RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Fransen staken tegen pensioenroof
Shell blijft ‘t proberen
Wereldwijde klimaatstaking
Volkswoede in Irak ook tegen Iran
Discriminatie mag niet, maar…
Misbruik chauffeurs
Dijkhoff kijkt niet op z’n loonstrookje
Solidariteitsstaking met Finse postbodes
Dag tegen geweld tegen vrouwen
Kortere werkweek, goed idee
Colombianen massaal de straat op
Geen participatie maar exploitatie
Geen daden maar woorden
CO2-uitstoot luchtvaart
Urenco dumpt kernafval
Loonverschillen nemen toe
Recht Palestijnen vodje papier
Miljardeninvesteringen in fossiele bedrijven
Gif bedreigt drinkwatervoorziening
Landelijke staking ziekenhuizen
‘Grote concerns moeten klimaatkosten dragen’
Solidariteit Rojava in Amsterdam
Regering wil taser er door drukken
Chili: ‘niet 30 pesos maar 30 jaar’
Regering AustraliŽ speelt met vuur
Extreemrechtse staatsgreep Bolivia
Staking OV in BelgiŽ
Dwangarbeid in Spijkenisse
Hoe komt die PFAS in de bodem?
Minimumloon vanaf 18 jaar
Loon vrouwen lager dan mannen
Braziliaanse rechter laat Lula vrij
Truc met transitievergoeding
Acties havenwerkers APMTR hebben resultaat
Meer superrijken in Nederland
Onderwijs staakt
Leraren geven voorbeeld
Wereld solidair met Rojava
Regering ontkent feiten klimaat
Protest Wajongers
Twee kanten van het bouwprotest
CAO autowerkers GM
PiB in Halfweg
Protest in Chili en in Amsterdam
Boeren blokkeren Campina
Havenprotest bij Aegon
Grote monopolies kwart minder belasting
Libanon in oproer
Havenactie voor behoud banen
Wereldvrouwen solidair met ziekenhuizen
Wereldwijd protest tegen Turkse agressie
Grieken solidair met Koerden
Leeuwarden - demo's boeren en klimaat
Koerden demonstreren op Schiphol
Catering staakt voor loon
ICOR-verklaring tegen Turkse agressie in Rojava
Onveilige situaties Limburgse bouw
Strijd om Ziekenhuis-CAO
Staking Pakketsorteerders
Cabinepersoneel KLM wil geen fooi
Nedcar wil 700 arbeidsplaatsen schrappen
Blokkades om klimaat
Loonstijging lager dan inflatie
Stikstofplan regering
Wetenschap in wiens belang?
Biomassa slecht voor klimaat
Iraakse jeugd eist een leven
Boeren en milieu

Steun de Koerdische strijd in Rojava

6 december 2019 Fransen staken tegen pensioenroof
Dinsdag 10 december volgt de derde stakingsdag in Frankrijk tegen de sloop van de pensioenen. Inmiddels hebben, na de eerste stakingsdag op 5 december, meer dan 1,6 miljoen mensen gedemonstreerd. De Franse regering wil 11 december de definitieve plannen naar buiten brengen, maar de inhoud is allang bekend: onder het mom van ‘vereenvoudiging’ moet de pensioenleeftijd omhoog en de pensioenuitkering omlaag – behalve voor de hoge inkomens.
De meerderheid van de Franse bevolking reageert met woede en met strijdlust, ondanks de massale inzet van politie: naast het openbaar vervoer en publieke voorzieningen werd er ook in veel bedrijven (zoals bijvoorbeeld autofabriek Renault) gestaakt.

30 november 2019 Shell blijft ‘t proberen
Op vrijdag 29 november gaan over heel de wereld dus ook in Nederland miljoenen mensen de straat op die zich zorgen maken over de opwarming van het klimaat. Wetenschappers waarschuwen dat het opwarmingsproces gevaarlijk dicht in de buurt van een omslagpunt komt. De dag erop maken Shell, ExxonMobil, AirLiquide en Air Products bekend dat zij getekend hebben voor een pijpleiding, die de door hun fabrieken in Rijnmond uitgestoten CO2 naar een gasveld onder de Noordzee moet transporteren. Ze noemen het project Porthos. Dit propageren zij als hun bijdrage aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij zij intussen het winstgevend gebruik van fossiele brand- en grondstoffen kunnen voortzetten.
De opslag van CO2 onder de grond is maar op weinig plaatsen met succes gelukt. In 2006 hebben de inwoners van Barendrecht zich met succes verzet tegen een plan van Shell om het broeikasgas onder een woonwijk op te slaan. Verder is het voor de pijpleiding bestede geld (een half miljard) inclusief vele miljoenen subsidies van de EU en de Nederlandse staat, veel te hard nodig voor de ontwikkeling en productie van echt duurzame energie. Voor de klimaatorganisaties van jongeren was dit ook de reden om het klimaatakkoord met regering en bedrijfsleven niet te tekenen. ‘System change’ is nodig om een klimaatcatastrofe te vermijden - de grote concerns blijven op de rem trappen en hun regeringen steunen hen daarin.

29 november 2019 Wereldwijde klimaatstaking

Klimaatprotest richt tegen fossiele monopolies

Honderdduizenden mensen gingen wereldwijd opnieuw de straat op tegen een dreigende klimaatramp. De ‘Fridays for Future’-beweging laat zich wereldwijd zien – bij aanvang van de klimaattop van regeringen die in Madrid plaats gaat vinden. De revolutionaire wereldorganisatie ICOR riep ook op voor het wereldprotest, met de volgende verklaring:

“Of moeder aarde sterft of het kapitalisme!
Niet te ontkennen is dat de wereldwijde milieucrisis op alle continenten verergert. We zien bossen opdrogen of in vlammen opgaan en de zeeŽn stijgen; we zien het ijs bij de polen smelten en enorme hoeveelheden methaangas in de atmosfeer ontsnappen. Alle wezenlijke factoren in de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving in bodem, lucht en water zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.
Onmiskenbaar is een wereldwijde milieubeweging, mensen staan niet werkloos toe te kijken hoe hun bestaansvoorwaarden in duigen vallen en op de lange termijn totaal worden bedreigd.
De internationale jeugdbeweging ‘Fridays for Future’ (ofwel: ‘Klimaatstaking’) is sinds maanden elke vrijdag in meer dan 100 landen actief op straat. Eerdere hoogtepunten waren 20 en 27 september, toen in totaal 6388 acties plaatsvonden op alle continenten in 170 landen - waarbij zeven miljoen mensen protesteerden tegen de vernietiging van de eenheid van mens en natuur. Ook ICOR heeft daartoe opgeroepen.
Het milieubewustzijn is gegroeid; steeds meer demonstranten geven de veroorzakers een naam: de internationale monopolies en hun financiŽle systeem. Met haastig aangenomen wetten proberen regeringen het verzet te temperen en af te leiden, maar uit de beweging komt daarop een helder commentaar: ‘ineffectief en ongeloofwaardig’. Nieuw is dat de milieubeweging zich aaneen begint te sluiten met de arbeiders- en vakbeweging.
De jongeren en de kinderen zijn een vastberaden, actieve en rebelse kracht in de ‘Fridays for Future’ beweging. Ze blijven hun recht op een toekomst opeisen. Tegelijkertijd is de jeugd nog onervaren en moet zij de diepere wortels van de milieuvernietiging in de kapitalistische en imperialistische wetmatigheden leren begrijpen. Want daarmee wordt duidelijk: de wereldwijde milieubeweging moet een maatschappij veranderende kracht worden. In verschillende landen heeft de arbeidersbeweging een signaal afgegeven. Dit was het geval in de strijd van de Peruaanse mijnwerkers, die ook de bescherming van de natuurlijke leefomgeving hebben opgenomen in hun strijd om lonen en banen.
Dit is een noodzakelijke en goede ontwikkeling. Laten we er alles aan doen om die te versterken en verder te ontwikkelen.
Als revolutionaire partijen en organisaties in ICOR zijn wij geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Een debat te ontwikkelen over de strategische oplossing van het milieuvraagstuk; het grote doel van het behoud, herstel en consolidatie van de eenheid van mens en natuur kan alleen worden bereikt in de succesvolle strijd voor democratie en vrijheid en voor een socialistisch perspectief door de internationale socialistische revolutie.”
De gehele verklaring is te lezen op: www.icor.info

29 november 2019 Volkswoede in Irak ook tegen Iran
Al bijna twee maanden zijn er dagelijks demonstraties, stakingen, blokkades door tienduizenden mensen - vooral jongeren - niet alleen tegen de huidige regering, maar tegen de hele politieke klasse van Irak. Want de elites waaraan de VS na hun inval in 2003 de macht hebben overgedragen zijn door en door corrupt, de werkloosheid is groot en het enige dat goed functioneert is de olieproductie. De elektriciteit valt regelmatig uit en in het zuiden bleek drinkwater vergiftigd te zijn.
De Iraki’s keren zich ook tegen de grote invloed van buurland Iran in hun land via politieke partijen en paramilitaire groepen. Hoewel de meerderheid van de bevolking sjiitisch is net als in Iran moeten de meesten niets hebben van het ultraconservatieve Iraanse bewind. Dat leidde tot het in brand steken van het Iraanse consulaat in de stad Najaf. Het repressie-apparaat schoot in Najaf en in andere steden daarop 50 activisten dood en verwondden en arresteerden er honderden. Maar de demonstranten, waaronder ook veel vrouwen, gaan door. Op grote pleinen in de steden hebben zij kampen ingericht, waar hele families komen en de demonstranten zelf voeding, transport en bewaking organiseren. Premier al-Mahdi maakte onder gejuich van de demonstranten zijn aftreden bekend, terwijl ook de winst van het Iraakse voetbalelftal op Iran enthousiast wordt ontvangen. Maar met alleen het aftreden van al-Mahdi verandert er nog niets wezenlijk in de Iraakse maatschappij.

27 november 2019 Discriminatie mag niet, maar…
Uitzendbureaus gaan regelmatig mee met het verzoek van opdrachtgevers die geen ‘Turken, Marokkanen of zwarten’ willen. Om dit tegen te gaan wilden kamerleden dat uitzendbureaus die dit soort opdrachten krijgen verplicht zouden worden om dit te melden. Staatsecretaris Van Ark (VVD) zegt ook geen discriminatie te willen, maar dat er aan een meldplicht te veel ‘praktische bezwaren’ zitten. Met smoezen als ‘discriminatie is een grijs gebied’, ‘uitzendbureaus kunnen beter proberen de opdrachtgever te overtuigen’ en ‘een meldplicht is moeilijk te controleren’ probeert Van Ark te verhullen dat veel uitzendbureaus geen belemmeringen willen op hun mogelijkheid geld te verdienen - en dat zij hen daarin steunt.

26 november 2019 Misbruik chauffeurs
Transportbedrijf De Rooy in Son (Noord-Brabant) laat hun Oost-Europese chauffeurs weken, soms zelfs maanden achtereen in de cabines van hun truck slapen, terwijl dat verboden is. Vorig jaar bleek uit een salarisonderzoek bij een Roemeens chauffeur dat hij € 2,33 per uur uitbetaald kreeg via een Pools dochterbedrijf van Van Son. Dat dochterbedrijf (niet meer dan een postadres) heeft officieel 500 chauffeurs van het bedrijf in dienst. Begin dit jaar deed de Inspectie op verzoek van de FNV een inval bij De Rooy. Het bedrijf was getipt, toch werden door de Inspectie wel een aantal misstanden vastgesteld. Dit heeft echter niet tot grote veranderingen geleid, reden waarom de vakbond nu via de rechter hard optreden van de Inspectie af wil dwingen.

26 november 2019 Dijkhoff kijkt niet op z’n loonstrookje
De Volkskrant brengt aan het licht dat VVD-fractieleider Dijkhoff - naast zijn ‘schadeloosstelling’ als kamerlid en fractieleider van ruim € 110.000 per jaar - vorig jaar ook nog eens € 66.000 wachtgeld kreeg (dit jaar € 37.000) omdat hij 2,5 jaar staatssecretaris en een paar weken minister is geweest in de vorige regering-Rutte.
Verder vangt hij een vervoerskostenvergoeding bovenop een auto met chauffeur.
Daarnaar gevraagd vindt Dijkhoff dat normaal - hij heeft er recht op, toch?
Dat geldt inderdaad voor Dijkhoff en de rest van de coalitie, maar niet voor een Wajonger die door betaald werk dat hij of zij kan doen boven het wettelijk minimumloon uitkomt. Die moet voortaan een deel van zijn Wajong-uitkering inleveren. Geef aan wie al heeft - dat is het motto van de regering.

25 november 2019 Solidariteitsstaking met Finse postbodes
De werkers bij de Post in Finland zijn halverwege een staking van vier weken tegen een brutaal plan van de directie om 700 postbodes onder te brengen in een ander bedrijf - waar zij 30% minder zouden gaan verdienen. Deze ongehoorde aanval roept ook de woede op van collega’s in andere vervoerssectoren, die daarop een grote solidariteitsstaking organiseren. De nationale vliegmaatschappij Finnair moet driekwart van zijn vluchten annuleren, schepen onder Finse vlag varen niet uit. De havenwerkers gaan van donderdag tot zaterdag in staking. De collega’s bij het spoor kondigen voor begin volgende week stakingen aan.

25 november 2019 Dag tegen geweld tegen vrouwen

Dag tegen geweld tegen vrouwen Rotterdam

Over heel de wereld gaan vrouwen de straat op in het kader van de ‘Dag tegen geweld tegen vrouwen’. In Rotterdam demonstreerden zo’n 150 vrouwen (en mannen).

23 november 2019 Kortere werkweek, goed idee
Een op de vier Nederlanders geeft aan (onderzoek Kieskompas) dat hij of zij minder uren zou willen werken. De belangrijkste redenen zijn: meer tijd hebben voor persoonlijke ontplooiing, meer tijd voor relatie, gezin en de zwaarte van het werk. De Rode Morgen eist al jaren het terugbrengen van de werkweek naar 30 uur op kosten van de grote concerns. Die moeten dit uit hun winsten betalen en het levert arbeidsplaatsen op, nodig bij de toenemende automatisering en voor de - volgens het onderzoek – ongeveer 10% die nu te weinig uren hebben en van hun parttime baan dus niet rond kunnen komen.

21 november 2019 Colombianen massaal de straat op
De Colombianen zijn de zeer rechtse regering-Duque goed zat. In een recente opiniepeiling zegt 69% van hem af te willen. De vakbonden, organisaties van wijkbewoners, van inheemsen, van vrouwen en vredesorganisaties riepen op tot een nationale actiedag. De vakbonden schreven een staking uit en vele honderdduizenden Colombianen in Bogota en tal van andere plaatsen gaan de straat op. Door privatiseringen en corruptie hebben Colombianen geen of weinig toegang tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs of drinkwater - ze zijn slecht of voor velen niet te betalen.
De economie groeit - Duque voert een harde asociale politiek. Er is, vooral onder jongeren, veel werkloosheid. De regering heeft plannen om de pensioenleeftijd te verhogen en de lonen van jongeren te verlagen en voert een bewuste antivakbondspolitiek, vooral na het handelsakkoord met de VS in 2016. Vakbonds- , sociale en milieuactivisten worden regelmatig in elkaar geslagen, gevangen gezet. Ook schendt Duque afspraken van het vredesakkoord met de guerrillaorganisatie FARC uit 2016. In regio’s waar de FARC vroeger aanwezig was neemt het aantal aanvallen - inclusief moorden - op vakbonds-, boeren- en inheemse activisten door rechtse paramilitaire organisaties toe.
Zulke massale protesten als op de 21e heeft Colombia, waar grote stakingen en demonstraties minder voorkomen dan in andere Latijns-Amerikaanse landen, niet eerder gezien. Internationale vakbondsorganisaties spreken hun solidariteit uit. De politie is massaal aanwezig, maar het komt maar op een paar plaatsen tot botsingen. De deelname is zo massaal dat zelfs de rooms-katholieke kerk zich achter de demonstratie heeft gesteld en de regering niet hard op durfde te treden. ’s Avonds echter, toen in veel wijken ‘lege- pannen-marsen’ werden gehouden, trad de politie op verschillende plaatsen wel op. Duque verklaart in de media, dat hij de mensen ‘gehoord heeft’, maar roept de dag erop de noodtoestand uit in de hoofdstad Bogota.

21 november 2019 Geen participatie maar exploitatie
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert in een rapport dat de in 2015 ingevoerde Participatiewet er niet voor gezorgd heeft dat meer mensen aan het werk komen, maar juist het tegendeel. Door de afbraak van de sociale werkplaatsen zitten nu meer mensen thuis, die graag zouden willen werken. VVD-staatssecretaris Van Ark gaat, geholpen door een voorzetje van D-66 kamerlid Ramaekers, gelijk in de tegenaanval.
Volgens haar zou het probleem bij de gemeenten liggen, die bijstandsgerechtigden te weinig tot een tegenprestatie verplichten.
Van Ark is niet geÔnteresseerd in participatie, maar in exploitatie - namelijk mensen met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk met behoud van uitkering aan het werk zetten, ten voordele van de bedrijven of de staatskas: dwangarbeid dus. Veel goedkoper dan mensen volgens de SW-CAO betalen. En dat natuurlijk met zo weinig mogelijk (begeleidings)kosten. Overigens heeft een hele reeks van gemeenten deze dwangarbeid toegepast of doet dat nog. Deze maand voerde de FNV een rechtszaak tegen de gemeente Nissewaard (Spijkenisse). Vakbond FNV eist dat er weer sociale bedrijven worden opgericht die mensen met een handicap helpen naar en bij werk in bedrijven of de overheid en die hen zo nodig ook zelf werk kunnen bieden.

20 november 2019 Geen daden maar woorden
Wie een flexibel contract heeft is niet alleen onzeker over zijn baan, maar heeft vaak ook directe nadelen zoals het niet opbouwen van pensioen. In april nam de gemeenteraad van Rotterdam met een grote meerderheid een motie aan, dat in het gemeentelijk apparaat niet meer dan 10% van de werkers een flexibel contract mag hebben. Goede zaak zou je zeggen, maar op de afdeling Werk en Inkomen heeft in november 60% van de 1400 werkers een flexibel contract en met de grote meerderheid daarvan is zelfs niet gepraat over omzetten naar een vast contract.
‘s Avonds bieden een aantal werkers samen met vakbond FNV bij de verantwoordelijke wethouder Moti (PvdA) een petitie aan, nadat ze begin deze maand bij de directeur bedrijfsvoering van de gemeente op bezoek zijn geweest. De smoes is dat de arbeidsplaatsen uit ‘tijdelijke potjes’ gefinancierd worden, maar veel mensen werken er al jaren. Opvallend is dat de motie in april werd ingediend door de partij van Moti, de PvdA en dat Moti voor hij wethouder werd als bestuurder bij de FNV werkte. Waarom zouden mensen toch niet meer ‘in de politiek’ geloven’?

20 november 2019 CO2-uitstoot luchtvaart
Terwijl de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland al ver achterblijft bij wat noodzakelijk is - de 25% reductie in 2020 ten opzichte van 1990 van het Urgenda-vonnis wordt niet gehaald – neemt de CO2 uitstoot van het Nederlands vliegverkeer verder toe. Volgens het CBS stootte dit vliegverkeer vorig jaar 13% meer uit dan in 2010 en zelfs 150% meer dan in 1990. Daar komt bij dat op de Klimaatconferentie van Parijs 2015 geen afspraken gemaakt zijn over broeikasgasreductie in luchtvaart en scheepvaart.

20 november 2019 Urenco dumpt kernafval
Met een trein wordt nucleair afval naar de haven van Amsterdam gebracht, afkomstig van de verrijkingsfabriek van Urenco in Gronau, net over de grens in Duitsland. Dat kernafval wordt op dezelfde dag in een schip naar Rusland geladen, waar het in Novouralsk in SiberiŽ zal worden opgeslagen op een plaats die niet in de verste verte voldoet aan de eisen die horen bij dit afval, dat vele tienduizenden jaren giftig blijft. Maar het is goedkoop en dat telt voor Urenco, een bedrijf waar ook de Nederlandse staat aandeelhouder is.
Er is al jaren veel verzet hiertegen en dat leidde ertoe dat Urenco in 2009 met deze transporten stopte. Nu begint het weer met de smoes: het zou geen nucleair afval zijn, omdat een deel opgewerkt kan worden. Maar dit geldt maar voor 10% van de lading. Het verzet tegen de transporten en het dumpen gaat echter door, zowel in Duitsland en Nederland als ook in toenemende mate in Rusland zelf. Door een blokkade kon de trein uit Gronau pas zeven uur later dan gepland vertrekken.

19 november 2019 Loonverschillen nemen toe
In de afgelopen twee jaar na de economische crisis is zowel het loonverschil tussen mannen en vrouwen als tussen lager en hoger opgeleide werkers gegroeid. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Intermediair en de Universiteit Nyenrode onder 43.000 werkenden. Van degenen met een universitaire of HBO-opleiding steeg bij respectievelijk 72 en 63 procent het salaris, bij de mensen met een MBO-opleiding maar bij 53%, terwijl de bedrijven steeds roepen dat er daar te weinig van zijn. Van degenen die ook geen MBO-opleiding hebben steeg maar bij 51% het loon terwijl een deel zelfs in loon achteruitging.
Het onderzoek zag verder het loonverschil tussen mannen en vrouwen onder de 35 jaar toenemen. Ook als rekening wordt gehouden met opleiding, de sector waar gewerkt wordt, werkervaring en dergelijke is dit 6,4 procent ten nadele van de vrouwen, terwijl dit twee jaar geleden nog 4,9 procent was.

19 november 2019 Recht Palestijnen vodje papier
De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken (Pompeo) zegt dat de VS de IsraŽlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied niet langer als ‘illegaal’ beschouwen. Tot nu toe werden die in het officieel door de Verenigde Naties en haar lidstaten erkende internationaal recht wel als in strijd met dat recht beschouwd: een land dat een deel van een ander land bezet, heeft plichten ten opzichte van de bevolking en mag dit zeker niet (feitelijk) annexeren. Trump wil echter trouwe bondgenoot IsraŽl steunen in haar agressieve annexatiepolitiek en beschouwt internationaal recht daarbij als een vodje papier. Veel westerse landen (inclusief Nederland) verschillen overigens alleen in woorden van Trump. In feite leggen ze IsraŽl in zijn politiek geen strobreed in de weg.

18 november 2019 Miljardeninvesteringen in fossiele bedrijven
De Nederlandse regering steunt via haar exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business (ADSB) vooral fossiele projecten, zoals het opspuiten van land voor een olie-installatie of werkzaamheden voor de gaspijpleiding Nordstream 2 tussen Rusland en Duitsland. Dit berekende milieuorganisatie BothEnds. De bedrijven konden zo voor een vriendelijke prijs tegenvallers, ongelukken, enzovoort bij hun fossiele investeringen afdekken. Van de € 17,7 miljard aan investeringen die ADSB tussen 2012 en 2018 verzekerde bestond € 11,1 miljard uit energie-investeringen en daarvan was maar 0,3 miljard een project voor duurzame energie. De regering reageert dat ze alleen maar ‘de handel bevordert’ en dat dit nu eenmaal een belangrijk deel van de Nederlandse export is. Vanaf volgend jaar zou ze haar leven gaan beteren.

18 november 2019 Gif bedreigt drinkwatervoorziening
Het waterleidingbedrijf Limburg (WML) kan een paar weken lang geen water uit de Maas gebruiken, omdat daar teveel gif in zit. Intussen neemt zelfs waterleidingbedrijf Evides in de regio Rijnmond ook geen Maaswater meer in. Bij onderzoek bleek het om prosulfocarb te gaan - een landbouwgif dat in BelgiŽ is geloosd. WML zegt 50 keer per jaar te moeten besluiten geen Maaswater in te zetten wegens te veel gif en wil strengere eisen voor de bescherming van oppervlakte- en grondwater.

20 november 2019 Landelijke staking ziekenhuizen

Landelijke ziekenhuisstaking

In heel het land staakte het ziekenhuispersoneel voor een loonsverhoging van 5% in 2019 en 2020. Voor verlaging van de werkdruk, minder administratie en meer collega’s erbij.  De staking gebeurt in de vorm van zondagsdiensten. Dat vereist veel voorbereiding. De collega’s in de ziekenhuizen laten zien dat zonder hen niets draait.
De stakende collega’s zijn heel enthousiast en vastbesloten om de acties door te zetten als dat nodig is. Ze vinden eigenlijk wel dat ze samen met alle mensen in de zorg actie zouden moeten voeren, ook met de universiteitsziekenhuizen. Net zoals de leraren bijvoorbeeld. En als ťťn dag niet helpt, zal het meer moeten worden en ook een keer een grote landelijke demonstratie. Dat is de algemene stemming.
De steun van het publiek is hartverwarmend. De patiŽnten die toch kwamen bijvoorbeeld, spraken hun support uit, klaagden zelden en ook passerende automobilisten toeterden en staken hun duim omhoog.
In Utrecht kwamen delegaties van de stakers voor een levendige actie op het Jaarbeursplein.

17 november 2019 ‘Grote concerns moeten klimaatkosten dragen’

Klimaatmars Rotterdam

Regering baga

16 november 2019 Solidariteit Rojava in Amsterdam

Solidariteit Rojava Amsterdam

In Amsterdam lopen honderden mensen mee in een demonstratie tegen de aanvallen van het Turkije van Erdogan op het bevrijde autonome Rojava in Noord-SyriŽ. Een aanval waarvoor hij bewust vrij baan krijgt van het Amerikaanse en Russische imperialisme, terwijl EU-landen huichelachtig zo nu en dan wat vrijblijvende kritiek leveren.
Het valt op dat het niet alleen Koerden zijn die meelopen, maar dat ook Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten de strijd in Rojava steunen. De organisatoren hebben ook plaats ingeruimd voor Bolivianen, die tegen de door het Amerikaans imperialisme gesteunde staatsgreep in hun land protesteren. Zij kregen geen demonstratievergunning, omdat de politie zei niet genoeg personeel beschikbaar te hebben. De leus: ‘hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit’ klonk daarom met des te meer kracht.

16 november 2019 Regering wil taser er door drukken

taser stroomstootwapen politie

De regering gaat besluiten de standaarduitrusting van de politie uit te breiden met een taser - een stroomstootwapen dat een hoog elektrisch voltage door iemands lichaam stuurt. Dat gebeurt door twee pijltjes op iemand af te schieten of door de taser tegen iemands lichaam te drukken. In een zogenaamde proefperiode hebben vier korpsen – zoals dat van Rotterdam – het wapen uitgeprobeerd.
Het wordt gebracht als een middel dat ervoor zorgt dat de politie minder snel hoeft te schieten, maar het is in feite een extra wapen dat de politie kan inzetten bij demonstraties en stakingen. Het zou als laatste middel van de agent moeten dienen om zichzelf te beschermen zonder te schieten, maar tijdens de proefperiode is het bijvoorbeeld ook ingezet tegen een geboeide arrestant en tegen een verwarde man in een verpleeghuis.
Het wapen heeft in de Verenigde Staten en elders veel doden veroorzaakt, reden waarom Amnesty International het gebruik afkeurt. Minister Grapperhaus (CDA) bagatelliseert de kritiek en baseert dat op een moeilijk serieus te nemen beperkt literatuuronderzoek naar rapportages uit andere landen door Nivel in opdracht van de politie. De grote meerderheid van deze rapportages was niet betrouwbaar volgens Nivel en in de wel goedgekeurde onderzoeken was alleen op gezonde en fitte personen getest. Dan zou de taser alleen kleine wondjes achterlaten. Voor de stunmethode – het tegen het lichaam houden van de taser – zeggen de onderzoekers helemaal geen betrouwbare onderzoeken te hebben kunnen vinden. Die zou de politie dan alleen in ‘noodgevallen’ gaan gebruiken – voor wie dat gelooft.

15 november 2019 Chili: ‘niet 30 pesos maar 30 jaar’

Protest Chili

De al meer dan een maand durende grote demonstraties, stakingen, wegblokkades en andere acties in Chili gaan nog steeds door. Ondanks gewelddadige repressie door de militaire politie - die tot zeker 23 doden en honderden gewonden heeft geleid. Duizenden mensen zijn gevangen gezet. Dinsdag was er in Chili een grote nationale staking, ondanks de beperkingen die vakbonden nog steeds zijn opgelegd door wetten uit de tijd van de militaire dictatuur van Pinochet. De vakbonden hadden president PiŮera een ultimatum gesteld, waar hij niet op inging. Naast bouwvakkers, ambtenaren, leraren enzovoort deden ook de mijnwerkers mee en de havenwerkers in alle havens van Chili. Belangrijk, want de goed draaiende Chileense economie drijft voor een groot deel op delfstoffen als koper en lithium en die worden via de havens geŽxporteerd.
De acties begonnen weken geleden met het verzet tegen een grote prijsverhoging van het metrokaartje met 30 pesos. Maar daarachter zit veel meer en die eisen worden ook duidelijk gesteld. Niet alleen het invoeren van een minimumloon en een minimumpensioen van 500.000 pesos ($ 635) tegenover een minimumloon van nu 301.000 pesos ($ 386). Verder willen de demonstranten voor iedereen betaalbare goede zorg en onderwijs en betaalbare woningen. Weg met de beperking van vakbondsrechten.
Een deel van die eisen zegt de rechtse president PiŮera nu te willen inwilligen, maar dat is voor de Chilenen niet genoeg: niet alleen PiŮera zelf moet weg, maar de hele politieke elite. Zij eisen een nieuwe grondwet - niet geschreven door het parlement, zoals PiŮera wil - maar door een breed samengestelde vergadering uit het volk.
De Chilenen willen ‘na 30 jaar’ af van de politici en van de wetten, die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit de dictatuur van Pinochet, die in 1973 met een fascistische staatsgreep de gekozen sociaaldemocratische president Allende ten val bracht. Pinochet gaf de economie in handen van de ‘Chicago Boys’ die onderwijs en gezondheidszorg, volkshuisvesting, pensioenen enzovoort zoveel mogelijk privatiseerden.
Het gevolg is dat voor de rijken en de hoogste middenklassen de beste ziekenhuizen en scholen beschikbaar zijn, maar voor de armen en grote middengroepen slecht staatsonderwijs en onbetaalbare zorg - tenzij ze zich zwaar in de schulden steken. Die schulden en ook de lage pensioenen van 25% van het verdiende loon leiden vaak tot wanhoop en zelfs tot zelfmoord.
Opvallend is de grote deelname aan de acties van de jeugd die de dictatuur van Pinochet niet heeft meegemaakt. In veel landen in Zuid-Amerika en daarbuiten zijn solidariteitsmanifestaties en demonstratie gehouden - een paar weken geleden ook in Amsterdam. De internationale havenwerkersvakbond IDC, waarbij de Chileense Union Portuaria de Chile is aangesloten, heeft gedreigd dat als de harde repressie zo doorgaat zij alle aangesloten vakbonden zal oproepen om Chileense schepen te boycotten.
De strijd van de Chilenen verdient de internationale steun van alle werkende mensen. Die strijd zal verder moeten gaan dan een nieuwe grondwet: een vrij leven voor alle gewone mensen is pas gegarandeerd als aan de nationale bourgeoisie en aan de imperialisten hun macht en invloed ontnomen is.

15 november 2019 Regering AustraliŽ speelt met vuur

Bosbranden AustraliŽ

In AustraliŽ woeden grote bosbranden, maar er vinden ook grote en woedende demonstraties plaats tegen de conservatieve regering-Morrison. Bosbranden komen tijdens de zomer in AustraliŽ vaak voor, maar ze worden steeds heviger en breken steeds vroeger in het seizoen uit. Dit jaar bedreigen de bosbranden zelfs de grote stad Sydney, terwijl het daar pas voorjaar is. Intussen is een miljoen hectare bos afgebrand, zijn honderden huizen verwoest en zijn er vier doden gevallen.
Voor deskundigen is het overduidelijk dat de klimaatopwarming de oorzaak is dat de droogte extremer wordt en de branden daardoor maanden vroeger beginnen en feller worden, maar de rechtse regering bagatelliseert dit. De reden daarvoor is de grote afhankelijkheid van de verkoop van fossiele brandstoffen - steenkool. Een paar geleden gaf de regering ondanks veel protest een concessie voor het grote kolenmijnproject Carmichael aan de Indiase zakenman Adani. De kolen zullen vooral naar India gaan en daar de uitstoot van het broeikasgas CO2 verhogen - in AustraliŽ zelf dreigt grote vervuiling, zowel van het grondwater als het zeewater. En het Great Barrier Rif ligt dicht bij het kolenproject.

13 november 2019 Extreemrechtse staatsgreep Bolivia

Evo Morales

De Boliviaanse president Evo Morales heeft afstand gedaan van zijn presidentschap, gedwongen door rechtse en extreemrechtse tegenstanders - die gesteund werden door leger, politie en op de achtergrond de VS en de fascistische president Bolsonaro van BraziliŽ. Morales werd bedreigd, zijn huis wordt kort en klein geslagen en hij vluchtte het land uit naar Mexico, dat hem asiel aanbiedt.
Er wordt Morales fraude met de verkiezingen verweten, maar dat is een gezochte stok, die overigens wel door alle burgerlijke media wordt overgenomen. Als het waar is, waarom dan niet tevreden met het uitschrijven van nieuwe verkiezingen door Morales?
AŮez, de rechtse tweede vicevoorzitter van de Senaat, proclameert zich in strijd met de wet tot interim-president. Naast haar staat bij haar proclamatie de eigenlijke leider van de coup - de fascist Camacho - die verklaart als regering een junta van militairen en reactionairen te willen en als doel omschrijft: “het communisme moet verdwijnen”.
Morales is geen communist, maar voerde een links-reformistisch beleid dat de rijke elite met alle middelen bestreed. AŮez wordt meteen door de Amerikaanse president Trump en Bolsonaro van BraziliŽ erkend.
Het eigenlijke ‘probleem’ van de Boliviaanse bourgeoisie en de imperialisten met Morales is dat tijdens de 14 jaar van zijn presidentschap de inkomsten uit de vele grondstoffen van het land – onder andere gas en lithium - gebruikt zijn voor een grote verbetering van het leven van de armen en dat zijn regering zich samen met Venezuela en Cuba verzette tegen imperialistische overheersing door de VS. De VS zag ook met lede ogen aan dat Bolivia Rusland een kerncentrale laat bouwen en belangrijke economische banden met China heeft. De VS, de meest agressieve supermacht, probeert de opmars van de Chinese en Russische imperialistische rivalen in Bolivia en in de regio met alle middelen te stoppen.
Morales deed veel voor de emancipatie van de lang als tweederangs beschouwde indiaanse volken en verklaarde Bolivia tot een plurinationale staat. Hij noemde zich op grond van indiaanse tradities ook tot beschermer van ‘Moeder Aarde’, maar kwam een paar keer in botsing juist met de indiaanse bevolking toen hij de winning van grondstoffen ten koste van het milieu door wilde laten gaan. De economie van Bolivia groeit, zodat rechts ook daar geen stok kon vinden om de hond te slaan.
Morales, voormalig leider van cocaboeren, werd 14 jaar geleden president steunend op de arme indiaanse meerderheid van de bevolking, die vooral in de hoogvlakte rond hoofdstad La Paz woont. Tot dan toe was Bolivia steeds geregeerd door de meer blanke elite die in de stad Santa Cruz en een halve cirkel daarom heen in het oosten van het land zijn centrum heeft en waar ook de economische macht is geconcentreerd. Hieruit zijn ook de leiders van de protesten tegen Morales afkomstig.
Het Boliviaanse volk komt nu de straat op in felle protesten tegen deze rechtse coup en moet zich verweren tegen de gewapende politie en militairen. Ook in andere landen in Latijns-Amerika gaan mensen de straat op uit protest tegen deze staatsgreep.

13 november 2019 Staking OV in BelgiŽ
In BelgiŽ staakt openbaar vervoersmaatschappij De Lijn in Vlaams Brabant al meer dan een week, gesteund door zowel de socialistische (sociaaldemocratische), liberale als christelijke vakbond. Met de stakingsactie wordt geprotesteerd tegen vele problemen zoals het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verlof, technische diensten die niet goed functioneren - allemaal ten koste van het personeel. Ook in andere provincies van BelgiŽ vallen bussen uit, omdat daar dezelfde problemen spelen. Maar die acties worden alleen door de socialistische vakbond gesteund.

13 november 2019 Dwangarbeid in Spijkenisse
De gemeente Nissewaard, waarvan Spijkenisse de grootste plaats is, laat mensen met een uitkering nog steeds gedwongen voor niets werken. Daarin is ze lang niet de enige in Nederland, maar door toenemende kritiek en verzet zijn hier door gerechtelijke uitspraken wel beperkingen aan gesteld. Zo moet er bij het opgedragen werk wel kans zijn op een betaalde baan en mag geen volledige werkweek worden geŽist. De gemeente Nissewaard gaat echter (ook niet als enige) bewust op de oude manier door. En iedere keer als iemand met hulp van vakbond FNV hiertegen protesteert mag hij of zij met de dwangarbeid stoppen, zodat het niet tot een rechtszaak komt. FNV-bestuurder Fťlix Perez, woensdag insprekend bij de gemeenteraad, stelt dit aan de kaak. Hij wijst ook op plannen van de gemeente de afvalscheiding gratis door uitkeringsgerechtigden te laten doen. Perez: de vakbond eist dat aan dit ‘ronduit beschamende’ beleid een einde komt.
Eerder werd Nissewaard veroordeeld, omdat de gemeente van uitkeringsgerechtigden eiste zich met een vingerscan aan- en af te melden bij de dwangarbeid. Verder gebruikt de gemeente het systeem ‘Trotta’, dat veel overeenkomsten heeft met Syri, dat op oncontroleerbare gronden mensen aanwijst als potentiŽle fraudeurs.

13 november 2019 Hoe komt die PFAS in de bodem?

PFAS Gen X van Chemour in Dordrecht

De regering-Rutte probeert met een aantal maatregelen als terugbrengen van de maximumsnelheid overdag tot 100 kilometer per uur, ander veevoer en het uitkopen van varkensbedrijven zoveel mogelijk bouwprojecten weer mogelijk te maken – al zullen de mogelijkheden beperkt zijn wanneer de regering zich aan de rechterlijke uitspraak houdt.
Bouwondernemers proberen nu zo snel mogelijk de norm voor PFAS te versoepelen, die het bewerken en verplaatsen van met giftige poly- en perfluoralkylstoffen vervuilde grond verbiedt als de concentratie meer dan 0,1 microgram per kilo is. Misschien kunnen de bouwbedrijven eens hun licht gaan opsteken bij chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. Chemours blijkt bedrijfsafval met GenX (een van de giftige PFAS-stoffen) met een valse vergunning naar BelgiŽ vervoerd te hebben.

11 november 2019 Minimumloon vanaf 18 jaar
Na jaren van strijd krijgen jongeren dit jaar vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Voor Young & United (de jongerenorganisatie van de FNV) geen aanleiding om tevreden achterover te leunen, maar om een campagne te beginnen voor volwassenloon op 18 jaar. En terecht: een jongere presteert niet minder door zijn leeftijd, dus er is geen reden om het bedrijf toe te staan door jeugdloon te betalen zelf meer winst te maken. Bovendien zijn jongeren vanaf 18 jaar niet alleen wettelijk volwassen met alle verplichtingen van dien - zij moeten dan ook genoeg verdienen om een zelfstandig leven op te kunnen bouwen.
Voor de eis is een manifest opgesteld, dat ook door een aantal politieke partijen is ondertekend. De eigenlijke strijd zal echter in de bedrijven geleverd moeten worden, net als die voor verhoging van het minimumuurloon naar € 14.

9 november 2019 Loon vrouwen lager dan mannen
Een onderzoek van de Europese commissie constateert dat het loon van vrouwen in de EU gemiddeld nog steeds 16% lager is dan bij mannen, nauwelijks beter dan een jaar geleden. In zeven jaar tijd is het loonverschil slechts met een procent gekrompen. In Nederland is het verschil 15,2%. Oorzaken zijn onder andere lagere lonen in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals zorg en schoonmaak en lagere inschaling van parttimers - wat veel vrouwen doen omdat zij meer zorgtaken op zich nemen. Overigens constateert de Europese Commissie grote verschillen per lidstaat: in RoemeniŽ is het verschil maar 3,5%, in Luxemburg en ItaliŽ 5%. Met 25,6% is het extreem hoog in Estland.

9 november 2019 Braziliaanse rechter laat Lula vrij

Lula - de vrijgelaten vroeger president van BraziliŽ

Een rechter in BraziliŽ laat de oud-president en 5000 andere gevangen vrij, omdat volgens de Braziliaanse wet iemand niet gevangen gezet mag worden wanneer niet alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Lula wordt van corruptie beschuldigd, vooral om te verhinderen dat hij opnieuw kandidaat voor het presidentschap voor de Arbeidspartij kon zijn. Volgens de peilingen zou hij dan de huidige fascistische president Bolsonaro verslagen hebben. Die wet bestaat al veel langer en was door Lula’s advocaten ook eerder aangevoerd om Lula’s vrijlating te eisen. Maar onder druk van rechts werd dat door de toenmalige rechters niet gehonoreerd. Het recht moest blijkbaar tot na de verkiezingen wachten. Lula belooft direct weer de strijd aan te gaan.

8 november 2019 Truc met transitievergoeding
Wie ontslagen wordt moet een transitievergoeding meekrijgen, waarvan de grootte afhankelijk is van zijn/haar diensttijd en salaris. Dat geldt ook voor wie na twee jaar arbeidsongeschiktheid zijn/haar werk verliest. Vooral als dit mensen met een lang dienstverband betreft kan dat een flink bedrag zijn. Een bedrag dat die collega’s ook wel nodig hebben, omdat ze vaak weinig kans hebben een andere redelijk betaalde baan te vinden. De transitievergoeding is in feite ook niet meer dan een kleine compensatie voor een sterke verslechtering van de werkloosheidsverzekering, voorafgegaan door een afbraak van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Eerder dit jaar nam de tweede kamer een wet aan die de transitievergoeding ook voor de dienstjaren boven de tien en voor 50-plussers tot 1/3 maandsalaris per dienstjaar terugbrengt in plaats van een 1/2 maandsalaris.
Veel bedrijven hadden echter al een truc gevonden om die transitievergoeding niet te betalen: ze ontsloegen de collega niet, maar betaalden zijn/haar loon niet meer uit. Dankzij rechtszaken gesteund door vakbond FNV heeft de Hoge Raad deze praktijk nu verboden. Intussen heeft de regering beslist dat bedrijven bij arbeidsongeschiktheid de transitievergoeding terugkrijgen van de UWV - zelfs met terugwerkende kracht. Sociale zekerheid – voor de bazen.

7 november 2019 Acties havenwerkers APMTR hebben resultaat
Sinds 4 november voeren de collega’s bij de terminal van APM op de Eerste Maasvlakte een zelf georganiseerde langzaam-aan-actie. Het rederij- en havenconcern lijkt de terminal te willen verkopen. De koper is waarschijnlijk Hutchison, eigenaar van buurman ECT, maar de directie wil dat niet zeggen zolang de onderhandelingen niet zijn afgerond. Ook wordt er over automatisering van het containervervoer op de terminal gesproken, wat het werk van 200 straddlecarrierchauffeurs zou kosten. De collega’s willen weten wat dit voor hen zou betekenen: zij willen hun werk en arbeidsvoorwaarden behouden.
De directie komt op 7 november met een antwoord. Tijdens die bijeenkomst ligt de terminal helemaal stil. De directie belooft onder andere van de koper te zullen eisen dat de arbeidsvoorwaarden van de havenwerkers dezelfde zullen blijven en dat er de eerste vier jaar niemand om bedrijfseconomische redenen ontslagen zal worden. Vanaf zaterdag - als alle spillen zijn voorgelicht en tevreden zijn -  gaan de collega’s weer normaal aan het werk, met de afspraak dat zij iedere 2 weken op de hoogte gehouden zullen worden.

7 november 2019 Meer superrijken in Nederland
Volgens tijdschrift Quote wonen er in Nederland nu 37 superrijken die meer dan een miljard euro bezitten. Bovenaan de lijst van superrijken zijn niet veel verschuivingen. Quote taxeert: Charlene de Carvalho-Heineken op 14,2 miljard euro, Frits Goldschmeding (ex-Randstad) op 4,4 miljard, de erfgenamen van bouwmagnaat Dik Wessels op 3,6 miljard euro, John de Mol (entertainment) op 2,7 miljard euro en Ralph Sonnenberg (Hunter Douglas) op 2,6 miljard. Als rijkste families ziet Quote de familie Brenninkmeijer (C&A) met € 22,5 miljard en Van der Vorm (HAL) met 8,5 miljard, terwijl de familie van Oranje Nassau het met een miljard en de twaalfde plaats zou moeten doen – maar die laten alle onkosten dan ook door de staat betalen.

6 november 2019 Onderwijs staakt

Schoolstaking Venlo

Op zo’n 4400 scholen door heel het land wordt door leraressen en leraren gestaakt. Zij eisen geld en maatregelen om de werkdruk te verminderen en hun positie te verbeteren. In Rotterdam lopen zo’n drieduizend docenten in een demonstratie over de Erasmusbrug. Ze willen echte en structurele oplossingen en geen tijdelijke of eenmalige beloftes die geen zoden aan de dijk zetten. In Venlo (zie foto) demonstreren onderwijzers voor het gemeentehuis: "Staken ja, thuiszitten is geen optie!"

3 november 2019 Leraren geven voorbeeld
Veel vakbondsleden hebben het meegemaakt: je strijdt wekenlang voor bijvoorbeeld een goede CAO, maar de directies blijven met hun aanbod ver achter bij de eisen. Dan wordt een staking gepland om druk op de ketel te zetten en zie: plotseling is er een akkoord, waarbij de bedrijven hun aanbod een klein beetje hebben verhoogd. De vakbondsleiding blaast de staking af – de polder gered.
Dit probeerden de besturen van de onderwijsbonden van FNV en CNV ook, maar zij hadden buiten de leden gerekend. Na een toezegging van Rutte, om eenmalig € 460 miljoen extra uit te trekken voor onderwijs, lieten bondsbestuurders direct weten dat de landelijke staking aangekondigd voor 6 november niet door zou gaan. Maar dit bedrag is ieder jaar nodig, anders worden de problemen niet structureel opgelost. De leden protesteren daarom zo luid en duidelijk, dat er spoedberaad wordt gehouden, de voorzitter van de Aob aftreedt en de staking aanstaande woensdag toch doorgaat. De leden zijn de bond.

2 november 2019 Wereld solidair met Rojava

Solidair met Rojava

In Rotterdam demonstreren opnieuw duizend Koerden en Turkse en Nederlandse sympathisanten tegen de aanvallen van het Turkse leger op het autonome Rojava in Noord-Oost-SyriŽ. Hierbij zijn vele doden en gewonden gevallen en worden honderdduizenden mensen op de vlucht gedreven. ‘Erdogan dictator’ en ‘Erdogan terrorist’ wordt gescandeerd. En terecht, want het regime van Erdogan oefent ook in Turkije een fascistische dictatuur uit - die mensen die kritiek hebben oppakt, hun werk afpakt of zelfs martelt en doodt. En hetzelfde regime steunde ISIS en andere jihadistische bendes, die nu tegen de vrije democratische regio Rojava worden ingezet.
In Rojava wordt iedereen bij de belangrijke beslissingen betrokken, geldt gelijkheid voor vrouwen en mannen, voor iedereen van welke etnische afkomst ook en wordt rekening gehouden met het milieu. De opbouw van zo een samenleving wordt ieder jaar op 1 november gevierd met een Kobani-dag, naar een van de eerste steden die door de Koerdische en Arabische verzetsstrijders op ISIS veroverd werden. Reden voor alle progressieven en revolutionairen om de verdediging van Rojava tegen de aanvallen van Turkije en de jihadisten solidair te steunen.
In tal van landen en steden wordt dit weekend voor Rojava gedemonstreerd. Dit doen ook ICOR en de Rode Morgen in Rotterdam (lees ICOR-verklaring). Overigens moeten democratische rechten ook in Nederland voortdurend bevochten en verdedigd worden. De politie nam stokken waaraan Rode Morgen en ICOR-vlag bevestigd waren in beslag: ‘verboden’ volgens de politiecommandant ter plaatse, die zich weer op hogerhand beriep. Duidelijk in strijd met de uitspraak van de rechter in 2011, na een conflict bij de 1 mei-demonstratie van 2010 in Rotterdam.

1 november 2019 Regering ontkent feiten klimaat
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt de Klimaat- en Energieverkenning 2019 uit. Hieruit blijkt dat Nederland met de beperkte plannen van Rutte c.s. in 2020 niet de door de rechter opgelegde 25% CO2-reductie haalt, noch de in het Energieakkoord gemaakte afspraken over duurzame energie (14%) en energiebesparing (100 petajoule). Ook de voor 2030 afgesproken CO2-reductie met 49% vergeleken met 1990 zal niet worden gehaald, laat staan de reductie van 55% die de regering beweerde eigenlijk te willen bereiken. Maar minister Wiebes (VVD) zegt dat het rapport hem meevalt en dat hij met een paar extra maatregelen als extra subsidie voor duurzame energie de gestelde doelen wel zal bereiken - wat niemand gelooft. En dan is er nog geen rekening mee gehouden dat in de plannen van de regering voor CO2-reductie biomassa een belangrijke rol speelt. De regering heeft € 11,4 miljard subsidie gereserveerd voor in totaal meer dan 600 biomassa-installaties. Momenteel worden de Amercentrale in Geertruidenberg en een centrale in de Eemhaven omgebouwd tot biomassacentrale.
Volgens een rare EU-regel is met biomassa opgewekte energie duurzaam. Deze week kreeg de regering een rapport van adviesbureau DNV GL dat de uitspraken van de Europese wetenschappers van de EASAC (zie nieuws 3 oktober) bevestigt, dat energiecentrales op biomassa meer CO2 uitstoten dan kolencentrales - grote centrales 5% meer, kleine zelfs 20% CO2 meer en ook 20% meer stikstof en fijnstof. Warmtecentrales op biomassa produceren zelfs 50% meer stikstof dan kolencentrales. Grote kans dat de regering ook dit feit onder het vloerkleed zal proberen te vegen.

31 oktober 2019 Protest Wajongers
FNV-leden met een Wajong-uitkering protesteren bij kamerleden tegen een nieuwe aanslag op het inkomen van mensen die van jongs af gehandicapt is. Die aanslag is door de regering verpakt in een zogenaamde ‘vereenvoudiging’ van de wet. Deze treft vooral jong gehandicapten die wel kunnen werken, maar door hun handicap geen volledige week. Op dit moment krijgen ze naast hun loon voor de gewerkte uren een Wajong-uitkering over de uren die ze niet kunnen werken. Hun inkomen kan dan hoger uitkomen dan het wettelijk minimumloon. In de nieuwe wet wordt dit onmogelijk gemaakt: het loon zou voortaan tot maximaal het minimumloon aangevuld worden en soms zelfs daaronder blijven. Dat zou zelfs gaan gelden voor huidige Wajongers met een baan - wanneer zij deze baan kwijt zouden raken en daarna langer dan twee maanden werkloos zijn.

30 oktober 2019 Twee kanten van het bouwprotest
Enkele duizenden mensen uit de bouwsector demonstreren op het Malieveld in Den Haag, met grote bouwmachines en trucks. In de trek erheen zorgen ze voor veel filevorming. Die ontstaat vooral rond Rotterdam, waar een groep rondjes om de stad rijdt.
Dit voorjaar werden door de stikstofuitspraak van de Raad van State bouwprojecten stilgelegd. Nu heeft de regering per 1 oktober verboden grond te verplaatsen die meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bevat, zolang gemeenten of provincies geen duidelijke regels hebben gesteld. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn kunstmatig gemaakte maar niet afbreekbare chemicaliŽn die vaak giftig zijn. Zij komen het meest voor in de buurt van de fabrieken waar ermee gewerkt wordt - bijvoorbeeld de PFOA voor de antiaanbaklaag in pannen bij Chemours in Dordrecht. Ze verspreiden zich echter ook met de wind en via het water door het hele land.
Minder bouwprojecten betekent ook minder werk en onder andere minder woningen. Maar ook hier betreft het een probleem dat al veel langer bekend was, maar dat de regering steeds genegeerd heeft om de grote bouw- en baggerconcerns niet in hun winstmogelijkheden te beperken. Dezelfde reden waarom zij indertijd het ook door de Raad van State later af geserveerde ‘Programma Aanpak Stikstof’ invoerde, waarbij de extra stikstof in de toekomst gerepareerd zou mogen worden.

29 oktober 2019 CAO autowerkers GM
Na een staking van 40 dagen - de langste staking in de Amerikaanse auto-industrie in 50 jaar - sluit vakbond UAW een vierjarige CAO af met General Motors voor alle fabrieken van het concern in de VS. Omdat 57% van de 41.000 UAW-leden die stemmen akkoord gaan, kan er vanaf zaterdag weer gewerkt worden. In veel fabrieken zal het na zoveel weken stilstand echt wel even duren voordat de productie weer volop draait. Het tweede en het vierde jaar ontvangen de collega’s een loonsverhoging van 3%, het eerste en het derde jaar een eenmalige uitkering van 4%. Verder hebben ze recht op een tekenbonus van $ 11.000. Twee onderdelen van de CAO spelen bij de voorstemmers een belangrijke rol: de ziektekostenverzekering via het bedrijf waarvoor de arbeiders ook de komende jaren 3% van hun loon betalen - een stuk minder dan de ‘witte boorden’ bij GM. Verder worden tijdens de looptijd van deze CAO de (veel) lagere loonschalen afgebouwd, die tijdens de crisis voor nieuwe collega’s werden ingevoerd. Voor de tegenstemmers speelde vooral een rol dat de vakbond akkoord gaat met het definitief sluiten van drie GM-fabrieken.

29 oktober 2019 PiB in Halfweg

Post in Beweging nu ook in Halfweg

De uitdeelploeg van Post in Beweging staat voor het eerst ook bij het Sorteercentrum Pakketten van PostNL in Halfweg om de uitgave van oktober uit te delen. Hierin aandacht voor de strijd op deze vestiging tegen de slechte arbeidsomstandigheden en voor meer loon. Een sorteerster komt tot twee keer toe een stapeltjes krantjes halen en brengt thee. Ze zegt ‘dat de avondploeg op 7 oktober onder meer staakte, omdat de loonsverhoging van 1,75 procent veel te laag was om de inflatie te compenseren. En binnen liegen ze tegen ons’. Een andere sorteerster wil twee krantjes. Ook eťn voor haar zieke collega. Ze zegt: ‘We moeten hier voor langer tijd gaan staken’. Een andere collega: ‘We moeten net voor de kersperiode staken. Dat is effectief.’ Post in beweging wordt ook twee keer per maand uitgedeeld bij het Sorteercentrum Brieven in Amsterdam.

26 oktober 2019 Protest in Chili en in Amsterdam

Protest in Chili, solidariteit in Amsterdam

Vrijdag is er in de Chileense hoofdstad Santiago is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het beleid van president SebastiŠn PiŮera. Er waren er bijna een miljoen mensen op de been. Daarmee is het de grootste demonstratie sinds er drie weken geleden voor het eerst op straat werd geprotesteerd tegen de regering, de stijging van de kosten van levensonderhoud en de corruptie van de rijken. Zaterdag 26 oktober gingen zo’n honderd Chilenen en sympathisanten in Amsterdam de straat op om deze strijd te ondersteunen.

25 oktober 2019 Boeren blokkeren Campina

Boeren blokkeren Campina
Actievoerende boeren hoorden dat melkmonopolie Campina en een paar andere organisaties buiten overleg met de boeren om zelf met de regering afspraken wilde maken over de stikstofproblematiek. De boeren vertrouwden het niet en blokkeerden in Amersfoort het hoofdkantoor van Campina. Het overleg met de regering is nu (voorlopig) van de baan.

24 oktober 2019 Havenprotest bij Aegon

Havenpensioenprotest bij Aegon

Bijna 50 mensen protesteren op het Aegonplein in Den Haag tegen de fusie van Aegon met Optas. Optas was opgekocht door Aegon, maar door de fusie kon de grote verzekeringsmaatschappij Aegon zich 2,4 miljard euro Optasgeld toe-eigenen dat bestemd was voor de pensioenen van havenarbeiders. GeŽist wordt indexering met terugwerkende kracht en schadeloosstelling voor lagere rendementen door de fusie.
Een kist met de aanmaningen is persoonlijk overhandigt aan Rutger Zomer, de CFO van Aegon.

24 oktober 2019 Grote monopolies kwart minder belasting
Het CBS heeft uitgerekend dat de feitelijke belastingdruk op multinationals in tien jaar tijd met een kwart is gedaald – van 22,9 naar 17,1 procent. Hoe groter het bedrijf, hoe lager de belastingen (vergeleken met kleinere bedrijven).
In een reactie zegt het ministerie van financiŽn dat er ‘nader onderzocht' moet worden waarom het ene bedrijf meer moet betalen dan het andere. De Rode Morgen heeft het uitgezocht. In het politiek program kun je lezen: 'Een aantal grote monopolies hebben zich tot multinationals ontwikkeld met als thuisbasis Nederland. Het monopoliekapitaal is met het staatsapparaat versmolten, de monopolies hebben de alleenheerschappij over de gehele maatschappij in handen genomen en zijn daarmee de hoofdvijand van de gehele werkende bevolking in Nederland geworden.' En belasting betalen doen ze ook niet.

21 oktober 2019 Libanon in oproer

Oproer in Libanon

‘Het volk eist dat het regime verdwijnt’ en ‘revolutie, revolutie’ - honderdduizenden mensen gaan in tal van steden in Libanon de straat op. De protesten zijn de grootste in jaren en omvatten alle bevolkingsgroepen. De aanleiding was het plan van de regering om nieuwe belastingen in te voeren – waaronder een belasting op gesprekken in ‘WhatsApp’. De oorzaak is de economische crisis, de corruptie en de toenemende woede tegen de heersende politici. De regering van premier Hariri zegde een reeks aan hervormingen toe (waaronder een halvering van hun salaris), maar dat is voor de betogers niet genoeg. Ze eisen het aftreden van de regering en nieuwe verkiezingen.

17 oktober 2019 Havenactie voor behoud banen

Havenactie
Op dinsdag 15 en donderdag 17 oktober verzamelden zich ’s ochtends rond de 70 havenarbeiders bij de kantoortoren van HbR (Havenbedrijf Rotterdam). Ze protesteerden tegen de plannen van HbR en de havenbedrijven om de ‘Container Exchange Route’ volledig te automatiseren. Dit is een interne baan voor containervervoer van de ene terminal naar de andere op Maasvlakte 1 en 2 zonder tussenkomst van de douane. Dat is een streep door 100 banen. De Rotterdam Dockers gaven op dinsdag een verklaring uit met de oproep: “Mensen wordt wakker en strijdt mee, we hebben het over 100 gezinnen!”. Een afvaardiging van de actievoerders heeft op dinsdag met iemand van HbR gesproken: “In dat gesprek hebben wij ons ongenoegen kenbaar gemaakt en laten blijken dat het ons menens is en kwaad zijn. We zijn eigenlijk geen tering wijzer geworden.” Donderdag werd in een toespraak van ťťn van de organisatoren benadrukt dat meer strijd nodig is. Een collega vulde aan dat de strijd niet alleen tegen HbR, maar ook tegen de bedrijven moet worden gericht. Namens het Open Actie Comitť van de Nieuwsbrief Pensioenen werd op donderdag een solidariteitsverklaring voorgelezen.
Automatisering en schaalvergroting blijft gaten slaan in het aantal banen. De geschiedenis van de arbeidersstrijd leert dat automatisering kan afgeremd worden, maar niet tegengehouden. Het fundamenteel juiste antwoord van de arbeidersbeweging is arbeidstijdverkorting op kosten van de baas. In de haven kan dat in 2019 vertaald worden in:
• zesploegendienst in de volcontinu!
• vierdaagse werkweek voor de andere diensten!
• met een goede regeling op 60 jaar er uit!

15 oktober 2019 Wereldvrouwen solidair met ziekenhuizen
Het Platform Wereldvrouwen is solidair met de acties van de collega’s in de zie-kenhuizen. Dit is een groep van actieve vrouwen, die deel uitmaakt van de We-reldvrouwenconferentie van basisvrouwen. Hierbij zijn vrouwen uit meer dan 60 landen aangesloten. Gewone vrouwen dus, die strijden voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij. Lees hier de solidariteitsverklaring.

12 oktober 2019 Wereldwijd protest tegen Turkse agressie

Protest tegen Turkse aanvalsoorlog

Net als in vele landen op de wereld wordt er op 12 oktober ook in Nederland gedemonstreerd tegen de Turkse aanvalsoorlog op de Koerden in Rojava (Noord SyriŽ). Dit is een brandpunt in de strijd tussen democratie en repressie, vrouwenbevrijding tegen feodale onderdrukking, vooruitgang tegenover obscurantisme. In Rojava hebben koerden samen met andere bevolkingsgroepen een vorm van democratisch zelfbestuur opgebouwd die ongekend is in de regio en in de wereld. Vandaar dat zij de haat oproepen van alle reactionairen: oude en nieuwe imperialisten, dictatoriale regimes. De Europese imperialisten roepen op tot ‘matiging’, maar laten Turkije in feite de vrije hand. De fascistische regering van Erdogan in Turkije wil met de illegale aanval haar belangen in de regio agressief behartigen en iedere vorm van Koerdisch zelfbestuur vernietigen. In ruil daarvoor worden reactionaire milities uitgenodigd om de bevolking bruut te gaan onderdrukken. In feite wordt hiermee het reeds verslagen religieus fascisme van ISIS door het Turkse regime de helpende hand gereikt.
Zo’n 2000 Koerden, Nederlanders en sympathisanten van allerlei nationaliteiten trokken in de regen door de Haagse binnenstad – de Rode Morgen, ICOR en ILPS waren present.

12 oktober 2019 Grieken solidair met Koerden

Grieken solidair met Koerden

Meer dan 1500 Koerden en anti-oorlogsactivisten demonstreerden zaterdag 12 oktober tegen de Turkse invasie van Noord-Oost SyriŽ. Naast Koerdische organisaties liepen onder andere de ML-KKE en de KKE-ML mee. De mars liep door de binnenstad, om via het centrale Syntagmaplein en het parlement te eindigen bij de Turkse ambassade. Demonstranten wilden niet alleen een vuist maken tegen de Turkse regering, maar ook tegen het Amerikaanse imperialisme, wiens geopolitieke belang met de invasie vertegenwoordigd wordt.

11 oktober 2019 Leeuwarden - demo's boeren en klimaat

Boerendemonstratie Leeuwarden  Klimaatdemo Leeuwarden

Nog niet samen – maar volgende keer… Twee demonstraties waren er in Leeuwarden, die elk hun eigen standpunt hadden.
De FFF demonstratie was georganiseerd door studenten van het ‘Van Hall’, de milieu-opleiding. Ondanks dat het flink regende sloten er zich steeds meer jongeren en omstanders aan. De demonstratie was tegelijkertijd met het boerenprotest. De route was aangepast om elkaar de ruimte te geven. De organisatie was niet tegen de boeren, maar vindt wel dat er op meer milieuvriendelijke manier geboerd moet worden. Daar is wel wat discussie nodig! Alle eisen die we op 27 september in Den Haag hebben gehoord, werden nu ook geroepen.
Een vriend schreef dit: “Heerlijke stad Leeuwarden. Op de Nieuwestad kwam ik een boer met zijn zoon tegen die op zoek waren naar zijn demonstrerende collega’s in het provinciehuis. Hij was op het geluid afgegaan van de demonstrerende klimaatactivisten. Ik heb hem de weg naar de Tweebaksmarkt gewezen en gevraagd of ze de volgende keer samen met de klimaatactivisten zouden demonstreren. Dat vond hij een goed idee. Gaan we doen!”

10 oktober 2019 Koerden demonstreren op Schiphol

Protest tegen Turkse agressie

Op de luchthaven Schiphol demonstreren zo'n 200 Koerden en sympathisanten op donderdag 10 oktober tegen de illegale agressieoorlog van Turkije in Rojova in Noord SyriŽ. Zij roepen leuzen zoals ‘Erdogan terrorist’. Ze dragen vlaggen van de YPG en borden met teksten als ‘Erdogan wil jihadistenzone’, ‘Stop de etnische zuivering in Noord-Oost SyriŽ’ en ‘Stop genocide’. Leden van de Rode Morgen doen mee en delen de ICOR verklaring ‘Handen af van Rojova’ uit. Op 12 oktober is de grote demonstratie in Den Haag.

10 oktober 2019 Catering staakt voor loon
In Amsterdam staken honderden werkers in de catering voor een hoger loon. Zij verzamelen zich bij het FNV-kantoor en trekken dan langs cateringbedrijven, waar zij hun eisen laten horen en via talrijke posters laten zien. CNV en De Unie hebben met de bedrijven een CAO afgesproken met een loonstijging die minder is dan de inflatie van 2,6%: 1,55% op jaarbasis en een eenmalige uitkering van 0,5%. De FNV-leden vinden dit veel te weinig. Hun lonen zijn toch al laag en ze houden vast aan de eis van 5% plus verbetering van de reiskostenvergoeding naar 19 cent de kilometer. In een estafette gaan de week erop catering-collega’s in Rotterdam in staking en de 24ste die in Utrecht.

9 oktober 2019 ICOR-verklaring tegen Turkse agressie in Rojava
Handen af van Rojava! Internationale afwijzing van Turkije ‘s illegale aanvalsoorlog!
Momenteel is Erdogan met zijn fascistische staat en militairen begonnen met zijn illegale aanvalsoorlog op Rojava/Noordoost SyriŽ:
Neem deel vanaf morgen - dag X – 10 oktober 2019 aan de Internationale Solidariteitsdag en aan de wereldwijde protesten op 12 oktober 2019! De imperialistische plannen mogen niet doorgaan!
De ICOR-Resolutie van januari 2019 zegt over Rojava: "De democratische opbouw in Rojava/Noord-SyriŽ staat voor de succesvolle strijd tegen de IS, voor democratie en vrijheid, voor vrouwenrechten, milieubescherming, respect voor alle etnische groepen en religies. Omgekeerd wordt internationale solidariteit gekenmerkt door solidariteit en het mee betrekken van de Koerdische bevrijdingsstrijd in de wereldwijde strijd tegen het imperialisme.”
Erdogan plant een etnische zuivering en vernietiging van de geleverde strijd voor democratie en vrijheid, de bevrijding van vrouwen en het ecologische leven en de nauwe band met de internationale bevrijdingsstrijd voor nationale en sociale bevrijding.
Met de huidige aanval dreigt ook een directe confrontatie van verschillende imperialistische krachten, waaruit een oorlogszuchtige confrontatie met een wereldwijde uitstraling kan ontstaan.
De zelfverdedigingstroepen van de SDF (Syrian Democratic Forces) zijn vastbesloten om Rojava te verdedigen. Er is internationale solidariteit nodig – al eerder een essentieel onderdeel van het succes van de bevrijding van Kobane.
Geen enkele bevrijdingsstrijd mag op zichzelf staan en geÔsoleerd blijven! ICOR staat vanaf het begin aan de kant van het gevecht in Rojava. Het mobiliseerde voor wereldwijde solidariteitsdagen en voerde praktisch solidariteitswerk uit met de bouw van de ‘ICOR-kliniek’ in KobanÍ.
De strijd voor vrijheid en democratie moet tegen alle imperialisten worden gevoerd als een anti-imperialistische strijd. Om het imperialisme en zijn agressieoorlogen uit te bannen, moet een bevrijde democratische en socialistische wereld worden bevochten.
Handen af van Rojava! Voor het zelfbeschikkingsrecht en de internationale erkenning van het democratisch zelfbestuur van Noordoost SyriŽ! Internationale afwijzing van de Turkse aanvalsoorlog! Voor vrijheid, democratie en socialisme!

10 oktober 2019 Onveilige situaties Limburgse bouw
Op 33 bouwplaatsen in het zuiden van Limburg werd het werk door de arbeidsinspectie stilgelegd vanwege onveilige situaties. Zo waren steigers niet goed vastgemaakt, liepen de bouwvakkers te veel risico’s om kwartsstof in te ademen, om bedolven te worden onder bouwmaterialen of geŽlektrocuteerd te worden. Opmerkelijk is dat op veel van deze bouwplaatsen huizen voor woningbouwcorporaties worden gebouwd. En die corporaties hebben de plicht om te zien of de aannemer zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt. Volgens de inspectiedienst – officieel: Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid – treft ze zulke onveilige situaties ook op veel bouwplaatsen buiten Limburg aan.

8 oktober 2019 Strijd om Ziekenhuis-CAO
Overleg van de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) levert te weinig op en daarom wordt de estafette van 24 uur lang zondagdiensten weer gestart. Donderdag 26 september in het Zuyderland ziekenhuis in Sittard en Heerlen, woensdag 2 oktober zijn het Sint Franciscus in Rotterdam en het Vlietland ziekenhuis in Schiedam aan de beurt - donderdag 3 oktober het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem-Zuid en het Martini in Groningen. Op 8 oktober het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout, het Isala ziekenhuis in Zwolle en Meppel en het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen.
Overal worden honderden tot duizenden polikliniekbezoeken en niet urgente operaties naar een andere dag verplaatst, maar de meeste patiŽnten tonen veel begrip voor de eisen van meer loon en minder werkdruk. Sommigen brengen de actievoerders zelfs bloemen.
In de dagen daarna draaien ook het OLV-ziekenhuis in Amsterdam – voor de tweede keer - het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend en het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom zondagsdiensten.
De NVZ probeert de staking te breken via ondernemingsraden en met het verspreiden van een nogal gekleurde versie van hun eindbod. Hierbij worden verslechteringen als het schrappen van de werkgeversbijdrage aan de zorgverzekering (200-400 euro per jaar) en verlaging van het loon bij ziekte niet genoemd. En vooral de loonsverhoging stellen ze te mooi voor: twee maal 4% en een eenmalige uitkering van € 1000 betekent bij een CAO voor 34 maanden gemiddeld 2,8% - becijferen de vakbonden. Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag naar 25% klinkt goed, maar die geldt alleen voor de helft van het personeel dat onregelmatige diensten draait.

7 oktober 2019 Staking Pakketsorteerders
Pakketsorteerders van het sorteercentrum van PostNL in Halfweg legden 7 oktober het werk neer. Ze zijn het niet eens met de CAO, zoals die door CNV, BVPP en VHP2 zonder de FNV is afgesloten. “We pikken het niet van die andere bonden dat ze tekenen. De leden zijn het er niet mee eens. Het gaat niet om de bestuurders”, aldus een pakketsorteerder uit Halfweg.
In de CAO is slechts 1,75 procent loosverhoging afgesproken, terwijl de FNV-eis vijf procent is. ‘PostNL betaalt 130 miljoen voor de overname van Sandd, maar haar eigen collega’s laten ze stikken’. In het sorteercentrum in Halfweg is de werkdruk hoog, veel pakketten te zwaar - tot wel 31 kilo - en de werkers hebben te weinig tijd om te herstellen. De acties hebben een eerste resultaat: er komt klimaatbeheersing – in de zomer was het met 35 graden niet te harden – en pakketten mogen voortaan niet zwaarder zijn dan 23 kilo. Nu het loon nog.

7 oktober 2019 Cabinepersoneel KLM wil geen fooi
Ruim 80% van de leden van de categoriale vakbond VNC stemt tegen een CAO-akkoord voor het cabinepersoneel met KLM. Ze vinden de loonsverhoging van 7% voor twee jaar en negen maanden veel te laag. Een paar secundaire toegevingen zoals compensatie van opleidingsuren in vrije tijd en afspraken over de bezetting aan boord van het nieuwste KLM-vliegtuig kunnen dat niet compenseren.

7 oktober 2019 Nedcar wil 700 arbeidsplaatsen schrappen
Het door familieconcern VDL opgekochte bedrijf uit Born (Limburg) geeft als reden voor het massaontslag het kleiner worden van de orders van het Duitse BMW-concern voor het maken van de Morris Mini. BMW heeft, net als veel andere autofabrikanten, te maken met extra kosten en een dalende vraag. Deze heeft verschillende oorzaken: de zwendelaffaire rond dieselauto’s, die veel meer gif bleken uit te stoten dan op het computerscherm aangegeven, de noodzaak om – al is het veel te traag – om te schakelen naar de productie van elektrische auto’s en het afnemen van de vraag uit China. En niet in het minst de dreigende economische recessie door de handelsoorlog tussen VS, China en EU.
Dat het bij Nedcar alleen om uitzendkrachten gaat is alleen maar voordelig voor VDL, dat de collega’s zo denkt gemakkelijk en goedkoop op straat te zetten. Maar solidariteit in de strijd tegen ontslagen is ook bij collega’s met een tijdelijk contract nodig, zeker als je ziet dat er steeds meer flexcontracten komen. Als er minder auto’s geproduceerd gaan worden, is een werkweek van 30 uur voor hetzelfde loon de juiste eis.

7 oktober 2017 Blokkades om klimaat
De actiegroep Extinction Rebellion voert in verschillende landen opzienbarende acties door, waaronder ook in Amsterdam. Op de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum blokkeren ’s ochtends om zes uur 500 activisten het drukke verkeer door ingehaakt en soms zelfs vastgeplakt op de weg te gaan zitten of liggen. In de uren erna groeit de groep uit tot een kleine duizend. Aan een oproep van de politie om de blokkade te staken en naar een vak op het Museumplein te gaan gaven slechts weinigen gehoor, waarop de politie probeerde de demonstranten stuk voor stuk los te maken. Vanaf vier uur werden 90 mensen die weigerden weg te gaan gearresteerd en later werden 270 mensen opgepakt en naar een afgelegen plek in Amsterdam-Noord gebracht. Wat later doken weer groepen van de demonstranten op in nieuwe acties in het centrum van de stad.
Gedurende de week volgen meer acties. De activisten vragen aandacht voor de ingrijpende maatregelen die nodig zijn om een klimaatcatastrofe te vermijden en dat die ook niet langer uitgesteld kunnen worden.
Veel regeringen - zoals de Nederlandse - hebben de mond vol van groene maatregelen, maar in werkelijkheid blijven die ver achter bij wat nodig is. De gemeente Amsterdam met GroenLinks-burgemeester Halsema opereerde voorzichtig bij de demonstratie om het groene imago niet te beschadigen, maar verder moet ‘alles wel door kunnen gaan als gebruikelijk’.
Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen genomen worden zullen de opdrachtgevers van de regeringen - de grote concerns - aangepakt moeten worden. Daarom is samenwerking van de milieu- en de arbeidersbeweging tegen de gemeenschappelijke tegenstander zeer noodzakelijk. De kosten van de klimaatmaatregelen mogen niet op de werkers afgewenteld worden, maar moeten ten koste gaan van de winsten van de grote concerns.

5 oktober 2019 Loonstijging lager dan inflatie
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de CAO-lonen in het derde kwartaal van 2019 gemiddeld meer gestegen dan in de afgelopen tien jaar en wel met niet minder dan 2,6%. De prijzen zijn tot nu toe met gemiddeld 2,7% gestegen.

4 oktober 2019 Stikstofplan regering
In reactie op het advies van de commissie-Remkes kondigt de regering zoals gebruikelijk een paar maatregelen aan die de problemen niet fundamenteel aanpakken. Dus geen plannen om de voedselproductie heel anders aan te gaan pakken. Het verlagen van de maximumsnelheid op een paar autowegen dichtbij natuurgebieden zal ook niet veel effect hebben op de slechte invloed van de stikstofuitstoot op de natuur en op de gezondheid van de mensen. Daarvoor zou van de autoconcerns een echte ombouw van de dieselauto’s geŽist moeten worden. Verder wordt er beloofd om meer bos aan te planten. En voor het overige zal vooral geknutseld worden om de bouw- en andere projecten zoveel mogelijk door te laten gaan, door de grenzen van de EU-richtlijnen voor stikstof op te zoeken.

4 oktober 2019 Wetenschap in wiens belang?
Aan de universiteit van Maastricht (vestiging Venlo) zijn twee professoren benoemd, die onderzoek gaan doen naar en les geven in ‘gezonde voeding’ voor gezinnen met kinderen tot drie jaar en voor jongeren tussen twaalf en 18 jaar. Onderdeel van hun pakket is ook de marketing: hoe krijg je mensen zover om die ‘gezonde voeding’ te kopen?
Prima zaak, zou je zeggen Alleen worden de professoren helemaal betaald door een aantal bedrijven (Scelta Mushrooms, ZON fruit & vegetables, BASF, Seacon Logistics) die zeggen gezonde voeding te produceren - en door de Rabobank, die grote financiŽle belangen heeft in de voedselproductie. Dit is bepaald geen garantie voor een objectief oordeel over de gezondheidswaarde van een product, ook al wordt dit door een professor gegeven.

3 oktober 2019 Biomassa slecht voor klimaat
De Nederlandse regering heeft niet minder dan 11,4 miljard euro klimaatsubsidie uitgetrokken voor biomassa. De subsidie gaat vooral naar kolencentrales, die door het bijstoken van biomassa minder broeikasgassen zouden uitstoten. De huidige kolencentrales in Geertruidenberg en in de Eemshaven in Groningen moeten op den duur zelfs alleen maar op biomassa gaan draaien. Maar wetenschappers van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) maken gehakt van die maatregel. Het bijstoken van hout uit bossen leidt zelfs tot meer CO2-uitstoot dan het verstoken van kolen of gas, omdat de energieopbrengst van hout laag is. Volgens een kromme EU-regel hoeft die uitstoot niet meegeteld te worden als de biomassa uit het land zelf komt. Maar de redenering dat voor het verstookte hout weer nieuwe bossen aangeplant worden, gaat niet op. Het duurt jaren voordat de nieuwe bossen weer evenveel broeikasgassen opnemen als de omgehakte bomen. Zo houden EU en regering met bedrog de winsten van de grote energieconcerns uit de wind, terwijl met die elf miljard veel echt duurzame energieopwekking ontwikkeld zou kunnen worden.

3 oktober 2019 Iraakse jeugd eist een leven
Met vele duizenden gaan de jongeren in verschillende steden van Irak de straat op en eisen brood, goed werkende voorzieningen, werk en een einde aan de corruptie. ‘Save the Iraqi people’ is de hashtag die ze veel gebruiken. De mensen in de regio hebben decennia van oorlogen achter de rug: de Iraans-Iraakse oorlog, de Golfoorlog, de inval van 2003, de oorlog tegen ISIS. Geen van de oorlogen die in de laatste decennia in en om Irak zijn gevoerd had het welzijn van het volk op het oog. Voornaamste twistpunt was wie zich hoeveel van de grote Iraakse olievelden mocht toe-eigenen. En de olie vloeit weer rijkelijk, de productie is hoger dan ooit tevoren.
De grote olieconcerns en hun imperialistische regeringen kunnen tevreden zijn, maar de werkloosheid is hoog, veel mensen leven in armoede - zelfs de drinkwatervoorziening is vaak langdurig kapot - er is veel stroomuitval en de corruptie is groot. De regering probeert de opstand van de jongeren met harde hand te onderdrukken. Er zijn tientallen doden gevallen, maar na alle oorlogsgeweld van de afgelopen veertig jaar kan dit het verzet niet stoppen: er wordt zelfs een video verbreidt met "10 van ons zullen doodgaan, 100 van ons zullen doodgaan, maar we gaan door". Om hun strijd met succes en met perspectief te kunnen voeren is de opbouw van een revolutionaire partij, die consequent de belangen van de werkende mensen verdedigt en de strijd richting geeft, noodzakelijk.

1 oktober 2019 Boeren en milieu
Vele duizenden boeren trekken op naar Den Haag en baren veel opzien door de lange files die ze met hun tractoren op de autowegen veroorzaken. In Den Haag trotseren zij een verbod van de burgemeester om niet meer dan 75 tractoren op het Malieveld te parkeren. Ondanks de files die ze veroorzaken krijgen ze toch veel opgestoken duimen.
Grote veranderingen in de productie van voedsel zijn zeker noodzakelijk. Maar wie betaalt de rekening? D66-er De Groot wil een halvering van de veestapel, maar als het om de uitstoot van CO2 door bijvoorbeeld Shell gaat, wordt er door D66 en de andere Haagse partijen geen enkel percentage genoemd.
De kleinere boeren demonstreren tegen alle regels en beperkingen, terwijl ze wel de lasten van de concurrentie dragen – en betaald worden met de dumpprijzen van de grote supermarktconcerns. De werkelijke ellende wordt geproduceerd door de grote agrarische bedrijven met hun fabrieksmatige proteineproductie voor de export en de winst.
Nederland is op de VS na de grootste voedselexporteur ter wereld. Daarvoor moet veevoer aan de andere kant van de wereld worden verbouwd, waar eerder tropisch regenwoud stond. Veel kleinere boeren kunnen door dumpprijzen en hoge schulden de race-to-the-bottom niet vol houden. Zij protesteren terecht. Maar de grote agrarische concerns - en natuurlijk de Rabobank – proberen met het ter beschikking stellen van ‘communicatieadviseurs’ en geld om het protest voor hun belangen in te zetten. Maar juist zij zullen de kosten van de grote omschakeling van de voedselproductie op duurzaamheid moeten betalen. Veel actievoerende boeren blijkt uit interviews willen daar graag druk achter zetten.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief