RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief


VNO dicteert
Kunstgras vervuilt grondwater
Turkije valt SyriŽ binnen
Microsoft wil alles van je weten
Energiebelasting huishoudens stijgt meer
Kerncentrales extra kwetsbaar
Succes staking pakketsorteerders
Italianen tegen massaontslag staal
Stakingen Frankrijk en BelgiŽ
Rutte III - van de armen naar de rijken
Verzorgenden AxionContinu winnen
Strijd Marokko zet door
Olie boven mensenrechten?
Doodsbedreiging tegen ICOR-hoofdcoŲrdinatrice
ITF op de bres voor Indonesische havenwerkers
Sharon Cabusao in Rotterdam
75.000 leraren staken
Herverdelen volgens Rutte III
IMF waarschuwt voor schulden
Fascisten dumpen zeelui
Energiebelasting flink omhoog
Massaal protest CataloniŽ
Geweld tegen referendum
Missies gaan over lijken
Den Haag subsidieert Shell-lobby
Stijging miljonairs en miljardairs
NS-directie tegen strijdbare machinisten
Eerste staking tegen nieuwe regering
Duitse verkiezingen - protest is links
Welke banen?
Flexibilisering frustreert toekomst jeugd
Stop klimaatbedrog oliereuzen
Nieuw voedselschandaal
Wat doet het leger bij demonstraties?
Wajongers in actie
Dieselgate NL
Vechten tegen ISIS bestraft
Staalfusie stuit op verzet
Strijd tegen Franse arbeidswet
Een goed advies
Geen argument loonverschil
Hof akkoord met arbitrage
Vervuiling Maas bedreigt drinkwater
NL tekent kernwapenverbod niet
Geknoei met gif
Kruimels op Prinsjesdag
40 miljoen leven als slaaf
Arbeidsvoorwaardenbeleid FNV
Agrarische volksgezondheid
Militairen voor politiewerk
Oktoberrevolutie herdacht in Amsterdam
Fascisten Enschede beschermd
BelgiŽ: PKK niet terroristisch
‘Industrie vindt beperken CO2 te duur’
Autowerkers Gent tegen opjagen
Revolutionaire solidariteit
Philips bepaalt beleid
Journalist gearresteerd
Fietskoeriers tegen Deliveroo
Turkije arresteert chatters
Ongelijk verdeeld
Referendum over sleepwet
Verzet in Frankrijk
Australische havenwerkers vragen solidariteit
Gigawinsten farmaceutische industrie
Protest tegen ‘antiterreurwet’
Zware orkanen
Luchtkwaliteit moet beter
Protest tegen hindoefundamentalisme
Het goede voorbeeld
Ongezonde maatschappij ongezonde mensen
Jonge MBO-ers vinden moeilijk werk
Concentratiekampen voor vluchtelingen
Vakbondsmacht opbouwen
Imperialistische missies prioriteit
Meer broeikasgas
Verzet tegen individualisering pensioen
Flinke toename bedrijfsongevallen
Afschaffen basisbeurs - meer schuld
Aboutaleb wil meer invloed bedrijfsleven
Onveilige chemische fabrieken
Steeds meer uitzendwerk


15 oktober 2017 VNO dicteert
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeringsplannen is het verlagen van de vennootschapsbelasting voor bedrijven van 20 naar 16% voor de eerste € 200.000 winst en van 25 naar 21% voor het meerdere. Maar niet een van de vier regeringspartijen had dit plan in zijn verkiezingsprogramma staan. Welke kiezers worden hier dan ‘bediend’?.
Het blijkt dat een paar weken na de verkiezingen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB een brief naar de toenmalige informateur Schippers (VVD) hebben gestuurd met de opmerking: “Voor ondernemers is gewenst te komen tot substantiŽle verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en (uiteindelijk afschaffing van) dividendbelasting.” Parlementaire partijen weten: verkiezingsprogramma of niet - hun wens is ons bevel.

14 oktober 2017 Kunstgras vervuilt grondwater
In TV-programma Zembla vertelt onderzoeker Boon dat het grondwater in de buurt van veel sportvelden met een kunstgrasmat ernstig is vervuild. De vervuiling bedreigt daar zowel het ecosysteem als de gezondheid van de mens. Het gaat om kunstgrasmatten waarbij in de onderlaag rubbergranulaten - vermalen oude autobanden - zijn verwerkt. Daar zijn zware metalen als zink en kobalt in het water terechtgekomen. Voor de industrie was het een goedkope manier om oude banden te dumpen.
De waterschappen zijn wettelijk verplicht hierop te controleren, maar hebben dit tien jaar lang niet gedaan. Volgens Zembla zijn er in Nederland 1800 sportvelden met zo’n onderlaag. Gemeenten zijn verplicht de verontreinigde grond te saneren, wat tot € 100.000 per veld kan kosten. De gemeente Rotterdam zegt dat bij de kunstgrasvelden in deze gemeente geen problemen zijn, omdat een andere onderlaag zou zijn gebruikt.

14 oktober 2017 Turkije valt SyriŽ binnen
Turkse troepen zijn met instemming van Rusland en Iran de Syrische provincie Idlib ingetrokken. Idlib is een van de zogenaamde ‘de-escalatiezones’ die Turkije, Rusland en Iran hebben afgesproken. Daar zou geprobeerd worden om verdere krijgshandelingen te vermijden. Turkije zou vooral de strijdgroep Tahrir-al-Sham in bedwang moeten houden. Tahrir-al-Sham is een recente fusie van reactionaire milities - waaronder Al-Nusra, dat tot voor enige tijd gelieerd was aan Al-Qaeda. Voor de vorm verbrak ze haar banden met Al-Qaeda.
Turkije had vroeger goede banden met Al-Nusra, maar doet nu net of ze tegen Al-Nusra strijdt. In werkelijkheid worden de invallende Turkse troepen door Tahrir-al-Sham geŽscorteerd. In feite gaat het Turkije erom het gebied tussen de Turkse grens en de provincie Idlib onder controle te krijgen - om zo het kanton Efrin af te snijden van de overige kantons van Rojava, waar Koerden en andere bevolkingsgroepen een autonoom democratisch zelfbestuur vestigen.
De Turkse dictator Erdogan laat er geen misverstand over bestaan dat hij zich daartegen met alle geweld wil verzetten. Erdogan wil het hele gebied in Noord-SyriŽ dat aan Turkije grenst onder zijn controle brengen en wordt daarbij door andere imperialisten gesteund.
De Koerdische en andere inwoners van Rojava hebben recht op de internationale solidariteit van iedereen die tegen de oude en de nieuwe imperialisten wil strijden.

13 oktober 2017 Microsoft wil alles van je weten
Wie het Microsoft-programma Windows 10 gebruikt loopt grote kans dat alles wat hij of zij op computer of internet doet - zelfs via beveiligde verbindingen - in het data-magazijn van de softwaregigant terecht komen. Veel gebruikers weten dit niet omdat Microsoft het niet vermeldt. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft een klacht ingediend bij het Amerikaanse concern. Dat beweert de gegevens nodig te hebben om storingen op te lossen en deze maar 30 dagen te bewaren, maar gebruikt ze ook voor reclame en andere commerciŽle doelen. De bewaartermijn is soms drie jaar. En van deze gegevens maken natuurlijk ook inlichtingendiensten graag gebruik.

12 oktober 2017 Energiebelasting huishoudens stijgt meer
Meldde vergelijkingswebsite Pricewise begin deze maand nog dat een gemiddeld huishouden volgend jaar € 70 meer kwijt is aan energiebelasting (zie bericht 2 oktober), na de publicatie van het regeerakkoord stelt Pricewise dat een gemiddeld huishouden straks € 150 per jaar extra kwijt zal zijn. Een hogere belasting op gas zorgt voor € 24 meer kosten en hogere energiebelasting met € 62 komt hier bij. Volgens de Vereniging Eigen Huis moet zelfs met € 200 extra energiebelasting gerekend worden. Van alle energiebelastingen wordt 80% door huishoudens opgebracht en slechts 20% door de bedrijven. Daarentegen gaan verreweg de meeste subsidiegelden naar de bedrijven.

12 oktober 2017 Kerncentrales extra kwetsbaar
Op grond van een onderzoek van deskundigen waarschuwt Greenpeace Frankrijk voor grote risico’s bij een aantal kerncentrales in Frankrijk en BelgiŽ - zoals bij Tihange. Uraniumstaven die uit de kernreactor komen moeten gekoeld worden, om te voorkomen dat er chemische reacties ontstaan die radioactiviteit verspreiden. Bij deze kerncentrales liggen de koelbassins echter buiten de reactorbunker, waardoor ze heel kwetsbaar zijn bij een vliegtuigongeluk of een aanslag.

11 oktober 2017 Succes staking pakketsorteerders
Alle 40 collega’s die de pakketten van PostNL sorteren in Kolhalm (Groningen) houden hun baan. PostNL heeft enige jaren een deal met de gemeente Kolhalm. Die stuurt mensen met een bijstandsuitkering naar het sorteercentrum om gratis te werken. Wie bevalt wordt op een gegeven moment uitzendkracht en krijgt een (laag) loon.
PostNL wilde echter in zee met een ander uitzendbureau, dat zelf mocht bepalen of ze de collega’s overnam of niet. Na lange tijd dwangarbeid zonder loon en daarna hard buffelen voor weinig, dreigden velen gedumpt te worden. Vier dagen legden de collega’s het werk plat en toen ging PostNL door de bocht. Ze blijven allemaal aan het werk en in de avonddienst worden geen mensen meer ingezet die geen loon krijgen.

10 oktober 2017 Italianen tegen massaontslag staal
In Nederland en Duitsland verzetten staalarbeiders zich tegen de aangekondigde 4000 ontslagen na de fusie van Tata Steel Europe met de staaldivisie van ThyssenKrupp. In ItaliŽ staken de staalarbeiders bij de Ilva-staalfabrieken in Taranto en Genua 24 uur tegen de nieuwe eigenaar - het grootste staalbedrijf ter wereld Arcelor Mittal. Dit Indiase concern heeft samen met Italiaanse banken het Ilva-bedrijf gekocht dat financieel in de problemen was geraakt - vooral ook toen ontdekt werd dat het jarenlang kankerverwekkende stoffen had uitgestoten. Arcelor wil 4000 werkers bij Ilva ontslaan en ook hun CAO verslechteren en daartegen verzetten de collega’s zich.

10 oktober 2017 Stakingen Frankrijk en BelgiŽ
Na een staking tegen de wetgeving die CAO’s ondergraaft en ontslagen gemakkelijker maakt (uitgeroepen door vakbond CGT) organiseren alle vakbonden de dag daarna een staking van werkers in de publieke dienst. Ambtenaren, verpleegsters, leraren en luchtverkeersleiders leggen het werk neer tegen de grote bezuinigingen die de regering Macron voor hen heeft bedacht. Macron wil niet minder dan 120.000 arbeidsplaatsen schrappen, de lonen bevriezen en betaling bij ziekte verlagen. In 130 plaatsen in het land worden manifestaties gehouden.
Ook in BelgiŽ is er dan een grote staking in de publieke sector, vooral tegen de hoge werkdruk en de aanvallen op de pensioenen van de rechtse regering. Hoewel alleen de socialistische vakbond ACOD heeft opgeroepen, ligt meer dan 60% van het openbaar busvervoer plat, is het treinverkeer behoorlijk verstoord, en wordt ook in gevangenissen en afvalcentrales gestaakt.

11 oktober 2017 Rutte III - van de armen naar de rijken
De suggestie dat de nieuwe regering voor iedereen verbeteringen zou brengen - dus ook voor werkende mensen - is een leugen. Rutte III probeert de kiezers van de verschillende partijen de illusie te geven dat dit zo is. Bij nadere beschouwing blijken hoofdzakelijk de belangen van de grote concerns en de rijken bediend te worden en wordt op het gebied van de klimaatopwarming een rookgordijn geproduceerd (zorgt ook voor slecht klimaat).
Belastingen en toeslagen
Met het invoeren van de zogenaamde ‘sociale’ vlaktaks wordt het belastingtarief voor inkomens tussen € 20.000 en € 68.500 per jaar met bijna vier procentpunt verlaagd naar 36,93% - evenveel als de armsten moeten betalen. Wie meer dan € 68.500 inkomen heeft krijgt een belastingverlaging van 2,5 procentpunt naar 49,5%.
Om de inkomsten van de staat te compenseren gaat het laagste BTW-tarief omhoog van 6 naar 9%. Dit betreft vooral voedsel, medicijnen en andere primaire levensbehoeften. Wie weinig inkomen heeft besteedt z’n geld voor het overgrote deel aan deze producten en diensten en wordt er dus dubbel hard door getroffen. Voor hen geen korting op de inkomensbelasting.
Er wordt veel misbaar gemaakt over de versnelde verlaging van de aftrek van hypotheekrente en vooral over de aankondiging dat wie geen hypotheek meer op zijn huis heeft toch weer een deel van de waarde van zijn huis, het zogenaamd eigenwoningforfait, bij het belastbaar inkomen moet tellen. Het maximale eigenwoningforfait wordt echter in 2019 verlaagd van 0,75 naar 0,6% van de WOZ-waarde. Voor degenen met een hypotheekvrije woning gaat het 30 jaar duren eerdat zij die 0,6% helemaal moeten bijtellen.
Winstbelasting
De vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 20 naar 16% voor de eerste € 200.000 winst en van 25% naar 21% voor de winst daarboven. Om te voorkomen dat kleinere ondernemers hier echt van gaan profiteren, wordt de belasting voor een aanmerkelijk belang in een BV verhoogd van 25 naar 28,5%.
De dividendbelasting - nu 15% - wordt afgeschaft. Dit laatste is vooral interessant voor bedrijven en personen uit het buitenland – wie in Nederland gevestigd is betaalt geen dividendbelasting, omdat er al inkomensbelasting voor wordt aangeslagen. Het regeerakkoord zegt belasting over rente-inkomsten en royalty’s te gaan heffen bij die postbusbedrijven die hun winst rechtstreeks naar een belastingparadijs met een heel laag tarief overmaken, maar belastingadviseurs weten daar wel een oplossing voor. Economieprofessor Jacobs: “Nederland gaat agressief internationaal concurreren met de belastingen en wordt een groter belastingparadijs”.
Flexibilisering           
Van het zelfverklaarde doel van de nieuwe regering: 'Vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex' blijft vooral het eerste deel overeind. Bedrijven zullen werkers gemakkelijker kunnen ontslaan, omdat zij voortaan voor een ontslagaanvraag niet meer ťťn duidelijke reden op hoeven te geven (zoals ‘disfunctioneren’) maar allerlei redenen (verwijtbaar gedrag, verstoorde verstandhoudingen) bij elkaar kunnen sprokkelen.
Verder Blijft de wettelijke ontslagvergoeding ook voor meer dan tien diensjaren een derde van een maandsalaris. Nu is dat een half maandsalaris. Zo wordt het veel goedkoper om werkers met een lange diensttijd (in het algemeen ouderen) te ontslaan. Dat nu vanaf dag ťťn een ontslagvergoeding geldt, betekent dat het om heel kleine bedragen zal gaan.
Was in het ‘Sociaal Akkoord’ van 2013 de periode dat een bedrijf iemand flexcontracten mocht geven verkort naar twee jaar, nu wordt het opnieuw drie jaar.
Zo zijn ook zzp’ers weinig geholpen met een minimumuurtarief van tussen de 15 en 18 euro. Wie daarvan een WW-, arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering moet afsluiten houdt bitter weinig over en zal dit dus vaak niet kunnen doen. Te meer daar de zelfstandigenaftrek voor belastingen zal worden afgebouwd.
Verdringing
Gemeenten krijgen de opdracht eens 20.000 beschutte werkplaatsen te creŽren naast de 30.000 die aangekondigd waren toen besloten werd de sociale werkplaatsen met 100.000 arbeidsplaatsen te vervangen door commerciŽle bedrijven. Die krijgen loonkostensubsidies – ook voor bijstandsgerechtigden.
Pensioenen
Vanaf 2020 zouden jongeren minder pensioenpremie gaan betalen en ouderen meer – in feite betekent dit dat de pensioenpremie omhoog gaat. Tot nu toe betaalt iedereen in een bedrijfstak evenveel. De regering wil het pensioen individualiseren. Dit moet ook verhullen dat door de pensioenverslechteringen van de vorige regeringen de pensioenen van vrijwel iedereen achteruit zijn gegaan. Daarbij komt bij dat de banken en verzekeringsmaatschappijen graag meer van de gelden in de bedrijfspensioenfondsen willen profiteren en dat gaat bij individualisering gemakkelijker. 
Wonen
Meer woningen in de vrije huursector, maar geen woord over het grote tekort aan sociale huurwoningen.
De huurtoeslag wordt lager.
Zorg
Het lijkt alsof Rutte III eindelijk voldoende zorggeld ter beschikking stelt met de eerder toegezegde 2,1 miljard voor verpleeghuiszorg, terwijl een bezuiniging van 188 miljoen op de wet langdurige zorg wordt teruggedraaid en er volgend jaar 180 miljoen voor ‘knelpunten’ bij de WMO beschikbaar komt. Maar tegelijkertijd boekt het regering een bezuiniging van 1,9 miljard in, die het wil bereiken door ‘sectorbrede afspraken’.
Die 1,9 miljard wil het regeerakkoord vooral halen door met ziekenhuizen, verpleeghuizen enzovoorts af te spreken dat ze de geleverde zorg moeten beperken.
De eigen bijdrage gaat niet omlaag, maar blijft - ondanks verkiezingsbeloftes - € 385 en de zorgpremie gaat omhoog.
Onderwijs
Voor het basisonderwijs is 720 miljoen extra uitgetrokken - 270 miljoen voor lerarensalarissen en 450 miljoen voor meer mensen in de klas. Dat is maar de helft van de geŽiste 1,4 miljard en vooral voor de salarissen veel te weinig. POinAktie heeft daarom gezegd in november twee dagen te gaan staken.
Klimaatopwarming
De uitstoot van broeikasgassen wordt verhoogd door de gebakken lucht die Rutte III produceert. De regering ontziet nauwgezet de belangen van de grote olie- en chemische concerns. De EU zegt in 2030 55% minder broeikasgassen uit te willen stoten dan in 1990. Nederland houdt het met veel moeite op 49% reductie.
Een derde van die vermindering (18 megaton) zou bereikt moeten worden door de ondergrondse opslag van CO2. Dat is in ieder geval niet haalbaar. Een recent rapport van McKinsey zegt dat realistisch gezien pas in 2040 drie megaton opgeslagen zou kunnen worden. CO2 onder land opslaan is gevaarlijk. Een plan daarvoor van Shell is daarom indertijd door de inwoners van Barendrecht met succes geblokkeerd. Opslag onder zee is ook niet zonder gevaar en duur – reden waarom bedrijven als de kolencentrales op de Maasvlakte bij Rotterdam hun beloftes dat te doen niet zijn nagekomen.
Toch heeft de hele fossiele industrie van Europoort zich hiervoor als pleibezorger opgeworpen - om haar verdienmodel in stand te houden. Zij wordt hierbij gesteund door het Rotterdams Havenbedrijf met directeur Castelein (ex-Shell), met de duidelijke boodschap dat de kosten niet door de bedrijven, maar ‘publiek’ (dus uit belastinggelden) moeten worden betaald. Rutte III gaat daarom ook de energiebelastingen verhogen, waarbij het grootste deel door de huishoudens zal moeten worden opgebracht.
De gaswinning in Groningen wordt voorlopig met maar 1,5 miljoen kubieke meter verlaagd. Kolencentrales hoeven pas in 2030 dicht.
Migratie
Rutte III wil gaan proberen het vluchtelingenverdrag van de VN uit 1951 ‘bij de tijd te brengen’, dat wil zeggen harder en restrictiever te maken. Evenals Rutte II wil de regering migranten tegenhouden door verdragen te sluiten met landen waar zij doorheen reizen. Op dit moment bestaat er zo een verdrag met het Turkije van dictator Erdogan en zijn er afspraken om migranten tegen te houden met mensensmokkelaars en gewelddadige milities in LibiŽ. De EU heeft ook contact opgenomen met Al-Bashir van Soedan, tot voor kort hoog op de lijst gezochten van het Internationaal Strafhof. Al-Bashir heeft beloofd hiervoor de troepen in te zetten die in Darfur verantwoordelijk waren voor de dood van honderdduizenden mensen.
Voor de goede sier zegt de coalitie voortaan 750 in plaats van 500 vluchtelingen op te willen nemen.
Interventie en repressie
De muren die voor vluchtelingen worden opgetrokken gelden niet voor imperialistische legers. Dus trekt Rutte III volgend jaar € 910 miljoen en vanaf 2021 anderhalf miljard euro extra uit voor het leger - niet voor het AOW-gat van de militairen.
Voor de politie wordt 267 miljoen extra uitgetrokken plus nog eens € 95 miljoen voor cybersecurity van verschillende repressieapparaten. Blijkbaar verwachten Rutte c.s. dat niet iedereen even blij met hun beleid zal zijn.
Democratische rechten
Het raadgevend referendum wordt weer geschrapt, mede door partijen die het zelf eerst wilden invoeren. Het bleek te veel een mogelijkheid te bieden voor actie tegen regeringsbesluiten. Met het in de toekomst kiezen van een burgemeester moet de democratie voldoende versterkte worden en bovendien leert straks iedereen het Wilhelmus meezingen.

8 oktober 2017 Verzorgenden AxionContinu winnen
De nachtdienst van Verpleeghuis de Schutse in Lopik moest in haar eentje voor 62 bewoners zorgen. Van de bewoners kampen 32 met zware problemen als gevolg van dementie zoals dwalen, vallen en agressie. De overige 30 bewoners wonen in een aanleunwoning, maar hebben ook steeds meer zorg nodig. Het gebouw is groot en uitgestrekt en heel inbraakgevoelig. Beloofde veiligheidsmaatregelen bleven jarenlang uit. En zo kwam het dat de verzorgster niet alleen in haar eentje voor alle bewoners moest zorgen, maar er ook bij inbraak en brand alleen voor stond. Burn-out en klachten van posttraumatische stress waren het gevolg.
De verzorgsters pikten dat niet langer. Ze maakten posters, startten een petitie en sloegen een kamp op voor het verpleeghuis, waar ze vanaf 23 september in groepjes bleven slapen om hun collega in de nacht te ondersteunen. Buurtbewoners steunden de actie met hart en ziel en ook de plaatselijke horeca ondersteunde met spullen.
Heel Lopik kwam in beroering, maar ook landelijk ondersteunden steeds meer mensen de actie. Binnen een week werden 3000 handtekeningen opgehaald en aangeboden aan de bestuurder. Jarenlang had het bestuur de verzorgsters voorgehouden dat er geen geld was voor een tweede nachtdienst, maar nu opeens zei bestuurder Eliane Thewessen dat geld niet het probleem was.
Deze leugens maakten de meiden bozer en meer vastberaden. Op maandag 2 oktober ging het bestuur door de bocht. Er komt een tweede nachtdienst, een noodknop en beveiligingscamera’s worden geÔnstalleerd. De collega’s zijn ongelofelijk blij en trots op hun acties. Maar nu willen ze het ook voor de andere locaties opgelost zien ťn een bezettingsnorm van twee op acht bewoners!

8 oktober 2017 Strijd Marokko zet door
In Casablanca in het noorden van Marokko demonstreren duizenden mensen voor de eisen van de ‘hirak-beweging’ en voor vrijlating van politieke gevangenen. De strijd tegen de achterstelling en bijzondere repressie in het Rif-gebied, opgelaaid sinds een visverkoper in Al-Hoceima werd verpletterd in een vuilniswagen, gaat door. Demonstraties zoals nu in Casablanca vinden regelmatig plaats in de grotere steden. De Marokkaanse regering houdt 300 tot 400 activisten gevangen. Een aantal van hen is in hongerstaking gegaan. Het verzet in het Rif-gebied is overigens onderdeel van een groter verzet tegen armoede, uitsluiting en onderdrukking in heel Marokko.

7 oktober 2017 Olie boven mensenrechten?
De Verenigde Staten gaan hun strenge handelsbeperking tegen Soedan afbouwen.
Tientallen jaren lang was Soedan met dictator Omar al-Bashir de grote vijand voor de westerse imperialisten. Wegens steun aan terroristen en schandalige vertrapping van de mensenrechten werden het land economische en politieke sancties opgelegd.
Aan de situatie van de mensenrechten in Soedan is weinig verbeterd, zegt Human Rights’ Watch. In Darfur (West-Soedan) zijn intussen 300.000 mensen omgekomen. Maar door de burgeroorlog in het zelfstandig geworden Zuid-Soedan is het moeilijk de daar gewonnen olie het land uit te krijgen. Het weer aansluiten van de oliegebieden daar op de pijpleidingen die in Soedan liggen zou goed uitkomen. Verder heeft Al-Bashir zijn betrekkingen met Saoedi-ArabiŽ verbeterd ten koste van die met Iran en schijnt hij ook beloofd te hebben geen zaken meer te doen met Noord-Korea. En dat telt, mensenrechten zijn niet meer dan een excuus voor imperialisten.

6 oktober 2017 Doodsbedreiging tegen ICOR-hoofdcoŲrdinatrice
Doodsbedreigingen zijn op Twitter geuit tegen Monika Gšrtner-Engel - Internationaal verantwoordelijke van de MLPD en hoofdcoŲrdinator van ICOR (de coŲrdinatie van revolutionaire partijen en organisaties waarbij ook de Rode Morgen is aangesloten). Op Twitter werd een smerig gemanipuleerde foto van Monika gepubliceerd, met de oproep in het Engels haar op te zoeken en te doden. Een paar dagen later werden via de intercom bewoners van een huis in de stad Gelsenkirchen met de dood bedreigd. In het huis bevinden zich een comitť voor opvang van vluchtelingen, een afdeling van de MLPD en de progressieve organisatie ‘People tot People’ - die kunstvoorwerpen, boeken en reizen verkoopt.
Monika is een bekende revolutionaire en staat als HoofdcoŲrdinator van ICOR voor het succes van de groeiende revolutionaire arbeidersbeweging – In Duitsland en in de rest van de wereld. Dat roept blijkbaar een fascistische reactie op. Onder veel Duitsers leiden deze fascistische aanvallen tot woede en bezorgdheid. Ook de Rode Morgen heeft zijn solidariteit met Monika en de andere kameraden en vrienden uitgesproken. Geen duimbreed voor de fascisten!

6 oktober 2017 ITF op de bres voor Indonesische havenwerkers
De Internationale Transportwerkersfederatie ITF doet een dringende oproep aan de internationale terminaloperator ICTSI haar antivakbondsactiviteiten te staken. Niet alleen in Madagaskar - de vakbondsactivisten daar zijn steeds niet terug in dienst genomen - ook in IndonesiŽ doet ICTSI alles om de organisatie van de havenwerkers in een vakbond tegen te gaan. ICTSI betaalt de havenwerkers op haar terminals zo slecht, dat ze zonder veel overuren hun gezin niet kunnen onderhouden.Vakbond FBTPI strijdt daarom voor een verhoging van het loon tot een fatsoenlijk niveau. In plaats van de lonen te verhogen pakt ICTSI de vakbondsleden aan, door hen te weigeren overuren te maken. Gevolg is dat verschillende collega’s de huur niet meer kunnen betalen en hun kinderen van school halen, omdat het schoolgeld niet meer is op te brengen.

5 oktober 2017 Sharon Cabusao in Rotterdam
Op donderdagavond 5 oktober sprak Sharon Cabusao van de Filipijnse vrouwenorganisatie Gabriela in het bureau van de Rode Morgen in Rotterdam. Het Platform Wereldvrouwen had haar uitgenodigd. Gabriela is een aaneensluiting van 200 vrouwenorganisaties.
Sharon Cabusao vertelde over haar leven - dat ze studenten activiste was aan het einde van de dictatuur van Marcos. Toen zij tien jaar geleden door de militairen bedreigd werd stapte ze over naar een instelling die onderzoek doet naar het werk en de onderdrukking in vrijhandelszones. Zij werd samen met haar man gearresteerd op valse beschuldigingen en na een jaar zonder proces vrijgelaten. In de vrouwengevangenis met 360 gedetineerden (95 procent in verband met drugs) organiseerde zij met een groep van twaalf politieke gevangenen de anderen. Zo verkochten ze zelfgemaakte kaarten, tassen en gedroogde bloemen om achtergebleven kinderen te helpen. In deze ‘vijf sterren’ gevangenis zitten 45 vrouwen in een ruimte van zeven bij vier meter.
Sharon Cabusao vertelde ook over president Duterte. Die beloofde sociale, economische en politieke hervormingen - maar onder het mom van een militair programma voor opstandsbestrijding laat hij inheemse en boerenleiders vermoorden - om mensen te verdrijven van mijnbouwgronden, waarna vooral buitenlandse mijnbedrijven dure grondstoffen mogen delven.
Gabriela protesteer tegen het seksistische en anti-vrouw gedrag van Duterte. Gabriela vecht ook tegen prijsverhogingen van de dagelijkse behoeften. Zij werkt ook met de vakbonden om ervoor te zorgen dat vrouwen ook worden georganiseerd.
De informatieve avond werd afgesloten met een discussie en afspraken over de organisatie van de dag tegen geweld tegen vrouwen op 25 november in Rotterdam.

5 oktober 2017 75.000 leraren staken
Van de 75.000 stakende leraren gaan er zo’n 60.000 naar de protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. Ook in Groningen, Arnhem, Helmond en Venray zijn er bijeenkomsten. De regering zegde na een prikactie op 27 juni (waarbij het eerste uur niet werd gewerkt) 270 miljoen toe. Eťn dag voor de staking van 5 oktober ‘lekte uit’ dat de nieuwe regering 500 miljoen extra voor de verlaging van de werkdruk uittrekt. Actie loont, maar de leerkrachten vinden dit nog steeds onvoldoende. De basisschooldocenten eisen € 1,4 miljard - 900 miljoen voor de salarissen en 500 miljoen voor verlaging van de werkdruk. Als deze staking niet tot meer toegevingen leidt, zullen de leraren twee dagen het werk neerleggen - zegt belangengroep ‘PO in actie’.

4 oktober 2017 Herverdelen volgens Rutte III
De vier partijen (VVD, CDA, D66 en CU) die bezig zijn een nieuwe regering te vormen verhogen volgens berichten de belasting voor laagbetaalden en verlagen die voor de rijken. Om het belastingstelsel ‘te vereenvoudigen’ willen ze maar twee schijven voor de loon- en inkomensbelasting. De precieze cijfers zijn nog niet bekend, maar ‘door mensen rondom de formatie’ worden genoemd 37% voor de inkomens tot € 68.000 en 49,5%% voor wie meer verdient. Nu zijn de belastingtarieven 36,55% tot € 20.000 - 40,8% tussen € 20.000 en € 67.000 en 52% daarboven. Ook de vermogensbelasting zou omlaag gaan. Het verlies aan inkomsten uit de belasting op de rijkeren willen de coalitiepartijen compenseren door het verhogen van de BTW - in de eerste plaats het lage tarief. Dit betreft voedsel en andere eerste levensbenodigdheden, die een groot deel van de uitgaven van de laagbetaalden vormen. Ook de energiebelasting zou verder omhoog gaan.

3 oktober 2017 IMF waarschuwt voor schulden
Het Internationaal Monetair Fonds signaleert dat de schulden van huishoudens sinds het uitbreken van de crisis in 2008 niet zijn gedaald, maar gestegen. Dat ziet het IMF in veel landen. Ook in Nederland - vooral veel mensen met een hoge hypotheekschuld. Dit betekent enerzijds dat veel mensen heel voorzichtig met hun uitgaven moeten zijn en dat remt de economische groei. Anderzijds vergroten de hoge schulden de kans op een nieuwe economische crisis: het risico dat - net als tien jaar geleden - zoveel mensen hun schulden niet meer terug kunnen betalen, dat banken en verzekeringsmaatschappijen in grote problemen komen.

3 oktober 2017 Fascisten dumpen zeelui
De Internationale Transportwerkersfederatie (ITF) is te hulp geroepen bij de bemanning van het schip ‘C Star’, dat voor de kust van Barcelona ligt. De Sri Lankaanse bemanning was ingehuurd door de fascistische groep ‘Defend Europe’. De groep ging met de C Star voor de kust van Noord-Afrika varen, in een poging schepen van hulporganisaties te beletten om migranten aan boord te nemen die dreigden te verdrinken.
Die acties lukten echter niet erg: zo blokkeerden Tunesische vissers de haven waar zij brandstof wilden bunkeren. Anderzijds begonnen ItaliŽ en andere Europese landen de acties van grenspolitie Frontex tegen migranten op te voeren. Met behulp van veel geld werden ook de Libische kustwacht en criminele bendes hiervoor ingeschakeld.
De fascisten besloten hun actie te stoppen en gingen van boord. Ze lieten de bemanning zonder loon aan haar lot over. Het bedrijf waarvan het schip was gehuurd hult zich tot nu toe in stilzwijgen. Onder andere het Rode Kruis (een van de hulporganisaties die door Defend Europe werd bestreden) heeft de bemanning geholpen met de meest dringende benodigdheden. Het ITF probeert nu de mensen te helpen en heeft in ieder geval geregeld dat het schip naar de haven van Barcelona gebracht mag worden. Overigens hebben de bemanningsleden asiel aangevraagd.

2 oktober 2017 Energiebelasting flink omhoog
Prijsvergelijker Pricewise wijst erop dat de energierekening van huishoudens volgend jaar met gemiddeld € 70 euro stijgt - mogelijk meer dan de zorgpremie. De oorzaak hiervan is de verhoging van twee belastingen: een tijdelijke verhoging van de energiebelasting om de € 200 miljoen op te brengen die de regering aan de woningcorporaties geeft om hun woningen energiezuiniger te maken. (De corporaties zullen vervolgens toch nog de huur verhogen). En de tweede belasting is een verhoging van de ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE) - een belasting die een paar jaar geleden werd ingevoerd om de belastingdienst te compenseren voor de kolenbelasting die de kolencentrales niet meer hoeven te betalen volgens het energieakkoord. Omdat huishoudens minder gas en elektriciteit gebruiken dan de regering verwacht had, doet ze nu het belastingpercentage omhoog, om toch het gewenste geld binnen te krijgen.
Een klein jaar geleden rekende het Centraal Bureau voor de Statistiek uit dat de huishoudens ongeveer tweederde van de milieubelastingen opbrengen. Bedrijven die veel energie verbruiken hebben te maken met veel lagere belastingtarieven dan de huishoudens. Omgekeerd gaat het grootste deel van de milieusubsidies naar bedrijven.

2 oktober 2017 Massaal protest CataloniŽ
De woede in CataloniŽ over het dictatoriale optreden van de Spaanse regering en het politiegeweld tijdens het referendum is zeer groot. Ook onder veel mensen die geen voorstander van onafhankelijkheid zijn. De uitgeroepen algemene staking wordt massaal gevolgd en in de straten van Barcelona demonstreren tienduizenden mensen. Verschillende belangrijke kruispunten en wegen worden geblokkeerd.

1 oktober 2017 Geweld tegen referendum
Bijna de helft van de Catalanen weet toch nog een stem uit te brengen over wel of niet onafhankelijkheid van dat deel van Spanje rond Barcelona - en 90% stemt voor. Dit ondanks tienduizenden Spaanse politieagenten en ME’ers (Guardia Civil) die kieslokalen afsluiten en met hun geweld tegen kiezers voor honderden gewonden zorgen. Door strijdbaarheid en vindingrijkheid weten de Catalanen toch hun resultaat te bereiken.
Het streven naar onafhankelijkheid van CataloniŽ heeft een lange traditie en wordt, behalve door belangen van de lokale bourgeoisie, ook gevoed door de harde bezuinigingen en de rechtse koers van de regering onder de reactionaire ‘Partido Popular’. Een aantal jaar geleden heeft die partij ook de autonomie die CataloniŽ had verder ingeperkt.
De harde repressie van PP-premier Rajoy maakt dat oudere Catalanen opmerken: ‘De oude Spaanse dictatuur bestaat nog steeds’ - waarbij ze verwijzen naar de dictatuur van Franco, die het streven naar autonomie van de Catalanen hard onderdrukte.

1 oktober 2017 Missies gaan over lijken
Nooit op veiligheid gecontroleerde mortiergranaten kostten vorig jaar twee Nederlandse militairen van de missie in Mali het leven. Een derde werd ernstig gewond. Voor de gewonde was ook niet de juiste medische hulp beschikbaar Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV). Eerder stelde deze raad vast dat dood van een commando bij schietoefeningen in Ossendrecht het gevolg was van een onveilige schietbaan. De OvV stelt vast dat de regering het meedoen aan militaire missies zo belangrijk vindt, dat zij daar de veiligheid van de eigen militairen aan opoffert.
De vaak als ‘humanitair’ voorgestelde militaire missies van imperialistische landen kosten duizenden inwoners van binnengevallen landen het leven - opgeofferd om macht en invloed, grondstoffen en markten veilig te stellen voor de monopoliebedrijven.
In dat licht bezien hoeft het geen verwondering te wekken dat ook eigen militairen daaraan opgeofferd worden. De verontwaardiging hierover is groot, zowel bij militairen als bij mensen in het algemeen.

30 september 2017 Den Haag subsidieert Shell-lobby
In den Haag demonstreren 150 mensen tegen de kansen die olieconcern Shell krijgt om schoolkinderen en hun ouders via het onderwijs te bedriegen over klimaatopwarming. Hierbij wordt zij voor deze lobbyactiviteiten ook nog eens door de gemeente Den Haag gesubsidieerd met € 100.000.
De demonstratie, georganiseerd door ‘Fossielvrij Onderwijs’, begint bij het Malieveld in Den Haag - waar de tenten voor het jaarlijkse ‘Shell Generation Discover’ (hoofdsponsor Shell) staan en waar volgende week duizenden scholieren worden verwacht. Omdat hier op allerlei manieren de belangstelling van de jeugd voor technologie gewekt zou worden, subsidieert de gemeente dit evenement met 100.000 euro. De nu nog niet bezochte paviljoens werden bewaakt door minstens vier politiewagens.
In feite gebruikt Shell het evenement om het zo voor te stellen, dat zij alles aan duurzame energie doet, maar dat het verder van de regering (belastinggeld) en de klanten afhangt of een klimaatramp wordt voorkomen. Het olieconcern kreeg daarom vorig jaar ook een lobbyprijs voor het evenement.
Na enige toespraken loopt de demonstratie naar het hoofdkantoor van Shell, waar de vervuilende werkelijkheid van het concern aan de kaak wordt gesteld en daarna naar het ministerie van onderwijs, waar eerlijk onderwijs wordt geŽist.

30 september 2017 Stijging miljonairs en miljardairs
Het aantal miljonairs en miljardairs is wereldwijd in een jaar tijd met bijna 8% gestegen, schrijft consultancybedrijf Capgemini. Een recordaantal van 16,5 miljoen mensen bezit thans meer dan een miljoen dollar, exclusief hun eigen huis en verzamelobjecten. Hun gezamenlijk bezit is dit jaar met 8,2% gestegen naar 63,5 biljoen euro en zal, verwacht Capgemini, in 2025 100 biljoen dollar bedragen. Bijna twee derde van de miljonairs en miljardairs woont in de VS, Duitsland, China of Japan.
In Nederland groeide het afgelopen jaar het aantal miljonairs met 13,7% het snelst, op Rusland na.
Volgens een rapport van verzekeringsconcern Allianz is Nederland ook een plaats gestegen op de lijst van rijkste landen en komt nu op nummer 8 - met een gemiddeld netto vermogen van € 87.980 ongeveer de helft van het gemiddeld netto vermogen bij de nummers 1 en 2, de VS en Zwitserland.

29 september 2017 NS-directie tegen strijdbare machinisten
De spoorwegdirectie heeft ontslag aangevraagd voor een machinist en 26 andere machinisten en conducteurs een officiŽle waarschuwing gegeven. Ook zijn verschillende conducteurs en machinisten gekort op het loon. Dit als strafmaatregel voor een actie op het CS in Amsterdam op 7 juli. Naar aanleiding van de eis van een tweede conducteur in de avondtreinen, van onvrede over de werkdruk en de arrogante reactie daarop van NS-managers werd toen een werkoverleg gehouden.
Het initiatief hiervoor was genomen door het ‘Amsterdamse Machinisten Kollektief’, een al jaren bestaande groep strijdbare collega’s. Na afloop van het overleg trok een aantal machinisten in gereedstaande treinen aan de noodrem en dreigde op het spoor te gaan lopen, waarop de NS het treinverkeer bij Amsterdam CS vijf kwartier moest stilleggen.
De machinist Teus Flierman, die het werkoverleg leidde en de NS waarschuwde dat het beter was het treinverkeer stil te leggen, is nu ontslag aangezegd. De collega verzet zich hier juridisch tegen. Er is ook een handtekeningactie tegen de strafmaatregelen gestart op Facebook. Achtergrond is waarschijnlijk dat NS bezig is opnieuw het zogenaamde rondje om de kerk in te voeren, waarbij machinisten en conducteurs alleen op korte trajecten heen en weer rijden. Een poging daartoe begin deze eeuw mislukte door zelfstandig verzet van de machinisten en conducteurs en hierbij speelden ook veel AMK-collega’s een belangrijke rol.

29 september 2017 Eerste staking tegen nieuwe regering
De regering-Rutte III zal ook op 5 oktober niet geÔnstalleerd zijn, maar dat verhindert tienduizenden leraren, ouders enzovoorts niet dan te staken en te demonstreren tegen de hoge werkdruk en de lage lonen in vooral het basisonderwijs. De partijen hebben daarvoor voorlopig slechts 270 miljoen beschikbaar gesteld, terwijl 1,4 miljard nodig is. De lonen hebben jaren op de nullijn gestaan en zijn zeven tot 20% lager dan in het voortgezet onderwijs. De werkdruk is hoog, veel leraren kregen een burn-out, want door bezuinigingen is de laatste jaren veel onderwijsondersteunend personeel verdwenen. Veel basisschoolleraren gaan deze jaren met pensioen, terwijl er te weinig nieuwe klaar staan: lage lonen, hoge werkdruk en tot kort geleden eerst jaren een parttime flexbaantje deed de jongeren een ander vak kiezen.
Onderzoeksinstituut CenterData verwacht in 2021 een tekort in het basisonderwijs van vierduizend voltijds-arbeidsplaatsen, in 2025 zelfs van tienduizend.
Op 27 juni voerden de leraren in het basisonderwijs actie in heel Nederland. Het eerste lesuur werkten ze niet. In de middag kwamen vertegenwoordigers van de scholen voor basisonderwijs bijeen op het Malieveld en overhandigden ze een petitie, met 275.000 handtekeningen, aan premier Rutte in Den Haag.
De actie bracht toezeggingen, maar veel te weinig voor het onderwijs Daarom wordt er op 5 oktober een hele dag gestaakt en is er een grote manifestatie in Den Haag (13.00 uur, Zuiderpark).
Een goede stap vooruit, maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Om de acties dan door te zetten, om te voorkomen dat ze na een polderakkoordje worden gestopt, is het goed als de collega’s zich van onderop organiseren. Zo kunnen zij zelf bepalen wanneer en hoe actie gevoerd moet worden en of er voldoende is binnengehaald. Zij verdienen de solidariteit van andere leraren, ouders en van alle werkende mensen:
-    Meer leraren en onderwijsondersteunend personeel!
-    Meer loon voor leraren en onderwijs ondersteunend personeel!
-    Gelijk loon voor gelijk werk!
-    Kleinere klassen en minder lesuren!

28 september 2017 Duitse verkiezingen - protest is links
Bij de Duitse verkiezingen op 24 september hebben de regeringspartijen CDU/CSU en SPD flink verloren, net zoals de Nederlandse regeringspartijen eerder dit jaar. De Duitse economie mag bloeien, werkende mensen merken er vaak weinig van. Er zijn massaontslagen. Velen verdienen met hun werk zo weinig, dat ze aanvullende bijstand nodig hebben. Veel ouderen hebben een pensioen waar niet van te leven is. Dat verwijten ze Merkel van de christendemocratische CDU, maar ook de sociaaldemocraten. De SPD was niet alleen regeringspartner van de CDU, maar begin deze eeuw gaf een regering onder SPD-leiding met de zogenaamde Hartz-wetgeving juridisch vrij baan aan flexwerk en lage lonen.
Waarom gingen 12,6% van de stemmen naar de extreemrechtse AFD? Omdat de media de AfD voorstelden als de partij die de protesten van de gewone mensen verwoordde, voor hen opkwam. Net zoals de Nederlandse media dat met de PVV doen.
De MLPD (lid van ICOR) stelde daar een echt links alternatief tegenover. Samen met een internationalistisch verbond van revolutionaire organisaties van onder Turkije en Palestina afkomstige mensen deed zij mee aan de verkiezingen. Niet met de illusie in het parlement te komen: De Duitse bondsdag heeft zelfs een drempel van 5% van de stemmen. Maar ze gebruikte het werven van handtekeningen voor de lijsten en de campagnes om met honderdduizenden mensen in contact te komen Aansluitend bij de problemen die de mensen bezig houden gaven zij hun analyse van de maatschappij en hun visie op de weg vooruit.
Zoals bijvoorbeeld bij het dieselschandaal: de grote autoconcerns vergiftigen willens en wetens de mensen met duizenden doden extra als gevolg. De Duitse regering verdedigt de concerns zo lang ze kan. In Duitsland heeft geen enkel autobedrijf iemand schadevergoeding hoeven te betalen.
Georganiseerd verzet van onderaf is nodig om de macht van de grote concerns, vervlochten met de staat, te breken. Op de verkiezingslijst stonden bijvoorbeeld arbeiders bij die autoconcerns, die intern harde kritiek leveren op dit schandalig beleid, maar ook staalarbeiders die vechten tegen de dreigende massaontslagen bij de fusie van ThyssenKrupp met Tatasteel. En jongeren van Rebell, actief tegen het uitzetten van vluchtelingen uit bijvoorbeeld Afghanistan. Andere kandidaten waren actief bij de verdediging van de rechten van de Koerden, de Palestijnen. Vooral dergelijke kandidaten en ook actieve jongeren van Rebell kregen stemmen. En deze campagne had succes: ongeveer 40.000 mensen gaven hun eerste stem aan de lijst, ongeveer 30.000 hun tweede. (In Duitsland brengt iedereen twee stemmen uit: een op een bepaalde kandidaat en een op een partij). Maar het belangrijkste voor de MLPD is de gesprekken en de strijd met de stemmers voort te zetten en ze te winnen voor de revolutionaire strijd voor het echte socialisme.

28 september 2017 Welke banen?
Vorig jaar werd triomfantelijk gemeld dat er voor het eerst meer dan tien miljoen banen zijn in Nederland. Dit zijn echter lang niet allemaal banen met een volledige werkweek. Het CBS zegt dat 600.000 mensen - 14% van alle werkenden - twee of meer banen hebben of daarnaast als zzp’er werken. Voor een groot deel van die mensen is het hebben van een tweede baan bittere noodzaak. Dat geldt zeker voor de circa 350.000 mensen met twee banen in loondienst. Zij werken dan bij elkaar gemiddeld maar 29 uur. En dan zijn er nog honderdduizenden mensen die maar ťťn parttime baan hebben, maar waarvan ze niet zelfstandig kunnen leven.

27 september 2017 Flexibilisering frustreert toekomst jeugd
Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigt wat iedereen om zich heen ziet en begrijpt: wie uitzendwerk of een tijdelijk contract heeft, denkt wel tweemaal na voordat hij of zij samen gaat wonen - en zeker als het gaat om kinderen krijgen. Een betaalbaar huis is moeilijk te vinden en als je dan ook onzeker bent of je de huur op zult kunnen brengen als je contract niet verlengd wordt, is dat een groot risico. En met kinderen neem je nog minder risico’s.

26 september 2017 Stop klimaatbedrog oliereuzen
De actiegroep Fossielvrij onderwijs verzet zich tegen de invloed die oliebedrijven als Shell krijgen in het onderwijs, van basisscholen tot universiteit. Zij mogen in aantrekkelijk vorm gegoten lespakketten hun visie op het de milieuproblemen geven. Daarbij suggereren zij met het milieu  begaan te zijn, geven op over initiatieven die zij voor meer duurzaamheid zouden nemen. Tegelijkertijd propageren zij echter het idee dat het gebruik van fossiele brandstoffen tot het eind van deze eeuw nodig zou zijn, omdat er tot dan toe niet voldoende duurzame energie betaalbaar opgewekt zou kunnen worden.
Een duidelijke leugen, bedoelt om ook de komende generaties – en via de kinderen ook hun ouders - te laten geloven, dat de fossiele energie heel lang onmisbaar is. Een dergelijke beÔnvloeding vindt ook plaats met voor kinderen leuke activiteiten zoals ‘Generation Discover’, dat jaarlijks op het Malieveld in Den Haag wordt gehouden.
‘Fossielvrij onderwijs’ organiseert hiertegen op zaterdag 30 september een manifestatie op hetzelfde Malieveld, met ook een demonstratie naar het ministerie van onderwijs onder de leus ‘Geen kolen, olie en gas in onze klas!’ De eis is dat het voor de fossiele bedrijven verboden wordt om hun bedrieglijke lessen op scholen te laten geven. Aanvangstijd op het Malieveld 12.30 uur.

25 september 2017 Nieuw voedselschandaal
Het dubieuze optreden van de Nederlandse Voedings- en Warenautoriteit en de Nederlandse staat bij de fipronilcrisis en bij de Q-koorts-epidemie staat in een lange traditie. Journalistensite De Correspondent ontdekte dat de regering in 2002 loog over de omvang van het gebruik van het gevaarlijke hormoon MPA in varkensvoer. Dit hormoon kan de vruchtbaarheid beÔnvloeden, het ongeboren kind beschadigen, maar bij langdurige blootstelling ook de algehele gezondheid ondermijnen. De regering loog echter - ook ten opzichte van de tweede kamer en de EU - dat het maar om een beperkt aantal varkens ging en – natuurlijk – dat de volksgezondheid ‘nooit in gevaar was geweest’. Er werden 50.000 varkens geruimd, terwijl dit volgens EU-normen er drie miljoen hadden moeten zijn - de helft van het aantal varkens dat er toen in Nederland was (tegenwoordig zijn er meer dan 13 miljoen). De economische belangen van de agrarische sector en voorkomen van protesten wogen het zwaarst.

25 september 2017 Wat doet het leger bij demonstraties?
Het ministerie van Defensie werft met reclamespotjes toekomstige officieren. In het spotje voor officier bij de marechaussee (militaire politie) wordt de eventuele sollicitant gevraagd wat hij zou doen als bij een demonstratie iemand ‘verdacht’ was: arresteren of dat op een later tijdstip doen om escalatie te vermijden? In een demonstratie zullen militairen die door de militaire politie worden gezocht niet veel meelopen. Het stellen van deze vraag wijst erop dat binnenlandse repressie als een belangrijke taak voor de marechaussee wordt gezien.

24 september 2017 Wajongers in actie
FNV-leden in de Wajong gaan actie voeren tegen een korting van 7% op hun uitkering, die vanaf volgend jaar dreigt. Wie van jongs af door handicap of gezondheidsproblemen niet aan het werk kwam, had jarenlang recht op een zogenaamde Wajonguitkering tot aan de pensioenleeftijd. Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is daar een eind aan gemaakt en krijgt degene van wie gedacht wordt dat hij of zij wel een paar uur iets zou kunnen doen (maar dit werk niet kan vinden) een bijstandsuitkering van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Voor wie na 2010 in de Wajong kwam is dit al ingevoerd.
Vanaf 1 januari wil de regering iedereen die voor die tijd in de Wajong zat opnieuw laten keuren en, als ze iets van werk zouden kunnen doen, hun Wajonguitkering afnemen. Een koopkrachtverlies van minstens 7%. De FNV-leden verzetten zich daartegen. Wie hen wil steunen kan hier tekenen.

24 september 2017 Dieselgate NL
Voordat de toenmalige staatsecretaris Mansveld een brief aan de kamer schreef over het VW-dieselschandaal, werd dat eerst besproken met autobedrijf Pon - de dealer van VW in Nederland (ja, ook die van het gratis sleutelen aan de auto’s van minister Kamp). Onderzoeksjournalist Teffer schrijft dat Pon eerst de concepttekst van de brief te lezen kreeg. Op verzoek van Pon werd daar het woord ‘mogelijk’ toegevoegd in de volgende zin: “Volkswagen heeft aangegeven dat er wereldwijd met ongeveer elf miljoen auto’s mogelijk is gefraudeerd”. Argument van Pon: het is alleen maar in de VS vastgesteld. Maar iedereen bij de VW –top wist (en ieder ander begreep) dat dit natuurlijk bij de in Europa verkochte auto’s niet anders is.

24 september 2017 Strijd tegen ISIS bestraft
Jitse Akse uit Leeuwarden, een ex-militair die een jaarlang met de Koerdische zelfverdedigingstroepen in SyriŽ meevocht tegen ISIS, wordt daar door de Nederlandse staat voor gestraft. Hij blijkt, zonder dat hij daarover zelf geÔnformeerd werd, uit de Basisregistratie Personen gehaald. Dat brengt met zich mee dat hij geen recht meer heeft op zaken als zorg- en huurtoeslag of bijstand. Zo proberen ze Akse alsnog te straffen, nadat een poging hem gevangen te zetten door grote verontwaardiging onder de mensen moesten worden opgeven. Een schandalige zaak, die laat zien dat de deelname van Nederland aan de oorlog in het Midden-Oosten om olie- en andere belangen gaat in plaats van bevrijding van de bevolking daar van de religieus-fascisten.

23 september 2017 Staalfusie stuit op verzet
Veel staalfabrieken in Duitsland liggen plat. Zo’n 7000 Duitse staalarbeiders met familie en sympathisanten demonstreren in Bochum (Ruhrgebied). ThyssenKrupp en het Tataconcern (waaronder de Nederlandse hoogovens in IJmuiden en staalfabrieken in Groot-BrittanniŽ vallen) maakten hun langverwachte fusieplannen openbaar. De collega’s weten dat er, afgezien van de toeleveringsbedrijven, direct 4000 arbeidsplaatsen op de nominatie staan om geschrapt te worden. Hierbij de hele fabriek in Bochum.
De reden voor de concerndirecties is dat de concurrentie in de staal hard is en ThyssenKrupp maar ook Tata ver achter blijven bij nummer een op de wereldmarkt - Arcelor Mittal. Ze hebben ook last van goedkoper staal uit China, waar overproductie is. Thyssen behaalt  veel hogere winstpercentages in zijn andere divisies - voor (trap)liften en apparaatbouw.
De directies van beide concern proberen de collega’s van strijd af te houden met de belofte dat er ‘geen gedwongen ontslagen’ zullen vallen. Ervaring met dergelijke toezeggingen leert dat dit vaak betekent dat je afgeschoven wordt naar een bedrijf voor werkbegeleiding - en na een tijdelijk contract op straat komt te staan. En bovendien: de banen zijn in ieder geval verloren voor de jongeren, die ook werk en een toekomst willen.
Daarom is arbeidstijdverkorting met behoud van het volle loon en verlaging van de pensioenleeftijd nodig. Deze eisen en de noodzaak voor de collega’s niet op politici of vakbondsfunctionarissen te wachten, maar hiervoor zelf de strijd aan te gaan, wordt vooral door de MLPD ingebracht. De partij is net als de Rode Morgen lid van ICOR, en al jaren actief onder de staalcollega’s.
En even belangrijk is het om zich niet te laten verdelen. Duitse, Nederlandse en Engelse staalwerkers moeten samen optrekken tegen de winsthonger van de concerndirecties en hun werk en dat van de jeugd verdedigen.

23 september 2017 Strijd tegen Franse arbeidswet
Na 12 september volgen opnieuw tienduizenden werkers de oproep van een aantal vakbonden om te staken tegen de aanslag op de arbeidswetgeving door de regering-Macron. Enige honderdduizenden gaan in verschillende steden demonstreren. Een dag later tekent Macron toch de decreten, die onder andere bedrijven de mogelijkheid geven met bedrijfsafspraken een sector-CAO te ontduiken en ontslag goedkoper en gemakkelijker maken. Maar weer een dag later gaan opnieuw honderdduizenden in Frankrijk de straat op, nu opgeroepen door linkse politieke partijen. Hierna zijn verschillende stakingen per sector aangekondigd.

22 september 2017 Een goed advies
De regering beloofde dat er stappen gezet zouden worden om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Maar hoe? Wie kan dat beter uitzoeken dan R. Willems - behalve CDA-politicus ook gepensioneerd directeur Nederland van Shell. Shell weet tenslotte al 40 tot 50 jaar dat verbranding van fossiele brandstoffen grote invloed heeft op de klimaatverandering. Shell doet niets met die kennis, maar gaat moedwillig door met het pompen en verbranden van fossiele brandstoffen.
Willems schreef een rapport waarin gepleit wordt voor grote investeringen in de energievoorziening en andere installaties in Rijnmond en Moerdijk, om de installaties duurzaam en concurrerend te maken - vooral tegen goedkopere olie uit de VS. Maar wie dat moet betalen, ja dat kan dan beter een ‘buitenstaander’ zeggen.
Daarvoor werd J. Hoogcarspel (gepensioneerd directeur van het Franse concern Air Liquide) benoemd door het ministerie van Economische Zaken en door het Havenbedrijf Rotterdam (staat onder leiding van ex-Shell-directeur Castelein).
Hoogcarspel (toevallig ook jaren werkzaam geweest voor Shell en AKZO) komt na anderhalf jaar tot de conclusie dat er dringend heel veel moet gebeuren aan de productie-installaties in Rijnmond: om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Helaas kunnen de concerns dat niet betalen - je weet wel - hun concurrentiepositie. En dus moet het geld hiervoor van de belastingbetaler komen. Dat advies kan de regering-Rutte III gelijk meenemen.
Met de juiste mensen kom je altijd tot een goed advies. Maar wie de wereld echt wil veranderen en daarmee een klimaatcatastrofe voorkomen, die wordt geadviseerd zich met de Rode Morgen in te zetten in de strijd voor het echte socialisme.

21 september 2017 Geen argument loonverschil
De Europese vakbondsfederatie ETUC heeft een precieze vergelijking gemaakt van de lonen die in de verschillende EU-landen betaald worden. Daaruit blijkt een heel groot verschil tussen de lonen in Oost- en Midden-Europa en die in het Westen (zoals Nederland en Duitsland) - ook als je rekening houdt met het verschil in de kosten van levensonderhoud en eventueel in productiviteit.
Tussen de maandlonen voor hetzelfde werk in Litouwen en Nederland zit een verschil van € 313 en tussen die in RoemeniŽ en Nederland zelfs van € 944. Als je rekening houdt met leeftijd, opleiding en ervaring, worden de verschillen groter: respectievelijk € 469 en € 1058. De ETUC eist: gelijk loon voor gelijk werk!

21 september 2017 Hof akkoord met arbitrage
Arbitrageclausules in oude handelsverdragen zijn geldig en niet in strijd met Europese regelgeving. Dat zegt de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in een rechtszaak van de Slowaakse regering tegen het Nederlandse verzekeringsconcern Achmea. Het hof neemt het oordeel van de advocaat-generaal meestal over.
Het Nederlandse verzekeringsconcern Achmea zette in 2005 een zorgverzekeringsbedrijf op in Slowakije. Na een wisseling van de regering werd de wet in 2007 veranderd en werden zorgverzekeraars verplicht hun winst opnieuw in de zorg te investeren, in plaats van die te incasseren.
Achmea beriep zich op de investeringsbescherming van het vrijhandelsverdrag dat Nederland in de jaren negentig met (toen nog) geheel Tsjechoslowakije sloot. Dat voorzag in een particuliere arbitragecommissie en die veroordeelde Slowakije tot een schadevergoeding aan Achmea van ruim € 22 miljoen, intussen met rente gestegen tot bijna € 30 miljoen.
Slowakije stapte naar de rechter Het land stelde dat het vrijhandelsverdrag niet meer gold, omdat Slowakije sinds 2004 net als Nederland lid is van de EU. De advocaat-generaal vindt van wel, omdat vrijhandelsverdragen ‘bredere bescherming’ geven - namelijk aan bedrijven. Dat vindt hij belangrijker dan het recht van een land om zijn eigen wetgeving te bepalen.

21 september 2017 Vervuiling Maas bedreigt drinkwater
Niet alleen chemisch bedrijf Chemours loost in de rivieren waaruit drinkwater voor  Dordrecht, Rotterdam en omgeving wordt gehaald. Drinkwaterbedrijf Evides waarschuwt dat het water van de Maas steeds meer vervuild wordt door industriŽle chemicaliŽn en afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen en resten van geneesmiddelen.
Evides zuivert dit water - eerst in spaarbekkens in de Biesbosch en later in een zuiveringsstation - maar het Maaswater is regelmatig zo vervuild dat het waterleidingbedrijf er niets mee kan beginnen. Vorig jaar kon het 47 dagen geen water innemen, in 2015 waren dat 57 dagen.

20 september 2017 NL tekent kernwapenverbod niet
Door 122 landen wordt een VN-verdrag met een verbod op kernwapens ondertekend - maar niet door de landen die zelf kernwapens bezitten. Ook Nederland tekent niet, net zoals BelgiŽ. De regering gebruikt smoesjes: ‘je moest door verder onderhandelen ook de VS, Rusland, China mee zien te krijgen’, maar in feite is het een verdediging van bondgenoot Amerika. Dat blijkt ook hieruit dat de regering weigert te voorkomen, dat bij Urenco in Almelo geproduceerd uranium gebruikt wordt voor de productie van tritium voor Amerikaanse kernwapens - in strijd met afspraken (Verdrag van Washington) die Nederland hierover heeft gemaakt. De Nederlandse regering zegt: dat verrijkt uranium wordt geleverd aan Amerikaanse centrales voor kernenergie. Maar iedereen weet dat die kerncentrales verplicht zijn daarmee tritium te produceren voor Amerikaanse kernwapens.
Kamerleden die hierover vragen stellen worden met een kluitje in het riet gestuurd. Onderzoekscentrum kernenergie LAKA vroeg om toegang tot overheidspapieren, maar die werden geheim verklaard. LAKA gaat nu in beroep.

20 september 2017 Geknoei met gif
Chemisch bedrijf Aluchemie, dat koolstofblokken voor de productie van aluminium maakt, stootte in 2012 en 2013 te veel giftige stoffen uit zoals zwaveldioxide en waterstoffluoride uit. Het ligt dichtbij de woonwijken van Spijkenisse. DCMR (de milieudienst van Rijnmond) sprak het bedrijf erop aan en dreigde met een dwangsom.
Aluchemie bleef te veel uitstoten en kwam voor een rechter te staan. Het Openbaar Ministerie eiste een boete van een miljoen euro , maar de rechter maakte daar € 150.000 van - omdat DCMR steeds begrip had getoond voor Aluchemie en mee leek te helpen met het zoeken naar een oplossing.
Die ‘oplossing’ is dan uiteindelijk gevonden: Aluchemie spuit nu meer gifstoffen over de woonwijken dan in 2012 en 2013 - zonder dat DCMR er iets aan kan doen. Iemand heeft namelijk een EU-regel gevonden die bedrijven te veel gif laat uitstoten als het ‘technisch niet mogelijk’ is (lees: te duur) om dit te voorkomen.
En dus krijgen de inwoners van Spijkenisse nu meer gif te verwerken dan een paar jaar geleden.

19 september 2017 Kruimels op Prinsjesdag
In goed overleg tussen VVD, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie is besloten de gewone mensen kruimels te beloven. Met een economische groei van 3,3% en een begrotingsoverschot van 0,8% gaan volgens de rekenmeesters van de regering de koopkracht van de gemiddelde Nederlander er volgend jaar 0,6% op vooruit.
Laten we even aannemen dat ze goed gerekend hebben. Want achter die uitkomsten zit een kluwen van maatregelen - zoals stijgende zorgpremies en verhoging van zorgtoeslag, een kleine verlaging van de algemene heffingskorting en een verhoging van de belastingpercentages voor de tweede en derde schijf.
Maar dit royale percentage koopkrachtverbetering geldt niet voor iedereen: zo is het voor uitkeringstrekkers gemiddeld 0,3%. Voor gepensioneerden 0,6% (maar wie een hoger aanvullend pensioen heeft gaat er op achteruit). Evenals overigens de mensen die geen volledige AOW hebben en daarom door de Sociale Dienst een aanvulling krijgen.
Wie werk heeft zou er gemiddeld 0,7% op vooruit gaan, maar voor iemand met minder dan 175% van het minimumloon is dit 0,6% en voor mensen met een inkomen van meer dan € 100.000 is dit 1%.
13% van de werkenden, 22% van de uitkeringsgerechtigden en 24% van de gepensioneerden zal er volgens de officiŽle cijfers helemaal niet op vooruitgaan - of zelfs achteruit.
Budgetvoorlichter NIBUD waarschuwt de mensen ten overvloede zich niet rijk te rekenen: zo zal een alleenstaande met bijstand volgend jaar € 3,- per maand extra te besteden hebben en een alleenstaande werkende met € 30.000 bruto het grandiose bedrag van € 4,-.
Intussen gaat de regering wel de energiebelasting verhogen, evenals de ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE) op die belasting. Het grootste deel hiervan komt ten laste van de huishoudens. Alleen al de ODE-verhoging kost een gemiddeld huishouden volgend jaar € 40,- extra.
Even krenterig is de begroting voor onderwijs: € 270 miljoen voor hogere lonen en minder stress in het basisonderwijs, terwijl € 1,4 miljard wordt geŽist. De leraren hebben meteen laten weten niet af te wachten of er later misschien wat meer komt, maar op 5 oktober te gaan staken.
De zorg is een verhaal apart. Dankzij vele en grote acties was de regering gedwongen hogere kwaliteitseisen te stellen aan de zorgverlening, met de verplichting daar dan ook voldoende geld voor ter beschikking te stellen. Daarom gaat er volgend jaar 435 miljoen extra naar de verpleeghuiszorg, een bedrag dat de komende jaren moet oplopen tot 2,1 miljard. Maar onder leiding van minister Dijsselbloem (PvdA) wordt de afspraak om voldoende geld voor zorgkwaliteit te leveren nu weer ter discussie gesteld.
Voor de politie en de geheime diensten komt € 116 miljoen extra beschikbaar. Misschien is de regering bang dat niet iedereen tevreden is met deze vooruitzichten?
We moeten op de nieuwe regering wachten – de huidige kan geen grote maatregelen nemen – zo luidt het excuus. Maar demissionair of niet, dit belemmert de huidige regering niet om € 2,5 miljard vrij te maken om bedrijven te helpen bij hun investeringen.

19 september 2017 40 miljoen leven als slaaf
Dit blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties. Het gaat waarschijnlijk om meer dan 40 miljoen mensen, zegt de VN, want als vorm van verborgen criminaliteit is het moeilijk te meten. Het gaat hier onder andere om schuldslaven (die worden verplicht jarenlang gratis voor iemand te werken om een schuld af te betalen) en om slachtoffers van mensenhandel. Het gaat ook om vrouwen (soms ook mannen) die gedwongen uitgehuwelijkt worden op minderjarige leeftijd.

18 september 2017 Arbeidsvoorwaardenbeleid FNV
Het ledenparlement van de FNV keurt een conceptbeleidsplan voor de CAO-onderhandelingen goed, dat op 1 december in moet gaan. Een looneis van 3,5% met een vloer van € 1000 per jaar is hoger dan de FNV-leiding lang heeft geŽist. Maar die looneis wordt alleen gehaald als er vakbondsmacht wordt ontplooid – en dat wordt steevast nagelaten. De looneis blijft dus een mooi vergezicht, tenzij de vakbondsleden en hun collega’s er serieus werk van maken!
Dat de FNV-leiding vast stelt dat de steeds groter wordende inzet van uitzendkrachten en tijdelijke contracten de lonen naar beneden drukt, is een feit dat ieder vakbondslid uit eigen ervaring kan staven. De noodzaak voor ouderen om eerder te stoppen met werken en dat jongeren een volwaardige baan moeten hebben - dat zal door geen vakbondslid bestreden worden.
Maar duidelijk eisen, zoals een verbod op tijdelijke contracten en uitzendwerk en pensionering op 60-jarige leeftijd worden niet gesteld. Vakbondsleden zullen zelf die strijd moeten organiseren, want zij zijn als enigen in staat om door zelf georganiseerde acties werkelijke verbeteringen af te dwingen.

18 september 2017 Agrarische volksgezondheid
De economische belangen van de agrarische sector zijn belangrijker dan de gezondheid van de gewone mensen. Dit blijkt uit een onderzoek van wetenschapper Haalboom, die daarop deze week in Utrecht promoveert. Ongeveer 60% van de bestaande infectieziekten bij mensen en 70% van de nieuwe is afkomstig van dieren. Beruchte voorbeelden zijn rundertuberculose, influenza (griep), salmonella, BSE (gekkekoeienziekte) en Q-koorts.
Haalboom toont aan hoe de agrarische lobby - vooral vertegenwoordigd door CDA en VVD - steeds weer zijn belangen door weet te zetten, ook al leidde dat tot dodelijke ziektes onder de bevolking. Vooral de export speelt hierbij de hoofdrol. Dat blijkt ook uit het feit dat het schandaal rond de Q-koorts jarenlang glashard werd ontkend. Mensen in Noord-Brabant werden ziek van geitenfokkerijen.

18 september 2017 Militairen voor politiewerk
Vroeg de politie in 2009 wel 71 keer om hulp van militairen, in 2015 was dat 219 keer. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Bervoet. Het rapport onderstreept dat de politie vooral een beroep doet op de specialistische kennis van militairen bij zoekacties naar personen, maar ook naar drugs en wapens.
Militairen worden ook ingezet bij ander politiewerk, zoals bij arrestaties van gevaarlijk geachte verdachten en zelfs in burger in volkswijken om – net als bijvoorbeeld in Uruzgan – te proberen de ‘hearts and minds’ van de bewoners te winnen. Zij patrouilleren met (ongelade?) wapens door de steden, om de bevolking te laten wennen.
Het rapport (in opdracht van de politieacademie gemaakt) stelt overigens dat het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheid aan het verdwijnen is. Met andere woorden: de regering beschouwt de eigen bevolking als de vijand.

17 september 2017 Oktoberrevolutie herdacht in Amsterdam
In het kader van het ICOR-campagnejaar wordt na Eindhoven en Rotterdam in Amsterdam op een zondag door een zeventig bezoekers stil gestaan bij de betekenis van de Oktoberrevolutie van 1917 voor de strijd nu. Na toespraken namens de Rode Morgen was er een videopresentatie over de rol van vrouwen in de revolutie.
Gezongen en muziek gemaakt werd er in Amsterdam ook. Buurtzanger Chris brengt met gitaar strijd- en volksliedjes ten gehore - afgesloten met ‘Hasta siempre Comandante’  (over Che Guevara). Rotterdams Rood verbindt met een aantal liederen de revolutie van 1917 met het heden. Het programma werd afgesloten door het internationaal koor Venroz, dat mooie internationale liederen zong – waaronder een Russisch.
Vrijwilligers hadden gezorgd voor een lekkere maaltijd. Velen bekeken de tentoonstelling in de zaal over de Oktoberrevolutie. Voor het werk van de Rode Morgen en ICOR werden geld opgehaald.

17 september 2017 Fascisten Enschede beschermd
Zo’n 150 Nederlandse, Duitse en andere Europese fascisten en extreem-rechtsen - zoals Pegida, NVU en ‘Hooligans gegen Salafismus’ -  demonstreren in Enschede. Ze noemden hun samenwerking 'Fortress Europa'. De politie helpt te voorkomen dat antifascisten hen blokkeren, maar door de aankondiging van antifascistische tegenacties en de blokkades van antifascisten werd de nazi-demonstratie ingekort. De politie arresteert 31 linkse demonstranten.

16 september 2017 BelgiŽ: PKK niet terroristisch
In een rechtszaak in BelgiŽ tegen 36 Koerdische politici verklaart het Belgische gerechtshof dat de Koerdische Arbeiderspartij geen terroristische organisatie is. Het gerechtshof stelt dat er in Turkije sprake is van een gewapend conflict, waarbij de PKK een van de strijdende partijen is - die opkomt voor de rechten van de Koerden. De rechters bestrijden dat de PKK de bevolking zou terroriseren.
Deze uitspraak van het gerechtshof ondergraaft de plaatsing van de PKK op de zogenaamde terroristenlijst van de EU en de verboden en vervolging door de Europese lidstaten als gevolg daarvan - vooral op verzoek van het Erdogan-regime. De Nederlandse regering moet de PKK van de terrorismelijst halen!

16 september 2017 ‘Industrie vindt beperken CO2 te duur’
Blijft het terugdringen van de uitstoot van CO2 in heel Nederland ver achter - bij de 100 bedrijven die in Nederland het meest uitstoten is dit nog meer het geval. Hun uitstoot is sinds 2005 slechts 4% minder geworden. Deze bedrijven - zoals raffinaderijen, staalfabrieken, energiecentrales, een paar kassenbedrijven en glasfabrieken doen mee aan het systeem van emissierechten. In een convenant met de regering hebben zij verplicht de uitstoot via investeringen terug te dringen als ze die investering in vijf jaar kunnen terugverdienen. Dat is op zich niet snel het geval, omdat ze de emissierechten voor het broeikasgas in grote hoeveelheden gratis krijgen, maar volgens hoogleraar energiesystemen Blok doen de meeste bedrijven pas zo een investering als ze die in twee jaar terugverdienen. En anders moet het maar wachten totdat ze toch om economische reden een nieuwe installatie willen bouwen.

15 september 2017 Autowerkers Gent tegen opjagen
De productiebanden bij de Volvofabriek in Gent (BelgiŽ) staan stil. Collega’s aan het eind van de band maakten een protestwandeling door de afdeling en na enige tijd staat de hele productie stil. De reden is dat het toch hoge productietempo verder wordt opgeschroefd en verdere verhoging is aangekondigd. Dit maakt het werk niet alleen slopend, maar vergroot ook het risico op ongelukken - temeer omdat het om een nieuw model gaat en mensen ook vaak weer op een andere plek worden ingezet, zodat ze weinig routine hebben.
Moest er tot nu toe iedere 73 seconden een auto van de lijn komen, dat moest nu naar 71 seconden en wat later naar 67. Als gevolg daarvan zouden nu 50 en uiteindelijk 250 uitzendkrachten weggestuurd worden. Dat zou ook de kans op verplicht overwerk vergroten, dankzij een maatregel van de rechtse Belgische regering.
De leiding van de vakbonden gaat onderhandelen met de directie, die de versnelling van de band voorlopig terugneemt en belooft dat er 80 uitzendkrachten bij komen. Maar in een ledenvergadering wijst een meerderheid van 58% van de werkers dit als onvoldoende af. Het productietempo en de flexibiliteit zijn te hoog. Zij stemmen voor staken. Minder dan de tweederde vereist voor een totale staking, maar in de praktijk werd er de volgende dag ook niet geproduceerd.

15 september 2017 Revolutionaire solidariteit
In een rechtbank in MŁnchen (Duitsland) wordt een proces gevoerd tegen tien leden van ATIF (Federatie van arbeiders en arbeidsters uit Turkije in Duitsland), die meer dan twee jaar gevangen zitten. Zij worden vervolgd, niet omdat zij in Duitsland iets verkeerds gedaan zouden hebben, maar omdat zij lid zouden zijn van Turkse revolutionaire partijen. En dat is volgens de Duitse autoriteiten in strijd met de wetsartikelen die over het verbod van lidmaatschap en ondersteuning van terroristische organisaties gaan.
Het hele proces maakt niet alleen de indruk vooral een dienst aan de fascistische Turkse Erdogan-regering te zijn, maar is ook een proces tegen de communistische vrijheidsideologie. Daarom zitten er tijdens procesdagen steeds sympathisanten op de tribune om hen een hart onder de riem te steken en worden er protestmanifestaties op straat bij de rechtbank gehouden. Twee van de 'verdachten’ zijn door de Internationalistiche Liste/MLPD kandidaat gesteld voor de Duitse parlementsverkiezingen eind september.
Op de procesdag van 15 september begonnen de sympathisanten op de tribune, terwijl de ‚verdachten’ werden binnengebracht, de Internationale te neuriŽn en steeds harder, om de laatste regel – in het Duits: “de Internationale bevecht het mensenrecht” – voluit te zingen. Revolutie is geen misdaad, maar de weg naar een toekomst voor alle werkende mensen.

14 september 2017 Philips bepaalt beleid
‘Zonder Philips niet aan begonnen’ - dat zei ex-minister van Milieu Cramer (PvdA) over de wet van 2009, die die de verkoop van gloeilampen verbiedt. Ze belde eerst Philips, voor ze met het schrijven van de wet begon. Dit blijkt uit het TV-programma Haagse Lobby. Cramer had bij Philips gewerkt en wist daar de weg - en omgekeerd ook. Philips heeft in andere landen veel gloeilampfabrieken en blijft die verkopen, maar produceerde ook spaarlampen en die liepen niet zo goed wegens de hoge prijs.
De programmamakers kwamen meer een-tweetjes tussen politiek en bedrijven tegen. Zo kwam het gedeeltelijk sluiten van de kolencentrales tot stand – niet alleen omdat de milieubeweging tegen is - maar omdat Shell geen kolen levert, maar olie en gas. Bovendien worden de kosten van de sluiting van de kolencentrales, via verschuivingen in de belastingen, op het bordje van de gewone mensen gelegd.

14 september 2017 Journalist gearresteerd
Bij een actie in Limburg tegen de geluidsoverlast van AWACS-vliegtuigen van de NAVO-basis Geilenkirchen legde fotograaf Keulen (freelancer voor NRC) vast hoe een Amerikaanse militair hard inslaat op een 60-jarige Limburgse actievoerder. Keulen wordt gevraagd op het politiebureau een getuigenverklaring af te leggen. Daar aangekomen willen politie en marechaussee vooral zijn foto’s. Als Keulen weigert wordt hij gevangen gezet en wist de politie zijn foto’s - alleen niet grondig genoeg.
Intussen verspreidt de NAVO-basis via Twitter het bericht dat de activist de Amerikaanse militair aangevallen zou hebben. Keulen en de krant brengen de arrestatie in het nieuws en uiteindelijk moet de politie toegeven dat ze haar boekje te buiten is gegaan. Ze had om de foto’s op te eisen eerst toestemming van een rechter-commissaris moeten vragen. Om de NAVO ter wille te zijn worden de eigen wetsregels met voeten getreden. Als er teveel ophef komt, dan zeg je ‘sorry’.

13 september 2017 Fietskoeriers tegen Deliveroo
In een paar dagen tijd hebben 150 fietskoeriers zich aangesloten bij de ‘Riders’ Union’, opgericht als reactie op het plan van maaltijdbezorgdienst Deliveroo om de bezorgers voortaan als zzp’ers te laten werken. Zogenaamd omdat ze dan meer geld over zouden houden, maar in feite omdat ze dan voor Deliveroo veel goedkoper worden - omdat ze dan niet meer voor werkloosheid, ziekte en pensioen verzekerd zijn.
Tot nu toe zijn de meeste leden van Riders' Union werkzaam bij Deliveroo, maar bij veel andere bezorgdiensten werken bezorgers ook als zzp’er. Daarom willen zij een CAO voor de bezorgdiensten. Ze worden gesteund door vakbond FNV, die vindt dat de bezorgers goed in de CAO voor het beroepsgoederenvervoer zouden passen.

13 september 2017 Turkije arresteert chatters
Een groot deel van de 215.000 Turken die een chatprogramma met de naam ByLock gebruikten zijn gearresteerd. Ze zouden vanwege het gebruik aanhangers van de moslimgeestelijke GŁlen zijn. De vroegere bondgenoot van de Turkse president Erdogan wordt door hem nu als aanstichter van de mislukte staatsgreep vorig jaar afgeschilderd.
Uit onderzoek van softwarebeveiligingsbedrijf Fox-IT blijkt dat de Turkse geheime dienst MIT de op de chatsite gevonden informatie manipuleerde om mensen schuldig te laten lijken. Fox-IT deed dit onderzoek in opdracht van Turkse advocaten van de beschuldigden.

12 september 2017 Ongelijk verdeeld
De 106.200 Nederlandse huishoudens (1,4% van de bevolking) die in 2015 meer dan ťťn miljoen euro hebben, bezitten samen € 309 miljard - dat is 44% van alle vermogens, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2007 (voor de economische crisis) waren er in dit land zo’n 80.000 miljonairs met samen € 231 miljard.
Bij de vaststelling van het vermogen telde het CBS de waarde van het eigen huis en de eventuele hypotheek daarop niet mee. Onder de miljonairs zouden relatief veel boeren te zijn, maar dat betreft dan de waarde van hun land, veestapel en opstallen - die zeker niet altijd een riant inkomen opleveren.
Verreweg de meeste miljonairs zijn ondernemer of zijn dat geweest. Gemiddeld bezaten de miljonairs 2,9 miljoen tegenover een gemiddeld bezit van € 53.000 voor de niet-miljonairshuishoudens. Onder de miljonairs zijn ook grote verschillen: 3% van de miljonairs heeft meer dan € 10 miljoen - Randstad-oprichter Goldschmeding bijvoorbeeld vier miljard euro.

12 september 2017 Referendum over sleepwet
Amnesty International heeft zich achter de aanvraag voor een raadgevend referendum gesteld over een wet die de staat in staat stelt telefoon- en internetverkeer van iedereen te controleren - ook als hij of zij nergens van wordt verdacht. Als functionarissen bijvoorbeeld denken dat in een bepaalde wijk terroristen wonen, dan kunnen zij de contactgegevens en het klikgedrag van alle wijkbewoners opvragen om te zien of in dit ‘sleepnet’ een terrorist zit. Die wet is in beide kamers aangenomen, maar moet - als vůůr 16 oktober de aanvraag van het referendum met 300.000 handtekeningen wordt ondersteund - opnieuw besproken worden in het parlement. Hoewel het referendum op zich de wet niet kan voorkomen, zit de staat er blijkbaar wel mee in de maag. Zo heeft de kiesraad aangifte gedaan van een strafbaar feit tegen vier personen van de 17.000 die per ongeluk tweemaal getekend hadden voor de mogelijkheid om het referendum aan te vragen.

12 september 2017 Verzet in Frankrijk
Zo’n half miljoen mensen demonstreren in Frankrijk tegen de anti-arbeiderswetten van de regering-Macron. Die wil ze op 22 september van kracht laten worden. Er wordt ook op grote schaal gestaakt. Nederlanders die naar of over Frankrijk willen vliegen merken dat aan een fikse vertraging.
Het aantal is veel hoger dan de regering en de rechtse media hadden voorspeld. In de wetten waarover later deze maand in het Franse parlement wordt gestemd, wordt onder andere het ontslaan van werkers goedkoper en daarmee gemakkelijker gemaakt en aan bedrijven de mogelijkheid geboden om de sector-CAO te ontduiken door per bedrijf afspraken met het personeel te maken. Een poging om de collectieve macht van vakbondsleden te ondermijnen.
De vorige president Hollande was ook met dit soort wetgeving gekomen, maar stuitte op een muur van verzet. Macron, die voor de presidentsverkiezingen eerder dit jaar campagne voerde met het verhaal dat hij het anders aan zou pakken dan de oude garde, wist met een paar kleine toegevingen de rechtse vakbondsleiding van CFDT en de leiding van de als wat linkser bekend staande Force OuvriŤre (FO) over te halen het verzet tegen de wetgeving te staken. Dat belemmerde leden van FO (en zelfs hele afdelingen) niet om dinsdag met de demonstraties mee te doen - samen met de vakbonden CGT, Solidaires, FSU en de studentenbeweging UNEF.
Veel Fransen hebben allang gemerkt dat Macron geen haar beter is dan zijn voorgangers. Zijn populariteit is dan ook sterk gedaald. Met zijn uitspraak dat hij zich bij het doorvoeren van zijn arbeidswetgeving niet door nietsnutten en extremisten zou laten weerhouden, maakte hij zich ook niet populairder. Tijdens de demonstraties werd daar op spandoeken en borden ook spottend naar verwezen.
Voor volgende week zijn nieuwe demonstraties aangekondigd: van de vakbonden op de 21ste en een van linkse partijen op de 23ste. Opvallend is de manier waarop Nederlandse media als nu.nl en het Financieele Dagblad zowel voor als na dinsdag denigrerend over de Franse vakbondsstrijd schrijven. Blijkbaar zijn deze rechtse media  bang dat de Nederlandse werkers het voorbeeld van hun Franse collega’s volgen.

12 september 2017 Australische havenwerkers vragen solidariteit
Havenwerkers bij de terminal van Qube in het Australische Newcastle gaan opnieuw in staking, zoals zij dit vorige maand ook deden. Als er geen vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen duurt de staking tot het einde van de week. Na de staking in augustus en verdere acties heeft het havenbedrijf zijn eis van een loonsverlaging van ruim 10% wel ingetrokken en uiteindelijk beperkt tot een loonbevriezing voor twee jaar, maar ook daar gaan de collega’s niet mee akkoord.
Zij willen net als hun collega’s bij de 16 andere terminals van Qube in AustraliŽ een loonsverhoging. De bewering van de directie dat een loonsverlaging hier nodig zou zijn wegens de concurrentie doen ze af als onzin. De collega’s vragen om steunbetuigingen, ook van collega’s buiten AustraliŽ.

11 september 2012 Gigawinsten farmaceutische industrie
Farmaceutische bedrijven krijgen van het geld dat zij in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen steken een veelvoud terug. Dat blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse wetenschappers naar kankermedicijnen, dat in een vaktijdschrift (JAMA Internal Medicine) wordt gepubliceerd. Onderzoek naar en ontwikkeling van een medicijn kost gemiddeld € 540 miljoen. Van de gemiddelde kosten van onderzoek krijgen de concerns bij de verkoop van het medicijn in een paar jaar tot het tienvoudige terug. Een winstmarge die in geen enkele andere sector van de economie gehaald wordt. De wetenschappers hielden hierbij ook rekening met de kosten van onderzoek dat uiteindelijk geen bruikbaar medicijn oplevert.

10 september 2017 Protest tegen ‘antiterreurwet’
In Parijs en verschillende andere Franse steden wordt gedemonstreerd tegen een antidemocratische wet van de regering-Macron. Na de terroristische aanslag in Parijs (bijna twee jaar geleden) hebben zowel de vorige president Hollande als de huidige Macron de noodtoestand steeds verlengd, waaronder democratische rechten en vrijheden beperkt worden. Macron zeg nu de noodtoestand op te heffen, als er een wet wordt aangenomen die de politie altijd de mogelijkheid geeft om mensen een gebiedsverbod op te leggen en mensen langere tijd vast te zetten zonder tussenkomst van een rechter. Dit betekent een ‘permanente noodtoestand’, staat op spandoeken en borden. Tot de demonstratie is opgeroepen zowel door organisaties van rechters en advocaten als door verschillende vakbonden. Deze vrezen, dat Macron de wet zal gebruiken om hun protest tegen zijn anti-arbeiderswetgeving te beperken.

9 september 2017 Zware orkanen
Orkanen komen elk jaar voor in het Caribisch gebied, maar de orkaan Irma is wel een van de zwaarste ooit gemeten. Dat drie orkanen (Irma, Josť en Katia) zich zo kort na elkaar ontwikkelen komt ook niet veel voor. De klimaatverandering die voor warmer zeewater zorgt heeft daar veel mee te maken.
Het eiland Sint Maarten wordt zwaar door Irma getroffen, zowel het Franse deel als het deel dat als autonoom land tot het koninkrijk der Nederlanden behoort. Gelukkig vallen er weinig doden, maar de hele infrastructuur is kapot en de mensen maken zich vooral zorgen over gebrek aan voedsel en drinkwater. Den Nederlandse regering stuurt echter eerst militairen en politieagenten ‘om plunderingen te bestrijden’. Voedsel en drinkwater heeft voor de mensen uiteraard een veel hogere prioriteit. Een groot deel van die ‘plunderaars’ is vooral op zoek naar eerste levensbehoeften.
En dat was verstandig, want drie dagen na de ramp moet de bevolking het doen met de belofte van Rutte ‘in zo kort mogelijke tijd’ voedsel, water en medicijnen op het eiland te krijgen.

7 september 2017 Luchtkwaliteit moet beter
De rechtbank in Den Haag heeft de Nederlandse staat opgedragen snel alle mogelijke maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in het land aan de Europese normen te laten voldoen. Binnen twee weken moet de regering een plan presenteren hoe zij dit gaat aanpakken. Milieudefensie had in een kort geding om een uitspraak van de rechtbank  gevraagd.
Nederland voldoet al jaren niet aan de minimale Europese regels. Zo wordt op elf van de 58 meetpunten die Milieudefensie heeft ingesteld de Europese norm voor uitstoot van het kankerverwekkende stikstofdioxide overschreden. Ook is op veel plaatsen veel te veel fijnstof in de lucht. Een miljoen Nederlanders hebben een longziekte en volgens berekeningen leven Nederlanders gemiddeld 13 maanden korter door de slechte luchtkwaliteit.
Milieudefensie had een jaar geleden een zaak aangespannen tegen de regering, maar die bleef maar op de plank liggen. Daarom heeft ze nu, met behulp van donaties, een spoedprocedure aangespannen. De regering zegt dat ze het vonnis van de rechtbank zal uitvoeren. Maar deze week zagen we nog hoe de regering, bij het uitvoeren van het rechterlijk bevel de CO2-uitstoot met 25% terug te brengen, grenzeloos achterblijft.
Bovendien zijn de Europese normen voor gezonde lucht een stuk ruimer dan die van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en dus lang niet genoeg om de gezondheid van de mensen te beschermen. Daarover heeft Milieudefensie een bodemprocedure aangespannen, die in november dient.

7 september 2017 Protest tegen hindoefundamentalisme
Duizenden mensen gaan de straat op in Bangalore (Zuid- India) uit woede over de moord op de journaliste Gauri Lankesh - voor haar huis door een gehelmde motorrijder.
Lankesh was bekend om haar kritisch onderzoek naar en berichtgeving over de fascistische hindoe fundamentalistische regering, die sinds het aan de macht komen van de Indiase premier Modi steeds brutaler wordt en vooral moslims aanvalt. Modi was tussen 2001 en 2014 premier in de Indiase deelstaat Gujarat. In 2002 vermoorden hindoefundamentalisten daar duizend moslims.

6 september 2017 Het goede voorbeeld
Leraren in het basisonderwijs laten zich niet afschepen met een belofte ‘dat er uit de formatiebesprekingen wel een extra bedrag(je) voor het onderwijs zal komen’. Zij roepen op tot een landelijke staking van een hele dag op 5 oktober. Zij eisen dat er € 900 miljoen extra wordt uitgetrokken om hun salarissen op te trekken tot het niveau van hun collega’s in het middelbaar onderwijs en nog eens € 500 miljoen voor het aanstellen van onderwijsassistenten en andere maatregelen - om de veel te grote werkdruk te verminderen. Leraren en hun sympathisanten worden opgeroepen om op 5 oktober naar de manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag te komen.

6 september 2017 Ongezonde maatschappij ongezonde mensen
Een derde van de mensen met een bijstandsuitkering heeft psychische zorg nodig, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deskundigen zijn niet verrast: wie langere tijd psychische problemen heeft raakt vaak zijn of haar werk kwijt. Wie langer werkloos is raakt vaak sociaal geÔsoleerd of wordt anders wel gek van de bureaucratie en de pesterijen van uitkeringsinstanties - die vaak maar ťťn doel hebben: iemand zo snel mogelijk aan het werk krijgen, ook al is het dwangarbeid. Strijd tegen werkdruk en voor arbeidstijdverkorting met behoud van loon zijn daarom ook nodig voor de gezondheid van ons allemaal.

5 september 2017 Jonge MBO-ers vinden moeilijk werk
In een onderzoek van de universiteit van Maastricht blijkt dat veel jongeren met een MBO-diploma niet gemakkelijk aan werk komen. Ze hebben wel vaker een baan dan iemand zonder diploma, maar regelmatig een van minder uren dan zij willen en nodig hebben om van te kunnen leven. Mensen met een MBO-diploma in de techniek vinden wel vaak een volle baan.
Uit een ander recent onderzoek bleek dat HBO-ers regelmatig worden aangenomen voor functies waarvoor een MBO-diploma voldoende is. Uit het onderzoek van Maastricht blijkt weer dat als bedrijven kunnen kiezen zij iemand met een MBO-diploma aannemen voor een functie waarvoor dat niet noodzakelijk is.

5 september 2017 Concentratiekampen voor vluchtelingen
In TV-programma Nieuwsuur is te zien hoe EU-staat ItaliŽ een deal maakt met een van de gewapende milities uit LibiŽ. Die krijgt geld van ItaliŽ om te voorkomen dat vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken. Ze worden in kampen opgesloten. Over deze kampen zijn onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat ze veel weg hebben van concentratiekampen - met praktijken als martelingen, aanrandingen en dwangarbeid. De militie wordt beheerst door de familie Al-Dabashi, waarvan twee broers ook veel geld verdienen met het smokkelen van migranten. Het lijdt geen twijfel dat deze deal ook met de andere EU-landen - waaronder Nederland - besproken is.

4 september 2017 Vakbondsmacht opbouwen
Komt er een eind aan die steeds toenemende flexibilisering, wordt die teruggedrongen of heeft straks niemand meer enige zekerheid over baan, loon, of werktijden? Wat gebeurt er met de pensioenen? Hebben ook de werkenden van nu enige zekerheid over het pensioen dat ze later zullen krijgen en zal dat genoeg zijn om van te leven?
Nadat het polderoverleg over deze kwesties is mislukt, hoor je van diverse kanten: ‘Nu moet de regering het maar oplossen, knopen doorhakken’. Met als ondertoon: als de vakbondstop zich niet meegaand genoeg opstelt, zal de rechtse regering zijn plicht wel doen.
Maar vakbonden hoeven zich daar helemaal niet bij neer te leggen. Zij kunnen werkelijke vakbondsmacht opbouwen om de strijd voor vaste banen en een goed pensioen voor iedereen met succes te voeren. Dan moeten er zoals in 2004 acties, stakingen en grote demonstraties worden georganiseerd, die de grote concerns en hun regering treffen. En anders dan in 2004 moet die strijd dan niet met een slap compromis worden beŽindigd. Daarvoor moet niet worden gepolderd, maar moet het echte vakbondswerk van onderop ter hand worden genomen. Het is tijd daarover met de collega’s de discussie aan te gaan.

4 sept. 2017 Imperialistische missies prioriteit
De beslissing over een – veel te laag – bedrag voor de lerarensalarissen moest wachten op een nieuw regering, maar de vijf imperialistische militaire missies in Afghanistan, Irak, Litouwen, Mali en de Hoorn van Afrika worden door de aftredende regering verlengd met volle instemming van de formerende partijen. Onderwijzers kunnen wachten, maar de belangen van de Nederlandse grote concerns niet - is hun parool.

4 september 2017 Meer broeikasgas
De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland vorig jaar met 1% gestegen. 197 miljard kilo CO2–equivalenten droeg Nederland bij aan de opwarming van de aarde. (Andere broeikasgassen dan koolstofdioxide (CO2) - zoals het veel sterkere methaan - worden naar het effect van een kilo CO2 omgerekend.) Daarmee is de uitstoot maar 11% lager dan zij in 1990 was. De eerste zes maanden van dit jaar laten weinig verbetering zien. Zonder drastische maatregelen zoals het sluiten van alle kolencentrales zal het zelfs nooit lukken om in 2020 25% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, zoals de rechtbank op aanvraag van milieuorganisatie Urgenda heeft bepaald. Maar minister Kamp blijft gewoon volhouden dat het de goede kant opgaat.

3 september 2017 Verzet tegen individualisering pensioen
Vakbondsleden georganiseerd bij FNV Senioren (regio Zuidwest), zijn een campagne begonnen: “Handen af van ons pensioen. Zeggenschap over onze eigen poen”. Zij verzetten zich vooral tegen de plannen (onder andere van de partijen die nu proberen een regering te vormen) om de pensioenen meer te individualiseren, waardoor de onzekerheid over de pensioenuitkering groter wordt.
Dit is te meer belangrijk, omdat veel bedrijven hun verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke pensioenuitkering van hun werkers proberen af te kopen. Bovendien kan in de strijd voor een collectief pensioen meer kracht ontwikkeld worden.
Een ander kritiekpunt is het plan de te betalen pensioenpremie te laten stijgen met de leeftijd. Nu betalen jong en oud dezelfde pensioenpremie. De door jongeren betaalde premie staat langer vast en levert dus meer op. Blijft iemand zijn hele werkzame leven in ťťn pensioenfonds, dan maakt dat niet uit. Dat is tegenwoordig veel minder het geval. Verschil in premieheffing lost geen enkel probleem op.

3 september 2017 Flinke toename bedrijfsongevallen
Vorig jaar vonden 2459 bedrijfsongevallen plaats die bij de inspectiedienst werden gemeld - een stijging van 14% vergeleken met 2015. De afwikkeling van die bedrijfsongevallen kost veel tijd, die de inspecteurs niet aan preventief bezoek aan de bedrijven kunnen besteden. Een bedrijf wordt trouwens gemiddeld maar eens in de 35 jaar preventief bezocht. Net als op de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is op de vroegere Arbeidsinspectie zwaar bezuinigd.

2 september 2017 Afschaffen basisbeurs - meer schuld
Na het afschaffen van de basisbeurs (twee jaar geleden) is het aantal eerste- en tweedejaarsstudenten dat geld leent bij DUO ruim verdubbeld van 30 naar 62% en blijft 56% van deze studenten bij hun ouders wonen tegenover 39% in 2015. Ondanks het feit dat ouders de studenten met meer geld te hulp schoten. Ook de jongeren die ondanks de afschaffing van de basisbeurs toch zijn gaan studeren, worden dus flink geraakt door deze bezuiniging van Rutte II.
In de berichtgeving in de media probeert men dit weg te moffelen achter verhalen over studenten die, omdat de rente op dit moment 0% is, extra lenen om na het afronden van hun studie een startbedrag te hebben. DUO zelf waarschuwt ervoor dat de rente, die eens in de vijf jaar wordt vastgesteld, ook veel hoger kan worden.

2 september 2017 Aboutaleb wil meer invloed bedrijfsleven
De grote concerns lopen voor hun belangen bij burgemeester Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam de deur plat. Aboutaleb verdedigt hun belangen van China tot Saoedi-ArabiŽ. Dat is hem niet genoeg. Hij zegt zich zorgen te maken, dat in de gemeenteraad zo weinig mensen met een managersfunctie uit het bedrijfsleven zitten. Huidige gemeenteraadsleden die in een bedrijf werken, doen dat alleen op ‘uitvoerend niveau’.
Daarom heeft Aboutaleb een plan gemaakt om het financieel voor managers aantrekkelijker te maken om in de gemeenteraad te gaan zitten: het bedrijf zou hen gewoon door moeten betalen als ze gemeenteraadswerk doen en de gemeente zou dan de raadsvergoeding aan het bedrijf overmaken. Zoals bekend tillen managers - ook voor het algemeen belang - nog geen vinger op als ze er niet dik voor worden betaald.

1 sept. 2017 Onveilige chemische fabrieken
In de chemische fabriek van Arkema bij Houston (Texas) vindt door de overstroming de ene na de andere explosie plaats. Daardoor komt uit dat de bescherming tegen overstromingen van chemische fabrieken ook in Nederland niet goed geregeld is. Pas vorig jaar kwamen er richtlijnen voor zogenaamde ‘Bijzondere Risico Bedrijven’ om te inventariseren welke risico’s ze zouden lopen bij een overstroming - en een plan te maken wat te doen om die risico’s te beperken. Volgens directeur Post van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft dat onderzoek zich tot nu toe beperkt tot de risico’s van ieder bedrijf op zich. Maar wat er zou gebeuren als bijvoorbeeld in de Botlek en Europoort een kettingreactie van explosies zou ontstaan, daarnaar moet het onderzoek nog beginnen.

1 sep. 2017 Steeds meer uitzendwerk
Het aantal uitzenduren is in het tweede kwartaal van dit jaar met 4,2% gestegen. Zo een stijging is de laatste tien jaar niet voorgekomen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uren bij kortlopend uitzendwerk stegen met 4,9% - die bij langere contracten zoals detachering en payrolling met 3,5%.
Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief