RM NieuwsOorlogsverklaring Hoekstra
Klimaatbeleid regering gebakken lucht
Studenten in financiŽle problemen
Vrouwen Bangladesh de straat op tegen verkrachting
Vijftig landen willen verbod op kernwapens
Boliviaanse volk bezorgt coupplegers nederlaag
Klimaatbeleid royaal voor financierskapitaal
EU heeft lak aan asielrecht
FNV wil meer geld voor werklozen
Mijnwerkers OekraÔne zes weken in staking
‘Meer dan 100.000 sociale huurwoningen verdwenen’
Strijden voor beschermingsmiddelen
Colombianen staken tegen keiharde mijnbazen
Kapitalisme ondermijnt coronabestrijding
BMW stopt bij Nedcar
Tekort betaalbare woningen vooral jongeren
Regering subsidieert CO2-uitstoot
Nederland geeft ruimte aan corruptie
Actie IndonesiŽ tegen ‘Omnibus-wet’
Virus heeft geen last van regeringsbeleid
Financierskapitaal profiteert van corona
Stop de huisuitzettingen
Griekse neonazi's criminele organisatie
BIK schept geen banen
Snijden in basispakket
VNO-provocatie
Subsidie en ontslag
EU-subsidie voor CO2
Ziekteverzuim zorg hoog


31 oktober 2020 Oorlogsverklaring Hoekstra
De CDA-minister eiste dat de werkers bij KLM - naast duizenden ontslagen - ook nog loon zouden inleveren en dan zou hij het bedrijf met miljarden te hulp komen. Tegen die eis bestaat veel verzet onder de collega’s bij KLM: zij zijn niet verantwoordelijk voor de crisis waarin KLM verkeert en hebben andere zorgen dan de winst of het verlies van de aandeelhouders – hun eigen bestaan en gezin. Nadat de reformistische leiding van de diverse vakbonden door de knieŽn is gegaan en voor een paar jaar geld inlevert, stelt Hoekstra dat dit niet genoeg is. Hij wil de vakbonden verplichten om voor vijf jaar inleveren te tekenen, anders zou KLM de resterende 2,4 miljard niet krijgen en – is de dreiging – failliet gaan.
De collega’s bij KLM bieden grote weerstand tegen deze provocatie van Hoekstra. Het gaat niet alleen om diefstal van hun loon, maar het is ook een regelrechte aanval op de onderhandelingsvrijheid van de vakbonden en tegelijk een aansporing aan die bedrijven, die de komende tijd willen proberen de kosten van de crisis op de werkers af te wentelen. Dat is voor regering en ondernemers het belangrijkste en dat willen ze met deze chantage vooral bereiken – KLM redden gaat echt niet van het aantal jaar loon-inleveren afhangen.

30 oktober 2020 Klimaatbeleid regering gebakken lucht
In de propaganda werd over Rutte-IV gesproken als over ‘de groenste regering ooit’, maar als je kijkt naar wat die gedaan heeft aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, dan blijft dat ver achter bij hun eigen doelstellingen - die op zich al te laag zijn. Volgens de klimaatwet zou de uitstoot van het broeikasgas in 2030 49% lager moeten zijn dan in 1990 en de Nederlandse regering had in de EU zelfs 55% als streefcijfer voorgesteld.
Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet in de nieuwste Klimaat- en Energieverkenning in het huidige tempo een reductie van niet meer dan 34%. Als je tenminste niet op de woorden let, maar kijkt naar wat echt in gang is gezet. Zelfs de Urgenda-eis van 25% reductie dit jaar wordt ondanks de lagere economische activiteiten wegens de coronapandemie waarschijnlijk niet gehaald. Of er moet een grote lockdown komen en een zachte winter. De minister van Milieu (Wiebes - VVD) is waarschijnlijk tevreden dat hij de subsidie voor duurzame energie ook voor de CO2-opslag van Shell en anderen onder de Noordzee heeft opengesteld.
In de media wordt gesproken over een taak voor de volgende regering. Maar echt veranderen gebeurt alleen als de mensen die de toekomst van de wereld belangrijk vinden in actie komen.

27 oktober 2020 Studenten in financiŽle problemen
Na de afschaffing van de basisbeurs zijn studenten veel meer gaan lenen en werden bovendien meer afhankelijk van de opbrengst van bijbanen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden vorig jaar bijna zeven op de tien fulltime studenten in het hoger onderwijs een studielening. Die was gemiddeld 700 euro per maand. Ruim 85 procent van de studenten had een bijbaan waarmee zij gemiddeld € 550 verdienden.
Hierdoor komen de gevolgen van de coronapandemie financieel harder aan: Niet alleen vertraging van de studie en onmogelijkheid van stages, waardoor zij langer moeten lenen. Ook mist ruim de helft van de werkende studenten de inkomsten van hun flexibele bijbaan. Zij hebben (hadden) die in zwaar getroffen sectoren als de horeca. Dit wordt door drie maanden vrijstelling van collegegeld als de regering toezegt, lang niet gecompenseerd, waardoor zij met een grotere studieschuld blijven zitten. Het ziet ernaar uit dat de vele protesten en andere acties ervoor gezorgd hebben dat de studielening binnenkort wordt afgeschaft, maar bij de eis van compensatie voor de studenten die onder het leenstelsel vielen zullen ook de deze extra kosten/schulden meegerekend moeten worden.

26 oktober 2020 Vrouwen Bangladesh de straat op tegen verkrachting
Na een stijging gedurende de voorgaande jaren worden in Bangladesh dit jaar iedere dag gemiddeld vier verkrachtingen bij de politie gemeld - en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Op de sociale media circuleren filmpjes van groepsverkrachtingen, door de daders zelf gemaakt. Ministers bagatelliseren het grote aantal verkrachtingen of wijten het aan de invloed van pornografie, maar de vrouwenbeweging in het land komt daartegen in verzet. Zij wijzen als oorzaak naar de positie van de vrouw in de maatschappij. Niet alleen worden zij als ondergeschikt aan de man beschouwd, als zij verkracht zijn worden zij vaak ook verstoten of minstens gemarginaliseerd door hun familie en of schoonfamilie, die hen daarmee zelf de schuld geeft van de verschrikkelijke dingen die ze hebben meegemaakt. Dat moet veranderen, eisen de vrouwen. Ze gaan daarvoor - ook gesteund door vakbonden uit de kledingindustrie en studenten - de straat op, waarbij de politie vaak hard tegen hen optreedt. Zij eisen dat de regering de situatie van de vrouwen serieus neemt en de politie effectief laat optreden tegen de verkrachters - in plaats van demonstraties aan te vallen.
Actieve vrouwen uit het verzet in Bangladesh zoals vakbondsleidster Joly Talukder doen ook mee met de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen (WWC). De EuropacoŲrdinatoren van de WWC steken de Bengaalse vrouwen een hart onder de riem door zich solidair te verklaren met hun strijd en te beloven hun strijd hier bekend te maken. Zij schrijven onder andere: “Elke afzonderlijke verkrachting is een onmenselijke, schandalige misdaad die beantwoord moet worden met de meest harde gevangenisstraffen voor deze criminelen en het afreden van degenen in de regering en het staatsapparaat die hier verantwoordelijk zijn. We lezen dat er sprake is van een klimaat waarbij het onbelangrijk wordt gemaakt, maatregelen worden uitgesteld en zelfs openlijke steun voor dit soort daden wordt uitgesproken… en de minister van Binnenlandse Zaken die verkrachting beschouwd als een normaal verschijnsel dat ‘overal op de wereld voorkomt’ moet onmiddellijk aftreden.”

25 oktober 2020 Vijftig landen willen verbod op kernwapens
Over 90 dagen treedt een VN-verdrag in werking dat de deelnemende landen het maken en bezitten van kernwapens verbiedt en ook het plaatsen van kernwapens van andere landen op zijn grondgebied. Dit omdat Honduras als 50ste land het verdrag ratificeert. De landen zijn van mening dat de gevolgen van het gebruik van kernwapens volstrekt onmenselijk zijn. De bommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945 hebben dat zonneklaar laten zien. Maar de grote en kleinere imperialisten die kernwapens bezitten weigeren deze op te geven, ook om met chantage andere landen hun wil op te leggen. Dat zijn VS, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India, Pakistan, Noord-Korea en IsraŽl. Nederland, dat Amerikaanse kernwapens op zijn grondgebied heeft (in het Brabantse Volkel) weigert net als andere NAVO-landen het verdrag te ondertekenen, hoewel de Nederlandse bevolking al decennia lang laat weten tegen kernwapens te zijn.

24 oktober 2020 Boliviaanse volk bezorgt coupplegers nederlaag
De uitslag van de 18 oktober gehouden presidentsverkiezingen is duidelijk. Kandidaat Luis Arce van de MAS (‘Beweging naar het socialisme’) heeft direct in de eerste ronde een absolute meerderheid van 53% van de stemmen, tegenover 31% voor de rechtse Meza en 14% voor de fascist Camacho. President Morales van de MAS werd vorig jaar november na drie regeringstermijnen met hulp van leger en politie afgezet in een staatsgreep die feitelijk onder leiding van Camacho stond, die openlijk zei ‘het communisme te willen verdrijven uit Bolivia’. Als rechtvaardiging voor de coup werd Morales van verkiezingsfraude beschuldigd en werd hij zo bedreigd dat hij in ballingschap ging, momenteel in ArgentiniŽ. De putschisten stelden de tweede vicevoorzitter van de Senaat (AŮez) als interim-president aan.
Morales is geen communist maar gebruikte de inkomsten van het land uit onder andere gas en lithium wel om de situatie van de arme meerderheid van het volk, veelal van indiaanse afkomst, te verbeteren. En dat zinde de rijke bovenlaag niet, terwijl het Amerikaanse imperialisme met argusogen keek naar de contracten die Morales met China en Rusland sloot. De Amerikaanse president Trump en zijn fascistische collega van BraziliŽ (Bolsonaro) waren dan ook de eersten die AŮez erkenden. De regering-AŮez probeerde het verzet van het volk met harde hand te onderdrukken, waarbij veel doden en gewonden vielen. De nieuwe verkiezingen die AŮez beloofd had werden keer op keer uitgesteld en intussen werden onder Morales ingevoerde sociale regelingen aangepakt. Dat kwam extra aan, omdat Bolivia zwaar getroffen wordt door de corona-epidemie. Maar het volk liet zich niet intimideren en er waren regelmatig grote stakingen en blokkades van de wegen, zodat de coupplegers nu moeten verdwijnen.
Een mooie overwinning van het Boliviaanse volk, maar die is zeker niet onbedreigd. Ondanks de grote sociale vooruitgang voor de arme Bolivianen is de maatschappij kapitalistisch, wat ruimte geeft aan corruptie en machtsmisbruik. En niet alleen de Amerikaanse, maar ook de Chinese en Russische imperialisten zullen in dat troebele water proberen te vissen om het land met zijn belangrijke grondstoffen van zich afhankelijk te maken. Op naar het echte socialisme is dus voor Bolivia de enige weg.

23 oktober 2020 Klimaatbeleid royaal voor financierskapitaal
Minister Wiebes (VVD) is door de rechter in het zogenaamde Urgenda-vonnis verplicht de CO2-uitstoot dit jaar ten opzichte van 1990 met 25% terug te brengen. Hij doet dit door de eigenaar van de nieuwe Onyx-kolencentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam uit te kopen. Die eigenaar (het Amerikaanse beleggingsfonds Riverstone) speelt het slim en krijgt daar van Wiebes de kans voor. Riverstone heeft de kolencentrale in oktober vorig jaar voor € 200 miljoen van energieconcern Engie gekocht.
Sinds begin dit jaar heeft de centrale echter door storingen nauwelijks geproduceerd. Toch wil Riverstone het onderste uit de kan en in directe onderhandelingen met de regering komen ze er niet uit. Dan organiseert Wiebes een veiling voor alle overgebleven kolencentrales: wie laat zich voor het minste geld sluiten? Dat wint Riverstone met een bod van tussen de 240 en 260 miljoen euro - een flinke winst in een jaar tijd.
Het sluiten van de centrale betekent wel verlies van werk voor de collega’s in dienst van de Onyx-centrale, maar het kost ook arbeidsplaatsen bij toeleveranciers en andere betrokken bedrijven, zoals in de kolenoverslag in de haven. Nu was bij het klimaatoverleg al afgesproken dat werkers in zo’n geval konden rekenen op financiŽle compensatie en hulp bij het vinden van ander werk. Wiebes zegt dat Riverstone maar een sociaal plan moet maken voor de werkers in de kolencentrale - voor de werkers in dienst van andere bedrijven regelt hij niets.

23 oktober 2020 EU heeft lak aan asielrecht
De Europese imperialisten doen alles, inclusief een verdrag met de Turkse dictator Erdogan, om migranten tegen te houden Ook al zijn die migranten op de vlucht voor honger, klimaatvernietiging en oorlog waar de Europese imperialisten medeverantwoordelijk voor zijn. Om hen af te schrikken worden ook migranten die Europa bereikt hebben met opzet in overbevolkte kampen ondergebracht, zoals in Moria op Lesbos. Maar dat is nog niet genoeg. Ze blijken nu ook in strijd met de wet migranten die met bootjes de Griekse wateren hebben weten te bereiken en daarmee recht hebben een asielverzoek in te dienen, terug te duwen naar Turks gebied. Journalisten van een onderzoekscollectief hebben er beelden van gevonden. Daar zijn zowel boten van de Griekse kustwacht als schepen van Frontex (de grens- en kustwachtorganisatie van de EU) bij betrokken. Hiermee geconfronteerd doet de EU ze alsof ze nergens van weten en belooft ‘een onderzoek in te stellen’.

22 oktober 2020 FNV wil meer geld voor werklozen
De meer dan 300.000 collega’s die een flexibele baan verloren door de coronacrisis zitten in grote financiŽle problemen. Velen van hen hadden geen of maar kort recht op WW en komen dan in de bijstand. Of krijgen zelfs dat slechts gedeeltelijk of helemaal niet, als het om mensen met een verdienende partner of bij ouders inwonende kinderen gaat.
Daarom wil de FNV dat, nu de crisis langer blijkt te duren en er nog eens 200.000 werklozen meer te verwachten zijn, er een ‘Tijdelijke regeling Ondersteuning Inkomen’ komt van € 1500 per maand. Van het huidige minimum van ongeveer € 1000 is niet te leven. Daarom zou ook bij de bijstand tijdelijk het inkomen van de partner en eventuele spaartegoeden buiten beschouwing moeten blijven. Minimale eisen, maar zonder actie heeft de regering alleen oog voor het andere deel van het voorstel van het FNV-bestuur: de steunregeling voor de bedrijven op een hoger niveau houden - in de hoop dat er dan minder ontslagen vallen.

22 oktober 2020 Mijnwerkers OekraÔne zes weken in staking
Overal in de wereld komen arbeiders in opstand tegen aanvallen van de kapitalisten, die de gevolgen van de crisis op hen willen afwentelen. Berichtten we onlangs over de strijd van de mijnwerkers in Colombia, ook in de OekraÔne vechten mijnwerkers tegen harde aanvallen op hun lonen en voor veilige arbeidsomstandigheden. Op 3 september gingen mijnwerkers van de ijzermijn Oktyabrskaya in Krivoy Rog (450 kilometer ten zuiden van Kiev) in staking en weigerden uit de mijn naar boven te komen. Veel werkers uit andere mijnen sloten zich aan. Vanaf acht tot eind september zaten bijna 400 stakende mijnwerkers - waaronder veel vrouwen - onder de grond. Intussen zijn veel mijnwerkers naar boven genomen, nadat een deel van hun eisen was ingewilligd, maar in de Oktyabrskaya-mijn zitten nog steeds 22 mijnwerkers beneden.
De mijn is eigendom van de twee kapitalisten Akhmetov en Kolomoisky. De strijd begon nadat de mijndirectie een ander beloningssysteem invoerde, dat een drastische achteruitgang van het inkomen betekende. De loonbetaling per uur werd vervangen door een loonbetaling afhankelijk van de productie. Vooral ook door de slechte staat van installaties en gereedschappen moeten de collega’s vaak eerst reparaties uitvoeren voordat ze aan de productie kunnen beginnen. Daarom halen ze nooit een productie die hun hetzelfde loon als eerst zou brengen. De slechte staat van de mijnen leidt ook regelmatig tot ongevallen, soms ook met dodelijke afloop.
Verder waren de mijnwerkers boos dat 4000 van hen werden uitgesloten van het recht eerder met pensioen te gaan. De huidige president van de OekraÔne (Zelensky) is afkomstig uit Krivoy Rog en kreeg er bij zijn verkiezing veel stemmen, maar laat nu de mijnwerkers vallen. Tegen intimidatie - inclusief inbreken in het huis van een stakingsleider van de kant van de mijndirectie - wordt door de regering niet opgetreden en aanhangers van Zelensky proberen verdeeldheid te zaaien in de vakbond. Ook wordt geprobeerd de staking voor te stellen als opgezet door de ene kapitalist om de andere dwars te zitten, maar de mijnwerkers komen op voor hun loon en betere arbeidsomstandigheden en krijgen veel solidariteit. Collega’s bij het spoor in de regio steunen de strijd door wat ‘Italiaanse staking’ wordt genoemd: zij laten gedurende dagen de treinen staan als die niet aan alle technische en veiligheidseisen voldeden. Ook zorgt de spoorvakbond dat de staking elders in het land bekend wordt. Dergelijke solidariteit over de grenzen van een sector en regio heen is niet dik gezaaid in de OekraÔne en geeft de stakers een goede steun in de rug. Maar ook internationaal krijgen zij solidariteit zoals van collega’s betrokken bij de Internationale Mijnwerkersconferentie, die ook door ICOR wordt gesteund.

20 oktober 2020 ‘Meer dan 100.000 sociale huurwoningen verdwenen’
De Woonbond constateert dat in de laatste tien jaar de opeenvolgende regeringen ernaar gestreefd hebben het aantal sociale huurwoningen sterk te verminderen. Resultaat is dat er nu 108.000 minder zijn dan in 2009 en dat de tijd die iemand die een sociale woning wil huren moet wachten sterk is opgelopen. Die wachttijd bedraagt in Amsterdam gemiddeld ruim tien jaar, in Utrecht iets minder en in Den Haag zes jaar.
De huren zijn in tien jaar sterk gestegen: sociale huur gemiddeld met 26%, commerciŽle huur zelfs met 44%. In 2009 was een huurder gemiddeld 34% aan woonlasten kwijt, in 2018 ruim 38%. De Woonbond wijst erop dat die stijging van de gemiddelde huur wordt bevorderd door de wet die huiseigenaren in de vrije sector de mogelijkheid geeft huurcontracten voor twee jaar af te sluiten. Dan kan een huurder vervangen worden door een andere, die gelijk meer moet gaan betalen. De Woonbond pleit voor het verhogen van de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Voor de vrije sector pleit ze voor een puntensysteem zoals bij de sociale huur, om extreme huurprijzen te beperken.

19 oktober 2020 Strijden voor beschermingsmiddelen
Aan het begin van de coronapandemie was er in een groot deel van de ouderenzorg geen beschermingsmateriaal. Als collega’s er zelf voor zorgden, werd hun dat regelmatig verboden met als excuus dat de cliŽnten ervan zouden schrikken. Na de duizenden doden in de verpleeghuizen van dit voorjaar leek het voor de meeste mensen duidelijk dat mondmaskers en andere beschermingsmiddelen voor de verzorgenden hard nodig waren.
Ook voor bescherming van de verzorgers zelf, waarvan vele duizenden ziek werden en minstens 13 overleden. In juni beloofde de toenmalige minister van Rijn dat een verzorgende zelf per situatie mocht beslissen of zij of hij beschermingsmiddelen gebruikt.
Begin oktober kwam het Outbreak Management Team met richtlijnen die deze eigen keus weer ondergroef. Vakbonden stapten naar de nieuwe minister van Ark, die de uitspraak van Van Rijn bevestigde. De regering zegt echter dat er genoeg beschermingsmiddelen zijn, maar uit veel instellingen komen berichten van het tegendeel zodat door collega’s een meldpunt is ingesteld. Intussen luidt Actiz (de organisatie van zorginstellingen) de noodklok omdat zij over te weinig personeel kan beschikken, zeker als het aantal besmettingen stijgt. De regering heeft het testproces niet op orde en stelt het gebruik van een sneltest uit tot november.

19 oktober 2020 Colombianen staken tegen keiharde mijnbazen
De directie van de kolenmijn Cerrejon in het noorden van Colombia probeert gebruik te maken van de coronapandemie die Colombia hard treft (19 oktober: bijna een miljoen besmettingen, bijna 29.000 doden - op 50 miljoen inwoners). In februari gaf Sintracarbon (de vakbond van de mijnwerkers) toe aan het verzoek van het bedrijf de CAO-onderhandelingen op te schorten wegens corona. Vervolgens kwam Cerrejon in juli met het plan om een ander ploegenstelsel in te voeren, dat ernstige gevolgen zou hebben voor de mijnwerkers. Zo moesten er ploegendiensten van twaalf uur komen, ook in de nacht. Heel zwaar en ongezond en de collega’s spraken dan ook van ‘turnos de muerte’: ploegen des doods. De mijnwerkers zouden voor hetzelfde loon 72 dagen per jaar meer moeten werken en 2500 collega’s zouden hun werk erdoor verliezen.
De directie van Cerrejon, een joint venture van drie grote mijnconcerns Anglo American, BHP en Glencore, weigerde met de vakbond te onderhandelen met als smoes dat ploegenschema’s niet onder de CAO vallen. De vakbond riep daarop een staking uit en die duurt nu zeven weken. Dat de mijnwerkers dit zo lang weten vol te houden is mogelijk door de solidaire steun - ook financieel - van collega’s en andere mensen in Colombia en internationaal, inclusief vakbondsfederatie IndustriALL. Er waren recent verschillende demonstraties uit solidariteit met de mijnwerkers in de regio La Guajira, waar de mijn ligt. De onverzettelijkheid van de collega’s en de grote steun die zij krijgen hebben ertoe geleid dat Cerrejon zich uiteindelijk bereid verklaart om te gaan onderhandelen.

18 oktober 2020 Kapitalisme ondermijnt coronabestrijding
India en Zuid-Afrika hebben een voorstel ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om voor vaccins, medicijnen en beschermingsmiddelen tegen het coronavirus de patentwetgeving voor langere tijd buiten werking te stellen. Dat zou landen de gelegenheid geven deze zelf te produceren of te laten produceren - zodat zij zo snel en zo goedkoop mogelijk daarover zouden kunnen beschikken. De vraag is of de farmaceutische concerns en hun regeringen daaraan mee willen werken. Aan het begin van de pandemie werd een voorstel van Costa Rica van tafel geveegd om wetenschappers wereldwijd samen te laten werken om zo snel mogelijk een goed vaccin te produceren. De winst en de macht, die beschikking over belangrijke medicijnen geeft, zijn voor de internationale concerns en imperialistische landen belangrijker dan de levens en gezondheid van honderden miljoenen mensen. Nu wordt wereldwijd op meer dan 200 plaatsen in onderlinge concurrentie onderzoek naar een vaccin gedaan - in de hoop anderen te kunnen aftroeven en gigantische winsten te maken - mede dankzij veel belastinggeld.

17 oktober 2020 BMW stopt bij Nedcar
Autofabrikant Nedcar in het Limburgse Born (onderdeel van het VDL-concern) deelt mee dat BMW heeft gezegd het model Minicountryman vanaf december 2023 niet meer in Born te laten produceren. Eerder dezelfde mededeling voor de BMW X1. Dit betekent dat de arbeidsplaatsen van 4500 collega’s in Born op het spel staan. Net als de meeste andere autoconcerns ziet BMW zijn verkopen sterk teruglopen. Dat was al begonnen vůůr de coronapandemie uitbrak, maar wordt daardoor versterkt. Bovendien zijn de automobielconcerns bezig over te schakelen naar elektrische auto’s. De grote investeringen die daarvoor nodig zijn willen ze betalen door te besparen op de arbeidskosten - want de winsten zijn heilig.
Nedcar zegt hard op zoek te zijn naar andere concerns die hun auto’s bij Nedcar willen laten maken, maar BMW is zeker niet het enige autoconcern dat teruglopende vraag en investeringskosten probeert te compenseren door het sluiten van fabrieken en het verplaatsen van de productie naar lage-lonen-landen en druk op de arbeidsvoorwaarden.
Concurrent Daimler (Mercedes) wil in Duitsland fabrieken met 2500 werkers in Berlijn en met 4000 in Stuttgart sluiten en de productie elders tegen lagere lonen laten doen. Duizenden arbeidsplaatsen en meer staan alleen al bij Daimler op het spel. Belangrijk is daarom de internationale samenwerking en solidariteit van de werkers in de autoconcerns - om niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. De Internationale Autowerkers Conferentie (https://automotiveworkers.org/en) brengt werkers uit de auto-industrie uit de hele wereld hiervoor bij elkaar. Ze helpen elkaars arbeidsplaatsen en arbeidsvoorwaarden verdedigen en te verbeteren en eisen arbeidstijdverkorting tot 30 uur per week met behoud van het loon. Dat is de weg vooruit.

16 oktober 2020 Tekort betaalbare woningen vooral jongeren
Het vinden van een betaalbare huurwoning is voor iedereen moeilijk, maar zeker voor jongeren, die met een laag (jeugd)loon of bijstandsuitkering moeten zien rond te komen. Wie 18 jaar of ouder is, niet bij zijn ouders kan of wil wonen en geen vrienden heeft waar hij of zij op kan terugvallen, belandt dan op straat. Dan is het veel moeilijker om een normaal leven op te bouwen, zeker voor de jongsten. Een deel van die jongeren komt zo in de problemen dat zij begeleiding nodig hebben. In Rotterdam is dat aantal ruim 1000, bijna het dubbele van 2015. Maar die begeleiding krijg je pas als je ook andere problemen hebt. Mis je alleen een dak boven je hoofd, dan moet de jongeren het zelf maar uitzoeken.

15 oktober 2020 Regering subsidieert CO2-uitstoot
Binnenkort gaat de subsidiepot Stimulering Duurzame Energie (SDE) open voor bedrijven die hun uitstoot van het broeikasgas verminderen. Althans, dat was officieel de inzet. Minister Wiebes (VVD) heeft de regeling opgeplust (SDE++), zodat ook maatregelen die niet direct tot de productie van duurzame energie leiden geld kunnen krijgen. Een belangrijk deel van de € 5 miljard in de pot zal daarom naar de opvang van het uitgestoten broeikasgas van vooral petrochemische bedrijven in Europoort gaan en het transport ervan naar lege gasvelden in de Noordzee. Shell c.s. kunnen zo een poosje doorgaan met fossiele energie.
De vraag ernaar zal dankzij Wiebes’ plannen zelfs toenemen. Een deel van de subsidie zou namelijk naar de productie van waterstof als energiedrager moeten gaan. Nu wordt bij het gebruik van waterstof als energieleverancier geen broeikasgas uitgestoten, evenmin als bij (groene) elektriciteit. Voordeel van waterstof boven wind- en zonne-energie is dat zij gemakkelijker kan worden opgeslagen. Met wat kleinere aanpassingen kunnen de leidingen die nu voor gas gebruikt worden voor waterstoftransport worden ingezet. Veel bedrijven hebben hier belangstelling voor.
Maar waterstof heeft een groot probleem: bij de productie ervan via elektrolyse (het scheiden van waterstof en zuurstof) is erg veel energie nodig. Dat is geen punt als die duurzaam is, maar van duurzame energie heeft Nederland zoals bekend veel te weinig. De productie van waterstof uit fossiele energiebronnen subsidiŽren zou dus de uitstoot van CO2 juist verhogen. Gezien de investeringsplannen voorziet de koepel van Nederlandse elektriciteitsbedrijven een 20% hoger stroomverbruik in Nederland met een extra uitstoot van vier tot vijf miljoen ton CO2 - evenveel als een grote kolencentrale.
Met een subsidieregeling voor duurzame energie het gebruik van niet-duurzame energie stimuleren is idioot en schadelijk en het Planbureau voor de Leefomgeving adviseerde daarom tot begin dit jaar waterstofproductie niet uit deze pot te subsidiŽren. Maar na de nodige druk uit het ministerie van Wiebes veranderde het PBL zijn advies van negatief in positief. Als smoes heeft Wiebes nu verzonnen dat het wel klimaatneutraal kan als de elektrolysers maar op 25% van hun capaciteit gaan draaien.

13 oktober 2020 Nederland geeft ruimte aan corruptie
In een rapport van NGO Transparency International wordt gesignaleerd dat Nederlandse bedrijven en personen die corruptie plegen in andere landen hier in Nederland nauwelijks voor de rechter komen. Wie in Nederland zelf corruptie pleegt kan vaak voor een lager bedrag schikken dan in andere landen. En hoe dit bij schikkingen toegaat, is voor anderen vaak niet duidelijk. TI zet Nederland daarom in de oranje categorie van landen met 'beperkte handhaving' - zoals Colombia, Zuid-Afrika, Letland en Costa Rica.
Twee jaar geleden kwam TI tot eenzelfde conclusie, maar de wetten en regelingen die de regering daarna invoerden brachten weinig verbetering. Niet direct verrassend voor een land met een grote hoeveelheid postbusbedrijfjes en de bijbehorende ‘financiŽle deskundigen’, die belastingontduiking en witwassen mogelijk maken. De regering, dienstbaar als ze is aan het financierskapitaal, ligt hier niet wakker van. TI wijst op de Nederlandse ambassadeur die Shell waarschuwde dat het Openbaar Ministerie bij het bedrijf zou binnenvallen in verband met een frauderechtzaak in ItaliŽ wegens omkoping van een Nigeriaanse minister. De ambassadeur werd overgeplaatst, de vrouw die dit aan het licht bracht werd ontslagen.

12 oktober 2020 Actie IndonesiŽ tegen ‘Omnibus-wet’
Sinds 5 oktober zijn de stakingen, demonstraties en manifestaties tegen de zogenaamde Omnibus-wet van de regering van president Joko Widodo niet opgehouden. De wet moet meer dan 70 andere wetten en regelingen vervangen, die de regering als bureaucratische belemmeringen voor de economische groei beschouwde. Zo zouden er veel meer banen komen voor de arbeiders. Maar tegen die wet worden al maanden acties gevoerd, omdat ze een aanslag is op zowel arbeidsrechten als op het milieu. Voor 6 tot 8 oktober hadden vakbonden en milieuorganisaties voor drie dagen landelijke stakingen en demonstraties opgeroepen. En ook al is de Omnibus-wet op 5 oktober snel door het parlement aangenomen, die acties gingen onverminderd door - ondanks de coronapandemie. Niet alleen in Jakarta, maar in een 300 andere steden, ook op andere eilanden.
En daar is alle aanleiding voor. Zo zou de bepaling geschrapt worden dat een arbeider die twee jaar op contractbasis bij een bedrijf gewerkt heeft, automatisch alle rechten van iemand met een vast contract krijgt. De ontslagvergoeding zou worden verlaagd. Tot nu toe wordt de hoogte van het minimumloon per regio of stad bepaald - afhankelijk van de kosten van levensonderhoud daar. Met de Omnibus-wet zou het laagste minimumloon - dat op het platteland - voor heel IndonesiŽ gaan gelden. Het maximum voor de werkweek van 40 uur zou worden afgeschaft. Amnesty International wijst erop dat dit vooral de werkers in de palmolie-industrie zou treffen, die nu (vaak onbetaald) meer uren maken. Rechten op verlof zouden worden geschrapt. Ook zou de milieuwetgeving voor de bedrijven versoepeld worden, waardoor ook door internationale milieuorganisaties en groene beleggingsfondsen tegen de wet wordt geprotesteerd. Gevreesd wordt dat de ontbossing voor de aanleg van plantages zoals voor palmolie weer sterk zal toenemen. Ook internationale vakbondsfederaties en vakbonden – inclusief de FNV – hebben hun solidariteit met de strijd tegen deze wet uitgesproken.
Bij demonstraties en manifestaties werden leuzen meegedragen als “Rust in vrede, parlement”, “De Omnibuswet vermoordt de toekomst van onze kleinkinderen” en “het kolonialisme is voorbij, het koloniseren van de arbeiders begint".
Bij de acties kwam het regelmatig tot botsingen met de politie, die waterkanonnen en traangas inzette en volgens eigen zeggen bijna 6000 mensen heeft gearresteerd, waarvan er 240 vastzitten. Maar tot op 11 oktober werd op allerlei plaatsen actie gevoerd tegen de Omnibus-wet.

11 oktober 2020 Virus heeft geen last van regeringsbeleid
De regering krijgt het aantal coronabesmettingen niet onder controle. Nederland is (na TsjechiŽ) het Europese land met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Een belangrijke oorzaak is dat de testcapaciteit nog steeds niet op orde is, zodat besmette mensen vaak dagenlang het virus onbewust op anderen kunnen overdragen. En door gebrek aan zorgpersoneel worden weer operaties en behandelingen van andere ziektes uitgesteld. De regering zegt te zijn overvallen door de grote toename, maar realistischer is te zeggen dat de regering ook bij de vergroting van de testcapaciteit constant op de rem heeft gestaan. Hoofdzaak is het draaiend houden van hun economie – die is belangrijker dan de volksgezondheid.

9 oktober 2020 Financierskapitaal profiteert van corona
Het vermogen van de ruim 2000 miljardairs in de wereld is in de eerste maanden van de coronapandemie met ruim 25% gegroeid. Hun gezamenlijk vermogen kwam daardoor voor het eerst boven de tien biljoen dollar uit - bijna 8,5 biljoen euro - meldt een rapport van de Zwitserse bank UBS en accountantskantoor PwC. De miljardairs hebben de afgelopen 25 jaar hun vermogen met een factor vijf tot tien zien stijgen - en dit jaar wat extra. Hun vermogen nam vooral toe waar dat geÔnvesteerd was in de techsector en in de gezondheidszorg. In de periode 7 april tot 31 juli 2020 groeide het vermogen daarin met respectievelijk 36% en 44% tot 1,8 biljoen en 658,6 miljard dollar.

8 oktober 2020 Stop de huisuitzettingen
In het begin van de pandemie werd pas op de plaats gemaakt met huisuitzettingen. Veel mensen zagen door verlies van hun werk hun inkomen achteruitgaan en kregen moeite iedere maand de huur te betalen. Maar mensen op straat zetten wegens huurachterstand of einde contract terwijl de pandemie heerst werd als te asociaal gezien, hoewel het bij tijdelijke huurcontracten toch regelmatig gebeurde. De Woonbond constateert echter dat het aantal huisuitzettingen weer groeit. Huisbazen vinden blijkbaar dat hun centen belangrijker zijn dan de gezondheid en het welzijn van hun huurders.

7 oktober 2020 Griekse neonazi's criminele organisatie
‘Gouden Dageraad’ is een Europa's meest beruchte extreemrechtse groepen. Vooral tijdens de vorige economische crisis werd de partij in Griekenland enorm gepromoot. De Griekse heersende klasse steunde de fascistische partij om als bliksemafleider te dienen voor de enorme onvrede onder de Griekse werkende klasse in die tijd. De partij voerde op haar hoogtepunt honderden aanvallen uit op migranten en linkse activisten, soms ook moorden.
Na de moord op de antifascistische muzikant Pavlos Fissas door een knokploeg van de Gouden Dageraad, waren er zulke grote protesten dat de Griekse staat wel moest reageren. Zo begon een vijf en een half jaar-lange rechtszaak tegen de neonazi's. Het spande erom of de Gouden Dageraad wel veroordeeld zou worden voor het vormen van een criminele organisatie. Zo niet, dan zouden de meeste Gouden Dageraders vrijuit gaan. Vandaag maakte de Griekse rechtbank eindelijk haar vonnis bekend: ‘Gouden Dageraad is wel degelijk een criminele organisatie - en de moordenaar van Fissas wordt veroordeeld voor moord. Tienduizenden mensen hadden zich buiten de rechtbank verzameld om het vonnis te horen. De politie probeerde de massa uiteen te drijven met traangas. Daardoor kwam een spontane mars op gang.

6 oktober 2020 BIK schept geen banen
Nu het wetsvoorstel door de regering is ingediend blijkt dat de ’Baangerelateerde Investerings Korting’ (BIK) helemaal niets met het creŽren van banen te maken heeft. De vier miljard die Rutte c.s. hiervoor uit willen trekken gaat naar ieder bedrijf dat een nieuw bedrijfsmiddel koopt van minstens € 1500 per stuk en minimaal € 20.000 bij elkaar. Bij investeringen tot vijf miljoen krijgt een bedrijf 3% van het geÔnvesteerde bedrag terug. Bij hogere investeringen – er is geen maximum - 2,44%. Die wordt verrekend met de loonbelasting die een bedrijf afdraagt, zodat ook bedrijven die (officieel) geen winst maken toch dat geld krijgen. Dit ‘baan gerelateerd’ noemen is een mooi staaltje van belazerij, want er hoeft geen enkele arbeidsplaats geschapen te worden om het geld te krijgen. Misschien worden die er – door automatisering – zelfs mee geschrapt.
Overigens kwamen in de originele versie van het wetsontwerp investeringen in duurzaamheid en van kleine bedrijven helemaal niet in aanmerking voor deze korting, met het argument dat daarvoor een andere subsidie geldt. In een poging toch voldoende oppositiekamerleden mee te krijgen heeft de regering dit aangepast.
Economen vragen zich openlijk af of de BIK Łberhaupt tot extra investeringen zal leiden, behalve misschien hier en daar een vervroeging naar uiterlijk 31 december 2022 om de korting te kunnen incasseren.
BIK is niets anders dan compensatie voor het bedrijfsleven voor het niet doorgaan van de verlaging van de winstbelasting van 25 naar 21,7%. ‘Toevallig’ zou dat ook ongeveer twee miljard per jaar zijn geweest. Door de grote kritiek - ook op de ingewikkelde uitvoering van de BIK - gaat het Centraal Planbureau de zaak nog eens doorrekenen en kijken of het verlagen van de winstbelasting toch geen beter alternatief is (voor bedrijven) - of juist een oppositievoorstel voor het schrappen van de verhuurdersheffing voor de woningbouwcorporaties.

5 oktober 2020 Snijden in basispakket
Tijdens de coronapandemie kan je natuurlijk moeilijk zeggen dat er teveel geld aan de zorg wordt besteed. Dan komen direct vragen op, waarom er dan geen voorraden beschermingsmiddelen waren toen het virus zich verbreidde, waarom er steeds onvoldoende testcapaciteit is en waarom er nu weer een tekort aan de virusremmer remdesvir is dat verlichting brengt aan patiŽnten met Covid-19.
Daarom heeft topman Wijma van het Zorginstituut Nederland (dat de regering adviseert over het basispakket) een andere invalshoek gekozen om de mensen op bezuinigingen voor te bereiden. Hij zegt te willen stoppen met vergoedingen voor behandelingen die geen bewezen effect hebben. Dat klinkt logisch, maar als Wijma zegt dat de helft van de behandelingen die nu in het basispakket vergoed worden niet wetenschappelijk onderbouwd is, dan weet je dat hij onzin praat. Dit zou betekenen dat veel dokters en andere zorgverleners maar wat doen. Wijma wil - in opdracht van de regering - flink snijden in het basispakket; om te bezuinigen. Daar is volgens hem meer geld te halen dan met het verlagen van de woekerprijzen die farmaconcerns voor medicijnen vragen. Ook tijdens een pandemie blijft bezuinigen op de zorg een prioriteit voor de regering.

4 oktober 2020 VNO-provocatie
De grote bedrijven presenteren hun verlanglijstje voor de wereld na corona. Niet verrassend is dat daar alles staat wat ze de afgelopen decennia niet erdoor hebben kunnen drukken. Directeur Puts van de AWVN (de ondernemersorganisatie voor het afsluiten van CAO’s) zegt in een interview met het Eindhovens Dagblad dat de Nederlandse economie ‘drastisch moet worden hervormd.’ De coronacrisis zou bewijzen dat de economie flexibeler moet worden. Dat houdt volgens Puts onder andere in dat lonen moeten ‘mee-ademen’ met de ontwikkeling van het bedrijf - dus ook moeten kunnen dalen, als het minder goed gaat. Per jaar moet het aantal werkuren worden afgesproken - waarbij iemand dan verplicht kan worden als het druk is extra te komen werken en als het rustig is thuis te blijven. Ook zouden mensen (als het bedrijf dat nodig vindt) heel andere taken moeten doen dan overeenkomstig hun functie. Zo wil Puts de gevolgen van crises beperken voor de bedrijven, door ze af te wentelen op de mensen die het werk doen. Puts komt ook weer met hetzelfde sprookje: als de werkers dit allemaal pikken, dan zouden zij minder kans lopen om ontslagen te worden en zouden er minder flexibele contracten zijn. Deze brutale provocatie maakt alleen maar meer duidelijk dat de werkers bij dit crisiskapitalisme niets te verliezen hebben. Beter is het om met des te meer kracht op komen voor offensieve eisen als:
• Vaste banen en vaste roosters voor iedereen
• Loonsverhoging van 5%
• Minimumloon naar € 14 nu
• 30 uren werken met behoud van het volle loon
• Pensioen op 60 jaar

3 oktober 2020 Subsidie en ontslag
Tot het tweede kwartaal van dit jaar verdwenen er 322.000 banen, zei het CBS eerder. Maar van die banen verdween meer dan de helft (181.000) bij bedrijven die in het eerste steunpakket (tot 1 juli) loonkostensubsidie kregen. De ontslagboete die bedrijven in het eerste pakket met de NOW-subsidie moesten betalen bij ontslag, gold immers niet voor mensen met een flexibel contract. Dit laat duidelijk zien, dat de ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’ (NOW) op het belang van de bedrijven is gericht, die de ontwikkelingen rond het virus even wilden afwachten voordat ze personeel met ervaring wilden wegsturen – en dan ook een transitievergoeding zouden moeten betalen. Verder valt op dat in de eerste maanden van de pandemie de vele ontslagen maar heel beperkt te zien waren aan de stijging van het aantal WW-uitkeringen In maart, april en mei werden om bedrijfseconomische redenen bij het UWV bijna 4800 ontslagaanvragen ingediend: 1,7 keer zoveel als een jaar eerder. Een gevolg van het feit dat de vele collega’s met een flexcontract die ontslagen waren niet of nauwelijks recht op een WW-uitkering hadden kunnen opbouwen. In juni, juli en augustus waren er ruim 9200 - bijna 2,7 keer zoveel als diezelfde maanden vorig jaar, maar het aantal mensen dat zijn baan verliest zonder rechten te hebben op een WW-uitkering blijft veel groter. WW-rechten die dankzij eerdere bezuinigingsrondes overigens voor velen ook van korte duur zullen zijn. Intussen kondigen veel grote bedrijven het massaal schrappen van banen aan: KLM, NS en andere openbaarvervoer bedrijven, BAM, IHC, Tata Steel, Shell. Door vrijwillig vertrek (afkoopsom) en andere regelingen zal ook dat niet ťťn op ťťn uit de officiŽle werkloosheidscijfers blijken. Maar die banen zijn wel weg en zorgen ervoor dat veel mensen, met of zonder WW-uitkering, niet aan de slag kunnen.

2 oktober 2020 EU-subsidie voor CO2
Shell, ExxonMobil, Air Products en Air Liquide willen hun fossiele activiteiten in Nederland zolang mogelijk doorzetten en daarom het broeikasgas opslaan onder de Noordzee. Samen met de overheidsbedrijven GasUnie, Energie Bedrijf Nederland en het Rotterdams Havenbedrijf (topman Castelein is ex-Shell) hebben ze daarom het project Porthus ontwikkeld, dat inhoudt een leidingenstelsel aanleggen in het industriegebied van Rotterdam waarin de CO2 van deze vier en eventuele andere bedrijven wordt opgevangen en naar lege gasvelden in de Noordzee getransporteerd. Of het CO2 nooit uit die gasvelden zal kunnen ontsnappen is onzeker. Het totale project moet 400 tot 500 miljoen euro kosten en ook de Nederlandse regering heeft toegezegd met flinke subsidies over de brug te komen, zodat de grote concerns op een koopje van hun broeikasgas afkomen.
Intussen gaat die subsidie ten koste van investeringen in echte duurzame energie, waarbij Nederland ver achterloopt. Het aandeel duurzaam in het energieverbruik hier steeg vorig naar van 7,4% naar 8,6%. Hierbij wordt dan ook energie uit biomassa gerekend, dat niet echt duurzaam is. Het project Porthus ligt momenteel tot 5 november ter inzage voor commentaar in Den Haag, maar verdient veel meer verzet.

1 oktober 2020 Ziekteverzuim zorg hoog
Het CBS meldt dat het ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn in het tweede kwartaal 6,1% was, het hoogste percentage sinds 2003 en 0,4% meer dan vorig jaar. Hoewel het CBS geen reden geeft, is voor iedereen duidelijk dat de geweldig hoge werkdruk en de spanningen van de corona-pandemie hierbij een belangrijke rol spelen, terwijl de werkdruk in de zorg toch al hoog was. Door verschillende mensen uit de zorgsector is er op gewezen dat dit tekort aan mensen een groot probleem gaat worden, als de tweede golf verder toeneemt. Van de regering is geen plan vernomen om het personeelstekort aan te pakken en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken door een beter loon en minder werkdruk. Net als bij de beschermingsmiddelen en het testen maakt de hand-op-de-knip de coronacrisis erger.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief