RM NieuwsInternationaal protest Amazon
Wereldwijd dag tegen geweld tegen vrouwen
Klimaatmars Amsterdam
Zeven ziekenhuizen staken
Miljoenennota beleidsarm of armzalig?
Afghanen verdienen echte solidariteit
Shell bepaalt ten koste van het klimaat
Solidariteit met strijdende Filipijnen
Politiek program of politieke baantjes
Klimaat en gezondheid
Postwerkers verdedigen arbeidsplek
‘Justice for Sammy’
Klimaatrapport IPPC
Humanitaire buitenlandse politiek
Griekse regering laat land branden
Actie werkers Uniqlo
Weinig sociaal (2)
Weinig sociaal (1)
Pakken wat je pakken kan
Gekochte milieuwetenschap
Nederlands koloniaal bestuur
Staatsbank financierde moordenaar
Overheidssteun voor winst
CO2-uitstoot daalt niet
Doel regering bij coronabestrijding
Klimaatopwarming zorgt voor ongeziene regenval
Principeakkoord CAO Metalektro
Honger neemt toe
Covid-19 gebruikt voor extra uitbuiting
Vervuiler betaalt juist niet
Subsidie voor fossiel
Grond sociale huur twee keer zo duur
Gratis werken voor Wibra
Gezondheid en milieu opgeofferd
Grote cadeaus voor grote bedrijven
Viering Keti Koti
Hulp bij Greenwashing
Asociale sloopwethouder
Beloften niets waard
Parlementaire omgangsvormen
Storing Chemelot pas week later openbaar
Kernenergie niet duurzaam
Miljardairs betalen niet
Slechte lucht tast gezondheid aan
RIVM adviseert te stoppen
Corona en honger
SER-advies maakt geen einde aan flex
Meer jongeren in bijstand
Overal Chroom-6 bij Defensie
Klimaatopwarming maakt slachtoffers
Demonstratie studenten tegen leenstelsel
Geweld tegen vluchtelingen EU-grens
Regering leurt met miljarden
Stoeltje wisselen
Shell verliest CO2 rechtszaak
VNO NCW speelt dubbel spel
Kankerverwekkende stoffen niet aangepakt
Welvaart voor wie?
Gemeenten bespioneren burgers
Solidariteit met de Palestijnen
Grieken solidair
Al Naqba vandaag
Vaste banen, ook voor arbeidsmigranten
GroenLinks juicht voor Shell
Eindbod CAO Signify weggestemd
CAO-strijd heeft boost nodig
Massa’s Colombia zijn het zat
Geen corona in de productie?
NAM schoffeert Groningers
Fabriek vuilniswagens haalt bakzeil
Vluchtelingenbeleid EU heeft dodelijke gevolgen
Herdenking verzetsstrijders tegen fascisme
Corona maakt wereldwijd armen armer
Akkoord bij Teijin Aramid
Dag van de arbeiders gevierd


26 november 2021 Internationaal protest Amazon
FNV Handel en FNV Young & United voerden actie tegen Jeff Bezos, de oprichter en grootaandeelhouder van het verzendhuis Amazon. Het gaat tegen de lage lonen, de flexibele werktijden en andere belabberde arbeidsvoorwaarden. Amazon is het grootste webwinkelbedrijf ter wereld. Er werken 1,3 miljoen mensen, vooral in magazijnen en sorteercentra. De werkdruk is gigantisch. Dan zoeken mensen wegen om er iets tegen te doen. Maar het bedrijf zet de mensen onder druk om geen lid te worden van de vakbond.
26 November is Make Amazon Pay Day, een wereldwijde actiedag waaraan uit meer dan 20 landen werd deelgenomen. In Duitsland werd begin november in zeven vestigingen gestaakt voor loonsverhogingen die zijn overeengekomen in de CAO voor de detailhandel. Maar Amazon erkent die CAO niet.
De actie werd gevoerd vanaf twee bootjes bij de scheepswerf in Alblasserdam, want daar wordt voor Bezos (de op ťťn na rijkste man ter wereld) het grootste zeiljacht ter wereld gebouwd. Het jacht kost bijna een half miljard euro. Bezos bezit voor eenzelfde bedrag aan woonpaleizen en een privťvliegtuig van 65 miljoen dollar. Zijn bezit van bij elkaar rond 200 miljard dollar is het resultaat van de kapitalistische uitbuiting van de 1,3 miljoen werkers. De omzet van Amazon in het eerste kwartaal van 2021 bedroeg bijna 90 miljard euro en de nettowinst was 8,1 miljard dollar. Deze kapitalistische uitbuiting gaat ten koste van de werkers en hun toekomst. Niet gek dat het idee van system change opkomt.

25 november 2021 Wereldwijd dag tegen geweld tegen vrouwen
Op de strijddag tegen geweld tegen vrouwen organiseren zo’n 100 vrouwen en mannen een manifestatie buiten voor het Centraal Station in Rotterdam. Vrouwen uiten in toespraken, liederen, leuzen en spandoeken hun eisen en hun strijdvaardigheid. Een toeslagmoeder vertelt over het toeslagenschandaal, over de tijd die het duurt om hun recht te halen, maar ook over de onderlinge samenwerking en solidariteit. Een Afghaanse vrouw vertelt over de moeilijke situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan – alle scholen voor meisjes worden bijvoorbeeld nu weer door het Taliban-regime gesloten - en ze roept op om de strijd van de vrouwen daar actief te ondersteunen. Koerdische vrouwen roepen op tot steun aan hun strijd tegen het Erdogan-regime. Het Platform Wereldvrouwen vertelt over de strijd van vrouwen wereldwijd voor de bevrijding van de vrouw in een bevrijde maatschappij. De Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen werkt aan de internationale aaneensluiting van de vrouwenstrijd en roept op om aan te sluiten bij de voorbereiding van de 3e Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen die volgend jaar van drie tot 10 september in TunesiŽ wordt georganiseerd.
Een aantal voorbijgangers blijft geÔnteresseerd luisteren en besluit even later mee te lopen met de enthousiaste demonstratie die na de manifestatie door de binnenstad trekt naar het Grote Kerkplein. Onder veel bijval van omstanders.
25 November wordt wereldwijd steeds meer tot een strijddag: honderdduizenden protesteren wereldwijd tegen geweld tegen vrouwen, tegen de moord op vrouwen. Enorm veel vrouwen demonstreerden in Mexico-Stad, Madrid, Manilla en Barcelona, terwijl anderen zich verzamelden in Parijs, Berlijn en Londen. In Latijns-Amerika zijn in zo goed als elke stad demonstraties tegen geweld tegen vrouwen onder de leus ‘Ni una menos’ – niet een meer! In Istanbul in Turkije gaan tienduizenden vrouwen de straat op. De oproerpolitie probeert deze demonstratie uit elkaar te drijven, gebruikt pepperspray en vuurt traangas af op de demonstratie. De vrouwen eisen onder meer dat het Erdogan-regime zich aansluit bij de internationale Conventie van Istanbul, een internationaal verdrag dat bedoeld is om vrouwen te beschermen.

6 november 2021 Klimaatmars Amsterdam
Ruim veertigduizend mensen nemen deel aan de landelijke klimaatmars op zaterdag 6 november 2021 van de Dam naar het Westerpark. Vanaf drie kanten is er een onophoudelijke stroom van demonstranten, die rond drie uur in de middag vanaf de Nassaukade naar het manifestatieterrein in het Westerpark lopen. Opvallend is de grote deelname van jongeren. De sfeer is strijdbaar en levendig. Talloze spandoeken en borden dragen daartoe bij. Met teksten zoals: ‘System change, not climate change.’ ‘We rise faster than the oceans.’ ‘There is no money on a dead planet.’ De demonstranten eisen onmiddellijk serieuze maatregelen om een dreigende klimaatcatastrofe tegen te houden.
Veel schone technieken zijn al jaren bekend, bestaan al en worden steeds verder ontwikkeld (zoals wind- en zonne-energie, auto’s op waterstof en elektriciteit), maar de monopolies verdienen meer met de oude methoden. Zo houdt het kapitalisme de vooruitgang tegen en dat is desastreus voor mens en natuur.
Daarom zegt de Rode Morgen: Red het milieu van de winsteconomie! En: Revolutionaire maatregelen zijn noodzakelijk!’ De Rode Morgen neemt deel met spandoeken en vlaggen, een stand op een bakfiets en verspreiden het pamflet System change? Socialisme!
De klimaatdemonstratie in Amsterdam maakt deel uit van een internationaal protest van honderdduizenden mensen die op 6 november in meer dan 300 steden over de hele wereld de straat opgegaan om te demonstreren tegen de toenemende dreiging van een wereldwijde milieuramp. Ongeveer 100.000 waren er alleen al in Glasgow (Schotland) waar de 26e VN-wereldklimaatconferentie wordt gehouden.

28 september 2021 Zeven ziekenhuizen staken
Collega’s in zeven Universitair Medische Ziekenhuizen staken door het planbare werk neer te leggen en een zondagsdienst te draaien. Het is voor het eerst dat zo massaal wordt gestaakt in de Universitaire ziekenhuizen. Het gaat om UMC Utrecht, UMC Maastricht, het Leids UMC, UMC Groningen, UMC Amsterdam – Vumc en AMC en het Erasmus MC.
De coronapandemie heeft onwaarschijnlijk veel van de collega’s gevergd. Er zijn trauma’s opgelopen, collega’s zijn ziek geworden en er zijn doden te betreuren. Toch wordt de druk steeds verder opgevoerd in het kader van de winstmakerij in de zorg. Zo kwamen collega’s in het Erasmus MC afgelopen week in actie tegen het opnieuw opschroeven van het aantal IC-bedden van 40 naar 50 of zelfs 56, zonder dat daar extra collega’s voor beschikbaar zijn. Daarbij pakten collega’s ook de knuffel OMT-er Gommers aan, die linksom praat en rechtsom handelt.
De eisen van de collega’s in de UMC’s zijn 3% loonsverhoging per jaar in 2021, 2022 en 2023 - met een bodem van 75 euro per maand en een toeslag wanneer ze op een vrije dag moeten opdraven. Verder een drastische verlaging van de werkdruk. Tot nu toe bieden de directies slechts 1% voor volgend jaar voor een deel van het personeel. Alleen NU91 ging hierin mee. Het verdeel- en heersspelletje heeft echter niet gewerkt. De collega’s zijn onwaarschijnlijk trots op hun acties die in een ziekenhuis extra organisatie en oplettendheid vereisen. Een volgende staking staat gepland op 26 oktober.

28 september 2021 Miljoenennota beleidsarm of armzalig?
De regering stelt dat ze demissionair is en dat daarom de begroting ‘beleidsarm’ moet zijn. In feite is het doorzetten van veel oud beleid: ruim baan en subsidies voor de grote bedrijven en een fooi voor de sociale en zorguitgaven, die dringend nodig zijn. Tijdens de algemene beschouwingen in de tweede kamer werden een paar verbeteringen aangebracht. ‘Duur’ heten die in de media en ze worden toegeschreven aan het feit dat Rutte c.s. een meerderheid van stemmen nodig hebben. De werkelijke reden is dat in de sectoren waar de mensen het meest actie hebben gevoerd er ook wat is afgedwongen: zorg, wonen en onderwijs. Op milieugebied zei de regering € 6,8 miljard extra uitgetrokken te hebben. Maar op deze gebieden blijven de regeringsplannen ver achter bij wat nodig is.

De koopkracht zou gemiddeld gelijk blijven, terwijl de regering voor dit jaar 3,9% groei en voor volgend jaar 3,5% verwacht en zelfs Rutte zei dat de lonen te veel zijn achtergebleven. Die koopkrachtberekeningen zijn bovendien meestal te optimistisch voor de laagstbetaalden, omdat hun uitgavenpatroon niet ‘gemiddeld’ is. Daarbij komt dat de sinds 2011 begonnen verlaging van de bijstandsuitkeringen dit jaar ondanks de inflatiecorrectie voor een deel van de mensen zelfs tot een achteruitgang in euro’s leidt.
Overheidsinstanties Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Planbureau (CPB) waarschuwen voor een toename van de armoede in Nederland met 25% (van 5,3% van de bevolking tot 6,8%.) Verder zegt de regering niets over het terugdringen van de flexibilisering, hoewel heel Den Haag beweert dat dit ‘zeer urgent’ is.

Na tweemaal geweigerd te hebben een kamermotie uit te voeren, gaat de regering nu akkoord met € 675 miljoen extra om de salarissen in de zorg te verhogen. De regering wilde dit laten betalen door verhoging van de zorgpremie en wees een financiering door verhoging van de winstbelasting af. De financiering is nu onduidelijk. Ook zonder die extra verhoging wordt de premie voor de zorgverzekering ongeveer € 2,75 per maand meer. Intussen wordt via ‘rapporten’ en andere uitspraken voorgesorteerd op nieuwe bezuinigingen in de zorg, die anders ‘onbetaalbaar’ zou worden - terwijl er nu overal personeelstekorten zijn.

Voor onderwijs komt er tijdens de debatten € 500 miljoen bij voor optrekken van de lonen in het basisonderwijs. Maar daarmee is weinig gedaan aan de werkdruk en het grote tekort aan leraren. De eerder aangekondigde € 8,5 miljard extra om de gevolgen van corona op te vangen, kunnen hier niet voor gebruikt worden: het is eenmalig en moet binnen twee jaar worden besteed – ja, waarom eigenlijk?. Een flink deel van de 8,5 miljard zal naar de commerciŽle bijlesinstituten verdwijnen. Ook de meeste regeringspartijen zeggen al enige tijd voor afschaffing van het leenstelsel voor studenten te zijn, maar in de begroting zie je dat niet terug.

Niemand ontkent dat er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen is. Toch heft de regering nog steeds de verhuurdersheffing op sociale huurwoningen. Als ‘tegemoetkoming’ zou dat volgend jaar 500 miljoen minder worden.

Milieubeleid kan volgens de regering niet wachten, met een verwijzing naar het Urgenda-vonnis. Er wordt € 6,8 miljard extra uitgetrokken - een bedrag dat voor het grootste deel voor subsidie aan bedrijven bestemd is – vooral voor het opslaan van CO2 onder de grond. In het klimaatakkoord van 2019 was afgesproken dat er maximaal 7,2 miljoen megaton CO2 met overheidssubsidie zou worden opgeslagen, maar de regering verhoogt dit nu eenzijdig tot bijna tien miljoen megaton. Over sluiting van de kolencentrales en veel meer productie van duurzame energie - geen woord.

Totaal zou er, vergeleken met de begroting op Prinsjesdag, zo’n € 2,6 miljard extra bijgekomen zijn: 675 miljoen voor de zorgsalarissen, 500 miljoen voor onderwijs, 500 miljoen korting verhuurdersheffing, 500 miljoen minder energiebelasting voor woningen en ook nog eens 500 miljoen voor leger en politie. Daarbij wordt benadrukt, dat ongeveer een miljard hiervan uit een pot komt die voor de grote bedrijven bestemd was, maar niet gebruikt kon worden omdat de EU dit als verkapte staatssteun afkeurde.

Daarbij is het nuttig te bedenken, dat alles betaald wordt uit de opgebrachte belastingen en premies, zoals loonbelasting, BTW, accijnzen. Slechts 11% van die belastingen komt uit de bedrijfswinsten (vennootschapsbelasting), het overgrote deel uit de zakken van werkende mensen. Voorstellen om de extra uitgaven te betalen door de vennootschapsbelasting te verhogen, die wijst de regering af. Wie hebben trouwens al die winsten geproduceerd?

28 augustus 2021 Afghanen verdienen echte solidariteit
Duizenden mensen demonstreren op de Dam in Amsterdam voor asielrechten voor alle vluchtende Afghanen en hulp voor wie het niet lukte het land te verlaten. Velen vinden dat de VS, Nederland en andere westerse landen het Afghaanse volk verraden nu ze hun troepen terug trekken en de Taliban vrij spel laten. Maar het is een illusie te denken dat de bevrijding van het Afghaanse volk ooit de doelstelling van de imperialisten is geweest. Richtsnoer voor hun handelen was steeds: welke bewegingen en personen bedreigen onze economische en politieke belangen en omgekeerd: wie kunnen we gebruiken om onze belangen te verdedigen en uit te breiden.
Het Afghaanse volk heeft niets van de imperialisten te verwachten, het zal zelf de strijd aan moeten gaan, ook met de huidige machthebbers en verdient daarbij de solidariteit van alle werkende mensen en van de volken die zich willen bevrijden van het imperialistische juk.

27 augustus 2021 Shell bepaalt ten koste van het klimaat
Zelfs het Internationaal Energie Agentschap, niet bepaald een milieuorganisatie, pleit ervoor geen nieuwe olie- en gasvelden meer te gaan exploiteren, maar Shell heeft daar geen boodschap aan. Het wil dat dochtermaatschappij NAM 15 jaar lang (2023-2037) in de Waddenzee naar gas gaat boren - bij Ternaard. Dat is slecht voor het klimaat, maar ondanks veel verzet van de milieubeweging en de bevolking in het gebied wil het ministerie van Economische Zaken onder Blok (VVD) toch toestemming geven. Het gebruikt daarvoor dezelfde smoes als Shell: ‘voorlopig zou gas nodig zijn door gebrek aan duurzame energie’. Bij de productie daarvan loopt Nederland door jarenlang gebrek aan inzet ver achterop. Het boren in de Waddenzee is ook voor de natuur daar slecht: gas boren betekent namelijk bodemdaling terwijl de zeespiegel stijgt. En als er dan minder wad komt droog te liggen bij eb is dat een aanslag op de bijzondere natuur van het gebied. Maar Shell moet en zal gecompenseerd worden, nu het de grote gasvelden in Groningen niet leeg mag pompen.

26 augustus 2021 Solidariteit met strijdende Filipijnen
In tal van landen worden solidariteitsdemonstratie gehouden met het Filipijnse volk. Ook in Nederland verzamelen zich op initiatief van ‘Friends of the Filipino People in Struggle’ een groep van zo’n 25 personen bij het Centraal Station in Utrecht. De Rode Morgen nam deel aan het protest.
In de Filipijnen regeert sinds vijf jaar de fascistische president Duterte. Aanvankelijk leek hij vrede te willen sluiten met het Nationaal Democratisch Front, waarvan naast de Communistische Partij van de Filipijnen en het New People’s Army zestien andere organisaties deel uitmaken die een eind willen maken aan de grote armoede, de afhankelijkheid van het Amerikaans imperialisme en de repressie van alle vormen van verzet. Maar als dat vredesplan van Duterte al serieus was, heeft hij het binnen een jaar aan de kant gezet.
Duterte begon een ‘oorlog tegen drugs’, die inhield het zonder pardon of rechtszaak laten doodschieten van drugsverslaafden en dealers. Vrijwel steeds straatarme Filipijnen, die gebruikten om hun ellende te vergeten of dealden om een inkomen te hebben - niet de grote drugsbazen. Een groot deel van de Filipino’s is arm en het coronavirus heeft veel slachtoffers gemaakt, zeker ook door een gebrek aan voldoende vaccins.
Diezelfde moorddadige politiek past Duterte ook toe op wie zich tegen zijn beleid verzet, vooral tegen vakbondsactivisten en politieke tegenstanders als communisten. Om dit te legitimeren noemt hij hen terroristen, een term die veel heersers gebruiken om de repressie en het onderdrukken van hun tegenstanders goed te praten. In de vijf jaar van zijn regering tot nu toe heeft Duterte ruim 30.000 van dergelijke moorden op zijn geweten, dat is meer dan een van zijn voorgangers - de fascistische president Marcos - er in 21 jaar pleegde. Met leuzen en een paar toespraken verklaren de demonstranten zich solidair met het strijdende Filipijnse volk, protesteren ze tegen het Amerikaans imperialisme dat Duterte steunt en roepen de Nederlandse regering op de banden met het fascistisch bewind te verbreken.

21 augustus 2021 Politiek program of politieke baantjes
Sinds de verkiezingen in maart is er niet alleen nog steeds geen regering, maar ook wordt niet bekend welk beleid de bij het formatieoverleg betrokken partijen willen voeren op het gebied van urgente problemen als het klimaatbeleid, de tekorten in de zorg, in het onderwijs. Alle aandacht is gericht op wie mee mag doen, minister of staatssecretaris, zelfs vicepremier mag worden en onder welke voorwaarden. Het feit, dat de leiding van GroenLinks en de PvdA bereid is het voortbestaan van de eigen partij daaraan op te offeren, wijst erop dat dit ook met hun politieke standpunten kan gebeuren. GroenLinks-leider Klaver zei ook eerder dat de partij, om maar mee te kunnen regeren, niet te moeilijk zou moeten doen als het om migranten gaat. De grote concerns die achter de schermen de dienst uitmaken kunnen gerust zijn. Het blijkt dat belangrijke politieke veranderingen alleen door strijd van onderop tot stand gebracht kunnen worden.

19 augustus 2021 Klimaat en gezondheid
Dagblad NRC schrijft dat volgens het IPPC-rapport de uitstoot van fossiele brandstoffen heeft geleid tot een stijging van de gemiddelde temperatuur in de wereld met 1,5 graad Celsius in vergelijking met de voorindustriŽle tijd. Echter, aerosolen (kleine deeltjes in de lucht, waaronder roet en fijnstof) hebben voor een verkoeling met 0,4 graden gezorgd, zodat de temperatuurstijging tot 1,1 graad beperkt is. Bij die aerosolen gaat het vooral om luchtverontreinigende stoffen, die jaarlijks voor miljoenen doden zorgen. Het krantenartikel noemt 645.000 doden door luchtverontreiniging in India en 1,36 miljoen in China, maar ook in Europa sterven jaarlijks 400.000 mensen aan de verontreinigde lucht. Een flink deel van de uitstoot van aerosolen is een gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dus is het zo snel mogelijk uitbannen daarvan dringend nodig.

17 augustus 2021 Postwerkers verdedigen arbeidsplek
De 90 collega’s van het sorteercentrum van PostNL in Heerenveen overhandigen een protestkaart aan de regiodirecteur van PostNL. Het bedrijf liet een maand geleden weten dat ze het werk in november willen verplaatsen naar Assen of naar Zwolle. Dit terwijl veel collega’s nu al een lange reistijd hebben, omdat het centrum een paar jaar terug in Leeuwarden gevestigd was. Daarbij komt dat het grootste deel van de mensen een parttime contract heeft en velen daarom een tweede baan. Dan is zoveel extra reistijd helemaal niet te doen. Een flink aantal is bovendien 55-plus en zal daarom heel moeilijk ander werk vinden als ze ontslag zouden moeten nemen. PostNL geeft als reden op, dat de huur van de huidige locatie is opgezegd, maar het is in Heerenveen goed mogelijk een andere locatie te vinden, sterker nog: PostNL heeft de beschikking over een gebouw waar het sorteerwerk gedaan kan worden. Een nieuw blijk van de bijzonder asociale personeelspolitiek van PostNL met zijn lage lonen, hoge werkdruk en flexibele contracten. Zoals een collega het uitdrukt: PostNL kijkt alleen naar de cijfers. Maar de collega’s in Heerenveen accepteren dat niet meer.

13 augustus 2021 ‘Justice for Sammy’
Honderdvijftig mensen nemen deel aan de demonstratie ‘Justice for Sammy’ op de Dam in Amsterdam. Het is een jaar geleden dat de 23-jarige Sammy Baker werd doodgeschoten door de Amsterdamse politie. Afgelopen mei werd door het OM bekend gemaakt dat de agenten die hierbij betrokken waren niet zullen worden vervolgd. Een collectief van bezorgde mensen samen met de ouders van Sammy organiseren de demonstratie, de Rode Morgen ondersteunde de oproep.
In een strijdbare toespraak zegt de moeder van Sammy ‘dat het heel veel betekend voor de familie, dat de demonstranten hun steunen en dat de strijd voor gerechtigheid voor Sammy doorgaat’. Ze legt uit dat ‘haar zoon, die met vrienden zijn verjaardag vierde in Amsterdam verward is geraakt door het gebruik van joints en spacecake’. De politie omsingelde hem in een binnentuin in Amsterdam-West met getrokken pistolen. De politie weigerde hulpverleners toe te laten, die om de hoek paraat stonden. Ook Sammy’s moeder was ter plaatse maar mocht niet helpen.
Volgens een spreekster van de organisatie Control Alt Delete ‘stierven er tussen 2016 en 2020 vijftig mensen tijdens of vlak na aanhouding door de Nederlandse politie. 62 procent daarvan was in verwarde toestand, net zoals Sammy - en meer dan de helft had een migratieachtergrond, net zoals Sammy.’ De demonstranten houden als protest hiertegen en om ze te herdenken in stilte een minuut de vuist gebald. Daarna scanderen ze: ‘No justice, no peace!’.

12 augustus 2021 Klimaatrapport IPPC
De samenvatting van het rapport van het IPPC (het klimaatpanel van wetenschappers van de VN) is overduidelijk en zeer alarmerend: het klimaat verandert en dat is ‘ondubbelzinnig’ het gevolg van menselijk handelen. En die klimaatverandering is al begonnen. Op dit moment is het in de wereld gemiddeld 1,1 graad warmer dan150 jaar geleden. En dat is in alle regio’s van de wereld te merken: grote hitte en droogte op de ene plaats, grote regenbuien en overstromingen elders, meer orkanen, smelten van ijs op bergen en aan de polen. En die klimaatverandering zal doorgaan. Wanneer direct drastische stappen worden genomen om het gebruik van fossiele brandstoffen te stoppen kan de opwarming misschien tot 1,5 graad worden beperkt. Maar wanneer het uitbannen van fossiele brandstoffen lang op zich laat wachten, zal het in 2100 4,4 graden warmer zijn.
Waarbij wordt opgemerkt dat er onzekere factoren zijn, zoals of het smelten van het ijs op Groenland en Antarctica niet een punt bereikt waarbij dit onomkeerbaar is. Dat zou een stijging van de zeespiegel met vele meters extra betekenen. Het tropisch regenwoud in de Amazone zou door alle aanslagen erop kunnen veranderen in een savanneachtig landschap dat CO2 uitstoot in plaats van opneemt.
De NOS en andere media vragen commentaar aan de (nieuwe) staatssecretaris voor milieu: YeşilgŲz-Zegerius (VVD). Zij deelt mee: ‘Wij doen ons best al’. ‘Andere landen buiten de EU moeten meer doen’. Partijgenoot Rutte loopt al wat langer mee en zegt netjes dat het IPCC-rapport ‘zorgelijk’ is en geeft met de regering een verklaring uit, dat er extra maatregelen genomen zullen worden. Maar welke dan, of dat inhoudt dat de volgende regering onder zijn leiding eindelijk stopt met mooie doelen stellen en de drastische maatregelen die nodig zijn ook daadwerkelijk gaat nemen? Voorlopig heeft de regering vorig jaar ondanks minder verkeer enzovoort wegens corona niet eens de reductie van 25% van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 gehaald die de rechter haar had opgelegd.
Zo reageren ook de grote bedrijven die veel CO2 uitstoten als Tata Steel, Chemelot en kunstmestfabriek Yara. Zij zeggen tegen journalisten dat ze al genoeg doen en ‘ambitieuze plannen hebben’. Shell is wat handiger en zegt de zaak te bestuderen. Van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs (de ondernemersvereniging van de haven- en industriŽle bedrijven in Rotterdam) zegt wel wat te willen doen: als er geld mee te verdienen is en de regering met subsidies komt.
In Zuid-Limburg hebben veel mensen pas nog de gevolgen van de klimaatopwarming gemerkt, in andere landen in Europa was en is het door overstromingen en bosbranden veel erger - maar het treft alle continenten en vooral in arme landen komt het harder aan. Zoals in Madagaskar in de vorm van extreme honger. Maar de economische belangen van de petrochemische industrie en de vleesindustrie wegen de regering het zwaarst.
Intussen zien zij in de stijgende zeespiegel ook een verdienmodel. Regelmatig wordt gewezen op de kansen die daar liggen voor Nederlandse bedrijven die ervaring hebben met dijken aanleggen en waterbeheer. Zij kunnen geld verdienen bij het aanpassen van landen aan een stijgende zeespiegel en overstromingen. Op een soortgelijke manier reageren de meeste landen. Wie de leefbaarheid van de planeet zo veel mogelijk wil behouden, moet de confrontatie met het kapitalisme aangaan.

11 augustus 2021 Humanitaire buitenlandse politiek
Twintig jaar lang heeft de Nederlandse regering de mensen wijs proberen te maken dat de oorlog in Afghanistan als belangrijk doel had het beschermen van de Afghanen - vooral de vrouwen - tegen Talibanstrijders met hun wrede onderdrukking. Maar nu de Taliban de macht in het land weer over nemen is Nederland een van de eerste landen, die zegt dat Afghaans vluchtelingen nog steeds gedwongen uitgezet moeten kunnen worden. Deze huichelachtigheid viel zo op, dat er snel aan toegevoegd werd: het eerste halfjaar niet. Van de Afghanen die extra gevaar lopen omdat ze de Nederlandse bezettingstroepen hebben geholpen krijgen alleen de meeste tolken recht op asiel - koks, chauffeurs, beveiligers enzovoorts moeten het zelf maar uitzoeken. Humanitaire praat van imperialisten is er alleen maar om te verhullen dat het bij deze en andere invasies alleen om de eigen economische en politieke belangen gaat.

10 augustus 2021 Griekse regering laat land branden
Maandag 9 augustus gingen in Athene zo'n 2000 mensen de straat op om te protesteren tegen de criminele manier waarop de Griekse regering omgaat met de bosbranden die het land deze maand teisteren. De opkomst was enorm, gezien het feit dat een groot deel van de Atheners de stad verlaat in augustus. Geconfronteerd door een boze bevolking wast de Griekse premier Mitsotakis zijn handen in onschuld: de bosbranden zijn door klimaatverandering veroorzaakt - en daar zou nu eenmaal weinig aan te doen zijn. Daarmee verhult de premier de politieke verantwoordelijkheid van zijn regering voor de vernietiging van duizenden huizen, vele duizenden hectaren bos, boerderijen en honderdduizenden dieren.
Zo hebben Mitsotakis en zijn voorgangers de bosbrandweer vrijwel volledig wegbezuinigd. De paar blusvliegtuigen die over zijn, zijn verouderd en slecht onderhouden. Het is daarnaast geen geheim in Griekenland dat projectontwikkelaars en investeerders de bossen maar wat graag laten branden om aan goedkoop land te komen – zolang het bos staat mogen ze er niet bij. Nadat demonstranten zich hadden verzameld voor het parlement kwam een mars op gang naar het nabijgelegen Omoniaplein. “Ze maakten de zorg kapot, ze maakten ons werk kapot, en nu laten ze het land branden!”, was een veelgehoorde leus, die het probleem kort maar krachtig samenvat.

8 augustus 2021 Actie werkers Uniqlo
Verkopers en verkoopsters van de Japanse kledingwinkelketen Uniqlo in Amsterdam ontwikkelen een strijd tegen uitbuiting, tegen de werkdruk en voor betaalde werkuren. Vanaf de tweede lockdown telt de winkel 38% minder werkers dan in de tijden vůůr de pandemie. Mensen kregen hun flexcontract niet verlengd of zijn zelf weggegaan omdat de werkdruk niet uit te houden was. De achterblijvers vechten voor hun rechten.
Vůůr de pandemie telde winkel ongeveer 1000 betaaltransacties per dag (hier wordt dus niet al het shoppende publiek in de winkel meegeteld). Vanaf april tot en met juni 2021 draaide de winkel op de helft van de capaciteit en zit deze op 90% van de transacties van voorheen. Het management praat over budgettekort en crisis, maar de winst wordt gewoon gemaakt. Uniqlo geeft royaal het geld uit aan het openen van een nieuwe winkel in Den Haag. Maar voor het doorbetalen van drie alleenstaande moeders in de tijd toen scholen en BSO gesloten waren, geeft de winkelgigant niet thuis.
De vrouwen die er werken maken de misstanden bekend - tijdens een bijeenkomst en per brief aan de Benelux manager. Naar hun klachten en eisen wordt niet geluisterd. Tot hun woede heeft de algemeen directeur bepaald dat de beperking van het bezoek aan de winkels door het aantal winkelmandjes te beperken wordt opgeheven op de drukste dag van de week - zaterdag - de dag wanneer hij zelf vrij is. De maat was vol, twee derde van de ingeroosterde werkers heeft zich ziek gemeld. Maar de winst moest gedraaid worden, ten koste van alles. Op die dag hebben vijf werkers de drie verdiepingen bediend en als beloning kregen ze een doosje bonbons. Op dit moment houden de collega’s van Uniqlo een petitie waar ze hun gezamenlijke eisen bekend maken, bijvoorbeeld uitbetaling van de werkelijk gewerkte uren - inclusief overwerk.

8 augustus 2021 Weinig sociaal (2)
De NOS constateert uit een onderzoek dat in Rotterdam de meeste kortingen op bijstandsuitkeringen worden opgelegd. Dan gaat het niet om fraude, maar bijvoorbeeld om het niet verschijnen op een afspraak of het niet eens zijn met het ‘plan van aanpak’, dat de dienst Werk en Inkomen voor je had bedacht. Rotterdam legde in 2019 ongeveer 2400 kortingen op tegenover het grotere Amsterdam 900. Alleen Den Haag kwam met ongeveer 1900 naar verhouding in de buurt.
Honderden mensen gingen met succes in beroep tegen deze korting, maar velen lieten ook een onterechte korting passeren - omdat het een probleem is om naar een advocaat te stappen en omdat zij het risico niet wilden lopen (een deel van) de rechtsbijstandskosten te moeten betalen. Ook wie na bezwaar in gelijk wordt gesteld en het ingehouden geld krijgt uitbetaald, is daarmee vaak niet uit de problemen. Zo krijg je met een onterechte korting te maken met boetes en deurwaarderskosten, als je een schuld niet kon afbetalen. En dat wordt niet door de gemeente betaald.

6 augustus 2021 Weinig sociaal (1)
Uit uitgelekte stukken van woningcorporatie Vestia (in handen van Dagblad010) blijkt dat de woningcorporaties in de stad, die lang hebben meegewerkt met het slopen en ombouwen van sociale huurwoningen, zich nu toch zorgen beginnen te maken over een steeds groter tekort aan betaalbare woningen. Zij hebben aan het gemeentebestuur laten weten dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, maar dat beroept zich op de afspraken (gedeeltelijk geheim) die het met de corporaties maakte in ‘Wijken in Balans’. Hierin gaat het over aantallen te slopen, te liberaliseren en te verkopen sociale huurwoningen in ruil voor een beperkt aantal nieuwe. Het Rotterdamse gemeentebestuur wil met zijn ‘Woonvisie 2030’ een stevige reductie van de sociale woningbouw. Niet omdat er geen vraag naar zou zijn, maar omdat het mensen met weinig geld de stad uit wil jagen.

4 augustus 2021 Pakken wat je pakken kan
Via de Britse krant Financial Times is uitgelekt dat Pfizer voortaan 30% meer krijgt van de Europese Unie voor een dosis coronavaccin – van € 15,00 naar € 19,50 - en Moderna 13% meer - van € 19,00 naar € 21,50. Dit is vastgelegd in nieuwe contracten met de EU voor bij elkaar 2,1 miljard doses, te leveren in de jaren tot 2023. Deze bedrijven boekten grote winsten. Kritiek hierop wordt als gebruikelijk afgeweerd door te zeggen dat zij in armere landen hun prijzen naar beneden zullen aanpassen. Die moeten dan wel achterin de rij aansluiten. Ook wijzen ze naar de hoge ontwikkelkosten. De research is echter voor een groot deel niet door de farmaconcerns zelf betaald. Behalve van onderzoek aan met belastinggeld betaalde universiteiten, kregen de concerns voor de vaccinontwikkeling extra geld van onder andere de Amerikaanse regering. Bij een eerdere confrontatie over de hoge prijzen was topman Bourla van Pfizer eerlijker door te wijzen op de hoge economische kosten van niet goed vaccineren. In het kapitalistisch jargon heet het dat Pfizer de marktwaarde van zijn product kapitaliseert, terwijl het in feite de wereld chanteert met een product dat grotendeels door anderen is ontwikkeld. Miljardenwinsten gaan naar aandeelhouders, die niets aan de ontwikkeling en de productie van de vaccins hebben bijgedragen.

2 augustus 2021 Gekochte milieuwetenschap
Het London Science Museum plande een tentoonstelling ‘Our Future Planet’ over verschillende manieren om de klimaatdoelstellingen te halen door het reduceren van de CO2-uitstoot. Het museum vroeg of Shell de tentoonstelling wilde sponsoren. Dat wilde Shell wel, maar dan moest het museum “iedere mededeling of publiciteit vermijden dan wel zich anders onthouden van enig gedrag of zaak die gezien kan worden als het afbreuk doen dan wel beschadigen van de goede naam en reputatie van de sponsor.” Een Engelse actiegroep kwam hier achter met een beroep op de Britse versie van de Wet Openbaarheid Bestuur. Shell blijft beweren dat het de onafhankelijkheid van het museum voldoende respecteert.

26 juli 2021 Nederlands koloniaal bestuur
In het vakbondshuis van de FNV in Amsterdam opent voorzitter Elzinga de Louis Doedelzaal. Deze is genoemd naar de Surinaamse vakbondsleider Louis Doedel, die op 26 juli 1905 in Paramaribo werd geboren. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw kwamen Surinamers steeds meer in opstand tegen het koloniale regime en de armoede. Zij organiseerden zich in vakbonden. In de Volksbond werd gestreden voor werk en inkomen voor het grote aantal werklozen. Het Nederlandse koloniale bestuur trachtte dit verzet kapot te maken. Door het hard onderdrukken van strijdbare demonstraties, maar ook door gericht leiders in die strijd aan te pakken. Zo werd Anton de Kom in 1933 naar Nederland verbannen.
Louis Doedel, die als voorzitter van de Surinaamse Volksbond een petitie bij de toenmalige gouverneur Kielstra wilde aanbieden, werd niet toegelaten. Hij gaf echter niet op en kwam terug met zijn gezicht wit gemaakt met klei. Dan laat Kielstra hem oppakken en ‘ter observatie’ overbrengen naar een psychiatrische kliniek. Daar komt hij pas in 1980 weer uit. De slavernij mag zijn afgeschaft - wie voor zijn rechten opkomt wordt keihard aangepakt. Doedel is helemaal niet gek, maar blijft opgesloten en wordt intussen waarschijnlijk gek gemaakt. Zijn medisch dossier is ‘zoek’. Hij wordt vergeten en pas een paar jaar na de onafhankelijkheid komt er weer aandacht voor hem. Hij wordt uit de kliniek gehaald, maar sterft na een paar dagen. In Suriname werd zijn belangrijke bijdrage aan de strijd van de Surinamers voor hun rechten bekend.

24 juli 2021 Staatsbank financierde moordenaar
In Honduras is zakenman en gewezen officier Castillo veroordeeld als opdrachtgever voor de moord in 2016 op de milieuactiviste Berta CŠceres - coŲrdinator van de Hondurese Raad van Inheemse Organisaties (COPINH). CŠceres verzette zich met haar organisatie tegen het bouwen van een stuwdam, waarbij grote stukken land van de inheemse bevolking onder water zouden komen. Castillo had grote economische belangen in het project. Dit werd financieel met miljoenen gesteund door de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) - voor 51% eigendom van de Nederlandse staat. Deze heeft als officiŽle taak ‘particuliere investeringen in ontwikkelingslanden steunen met het oog op de ontwikkeling van een land’. Maar jarenlange waarschuwingen van NGO’s als Oxfam, dat de stuwdam ten koste van de bevolking werd doorgedrukt, werden door de FMO in de wind geslagen. Zelfs na de moord op CŠceres in 2016 zei de bank nog, dat haar ‘van verzet niets gebleken was’. Nabestaanden van CŠceres hebben intussen vastgesteld dat een deel van de door FMO ter beschikking gestelde miljoenen door Castillo gebruikt is om de moord op CŠceres ‘door onbekenden’ te organiseren. Zij zijn van plan een rechtszaak tegen de bank aan te spannen, omdat die de moord indirect mogelijk heeft gemaakt. De FMO is op meer dubieuze zaken betrapt, zoals het investeren in bepaald niet duurzame palmoliebedrijven in Congo.

23 juli 2021 Overheidssteun voor winst
Het had als een hamerstuk behandeld moeten worden, maar er kwam te veel verzet: multinational DSM wil zijn hoofdkantoor vanuit Heerlen verhuizen naar Maastricht en zou als bijdrage in de kosten van de provincie Limburg € 1,75 miljoen subsidie moeten krijgen, naast eenzelfde bedrag van de gemeente Maastricht. Het concern, dat tegenwoordig vooral voedingsingrediŽnten maakt en kunststof-materialen voor onder andere de auto-industrie, is niet bepaald noodlijdend. Vorig jaar maakte het ondanks corona een winst van € 508 miljoen bij een omzet van € 8,1 miljard. Maar DSM had gedreigd zonder subsidie helemaal uit Limburg te vertrekken. Heerlen (midden in het mijngebied waar meer dan honderd jaar geleden tienduizenden mijnwerkers zwoegden voor de winsten van De Staats Mijnen) had, vond de directie, nu te weinig allure om er het hoofdkantoor van een belangrijke multinational te laten staan. Maastricht zou, met wat smeergeld, kunnen. Tot woede van Heerlenaren, waar toch al veel werkloosheid is en sociale problemen. Zij organiseerden een protestdemonstratie De subsidie van de provincie zou nota bene moeten komen uit een pot bestemd om de centra van wijken, dorpen en kleine kernen op te knappen. Opmerkelijk detail: topvrouw van DSM Nederland is Edith Schippers, inderdaad de VVD-minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die tijdens de regeringen Rutte I en II zoveel bezuinigingen doorvoerde in de zorg.

20 juli 2021 CO2-uitstoot daalt niet
Het Internationaal Energie Agentschap (IEA), toch zeker geen milieuorganisatie, waarschuwt dat in 2023 de grootte van de CO2-uitstoot een nieuw record zal bereiken. Zij wijst erop dat slechts 2% van alle investeringen in duurzame energie wordt gedaan en dat is veel te weinig om zelfs de te lage doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord (2015) te halen. Samen met het IMF had het IEA berekend dat er met het oog op die doelstellingen tot en met 2023 in totaal 1000 miljard dollar in duurzame energie geÔnvesteerd moest worden, maar de geplande duurzame investeringen in energie tellen in die periode tot niet meer op dan 380 miljard. Twee maanden geleden adviseerde de IEA direct te stoppen met de bouw van kolencentrales en met het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden. Tot nu toe heeft alleen Groenland gezegd geen vergunningen meer uit te geven voor het zoeken naar olie en gas.

15 juli 2021 Doel regering bij coronabestrijding
VVD-premier Rutte is woedend over een motie, ingediend door kamerlid Simons (Bij1). Die verwijt de regering een corona-strategie van ‘laten uitrazen van het virus’, die in Nederland 30.000 doden gekost heeft. Maar feit is dat Rutte niet alleen in het voorjaar van 2020 zelf sprak over het opbouwen van groepsimmuniteit, maar van begin af aan de hele coronapolitiek van de regering vooral gericht was op vooral het tegengaan van de maatschappelijk-economische gevolgen van de pandemie. Afgezien van de horeca, de recreatie en de cultuursector ging de rest van de economische sectoren gewoon door met produceren en winst maken en werden besmettingen in bedrijven en op bouwplaatsen slechts bij uitzondering in Den Haag besproken. Het testen kwam pas laat op gang, belangrijkste criterium was steeds dat de IC’s niet overbelast mochten raken. Bij de reeks versoepelingen van 26 juni zegt minister De Jonge (CDA) er rekening mee gehouden te hebben dat veel jongeren besmet zouden kunnen raken. Door de knullige doorvoering van de versoepeling nam het aantal besmetting zo veel toe dat met code rood het internationaal (handels)verkeer in gevaar komt. Dat is niet de bedoeling van de regering en daarom worden de touwtjes weer aangetrokken.

15 juli 2021 Klimaatopwarming zorgt voor ongeziene regenval
In de afgelopen dagen is er extreem veel regen gevallen waarbij vooral Zuid-Limburg zwaar getroffen is, maar ook elders zijn er diverse campings en huizen langs de rivieren ontruimd. In steden en dorpen in Zuid Limburg zoals Valkenburg, Gulpen en Heerlen staat het water zeer hoog, zijn er huizen en kelders ondergelopen en snelwegen afgesloten. Zelfs een complete brug werd weggevaagd, de stroom is uitgevallen en ga zo maar door. Maar ook in Midden en Noord Limburg zoals Roermond en Venlo is het raak met overstromingen. In diverse steden worden mensen geŽvacueerd. De overstroming zorgt voor menselijk leed en voor immense schade - zeker voor de arbeiders en arbeidsters met hun lage loontjes.
De Nederlandse overheid zegt dat ze nu kan testen of de aanpassingen die gedaan zijn ter voorkoming van het onderlopen van steden en dorpen werken. Dit blijkt dus niet het geval.
In de omliggende landen is de ramp vooralsnog nog vele malen groter, zoals in BelgiŽ in het Waalse Chaudfontaine en de stad Luik, waar er duizenden mensen geŽvacueerd moesten worden vanwege het binnenstromende water. In Duitsland zijn grote aantallen doden te betreuren, voor honderdduizenden geen elektriciteit. Waar het water hoog stond in de straten zijn er zelfs huizen ingestort en meegesleurd.
Dat er een zware regenbui valt komt wel eens voor aldus de weermannen, meestal is dat dan eens in de honderd jaar. Echter door de klimaatopwarming wordt het iets dat we steeds vaker te zien krijgen in Nederland en de omliggende landen. Hoog tijd om het tij te keren en met socialistische oplossingen te komen voor het klimaatprobleem!

14 juli 2021 Principeakkoord CAO Metalektro
Na vijf maanden van stakingen (meestal in estafettevorm, begin deze maand een keer landelijk) wordt door de vakbonden en de ondernemersorganisatie FME van de metaalbedrijven een principeakkoord gesloten over een tweejarige CAO. Tijdens deze twee jaar worden de lonen met in totaal 5,3% verhoogd: 2,3% per 1 juli 2021, met compensatie voor de eerste zeven maanden voor wie bij het aflopen van de oude CAO op 1 december 2020 in dienst was en 3% per 1 februari 2022. Dat is flink meer dan de 2,25% voor twee jaar die FME lang bood met als smoes de coronaproblemen van een paar bedrijven, maar veel minder dan de 5% per jaar die de vakbond eiste. Positief is dat de jeugdlonen helemaal worden afgeschaft voor 18-plussers en dat vrouwen met dezelfde functie en opleiding ook hetzelfde loon moeten krijgen als mannen. Verder is afgesproken dat 2400 uitzendkrachten een vast contract aangeboden zullen krijgen, al is het onduidelijk hoe hard deze toezegging is. Het probleem van de hoge werkdruk van veel collega’s wordt grotendeels naar commissies verwezen. Het aantal overwerkuren waartoe men verplicht kan worden wordt verlaagd tot tien uur in de vier weken.
Onder deze CAO, die geldt voor 160.000 mensen, vallen grote bedrijven als DAF, Scania, Fokker, VDL, ASML, Siemens - maar ook veel kleinere. Het vakbondsbestuur geeft niet alleen een positief advies voor het principeakkoord, maar gaat er op voorhand maar vanuit dat de leden het daarmee eens zullen zijn: zij trekt twee maanden uit voor stemming door de leden, terwijl de acties worden stilgelegd.

13 juli 2021 Honger neemt toe
Op dit moment lijden volgens Oxfam Novib 155 miljoen mensen op de wereld honger. Dat zijn er 20 miljoen meer dan vorig jaar. Daarbij zijn 500.000 mensen met catastrofale honger: zij dreigen op korte termijn te overlijden aan voedselgebrek. Als de belangrijkste oorzaken ziet Oxfam oorlogen en andere conflicten, verder de klimaatcrisis en de coronapandemie. Bij de coronapandemie is de oorzaak van de honger het niet kunnen werken door een lockdown of het voedsel niet kunnen vervoeren. Van honger als gevolg van de klimaatcrisis is de situatie in het zuiden van Madagaskar een schrijnend voorbeeld: daar lijden 400.000 mensen extreme honger en een miljoen dreigen in dezelfde situatie te komen na vijf jaar van extreme droogte, die de oogsten doet mislukken. Een gevolg van de klimaatcrisis, dat zich de komende jaren naar andere landen in de buurt zoals Angola dreigt uit te breiden. De NGO ziet in twee van de drie gevallen (burger)oorlogen en conflicten als oorzaak van de honger. Daarbij gaat het om imperialistische oorlogen om de zeggenschap in een bepaald land, zoals in Jemen. Of om conflicten die vaak hun oorsprong vinden in klimaatproblemen, waarbij mensen naar andere gebieden trekken op zoek naar eten. Of omdat grootgrondbezitters en concerns landerijen in beslag nemen voor grondstoffen, soja en andere handelsproducten - ten koste van de voedselvoorziening van de mensen. Wie om oorlog en honger te ontvluchten naar Europa wil, wordt daar met behulp van EU-organisatie Frontex en de Turkse dictator Erdogan tegengehouden.

12 juli 2021 Covid-19 gebruikt voor extra uitbuiting
De wereldfederatie van vakbonden ITUC zegt dat de schending van arbeidsrechten in de wereld de afgelopen acht jaar niet zo hoog geweest is als sinds de coronapandemie zich verspreidt. Dit is te zien in de jaarlijkse GlobalRightsIndex 2021 van de vakbondsfederatie. De pandemie werd gebruikt om werkende mensen op straat te zetten, om te weigeren CAO-onderhandelingen te voeren, om vakbondsacties te verbieden en zich met het persoonlijke leven van de mensen te bemoeien. In 74% van de landen uit de index komen schendingen van het recht op vorming of lid worden van een vakbond voor, in 79% van de landen wordt het recht op collectieve onderhandelingen beperkt en in 87% van de landen het stakingsrecht. Volgens de index zijn de tien landen met de meeste bedreiging van de arbeids- en vakbondsrechten Bangladesh, Wit-Rusland, BraziliŽ, Colombia, Egypte, Honduras, Myanmar, de Filipijnen, Turkije en Zimbabwe. En dat heeft meer consequenties dan een laag loon.
Een paar dagen na de publicatie van de index komen in een voedingsmiddelenfabriek bij Dacca in Bangladesh meer dan 50 arbeiders om bij een brand – voor een deel kinderen. Tussen de machines lagen brandbare stoffen en hoeveelheden plastic opgeslagen en een deel van de deuren zat op slot. De eigenaren worden door de politie gearresteerd, maar na alle eerdere soortgelijke rampen, zoals het instorten van het acht-verdiepingengebouw met textielfabrieken Rana Plaza in april 2013 met meer dan 1100 doden en tweemaal zoveel gewonden, is er blijkbaar nog steeds geen serieuze inspectie van de bedrijven. Reden waarom veel westerse bedrijven er hun goedkope productielocatie zoeken. Het hangt geheel van de macht van de vakbonden af, of dergelijke levensgevaarlijke arbeidsomstandigheden serieus worden aangepakt. Die hebben, gesteund door westerse actiegroepen na Rana Plaza in een deel van de textielindustrie verbeteringen voor elkaar gekregen, maar moeten die strijd met veel opofferingen, ontslag, arrestatie en soms zelfs de dood voeren.

11 Juli 2021 Vervuiler betaalt juist niet
Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert uit een onderzoek dat de bedrijven die het meeste broeikasgas uitstoten het minst betalen. Dat betalen gebeurt vooral door de huishoudens van werkende mensen en kleinere bedrijven. Bij de energiebelasting op gas en op elektriciteit zijn verschillende schijven. Bij de energiebelasting op gas betalen juist de allergrootste verbruikers veel minder belasting. In het geval van elektriciteit is de milieuschade in de derde en vierde schijf vele malen groter dan door belastingen wordt goedgemaakt. Dat zijn de schijven waar grootverbruikers onder vallen. In de eerste en tweede schijf is de belasting juist te hoog in verhouding tot klimaatschade, zegt het PBL. In die schijven vallen huishoudens en veel mkb'ers. Bovendien wordt bij de belastingheffing geen rekening gehouden met hoe de energie is geproduceerd, duurzaam of niet. Daar komt bij dat de ODE-belasting (Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie) voor het overgrote deel voor rekening komt van verbruikers in de eerste twee schijven. De opbrengst van deze opslag is bedoeld om de energietransitie te financieren.
Daar kunnen we aan toevoegen dat de lobby van de grote bedrijven intussen wel bepaalt waar de opbrengst van de ODE aan besteed wordt: niet aan echte klimaattransitie, maar aan het creŽren voor Shell en anderen van de mogelijkheid om langer door te gaan met fossiele brandstoffen door CO2-opslag onder de Noordzee.

8 juli 2021 Subsidie voor fossiel
In het Urgenda-vonnis van 2015 kreeg de regering tot 2020 de tijd om de uitstoot van CO2 in Nederland met 25% terug te dringen (vergeleken met 1990). Nu blijkt dat dit vorig jaar (ondanks de verminderde uitstoot door de corona-epidemie) niet is gehaald. En dit jaar neemt de uitstoot juist weer toe. De milieubeweging dringt aan op extra maatregelen, zoals het sluiten van een kolencentrale. Maar staatsecretaris YeşilgŲz (VVD) van Economische Zaken beweert doodleuk dat een demissionaire regering zo’n besluit niet kan nemen. Diezelfde demissionaire regering kende in mei wel een subsidie van € 2 miljard toe aan het Porthos-project, waarmee Shell en ander fossiele bedrijven CO2 willen opslaan onder de Noordzee. Dan kunnen ze, vinden ze, nog een tijd doorgaan met het te gelde maken van hun fossiele voorraden.
Maar daarmee is gelijk de subsidiepot bijna leeg. Projecten om aardwarmte als duurzame energie te ontwikkelen op Voorne en Putten en in het Westland krijgen te horen dat daar geen geld meer voor is. Terwijl de gevolgen van de klimaatopwarming zich op steeds meer plaatsen laten voelen, is de regering alleen bezorgd om de winst van Shell en andere fossiele bedrijven.

8 juli 2021 Grond sociale huur twee keer zo duur
Vier rechtse partijen (VVD, CDA, D66, Leefbaar) in de Rotterdamse raad willen de grondprijzen voor sociale huurwoningen tweemaal zo hoog maken, met als excuus dat omliggende gemeenten ook zoveel vragen. Dit zou als consequentie hebben dat woningbouwcorporaties duurder uit zijn en dan minder sociale huurwoningen bouwen - of van slechtere kwaliteit, of de huur verhogen. Door sloop en verkoop is het voor mensen met weinig geld toch al zeer moeilijk een betaalbare woning te vinden. In de gemeenteraad staken de stemmen over het voorstel. Na de zomer zal opnieuw worden gestemd.

5 juli 2021 Gratis werken voor Wibra
In de Retail-nonfood-CAO waar textielbedrijf Wibra onder valt zijn min-max-contracten opgenomen: iemand die in een winkel werkt krijgt een afgesproken aantal uren per week betaald, maar kan verplicht worden de ene week meer uren te werken, de andere minder - afhankelijk van drukte, ziekteverzuim enzovoort. Aan het einde van het jaar wordt afgerekend. Als er min-uren over zijn, vervallen die. Door de corona-epidemie konden de winkels een tijd niet of niet volledig open, maar daarvoor heeft het textielbedrijf, zoals vele anderen, via de NOW de loonkosten voor niet-gewerkte uren bijna geheel doorbetaald gekregen uit belastinggeld.
Wibra denkt: tweemaal vangen! Het bedrijf verplicht het winkelpersoneel met zo’n min-max-contract de door corona te weinig gewerkte uren ook nog eens gratis in te halen. Vakbond FNV stapt naar de rechter, maar die geeft Wibra gelijk. Hij doet net of het niet veel is door het gemiddelde aantal in te halen uren van ruim 23 uur voor te stellen als 40 minuten in de resterende weken van dit jaar. Juridisch verwijst hij naar de ruime omschrijving van de plicht tot inhalen van uren in de CAO. Een CAO, afgesloten met het CNV en andere kleine bondjes, die de FNV niet getekend heeft.
Wibra laat merken dat de boosheid van het personeel en de negatieve publiciteit die de kwestie haar gaf goed is aangekomen. Ze spreekt van een ‘haatcampagne’ van de vakbond, maar deelt mee maar een deel van de uren te laten ‘inhalen’.

3 juli 2021 Gezondheid en milieu opgeofferd
Uit onderzoek van het Noord-Hollands Dagblad blijkt dat het hoofd van de GGD Kennemerland rapporten van zijn dienst heeft veranderd om te verbergen hoeveel ongezonde stoffen Tata Steel uitstoot. En vooral om te verbergen dat dit onder andere er de oorzaak van is dat in de regio 25% meer mensen aan longkanker lijden - in sommige wijken zelfs 50% meer dan gemiddeld. Directeur Van der Velden schrapte persoonlijk de naam Tata Steel uit een rapport en verbood die naam in soortgelijke rapporten te noemen. Ook suggereerde de GGD dat het grote aantal longkankerpatiŽnten aan roken te wijten zou zijn. Het verhullen van een misdrijf, maar Van der Velden is niet opgepakt.
Twee dagen eerder publiceerde de Algemene Rekenkamer (AR) een onderzoek naar de controle op het gebruik van chemische stoffen door bedrijven, een taak van inspecteurs van de regionale omgevingsdiensten en van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat blijkt een chaos. Als ze misstanden aantreffen, wordt die door de ene inspecteur zus en door de andere zo beoordeeld en zo slecht geadministreerd dat moeilijk is terug te vinden wat er precies gebeurt is. In het bijzonder is niet na te gaan welke bedrijven vaak giftige stoffen op het milieu lozen - direct in de lucht, op land of in (grond)water of via verkeerd verwerkt afval. De AR zoekt dat zelf uit en constateert dat tussen 2014 en 2019 zo’n 80 bedrijven verantwoordelijk waren voor de helft: 1750 overtredingen, de helft van de geconstateerde overtredingen. Eťn van de 80 bracht er 100 op zijn naam. De AR geeft geen namen van bedrijven, adviseert wel de regering dat te doen, maar duidelijk is dat Shell, Tata en Chemours hier bij zitten. Er is ook geen overzicht van de opgelegde sancties. Volgens de AR zijn die sancties zo laag dat deze op veel bedrijven weinig indruk maken. In die vijf jaar werd slechts zes maal een bedrijf gesloten en slechts een paar bedrijven kregen een boete van meer dan € 50.000. Het is duidelijk, dat deze situatie niet een kwestie is van persoonlijke fouten of een slechte organisatie. De staat is van de grote bedrijven, dus is de winst van die bedrijven belangrijker dan de gezondheid van mensen en milieu. Een maatschappij waar niet de winsten maar de behoeften van de werkende mensen leidend zijn, dat is het echte socialisme - dringend nodig.

1 juli 2021 Grote cadeaus voor grote bedrijven
Het FNV-bestuur is boos over ‘het presentje ter waarde van meer dan twee miljard, dat het demissionaire regering de ondernemers toeschuift in de vorm van een tijdelijke verlaging van de WW-premie’. Drie eerdere pogingen van de regering om zo een ‘presentje’ uit te delen (dividendbelasting, verlaging vennootschapsbelasting, BIK) mislukten. Maar voor de grote bedrijven wordt alles op alles gezet. ‘Schaamteloos’ is de kwalificatie van vicevoorzitter Jong van de FNV over deze aanslag op de WW-gelden. Zij wijst er onder andere op dat een WW-kas met minder geld gebruikt zal worden om op de WW te bezuinigen. Daarentegen is het juist hard nodig de grote afbraak van de WW-rechten in de afgelopen jaren ongedaan te maken. De bond heeft ook uitgerekend dat het bedrag dat hierdoor aan de bedrijven wordt toegeschoven ongeveer even hoog is als de gemiddelde loonsverhoging van 1% die werkende mensen dit jaar tot nu toe kregen. Het vakbondsbestuur eist alleen compensatie voor de WW-pot. Wie moeten dat opbrengen? Voor vakbondsleden alle reden om zich hard te maken voor de eis: ‘stop met het uitdelen van presentjes en blijf met je handen van de WW-premie af!’

1 juli 2021 Viering Keti Koti
Op donderdag 1 juli 2021 werd Keti Koti (verbroken ketenen) gevierd. De herdenking van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniŽn Suriname en de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863. Afgeschermd van de gewone mensen bij het slavernij monument in het Oosterpark biedt burgemeester Halsema van Amsterdam op 1 juli ten overstaan van voornamelijk mensen in pak excuses aan voor het slavernijverleden van Amsterdam. De geschiedenis van de slavernij werd onder andere  aangeklaagd door de communist Anton de Kom in het boek ‘Wij slaven van Suriname’. De eerste juli wordt in Suriname breed gevierd als ‘Dag der Vrijheden’. In Nederland wordt ook geijverd voor 1 juli als Nationale Feestdag. Een Keti Koti-dag, een Anton de Kom-dag voor de uitbanning van iedere vorm van uitbuiting, onderdrukking en racisme.

28 juni 2021 Hulp bij Greenwashing
VVD en CDA zeggen dat een nieuwe regering de industrie gaat helpen om ‘groener’ te produceren. Want, zegt VVD-kamerlid Erkens: "Je kunt niet de industrie zijn gang laten gaan en alle lasten bij huishoudens leggen." Maar waar VVD en CDA over spreken is niet over harde eisen aan de bedrijven om de uitstoot ten koste van de winsten veel verder terug te dringen, maar over ‘hulp’ (vette subsidies) voor de bedrijven bij het omschakelen naar duurzame energie. Een aanbod om de subsidiekraan naar de bedrijven wijder open te zetten, want nieuw is deze politiek zeker niet. Kijk naar de € 2 miljard voor CO2-opslag onder de Noordzee. Bovendien betalen de mensen die subsidies sowieso, onder andere via de ODE—belasting op hun energierekening. Dus net doen of de partijen de huishoudens willen ontlasten is je reinste oplichterij. De media spelen hun rol door dit bedrog een ‘politieke doorbraak’ te noemen.

26 juni 2021 Asociale sloopwethouder
Het gemeentebestuur van Rotterdam voert een beleid om zoveel mogelijk Rotterdammers met een laag inkomen de stad uit te werken en te vervangen door beter betaalden. Daartoe worden duizenden betaalbare huurwoningen gesloopt of door corporaties verkocht. Het gemeentebestuur schuwt daarbij ook gesjoemel met cijfers niet, zoals het meetellen van studentenflats en vrije sectorwoningen als sociale huurwoning. In de afgelopen week werd begonnen met de sloop van de Tweebosbuurt. De bewoners die zich jarenlang tegen deze sloop van sociale huurwoningen hebben verzet, laten weten het kapot maken van hun buurt heel erg te vinden, maar de strijd en haar lessen ook tegen andere en toekomstige sloopprojecten van corporaties in samenwerking met het gemeentebestuur in te zetten. Dat irriteert Kurvers mateloos. Daarbij heeft de strijd tegen de sloop van betaalbare huizen ook de aandacht van een VN-instantie getrokken, die deze maand in een rapport uitsprak dat voor arme Rotterdammers het mensenrecht op een fatsoenlijke en betaalbare woning wordt bedreigd. Zo’n uitspraak is niet leuk voor het imago van Rotterdam.
In de gemeenteraadsvergadering beweert wethouder Kurvers (VVD) dat actievoerders als Menno Janssen en Wijnand Kurvers op ‘ongeoorloofde wijze’ actie voeren tegen sloopplannen van de gemeente. Hij wil daar maatregelen tegen nemen. Nieuw VN-rapport?

25 juni 2021 Beloften niets waard
De prijs op de Nederlandse gasbeurs is de laatste 13 jaar niet zo hoog geweest en gaat richting de € 30 per megawattuur. Het lijkt daarom niet toevallig dat minister Blok (VVD) de kamer laat weten dat de beloften aan de inwoners van Groningen om de gasproductie zo snel mogelijk terug te dringen ‘waarschijnlijk niet gehouden’ kunnen worden. Zijn voorganger Wiebes had beloofd dat in 2022 het laatste gas naar boven gehaald zou worden, tenzij er een extreem koude winter kwam. Blok schrijft nu dat er tot 2025 ruim een miljard kuub gas per jaar gewonnen moet worden. Het voor komend gasjaar (oktober 2021 – oktober 2022) gestelde maximum van 3,9 miljard kuub zal ook wel overschreden worden. Blok is wel zo handig net te doen alsof de NAM hier niets mee te maken heeft, maar dat haar klanten zo snel geen alternatief kunnen vinden. Dat langer gas winnen ook meer kans op aardbevingen voor de inwoners van Groningen zal betekenen: dat is niet de zorg van Blok en de NAM en Shell en Exxon.

12 juni 2021 Parlementaire omgangsvormen
Het uitgelekte rapport van ex-CDA-kamerlid Omtzigt werpt weer eens een helder kijkje op het parlementaire bedrijf. Liegende en elkaar bedreigende politici, kleine clubjes die beslissen over wie waar op de lijst komt en het CDA dat zich volgens Omtzigt om laat kopen met geld voor de verkiezingscampagne. Bureaucratisch centralisme ten dienste van grote kapitalistische concerns. Wie zich bedrogen voelt mag over vier jaar op een andere partij stemmen - met een grote kans dat een nieuwe teleurstelling volgt.
In het socialisme zou een volksvertegenwoordiger, die zijn afspraken met de kiezers schendt, door diezelfde kiezers kunnen worden afgezet en vervangen door iemand die werkt voor het welzijn van de massa.

11 juni 2021 Storing Chemelot pas week later openbaar
Bij het bedrijf Anqore op het bedrijventerrein Chemelot in Geleen zijn door storingen giftige stoffen als blauwzuur en acrylonitril vrijgekomen. Het ging aldus de directie om zeer kleine hoeveelheden die door velerlei omslachtige procedures pas een week later aan de omliggende gemeenten gemeld werden. Blauwzuur en acrylonitril zijn zeer giftig. De laatste is een grondstof voor de vervaardiging van plastics voor onder ander latex handschoenen en speelgoed. Er zijn geen klachten binnengekomen aldus de directie, voornamelijk omdat in tegenstelling tot fakkelen er niks te zien en of te horen viel.

10 juni 2021 Kernenergie niet duurzaam
Een meerderheid van de tweede kamer neemt een motie aan die de regering opdraagt in de Europese Unie te lobbyen voor de erkenning van kernenergie als duurzame energiebron. De motie werd ingediend door rechts en extreemrechts: leden van de VVD, het CDA, de SGP - en JA21. De bedoeling daarvan is dat de bouw van nieuwe kerncentrales dan in aanmerking zou komen voor allerlei subsidies voor de ‘energietransitie’.
Kernenergie is echter niet duurzaam, als je rekening houdt met alle CO2 die vrijkomt bij de bouw van kerncentrales en de winning en verwerking van de brandstof uranium - en de opslag voor vele tienduizenden jaren van het afval. Bij ongelukken met een kerncentrale zijn de gevolgen zeer ernstig. Zeker in een kapitalistische maatschappij, waarin alles ondergeschikt is aan de winst, is de kans daarop altijd reŽel.
De nieuwe staatssecretaris voor Economische zaken, Yelşilgoz (VVD), is ook voorstander van kernenergie maar wil de motie niet uitvoeren vanwege meningsverschillen in de huidige regeringscoalitie.

10 juni 2021 Miljardairs betalen niet
Amerikaanse miljardairs betalen nauwelijks belasting over hun vermogen. Dit blijkt uit gelekte documenten van de Amerikaanse belastingdienst, die onderzoeksplatform ProPublica heeft gezien. Dit wordt enerzijds bereikt door aftrekposten voor ‘goede doelen’ - waar ze graag gebruik van maken. Doelen die de miljardairs zelf goed vinden, wel te verstaan. Verder betalen ze pas belasting over de stijging van hun vermogen, wanneer ze de duurder geworden aandelen en dergelijke verkopen. Zo steeg het vermogen van de 25 rijkste Amerikaanse miljardairs tussen 2014 en 2018 met 401 miljard dollar. Van die 401 miljard werd maar 86 miljard als inkomen geregistreerd, waarover13,6 miljard belasting moest worden betaald. In feite was de effectieve belastingdruk voor de miljardairs dus 3,4%. Door dit soort constructies zal een verhoging van het percentage van de winstbelasting, die president Biden aankondigde, de miljardairs niet veel kosten.
Overigens is de Amerikaanse federale politie FBI een onderzoek begonnen: naar wie de belastinggegevens heeft gelekt.

8 juni 2021 Slechte lucht tast gezondheid aan
‘Laat de nieuwe regering eindelijk de slechte luchtkwaliteit in Nederland met voorrang aanpakken. Die is vooral slecht in Rotterdam en andere grote steden en industriegebieden, maar voldoet vrijwel nergens aan de kwaliteitseisen van de EU, laat staan aan die van de Wereldgezondheidsorganisatie, die tweemaal zo streng zijn.’ Dit staat in een petitie die namens een groep van longartsen, wetenschappers en patiŽntenorganisaties aan de tweede kamer wordt overhandigd.
Longarts De Kleer van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam wijst erop dat de invloed van de luchtvervuiling, waaronder fijnstof en stikstof, vooral slecht zijn voor kinderen – bij hen zijn de longen noch in ontwikkeling. Bij een op de vijf kinderen met astma is een verband te leggen met slechte lucht.
Overigens berekende de Europese Commissie vorig jaar dat in de EU jaarlijks 400.000 doden vallen door luchtvervuiling. Om dit aan te pakken moeten grote concerns veranderingen aanbrengen in hun productie en producten. Vaak zijn het maatregelen die ook noodzakelijk zijn voor het bestrijden van de milieuvervuiling de klimaatopwarming. Die veranderingen kosten veel geld en dat gaat ten koste van de winst.

4 juni 2021 RIVM adviseert te stoppen
Het RIVM geeft het advies om direct te stoppen met de uitstoot van GenX door Chemours in Dordrecht, omdat deze en andere PFAS-stoffen in de gemeten concentraties giftig zijn en het immuunsysteem ondermijnen. Jarenlang kregen ongeruste omwonenden van chemisch bedrijf Chemours (vroeger Dupont) te horen dat zij zich geen zorgen hoefden te maken over de uitstoot van GenX en rustig groente en fruit uit hun volkstuinen konden eten. Hetzelfde hoorden de omwonenden van het bedrijf in Helmond, dat de afvalstoffen van Chemours verwerkt. Ruim een maand geleden spanden Dordrecht en andere omliggende gemeenten een rechtszaak tegen Chemours aan wegens schade aan gezondheid en aan de bodem. Zij verwijten Chemours dat het langer wist dat GenX mogelijk kankerverwekkend is en ook dat de uitstoot ervan veel kleiner gemaakt kan worden - maar dat het dit verzweeg. Zo stootte Chemours in 2017 600 kilo van de GenX-stof FRD via de lucht uit, terwijl dit terug te dringen is tot 3,2 kilo in 2025 - en niet pas in 2030 zoals Chemours beweert. Zo moet het bedrijf ook de uitstoot van GenX in de waterlozingen terug kunnen brengen van 1200 kilo in 2017 naar zes kilo nu.
Het RIVM ziet overigens dat op veel meer plaatsen in Nederland de concentraties van PFAS feitelijk te hoog zijn en adviseert de regering de maximumnormen voor drinkwater zoveel mogelijk te verlagen. PFAS (afkorting voor poly- en perfluoralkylstoffen) komen niet alleen in antiaanbaklagen voor, maar ook in regenjassen, veel voedselverpakkingen en andere producten. Daardoor komen ze veel in het milieu en van daaruit in voedsel en drank terecht.

3 juni 2021 Corona en honger
De wereldvoedselorganisatie van de VN (FAO) meldt een grote stijging van de voedselprijzen. In mei waren die gemiddeld 4,8% hoger dan in april en zelfs 39,7% hoger dan in mei vorig jaar. Die stijging heeft te maken met minder aanbod van voedsel door ziektes en belemmeringen voor productie en transport door de pandemie - en daar maken voedingsconcerns en handelaren gebruik van om de prijzen te verhogen. Dit zal voor de honderden miljoenen mensen - die ook al achter in de rij staan voor vaccinatie - extreme honger betekenen. Er is genoeg voedsel op de wereld voor iedereen, maar het kapitalistisch systeem verhindert dat iedereen genoeg te eten krijgt.

2 juni 2021 SER-advies maakt geen eind aan flex
De SER publiceert een advies om flexibilisering van de arbeid terug te dringen. Ook de vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties (de achterban moet nog wel stemmen, vandaar: ‘conceptadvies’) tekenen het advies, samen met de vakbondsbesturen. Dit wordt als doorbraak gezien.
Vooropgesteld: een advies is nog geen regeringsbeleid. Maar over het advies valt het volgende te zeggen:
- Om te beginnen zouden de beperkingen van de flexibiliteit niet voor de honderdduizenden studenten en scholieren met een grotere of kleine bijbaan gelden. Terwijl een groot deel van hen met die bijbaan hun studie betalen of het gezinsinkomen ondersteunen.
-De maximale tijd dat iemand bij een bedrijf of uitzendbureau op tijdelijk contract of op een uitzendcontract kan werken zou van nu 5,5 jaar naar drie jaar moeten gaan. De termijn verlengen door onderbrekingen van bijvoorbeeld een halfjaar zou wettelijk verboden moeten worden. Drie jaar flexcontracten is al veel te lang, afgezien van de sluiproutes die gezocht zullen worden.
- En als ondernemers zich afvragen of uitzendkrachten nu voortaan alleen maar bij ‘piek en ziek’ ingezet mogen worden, stelt VNO-voorzitter Thijssen hen gerust: die mogen in de toekomst net zo ingezet worden als nu. Uitzendkrachten zouden vanaf de eerste werkdag wel een gelijkwaardige betaling moeten krijgen als vasten met hetzelfde werk. Kenmerkend is dat voorzitter De Leeuw van de organisatie van uitzendbureaus ABU verklaarde hier achter te staan, terwijl hij net een CAO had afgesloten met het gele bazenbondje LBV. En niet met de vakbonden - FNV, CNV en De Unie - omdat die in de CAO meer zekerheid en dezelfde beloning voor de uitzendkrachten wilden. De Leeuw zal gedacht hebben: ‘Papier is geduldig en tenslotte moet de regering uiteindelijk de wetten willen maken’.
- Nulurencontracten zouden niet meer mogen. Net als nu in verschillende CAO’s is bepaald zou er in ieder geval een minimumaantal uren per kwartaal afgesproken moeten worden. Dit maakt de zekerheid niet erg veel groter.
- Als compensatie voor de mindere flexibiliteit en als stimulans om meer mensen in vaste dienst te nemen zouden bedrijven het recht krijgen hun personeel 20% minder te laten werken en te betalen. De werkers zouden dan wel hun volledige loon krijgen, wat voor 75% uit de WW-pot of iets dergelijks gecompenseerd moet worden. Overigens zou hiervan bij CAO kunnen worden afgeweken.
Hoewel dit beter klinkt dan het plan van de commissie-Borstlap, die de werkers op hun loon zou willen korten, komt het geld dan toch uit de belasting- en premiepot die door alle werkers samen wordt gevuld. Vooral de metaalondernemers van de FME hebben voor deze deeltijd-WW geijverd. Deze bestaat al langer in bijvoorbeeld Duitsland en BelgiŽ en geeft de bedrijven de mogelijkheid om schommelingen in het aantal orders op de staatskas of de WW-pot af te wentelen.
- Om misbruik van zzp‘ers als dagloners te bestrijden, wordt geadviseerd dat in principe iedereen die minder dan € 30 tot 35 per uur verdient in loondienst zou moeten komen, maar ook dit is volgens Thijssen slechts een advies.
- Het advies pleit verder voor verhoging van het wettelijk minimumuurloon, uitkeringen en AOW, maar zegt niet met hoeveel. Verder wil het de termijn van loondoorbetaling door het bedrijf bij ziekte op twee jaar laten en het afkeurpercentage waarbij men recht krijgt op een WIA-uitkering verlagen naar 15%.
En het advies pleit - met steun van de vakbondsbestuurders - voor ‘investeringen’ in onderwijs, innovatie en infrastructuur - waar voor bedrijven veel te halen is in de vorm van subsidies, voorzieningen en opdrachten. De lasten zouden voor de bedrijven overigens voorlopig niet meer mogen stijgen.

1 juni 2021 Meer jongeren in bijstand
Het CBS meldt dat eind maart 433.000 mensen een bijstandsuitkering hadden - 12.000 meer dan een jaar eerder. Naar verhouding was de groei het hoogst bij de jongeren tot 27 jaar. Van hen zaten er 3000 meer in de bijstand dan in maart 2020 - een toename van 9%. Dit zal te maken hebben met het grote aantal mensen met een flexcontract die vorig jaar op straat werden gezet. Dat waren voor een groot deel jongeren, die vaak ook weinig of geen WW-rechten hebben opgebouwd.

1 juni 2021 Overal Chroom-6 bij Defensie
Het ministerie van Defensie heeft lak aan de gezondheid van haar personeel. Eerst bleek in een roestwerende verf die op NAVO-tanks werd gebruikt Chroom-6 te zitten, dat bij mensen die het inademen astma, longfibrose en kanker kan veroorzaken. De stof komt vrij bij bewerking zoals lassen en afbranden van geverfde vlakken. Vooral in het verleden waren er vaak geen persoonlijke beveiligingsmiddelen en afzuiging geregeld.
Vervolgens werd een nieuwe verf in gebruik genomen, die nog meer Chroom-6 bevatte. De verantwoordelijke generaal beweerde ten onrechte dat er geen alternatief was. Uiteindelijk werd voor de militairen die in de NAVO-werkplaatsen gewerkt hadden een schadevergoeding geregeld.
Nu blijkt dat dit soort verf in bijna alle Defensiewerkplaatsen is gebruikt. Door gebrek aan goede beschermingsmaatregelen kunnen ook militairen en burgers, die zelf niet met de verf werkten, de giftige stof binnen hebben gekregen. De leiding van Defensie wist dit. Er hebben in de periode dat de Chroom-6-verf werd gebruikt zo’n 850.000 mensen bij Defensie gewerkt.

31 mei 2021 Klimaatopwarming maakt slachtoffers
In een internationaal onderzoek waaraan vanuit Nederland het RIVM meedeed, wordt geconcludeerd dat er nu extra hittedoden vallen door de opwarming van de aarde. Voor Nederland schatten de onderzoekers het aantal extra doden op 250 mensen per jaar, terwijl de aarde maar een graad warmer is dan voor de industriŽle revolutie.
Nederland loopt achteraan met het produceren van duurzame energie. Het haalt zelfs de verlaagde EU-eis van 14% van het totale energiegebruik niet, maar blijft op 11,1% steken. Dit terwijl het totale energieverbruik vorig jaar lager was door de coronabeperkingen. Om boetes te vermijden koopt Nederland voor zo’n 200 miljoen euro 16 terawattuur (= 16 miljard kilowattuur) duurzame stroom in bij Denemarken.

3 juni 2021 Demonstratie studenten tegen leenstelsel
Op 3 juni verzamelen zo’n duizend studenten zich op het Malieveld om te demonstreren tegen het leenstelsel. De eisen: een basisbeurs voor alle studenten en compensatie voor de ‘pechgeneratie’. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young and United hebben opgeroepen voor de studentenstaking. De demonstranten zelf gaven de vertoning een beetje karakter door de politici uit te joelen, terwijl de organisatie hen weer tot stilte maande.
De onvrede stamt uit de hoge schulden die de studenten oplopen doordat ze veel geld moeten lenen. De gemiddelde schuld zit tegen de 40.000 euro. Terwijl studenten veel meer betalen verloedert tegelijkertijd het onderwijs. Mensen krijgen college in tenten waar ze een livestream bekijken van een college dat ergens anders gegeven wordt. Een ander merkte op dat onderwijs niet meer gezien wordt als ontplooiing maar als een cursus die er zo snel mogelijk doorheen geramd moet worden, ten koste van de leuke en interessante dingen die je kan doen tijdens studeren - zoals vrijwilligerswerk of sport. Verder telt de studieschuld mee bij het kopen van huis. Terwijl eerst beloofd was dat dat geheim zou blijven.
De politieke partijen verantwoordelijk voor de armoede van studenten waren flink vertegenwoordigd op het podium van de LSVB. Een voor een werden ze aan het woord gelaten. Ook mochten er een aantal oppositiekamerleden een duit in het zakje doen. Lekker makkelijk punten scoren maar geen ťťn benoemde het werkelijke probleem, namelijk dat er twee klassen zijn en dat de ene klasse parasiteert op de andere.
Studeren moet weer mogelijk worden zonder schulden, zo zeggen de studenten. De 'Niet mijn schuld'-actie is nu al enkele jaren bezig. Er moet compensatie komen voor de studenten – de pechgeneratie - die veel geld hebben moeten lenen. Dit zijn nuttige eisen, maar het is niet genoeg. De Rode Morgen eist:
- Gratis openbaar onderwijs, opleiding en studie
- Onbelemmerde toegang voor arbeiderskinderen tot scholen en universiteiten
- Weg met de lagere jeugdlonen en lagere uitkeringen voor jongeren
- Goede en betaalbare woningen en woonlasten omlaag

30 mei 2021 Geweld tegen vluchtelingen EU-grens
Een Nederlandse TV-ploeg zag in de regio Evros in Griekenland (die grenst aan zowel Bulgarije als Turkije) een groep mishandelde en door politiehonden gebeten vluchtelingen, van wie zelfs de schoenen waren afgenomen door de Bulgaarse politie. Wat de Griekse politie met de vluchtelingen deed konden ze niet zien. Die wilde geen pottenkijkers en nam de TV-ploeg mee naar het bureau voor een ondervraging.
Mensen die geen asiel krijgen maar ook niet naar Turkije teruggezet kunnen worden, kunnen geen kant op en daar maakt de EU gebruik van. Ze laat de migranten zwerven over de Griekse eilanden of opsluiten in overvolle kampen met maar minimale ondersteuning. Migranten die in EU-wateren of op EU-grond zijn aangekomen worden teruggeduwd of weggejaagd, vaak met geweld. Bescherming van de grenzen? In werkelijkheid wordt door de EU alleen de winst van de grote monopolies beschermd – en de mensen worden afgerekend op hun kosten of baten voor die winst.

29 mei 2021 Regering leurt met miljarden
De regering die zegt de bonus voor het zorgpersoneel te moeten halveren omdat het anders te duur wordt, doet alle moeite om de grote concerns miljardencadeautjes te verstrekken. Eerst werd een plan om de dividendbelasting af te schaffen doorgeprikt als directe gift aan grote multinationals als Unilever. Rutte moest dat plan intrekken. Vorig jaar moest de regering haar plan de concerns dan maar een flinke tariefsverlaging van de winstbelasting te presenteren laten varen. Dat was moeilijk te verkopen gezien de coronacrisis met haar kosten en economische problemen. Vervolgens verzon de regering de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting): bedrijven konden subsidie krijgen op investeringen die voor werkgelegenheid zouden zorgen. Maar die werkgelegenheid was er met de haren bijgesleept om deze subsidie te verdedigen - waar € 4 miljard voor was uitgetrokken. Ondanks alle kritiek zet de regering haar plannen door, maar dan laat de Europese Unie weten dat de smoes voor deze subsidie wel erg doorzichtig is en dreigt deze subsidie - als ze toch wordt uitgekeerd - terug te vorderen met rente. Rutte c.s. zijn echter niet voor ťťn gat gevangen en willen nu het bedrag besteden aan een grote korting op de werkloosheidspremies die bedrijven moeten betalen. Voor de concerns is geen miljard te veel, voor de werkende mensen gaat de knip op de beurs.

28 mei 2021 Stoeltje wisselen
Een dag nadat Shell van de rechter gehoord heeft dat het bedrijf de CO2-uitstoot serieuzer moet gaan bestrijden, laat Shell zien dat het alle middelen in zet om zo lang mogelijk fossiele brandstoffen te blijven winnen en verkopen. De benoeming wordt bekend van ex-staatssecretaris Snel (D66) tot ‘onafhankelijk’ voorzitter van de NOGEPA, de sectororganisatie van dertien bedrijven die in Nederland een vergunning hebben om gas en olie op te sporen en te winnen. Hieronder natuurlijk vooral Shell. De ex-staatssecretaris, afgetreden wegens de schandalige praktijken met de kinderopvangtoeslagen, wordt speciaal aangesteld om ‘de energietransitie te begeleiden’. Dat wil zeggen: om te lobbyen in politiek Den Haag zodat de bedrijven zoveel mogelijk winst kunnen maken met hun fossiele voorraden. D66 geeft zich graag uit voor een ‘groene partij’, maar Snel geeft gelijk zijn visitekaartje af: voorlopig zal volgens hem veel aardgas gebruikt moeten worden - precies het verhaal dat Shell ook vertelt. Snel is overigens niet alleen wegens zijn politieke contacten interessant voor Shell c.s. Hij zit ook in de raad van bestuur van het grootste Nederlandse pensioenfonds ABP - een grote belegger, ook in aandelen Shell. Pensioenfonds nr. 2 (van Zorg & Welzijn) stemde op de laatste aandeelhoudersvergadering voor een motie van ‘Follow This’, die Shell wil verplichten sneller te verduurzamen. Het ABP bleef achter de mooie praatjes van de Shell-top staan, ondanks openlijke protesten van veel van de deelnemers waarvan het de pensioengelden beheert.

27 mei 2021 Shell verliest CO2 rechtszaakbr> De uitspraak van de Haagse rechtbank dat de CO2-uitstoot van het Shell-concern in 2030 45% lager moet zijn dan in 2019 wordt als een grote overwinning gevierd. De zaak was aangespannen door Milieudefensie, Both Ends, ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Greenpeace Nederland, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging en 17.000 particulieren. Een overwinning onder druk van de massa’s mensen die effectieve daden willen tegen de dreigende klimaat-catastrofe.
De uitspraak is ook van belang omdat het de eerste keer op de wereld is dat een concern hiertoe door een rechter wordt verplicht en dat die rechter dit baseert op de mensenrechten van toekomstige generaties. Als de opwarming van de aarde niet beperkt blijft tot 1,5 graad of iets meer zullen miljarden mensen daar ernstige problemen door krijgen. De rechter stelt dat Shell wel mooie woorden spreekt over de noodzaak om te schakelen naar duurzame energie, maar dat het niet zegt hoe het dat in de praktijk gaat brengen. Of beloften doet onder het voorbehoud dat het Shell niet te veel mag kosten.
Samen met klanten en leveranciers stoot Shell jaarlijks ongeveer 1,7 gigaton CO2 uit, dat is acht maal zoveel als heel Nederland en ongeveer 3% van de wereldwijde uitstoot. Van die 100 miljard ton broeikasgas stoot Shell in zijn eigen bedrijven 70 miljoen ton uit. Alleen hiervoor krijgt het concern van de Haagse rechtbank een concrete opdracht: deze uitstoot moet in 2030 45% zijn - dat is 31,5 miljoen ton minder. Het gaat hierbij alleen om de netto-uitstoot: Shell mag de uitstoot ook compenseren door bomen te planten, het mag de CO2 ondergronds opslaan en andere trucs toepassen waarbij de omschakeling naar duurzame energie niet hoeft te worden gemaakt.
Volgens deskundigen kan Shell de opgedragen reductie technisch gezien halen door te zorgen dat er bij de winning van gas minder methaan (een veel erger broeikasgas) weglekt en door in het productieproces meer duurzame energie te gebruiken. Als die deskundigen gelijk hebben, dan moet van Shell worden geŽist dat ze die veranderingen meteen doorvoeren.
De uitstoot bij leveranciers en klanten is alleen serieus te beperken door geen olie en gas meer te winnen en te leveren - maar door over te schakelen op duurzame energie. Hier heeft de Haagse rechtbank geen concrete verplichtingen opgelegd. Shell en de andere concerns moeten gedwongen worden op de kortst mogelijke termijn te stoppen met alle fossiele brandstoffen. Hard nodig om een klimaatcatastrofe te voorkomen.

21 Mei 2021 VNO NCW speelt dubbel spel
SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) onderzocht de lobbypraktijken van de organisatie van grote bedrijven in Nederland op het gebied van maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Daar gaat het bijvoorbeeld om strengere normen voor het milieu en het klimaat in Nederland maar ook over de manier waarop de grondstoffen en halffabricaten die ze gebruiken in andere landen worden gemaakt. En over de sociale voorwaarden waaronder dit gebeurt: leefbare lonen, vakbondsvrijheid, geen kinderarbeid en zeker geen slavernij.
VNO NCW heeft zich jarenlang fel tegen dit soort richtlijnen geweerd, maar is niet zo lang geleden van tactiek gewisseld. Het zegt nu sterk voor wettelijke normen te zijn, maar dan op Europees niveau. Dit om concurrentie tussen Europese landen te voorkomen.
Maar als dan op Europees niveau over dit soort richtlijnen wordt gesproken, lobbyt de  VNO NCW daar ook tegen, samen met de overkoepelende ondernemersorganisatie BusinessEurope. SOMO heeft dit uitgezocht.
Zo noemt VNO NCW in een brief aan alle kamerleden een rapport van EuroparlementariŽr Wolters als voorbeeld: Nederland kan die normen gerust aan Europa overlaten. Tegelijkertijd noemt een lobbyist van de VNO NCW in Brussel de conclusies van het rapport van Wolters ‘volstrekt onwerkbaar’ en het zou ‘draconische sancties’ bevatten. Alle mooie woorden ten spijt is het de winst die uiteindelijk de doorslag geeft.

20 mei 2021 Kankerverwekkende stoffen niet aangepakt
De FNV schrijft in een brief aan minister Koolmees (D66) dat ze eraan denkt uit de Commissie Grenswaarden van de SER te stappen. In dat polderoverleg moet worden vastgesteld in hoeverre mensen bij hun werk aan ziekteverwekkende stoffen kunnen worden blootgesteld, zonder dat dit hun gezondheid teveel aantast. Dat is belangrijk, want jaarlijks sterven naar schatting (RIVM) gemiddeld 3000 mensen aan kanker door blootstelling aan zulke stoffen bij hun huidige of vroegere werk. Uit de SER-commissie komt niets, omdat de ondernemers hun winst belangrijker vinden dan de gezondheid van de mensen die het werk doen. Veel bedrijven nemen ook de bestaande regels niet serieus. Zo houdt 70% van de bedrijven helemaal niet bij hoeveel en welke werkers aan giftige stoffen worden blootgesteld en hoe lang. Zeven procent doet dat maar volledig.
Aan preventiemaatregelen om de blootstelling te voorkomen doet de grote meerderheid van de bedrijven helemaal niets. De controle van de Arbeidsinspectie daarop is minimaal. De FNV eist dat die hier speciaal op gaat letten.

19 mei 2021 Welvaart voor wie?
Vlakbij de tweede kamer in Den Haag bouwt een actiecomitť van onder andere FNV, Woonbond, Ouderenbonden en NIBUD een krottenwijk op - met daarnaast een villawijk. Zij willen daarmee de politici erop wijzen dat het huidige minimumloon en bijstandsuitkeringen niet genoeg zijn om van te leven en dat betaalbare huizen niet te krijgen zijn. De armoede wordt groter wanneer mensen ook met een kostendelerskorting geconfronteerd worden, omdat zij bijvoorbeeld hun hulpbehoevende moeder in huis nemen of een van hun kinderen 21 wordt. Ervaringsdeskundigen, zoals een bijstandsgerechtigde en een postbezorger, maken de enkele kamerleden die bij de actie komen kijken duidelijk wat armoede in werkelijkheid betekent.
Daarom eisen zij verhoging van het wettelijk minimumuurloon naar € 14 en de uitkeringen navenant via de koppeling. Verder het schrappen van de kostendelersnorm en het bouwen van veel meer betaalbare huurwoningen.
En een eenmalige tegemoetkoming van € 150 (alleenstaande) of € 250 (gezin) voor mensen met een uitkering of laag loon voor de extra kosten door de coronapandemie voor verwarming, mondkapjes, leermiddelen voor kinderen enzovoort. Minister Koolmees (D66) zegt nee en wijst naar de bijzondere bijstand van de gemeenten. De ene gemeente doet dat wel, de ander niet. De actievoerders zeggen dat volgens cijfers van de organisatie van rijke landen (OESO) Nederland in Europa bovenaan staat wat betreft vermogensongelijkheid: 1% van de Nederlandse huishoudens bezit 28% van de rijkdom; 10% bezit 68%.

18 mei 2021 Gemeenten bespioneren burgers
Veel Nederlandse gemeenten volgen op grote schaal wat hun inwoners op sociale media zeggen. Dit blijkt uit een onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeenten gebruiken daarbij nepaccounts, waarbij de nieuwsgierige ambtenaren zich als iemand anders voordoen. Zo willen ze niet alleen te weten komen wat voetbalsupporters plannen, maar ook wat er bij een demonstratie te verwachten is, hoe kritische bewoners op een bepaald gemeentebesluit zullen reageren enzovoorts.
Verder wordt op Marktplaats gekeken om te zien of iemand met een uitkering misschien een bepaalde maand met verkoop van spullen wat meer inkomsten heeft. Het gebruik van nepaccounts is in strijd met de wet, maar ook het opslaan van dergelijke gegevens over burgers. Dat is officieel alleen aan politie en veiligheidsdiensten toegestaan en dan met meldingsprocedures en toezicht. Die houden zich daar overigens zelf ook niet aan.
In de afgelopen maanden kwam ook uit dat de Nationaal CoŲrdinator Terrorisme en Veiligheid en het recent opgerichte Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van het leger in strijd met de bestaande wetgeving op grote schaal mensen bespioneren. Tegelijkertijd wordt uit onder andere de toeslagenaffaire geconcludeerd dat de overheid niet goed weet hoe haar besluiten voor de burgers uitwerken. Dat is tekenend voor het karakter van de kapitalistische staat: de eerste opdracht is de mensen in het gareel te houden en te controleren.

16 mei 2021 Solidariteit met de Palestijnen
Wereldwijd zijn er protesten en demonstraties tegen de IsraŽlische aanvallen op het Palestijnse volk. In Nederland zaterdag in Den Haag en Maastricht. Zondag in Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Enschede. In Den Haag kwamen rond de 300 demonstranten - vooral jongeren - op de Hofplaats in Den Haag bijeen voor een protestmanifestaties tegen de IsraŽlische agressie tegen de Palestijnen. Het was georganiseerd door Students for Palestina. Ondanks de miezerige regen was het een enthousiast protest tegen de al 73 jaar durende verdrijving van Palestijnen - nu weer uit hun huizen in Oost-Jeruzalem. Veel jongeren hielden borden omhoog waarop vaak ‘Vrijheid voor Palestijnen’ was verwoord of ‘IsraŽl apartheidsstaat’. Op het Plein was een andere protestmanifestatie - ook met rond de 300 mensen - en hele gezinnen. Ook hier werden veel leuzen geroepen en korte toespraakjes gehouden door wisselende personen. Ook klonk geregeld: ‘Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!’. De manifestatie op het Malieveld trok rond de 400 bezoekers. Veel Palestijnse vlaggen en intimiderend veel politie- en ME-voertuigen.

15 mei 2021 Grieken solidair
In Athene demonstreerden gisteren meer dan 2000 mensen uit solidariteit met het Palestijnse volk. Na een korte mars arriveerde de demonstratie bij de IsraŽlische ambassade, die volledig omsingeld was door de Griekse ME. De deelnemers waren vooral partijen van buitenparlementair links (waaronder de ML-KKE) en Palestijnse organisaties.
De demonstranten scandeerden leuzen waarin ze IsraŽl, de VS en de Griekse regering veroordeelden voor het steunen van IsraŽlische wreedheden. Andere veelgehoorde leuzen waren: ‘Vrijheid voor Palestina!’ en ‘Dood aan het fascisme en imperialisme!’.

14 mei 2021 Al Naqba vandaag
Overal in de wereld vinden solidariteitsdemonstraties plaats met de strijd van het Palestijnse volk, waaronder ook verschillende steden in Nederland. In Jeruzalem voeren Palestijnen wekenlang actie tegen de verdrijving van Palestijnse families uit hun huizen in de wijk Sheikh Jarrah. De zionistische organisatie Nahalat Shimon eist, onder bescherming van de provocatieve IsraŽlische Netanyahu-regering, dat deze huizen - waar de families al vele decennia lang wonen - aan haar worden overgedragen. De tientallen bewoners moeten maar ergens anders onderdak zoeken.
Het verzet van tienduizenden Palestijnen maakt dat de IsraŽlische rechtbank het vonnis even uitstelt, maar zij geeft uiteindelijk toch Nahalat Shimon gelijk: de Palestijnen moeten hun huizen verlaten.
Zo krom is het IsraŽlische apartheidsrecht, dat de Palestijnen nu deze huizen op zouden moeten geven, terwijl zij zelf niet de huizen en landerijen mogen claimen die in 1948 tijdens de Naqba door zionistische aanvallers van hen zijn gestolen. Deze zaak past in het streven van de regering Netanyahu om Oost-Jeruzalem zoveel mogelijk joods te maken, nadat de vorige Amerikaanse president Trump Jeruzalem als hoofdstad van IsraŽl erkende.
In de aanloop naar de rechtszaak maken rechts-extremistische IsraŽli’s amok in de wijk, richten vernielingen aan en molesteren Palestijnen. Op 14 mei houden zionisten, beschermd door de IsraŽlische politie, een provocerende demonstratie door de Palestijnse wijk om ‘Jeruzalemdag’ te vieren (IsraŽl bezette op 14 mei 1967 de stad).
De Palestijnen herdenken op 15 mei de Naqba (de catastrofe), de verdrijving van tienduizenden Palestijnen in 1948. Het komt tot confrontaties tussen zionisten en Palestijnen. De IsraŽlische politie treedt hard op tegen de Palestijnen en er vallen meer dan driehonderd gewonden.
Het Palestijnse verzet breidt zich uit, ook naar verschillende steden in IsraŽl waar veel Palestijnen wonen. De reactionaire Hamas-beweging begint dan honderden projectielen af te schieten op IsraŽlische steden als Tel-Aviv. IsraŽl bombardeert de Gazastrook, waarbij veel burgerslachtoffers vallen: meer dan honderd tegenover zeven doden aan IsraŽlische zijde.
Willen de Palestijnen zelf hun lot kunnen bepalen, dan is meer te verwachten van een derde intifada, een strijd van onderop tegen alle onderdrukking, vrijheidsbeperking en roof door de zionistische staat. Daarbij kunnen ze niet vertrouwen op Hamas, maar ook niet op de Palestijnse Autoriteit, die in feite doen wat de imperialisten - hun geldschieters – willen. Voor de westerse imperialisten moet IsraŽl hun steunpunt in het Midden-Oosten blijven. De heersers in de meeste Arabische landen hebben, in ruil voor interessante economische en politieke voordelen, voor goede betrekkingen met IsraŽl gekozen. Progressieve organisaties als het Volksfront voor de bevrijding van Palestina strijden voor het strategische doel om te komen tot ťťn staat, democratisch en socialistisch, waar alle mensen uit de regio, van welke huidskleur of godsdienst dan ook, samenwonen met gelijke rechten.

13 mei 2021 Vaste banen, ook voor arbeidsmigranten
De vakbonden FNV en CNV willen dat werkers in de vleesindustrie allemaal na maximaal een jaar werken een vast contract krijgen. Dit in navolging van Duitsland. Daarmee zouden ze sterker staan tegenover de extreme uitbuiting, loonroof en intimidatie waarmee ze vaak te kampen hebben. Dat geldt in het bijzonder voor de vele arbeidsmigranten onder hen. Zij zijn vrijwel allemaal in dienst bij uitzendbureaus, die vaak plotseling verdwijnen en daardoor moeilijk aan te spreken zijn op misstanden zoals te laag loon, geen overwerkbetaling, loonaftrek voor een kamer of bed en transport naar het werk - maar ook intimidatie tot aan fysiek geweld toe bij wie kritiek levert.
Een commissie onder leiding van ex-SP leider Roemer deed onderzoek naar deze misstanden en stelde een reeks maatregelen ter verbetering voor. Uit een onderzoek van de onderzoeksjournalisten van Pointer blijkt echter dat de Arbeidsinspectie tamelijk veel klachten (meer dan 4000 in twee jaar) over de behandelingen van migrantwerkers krijgt, maar deze vaak niet of onvoldoende onderzoekt. Ook valt op dat de GGD in Brabant pas ingreep bij een Vion-slachterij toen het bedrijf zelf meldde met een grote uitbraak van het coronavirus te kampen te hebben. In de vleesverwerkende industrie is het aantal besmettingen hoog, omdat de 1,5 meter vaak (gedwongen) niet wordt aangehouden, maar ook omdat collega’s vaak ziek naar het werk komen – bang om hun werk kwijt te raken. Werk kwijt betekent vaak ook: letterlijk op straat terecht komen, omdat je uit je kamer wordt gezet. Intussen bleek de vaccinatie van de migrant-werkers ook niet geregeld.

10 Mei 2021 GroenLinks juicht voor Shell
Shell en het Havenbedrijf Rotterdam laten weten dat de regering – ook al is zij demissionair – definitief besloten heeft € 2 miljard subsidie te geven aan hun Porthos-project. Vanaf 2024 zou per jaar 2,5 megaton van het broeikasgas CO2 uit het haven- en industriegebied in lege gasvelden onder de Noordzee opgeslagen moeten worden. Op dit project is veel kritiek (onder andere van Greenpeace) omdat die twee miljard euro niet naar de ontwikkeling van duurzame energie gaat en integendeel een stimulans is om langer met het gebruik van fossiele brandstoffen door te gaan. Nog afgezien daarvan dat er maar weinig positieve ervaringen met dit soort opslag zijn opgedaan. Maar die stimulans is juist wat Shell en de andere deelnemende bedrijven (ExxonMobil, Air Liquide en Air Products) graag willen.
GroenLinks-wethouder Bonte is heel enthousiast over het project. Hij herhaalt het Shell-argument: CO2-opslag is nodig omdat er voorlopig niet voldoende duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Een cirkelredenering, want dat komt omdat daar te weinig in geÔnvesteerd wordt. Hetzelfde geldt trouwens voor plannen van Tata Steel en de Amsterdamse haven om een soortgelijk project te ontwikkelen.

9 mei 2021 Eindbod CAO Signify weggestemd
De leden van de FNV hebben het eindbod voor de nieuwe CAO van Signify verontwaardigd weggestemd. Terwijl zij voor een tweejarige CAO vier procent loonsverhoging per jaar eisen, wil de directe het eerste jaar maar 1% loonstijging met een eenmalig bedrag van € 500 en het tweede jaar 2% betalen.
Bij de verzelfstandigde lichtdivisie van Philips klotst het geld tegen de plinten. Zozeer dat het bedrijf voor tientallen miljoenen eigen aandelen heeft opgekocht. Daardoor steeg de beurswaarde van de overblijvende aandelen van € 15 naar € 50 euro - een mooi cadeau voor de aandeelhouders. De leden van het CNV en VHP2 (hoger personeel) hebben in meerderheid het loonbod wel aanvaard. Volgens bestuurders van die bonden omdat Signify een grote reorganisatie met het verlies van ruim 700 arbeidsplaatsen heeft aangekondigd - waarvan 250 arbeidsplaatsen in Eindhoven en Amsterdam. (Er lonkt blijkbaar meer winst). De reorganisatie is de reden dat CNV en VHP2 zich liever gedeisd houden. Maar in het kapitalisme is de winsthonger van aandeelhouders en directie is nooit bevredigd. Wie zich niet weert, in zijn schulp kruipt, wordt steeds verder naar beneden getrapt. Wie zich niet weert, die leeft verkeerd.

8 mei 2021 CAO-strijd heeft boost nodig
Op 6 en 7 mei werd er weer gestaakt voor de Metaal-CAO - deze keer opnieuw bij ASML en bij VDL-bedrijven rond Eindhoven. Het is de 15de stakingsweek en de onderhandelingen over de Metaal-CAO zijn al zeven maanden geleden begonnen. We moeten bewondering hebben voor het uithoudingsvermogen van de collega’s, die steeds opnieuw acties organiseren. Opschalen van de strijd lijkt dringend nodig. De metaalbazen hopen blijkbaar dat de werkers op een gegeven moment de moed opgeven. Ze proberen de strijd te ondermijnen door per bedrijf een loonsverhoging te bieden, op voorwaarde dat daar dan niet meer wordt gestaakt.
Een soortgelijke uitputtingstactiek onder de vlag van corona zien we bij de CAO-onderhandelingen Transpost & Logistiek en die van de supermarkten. Een gezamenlijke actie van collega’s uit deze drie sectoren in de omgeving van Nijmegen op 30 april was dan ook een goede stap. Wanneer de collega’s in deze drie sectoren allemaal in het hele land het werk stil zouden leggen, dan zou dit de bedrijven dwingen eindelijk met toezeggingen te komen voor loon, werkdruk en ouderenregelingen.

7 mei 2021 Massa’s Colombia zijn het zat
In Amsterdam en Den Haag gaan honderden mensen de straat op om steun te betuigen aan de strijd van het Colombiaanse volk, dat al een paar weken met honderdduizenden protesteert tegen de rechtse regering van president Duque. Duque werd anderhalf jaar geleden met grote demonstraties en stakingen geconfronteerd wegens zijn asociale politiek en harde repressie. Mede door de coronacrisis kromp de Colombiaanse economie intussen met bijna 7%. Dit betekent (nog) meer armoede voor een groot deel van de bevolking. De regering-Duque besluit haar teruglopende belastinginkomsten met nieuwe belastingwetten weer te verhogen - om ‘bedrijven die het moeilijk hebben’ te steunen. Dit zou onder andere betekenen verhogen van de BTW en verlaging van het belastingvrije inkomen.
De vakbonden roepen op tot protest en in de laatste week van april dagen gingen de mensen dagen achtereen massaal de straat op. Een nationale staking waaraan zeven miljoen werkers meedoen duurt twee dagen. De massa’s krijgen te maken met harde repressie door politie en militairen. Die schieten met scherp – met tientallen doden en vele gewonden tot gevolg. Militairen bezetten ook een volkswijk waar vreedzaam werd geprotesteerd en terroriseren de bewoners.
Duque voelt zich na een week van verzet gedwongen de belastingwetten voorlopig in te trekken. Het verzet gaat door vanwege de toegenomen armoede, de zwakke aanpak van de corona-epidemie, de jarenlange aanvallen op linkse activisten - en zeker ook vanwege zijn harde repressie van het verzet, dat ook internationaal tot grote verontwaardiging leidt.

7 mei 2021 Geen corona in de productie?
Met de productie in de Nederlandse industriebedrijven gaat het uitstekend. De Nevi-inkopersindex (die op basis van productieresultaten, orders en investeringen wordt gemaakt) heeft in april een nieuw record bereikt van 67,2 punten en verbrak daarmee in een maand het oude record van 64,3 in maart. De vier eerste maanden na de uitbraak van de pandemie vorig jaar was er enige teruggang in de productie, maar sinds vorig jaar zomer stijgt die weer.
In deze fabrieken werken honderdduizenden collega’s en die kunnen lang niet altijd 1,5 meter afstand houden. Er komen dan ook bij de Arbeidsinspectie veel meldingen binnen van het overtreden van de corona-maatregelen. Vorig jaar bijna 8000, dit jaar 3785. Vaak melden collega’s dat zij te dicht op elkaar moeten werken, maar ook dat mensen ziek naar hun werk komen en daarmee een besmettingsbron voor anderen zijn. Een deel van hen is openlijk door de directie gedwongen, anderen doen het uit angst anders op ‘een lijstje’ te komen staan. De Arbeidsinspectie zegt niet hoeveel boetes of andere maatregelen ze heeft opgelegd wegens het overtreden van de corona-regels. Bij een eerdere vraag begin dit jaar zei de Inspectie maar tweemaal ergens het werk stilgelegd te hebben. Bij de meeste klachten was volgens haar een telefoontje naar het bedrijf voldoende om het wel veilig te laten werken. Maar op bezoek in de bedrijven gingen ze zo weinig mogelijk: ‘corona, dus je moet voorzichtig zijn!’ Premier Rutte en minister De Jonge waarschuwen vooral tegen uitgaan in parken en horeca - maar de productie voor de winst moet doorgaan.

7 mei 2021 NAM schoffeert Groningers
De NAM is een dochterbedrijf van Shell en Exxon en behartigt de belangen van de oliemonopolies. De mensen in Groningen moeten al jaren leven met de gevolgen van de gaswinning, zoals aardbevingen, kapotte huizen - maar ook gevaar voor lijf en leden. Nadat de mensen in opstand gekomen waren tegen de obstructiepolitiek van de NAM bij het toekennen van schadevergoedingen, werd het bedrijf uit de goedkeuringsprocedure gehaald. Intussen blijkt dat de NAM er zich nog steeds mee kan bemoeien.
Nu zegt de NAM dat er maar 50 huizen aardbevingsbestendig gemaakt hoeven te worden. Deskundigen leggen het aantal op 26.000 - om te voorkomen dat zij bij een volgende aardbeving beschadigd worden. Dat moet per huis worden onderzocht. De NAM is het er niet mee eens, omdat de gaswinning binnenkort zou worden stilgelegd. De dochtermaatschappij van Shell en Exxon neemt alleen maatregelen om de onkosten voor de oliemonopolies te drukken. Een halve eeuw gigantische winsten door de aardgaswinning – maar voor de bewoners en hun huizen is iedere cent teveel.

7 mei 2021 Fabriek vuilniswagens haalt bakzeil
In de fabriek van vuilniswagens Geesink in Emmeloord was er vorig jaar door de coronapandemie een tijd minder te doen De directie stelde toen een urenbank in. Werkers moesten een aantal uur thuisblijven en die uren werden ‘op de bank gezet’ om later in te halen. De werkers waren hier wettelijk niet toe verplicht. De staat vergoedde bij verlies aan omzet 80 of 85% van de loonkosten over de ‘niet gewerkte uren’, maar de collega’s moesten ze toch inhalen. Feitelijk onbetaald overwerk.
Toen de directie ook bij de CAO-onderhandelingen weinig toeschietelijk bleek waren ze het zat en hielden een overwerkstaking: ze stopten met het inhalen van die uren. Waarop de directie  de collega’s die hier aan meededen een officiŽle waarschuwing gaf en de niet-gewerkte uren van hun loon aftrok. De vakbond stapte naar een rechter en die beval Geesink de waarschuwing in te trekken en het loon uit te betalen.

5 mei 2021 Vluchtelingenbeleid EU heeft dodelijke gevolgen
De Europese Unie heeft sinds het begin van de coronacrisis zeker 40.000 migranten weggestuurd of met hun boot uit de territoriale wateren weggeduwd, zonder dat zij een asielaanvraag konden indienen. Dit zegt het Britse dagblad The Guardian. Voor meer dan 2000 van de migranten betekende dit de verdrinkingsdood. Dit gebeurde in Griekenland en KroatiŽ en ook bij Noord-Afrika met hulp van de Libische kustwacht - die daarvoor door de EU wordt betaald.
Deze zogenaamde ‘pushbacks’ zijn in strijd met het internationaal recht en de EU ontkent dat het gebeurt, maar er zijn zoveel bewijzen dat een paar weken geleden een officieel onderzoek naar Frontex werd ingesteld. Frontex is het grensbewakingsagentschap van de EU. Frontex wordt intussen sterk uitgebreid en van moderne defensieapparatuur voorzien.

4 mei 2021 Herdenking verzetsstrijders tegen fascisme
Op de begraafplaats Crooswijk in Rotterdam worden jaarlijks de strijders herdacht, die wegens hun verzetswerk tegen de Hitlerfascisten werden vermoord. Ondanks de corona-epidemie en het gure weer hadden zich een twintigtal mensen verzameld rond een monument voor gefusilleerde leden en sympathisanten van de revolutionaire CPN. Deze herdenking is ook belangrijk vanwege het opnieuw opkomende fascisme, zowel in Nederland als internationaal. Door familie, het 1-mei Comitť Rotterdam en de Rode Morgen werden bloemen gelegd. Rotterdams Rood zong het lied van de Veensoldaten en een lied over vluchtelingen.

4 mei 2021 Corona maakt wereldwijd armen armer
Terwijl de eigenaren van Amazon en andere grote concerns hun vermogen sterk zien groeien, zag de helft van de wereldbevolking het inkomen dalen. Dit zegt opinieonderzoeksbureau Gallup, op grond van een enquÍte onder 300.000 mensen in 117 landen. In arme landen trof de achteruitgang een groter deel van de mensen: 76% in Thailand, meer dan 70% in IndonesiŽ, Oeganda, Bolivia en Ecuador. En zolang de rijke landen niet bereid zijn om ook voor deze landen voldoende vaccins ter beschikking te stellen, zullen armoede en ziekte daar miljoenen slachtoffers maken.

2 mei 2021 Akkoord bij Teijin Aramid
Vakbondsbestuurders bereiken een akkoord met de kunstvezelfabriek in Emmen, waar al tien dagen wordt gestaakt. De directie wil de lonen niet met 5% per jaar te verhogen, maar biedt nu naast de loonsverhoging met 6,25% voor drie jaar, een eenmalige uitkering van voor iedereen van € 1100 bruto. De loonsverhoging gaat pas dit jaar in. Dit betekent de nul voor 2020. Daarnaast belooft de directie de bezetting van de machines hier en daar te verhogen en een geplande reorganisatie te vertragen, zodat er meer mogelijkheden zijn om mensen die hun werk kwijtraken een vervangende functie te bieden. Zeventig procent van de vakbondsleden stemmen om (toch maar) akkoord te gaan.

1 mei 2021 Dag van de arbeiders gevierd

1 mei 2021 Rotterdam1 mei 2021 Amsterdam

Rotterdam - zaterdagmiddag gaan op 1 mei ruim driehonderd mensen de straat op in een strijdbare 1 mei demonstratie - voor de 37ste keer georganiseerd door het Rotterdams 1-mei Comitť. Bij mooi zonnig weer trekt de langgerekte optocht – met veilige corona-afstand - vanaf het Schouwburgplein via Coolsingel, West-Blaak en Nieuwe Binnenweg door het Oude Westen om via de West-Kruiskade weer terug te keren op het Schouwburgplein. In leuzen worden de eisen van werkende mensen gescandeerd als  ‘wij gaan hun crisis niet betalen’, tegen armoe dus minimaal € 14 per uur, ‘van arbeiderslonen moet je kunnen wonen’, maar ook ‘tegen rechts en racisme, voor solidariteit en socialisme’. En natuurlijk: ‘1 mei strijddag, 1 mei vrij’.
De toeschouwers op de terrassen en in de winkelstraten keken soms verrast: in de media lijkt het soms net of allen corona-ontkenners en hun fascistische vrienden demonstreren. Hier liet links zien dat zij de echte oppositie zijn die het systeem  aanklaagt.  Bij de kijkers gingen duimen omhoog, er werden foto’s gemaakt en sommigen kwamen om informatie vragen.
Na de demo volgde de manifestatie met toespraken en muziek. Er was een optreden van het ‘Straatorkest Ongeregeld’. Een Filipijnse muziekgroep vroeg aandacht voor het verzet tegen het fascistische terreurbewind van president Duterte. ‘Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit’ - is  een fundamenteel kenmerk van de internationale arbeidersklasse, dus zeker ook op 1 mei.
Amsterdam – ook hier werd actie gevoerd in het teken van de dag van de arbeid. Een kleine driehonderd vrouw/man was vanaf 13 uur aanwezig om 1 mei te vieren en te demonstreren. Centraal stond de boodschap: ‘laat de rijken de crisis betalen’ - een oproep om de gevolgen van de coronapandemie af te wentelen op de veroorzaker: het kapitaal. De Rode Morgen was aanwezig met vlaggen, een stand en pamfletten met strijdbare leuzen:
• 30-urige werkweek met behoud van loon!
• Vaste banen, volwaardig loon – voor jong en oud!
• Gelijk loon voor gelijk werk voor vrouwen en mannen wereldwijd!
• Weg met vreemdelingenhaat, voor de internationale eenheid en solidariteit van arbeiders en volkeren!
• Voor het verbod van racistische en fascistische partijen en hun propaganda!
• Tegen imperialistische oorlogen en bezettingen!
• Socialisme!

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief