kamer. Die praat over het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg vanaf 2020 maar zolang kunnen de therapeuten niet wachten. Daarom heeft hun ‘Actiegroep Fysiotherapie’ deze demo georganiseerd. Zij hebben veel last van regels van de zorgverzekeraars die een standaardaantal behandelingen voorschrijven, terwijl dat per persoon kan verschillen. Bovendien zijn de vergoedingen die ze krijgen en waar alle kosten af moeten, veel te laag.

1 juni 2018 50ste nationale staking Griekenland
Woensdag organiseren de grote vakbonden opnieuw een nationale staking in Griekenland. Scholen en het overheidsapparaat blijven gesloten, ziekenhuizen draaien zondagdienst, het openbaar vervoer, inclusief de veerboten naar de eilanden – belangrijk voor het toerisme, ligt stil. ’s Middags demonstreren 10.000 mensen in het centrum van Athene. Economen zeggen optimistisch, dat het zo goed gaat, dat Griekenland binnenkort weer zelfstandig geld kan lenen op de kapitaalmarkt, maar intussen wordt de regering door EU en IMF steeds gedwongen meer bezuinigingen door te voeren, terwijl zij sinds 2010 gemiddeld 25% van hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Zo staan opnieuw ontslagen, loonkortingen, pensioenkortingen en verhoging van de belasting voor werkende mensen op de agenda. Bij de eerste nationale stakingen en demonstraties acht jaar geleden, was de deelname groter dan nu, maar steeds blijven vele duizenden Griekse collega’s vechten voor hun rechten: “Wij zijn niet de slaven van de 21ste eeuw” staat op spandoeken.
Overigens moet Griekenland zich dezer dagen verantwoorden bij de Internationale Arbeidsorganisatie van de VNO, de ILO, omdat het bij het doordrukken van loonkortingen en dergelijke regelmatig de vakbonden heeft gepasseerd en zelf een gewillige onderhandelingspartner gezocht.

1 juni 2018 Imperialistische concurrentie
Het invoeren van importheffingen tot 25% op Europees, Canadees en Mexicaans staal en aluminium treft Europese bedrijven – net zoals de geplande verhoging van invoerbelasting op auto’s uit Europa. Voor andere landen zoals China had de Amerikaanse regering die al eerder ingevoerd.
Ook het opzeggen door de Amerikaanse president van het nucleair akkoord met Iran en het verscherpen van de sancties tegen het land treft veel Europese concerns die daardoor moeilijker hun imperialisme kunnen doen gelden in Iran (rijk aan olie en gas), omdat financiering onder de ban van de VS valt. Europa dreigt met vergelding en China heeft een paar maatregelen genomen. Ongetwijfeld gaan de onderhandelingen tussen de imperialistische staten door, om hun wederzijdse krachtsverhoudingen te bepalen.

31 mei 2018 Actie in onderwijs
Basisscholen in Overijssel en Gelderland doen massaal mee aan de estafettestaking die POinActie voor beide provincies heeft uitgeroepen. ’s Morgens waren meer dan 4000 mensen bij een manifestatie in Deventer, ’s middags was er een wat kleinere bijeenkomst in Arnhem. De regering weigert steeds over de brug te komen met een loonsverhoging, die deze leraren op eenzelfde niveau brengt als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. En zo lang dit niet gebeurt, zal ook de hoge werkdruk niet veel minder worden omdat het tekort aan leerkrachten zal blijven. Voor na de vakantie, op 12 september, is een estafettestaking in Zuid-Holland en Zeeland gepland. Komt er een week later op Prinsjesdag steeds onvoldoende geld voor een flinke loonsverhoging, dan wil het front een landelijke staking van enkele dagen organiseren.
Intussen houden de leraren uit het voortgezet onderwijs ook prikacties om hun CAO-eisen kracht bij te zetten. Dat is, behalve een grotere loonsverhoging dan de 2,35% die de VO-Raad wil geven, vooral ook een maximaal aantal lessen van 20 uur per week en kleinere klassen.

31 mei 2018 RoemeniŽ, Litouwen en de CIA
Het Europees hof voor de rechten van de mens heeft Litouwen en RoemeniŽ veroordeeld voor het ter beschikking stellen van geheime gevangenissen aan de CIA voor het onderbrengen van respectievelijk Abu Zubayda van Palestijnse afkomst en de SaoediŽr Abd al-Rahim al-Nashiri in de jaren rond 2005. De CIA verdenkt beide mannen van lidmaatschap of samenwerken met jihadistische groepen als Al-Qaeda en probeerde hen bekentenissen te ontlokken door onder andere blinddoeken, voortdurend aan kettingen leggen, onophoudelijk blootstellen aan licht en geluid. In andere CIA-gevangenissen werden de mannen ook blootgesteld aan waterboarding en opgehangen aan hun voeten.
De twee landen moeten elk meer dan € 100.000 schadevergoeding betalen, evenals eerder Polen, waar beiden ook in een geheime CIA-gevangenis zaten opgesloten.
Het Hof heeft de mannen - die nog steeds vastzitten in GuantŠnamo Bay - niet zelf mogen horen. Overigens zijn er aanwijzingen dat vliegtuigen met gevangenen als deze ook in Nederland zijn geland, maar dit heeft niet tot vervolging van de Nederlandse staat geleid. Onder president Obama namen de VS officieel afstand van deze praktijken. Gina Haspel (de nieuwe leider van de CIA) was in die jaren zelf verantwoordelijk voor een geheime gevangenis in Thailand.

30 mei 2018 Wanbeleid kerncentrale Borssele
De kerncentrale in Borssele draait met verlies, maar wordt toch opengehouden omdat bij sluiting het afkopen van leveringscontracten duurder zou zijn. Alleen geld telt voor de Nederlandse staat en op website www.laka.org vinden we een aantal voorbeelden van waar dit toe leidt.
Het verlies op de kerncentrale zorgt er voor dat energiebedrijf PZEM, dat de kerncentrale exploiteert, te weinig geld in duurzame energie investeert. Begin deze eeuw dacht de toenmalige regering-Balkenende winst te maken door de kerncentrale 20 jaar langer open te houden (tot en met 2033) dan gepland.
De regering had toen om de mening van de bevolking moeten vragen en een Milieu Effectrapportage moeten laten maken over de gevolgen van de veroudering, het gebruik van plutonium en de grotere hoeveelheid kernafval. In strijd met het door Nederland getekende VN-verdrag hierover liet ze beide na. Bij protesten hiertegen werd de regering door de Raad van State gedekt, maar de toezichtcommissie van het VN-verdrag liet recent weten dat de regering hiermee fout zat.
Intussen stelt de Nederlandse Rekenkamer dat de regering geen duidelijkheid heeft over de kosten van ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. En de Europese Commissie vindt dat Nederland nu eens serieus moet gaan nadenken waar en hoe ze het nucleair afval wil opslaan. Het beleid is om het afval 100 jaar bovengronds bij Borssele opslaan en ‘later’ pas een beslissing te nemen over de definitieve opslag - waarbij maar gehoopt wordt dat het voor die opslag gereserveerde geld tegen die tijd door rente zo is gegroeid dat het voldoende zal zijn. Overigens is een echt veilige opslag van kernafval - dat tot honderdduizend jaar of meer radioactief blijft - helemaal niet mogelijk. Ook daarom zou Borssele per direct dicht moeten.

29 mei 2018 Huurders slechter af
Huishoudens met eenzelfde inkomen zijn - als ze een woning huren - flink meer geld kwijt dan wanneer ze de woning gekocht hebben. Dat heeft het NIBUD in opdracht van de Woonbond berekend. Niet alleen missen huurders aftrekposten voor belasting - de huren zijn ook snel gestegen de laatste tijd, onder andere wegens de verhuurdersheffing die de corporaties aan de staat moeten betalen en vanwege prestigeobjecten, financiŽle constructies met derivaten e.a. De woonlasten voor huurders waren in 2016 met gemiddeld € 100 per maand gestegen sinds 2009. Volgens de woonbond dreigt dit verschil de komende jaren alleen maar groter te worden. Een van de oorzaken is ook een bezuinigingsplan van het regering op de huurtoelage, dat mensen tot € 100 kan kosten. Meer dan 10% van de huishoudens heeft structureel te weinig inkomen om de huur te betalen.

29 mei 2018 Nog lang geen gelijk loon
Jongerius (PvdA, ex-FNV-voorzitter en lid van het Europarlement) reageert opgetogen op een besluit van dit parlement. Vanaf 2020 moet iemand die in een ander Europees land gaat werken vanaf dag ťťn hetzelfde loon krijgen als wie uit het land zelf afkomstig is. Een detacheringscontract mag niet langer meer dan 1,5 jaar duren. Tegelijk worden er beperkingen gesteld aan het feitelijk verlagen van het loon door aftrek van ‘vervoerskosten’, huur voor een bed en dergelijke.
Het is concessie in de strijd tegen de keiharde loonconcurrentie waar de EU jarenlang aan heeft bijgedragen. Toch is bijvoorbeeld een Poolse of Bulgaarse collega straks ook goedkoper voor een bedrijf in Nederland: op zijn loon worden de sociale premies van zijn officiŽle woonland ingehouden en die zijn flink wat lager dan in Nederland. Bovendien hoeft tijdens de detacheringsperiode geen pensioenpremie afgedragen te worden.
Het CNV wijst erop dat voor buitenlandse collega’s een detacheringsperiode gemiddeld maar vier maanden duurt, zodat er vrijwel nooit pensioenpremie betaald zal hoeven te worden.
Deze regelgeving geldt niet voor chauffeurs van trucks en bussen. Honderden truck- en buschauffeurs demonstreren voor het Europees Parlement in Straatsburg. Niet lang geleden stemde de commissie voor arbeid van het Europees parlement in met een verbod op chauffeurs hun weekendrust in de cabine te laten doorbrengen en voor beperking van de loonverschillen. Binnenkort wordt echter over een ‘Mobility Pack' gestemd en de lobby van de bedrijven probeert daarin zijn mogelijkheden tot loondumping en asociale arbeidsomstandigheden te vergroten onder het mom van ‘minder regels’.

26 mei 2018 Staking vrachtwagenchauffeurs BraziliŽ
Een miljoen vrachtwagenchauffeurs in BraziliŽ staken sinds 21 mei. Door het blokkeren van de voornaamste snelwegen in meer dan 20 deelstaten verlammen zij de grootste economie van Zuid-Amerika. Zij protesteren tegen de hoge brandstofkosten.
Omdat er een tekort is aan voedsel schieten de prijzen van vlees, groente, fruit omhoog. Een brandstoftekort treft het openbaar vervoer. In Rio de Janeiro rijden bijna de helft van de bussen niet en in Sao Paulo 40 procent. Op 25 mei moesten op tien vliegvelden de vluchten stilgelegd worden, omdat de kerosine op is. Meer dan 120 vleesfabrieken hebben de productie stilgelegd. In ParanaguŠ, de tweede grootste graanexporthaven van BraziliŽ, konden in twee dagen 2000 vrachtwagens hun graan niet afleveren.
Op de vierde actiedag (24 mei) is’s avonds laat een akkoord gesloten. De dieselprijs wordt met tien procent verlaagd door het oliebedrijf Petrobras, dat grotendeels in staatshanden is. De prijsverlaging wordt na iedere 30 dagen opnieuw bekeken.
De regering Temer had op 3 juli 2017 ingevoerd dat de prijzen van olieproducten dagelijks zouden worden aangepast. En Petrobas heeft sindsdien de dieselprijs 121 keer verhoogd - in totaal met 56,5 procent. Abcam, bij wie 600.000 truckers zijn aangesloten, had tot de staking opgeroepen. Onderhandelaars van diverse chauffeursvakbonden stemden in met de voorlopige opschorting van de acties, maar het overgrote deel van de chauffeurs bleven voor de vijfde dag actie voeren. President Temer heeft op vrijdag 25 mei per decreet het leger toestemming gegeven om de blokkades op de doorgaande routes te ontruimen, samen met de politie. De burgemeester van S„o Paulo roept de noodtoestand uit. De chauffeurs hebben een grote slag toegebracht aan de reactionaire regering Temer, die met zijn eindeloze verslechteringen de weerstand van het gewone volk opwekt.

25 mei 2018 Internationaal verzet Turkse agressie
Op zaterdag 26 Mei 2018 is een internationale actiedag tegen de Turkse invasie in Koerdistan - met name in Afrin. In Den Haag wordt dan een informatie- en discussiemiddag georganiseerd door de Koerdische Vrouwen Beweging-Europa (TJK-E) over de actuele ontwikkelingen in Koerdistan en het Midden-Oosten. De middag begint om 14.00 uur in het gebouw van Dem Ned, Radarstraat 23.

22 mei 2018 Politie India schiet op milieudemonstranten
Rond 5000 mensen protesteerden in Thootukudi in Zuid IndiŽ tegen de vervuiling van het grondwater door de koperfabriek Sterlite. Deze is onderdeel van Vedanta Resources, een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Toen de demonstranten bij de regeringsgebouwen aangekomen waren opende de politie het vuur. Er vielen dertien doden en tientallen gewonden, vele ernstig. Er zijn al maandenlang protesten. De koperfabriek is berucht voor vervuiling van het water, dat gebruikt wordt voor drinkwater en visvijvers. In drie deelstaten kreeg het bedrijf geen vergunning voor de bouw van zo’n fabriek.

22 mei 2018 Winst boven milieu
Op de aandeelhoudersvergadering van Shell op 22 mei in Scheveningen is gestemd over een resolutie, die Shell oplegt het beleid af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord is niet voldoende om een klimaatomslag te voorkomen, maar zelfs aan zo’n akkoord wil de olie- en gasmonopolie niet voldoen.
Slechts 5,1 procent van de stemmen steunde de resolutie van de actievoerende beleggers, verenigd in ‘Follow This’. Eigenlijk is dat geen verassing. Shell behoort tot de top van de grote monopolies. Het maakt miljardenwinsten met de productie en handel in olie en gas - die uiteindelijk het broeikasgas CO2 opleveren. In Nederland blijft de CO2-uitstoot jaarlijks groeien - in het eerste kwartaal van 2018 was de uitstoot 2,5 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2017.
De beleggers in Shell zijn miljonairs en miljardairs – maar ook pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij steken hun geld juist in Shell vanwege die vieze winsten. Dat verandert alleen als de winsteconomie wordt afgeschaft. Directeur van Beurden kon nu wegkomen door spottend naar de actievoerders te roepen: ‘Follow me’ - volg mij.
Tegen de moedwillige milieuvernietiging van internationale concerns als Shell helpt alleen de opbouw van een internationaal verbonden milieubeweging. Dan kan internationaal verzet tegen de grote vervuilers worden georganiseerd en komen ze niet meer zo makkelijk weg met hun winst boven milieu praktijken.

21 mei 3018 Palestijnen sterven in IsraŽlische gevangenis
Israel draagt de volle verantwoordelijkheid voor de dood de Palestijnse gevangene Aziz Awisat. Dat zegt een Palestijnse mensenrechtengroep. De 53-jarige Awisat was hard geslagen door IsraŽlische officieren. Hij zou heet water over een bewaker gegooid hebben op 2 mei. Zijn gezondheid ging achteruit en hij werd op 7 mei met kunstmatige beademing naar een ziekenhuis bij Tel Aviv gebracht waar hij op 20 mei overleed.
Dit is geen nieuws dat in de media komt. Volgens de Palestijnse gevangenen-rechtengroep Addameer zijn dit jaar vier Palestijnen in IsraŽlische gevangenschap overleden. Was ook geen nieuws. Ook de massamoord door het IsraŽlische leger op demonstranten aan de grens van de openlucht gevangenis Gaza op 14 mei stond in de schaduw van de verslagen van de feestelijke opening van de Amerikaanse ambassade in Jerusalem.

19 mei 2018 Staatsterrorisme
Op 15 mei werden de protestmanifestaties beŽindigd die op 30 maart - de Dag van het Land - begonnen. Op 15 mei werd de Nakba herdacht - de dag waarop 70 jaar geleden de staat IsraŽl werd uitgeroepen en de meeste Palestijnen van hun land werden verdreven. Tijdens de recente protesten vielen er meer dan 100 doden, onder wie zes journalisten en veertien kinderen. De jongste was acht maanden oud en overleed in een tent ver weg van het ‘veiligheidshek’, als gevolg van een door een IsraŽlische drone afgeworpen traangasgranaat. Van de duizenden gewonden verkeren vele tientallen in kritieke toestand.
Nadat in de eerste dagen van vreedzaam protest het IsraŽlische leger met scherp schoot en tientallen demonstranten vermoordde, hebben diverse mensenrechtenorganisaties dit optreden bij het IsraŽlische hooggerechtshof aanhangig gemaakt om het te laten veroordelen. Het hof heeft geen uitspraak gedaan en het is maar de vraag of zo’n uitspraak voor de Palestijnen een positief effect zou hebben, want er is zojuist een nieuwe wet in werking getreden die het de Knesset (het parlement) mogelijk maakt om uitspraken van de hoge raad naast zich neer te leggen.
De VS opende op 15 mei een ambassade in Jerusalem. Een openlijke provocatie tegen de Palestijnen en een ondersteuning van de IsraŽlische bezettings- en nederzettingenpolitiek. Minister Blok van Buitenlandse Zaken verklaarde dat geweld soms noodzakelijk is, maar dat er wel heel veel doden zijn gevallen. Vervolgens weigerde hij om de IsraŽlische ambassadeur te ontbieden en hij wil pas een oordeel vellen na een ‘grondig onderzoek’ – door IsraŽl zelf. Omdat IsraŽl weigert mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek, staat Bloks verklaring gelijk aan het instemmen met de  moordpartijen van de IsraŽlische staat.
In Amsterdam demonstreerden tegen de duizend mensen voor solidariteit met de Palestijnse strijd voor land en zelfbeschikking.

18 mei 2018 Ontwikkelingshulp voor wie?
Regering Rutte III gooit de ontwikkelingshulp over een andere boeg. Het budget gaat voortaan niet meer voornamelijk naar de allerarmste landen, maar naar instabiele regio’s in de nabijheid van Europa. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking presenteerde vrijdag haar nieuwe beleidsnota ‘Investeren in perspectief’. Daarin benoemt zij ‘nieuwe focusregio’s’: het Midden-Oosten, Noord-Afrika, West-Afrika, de Sahel en de Hoorn van Afrika. Naar deze regio’s gaat een derde meer geld. Het is duidelijk dat het hier gaat om landen waar asielzoekers vandaan komen. Aan deze lijst zijn Afghanistan en Bangladesh toegevoegd, omdat het ‘belangrijke herkomstlanden zijn van migratie naar de EU en Nederland’.
De minister zegt dat het om een win-win situatie gaat. Van de kosten die de landen maken om de vluchtelingen tegen te houden krijgen ze een deel terug - ook gunstig voor Nederland. De minister zegt ruimhartig niet alleen de migratie te willen bestrijden, maar bijvoorbeeld ook de oorzaken zoals armoede - door werk en onderwijs in eigen land te bieden. Daarvoor investeert Rutte III jaarlijks 60 miljoen euro extra. Daarnaast stort Kaag jaarlijks 40 miljoen euro in een klimaatfonds voor duurzame investeringen in ontwikkelingslanden - waar ook Nederlandse bedrijven een beroep op kunnen doen. Van andere landen wordt de ‘hulprelatie’ omgezet naar een ‘handelsrelatie’. Een win-win situatie toch?

17 mei 2018 Actie voor pensioenen
Ruim 300 FNV’ers hebben de bureaus van de regeringspartijen VVD, D66 en CDA bezet. Zij eisen verbetering van de rekenregels, die al tien jaar verhinderen dat pensioenuitkeringen en ook de aanspraken van de werkenden meegroeien met de prijsstijging. Zo maakt het grootste fonds ABP al vele jaren rond zeven procent rendement, maar is er geen indexatie vanwege de verplichte rekenrente, die gebonden is aan de marktrente van bijna nul procent. Er is dus geld genoeg, maar de regering verhindert dat het uitgekeerd wordt.
De regeringscoalitie wil de collectieve pensioenregelingen vervangen door individuele pensioenpotjes, de vakbonden uitschakelen en de pensioenuitkeringen verlagen. Hiermee blijkt de regering Rutte III een goede zaakwaarnemer van de bedrijven te zijn, want lagere pensioenen betekenen lagere loonkosten.
De vakbondstop heeft zich de afgelopen jaren in de SER gekeerd tegen de afbraak van sociale wetten en regelingen. Maar omdat er geen vakbondsmacht is opgebouwd en geen massa-acties zijn gevoerd, konden regeringen de sociale sloop versneld doorvoeren.
Om de sloop van het pensioenstelsel te voorkomen hebben vooral FNV-senioren een comitť gevormd, dat geregeld acties voert. Om de afbraakplannen van de regering te stoppen is bredere actie nodig - ook in de bedrijven.

15 mei 2018 Jarenlang uitbuiting door Sandd
Jarenlang heeft postbezorger Sandd ver beneden het minimumloon betaald. Rond de drie euro per uur, zelfs inclusief het vakantiegeld. Vakbond FNV verzocht de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek in te stellen.
Vanaf 2011 moeten 80 procent van de bezorgers een contract hebben. Pas per 1 januari 2018 heeft de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld dat Sandd, na herhaaldelijk protest, zich aan die regel houdt. Dat de ACM zoiets toelaat zegt veel over de rol van de ministeries en de regering. Wetten worden gewoon niet nageleefd - ten gunste van de grote bedrijven en ten koste van de belangen van de postwerkers. Zie voor het totale verhaal de bedrijfskrant van de Rode Morgen, Post in Beweging.

8 mei 2018 Staking streekvervoer
Na twee nationale stakingsdagen staken de bus- en tram- en treinbestuurders en conducteurs in Utrecht (stad en provincie), Twente en Arnhem/Nijmegen. Ongeveer 90% doet mee aan de staking. In Utrecht rijdt zo nu en dan een bus of sneltram, vaak bestuurd door een uitzendkracht - maar zelfs de zondagsdienst voor de sneltram die de directie wilde doordrukken kwam er niet.
Rond de middag verzamelt een grote groep stakers zich voor het gebouw van Provinciale Staten van Utrecht. Provinciale Staten en gemeenten dwingen de openbaarvervoerbedrijven bij aanbestedingen tot lage prijzen, wat die bedrijven vervolgens verhalen op het loon en een steeds grotere werkdruk van het personeel. De vakbonden hebben een aanbod van de OV-bedrijven om weer te gaan onderhandelen in beraad genomen. Komen die er niet of wordt geen akkoord bereikt, dan wordt deze regionale staking door andere gevolgd.

8 mei 2018 Kankermedicijnen extreem duur
Onderzoekers van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam berekenen dat de farmaceutische industrie nieuwe kankermedicijnen veel en veel te duur maakt. Sommige medicijnen kosten zelfs tien tot 30 maal zoveel als ze berekenden. Er is niet alleen rekening gehouden met de kosten van ontwikkeling, productie, verkoop en marketing - maar ook met een ‘redelijke winstmarge’. Zo hebben zij berekend dat voor het medicijn Enzalutamide in Nederland elf maal zoveel betaald moet worden en in de VS zelfs 28 keer zoveel als bij een ‘redelijke winstmarge’ nodig.

7 mei 2018 Honderdduizenden tegen Macron
In Parijs doen honderd- tot honderdzestigduizend mensen mee aan ‘het feest van Macron’, zoals de organisatoren de demonstraties en manifestaties hebben genoemd. Ook in een reeks van andere grote steden wordt het ‘feest’ gevierd dat Macron een jaar president van Frankrijk is. In dit jaar heeft Macron zich de woede van veel Fransen op de hals gehaald vanwege zijn afbraakpolitiek: zoals arbeids- en vakbondswetten, banen en arbeidsvoorwaarden van de ‘cheminots’ (spoorwerkers), bezuinigingen op de ziekenhuizen, invoering van selectie van studenten. Die woede laten de demonstranten goed merken, maar ze laten zich niet provoceren door de massaal aanwezige politie.
Partijen links van de sociaaldemocratische PS hebben voor 26 mei en nieuwe actiedag gepland. Intussen zetten de cheminots hun staking door (twee dagen staken, drie dagen werken). Bij Air France moet topman Janaillac opstappen. Hij had de CAO-stakingen bij de zustermaatschappij van KLM willen breken, door de werkers buiten de vakbonden om te vragen voor zijn loonbod te stemmen in plaats van voor dat van de vakbonden. 55% stemde tegen, een duidelijke nederlaag voor de Air France-directie.

6 mei 2018 Karl Marx schreef niet alleen boeken
Een vijftigtal mensen viert dat Karl Marx 200 jaar geleden werd geboren en JeS, de jongerenorganisatie van de Rode Morgen, zes jaar geleden werd opgericht. Samen wordt naar een film gekeken over het leven van Marx en de betekenis van zijn wereldbeschouwing en analyses voor de internationale arbeidersbeweging en voor de hele mensheid. Marx ontwikkelde samen met zijn jarenlange vriend en medestrijder Friedrich Engels het dialectisch materialisme: de natuur, alles wat materieel bestaat, blijft niet zoals het is, maar ontwikkelt zich voortdurend door een strijd tussen tegendelen. En dit geldt ook voor de maatschappij. Welvaart ontstaat doordat de mens - zelf deel van de natuur - de rijkdommen aan de natuur ontfutselt en verder ontwikkelt. In het kapitalisme eigenen de kapitaalbezitters zich die rijkdommen toe en betalen de arbeiders alleen zo veel als nodig is om hun arbeidskracht op pijl te houden en hun kinderen op te voeden. Het huidige staatsmonopoliekapitalisme met zijn combinatie van geweldige technologische vooruitgang en een groeiende kloof tussen arm en rijk, oorlogen en milieuvernietiging, stoot op zijn grenzen. Wil de mensheid - voorop de jeugd - een toekomst hebben, dan vraagt dit vraagt om actie om actief mensen te mobiliseren en organiseren voor een revolutionaire verandering. Zoals Marx zei: “De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geÔnterpreteerd, het komt erop aan haar te veranderen”. Marx en Engels waren zeer actief in het organiseren en leiding geven aan de internationale aaneensluiting van arbeiders. Daarom wordt deze middag ook veel gesproken over hoe te strijden voor een maatschappij, waar de mensen die het werk doen, bepalen wat en hoe er geproduceerd wordt en hoe dit wordt verdeeld.

5 mei 2018 Strijdbare Turkse arbeidersbeweging
Turken die op 1 mei ’s ochtends vroeg op het legendarische Taksimplein in Istanboel wilden demonstreren, werden hard aangepakt door de politie en 60 mensen werden gearresteerd. Maar het onderdrukkende Erdogan-regime kon niet verhinderen dat in de deelgemeente Maltepe van Istanboel en in talloze andere Turkse steden vele tienduizenden de straat op gingen en dat daarbij ook leuzen geroepen werden tegen Erdogan, zijn partij AKP en zijn ultrarechtse coalitiepartij MHP. Ook werden foto’s meegedragen van gevangen gezette politieke leiders en activisten van de progressieve partij HDP en werd hun vrijlating geŽist.

4 mei 2018 Antifascisten herdacht
Tegen de dertig mensen herdenken op de Rotterdamse begraafplaats antifascistische arbeiders, die in de in de strijd tegen het Hitlerfascisme gevallen zijn. Na de twee minuten stilte worden bloemen gelegd. Rotterdams Rood zingt het lied van de Moorsoldaten en een zelfgemaakt lied over hedendaagse vluchtelingen - op de vlucht voor honger, onderdrukking en imperialistische oorlogen. Herdenken motiveert om de strijd voort te zetten.

3 mei 2018 Acties op Schiphol
De collega’s van de afhandelingsbedrijven Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport hebben een uur het werk onderbroken. Afgelopen vrijdag deden de collega’s die de bagage verwerken dit drie kwartier, terwijl aan de passagiersbalies stiptheidsacties werden gehouden. Dit in het kader van hun CAO-strijd, die behalve over een loonsverhoging van 3% ook over meer vaste banen gaat en tegen de grote werkdruk is gericht. De acties leiden gezien de grote drukte op Schiphol van de meivakantie tot vertragingen.

3 mei 2018 Belgische collega’s dwingen Lidl
De supermarkten van Lidl staan bekend als goedkoop, maar toch is eigenaar Schwarz met € 37 miljard de rijkste man van Duitsland. Die heeft hij binnengeharkt door de werkers weinig loon te betalen, zeer flexibel in te zetten en steeds harder te laten werken. Dit leidt weer tot een hoog ziekteverzuim, waardoor de werkdruk stijgt.
Dit escaleert begin april in BelgiŽ, waar in een filiaal een collega wordt ontslagen en spontaan een staking uitbreekt. De vakbonden gaan in overleg met de directie met als eis dat in ieder filiaal voor minstens 42 uur extra man/vrouwkracht zou worden ingezet. De directie wil niet verder gaan dan tien uur. De collega’s gaan eerst in zes en later in 35 verschillende supermarkten in staking. Er is bij Lidl niet veel stakingstraditie en de directie intimideert de mensen met de dreiging van ontslag. Maar bij een grote stakingsactie die 25 april met 76 filialen begint, sluiten zich steeds meer andere aan, zodat ten slotte alle Lidl-filialen in BelgiŽ gesloten zijn en de distributiecentra geblokkeerd. Daar heeft de directie niet van terug en precies op 1 mei moet zij de geŽiste uitbreiding van het aantal werkers per filiaal toestaan. Een klinkende overwinning!

2 mei 2018 Meer stakingen in 2017
Zowel het aantal stakingen als het aantal arbeidsdagen dat gestaakt werd was afgelopen jaar flink hoger dan de laatste tientallen jaren gebruikelijk in Nederland. Het CBS telde 32 stakingen, waarbij door 147.000 stakers niet werd gewerkt. Zoveel was sinds 1989 niet meer voorgekomen. Maar het aantal niet gewerkte dagen van 306.000 wordt nog wel overtroffen door 1995, toen bouwvakkers in een lange staking voor meer dan 600.000 dagen productieverlies zorgden. Het grootste aantal stakers vorig jaar wordt gevormd door de leraren uit het basisonderwijs. De meeste stakingen waren in de industrie en het vervoer. Verder werd onder andere gestaakt bij Jumbo, de Unox-fabriek in Oss, ambulancewerkers, door het cabinepersoneel van KLM en bij het spoor.
Vier van de vijf stakingen werden uitgeroepen door de vakbond. Bij een op de vijf stakingen ging het volgens het CBS hoofdzakelijk om hoger loon. Er waren echter ook stakingen voor behoud van werk en arbeidsvoorwaarden, zoals bij de fabriek in Oss die Unox aan Zwanenberg wilde verkopen en tegen de hoge werkdruk.
Overigens wordt in andere Europese landen veel meer gestaakt dan in Nederland. Een Duits instituut berekende vorig jaar dat in Nederland op 1000 werkers gemiddeld acht dagen gestaakt wordt, terwijl dit in BelgiŽ 79 en in Frankrijk 123 dagen zijn.

2 mei 2018 ‘Vervuilde lucht kost miljoenen doden’
Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op basis van een onderzoek gebaseerd op meetgegevens in 4300 steden in 108 landen.
Van die zeven miljoen doden sterft bijna de helft aan longontsteking, andere longziekten en longkanker - 32% aan een hartziekte en 20% aan een beroerte. Ruim de helft van de doden schrijft de WHO toe aan luchtverontreiniging binnenshuis door het gebruik van kolen, hout, gedroogde mest of oogstresten, die niet schoon verbranden, terwijl de rookafvoer vaak slecht is. Van de doden valt 90% dus in arme landen.
Fijnstof wordt, behalve door woestijnzand, zoals bekend echter ook geproduceerd door industrie, verkeer en landbouw. De WHO stelt als grenswaarden een jaargemiddelde van 20 microgram per kubieke meter lucht voor PM10 - en tien microgram per kubieke meter lucht voor PM2,5. In veel steden wordt tot vijf maal zo veel gemeten. In Nederland zit op een aantal plaatsen zelfs meer fijnstof in de lucht dan volgens de EU-normen is toegestaan, terwijl die ruimer zijn dan die van de WHO.

1 mei 2018 1 mei strijddag
Een vrije dag is 1 mei in Nederland niet, maar op de dag van de arbeiders trekt wel een strijdbare demonstratie van zo’n 10.000 vakbondsleden door Den Haag. De door de FNV georganiseerde demonstratie staat in het kader staat van het ‘Offensief voor echte banen, een hoger sociaal minimum en een eerlijk pensioen’. In de demonstratie is te horen en aan de spandoeken en borden te zien dat veel collega’s daarvoor ook echt de strijd willen aangaan.
De buschauffeurs van het regionaal vervoer zijn op 1 mei (evenals de dag ervoor) in staking en met zo’n 700 collega’s vertegenwoordigd. Ook vele anderen, zoals de jongeren, het onderwijs, de zorg en de schoonmaak hebben het laatste jaar strijd gevoerd voor meer loon, tegen flutcontracten en hoge werkdruk. Tegelijkertijd hoor je teleurstelling en kritiek dat door het FNV-bestuur wel over offensieve eisen gesproken wordt, maar dat er geen acties worden georganiseerd die ondernemers en regering dwingen om hun beleid te veranderen. ‘s Avonds wordt in Rotterdam de 34ste 1-meidemonstratie gehouden. Tegen de driehonderd mensen lopen mee.

1 mei 2018 Loonkloof groeit binnen bedrijven
In de duizend grootste bedrijven in Nederland kreeg de top-5 vorig jaar bruto 6,2 maal zoveel als hun collega’s gemiddeld. In 2010 was dit 5,5 maal zoveel, zegt het CBS. Het gemiddeld jaarloon van deze top-5 was vorig jaar € 272.000. Dat was 30% meer dan in 2010, terwijl het gemiddelde loon van hun collega’s in die periode maar met 13% was toegenomen. Het verschil in loon is het grootst in de sector informatie en communicatie. Daar verdient de top 12,7 maal zoveel.

1 mei 2018 Flexibilisering leidt tot lage lonen
Vakbond FNV heeft uitgerekend dat werkende mensen met een flexibel contract gemiddeld 35% minder betaald krijgen dan wanneer ze in vaste dienst zouden zijn. Zo krijgen ze vaak het minimumloon betaald in plaats van het CAO-loon, hebben geen of minder recht op toelagen, vergoedingen of pensioenopbouw. ZZP’ers ontvangen vaak zo’n laag loon dat zij zich niet eens voor arbeidsongeschiktheid en pensioen verzekeren kunnen. Volgens de berekeningen van de vakbond ontvangen zij gemiddeld 40% minder dan mensen in vaste dienst. De bond berekent dat alle flexwerkers bij bedrijven en de overheid in Nederland samen dankzij flexibilisering jaarlijks 35 miljard euro door de neus geboord wordt.





Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief