RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Bolivia staking voor onbepaalde tijd
‘Taser niet diervriendelijk’ – en voor de mens?
Klimaatopwarming in Limburg
Vestia valt door de mand
Veel jongeren tussen wal en schip bij coronasteun
CAO EBS - verkeerde solidariteit
Winstvirus bestrijden
Botsende belangen op EU-top
Shell is bezorgd
Werkloosheid schiet omhoog
Sluiting Nissan-fabriek is bankoverval
Frans zorgpersoneel eist
Coronawet – extra bevoegdheden
Vakbondsvrijheid verdedigen
Acht miljard loonkostensubsidie
Eerbetoon gestorven zorgverleners
Geen controle slachterijen
EU laat pesticidebedrijven gaan
Wapens voor oorlog en handel
Toeslagenschandaal regeringsbeleid
NL multinationals 10,5% winstbelasting
FNV akkoord met ander pensioensysteem
Stakingen Tata Steel leveren resultaat
Rijken rijker
’t Is genoeg voor textielarbeiders Bangladesh
Glyfosaat in Limburg
Geen democratische controle
Kamer voor langer openhouden Borssele
Onverbloemd imperialisme
Manipulatie als wapen
€ 3,4 miljard voor KLM
Bonus voor zorg
Protest tegen Turkse aanval op Rojava
Havenwerkers VS staken tegen racisme
Grote toename armoede
Vluchtelingen verdubbeld
Staalarbeiders Duisburg trots op zelfstandige staking
Klimaatbeleid op een koopje
30% besmet bij Vion-slachterij Boxtel
Wereldvrouwen in actie
Verzet in FNV tegen pensioenakkoord
Meer jongeren werkloos
Kantoorpersoneel Tata staakt
Hondsbrutaal
Havenwerkers Peru en corona-doden
Bankenlobby boos
Mediamanipulatie om nieuw politiewapen
Vooral jongeren geldzorgen
Voetbalbobo over misstanden Qatar
Pensioenakkoord maakt verzekeraars blij
Europees Hof: IsraŽl boycotten mag
Solidariteit uit Duisberg
Collega’s bij Tata leggen hoogoven plat
15.000 in Bijlmer tegen racisme
Extra subsidie fossiele brandstoffen
Antiracisme protest Maastricht
Vooral groei jongeren in de bijstand
Milieuramp SiberiŽ
Kerncentrale Borssele moet dicht
Grootse demonstratie Rotterdam
Kamer stemt tegen vrijhandelsverdrag
Partijdige bezorgdheid
Opstand tegen racisme


3 augustus 2020 Bolivia staking voor onbepaalde tijd
De Bolivianen verzetten zich tegen het opnieuw uitstellen van de presidentsverkiezingen door de rechtse interim-regering van AŮez. Met het excuus van de coronapandemie nu van 6 september naar 18 oktober. Op 28 juli hielden vakbondscentrale COB en andere linkse organisaties grote demonstraties in de stad El Alto en in verschillende andere steden. Van de Kiesraad werd daarbij geŽist om het uitstel binnen drie dagen ongedaan te maken. Die ging niet op het ultimatum in en dus gaat een groot deel van het land plat.
De huidige fascistoÔde regering is in november via een staatsgreep aan de macht gekomen, nadat ze de vooral bij het armere, Indiaanse deel van de bevolking populaire president Evo Morales verjaagd had. Bij de rijke bovenlaag was Morales gehaat omdat hij de opbrengsten van de grondstoffen van het land (gas en lithium), gebruikte om het leven van de armen te verbeteren. De Amerikaanse president Trump was extra gebeten op Morales omdat hij zaken deed met China en Rusland – hij steunde de coup op de achtergrond.
Vooral lithium is belangrijk: het wordt onder andere gebruikt in de accu’s van elektrische auto’s en de grootste ontdekte voorraden van de grondstof ervan liggen in Bolivia. Zeer interessant voor Amerikaanse concerns als Tesla. Morales werd afgezet met de smoes dat hij de verkiezingen gemanipuleerd had. Zelfs als dat waar was, gaf dit geen reden Morales af te zetten, omdat hij bereid was de verkiezing over te laten doen. De tweede voorzitter van de senaat, de rechtse AŮez, die als interim-presidente werd geÔnstalleerd heeft geen enkele legale status. Ze zou nieuwe presidentsverkiezingen uitschrijven, maar stelt dat nu voor de tweede keer uit ‘vanwege het virus’. Intussen is zij volop bezig zowel wetten en regelgeving ten voordele van de rijken te veranderen en nieuwe contracten met buitenlandse bedrijven te sluiten over winning en verkoop van grondstoffen.

2 augustus 2020 ‘Taser niet diervriendelijk’ – en voor de mens?
Vorig jaar drukte de regering het invoeren van het stroomstootwapen taser definitief door, hoewel mensenrechtenorganisatie Amnesty International en vele anderen waarschuwden dat gebruik hiervan regelmatig tot doden leidt. In de praktijk wordt het wapen regelmatig gebruikt tegen mensen die helemaal geen bedreiging vormen - zelfs tegen verwarde bejaarden.
Ongeveer tegelijkertijd werd echter een wet aangenomen die het gebruik van stroomstoten bij de opvoeding van honden verbiedt. Die ging 1 juli dit jaar in en minister Schouten (ChristenUnie) laat weten, dat zij stroomstoten over een jaar ook wil verbieden bij de training van politie- en legerhonden, die nu nog zijn uitgezonderd.

1 augustus 2020 Klimaatopwarming in Limburg
De droogte is in Nederland niet zo extreem als nu in CaliforniŽ en een halfjaar geleden in AustraliŽ, waar duizenden hectares bos verbranden en ontelbare dieren omkwamen - maar ook tientallen mensen slachtoffer werden. Toch laten ook hier de gevolgen van de klimaatverandering zich merken. In Limburg dreigen - nu 2020 na 2018 en 2019 het derde jaar met weinig neerslag is - natuurgebieden als de Meinweg sterk achteruit te gaan door verdroging. En naast de natuurgebieden hebben ook de boeren en tuinders water nodig. Verder zijn er fabrieken die veel water gebruiken, maar vooral ook het Waterleidingbedrijf Limburg gebruikt het water uit de Maas en andere rivieren om drinkwater voor ruim een miljoen mensen te leveren. Waarbij het regelmatig te maken krijgt met giftige stoffen door fabriekslozingen. En tenslotte moeten de Maas en andere wateren bevaarbaar blijven. Een stijgende zeespiegel is niet het enige waterprobleem als gevolg van de opwarming van de aarde. Allerlei voorwaarden voor het menselijk leven worden bedreigd. Een systeemverandering is dringend nodig.

30 juli 2020 Vestia valt door de mand
De wooncorporatie heeft steeds beweerd dat de huizen in de Tweebosbuurt van de Rotterdamse Afrikaanderwijk er slecht aan toe waren. Maar nu het eindelijk door een rechtszaak tegen de bewoners verplicht is de rapporten op tafel te leggen, blijkt wat anders. Uit het laatste grote technische onderzoek wordt duidelijk dat de vooroorlogse woningen - die dertig jaar geleden ingrijpend zijn gerenoveerd - in ‘matige tot redelijke staat’ zijn. En de wooncomplexen uit de jaren ‘80 ‘verkeren technisch in een goede staat’.
Bewoners van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk van Rotterdam strijden al jaren tegen de plannen van Vestia om de meer dan 500 sociale huurwoningen te slopen en door koop-, vrije sector- en duurdere sociale-huur-woningen te vervangen. De eigenlijke reden voor Vestia - daarin gesteund door de gemeente Rotterdam - is de bevolkingssamenstelling van de buurt en de stad te veranderen: minder mensen met een laag inkomen, maar duurdere huizen voor beter betaalden. Waarmee zij het gevolg van afbraak van zorg- en welzijnsvoorzieningen en de armoede, waar regering en gemeentebestuur zelf verantwoordelijk voor zijn, op de schouders van de bewoners van die wijken willen schuiven.
Maar omdat dit juridisch geen handige reden is om iemand uit zijn woning te zetten, gebruikte Vestia – niet voor de eerste keer – als smoes het ‘argument’ dat de toestand van de woningen slecht zou zijn. Dat is nu dus doorgeprikt. Een deel van de bewoners is onder druk van Vestia verhuisd en die timmert die huizen dan snel dicht om de buurt er zo onleefbaar te laten uitzien, in de hoop dat meer bewoners vertrekken. Maar een strijdbare groep geeft niet op. En deel van de bewoners kreeg begin dit jaar van de rechter gelijk. In afwachting van het hoger beroep dat Vestia heeft ingesteld is de corporatie toch ook maar met de bewoners gaan onderhandelen. Die eisen dat Vestia intussen de buurt weer leefbaarder maakt door de planken van de ramen te halen.

29 juli 2020 Veel jongeren tussen wal en schip bij coronasteun
De eerste golf ontslagen door de coronacrisis trof vooral mensen met tijdelijke contracten en dat zijn voor een groot deel jongeren. Bovendien heeft een flink deel van de flexwerkers door oproep- en uitzendwerk onvoldoende rechten opgebouwd om een WW-uitkering te krijgen en bleef dus zonder een cent inkomen. Door de verontwaardiging hierover was minister Koolmees (D66) gedwongen begin juni alsnog iets voor deze collega’s te regelen en dat werd de TOFA-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten), die eenmalig € 1650 voor drie maanden zou uitkeren in juli.
Ruim 23.000 mensen vroegen de uitkering aan, voor 70% jonger dan 27 jaar, maar slechts de helft hiervan kwam in aanmerking. De anderen voldeden niet aan de eisen, dat ze zowel in april minimaal de helft van hun inkomsten hadden verloren en in februari minstens 400 euro hadden verdiend.

28 juli 2020 CAO EBS - verkeerde solidariteit
De CAO-onderhandelingen bij bulkbedrijf EBS in de Rotterdamse haven begonnen in november. De vakbonden eisten 3% loonsverhoging per jaar, naast de automatische prijscompensatie en een ouderenregeling. EBS wilde niet meer geven dan 2,5% voor 2020 en 1% voor 2021. Dus werd half maart een staking aangekondigd. Die werd een paar dagen later weer door de FNV gecanceld, omdat het corona-virus zich verder verspreidde. Nu is een havenwerker veiliger voor het virus als hij staakt dan wanneer hij werkt, maar voor EBS was dit een opsteker. Toen de vakbond in juni weer wilde onderhandelen, ging EBS in de achteruit: het bood maar 0% naast de prijscompensatie. Zogenaamd vanwege de problemen die het bedrijf zou hebben als gevolg van de epidemie. Pas nadat de collega’s een dag gestaakt hadden kwam EBS met een wat beter bod: 1,25% voor 2020 en 1% voor 2020 - toch nog 1,25% minder dan het bedrijf in maart zelf geboden had. Dit bod wordt nu door het bondsbestuur aan de leden voorgelegd. De belangrijkste afspraak hiernaast is dat de havenwerkers, die zwaar werk doen, drie jaar voordat ze met pensioen gaan kunnen stoppen met werken en dat EBS hen dan drie jaar lang een bedrag ter waarde van een AOW-uitkering betaald en hun pensioenpremie van ongeveer € 15.000 overmaakt. Maar dit betekent voor de havenwerkers die grotendeels in ploegendienst werken een halvering of meer van hun inkomen. Gezien hun actiebereidheid was en is een beter resultaat mogelijk.

30 juli 2020 Winstvirus bestrijden
Wie wat bij Wehkamp besteld heeft moest de laatste twee weken wat langer wachten, als het product uit het magazijn in Maurik (Betuwe) moet komen. De collega’s die daar werken staken al drie weken lang en collega’s van het magazijn en het hoofdkantoor in Zwolle deden ook mee, omdat hun baan wordt bedreigd. Op dinsdag 21 juli hielden ze een manifestatie en boden ze een petitie aan bij het hoofdkantoor in Zwolle. Wehkamp heeft als postorderbedrijf weinig last van de corona-crisis, eerder het tegendeel, het levert de eigenaar een mooie winst op. Maar die eigenaar, de Britse beleggingsmaatschappij Apax, wil meer winst en wil daarom het distributiecentrum in Maurik sluiten en ook in Zwolle tientallen collega’s op straat zetten - bij elkaar 82. Terecht komen de collega’s hiertegen in verzet – maar daarvoor is meer nodig dan een beter sociaal plan. Strijd voor behoud van alle arbeidsplaatsen is zeker nodig nu de werkloosheid oploopt en massaontslagen worden aangekondigd. Wie het winstvirus niet bestrijdt, legt zich neer bij steeds meer werkeloosheid en achteruitgang voor werkende mensen.

21 juli 2020 Botsende belangen op EU-top
De vergadering van de EU-lidstaten duurde bijna vier hele dagen. Terwijl er officieel over een ‘solidariteitsfonds’ met de door het coronavirus ernstig getroffen EU-landen gesproken werd, was het een harde de strijd voor de eigen imperialistische belangen. Duitsland en Frankrijk pleiten voor een solidariteitsfonds van € 750 miljard, waarvan € 500 miljard als giften. Heel solidair, maar vooral omdat zij de EU nodig hebben in hun strijd met andere imperialisten als de VS en China. Reden voor Merkel, normaal ook bereid om andere landen het vel over de oren te halen (zie Griekenland bij de vorige crisis) om ermee akkoord te gaan dat de EU zelf die € 750 miljard gaat lenen.
Nederland wierp zich onder leiding van Rutte op tot leider van de ‘vrekkige landen’ (met Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland) die niet zo zwaar door het coronavirus getroffen zijn als bijvoorbeeld ItaliŽ, Spanje, Frankrijk, KroatiŽ. Veel Nederlandse bedrijven doen goede zaken in de EU, maar grote monopoliebedrijven als Shell en Unilever zijn meer op Groot-BrittanniŽ en de VS georiŽnteerd. Dus deed Rutte zijn best zo weinig mogelijk aan de EU uit te geven en hij kreeg in belangrijke mate zijn zin: het subsidiedeel werd teruggebracht tot € 390 miljard, de andere 360 miljard moet worden terugbetaald en iedere lidstaat - als die vindt dat een lidstaat die subsidie ontvangt ‘te weinig hervormingen doorvoert’ (lees: pensioenen aanpakken, arbeid flexibeler maken) kan die subsidie laten bevriezen. Die opstelling van Nederland c.s. leidde tot woede van landen als ItaliŽ, die hard getroffen zijn door de corona-pandemie. Omdat de onderhandelingen over het solidariteitsfonds gecombineerd werden met die over de EU-begroting voor de komende zeven jaar van € 1074 miljard, werd ook hier geschoven en werden kortingen en subsidies uitgedeeld om de verschillende belangen te bevredigen.
Nederland krijgt nu een korting van € 1,9 miljard op de bijdragen die het volgens de regels zou moeten betalen. Tot nu toe was die korting € 1,4 miljard. Verder mag het een groter deel houden van de douanegelden die het voor de EU int. Dankzij de havens komen hier veel goederen binnen die voor andere EU-landen bestemd zijn - dit gaat om een groot bedrag.
Zo werd in die vier dagen en nachten hard onderhandeld en tussen de lidstaten geschoven met honderden miljoenen. Maar kortingen en speciale subsidies moesten ook gecompenseerd worden en dus werden onder andere de bedragen op de EU-begroting voor gezondheid en energietransitie verlaagd. En om de extreemrechtse tot fascistoÔde regeringen van Polen en Hongarije mee te krijgen werd ook de voorwaarde van ‘rechtsstatelijkheid’ om geld te ontvangen sterk afgezwakt. Want het in acht nemen van de burgerlijk-democratische rechten staat in artikel 2 van het EU-verdrag, maar het imperialistisch bolwerk EU overeind houden is belangrijker. Een echt solidair en democratisch Europa moet door de werkende mensen van onderaf worden opgebouwd – nadat het imperialisme omver geworpen is.

17 juli 2020 Shell is bezorgd
Topman Van Beurden van het Brits-Nederlandse fossiele bedrijf laat weten dat hij het hoofdkantoor van Shell misschien van Den Haag naar Londen verplaatst, waar de aandeelhouders van de Britse tak geen dividendbelasting moeten betalen. Het schrappen van de dividendbelasting was de regering-Rutte uiteindelijk toch niet gelukt. Maar Van Beurden heeft meer zorgen. De Nederlandse regering kon ook niet verhinderen dat het met Exxon gemeenschappelijke dochterbedrijf NAM moet stoppen met de gaswinning in Groningen, omdat de bevolking de voortdurende aardbevingen en de slechte schadeloosstelling niet meer accepteerde. Daarvoor heeft Shell wel een en ander terug gehad, zoals kleine gasvelden en hun grote schadeclaim zal niet door de Nederlandse rechter, maar door een arbitragecommissie worden beoordeeld - maar het is toch een tegenslag.
In 2017 deed de FIOD een inval bij Shell in verband met onderzoek naar het samen met het Italiaanse ENI betalen van ruim een miljard euro aan omkoping om een Nigeriaans olieveld toegewezen te krijgen. Die zaak was in ItaliŽ door Justitie opgepakt en die had medewerking van de FIOD gevraagd, dus kon die moeilijk weigeren. Maar Shell werd wel ‘netjes’ van tevoren door de Nederlandse ambassadeur in Nigeria geÔnformeerd. Dat lekte weer uit en leidde tot kritiek waarom de regering de ambassadeur terugtrok. En wat de milieukwestie betreft: de Nederlandse regering is graag bereid enige miljarden ter beschikking te stellen voor opslag van CO2 onder de Noordzee en blauwe waterstof, zodat Shell en andere bedrijven een smoes hebben om voorlopig door te gaan met fossiele brandstoffen.
Maar blijft dit zo? Steeds meer Nederlanders zien dat Shell helemaal geen milieubewust bedrijf is en laten dit ook bij demonstraties duidelijk weten. Ook wordt bij steeds meer mensen bekend dat Shell in Nederland niet of nauwelijks belasting betaalt. Daar komt bij dat er ook landen zijn die kritisch staan ten opzichte van de grote belastingvoordelen die Nederland Shell en andere grote concerns biedt. De Nederlandse regering had de gewoonte uitspraken van de EU of de OESO tegen belastingontwijking officieel te steunen, maar intussen gewoon met het mogelijk maken van belastingontwijking door postbusbedrijven en dergelijke door te gaan.
Dit staat ter discussie  en bij zoveel dreigende onrechtvaardigheden moet je als bezorgde topman van een groot concern toch wel wat doen. Dus dreigt Van Beurden met vertrek uit Nederland en zet zijn lobbyisten aan het werk, om ook de publieke opinie te bewerken.

16 juli 2020 Werkloosheid schiet omhoog
In juni is het aantal werklozen in Nederland met 74.000 gestegen tot 401.000, in percentages van de beroepsbevolking was de stijging van 3,6 naar 4,3%. Bij de vorige crisis duurde het zeven maanden voor zo een toename was geregistreerd, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek weten. De stijging was het grootst onder jongeren beneden 25 jaar: van 9,5 naar 10,7% werklozen. Overigens zijn dit lang niet alle werklozen: wie zich niet bij de UWV aanmeldt, omdat zij of hij toch geen uitkering krijgt, wie even ziek is, een cursus volgt – die wordt niet meegeteld. Tot nu toe zijn vooral veel collega’s met een tijdelijk of uitzendcontract werkloos geworden. Randstad, dat aanvankelijk met 90% overheidssteun uitzendkrachten doorbetaalde, heeft er nu duizenden op straat gezet. Van de mensen met een oproepcontract is volgens een onderzoek van vakbond FNV 80% zijn uren of een groot deel ervan kwijtgeraakt. In de komende maanden dreigt de werkloosheid veel meer toe te nemen, als gevolg van de aangekondigde massaontslagen bij bedrijven als KLM, Sodexho, La Place, Rai Amsterdam, Hunter Douglas en talloze anderen.

16 juli 2020 Sluiting Nissan-fabriek is bankoverval
Honderden werkers van de Nissan-fabriek in Barcelona demonstreren voor het parlement in Madrid, verkleed als acteurs uit de Spaanse Netflix-serie Casa de Papel (Engelse titel: Money Heist). Zij voeren al weken actie tegen plannen van het autoconcern om de fabriek in Barcelona te sluiten en krijgen daarbij steun van veel collega’s, onder andere uit de haven van Barcelona. Zij klagen aan dat Nissan, na zoveel jaren aan hun arbeid verdiend te hebben en de miljoenensubsidies die het uit Spaans belastinggeld gekregen heeft, nu drieduizend mensen werkloos maakt en nog eens meer dan 20.000 bij toeleveringsbedrijven. Ze vergelijken Nissan met de groep sluwe criminelen uit Casa del Papel, die met allerlei trucs de Spaanse Munt binnen dringen om zelf geld te drukken en vervolgens de Spaanse Centrale Bank overvallen. Hierbij zongen de collega’s het verzetslied Bella Ciao, dat ook in de serie voorkomt.

15 juli 2020 Frans zorgpersoneel eist
Ook in Frankrijk wordt door de corona-pandemie duidelijk dat de zorg is wegbezuinigd en dat de ‘witte helden’ slecht betaald worden. Verschillende demonstraties van zorgpersoneel vinden veel weerklank onder de bevolking. De Franse president Macron voelt zich gedwongen over de brug te komen en sluit een akkoord met een deel van de vakbonden. Bij dit akkoord van Sťgur (het ministerie van gezondheid staat aan de Avenue Sťgur) komt € 8,1 miljard extra ter beschikking voor de zorg. Het ziekenhuispersoneel (voor zover geen arts) krijgt in tweemaal een loonsverhoging van € 183 per maand. Dit lijkt een groot bedrag, dat ook de internationale nieuwsmedia haalt. Maar op de Franse nationale feestdag 14 juli gaan duizenden zorgwerkers opnieuw de straat op met de leus “Sťgur=imposture” (bedrog). Ze zijn boos dat er in het akkoord niets staat over de noodzakelijke uitbreiding van het aantal bedden en van het personeel. En wat de loonsverhoging betreft: na tien jaar bevriezing van de lonen was en blijft hun eis € 300.

14 juli 2020 Coronawet – extra bevoegdheden
Met het oog op de coronacrisis eigende de regering zich de bevoegdheid toe scholen te sluiten, bezoek aan verpleeghuisbewoners te blokkeren - maar ook bijeenkomsten te verbieden en zelfs in huizen binnen te vallen. Zelfs buiten het parlement om kon de regering of een paar ministers allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen nemen. Dat deed de regering door noodverordeningen, die voor een groot deel geen wettelijke basis hadden.
De eerste conceptversie van de wet die nu gemaakt wordt om dit te legitimeren riep veel weerstand op. Volgens minister De Jonge (CDA) zou de regering zich deze kritiek aangetrokken hebben en de wet grondig hebben veranderd. Maar dat is bedrog. Het recht om een huis binnen te vallen omdat daarbinnen men zich misschien niet aan de coronavoorschriften houdt: dat is uit de wet. Maar verder: de maatregelen moeten wel aan het parlement worden voorgelegd, maar toestemming van het parlement heeft de regering niet nodig. En wat demonstraties betreft: eerder was gesignaleerd dat die op basis van de grondwet niet zo maar verboden kunnen worden. Behalve – staat al jaren in de wet - als de overheid vindt dat de ‘volksgezondheid’ of de ‘openbare orde’ erdoor in gevaar gebracht zouden kunnen worden. Een makkelijk voorwendsel.

13 juli 2020 Vakbondsvrijheid verdedigen
De regering heeft aan KLM voorwaarden gesteld in ruil voor een steunpakket van € 3,4 miljard. Een van die voorwaarden is het doorvoeren van een loonsverlaging voor alle werkers die boven modaal verdienen, oplopend tot 20% voor wie meer dan € 110.000 verdient. Hiernaast wil KLM zeker 2000 arbeidsplaatsen schrappen. De Unie en andere vakbonden hebben nu een klacht ingediend bij de Europese Commissie, omdat de overheid hiermee een aanslag pleegt op de onderhandelingsvrijheid van de vakbond. Het FNV-bestuur steunt die klacht niet. De vakbondsleiding zegt op voorhand de verplichting op inleveren te accepteren en dat het alleen vrijheid wil over de verdeling van de kortingen over het personeel. Omdat zij akkoord gaat met het verhalen van de crisiskosten op het personeel - ten voordele van de aandeelhouders - is het bestuur er tevreden mee dat haar leden minder hoeven in te leveren dan bijvoorbeeld de piloten. Het echte vakbondswerk zal door de collega’s op de werkvloer moeten worden gedaan. Laat de rijken de coronacrisis betalen!

12 juli 2020 Acht miljard loonkostensubsidie
De UWV publiceert een lijst met de uitkeringen die ze sinds 6 april heeft gedaan in de drie rondes van de uitkering Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen als zij minimaal 20% omzetverlies als gevolg van de pandemie hebben. Zij krijgen dan 90% van de personeelskosten vergoed voor degenen waarvoor gezien het omzetverlies geen werk zou zijn.
Tot nu toe heeft de UWV over drie periodes bijna € 8 miljard euro uitgedeeld als subsidie voor de loonkosten van 2.653.041 werkers. Bij de bedrijven die geld kregen zijn de kleine ver in de meerderheid. Ongeveer 93.000 bedrijven hebben minder dan tien personeelsleden, tegenover rond 1050 meer dan 250, maar de als het om de toegekende voorschotten gaat kregen die kleine bedrijven samen rond € 1,1 miljard en de 1050 grote samen € 2,39 miljard De grootse bedragen gingen naar KLM (€ 301.882.032), NS     (€ 67.103.223), Booking.com    (€ 61.314.501), Holland Casino (€ 31.885.515) en Tata Stee (€ 28.792.332). NS zal de voorschotten overigens terugbetalen omdat het openbaarvervoer een aparte subsidie krijgt. Wat de sectoren betreft zijn bij het eerste voorschot de hoogste bedragen gegaan naar ‘overige commerciŽle dienstverlening (callcenters; administratiekantoren, organisatie van veilingen, congressen – € 494.195.321), metaalindustrie, installatie en garages (€ 352.727.846) en horeca en catering (€ 306.432.086).
Voor de overige gegevens zie hier en hier. In het register worden alle bedrijven vermeld die een NOW-subsidie hebben gekregen en hoeveel. Veel bedrijven staan verschillende keren in de lijst omdat de aanvragen per dochteronderneming werden gedaan.

11 juli 2020 Eerbetoon gestorven zorgverleners
Uit het hele land waren zorgwerkers gekomen voor een herdenking en een protest op de Dam in Amsterdam. Met 13 slagen op de gong en een minuut stilte begint de herdenking van collega’s die zijn ‘omgekomen bij de ramp’, 13 witte rozen worden bij de lamp van Florence Nightingale gelegd. Voor iedere zorgverlener die als gevolg van een besmetting met corona in hun werk is gestorven. En rode rozen voor de 17.000 zorgwerkers die ziek zijn geworden door het coronavirus en waarvan een deel blijvend letsel heeft opgelopen.
Zorgwerkers, zoals verpleegkundige en operatie assistent Tanneke Goverse uit Alkmaar en een verpleegkundige op de spoedeisende hulp uit Arnhem, hebben het initiatief genomen samen met andere collega’s. Zij spreken voor en namens collega’s in alle takken van zorg, alle sectoren, alle functies, alle niveaus. Van de GGZ, van de kraamzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de revalidatie centra. Collega’s die allemaal een hart hebben voor de zorg, groot verdriet hebben voor om de overleden collega’s en meeleven met de achtergeblevenen.
Ze zijn kwaad over de uitspraak van minister Grapperhaus dat ‘Zorg een Roeping is’. Zorg is geen roeping, het is een vak. De lessen van Florence Nightingale, zoals ventilatie en handen wassen, zijn nog steeds geldig, ook bij corona. De IC’s zijn in opdracht van de zorgverzekeraars jarenlang naar beneden geschroefd, en nu opeens een blikje verpleegkundigen opentrekken? Die zijn er niet. De zorgwerkers hebben een Manifest voor de Zorg opgesteld. Daarin eisen ze onder andere: Eťn CAO voor de hele zorgsector – Samen Sterk Standvastig Solidair en Stop de Marktwerking in de zorg! De Macht van de zorgverzekeraars moet stoppen en terug naar de zorgverleners! Veilige werkomstandigheden - hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden!

11 juli 2020 Geen controle slachterijen
Het AD publiceert een onderzoek naar de positie van arbeidsmigranten, vooral uit Oost-Europese landen, bij grote Nederlandse vleesconcerns zoals VION en Van Rooi Meat. Deze bedrijven huren die collega’s in via een aantal grote uitzendbureaus zoals Horizon en Reyhan. Behalve een beschrijving van de slechte arbeidsomstandigheden, betaling en huisvesting en de intimidatie waarmee de collega’s geconfronteerd worden, gaat het ook over uitbraken van coronabesmettingen als gevolg daarvan.
Waarom is dit niet eerder door de controlerende instanties als GGD en Arbeidsinspectie ontdekt, zijn er geen maatregelen genomen? Dan blijkt dat de GGD Hart van Brabant pas op verzoek van slachtconcern VION zelf werkers in de slachterij in Boxtel ging testen. Toen bleek dat daar veel besmettingen waren, vond deze GGD het niet nodig ook andere slachterijen te gaan onderzoeken. ‘Wij zijn geen onderzoeksinstituut’, was de reactie op de vraag van de journalist.
En waar was de Arbeidsinspectie? ‘Ja, we kunnen weinig doen, want de mensen zijn te veel geÔntimideerd om een aanklacht in te dienen’, was daar de reactie. Misschien voelden overigens medewerkers van GGD en Arbeidsinspectie zich ook geÔntimideerd, net als de werkers in de slachterijen. Ook zonder extra coronabevoegdheden of wetten hadden GGD en Arbeidsinspectie hun werk kunnen doen, maar het belang van de vleesindustrie zat blijkbaar in de weg om daar in te grijpen, waar het hard nodig was.

10 juli 2020 EU laat pesticidebedrijven gaan
Bedrijven die een onkruidbestrijdingsmiddel op de markt willen brengen in de EU moeten daar vergunning voor vragen met gegevens over samenstellingen, geconstateerde uitwerkingen enzovoorts. De EU beoordeelt dan of ze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Voor die beoordeling is er de EU-instantie European Food Safety Authority (EFSA).
Bij de helft van de aanvragen sinds 2015 bleken de door de bedrijven geleverde gegevens onvoldoende voor de EFSA om een beslissing te kunnen nemen. Het agentschap vraagt dan om meer informatie aan het bedrijf, maar intussen geeft de EU dan alvast een ‘voorlopige’ vergunning, onder druk van een sterke lobby - ook door de regering van het land van vestiging van het bedrijf. Het gebeurt zelfs dat deze vergunning wordt verleend en daarna pas de EFSA om een oordeel wordt gevraagd.
NGO Pesticide Action Network Europe (PAN-Europe) heeft hierover een klacht ingediend bij de EU. Die, heeft het Franse dagblad Le Monde ontdekt, is doorgestuurd naar de voorzitster van de EU-commissie, Von der Leyen.

9 juli 2020 Wapens voor oorlog en handel
De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) adviseert de regering - ‘al is dat met corona moeilijk’ – om toch extra geld uit te geven aan bewapening. Aan de ene kant om te voldoen aan de NAVO-verplichting om over een paar jaar 2% van het BNP aan defensie te besteden. Aan de andere kant om naast de NAVO-structuur mee te bouwen aan een Europese legermacht, nu de tegenstellingen met de VS toenemen. Om de kosten te drukken wijst de AIV op het belang van export van zelf geproduceerde wapens. In Nederland gaat het dan vooral om onderdelen van wapens.
Onderzoekster Wendela de Vries van ‘Stop de Wapenhandel’ attendeert erop dat de AIV de regering adviseert bij het exportbeleid vooral aan te sluiten bij Duitsland en Frankrijk en waarom dit advies gegeven wordt. Wapenexport roept vaak kritiek - woede - op, als deze gaat naar landen en gebieden waar wrede en verwoestende oorlogen worden gevoerd. Denk aan SyriŽ, Jemen. De Europese Unie heeft daarom een mooie verklaring aangenomen dat zij: ‘vastbesloten [is] de uitvoer te voorkomen van militaire goederen en technologie die voor binnenlandse onderdrukking of internationale agressie kunnen worden gebruikt, dan wel tot regionale instabiliteit kunnen bijdragen’. In de praktijk interpreteert iedere lidstaat dit op zijn eigen manier.
Maar nu de bedoeling is toe te werken naar een Europese defensie en daarom ook meer Europese samenwerking bij de wapenproductie zou deze uitspraak een belemmering van bepaalde wapenexporten kunnen zijn. Daarom hebben Duitsland en Frankrijk met elkaar afgesproken dat, als het om exporteren van wapens gaat die onderdelen uit beide landen hebben, de regels van het land met de minste belemmeringen zullen gelden.
Van de bijna 80 miljoen vluchtelingen op de wereld zijn er tallozen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Maar de imperialisten, ook het Nederlandse, willen meer wapens en voeren onder de leus ‘Vrede en Veiligheid’ interventie en proxy-oorlogen om hun politieke en economische belangen door te zetten.

8 juli 2020 Toeslagenschandaal regeringsbeleid
Onderzoek van NRC Handelsblad brengt aan het licht dat de toenmalige staatssecretaris van Belastingzaken Snel (D66) vorig jaar juni wilde erkennen dat veel ouders in 2015 ten onrechte van fraude met de toeslag kinderopvang beschuldigd waren en dat Snel die op korte termijn alsnog wilde uitkeren, plus een schadevergoeding. Snel mocht dit echter niet van de rest van de regering, want stel je voor dat soortgelijke zaken ook bij andere toeslagen speelden en hoeveel ging dat wel niet kosten? Eerst moest de commissie-Donner klaar zijn. En staatssecretaris Van Ark (VVD) waaronder kinderopvangtoeslag valt, was het ook niet met Snel eens dat de wet niet deugde, waardoor je bij gebrek aan een kwitantie voor een maand kinderopvang je de toeslag voor een heel jaar terug moest betalen. Dus moesten de ouders, velen zwaar in de schulden, maanden wachten en hebben niet allemaal alles gekregen. Snel moest in december aftreden, maar de rest van de regering zit er nog steeds. Het is alleen door de grote publieke verontwaardiging dat deze zaak aan het licht is gekomen en veel ouders intussen de toeslag en een schadevergoeding hebben ontvangen - meer dan de commissie-Donner wilde toekennen.

8 juli 2020 NL multinationals 10,5% winstbelasting
De OESO is de organisatie van 36 geÔndustrialiseerde landen die (volgens eigen zeggen) een markteconomie hebben, democratisch zijn en mensenrechten erkennen. Rusland, China en India horen er niet bij. In die OESO is afgesproken jaarlijks een overzicht te publiceren met gegevens van grote multinationals in die landen, met onder andere behaalde winsten en betaalde belastingen, zodat landen meer zicht krijgen op het schuiven daarmee. Staatssecretaris Vijlbrief (D66) laat in dit kader weten, weten dat 155 Nederlandse multinationals in 2016 samen een omzet van € 225 miljard hadden en 554.000 personeelsleden in Nederland zelf. Honderdacht van deze bedrijven melden dit jaar winst gemaakt te hebben, bij elkaar € 24,8 miljard.
Daarover hebben zij 2,6 miljard belasting betaald. Dat is 10,5%, terwijl het officiŽle tarief voor vennootschapsbelasting dat jaar 25% was.
Hoe zit dat? werd Vijlbrief gevraagd. De staatssecretaris wijst op de mogelijkheid verliezen van vorige jaren van de belastbare winst af te trekken en andere aftrekposten. Vijlbrief noemt niet dat in zogenaamde ‘rulings’ - die geheim zijn - met multinationals wordt afgesproken dat zij over bepaalde inkomsten geen belasting hoeven te betalen. Verder oppert Vijlbrief dat bedrijven over een deel van hun winst misschien in het buitenland belasting hebben betaald.
Die laatste groep zal niet groot zijn. Taks Justice Network heeft namelijk uitgezocht dat Nederland een belangrijke rol speelt in het ontwijken van belasting in andere landen. Over € 84 miljard van in andere landen behaalde winsten wordt juist dankzij een constructie via Nederland geen belasting betaald. Intussen wordt het belastingtarief over de vennootschapsbelasting volgend jaar naar 21,7% verlaagd.

4 juli 2020 FNV akkoord met ander pensioensysteem
Tot grote opluchting van grote bedrijven en hun regering geeft het ledenparlement van de vakcentrale FNV met 64 tegen 40 stemmen groen licht voor het pensioenakkoord, dat het vakbondsbestuur een paar weken gelden sloot met VNO en regering. De bedoeling van het akkoord is dat werkende mensen het recht op een afgesproken pensioenuitkering verliezen - en tot en met hun pensioentijd onzeker blijven over het bedrag van de uitkering. Dat bedrag wordt afhankelijk van de opbrengst van hun belegde premies.
Bedrijven hopen nu af te zijn van vakbondseisen om bij te storten of meer premie af te dragen, als de – tot nu toe – beloofde pensioenuitkering niet wordt gehaald.
Verzekeringsbedrijven zien gouden kansen om te verdienen aan de Nederlandse pensioengelden - een slordige € 1500 miljard. De risico’s zijn nu immers voor de pensioengerechtigde.
Het FNV-bestuur is ook opgelucht, want het kreeg haar polderakkoord niet zo gemakkelijk door het ledenparlement als ze had gehoopt.
Van de ‘goedmakertjes’ van de regering (eigenlijk het afzwakken van eerdere bezuinigingen) is alleen een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd min of meer concreet. Om eerder te stoppen bij zwaar werk, voor AOW na 45 jaar werken - daarvoor moet de vakbondsstrijd in de bedrijven nog worden gevoerd.

3 juli 2020 Stakingen Tata Steel leveren resultaat
Vakbond FNV sluit een akkoord met de directie van Tata Steel in Nederland, waarbij belangrijke eisen worden binnengehaald. Dit dankzij ruim drie weken stakingsacties in verschillende delen van het bedrijf, waarbij grote delen van de productie stil werden gelegd. De directie zegt toe dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen als gevolg van de geplande reorganisatie. Ook wordt een eerder gesloten akkoord over baanbehoud met vijf jaar verlengd tot oktober 2026.
Maar dat er geen arbeidsplaatsen zullen verdwijnen, dat wordt niet beloofd. Het getal van 1000 arbeidsplaatsen, die met de reorganisatie waren aangekondigd, is van tafel gehaald. Het generatiepact, dat minder werken met beperkt loonverlies mogelijk maakt vanaf 60 jaar, wordt met twee jaar naar eind 2024 verlengd. De directie belooft verder geen dochterbedrijven te verkopen – ‘tenzij er een sterke businesscase is’ - en geen werk naar andere bedrijven te verplaatsen. Verder belooft de directie de milieuproblemen aan te pakken. Dat is hard nodig, want de uitstoot van het bedrijf maakt omwonenden ziek en ook de uitstoot van broeikasgassen is groot. Wat het bedrijf hier precies aan gaat doen is niet bekend gemaakt.

2 juli 2020 Rijken rijker
De rijkste 1% van de Nederlanders heeft niet een kwart, maar een derde van het privťvermogen. Dit hebben volgens de Volkskrant vier wetenschappers uitgerekend, nadat ambtenaren van de Belastingdienst ontdekten dat veel van deze rijken in BV’s meer geld hadden zitten dan bekend. De 1% beschikt in Nederland (voor zover bekend) samen over ruim € 500 miljard.

2 juli 2020 ’t Is genoeg voor textielarbeiders Bangladesh
Duizenden textielarbeiders trekken naar het kantoor van de minister-president in Dacca, de hoofdstad van Bangladesh. De demonstratie is georganiseerd door het Garment Workers’ Trade Union Centre (GWTUC). Veel van de collega’s zijn ziek geworden of zelfs gestorven, omdat zij zonder voldoende beschermingsmiddelen moeten werken. Aan de andere kant worden ook tienduizenden van hen naar huis gestuurd zonder een cent, zodat zij en hun gezinnen dreigen te sterven van de honger. En wie zich hiertegen verzet wordt hard aangepakt door de politie. Ook op 2 juli heeft de regering een grote politiemacht opgesteld, die de demonstranten hardhandig verhinderd vlak bij het regeringsgebouw te komen. Daarop bezetten de demonstranten een belangrijk kruispunt en blokkeren daarmee het verkeer. De vakbond laat weten tot harde en massale acties over te gaan, als de regering hun eisen niet inwilligt. Overigens zijn in Bangladesh en in andere landen textielarbeiders vaak werkloos geworden omdat afnemende bedrijven in Europa en Amerika niet alleen geen bestellingen meer plaatsten, maar ook nog de bestelde kleding niet meer wilden betalen.

1 juli 2020 Glyfosaat in Limburg
Het Limburgs parlement (de provinciale staten) verwerpt in meerderheid een motie van GroenLinks om het gebruik van glyfosaat op grond in eigendom van de provincie te verbieden. Er zijn sterke verdenkingen dat het onkruidbestrijdingsmiddel, beter bekend onder de merknaam Roundup, kankerverwekkend is en ook de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO verklaart dat dit waarschijnlijk is.
In Nederland is het gebruik van glyfosaat alleen voor hoveniers en waterschappen verboden, maar voor boeren en tuinders toegestaan. Producent Monsanto heeft een grootschalige lobby gevoerd, waarbij het kankerverwekkend karakter werd bestreden. Dat heeft ertoe geleid dat het gebruik in veel landen wel is beperkt, maar in weinig landen geheel is verboden. In Oostenrijk bijvoorbeeld wel.
Het grote Duitse concern Bayer, dat het Amerikaanse Monsanto onlangs opkocht, is zelf niet zo overtuigd van de onschadelijkheid van Roundup. Hoewel Bayer het kankerverwekkend karakter niet officieel toegeeft, betaalde ze wel bijna tien miljard dollar aan Amerikanen die schadeclaims hadden ingediend. Volgens Limburgs statenlid Vincken (Forum voor Democratie) is “het vermeende gevaar alleen maar gebaseerd op vermoedens en vage geruchten” en volgens zijn VVD-collega Nyskens verdient “de uitvinder van glyfosaat een standbeeld dat groter is dan de Eiffeltoren" - omdat het zo efficiŽnt zou zijn.
Intussen worden heel veel mensen aan glyfosaat blootgesteld en lopen daardoor risico kanker te krijgen. Hoewel het verboden is, wordt glyfosaat ook bij hoveniersbedrijven in Limburg gebruikt. Collega’s melden zelfs lekkende kannen Roundup vlak bij het schaftlokaal. Controle heeft blijkbaar geen prioriteit. Verder komt het gif ook in de bodem en het grondwater terecht. Tijd voor vakbonden en milieuorganisaties om de handen ineen slaan om glyfosaat en soortgelijke giftige middelen uit Limburg en Nederland te verbannen!

30 juni 2020 Geen democratische controle
De inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben wettelijk allerlei bevoegdheden op het gebied van afluisteren, hacken, provoceren en het verstoren van personen en organisaties die, zoals dat heet ‘de democratische rechtsorde in gevaar brengen’ - en dat doen ze allemaal in het geniep. Om de indruk te geven dat de geheime diensten hierbij zelf binnen de zogenaamde ‘democratische rechtsorde’ blijven, is een Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) ingesteld van drie personen die geacht worden dit te bewaken. De toetsingscommissie laat nu weten dat zij in 2018 een ‘ingrijpende’ actie van de AIVD heeft goedgekeurd, omdat de AIVD toen bepaalde informatie daarover verzwegen had voor de TIB. En hoe is de TIB hier achter gekomen? Wel, de AIVD heeft het haar in 2019 zelf opgebiecht. Maar wat verzwijgen ze verder nog?

30 juni 2020 Kamer voor langer openhouden Borssele
De kerncentrale in Borssele (in werking sinds 1973) is een van de oudste ter wereld en mag sinds een wetswijziging begin deze eeuw zelfs tot 2033 open blijven. Blijkbaar niet genoeg, want een meerderheid van de tweede kamer steunt een motie van de kamerleden Mulder (CDA) en Harbers (VVD) met het verzoek aan de regering de wet zo te wijzigen dat de kerncentrale nog langer open kan blijven. Dit met als argument dat kernenergie geen CO2-uitstoot zou veroorzaken.
Dat klopt niet en de gevaren voor de wijde omgeving van zo een oude kerncentrale op de koop toenemen is eigenlijk te gek voor woorden. De acties voor sluiten van alle kerncentrales, zoals begin deze maand in Borssele, zijn daarom hoogst actueel. Net zoals de eis dat heel snel veel meer geld geÔnvesteerd moet worden in echt duurzame energie.

28 juni 2020 Onverbloemd imperialisme
Het volk van CuraÁao komt in opstand. Meer dan de helft van de 160.000 inwoners van CuraÁao (officieel een zelfstandig land) leeft van de voedselbank. Er wordt door tienduizenden honger geleden Belangrijke oorzaken zijn het wegvallen van het toerisme als gevolg van de corona-epidemie, terwijl ook de olieraffinaderij Isla - waar veel mensen werken – nu stilligt. Die wordt gehuurd door de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA. En die heeft, mede door de internationale boycot, te weinig geld en onderdelen om de raffinaderij te laten produceren.
De Nederlandse regering zegt dat zij wel hulp wil geven, maar onder voorwaarden. Zo zou bezuinigd moeten worden op de pensioenen. Alle ambtenaren - tot en met de vuilophalers - zouden 12,5% van hun loon in moeten leveren Dat wekt de woede van de bevolking en er worden felle demonstraties gehouden. Arbeiders, ambtenaren en jongeren verzamelen zich bij ‘Post 5’ - een van de ingangen van de olieraffinaderij en een historische en symbolische plaats. Daar begon op 30 mei 1969 de historische opstand van Shell-arbeiders - Shell was toen eigenaar van de raffinaderij - onder leiding van Papa Godett. De betogers verdringen zich voor het regeringsgebouw en eisen het aftreden van de regering. Die krijgt ‘op eigen verzoek’ steun van Nederlandse militairen, die de politie moeten helpen de mensen onder controle te houden.
Deze repressie richt zich niet alleen maar tegen ‘plunderaars.’ Ook een van de leiders van de opstand - de 23-jarige Lon Mutueel, eerder scholierenleider - wordt vastgezet. Het Nederlands imperialisme wil zijn politiek-militaire steunpunt in de Cariben niet kwijt en grijpt openlijk in bij een autonoom land. Overigens stuurde het Nederlandse leger een paar jaar geleden een groep naar CuraÁao en andere Caribische eilanden om te onderzoeken hoe de mensen daar tegenover Nederlandse militairen staan, vooral ook als het er veel meer zouden worden.

27 juni 2020 Manipulatie als wapen
Oorlogen gaan altijd gepaard met propaganda: de bevolking van het aangevallen land wordt wijsgemaakt dat de imperialisten hen komen redden van onderdrukking, geweld of honger, in de hoop dat het volk daarmee de kant van de invallers zal kiezen of die in ieder geval niet in de weg zit. Maar het komt nogal eens voor dat het aangevallen volk zelfs de mooiste verhalen niet gelooft en zich blijft verzetten tegen de invaller, of niet bereid is deze te helpen. Zie bijvoorbeeld de ervaringen in Afghanistan en Irak.
Daar hebben Nederland en andere NAVO-landen iets op gevonden, blijkt uit een onderzoek in de NRC van 27 juni. NAVO-landen gaven cursussen om militairen te leren hoe beter toenadering te zoeken tot de bevolking van de landen waar ze ingevallen waren, informatie te krijgen en hen zo te beÔnvloeden dat ze deden wat de imperialisten wilden. Daarbij werden hulp en instructeurs gekocht bij de SCL Group, moeder van Cambridge Analytica. Rond dit bedrijf ontstond in 2018 een schandaal toen bleek dat het in de verkiezingscampagne van Trump via Facebook gedetailleerde persoonlijke gegevens van personen, hun zorgen en angsten vergaarde en die vervolgens gebruikte om hen met ‘maatwerkpropaganda’ over te halen om op Trump te stemmen. Of, als dit onmogelijk leek, hen te bewegen thuis te blijven.
Regelrechte manipulatie dus, waarover de Engelse krant The Guardian, in 2015 had gepubliceerd. Het Nederlandse leger doet enthousiast mee aan het trainen van militairen in dergelijke methoden. Het loopt hier samen met het Verenigd Koninkrijk en Canada zelfs voorop. Kritiek kwam vooral van de MIVD, die vond dat zijn werkgebied betreden werd en van oudere militairen, die het allemaal ‘te soft’ vonden. De Nederlandse legerleiding staat er nog steeds achter. Als de journalisten aan landmacht bevelhebber Wijnen vragen of het zo beÔnvloeden van mensen wel toelaatbaar is, antwoordt die dat er ‘nog wel wat ethische vragen’ behandeld moeten worden.

26 juni 2020 € 3,4 miljard voor KLM
De Nederlandse tak van Air France-KLM krijgt van de Nederlandse staat € 3,4 miljard aan leningen en garanties om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen - naast € 7 miljard van de Franse staat voor de Franse tak. De aandeelhouders en de grote bedrijven die van KLM profiteren worden geholpen. Maar de staat verbindt daaraan de plicht dat iedereen die bij KLM werkt en meer verdient dan modaal loon inlevert, oplopend tot 20% voor de piloten. Maar ook collega’s die door ploegendiensten meer dan € 2800 in de maand verdienen moeten gekort worden. Daarmee wordt ook nog eens de onderhandelingsvrijheid van de vakbonden buiten werking gesteld. Bovendien worden duizenden collega’s op straat gezet, maar die aantallen worden pas over een maand vrijgegeven. Alle reden voor de collega’s om te eisen dat er in plaats van ontslagen arbeidstijdverkorting komt en dat de regering van hun loon afblijft.

25 juni 2020 Bonus voor zorg
Wie tussen maart en augustus van dit jaar in de zorg werkte – en niet gedwongen thuis zat – krijgt dit najaar een bonus van € 1000 – dat laat minister De Jonge (CDA) weten. Een eenmalige bonus is mooi genoeg, vindt Den Haag. Een structurele verhoging van de lonen in de zorg weigert de regering en de meerderheid van de Tweede Kamer knikte weer jaja. Zorgcollega’s, die in deze maanden moesten overwerken en daardoor tijdelijk meer inkomen hebben, zien dat weer verdwijnen omdat ze hun zorg-, huur en/of kinderopvangtoeslag geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Hier een uitzondering maken is niet mogelijk. En intussen moeten veel collega’s in de zorg nog steeds zonder voldoende beschermingsmiddelen werken. De belofte van De Jonge, dat iedere zorgwerker de beschermingsmiddelen krijgt die hij of zij nodig vindt, is slechts theorie.

24 juni 2020 Protest tegen Turkse aanval op Rojava
Een dodelijke aanval door een Turkse drone op drie actieve Koerdische vrouwen in de autonome regio Rojava in Noord-SyriŽ leidt tot woedende demonstraties, ook in verschillende Europese steden. Met als smoes dat Turkije zich zou moeten beschermen tegen terroristische aanvallen vanuit Rojava, heeft de Turkse leider Erdogan een zogenaamde veiligheidszone aan de Syrische kant van de grens ingericht, waar het Turkse leger patrouilleert samen met jihadistische strijdgroepen die als huursoldaten voor Turkije functioneren.
In het noorden van Rojava worden de Koerdische en Arabische inwoners regelmatig gebombardeerd door Turkse vliegtuigen, worden rooftochten gehouden door Erdogan’s  hulptroepen en worden akkers geplunderd, begraafplaatsen verwoest. Rusland, dat officieel samen met Turkije langs de grens patrouilleert, grijpt nauwelijks in. De opzet van Erdogan is de Koerden uit Rojava te verdrijven en te vervangen door jihadistische strijdgroepen en vluchtelingen uit andere delen van SyriŽ. Maar de Koerden, die met grote offers ISIS verslagen hebben en uit hun grondgebied verdreven, zijn vast besloten zich ook tegen Erdogan en zijn jihadisten tot het uiterste te verdedigen. Zij verdienen daarbij de steun en solidariteit van alle progressieve mensen.

24 juni 2020 Havenwerkers VS staken tegen racisme
Op vrijdag 19 juni hebben havenwerkers in alle 29 havens aan de Westkust van Amerika acht uur het werk neergelegd. Hun vakbond (ILWU) had daartoe opgeroepen, om duidelijk te maken dat zij verklaard tegenstander van racisme zijn en dat zien als een middel om de arbeidersklasse te verdelen. Vlak na de moord op de zwarte arbeider George Floyd door een politieman hadden zij al acht minuten en 46 seconden het werk neergelegd - de tijd dat de politieagent de keel van Floyd dichtdrukte zodat hij niet kon ademen.
Op 19 juni 1865 (twee jaar na de federale afschaffing van de slavernij) kregen ook de slaven in Texas hun vrijheid. Daarom is 19 juni in de VS de herdenkingsdag voor de afschaffing van de slavernij - zoals in Nederland en Suriname Keti-Koti op 1 juli. De havenwerkers van de ILWU hebben een traditie van progressieve solidariteitsacties. Zo boycotten zij tijdens het apartheidsbewind Zuid-Afrikaanse schepen en steunen ze nu de strijd van de Palestijnen.

22 juni 2020 Grote toename armoede
Bij ongewijzigd beleid stijgt het percentage mensen dat in Nederland in armoede moet leven van 5,3% nu naar 6,8% in het volgende decennium - zeggen het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek. Zij noemen iemand arm die – als het om een alleenstaande gaat – minder inkomen dan € 1135 per maand heeft. Onder kinderen is het armoedepercentage overigens nu 8%. Hierbij is geen rekening gehouden met de toename van de armoede als gevolg van de eerder ingezette crisis die door de coronapandemie is verscherpt. Veel mensen zitten door flexcontracten of als zzp’ers op de rand van het bestaansminimum.
Als belangrijke oorzaak voor toename van de armoede zien SCP en CPB de verdere verlaging van de bijstandsuitkering die de regering heeft ingepland. Een geleidelijke verlaging van de bijstandsuitkering met uiteindelijk 1250 euro per jaar is in 2011 door de regering-Rutte-I (VVD, CDA, gedoogd door de PVV) ingevoerd. Volgend jaar zou de volgende stap in de verlaging doorgezet moeten worden. Het afzien van verdere verlaging zou € 1,9 miljard kosten, een kleinigheid vergeleken met de € 90 miljard die de regering heeft uitgetrokken om de coronaproblemen voor de bedrijven op te lossen. De vakbondseis van een wettelijk minimumloon van € 14 per uur (waaraan ook de uitkeringen zijn gerelateerd) moet dus met alle kracht worden doorgezet!

22 juni 2020 Vluchtelingen verdubbeld
Het aantal mensen dat wegens oorlog, natuurrampen, honger en onderdrukking op de vlucht is geslagen bedraagt op dit moment 79,5 miljoen - ongeveer tweemaal zo veel als in 2010. Dat blijkt uit het verslag van vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties ter gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Van het totaalaantal vluchtelingen zijn 45 miljoen mensen op de vlucht in eigen land. 85% van de vluchtelingen wordt opgevangen in een arm land. Rechtse politici worden dus al jaren bediend met hun hatelijke propaganda dat ‘vluchtelingen in de regio’ opgevangen moeten worden! De Nederlandse regering wilde niet eens enige tientallen alleenstaande kinderen uit de Griekse kampen opnemen. De imperialistische oorlogsstokers en roofkapitalisten, die het leven in zoveel landen ondragelijk maken, hebben vaak hun hoofdkantoor en politieke steunpilaren in landen zoals Nederland.

21 juni 2020 Staalarbeiders Duisburg trots op zelfstandige staking
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni werd er gestaakt bij Thyssen-Krupp in Duisburg (Duitsland). De concrete reden voor de staking is het ontslag van een collega die voor een beperkte periode is ingehuurd en wiens jaarcontract nu afloopt. De collega's zijn vol vertrouwen en staan trots achter hun staking. Ze zijn woedend over de manier waarop ze behandeld worden: "Ze maken je hier kapot - dat is niet meer normaal. Ik ben hier 45 jaar en het is nooit zo erg geweest, ze runnen de fabriek gewoon met te weinig mensen. De voormannen verdienen een goed inkomen terwijl wij ons uit de naad werken." De arbeiders hebben de nieuwe fabrieksdirecteur naar de poort geroepen om vragen te beantwoorden. Na ongeveer een uur was het duidelijk: de collega's zouden geen enkel (vals) compromis accepteren. Er is geen overeenkomst zolang TKSE vasthoudt aan het wegsturen van een collega naar het arbeidsbureau. De staking werd voorlopig beŽindigd - trots op het signaal dat gegeven is tegen de aanval op banen, voor een toekomst voor de jeugd.
Deze solidariteit is belangrijk, want in veel grote bedrijven wordt massaal banenverlies aangekondigd en uitgevoerd. Ontslag van tijdelijke werkers is een voorbereiding voor algemene massaontslagen.

21 juni 2020 Klimaatbeleid op een koopje
Nederland loopt ook in Europa erg achter als het om duurzame energie gaat, zelfs de richtlijnen van de EU haalt het niet. Dit jaar moest Nederland 14% duurzame energie halen, een opdracht waarbij met het achterlopen van Nederland zelfs nog rekening was gehouden. Maar in plaats van wat meer vaart aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen te besteden koopt Nederland duurzame energie, die Denemarken ‘over had’. Hiermee wordt natuurlijk geen enkel kilowattuur duurzame energie extra geproduceerd, maar met deze constructie wordt een EU-boete voorkomen. Om dezelfde reden blijft de regering inzetten op het verstoken van biomassa voor energieproductie. Het is intussen algemeen bekend dat dit slechter is voor de CO2-uitstoot – en van andere stoffen – dan zelfs een fossiele brandstof als gas. Vorig jaar kwam daar een rapport over uit van Europese wetenschappers. Maar volgens achterhaalde maatstaven van de EU geldt biomassa als duurzaam en zo kan de regering EU-boetes vermijden, zonder maatregelen te treffen die wel de CO2-uitstoot terugdringen - zoals het direct sluiten van alle kolencentrales. Zo wordt de toekomst van de wereld op het spel gezet om geld te besparen en de fossiele bedrijven de gelegenheid te geven hun winsten te beschermen.

20 juni 2020 30% besmet bij Vion-slachterij Boxtel
Bij de grootste slachterij van Nederland testen 2,5 week geleden een op de zes werkers positief op het coronavirus, deze week zelfs een op de 3. Toch vinden noch de Arbeidsinspectie, noch de Voedsel en Warenautoriteit noch de veiligheidsregio het nodig de slachterij te sluiten. Als smoes wordt gezegd dat velen de ziekte achter de rug hebben en wel nog wat virus in het lichaam, maar dat zou niet meer besmettelijk zijn. De economische belangen van de vleesindustrie worden hier boven de gezondheid van de collega’s die daar werken gesteld en boven die van alle anderen die met hen in contact komen. De vleesindustrie is zeker geen uitzondering. KLM krijgt niet alleen een paar miljard, maar kan zijn vliegtuigen volladen zonder de noodzakelijke afstand tussen passagiers in acht te nemen. In een vestiging van vleesverwerkingsbedrijf TŲnnies in Duitsland werden deze week 1029 van de 7000 werkers positief getest. Dat bedrijf werd door de Duitse regering gesloten.

19 juni 2020 Wereldvrouwen in actie
Op het pleintje voor de Horizon in Amsterdam werd een publiciteitsactie georganiseerd, die enig opzien baarde bij passerende buurtbewoners. Wereldvrouwen met ondersteuning van een buurtbewoner hadden de Spaarndammerbuurt uitgekozen om hun internationale oproep uit te delen. Deze oproep klaagt de regeringen wereldwijd aan en stelt eisen:  “We eisen bescherming! Geen noodtoestand maar een bevrijde wereld!”
De gevolgen van de coronacrisis worden afgewenteld op de gewone mensen en raken vrouwen in het bijzonder. In de zorg, het onderwijs en de schoonmaak werken veel vrouwen. Daar worden de overuren gedraaid en wordt gewerkt onder zware (psychische) omstandigheden. Deze vrouwen zijn ware heldinnen. De zorg voor het gezin, voor zieke familieleden en ouderen ligt ook grotendeels op de schouders van vrouwen. Wereldwijd dragen vrouwen de grootste maatschappelijke lasten en de verantwoordelijkheid voor het leven. De coronacrisis maakt de uitbuiting van vrouwen heel zichtbaar.
De grote kleurige spandoeken over solidariteit van vrouwen wereldwijd trokken de nodige aandacht. Zowel mannen als vrouwen uit de buurt reageerden positief op het eisenprogram aan de regeringen. Zoals een buurtbewoonster zei: “Laten we maar 10 minuten klappen voor de KLM en dan de miljarden aan de gewone mensen geven”.
Dit is precies waar de oproep over gaat en waar we voor moeten vechten: “We zijn alleen een kracht als we georganiseerd zijn, in vakbonden, in buurten, in vrouwenorganisaties”. De internationale oproep is hier te lezen.

19 juni 2020 Verzet in FNV tegen pensioenakkoord
Ondanks grote druk van het FNV-bestuur heeft het ledenparlement de stemming over het pensioenakkoord van de vakbondsleiding met ondernemers en regering weer uitgesteld. Voorzitter Busker doet net of de oorzaak daarvan ‘behoefte aan meer uitleg’ en technische problemen was. In werkelijkheid zien veel leden van het ledenparlement dat de scherpe kritiek op het akkoord van veel leden hout snijdt. De pensioenplannen uit het akkoord maken het pensioen van de werkende mensen niet zekerder, maar juist heel onzeker. De bedrijven hopen er goedkoper uit te komen, omdat ze niet meer aan afspraken over de hoogte van de uitkering gebonden zullen zijn. En verzekeringsbedrijven kijken verlekkerd naar de mogelijkheden die de nieuwe ‘pensioenmarkt’ hen biedt.
Er moet nu op 4 juli worden gestemd. De vraag is of collega’s in het parlement de druk van de Nederlandse polder durven weerstaan en eisen dat de beslissing over dit akkoord aan alle vakbondsleden wordt voorgelegd. Want voor een beter pensioen voor iedereen – daarvoor moeten de vakbondsleden van onderop zich ermee bemoeien.

18 juni 2020 Meer jongeren werkloos
Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal jongeren tot 25 jaar met een WW-uitkering driemaal zo hoog geworden, zegt de UWV. Het totaal aantal mensen met WW nam tussen 1 maart en 31 mei met 25% toe - van 240.000 naar 301.000. De grootste toename was met 42.000 in april. Dit betreft voor een groot deel mensen die door een flexibel contract gemakkelijk en snel ontslagen kunnen worden, iets wat vooral jongeren treft. Dit systeem biedt werkende mensen geen toekomst. Tijd om je niet meer door het polderen te laten intomen, maar consequent de strijd aan te gaan voor de belangen van de werkende mensen.

17 juni 2020 Kantoorpersoneel Tata staakt
Als onderdeel van estafettestakingen bij Tata Steel staakt op woensdag 17 juni het kantoorpersoneel van Tata Steel. Op het terrein van FC Velsen Noord is een manifestatie met 400 collega’s van kantoor. De stakers maken met borden de zin ‘Handen af van IJmuiden’. Mogelijk dat er 400 arbeidsplaatsen op kantoor worden geschrapt. De collega’s eisen dat de garantie van geen gedwongen ontslagen vijf jaar wordt verlengd tot 2026. Vanaf woensdag 10 juni 2020 zijn er estafettestakingen bij Tata Steel in IJmuiden tegen ontslagplannen van het Indiase moederconcern, om in de staalbedrijven in Europa 1250 arbeidsplaatsen te schrappen - waarbij vermoedelijk 1000 in Nederland.

17 juni 2020 Hondsbrutaal
Terwijl de regering voor tientallen miljarden belastinggeld uitdeelt aan bedrijven wegens de corona-uitbraak, laat ondernemersorganisatie AWVN weten dat werkende mensen loonsverlaging zullen moeten accepteren, willen ze hun baan behouden. Op dit moment worden steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank, het NIBUD waarschuwt voor een groot verlies aan koopkracht door werkloosheid. Een onderzoek van banken, gemeenten en woningcorporaties ziet dat het aantal huishoudens met schulden volgend jaar verdubbelt van 1,3 miljoen naar 2,6 miljoen. Veel van deze huishoudens zullen die schulden niet af kunnen betalen.

15 juni 2020 Havenwerkers Peru en corona-doden
Havenwerkers op de APM terminal in Callao hebben een behoorlijke regeling voor bescherming tegen het coronavirus bereikt. Peru is zwaar getroffen door de pandemie. In het land zijn 200.000 mensen positief getest en minstens 6000 zijn eraan overleden. Op de terminal moesten de collega’s dagenlang met dezelfde beschermingsmiddelen het werk doen en waren er onvoldoende middelen om je goed te wassen en het werkmateriaal te reinigen. De havenwerkers zagen in korte tijd vijf collega’s aan het virus overlijden, terwijl 35 anderen positief testen en waren bang de besmetting mee naar huis te nemen. Hun vakbond SUTRAMPORC ging met steun van de Internationale Transportarbeidersfederatie ITF in de slag met de APM-directie en bereikte dat iedere havenwerker voortaan voldoende beschermingsmiddelen moet krijgen en er driemaal per week op het virus getest wordt. Ook over de reiniging van het materiaal zijn afspraken gemaakt. Havenwerkers die ziek zijn geworden of voor wie het wegens hun kwetsbare gezondheid gevaarlijk is te werken, krijgen van het bedrijf een uitkering van omgerekend $ 163 per week.

14 juni 2020 Bankenlobby boos
In de parlementaire democratie zou wetgeving een belangrijke taak van het parlement zijn, maar dit blijkt toch anders te liggen. De vorig jaar ingediende nieuwe faillissementswet werd als een grote verbetering gepresenteerd, omdat zij onnodige faillissementen zou weten te voorkomen. De wet maakt het namelijk mogelijk een faillissement te voorkomen, ook als niet alle schuldeisers het daarmee eens zijn. Wanneer minstens 80% van de schuldeisers instemt met een regeling die faillissement voorkomt, kan een rechter die als verbindend verklaren.
Maar de wet, gedeeltelijk geschreven door grote advocatenkantoren, schiep tegelijkertijd meer mogelijkheden voor grote schuldeisers (vooral banken) om ervoor te zorgen dat zij er het beste uitsprongen - ten koste van kleinere schuldeisers.
Kamerleden van ChristenUnie en PvdA bereiden amendementen op het wetsvoorstel voor om de belangen van de kleinere schuldeisers te beschermen, maar kregen woedende telefoontjes en mails uit de advocatenlobby van het financierskapitaal: ‘Waar ze zich mee bemoeiden’ en: ‘dit is onnodig ophouden van een wet, die hoognodig is nu bedrijven door de coronacrisis in moeilijkheden komen’.
Uiteindelijk werd de wet met een aantal amendementen vorige maand in de tweede kamer aangenomen. Dit laat zien hoe wetgeving en andere regeringsbesluiten in nauw overleg met de grote bedrijven tot stand komen. Dat kwam ruim vier jaar geleden ook al aan het licht: juristen van ING bleken hele wetsartikelen geschreven te hebben van een wetsvoorstel dat banken een flink fiscaal voordeel geeft bij zogenaamde coco’s: obligaties die bij betalingsproblemen in aandelen omgezet kunnen worden. Het weinig subtiele optreden van de bankenlobby brengt de zeggenschap van de grote monopolies weer aan het licht.

14 juni 2020 Mediamanipulatie om nieuw politiewapen
TV-programma Medialogica laat zien hoe vorig jaar de uitrusting van alle politieagenten met een taser werd uitgebreid. Met een taser worden twee elektrische draden op iemand afgevuurd, waardoor hij of zij met een elektrische schok wordt verlamd - wat dan de politie de mogelijkheid zou geven de persoon te overmeesteren. Zo’n elektrische schok kan echter gevaarlijk tot dodelijk zijn bij bijvoorbeeld mensen met een hartprobleem. In de VS zijn meer dan duizend mensen overleden na getaserd te zijn. Reden voor protesten tegen de invoering ervan in Nederland. Ook Amnesty International sprak zich ertegen uit. De regering beweerde dat een taser een veiliger alternatief zou zijn voor het gebruik van een vuurwapen.
Bij de proefperiode bleek echter dat de taser in veel andere gevallen werd gebruikt, zelfs bij een verwarde bejaarde. Ook wordt er vaak mee ‘gestund’ - dat wil zeggen dat de taser met stroomstoot op het lichaam van iemand wordt gedrukt: ook geen alternatief voor een pistool. Soms waren de arrestanten geboeid en ook dan werden ze gestund.
De weerstand onder de bevolking tegen de taser was groot, maar de regering wil een extra wapen voor de politie om de mensen eronder te houden. En dus - laat het TV-programma zien - werd in strijd met de waarheid (zelfs in strijd met een rapport van de politie zelf) vorig jaar wijd en zijd verkondigd dat er steeds meer geweld tegen politieagenten wordt gebruikt. Onder andere de voorzitter van politievakbond ACP en dagblad De Telegraaf speelden in die leugenachtige campagne een rol. Het toenmalig hoofd van de politie Akkerboom - die beter wist - nam de leugen en de eis over in een praatprogramma op TV, waar ook hij niet kritisch werd bevraagd. Vervolgens kon minister Grapperhaus (CDA) van Justitie besluiten dat de tasers er komen.

13 juni 2020 Vooral jongeren geldzorgen
Bijna vier op de tien jongeren tussen 22 en 37 jaar hebben in april geld moeten lenen om hun rekeningen te kunnen betalen. Dit in verband met de coronacrisis. Zij hebben vaak een flexibele baan en raken daardoor eerder werkloos, moeten vaak studieleningen aflossen, hebben een hoge huur en weinig of geen reserves. Dit blijkt uit een onderzoek namens incassobureaus in 24 landen in Europa. Het laat het belang zien van de eisen, die de Rode Morgen propageert: Vaste banen voor jongeren en gratis onderwijs tot en met de universiteit!

13 juni 2020 Voetbalbobo over misstanden Qatar
De steenrijke oliestaat Qatar heeft de organisatie van de wereldkampioenschappen voetbal in 2020 toebedeeld gekregen. Een land zonder enige voetbaltraditie en erg warm, reden waarom de wedstrijden maar naar de herfst zijn verplaatst. Dat de Wereldvoetbalbond FIFA voor Qatar koos was te danken aan de nodige steekpenningen voor bestuurders. En er moesten veel stadions en ook hotels gebouwd worden. Dat gebeurt door migrantarbeiders uit landen als India, Nepal, Bangladesh en Pakistan en Afrikaanse landen. Veiligheid is vaak ver te zoeken en ook werken in de brandende hitte heeft veel doden tot gevolg. De arbeiders mogen zich niet in vakbonden organiseren, zelfs niet een andere baas zoeken.
Na de verontwaardiging toen dat bekend werd en acties van onder andere Amnesty beloofden de FIFA en de regering van Qatar beterschap. Dat gaat echter tergend langzaam. Pas nog werd bekend dat een 100-tal bouwvakkers die een stadion bouwen maanden geen loon ontvangen hebben, terwijl hun familie in het thuisland dat dringend nodig heeft. Daarnaast hebben sinds de regering in verband met het coronavirus een lockdown invoerde duizenden migrantarbeiders geen loon meer gehad – zij krijgen vaak zelfs niet te eten en worden op straat gezet. Zij kunnen ook niet terug naar hun familie, omdat hun baas de tickets niet wil betalen. Maar toen KNVB-voorzitter Spee werd gevraagd, of het wel zo verstandig was geweest de wereldkampioenschappen in Qatar te organiseren, vond deze van wel. Er is toch vooruitgang, anders 'was het waarschijnlijk altijd een vorm van slavernij geweest'.  Met andere woorden: ‘Wees blij dat je werk hebt’.

12 juni 2020 Pensioenakkoord maakt verzekeraars blij
De vakbondstop sluit een pensioenakkoord met regering en VNO/NCW. Minister Koolmees (D66) drinkt er een glas campagne op met zijn vrienden. Hij beschouwt dit als een grote overwinning.
Koolmees had de vakbonden onder druk gezet door te zeggen dat, als zij snel ‘ja’ zouden zeggen, er minder pensioenen gekort gaan worden. VNO-voorzitter De Boer beseft dat hij geen overwinnaarshouding moet aannemen en zegt tevreden te zijn. FNV-voorzitter Busker zegt ook tevreden te zijn, maar hij durft het akkoord niet in een referendum aan zijn leden voor te leggen. Hij wil zelfs dat het ledenparlement binnen een paar dagen ‘ja’ zegt - veel leden willen een maand de tijd om het goed te bekijken.
Het akkoord houdt in het los laten van een belofte op pensioenuitkering. De hoogte van de uitkering wordt in dit pensioenakkoord afhankelijk van de opbrengst van de beleggingen, die door of namens het pensioenfonds zijn gedaan. En zelfs als je met pensioen bent kan je uitkering veranderen. Hoe hoog je pensioen wordt is daarmee een kwestie van geluk hebben of pech. Alleen het enigszins delen van pech en geluk in de pensioenfondsen kan achteruitgang wat beperken.
Nu wordt gezegd: ‘Ook in het huidige systeem kan jarenlang de prijscompensatie niet toegepast worden op de uitkering en worden een enkele keer zelfs uitkeringen in euro’s verlaagd’. Dat is echter vooral te wijten aan het blijven toepassen van een politiek opgelegde verplichte rekenrente - de rentestand is laag door het onbeperkt geld scheppen van de Europese Centrale Bank.
Intussen zijn de inkomsten van de pensioenfondsen veel minder afhankelijk van die rentestand, omdat steeds minder in obligaties en steeds meer in aandelen wordt belegd. Met die aandelen zijn de laatste jaren grote winsten behaald. Daarom hebben veel pensioenfondsen in werkelijkheid geld genoeg om de pensioenen te indexeren, maar dat mogen ze het niet door een politiek opgelegde rekenrente.
In het nieuwe systeem wordt helemaal geen beloofd uitkeringsbedrag meer genoemd en daarmee worden in de eerste plaats de ondernemers bevoordeeld. Een aantal bedrijven heeft nu een bijstortverplichting als het pensioenfonds te weinig geld heeft om de beloofde pensioenen te behalen. Bij veel pensioenfondsen is die eerder afgeschaft, maar als de pensioenen verlaagd worden omdat er niet voldoende in kas zit, is het gelijk duidelijk dat er actie moet komen om dit te repareren. Die duidelijkheid verdwijnt in het nieuwe systeem. De bedrijven betalen in het akkoord een in de CAO afgesproken premie en hebben verder geen enkele verantwoordelijkheid meer.
Als in het nieuwe systeem de hoogte van de uitkering in feite geheel afhankelijk wordt van de beleggingsresultaten van een pensioenfonds, zien verzekeraars en beleggingsmaatschappijen hun kans schoon. Zij verdienen nu goed aan pensioenfondsen die het beleggen en verzekeren uitbesteden. En meer dan tot nu toe zullen ze zich als concurrerend alternatief voor een pensioenfonds aanbieden. Dat zal gevolgen hebben voor de onderlinge solidariteit van de pensioendeelnemers, maar biedt de verzekeraars ook mogelijkheden om een flinke greep in de pensioenmiljarden te doen.
Rotterdamse havenwerkers weten er alles van. Verzekeringsconcern Aegon lijfde havenpensioenfonds Optas in en eigende zich daarbij € 2,5 miljard pensioengeld toe. De havenwerkers doen hun best dit terug te eisen, maar zien dat Aegon ook door de Nederlandse Bank wordt beschermd.

11 juni 2020 Europees Hof: IsraŽl boycotten mag
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft elf Franse activisten in het gelijk gesteld die – tien jaar geleden – hadden opgeroepen tot een boycot van IsraŽlische producten uit protest tegen de bezetting van Palestijnse gebieden en onderdrukking van de Palestijnen door IsraŽl. De activisten waren in Frankrijk tot in hoogste instantie veroordeeld wegens economische discriminatie, maar volgens het Europese Hof valt de oproep onder de vrijheid van meningsuiting.
Intussen worden (onder druk van de reactionaire regering van Netanyahu) oproepen tot boycot van IsraŽlische producten en tot desinvesteren, in een aantal landen als antisemitisch bestempeld. Om die reden is de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteren en Sancties) in Duitsland zelfs verboden. Grof misbruik van de term antisemitisme, want de actie is helemaal niet tegen joodse mensen gericht, maar tegen de onderdrukking van het Palestijnse volk door de zionistische regering - net zoals 40 jaar geleden het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind werd geboycot.

11 juni 2020 Solidariteit uit Duisberg
"Beste collega's van Tata Steel, met jullie staking geven jullie een signaal af aan andere staal-, auto- en bedrijfsarbeiders. Gefeliciteerd!
De kapitalistische winsteconomie bevond zich voor het uitbreken van de corona-pandemie al in een wereldwijde economische en financiŽle crisis - de corona-pandemie werkt nu als een versneller. Nu staan massaontslagen, sluiting van hele fabrieken en intensivering van de uitbuiting op de agenda. Dat is ook hier in Duisburg het geval.
ThyssenKrupp wil het personeelsbestand van de groep opsplitsen en duizenden banen vernietigen, waarvan minstens 3000 in de staalsector. Dat is wat de kapitalistische winsteconomie voor ons, werknemers, betekent!
De kracht van de arbeiders en de werkers tegen dergelijke aanvallen ligt in hun aantal en hun organisatie. Laten we ons niet opsplitsen in afzonderlijke fabrieken, locaties - tegen andere fabrieken in onze eigen of andere landen en bedrijven, of door anticommunistische onderdrukking.
We kennen ook de bedrieglijke beloftes van ‘sociale plannen’ van de afgelopen jaren - we zijn willen juist een toekomst voor de arbeidersklasse en de jeugd. De MLPD is een revolutionaire arbeiderspartij en lid van ICOR. Onze bedrijfsgroepen in de fabrieken gaan voorop bij het creŽren van inzicht en bewustwording en het helpen van de werkers om de strijd voor hun belangen aan te gaan. De MLPD is lid van ICOR (www.icor.org).
Wij zijn solidair met jullie strijd en werken eraan om ervoor te zorgen dat de arbeiders van ThyssenKrupp Staal jullie voorbeeld volgen.
De concerns handelen wereldwijd, daarom hebben de arbeiders de internationale eenheid nodig. Laten we de situatie gebruiken:
- alle staalarbeiders samen tegen de concernplannen,
- voor de toekomst van de jeugd in een samenleving zonder kapitalistische uitbuiting en onderdrukking,
- voor het echte socialisme.
Strijdbare en solidaire groet, bedrijfsgroep van de MLPD bij ThyssenKrupp Staal in Duisburg - fabriek Hamborn/Beeckerwerth" (duisburg@mlpd.de).

11 juni 2020 Collega’s bij Tata leggen hoogoven plat
Zonder werkende mensen staat alles stil: woensdagmiddag 10 juni om twee uur leggen enige honderden collega’s van de ertsvoorbereiding bij Tata Steel de toevoer van grondstoffen naar de hoogovens, de pelletfabriek, de sinterfabriek en de oxystaalfabriek in IJmuiden plat. Ook de kranen die het door schepen aangevoerde erts lossen worden opgetopt. Het is voor het eerst in 28 jaar dat zo de ruwstaalproductie in de hoogoven moet stoppen – de andere staat stil wegens onderhoud – en dat ook de productie in de fabrieken uiteindelijk stilligt.
De ploeg die om tien uur ‘s avonds opkomt neemt de actie over tot donderdagmorgen zes uur. Dan wordt de ertstoevoer weer opgestart, zodat na enige uren de productie weer kan draaien. Maar wel geldt voor alle afdelingen van het complex met 9000 werkers het parool ‘stipt volgens de regels werken en geen overwerk’ - in ieder geval tot 17 juni, maar zo nodig langer.
Zo wordt het voor de directie duidelijk wat er gebeurt als zij haar massaontslag plannen zou doorvoeren. Want daartegen zijn de acties van de collega’s gericht: plannen van het Indiase moederconcern om in de staalbedrijven in Europa een grote reorganisatie door te voeren die 1250 arbeidsplaatsen zou kosten, waarbij vermoedelijk 1000 in Nederland. Ook wordt gesproken over het overbrengen van administratieve werkzaamheden naar India en het verkopen van onderdelen.
Hiertegen verzetten de collega’s zich en zij eisen dat de garantie van geen gedwongen ontslagen vijf jaar wordt verlengd tot 2026. Goede acties voor de terecht eis van behoud van arbeidsplaatsen. De collega’s hebben daarom recht op de solidariteit van alle werkende mensen.
Hierbij een kanttekening over solidariteit: bij de officieel door het FNV-bestuur ingediende eisen hoort ook dat Tata Nederland niet geÔntegreerd mag worden met Tata in het Verenigd Koninkrijk. Het FNV-bestuur meent dat dan de winsten van Nederland gebruikt zouden worden om in Britse hoogovens te stoppen, die minder goed zouden draaien. Daar zijn al veel ontslagen gevallen. In Nederland investeren zou meer rendement opleveren, zo zegt het FNV-bestuur. Dat is ook de reden waarom van het ontslag van directeur Henrar door India zo’n punt wordt gemaakt. Maar wie zich zorgen maakt over het rendement van zijn baas - en daarom zijn (Britse) collega’s apart laat strijden – geeft toe aan verdeel-en-heers en vergeet dat voor een kapitalistisch bedrijf geen enkel rendement hoog genoeg is en daarom geen enkele arbeidsplaats veilig.
Internationale eenheid en gezamenlijke strijd van alle staalwerkers – voor arbeidsplaatsen en tegen de afwenteling van crisislasten: dat maakt ons sterk!

10 juni 2020 – 15.000 tegen racisme in Bijlmer
In navolging van de vele demonstraties tegen racisme en politiegeweld demonstreren op 10 juni 2020 in de Bijlmer zo’n 15 duizend mensen in het Nelson Mandelapark. Aanleiding is de racistische moord op George Floyd in Minneapolis in de Verenigde Staten. Het massale protest in de Verenigde Staten breidde zich snel uit naar vele landen. In Nederland waren kortgeleden demonstraties in onder meer Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Ede, Utrecht en al eerder in Amsterdam. Het is voor de tweede keer dat in de hoofdstad meer dan tienduizend mensen de straat op gaan. Demonstranten dragen borden zoals: ‘Justice should be colourblind’, ‘Fuck fortress Europe’, ‘Racism is pandemic’, ‘Black lives matter, gisteren, vandaag, morgen’, ‘Ik ben tegen racisme, Stop politiegeweld’, ‘Revolution is here, black lives matter’. De Rode Morgen was zichtbaar aanwezig. In het kapitalisme gebruiken de grote concerns racisme om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers. Een groot aantal jongeren gaat nu massaal de straat op tegen racisme – voor een ander soort samenleving.

7 juni 2020 Extra subsidie fossiele brandstoffen
De regering wil niet alleen de heffing op uitgestoten CO2 met vertraging invoeren met als excuus de coronacrisis. VVD-minister Wiebes heeft ook een wetsontwerp ingediend, waarbij gasbedrijven die op de Noordzee naar gas boren, voortaan 40% investeringsaftrek op hun kosten krijgen in plaats van 25%. Argument: met het wegvallen van het gas uit Groningen zou Nederland te afhankelijk worden van buitenlands (vooral Russisch) gas. De werkelijkheid is dat wereld kapot dreigt te gaan aan de fossiele brandstoffen, omdat de energieconcerns niet kunnen afkicken van hun afhankelijkheid van maximaal (gesubsidieerde) winst.

7 juni 2020 Antiracisme protest Maastricht
Zondag 7 juni was er in Maastricht een groot antiracisme protest van zeker 1400 deelnemers. Er waren toespraken en andere bijdragen, ook was er een livestream georganiseerd. In park het Griendt waren gele stippen aangebracht waar men moest zitten zodat de veiligheid en gezondheid gewaarborgd waren voor iedereen.

5 juni 2020 Vooral groei jongeren in de bijstand
Divosa (de organisatie van directeuren van Sociale Diensten) zegt dat sinds het begin van de coronacrisis in Nederland het aantal aanvragen van een bijstandsuitkering bijna is verdubbeld. In maart was het aantal mensen dat een uitkering aanvroeg 56% hoger dan in februari, in april 78%. Het grootste deel van de aanvragen komt van jongeren, die met hun flexbaan gemakkelijk ontslagen kunnen worden en geen WW-rechten hebben opgebouwd of als zzp’er geen opdrachten meer krijgen. Wie samenwoont met een of meer personen die samen meer inkomen hebben dan de bijstandsnorm, die krijgt niets.
Dat is de realiteit achter de bewering van de regering dat het doel van die tientallen miljarden die zij uittrekt vooral werk en inkomen van gewone mensen zouden zijn. Om de schone schijn op te houden ging minister Koolmees uiteindelijk akkoord met een tijdelijke regeling. Alleen degenen die in februari dit jaar minstens € 400 verdienden, kunnen over maart, april en mei een tijdelijke uitkering (TOFA) van € 550, - bruto aanvragen, die dan op zijn vroegst eind juni wordt uitbetaald. Voedselbanken en andere instellingen die armoede willen bestrijden zien steeds meer mensen die tekort komen, terwijl veel meer ontslagen worden voorbereid.

4 juni 2020 Milieuramp SiberiŽ
In de omgeving van de stad Norilsk in SiberiŽ is vorige week meer dan 20.000 ton dieselolie in de rivier Ambarnaya gestroomd. De rivier en een gebied van 350 vierkante kilometer er omheen zijn zo vervuild, dat de ramp vergeleken wordt met de vervuiling door de olietanker Exxon Valdez in 1989 bij Alaska. Deskundigen vrezen dat dode vissen, met olie besmeurde vogelveren en vergiftigde dieren jarenlang de natuur in het gebied zullen bepalen.
De olie stroomde uit tanks van een fabriek van Norilsk Nickel. Dit Russische concern is de grootste producent van platina en nikkel ter wereld en heeft meer grote milieurampen op zijn naam staan. Het bedrijf wijt de lekkage aan verzakkingen in de bodem waar de tanks staan, waardoor een drager het begaf. De verzakkingen zijn volgens Norilsk te wijten aan het ontdooien van de permafrost als gevolg van de klimaatopwarming.
De Russische regering is een onderzoek begonnen naar andere gevaarlijke installaties die op een bodem van permafrost staan. Klimaatwetenschappers vrezen de ontdooiing van permafrost ook omdat hierdoor grote hoeveelheden methaan uit de bevroren bodem vrij komen. Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2.

3 juni 2020 Kerncentrale Borssele moet dicht
Op 19 juni organiseert WISE (World Information Service on Energy) een estafettedemonstratie van 47 kwartier bij de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Het is die dag 47 jaar geleden dat de centrale een vergunning kreeg voor de productie van elektriciteit uit kernenergie. Die vergunning was voor 30 jaar, maar is intussen met nog eens 30 jaar verlengd tot 2033. Borssele is daarmee een van de oudste producerende kerncentrales ter wereld, met alle extra risico’s van dien. Toch wordt intussen her en der gepleit om Borssele ook na 2033 open te houden. Daarbij wordt het valse argument gebruikt dat kernenergie geen of veel minder CO2-uitstoot zou veroorzaken. WISE eist dat de kerncentrale zo snel mogelijk dicht gaat en alle aandacht wordt gericht op de productie van echt duurzame energie.

3 juni 2020 Grootse demonstratie Rotterdam
Na Amsterdam en Den Haag demonstreerden deze week opnieuw duizenden mensen tegen racisme - nu in Rotterdam. Daarmee werden zij onderdeel van de wereldwijde protesten tegen de politiemoord op George Floyd in Amerika. Mensen van allerlei kleur, waaronder heel veel jongeren, hielden een manifestatie voor-, op en over de Erasmusbrug. Het protest was groots, omdat heel veel opgekropte woede over het dagelijks en institutioneel racisme naar buiten kwam, tot uiting gebracht op talloze zelfgemaakte borden, t-shirts en mondkapjes. De sfeer was gedisciplineerd en vriendelijk en alle pogingen werden gedaan om, ondanks de drukte, voldoende afstand van elkaar te houden in verband met de corona-maatregelen. Na het afbreken van de demonstratie door het gemeentebestuur werd een spontane demonstratie gevormd door de binnenstad van Rotterdam, met een route die alsmaar langer werd. Optimistisch en luid - en klaar voor een vervolg.

2 juni 2020 Kamer stemt tegen vrijhandelsverdrag
De meerderheid van de tweede kamer wil, dat de regering zich verzet tegen het vrijhandelsverdrag dat de EU vorig jaar sloot met Mercosur, een economische organisatie van de Latijns-Amerikaanse landen BraziliŽ, ArgentiniŽ, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Een belangrijk kritiekpunt op dit verdrag is, dat het meer verwoesting van het Amazonegebied door uitbreiding van het landbouw- en veeteeltareaal zou betekenen. Maar ook Nederlandse boeren verzetten uit vrees voor de concurrentie van boeren uit Zuid-Amerika, die zich aan minder kwaliteits- en milieuregels zouden moeten houden. Ondanks veel verzet uit het volk tegen eerdere vrijhandelsverdragen als TTIP en CETA is dit de eerste maal dat de meerderheid van de tweede kamer zich tegen een vrijhandelsverdrag keert. De bal ligt nu bij de regering, die zich ook in de EU duidelijk voor het vrijhandelsverdrag heeft uitgesproken.

2 juni 2020 Partijdige bezorgdheid
Grote opschudding en verontwaardiging bij politici en in de media over de demonstratie maandagavond 1 juni in Amsterdam uit solidariteit met de antiracistische acties in de VS. Daar kwamen veel meer mensen (zo’n 5000) op af dan verwacht en daarom was het niet altijd mogelijk de 1,5 meter afstand aan te houden. Opvallend is de deelname van zwart ťn wit, jong en oud. ‘Hoe kan de burgemeester dat toestaan, moest er opnieuw een corona-uitbraak komen?’ riep de ene na de andere politicus. Maar toen veel werkers in de ouderenzorg een paar maanden zonder mondkapjes en ander beschermingsmateriaal moesten werken, riepen deze politici niet de ministers ter verantwoording. En geen van deze politici hebben we gehoord over het feit dat de Arbeidsinspectie niet ťťn boete heeft opgelegd aan een bedrijf, dat zijn werkers verplichtte dicht op elkaar te werken, te wonen en vervoerd te worden en vaak zonder voldoende beschermingsmiddelen - zoals in de slachterijen. Weigeren daar betekent meteen geen inkomen en vaak geen huisvesting meer. Wanneer we kijken wie de grootste schreeuwlelijken zijn, dan weten we hoe het zit: rechts heeft gewoon een probleem met antiracisme.

1 juni 2020 Opstand tegen racisme
George Floyd is zeker niet de eerste zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven is gekomen. Hij werd gedood in Minneapolis in de staat Minnesota. Zwarten worden door een groot deel van de Amerikaanse politie als potentiŽle misdadigers gezien, maken een groter deel uit van de gevangenisbevolking en krijgen voor eenzelfde vergrijp een hogere straf. Aanklachten tegen misdragingen van politieagenten werden vrijwel nooit serieus genomen en afgewezen, maar nu veel mensen een smartphone hebben wordt dat moeilijker. De dood door politiegeweld van zwarte Amerikanen als Michael Brown in Ferguson en Eric Garner in New York leidde eerder tot grote demonstraties en felle botsingen met de politie en tot het ontstaan van de beweging ‘Black Lives Matter’. De woede van veel demonstranten richt zich ook op hun hele sociaaleconomische situatie: velen werken in laagbetaalde beroepen, de ontslaggolf van meer dan 40 miljoen Amerikanen door de coronacrisis heeft de laagbetaalde werkers extra getroffen. Onder de doden als gevolg van het coronavirus zijn veel meer zwarten dan het bevolkingspercentage kan verklaren: hier wreekt zich een slechte gezondheid als gevolg van een laag inkomen, zwaar werk en gebrek aan een goede zorgverzekering.
Tal van mensen van andere minderheden maar ook witte Amerikanen doen vol overtuiging mee. Zij zien dat de Trump-regering alleen de belangen van de grote concerns en de rijken behartigt en begrijpen dat met discriminatie verdeeldheid wordt gezaaid. Zij krijgen genoeg van de racistische en fascistische ideeŽn en politiek die onder Trump alle ruimte krijgen. Avond aan avond wordt in talloze Amerikaanse steden gedemonstreerd. Op veel plaatsen treedt de politie juist tegen vreedzame demonstranten weer keihard op. Wie dat wil vastleggen loopt de kans gearresteerd te worden.
Dat overkwam een TV-ploeg van CNN in Minneapolis. Volgens de journalisten van Bellingcat zijn er in de VS meer dan vijftig voorbeelden van aanvallen van de politie op journalisten. Trump kan niet anders dan zeggen dat hij de dood van Floyd betreurt, maar verwijt de gouverneurs van de Amerikaanse staten dat zij veel te zacht optreden tegen de betogers en zegt militairen in te zullen zetten.
De demonstraties in de VS vinden in tal van landen navolging. Deze zijn ook gericht tegen racistische en fascistische verschijnselen in eigen land. Die worden gebruikt en gestimuleerd door het meest reactionaire deel van de bourgeoisie, nu steeds meer mensen vraagtekens zetten bij het kapitalistisch systeem met al zijn crises. Reden genoeg om mee te doen met het perspectief van een socialistische maatschappij, waar alle mensen dezelfde rechten en mogelijkheden hebben.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief