RM NieuwsShell blijft ‘t proberen
Wereldwijde klimaatstaking
Volkswoede in Irak ook tegen Iran
Discriminatie mag niet, maar…
Misbruik chauffeurs
Dijkhoff kijkt niet op z’n loonstrookje
Solidariteitsstaking met Finse postbodes
Dag tegen geweld tegen vrouwen
Kortere werkweek, goed idee
Colombianen massaal de straat op
Geen participatie maar exploitatie
Geen daden maar woorden
CO2-uitstoot luchtvaart
Urenco dumpt kernafval
Loonverschillen nemen toe
Recht Palestijnen vodje papier
Miljardeninvesteringen in fossiele bedrijven
Gif bedreigt drinkwatervoorziening
Landelijke staking ziekenhuizen
‘Grote concerns moeten klimaatkosten dragen’
Solidariteit Rojava in Amsterdam
Regering wil taser er door drukken
Chili: ‘niet 30 pesos maar 30 jaar’
Regering AustraliŽ speelt met vuur
Extreemrechtse staatsgreep Bolivia
Staking OV in BelgiŽ
Dwangarbeid in Spijkenisse
Hoe komt die PFAS in de bodem?
Minimumloon vanaf 18 jaar
Loon vrouwen lager dan mannen
Braziliaanse rechter laat Lula vrij
Truc met transitievergoeding
Acties havenwerkers APMTR hebben resultaat
Meer superrijken in Nederland
Onderwijs staakt
Leraren geven voorbeeld
Wereld solidair met Rojava
Regering ontkent feiten klimaat
Protest Wajongers


30 november 2019 Shell blijft ‘t proberen
Op vrijdag 29 november gaan over heel de wereld dus ook in Nederland miljoenen mensen de straat op die zich zorgen maken over de opwarming van het klimaat. Wetenschappers waarschuwen dat het opwarmingsproces gevaarlijk dicht in de buurt van een omslagpunt komt. De dag erop maken Shell, ExxonMobil, AirLiquide en Air Products bekend dat zij getekend hebben voor een pijpleiding, die de door hun fabrieken in Rijnmond uitgestoten CO2 naar een gasveld onder de Noordzee moet transporteren. Ze noemen het project Porthos. Dit propageren zij als hun bijdrage aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij zij intussen het winstgevend gebruik van fossiele brand- en grondstoffen kunnen voortzetten.
De opslag van CO2 onder de grond is maar op weinig plaatsen met succes gelukt. In 2006 hebben de inwoners van Barendrecht zich met succes verzet tegen een plan van Shell om het broeikasgas onder een woonwijk op te slaan. Verder is het voor de pijpleiding bestede geld (een half miljard) inclusief vele miljoenen subsidies van de EU en de Nederlandse staat, veel te hard nodig voor de ontwikkeling en productie van echt duurzame energie. Voor de klimaatorganisaties van jongeren was dit ook de reden om het klimaatakkoord met regering en bedrijfsleven niet te tekenen. ‘System change’ is nodig om een klimaatcatastrofe te vermijden - de grote concerns blijven op de rem trappen en hun regeringen steunen hen daarin.

29 november 2019 Wereldwijde klimaatstaking

Klimaatprotest richt tegen fossiele monopolies

Honderdduizenden mensen gingen wereldwijd opnieuw de straat op tegen een dreigende klimaatramp. De ‘Fridays for Future’-beweging laat zich wereldwijd zien – bij aanvang van de klimaattop van regeringen die in Madrid plaats gaat vinden. De revolutionaire wereldorganisatie ICOR riep ook op voor het wereldprotest, met de volgende verklaring:

“Of moeder aarde sterft of het kapitalisme!
Niet te ontkennen is dat de wereldwijde milieucrisis op alle continenten verergert. We zien bossen opdrogen of in vlammen opgaan en de zeeŽn stijgen; we zien het ijs bij de polen smelten en enorme hoeveelheden methaangas in de atmosfeer ontsnappen. Alle wezenlijke factoren in de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving in bodem, lucht en water zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.
Onmiskenbaar is een wereldwijde milieubeweging, mensen staan niet werkloos toe te kijken hoe hun bestaansvoorwaarden in duigen vallen en op de lange termijn totaal worden bedreigd.
De internationale jeugdbeweging ‘Fridays for Future’ (ofwel: ‘Klimaatstaking’) is sinds maanden elke vrijdag in meer dan 100 landen actief op straat. Eerdere hoogtepunten waren 20 en 27 september, toen in totaal 6388 acties plaatsvonden op alle continenten in 170 landen - waarbij zeven miljoen mensen protesteerden tegen de vernietiging van de eenheid van mens en natuur. Ook ICOR heeft daartoe opgeroepen.
Het milieubewustzijn is gegroeid; steeds meer demonstranten geven de veroorzakers een naam: de internationale monopolies en hun financiŽle systeem. Met haastig aangenomen wetten proberen regeringen het verzet te temperen en af te leiden, maar uit de beweging komt daarop een helder commentaar: ‘ineffectief en ongeloofwaardig’. Nieuw is dat de milieubeweging zich aaneen begint te sluiten met de arbeiders- en vakbeweging.
De jongeren en de kinderen zijn een vastberaden, actieve en rebelse kracht in de ‘Fridays for Future’ beweging. Ze blijven hun recht op een toekomst opeisen. Tegelijkertijd is de jeugd nog onervaren en moet zij de diepere wortels van de milieuvernietiging in de kapitalistische en imperialistische wetmatigheden leren begrijpen. Want daarmee wordt duidelijk: de wereldwijde milieubeweging moet een maatschappij veranderende kracht worden. In verschillende landen heeft de arbeidersbeweging een signaal afgegeven. Dit was het geval in de strijd van de Peruaanse mijnwerkers, die ook de bescherming van de natuurlijke leefomgeving hebben opgenomen in hun strijd om lonen en banen.
Dit is een noodzakelijke en goede ontwikkeling. Laten we er alles aan doen om die te versterken en verder te ontwikkelen.
Als revolutionaire partijen en organisaties in ICOR zijn wij geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Een debat te ontwikkelen over de strategische oplossing van het milieuvraagstuk; het grote doel van het behoud, herstel en consolidatie van de eenheid van mens en natuur kan alleen worden bereikt in de succesvolle strijd voor democratie en vrijheid en voor een socialistisch perspectief door de internationale socialistische revolutie.”
De gehele verklaring is te lezen op: www.icor.info

29 november 2019 Volkswoede in Irak ook tegen Iran
Al bijna twee maanden zijn er dagelijks demonstraties, stakingen, blokkades door tienduizenden mensen - vooral jongeren - niet alleen tegen de huidige regering, maar tegen de hele politieke klasse van Irak. Want de elites waaraan de VS na hun inval in 2003 de macht hebben overgedragen zijn door en door corrupt, de werkloosheid is groot en het enige dat goed functioneert is de olieproductie. De elektriciteit valt regelmatig uit en in het zuiden bleek drinkwater vergiftigd te zijn.
De Iraki’s keren zich ook tegen de grote invloed van buurland Iran in hun land via politieke partijen en paramilitaire groepen. Hoewel de meerderheid van de bevolking sjiitisch is net als in Iran moeten de meesten niets hebben van het ultraconservatieve Iraanse bewind. Dat leidde tot het in brand steken van het Iraanse consulaat in de stad Najaf. Het repressie-apparaat schoot in Najaf en in andere steden daarop 50 activisten dood en verwondden en arresteerden er honderden. Maar de demonstranten, waaronder ook veel vrouwen, gaan door. Op grote pleinen in de steden hebben zij kampen ingericht, waar hele families komen en de demonstranten zelf voeding, transport en bewaking organiseren. Premier al-Mahdi maakte onder gejuich van de demonstranten zijn aftreden bekend, terwijl ook de winst van het Iraakse voetbalelftal op Iran enthousiast wordt ontvangen. Maar met alleen het aftreden van al-Mahdi verandert er nog niets wezenlijk in de Iraakse maatschappij.

27 november 2019 Discriminatie mag niet, maar…
Uitzendbureaus gaan regelmatig mee met het verzoek van opdrachtgevers die geen ‘Turken, Marokkanen of zwarten’ willen. Om dit tegen te gaan wilden kamerleden dat uitzendbureaus die dit soort opdrachten krijgen verplicht zouden worden om dit te melden. Staatsecretaris Van Ark (VVD) zegt ook geen discriminatie te willen, maar dat er aan een meldplicht te veel ‘praktische bezwaren’ zitten. Met smoezen als ‘discriminatie is een grijs gebied’, ‘uitzendbureaus kunnen beter proberen de opdrachtgever te overtuigen’ en ‘een meldplicht is moeilijk te controleren’ probeert Van Ark te verhullen dat veel uitzendbureaus geen belemmeringen willen op hun mogelijkheid geld te verdienen - en dat zij hen daarin steunt.

26 november 2019 Misbruik chauffeurs
Transportbedrijf De Rooy in Son (Noord-Brabant) laat hun Oost-Europese chauffeurs weken, soms zelfs maanden achtereen in de cabines van hun truck slapen, terwijl dat verboden is. Vorig jaar bleek uit een salarisonderzoek bij een Roemeens chauffeur dat hij € 2,33 per uur uitbetaald kreeg via een Pools dochterbedrijf van Van Son. Dat dochterbedrijf (niet meer dan een postadres) heeft officieel 500 chauffeurs van het bedrijf in dienst. Begin dit jaar deed de Inspectie op verzoek van de FNV een inval bij De Rooy. Het bedrijf was getipt, toch werden door de Inspectie wel een aantal misstanden vastgesteld. Dit heeft echter niet tot grote veranderingen geleid, reden waarom de vakbond nu via de rechter hard optreden van de Inspectie af wil dwingen.

26 november 2019 Dijkhoff kijkt niet op z’n loonstrookje
De Volkskrant brengt aan het licht dat VVD-fractieleider Dijkhoff - naast zijn ‘schadeloosstelling’ als kamerlid en fractieleider van ruim € 110.000 per jaar - vorig jaar ook nog eens € 66.000 wachtgeld kreeg (dit jaar € 37.000) omdat hij 2,5 jaar staatssecretaris en een paar weken minister is geweest in de vorige regering-Rutte.
Verder vangt hij een vervoerskostenvergoeding bovenop een auto met chauffeur.
Daarnaar gevraagd vindt Dijkhoff dat normaal - hij heeft er recht op, toch?
Dat geldt inderdaad voor Dijkhoff en de rest van de coalitie, maar niet voor een Wajonger die door betaald werk dat hij of zij kan doen boven het wettelijk minimumloon uitkomt. Die moet voortaan een deel van zijn Wajong-uitkering inleveren. Geef aan wie al heeft - dat is het motto van de regering.

25 november 2019 Solidariteitsstaking met Finse postbodes
De werkers bij de Post in Finland zijn halverwege een staking van vier weken tegen een brutaal plan van de directie om 700 postbodes onder te brengen in een ander bedrijf - waar zij 30% minder zouden gaan verdienen. Deze ongehoorde aanval roept ook de woede op van collega’s in andere vervoerssectoren, die daarop een grote solidariteitsstaking organiseren. De nationale vliegmaatschappij Finnair moet driekwart van zijn vluchten annuleren, schepen onder Finse vlag varen niet uit. De havenwerkers gaan van donderdag tot zaterdag in staking. De collega’s bij het spoor kondigen voor begin volgende week stakingen aan.

25 november 2019 Dag tegen geweld tegen vrouwen

Dag tegen geweld tegen vrouwen Rotterdam

Over heel de wereld gaan vrouwen de straat op in het kader van de ‘Dag tegen geweld tegen vrouwen’. In Rotterdam demonstreerden zo’n 150 vrouwen (en mannen).

23 november 2019 Kortere werkweek, goed idee
Een op de vier Nederlanders geeft aan (onderzoek Kieskompas) dat hij of zij minder uren zou willen werken. De belangrijkste redenen zijn: meer tijd hebben voor persoonlijke ontplooiing, meer tijd voor relatie, gezin en de zwaarte van het werk. De Rode Morgen eist al jaren het terugbrengen van de werkweek naar 30 uur op kosten van de grote concerns. Die moeten dit uit hun winsten betalen en het levert arbeidsplaatsen op, nodig bij de toenemende automatisering en voor de - volgens het onderzoek – ongeveer 10% die nu te weinig uren hebben en van hun parttime baan dus niet rond kunnen komen.

21 november 2019 Colombianen massaal de straat op
De Colombianen zijn de zeer rechtse regering-Duque goed zat. In een recente opiniepeiling zegt 69% van hem af te willen. De vakbonden, organisaties van wijkbewoners, van inheemsen, van vrouwen en vredesorganisaties riepen op tot een nationale actiedag. De vakbonden schreven een staking uit en vele honderdduizenden Colombianen in Bogota en tal van andere plaatsen gaan de straat op. Door privatiseringen en corruptie hebben Colombianen geen of weinig toegang tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs of drinkwater - ze zijn slecht of voor velen niet te betalen.
De economie groeit - Duque voert een harde asociale politiek. Er is, vooral onder jongeren, veel werkloosheid. De regering heeft plannen om de pensioenleeftijd te verhogen en de lonen van jongeren te verlagen en voert een bewuste antivakbondspolitiek, vooral na het handelsakkoord met de VS in 2016. Vakbonds- , sociale en milieuactivisten worden regelmatig in elkaar geslagen, gevangen gezet. Ook schendt Duque afspraken van het vredesakkoord met de guerrillaorganisatie FARC uit 2016. In regio’s waar de FARC vroeger aanwezig was neemt het aantal aanvallen - inclusief moorden - op vakbonds-, boeren- en inheemse activisten door rechtse paramilitaire organisaties toe.
Zulke massale protesten als op de 21e heeft Colombia, waar grote stakingen en demonstraties minder voorkomen dan in andere Latijns-Amerikaanse landen, niet eerder gezien. Internationale vakbondsorganisaties spreken hun solidariteit uit. De politie is massaal aanwezig, maar het komt maar op een paar plaatsen tot botsingen. De deelname is zo massaal dat zelfs de rooms-katholieke kerk zich achter de demonstratie heeft gesteld en de regering niet hard op durfde te treden. ’s Avonds echter, toen in veel wijken ‘lege- pannen-marsen’ werden gehouden, trad de politie op verschillende plaatsen wel op. Duque verklaart in de media, dat hij de mensen ‘gehoord heeft’, maar roept de dag erop de noodtoestand uit in de hoofdstad Bogota.

21 november 2019 Geen participatie maar exploitatie
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert in een rapport dat de in 2015 ingevoerde Participatiewet er niet voor gezorgd heeft dat meer mensen aan het werk komen, maar juist het tegendeel. Door de afbraak van de sociale werkplaatsen zitten nu meer mensen thuis, die graag zouden willen werken. VVD-staatssecretaris Van Ark gaat, geholpen door een voorzetje van D-66 kamerlid Ramaekers, gelijk in de tegenaanval.
Volgens haar zou het probleem bij de gemeenten liggen, die bijstandsgerechtigden te weinig tot een tegenprestatie verplichten.
Van Ark is niet geÔnteresseerd in participatie, maar in exploitatie - namelijk mensen met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk met behoud van uitkering aan het werk zetten, ten voordele van de bedrijven of de staatskas: dwangarbeid dus. Veel goedkoper dan mensen volgens de SW-CAO betalen. En dat natuurlijk met zo weinig mogelijk (begeleidings)kosten. Overigens heeft een hele reeks van gemeenten deze dwangarbeid toegepast of doet dat nog. Deze maand voerde de FNV een rechtszaak tegen de gemeente Nissewaard (Spijkenisse). Vakbond FNV eist dat er weer sociale bedrijven worden opgericht die mensen met een handicap helpen naar en bij werk in bedrijven of de overheid en die hen zo nodig ook zelf werk kunnen bieden.

20 november 2019 Geen daden maar woorden
Wie een flexibel contract heeft is niet alleen onzeker over zijn baan, maar heeft vaak ook directe nadelen zoals het niet opbouwen van pensioen. In april nam de gemeenteraad van Rotterdam met een grote meerderheid een motie aan, dat in het gemeentelijk apparaat niet meer dan 10% van de werkers een flexibel contract mag hebben. Goede zaak zou je zeggen, maar op de afdeling Werk en Inkomen heeft in november 60% van de 1400 werkers een flexibel contract en met de grote meerderheid daarvan is zelfs niet gepraat over omzetten naar een vast contract.
‘s Avonds bieden een aantal werkers samen met vakbond FNV bij de verantwoordelijke wethouder Moti (PvdA) een petitie aan, nadat ze begin deze maand bij de directeur bedrijfsvoering van de gemeente op bezoek zijn geweest. De smoes is dat de arbeidsplaatsen uit ‘tijdelijke potjes’ gefinancierd worden, maar veel mensen werken er al jaren. Opvallend is dat de motie in april werd ingediend door de partij van Moti, de PvdA en dat Moti voor hij wethouder werd als bestuurder bij de FNV werkte. Waarom zouden mensen toch niet meer ‘in de politiek’ geloven’?

20 november 2019 CO2-uitstoot luchtvaart
Terwijl de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland al ver achterblijft bij wat noodzakelijk is - de 25% reductie in 2020 ten opzichte van 1990 van het Urgenda-vonnis wordt niet gehaald – neemt de CO2 uitstoot van het Nederlands vliegverkeer verder toe. Volgens het CBS stootte dit vliegverkeer vorig jaar 13% meer uit dan in 2010 en zelfs 150% meer dan in 1990. Daar komt bij dat op de Klimaatconferentie van Parijs 2015 geen afspraken gemaakt zijn over broeikasgasreductie in luchtvaart en scheepvaart.

20 november 2019 Urenco dumpt kernafval
Met een trein wordt nucleair afval naar de haven van Amsterdam gebracht, afkomstig van de verrijkingsfabriek van Urenco in Gronau, net over de grens in Duitsland. Dat kernafval wordt op dezelfde dag in een schip naar Rusland geladen, waar het in Novouralsk in SiberiŽ zal worden opgeslagen op een plaats die niet in de verste verte voldoet aan de eisen die horen bij dit afval, dat vele tienduizenden jaren giftig blijft. Maar het is goedkoop en dat telt voor Urenco, een bedrijf waar ook de Nederlandse staat aandeelhouder is.
Er is al jaren veel verzet hiertegen en dat leidde ertoe dat Urenco in 2009 met deze transporten stopte. Nu begint het weer met de smoes: het zou geen nucleair afval zijn, omdat een deel opgewerkt kan worden. Maar dit geldt maar voor 10% van de lading. Het verzet tegen de transporten en het dumpen gaat echter door, zowel in Duitsland en Nederland als ook in toenemende mate in Rusland zelf. Door een blokkade kon de trein uit Gronau pas zeven uur later dan gepland vertrekken.

19 november 2019 Loonverschillen nemen toe
In de afgelopen twee jaar na de economische crisis is zowel het loonverschil tussen mannen en vrouwen als tussen lager en hoger opgeleide werkers gegroeid. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Intermediair en de Universiteit Nyenrode onder 43.000 werkenden. Van degenen met een universitaire of HBO-opleiding steeg bij respectievelijk 72 en 63 procent het salaris, bij de mensen met een MBO-opleiding maar bij 53%, terwijl de bedrijven steeds roepen dat er daar te weinig van zijn. Van degenen die ook geen MBO-opleiding hebben steeg maar bij 51% het loon terwijl een deel zelfs in loon achteruitging.
Het onderzoek zag verder het loonverschil tussen mannen en vrouwen onder de 35 jaar toenemen. Ook als rekening wordt gehouden met opleiding, de sector waar gewerkt wordt, werkervaring en dergelijke is dit 6,4 procent ten nadele van de vrouwen, terwijl dit twee jaar geleden nog 4,9 procent was.

19 november 2019 Recht Palestijnen vodje papier
De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken (Pompeo) zegt dat de VS de IsraŽlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied niet langer als ‘illegaal’ beschouwen. Tot nu toe werden die in het officieel door de Verenigde Naties en haar lidstaten erkende internationaal recht wel als in strijd met dat recht beschouwd: een land dat een deel van een ander land bezet, heeft plichten ten opzichte van de bevolking en mag dit zeker niet (feitelijk) annexeren. Trump wil echter trouwe bondgenoot IsraŽl steunen in haar agressieve annexatiepolitiek en beschouwt internationaal recht daarbij als een vodje papier. Veel westerse landen (inclusief Nederland) verschillen overigens alleen in woorden van Trump. In feite leggen ze IsraŽl in zijn politiek geen strobreed in de weg.

18 november 2019 Miljardeninvesteringen in fossiele bedrijven
De Nederlandse regering steunt via haar exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business (ADSB) vooral fossiele projecten, zoals het opspuiten van land voor een olie-installatie of werkzaamheden voor de gaspijpleiding Nordstream 2 tussen Rusland en Duitsland. Dit berekende milieuorganisatie BothEnds. De bedrijven konden zo voor een vriendelijke prijs tegenvallers, ongelukken, enzovoort bij hun fossiele investeringen afdekken. Van de € 17,7 miljard aan investeringen die ADSB tussen 2012 en 2018 verzekerde bestond € 11,1 miljard uit energie-investeringen en daarvan was maar 0,3 miljard een project voor duurzame energie. De regering reageert dat ze alleen maar ‘de handel bevordert’ en dat dit nu eenmaal een belangrijk deel van de Nederlandse export is. Vanaf volgend jaar zou ze haar leven gaan beteren.

18 november 2019 Gif bedreigt drinkwatervoorziening
Het waterleidingbedrijf Limburg (WML) kan een paar weken lang geen water uit de Maas gebruiken, omdat daar teveel gif in zit. Intussen neemt zelfs waterleidingbedrijf Evides in de regio Rijnmond ook geen Maaswater meer in. Bij onderzoek bleek het om prosulfocarb te gaan - een landbouwgif dat in BelgiŽ is geloosd. WML zegt 50 keer per jaar te moeten besluiten geen Maaswater in te zetten wegens te veel gif en wil strengere eisen voor de bescherming van oppervlakte- en grondwater.

20 november 2019 Landelijke staking ziekenhuizen

Landelijke ziekenhuisstaking

In heel het land staakte het ziekenhuispersoneel voor een loonsverhoging van 5% in 2019 en 2020. Voor verlaging van de werkdruk, minder administratie en meer collega’s erbij.  De staking gebeurt in de vorm van zondagsdiensten. Dat vereist veel voorbereiding. De collega’s in de ziekenhuizen laten zien dat zonder hen niets draait.
De stakende collega’s zijn heel enthousiast en vastbesloten om de acties door te zetten als dat nodig is. Ze vinden eigenlijk wel dat ze samen met alle mensen in de zorg actie zouden moeten voeren, ook met de universiteitsziekenhuizen. Net zoals de leraren bijvoorbeeld. En als ťťn dag niet helpt, zal het meer moeten worden en ook een keer een grote landelijke demonstratie. Dat is de algemene stemming.
De steun van het publiek is hartverwarmend. De patiŽnten die toch kwamen bijvoorbeeld, spraken hun support uit, klaagden zelden en ook passerende automobilisten toeterden en staken hun duim omhoog.
In Utrecht kwamen delegaties van de stakers voor een levendige actie op het Jaarbeursplein.

17 november 2019 ‘Grote concerns moeten klimaatkosten dragen’

Klimaatmars Rotterdam

Regering baga

16 november 2019 Solidariteit Rojava in Amsterdam

Solidariteit Rojava Amsterdam

In Amsterdam lopen honderden mensen mee in een demonstratie tegen de aanvallen van het Turkije van Erdogan op het bevrijde autonome Rojava in Noord-SyriŽ. Een aanval waarvoor hij bewust vrij baan krijgt van het Amerikaanse en Russische imperialisme, terwijl EU-landen huichelachtig zo nu en dan wat vrijblijvende kritiek leveren.
Het valt op dat het niet alleen Koerden zijn die meelopen, maar dat ook Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten de strijd in Rojava steunen. De organisatoren hebben ook plaats ingeruimd voor Bolivianen, die tegen de door het Amerikaans imperialisme gesteunde staatsgreep in hun land protesteren. Zij kregen geen demonstratievergunning, omdat de politie zei niet genoeg personeel beschikbaar te hebben. De leus: ‘hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit’ klonk daarom met des te meer kracht.

16 november 2019 Regering wil taser er door drukken

taser stroomstootwapen politie

De regering gaat besluiten de standaarduitrusting van de politie uit te breiden met een taser - een stroomstootwapen dat een hoog elektrisch voltage door iemands lichaam stuurt. Dat gebeurt door twee pijltjes op iemand af te schieten of door de taser tegen iemands lichaam te drukken. In een zogenaamde proefperiode hebben vier korpsen – zoals dat van Rotterdam – het wapen uitgeprobeerd.
Het wordt gebracht als een middel dat ervoor zorgt dat de politie minder snel hoeft te schieten, maar het is in feite een extra wapen dat de politie kan inzetten bij demonstraties en stakingen. Het zou als laatste middel van de agent moeten dienen om zichzelf te beschermen zonder te schieten, maar tijdens de proefperiode is het bijvoorbeeld ook ingezet tegen een geboeide arrestant en tegen een verwarde man in een verpleeghuis.
Het wapen heeft in de Verenigde Staten en elders veel doden veroorzaakt, reden waarom Amnesty International het gebruik afkeurt. Minister Grapperhaus (CDA) bagatelliseert de kritiek en baseert dat op een moeilijk serieus te nemen beperkt literatuuronderzoek naar rapportages uit andere landen door Nivel in opdracht van de politie. De grote meerderheid van deze rapportages was niet betrouwbaar volgens Nivel en in de wel goedgekeurde onderzoeken was alleen op gezonde en fitte personen getest. Dan zou de taser alleen kleine wondjes achterlaten. Voor de stunmethode – het tegen het lichaam houden van de taser – zeggen de onderzoekers helemaal geen betrouwbare onderzoeken te hebben kunnen vinden. Die zou de politie dan alleen in ‘noodgevallen’ gaan gebruiken – voor wie dat gelooft.

15 november 2019 Chili: ‘niet 30 pesos maar 30 jaar’

Protest Chili

De al meer dan een maand durende grote demonstraties, stakingen, wegblokkades en andere acties in Chili gaan nog steeds door. Ondanks gewelddadige repressie door de militaire politie - die tot zeker 23 doden en honderden gewonden heeft geleid. Duizenden mensen zijn gevangen gezet. Dinsdag was er in Chili een grote nationale staking, ondanks de beperkingen die vakbonden nog steeds zijn opgelegd door wetten uit de tijd van de militaire dictatuur van Pinochet. De vakbonden hadden president PiŮera een ultimatum gesteld, waar hij niet op inging. Naast bouwvakkers, ambtenaren, leraren enzovoort deden ook de mijnwerkers mee en de havenwerkers in alle havens van Chili. Belangrijk, want de goed draaiende Chileense economie drijft voor een groot deel op delfstoffen als koper en lithium en die worden via de havens geŽxporteerd.
De acties begonnen weken geleden met het verzet tegen een grote prijsverhoging van het metrokaartje met 30 pesos. Maar daarachter zit veel meer en die eisen worden ook duidelijk gesteld. Niet alleen het invoeren van een minimumloon en een minimumpensioen van 500.000 pesos ($ 635) tegenover een minimumloon van nu 301.000 pesos ($ 386). Verder willen de demonstranten voor iedereen betaalbare goede zorg en onderwijs en betaalbare woningen. Weg met de beperking van vakbondsrechten.
Een deel van die eisen zegt de rechtse president PiŮera nu te willen inwilligen, maar dat is voor de Chilenen niet genoeg: niet alleen PiŮera zelf moet weg, maar de hele politieke elite. Zij eisen een nieuwe grondwet - niet geschreven door het parlement, zoals PiŮera wil - maar door een breed samengestelde vergadering uit het volk.
De Chilenen willen ‘na 30 jaar’ af van de politici en van de wetten, die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit de dictatuur van Pinochet, die in 1973 met een fascistische staatsgreep de gekozen sociaaldemocratische president Allende ten val bracht. Pinochet gaf de economie in handen van de ‘Chicago Boys’ die onderwijs en gezondheidszorg, volkshuisvesting, pensioenen enzovoort zoveel mogelijk privatiseerden.
Het gevolg is dat voor de rijken en de hoogste middenklassen de beste ziekenhuizen en scholen beschikbaar zijn, maar voor de armen en grote middengroepen slecht staatsonderwijs en onbetaalbare zorg - tenzij ze zich zwaar in de schulden steken. Die schulden en ook de lage pensioenen van 25% van het verdiende loon leiden vaak tot wanhoop en zelfs tot zelfmoord.
Opvallend is de grote deelname aan de acties van de jeugd die de dictatuur van Pinochet niet heeft meegemaakt. In veel landen in Zuid-Amerika en daarbuiten zijn solidariteitsmanifestaties en demonstratie gehouden - een paar weken geleden ook in Amsterdam. De internationale havenwerkersvakbond IDC, waarbij de Chileense Union Portuaria de Chile is aangesloten, heeft gedreigd dat als de harde repressie zo doorgaat zij alle aangesloten vakbonden zal oproepen om Chileense schepen te boycotten.
De strijd van de Chilenen verdient de internationale steun van alle werkende mensen. Die strijd zal verder moeten gaan dan een nieuwe grondwet: een vrij leven voor alle gewone mensen is pas gegarandeerd als aan de nationale bourgeoisie en aan de imperialisten hun macht en invloed ontnomen is.

15 november 2019 Regering AustraliŽ speelt met vuur

Bosbranden AustraliŽ

In AustraliŽ woeden grote bosbranden, maar er vinden ook grote en woedende demonstraties plaats tegen de conservatieve regering-Morrison. Bosbranden komen tijdens de zomer in AustraliŽ vaak voor, maar ze worden steeds heviger en breken steeds vroeger in het seizoen uit. Dit jaar bedreigen de bosbranden zelfs de grote stad Sydney, terwijl het daar pas voorjaar is. Intussen is een miljoen hectare bos afgebrand, zijn honderden huizen verwoest en zijn er vier doden gevallen.
Voor deskundigen is het overduidelijk dat de klimaatopwarming de oorzaak is dat de droogte extremer wordt en de branden daardoor maanden vroeger beginnen en feller worden, maar de rechtse regering bagatelliseert dit. De reden daarvoor is de grote afhankelijkheid van de verkoop van fossiele brandstoffen - steenkool. Een paar geleden gaf de regering ondanks veel protest een concessie voor het grote kolenmijnproject Carmichael aan de Indiase zakenman Adani. De kolen zullen vooral naar India gaan en daar de uitstoot van het broeikasgas CO2 verhogen - in AustraliŽ zelf dreigt grote vervuiling, zowel van het grondwater als het zeewater. En het Great Barrier Rif ligt dicht bij het kolenproject.

13 november 2019 Extreemrechtse staatsgreep Bolivia

Evo Morales

De Boliviaanse president Evo Morales heeft afstand gedaan van zijn presidentschap, gedwongen door rechtse en extreemrechtse tegenstanders - die gesteund werden door leger, politie en op de achtergrond de VS en de fascistische president Bolsonaro van BraziliŽ. Morales werd bedreigd, zijn huis wordt kort en klein geslagen en hij vluchtte het land uit naar Mexico, dat hem asiel aanbiedt.
Er wordt Morales fraude met de verkiezingen verweten, maar dat is een gezochte stok, die overigens wel door alle burgerlijke media wordt overgenomen. Als het waar is, waarom dan niet tevreden met het uitschrijven van nieuwe verkiezingen door Morales?
AŮez, de rechtse tweede vicevoorzitter van de Senaat, proclameert zich in strijd met de wet tot interim-president. Naast haar staat bij haar proclamatie de eigenlijke leider van de coup - de fascist Camacho - die verklaart als regering een junta van militairen en reactionairen te willen en als doel omschrijft: “het communisme moet verdwijnen”.
Morales is geen communist, maar voerde een links-reformistisch beleid dat de rijke elite met alle middelen bestreed. AŮez wordt meteen door de Amerikaanse president Trump en Bolsonaro van BraziliŽ erkend.
Het eigenlijke ‘probleem’ van de Boliviaanse bourgeoisie en de imperialisten met Morales is dat tijdens de 14 jaar van zijn presidentschap de inkomsten uit de vele grondstoffen van het land – onder andere gas en lithium - gebruikt zijn voor een grote verbetering van het leven van de armen en dat zijn regering zich samen met Venezuela en Cuba verzette tegen imperialistische overheersing door de VS. De VS zag ook met lede ogen aan dat Bolivia Rusland een kerncentrale laat bouwen en belangrijke economische banden met China heeft. De VS, de meest agressieve supermacht, probeert de opmars van de Chinese en Russische imperialistische rivalen in Bolivia en in de regio met alle middelen te stoppen.
Morales deed veel voor de emancipatie van de lang als tweederangs beschouwde indiaanse volken en verklaarde Bolivia tot een plurinationale staat. Hij noemde zich op grond van indiaanse tradities ook tot beschermer van ‘Moeder Aarde’, maar kwam een paar keer in botsing juist met de indiaanse bevolking toen hij de winning van grondstoffen ten koste van het milieu door wilde laten gaan. De economie van Bolivia groeit, zodat rechts ook daar geen stok kon vinden om de hond te slaan.
Morales, voormalig leider van cocaboeren, werd 14 jaar geleden president steunend op de arme indiaanse meerderheid van de bevolking, die vooral in de hoogvlakte rond hoofdstad La Paz woont. Tot dan toe was Bolivia steeds geregeerd door de meer blanke elite die in de stad Santa Cruz en een halve cirkel daarom heen in het oosten van het land zijn centrum heeft en waar ook de economische macht is geconcentreerd. Hieruit zijn ook de leiders van de protesten tegen Morales afkomstig.
Het Boliviaanse volk komt nu de straat op in felle protesten tegen deze rechtse coup en moet zich verweren tegen de gewapende politie en militairen. Ook in andere landen in Latijns-Amerika gaan mensen de straat op uit protest tegen deze staatsgreep.

13 november 2019 Staking OV in BelgiŽ
In BelgiŽ staakt openbaar vervoersmaatschappij De Lijn in Vlaams Brabant al meer dan een week, gesteund door zowel de socialistische (sociaaldemocratische), liberale als christelijke vakbond. Met de stakingsactie wordt geprotesteerd tegen vele problemen zoals het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verlof, technische diensten die niet goed functioneren - allemaal ten koste van het personeel. Ook in andere provincies van BelgiŽ vallen bussen uit, omdat daar dezelfde problemen spelen. Maar die acties worden alleen door de socialistische vakbond gesteund.

13 november 2019 Dwangarbeid in Spijkenisse
De gemeente Nissewaard, waarvan Spijkenisse de grootste plaats is, laat mensen met een uitkering nog steeds gedwongen voor niets werken. Daarin is ze lang niet de enige in Nederland, maar door toenemende kritiek en verzet zijn hier door gerechtelijke uitspraken wel beperkingen aan gesteld. Zo moet er bij het opgedragen werk wel kans zijn op een betaalde baan en mag geen volledige werkweek worden geŽist. De gemeente Nissewaard gaat echter (ook niet als enige) bewust op de oude manier door. En iedere keer als iemand met hulp van vakbond FNV hiertegen protesteert mag hij of zij met de dwangarbeid stoppen, zodat het niet tot een rechtszaak komt. FNV-bestuurder Fťlix Perez, woensdag insprekend bij de gemeenteraad, stelt dit aan de kaak. Hij wijst ook op plannen van de gemeente de afvalscheiding gratis door uitkeringsgerechtigden te laten doen. Perez: de vakbond eist dat aan dit ‘ronduit beschamende’ beleid een einde komt.
Eerder werd Nissewaard veroordeeld, omdat de gemeente van uitkeringsgerechtigden eiste zich met een vingerscan aan- en af te melden bij de dwangarbeid. Verder gebruikt de gemeente het systeem ‘Trotta’, dat veel overeenkomsten heeft met Syri, dat op oncontroleerbare gronden mensen aanwijst als potentiŽle fraudeurs.

13 november 2019 Hoe komt die PFAS in de bodem?

PFAS Gen X van Chemour in Dordrecht

De regering-Rutte probeert met een aantal maatregelen als terugbrengen van de maximumsnelheid overdag tot 100 kilometer per uur, ander veevoer en het uitkopen van varkensbedrijven zoveel mogelijk bouwprojecten weer mogelijk te maken – al zullen de mogelijkheden beperkt zijn wanneer de regering zich aan de rechterlijke uitspraak houdt.
Bouwondernemers proberen nu zo snel mogelijk de norm voor PFAS te versoepelen, die het bewerken en verplaatsen van met giftige poly- en perfluoralkylstoffen vervuilde grond verbiedt als de concentratie meer dan 0,1 microgram per kilo is. Misschien kunnen de bouwbedrijven eens hun licht gaan opsteken bij chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. Chemours blijkt bedrijfsafval met GenX (een van de giftige PFAS-stoffen) met een valse vergunning naar BelgiŽ vervoerd te hebben.

11 november 2019 Minimumloon vanaf 18 jaar
Na jaren van strijd krijgen jongeren dit jaar vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Voor Young & United (de jongerenorganisatie van de FNV) geen aanleiding om tevreden achterover te leunen, maar om een campagne te beginnen voor volwassenloon op 18 jaar. En terecht: een jongere presteert niet minder door zijn leeftijd, dus er is geen reden om het bedrijf toe te staan door jeugdloon te betalen zelf meer winst te maken. Bovendien zijn jongeren vanaf 18 jaar niet alleen wettelijk volwassen met alle verplichtingen van dien - zij moeten dan ook genoeg verdienen om een zelfstandig leven op te kunnen bouwen.
Voor de eis is een manifest opgesteld, dat ook door een aantal politieke partijen is ondertekend. De eigenlijke strijd zal echter in de bedrijven geleverd moeten worden, net als die voor verhoging van het minimumuurloon naar € 14.

9 november 2019 Loon vrouwen lager dan mannen
Een onderzoek van de Europese commissie constateert dat het loon van vrouwen in de EU gemiddeld nog steeds 16% lager is dan bij mannen, nauwelijks beter dan een jaar geleden. In zeven jaar tijd is het loonverschil slechts met een procent gekrompen. In Nederland is het verschil 15,2%. Oorzaken zijn onder andere lagere lonen in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals zorg en schoonmaak en lagere inschaling van parttimers - wat veel vrouwen doen omdat zij meer zorgtaken op zich nemen. Overigens constateert de Europese Commissie grote verschillen per lidstaat: in RoemeniŽ is het verschil maar 3,5%, in Luxemburg en ItaliŽ 5%. Met 25,6% is het extreem hoog in Estland.

9 november 2019 Braziliaanse rechter laat Lula vrij

Lula - de vrijgelaten vroeger president van BraziliŽ

Een rechter in BraziliŽ laat de oud-president en 5000 andere gevangen vrij, omdat volgens de Braziliaanse wet iemand niet gevangen gezet mag worden wanneer niet alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Lula wordt van corruptie beschuldigd, vooral om te verhinderen dat hij opnieuw kandidaat voor het presidentschap voor de Arbeidspartij kon zijn. Volgens de peilingen zou hij dan de huidige fascistische president Bolsonaro verslagen hebben. Die wet bestaat al veel langer en was door Lula’s advocaten ook eerder aangevoerd om Lula’s vrijlating te eisen. Maar onder druk van rechts werd dat door de toenmalige rechters niet gehonoreerd. Het recht moest blijkbaar tot na de verkiezingen wachten. Lula belooft direct weer de strijd aan te gaan.

8 november 2019 Truc met transitievergoeding
Wie ontslagen wordt moet een transitievergoeding meekrijgen, waarvan de grootte afhankelijk is van zijn/haar diensttijd en salaris. Dat geldt ook voor wie na twee jaar arbeidsongeschiktheid zijn/haar werk verliest. Vooral als dit mensen met een lang dienstverband betreft kan dat een flink bedrag zijn. Een bedrag dat die collega’s ook wel nodig hebben, omdat ze vaak weinig kans hebben een andere redelijk betaalde baan te vinden. De transitievergoeding is in feite ook niet meer dan een kleine compensatie voor een sterke verslechtering van de werkloosheidsverzekering, voorafgegaan door een afbraak van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Eerder dit jaar nam de tweede kamer een wet aan die de transitievergoeding ook voor de dienstjaren boven de tien en voor 50-plussers tot 1/3 maandsalaris per dienstjaar terugbrengt in plaats van een 1/2 maandsalaris.
Veel bedrijven hadden echter al een truc gevonden om die transitievergoeding niet te betalen: ze ontsloegen de collega niet, maar betaalden zijn/haar loon niet meer uit. Dankzij rechtszaken gesteund door vakbond FNV heeft de Hoge Raad deze praktijk nu verboden. Intussen heeft de regering beslist dat bedrijven bij arbeidsongeschiktheid de transitievergoeding terugkrijgen van de UWV - zelfs met terugwerkende kracht. Sociale zekerheid – voor de bazen.

7 november 2019 Acties havenwerkers APMTR hebben resultaat
Sinds 4 november voeren de collega’s bij de terminal van APM op de Eerste Maasvlakte een zelf georganiseerde langzaam-aan-actie. Het rederij- en havenconcern lijkt de terminal te willen verkopen. De koper is waarschijnlijk Hutchison, eigenaar van buurman ECT, maar de directie wil dat niet zeggen zolang de onderhandelingen niet zijn afgerond. Ook wordt er over automatisering van het containervervoer op de terminal gesproken, wat het werk van 200 straddlecarrierchauffeurs zou kosten. De collega’s willen weten wat dit voor hen zou betekenen: zij willen hun werk en arbeidsvoorwaarden behouden.
De directie komt op 7 november met een antwoord. Tijdens die bijeenkomst ligt de terminal helemaal stil. De directie belooft onder andere van de koper te zullen eisen dat de arbeidsvoorwaarden van de havenwerkers dezelfde zullen blijven en dat er de eerste vier jaar niemand om bedrijfseconomische redenen ontslagen zal worden. Vanaf zaterdag - als alle spillen zijn voorgelicht en tevreden zijn -  gaan de collega’s weer normaal aan het werk, met de afspraak dat zij iedere 2 weken op de hoogte gehouden zullen worden.

7 november 2019 Meer superrijken in Nederland
Volgens tijdschrift Quote wonen er in Nederland nu 37 superrijken die meer dan een miljard euro bezitten. Bovenaan de lijst van superrijken zijn niet veel verschuivingen. Quote taxeert: Charlene de Carvalho-Heineken op 14,2 miljard euro, Frits Goldschmeding (ex-Randstad) op 4,4 miljard, de erfgenamen van bouwmagnaat Dik Wessels op 3,6 miljard euro, John de Mol (entertainment) op 2,7 miljard euro en Ralph Sonnenberg (Hunter Douglas) op 2,6 miljard. Als rijkste families ziet Quote de familie Brenninkmeijer (C&A) met € 22,5 miljard en Van der Vorm (HAL) met 8,5 miljard, terwijl de familie van Oranje Nassau het met een miljard en de twaalfde plaats zou moeten doen – maar die laten alle onkosten dan ook door de staat betalen.

6 november 2019 Onderwijs staakt

Schoolstaking Venlo

Op zo’n 4400 scholen door heel het land wordt door leraressen en leraren gestaakt. Zij eisen geld en maatregelen om de werkdruk te verminderen en hun positie te verbeteren. In Rotterdam lopen zo’n drieduizend docenten in een demonstratie over de Erasmusbrug. Ze willen echte en structurele oplossingen en geen tijdelijke of eenmalige beloftes die geen zoden aan de dijk zetten. In Venlo (zie foto) demonstreren onderwijzers voor het gemeentehuis: "Staken ja, thuiszitten is geen optie!"

3 november 2019 Leraren geven voorbeeld
Veel vakbondsleden hebben het meegemaakt: je strijdt wekenlang voor bijvoorbeeld een goede CAO, maar de directies blijven met hun aanbod ver achter bij de eisen. Dan wordt een staking gepland om druk op de ketel te zetten en zie: plotseling is er een akkoord, waarbij de bedrijven hun aanbod een klein beetje hebben verhoogd. De vakbondsleiding blaast de staking af – de polder gered.
Dit probeerden de besturen van de onderwijsbonden van FNV en CNV ook, maar zij hadden buiten de leden gerekend. Na een toezegging van Rutte, om eenmalig € 460 miljoen extra uit te trekken voor onderwijs, lieten bondsbestuurders direct weten dat de landelijke staking aangekondigd voor 6 november niet door zou gaan. Maar dit bedrag is ieder jaar nodig, anders worden de problemen niet structureel opgelost. De leden protesteren daarom zo luid en duidelijk, dat er spoedberaad wordt gehouden, de voorzitter van de Aob aftreedt en de staking aanstaande woensdag toch doorgaat. De leden zijn de bond.

2 november 2019 Wereld solidair met Rojava

Solidair met Rojava

In Rotterdam demonstreren opnieuw duizend Koerden en Turkse en Nederlandse sympathisanten tegen de aanvallen van het Turkse leger op het autonome Rojava in Noord-Oost-SyriŽ. Hierbij zijn vele doden en gewonden gevallen en worden honderdduizenden mensen op de vlucht gedreven. ‘Erdogan dictator’ en ‘Erdogan terrorist’ wordt gescandeerd. En terecht, want het regime van Erdogan oefent ook in Turkije een fascistische dictatuur uit - die mensen die kritiek hebben oppakt, hun werk afpakt of zelfs martelt en doodt. En hetzelfde regime steunde ISIS en andere jihadistische bendes, die nu tegen de vrije democratische regio Rojava worden ingezet.
In Rojava wordt iedereen bij de belangrijke beslissingen betrokken, geldt gelijkheid voor vrouwen en mannen, voor iedereen van welke etnische afkomst ook en wordt rekening gehouden met het milieu. De opbouw van zo een samenleving wordt ieder jaar op 1 november gevierd met een Kobani-dag, naar een van de eerste steden die door de Koerdische en Arabische verzetsstrijders op ISIS veroverd werden. Reden voor alle progressieven en revolutionairen om de verdediging van Rojava tegen de aanvallen van Turkije en de jihadisten solidair te steunen.
In tal van landen en steden wordt dit weekend voor Rojava gedemonstreerd. Dit doen ook ICOR en de Rode Morgen in Rotterdam (lees ICOR-verklaring). Overigens moeten democratische rechten ook in Nederland voortdurend bevochten en verdedigd worden. De politie nam stokken waaraan Rode Morgen en ICOR-vlag bevestigd waren in beslag: ‘verboden’ volgens de politiecommandant ter plaatse, die zich weer op hogerhand beriep. Duidelijk in strijd met de uitspraak van de rechter in 2011, na een conflict bij de 1 mei-demonstratie van 2010 in Rotterdam.

1 november 2019 Regering ontkent feiten klimaat
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt de Klimaat- en Energieverkenning 2019 uit. Hieruit blijkt dat Nederland met de beperkte plannen van Rutte c.s. in 2020 niet de door de rechter opgelegde 25% CO2-reductie haalt, noch de in het Energieakkoord gemaakte afspraken over duurzame energie (14%) en energiebesparing (100 petajoule). Ook de voor 2030 afgesproken CO2-reductie met 49% vergeleken met 1990 zal niet worden gehaald, laat staan de reductie van 55% die de regering beweerde eigenlijk te willen bereiken. Maar minister Wiebes (VVD) zegt dat het rapport hem meevalt en dat hij met een paar extra maatregelen als extra subsidie voor duurzame energie de gestelde doelen wel zal bereiken - wat niemand gelooft. En dan is er nog geen rekening mee gehouden dat in de plannen van de regering voor CO2-reductie biomassa een belangrijke rol speelt. De regering heeft € 11,4 miljard subsidie gereserveerd voor in totaal meer dan 600 biomassa-installaties. Momenteel worden de Amercentrale in Geertruidenberg en een centrale in de Eemhaven omgebouwd tot biomassacentrale.
Volgens een rare EU-regel is met biomassa opgewekte energie duurzaam. Deze week kreeg de regering een rapport van adviesbureau DNV GL dat de uitspraken van de Europese wetenschappers van de EASAC (zie nieuws 3 oktober) bevestigt, dat energiecentrales op biomassa meer CO2 uitstoten dan kolencentrales - grote centrales 5% meer, kleine zelfs 20% CO2 meer en ook 20% meer stikstof en fijnstof. Warmtecentrales op biomassa produceren zelfs 50% meer stikstof dan kolencentrales. Grote kans dat de regering ook dit feit onder het vloerkleed zal proberen te vegen.

31 oktober 2019 Protest Wajongers
FNV-leden met een Wajong-uitkering protesteren bij kamerleden tegen een nieuwe aanslag op het inkomen van mensen die van jongs af gehandicapt is. Die aanslag is door de regering verpakt in een zogenaamde ‘vereenvoudiging’ van de wet. Deze treft vooral jong gehandicapten die wel kunnen werken, maar door hun handicap geen volledige week. Op dit moment krijgen ze naast hun loon voor de gewerkte uren een Wajong-uitkering over de uren die ze niet kunnen werken. Hun inkomen kan dan hoger uitkomen dan het wettelijk minimumloon. In de nieuwe wet wordt dit onmogelijk gemaakt: het loon zou voortaan tot maximaal het minimumloon aangevuld worden en soms zelfs daaronder blijven. Dat zou zelfs gaan gelden voor huidige Wajongers met een baan - wanneer zij deze baan kwijt zouden raken en daarna langer dan twee maanden werkloos zijn.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief