RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

Krokodillentranen over arbeidsmarkt
Grote deelname onderwijsstaking
‘Inhaalslag’
Zeespiegel stijgt sneller
NAM versus toezichthouder
Niet onafhankelijk
Solidariteit met Afrin
Regering haalt weer geld bij zorg
Gasboringen Waddeneilanden
Italianen tegen fascisten
Onderdrukking vakbonden Zuid-Korea
Opheffen SW
Middenhuren sterk gestegen
Rijker op papier
Polderende Duitse vakbondsbesturen
Kernreactor Tihange gevaarlijker
Ambulancepersoneel voert actie
De vervuiler betaalt niet
Blootstelling kankerverwekkende stoffen
Massademo tegen agressie Erdogan
Overwinning Turkse metaalarbeiders
Onveiligheid olieconcerns
Werkonderbreking haven
Flexibilisering drukt lonen
Beloften Groningen
Grootste vervuilers in de broeikas
Duitse staking 260 bedrijven
Imperialisten terug bij af in Afghanistan
Zelfstandige actie Schiphol
Terrorisme volgens Zijlstra
Discriminatie op bestelling
Mensproeven
Internationale actie Deliveroo
Shell wil alleen de lusten
Demo tegen Turkse invasie
Misleiding kernreactor Petten
Shell eet van twee walletjes
Superwinst door chantage
Universiteit als winstfabriek
Protest tegen agressie Turkije
Vuile lucht
Farmaceut stopt onderzoek
Deliveroo-koeriers BelgiŽ
Extreme opeenhoping rijkdom
Stop Turkse agressie tegen Rojava!
Minder docenten per student
Wilders voert campagne met fascisten
Groningers zijn het zat
Werkloosheid hoger dan voor crisis
‘De markt’ stimuleert ongezond eten
EU-parlement onderzoekt lobbypraktijken
Economie en langdurige armoede groeien
NAM betaalt slechts een derde
Nederland claimparadijs
Seksueel geweld tegen vrouwen
Grieken tegen regering en EU
Recordwarmte in 2017
Nieuwjaarsreceptie Rode Morgen
Jeugd TunesiŽ wil toekomst
Vakbondsoffensief
Armlastige aandeelhouders
Oostenrijkers tegen rechtse regering
Feodale onderdrukking textielwerkers
Foutje, bedankt
Besmette babymelk in de verkoop
Russische rechter verbiedt vakbond
Veiligheid in Groningen
CO2-uitstoot auto’s
Polderen leidt in het slop
Gasbeving Groningen
De lange arm van Erdogan
Niet alleen Trump
Demo Honduras tegen kiesfraude
Meer dan 400 kernreactoren
Streekvervoer plat
Onderbetalen vrouwen bij wet verboden
Strijd tegen flex


15 februari 2018 Krokodillentranen over arbeidsmarkt
Bedrijven klagen dat ze moeilijk aan personeel kunnen komen nu de economie groeit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 weer een ‘gespannen’ arbeidsmarkt. Volgens het CBS zijn er nu tegenover iedere vacature 1,8 werklozen. In 2008 was dit wat minder: 1,3.
Maar het CBS gaat uit van het officiŽle werklozenaantal van minder dan 400.000, terwijl het zelf voorrekent dat in feite ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders een baan zoeken of meer uren willen werken dan ze nu doen. Kortom, mensen genoeg om alle vacatures te vervullen. Bedrijven en instellingen hebben tijdens de crisis de werkers met honderdduizenden op straat gezet. Dat stimuleerde jongeren niet om zich voor werk in die sectoren te laten scholen. Bedrijven schroefden zelf ook hun opleidingen terug. Niet toevallig liggen de grootste knelpunten in sectoren waar mensen kort geleden massaal op straat werden gezet: de bouw, de zorg, het onderwijs.

14 februari 2018 Grote deelname onderwijsstaking
Op het overgrote deel van de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt de hele dag gestaakt - de eerste estafettestaking na de landelijke acties van 27 juni (een uur werkonderbreking) en de landelijke staking van 5 oktober vorig jaar. Het PO-front van PO-in Actie, FNV, CNV, schoolleiders en schoolbesturen - dat tot de staking heeft opgeroepen - organiseert een aantal manifestaties, waarvan de grootste die in de oude Suikerfabriek in Groningen is. Vorige week werd het PO-front het eens met minister Slob (CU) over € 237 miljoen extra tegen de werkdruk in het komend schooljaar, dat moet oplopen tot 410 miljoen in 2021. Toch gaat de staking door. De onderwijzeressen en onderwijzers worden nog steeds lager betaald dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Bovendien hebben die lage lonen ook gevolgen voor de werkdruk: om die te verminderen zijn veel nieuwe leraren nodig, maar lage lonen zijn geen stimulans om in het onderwijs te gaan. Als de regering niet over de brug komt, gaan op 14 maart de scholen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland plat.

14 februari 2018 ‘Inhaalslag’
De top van verzekeringsconcern ASR krijgt over een periode van twee jaar een salarisverhoging van tussen de 40% en 70% en gaat naar een vast salaris tussen de € 670.000 en € 740.000. Ze hebben zich een aantal jaar wat moeten inhouden, omdat het bedrijf eigendom van de staat was, maar afgelopen najaar zijn de laatste aandelen verkocht. Het bedrijf komt voort uit de Fortis-groep, die na een groot deel van ABN AMRO opgekocht te hebben in 2008 in elkaar stortte, wat tot een reddingsoperatie door de Nederlandse staat van tientallen miljarden leidde.
De werkers bij ASR moesten zich jaren inhouden en zagen hun koopkracht achteruitgaan. Bij de laatste CAO-vernieuwing gingen hun lonen met 2% omhoog. De vakbondsleiding doet een beroep op het ‘geweten’ van de directeuren over deze salarisverhoging ‘buiten proportie’. Maar volgens het bedrijf zou zowel de minimale loonsverhoging van de werkers als de giga-verhoging van de directie nodig zijn - vanwege de ‘concurrentie’ binnen het heersende economische systeem. Dan is dus geen preekje, maar strijd voor een ander economisch systeem hard nodig.

14 februari 2018 Zeespiegel stijgt sneller
De stijging van de zeespiegel gaat steeds sneller, melden onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de universiteit van Colorado. Als die versnelling doorzet is de zeespiegel in het jaar 2100 gemiddeld 65 centimeter hoger dan nu - in plaats van de eerder voorspelde 30 centimeter. Dat zou ernstige consequenties hebben voor de bewoonbaarheid van eilanden en lage kustgebieden als Bangladesh, maar ook Nederland. De stijging van de zeespiegel is voor de helft te wijten aan het uitzetten van het water doordat het warmer wordt, voor de andere helft aan het smelten van het ijs. De geconstateerde versnelling schrijven onderzoekers vooral toe aan het smelten van ijs op de Zuidpool en Groenland.

13 februari 2018 NAM versus toezichthouder
Vorig jaar augustus kwam in het nieuws dat de NAM in Maasdijk en Monster (twee plaatsen in het Westland) respectievelijk vier en 1,5 maal zo veel gas uit de bodem haalde als toegestaan. Dat vormde een gevaar voor de veiligheid. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf de NAM opdracht de afgesproken hoeveelheden aan te houden. Deze week blijkt dat de NAM dat niet heeft gedaan. Het SodM legt dan een dwangsom op, als de NAM niet binnen 24 uur de winning verlaagt. De Shell-dochter noemt het echter een interpretatieverschil. Met het oog op de slechte naam die het bedrijf bij veel mensen heeft gekregen, geeft ze ‘voorlopig’ toe.

13 februari 2018 Niet onafhankelijk
De regering wil zo snel en zo veel mogelijk vakantievluchten van Schiphol overplaatsen naar het vliegveld bij Lelystad - zodat Schiphol meer ruimte krijgt. Maar de mensen in de wijde omgeving van Lelystad zitten niet te wachten op geluidshinder, fijnstof en kerosinedampen. Met het oog op hun verzet liet de regering een rapport maken, met als conclusie dat dit allemaal wel mee zou vallen. Bewoners ontdekten fouten in het rapport, zodat de vorige staatssecretaris Dijksma (PvdA) opdracht aan een deskundige moest geven om de fouten te herstellen. Na zulke fouten is onafhankelijkheid dubbel belangrijk, zou je denken. Regionaal dagblad De Stentor ontdekte dat de vrouw van de aangewezen deskundige (Morel) voorzitter is van de onafhankelijke commissie die zijn rapport moet beoordelen. Nu de krant het bekendmaakte geeft de man zijn opdracht terug, maar zijn opdrachtgevers wisten dit natuurlijk allang.

12 februari 2018 Solidariteit met Afrin
Opnieuw wordt in tal van Europese steden gedemonstreerd tegen de Turkse invasie in Afrin. In Nederland zijn nu in Den Haag voor de derde zaterdag op een rij weer duizenden demonstranten op de been. Zij klagen aan dat regeringen zwijgen of zich alleen ‘bezorgd' betonen, terwijl Turkse bommenwerpers en tanks en reactionaire bendes van het zogenaamde ‘Vrije Syrische Leger’ (FSA) de regio aanvallen en tientallen doden, nog meer gewonden en veel verwoesting brengen. Overigens verloopt de invasie voor Erdogan veel minder voorspoedig dan hij had gehoopt. De Koerden en andere leden van Syrische Democratische Krachten (SDF) houden moedig stand. Ze schieten een Turkse helikopter uit de lucht en vernietigen opnieuw een Turkse tank.
In Ankara houdt de HDP een congres - de progressieve partij met veel Koerdische leden en de enige partij in het Turkse parlement die de aanval op Afrin veroordeelt. Het congres moet een nieuwe voorzitter en andere bestuursleden kiezen, omdat de eerste voorzitter Demirtas al maandenlang door de Turkse regering gevangen wordt gehouden  - evenals tal van andere parlementsleden, burgemeesters en activisten van de partij.
Bij het HDP-congres zijn vertegenwoordigers van een aantal bevriende organisaties en bekende personen uit het buitenland om hun steun uit te spraken voor de HDP. Dat doet onder andere Leila Khaled van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.
Intussen wordt in Europa een ‘lange mars’ gehouden voor Afrin, waarbij de Verenigde Naties om ingrijpen wordt gevraagd. De demonstranten hekelen de vieze spelletjes van de imperialisten, die uit eigenbelang Erdogan zijn gang laten gaan. De mars met 1000 deelnemers, waaronder 200 vrienden van de Koerdische strijd uit 37 landen, begon donderdag vanuit Luxemburg naar Straatsburg en loopt vanaf maandag van Lausanne naar Geneve.

11 februari 2018 Regering haalt weer geld bij zorg
Onder druk van vele acties en grote maatschappelijke verontwaardiging moest de regering Rutte II toezeggen een extra € 2,1 miljard in de verpleeghuiszorg te investeren. Dat bedrag was nodig, wilden de instellingen aan de nieuw opgestelde - in feite afgedwongen - kwaliteitsnormen voldoen. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt echter dat in het geheim wordt geprobeerd zo met de personeelsnormen en de toepassing ervan te manoeuvreren, dat met een flink lager bedrag kan worden volstaan. Dat leidt tot bezorgdheid en boosheid. Verantwoordelijk minister De Jonge (CDA) probeert dit te dempen door te zeggen dat het nog alle kanten uit kan. Duidelijk is echter dat de ‘goede kant’ alleen door acties kan worden afgedwongen.

10 februari 2018 Gasboringen Waddeneilanden
De bewoners van Waddeneiland Schiermonnikoog zijn woedend dat het Britse concern Hansa Hydrocarbons van de regering toestemming heeft gekregen om vanaf 11 december bij Schiermonnikoog proefboringen te doen naar aardgas. Ze zijn ook boos over de overvaltactiek die het ministerie van Economische zaken en klimaat hierbij gebruikt: het maakte dit de 10e pas bekend. Blijkbaar uit angst voor het verzet van de bewoners van Schiermonnikoog en veel andere mensen, die vrezen dat de gaswinning tot vervuiling van het bijzondere natuurgebied zal leiden en tot vergiftiging met de chemicaliŽn die bij de proefboringen gebruikt worden.
De meesten vinden bovendien dat helemaal gestopt moet worden met het verbranden van fossiele brandstoffen, in verband met het klimaat. Ongeveer een jaar geleden wisten zij, onder andere verenigd in de werkgroep Horizon Schiermonnikoog, te bereiken dat energieconcern Engie van soortgelijke proefboringen afzag. Het veld van Hansa is groter en daarom aantrekkelijker dan waar Engie boorde. De proefboringen van Hansa Hydrocarbons gaan twee tot vier maanden duren, waarna beslist wordt of er inderdaad gas gewonnen gaat worden.

10 februari 2018 Italianen tegen fascisten
In een reeks Italiaanse steden worden antifascistische demonstraties gehouden. De grootste, met 30.000 demonstranten, is in de kleine stad Macerata in Midden-ItaliŽ. Hier schoot een week eerder een fascist op een groep van twaalf mensen afkomstig uit Afrika en verwonde zes van hen. Toen de politie hem arresteerde bracht hij een fascistische groet. De schutter zegt tot zijn daad te zijn gekomen uit boosheid over de moord op en verminking van een 18-jarig meisje, waarvan een Nigeriaanse drugshandelaar wordt verdacht. Fascistische en reactionaire partijen proberen de moord te gebruiken in een campagne voor de verkiezingen volgende maand. De burgemeester van de stad wilde de demonstratie verbieden uit angst voor gevechten met de fascisten, maar een hogere instantie gaf toestemming. De antifascisten lieten zich niet intimideren en liepen antifascistische liederen als Bella Ciao zingend door de stad. Met spandoeken en spreekkoren maakten ze duidelijk dat de problemen van de Italianen, zoals een grote werkloosheid, niet aan migranten te wijten zijn.

9 februari 2018 Onderdrukking vakbonden Zuid-Korea
In Zuid-Korea in de stad Pyeongchang beginnen de Olympische Winterspelen. De opening biedt een mooi schouwspel en Zuid-Korea laat zien een hoog geÔndustrialiseerd land te zijn. Op dezelfde vrijdag wordt er, na een oproep van de internationale vakbondsfederatie ITUC, bij ambassades van Zuid-Korea in tal van landen acties gevoerd voor de vrijlating van voorzitter Han Sang-gyun van de vakbond KCTU (bijna twee jaar in de gevangenis) en van algemeen secretaris Lee-Young-joo, die onlangs is gearresteerd. Maar ook voor de vrijlating van talrijke andere vakbondsactivisten die in het land gevangen zijn gezet. Hun ‘misdaad’ is de organisatie in november 2015 van een grote demonstratie tegen de regering van de toenmalige president Park Guen-hye, die per wet de flexibilisering groter wilde maken. Er wordt al heel lang internationaal tegen deze onderdrukking van vakbondsrechten geprotesteerd, onder andere met de hashtag #FreeHan. Ook de FNV heeft een protestbrief aan de Zuid-Koreaanse president geschreven.
Park is intussen afgetreden. Het kwam uit dat haar nauwe vriendin zich liet omkopen door het grote Samsung-concern, dat daarmee miljarden aan winstgevende orders van de staat verkreeg. Lee Jae-yong (waarnemend topman van Samsung) werd in augustus 2017 zelfs tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar hij kwam een week geleden ‘voorlopig’ vrij. Intussen zit de vakbondsvoorzitter nog steeds vast. De huidige president Moon Jae-in was vroeger actief als advocaat voor mensenrechten. Blijkbaar heeft hij nu meer oor voor de belangen van de grote concerns – ‘chaebols’ zeggen ze in Zuid-Korea.

8 februari 2018 Opheffen SW
Naar aanleiding van de kamerdiscussie over ‘Drie jaar Participatiewet’ pleit vakbond FNV voor het weer in ere herstellen van de sociale werkplaatsen. Het verhaal achter de opheffing was dat arbeidsgehandicapten beter in ‘normale’ bedrijven en instellingen konden werken. De gemeenten die voor de bemiddeling moesten gaan zorgen kregen echter direct met een bezuiniging te maken en zochten naar manieren om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Het gevolg is dat 80% van degenen die in 2015 op de wachtlijst stonden toen met de SW werd gestopt nog steeds geen baan in een bedrijf of instelling heeft.
Een groot aantal gemeenten richtte zich vooral op lucratieve ‘flextensie’: het detacheren van mensen met een bijstandsuitkering bij een bedrijf. Dat hoeft geen premies af te dragen, betaalt aan de gemeente het loon en de uitkeringsgerechtigde krijgt hooguit een plusje op zijn uitkering. Schandalig voor de uitkeringsgerechtigde en een feitelijke verhoging van de werkloosheid. Ook van de 30.000 beschutte werkplaatsen waar de gemeenten voor zouden moeten zorgen zijn er nog geen 750 gecreŽerd. Rutte III beweert zelfs dat er 50.000 moeten komen, maar wil dan gelijk het minimumloon afschaffen

7 februari 2018 Middenhuren sterk gestegen
Wie (net) niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, moet steeds meer huur gaan betalen. Volgens makelaarsvereniging NVM werden woningen tussen 700 en 1000 euro huur in de tweede helft van 2017 bij een nieuw huurcontract gemiddeld 2,9% duurder. In een aantal grote steden was de stijging veel groter: Almere:18,6%; Eindhoven: 11%; Rotterdam: 10,3%; Amsterdam: 9,9%. Overigens zijn de huren het hoogst in Amsterdam (€ 15,22 per vierkante meter) en de rest van Noord-Holland, gevolgd door Utrecht (€ 10,78). In Utrecht daalde vorig jaar de gemiddelde huur bij nieuwe contracten wel, maar dat kwam door het gereed komen van veel woningen in Leidse Rijn, waar de huren lager zijn dan de woekerprijzen die in het centrum van de stad gevraagd worden. Belangrijke oorzaak voor de grote huurstijging van deze woningen is het tekort aan betaalbare woningen. Tijdens de economische crisis zijn veel te weinig nieuwe huur- (en koop-) woningen gebouwd en daar maken de vastgoedbaronnen gebruik van. Onder andere D66 en de VVD misbruiken dit tekort aan woningen met een middenhuur ook als excuus om minder sociale huurwoningen te bouwen en om de huur van bestaande sociale woningen na wat aanpassingen te verhogen tot meer dan € 710,68 - het huidige maximum voor een sociale huurwoning.

7 februari 2018 Rijker op papier
Het gemiddelde vermogen per huishouden steeg in 2016 met bijna 10% naar € 22.100, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemiddeld dus met € 2200. Voor een heel groot deel is deze stijging van het vermogen te verklaren door het weer stijgen van de waarde van de eigen woning. Het vermogen van alle huishoudens samen was in 2016 € 1157 miljard. Dat is ruim 20% lager dan vlak voor de crisis in 2008, als je rekening houdt met de ontwikkeling van de prijzen. Maar er waren uitzonderingen: de rijkste 1% van de Nederlanders mocht volgens Oxfam Novib vorig jaar samen bijna 24 miljard bijschrijven - gemiddeld een stevige € 300.000. Veel van de rijke Nederlanders wonen in plaatsen als Laren (gemiddeld vermogen € 280.700), Bloemendaal en Wassenaar - maar ook in aantal kleine Brabantse gemeenten als Sint Anthonis. In de grote steden ligt het gemiddeld vermogen meestal aanzienlijk lager, met Rotterdam op de laatste plaats met € 1900 vermogen per huishouden.

6 februari 2018 Polderende Duitse vakbondsbesturen
Honderdduizenden collega’s in Duitsland deden de afgelopen weken mee aan waarschuwingsstakingen in de strijd voor een nieuwe metaal-CAO. Maar zie, op het moment dat de echte acties (inclusief stakingen voor onbepaalde tijd) kunnen beginnen, sluit de leiding van vakbond IG Metall een principeakkoord af met de metaalondernemers in Baden-WŁrttemberg. Zo’n akkoord geldt alleen voor deze deelstaat, maar wordt meestal in de andere deelstaten overgenomen. Tot in Nederland wordt het akkoord aangeprezen als een grote stap vooruit voor de collega’s.
Maar wat staat erin? Loonsverhoging: 4,3%, niet voor een jaar maar voor 27 maanden, dat is 1,9% per jaar. Verder krijgt iedereen jaarlijks 27,54% van een maandloon. Ook krijgt ieder in principe € 400 euro per jaar, maar alleen ’als het bedrijf dit kan betalen’.
Dit geld kan hij of zij gebruiken om korter te werken. Er kunnen zes dagen mee gekocht worden en het bedrijf doet er dan twee bij. Lang niet genoeg om van 35 naar 28 uur te gaan. Het belangrijke doel van arbeidstijdverkorting: meer banen, zeker nu vooral grote concerns die met vele duizenden schrappen (Opel, Siemens, Thyssen Krupp) wordt ernstig ondergraven in dit principeakkoord: een bedrijf mag teruggaan naar 28 uur weigeren: ‘als meer dan 10% van het personeel het wil’, ‘als de betreffende vrouw of man ‘onmisbaar’ is, er in zijn beroep een ernstig tekort is’ en dergelijke.
En als klap op de vuurpijl: Een bedrijf mag de uren die een deel van het personeel minder werkt compenseren door anderen meer te laten werken dan der 35 uur van de CAO. Verder is voor het gelijktrekken van lonen en werkuren van de collega’s in het oosten van Duitsland niets geregeld.
De metaalbedrijfsgroepen van ICOR-lid MLPD in Duitsland roepen hun collega’s op: “Daar hebben we niet voor geknokt! Nu stemmen voor voluit staken en geen slappe compromissen”.

6 februari 2018 Kernreactor Tihange gevaarlijker
Het Duitse TV-programma Monitor (ARD) heeft ontdekt dat kernreactor nummer ťťn van de centrale in Tihange zo mogelijk gevaarlijker is dan kernreactor nummer twee van dezelfde kerncentrale - 40 kilometer ten zuiden van Maastricht. Is nummer twee (net als reactor drie in Doel bij Antwerpen) berucht door duizenden haarscheurtjes in het reactorvat, bij nummer een blijken zich tussen 2013 en 2015 acht precursor-gevallen te hebben voorgedaan - dat zijn storingen die tot een meltdown kunnen leiden. Dat zijn er meer dan in de andere Belgische reactoren tesamen. Een en ander staat in een geheim rapport van de Belgische toezichthouder FANC op kerncentrales. Iedere kerncentrale is een te groot risico voor mens en milieu, maar dat zelfs dit soort reactoren niet worden stil gelegd ondanks de vele protesten is wel bijzonder cynisch.

5 februari 2018 Ambulancepersoneel voert actie
In vijf veiligheidsregio’s in de Randstad voert het ambulancepersoneel stiptheidsacties voor meer collega’s en een hoger loon. Er is een tekort aan verplegers die op de ambulance werken en dat betekent grote werkdruk en een grotere kans te laat te komen bij een spoedgeval.
In november gelastte het FNV-bestuur een aangekondigde actie af, omdat de regering extra geld voor de sector ter beschikking had gesteld. De ambulancebedrijven gebruiken het grootste deel van dit geld echter voor andere zaken.
De collega’s houden zich tijdens de actie precies aan de voorgeschreven werk- en rusttijden, aan de hygiŽnevoorschriften en de verkeersregels. Spoedopdrachten worden zo snel mogelijk uitgevoerd, maar bij het andere ambulancevervoer ontstaan lange wachttijden. In de loop van deze week zullen andere regio’s zich bij de actie aansluiten.

5 februari 2018 De vervuiler betaalt niet
Volgens de plannen voor energiebelastingen van de regering zal de armste groep Nederlanders (inkomen tot € 23.053) met het hoogste percentage kostenstijging worden geconfronteerd. Zij zullen in 2021 4,2% van hun inkomen aan klimaatheffingen kwijt zijn, tegen 2,1% nu. Voor de inkomens tot het minimumloon zou het zelfs om een stijging van 4% nu tot 6,2% in 2021 gaan.
Voor de inkomens tussen € 23.052 en € 37.128 is de stijging van 0,9% naar 1,9%. Daarentegen gaat het voor de inkomens boven de € 90.000 om een verhoging van 0.8% naar 1,2%. Het betreft vooral een verhoging van de energiebelasting op gas.
Dit berekende onderzoeksbureau CE Delft in een rapport voor Milieudefensie. Het rapport schetst verder een groot verschil in klimaatlasten voor huishoudens en bedrijven, waarbij de grootste vervuilers het minst betalen. Dat is nu zo en CE Delft heeft berekend dat volgens de regeringsplannen in 2021 een huishouden € 180 per ton CO2 moet betalen, de lichte industrie minder dan € 100, de agrarische industrie minder dan € 50 en de zware industrie en energiecentrales minder dan € 25.
De regering wil een nieuw polderakkoord over klimaatregelen sluiten. Bij het vorige (in 2013) werd voor kolencentrales de kolenbelasting afgeschaft en moesten gewone mensen dat compenseren door de ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE) te betalen.

5 februari 2018 Blootstelling kankerverwekkende stoffen
Bedrijven zijn wettelijk verplicht te registreren of en hoe hun werkers met kankerverwekkende stoffen in aanraking komen en dat aan bedrijfsartsen door te geven. Dat zou het in ieder geval mogelijk maken de gezondheid van deze mensen goed in de gaten te houden en zo nodig snel in te grijpen. De bedrijven doen dit echter niet of nauwelijks en bedrijfsartsen – betaald door het bedrijf – vragen er niet naar. Dat blijkt uit een rapport van Capgemini in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Vakbond FNV wijst erop dat bedrijven - als iemand zich ziek meldt - wel graag willen weten wat hij of zij mankeert.

4 februari 2018 Massademo tegen agressie Erdogan
In Rotterdam demonstreren enige duizenden Koerden, Turken en Nederlanders tegen de bloedige aanval van Turkije en reactionaire strijdgroepen op Afrin, het westelijke deel van Rojava (Noord-SyriŽ). Turkse bombardementen hebben tientallen burgerdoden geŽist en de hulptroepen van Erdogan van het 'Vrije Syrische Leger’(FSA) - onder andere financieel gesteund door Nederland - zijn zeer wreed.
De Rode Morgen doet mee aan de demonstratie en deelt de recente ICOR-resolutie uit met als kop: “Stop de fascistische aanvalsoorlog tegen Rojava! Afrin zal leven!” Die werd door de demonstranten goed ontvangen. Ook kochten enige tientallen demonstranten het februari-nummer van de Rode Morgen, waarin de hypocrisie van de Nederlandse regering wordt aangeklaagd.
In tal van andere steden in Europa gaan bij elkaar vele tienduizenden de straat op uit protest tegen de fascistische aanval op het vrije en democratische Rojava en het cynische machtsspel daar van de imperialisten. In de stad Afrin zelf demonstreren bijna 100.000 mensen tegen de aanval van de Turken en hun bondgenoten. De stad (met dezelfde naam als de regio) is dichtbevolkt, omdat er tot voor kort weinig gevochten werd en tienduizenden SyriŽrs uit andere regio’s erheen zijn gevlucht. Vanuit Shengal in Irak en Cizire in het oosten van Rojava is een demonstratieve optocht van duizenden mensen begonnen, die naar Afrin willen lopen om de mensen daar hun solidariteit te betuigen. De demonstratie gaat via Kobani en dan samen met duizenden mensen uit de stad verder naar Afrin.

3 februari 2018 Overwinning Turkse metaalarbeiders
Werkers in de Turkse metaalindustrie hebben zich niet door een stakingsverbod van Erdogan laten intimideren en daardoor belangrijke resultaten geboekt in hun CAO-strijd. Na maanden vruchteloos onderhandelen riepen TŁrk Metal (TŁrk-İş), Birleşik Metal-İş (DİSK) en «elik-İş (Hak-İş) (de drie vakbonden die in de sector actief zijn) op tot een staking. Prompt maakte de Turkse regering gebruik van een wet om de collega’s te verplichten de staking 60 dagen uit te stellen. Twee van de vakbonden wilden daaraan gehoorzamen, maar de collega’s pikten dat niet. Vervolgens bleek dat de metaalbedrijven wel bereid waren de lonen met 8,9% te verhogen plus een eenmalige uitkering van15,8% (hun hoogste bod tot dan toen was 6,2% geweest tegen de vakbondseis van 30%). Ook gingen ze akkoord met een CAO voor twee jaar, terwijl zij eerst minstens drie jaar hadden geŽist. Verder werden onder andere verhoging van de diensttijdentoeslag en de bijdrage in de zorgverzekeringspremie afgesproken.

2 februari 2018 Onveiligheid olieconcerns
De provincie Zuid-Holland zegt dat zij meer inspecties gaat houden bij de olieraffinaderijen en chemische fabrieken nabij Rotterdam en de boetes voor het overtreden van de veiligheidsnormen gaat verhogen.
Afgelopen zomer kwam eerst bij Shell het giftige waterstofoxide vrij. De oorzaak bleek een door roest lekkende leiding. Die roest was ontstaan door het niet goed afsluiten van een verbinding tijdens onderhoudswerkzaamheden in 2014. Een paar weken na Shell ontstond een grote brand in de raffinaderij van Esso, waarbij roetdeeltjes vrij kwamen die groente en fruit in de wijde omgeving oneetbaar maakten. Oorzaak was door oververhitting ontploffende leidingen, omdat het fornuis (de verhittingseenheid) van het complex na een storing werd opgestart zonder dat de veiligheidsprocedures werden gevolgd.

1 februari 2018 Werkonderbreking haven
Collega’s van de overslagbedrijven EMO en EBS in Rotterdam legden het werk een half uur neer als solidaire steun aan de vijftien collega’s van overslagbedrijf Rotterdam Bulk Terminal (RBT) in Vlaardingen. Die worden per 1 september ontslagen zonder enige regeling. Bij de EMO zijn de ochtenddienst, de middagdienst en de nachtdienst allemaal een uur stil gegaan. Iedereen is tegelijk gaan schaften en een half uur langer blijven zitten. Er zijn geen toespraken gehouden, er is alleen even gevraagd of iedereen solidair wilde zijn met de collega's. En dat wilden de collega’s van EMO en EBS. RBT is eigendom van HES International en Maja Stuwadoors.

1 februari 2018 Flexibilisering drukt lonen
Werkende mensen krijgen een steeds kleiner deel van de economische koek en die ontwikkeling is in Nederland sterker dan elders - dankzij ver doorgevoerde flexibilisering. De zogenaamde Arbeidsinkomensquote (AIQ) daalde hier tussen 1996 en 2015 van 80,2 naar 73,1%, wat betekent dat de gezamenlijke werkende mensen in 2015 € 10 miljard minder loon kregen dan wanneer de verhouding zoals twintig jaar eerder geweest zou zijn.
De Nederlandse Bank (DNB) die deze cijfers publiceert heeft onderzoek gedaan in acht bedrijfstakken en ziet dat daar (behalve in de sector ‘zakelijke dienstverlening’) zowel het aantal flexibele contracten toeneemt als het deel van de opbrengsten dat aan de werkers toevalt afneemt. Ook in andere vergelijkbare landen werd de AIQ lager, onder andere door toenemende automatisering, waardoor het werk met minder personeel gedaan kan worden. Maar zo sterk als in Nederland daalde de AIQ daar niet en DNB schrijft de helft van de daling van het AIQ (3,6%) toe aan de veel grotere flexibilisering van de arbeidsmarkt: wie geen vast contract heeft kan moeilijker loonsverhoging afdwingen. Bovendien zijn mensen met een flexibel contract veel minder vakbondslid dan hun collega’s met een vast contract. Maar ook de lonen van werkers met een vast contract worden gedrukt door het alternatief van laagbetaalde flexibele werkers voor de bedrijven.

1 februari 2018 Beloften Groningen
Minister Wiebes (VVD) belooft opnieuw dat hij de gaswinning zo snel als mogelijk tot twaalf miljard kubieke meter per jaar zal laten terugdringen - zoals het advies van het Staatstoezicht op de mijnen (SodM) luidt. Directeur Van Loon van Shell Nederland belooft dat, ondanks het intrekken van de zogenaamde 403-verklaring, Shell zou zorgen dat alle schade als gevolg van de gaswinning zou worden vergoed. Voor haar collega De Jong van ExxonMobile Nederland ging dat te ver.
Maar veel Groningers op de publieke tribune hielden toch hun twijfel - en terecht. Van Loon en Wiebes konden niet anders dankzij het massale verzet van de Groningers en nu voor heel het land duidelijk is hoe olieconcerns en regering tientallen jaren lang een loopje genomen hebben met de veiligheid van de mensen in het winningsgebied. Die onveiligheid, gezien de recente aardbeving bij Zeerijp, bestaat nog steeds. Maar toen Van Loon zei, dat ze de verantwoordelijkheid van Shell voor de aardbevingsschade desnoods met een legertje juristen wilde vastleggen, werd schamper gelachen: iedereen weet hoe de juristen van Shell er heel goed in zijn Shell voor terechte claims af te schermen.
Vraag het aan de Ogoni-bevolking in de met olie vervuilde delta in Nigeria en aan de Groningers zelf, die er lang voor gestreden hebben om Shell-dochter NAM buiten de schadeprocedure te zetten. En het ‘zo snel mogelijk’ van Wiebes kan wat de minister betreft jaren duren, ook al heeft het SodM vijf jaar geleden ook gezegd dat de winning naar maximaal twaalf miljard kubieke meters moet. Wiebes heeft grote gasverbruikers als Tata Steel gevraagd hun installaties binnen vier jaar om te bouwen voor gebruik van andere energie, maar die vinden dat veel te snel en Wiebes heeft het ze niet verplicht.
Honderdduizenden woningen en kantoren zijn niet energiezuinig en met het gasvrij maken van huizen is maar net begonnen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat juridisch gezien Shell en Exxon mogelijk nog steeds het laatste woord hebben over de hoogte van de gaswinning. Wiebes ontkent dat, maar dat deed zijn voorganger Kamp een paar jaar geleden ook, terwijl later bleek dat hij gebonden werd door een contract met Shell en Exxon. Het contract maakte het mogelijk voor de concerns om tussen 2005 en 2014 425 kubieke meter gas te winnen.

31 januari 2018 Grootste vervuilers in de broeikas
Het Economisch bureau van het ING-concern heeft een onderzoek gedaan naar de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Het meldt dat meer dan 80% door bedrijven wordt veroorzaakt, waarbij vooral te denken is aan energiecentrales - in het bijzonder die gestookt met kolen. Daarnaast de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden, de Yara (kunstmest)fabrieken in Sluiskil, Zeeland en Shell.
Vooral door de raffinaderijen, chemische concerns en (kolen)energiecentrales is Rotterdam met 15% van het totaal de gemeente met de meeste CO2-uitstoot in Nederland. Methaan, vooral afkomstig uit de veeteelt, draagt voor 9% bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het onderzoeksrapport is de grootste reductie van broeikasgas het best te bereiken bij de bedrijven die veel uitstoten, maar is dit vaak ‘niet economisch rendabel’ (emissierechten zijn namelijk gratis of kosten een paar euro). Wat de uitstoot van huishoudens betreft is duidelijk verschil te zien tussen provincies met veel goed geÔsoleerde woningen en die met huizen die dat niet zijn.

31 januari 2018 Duitse staking 260 bedrijven
In Duitsland wordt in 260 metaal- en autofabrieken 24 uur gestaakt. Vakbond IGMetall heeft de stakingen uitgeroepen omdat de bedrijven weigeren de CAO-eisen van de collega’s in te willigen. De belangrijkste eisen zijn een loonsverhoging van 6% en de mogelijkheid de werkweek van 35 naar 28 uur terug te brengen, met een gedeeltelijke looncompensatie. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan collega’s die wegens gezinsomstandigheden of mantelzorg tijdelijk minder willen werken. Overigens hebben veel collega’s in de oostelijke deelstaten nog steeds geen 35-urige werkweek en liggen ook hun lonen lager. Meer dan 26 jaar na de hereniging van de bondsrepubliek met de DDR moet dat eindelijk gelijk worden getrokken.

31 januari 2018 Imperialisten terug bij af in Afghanistan
Volgens defensiedeskundige Colijn van Instituut Clingendael is de situatie in Afghanistan ‘even uitzichtloos’ als in 2001 toen Amerikaanse militairen het land binnenvielen in de operatie ‘Enduring Freedom’. Volgens een onderzoek van de BBC controleren de Taliban weer 70% van het grondgebied - daarop woont de helft van de Afghaanse bevolking.
Na het terugtrekken van het grootste deel van de Amerikaanse en andere bezettingstroepen in 2014 hebben strijdgroepen hun invloed uitgebreid. Bij een zelfmoordaanslag met een ambulance in het centrum van hoofdstad Kabul vielen afgelopen weekend meer dan 100 doden en 235 gewonden - en het was de derde terreuraanslag in tien dagen tijd.
Maar volgens de Nederlandse regering, die 100 militairen in het land heeft, is Afghanistan een veilig land en worden vluchtelingen erheen teruggestuurd. De Amerikaanse president heeft het aantal Amerikaanse troepen in het land pas weer verhoogd met 4000 met nog eens 3000 van andere NAVO-landen. Door hun bombardementen vallen veel burgerslachtoffers.
De VS en de andere imperialisten (waaronder Nederland) zijn nooit naar Afghanistan gegaan om de Afghanen een beter leven te bezorgen, verlost van de repressie door reactionaire Taliban. Het gaat ze alleen om hun eigen invloed en zij sloten bondgenootschappen met even reactionaire en soms meer gewelddadige groepen en de door hen aangestelde regeringen waren en zijn door en door corrupt.

30 januari 2018 Zelfstandige actie Schiphol
De collega’s die voor Aviapartner de bagage in en uit vliegtuigen laden leggen het werk spontaan neer. Zij protesteren al jaren over de hoge werkdruk - die tot veel ziekteverzuim leidt en tot nog hogere werkdruk wegens te weinig vervanging. Bovendien hebben ze onvoldoende materiaal om het werk minder belastend te maken. Wanneer een collega het niet meer trekt en zich ziek meldt zijn het ze het zat en leggen het werk voor een half uur neer. Een paar maanden geleden waren er acties van de collega’s bij afhandelingsbedrijf Swissport, die tot enige verbetering leiden. Op andere vliegvelden in Europa strijden collega’s tegen dezelfde problemen, gepaard met lage lonen en onzekere werkcontracten. De CAO-onderhandelingen bij Aviapartner schieten ook niet op. De luchthavens en vliegmaatschappijen voeren een felle concurrentie over de rug van de werkers.

30 januari 2018 Terrorisme volgens Zijlstra
De rechtbank in Rotterdam veroordeelt een 26-jarige man bij verstek tot zes jaar gevangenisstraf, omdat hij een leidinggevende functie zou hebben bij de terroristische bendes van Al-Nusra in SyriŽ - dat zich tot 1,5 jaar geleden als een afdeling van Al-Qaeda beschouwde. Rond deze tijd staan andere Nederlanders, al dan niet bij verstek, terecht voor meedoen in SyriŽ met ISIS.
Maar de Turkse president Erdogan - die ISIS heeft gesteund, er mee samen heeft gewerkt en dat waarschijnlijk nog steeds doet - heeft volgens de Nederlandse VVD-minister Zijlstra het recht om met behulp van Al-Nusra bendes de Koerden in Afrin aan te vallen, omdat deze dappere vechters tegen ISIS ‘terroristen’ zouden zijn.

30 januari 2018 Discriminatie op bestelling
TV-programma Radar laat 78 uitzendbureaus bellen met het verzoek personeel te leveren, maar dan geen Marokkanen, Turken of Surinamers. Voor 47% van deze uitzendbureaus blijkt die discriminerende beperking geen probleem - slechts 36% weigerde principieel.

29 januari 2018 Mensproeven
De lobby-vereniging voor de auto-industrie EUGT heeft met medeweten van vier concerns uit de autobranche (BMW, Mercedes, VW en toeleverancier Bosch) niet alleen apen maar ook mensen in verhoogde mate blootgesteld aan het stikstofdioxide in de uitlaatgassen van dieselauto’s, terwijl ze in een afgesloten ruimte zaten. Ze wilden zo onderzoeken of het effect op de gezondheid van nieuwere dieselmotoren verminderd was. Als dit bekend wordt leidt het tot grote verontwaardiging en alle concerns zeggen: ‘Wir haben es nicht gewuŖt’ - wat aantoonbaar onwaar is.
Dit soort proeven zal niemand verbazen die weet dat autoconcerns al jarenlang mensen aan veel meer giftige stoffen blootstellen dan ze officieel toegeven - door softwaremanipulatie verborgen.
Autoconcerns zijn niet de enige. Zo blijkt dat de waarschijnlijk kankerverwekkende stof Gen-X niet alleen in de buurt van de Chemoursfabriek in Dordrecht in het water wordt aangetroffen. Pas als onderzoek naar de herkomst wordt gestart melden zich (een deel van) de bedrijven die afval van Chemours verwerken.

28 januari 2018 Internationale actie Deliveroo
Een dertigtal maaltijdbezorgers van Deliveroo uit Nederland gaan met een bus naar Brussel, om daar samen met hun Belgische collega’s actie te voeren tegen het besluit van het Amerikaanse concern om hen per 1 februari alleen nog maar als zzp’er in te huren. Zij verzamelen zich voor het kantoor van uitzendbureau Smart, waar de Belgische koeriers nu in dienst zijn. Als zzp’ers zouden de koeriers slechter af zijn dan als uitzendkracht, omdat zij dan hun sociale verzekeringen verliezen en ook zelf opdraaien voor de kosten bij ongevallen en dergelijke. In BelgiŽ hebben veel koeriers sinds woensdag gestaakt en ook heeft een groep twee dagen het hoofdkantoor van Deliveroo in Elsene bezet. Het concern heeft zich nu in BelgiŽ bereid verklaard te onderhandelen. In Nederland weigert Deliveroo dit tot nu toe, daarom gaan de koeriers in Utrecht weer in staking. Zij vragen aan restaurants om uit solidariteit geen bestellingen door Deliveroo te laten uitvoeren.

28 januari 2018 Shell wil alleen de lusten
Groot is de verontwaardiging als blijkt dat Shell sinds vorig jaar zomer zijn juridische aansprakelijkheid heeft ingetrokken voor de financiŽn van de NAM - en daarmee ook voor claims van aardbevingsschade die de NAM zelf niet meer zou kunnen betalen. De Nam is een 50%-dochter van de Shell en voor eenzelfde percentage van Exxon. Net nu onder grote maatschappelijke druk duizenden schadeclaims uitbetaald moeten gaan worden en de rechter heeft bepaald dat huiseigenaren allemaal (en niet alleen op het moment van verkoop) gecompenseerd moeten worden als hun huis door het aardbevingsrisico minder waard is geworden.
Shell heeft de zogenaamde artikel 403-verklaring ingetrokken en kon dit juridisch gezien doen, omdat de NAM nu zelf haar jaarcijfers publiceert. Dat de NAM dit eerst niet deed had overigens ook een goede reden: uit de jaarcijfers zou namelijk zijn gebleken, hoe de kosten voor de gaswinning waren opgebouwd die de NAM (met een opslag van 10%) in rekening mocht brengen. Dan had ook gezien kunnen worden hoe andere Shell en Exxon-dochters voor stevige prijzen werden ingeschakeld - waardoor de Shell en Exxon veel meer winst maakten dan officieel werd gepubliceerd. Nu de gaswinning sterk gaat dalen en de schadeclaims toenemen, komt er zogenaamd openheid.
Overigens is het niet toevallig dat de regering zo lang getreuzeld heeft met het schadeprotocol, dat in het voorjaar van 2017 klaar had moeten zijn. Daarvoor moet nu de NAM tekenen en Shell zelf is er niet meer verantwoordelijk voor als de NAM geen geld genoeg heeft.

27 januari 2018 Demo tegen Turkse invasie
Zo’n 3000 demonstranten trekken van de Amsterdamse Stopera naar het Museumplein - hoofdzakelijk Koerden, maar ook Turken en Nederlanders. Fel wordt geprotesteerd tegen de bombardementen en de invasie met Turkse militairen en reactionaire bendes in Afrin, het meest westelijke kanton van de Syrische autonome regio Rojava. ‘Erdogan moordenaar', ‘Erdogan terrorist’ zijn leuzen die veel worden gescandeerd.
De Rode Morgen is met een flinke delegatie aanwezig, waaronder ook vertegenwoordigers van andere ICOR-organisaties in Europa. Verkocht wordt het februari-nummer van de krant, waarin niet alleen de solidariteit met het democratische Rojava als teken van hoop in het Midden-Oosten wordt benadrukt, maar ook het cynisme van de Nederlandse regering - die zijn ‘zorg’ uitspreekt maar wel de banden met Erdogan aanhaalt. Hetzelfde cynisme als bij de andere imperialistische landen die in SyriŽ om macht en invloed vechten. De krant werd door veel demonstranten gekocht.
Aan het begin en tijdens de demonstratie proberen rechtse Turken die te blokkeren en te provoceren - zoals zij ook bij het gemeentebestuur van Amsterdam een verbod van de demonstratie hadden geŽist. Maar de tocht ging vrijwel ongehinderd door en werd afgesloten met een manifestatie met verschillende sprekers op het Museumplein.
Ook in een reeks andere landen wordt gedemonstreerd tegen de Turkse agressie in Afrin. De grootste is in Keulen (Duitsland) met 50.000 demonstranten. Daar wordt de demonstratie halverwege door de politie ontbonden, met als argument dat er vlaggen met de beeltenis van de Koerdische leider ÷celan, van de PKK of van de zelfverdedigingseenheden YPG en YPJ van Rojava worden meegedragen. Die heeft de Duitse regering namelijk verboden om de goede economische en politieke betrekkingen met de Turkse president Erdogan niet in gevaar te brengen. De tanks van het Turkse leger die Afrin binnenvallen zijn door Duitsland geleverd.

26 januari 2018 Misleiding kernreactor Petten
In Petten (aan de kust van Noord-Holland) staat sinds bijna 60 jaar de Hoge Flux Reactor, een kleine kernreactor die medische isotopen produceert. Die zijn nodig voor bijvoorbeeld de bestraling van kanker, medisch onderzoek en Petten levert die isotopen ook tot ver buiten Nederland. De reactor is echter oud en valt soms uit en bovendien is de techniek in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het lijkt dus een goede zaak, dat deze week aan het Argentijnse bedrijf INVAP met twee Nederlandse toeleveranciers opdracht is gegeven een nieuwe moderne reactor met de naam Pallas te bouwen, die over zeven jaar klaar moet zijn.
Het bedrijf NRG dat de reactor exploiteert heeft niet voldoende financiers gevonden voor de honderden miljoenen die de reactor moet kosten. INVAP won acht jaar geleden ook de aanbesteding, maar toen ging de bouw door gebrek aan financiers niet door. Daarom stelden verschillende overheden € 80 miljoen ter beschikking - de verwachting is dat dat niet voldoende zal zijn.
Actie- en onderzoeksorganisatie LAKA (www.laka.org) wijst erop dat intussen chipmachinefabrikant ASML samen met het Belgische bedrijf IRE bezig is ‘Nationaal Icoon Lighthouse’ te ontwikkelen - een van de nieuwe technieken (er zijn er meer) waarmee medische isotopen geproduceerd kunnen worden zonder van een kernreactor gebruik te maken. En waarbij dus ook geen nucleair afval wordt geproduceerd. De bedrijven verwachten de eerste isotopen in 2020 te kunnen leveren, vijf jaar eerder dan gepland voor de nieuwe reactor.
Petten heeft nu veel meer nucleair afval liggen dan was afgesproken, onder andere wegens gebrek aan geld om het af te voeren naar Borssele. De regering heeft € 100 miljoen gegeven om dit probleem te helpen oplossen. Bovendien stapt NRG nu over op het gebruik van laagverrijkt uranium. Dit onder druk van de Amerikanen, die bang zijn dat het tot nu toe gebruikte hoogverrijkte uranium gestolen wordt en voor kernwapens gebruikt. Bij gebruik van lager verrijkt uranium wordt er echter wel vier keer zoveel nucleair afval geproduceerd dan bij hoogverrijkt uranium en er komt ook plutonium bij vrij. Nucleair afval blijft meer dan 100.000 jaar radioactieve straling verspreiden. Het besluit om een nieuwe kernreactor in Petten te bouwen is daarom gevaarlijk en alleen in het belang van de kernindustrie.

26 januari 2018 Shell eet van twee walletjes
Staatsbedrijf Alliander (beheerder van een groot deel van de elektriciteitsnetwerken in Nederland) heeft via dochterbedrijf Allego honderden miljoenen geÔnvesteerd in het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s - niet alleen in Nederland maar ook in BelgiŽ, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Nu laadpalen economisch interessanter worden omdat het aantal elektrisch aangedreven auto’s sterk toeneemt, zet Alliander Allego te koop. Volgens directeur Thijssen van Alliander is het ‘niet gepast’ als Alliander in deze stormachtige groeimarkt meedoet.
Volgens ingewijden is Shell zeer geÔnteresseerd om Allego van het staatsbedrijf te kopen. Het concern, dat door de staat ook in zijn concurrentie met Fastned wordt gesteund, begrijpt namelijk heel goed dat het naar duurzame energie zal moeten omschakelen, wil het in de toekomst nog winst kunnen maken. Maar het wil wel zoveel mogelijk van zijn bezit aan fossiele brandstoffen te gelde maken. Waarbij dezelfde Nederlandse regering haar ter wille is door subsidies ter beschikking te stellen voor de zeer omstreden opslag van CO2. Subsidies die eigenlijk bedoeld zijn voor het bestrijden van het broeikaseffect.

26 januari 2018 Superwinst door chantage
Het farmaceutisch concern Biogen heeft over 2017 een winst geboekt van 4,6 miljard dollar. Bij een omzet van $ 12,3 miljard betekent dat een winstmarge van 37,8%, wat zelfs voor een farmaceutisch bedrijf nogal hoog is. Biogen is dan ook het bedrijf dat voor kinderen met de dodelijke spierziekte SMA het medicijn Spinraza aanbiedt - voor ongeveer € 250.000 per jaar per patiŽnt. Alleen dit medicijn leverde haar vorig jaar bijna 0,9 miljard dollar op. Er is nog niet beslist of Spinraza in Nederland in de basisverzekering komt.

25 januari 2018 Universiteit als winstfabriek
De Nederlandse universiteiten proberen veel onderzoeksprojecten voor bedrijven, (Europese) instellingen en stichtingen binnen te halen. Dit leidt aan de ene kant tot het opjagen van onderzoekers om zo veel mogelijk publicaties in gerenommeerde tijdschriften geplaatst te krijgen – goed voor de naam van de universiteit. Anderzijds leidt het juist tot minder geld voor het onderzoek dat de universiteit zelf zou willen doen en minder geld voor het onderwijs aan en de begeleiding van studenten. Voor veel van die opdrachten geldt namelijk dat de universiteit verplicht is gemiddeld 74% van het door de opdrachtgever betaalde bedrag uit eigen middelen bij te leggen.
Volgens een analyse van het Rathenau Instituut (gebruikmakend van cijfers van het CBS) kost dit jaarlijks zo’n  1,3 miljard euro van de rijksbijdrage voor het universitair onderzoek en onderwijs. Dit betekent onder andere dat aan de onderwijstak vorig jaar maar € 1,4 miljard werd besteed, in plaats van € 1,9 miljard zoals het ministerie beweert.
Studenten klagen al langer over onvoldoende begeleiding, die ondanks de toezegging bij het afschaffen van de basisbeurs niet is verbeterd. Ook de Algemene Rekenkamer komt tot de conclusie dat er vorig jaar - niet zoals de universiteiten beweren € 860 miljoen extra aan onderwijs voor studenten is uitgegeven - maar dat dit voor 280 miljoen vaststaat, voor 250 miljoen niet zo is en voor 330 miljoen onduidelijk is. Ook veel docenten zijn ontevreden over de jacht op cijfertjes, die nodig zijn om onderzoeksopdrachten te scoren en over de vele flexibele contracten - omdat hun baan afhangt van onderzoeksprojecten die de universiteit wel of niet weet binnen te halen.

24 januari 2018 Protest tegen agressie Turkije
Op het Plein in Den Haag betogen 150 mensen, vooral Koerden maar ook Nederlandse sympathisanten, tegen de Turkse bombardementen op Afrin en de invasie van Turkse troepen gesteund door reactionaire milities in het westelijk deel van Rojava. Deze heeft tot tientallen doden onder de burgerbevolking geleid. De leus ‘Erdogan moordenaar”, maar ook ‘Erdogan terrorist’ wordt veel gehoord.
Het is namelijk een aperte leugen dat vanuit Afrin of elders in Rojava aanvallen op Turks gebied zijn gedaan. Het is juist de Turkse dictator die met vliegtuigen en tanks de Koerdische en Arabische bevolking van Rojava in het noorden van SyriŽ terroriseert.
De manifestatie is tegenover de tweede kamer, maar geen enkele politicus laat zich zien. In een toespraak namens de Rode Morgen werd niet alleen de Turkse agressie tegen Rojava veroordeeld, maar ook de verschillende imperialistische machten, die Erdogan hiervoor de ruimte geven - omdat zij denken zo hun belangen in de regio te versterken of te behouden.
Minister Zijlstra (VVD) roept alleen schijnheilig op voor Turkse ‘terughoudendheid’ en beweert in strijd met de waarheid dat Turkije vanuit Rojava door de Koerden zou zijn aangevallen. Als lid van ICOR is de Rode Morgen solidair met de strijd van de Koerden voor vrijheid en democratie.
De avond ervoor was er een protestactie tegen de Turkse aanval op Schiphol, de dag erna is er een actie bij de Russische ambassade. Deze imperialist heeft Turkije carte blanche gegeven voor de inval en zijn eigen militairen in het gebied teruggetrokken.
Zaterdag vindt er een grote landelijke demonstratie plaats tegen de Turkse agressie. De demonstratie is in Amsterdam en begint om twee uur ’s middags bij het stadhuis.

23 januari 2018 Vuile lucht
De Gezondheidsraad (adviesorgaan van de regering) pleit ervoor dat de regering strengere regels stelt tegen luchtverontreiniging. Gezien de slechte invloed op de gezondheid van vooral stikstofsamenstellingen en fijnstof, moeten de concentraties hiervan in de lucht teruggebracht worden volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nu voldoet Nederland niet eens aan de minder strenge normen van de EU.
Als gevolg van de slechte lucht worden vele tienduizenden mensen ziek - vaak chronisch - en overlijden er naar schatting jaarlijks 12.000 mensen voortijdig. De raad adviseert vooral de dieseluitstoot in het verkeer en de ammoniakuitstoot van de veehouderij sterk te verminderen. Staatssecretaris Van Veldhoven (D66) zegt blij te zijn met het advies. Blijft de vraag waarom Milieudefensie dan naar de rechter moet stappen en zelfs in hoger beroep moet gaan om strengere normen tegen luchtvervuiling af te dwingen?

23 januari 2018 Farmaceut stopt onderzoek
Farmaceut Pfizer stopt het onderzoek naar ziektes als Parkinson en Alzheimer, met voornaamste redenen dat het onderzoek te lang duurt en niet snel genoeg resultaat oplevert om snel dure medicatie te kunnen maken en hun winsten te verhogen. De vrijgekomen financiŽn worden volgens de directie ingezet bij onderzoek naar andere aandoeningen - waarmee het bedrijf meer denkt te kunnen betekenen voor patiŽnten, maar vooral voor de aandeelhouders. Met deze stop zullen er ook banen verdwijnen. Voornamelijk in Amerika gaan er in totaal zo’n 300 banen verloren.

23 januari 2018 Deliveroo-koeriers BelgiŽ
Het bezorgbedrijf wil ook in BelgiŽ vanaf 1 februari alleen maar met zzp’ers werken als maaltijdbezorgers. Zelfs een uitzendbaan is te duur. De Belgische collega’s pikken dat evenmin als de Nederlandse. Een groep van 200 koeriers heeft afgesproken vanaf 13 januari iedere zaterdag in verschillende steden te staken, totdat Deliveroo zijn plan intrekt. In Brussel gaan ze met een groep restaurants af en vragen hen uit solidariteit niet meer via Deliveroo te laten bezorgen. Ook in Nederland werd er na nieuwjaarsdag verschillende keren gestaakt bij Deliveroo.

22 januari 2018 Extreme opeenhoping rijkdom
Volgens Oxfam Novib is het totale bezit in de wereld in 2017 met ruim $ 9000 miljard gestegen. Van die stijging ging 82% naar de rijkste 1%. De armste helft van de wereldbevolking kreeg er niets bij. Volgens de berekeningen van deze NGO steeg het aantal miljardairs in de wereld vorig jaar met 233 naar 2043. Zij kregen er samen $ 762 miljard bij - volgens Oxfam genoeg om zeven maal de extreme armoede in de wereld op te lossen.
In Nederland nam het bezit met 53 miljard toe, waarvan 45% naar de rijkste 1% Nederlanders ging.

21 januari 2018 Stop Turkse agressie tegen Rojava!
In opdracht van de Turkse president Erdogan bombarderen Turkse militaire vliegtuigen sinds een paar dagen het kanton Afrin in SyriŽ. Afrin is het westelijke deel van de autonome regio Rojava. Reactionaire islamitische strijdgroepen vallen verschillende dorpen aan. Turkse militairen trekken de grens met SyriŽ over. Er vallen enkele tientallen doden, vooral burgers door de bombardementen. De Koerdische zelfverdedigingseenheden YPG en YPJ en hun bondgenoten verdedigen Afrin met heldenmoed.
Erdogan zegt onder de cynische naam ‘Olijftak’ een zone van 30 kilometer langs de Turkse grens onder zijn controle te willen brengen. In werkelijkheid steunt Erdogan terroristische groepen zoals ISIS en andere religieus-fascistische bendes. Hij beschouwt  het voorbeeld van de democratische opbouw van Rojava als een bedreiging voor het dictatoriale bewind dat hij in Turkije voert. Een democratische opbouw van onderop met gelijke rechten voor mannen en vrouwen zoals in Rojava is een teken van hoop.
Nu ISIS voor het overgrote deel is verjaagd door de Koerden en hun bondgenoten spreekt de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken slechts zijn ‘bezorgdheid’ uit en vraagt Turkije ‘burgerslachtoffers te vermijden’. Een soortgelijke reactie komt van Duitsland, dat intussen in eigen land niet alleen de vlag van de PKK en haar gevangen leider ÷celan heeft verboden, maar zelfs die van de volksverdedigingseenheden YPG en de YPJ. De Nederlandse regering spreekt haar ‘zorg’ uit - na onlangs de banden met het regime van Erdogan weer te hebben aangehaald. Rusland gaf deze week Turkse generaals op bezoek in Moskou groen licht. Het trok de eigen troepen die in Afrin aanwezig waren tijdelijk terug.
In veel landen worden spontane demonstraties en manifestaties tegen de invasie georganiseerd. Protesten in Turkije worden verboden en door de geheime politie onderdrukt. Als lid van ICOR door een solidariteitspact met de Koerdische vrijheidsstrijd verbonden protesteert de Rode Morgen tegen de schandalige aanval van Turkije op Rojava en het cynische machtsspel van de imperialisten. Alle democratische en progressieve mensen roepen we op zich bij de protesten aan te sluiten en solidair te zijn met de volkeren van Rojava.

21 januari 2018 Minder docenten per student
Door een groeiend tekort aan docenten moeten studenten vaak lang wachten op informatie of hulp die ze vragen. De uitslag van tentamens laat ook vaak lang op zich wachten. Regelmatig moeten studenten een college via een videoverbinding in een andere zaal volgen – of helemaal niet. Als het college is opgenomen krijgen ze dan een opname mee naar huis. Tussen 2012 en 2016 nam het aantal docenten met 6% toe, maar het aantal studenten met 11%. Verder blijkt dat universiteiten en hogescholen studenten laten betalen voor zaken die hen gratis ter beschikking gesteld moeten worden. Rutte II beweerde bij het afschaffen van de basisbeurs dat het bespaarde bedrag aan verbetering van het onderwijs zou worden besteed.

20 januari 2018 Wilders voert campagne met fascisten
Wilders begint zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Na een korte toespraak, waarin hij de mensen wijs wil maken dat het ‘de islam’ is, die hun leven en veiligheid bedreigt, wordt hij na een paar honderd meter demonstreren weer door zijn beveiligers meegenomen. Opgaven over hoeveel mensen op de manifestatie waren afgekomen variŽren tussen een paar honderd tot bijna duizend. Het zal er van afhangen hoeveel journalisten er meegeteld worden. Pegida, maar ook openlijk fascistische organisaties als Voorpost, de Nederlandse Volksunie en Identitair Verzet waren prominent aanwezig en zwaaiden met de vlag, die in de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NSB werd gebruikt: oranje, wit, blauw - de zogenaamde ‘Prinsenvlag’. Wilders had ook De Winter van het Vlaams Blok uitgenodigd, dat openlijk fascistische ideeŽn verkondigt.
In de peilingen verliest Wilders veel stemmers. Daarom wordt nu in de burgerlijke media Baudet met zijn Forum voor Democratie gepropageerd als de meer intellectuele en rationale tegenhanger van Wilders. Zijn ideeŽn zijn niet minder fascistoÔde. De grote concerns hebben deze lieden nodig om verdeeldheid te zaaien en zondebokken aan te wijzen, nu het voor de mensen steeds duidelijker wordt dat er voor de gewone mensen in deze maatschappij weinig toekomst zit.

19 januari 2018 Groningers zijn het zat
Niet minder dan 10.000 mensen demonstreren in een fakkeloptocht door Groningen onder de leus ‘Genoeg is genoeg’. Het zijn tweemaal zoveel deelnemers als vorig jaar en de demonstratie moet voor de afgesproken tijd beginnen, omdat de Vismarkt (de verzamelplaats) te vol raakt. Na de nieuwe aardbeving bij Zeerijp geloven de mensen helemaal niet meer in de geruststellende woorden van de NAM en de regering en eisen dat de aardgaswinning zo snel mogelijk helemaal gestopt wordt, want zij willen veilig kunnen wonen en rustig kunnen slapen. Een andere belangrijke eis is dat eindelijk de schadeclaims van de duizenden inwoners behandeld en uitbetaald worden. De NAM probeert op de achtergrond e criteria zo te bepalen, dat zij zo min mogelijk hoeft te betalen.

18 januari 2018 Werkloosheid hoger dan voor crisis
Het aantal officieel als werkloos aangemerkte mensen daalt in Nederland sinds 2014 en is in het afgelopen jaar met 101.000 verminderd en op 395.000 gekomen. Het aantal mensen met betaald werk is bijna 8,7 miljoen, waarmee de beroepsbevolking op negen miljoen komt. Het werkloosheidspercentage is nu 4,4% van de beroepsbevolking, terwijl dit eind 2008 (bij het begin van de crisis) 3,7% was. De werkloosheidspercentages liggen vooral hoger dan in 2008 bij mannen boven de 45 jaar: 3,7 tegenover 2,5%, maar het verschil is het grootst bij mannen tussen de 25 en de 44 jaar: in 2008 was 0,9% van hen werkloos, eind 2017 3,2%. Overigens is (zie dit item) de feitelijke werkloosheid groter dan deze door het CBS gegeven aantallen, omdat lang niet iedereen wordt meegeteld die in staat is om te werken en dat ook zou willen.

18 januari 2018 ‘De markt’ stimuleert ongezond eten
De laatste tien jaar zijn gezonde voedingsmiddelen als fruit, melk eieren veel meer in prijs gestegen dan snoep en minder gezond eten. De cijfers zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Welke voedingsmiddelen als gezond en welke als ongezond moeten worden beoordeeld heeft het Voedingscentrum bepaald. Zo werd melk bijna 60% duurder sinds 2007, eieren 37% en fruit gemiddeld 28%. Daarentegen stegen de prijzen van chips, sauzen en dressings met gemiddeld 13% en zijn snoep en ijs gemiddeld zelfs goedkoper dan tien jaar geleden. Bronwater, koffie, thee stegen met 30%. Gemiddeld stegen de prijzen voor voedingsmiddelen met 18%, iets meer dan de 17% gemiddelde stijging van alle goederen en diensten die consumenten kopen, zegt het CBS.

18 januari 2018 EU-parlement onderzoekt lobbypraktijken
Het Europees Parlement heeft een commissie ingesteld die gaat onderzoeken wat het grote agroconcern Monsanto heeft gedaan om opnieuw vergunning te krijgen voor het gebruik in de EU van zijn onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Dit middel bevat de chemische stof glyfosaat, die volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is. In een rechtszaak tegen Monsanto in de VS zijn namelijk documenten bekend geworden waaruit blijkt dat het concern wetenschappers betaalt om positief over glyfosaat te schrijven. Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn. EU-parlementsleden stellen overigens dat zo een onderzoek naar alle vergunningen voor pesticiden gedaan zou moeten worden.

17 januari 2018 Economie en langdurige armoede groeien
In 2016 – recentere cijfers zijn niet beschikbaar – moesten in Nederland 224.000 huishoudens vier jaar of langer rondkomen van een laag inkomen - zegt het CBS. Die huishoudens staan voor 407.000 personen, waarvan 117.000 kinderen. Volgens de CBS-definitie heeft een alleenstaande een laag inkomen als dit niet meer is dan € 1030, terwijl het dit voor twee volwassenen op € 1410 stelt, voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen op € 1560 en voor een tweeoudergezin met twee kinderen op € 1940. De bedragen zijn inclusief zorgtoeslag maar de huurtoeslag telt niet mee. Het gaat om 3,3% van de huishoudens in Nederland, terwijl dit in 2015 en 2014 respectievelijk 3,1 en 2,7% was.
Alle huishoudens met een laag inkomen, hoe lang ook, vormden samen 8,2% van het totale aantal huishoudens. Dat is minder dan de 8,9% van 2013, maar flink wat meer dan de 6,7% van 2011.
Volgens het CBS is de oorzaak van deze hardnekkige armoede dat veel mensen die tijdens de crisis werkloos zijn geraakt geen werk meer vinden nu de economie aantrekt. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen. Van de 63-jarigen was in 2016 11% arm en meer dan de helft van hen langer dan vier jaar. Overigens zijn niet alleen mensen met een uitkering arm. Van de mensen met een baan had 1,7% een laag inkomen, van de zzp’ers zelfs bijna 9,5%.
Onder de gepensioneerden telt het CBS weinig armen. Ook mensen met alleen AOW zitten volgens de definitie namelijk boven de armoedegrens.
Van de grote steden heeft Rotterdam met 15,3% de meeste arme huishoudens, gevolgd door Groningen (14,7%) en Amsterdam(14,6%).
Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen met een hoger inkomen en sterven vier (vrouwen) tot vijf (mannen) jaar eerder. Armoede is geen natuurverschijnsel of een ‘lot’, maar het gevolg van de kapitalistische winsteconomie.

17 januari 2018 NAM betaalt slechts een derde
De Nederlandse staat – samen met Shell en Esso eigenaar van de NAM - heeft afgesproken 64% van de aardbevingsschade voor zijn rekening te nemen. Eerder bleek dat de staat € 48,7 miljoen aan de NAM had betaald, als bijdrage in de kosten van de reorganisatie die zij na verlaging van de gaswinning doorvoerde. Dit leidt tot reacties van ongeloof en verontwaardiging. De NAM verdedigt dit met een beroep op de officiŽle financiŽle structuur, volgens welke de NAM maar 30% zou krijgen van de winst die met de aardgaswinning en verkoop wordt gemaakt.
De Nam ‘vergeet’ echter te vertellen, hoeveel winst zij en haar zustermaatschappijen bij Shell en Esso gemaakt hebben - voordat de officiŽle winstbepaling plaats heeft. De hele winning wordt namelijk uitgevoerd door de NAM of door haar ingeschakelde (zuster)maatschappijen en de NAM heeft een grote vrijheid in hoeveel kosten zij daarvoor in rekening brengt. Verder mag het bedrijf de factuurbedragen nog eens met 10% verhogen. Hoeveel winst Shell en Esso precies maken op de Groninger gaswinning is daarom moeilijk te achterhalen, maar dat zij zich veel meer dan een derde van de winst toe-eigenen is wel duidelijk. Voor de kostenverdeling beroepen zij zich echter graag op de officiŽle percentages.

16 januari 2018 Nederland claimparadijs
Nederland maakt het niet alleen de grote monopolies gemakkelijk om de belasting te ontduiken. Het biedt hen ook ruime mogelijkheden om claims in te dienen tegen landen die wetten invoeren of andere maatregelen nemen die tegen hun winstbelangen ingaan.
De Nederlandse staat heeft namelijk ten behoeve van die monopolies handels- en investeringsverdragen met bijna 90 andere landen gesloten - voor een groot deel arme landen. Deze verdragen schrijven meestal het zogenaamde ISDS-systeem voor (Investor-to-State-Dispute-Settlement), bij conflicten tussen het investerende bedrijf en een land. Dit systeem is ook onderdeel van het vrijhandelsverdrag TTIP dat de VS en de EU zouden sluiten – dat zorgde voor veel protest.
Het systeem biedt het concern de mogelijkheid om een land voor een speciaal voor dat doel samengesteld tribunaal te dagen, buiten nationale en internationale rechters om. De leden van zo’n tribunaal zijn vaak topadvocaten - die op een ander moment de concerns vertegenwoordigen en vooral oog hebben voor hun belangen.
Uit onderzoek van een aantal NGO’s als SOMO en Milieudefensie blijkt dat in de laatste 50 jaar vanuit Nederland voor 100 miljard dollars aan claims is ingediend. Deze waren voor 84% afkomstig van buitenlandse bedrijven. Alleen vanuit de VS werden er in deze periode meer claims ingediend. Het gaat om claims zoals bij een regering die een minimumloon verhoogt of een milieumaatregel neemt, die het voor een concern duurder of onmogelijk zou maken met een bepaalde productiewijze door te gaan. Vaak is overigens de mogelijkheid van zo’n claim voor een regering genoeg om voorzichtig te zijn in haar wetgeving.

15 januari 2018 Seksueel geweld tegen vrouwen
Volgens een onderzoek van kenniscentrum Rutgers heeft 22% van de Nederlandse vrouwen te maken gehad met seksueel geweld en is 11% verkracht. 53% heeft te maken gehad met ongewenste seksuele aanrakingen. Voor mannen liggen die percentages op respectievelijk 6%, 1% en 19%.

15 januari 2018 Grieken tegen regering en EU
Griekse vakbonden hebben een algemene staking uitgeroepen. Het openbaar vervoer ligt plat - de luchthaven ’s middags gedurende drie uur door een staking van de verkeersleiders. Maar ook in talrijke andere bedrijven en instellingen wordt de hele dag of een deel van de dag gestaakt. De collega’s verzetten zich tegen de beperking van het stakingsrecht. Vorige week bestormde de vakbond PAME hierom het ministerie van Sociale Zaken en hing spandoeken op en in het gebouw, met de eis de wet in te trekken. Het bord met de naam van het ministerie werd vervangen door een bord met ‘Ministerie van het IMF, de EU en de ondernemers’. Maar de strijd is ook gericht tegen andere maatregelen die de regering-Tsipras onder druk van de EU invoert, om de beschikking te krijgen over het laatste deel van de EU-kredieten. Zoals de mogelijkheid om het huis van iemand die meer dan € 500 schuld heeft bij de overheid via internet te veilen. De gewone veilingen kunnen namelijk regelmatig niet doorgaan, omdat actiegroepen dat beletten.

15 januari 2018 Recordwarmte in 2017
De gemiddelde temperatuur op aarde was vorig jaar 14,7 graden Celsius, de op een na hoogste sinds de metingen in 1880 begonnen. Dit jaar was er geen invloed van het natuurverschijnsel El NiŮo, dat voor extra opwarming zorgt. De grootste opwarming vond rond de Noordpool plaats. De 17 warmste jaren tot nu toe vielen op 1998 na allemaal in deze eeuw.

14 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie Rode Morgen
Een zestigtal mensen bezoekt de nieuwjaarsreceptie van de Rode Morgen en JeS. Het voorbije jaar stond in het teken van de ICOR-campagne ‘100 jaar Oktoberrevolutie’, die de Rode Morgen in Nederland voerde vanwege haar betekenis voor nu. De belangrijkste les van deze campagne: de noodzaak om een revolutionaire partij op te bouwen.
Het jaar 2018 zal voor de Rode Morgen in het teken staan van de jeugd: haar toekomst wordt bedreigd door werkloosheid, flexbaantjes, milieuvernietiging, oorlogen. Jongeren hebben een andere toekomst nodig. De Rode Morgen biedt het perspectief van de strijd voor een andere, socialistische maatschappij. Er wordt een toast uitgebracht op het nieuwe jaar om met nieuwe mogelijkheden de strijd en de organisatie vooruit te brengen.

14 januari 2018 Jeugd TunesiŽ wil toekomst
Al de hele week demonstreren tienduizenden TunesiŽrs in verschillende steden tegen de harde bezuinigingen die de regering op last van het IMF heeft ingevoerd: uitkeringen en subsidies zijn verlaagd en veel zaken als telefoon en benzine zijn duurder geworden door verhoging van belastingen als de BTW.
Het is zeven jaar geleden dat de jarenlange dictator Ben Ali, gedwongen door grote demonstraties en stakingen, TunesiŽ moest verlaten. Het volk kwam in opstand nadat de jonge werkloze Mohamed Bouazizi zichzelf uit wanhoop in brand had gestoken, toen de politie zijn handeltje in groente en fruit had afgepakt. Dat wordt als het begin van de ‘Arabische Lente’ gezien en in TunesiŽ zijn democratische rechten verbeterd, maar de economische situatie niet. Vooral onder de jongeren – van de bevolking is bijna de helft jonger dan 36 jaar – is de werkloosheid zeer hoog. Duizenden zijn de Middellandse Zee overgestoken, op zoek naar werk en een toekomst in Europa.
In de demonstraties komt het tot confrontaties met de politie die traangas inzet en honderden mensen arresteert. De regering probeert aanvankelijk de acties te bagatelliseren en de demonstranten als plunderende onruststokers af te doen, maar moet aan het eind van de week toch met de toezegging komen om 60 miljoen euro uit te trekken om de meest armen te ondersteunen. Dit verhindert niet dat de volgende dag opnieuw tienduizenden demonstranten de straat op gaan om te betogen – want de eisen van zeven jaar geleden zijn nog steeds niet vervuld.

13 januari 2018 Vakbondsoffensief
Een paar duizend FNV-leden waren zaterdag naar Utrecht gekomen voor de ‘kick-off’ van het vakbondsoffensief waartoe het bestuur had opgeroepen. Die oproep spreekt de mensen aan: er is inderdaad alle reden om in de aanval te gaan voor een flinke loonsverhoging na jarenlang inleveren, tegen onzekere contracten en voor echte banen voor de jeugd, tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en voor een goed pensioen, voor arbeidstijdverkorting met behoud van loon.
De bereidheid om de strijd aan te gaan is er, maar voor een echt offensief heb je een aanvalsplan nodig en daar had het bondsbestuur weinig te bieden. Er werd gesproken over het beÔnvloeden van politieke partijen om flex heel duur maken en te  stemmen op partijen die de vakbondseisen steunen. Voorbeeldacties zullen in de schijnwerper worden gezet en verder zien we elkaar weer op de 1-meidemonstratie.
Een actief vakbondslid uit de zorg zegt: ‘Dat is pas over bijna een halfjaar… Als je weet dat de werkelijke beslissingen niet in het parlement genomen worden, maar in de achterkamertjes met hoge ambtenaren en concerndirecteuren, dan is het de hoogste tijd om nu de vakbondsmacht volledig te ontplooien. De leden zullen dat zelf in de hand moeten nemen, samen met hun collega’s. Dan vormen de leden de bond en is hun offensief niet tegen te houden'.

13 januari 2018 Armlastige aandeelhouders
Rutte III vond het nodig dat aandeelhouders een steuntje in de rug krijgen en wil de dividendbelasting afschaffen. Dat is dringend nodig, blijkt uit berekeningen van de Duitse krant Handelsblatt. Zij verwachten dat de Europese concerns dit jaar samen ‘maar’ 323 miljard euro aan dividend gaan uitkeren – dat is 7,7% meer dan vorig jaar. Dan heb je wel een meevallertje nodig.

13 januari 2018 Oostenrijkers tegen rechtse regering
In Wenen demonstreren 50.000 mensen tegen de onlangs gevormde regering van de rechtse ÷VP en de fascistoÔde FP÷. De regering heeft de afbraak van een aantal sociale voorzieningen aangekondigd en een keiharde politiek tegen vluchtelingen. ‘Wij willen niet dat ons land opnieuw door fascisten veroverd wordt’, zo omschreef een activist zijn inzet voor de acties.

12 januari 2017 Feodale onderdrukking textielwerkers
De Britse krant The Guardian meldt dat Best Corporation (een bekend toeleverancier van westerse kledingconcerns) in zijn fabrieken in Tamil Nadu (Zuid-India) jonge naaisters verbiedt het terrein - waar ze ook moeten slapen - te verlaten. Daarmee zitten ze in feite gevangen. Ook bepaalt de baas wanneer ze over moeten werken. Verder mogen ze vaak niet over een eigen telefoon beschikken. En Best Corporation is niet de enige toeleverancier met dit soort praktijken. Ook toeleveranciers voor het bekende kledingconcern Primark doen dat. De regering van de deelstaat heeft nu een onderzoek aangekondigd.

11 januari 2018 Foutje, bedankt
Er komt geen rechtszaak tegen de 168 zogenaamde ‘anti-Zwarte Piet-demonstranten’, die in november 2016 werden gearresteerd. Ze kregen deze week bericht van het Openbaar Ministerie dat ze ten onrechte als verdachte zijn aangemerkt of dat er onvoldoende bewijs was dat zij iets onwettigs hadden gedaan. Burgemeester Aboutaleb had de avond daarvoor een demonstratieverbod uitgevaardigd, maar dat wisten ze niet.
Zij werden overigens gearresteerd voordat de demonstratie kon beginnen en werden uren vastgehouden, zonder zelfs naar de WC te kunnen gaan. Amnesty International sprak daar zijn verontwaardiging over uit.
Het is zeker niet de eerste keer dat Rotterdam en Aboutaleb later moeten toegeven dat zij democratische rechten, zoals dat op vrije meningsuiting, hebben geschonden.1-Meidemonstranten, antifascisten en voetbalsupporters kunnen er van meepraten

11 januari 2018 Besmette babymelk in de verkoop
In Frankrijk zijn tientallen baby’s besmet geraakt met een salmonellabacterie, nadat ze babymelk gedronken hadden van het Lactalis-concern. De besmetting van de melk met de bacterie blijkt februari vorig jaar te zijn ontstaan en was op zijn laatst in september bekend, maar Lactalis lichtte na druk van de staatsinspectie pas op 21 december zijn afnemers in. Vervolgens lieten veel supermarkten de pakken tot deze week in de schappen liggen.
Een schandaal dat leidt tot een golf van verontwaardiging over deze cynische poging om kosten te vermijden. De Franse regering spreekt zuivelconcern Lactalis en de supermarkten erop aan, maar vergeet te vermelden dat haar eigen inspectiedienst bij voldoende inspectiepersoneel de besmetting veel eerder had kunnen ontdekken. Net als in Nederland wordt op inspectiediensten bezuinigd, omdat ‘bedrijven zelf de verantwoording nemen’. Maar concerns als Lactalis en de grote supermarkten nemen alleen verantwoording voor de eigen maximale winst.

11 januari 2018 Russische rechter verbiedt vakbond
Een rechtbank in Sint Petersburg heeft de vakbond voor werkers in de auto-industrie MPRA opdracht gegeven zich te ontbinden. De MPRA is een van de weinige grote vakbonden in Rusland - met 3000 leden verspreid over 40 regio’s. Zij werd bekend met het organiseren van een staking van 25 dagen in een Ford-fabriek in de buurt van Sint Petersburg in 2007. Volgens de rechtbank zou de vakbond een vanuit het buitenland gesubsidieerde NGO zijn, die politiek bedrijft door handtekeningen op te halen om bestaande wetgeving te veranderen. Voorzitter Alexei Etmanov van de MPRA noemt de uitspraak schandalig en deelt mee dat de vakbond in hoger beroep gaat en zich niet zomaar zal ontbinden. De bewering van de rechtbank dat zij € 560.000 uit het buitenland ontvangen zouden hebben, klopt van geen kanten. Het waren er € 6000 - van IndustriaALL, de wereldfederatie van industrievakbonden.

10 januari 2018 Veiligheid in Groningen
Veiligheid is voor de Nederlandse staat heel belangrijk, zeker ook in Groningen. Na de aardbeving van maandag gaat minister Wiebes (VVD), die een afspraak had voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de VNO-NCW-afdeling daar, ook even bij de bewoners langs om voor de zoveelste maal te zeggen dat de regering de veiligheid van de bewoners heel belangrijk vindt. Maar hij vreest blijkbaar vooral voor zijn eigen ‘veiligheid’.
De avond tevoren stonden politieagenten aan de deur bij leden van actiegroepen - om te onderstrepen dat de veiligheid van Wiebes zelf het meest belangrijk was. De actiegroepen wilden alleen met Wiebes discussiŽren en hem hun eisen op papier overhandigen. Maar de minister ‘had daar geen tijd voor’, praatte tien minuten met de burgemeester en tien minuten met een getroffen boer en ging toen snel naar de ondernemersbijeenkomst.

10 januari 2018 CO2-uitstoot auto’s
Onder autodealers en leaserijders is onrust ontstaan over stijging van de prijzen van vooral duurdere auto’s, omdat de bpm (de aanschafbelasting van auto’s) stijgt. De oorzaak is dat sinds 1 september de uitstoot van CO2 per model realistischer wordt gemeten - niet in een kunstmatige laboratoriumsituatie, maar terwijl zij op de weg deelnemen aan het verkeer. Dan blijkt de CO2-uitstoot vaak flink hoger dan vroeger werd beweerd. En een hogere CO2-uitstoot betekent een hogere belasting - om fabrikanten te stimuleren een milieuvriendelijker auto te bouwen en kopers een milieuvriendelijker auto aan te schaffen. Dat zou je denken, maar het blijkt dat de vorige regering met steun van de tweede kamer heeft toegezegd dat de belastingtarieven zo gewijzigd zullen worden dat er, ondanks de bewezen hogere uitstoot, gemiddeld niets extra betaald hoeft te worden. Alleen is die wijziging van de tarieven niet af, zodat de leasebakken tijdelijk duurder zijn.

9 januari 2018 Polderen leidt in het slop
Al jaren klagen omwonenden van luchthaven Schiphol over geluidsoverlast en giftige uitstoot. Maar de grote concerns en de regering wilden dat Schiphol juist groter zou groeien en dus werd het befaamde poldermodel ingezet. De vroegere minister van Milieu Alders (PvdA) werd ingezet. Die begon een polderoverleg met betrokkenen, waarbij omwonenden zich deels vertegenwoordigd zagen door burgemeesters of andere van bovenaf aangewezen vertegenwoordigers. In het overleg werd gegoocheld met stillere vliegtuigen en alternatieve routes, die de geluidshinder zouden beperken. Nepfeiten werden voor echt uitgegeven, enzovoorts. Een deel van de vertegenwoordigers van de bewoners trok zich terug uit het overleg.
De ‘tafel van Alders’ kwam na veel polderen tot de uitspraak dat Schiphol mocht groeien tot 500.000 vluchten in het jaar 2020. Dat leek veel, maar Schiphol dreigt dit aantal dit jaar te halen.
Nu zegt minister van Nieuwenhuizen (VVD) dat er maar eens gestopt moet worden met polderen. Dan hoeft Schiphol zich niet meer in allerlei bochten te wringen om de zogenaamde goedkeuring van omwonenden te krijgen. Die hadden toch zelf ook kritiek op het polderen? Nou dan!
Alders wordt niet werkeloos. Hij is twee jaar geleden benoemd tot nationaal coŲrdinator, met als taak via polderen de Groningers rustig te houden die willen dat de gaswinning stopt of minstens veel sneller wordt afgebouwd en alle schadevergoedingen worden toegekend.

9 januari 2018 Gasbeving Groningen
In de provincie Groningen vond rond 15.00 uur een aardbeving plaats met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Zeerijp in de gemeente Loppersum. Uit metingen van het KNMI blijkt dat de aardbeving op drie kilometer diepte plaatsvond. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft minister Wiebes (VVD) dringend geadviseerd direct een aantal beperkingen in de gaswinning door te voeren, die bij een beving van dit kaliber nodig zijn.
De beving staat in de top drie van de aardbevingen tot nu toe en is op verschillende plaatsen gevoeld, ook in de hoofdstad Groningen. In 2012 werd in Huizinge de zwaarste beving gemeten die een kracht van 3,6 had en honderden schademeldingen tot gevolg. Ook nu loopt het aantal schademeldingen naar de duizend.
Dit alles is het gevolg van de gaswinning door de Nederlandse staat - toevertrouwd aan de NAM, een dochtermaatschappij van Shell en Exxon. Al tientallen jaren wordt het gas versneld opgepompt – om aan het buitenland te verkopen. Dat hierdoor aardbevingen ontstaan, huizen vernield worden en er levens op het spel kunnen komen te staan nemen ze voor lief. Volgens een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die daar na Huizinge opdracht toe kreeg, was daar in die 50 jaar sinds de winning begon geen aandacht voor.
Door het woedende verzet van de Groningers en de algemene verontwaardiging in het hele land werden een aantal maatregelen genomen, zoals het weghalen bij de NAM van de beslissingsmacht over toekenning van schadeloosstelling en betere plannen voor versterking van de woningen en zo nodig opkopen en slopen. Dit gaat echter beide zeer moeizaam. Er lagen al 4500 schademeldingen op behandeling te wachten, omdat er steeds geen duidelijke criteria zijn opgesteld. De versterking van gebouwen gaat ook traag.
Veel Groningers zouden het liefst zien dat de gaswinning direct stopte, maar de vorige minister Kamp (VVD) wilde slechts een verlaging van de jaarlijkse winning van 21,6 naar 20 miljard kubieke meter. Zijn opvolger Wiebes (ook VVD) zegt: ''Ik probeer maximaal te verminderen’’. Maar helemaal stoppen met deze fossiele brandstof is nodig. Er is geen enkele reden Shell en Exxon te helpen hun winstmakerij met fossiele brandstoffen verder voort te zetten en de Groningers constant aan deze ellende bloot te blijven stellen.

8 januari 2018 De lange arm van Erdogan
Onbekenden beschieten de auto van de Duits-Koerdische profvoetballer Deniz Naki, toen hij op de autoweg bij DŁren (ten oosten van Aken) reed. Zeker twee kogels raken zijn auto, maar Naki kan wegduiken en wordt niet geraakt. De voetballer vermoedt dat de Turkse geheime dienst achter deze moordaanslag zou kunnen zitten en heeft daar reden toe. Naki heeft bij Duitse clubs gespeeld, maar sinds een aantal jaar doet hij dat bij Amed Spor in Diyarbakir - een stad in het oosten van Turkije waar veel Koerden wonen. Hij maakt geen geheim van zijn kritiek op de Turkse president Erdogan en heeft op zijn arm ‘Azadi’ getatoeŽerd, het Koerdische woord voor vrijheid.
In 2016 werd hij voor twaalf wedstrijden geschorst door de Turkse voetbalbond, omdat zijn uitspraak dat de Koerden worden onderdrukt als terroristische propaganda werd beschouwd. Afgelopen jaar werd hij wegens soortgelijke uitspraken tot anderhalf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. Afgelopen zomer werd hij na een voetbalwedstrijd door een Erdogan-aanhanger in elkaar geslagen.
Dit weekend werd met manifestaties en een demonstratie van 25.000 mensen in Parijs de moord op drie Koerdische activistes Sakine Cansız, Fidan Doğan en Leyla Şaylemez herdacht - vijf jaar geleden. De dader van deze moord werd uiteindelijk gepakt en het is algemeen bekend geworden dat hij werd aangestuurd door de Turkse geheime dienst MIT. Dit kwam in de Franse rechtszaal niet ter sprake, want de dader overleed voor de eigenlijke behandeling van zijn moord. Intussen hebben afgelopen week de Franse president Macron met Erdogan en de Duitse minister van Buitenlandse zaken Gabriel met zijn Turkse collega Cavusoğlu gesproken. Doel: het weer ‘normaliseren’ van de betrekkingen met de Turkse regering. De Nederlandse regering wil hetzelfde. Dat de lange arm van Erdogan ook moordwapens hanteert, blijkt daarvoor geen belemmering.

7 januari 2018 Niet alleen Trump
Tien dagen geleden bepaalde de Amerikaanse president Trump dat bedrijven weer meer mogelijkheden krijgen om naar olie en gas te boren in de kustwateren van de VS. Die mogelijkheden waren na de grote ramp met olieplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico beperkt door zijn voorganger Obama. Terecht wekt het besluit van Trump grote woede en onbegrip op bij miljoenen op de wereld. Maar het zijn niet alleen ‘klimaatontkenners’ als Trump die de opwarming van de aarde en milieuvernietiging niet serieus nemen. Ook regeringen die zeggen het klimaat heel belangrijk te vinden, maken dit in werkelijkheid niet waar.
De Noorse regering wint deze week een rechtszaak aangespannen door de milieubeweging. Staatsbedrijf Statoil en anderen mogen bij de Noordpool naar fossiele brandstoffen boren. En de directeur van het Rotterdams Havenbedrijf, Castelein, zingt nog eens de lof van het milieuplan van Rutte III en Shell: ‘steek het grootste deel van de milieugelden in het ondergronds opslaan van CO2. Dan kunnen Shell en andere fossiele bedrijven nog jaren doorgaan met hun winstgevende activiteiten’. Dat het op zijn minst onzeker is dat opslag van CO2 op een veilige manier mogelijk is, dat het opslaan bij lange na niet zo snel kan als Rutte III beweert en dat in ieder geval het geld steken in de ontwikkeling van duurzame energie veel effectiever is, dat maakt hen niets uit. De strijd moet ook hier gestreden worden!

6 januari 2018 Demo Honduras tegen kiesfraude
In het Midden-Amerikaanse land demonstreren 80.000 mensen tegen fraude bij de verkiezingen, waarbij de kiesraad de rechtse aftredende president Hernandez opnieuw verkozen heeft verklaard. Niet alleen uit de peilingen, maar ook door wat de mensen zelf gezien hebben op de verkiezingsdag wordt dit niet geloofd. Ze zijn ervan overtuigd, dat de tegenkandidaat Nasralla de meeste stemmen heeft behaald. De landelijke verkiezingscommissie heeft na protesten een gedeeltelijke hertelling gehouden, maar meldde daarna dat Hernandez toch gekozen was, zij het met een kleiner verschil.
Het is niet de eerste keer, dat de rijke bovenlaag van het straatarme land alles aan zijn laars lapt om haar macht en belangen te beschermen. In 2009 werd de toenmalige president Ze-laya, die aansluiting ging zoeken bij collega’s als Chavez van Venezuela en Morales van Bolivia, met een staatsgreep afgezet en buiten het land gebracht. Dit met als smoes dat hij een referendum wilde houden over een wetsverandering die een tweede termijn voor een president mogelijk zou maken. Zijn tijdelijke vervanger Micheletti werd even later vicevoorzitter van de Liberale Internationale en daarmee de plaatsvervanger van de Nederlandse VVD-er Van Baalen. Nu heeft de eigen man van de elite (Hernandez) die mogelijkheid tot een tweede termijn door de hoogste rechtbank laten bepalen, toen hij dit er in het parlement niet doorkreeg.
In 2016 werd tijdens zijn bewind de milieuactiviste Berta CŠceres door doodseskaders ver-moord. Zij was een leidende figuur in het verzet van indianen tegen de bouw van een stuwdam die hen van veel land zou beroven. Aan deze moord waren veel andere gewelddadigheden en intimidaties tegen CŠceres en andere tegenstanders vooraf gegaan. Na veel internationale verontwaardiging werden uiteindelijk twee mannen, in dienst van het bedrijf dat de stuwdam moet bouwen, voor de moord aangeklaagd. Deze stuwdam werd gedeeltelijk gefinancierd door het Nederlandse FMO, voor 51% eigendom van de staat. Pas twee maanden na de moord op CŠceres beloofde de FMO het geld uit dit criminele project terug te trekken. Dat had zij ondanks veel oproepen daartoe steeds geweigerd. De verkiezingswaarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten willen dat de verkiezingen over gedaan worden, maar daar wil Hernandez niet aan. De verkiezingswaarnemers uit de Europese Unie houden zich op de vlakte en geven de kiesraad een pluimpje, dat zij bereid was tot een gedeeltelijke hertelling.

5 januari 2018 Meer dan 400 kernreactoren
Na de grote kernramp in Fukushima werden de meer dan 40 kernreactoren in Japan allemaal stilgelegd. De Japanse regering probeerde ze snel weer op te starten, maar door het grote verzet onder de bevolking is dat alleen bij vijf gelukt. In Duitsland werd onder druk van het volksverzet besloten dat in 2022 alle kernreactoren uitgeschakeld moeten zijn. Op oudejaarsdag sloot reactor Gundremmingen B in het zuiden van Duitsland. Nog zeven te gaan.
Toch zijn er - zegt website LAKA.org  - nog steeds 411 werkende kernreactoren in de wereld, bijna evenveel als 27 jaar geleden. China nam er dit jaar drie in gebruik en Pakistan een. In BelgiŽ is besloten de kerncentrales in Doel en Tihange in 2025 te sluiten. Nu probeert de grootste regeringspartij N-VA de kerncentrales langer open te houden, omdat het te duur zou zijn om voor die tijd voldoende vervangende energie te produceren. En de grote bedrijven rond Antwerpen steunen de N-VA, omdat zij voor atoomstroom minder hoeven te betalen. De kosten voor het veilig opslaan van het kernafval worden namelijk aan de bedrijven niet in rekening gebracht. Die komen via de belastingen uit de portemonnee van werkende mensen - die ook het risico van kernrampen moeten dragen. Kerncentrales wereldwijd moeten sluiten – te beginnen met de 43 jaar oude Nederlandse kerncentrale in Borssele!

4 januari 2018 Streekvervoer plat
Na een aantal ludieke acties en een ultimatum wordt in het streekvervoer op grote schaal gestaakt voor hoger loon en tegen de grote werkdruk. Van Friesland tot Limburg en van Zeeland tot Gelderland rijden de chauffeurs van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS niet uit. Datzelfde geldt voor machinisten en conducteurs op een aantal regionale lijnen, zoals die tussen Dordrecht en Geldermalsen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijdt het openbaarvervoer wel, omdat de collega’s hier onder andere CAO’s vallen. Chauffeurs van de RET die op lijnen buiten de stad rijden vallen wel onder de CAO Streekvervoer en staakten mee.
Volgens de vakbonden deed 85% van de chauffeurs mee aan de staking. Van de 12.000 chauffeurs die onder deze CAO vallen is 80% vakbondslid. De belangrijkste eisen zijn een loonsverhoging van 3,5% of € 100 per maand erbij - maar zeker ook meer ruimte in de dienstroosters.
De vervoersbedrijven moeten eens in de zoveel jaar inschrijven op een regio en de gemeenten en provincies kijken dan vooral naar de goedkoopste. En de bedrijven rekenen dat weer door aan de chauffeurs, die een steeds krapper dienstrooster krijgen. Het gevolg is dat zij bij de minste vertraging bij een eindhalte direct weer terug moeten rijden, zelfs zonder tijd om naar de WC te gaan. Het betekent ook weinig tijd voor service aan de passagiers als die de weg vragen of moeite hebben met in- en uitstappen.
Veel passagiers hadden dan ook alle begrip voor de acties. De vervoersbedrijven zeggen dat ze ‘graag’ willen praten, maar hebben geen concrete toezeggingen gedaan en daarom bereiden de collega’s zich voor op een volgende staking - dit keer op 16 januari.
De ondernemersorganisatie VWOV dreigt met de rechter, maar daar laten de chauffeurs zich niet door afschrikken.

2 januari 2018 Onderbetalen vrouwen bij wet verboden
Sinds 1 januari hebben IJslandse bedrijven en (overheids)instellingen met meer dan 25 mensen personeel een certificaat nodig, dat zij vrouwen bij gelijk werk ook gelijk betalen als mannen. Als ze dat certificaat niet aanvragen of het geweigerd wordt, riskeren ze een boete. Bij internationale vergelijkingen scoort IJsland ook op andere vrouwenrechten hoog. In Nederland lis het loonverschil tussen mannen en vrouwen zo’n 17%. Een deel van dit verschil wordt veroorzaakt doordat functies van gelijke zwaarte in zogenaamde ‘vrouwenberoepen’ als de zorg slechter betaald worden dan in sectoren waar vooral mannen werken. Voor een ander deel komt het omdat vrouwen vaker parttime moeten werken, omdat zij voor het grootste deel van de zorg voor kinderen en huishouden opdraaien. Veel bedrijven betalen parttimers minder per uur.

1 januari 2018 Strijd tegen flex
Maaltijdbezorgers bij Deliveroo in Haarlem, Amsterdam en Utrecht beginnen het jaar met een stakingsactie, nadat het bedrijf een ultimatum van vakbond Riders’ Union FNV had laten verlopen. Zij bezorgen in deze drie steden geen maaltijden, juist op nieuwjaardag als er veel vraag naar is. Wie in Haarlem woont en toch honger had, kon naar de Grote Markt, waar ruim 80 maaltijdbezorgers uit de drie steden een manifestatie hielden, terwijl er oliebollen werden uitgedeeld. Zoals eerder gemeld wil Deliveroo alle maaltijdbezorgers per 1 februari ontslaan, waarna ze dan als zzp’er verder zouden moeten werken. Dat zou betekenen onzekerheid over hoeveelheid werk en inkomsten en de bijbehorende stress. En verder zouden de collega’s zelf verantwoordelijk zijn voor verzekeringen tegen ziekte, werkloosheid, pensioen en – niet te vergeten – tegen schade door fietsongelukken. Zelfs al zou Deliveroo een deel van de kosten daarvan vergoeden, toch zou het de collega’s met een hele administratie opzadelen. Daarom zijn de eisen van het ultimatum: het zzp-model van Deliveroo moet met onmiddellijke ingang worden ingetrokken en maaltijdbezorgers mogen alleen werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Als Deliveroo halsstarrig blijft, komen er meer en hardere acties, laten de collega’s weten.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief