RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Stop de georganiseerde ramp in zorginstellingen
Concurrentie verhindert aanpak virus
Actie om mondkapjes Griekenland
Tsjernobyl blijft stralen
Antidemocratische coronavirus-maatregelen
Geen beschermingsmateriaal ouderenzorg
Twee vragen niet beantwoord
Corona en je baan<
Amazon profiteert, werkers besmet
OrbŠn grijpt dictatoriale bevoegdheden
Aussies weigeren besmettelijk werk
CPI(ML) ‘volk moet zich organiseren tegen pandemie’
Klimaatmaatregelen weer uitgesteld
Onder deken van corona
Helden zonder hulpmiddelen
Vertrouwen op de overheid?
Niet polderen met corona
Turkije snijdt watertoevoer af
Diepe zakken
Rechter helpt globalisering van lage lonen
Eenzijdig wapenstilstand Filippijns verzet
Dubbele maatstaf
Haal migranten weg uit kampen
Drinkwater Maas giftig tot Sint Juttemis?
Winst - een hardnekkig virus
Arbeiders lopen weg van virusfabrieken
Coronavirus kapitalisme
Eťn voor allen - allen voor ťťn!
Wat is excuus aan IndonesiŽ waard?
Grotere dreiging kernwapens
Joma Sison in Nederland bedreigd
Viering Internationale Vrouwendag
Shell investeert in plasticfabriek
Jongeren eisen echte ‘Green Deal’
Recht op zelfbeschikking West-Sahara
Griekse demo voor vluchtelingen
Vluchtelingen speelbal imperialisten
Winst zorg, ziekenhuis failliet
Meer mensen naar voedselbank
Havenwerkers Lissabon tegen loonsverlaging en ontslagen
Milieu: meeste boeren willen wel
Februaristaking zeer actueel
Handel in ‘wetenschap’
Onnodig faillissement
Vaste banen Rotterdam
Flexbaan niet tijdelijk
Klimaatsubsidie voor winst
Zenuwen over CETA
Grote demonstratie Suriname
Imperialisme als ‘veiligheidspolitiek’
Waterschapslasten stijgen
Lonen fors omhoog? Nou nee
Afluisteraars
‘Iedereen akkoord, maar niemand tekent’
Klimaatstaking jeugd voor toekomst
Stagiaires goedkope werkkrachten
Politieke connecties overrulen milieu
Rechter verbiedt spionagesysteem
Opnieuw een klimaatrecord
Wie is verantwoordelijk voor ‘getto’s’?
Antivakbondspolitiek van DP World


8 april 2020 Stop de georganiseerde ramp in zorginstellingen
Hang dit voor je raamIn de supermarkt probeert iedereen op anderhalve meter afstand om elkaar heen te laveren. In zorginstellingen dwingen zorgbestuurders de zorgwerkers on onbeschermd te werken, zonder mondkapje, zonder schorten, soms zelfs zonder handschoenen.
Er vallen honderden doden. De specialisten ouderengeneeskunde hebben inmiddels 1100 besmettingen geteld en 1700 ‘verdenkingen’. In de meeste gevallen onnodige doden en besmettingen omdat de collega’s in de zorg onbeschermd moet werken. Deze werkwijze is hardnekkig verdedigd door zorgbestuurders. Hun argumenten daarvoor waren tot gisteren nog: ‘mondkapjes zijn niet nodig, jullie maken de bewoners maar ongerust, als dadelijk de voorraden op zijn is het jullie schuld, mondkapjes geven alleen maar schijnveiligheid’.
Het blijkt een dodelijk beleid, waarvan de gevolgen bovendien massaal onder het tapijt worden geveegd, want deze doden worden niet meegeteld in de officiŽle statistieken.
Voor de regering zijn het waarschijnlijk nummers in de statistiek, maar voor hun dierbaren en verzorgenden zijn het unieke mensen - met hun eigen geschiedenis, plaats in het gezin en hun eigen verdiensten. Mensen dus om met alle mogelijke zorg te omgeven en maximaal te behoeden voor ziekte en ongemak.
Veel zorgbestuurders weigeren aan familie en naasten openheid van zaken te geven over het aantal besmettingen en doden. Mensen die hun dierbaren niet mogen bezoeken omdat de instellingen en thuissituatie zijn afgesloten, zijn ten einde raad.
Zorgcollega’s worden onderdrukt en geÔntimideerd en mogen geen eerlijke informatie geven of het probleem op een andere manier naar buiten brengen. Een groot deel van de zorgverleners is bovendien zelf besmet geraakt en besmetten op hun weer hun gezinnen en een volgende groep kwetsbare cliŽnten.
Zorggroep Delft en FNV Offensief Rotterdam brachten de misstanden wťl naar buiten en brachten de bal aan het rollen. Inmiddels spreek ook beroepsvereniging V&VN zich uit en spreken ook de specialisten ouderenzorg zich uit. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald want veel te lang hebben zij het dodelijke beleid van zorgbestuurders gevolgd.
Zorgbestuurders hebben tienduizenden kwetsbare mensen en hun verzorgers willens en wetens in levensgevaar gebracht. Collega’s in de zorg moeten tegen de verdrukking in alle noodklokken luiden om dit tij te keren. Opnieuw! Dat is een les voor de toekomst. Wie is de zorg? Wij zijn de zorg! Collega’s in de zorg moeten hun belangen doorzetten en zich nooit meer onder laten schoffelen!
Zorggroep Delft heeft een algemene mail gemaakt die aan zorgbestuurders gestuurd kan worden. Stuur die zelf op naar de zorginstelling waar je in de buurt woont, werkt of een dierbare wordt verzorgd.

8 april 2020 Concurrentie verhindert aanpak virus
De hele wereld wil zo snel mogelijk een goed vaccin tegen de ziekte CoVid-19. Ieder normaal denkend mens begrijpt dat je dan alle wetenschappelijke kennis die hierover is bij elkaar moet brengen om dat te realiseren. En als er een vaccin komt, moet er zoveel van geproduceerd worden dat geen enkel farmaceutisch bedrijf of land het alleenrecht zou kunnen claimen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zou dit kunnen coŲrdineren en ook patenten en dergelijke beheren ten gunste van alle landen. Costa Rica heeft dit voorgesteld en dat wordt door veel wetenschappers, NGO’s enzovoorts gesteund. Toch wordt er - informatie van voorzitter De Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen via BNR-radio - momenteel op 44 plaatsen in de wereld onderzoek gedaan naar zo’n vaccin - en die wisselen lang niet allemaal inzichten en ervaringen met elkaar uit.
President Trump van de VS dreigt te stoppen met contributiebetalingen aan de WHO, omdat die de grote concurrent China had geprezen voor het anti-virusbeleid. Trump zei een paar weken geleden nog dat het virus een hoax was, hoewel een Amerikaanse deskundige hem er in januari al voor had gewaarschuwd.
In de Europese Unie wordt die wereldwijde samenwerking ook getorpedeerd - maar op een wat subtielere manier. Een plan van het hoofd van de European Research Council (Ferrari) om op wereldniveau de beste wetenschappers bij elkaar te brengen in de strijd tegen het virus, wordt afgeschoten met de smoes dat zo’n voorstel uit wetenschappelijke kringen moet komen. Achter deze bureaucratische prietpraat zitten de concurrerende belangen van de farmaceutische monopoliebedrijven in het EU-apparaat. Ferrari, van huis uit wetenschapper en maar drie maanden in functie, stapte op met de mededeling dat hij blijkbaar niet de ‘juiste politieke vaardigheden’ bezit.
VVD-premier Rutte herhaalde dinsdagavond dat we dit ‘alleen samen kunnen oplossen’. Dat is waar, maar dan moet het dodelijke winstvirus van het kapitalisme de oorlog worden verklaard.

7 april 2020 Actie om mondkapjes Griekenland
Actie om monkapjes GriekenlandIn de vroege ochtend van 7 april hielden Griekse zorgmedewerkers een korte demonstratie voordat hun dienst begon. Vakbonden en progressieve organisaties verzamelden zich met spandoeken voor de ziekenhuizen om aandacht te vragen voor de erbarmelijke staat van de Griekse zorg. De actievoerders eisen meer beschermingsmateriaal zoals mondkapjes en meer financiering. Na jaren privatiseringen en bezuinigingen zijn de Griekse ziekenhuizen niet in staat om hun functie te vervullen - en met de coronacrisis is dat gevaarlijker dan ooit. Bij het grootste Atheense ziekenhuis, Evangelismos (zie foto), werden demonstranten geÔntimideerd door de Griekse ME. Om actie te voeren brak het zorgpersoneel de quarantainemaatregelen, maar de politie durfde uiteindelijk niet in te grijpen.

7 oktober 2020 Tsjernobyl blijft stralen
In de omgeving van de in 1986 gecrashte kernreactor ontstaan op 4 april bosbranden. Die leiden ertoe dat in het gebied van 30 kilometer rond de centrale - dat officieel niet meer bewoond mag worden - de nucleaire straling 16 maal zo hoog wordt. De brandweer slaagt erin met vliegtuigen en helikopters de brand de volgende dag meester te worden. De brandweer zegt bij de bestrijding van de brand last van de straling gehad te hebben.
De regering van OekraÔne verklaart - zoals zoveel andere regeringen in zo’n geval - dat ‘de volksgezondheid niet in gevaar is geweest’.

7 april 2020 Antidemocratische coronavirus-maatregelen
In Duitsland vonden op 5 april onder andere in Dortmund en in Frankfurt acties plaats van de organisatie ‘SeebrŁcke’. Deze eist dat de vluchtelingen in de overvolle kampen op Griekse eilanden zoals Lesbos daar zo snel mogelijk worden weggehaald, om te voorkomen dat het coronavirus duizenden slachtoffers maakt. De acties waren zo georganiseerd dat steeds een onderlinge 1,5 meter afstand werd aangehouden. Desondanks werden de demonstranten door de politie weggestuurd en hun namen genoteerd. Om besmetting te voorkomen?
In Chili reageerden veel mensen woedend op een foto van president PiŮera op een lege Plaza Italia - een groot plein in de hoofdstad Santiago. In Chili vonden van 18 oktober tot twee weken geleden dagelijks massademonstraties plaats tegen de politiek van de rechtse president PiŮera - onder andere tegen privatiseringen in de gezondheidszorg en het onderwijs. Goede zorg en goed onderwijs is daardoor zo duur geworden, dat veel Chilenen dat niet kunnen betalen of zich zwaar in de schulden moeten steken.
In Santiago is Plaza Italia het centrale plein voor deze acties, waarbij de politie hard optreedt en met rubberen kogels veel demonstranten verwondt. Door de lockdown die ook in Chili wegens het coronavirus is uitgeroepen, zijn de laatste weken geen demonstraties meer mogelijk. PiŮera geniet hiervan en laat zich op de foto zetten op een leeg plein. Dit leidt tot woedende protesten en de verzekering dat zijn rust snel over zal zijn.

4 april 2020 Geen beschermingsmateriaal ouderenzorg
In een persbericht stelt een aantal collega’s uit de zorg misstanden aan de kaak. Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen mogen sinds een paar weken op bevel van de regering geen bezoek meer ontvangen - zelfs niet met 1,5 meter tussenruimte. Dat is zwaar maar noodzakelijk: wie als oudere besmet wordt met het nieuwe coronavirus loopt een grote kans dat niet te overleven.
De collega’s die de ouderen verzorgen - hen eten geven, wassen, helpen bij het toilet en dus ver binnen die 1,5 meter komen, die krijgen geen beschermingsmiddelen als mondkapjes. Datzelfde geldt voor de thuiszorg. Daarmee zijn in de eerste plaats de kwetsbare bewoners en cliŽnten aan een groter risico blootgesteld. Een zorgcollega kan, ook al merkt zij of hij er weinig van, toch het virus bij zich dragen en daarmee bewoners besmetten. Maar de werkers kunnen zelf ook zo besmet worden en die besmetting weer overdragen op hun familie.
Veel collega’s in het hele land maken zich daarover bezorgd en hebben dat bij hun managers aan de orde gesteld - maar krijgen die beschermingsmiddelen niet. Terwijl zij volgens de richtlijnen van het RIVM deze beschermingsmiddelen horen te gebruiken. Ze worden afgescheept met onzin als: ‘ze zijn niet nodig, want jullie zijn toch niet ziek’ (terwijl er daar niet op getest wordt), met beschuldigingen: ‘als jij nu mondkapjes wil is het jouw schuld als ze straks op zijn’), of geÔntimideerd: ‘hou je mond erover, want anders denken de mensen dat we hier besmettingen hebben’.
En verder is de dooddoener: ‘ze zijn niet te krijgen’. Hoe komt dat? Omdat regering en managers niet alleen veel te laat begonnen zijn met het bestellen van zo ongeveer alles wat nu dringend nodig is, maar ook omdat ze ook nu op hun handen blijven zitten, in plaats van alles op alles te zetten om (onder andere) mondkapjes en handschoenen te bestellen en mensen in te schakelen.
Terwijl hier een naaiatelier, daar een groep vrouwen aan de slag gaan om zelf mondkapjes te maken, nemen regering en managers de mogelijkheid voor lief, dat straks grote groepen kwetsbare mensen onnodig aan het virus overlijden of de ziekte zwaar beschadigd overleven. Een paar voorbeelden: In een verpleeginrichting in Heerde (Gelderland) zijn 20 van de  70 bewoners besmet en al 13 overleden. In de huizen van Laurens in Rotterdam en omgeving waren tot 30 maart 14 collega’s besmet en 35 bewoners. Hiervan waren er al 16 overleden. De collega’s die in de instellingen en de thuiszorg werken, hun cliŽnten en niet te vergeten hun familieleden maken zich zeer ongerust.
• Laten we allemaal (zoveel mogelijk met collega's samen) beschermingsmiddelen opeisen bij de bestuurders. Je kan daar bijvoorbeeld het persbericht voor gebruiken of een eigen stukje maken. Ook mantelzorgers kunnen dit doen!
• Laten we daarbij aangeven dat wij diverse aanbiedingen hebben van naaiateliers. 'Het is er niet', is dus geen argument meer. De naaiateliers hebben hun diensten al bij verschillende stichtingen aangeboden, maar krijgen vaak geen voet tussen de deur - wel bij bijvoorbeeld Amerpoort bij Hilversum en bij een zorginstelling in Middelharnis.
• Laten we allemaal nieuwe naaiateliers zoeken die mondkapjes kunnen maken. We koppelen die dan vervolgens aan een instelling.
• Laten we allemaal de reacties van de bestuurders doorgeven. Gaan ze willens en wetens door met dit beleid, dan gaan we er gezamenlijk tegenin en zoeken daarbij de publiciteit.
Neem contact op met de Overdracht: stuur een mail naar overdrachtz@gmail.com of bel met 0622402823

3 april 2020 Twee vragen niet beantwoord
Een groep ‘ondernemers en academici’ is met een open brief een campagne begonnen tegen het stil leggen van een deel van de economie ten bate van de bestrijding van het coronavirus. Zij willen dat alle nu geheel of gesloten bedrijven weer zo snel mogelijk gaan draaien - wat Trump kort geleden nog zei, maar nu even niet. Daarbij gebruiken zij de argumenten van ‘veiligheidsprofessor’ Ira Helsloot bij TV-programma Op1.
Helsloot beweert dat de economische beperkingen tot een economische recessie zullen leiden die (veel) meer levensjaren zal kosten dan het virus. Daarbij gaat hij vrij met de feiten om. Zo beweert hij dat nu veel mensen met een acuut ander gezondheidsprobleem zoals kankerpatiŽnten niet meer geholpen worden, dat 90% van de IC-patiŽnten toch overlijdt en dat de vele mensen die nu werkloos worden eerder zullen overlijden. De coronaslachtoffers zouden toch vooral ouderen zijn, dicht bij de dood.
In India betekent de lockout van de regering Modi bedreiging van honderden miljoenen met de hongerdood. In de VS hebben in twee weken tijd tien miljoen mensen een WW-uitkering aangevraagd en dan zijn er miljoenen daarnaast zonder baan geraakt, die geen recht op een werkloosheidsuitkering hebben. Dit betekent voor velen honger en vooral: geen zorgverzekering. In een artikel hierover voert Het Financieele Dagblad ook ethiekprofessoren op die het met de strekking van Helsloots bewering eens zijn, omdat je – ze vergelijken het met een oorlog – mensen moet opofferen om het leven van grotere groepen andere mensen te redden.
Twee vragen komen niet aan bod. De eerste is of de recessie waar Helsloot voor waarschuwt toch al niet voor de deur stond – nu hooguit door de coronacrisis wordt versneld. Maar de belangrijkste vraag die niet wordt gesteld: is er geen alternatief voor het kiezen tussen twee kwaden?
Waarom moeten mensen honger lijden als ze tijdelijk geen werk hebben? Er is voedsel genoeg en de productie kan grotendeels doorgaan. Zo is ook het produceren van medicijnen en apparatuur voor corona- en andere zieken goed mogelijk. Ingehaald moet worden wat eerst was wegbezuinigd en fabrieken moeten betaalbaar leveren wat nodig is. Het farmaceutische monopoliebedrijf LaRoche belemmerde wekenlang het vrijgeven van testen - uit vrees minder winst te maken. Waarom kunnen producten en diensten die nu belangrijk zijn of vroeger als ‘niet-winstgevend’ bleven liggen, nu niet geleverd worden? Onderlinge hulp is er genoeg onder de mensen, zoals het maken van mondkapjes. Waarom kunnen de farmaceutische bedrijven niet samenwerken om zo snel mogelijk antistoffen, virusremmers en een vaccin tegen het virus te ontwikkelen en te produceren? Nu hoor je iedere dag weer van een ander bedrijf en een ander land dat ze daarmee bezig zijn. Elk farmaceutisch concern droomt van de winsten die een vaccin tegen dit coronavirus zal opleveren – en blokkeert daarmee een snelle oplossing van de pandemie.
Onder aanvoering van rechtse professoren als Helsloot zal ook in Nederland de druk toenemen om maar het risico van extra duizenden virusslachtoffers te accepteren, in ruil voor de winsten van de grote bedrijven. Karl Marx zei het 150 jaar geleden: socialisme of barbarij. Een andere wereld is dus mogelijk.

2 april 2020 Corona en je baan
De regering-Rutte belooft diep in de buidel te tasten om de economie draaiende te houden. Bedrijven krijgen - naast andere voordelen - 90% van de lonen vergoed als ze mensen in dienst houden en hun volle loon blijven betalen, wanneer de omzet daalt of wegvalt. Negentig procent niet alleen van het brutoloon, maar ook van zogenaamde werkgeverslasten als pensioenpremie en de ziektekostenverzekering. Het werd gebracht als een succes van het poldermodel: de regering helpt de bedrijven en werkende mensen houden hun baan.
Volgens schattingen van de FNV zijn de laatste paar weken 75.000 tot 100.000 mensen hun baan kwijtgeraakt - drie tot vijfmaal zoveel als ‘normaal’. Hoe dat kan? Volgens de regeling kan een bedrijf ook voor een flexwerker en uitzendkracht 90% looncompensatie krijgen. Maar als het bedrijf de 10% van het loon die het zelf moet betalen te veel vindt, mag het de flexwerker ook ontslaan. KLM ontslaat dus volgens de regels 1500 tot 2000 collega’s.
De staatshulp is voor veel bedrijven niet genoeg, want bijvoorbeeld Signify (de afgesplitste lichtdivisie van Philips) en de HEMA willen dat hun personeel ook nog eens fors inlevert.

2 april 2020 Amazon profiteert, werkers besmet
Zoveel mensen over de hele wereld in een lockdown in hun huizen: veel webwinkels profiteren daarvan en zeker ook Amazon, de grootste webwinkel ter wereld - eigendom van de rijkste man ter wereld Jeff Bezos (ruim 100 miljard euro). De werkers in de magazijnen van Amazon hebben het daarom vreselijk druk, maar krijgen niet de juiste beschermingsmiddelen om besmetting te voorkomen. Ook andere veiligheidsmaatregelen als onderlinge afstand werden niet aangehouden. In verschillende magazijnen van Amazon in en buiten de VS zijn daardoor virusuitbraken geweest.
Werkers voerden daarom in verschillende magazijnen actie voor betere bescherming. In het magazijn in New York ontsloeg Amazon een van de actieleiders Christian Smalls. De ongehoorde smoes was dat Smalls op het werk was gekomen, terwijl hij opdracht had om thuis te blijven omdat hij met besmette collega’s in contact was geweest. Amazon heeft zich hiermee de woede van veel mensen op de hals gehaald.

1 april 2020 OrbŠn grijpt dictatoriale bevoegdheden
Met als excuus de dreiging van het coronavirus krijgt premier OrbŠn van Hongarije dictatoriale bevoegdheden van het parlement, waar zijn partij een flinke meerderheid heeft. Een handtekeningenactie door meer dan 100.000 Hongaren getekend bracht het parlement niet op andere gedachten. OrbŠn krijgt de bevoegdheid om voor onbepaalde tijd (‘tijdens de coronacrisis en de economische wederopbouw daarna’) per decreet te regeren, wetten in te voeren of aan te passen. Op het verspreiden van nepnieuws en geruchten komt een gevangenisstraf van vijf jaar te staan. Wat nepnieuws is, wordt door OrbŠn bepaald. De premier, die openlijk zegt dat hij geen liberale (burgerlijke) democratie wil, heeft eerder kritische media aangepakt en invloed genomen op de rechtbanken. Een en ander is in strijd met de principes van de EU, maar die laat het vooral bij kritische woorden, uit angst dat Hongarije anders als goedkope producent en afzetgebied voor de Europese monopolies verloren zou gaan. Commissievoorzitter Van der Leyen houdt na de machtsgreep van OrbŠn deze week een algemeen verhaal over democratie en dat noodmaatregelen ‘proportioneel en tijdelijk’ moeten zijn - en daar blijft het dan bij.

1 april 2020 Aussies weigeren besmettelijk werk
Dockers op de terminal van DP World in Melbourne weigerden begin deze week de containerboot XIN DA LIAN te lossen. Om verdere verspreiding van het coronavirus in AustraliŽ te beperken heeft de regering bepaald dat in ieder geval iedereen en alles wat uit een lijst van landen in AustraliŽ aankomt 14 dagen in quarantaine moet. DP World en andere havenbedrijven willen daar onderuit, omdat de rederijen dat te duur vinden. De havenwerkers en hun vakbond MUA zijn echter niet van plan hun eigen gezondheid en die van hun familie noch die van de Australische bevolking op het spel te zetten.

30 maart 2020 CPI(ML) ‘volk moet zich organiseren tegen pandemie’
De Communistische Partij van India-ML (Red Star) - lid van ICOR - roept IndiŽrs op eigen organisaties op te richten om de pandemie en de regering het hoofd te bieden. Zij vraagt haar leden daar met alle kracht aan mee te werken. Het aantal officieel met het coronavirus besmette IndiŽrs is nog beperkt. Maar er is ook nauwelijks getest. De epidemie kan verschrikkelijke gevolgen hebben in India met zijn honderden miljoenen armen en - voor wie het niet kan betalen – een slechte of geen gezondheidszorg.
De regering Modi deed na het eerste geregistreerde geval van besmetting ruim een maand lang niets. Daarna kondigde Modi (een religieus-fascist) op 24 maart een lockdown af voor een periode van drie weken - die vier uur later moet ingaan. Daardoor verliezen vele miljoenen IndiŽrs hun werk en een uitkering zit er voor de meesten ook niet in. Dat betekent honger lijden. Een grote groep verliest ook onderdak. Veel arbeiders van het platteland zijn in de stad gaan werken en slapen in de fabriek of een zaal van het bedrijf. Die slaapplaats verliezen ze als ze werkloos worden. Een deel heeft familie meegenomen. Van de anderen is de familie op het platteland gebleven.
Miljoenen arbeiders willen nu naar hun geboortedorp waar hun familie is - en kans op eten. Tijdens de lockdown is echter het openbaar vervoer stilgelegd. Velen moeten daarom kiezen tussen honderden kilometers naar huis lopen - met het risico door de politie in elkaar geslagen te worden omdat je je niet aan de lockdown houdt - of in de stad blijven in de open lucht of in opvanghuizen die hier en daar worden geopend. Gepast afstand van elkaar houden is in geen geval mogelijk.
Modi zegt ‘sorry’, maar lost de problemen niet op. Het bedrag van 22 miljard dollar inkomenssteun is veel te weinig voor een bevolking van 1,3 miljard - waarvan honderden miljoenen mensen extreem arm zijn. Bovendien wil Modi het geld uitdelen via de banken - veel arme IndiŽrs hebben geen bankrekening. De publieke gezondheidszorg heeft sowieso te weinig mogelijkheden om de epidemie aan te pakken, terwijl de vele particuliere ziekenhuizen en klinieken alleen voor de rijken werken.
In deze situatie roept de CPI(ML) haar leden op overal mee te werken aan het oprichten van comitťs op het niveau van dorp of stadswijk.
Deze moeten er op letten dat iedereen de juiste gezondheidsrichtlijnen in acht neemt, zorgen dat iedereen te eten heeft en de hulp en verzorging krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarbij moeten de comitťs hulp en financiŽle en materiŽle steun van lagere overheden eisen. Tegelijk kunnen de mensen zich zo collectief verdedigen tegen corrupte overheidsfunctionarissen en hardhandige politieagenten, die gebruik proberen te maken van de situatie. In de dorpen kunnen de mensen in de oogsttijd elkaar helpen en ook samen de opbrengst delen.
Van de Modi-regering eist de partij meer geld en voedsel voor de armen, verplicht inschakelen van de particuliere ziekenhuizen in de bestrijding van CoVid-19 en meer beschermingsmiddelen en grote hoeveelheden testkits. Bedrijven die medicijnen en medische hulpmiddelen van de markt halen om ze voor woekerprijzen weer te verkopen moeten worden aangepakt.

29 maart 2020 Klimaatmaatregelen weer uitgesteld
De regering had met de tweede kamer afgesproken dat de maatregelen om aan het zogenaamde Urgenda-vonnis te voldoen vůůr 1 april bekend gemaakt zouden worden.
Minister Wiebes (VVD) zegt nu dat ‘de regering wel wat anders aan haar hoofd heeft ’. Een goedkope smoes, want het vonnis van de rechter - de CO2-uitstoot moet dit jaar 25% lager zijn dan in 1990 - dateert van 2015. Bovendien zou om te voldoen aan het vonnis het sluiten van een paar kolencentrales voldoende zijn en daar is ook over onderhandeld. Door het stilvallen van een deel van de bedrijven is de uitstoot van broeikasgassen nu een stuk minder, maar dat is slechts tijdelijk. En de opwarming van de aarde stoppen is dringend nodig, om te voorkomen dat de mensheid door meer rampen wordt getroffen dan deze virusepidemie.

28 maart 2020 Onder deken van corona
Met als argument de strijd tegen het virus vergadert de tweede kamer weinig en in die beperkte tijd gaat het vooral over de CoVid-19-epidemie. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er niet gesproken wordt over het toeslagenschandaal. Dagblad Trouw en RTL Nieuws publiceerden een belangrijke onthulling. De oorzaak dat duizenden ouders van fraude beschuldigd werden en toeslagen terug moesten betalen blijkt een financiŽle doelstelling te zijn die de belastingdienst zich gesteld had. De dienst had ‘geÔnvesteerd’ in speciale software en personeel en wilde daarmee een bepaald bedrag aan fraude terug halen. Toen dat niet lukte ging men zonder enig bewijs ouders beschuldigen, in de hoop toch aan het voorgenomen resultaat te komen. Deze praktijk is volgens staatssecretaris Van Huffelen (D66) pas vorig jaar gestopt.
Verder krijgt weinig aandacht dat minister Bijleveld (CDA) feitelijk moet toegeven gelogen te hebben, toen ze zei dat de regering maar sinds kort wist dat er bij een aanval van Nederlandse straaljagers in 2015 op een wapenopslag van ISIS bij Hawija in Irak 70 burgerdoden waren gevallen. De poging van Bijleveld en Rutte zich achter informatie van de Amerikanen te verschuilen lukte niet. Het Pentagon bleek niet bereid hieraan mee te werken.

27 maart 2020 Helden zonder hulpmiddelen
In de wereldwijde pandemie als gevolg van het nieuwe coronavirus zijn inmiddels tienduizenden mensen bezweken. De meeste doden vallen in de groep ouderen, die meerdere onderliggende ziektes hebben. Mede daarom zijn zorginstellingen gesloten voor familieleden, mantelzorgers en bezoek. Maar… uit het hele land komen berichten dat collega’s in de zorg binnen de instellingsmuren en erbuiten zonder mondkapje hun cliŽnten moeten verzorgen. ‘We hebben niet genoeg en ze zijn niet te krijgen’, is steevast het antwoord van de bestuurders. Collega’s zijn de wanhoop nabij. Ook zij worden niet getest, dus ťťn zieke collega kan veel kwetsbare ouderen en andere mensen met een zwakke weerstand besmetten. Collega’s zelf en hun gezinnen lopen zo onnodig gevaar.
Managers kloppen zich graag op de borst. Vanwege hun enorme capaciteiten moeten ze wel tonnen verdienen. Zulke mensen zijn immers zo moeilijk te vinden.
Maar dit simpele probleem is voor hen blijkbaar een onneembare horde. Los het op! Bestel, betaal, val de minister lastig tot het is opgelost. Of maak ze desnoods zelf, zoals de kloeke dames van een naaiatelier in Monster. Samen met de TU Delft werd een goede werkwijze bedacht, het RIVM kuurde het goed en voor het Reinier de Graaf worden nu 2000 mondkapjes per dag (en nacht) gemaakt. Bedrijven met grotere machines worden gezocht om de productie te kunnen verhogen. Niks tonnensalaris - geen smoesjes. Gewoon aanpakken en oplossen voor een heel normaal loon. Het zijn de gewone werkende mensen die de maatschappij laten draaien. Dat blijkt maar weer eens.

27 maart 2020 Vertrouwen op de overheid?
Vakbond FNV stelt als reactie op de grote gezondheids- en economische problemen voor haar leden als gevolg van de coronapandemie dat de wereld moet veranderen: “niet de markt, maar de overheid (moet) de richting van een krachtig economisch herstel bepalen”. Maar hoe betrouwbaar is een overheid waarvan het beleid gedicteerd wordt door de grote monopolieconcerns en hun winsten? En wat is de aanpak van die overheid?
• Naar aanleiding van de SARS-epidemie aan het begin van deze eeuw, die in korte tijd veel doden eiste, begonnen wetenschappers in Nederland en andere EU-landen onderzoek naar het virus. Het bleek een coronavirus te zijn, was waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen en kreeg de naam SARS-CoV (SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome ). Voor er een vaccin gemaakt was, stopte de epidemie onder de mensen. Wetenschappers zagen echter dat het virus onder dieren springlevend bleef en daarmee een nieuwe uitbraak onder mensen een reŽel gevaar was. Zij vonden het daarom belangrijk het onderzoek voort te zetten, maar zowel in Nederland als op andere plaatsen in Europa werd rond 2015 door overheden en farmaceutische concerns beslist dat het geld voor dit onderzoek aan iets anders besteed moest worden. De Leidse professor Snijder, die deelnam aan dit onderzoek, denkt dat doorzetten ervan zeker geholpen zou hebben bij de bestrijding van het huidige virus SARS-CoV-2 (dat nauw verwant is) en bij het vinden van een werkend vaccin.
• In het rapport van 2016 van de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) - waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), onderzoeksinstituut TNO en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan meewerkten – wordt, behalve dat er op terrorisme, georganiseerde misdaad, cyberaanvallen enzovoorts wordt gewezen, ook het uitbreken van een pandemie als een reŽle mogelijkheid genoemd. Er wordt bij gezegd dat Nederland daar niet op voorbereid is, onder andere door een groot tekort aan IC-bedden. Die verdwenen in de jaren daarna juist meer, dankzij de bezuinigingen op de zorg. In 2019 werd dit nog eens onder de aandacht van de regering gebracht in de Nationale Veiligheidsstrategie, maar de regering nam geen maatregelen. Misschien omdat de rapporteurs zich op ťťn punt vergist hadden: ze dachten dat de economische gevolgen van zo’n pandemie hooguit vijf miljard euro zouden bedragen.
• Al wekenlang wordt in Nederland te weinig getest of mensen het virus bij zich hebben. Tegen het dringend advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie en talrijke deskundigen in. Gevolg is dat ook zorgverleners die in ziekenhuizen en verpleeghuizen werken vaak niet op het virus getest worden en daarmee ongewild mensen met een zwakke afweer dodelijk kunnen besmetten. De reden is dat veel testapparatuur in Nederland van het Zwitserse farmacieconcern Hoffmann La Roche afkomstig is en die kan de bij het testen benodigde vloeistof Lysis buffer niet voldoende leveren. Het concern weigert de formule vrij te geven, zodat anderen het kunnen maken. De regering besluit vriendelijk met La Roche te onderhandelen, in plaats van in het belang van de bevolking het bedrijf te dwingen de formule vrij te geven.
Overigens zouden ook veel meer andere testmogelijkheden ingezet kunnen worden, die in Nederland bij laboratoria en bedrijven - bijvoorbeeld op het gebied van diergeneeskunde - beschikbaar zijn. Het behartigen van de gezondheids- en economische belangen van de werkende mensen kan niet aan een overheid overgelaten worden. Daarvoor is een regering van de werkende mensen zelf nodig die niet de winst als enig criterium heeft.

26 maart 2020 Niet polderen met corona
De FNV meldt dat 30% van de bouwvakkers het niet verantwoord vindt door te werken, omdat zij te dicht op elkaar moeten werken, andere beschermingsmaatregelen niet genomen worden of niet beschikbaar zijn. Het vakbondsbestuur adviseert die bouwvakkers ‘in overleg met hun werkgever te gaan’. Zelf hebben de bonden intussen met de bedrijven overlegd. Resultaat: het uitgangspunt is dat de bouw moet doorgaan. Verder moet op ieder project iemand letten op de onderlinge afstand, ook bij het eten. Vind je het onveilig, dan mag je een helpdesk bellen. En met 8,9 man in een busje naar het karwei? Liever niet, maar verboden wordt het niet. Als je op straat met drie man zo dicht bij elkaar loopt, riskeer je een boete van € 400. Maar de bouwbedrijven willen inhalen, dat ze door de ‘stikstofcrisis’ een aantal projecten moesten onderbreken.
Het belangrijkste advies van een strijdbare vakbond ontbreekt: als het werk niet veilig is, leg je het stil. Totdat er maatregelen genomen zijn die het wel veilig maken. Kan het werk niet veilig gedaan worden, dan wordt het niet gedaan. En een bouwbedrijf kan ook een grotere bus huren.

26 maart 2020 Turkije snijdt watertoevoer af
Begin deze week heeft het Turkse leger (opnieuw) het waterstation Eluk stilgelegd, dat zorgt voor de watertoevoer voor een half miljoen mensen in het kanton HesekÍ in Noordoost-SyriŽ. Een maand geleden werd het waterstation door Turkse invasietroepen en jihadistische milities in beslag genomen. De arbeiders die daar werkten werden weggejaagd. Het station lag elf dagen stil. Daarna kwam de watertoevoer weer op gang, nadat via bemiddeling van Rusland de autonome regering van Noordoost-SyriŽ had moeten beloven de door Turkije bezette gebieden van elektriciteit te voorzien. Begin deze week legde Turkije de watertoevoer opnieuw stil, een regelrechte misdaad gezien de corona-epidemie. Getroffen worden ook het tot corona-kliniek ingerichte ziekenhuis van HesekÍ en het vluchtelingenkamp Hol, waar de sterfte toch al hoog is door tbc en andere besmettelijke ziektes.

25 maart 2020 Diepe zakken
De brutowinst van Nederlandse bedrijven (uitgezonderd de financiŽle sector) heeft vorig jaar een recordwaarde van € 264,2 miljard bereikt, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is € 7,1 miljard meer dan in 2018 en het hoogste bedrag sinds de start van de metingen door het CBS in 1995. Van die € 264,2 miljard kwam € 63,57 miljard van buitenlandse dochters en was € 160,202 miljard in Nederland behaald.
Minister Hoekstra zegt, dat de staat ‘diepe zakken heeft’, dat wil zeggen dat hij uit de staatskas tot € 90 miljard euro beschikbaar gaat stellen - voor het overgrote deel aan de grote bedrijven - om de verliezen door de coronapandemie te compenseren. Zou hij dan net zo streng kijken naar een bedrijf als de sociale dienst bij een bijstandsuitkering?

24 maart 2020 Rechter helpt globalisering van lage lonen
Een rechter in Den Haag spreekt uit dat cruiserederij Royal Caribbean de door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) opgelegde boete van een kleine miljoen euro niet hoeft te betalen. De Inspectie, die op verzoek van de FNV onderzoek deed, had de boete opgelegd toen in 2014 bleek dat de rederij minstens 124 Filippijnse arbeiders had ingeschakeld bij het onderhoud van cruiseschip ‘Oasis of the Sea’ bij scheepswerf Keppel Verolme (intussen Damen) in Vlaardingen. De lonen en arbeidsvoorwaarden van de Filippijnse collega’s waren veel te laag. De Nederlandse scheepswerven, die aan het onderhoud van cruiseschepen veel verdienen, schreeuwden moord en brand en reageren nu uitbundig op deze uitspraak. Volgens de rechter was de wetgeving over deze veelvoorkomende ‘Riding Crews’ onduidelijk. Of de Arbeidsinspectie van minister Koolmees (D66) in beroep mag gaan tegen de rechterlijke uitspraak is nog de vraag, want Koolmees zei vorig jaar al dat hij eraan denkt ‘Riding Crews’ expliciet toe te staan.

24 maart 2020 Eenzijdig wapenstilstand Filippijns verzet
De onderhandelingsdelegatie van het Nationaal Democratisch front van de Filipijnen adviseert om in het kader van de strijd tegen het coronavirus tussen 26 maart en 15 april een eenzijdig bestand in acht te nemen in de gewapende strijd tegen de regering-Duterte. Ze verwijst daarbij ook naar de oproep van VN-secretaris-generaal Guterres aan alle oorlogvoerende partijen in de wereld. De wapenstilstand zou de activisten van bij de NDF aangesloten organisaties meer gelegenheid geven om noodzakelijke medische zorg tegen het virus te verlenen - zowel in de guerrilla-zones als elders op het platteland en in volkswijken. Voor de arme bevolking is andere medische zorg in normale omstandigheden vaak al niet of nauwelijks voorhanden of betaalbaar.
De gezondheidscomitť ‘s van het verzet doen hun best de epidemie zoveel mogelijk te bestrijden, terwijl in de ziekenhuizen een groot tekort is aan dokters, verpleegsters en de meest simpele materialen. De virustests zijn gereserveerd voor een aantal politici met hun staf en andere ‘VIP’s’. Duterte heeft wel een lockdown ingesteld, maar zonder ervoor te zorgen dat de mensen kunnen blijven eten. De delegatie stelt wel dat de wapenstilstand gepaard moet gaan met uiterste waakzaamheid, omdat de onbetrouwbare Duterte er misbruik van kan maken.

23 maart 2020 Dubbele maatstaf
De regering dreigt in verband met het coronavirus met een contactverbod zoals in Duitsland, waar je (afgezien van familie) maar met twee mensen tegelijk mag zijn en dat niet alleen niet op straat, maar ook niet in gebouwen. Ministers stellen dat veel mensen de onderlinge afstand van 1,5 meter niet serieus zouden nemen en verwijzen daarbij naar situaties op het strand en elders in de natuur met het zonnige weer op zondag.
Waarom maken de regering en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zich niet druk over de mensen die op hun werk dicht bij elkaar komen, terwijl dat werk best zou kunnen wachten en alleen de kapitalist geld zou kosten? Zo hebben we noch de regering noch Aboutaleb gehoord over een concentratie van 2500 mensen wegens een onderhoudsstop van de raffinaderij van Gunvor in Europoort, die wordt voorbereid. Ook de RIVM vond het goed. Pas nŠ protest van de mensen die het werk moesten doen heeft Gunvor het uitgesteld. Of heeft de regering andere reden om contact tussen de mensen te verhinderen?

22 maart 2020 Haal migranten weg uit kampen
De Nederlandse regering en die van de andere EU-landen moeten onmiddellijk de migranten op de Griekse eilanden daar weghalen en onder humane omstandigheden onderbrengen in de verschillende lidstaten. Het is voor iedereen duidelijk dat het coronavirus in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden een ware slachting teweeg kan brengen. Tienduizenden migranten zitten daar in overvolle kampen dicht op elkaar in tenten of in de open lucht, zonder fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Velen zijn in een slechte lichamelijke conditie. Dit was al een onmenselijke onhoudbare situatie, maar nu dreigt een massale besmetting met duizenden doden als gevolg.
De EU-landen hebben deze situatie bewust laten ontstaan in de hoop de migranten zo af te schrikken en hebben de afspraken met Griekenland om vluchtelingen over te nemen grotendeels aan hun laars gelapt. Hulporganisaties hebben steeds meer moeite om in deze situatie hulp te verlenen en roepen daarom ook op de vluchtelingen zo snel mogelijk uit de kampen weg te halen. Veel bewoners van de Griekse eilanden hebben de vluchtelingen zo veel mogelijk geholpen, maar zien mede door het gevaar van het virus niet meer hoe dit verder kan. Zij zijn bang dat het virus ook onder de plaatselijke bevolking hard zal toeslaan. Fascisten maken daarvan gebruik en trekken naar de eilanden om geweld tegen de migranten te organiseren.
Premier Rutte heeft in deze situatie geweigerd om zelfs een aantal alleenreizende kinderen uit die kampen op te nemen. Het maakt duidelijk hoe dun de schil van menselijkheid bij regeringen is. Nodig is daarom een actie van onderop, om te eisen dat alle migranten op de Griekse eilanden en in andere primitieve kampementen en detentiecentra zo snel mogelijk over de EU-lidstaten worden verdeeld en in menselijke omstandigheden en met goede medische verzorging worden gehuisvest. Dat geldt ook voor de migranten opgesloten op de Grieks-Turkse landgrens. Van uitzetten van migranten kan in deze situatie helemaal geen sprake zijn.
In Duitsland is een petitie gestart die deze eisen aan de EU en haar lidstaten stelt. Het initiatief is genomen door de organisatie ‘Alassa & Friends’, die ontstaan is toen de vluchteling Alassa door de Duitse regering werd uitgezet. De reden: hij had protest georganiseerd toen de politie een andere vluchteling wilde uitzetten. De groep - waarin ook vluchtelingen zelf meedoen - werd gesticht om Alassa terug te halen naar Duitsland, maar voert nu ook actie voor andere vluchtelingen en tegen de gehele Europese vluchtelingenpolitiek. Teken hier.

20 maart 2020 Drinkwater Maas giftig tot Sint Juttemis?
Chemisch bedrijvenpark Chemelot (onder andere DSM, Sabic) zegt eindelijk – met een jaar vertraging - alle gevraagde gegevens over de 650 chemische stoffen op een rij te hebben. Stoffen die in het afvalwater van de fabrieken op het terrein van Chemelot zitten. Chemelot loost dit afvalwater op de Ur (een zijrivier van de Maas) en heeft daarvoor een vergunning nodig van het waterschap. De Maas is heel belangrijk voor de drinkwatervoorziening in Limburg en ook in Rotterdam. Dat uitzoeken was een grote klus zegt Sitech, het bedrijf dat dit soort zaken voor Chemelot regelt. Zal wel, maar wat kwam eruit? Ook Sitech geeft toe dat er nogal wat stoffen in het water zitten die je er liever niet in zou hebben. Die moeten er wel een keer uit, maar dat kost behalve onderzoek heel veel geld. Het beste zou zijn (zegt Sitech) helemaal niet meer lozen, maar het afvalwater na een (beperkte) zuivering weer in het productieproces gebruiken. Maar dat wordt op de lange baan geschoven. De Limburgse overheden hebben Chemelot eindeloos de hand boven het hoofd gehouden - ten koste van gezondheid en veiligheid van de Limburgers. Als het om drinkwater gaat, kan dit uitstelgedrag niet geaccepteerd worden.

19 maart 2020 Winst - een hardnekkig virus
Iedere crisis – ook met dit nieuwe virus – laat zien hoe labiel het kapitalistisch wereldsysteem is.
Er wordt gezegd dat het virus op een markt van vleermuis via schubdier naar de mens is overgegaan. Als dat zo is, dan hopen we maar dat het gesmaakt heeft. Als het virus afkomstig is van het laboratorium van het ‘Centrum voor ziektebestrijding en preventie’ dat zich op zo’n 300 meter van de betreffende markt in Wuhan bevindt, dan de volgende keer de deur goed achter je dichttrekken graag!
Maar hoe vervolgens het kapitalisme deze crisis uit de hand laat lopen, dat is een heel andere kwestie. Aan alles is tekort: geen crashprogram om antistoffen of een vaccin te ontwikkelen en op korte termijn in te zetten.
Als gewone mensen applaudisseren voor de zorgwerkers, dan is dat welgemeend. In de zorg werken collega’s dag en nacht om zoveel mogelijk zieken er weer bovenop te helpen, terwijl ze grote risico’s lopen om zelf ziek te worden. Wetenschappers waarschuwden op grond van de ervaringen met SARS en MERS al jaren voor een pandemie door een nieuw coronavirus, maar regeringen hebben geen voorbereidingen getroffen. De gezondheidszorg is in alle landen zo uitgekleed en wegbezuinigd, dat er enorme capaciteitsproblemen ontstaan en mensen nodeloos sterven. Internationale concurrentie tussen de kapitalistische landen leiden tot tekorten aan geneesmiddelen en materialen.
Iedereen moet binnen blijven, maar de werkers worden wel geacht gewoon naar hun werk te gaan – zonder voldoende veiligheidsmaatregelen.
Minister Hoekstra van financiŽn gooit alles in de strijd: “Onze zakken zijn heel diep en ik ben bereid om ze allemaal te legen”. Hij bedoelt dat ze de staatsschuld op kunnen laten lopen tot 60% van het BBP — daarmee heeft de regering € 90 miljard vrij te besteden. We herinneren ons nog hopelijk dat voor de mensen iedere stuiver teveel is en een ontoelaatbare aanslag op de gezondheid van de staatskas. Die zakken zijn door de werkers gevuld. Waar dat geld naartoe gaat? Naar de grote bedrijven. Karl Marx zei in dit verband al eens: ‘het enige van de overheidsfinanciŽn dat werkelijk van het volk is — dat is de staatsschuld’.
De regering-Rutte beschouwt de verspreiding van het virus vooral als een probleem voor de bedrijven en voor de winsteconomie. Daarom is tot het laatst geprobeerd scholen open te houden, zodat de ouders kunnen werken. De werkende bevolking moet zich voorbereiden op strijd, want Air France/KLM zal niet het enige bedrijf zijn dat ontslagen en loonsverlaging wil doordrukken om de lasten van de crisis op de werkers af te wentelen.
De regering zegt dat ‘groepsimmuniteit’ geen doel op zich is, maar de praktijk is niet anders. De idee is dat het virus uit zal doven als er voldoende mensen ziek worden en vervolgens immuniteit opbouwen. Deskundigen zeggen echter dat het jaren kan duren voordat voldoende mensen immuun zijn geworden. Nog afgezien van de slachtoffers die dit kost aan doden en mogelijk blijvende longbeschadigingen. En het is ook nog de vraag of die afweer stand houdt als het virus in een ietwat gewijzigde vorm terugkomt.
Nodig zijn noodmaatregelen die de arbeiders en de bevolking werkelijk beschermen. De zoektocht naar antilichamen en een werkend vaccin kan versneld worden, als wetenschappers wereldwijd samenwerken - en niet door kapitalistische concurrentie worden gescheiden. Daarvoor is het ook nodig dat het monopolie van de internationale farmaceutische concerns op de massaproductie van medicijnen wordt doorbroken.
De coronacrisis verscherpt alle klassentegentegenstellingen. Het virus dat de winst van de monopolieconcerns boven alles stelt, is nog hardnekkiger dan het nieuwe corona-virus. Maar het is te overwinnen in een socialistische maatschappij. (‹bersetzung auf Deutsch).

17 maart 2020 Arbeiders lopen weg van virusfabrieken
In Spaans Baskenland hebben 5000 werkers in een fabriek van Mercedes in de stad Vitoria-Gasteiz maandag het werk voor acht dagen neergelegd met het oog op hun eigen veiligheid. Zij eisen het stilleggen van de productie.
In Spanje zijn strenge maatregelen afgekondigd in een poging de verspreiding van het nieuwe corona-virus te beperken. Grote bijeenkomsten zijn verboden. Je mag zelfs de straat niet op, behalve voor werk, noodzakelijke inkopen en doktersbezoek. Politie en militairen patrouilleren om dit te controleren. Maar in de grote bedrijven gaat het werk gewoon door, ook al werken daar honderden of duizenden mensen tegelijk en is het besmettingsgevaar dus levensgroot.
In ItaliŽ is vorige week in tal van bedrijven met steun van de vakbonden gestaakt om dezelfde reden. In het zwaarst door het Corona-virus getroffen land van Europa heeft de regering de bevolking allerlei beperkingen opgelegd, maar in veel bedrijven waren nauwelijks veiligheidsmaatregelen genomen. De bedrijven reageren op de stakingen met: ‘Dit kost ons omzet en winst en dus arbeidsplaatsen’. De Italiaanse regering reageert met: ‘laten de bedrijven wat veiligheidsmaatregelen nemen, dan kan er weer geproduceerd worden’.
En in Nederland? Ook hier draaien alle grote bedrijven door, ook die waar duizenden mensen werken, zoals bij Tata Steel. VDL sluit nu de deuren – omdat de aanvoer van onderdelen uit onder andere China stil ligt. Soms worden er maatregelen genomen, maar die gaan niet veel verder dan extra handen wassen, extra schoonmaken en het sluiten van de bedrijfskantine.
Het is CNV-bestuurder Smeets die de zaak aan de orde stelt als hij opmerkt: “Als je zegt dat kinderen niet naar school mogen en mensen niet bij elkaar moeten komen, dan is het raar dat fabrieken met honderden mensen wel doordraaien”… “Als er een uitbraak van het coronavirus in een fabriek is, dan komen er honderden, zelfs duizenden mensen met het virus in aanraking. Dan zijn de gevolgen niet te overzien.”…” De gezondheid van werknemers is belangrijker dan de economische belangen van bedrijven. Daarom moeten grote fabrieken sluiten." De spijker op z’n kop, maar voorzitter Busker van de FNV is het er niet mee eens: ‘niet in het belang van onze leden als fabrieken sluiten’. In feite hetzelfde argument als de Italiaanse fabrikanten.

15 maart 2020 Coronavirus kapitalisme
De verspreiding van het SARS-CoV-2 virus (zoals de officiŽle naam luidt) is door de Wereldgezondheidsorganisatie als pandemie gekarakteriseerd, dat wil zeggen dat zij de hele wereldbevolking bedreigt. Die bedreiging van de gezondheid gaat gepaard met een grote klap voor de wereldeconomie, die toch al crisisverschijnselen vertoonde. Belangrijk zijn dan het beschikbaar komen van de best mogelijke zorg voor iedereen, zo veel mogelijk voorkomen van verdere besmettingen en garanties voor het inkomen van mensen dat in gevaar komt.
Dat zou in het socialisme bij zo een epidemie tenminste voor iedereen het doel zijn. Maar de regering-Rutte beschouwt de verspreiding van het virus vooral als een probleem voor de bedrijven en voor de winsteconomie. Daarom is tot het laatst geprobeerd scholen open te houden, zodat de ouders kunnen werken. Daarom bestaat de belofte van minister Hoekstra (CDA) om zo nodig € 90 miljard in de economie te steken voor het grootste deel uit steun aan grote bedrijven, waaronder KLM. Als KLM dan van de gelegenheid gebruik maakt om het vernietigen van 1500 tot 2000 arbeidsplaatsen aan te kondigen, komt daarop uiteraard geen enkele kritiek van de regering.
De werkende bevolking moet zich voorbereiden op strijd, want KLM zal niet het enige bedrijf zijn dat ontslagen en loonsverlaging wil doordrukken om de lasten van de crisis op de werkers af te wentelen. En wat doet de regering voor de tienduizenden flexwerkers die ineens hun baan kwijtraken en terugvallen op een uitkering, als ze daar recht op hebben? Volgens VVD-minister Wiebes is dat in ieder geval hun eigen risico.
In Nederland is de epidemie nog niet zo groot. In ItaliŽ (een van de grootste economieŽn van Europa) is onvoldoende capaciteit voor de ernstig zieken en wordt daarom beslist wie de noodzakelijke hulp krijgt en wie maar dood moet gaan. In de zorg werken collega’s dag en nacht om zoveel mogelijk zieken er weer bovenop te helpen, terwijl ze grote risico’s lopen om zelf ziek te worden. De Amerikaanse president Trump probeerde daarentegen (voorlopig tevergeefs) het Duitse bedrijf  CureVac te kopen - om het vaccin dat ze hopen over een paar maanden klaar voor gebruik te hebben - exclusief voor de VS te behouden.

13 maart 2020 Eťn voor allen - allen voor ťťn!
Een sjorder van Matrans is door het UWV voor 35 procent afgekeurd vanwege hernia. Zijn rug is door het werk versleten. Hij mag niet meer sjorren, maar wel lichter werk doen zoals stackeren en op dek staan. Zo is hij al twee jaar inzetbaar, maar manager Rutteman had besloten hem te korten met € 350 per maand. De collega’s vinden dat dit hen ook kan overkomen, want sjorren is het zwaarste beroep in de haven. In de CAO is bedongen dat vijf procent (dat zijn rond 15 man) doorbetaald lichter werk mogen doen.
De collega’s hadden een werkoverleg aangevraagd voor vrijdag 13 maart om 14.00 uur op ECT Delta. Maar Matrans besprak de kwestie al op donderdag 12 maart met twee collega’s op het kantoor. Rutteman kon weinig anders doen dan de korting helemaal intrekken. Hij was bang dat het werk stil zou vallen. Dat wil Matrans niet – dat kan hij niet verkopen aan zijn grootste klant ECT.
Een collega die vroeger met Rutteman gewerkt heeft toen hij kaderlid was en in de OR van Matrans zat, zei dat Rutteman zo’n korting vroeger zelf ook niet geaccepteerd zou hebben. Nee, maar nu zit hij aan de andere kant van de tafel. Hij liet zich voor een goed salaris kopen door zijn baas.
De collega’s schreven in hun app: ‘Samen sta je sterk’. Inderdaad, voor hen geldt: Eťn voor allen - allen voor ťťn! Daarmee hebben ze gewonnen. Een voorbeeld in de haven en daarbuiten.

10 maart 2020 Wat is excuus aan IndonesiŽ waard?
Grote koppen in de media, maar het enige waar de koning tijdens het staatsbezoek aan IndonesiŽ excuses voor maakt zijn de geweldsexcessen tijdens de oorlog om IndonesiŽ ’s onafhankelijkheid tussen 1945 en 1950. Niet voor de oorlog zelf. Vijftien jaar eerder ging de toenmalige minister van buitenlandse zaken Bot zelfs verder toen hij zei dat Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond. Evenmin maakt de Nederlandse regering excuses voor eeuwen van uitbuiting en onderdrukking tijdens de koloniale bezetting met alle geweld en extreme geweldsexcessen die daarbij hebben plaatsgevonden.
De ‘waarde’ van deze excuses van Willem-Alexander moet daarom vooral gezocht worden in de hoop op soepeler handelsbesprekingen voor de Nederlandse bedrijven die met hem meereizen.

9 maart 2010 Grotere dreiging kernwapens
Het Pentagon heeft laten weten dat het Amerikaanse leger zich voorbereidt om onder-zeeboten met een kleine kernkop uit te rusten. In de defensiebegroting die bij het Congres ligt is geld gereserveerd voor de ontwikkeling van dit soort wapens. Er is nu een verdrag tussen de VS en Rusland dat dit verbiedt, maar dat loopt volgend jaar af.
Deze ontwikkelingen zijn gevaarlijk, omdat de oorlogvoerende imperialisten deze kleine nucleaire wapens mogelijk eerder zullen gebruiken dan grotere kernwapens, omdat de directe gevolgen minder desastreus zouden zijn.
Vorig jaar schortten de VS en Rusland ook hun INF-verdrag over middellange afstandsraketten op. In dit verdrag verplichten beide imperialisten zich om geen nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer te produceren.

9 maart 2020 Joma Sison in Nederland bedreigd
Joma Sison (oprichter van de Communistische Partij van de Filippijnen) woont sinds 1987 als politiek vluchteling in Nederland - na jaren in de Filippijnen gevangen te hebben gezeten. Zijn verblijf moest overigens regelmatig verdedigd worden tegenover de Nederlandse regering.
Vorige week waarschuwde de Nederlandse politie Sison dat hij voorzichtig moest zijn, omdat hij volgens hen werd bedreigd. Die bedreigingen komen naar alle waarschijnlijkheid van de kant van de Filipijnse regering onder de fascistoÔde president Duterte, berucht om zijn moordpartijen onder arme mensen onder de vlag van ‘oorlog tegen drugs’.
Sison is de belangrijkste politieke adviseur van de onderhandelingsdelegatie van het Nationaal Democratisch Front (NDF) van de Filipijnen, dat met onderbrekingen al jaren met de Filipijnse regering over vrede praat: het stoppen van de gewapende strijd van de New People’s Army in ruil voor sociale, economische en politieke hervormingen. Het NDF waarschuwt dat de bedreiging van Sison het opnieuw oppakken van vredesonderhandelingen bedreigd. Duterte kan niet enerzijds zeggen over vrede te willen praten en tegelijkertijd Sison naar het leven staan. We eisen van de Nederlandse regering dat die alles doet om Sison en alle andere Filipijnse vluchtelingen te beschermen!

8 maart 2020 Viering Internationale Vrouwendag
In Amsterdam demonstreren zo’n tienduizend vrouwen (en mannen) voor de bevrijding van de vrouw: voor gelijke kansen, behandeling en beloning, ook voor gekleurde en gehandicapte vrouwen. Tegen vrouwenhandel. Tegen geweld tegen vrouwen, zowel thuis als op straat, maar ook door imperialistische en fascistische legers en milities.
De vrouwen van het 8 Maart-comitť Amsterdam lopen mee in de Women’s March, nu deze op internationale vrouwendag zelf plaatsvindt. Zij hebben een groot strijdbaar blok dat veel aandacht trekt. Ze benadrukken in hun spandoeken en leuzen dat vrouwen alleen maar echt bevrijd kunnen worden in een bevrijde maatschappij. Zolang het kapitalisme bestaat hebben vrouwen te kampen met dubbele uitbuiting: niet alleen worden van vrouwelijke arbeiders hen de meerwaarde van hun arbeid ontnomen, zij worden ook zonder betaling voor een groot deel van de reproductie van partner en kinderen verantwoordelijk gemaakt. Reden waarom zoveel vrouwen parttime moeten werken en ook een lager(uur)loon ontvangen.
In imperialistische oorlogen ingezette reactionairen en fascisten ontnemen vrouwen alle rechten en verkrachten en vermoorden.
Maar vrouwen staan op voor hun rechten, zoals de Koerdische vrouwen in Rojava tegen ISIS en de soldaten van Erdogan, zoals de Spaanse vrouwen die al een paar jaar staken op 8 maart tegen het geweld tegen hen en zoals de miljoenen die in Latijns-Amerika de straat opgaan onder de leus ‘Ni una menos’, tegen de vele moorden op vrouwen in hun landen en voor legalisering van abortus. Voor vrouwen in Mexico is het zeer grote aantal vrouwenmoorden reden om na de demonstraties op zondag maandag 9 maart in staking te gaan.
Na afloop van de demonstratie hield het 8 Maart-comitť een manifestatie in Crea. Hier werd verslag gedaan van de activiteiten van de vrouwen in Nederland en van de Wereldvrouwen, die de strijd van de vrouwen voor hun bevrijding wereldwijd wil verbinden. Later dit jaar is er een Europese Conferentie van de Wereldvrouwen in BosniŽ, volgend jaar is er de derde Wereldconferentie, deze keer in TunesiŽ.

7 maart 2020 Shell investeert in plasticfabriek
Shell geeft zich uit voor een ‘duurzaam’ bedrijf, maar investeert nog steeds vooral in fossiele brandstoffen. Shell begrijpt dat de verkoop van fossiele brandstoffen minder gaat worden en zoekt alternatieve winstmogelijkheden. Die heeft het concern – evenals andere olieconcerns - gevonden in de productie van plastic. In de Amerikaanse staat Pennsylvania bouwt Shell voor ruim zes miljard euro een fabriek die (ook gebruik makend van schaliegas) het plastic polyethyleen gaat maken. Shell heeft blijkbaar geen boodschap aan allerlei plannen die gemaakt worden om het gebruik van plastic zoveel mogelijk terug te dringen als grote bedreiging voor het milieu. Zoals het Europese Plastic Pact, waar Nederland zich aan verbonden heeft. (Het pact: al het plastic moet over vijf jaar herbruikbaar zijn. Er moet twintig procent minder plastic worden gebruikt, er moet minder plastic uit aardolie worden gemaakt en er moet een kwart meer gerecycled worden - maar dat zijn mooie plannen).
Shell gaat er vanuit dat tot het jaar 2030 de vraag naar plastic met 40% zal stijgen. De winstmogelijkheden die dat biedt laat het concern zich niet ontnemen. Dat die stijging volgens milieuorganisaties tot de productie van anderhalf miljard ton plastic per jaar leidt en dat bij de productie evenveel CO2 uitgestoten zal worden als door 480.000 personenwagens, dat is dan bijzaak. De Amerikaanse president Trump heeft Shell hartelijk welkom geheten: ‘goed voor de werkgelegenheid in Pennsylvania’. Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation stelt: “Shell ziet geen toekomst meer in olie en gaat nu op een andere manier de wereld naar de klote helpen. Zo kunnen ze miljardenwinsten blijven maken, en niemand die ze verantwoordelijk houdt voor de schade die ze aanrichten.”

6 maart 2020 Jongeren eisen echte ‘Green Deal’
In Brussel demonstreren vijfduizend jongeren. Behalve Greta Thunberg, de bekende Zweedse activiste, zijn er jongeren uit alle EU-landen aanwezig om van de Europese Unie drastische maatregelen te eisen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De plannen van de Europese commissie - zo trots door EU-Commissaris Timmermans als ‘Green Deal’ gepresenteerd - noemen ze te weinig en te laat. Uitstellen van nu noodzakelijke maatregelen, zoals een heel snelle overschakeling op duurzame energie, bedreigt de toekomst van de mensheid en in het bijzonder van de jeugd. Voorzitter Von der Leyen en Timmermans van de EU-commissie ontvangen Greta Thunberg voor een plaatje in de media, maar tijdens de demonstratie zegt Thunberg: “Ons huis staat in brand. Deze week stelde de Europese Commissie een klimaatwet voor die eigenlijk vraagt dat we een paar jaar wachten vooraleer we de brand blussen. Dat is niet hoe je in een crisis moet handelen.”

6 maart 2020 Recht op zelfbeschikking West-Sahara
De stichting Zelfbeschikking West-Sahara protesteert ertegen dat het schip Ormalia deze week opnieuw een lading visolie kan lossen bij Vopak in Vlaardingen. Die wordt door de Nederlandse autoriteiten ten onrechte als afkomstig uit Marokko behandeld. West-Sahara was tot 1975 een Spaanse kolonie. Toen Spanje zich terugtrok moest het bevrijdingsfront Polisario van de Sahrawi (zoals de inwoners heten) zich verdedigen tegen de buurlanden MauritaniŽ en Marokko - die allebei een deel van het land wilden. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag had het recht op zelfbeschikking erkend. Het verdrijven van MauritaniŽ lukte, maar het Marokko bleef het land bezetten. In 1991 werd onder toezicht van de VN een wapenstilstand gesloten. Afgesproken werd dat de Sahrawi in een volksraadpleging over hun toekomst zouden mogen beslissen, maar Marokko frustreert zo’n referendum nog steeds. Intussen onderdrukt het Marokkaans regime de inwoners, voor zover die niet in vluchtelingenkampen in Algerije wonen. Marokko profiteert van de rijkdommen van het land - vooral visolie en fosfaat, dat voor kunstmest wordt gebruikt. Nederland legitimeert dat in feite door de goederen als afkomstig uit Marokko te behandelen, hoewel dat in strijd is met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

5 maart 2020 Griekse demo voor vluchtelingen
‘s Avonds gaan duizenden Grieken in Athene de straat op. Ze demonstreerden om hun solidariteit uit te spreken met de vele vluchtelingen aan de Griekse grens. Het is een van de grootste Griekse demonstraties in maanden. Ook in steden als Thessaloniki maakt een grote menigte een mars door het centrum. Op Griekse eilanden als Lesbos zijn de vluchtelingenkampen jaren overvol. Sinds deze week proberen tienduizenden vluchtelingen Europa binnen te komen via de noordelijke landsgrens met Turkije. De EU ziet zichzelf graag als een baken van mensenrechten en democratie, maar dat is niet te merken aan haar grenzen.
Wereldwijd proberen racistische politici mensen op te zetten tegen vluchtelingen en migranten. Duitse en Franse neonazi's zijn deze week zelfs afgereisd naar de Griekse eilanden om vluchtelingen aan te vallen. De demonstranten willen daarom een duidelijk antiracistisch geluid laten horen. Ook benadrukken spandoeken de reden dat zoveel mensen op de vlucht zijn: de oorlogen die door Westerse machten worden opgestookt. Een leus die veel geroepen wordt: "Grieken en Turken zijn niet elkaars vijand - dat zijn de NAVO en de oorlogsstokers!”

5 maart 2020 Vluchtelingen speelbal imperialisten
In de Noord-Syrische stad Idlib hebben meer dan een miljoen mensen zwaar te lijden onder gevechten tussen het Syrische leger (gesteund door Rusland en Iran) en het Turkse leger en de jihadistische milities waarmee het samenwerkt. Al-Assad wil de macht over het laatste stuk van SyriŽ terug, waar de laatste jaren de milities die tegen hem streden zijn samengeperst. Erdogan wil met behulp van die milities zijn invloed in SyriŽ consolideren. De honderdduizenden die hier - vaak als vluchteling - leven kunnen geen kant op, omdat Turkije de grens gesloten houdt. Tegelijkertijd zet Erdogan de poorten voor in Turkije verblijvende migranten naar Europa open. Niet alleen om meer geld van de EU te krijgen voor zijn rol als bewaker van de EU-grens, maar vooral voor politieke steun voor zijn aanspraken op het Noorden van SyriŽ. Niet alleen op het gebied van Idlib, maar ook op het vooral door Koerden bewoonde Noordoost-SyriŽ.
De autonome regering van Rojava, waar de mensen zelf herhaaldelijk aangevallen wor-den door Turkse soldaten en bommen, is de enige die vluchtelingen uit Idlib welkom heet en opvangt. De EU doet er daarentegen alles aan om te voorkomen dat vluchtelingen Europa binnenkomen. Vele tienduizenden migranten bivakkeren jarenlang in erbarmelijke omstandigheden op Griekse eilanden, omdat andere EU-landen er maar weinig van overnemen.
Nu staan Commissievoorzitter Von der Leyen en andere EU-kopstukken direct in solidariteit aan de EU-grenzen in Griekenland. De aantallen vluchtelingen die ze Turkije beloofd hadden op te nemen hebben ze lang niet gehaald, maar voor versterken van de grenzen en Frontex komt direct 700 miljoen op tafel. EU-staten - ook Nederland - sturen of beloven militaire steun. Die grenzen bij Griekenland en Bulgarije worden hermetisch afgesloten. Migranten worden met traangas, rubberen kogels en van tijd tot tijd scherpe munitie teruggedrongen, wat doden en duizenden gewonden onder hen veroorzaakt.

4 maart 2020 Winst zorg, ziekenhuis failliet
Dat er geen doden zijn gevallen bij het failliet gaan van de commerciŽle IJsselmeerzie-kenhuizen en het Slotervaartziekenhuis in oktober 2018 noemde voorzitter Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid een paar maanden geleden een ‘ongelooflijk geluk’. De Commissie van Manen publiceert na ruim een jaar onderzoek een rapport over wat er fout ging en de oorzaken daarvan. Bij het Slotervaartziekenhuis werden, toen surseance was aangevraagd, niet-betaalde hulpmiddelen en voorraden weggehaald en mocht ingehuurd personeel niet meer werken. PatiŽnten, hoe ziek ook, moesten naar andere ziekenhuizen vervoerd worden. In de IJsselmeerziekenhuizen werden de acute geboortezorg stilgelegd en snel daarna de spoedeisende hulp. Twintig patiŽnten kregen hun chemokuur twee weken te laat. Alleen de inzet en creativiteit van het personeel heeft voorkomen dat het niet erger werd.
De commissie constateert als oorzaken dat de bestuurders van de ziekenhuizen ook eigenaar waren en dan is gegarandeerde zorg voor de patiŽnten niet de hoogste prioriteit. Oorzaak was ook dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis (waarbij de meeste patiŽnten verzekerd waren) de relatief kleine ziekenhuizen afkneep en vaak laat betaalde. Ook toen het faillissement dreigde weigerde ze te helpen. Regeringsinstanties stonden erbij en keken ernaar. Overigens weigerden zowel de accountants als de curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen gegevens te verstrekken aan de commissie. De commissie stelt voor een aantal regels aan te scherpen, om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Zolang echter winst maken is toegestaan, zal het recht van de patiŽnten op goede zorg gevaar lopen.

3 maart 2020 Meer mensen naar voedselbank
Het aantal mensen dat vorig jaar een beroep deed op een voedselbank steeg met 8% naar 151.000. Het betreft vooral ouderen en alleenstaanden. De voedselbanken zelf denken dat in feite veel meer mensen hulp van een voedselbank nodig hebben, maar het niet willen of durven vragen. Ook het aantal mensen dat langdurig voedselpakketten nodig heeft stijgt. Vorig jaar waren 13.000 mensen langer dan drie jaar klant. Overigens is ook het aantal daklozen in Nederland de laatste jaren verdubbeld naar 40.000. De helft van die groei in de laatste twee jaar. Dit staat in schril contrast met de praatjes van de regering dat het goed gaat met de economie en dat iedereen daarvan profiteert. Het lijkt ook in strijd met de statistieken over inkomens en aantallen werklozen en bijstandsgerechtigden. Die gaan uit van gemiddelden over grote groepen. En wat de koopkrachtplaatjes betreft: die hangen af van de cijfers die worden ingevoegd. Zo wijst lector Schulden en Incasso Jungman erop dat door de gestegen huren veel mensen veel meer aan woonlasten kwijt zijn als de zogenaamde ‘norm’, die het CBS hanteert. Volgens Hoff van het Sociaal Cultureel Planbureau is er niet alleen een groep die achterblijft, maar heeft die groep een inkomen dat een stuk verder onder de armoedegrens ligt dan een paar jaar geleden. Vakbond FNV eist een verhoging van het minimumloon naar € 14 per uur, wat doorwerkt in de uitkeringen. Die verhoging is dringend nodig.

27 februari 2020 Havenwerkers Lissabon tegen loonsverlaging en ontslagen
In de haven van Lissabon werken de dockers sinds 19 februari in vier bedrijven alleen de tweede shift, vanaf dit weekend wordt dat een volledige staking en vanaf negen tot 31 maart roept vakbond SEAL op tot een staking in alle havenbedrijven.
De havenwerkers verzetten zich hiermee tegen de aanval op hun arbeidsvoorwaarden door de havenbedrijven onder leiding van het Turkse concern Yilport, dat drie terminals in Lissabon bezit. Yilport wil de lonen van de havenwerkers met 15% verlagen en de periodieken naar dienstjaren afschaffen. Zij huurden tot nu toe de havenwerkers in via het bedrijf A-ETLP . Dat bedrijf rekent de havenconcerns voor de inzet van havenwerkers nauwelijks meer dan in 1994, terwijl de inflatie door de bond op 60% wordt geschat.
A-ETLP klaagt daarom jaren over te weinig geld, heeft de afgesproken loonsverhogingen van 2018 (4%) en 2019 (1,5%) niet uitbetaald en sinds dit najaar betaalt het de lonen in delen en steeds te laat. Verder heeft het bij 34 havenwerkers hun vaste contract vervangen door een oproepcontract.
Dat accepteerden de havenwerkers niet en alle 270 collega’s die in de nu bestaakte bedrijven werken, stemden voor de staking. De staking hiertegen was net begonnen, toen A-ETLP het faillissement aanvroeg en er tegelijk een nieuw bedrijf werd opgericht. Daar zouden de havenwerkers dan opnieuw moeten solliciteren tegen lagere lonen en zonder recht op jaarperiodieken. De dockers besloten de staking uit te breiden en te verlengen. Zij beseffen dat achter de problemen van A-ETPL de havenconcerns zitten die hun winsten willen verhogen. Vooral Yilport dat, toen het in Oslo een terminal overnam, alle havenwerkers op straat zette om hen daarna goedkoper in te kunnen huren.
Klaagzangen dat Lissabon niet met andere havens zou kunnen concurreren klinken nogal ongeloofwaardig als je ziet dat de overslag in deze haven vorig jaar met 7,1%. gestegen is - meer dan in de andere Portugese havens. Vakbond SEAL heeft in de haven van Setubal maatregelen genomen tegen schepen die vanuit Lissabon zouden willen uitwijken. De Internationale Raad van Dockers (IDC) waarbij SEAL is aangesloten roept op tot solidariteit met de Portugese collega’s - die behalve harde strijd in eigen land ook steeds hun internationale solidariteit in de praktijk gebracht hebben. Ze zijn medeoprichters van de IDC, die tot stand kwam in de solidariteit met de havenwerkers van Liverpool in 1997.

26 februari 2020 Milieu: meeste boeren willen wel
Op TV vielen bij boerenacties vaak Wilders (PVV) en Baudet (FvD) op, die tegen alle feiten in klimaat- en milieumaatregelen tot onzin verklaren. Maar uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit blijkt dat meer dan de helft van de boeren nu al maatregelen neemt - zoals milieuvriendelijker voer en machines met minder uitstoot. En zij willen (blijkt uit het onderzoek) ook best meer doen. Veel boeren hebben echter zo’n laag inkomen dat zij de omschakeling met alle investeringen vandien niet kunnen betalen. Volgens cijfers van de Wageningen Universiteit is er nogal wat verschil in inkomsten tussen boeren, maar moet zeker een derde van hen het met een minimuminkomen doen. Landbouworganisatie LTO zegt dat dan de prijzen voor de consumenten in de winkels omhoog moeten. Maar andere boeren hebben bij hun acties laten zien dat het geld gehaald moet worden bij de concerns die hen voor hoge prijzen zaaigoed, landbouwmachines en veevoer leveren – en bij de supermarktconcerns, die producten van de boeren verkopen voor vaak tien maal zoveel geld als de boeren ontvangen. Of bij de Rabobank, waar ze vaak grote leningen hebben moeten sluiten.

25 februari 2020 Februaristaking zeer actueel
In verschillende steden wordt de Februaristaking van 1941 herdacht. Opgeroepen door de Communistische Partij van Nederland legden duizenden arbeiders - eerst in Amsterdam, daarna ook in plaatsen als Zaandam, Hilversum en Utrecht - het werk neer uit protest tegen de deportatie van hun joodse collega’s en buren door de fascistische bezetters. Deze traden keihard op, er vielen negen doden en tientallen gewonden en na een paar dagen was de staking gestopt. Veel stakers werden gevangen gezet, sommigen geŽxecuteerd, een deel werd ontslagen. Zij gaven een sterk voorbeeld van grote solidariteit gepaard aan grote moed en zelfopoffering. Zoals ieder jaar werden er ook namens de Rode Morgen, JeS en ICOR bloemen gelegd bij de Dokwerker in Amsterdam.
In discussies en via de verkoop van het februarinummer van de Rode Morgen werd aandacht gevraagd voor de noodzaak van antifascistische en anti-imperialistische strijd nķ. In verschillende landen zijn extreemrechtse tot fascistische regeringen aan de macht gekomen, terwijl in veel andere landen zoals Nederland rechtse partijen en organisaties worden opgekweekt, die door de gevestigde partijen als excuus worden gebruikt om zelf verder naar rechts op te schuiven.
Tegelijkertijd is er een verscherping van tegenstellingen tussen de imperialistische landen, die tot veel proxy-oorlogen leiden en zich tot een directe wereldoorlog kunnen ontwikkelen. Daarom hebben ICOR en ILPS een anti-imperialistisch en antifascistisch eenheidsfront in het leven geroepen, dat juist in alle landen van de wereld het verzet hiertegen wil coŲrdineren - in plaats van landen, volkeren, ‘rassen’ tegen elkaar uit te laten spelen. Dat werd door bezoekers van de herdenking goed ontvangen.

23 februari 2020 Handel in ‘wetenschap’
Onderzoeksjournalisten van het Platform voor Authentieke Journalistiek hebben ontdekt dat de indertijd bekende chemieprofessor BŲttcher tussen 1989 en 1998 betaald werd voor het in publicaties twijfel zaaien over de invloed van de mens op het klimaat en in het bijzonder van CO2. Boven een artikel van hem in de NRC eind 1989 stond: “Onze planeet is geen broeikas”. BŲttcher – in 2008 overleden - was een bekend Nederlands lid van de Club van Rome geweest, maar ook actief VVD-lid en commissaris bij grote bedrijven. Oliebedrijf Shell, waar hij vroeger adviseur was geweest, vroeg hem een project te beginnen dat twijfel moest zaaien over de invloed van fossiele brandstoffen op het klimaat. Dit terwijl de olieconcerns al in de jaren zestig van de invloed van de CO2-stijging op het klimaat op de hoogte waren. Shell stelde in eerste instantie 80.000 gulden ter beschikking. BŲttcher, goed ingevoerd in de wereld van de bedrijventop, verzamelde op verzoek van Shell een serie andere bedrijven als sponsor voor zijn project, zoals AkzoNobel, Hoogovens, de ANWB, de N.V. Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven (SEP), Bovag, DSM, KLM en Pakhoed, terwijl onder andere de NAM, Gasunie, Texaco, de Vereniging van Nederlandse Aardolieproducenten (VNA), Schiphol en de Duitse chemiereus Bayer ook bijdroegen. Vooral op verzoek van Shell legde BŲttcher contacten met klimaat sceptische instituten en wetenschappers in onder andere de VS, zoals het Science & Environmental Policy Project (SEPP) en het George C. Marshall Institute. In de tien jaar dat BŲttcher hiermee bezig was kreeg hij bij elkaar meer dan een miljoen gulden. Geholpen door twee assistenten probeerde hij door lezingen en artikelen de invloed van de CO2-stijging op het klimaat te bestrijden en hij schreef artikelen om anderen munitie te geven in hun strijd om de fossiele industrie uit de wind te houden. Verder was hij kind aan huis op de afdeling voor Energie op het ministerie van Economische Zaken. Eind jaren ‘90 stopten Shell en anderen met de financiering van BŲttcher, omdat bleek dat wereldwijd de grote meerderheid van de wetenschappers ervan uitging, dat de broeikasuitstoot wel degelijk het klimaat beÔnvloedde en zij zich met openlijk ontkennen belachelijk zouden maken.
Intussen heeft Nederland een flinke achterstand opgelopen bij de omschakeling naar duurzame energie, die zelfs nu nog zichtbaar is. Van dit bedrog is veel bekend geworden, omdat BŲttcher een uitgebreid dagboek bijhield. Maar dit is zeker niet het enige voorbeeld van wetenschappelijk bedrog met ernstige gevolgen. Het feit dat universiteiten in Nederland steeds meer opdrachten en geld van bedrijven ontvangen werkt dit in de hand.

22 februari 2020 Onnodig faillissement
Door de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten met tegelijk een flinke bezuiniging kwamen veel jongeren met problemen zonder de noodzakelijke zorg te zitten. Na veel protest van de werkers in de sector zijn er een aantal maatregelen genomen, maar lang niet afdoende. Daar bovenop legt minister De Jonge (CDA) zich er nu bij neer dat de Hoenderloo Groep failliet gaat. Daarmee raken de werkers in de huizen in Hoenderloo en Deelen hun baan kwijt en moeten de jongeren een andere soortgelijk gespecialiseerde instelling zien te vinden die plaatsen vrij heeft. Volgens de minister zijn die er voldoende, maar de collega’s die in de jeugdzorg werken bestrijden dat. Zij wijzen er gesteund door vakbond FNV bovendien op dat een faillissement ook zonder speciale financiŽle steun vanuit het ministerie helemaal niet nodig is. Toen zorgorganisatie Pluryn de Hoenderloo Groep overnam, kreeg ze daar tegelijk een vastgoedbezit van € 70 miljoen bij. Pluryn en de minister proberen dat te ontkennen maar volgens onderzoek van journalisten van ‘Follow The Money’ en ‘EenVandaag’ is dat wel degelijk zo. Dat geld hoort aan jeugdzorg besteed te worden.

21 februari 2020 Vaste banen Rotterdam
Na verschillende acties van collega’s met steun van de FNV belooft de gemeente Rotterdam 230 flexwerkers een vast contract te geven. Van het personeel in dienst van de gemeente Rotterdam hebben duizenden geen vast contract - op sommige afdelingen zelfs 60 of 80% niet. In april vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan dat het percentage werkers met een flexibel contract niet meer dan 10% mocht zijn, maar wethouder Van Gils (D66) geeft zich tot 2023 de tijd om dat te bereiken.

20 februari 2020 Flexbaan niet tijdelijk
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgezocht hoe het werkers die tussen 2010 en 2012 hun flexbaan kwijtraakten is vergaan. Het bleek dat bijna de helft (46,5%) vier jaar later nog steeds geen enkele baan had, 29,5% had weer een flexbaan, 8,6% volgde een opleiding en slechts 15,4% had een vaste baan. De smoes van flexbaan als opstap naar een vaste baan is daarmee wel doorgeprikt.

19 februari 2020 Klimaatsubsidie voor winst
Eind februari maakte minister Wiebes (VVD en ex-Shell) bekend dat dat de zogenaamde ‘SDE+’ regeling voortaan ‘SDE++’ gaat heten. Deze ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’ kan nu ook geld uitkeren voor de afvang en het opslaan van CO2. Wie gaat dat betalen? De subsidie wordt bekostigd uit een extra opslag op de energienota, om vervolgens daarmee bedrijven te subsidiŽren.
Met de afvang en opslag van CO2 wordt echter geen enkele ontwikkeling van duurzame energie bevorderd. Het past daarentegen precies bij het plan van Shell en andere petrochemische bedrijven in het industriegebied bij Rotterdam - gelanceerd onder leiding van directeur Castelein van het Rotterdams Havenbedrijf (ex-Shell).
Zij willen doorgaan met het verwerken van fossiele grondstoffen. Met hulp van een fikse regeringssubsidie (betaald uit een hogere energierekening voor burgers en andere bedrijven) zou het broeikasgas via een pijpleiding naar lege gasvelden in de Noordzee worden getransporteerd, zodat een deel van de CO2 – als het lukt – niet in de atmosfeer komt, maar onder de Noordzee verdwijnt. Formeel wordt pas dit najaar beslist of dit zogenaamde ‘Porthos-project’ subsidie krijgt, maar de uitbreiding van de subsidieregeling is al op maat gemaakt. Om het klimaat werkelijk te beschermen moet een einde worden gemaakt aan de winsteconomie – die alleen de belangen van de grote monopoliebedrijven dient.
De Rotterdamse CDA, VVD en Leefbaar Rotterdam hebben een voorstel gelanceerd om in Rijnmond mini-kerncentrales te gaan bouwen om energie op te wekken. Ten onrechte zeggen zij dat deze geen CO2 zouden uitstoten, afgezien van het feit dat kerncentrales willen bouwen in een regio waar zoveel mensen wonen en zoveel fabrieken met explosiegevaar staan de onmenselijkheid van hun politiek overduidelijk maakt.

18 februari 2020 Zenuwen over CETA
CETA is de naam van een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, dat vooral grote bedrijven veel afzetmogelijkheden moet brengen. Het verdrag is ondanks veel verzet in de hele EU en in Nederland voor een groot deel in werking getreden, maar heeft de instemming van de parlementen van de EU-lidstaten nodig. In de tweede kamer stemde de kleinst mogelijke meerderheid uiteindelijk voor, maar de vraag is of de eerste kamer ook voor zal stemmen
Belangrijke redenen voor het verzet tegen CETA zijn, behalve vrees voor de kwaliteit van het uit Canada te importeren voedsel (zoals hormoonvlees), vooral de mogelijkheid voor bedrijven om bij een particuliere rechtbank besluiten van regeringen te betwisten, omdat die het bedrijf te veel van zijn verwachte winst zouden kosten. Bij soortgelijke rechtspraak werden bijvoorbeeld sociale regeringsmaatregelen op het gebied van zorgverzekering of milieumaatregelen geblokkeerd, op straffe van een hoge boete door het desbetreffende land te betalen. EU en Canada willen nu het ISDS-systeem van ad hoc-rechtbanken gevormd door commerciŽle advocaten vervangen door het Investment Court Systeem, dat permanent zou zijn en ook een beroepsmogelijkheid zou kennen. Maar het is opmerkelijk dat ook bij het Investment Court alleen bedrijven tegen staten kunnen procederen, niet burgers of bijvoorbeeld milieuorganisaties.

17 februari 2020 Grote demonstratie Suriname
In Paramaribo gaan maandagmorgen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering Bouterse. Veel bedrijven en scholen zijn gesloten. Het gaat economisch slecht en de mensen hebben steeds meer moeite de dagelijkse boodschappen te betalen. Zij wijten dit aan het beleid van de NDP-regering, die veel schulden heeft gemaakt - onder andere bij China. Onlangs bleek dat dat bij de Centrale Bank van Suriname 100 miljoen dollar was verdwenen van de reserves die commerciŽle banken er hadden gestald. De directeur van de bank (Van Trikt) is gearresteerd. De regering beweert nu dat dit geld is gebruikt voor inkoop van levensmiddelen en afbetaling van schulden - maar velen geloven dit niet.
Eind mei zijn er verkiezingen en Bouterse schermt nu met een belangrijke olievondst voor de kust, die Suriname tot ‘een tweede Dubai’ zou maken. De demonstranten zien echter dat als dat geld er al komt, het niet bij de gewone mensen zal terechtkomen.
Bouterse heeft een extra reden om de verkiezingen te willen winnen: Hij is eind november eindelijk tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moorden op politieke tegenstanders in 1982, toen hij via een staatsgreep aan de macht was gekomen. Hij heeft hiertegen beroep ingesteld, maar vanuit de regering kan hij makkelijker gratie voor zichzelf regelen.

15 februari 2020 Imperialisme als ‘veiligheidspolitiek’
In dit weekend vond de jaarlijkse ‘Veiligheidsconferentie’ plaats in MŁnchen in Zuid-Duitsland, waar regeringsleiders, ministers en hun topadviseurs uit de imperialistische landen samenkomen. ‘Veiligheid’, ‘terrorismebestrijding’, ‘vredeshandhaving’ of ‘vredesbevordering’ zijn termen die moeten verdoezelen dat het de imperialistische landen hier gaat over het veiligstellen van hun belangen met vooral militaire middelen. Ook de Nederlandse ministers Rutte en Blok (beide VVD) zijn erbij.
Op de conferentie doet de Franse president Macron een oproep aan de EU en in het bijzonder aan Duitsland om mee te doen aan wat hij het ‘Europees Avontuur’ noemt. Dat is niets anders dan een oproep aan de EU om zich ook militair steeds meer als imperialistisch blok te organiseren. De economische conflicten met de VS zijn overduidelijk. Dus willen de Europese landen voor het militair en politiek veiligstellen van grondstoffen, investeringen en markttoegang in andere landen hun eigen imperialistisch wapenarsenaal moeten uitbreiden.
Macron biedt de atoomwapens van Frankrijk aan de EU aan. Sinds het vertrek van Groot-BrittanniŽ is het de enige lidstaat met kernwapens. Macron verwacht dan wel de nodige miljarden van de EU-landen om deze kernwapens te moderniseren. Rutte c.s. mikken op samenwerking met de VS in de NAVO, maar willen vooral niet meebetalen aan de kosten van atoomwapens.
Zo’n 4000 mensen demonstreren zaterdag in MŁnchen tegen de imperialistische oorlogsstokerij. Onder hen ook leden van de bij ICOR aangesloten Duitse MLPD. In een uitgedeeld pamflet wijst zij erop dat het VS-imperialisme weliswaar nog steeds het meest agressief is, maar dat ook bijvoorbeeld China, Rusland en de EU- landen imperialistisch doelen nastreven.

14 februari 2020 Waterschapslasten stijgen
Huishoudens gaan dit jaar gemiddeld 4,5% meer waterschapsbelasting betalen, de grootste stijging sinds 2009, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als oorzaak voor de stijging worden hogere kosten voor de waterregulering genoemd: door de klimaatverandering komen meer periodes met grote droogte voor periodes met veel grote buien in korte tijd. Waterschappen moeten daarom voor reservebassins of wateropvangmogelijkheden zorgen. Ook de taak van zuivering van het water kost extra geld, om vooral chemische en medicijnresten uit het water te verwijderen.
De tarieven gaan vooral in Limburg, Groningen en Friesland omhoog voor waterregulering (resp. 15,7%, 13,1% en 10,6%). In de Hollandse Delta (het zuiden van Zuid-Holland), Limburg en Rijnland (het noordelijkste deel van Zuid-Holland) voor de waterzuivering: 10,8%, 8,6% en 7,9%.
In Delfland stijgen de waterschapslasten het minst, maar daar waren ze al hoog. Driekwart van de waterschapslasten wordt door de huishoudens betaald, terwijl de klimaat- en milieuproblemen door de grote concerns worden veroorzaakt. Volgens berekeningen van het CBS betaalt een huishouden bestaande uit meer dan ťťn persoon dit jaar gemiddeld € 354 aan waterschapslasten.

13 februari 2020 Lonen fors omhoog? Nou nee
‘Eindelijk gaan de lonen weer fors omhoog’, kopt NRC Handelsblad onder verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat berekent dat de CAO-lonen inclusief bijzondere beloningen in januari krap 3% hoger waren (in het particuliere bedrijfsleven zelfs 3,25% hoger) dan in januari 2019. En dat was sinds het begin van de crisis in 2008 niet meer gebeurd.
De loonstijging van december 2019 van 2,5% vergeleken met december 2018 werd ongedaan gemaakt door een prijsstijging in dezelfde periode van 2,6%. Maar nu zouden de werkers er in januari 2020 zo’n 1,7% in koopkracht op vooruit zijn gegaan - vergeleken met januari 2019.
In een column in dezelfde krant wordt er echter op gewezen dat in de crisis de werkelijke lonen zijn gedaald. Volgens de columnist is de echte koopkracht van de lonen in die jaren sinds 2008 gestegen met in totaal een magere 0,4%. De opbrengst van alle economische groei sinds die tijd is dus naar de winsten gegaan.

11 februari 2020 Afluisteraars
Telecombedrijven leggen momenteel in een groot deel van de wereld de infrastructuur aan voor G5 - een mobiel netwerk dat het digitale verkeer sneller kan laten verlopen. Een van de bedrijven die zo’n netwerk of onderdelen daarvan levert is het Chinese Huawei. In veel landen wordt daar bezorgd over gesproken: maak je je dan afhankelijk van China, dat bedrijven en regeringen afluistert? Vooral de Amerikaanse president Trump maakt zich druk. In de concurrentiestrijd met China wil de VS eigenlijk dat geen enkel land Huawei inschakelt.
Laat nu net deze week dankzij onderzoeksjournalisten bekend worden dat Amerika en Duitsland jarenlang de geheime communicatie van andere landen - ook van bondgenoten - hebben afgeluisterd. De inlichtingendiensten van de VS en Duitsland namen in 1970 onder een dekmantel het Zwitserse bedrijf Crypto AG over, dat apparatuur voor versleuteling van berichten produceert. Aan landen die de VS en Duitsland wilden controleren werden apparaten verkocht met een slechte beveiliging, zodat de geheime diensten konden meelezen. Toen Duitsland in 1994 de kans op ontdekking te groot vond worden en ook niet mee wilde werken met het afluisteren van Turkije, ging Nederland de Amerikanen helpen.
Op het hoogtepunt gebruikten 130 landen de apparatuur van het bedrijf, later werd dat minder en in 2018 stopten de Amerikanen ermee. Overigens moet het bedrijf al die jaren veel winst gemaakt hebben: een zwarte kas voor de geheime diensten en hun geheime operaties.

10 februari 2020 ‘Iedereen akkoord, maar niemand tekent’
Na jaren van overleg tussen de regering en andere overheden met VNO, vakbonden, natuur- en consumentenorganisaties presenteert de voorzitter van het overleg (Ed Nijpels - VVD) een akkoord, maar geen van de deelnemende organisaties zet er zijn handtekening onder. Onder andere Greenpeace en Milieudefensie vinden het akkoord zoveel tekort schieten dat ze zelfs niet meer meepraten. Volgens Nijpels is dat geen probleem, want ze willen toch ‘allemaal dezelfde kant uit’.
Politici en grote bedrijven roepen al jaren dat ‘we’ economie en maatschappij duurzaam moeten maken. Maar intussen loopt Nederland bij duurzame energie achteraan in Europa, weigert de regering zelfs de meest noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de CO2-reductie van het Urgenda-vonnis te voldoen en steekt Shell nog steeds vele malen meer geld in de winning van fossiele brandstoffen dan in duurzame energie.
Op dezelfde dag publiceert het Europese Milieu Agentschap een aantal kaarten over de waarschijnlijke gevolgen van de klimaatopwarming in Europa – zowel als de afspraken van Parijs worden nagekomen (daar zijn geen harde afspraken gemaakt) en de gemiddelde temperatuurstijging onder de twee graden Celsius zou blijven - alsook wanneer de gemiddelde temperatuur meer zou stijgen. In het eerste geval zouden het aantal jaren van extreme droogte vooral in Zuid-Europa tussen 2040 en 2070 sterk toenemen en zouden in de laatste 30 jaar van deze eeuw er in vrijwel geheel Europa veel meer hevige regenbuien vallen. De zeespiegel zou zozeer stijgen dat steden in West-Nederland net als VenetiŽ regelmatig met overstromingen te kampen krijgen. Tegelijkertijd is er dan door periodes van grote droogte in Frankrijk en Noord-Spanje gevaar van grote bosbranden. Een en ander met rampzalige gevolgen voor de boeren.
Regering en concerns steken hun kop in het zand van de maximale winst, die zij door de noodzakelijke milieumaatregelen bedreigd zien. Voor jong en oud geldt: ‘neem de aarde in eigen hand, voordat zij verbrandt!’

8 februari 2020 Klimaatstaking jeugd voor toekomst
Op het Malieveld in Den Haag manifesteren een paar duizend stakende scholieren voor ‘climate justice’. Met leuzen maar ook met tientallen spandoeken, borden en kartonnetjes. Hier wordt met grote creativiteit aangegeven waarom zij veel drastischer maatregelen tegen de klimaatopwarming willen en dat ook niet langer willen uitstellen: zij hebben veel toekomst voor zich en die staat ernstig op het spel als de klimaatopwarming niet tijdig wordt gestopt.
Waarom leren als je geen toekomst hebt? zet de zaak op scherp tegenover wie als smoes over spijbelen klaagt. Daarom wordt in verschillende steden steeds regelmatig een scholierenstaking gehouden – in Deventer zelfs iedere week. Het is precies een jaar geleden dat in Den Haag de eerste scholierenstaking voor het klimaat werd gehouden en daarom komen de stakers uit het hele land weer hier samen. Immers de regering en de bedrijven doen veel te weinig. Dat hier economische belangen achter zitten hoef je de meeste scholieren niet te vertellen. De leus ‘not climate change but system change’ en variaties daarop zijn duidelijk zichtbaar.
De Rode Morgen is ook van de partij en praat met veel jongeren over de noodzaak van het echte socialisme - ook om een klimaatcatastrofe te vermijden en deelt een pamflet daarover uit, dat door velen geÔnteresseerd wordt aangenomen. Na een paar korte toespraken trekken de scholieren in een strijdbare demonstratie door de stad, waarbij omstanders regelmatig hun instemming laten blijken.
In BelgiŽ staken meer dan duizend scholieren. Hier staat de actie vooral in het teken van de oceanen, die met alles wat erin leeft zo belangrijk zijn voor de aarde. Zij worden ernstig bedreigd door de vervuiling. Rechtse ministers van de NVA-partij, die de klimaatopwarming als onbelangrijk afdoen, roepen de autoriteiten op tegen dit ‘spijbelen’ op te treden.

6 februari 2020 Stagiaires goedkope werkkrachten
Veel leerlingen in de zorg worden tijdens hun stage ingezet als normale werker - het meest in de ouderenzorg, maar ook in de GGZ, gehandicaptenzorg en de ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat ze taken moeten uitvoeren waarvoor ze nog niet geleerd hebben en dus te veel verantwoordelijk krijgen. Ervaren collega’s hebben geen tijd voor begeleiding en steun.
Vakbond FNV deed hier een uitvraag naar via ‘Meldpunt Stagemisbruik Zorg & Welzijn’ en kreeg binnen twee maanden meer dan 2000 reacties. Deze praktijken hebben tot gevolg dat veel stagiaires teleurgesteld stoppen met hun studie - of zakken omdat ze geen tijd overhouden voor de opdrachten van school. De vakbond wijst erop dat op deze manier er een tekort blijft aan mensen die in de zorg willen werken. Tegelijkertijd leidt dit tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als leerlingen medicijnen moeten geven of een infuus inbrengen – eigenlijk onbevoegd. Een extra reden om te eisen: een stagiair moet boventallig ingeroosterd worden en zijn of haar begeleider moet daar de tijd voor krijgen!

6 februari 2020 Politieke connecties overrulen milieu
Een onderzoek van TV-programma Zembla brengt opnieuw aan het licht hoe politici en bedrijven verweven zijn. Het Amsterdamse bedrijf Bontrup maakt grote granietblokken door breken, zeven en schoonmaken klaar voor gebruik in de wegenbouw. Maar het restproduct ervan, granuliet, wil het bedrijf graag kwijt en het vraagt september vorig jaar aan Rijkswaterstraat toestemming het te mogen lozen in de uitgegraven uiterwaarden van de rivier de Maas bij Dreumel (tussen Tiel en Den Bosch). Maar Rijkswaterstaat geeft die vergunning niet, omdat deskundigen van mening zijn dat dit slecht is voor het milieu.
Dan zoekt Bontrup contact met ex-fractieleider van de VVD en ex-minister Zijlstra - tegenwoordig topman van het grote bouwconcern VolkerWessels. Die belt op zijn beurt topvrouw Blom van Rijkswaterstaat en die beveelt de bevoegde afdeling van Rijkswaterstaat alsnog een vergunning te geven. In 24 uur is die vergunning dan geregeld. Bontrup heeft intussen duizenden tonnen gestort en heeft voor het nog meer storten van in totaal 500.000 granuliet in de uiterwaarden van de Maas vergunning aangevraagd.

5 februari 2020 Rechter verbiedt spionagesysteem
De rechtbank in Den Haag bepaalt dat de regering het Systeem Risico Indicatie ( Syri) niet meer mag gebruiken bij het zoeken naar mogelijke fraude, omdat dit systeem in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Vakbond FNV en een aantal mensenrechtenorganisaties hadden hierom gevraagd. De voornaamste reden voor de rechtbank is dat het voor mensen niet duidelijk is hoe hun gegevens worden ingevoerd en hoe die via algoritmes met elkaar verbonden worden. En dat bepaalt of ze al of niet verdacht zijn.
De wet die Syri mogelijk maakte was in 2014 zonder stemming door de kamer aangenomen, maar stuitte op toenemend verzet. Ook de rapporteur mensenrechten van de VN sprak zijn zorgen over Syri uit. Het blijkt dat er  met vooroordelen wordt gewerkt.
Zo had Syri voor een nader fraudeonderzoek ‘toevallig’ ruim 1200 huishoudens in de Afrikaander- en Bloemhofbuurt van Rotterdam uitgezocht. In beide wonen veel mensen met weinig geld en ook veel migranten. Na de nodige acties van de bewoners met steun van vakbond FNV en activisten voor mensenrechten werd de uitvoering van dat onderzoek door de gemeente toen ingetrokken.
Syri is nu van de baan, maar de regering is op veel meer punten digitale gegevens aan het koppelen en wil dit ook met databestanden van bedrijven en andere instanties gaan doen.

5 februari 2020 Opnieuw een klimaatrecord
De afgelopen maand januari was over de hele wereld gezien gemiddeld warmer dan ooit sinds de temperatuurmetingen begonnen. In een aantal gebieden - zoals bij Alaska en Groenland - was het wel iets kouder dan gemiddeld, maar dat gold zeker niet voor Europa en vooral niet voor het noordoosten van het continent. Hier werd soms zes graden boven het klimatologische gemiddelde gemeten. In Nederland was de gemiddelde temperatuur in januari 6,2 graden tegenover een gemiddelde van 3,1 graad Celsius. De hogere temperatuur heeft zijn invloed op planten en dieren. Sommige vogels trekken niet naar het zuiden, maar blijven in Nederland. Andere dieren zijn nu uit hun winterslaap ontwaakt en muggen laten zich weer zien.

3 februari 2020 Wie is verantwoordelijk voor ‘getto’s’?
Aedes (de organisatie van wooncorporaties) publiceert een alarmerend rapport: ‘Zwakke wijk wordt steeds zwakker en met andere wijken gaat het beter, waardoor de kloof in de maatschappij toeneemt.’ Als oorzaak wordt aangegeven dat steeds meer ‘kwetsbare mensen’ bij elkaar wonen in dezelfde wijken, waardoor de leefbaarheid afneemt en de overlast en criminaliteit er toenemen.
Veel gemeentebesturen en wooncorporaties gebruiken deze noodkreten om in volkswijken sociale huurwoningen te slopen en er duurdere huur- en koopwoningen voor terug te plaatsen. Met de suggestie dat laagverdieners de sociale samenhang van de wijk naar beneden trekken. Maar ze stuiten herhaaldelijk op wijken als de Tweebosbuurt en de Wielewaal in Rotterdam, die dankzij hun sociale samenhang zich sterk tegen de sloopplannen weten te verzetten.
Zijn er dan geen problemen? Zeker wel. Bijvoorbeeld omdat woningcorporaties nogal eens het onderhoud verwaarlozen. Omdat het geld dat voor onderhoud en de bouw van nieuwe betaalbare woningen was bestemd naar prestigeobjecten en Maserati’s is gegaan, naar banken (rentederivaten) en naar de staatskas (de verhuurdersheffing). Bijvoorbeeld omdat de gemeente zowel op buurt- en jeugdwerk als op schoonmaken en onderhoud van de straten en pleinen bezuinigt. Bijvoorbeeld als in dit soort wijken mensen met psychische en verslavingsproblemen worden geconcentreerd. Door de bezuinigingen op de zorg worden die meer aan hun lot overgelaten en de problemen mogen de mensen in deze wijken oplossen. Als veel bewoners de endjes niet aan elkaar kunnen breien, is dat des te meer een teken dat de lonen en uitkeringen omhoog moeten.
En als gemeentebesturen iets tegen deze segregatie willen doen: waarom lezen we nooit van projecten om sociale huurwoningen te bouwen in lommerrijke wijken als bijvoorbeeld Kralingen in Rotterdam? Het is de regering en het zijn de gemeentebesturen met hun bezuinigingen en hun stedenbouwpolitiek die de problemen veroorzaken.

1 februari 2020 Antivakbondspolitiek van DP World
De vakbond van de Australische havenwerkers MUA reageert woedend op een verbod op staken van de rechtbank voor arbeidszaken bij de terminals van DP World. MUA wilde een staking uitroepen omdat het havenbedrijf weigert over de brug te komen bij onderhandelingen over een nieuwe CAO. Dubai Port World, in Rotterdam mede-eigenaar van RWG, heeft in AustraliŽ vier containerterminals - in Melbourne, Sydney, Brisbane en Fremantle en voert overal een antivakbondspolitiek.
In het afgelopen jaar trok ze plotseling toegekende vakantiedagen in, probeerde ze de loongarantie af te schaffen, keerde geen kerstbonus uit, ontsloeg havenwerkers en dreigde zelfs 10% van de havenwerkers op straat te zetten. Als collega’s er vakbondsbestuurders bij wilden halen, werden die de toegang tot de terminal ontzegd. De vakbond vindt het ongehoord dat DP World na een leugenachtig verhaal voor de rechtbank nu ook een stakingsverbod mag opleggen (tot 13 maart). Dat is een duidelijke aanval op de democratische rechten van werkende mensen. Ook in Rotterdam voert RWG een antivakbondspolitiek. Op dit moment heeft maar een deel van de havenwerkers daar een CAO.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief