RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Herdenking van de fascistische moord op Ernst Thšlmann
FNV: extra actie tegen criminalisering bijstandsgerechtigden
Tata Steel laat het klimaat wachten
Wie sponsort de media?
Collega’s Flixbus laten zich niet afschepen
Het Argentijnse volk heeft genoeg van Macri
Solidariteit met Rojava
Mateloze rijkdom door onbeschaamde uitbuiting
Klimaatbureau VN: Ook de voedselproductie moet heel anders
Dagje uit veel duurder
Censuur voor Australische ambtenaren
74 jaar na Hiroshima:nucleaire bewapening opgevoerd
EU-lidstaat: doodslag met voorbedachten rade
Giftig bedrijvenpark Chemelot
Gele bond helpt bij diefstal
Volkswagen vernietigt 100.000 auto’s
Shell - onbegrepen milieukampioen
Internationale solidariteit DP World AustraliŽ
Kerncentrales zijn duur
Schijnbare openheid medische industrie
Havenwerkers ADM staken met succes
Olympiabuurt wil sociale huurwoningen
Doe er wat aan!
Protest Hong Kong gaat om meer dan 1 wet
Hardnekkig protest Puerto Rico
‘Groenste regering’ sloopt milieubescherming
IsraŽl sloopt Palestijnse huizen
Huren en kopen worden onbetaalbaar
Tien procent Nederlanders verdacht
Gesjacher over aansprakelijkheid
Havenbedrijf DP World in het nauw
Actie tegen unionbusting Picnic
Jongeren extra de dupe pensioenakkoord
Twee miljard mensen onvoldoende gevoed
Racisme ‘normaal’ bij politie
1600 Australische havenwerkers staken
Autobedrijf schrapt 85 arbeidsplaatsen
CAO-acties ziekenhuizen
VS stoken in Midden-Oosten
Voor wie een nieuwe Kuip?
Afspraken Schiphol tellen niet
Verzet Soedan sluit akkoord
Zzp’ers niet verzekerd
Vakantie te duur
VVD kan altijd onmenselijker
Succesvolle staking HTM
Verzet tegen SyRi succesvol
Miljarden subsidie voor fossiele brandstoffen
Meer houtkap Amazonegebied
Werkers zorg voeren actie
Keti Koti gevierd
Minimumloon vanaf 21 jaar
Politie tegen democratische rechten


17 augustus 2019 Herdenking van de fascistische moord op Ernst Thšlmann
Op 18 Augustus 1944, 75 jaar geleden, werd de toenmalige leider van de KPD (Kommunistische Partij van Duitsland) Ernst Thšlmann in het concentratiekamp Buchenwald vermoord, op bevel van Hitler zelf. Ze konden hem nooit tot praten dwingen en hem niet breken met velerlei martelingen. Als ervaren voorzitter werd hij als een te groot gevaar beschouwd. Dit werd zaterdag in de nabijgelegen stad Weimar herdacht door meer dan 700 mensen uit heel Duitsland en ook uit het buitenland. De bijeenkomst was georganiseerd door het Internationalistisches BŁndnis (IB), een samenwerkingsverband van ICOR-lid MLPD en tientallen progressieve organisaties, bewegingen en personen. Oorspronkelijk zou de herdenking in Buchenwald zelf plaatsvinden, maar het werd door het bestuur van het herinneringscentrum verboden, met argumenten dat dit ‘de openbare orde in gevaar kon brengen’ en dat ‘de MLPD antisemitisch zou zijn’. Dit laatste wegens haar kritiek op de onderdrukking door de zionistische regering Netanyahu van de Palestijnen! Vervolgens wilde ook het stadsbestuur van Weimar geen toestemming geven voor een herdenking daar. Een ongehoorde beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. Het IB spande tegen beide verboden een rechtszaak aan. De rechters hielden echter het verbod in Buchenwald overeind, maar in Weimar mocht de herdenking doorgaan. Na veel strijd mocht er door een delegatie van IB en MLPD nog wel een krans gelegd worden in Buchenwald, maar alleen onder toezicht van de ME en zonder uitleg dat Thšlmann een voorbeeld voor de strijd nu is. Maar bij de herdenking in Weimar werd door Stefan Engel, Tassilo TÓmm (Kandidaat 1 van het IB in Th?ringen), en Klaus Dimmler (zoon van een gevangene in Buchenwald) zeer duidelijk uitgesproken dat de openlijke fascisering van de staat steeds meer reactionaire vormen aanneemt. Maar ook werd gezegd dat Thšlmann juist wilde dat we doorstrijden en niet opgeven en de eed die de overlevende van Buchenwald gezworen hebben nakomen: Die eed houdt in dat het fascisme met al zijn wortels vernietigd moet worden en er een wereld komt waar we vrij kunnen leven zonder uitbuiting en onderdrukking. Na de herdenking trokken de deelnemers in een krachtige demonstratie door Weimar en maakten duidelijk, dat ze deze acties van het bestuur van Buchenwald, van de gemeente Weimar en – op de achtergrond minister Seehofer (CSU) van Binnenlandse Zaken - niet accepteren en door zullen strijden tot ze hun recht gehaald hebben.

17 augustus 2019 FNV: extra actie tegen criminalisering bijstandsgerechtigden
Vorig jaar werd bekend, dat op Voorne en Putten bijstandsgerechtigden door de gemeenten als potentiŽle criminelen werden behandeld. De gemeenten eisten van de mensen die een zogenaamde contraprestatie moesten leveren door zonder loon te werken bij de sociale werkvoorziening, dat zij door een vingerscan hun aanwezigheid lieten controleren. Wie dit weigerde kreeg geen uitkering. Een actief vakbondslid diende een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die vertelde de gemeente Nissewaard (Spijkenisse e.a.), die de dwangarbeid voor heel Voorne en Putten regelt, dat dit in strijd is met de wet, maar vond het niet nodig een boete op te leggen. De gemeente dacht daarom te kunnen volstaan met het opheffen van de verplichting. Ook omdat de gemeente – toen nog Spijkenisse – al eerder betrapt werd op het bespieden van werkers met camera’s zonder dat zij dat wisten, neemt de FNV hiermee geen genoegen. De bond wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente een boete oplegt, dat de gemeente serieuze excuses aanbiedt aan de collega’s die tot de vingerscan werden gedwongen en hen een schadeloosstelling betaalt. Verder eist ze duidelijkheid over wat er met de vingerscans is gebeurd.

16 augustus 2019 Tata Steel laat het klimaat wachten
Om kosten te besparen stelt de directie van Tata Steel het opstarten van de Hisarna-proeffabriek in IJmuiden dat deze maand zou beginnen, uit tot volgend jaar. Zij klaagt dat door overproductie de winst onder druk staat en wil daarom bezuinigen. Ook krijgen de werkers bij de hoogovens geen kerstpakket. Bij de productie in de hoogovens komt veel broeikasgas vrij. Bij Tata Steel in IJmuiden was dat in 2017 12 megaton CO2, 7,5% van de totale uitstoot in Nederland. Het procedť – overigens in de jaren 70 al bekend - dat in die Hisarna-fabriek wordt getest, blijkt zelfs een reductie in de CO2 –uitstoot van 50% te realiseren, terwijl eerst aan 20% werd gedacht. Het is dus van groot belang voor het tegengaan van de opwarming van het klimaat, dat deze manier van staal smelten snel op grote schaal kan worden toegepast. Maar dat moet dus van de Tata-directie maar even wachten, omdat het financieel nu niet zo goed uitkomt. Overigens heeft de Nederlandse regering de ontwikkeling van het Hisarna-project met miljoenen euro’s gesubsidieerd. Die verdedigde dat met de werkgelegenheid in IJmuiden en het terugdringen van de uitstoot in Nederland als het onderzoek het gewenste effect had. Alleen Tata Steel wilde nog meer subsidie voor de nieuwe, grotere proeffabriek die € 300 miljoen gaat kosten. Volgens een onderzoek van de NRC kreeg Tata hiervoor maar een paar miljoen euro bij Nederland en de EU los en dat vond het Indiase concern te weinig. Die nieuwe, grotere proeffabriek komt daarom niet in IJmuiden te staan, maar in Jamshedspur in India. Zolang het al of niet nemen van noodzakelijke milieumaatregelen afhangt van de winst van de grote concerns, wordt een milieucatastrofe steeds waarschijnlijker.

15 augustus 2019 Wie sponsort de media?
Het grote Tech-concern Google kondigde vorig jaar aan € 300 miljoen te steken in een mediafonds, dat wereldwijd ‘innovatieve’ journalistieke projecten moet subsidiŽren. Eerder had het concern in Europa al voor 150 miljoen aan media uitgedeeld. In Nederland gaf Google in de laatste vier jaar bij elkaar 5,5 miljoen, o.a. aan het ANP, de NRC, de Volkskrant en de VPRO. Nu zijn heel veel mediabedrijven financieel afhankelijk van het financierskapitaal, dat eigenaar is of als inkoper van advertentieruimte krant of omroep onder druk kan zetten. En dat gaat over veel hogere bedragen. Maar ook Google is geen filantropische instelling, maar een op maximale winst gericht bedrijf, dat wereldwijd opereert en zelf onder andere Google News produceert en zo een geweldige invloed heeft op wat wel en niet gepubliceerd wordt en vooral ook: hoe. Onlangs moest Google in de Amerikaanse Senaat nog verantwoording afleggen, of het het (extreem-)rechtse geluid in de VS wel voldoende doorgaf en of het geen geheime contacten met China had. Nieuwsvoorziening van onderop, gebaseerd op de ervaringen en belangen van werkende mensen is tegenover dit mediageweld van fundamenteel belang. In Nederland kan je dat steunen door een abonnement op de Rode Morgen te nemen. Die wordt gegarandeerd door geen enkel bedrijf, belangengroep of overheid gesubsidieerd en steunt op de inzet en de bijdragen van werkende mensen. Ook kan je zelf informatie doorgeven, die in de burgerlijke media niet of verwrongen wordt gebracht: nieuws@rodemorgen.nl.

14 augustus 2019 Collega’s Flixbus laten zich niet afschepen.
Flixbus is een bedrijf, dat lange-afstandsbusreizen aanbiedt als goedkoper alternatief voor de trein. Dit Flixbus nam pas concurrent Eurolines over van het Franse openbaarvervoerconcern Transdev. De ongeveer twintig collega’s in dienst bij Eurolines, vaak al jaren, kregen te horen dat ze mee konden naar Flixbus en zij in ieder geval het eerste jaar dezelfde arbeidsvoorwaarden hielden. Maar de inkt van het overnamecontract is amper droog, of Flixbus laat weten de vier boekingskantoren van Eurolines te gaan sluiten. En dat betekent ontslag voor de collega’s. Want het uitvoeren van de busreizen is al grotendeels aan andere bedrijven uitbesteed, overigens ook tegen dumpprijzen. Maar de collega’s pikken dit niet en kondigen acties aan als de Flixbus-directie voet bij stuk houdt.

13 augustus 2019 Het Argentijnse volk heeft genoeg van Macri
De koers van de Argentijnse peso en de aandelen van bedrijven uit het land maken een duikvlucht als de uitslag van de voorverkiezingen voor het presidentschap bekend wordt. In tegenstelling tot de verwachting van de beurshandelaren haalt de zittende president Macri maar 32% van de stemmen tegenover 47,65 % voor het ‘Frente de todos’, een coalitie van de peronisten met tal van andere partijen en bewegingen, zoals de Revolutionaire Communistische Partij (PC) en de strijdbare beweging van werkende en werkloze arbeiders CCC. Macri had vier jaar geleden de presidentsverkiezingen gewonnen, omdat het volk de 12 jaar van het echtpaar Kirchner-FernŠndez zat was. Vooral in de laatste jaren van hun bewind ging de situatie van de Argentijnen achteruit, omdat de peronisten geen antwoord hadden op de crisis en leidende personen uit hun partij betrapt werden op corruptie. Maar Macri, afkomstig uit de Argentijnse zakenelite, begon zijn bewind met een cadeautje aan het buitenlands kapitaal door oude schulden terug te betalen die nog dateerden van begin deze eeuw. Toen pikten de mensen het ook al niet, dat werkloosheid, armoede en grote inflatie hun levens verwoesten, omdat de toenmalige regering onder druk van het IMF hoge schulden moest afbetalen. Een grote volksopstand, de Argentinazo, deed de toenmalige president De la Rua zijn biezen pakten en zijn opvolger was gedwongen de terugbetaling van de leningen te stoppen. Macri beloofde nu, dat als hij die schulden terugbetaalde er weer veel buitenlands kapitaal in het land geÔnvesteerd zou worden en dat dit de Argentijnen werk en welvaart zou brengen. Maar in plaats daarvan kwam er een nieuwe economische crisis en sloot Macri onder groot volksprotest weer nieuwe leningen tot 50 miljard dollar af bij het IMF. Dat hadden de Argentijnen al te vaak meegemaakt en daarom sloten veel partijen en organisaties zich aaneen om Macri de pas af te snijden. Er zal nu een ware mediacampagne losbarsten om de Argentijnen ertoe te brengen bij de definitieve verkiezing in oktober toch ‘ verstandig’ op Macri te stemmen, dus achterover leunen kan niet. Maar de peronisten, met de voorgangster van Macri als president, Cristina FernŠndez nu als kandidaat voor het vicepresidentschap zijn ook geen echt alternatief. De PCR en andere partijen en organisaties actief in het “Frente de todos” willen in ArgentiniŽ een socialistische maatschappij opbouwen. Zij leggen dan ook de nadruk erop om in de strijd op straat en in de bedrijven, bij de verkiezingen een macht op te bouwen, die niet alleen een president weg kan sturen, maar ook de grote buiten- en binnenlandse concerns hun macht over ArgentiniŽ kan ontnemen en het land een socialistisch perspectief geven.

11 augustus 2013 Solidariteit met Rojava
Dit weekend demonstreerden duizenden mensen in Europese steden tegen de bedreiging van Rojava door het Turkse Erdogan-bewind. Ook in Amsterdam was er – ondanks de vakantieperiode en weinig ruchtbaarheid - een kleine demonstratie. In Noordoost SyriŽ hebben Koerden, na de verdrijving van de islamo-fascisten van ISIS, samen met gelijkberechtigde Arabieren, Turkmenen, ArmeniŽrs e.a. groepen een autonome structuur opgezet met democratie van onderop en gelijke rechten voor vrouwen. Maar de Turkse president dreigt niet alleen met een inval in het gebied, maar heeft ook al veel troepen samengetrokken rond de grens. Begin vorig jaar viel het Turkse leger al in Afrin binnen, gesteund door bevriende, vaak jihadistische milities. Honderdduizenden mensen zijn uit Afrin gevlucht en ook van mensen die bleven zijn landerijen en huizen afgepakt door militieleden, die niet voor martelen, verkrachten en moorden terugschrikken. Ditzelfde wil Erdogan nu ten oosten van de rivier de Eufraat doen. Hij spreekt over een ‘veiligheidszone’ van 35 kilometer op Syrisch gebied zogenaamd om Turkije te beschermen tegen invallen van de PKK. De werkelijke reden is, dat hij vreest dat een samenleving zoals die in Rojava wordt opgebouwd een aanstekelijke werking zal hebben op inwoners van Turkije. Verder wil hij zoveel mogelijk Syrische vluchtelingen die nu in Turkije wonen over de grens zetten en dan bij voorkeur jihadistische zoals in Afrin. Erdogan heeft in feite het vluchtelingenverdrag met de EU opgezegd. Bovendien wil hij met het excuus van de PKK zijn imperialistische invloed in een groot deel van SyriŽ uitbreiden, zoals hij die in het olierijke Noord-Irak heeft gevestigd met medewerking van Koerdische partij KDP van Barzani. De Amerikaanse imperialisten hebben in de strijd tegen ISIS nauw samengewerkt met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) maar hebben hun eigen belangen en zijn geen betrouwbare bondgenoot. Trump wil de Amerikaanse soldaten terugtrekken. Hoewel de VS een conflict met Turkije hebben over de aanschaf van Russische raketten door Turkije, willen ze toch Turkije voor de NATO behouden. Na onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de VS en Turkije lijkt men het eens over een veiligheidszone, notabene ‘vredescorridor’ genoemd, maar dan smaller. Alle reden dus om alert te blijven voor iedereen die solidair is met Rojava en het tegen grote en kleinere imperialisten wil verdedigen. In o.a. veel Duitse steden zijn afspraken gemaakt om de straat op te gaan, zodra Turkije in Rojava zou binnenvallen.

9 augustus 2019 Mateloze rijkdom door onbeschaamde uitbuiting
De eigenaar van de gigantische internetwebshop Amazon. J. Bezos, is de rijkste man ter wereld met een slordige 120 miljard dollar aan bezit. Amazon is al berucht door de grote werkdruk en lage lonen in zijn magazijnen. Nu brengt de Amerikaanse NGO China Labour Watch aan het licht, dat bij de productie van apparaten voor Amazon in China scholieren als ‘stagiairs’ worden ingezet. In strijd met de wet produceren 16 tot 18 jarigen in de avond- en nachtploeg en moeten zelfs overuren maken. Amazon zegt van niets te weten en verwijst naar leverancier Foxconn eigenaar van de fabriek, en die weer naar lokale managers, maar iedereen weet dat Amazon en Foxconn dit bewust proberen, omdat zij voor het basisuurloon van $ 1,27 geen volwassen arbeiders kunnen krijgen. En meer betalen, gaat ten koste van de winst en dat moet tot elke prijs voorkomen worden.

8 augustus 2019 Klimaatbureau VN: Ook de voedselproductie moet heel anders
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wijst erop, dat de uitstoot van broeikasgassen niet alleen door industrie en vervoer gebeurt, maar dat een kwart van die uitstoot veroorzaakt wordt door landbouw, veeteelt en het beheer van bossen. Om die uitstoot drastisch terug te brengen adviseert het IPCC onder andere: zo weinig mogelijk voedselverspilling, veel minder productie van vlees en zuivelproducten, maar ook het zoeken van alternatieven. Dat betekent grote veranderingen in de agrarische productie en ook in de consumptie. Verder is herstel van de veengebieden en het niet kappen maar juist aanplanten van bossen nodig. Het klimaatbureau wijst erop, dat door de klimaatverandering nu al de kwaliteit van veel landbouwgronden verslechtert en dat dit bij ongewijzigd beleid de productie van voldoende voedsel voor de wereldbevolking in gevaar brengt. Deze noodzakelijke omschakeling moet zeker gevolgen hebben voor Nederland, dat de tweede voedselexporteur ter wereld is. Maar in het klimaatakkoord dat een paar maanden geleden werd gesloten staan weinig effectieve maatregelen op dit gebied en de sectororganisatie LTO laat direct weten, dat zij het ‘al zo goed doen’. Wie de toekomst van de jeugd ter harte gaat, zal zich aan moeten sluiten bij de strijd voor een andere maatschappij: “Change the system, not the climate!”

7 augustus 2019 Dagje uit veel duurder
Wie in deze maanden een dagje uit wil, met of zonder kinderen, is gemiddeld 15% meer geld kwijt dan 5 jaar geleden, heeft het CBS berekend, terwijl de kosten van levensonderhoud in het algemeen met 7% stegen en de meeste inkomens met nog minder. Zo stegen de toegangsprijzen voor dierentuinen en musea gemiddeld met 17% en die van attractieparken met 14%. De verhoging van de BTW en minder subsidies van gemeenten zijn de belangrijke oorzaken van deze grote prijsstijging, maar niet de enige. Gezinnen met een laag inkomen, die geen vakantie kunnen betalen, maar hun kinderen dan een paar keer een leuke dag willen bezorgen, wordt dit met deze entreeprijzen ook nog onmogelijk gemaakt.

7 augustus 2019 Censuur voor Australische ambtenaren
In AustraliŽ is de Hoge Raad van mening, dat een ambtenaar geen kritiek op het beleid van de staat mag leveren, ook al doet hij dat buiten werktijd en zelfs onder pseudoniem. Daarom bevestigde ze deze maand het ontslag – al in 2013 –van Michaela Banerji. Zij werkte bij de Australische Immigratiedienst en plaatste onder een schuilnaam kritische tweets over het Australische vluchtelingenbeleid. Terecht: wie asiel aanvraagt mag tijdens de aanvraag niet op Australisch grondgebied verblijven maar wordt in een kamp op Papoea Nieuw Guinea of het eiland Nauru in de Stille Zuidzee geplaatst, waar hij/zij, ook kinderen, vaak ver van de bewoonde wereld jarenlang op een beslissing moet wachten en de kans loopt mishandeld te worden, terwijl zelfs veel basisbehoeften voor een menselijk leven niet aanwezig zijn. Banerji schreef dat AustraliŽrs moe en ziek zijn van een overheid die het VN-vluchtelingenverdrag in de prullenbak gooit en dat het zeer uitgestrekte land prima 8 miljoen vluchtelingen zou kunnen opnemen. Toen de staat merkte dat de tweets van Banerji waren kreeg ze ontslag. Zij vocht dit juridisch aan en werd in tweede instantie door een rechtbank in het gelijk gesteld: dit was in strijd met de vrijheid van meningsuiting. De Hoge Raad stelt zich echter op achter de regering. De advocaat van Banerji wijst erop, dat dit straks ook toegepast kan worden op werkers bij een ander bedrijf die kritiek hebben.

6 augustus 2019: 74 jaar na Hiroshima: nucleaire bewapening opgevoerd
Aan het eind van de tweede wereldoorlog wierpen Amerikaanse bommenwerpers atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Er vielen een paar honderdduizend directe doden en nog honderdduizenden op termijn, vaak na pijnlijke ziekteprocessen. De berichten hierover en de beelden ervan schokten de wereld. De VS verdedigde de wrede aanval op de burgerbevolking met het argument, dat zo de oorlog verkort werd, maar in feite wilde ze aan de wereld haar afschrikwekkende militaire macht tonen en voorkomen dat de toen nog socialistische Sovjet-Unie zou meedoen aan het verslaan van Japan . Maar een groot deel van de mensheid wilde en wil, dat het gebruik van deze wapens voor altijd verboden wordt. En het verzet ertegen groeide. In Nederland bleek dit in de jaren tachtig met massale demonstraties tegen het plaatsen van nucleaire kruisraketten. Onder druk van dit verzet, ook in de andere Europese landen, sloten de VS en de Sovjet-Unie eind 1987 het Intermediate-Range Nucleair Forces (IFN)-verdrag, dat beide zijden verbood middellange afstandsraketten met nucleaire lading in Europa te plaatsen. Dat zijn raketten met een bereik van 500 en 5500 kilometer. Dit verdrag liep vorige week af, nadat het door de VS was opgezegd met de smoes, dat de Russen het verdrag geschonden zouden hebben met hun SSC-8 raketten. In feite willen de VS weer onbeperkt over deze wapens kunnen beschikken, niet alleen tegen Rusland, maar vooral ook tegen China, dat niet aan het INF-verdrag gebonden was. En met China hebben de VS niet alleen een handelsoorlog, maar het land versterkte zijn leger ook om zijn economische macht te ondersteunen en betwist in Zuidoost-AziŽ de feitelijke zeggenschap over zeeroutes e.d. van de VS en landen uit de regio. De VS kondigden onlangs dan ook aan dit soort nucleaire raketten in het Oosten van AziŽ te gaan plaatsen. Ook de groeiende tegenstelling tussen India en Pakistan, nadat de Modi-regering de omstreden deelstaat Kashmir zijn autonomie heeft ontnomen, zou op een nucleaire confrontatie tussen deze twee atoommachten kunnen uitlopen. De NAVO beschikt in zijn Europese eenheden ook over verschillende nucleaire wapens. De Nederlandse regering zegt, in strijd met een kamermotie uit 2013, dat de nieuwe JSF-straaljagers ook nucleaire raketten moeten vervoeren. Opvallend in dit verband zijn ontwikkelingen bij Urenco, die de website van LAKA (www.laka.org) gespecialiseerd in kernwapens en kernenergie, meldt. Dit bedrijf, eigendom van de Nederlandse en Britse staat en de Duitse energieconcerns E.on en RWE, werkt op 4 plaatsen Almelo, Gronau (Dld.), Capenhurst (G-Br.) en Eunice (VS) uranium op. Onder druk van acties is indertijd vastgelegd, dat door Urenco geproduceerd uranium niet voor nucleaire wapens gebruikt mag worden. In dit verband mag Urenco in principe slechts tot 6% opgewerkt uranium produceren en met speciale toestemming tot 10%. Voor kerncentrales is voor 3 tot 5% opgewerkt uranium voldoende. Maar recent blijkt dat Urenco de mogelijkheid onderzoekt om tot 19,75% verrijkt uranium te gaan produceren. Voor kernwapens is een verrijkingspercentage van 20% al voldoende, al wordt de voorkeur gegeven aan veel hogere percentages, tot ruim 90%. De toenemende imperialistische tegenstellingen leiden al tot veel proxy oorlogen en het oorlogsgevaar neemt in deze tijd zichtbaar toe. Daarbij dreigt dus ook de inzet van nucleaire wapens. Strijd tegen kernwapens en oorlog vraagt daarom om strijd tegen het imperialisme en de grote en kleinere imperialisten.

6 augustus 2019 EU-lidstaat: doodslag met voorbedachten rade
Tot een miljoen euro boete kunnen organisaties krijgen die vluchtelingen uit zee redden, het schip kan verbeurd verklaard worden en de kapitein vastgezet. Dat staat in de wet van de uiterst rechtse Italiaanse minister van Binnenlandse zaken en vicepremier Salvini, die deze week door het Italiaanse parlement wordt aangenomen. Een schandalige manier om organisaties te behandelen die mensen van de verdrinkingsdood redden. Zowel Salvini als de Italiaanse parlementsleden die de wet steunen, weten heel goed, dat hierdoor nog meer migranten zullen verdrinken. Reddings- en mensenrechtenorganisaties protesteren tegen deze onmenselijke politiek, maar andere EU-lidstaten, waaronder Nederland, protesteren niet, omdat ze boter op het hoofd hebben: zij weigeren vaak in ItaliŽ aangekomen migranten op te nemen en steunen ook de barbaarse behandeling van vluchtelingen door milities in LibiŽ, Soedan en andere landen.

4 augustus 2019 Giftig bedrijvenpark Chemelot
Zaterdag om 11.45 uur loeien de alarmsirenes weer op het bedrijvenpark Chemelot in Midden-Limburg. Deze keer is het fout gegaan bij OCI Nitrogen in een fabriek die vroeger van DSM was en ammoniak produceert. Er is daar een grote wolk van salpeterzuur in de lucht geblazen, wat zeer gevaarlijk is en die naar verschillende woonwijken in de buurt drijft. Komt het op de huid dan ontstaan ernstige brandwonden, ademt iemand het in dan kan hij of zij van binnen verbranden. Vandaar dat alarmfase drie (van 4) wordt uitgevaardigd en alle hulpdiensten gecoŲrdineerd moeten worden door ťťn persoon, de burgemeester van Sittard-Geleen. Alle ramen en deuren moeten dicht, iedereen van de straat en L1 radio, TV en internet worden ingezet als rampzender. Er zijn tientallen mensen die zich met diverse klachten bij de huisartsenpost melden.
In de afgelopen week waren er drie officieel gemelde storingen op Chemelot en het bedrijvenpark heeft al jaren een bedenkelijke reputatie: lekken van giftige stoffen, explosies, branden - ongevallen waarbij zelfs zwaargewonden en doden vallen. Als het even kan wordt echter gezegd, dat ‘er geen gevaar is voor de volksgezondheid’.
En dat is precies wat de mensen nu weer te horen krijgen van de autoriteiten. Steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat de gemeenten, provincie en den Haag hier de belangen van DSM en de andere concerns behartigen - ten koste van de mensen die er werken of omheen wonen.

3 augustus 2019 Gele bond helpen bij diefstal
Collega’s bij winkelketen Xenos moeten van de directie vanaf begin september twee uur per week langer gaan werken voor hetzelfde loon. Bovendien kunnen hun ingeplande werkuren met 35% verlengd of verkort worden. Xenos zegt dit te kunnen doen omdat zij uit de zogenaamde Gebra-CAO is gestapt en zich aangesloten heeft bij de INretail-CAO. Dat is een CAO die een aantal retailbedrijven heeft afgesloten met ‘Alternatief voor vakbond’, een grotendeels door bedrijven gefinancierde gele bond, die in 2005 mede werd opgericht door Mei Li Vos - later tweedekamerlid voor de PvdA en nu fractieleider in de eerste kamer voor die partij. Xenos weigert met de FNV te praten. Het zegt het wel met de OR te regelen. Bij de HEMA hielp het CNV de directie om de lonen voor nieuwe mensen met 25% te verlagen.

2 augustus 2019 Volkswagen vernietigt 100.000 auto’s
Het autoconcern moest in de VS een kleine 400.000 dieselauto’s terugkopen, omdat daarin met sjoemelsoftware werd verhuld dat de auto's veel meer schadelijke stoffen uitstoten dan door VW opgegeven. De bedoeling was dat VW deze auto’s om zou bouwen zodat ze wel aan de richtlijnen voldoen, maar dat blijkt VW maar bij ongeveer 260.000 auto’s te hebben gedaan. Het concern heeft 102.000 auto’s laten slopen - omdat ze ombouwen te duur vond en bang was dat VW minder nieuwe auto’s zou verkopen - als er ineens 102.000 omgebouwde wagens op de markt zouden komen. Dat dit een enorme verspilling betekent neemt VW op de koop toe. In Europa hoeft het Duitse concern de auto’s niet terug te kopen, maar alleen een beperkte verandering in de werking van de motor aan te brengen en ook uitsluitend als de klant dat wil.

1 augustus 2019 Shell - onbegrepen milieukampioen
Topman Van Beurden van het olie- en gasconcern zegt blij te zijn met de klimaatactivisten en hun eisen te steunen. Shell is ook een van de weinige bedrijven die zegt de klimaatdoelen van de VN conferentie in Parijs (2015) te steunen. En wie daar geen fluit van gelooft, omdat Shell afgelopen jaar 4% meer olie en gas opboorde dan het jaar daarvoor en van plan is de investeringen in olie en gas van 25 miljard per jaar naar 30 tot 32 miljard te verhogen: ja, die heeft het toch echt niet goed begrepen. Met het vervangen van olie door gas en het opslaan van CO2 onder de Noordzee lost Shell het klimaatprobleem wel op. Natuurlijk wel met flinke milieusubsidies voor het o zo duurzame bedrijf.

1 augustus 2019 Internationale solidariteit DP World AustraliŽ
De Internationale Transportwerkers Federatie en vele bij haar aangesloten vakbonden betuigen hun solidariteit met de havenwerkers op de terminals van DP World in AustraliŽ, die dagen gestaakt hebben tegen ontslagen en afbraak van hun rechten. Ook schrijven ze protestbrieven aan de directie van het in Dubai gevestigde concern. De collega’s constateren dat DP World door automatisering en outsourcing probeert van de havenwerkers af te komen, terwijl het tegelijk een aanval doet op hun vergoeding als er geen werk is. Hiertegen is internationaal verzet nodig, ook omdat dit soort aanvallen niet tot AustraliŽ beperkt zijn.
In Rotterdam is DPW de belangrijkste aandeelhouder van het vrij nieuwe containerterminalbedrijf RWG. Ook RWG verzette zich eerst tegen het afsluiten van een CAO. RWG sloot uiteindelijk alleen voor een deel van het personeel een CAO af, met als reden dat de overige personeelsleden 'geen havenwerkers' zouden zijn.

31 juli 2019 Kerncentrales zijn te duur
Kerncentrales zijn gevaarlijk. Als er iets fout gaat kan dat meteen en op termijn vele mensen het leven kosten of ernstige gezondheidsschade opleveren door de radioactive straling die dan vrij komt. Ook worden grote gebieden eromheen voor minstens vele jaren onbewoonbaar. Toch wordt kernenergie nog steeds als energiebron gepromoot, pas nog door VVD-leider Dijkhof die het als milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen aanbeval en ook als goedkoper dan duurzame energiebronnen.
Nu zijn kerncentrales niet duurzaam, maar ze zijn ook niet goedkoop. Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek constateert na een onderzoek dat alle 671 kerncentrales die tussen 1951 en 2017 in de wereld in productie genomen zijn een stevige overheidssubsidie nodig hadden om Łberhaupt gebouwd te worden. Alle kerncentrales blijken per saldo verlies te maken, zelfs in Frankrijk waar er heel veel staan - gemiddeld per centrale vijf miljard euro. Hierbij zijn dan nog niet eens de kosten voor de ontmanteling van de centrale aan het eind van zijn levensduur opgeteld - en evenmin die van het langdurig opslaan van nucleair afval.

30 juli 2019 Schijnbare openheid medische industrie
Volgens de Stichting Transparantieregister Zorg betaalden 152 bedrijven uit de farmacie en de medische hulpmiddelen vorig jaar bijna 80 miljoen sponsorgeld aan artsen en ziekenhuizen - een stijging van 12% ten opzichte van 2017. In werkelijkheid gaat het om veel grotere bedragen. Melden van de sponsorbedragen is namelijk in Nederland niet verplicht. In BelgiŽ wel en daar kregen de artsen driemaal zoveel als hun Nederlandse collega’s, terwijl er in BelgiŽ minder artsen zijn. Verder wordt in Nederland alleen rechtstreeks geld van farmaceutische en medische technologiebedrijven meegeteld. Als dit soort bedrijven samen via bijvoorbeeld een marketingbedrijf zorginstellingen sponsoren, dan telt het niet mee. Tenslotte wordt helemaal niet geregistreerd wat deze bedrijven aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen betalen voor hun medewerking aan wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld een medicijn of een scanapparaat.

25 juli 2019 Havenwerkers ADM staken met succes
De havenwerkers op de bulkterminal van ADM in de Europoort verlengden hun staking met dagen. Er werd al maanden onderhandeld, maar het Amerikaanse agroconcern weigerde in te gaan op de eisen van een behoorlijke loonsverhoging, een regeling voor ouderen om korter te werken en meer vaste contracten. Verder weigerde de directie een verzekering voor reparatie van het derde WW-jaar af te spreken, terwijl dat bij de vorige CAO al was afgesproken. Door de staking komt het ook tot productie-uitval in de naastgelegen fabriek van ADM, waar sojabonen worden geperst. Ook de productie van andere ADM-fabrieken is van deze terminal afhankelijk. Na zeven dagen staken gaat de directie door de knieŽn.

29 juli 2019 Olympiabuurt wil sociale huurwoningen
Zo'n 30 buurtbewoners verzamelden op vrijdagmiddag 26 juli op de Marathonweg in Amsterdam om te protesteren tegen woningcorporatie Ymere. De bewoners van de Olympiabuurt hingen spandoeken op, plaatsten protestborden en zongen een zelfgemaakt strijdlied.
De bewoners willen dat hun buurt een gemengde buurt blijft - en dat het mogelijk blijft voor jongeren om in de buurt een woning te krijgen. Tien jaar geleden waren er 550 woningen van Ymere in de Olympiabuurt. Dit zijn er nu 230. Ymere wil die nu terugbrengen naar 76.
De protesten zijn niet alleen tegen Ymere gericht, benadrukken de sprekers. ‘We pakken nu Ymere aan, maar alle corporaties doen er aan mee. Het moet gewoon stoppen’. Het argument van Ymere dat door deze verkoop elders minder woningen verkocht hoeven te worden wijzen de buurtbewoners van de hand. ‘Het moet helemaal van de baan’.

28 juli 2019 Doe er wat aan!
Tropische dagen met temperaturen ver boven de 30, soms zelfs boven de 40 graden, zullen volgens verwachtingen steeds meer voorkomen - dankzij de klimaatverandering. Als deze opwarming doorgaat, zullen de gevolgen met grote droogten en stijgende zeespiegels ook in Nederland heftiger worden. ‘Wen er maar aan’, zeggen de burgerlijke media. In andere delen van de wereld zijn de gevolgen nu al voelbaar: grote overstromingen na hevige regenval in Zuid- en Zuidoost-AziŽ, grote droogte in AustraliŽ en Portugal en delen van de VS. In Afrika zowel regio’s met grote droogte als met veel regen in heel korte tijd. Eilanden in de Stille Oceaan verdwijnen onder water. De Nederlandse regering zet mooie doelstellingen op papier, maar voert die niet uit – of halfslachtig of te laat.
‘Klimaatspijbelaars’ – jongeren die een andere toekomst willen – doen de volgende oproep: “Stel je dit eens voor: drie miljoen mensen, van alle leeftijden en in honderden landen, die allemaal tegelijk hun school of werk uitlopen met ťťn gezamenlijk doel: een Wereldwijde Klimaatstaking. De wereldwijde beweging van klimaatspijbelaars roept ons allemaal op - ouders, werkenden, gepensioneerden, echt iedereen - om met ze mee de straat op te gaan. Dus dat gaan we doen. In Nederland gaat de actieweek van start op 20 september, met als slotstuk een luide en duidelijke demonstratie op 27 september in Den Haag: een grote, wereldwijde klimaatstaking. De klimaatcrisis is de grootste uitdaging waar we ooit voor hebben gestaan. Door massaal de handen ineen te slaan, over grenzen en leeftijden heen, kunnen we het tij keren… En dan kunnen we meteen beginnen met het bouwen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.”

27 juli 2019 Protest Hongkong gaat om meer dan 1 wet
In de vroegere Britse kolonie met ruim zeven miljoen inwoners gaan mensen met honderdduizenden tegelijk de straat op. Aanleiding was de poging van de bestuursvoorzitter van Hongkong om een wet door te drukken die het mogelijk zou maken inwoners van Hongkong uit te leveren aan het grote China. Hongkong is in 1997 weer teruggegeven aan China, met de afspraak dat de stad-regio op een aantal punten voorlopig eigen wetten mocht houden. Het Brits imperialisme – dat zo’n 150 jaar lang de mensen in Hong Kong uitbuitte en onderdrukte – is nu zogenaamd solidair met de democratische eisen van de demonstranten. Bestuursvoorzitter Lam heeft haar wet door het grote verzet ‘dood’ moeten verklaren, maar de demonstraties gaan door.
Hongkong is een belangrijk zakencentrum en herbergt veel kantoren van machtige concerns en superrijken – en is daardoor ‘misschien wel de meest ongelijke stad ter wereld’, zoals de New York Times schrijft. De huren in de stad zijn hoger dan in New York en San Francisco, terwijl het minimumloon op het niveau van € 4,30 ligt. Veel mensen leven daarom bijvoorbeeld in ‘kisten’ of ‘kooien’ zoals men daar zegt van een paar vierkante meter - kinderen blijven lang bij hun ouders wonen. De regering verdient aan de gronduitgifte en geeft daarom de voorkeur aan luxe projecten in plaats van betaalbare woningen. Klinkt bekend? Hong Kong is net als Nederland en net als de rest van China kapitalistisch. Onderdrukking en uitbuiting zullen onvermijdelijk verzet oproepen.

26 juli 2019 Hardnekkig protest Puerto Rico
Gouverneur Rossellů van Puerto Rico - onderdeel van de VS, maar geen gewone staat - moest uiteindelijk toegeven aan de druk van anderhalve week massale volksprotesten en trad op 2 augustus af. De protesten waren begonnen toen chatberichten van hem uitlekten, waarin hij zich vernederend uitlaat over vrouwen, homo’s en politieke tegenstanders - maar ook over de slachtoffers van de orkaan Maria. Deze orkaan maakte in 2017 3000 slachtoffers en had een verwoestende uitwerking. De schade hiervan is maar heel gedeeltelijk hersteld. De hulpgelden die na deze ramp binnenkwamen kwamen in andere zakken terecht. Als Rossellů laat weten zijn aftreden niet langer uit te stellen, leidt dit tot groot gejuich op straat. De protesten worden verder gezet. Zijn opvolgster als gouverneur (de huidige minister van justitie VŠsquez) staat namelijk evenzeer als corrupt bekend.

24 juli 2019 ‘Groenste regering’ sloopt milieubescherming
Milieubescherming is de laatste tien jaar in Nederland steeds meer afgebroken, constateert onderzoeksplatform Investico, dat hier op verzoek van de Groene Amsterdammer en dagblad Tubantia onderzoek naar deed. Vanaf 1987 werd bij een reeks van projecten - zoals het aanleggen van een weg, uitbreiding van of bouw van een fabriek of varkensstal – de verplichting opgelegd om een Milieu Effect Rapportage (MER) te laten maken door een erkend bureau. Voor elk project moesten milieueffecten in kaart worden gebracht en worden onderzocht hoe de milieuschade zo klein mogelijk kon blijven. De Commissie voor de milieueffectrapportage beoordeelde of dit goed gebeurde.
Dit ergerde veel ondernemers en de regering Balkende IV maakte van de economische crisis gebruik om hen tegemoet te komen. In de zogenaamde Crisis- en Herstelwet werd het inleveren van een MER in veel minder gevallen noodzakelijk en die afbraak gaat door.
Eerst onder minister Cramer (PvdA) en daarna maakte minister Schultz van Haegen (VVD) de MER helemaal kapot.
Ze maakt de wettelijke normen veel minder streng, verschuift alle verantwoordelijkheid naar gemeenten en provincies en zet de tijdelijke Crisis- en herstelwet om in permanente regelgeving. Projectontwikkelaars enzovoort moeten voortaan in veel minder gevallen een MER maken en hoeven niet meer te zoeken of het op een andere manier meer milieuvriendelijk kan. In de afgelopen jaren zijn een nieuwe raffinaderij van Shell in Pernis, een vergistingsinstallatie voor kippenmest in het Drentse Wijster en een fabriek voor verwerking van kwikhoudende afvalstoffen in Beverwijk zonder MER gebouwd.
Provincies en gemeenten konden de door de aanvrager opgestelde Milieu Effectrapportage vroeger gratis laten controleren door een onafhankelijke expertcommissie - tegenwoordig kost hen dat 23.000 euro. Dit brengt mee dat gemeenten minder snel geneigd zijn om een MER aan te vragen als het niet overduidelijk is dat die wettelijk nodig is en om een MER minder vaak te laten controleren. Daarom weet een gemeente soms helemaal niet hoeveel CO2, fijnstof, stikstof of stank een nieuwe fabriek of stal werkelijk uitstoot - en hoeveel schade dat toebrengt aan lucht, klimaat of natuur. Gemeentebesturen geven sowieso bedrijven sneller hun zin vanwege  ‘werkgelegenheid’  (lees: winst) en ‘goede relaties’ met de indiener van het project.
Omwonenden wordt het moeilijker gemaakt te protesteren. Als zij bezwaar indienen vraagt de rechter hen precies aan te geven wat voor hen de schadelijke uitwerking van een plan zou zijn. Mochten vroeger deskundige vrijwilligers de argumenten leveren, tegenwoordig kan dit alleen een erkend milieubureau zijn - met de daaraan verbonden kosten.
Het gevolg is dat Nederland al jaren de EU-milieunormen overschrijdt - zoals die voor de uitstoot van ammoniak en stikstof en al jarenlang ook die voor fosfaat. Bij stikstof leidde dit kort geleden tot een uitspraak van de Raad van State, die de uitvoering van een paar honderd projecten dubieus maakte omdat de toezeggingen om de uitstoot van stikstof tegen te gaan te vaag waren. Intussen werkt de regering aan een nieuwe Omgevingswet, die deze milieukwesties meer aan gemeenten en provincies wil overlaten, zonder hen de mogelijkheden en het geld te geven voor deskundige controle.
Met slogans over ‘de groenste regering ooit’ wordt zo aan het bedrijfsleven vrij spel gegeven om hun winst op te drijven door het milieu kapot te maken.

22 juli 2019 IsraŽl sloopt Palestijnse huizen
IsraŽlische militairen hebben Palestijnse bewoners van gebouwen in Oost-Jeruzalem uit hun huizen gehaald, terwijl de slopers al klaar stonden. Het IsraŽlische hooggerechtshof had hiervoor toestemming gegeven, omdat de wijk Sur Baher dicht bij de door IsraŽl opgetrokken afscheidingsmuur ligt en die muur vanuit die gebouwen beschoten zou kunnen worden. Vermoed wordt dat met deze smoes de regering-Netanyahu ook andere Palestijnse woningen zal laten slopen. Zo probeert het zionistisch bewind zich een steeds groter deel van Palestina toe te eigenen, met openlijke steun van de Amerikaanse president Trump en met stilzwijgende toestemming van de Nederlandse regering.

21 juli 2019 Huren en kopen worden onbetaalbaar
Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek stegen in het eerste kwartaal de huizenprijzen in Nederland met 8,2% - tegenover een gemiddelde stijging van 4% in de hele EU. Nieuwbouwwoningen werden hier zelfs 10% duurder. Tegelijkertijd stijgen de huren sterk. Nadat de woningcorporaties eerst de sociale huren hadden opgedreven om de extra belasting (verhuurdersheffing) aan de staat af te dragen en om dure hobby’s (stoomschepen, Maserati’s, derivaten enzovoort) van hun directies te betalen, stijgen nu de huren zo veel boven de sociale huurgrens (€ 720), dat vooral in de grote steden mensen met een middeninkomen niets betaalbaars kunnen vinden. Terwijl woningbouwcorporaties zoals Vestia vele duizenden sociale huurwoningen verkopen om hun schulden te betalen of gewoon om het aantal sociale huurders in een gemeente terug te dringen, kopen beleggers deze en andere huizen op - om ze wat op te knappen of in ‘studio’s’ te verdelen en voor extreme prijzen aan te bieden.

20 juli 2019 Tien procent Nederlanders verdacht
De Nederlandse politie geeft toe over een database met foto’s van 1,3 miljoen mensen te beschikken. Zij worden verdacht van, of zijn veroordeeld voor een zwaar crimineel misdrijf. Dat wil zeggen een misdrijf waarop een gevangenisstraf van minstens vier jaar staat. Dit betekent dat ongeveer 10% van de volwassen bevolking in Nederland in die fotodatabase van de politie zit. Dit doet vermoeden dat iemand volgens de politie wel heel snel van een zwaar misdrijf verdacht wordt. Of dat het een smoes is om foto’s op te slaan van personen die in de gaten worden gehouden. De politie zegt een nog grotere hoeveelheid foto’s van asielzoekers en mensen zonder papieren te hebben opgeslagen. Dat betekent: van vrijwel iedereen uit deze groepen.

19 juli 2019 Gesjacher over aansprakelijkheid
Volgens de Hoge Raad is de Nederlandse staat slechts voor 10% aansprakelijk voor de dood van de 350 Bosnische mannen en jongens die het overleverde aan de Servische generaal Mladic. Zij werden kort daarop door mannen van Mladic vermoord, samen met vele honderden anderen die vlak bij de compound verbleven. De Nederlandse staat hoeft van de Hoge Raad de schade voor de nabestaanden maar voor 10% te vergoeden. Het Haagse gerechtshof had Nederland voor 30% aansprakelijk gesteld, maar volgens de Hoge Raad had Mladic de mannen waarschijnlijk toch wel gevonden en laten vermoorden.

18 juli 2019 Havenbedrijf DP World in het nauw
Het havenconcern uit Dubai kondigt via de media aan 10% van de havenwerkers op de Australische terminals te zullen ontslaan, naast de 47 die het bedrijf moeten verlaten. Dit als kennelijke intimidatiepoging in reactie op de succesvolle stakingen van vorige week, die juist gericht waren tegen de ontslagplannen en tegen een verslechtering van de uitkering als er geen werk is. De vakbond MUA reageert woedend op deze chantagepoging. DP World is in Rotterdam de voornaamste eigenaar van containerterminal RWG. RWG probeert ook hier alles om de vakbond buiten de deur te houden.

17 juli 2019 Actie tegen unionbusting Picnic
Werkers bij de internetsupermarkt Picnic - gesteund door andere vakbondsleden - houden een manifestatie voor het distributiecentrum van Picnic in Duivendrecht. Het bedrijf weigert de supermarkt-CAO toe te passen. Collega’s die gesteund door de vakbond daartegen actievoeren worden ontslagen. Picnic kan dit doen omdat de meesten een uitzendcontract hebben. Zo wordt flexibilisering ook gebruikt om de vakbondsmacht te ondermijnen. Naast de acties heeft de FNV ook een rechtszaak aangespannen tegen Picnic om haar te verplichten de CAO toe te passen.

16 juli 2019 Jongeren extra de dupe pensioenakkoord
Een flink percentage van de werkers (vooral vrouwen) werkt in haar of zijn jonge jaren minder uren om voor de kinderen te kunnen zorgen. Minder uren werken betekent echter ook minder pensioenopbouw en dat telt extra aan als, volgens het recente pensioenakkoord, de in de jonge jaren betaalde premie meer pensioenopbouw moet opleveren.
Als belangrijk argument voor het veranderen van het pensioensysteem wordt vaak genoemd dat het huidige systeem nadelig zou zijn voor jongeren. Onder het oude systeem betaalt iedereen onafhankelijk van haar of zijn leeftijd dezelfde premie en bouwt daar evenveel pensioen mee op. De premies van jongeren kunnen langer belegd worden en leveren dan meer op dan die van ouderen, maar de jongeren worden ook een keer ouder en zo wordt dat gecompenseerd.
Tegenwoordig wisselen mensen veel meer van baan en vaak ook van pensioenfonds. Dat kan onvoordelig uitpakken voor jongeren - nog meer als ze als zzp’er verder gaan of werkloos worden. Dat zou op te lossen zijn door verrekening tussen de pensioenfondsen of het opzetten van een nationaal pensioenfonds.
Maar de opzet van het nieuwe pensioenakkoord is niet het garanderen van een goed pensioen voor jong en oud, maar het zoveel mogelijk individualiseren van de pensioenen en een greep in de pensioenkassen, om de verzekeringsconcerns de mogelijkheid te bieden hun omzet en winst op de pensioenmarkt te laten groeien.

15 juli 2019 Twee miljard mensen onvoldoende gevoed
‘Twee miljard mensen worden onvoldoende gevoed’, zegt het jaarlijks rapport van de VN over voedselzekerheid. Van die twee miljard krijgen 800 miljoen mensen te weinig voeding en hebben daardoor honger. De andere 1,2 miljard krijgen wel voeding, maar niet met de bestanddelen die mensen voor een gezond leven nodig hebben. Het rapport wijst erop dat er momenteel zelfs wel meer dan 800 miljoen mensen zijn die te dik zijn.

13 juli 2019 Racisme ‘normaal’ bij politie
Na 13 jaar als coach voor de politie gewerkt te hebben, geeft C. Boers er de brui aan en doet een boekje open over wat hij in die jaren heeft gehoord en gezien - en waar hij de politieleiding tevergeefs op heeft gewezen. In NRC Handelsblad geeft hij voorbeelden van hoe op een politieapp over ‘burgers’ (niet-politieagenten) op racistische en sexistische wijze wordt gesproken. Vrouwelijke politieagenten worden vaak seksueel geÔntimideerd, soms zelfs aangerand. Agenten met een migratie-achtergrond worden gediscrimineerd, geÔntimideerd en buitengesloten. Dit werkt, zegt Boers, ook door in het optreden van de politie op straat - in verbaal en maar ook in feitelijk geweld bij arrestaties. De politieleiding (tot op de nationale korpschef Akerboom) is op de hoogte - zegt dat dit niet mag, maar laat het in feite doorgaan. Boers wordt bij zijn beschrijving van deze ‘politiecultuur’ ook door politieagenten bijgevallen.
Politici reageren verontwaardigd, want de politie is er toch voor de verdediging van de democratische rechtsorde waar iedereen gelijk is en die discriminatie op afkomst, geslacht, seksuele geaardheid verwerpt? Het is niet vreemd dat uit een eerder gehouden onderzoek blijkt dat rechtse tot zeer rechtse ideeŽn bij de politie veel voorkomen. Dat hoort bij de functie van de politie als repressief onderdeel van het kapitalistische staatsapparaat.

12 juli 2019 1600 Australische havenwerkers staken
De havenwerkers op de vier containerterminals van DP World in AustraliŽ organiseren meerdaagse stakingen. Reden is dat de directie van DP World een aanval doet op de werkgelegenheid van de havenwerkers, door automatisering en het uitbesteden van havenwerk aan andere bedrijven. Daar bovenop wil ze ook een regeling verslechteren die havenwerkers van een inkomen voorziet als ze geen werk hebben. DP World weigert hierover te onderhandelen: ‘take it or leave it’, is de opstelling van de directie.
De zaak speelt langer, maar de zogenaamde Fair Work Commission heeft eerder de vakbond een ‘wapenstilstand’ van drie maanden opgelegd en acties als het weigeren van overwerk verboden. Uiteindelijk geeft de staatscommissie nu toestemming om te staken en dat doen de collega’s massaal: Brisbane maandag en dinsdag, Sydney en Fremantle donderdag en vrijdag, Melbourne van woensdag tot en met zaterdag. Vrijdag wordt in Melbourne een grote barbecue georganiseerd, waar veel vrienden van de havenwerkers op af komen om hun steun te betuigen.

11 juli 2019 Autobedrijf schrapt 85 arbeidsplaatsen
Inalfa in het Limburgse Venray zegt in de fabriek van autozonnedaken 85 arbeidsplaatsen te willen schrappen wegens grote verliezen. Inalfa is dochter van het Chinese staatsbedrijf BHAP en toeleverancier voor autoconcerns. Veel van die concerns hebben aangekondigd de arbeidsplaatsen met duizenden te willen schrappen. Zo kondigde Ford een aantal weken geleden het schrappen van 12.000 arbeidsplaatsen in zijn Europese fabrieken aan en heeft het VW-concern een paar jaar geleden al laten weten 30.000 banen kwijt te willen.
Hiervoor zijn diverse oorzaken: een sterk teruglopen van de verkoop van personenwagens - vorig jaar daalde de verkoop wereldwijd met 4% (van 73,5 miljoen naar 70,5 miljoen ten opzichte van 2017) en die teruggang zet zich dit jaar door. Vooral in China, India en Duitsland daalde de verkoop sterk en dit duidt op een ontwikkeling richting economische crisis.
De autoconcerns voeren daarnaast een grote bezuinigingscampagne door ten koste van het personeel. Om de kosten van het dieselschandaal te compenseren: boetes en aanpassing van honderdduizenden auto’s - en om geld vrij te maken voor de omschakeling naar de productie van elektrische auto’s en tegelijkertijd de winst voor de aandeelhouders op te schroeven.
Alle reden om arbeidstijdverkorting tot 30 uur per week te eisen, met behoud van het volle loon. Dat gaat ten koste van de winst, maar er blijft werk, ook voor de jeugd.
Internationale samenwerking is nodig om te voorkomen dat collega’s in de strijd voor hun arbeidsplaatsen tegen elkaar uitgespeeld worden. Belangrijk is daarom een initiatief als de Internationale CoŲrdinatie van Automobielwerkers, die actieve vakbondsleden uit de verschillende autoconcerns en landen samenbrengt om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar solidair te steunen. Februari volgend jaar is er een internationale conferentie van de ICAW in Zuid-Afrika, een land met veel auto-industrie.

10 juli 2019 CAO-acties ziekenhuizen
In het Catharinaziekenhuis in Eindhoven worden zondagsdiensten gedraaid in de operatiekamers en op de afdelingen kort verblijf en dagverpleging, intensive- en medium care, endoscopie en psychiatrie. Dat wil zeggen dat alleen spoedeisende zaken worden opgepakt. Een dag eerder hielden 150 personeelsleden van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam tijdens de lunchpauze een manifestatie. Met spandoeken, toespraken en strijdliederen maakten ze duidelijk niet voor de weigerachtige houding van de ziekenhuisdirecties te zwichten. De acties voor een CAO met onder andere een loonsverhoging van 5% gaan door, alleen het draaien van zondagsdiensten wordt opgeschort tot september.

8 juli 2019 VS stoken in Midden-Oosten
De Amerikaanse imperialisten hebben Nederland gevraagd een fregat te sturen naar het Midden-Oosten, ‘ter bescherming van de koopvaardijschepen’ in de straat van Hormuz.
Iran wil dat de VS de sancties tegen het land intrekt. Sancties die van kracht werden nadat Trump het nucleair akkoord met Iran opzegde. De VS hebben oorlogsschepen naar het Midden-Oosten gezonden en riskeren daarmee dat het tot een oorlog met Iran komt.
Er zijn de laatste weken een paar olietankkers in de straat aangevallen, maar Iran ontkent hierachter te zitten. Wel heeft het een Amerikaanse drone neergeschoten, die volgens de Iraanse regering boven haar grondgebied vloog.
De Nederlandse regering neemt het Amerikaanse verzoek in ‘welwillende overweging’. Het gaat hier in feite om steun aan het optreden van de regering-Trump tegen de regionale imperialist Iran, die zij wil onderwerpen ten gunste van haar bondgenoten Saoedi-ArabiŽ en IsraŽl. De welwillendheid van Nederland ten opzichte van de VS is niet nieuw (Afghanistan, Irak), maar valt wel op, omdat Nederland samen met de Europese unie zegt het nucleair akkoord met Iran niet te willen opzeggen.

7 juli 2019 Voor wie een nieuwe Kuip?
Voetbalclub Feijenoord wil een prestigieus nieuw stadion bouwen en wordt daarin gesteund door het gemeentebestuur van Rotterdam - dat er onder andere luxe woningen, hotels, restaurants en een megabioscoop omheen wil bouwen. Alleen al het nieuwe stadion met toebehoren gaat inclusief grond een half miljard euro kosten en zou daarmee een van de duurste voetbalstadions ter wereld worden.
Maar noch de voetbalclub Feijenoord noch stadion De Kuip hebben veel geld en dus moeten er honderden miljoen geleend worden. Kan dat geld ooit terugverdiend worden en als het zou kunnen: wat betekent dit voor de prijzen van de toegangsbewijzen en de horeca in het nieuwe stadion?
‘Follow the Money’ en ‘Vers Beton’ hebben dit laten uitzoeken door een paar journalisten. Die hoorden van een deskundige op dit gebied dat een nieuw stadion een stuk goedkoper had gekund, als niet voor het dure architectenbureau OMA gekozen was en men niet het stadion per se half in de Maas had willen aanleggen.
En is al dat geld op te brengen? De journalisten constateren dat de inkomsten wel erg hoog worden geschat als je dat vergelijkt met de huidige inkomsten en ook met die van nieuwere stadions zoals die van Ajax en Vitesse. Bovendien zou dat in ieder geval de toegangskaartjes veel duurder maken.
De journalisten zien een flink risico dat Feijenoord en de stadion BV er straks financiŽle problemen door krijgen. Voor de gemeente Rotterdam, die er ook geld in steekt, dreigen verliezen. Een van de weinigen die er aan zullen verdienen is de beruchte Amerikaanse bank Goldman Sachs. Die leent een groot deel van het benodigde bedrag, maar heeft de leenovereenkomst zo opgesteld dat zij er vrijwel zeker van is een slordige 183 miljoen aan rente te zullen ontvangen.

5 juli 2019 Afspraken Schiphol tellen niet
De regering is van plan luchthaven Schiphol vanaf 2021 weer te laten groeien tot 540.000 vluchten - de huidige grens is 500.000. Op voorwaarde dat door minder uitstoot en stillere vliegtuigen de milieubelasting en de overlast niet zullen toenemen vergeleken met nu. Door de Schipholdirectie, KLM en ondernemersorganisatie VNO-NCW wordt sterkte druk uitgeoefend. De groei van Schiphol is belangrijk voor hun winsten.
Milieuorganisaties en omwonenden reageren woedend. Rutte en Van Nieuwenhuizen, beide VVD, delen het groeiplan mee pal na het klimaatplan van de regering, dat bestrijding van de broeikasuitstoot hoog in het vaandel zegt te hebben. Van Nieuwenhuizen was eigenlijk nog in gesprek hierover met omwonenden.
De uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart is de laatste jaren sterk toegenomen, uitstoot van ultrafijnstof en stikstof zijn slecht voor de gezondheid en de natuur en de geluidsoverlast blijft een probleem.

5 juli 2019 Verzet Soedan sluit akkoord
Het verzet in Soedan bleek niet dood en verslagen, ondanks het brute verjagen begin juni van de sit-in voor het militaire hoofdkwartier en de aanvallen van militairen op demonstranten met 120 doden en honderden gewonden en verkrachte vrouwen als gevolg. De plaats van vermoorde of gevangen activistenleiders werd door anderen ingenomen, het afsluiten van het internet door de militairen was lastig, maar via SMS en door persoonlijke bezoeken bleef men georganiseerd.
Op 30 juni waren er in Khartoem en andere steden weer grote demonstraties. De mensen lieten zich niet intimideren door de Rapid Support Forces (ex-Janjaweed) van Hemedti, die zaterdag een persconferentie over de demonstratie onmogelijk maakten en verschillende leiders arresteerden. Het verzet blijkt niet te breken.
Dit brengt de militaire overgangsraad TMC ertoe gevolg te geven aan een voorstel van de Afrikaanse Unie om een overgangsregering te vormen van zeven militairen, zeven burgers en een burger met een militaire achtergrond. Die zouden het land drie jaar moeten besturen en in die tijd verkiezingen voorbereiden. De verantwoordelijken voor de aanvallen op burgers zouden moeten worden opgespoord en gestraft. Zelfs legerleider Hemedti beweert het akkoord te zullen steunen.
Dit akkoord betekent een stap vooruit voor het verzet, maar veel militairen en hun geldschieters op de achtergrond (Saoedi-ArabiŽ, Verenigde Arabische Emiraten) hebben hun eigen belangen. En aan de eis van het verzet dat de RSF uit Khartoem worden teruggetrokken is geen gevolg gegeven.

4 juli 2019 Zzp’ers niet verzekerd
Maar iets meer dan 20% van de zelfstandigen zonder personeel heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering die ook verzekert tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit een enquÍte van TNO en het CBS onder 5500 zzp’ers. Veertig procent van hen hebben helemaal niets om op terug te vallen, als ze door ziekte of ongeval niet meer kunnen werken. Anderen zeggen daarvoor over spaargeld, een eigen huis of lidmaatschap van een broodfonds te beschikken. Maar een broodfonds – een onderlinge verzekering van zzp’ers – keert maximaal twee jaar uit en spaargeld is ook een keer op. Vooral zzp’ers met een laag inkomen zijn niet verzekerd.
De belangrijkste reden om zich niet te verzekeren is voor de meerderheid de hoge verzekeringspremie. Bedrijven huren vooral zzp’ers in omdat zij door gebrek aan sociale verzekeringspremies en belastingvoordelen goedkoper zijn. Een deel van de zzp’ers wordt niet door verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd omdat zij hen te oud vinden of hun werk te risicovol. Vakbond FNV pleit voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

4 juli 2019 Vakantie te duur
Nederlanders die dit jaar niet op vakantie gaan vinden dit in 64% van de gevallen te duur, meldt het NIBUD na een onderzoek. Vorig jaar was dit bij 54% de reden. Van de mensen met een inkomen onder modaal blijft 52% thuis. Wie met zo een inkomen wel op vakantie gaat moet veel zoeken en rekenen om dit zo voordelig mogelijk te doen.
Eerder deze week liet het CBS weten dat ondanks de bloeiende economie de koopkracht in 2017 gemiddeld slechts met een half procent is gegroeid en dat het aantal armen licht is toegenomen tot 599.000 huishoudens - 8,2% van de bevolking.

4 juli 2019 VVD kan altijd onmenselijker
Begin juli werd Carola Rackete (de kapitein van Seawatch3) door de Italiaanse politie gearresteerd omdat zij migranten die de bemanning uit de Middellandse Zee had gered aan land bracht op het eiland Lampedusa. De extreemrechtse vicepremier Salvini van ItaliŽ had dat verboden, ook omdat andere EU-landen - waaronder Nederland - weigerden de migranten op te nemen. Een Italiaanse rechter stelde Rackete weer op vrije voeten, omdat zij juist haar plicht om mensen te redden is nagekomen.
De regering Rutte had via minister Van Nieuwenhuizen geprobeerd Seawatch3, dat onder Nederlandse vlag vaart, het werken onmogelijk te maken door het te verplichten van de ene op de andere dag aan nieuwe veiligheidsvoorschriften te voldoen. Een rechter bepaalde echter dat Seawatch3 hiervoor tot 15 augustus de tijd heeft.
Kamerlid Van Wijngaarden van de VVD heeft liever dat migranten in de Middellandse Zee verdrinken, dan dat ze toch Fort Europa binnenkomen. Dus wil hij onderzocht hebben of mensen als Rackete niet vervolgd kunnen worden als helpers van mensenhandelaren en daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar of € 83.000 boete.
Deze week verdronken meer dan 80 migranten voor de kust van TunesiŽ, terwijl een paar dagen eerder meer dan 50 migranten omkwamen in de gevangenis waar ze door een Libische militie waren vastgezet. Milities die geld krijgen van Nederland en andere EU-landen om migranten te beletten naar Europa te reizen. De gevangenis werd gebombardeerd door een concurrerende militie, terwijl de bewaking migranten die wilden vluchten doodschoot.

3 juli 2019 Succesvolle staking HTM
In Den Haag rijden de eerste bussen en trams pas na 10.00 uur. De Randstadrail tussen den Haag en Rotterdam rijdt wel, maar stopt in Den Haag alleen op het Centraal Station. De bereidheid tot actievoeren voor hun CAO was onder de collega’s zo groot, dat de directie een plan om in ieder geval een paar bussen en trams tijdens de spits te laten rijden maar opgaf. De CAO van het openbaarvervoerbedrijf HTM is in januari verlopen, maar onderhandelingen hebben niets opgeleverd: de directie biedt geen behoorlijke loonsverhoging en een plan om de hoge werkdruk te bestrijden trok ze weer in. Verder willen de collega’s dat uitzendkrachten in vaste dienst worden genomen en een regeling voor oudere collega’s. En dus leggen de collega’s na de zeer geslaagde pensioenstaking van 28 mei opnieuw het werk neer. Als er geen fatsoenlijk bod komt van HTM komen er nieuwe acties.

3 juli 2019 Verzet tegen SyRi succesvol
De gemeente Rotterdam laat weten het discriminerende ‘fraudeonderzoek’ onder bewoners van Bloemhof en Hillesluis niet door te zetten. In deze volkswijken zouden 1263 inwoners door een digitaal selectiesysteem genaamd SyRi als mogelijk frauduleus zijn aangewezen. Vervolgens zouden deze mensen aan een onderzoek onderworpen worden. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) zegt dat door discussies over de privacywetten het onderzoek niet binnen het gegeven tijdsbestek gedaan zou kunnen worden. Maar de eigenlijke reden voor het niet doorgaan is het verzet onder de bewoners, gesteund door onder andere vakbond FNV en de grote verontwaardiging onder de bevolking.

3 juli 2019 Miljarden subsidie voor fossiele brandstoffen
Eind juni werd het klimaatakkoord gepresenteerd. Op 2 juli werd verantwoordelijk minister Wiebes naar Rotterdam ontboden. Op het kantoor van tankopslagbedrijf VOPAK deponeren vijf olieraffinaderijen (Shell, Exxon Mobil, BP, Gunvor en Vitol) - en andere met fossiele brandstoffen werkende concerns bij Wiebes een subsidieaanvraag in van € 2,5 miljard, opdat zij fossiele brandstoffen kunnen blijven verkopen. Ze gaan er bij monde van Shell-directeur Van Winsen van uit dat olieraffinaderijen heel lang nodig blijven. Beter gezegd, zij hopen zo lang mogelijk winsten uit fossiele brandstoffen te kunnen blijven plukken. Ze hopen zelfs dat de olieraffinaderijen in Nederland als laatste van alle Europese landen sluiten.
Daarom zouden er twee aardgas-naar-waterstoffabrieken moeten komen, die de energie moeten leveren voor de raffinage van fossiele brandstoffen en verwante productie. Ook moeten de raffinaderijen zelf hiervoor worden aangepast en er moeten pijpleidingen worden gelegd om de CO2 naar lege gasvelden in de Noordzee te transporteren. Dat kunnen de concerns zelf natuurlijk niet betalen.
Ook andere bedrijven, zoals tankopslagconcern Vopak, zijn in het doorgaan met fossiele brandstoffen geÔnteresseerd en dus heeft het havenbedrijf er een project van gemaakt met Hoogacarspel als de projectdirecteur die de plannen erdoor moet duwen. Deze ex-manager van onder andere Shell en AKZO Nobel verdient al jaren zijn boterham (en meer) met lobbyen voor fossiele concerns.

3 juli 2019 Meer houtkap Amazonegebied
Uit satellietbeelden blijkt dat de ontbossing van het tropisch regenwoud in BraziliŽ 60% tot 90% sneller gaat dan vorig jaar. De op 1 januari als president aangetreden fascist Bolsonaro doet zijn belofte aan de hout- en agrarische concerns en aan de grootgrondbezitters gestand, blijkt uit deze satellietbeelden. Alleen al in juni van dit jaar is 7691 vierkante kilometer tropisch regenwoud verloren gegaan. Deze bossen houden veel van het broeikasgas CO2 vast, dat anders in de atmosfeer komt. Volgens bronnen bij de Braziliaanse milieutoezichthouder Ibama is er waarschijnlijk meer gekapt. Door grote bezuinigingen en het kwijtschelden van aan bedrijven opgelegde boetes, wordt Ibama door Bolsonaro het toezichthouden onmogelijk gemaakt.

2 juli 2019 Werkers zorg voeren actie
‘De baan is top, het salaris flop’. Dit spandoek hingen de collega’s van het Noordwest-ziekenhuis in Alkmaar weken geleden op om duidelijk te maken dat zij behoorlijk betaald willen worden. Over een nieuwe CAO voor de 200.000 collega’s in ziekenhuizen en revalidatieklinieken wordt al maanden onderhandeld zonder veel resultaat. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5%. De organisatie van de directies (NVZ) biedt de helft - gemiddeld 2,58%. De werkers in de ziekenhuizenwillen ook een toeslag voor het op korte termijn wisselen van rooster en duidelijke afspraken over werk- en rusttijden. De werkdruk is hoog door gebrek aan verplegend personeel en daarom is goed betalen, opleiden en begeleiden van mensen des te meer noodzakelijk. De NVZ liet echter een vakbondsultimatum voor een beter bod verlopen en dus worden na een grote manifestatie 24 juni voor het ziekenhuis in Alkmaar op 2 juli zondagsdiensten gedraaid op de operatieafdeling, het laboratorium en de afdelingen radiologie, sterilisatie en nucleaire geneeskunde. Helemaal staken willen de collega’s de patiŽnten niet aandoen.
Dit betekent dat hier alles wat niet spoedeisend is blijft liggen en de collega’s op andere afdelingen gaan helpen. Veel patiŽnten laten overigens merken dat ze helemaal achter de eisen van het ziekenhuispersoneel staan.
Door een goede voorbereiding is de actie een succes en op 3 juli wordt op de operatiekamers en de afdeling radiologie van het Wilhelmina-ziekenhuis in Assen zondagsdienst gedraaid. Voor 10 juli zijn collega’s van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven aan de beurt. Komt de NVZ dan niet over de brug dan wordt de strijd, ook in andere ziekenhuizen, met nieuwe zondagsdiensten, stiptheidsacties en zo nodig ook hardere acties voortgezet.
In Den Haag demonstreren honderden fysiotherapeuten, logopedisten, diŽtisten en andere paramedici voor betere tarieven en minder bureaucratie. Verder zijn de collega’s in verzorgings- en verpleeginstellingen en de thuiszorg in actie voor een nieuwe CAO en ook in de Jeugdzorg, de Gehandicaptenzorg en de GGZ is er strijd. Alle gelegenheid dus om in de zorg de rijen te sluiten en de krachten te bundelen: het geld moet naar de zorg en naar de werkers in de zorg, niet naar de winsten van fabrikanten van medicijnen en medische apparatuur, eigenaren van zorgvastgoed en legale en illegale zorgbedrijven.

1 juli 2019 Keti Koti gevierd
In Amsterdam en Rotterdam en in verschillende andere Nederlandse steden wordt vandaag Keti Koti (‘verbroken ketenen’) gevierd - de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniŽn Suriname en de Nederlandse Antillen.
Toen kwamen er 45.000 mensen vrij, maar zonder enige vergoeding. Zij werden verplicht om nog tien jaar bij hun voormalige bezitter te blijven werken. De bezitters kregen van de staat 300 gulden schadeloosstelling per vrijgelaten slaaf.
De feestdag kent plechtigheden bij monumenten, toespraken, culturele voorstellingen en plezier en dans. De belangrijkste herdenking vind plaats bij het monument in het Oosterpark in Amsterdam, waar ook het Keti Koti-festival plaatsvindt.
In Suriname is 1 juli - ‘de dag der vrijheden’ - een nationale feestdag die breed gevierd wordt. In Nederland was het lang hoofdzakelijk een kwestie van Surinamers en Antillianen, maar het aantal deelnemers uit de rest van de bevolking neemt de laatste jaren toe. Lang werden hier de betrokkenheid van Nederlandse beleggers, zakenlieden, scheepseigenaren, plantagehouders en de staat bij het tot slaaf maken, uitbuiten en mishandelen van miljoenen zwarte mensen onder tafel geveegd. Nakomelingen van de tot slaaf gemaakte mensen eisen excuses voor het leed dat hun voorouders is aangedaan. Zelf worden ze regelmatig geconfronteerd met discriminatie en racisme, dat door de slavernij werd gevoed. Steden als Amsterdam lijken bereid excuses aan te bieden, de Nederlandse regering is nooit verder gekomen dan ‘diepe spijt’. Uit angst voor claims voor herstelbetalingen.

1 juli 2019 Minimumloon vanaf 21 jaar
Het wettelijk minimumloon voor iemand van 21 jaar stijgt met € 245 euro tot het volwassen minimum van € 1635,60 bruto per maand. De leeftijdskorting die jaren bestond wordt nu afgeschaft. Twee jaar geleden kregen de 22-jarigen pas recht op het volwassen minimum. De 21-jarigen gingen eerst van 72,5 naar 85% van het volwassenloon en vandaag dus naar 100%. De bedrijven die jammeren dat ze dit niet kunnen betalen konden subsidie aanvragen bij de regering. Jongeren van 18 tot 21 jaar moeten van de regering langer wachten, tot ze met kleine stappen het loon wat hun minimaal toekomt bereiken. Vanaf 1 juli hebben 18-jarigen volgens de wet recht op een minimum van 50% van het volwassen minimum, 19-jarigen op 60% en 20-jarigen op 80%.

1 juli 2019 Politie tegen democratische rechten
Het journalistenechtpaar Haenen, werkzaam voor het ANP, werd 22 juni tijdens hun werk bij een Pegida-demonstratie in Eindhoven opgepakt. Ze hadden de argwaan van de politie gewekt, niet omdat zij stenen gooiden of leuzen riepen, maar omdat zij eerder waren gesignaleerd bij een demonstratie van de Antifascistische actie tegen Pegida. Ook daar waren de twee als journalisten aanwezig. Op 22 juni lieten zij aan de politie hun perskaarten zien, maar die vond het te lastig die ter plekke te controleren en nam de twee mee. Het echtpaar krijgt nu achteraf excuses van de politie, omdat ‘hun arrestatie op een verkeerde beoordeling van informatie was gebaseerd’. Maar was volgens de politie een arrestatie dan wel gerechtvaardigd geweest als iemand daar als antifascistisch demonstrant of toeschouwer aanwezig was geweest?

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief