RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief


Onduidelijke vraag, duidelijke uitslag
Vluchtelingenpolitiek aan de kaak
Massademo tegen regering Zuid-Korea
Acties Griekenland tegen anti-arbeiderspolitiek
Vrouwen Zuid-Afrika hangen vuile was buiten
Raad bezorgd over Nederland
Dieseluitstoot blijft
Kosten Fukushima stijgen
Metaalwerkers in actie
Shell bedreigt stakers
Kankerverwekkend kunstgras
Misbruik migranten
Fidel Castro overleden
Arbeidsinspectie uitgekleed
Stop geweld tegen vrouwen
Tienduizenden vrouwen de straat op
Schoonmakers in actie
Duidelijkheid over pesticiden
Bezorgd om grote concerns
Solidair met strijders MaleisiŽ
Slechte luchtkwaliteit Nederland
Werkonderbrekingen Shell
Slappe eis AOW-leeftijd
Schaamteloze risico’s met kernenergie
Waarschuwingsactie havenbedrijf IGMA
De ene postzegel is de andere niet
Weinig ijs op Noord- Zuidpool
Zorgpremies steeds duurder
Wereldklimaatconferentie afgesloten
Staking bij Cargill
Iets meer banen
Wat voor werk?
Betoging tegen Erdogan
Shell maakt de dienst uit
Rotterdam laat ouderen in de kou
Nooit genoeg
Rotterdamse repressie
Hof straft afhankelijke landen
Militairen BelgiŽ in protest
Thuiszorgactie boekt succes
Europa wil eigen militaire macht
TISA moet van tafel
Big Brothers
Koerden eisen daden van EU
Betogers eisen aftreden president Pak
Acties tegen regering BraziliŽ
Directeur veroordeeld voor mensenhandel
Meer parttime dan fulltimebanen
Trump - vals alternatief
Zorgactie tegen afbraak-CAO
KLM-ers voeren acties op
APMT Gotenburg wil vakbond uitschakelen
Misstanden Sociale Diensten
Europese conferentie basisvrouwen
Franse vrouwen tegen ongelijke lonen
Kiezen is een feest
Schoonmakers knokken voor CAO
Protest tegen arrestatie HDP-leiding
Klimaatakkoord Parijs lang niet genoeg
Nederland blijft achter bij duurzaam
Ontslag en loondump
Asociale kostendelersnorm
Geld te veel?
Weinig hulp voor werklozen
Gevaarlijke scheepssloperij
Armoe troef voor flexwerkers
Kobani-dag gevierd


30 nov. 2016 Onduidelijke vraag, duidelijke uitslag
Zo’n 72% van de stemmers bij het woonreferendum in Rotterdam stemde tegen het slopen of verkopen van 20.000 betaalbare huurwoningen. Dat klopt ook met de ervaring van iedereen die deze vraag de afgelopen maanden aan een willekeurige Rotterdammer stelde: de overgrote meerderheid is het niet eens met deze afbraak, bedoeld om arme inwoners de stad uit te jagen.
Slechts een kleine 17% van de stemgerechtigde Rotterdammers ging echter naar de stembus - minder dan de vereiste 30%. De desinteresse voor de gevestigde politiek strekte zich ook uit naar dit referendum – een afkeer van de parlementaire politiek, die door de organisaties achter het referendum niet benut kon worden om mensen tegen de sloop te mobiliseren. De meerderheid van de niet-stemmers zag er het nut niet van in.
Een andere oorzaak is ook dat het voor veel Rotterdammers niet goed duidelijk was waar het om ging Op het stembiljet werd verwezen naar de ‘woonvisie’ van het gemeentebestuur - tientallen bladzijden ambtelijk jargon - die mensen toch niet zouden lezen. De eigenlijke kwestie – voor of tegen sloop van 20.000 sociale woningen – mocht van het gemeentebestuur niet op het stembiljet.
Het gemeentebestuur – Leefbaar Rotterdam – denkt misschien de uitslag zonder meer naast zich neer te kunnen leggen. Maar ruim 60.000 Rotterdammers hebben tegengestemd, weten waar het over gaat en kunne de basis vormen van het verzet tegen de sloop van betaalbare woningen – verzet dat ook met een geldig ‘nee’ georganiseerd had moeten worden.

30 nov. 2016 Vluchtelingenpolitiek aan de kaak
Ruim vierhonderd auto’s rijden naar het Binnenhof in Den Haag. Daar verklaren de chauffeurs zich bereid om naar Griekenland te rijden en daar honderden vluchtelingen op te halen. Nederland had namelijk beloofd 397 vluchtelingen op te nemen die vastzitten op Griekse eilanden. De grote meerderheid zit daar echter nog steeds, in mensonwaardige omstandigheden. De smoes van de Nederlandse (en andere Europese) regeringen dat de vertraging aan de Griekse bureaucratie ligt, gaat nu niet meer op. De regering-Rutte/Asscher laat ze echter liever in de ellende daar, om andere mensen te ontmoedigen om de bloedbaden te ontvluchten die de imperialisten aanrichten in SyriŽ en Irak.

30 nov. 2016 Massademo tegen regering Zuid-Korea
Na een massademonstratie op zaterdag met 1,5 miljoen demonstranten, geven honderdduizenden werkers gehoor aan de oproep tot een algemene staking door de vakbonden. De demonstranten eisen het aftreden van president Park Geun-Hye, die haar vriendin Choi Soon-Sil (een sekteleidster) gelegenheid gaf zich met staatszaken te bemoeien, te manipuleren en te lobbyen voor bedrijven in ruil voor geld en gunsten van de chaebols. De woede van de mensen richt zich niet alleen op de twee vrouwen, maar meer en meer ook op het hele politieke systeem - waarbij de chaebols (grote conglomeraten van bedrijven als Samsung, LG en Hyundai) feitelijk de dienst uitmaken. Hun bezitters zijn miljardair, terwijl 20% van de jongeren in Zuid-Korea geen werk heeft, de helft van de gepensioneerden moet proberen wat bij te verdienen omdat ze van hun pensioen niet kunnen leven en vakbondsrechten worden vertrapt.

4 dec. 2016 Acties Griekenland tegen anti-arbeiderspolitiek
In Griekenland staken de bemanningen van de veerboten 48 uur. Dit betekent dat het verkeer tussen Piraeus (de haven van Athene) en de Griekse eilanden vrijwel stil ligt. De collega’s staken tegen deeltijdwerkloosheid, het inzetten van onverzekerde werkers en verlaging van de pensioenen. Voor aanstaande vrijdag heeft de grote vakbondsfederatie voor de publieke sector (GSEE) een algemene staking uitgeroepen tegen eisen van de EU en het IMF aan de regering om de ontslagbescherming verder af te breken, de vakbondsrechten en het stakingsrecht te beperken en de mogelijkheden voor een lock-out voor bedrijven te vergroten. Griekenland kan de gigantische staatsschuld nooit terugbetalen, maar zowel de sociaaldemocratische Dijsselbloem (voorzitter van de Eurogroep) als zijn Duitse collega Schšuble (CDU) willen niet van schuldenverlichting horen. Eerst moeten er meer ‘hervormingen’ doorgevoerd worden Ook als voorbeeld voor de andere Europese landen.

3 dec. 2016 Vrouwen Zuid-Afrika hangen vuile was buiten
Organisaties van verkrachte vrouwen hebben in de stad Johannesburg een waslijn gespannen van meer dan een kilometer lang, met daaraan 3600 gebruikte onderbroeken. Volgens hun tellingen worden in Zuid-Afrika dagelijks 3600 vrouwen verkracht, veel meer dan de 132 door de politie geregistreerde. Daarom hangen ze deze vuile was buiten en eisen dat de regering de schande echt aanpakt.

29 nov. 2016 Raad bezorgd over Nederland
De commissaris voor de rechten van de mens bij de Raad van Europa vreest een aantasting van democratische rechten door een aantal maatregelen die de Nederlandse regering wil nemen. Hij vraagt om opheldering. Het gaat hierbij om de mogelijkheid voor geheime diensten om van zeer grote groepen mensen telefoon en internet af te tappen, zonder dat tegen hen concrete verdenkingen bestaan. De diensten laten dan bepaalde zoektermen op die verzamelde informatie los – uiteraard om ‘terroristen’ te vinden - maar kunnen dan beschikken over persoonlijke informatie en maatschappelijk handelen van de gehele bevolking.
Een ander kritiekpunt is het plan om iemand een gebiedsverbod, een contactverbod of zelfs een reisverbod op te kunnen leggen, zonder dat er een rechter aan te pas gekomen is - alleen omdat iemand ‘van mogelijk terrorisme wordt verdacht’.

29 nov. 2016 Dieseluitstoot blijft
Het dieselschandaal van Volkswagen in de VS wekte veel verontwaardiging. Het bleek dat door manipulaties in de software de VW-diesels veel meer kankerverwekkende stoffen uitstoten dan in de catalogus staat. Zulke VW-modellen rijden in Europa meer rond dan in de VS (waar het schandaal het eerste werd blootgelegd) en bij de meeste andere automerken is het niet beter. Een scherpere controle is nodig, maar die wordt openlijk tegengewerkt door veel Europese regeringen - voorop van de landen waar veel auto’s worden geproduceerd zoals bijvoorbeeld Duitsland, ItaliŽ, Spanje, Slowakije. Zij weigeren mee te werken aan een Europese keuringsinstantie, maar willen dat een land zelf de daar geproduceerde wagens mag blijven keuren.

29 nov. 2016 Kosten Fukushima stijgen
Tot 180 miljard dollar zullen de kosten stijgen om de nucleaire afval en besmetting op te ruimen, als gevolg van de kernramp in Fukushima en om de slachtoffers te compenseren. Althans dat denkt de Japanse regering nu. Vlak na de ramp in 2011 schatte ze de kosten op 50 miljard dollar, drie jaar later op 100 miljard. Als gevolg van een aardbeving en een grote tsunami kwam het tot een meltdown van twee van de vier reactoren. Nucleaire brandstofstaven zijn heel moeilijk uit de ruÔne te verwijderen. Via het grondwater komt voortdurend radioactiviteit in het milieu. De regering had gezegd, dat eigenaar TEPCO van de kerncentrale zou moeten opdraaien voor alle kosten, maar geeft nu min of meer toe dat de gewone Japanners voor de rekening zullen opdraaien – bijvoorbeeld door een hogere energierekening.

28 nov. 2016 Metaalwerkers in actie
In Alblasserdam nemen ruim 300 metaalwerkers deel aan een manifestatie georganiseerd door vakbond FNV. In de regio dreigen nog eens meer dan duizend collega’s in de scheepsbouw en andere metaalbedrijven hun werk te verliezen door de massaontslagen bij bedrijven als IHC en Heerema en de sluiting van Nedstaal. Als reden geven de bedrijven terugloop van orders op uit de offshore-industrie en concurrentie uit China. De collega’s zien een duidelijk beleid om vaste werkers met een CAO-loon te vervangen door flexibele en goedkope krachten, die door hun onzekere positie ook extra geprest kunnen worden tot meer overwerk. De collega’s eisen hun banen op en maatregelen van de regering, die gelijk loon voor gelijk werk garanderen.

28 nov. 2016 Shell bedreigt stakers
Collega’s van Shell in Moerdijk en Pernis zijn door leidinggevenden bedreigd met ontslag, toen ze weigerden een productieproces te starten. De bewuste afsluiters waren door de vakbond geblokkeerd om druk te zetten op de CAO-onderhandelingen. In Pernis probeerden leidinggevend een deel van de stakers uit te zonderen - in een poging verdeeldheid te zaaien. De collega’s hebben zich niet laten overdonderen en de vakbond heeft excuses van de directie geŽist over deze aanval op het stakingsrecht.

27 nov. 2016 Kankerverwekkend kunstgras
VACO (een organisatie van bandenbedrijven) zegt dat het allemaal nog niet duidelijk is. De resultaten van hun eigen onderzoek zijn dat wel: in bijna alle kunstgrasvelden met rubbergranulaat zitten hogere tot veel hogere concentraties kankerverwekkende stoffen dan voor consumentenproducten is toegestaan. Volgens de wet mag dat, omdat kunstgras niet als consumentenproduct wordt gezien. Maar sporters komen er wel mee in aanraking en kinderen zouden de korrels binnen kunnen krijgen. Het gebruik van tot granulaat verwerkte versleten banden wordt als ‘recycling’ verkocht. Het blijkt in werkelijkheid ‘t dumpen van schadelijk afval te zijn.

26 nov. 2016 Misbruik migranten
Bij de bouw van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar werken hoofdzakelijk bouwvakkers uit Bulgarije, RoemeniŽ en Turkije. Zij worden niet alleen veel minder betaald dan volgens de Nederlandse CAO, zij moeten ook structureel te lange werkweken maken, terwijl de bouwplaats onveilig is. Het is niet te verwachten dat de komende Amerikaanse president Trump hier vrijwillig verandering in brengt.Als vastgoed miljardair heeft hij veel bouwwerkzaamheden door migranten laten bouwen, die goedkoop waren omdat ze geen papieren hadden.

25 nov. 2016 Fidel Castro overleden
Fidel Castro overlijdt - 90 jaar oud. Fidel Castro was de leider van de Cubaanse revolutie in 1959 en vele jaren premier en later president van het land. Bij de opstand zetten Castro en zijn medestrijders de dictator Batista af, een nauwe bondgenoot van de VS. Amerikaanse bedrijven werd genationaliseerd, de boeren kregen land, onderwijs en gezondheidszorg werden gratis en sterk verbeterd voor het volk.
Cuba ligt 90 kilometer uit de kust van de VS. De democratische, anti-imperialistische revolutie ging richting socialisme en dat wilde het Amerikaans imperialisme niet accepteren. De CIA organiseerde in 1961 een invasie van Cubaanse reactionairen in de Varkensbaai, die jammerlijk mislukte.
De politieke en militaire dreiging werd een economische en financiŽle boycot. De Sovjet-Unie was bereid te helpen, maar daar hadden de bureaucraten in 1956 het socialisme verraden en het kapitalisme weer ingevoerd. De nieuwe heersers waren niet geÔnteresseerd in een zelfstandige ontwikkeling van Cuba. Castro ging daarin mee, waardoor het land nauwelijks een eigen industrie ontwikkelde en vooral rietsuiker exporteerde naar de Sovjet-Unie en de andere Oost-Europese landen.
Che Guevara (Argentijn, maar medestrijder bij de Cubaanse revolutie en minister en president van de nationale bank) was het daar niet mee eens en vertrok uit Cuba. In de guerrilla in Bolivia werd hij door het leger vermoord.
De overheersende invloed van de Sovjet-Unie ging ook ten koste van de opbouw van een socialistische democratie in Cuba. Cubaanse soldaten werden ingezet voor de sociaal-imperialistische belangen van de Sovjet-Unie in Afrika. De ineenstorting van de Sovjet-Unie en de andere landen van de COMECOM betekenden een grote klap voor de Cubaanse economie. Castro probeerde investeringen aan te trekken van Europese concerns. Onder andere Unilever en ING gingen daarop in, maar de economische boycot door de VS duurde voort en is ondanks het akkoord tussen Obama en Castro’s broer Raķl ongeveer een jaar geleden nog niet voorbij.
Castro verdient respect voor zijn vasthoudend verzet tegen het Amerikaans imperialisme. Hij overleefde honderden (pogingen tot) aanslagen op zijn leven. Cuba steunde linkse Latijns-Amerikaanse bewegingen en regeringen. Onder andere in Venezuela en Nicaragua hebben Cubaanse onderwijzers en artsen voor een grote verbetering van onderwijs en gezondheidszorg in de volkswijken en op het platteland gezorgd.
De toekomst voor de Cubaanse arbeiders en het volk ligt niet in hernieuwde afhankelijkheid van deze of gene imperialist. De verworvenheden van de Cubaanse revolutie zijn het beste gediend met de opbouw van een werkelijk marxistisch-leninistische partij – die het perspectief van het echte socialisme op de agenda plaatst.

25 nov.2016 Arbeidsinspectie uitgekleed
Vakbond CNV luidt de noodklok over de Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zowel de arbeidsomstandigheden als het juist uitbetalen van de lonen en het nakomen van sociale wetten in bedrijven moet controleren. Tijdens de twee regeringen-Rutte is het aantal inspecteurs met 320 verminderd. De vakbond constateert als gevolg daarvan het toenemen van (dodelijke) bedrijfsongevallen, slechte arbeidsomstandigheden en meer bedrijven die CAO en arbeidswetten met voeten treden. Het CNV eist dat er op korte termijn in ieder geval 160 inspecteurs extra worden aangesteld. Minister Asscher (PvdA) heeft voorlopig voor maar 35 nieuwe inspecteurs geld uitgetrokken.

25 nov. 2016 Stop geweld tegen vrouwen
In Rotterdam gaan vrouwen en mannen de straat op om te protesteren tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Zowel tegen huiselijk geweld, als geweld op straat - tegen het structurele geweld dat vrouwen onderdrukt en discrimineert. Tegen beperking van het recht op abortus, tegen kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis, tegen mensenhandel en ontvoering, verkrachten en vermoorden van vrouwen in oorlogen en op de vlucht.
Ruim honderd mensen houden eerst een manifestatie op het Binnenwegplein, daarna een korte strijdbare demonstratie met fakkels door de binnenstad met veel winkelend publiek, dat vaak geÔnteresseerd blijft staan. In een zaal in het centrum volgen enkele korte toespraken - Rotterdams Rood zingt liederen en de avond wordt afgesloten met een optreden van muziekgroep Sarya - helemaal uit Rojava (de autonome regio in Noord-SyriŽ, waar vrouwen meestrijden tegen de fascistische reactionairen van ISIS.

25 nov. 2016 Tienduizenden vrouwen de straat op
De internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen is over de hele wereld steeds meer een dag van strijd - maar zeker ook in Latijns-Amerika waar de dag zijn oorsprong vond: ter herdenking van de moord in 1961 op de drie zusters Mirabal in opdracht van dictator Trujillo van de Dominicaanse republiek. Zo gaan in ArgentiniŽ, Chili, Colombia, Guatemala, Uruguay en Venezuela tienduizenden vrouwen de straat op onder de leus ‘Ni una menos’ (‘Niet een meer’) - als protest tegen de honderden vrouwen die jaarlijks door geweld om het leven worden gebracht.

24 nov. 2016 Schoonmakers in actie
Tientallen schoonmakers demonstreren met toeters en trommels voor het Hilton-hotel in Rotterdam. Zij willen ook het hotel binnengaan, maar dat mag niet van directeur Van den Berg. De collega’s protesteren tegen het feit dat ze veel te weinig tijd krijgen voor het schoonmaken van een kamer: 20 minuten, terwijl 45 minuten nodig is om een kamer echt schoon te maken. De Hilton-directie probeert hen naar schoonmaakbedrijf CSU te sturen waar ze in dienst zijn, maar daar trappen ze niet in. Hoeveel tijd ze voor een kamer krijgen hangt af van wat Hilton ervoor wil betalen.
Een ander punt is de vele uitzendkrachten die er worden ingezet. Gevolg is dat de vaste krachten iedere keer opnieuw weer collega’s moeten inwerken. Deze en andere acties zijn onderdeel van een campagne voor een nieuwe CAO, waarin naast een loonsverhoging, werkdruk, vaste banen en het recht op ziek zijn zonder geÔntimideerd te worden centraal staan.

24 nov. 2016 Duidelijkheid over pesticiden
Bedrijven die bestrijdingsmiddelen van onkruid en insecten verkopen moeten hun eigen onderzoek naar de risico’s ervan voor mens en milieu openbaar maken. Dat bepaalt het Europese Hof in een proces aangespannen door natuur- en milieuorganisaties. Of de pesticiden wel of niet veilig genoeg zijn wordt door de EU op basis van onderzoeken door de producent zelf bepaald, maar de chemische bedrijven hielden die onderzoeken tot nu toe geheim ‘uit concurrentieoverwegingen’. Hierdoor is het voor wetenschappers moeilijk te bepalen of de pesticiden echt niet schadelijk zijn. De bijenstichting (eiser in het proces) hoopt nu voldoende argumenten te kunnen leveren om het insecticide imidacloprid te laten verbieden - dat ervan verdacht wordt een belangrijke oorzaak van sterven en verzwakken van bijenvolkeren te zijn.

23 nov. 2016 Bezorgd om grote concerns
Als je voor de grote concerns een paar trucs om belasting te ontduiken onmogelijk maakt, moet je wel het te betalen tarief laten zakken. Dat is de opstelling van veel regeringen, inclusief de Nederlandse. Veel mensen zijn woedend na onthullingen hoe grote concerns en superrijken via speciale regelingen en postbusbedrijfjes vrijwel geen belasting betalen. Regeringen voelen zich onder druk om hier maatregelen tegen te nemen. De Europese Commissie heeft geŽist dat de Amerikaanse gigant Apple 13 miljard euro belasting aan Ierland moet betalen, omdat ze een veel voordeliger regeling kreeg dan andere bedrijven. Voor Nederland stelde ze de belastingvoordelen van het eveneens Amerikaanse koffieconcern Starbucks aan de orde. Zowel de Ierse als de Nederlandse regering verzetten zich tegen deze terugbetaling van bedragen, waar bijvoorbeeld de zorg mee betaald zou kunnen worden. Dus als er toch een paar beperkingen aan de belastingontwijking gesteld moeten worden, dan kan - zegt minister Dijsselbloem (PvdA) - het tariefpercentage voor de winstbelasting verder omlaag.

23 nov. 2016 Solidair met strijders MaleisiŽ
In Kuala Lumpur (de hoofdstad van MaleisiŽ) demonstreren deze week activisten - vooral vrouwen - voor het parlementsgebouw en eisen het vrijlaten van Maria Chin. Chin - een van de leiders van massabeweging Bersih (=Schoon) - werd samen met ruim tien andere activisten en politieke leiders gearresteerd, vlak voor een grote demonstratie die zaterdag in MaleisiŽ plaatsvond. De demonstranten eisten het aftreden van president Razak, die ervan verdacht worden miljarden dollars te hebben laten verdwijnen uit een investeringsfonds van de staat naar eigen bankrekeningen en die van familie en vrienden. Hiernaar wordt ook in andere landen onderzoek gedaan. Verzet tegen zijn bewind probeert hij met harde hand te onderdrukken. Andere eisen van Bersih zijn dan ook respecteren van de democratische rechten, zoals dat op demonstraties. Ook willen zij verandering van het kiessysteem, zodat het democratischer wordt. Nu kan de regerende partij de meerderheid in het parlement hebben, terwijl een minderheid op haar gestemd heeft. In Bersih is ook de Parti Sosialis van MaleisiŽ actief. Ook leden van de partij werden gearresteerd. Parti Sosialis vraagt protesten te sturen naar:
- Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak
Prime Minister of Malaysia
Tel: +603-8888 8000 | Fax: +603-8888 3444
E-mail: ppm@pmo.gov.my
- Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi
Minister of Home Affairs
Tel: +603 8886 8000 / 3000 | Fax: +603-88891613 / +603-88891610
E-mail: ahmadzahid@moha.gov.my
- Tan Sri Dato' Sri Khalid bin Abu Bakar
Inspector-General of Police
Tel: +603 - 2266 2222 Fax: +603 - 2070 7500
E-mail: kpn@rmp.gov.my

23 nov. 2016 Slechte luchtkwaliteit Nederland
Volgens een rapport van de Europese Milieu Autoriteit, EMA, is de kwaliteit van de lucht in Nederland een van de slechtste van Europa. De concentratie van stikstofdioxide is alleen in Duitsland hoger. Wat betreft de concentraties van ozon en fijnstof in de lucht staat Nederland in het midden van de Europese lijst. De uitstoot van methaan wordt onder druk van de agrarische sector niet vermeld door de EMA. In Europa sterven honderdduizenden mensen vroegtijdig als gevolg van ongezonde lucht. Volgens de EMA sterven in Nederland 11.530 mensen aan fijnstof en 1820 mensen door te hoge concentraties stikstofdioxide.

22 nov. 2016 Werkonderbrekingen Shell
Bij Shell in Pernis en in Moerdijk stromen installaties, fabrieken en kantoren grotendeels leeg. Vakbondsleden hebben het ontruimingsalarm in werking gesteld. Voordat de procedure nauwkeurig is gevolgd en iedereen weer binnen is, zijn snel twee uur voorbij. De actie is bedoeld om druk te zetten op de onderhandelingen voor de CAO voor 1800 werkers, waarbij vooral de nadruk ligt op loonsverhoging. Shell wil dit jaar maar 1% meer betalen en volgend jaar 1,25% - wijzend op de lage olieprijs. De vakbond eist respectievelijk 1,5 en 1,75%. Shell gaat er prat op dat de aandeelhouders niet worden gekort op hun dividend. Voor donderdag en vrijdag is dezelfde actie aangekondigd.

22 nov. 2016 Slappe eis AOW-leeftijd
De FNV-leiding roept in een brief aan de tweede kamer op te stoppen met het verder verhogen van de AOW-leeftijd. Veel ouderen hebben grote moeite met langer doorwerken. Voor degenen die op straat gezet zijn of arbeidsongeschikt zijn geworden, betekent het langer van een uitkering proberen rond te komen. Maar verder dekt de kop van de brief de lading niet. Hoofdbestuurslid Busker - die Heerts zou moeten opvolgen als voorzitter van de FNV - vraagt alleen maar of de regering de verhoging wil halveren: voor ieder jaar meer levensverwachting een halfjaar later met pensioen. ‘Mag de sloop een onsje minder?’ De eis zou moeten zijn: pensioenleeftijd op 60 jaar! Op kosten van de grote concerns.

22 nov. 2016 Schaamteloze risico’s met kernenergie
FANC (de Belgische inspectiedienst voor kerncentrales) maakt de vloer aan met het veiligheidsbeleid in de kerncentrales van Doel (bij Antwerpen) en Tihange (40 kilometer onder Maastricht). FANC-directeur Bens spreekt in een brief aan eigenaar Electrabel (dochter van het Franse Engie-concern) van: “Brandgevaar, risico op kernsmelting en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur.” Hier bovenop komen de gebreken die de oude reactoren in zowel Doel als Tihange vertonen.
Onder druk van een ongeruste bevolking pleiten ook burgemeesters uit de grensstreken langer voor sluiting van de kerncentrales, maar minister Schulz (VVD) vond het niet nodig dat in BelgiŽ te bepleiten. Eerder deze week was er in Japan opnieuw een aardbeving in de omgeving van Fukushima. Hoewel beperkt in uitwerking, heeft de beving toch weer tot meer radioactieve lekken uit de restanten van de in 2011 getroffen kerncentrale geleid. De eigenaar Tepco en de Japanse regering proberen de gevolgen te bagatelliseren. Japan, dat veel door aardbevingen wordt getroffen, heeft na de ramp in 2011 alle meer dan 50 kerncentrales stilgelegd. De regering wil - ondanks groot verzet van het volk - dat er zoveel mogelijk weer opgestart worden. Tot nu toe zijn er twee kerncentrales weer in bedrijf genomen.

21 nov. 2016 Waarschuwingsactie havenbedrijf IGMA
Havenwerkers bij overslagbedrijf IGMA in Amsterdam leggen het werk een uur neer. De eigenaar (voedselconcern Cargill) verkoopt IGMA voor een flink bedrag aan het grote graanbedrijf Bunge, maar de collega’s komen op voor hun belangen. Zij eisen een werkgarantie voor vijf jaar, van kracht blijven van de CAO en alle bedrijfsregelingen bij Bunge en een overnamebonus voor de havenwerkers. Tenslotte hebben zij met hun werk het bedrijf zoveel waard gemaakt. Een belangrijk geschilpunt is de pensioenverzekering.

21 nov. 2016 De ene postzegel is de andere niet
De prijs van de postzegel voor particulieren is sinds 2009 met 71% gestegen, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). PostNL verhoogt bijna jaarlijks de postzegelprijs fors, met als argument, dat ze veel minder post te verwerken krijgt. Die verhoging gebeurde steeds met toestemming van de regering, die de belangen van de consument zegt te beschermen. Bedrijven wisten (zonder de ‘bescherming’ van de regering) de stijging van hun verzendkosten per poststuk tot gemiddeld 10% te beperken, meldt het ACM.

21 nov. 2016 Weinig ijs op Noord- Zuidpool
In Antarctica is het nu zomer en dan smelt het ijs, maar dit jaar meer dan anders. Op de Noordpool komt dit deel van het jaar geen zon, zodat het ijs kan aangroeien. Dit jaar is de temperatuur er echter 20 graden Celsius hoger dan normaal. Oorzaak is de aanvoer van warme lucht.

20 nov. 2016 Zorgpremies steeds duurder
De premie voor de basisverzekering wordt volgend jaar bij alle zorgverzekeraars flink hoger. Bij Menzis is de stijging zelfs twaalf euro per maand tot € 119. Tegelijkertijd zeggen de verzekeraars dat ze tientallen tot honderden miljoenen van hun reserves inzetten, omdat de premies alleen de kosten niet dekken. Hoewel ze toch nog miljarden reserves overhouden, kondigen ze voor de komende jaren een nog veel hogere stijging aan - want de kosten van de zorg blijven stijgen.
Maar waarom? Er komen nieuwe medicijnen en technische hulpmiddelen. Voor zover zij betere perspectieven bieden aan de patiŽnten is dat toe te juichen, maar fabrikanten maken leggen prijzen op die de kostprijs ver overtreffen.
Een andere oorzaak is dat sinds 1 januari 2015 ook wijkverpleging en de persoonlijke thuiszorg uit de basisverzekering betaald worden, die tot dan toe uit de AWBZ-premies werden vergoed. In een overgangsperiode legt de overheid een elk jaar kleiner bedrag bij, maar na vier jaar niets meer. Maar zal je zeggen, dan hoeft er minder uit de AWBZ betaald te worden en kan die premie omlaag. Inderdaad, de AWBZ-premie is ook met drie procentpunten gedaald, maar tegelijkertijd is de belasting met drie procentpunten verhoogd, zodat dit niets compenseert.

19 nov. 2016 Wereldklimaatconferentie afgesloten
De laatste dag van de 22ste Climate Change Conference (COP22) van de VN in Marrakesh (Marokko) was op 18 november. Het aantal landen dat het verdrag van Parijs heeft geratificeerd is intussen gestegen tot 111. Wetenschappers hebben berekend dat,  ook als alle afspraken worden nagekomen, de gemiddelde temperatuur op aarde met ruim drie graden zou stijgen.
Bovendien kunnen landen zich gemakkelijk aan de gedane beloften onttrekken. Er staan geen sancties op. Trump, de gekozen president van de VS, beweert dat de klimaatopwarming onzin is en heeft gedreigd het verdrag op te zeggen. Nederland tekende het verdrag, maar zal zelf die beloofde doelstellingen nooit halen met de maatregelen van het nationale energieakkoord. Zoals bekend is het zelfs onzeker of in ons land in 2020 14% van de energie duurzaam is. Met de uitstoot van broeikasgassen is het niet beter: volgens het klimaatverdrag moet Nederland die uitstoot in 2030 met 40 tot 50% verlaagd hebben ten opzichte van 1990. Nederland zal slechts 12% halen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving.
Met en zonder het verdrag van Parijs gaat de wereld een milieucatastrofe tegemoet, omdat het financierskapitaal zijn jacht op maximale winst ten koste van de mensheid doorzet. Het milieubeleid van de heersenden is bankroet, stelt de Internationale CoŲrdinatie van revolutionaire partijen en organisaties ICOR, waarvan de Rode Morgen lid is. ICOR roept op tot een breed front van actief verzet tegen de kapitalistische milieupolitiek, dat gevormd zal moeten worden in een strijdbaar verbond van de arbeidersklasse met de milieubewegingen. De strijd voor een radicaal andere milieupolitiek heeft het perspectief nodig van een revolutionaire maatschappijverandering.

18 nov. 2016 Staking bij Cargill
Collega’s bij de productiebedrijven van voedingsconcern Cargill gaan vanaf 17 november voor onbepaalde tijd in staking voor een goede CAO. Zij eisen een loonsverhoging van 3% en een betere ouderenregeling.
Er wordt al maanden onderhandeld met het Amerikaanse bedrijf, maar de directie houdt halsstarrig vast aan niet meer dan 1,8% loonsverhoging en ze vindt de ouderenregeling voldoende. Cargill (ook eigenaar van het Amsterdamse havenbedrijf IGMA) heeft een zestal productiebedrijven - onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Bergen op Zoom, Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen)en Swalmen (Limburg).

18 nov. 2016 Iets meer banen
Het aantal banen was eind september met 9.999.000 voor het eerst weer hoger dan bij het uitbreken van de crisis in 2008. Dit zijn zowel banen in loondienst als banen als zelfstandige met en zonder personeel. Omdat een grote groep twee of drie banen heeft, is het aantal werkzame personen slechts 8,5 miljoen volgens het CBS. Daarvan hebben 5,2 miljoen een vaste baan in loondienst, 1,9 miljoen een flexibele baan en zijn 1,4 miljoen zelfstandigen, waarvan een miljoen zzp’er.
Minister Asscher (PvdA) en het CBS zijn opgetogen over het verder teruglopen van de officiŽle werkloosheid in oktober tot 502.000 (5,6%). Het CBS wijst erop dat de werkloosheid is gedaald, terwijl enige tienduizenden mensen die zich niet als werkzoekend hadden laten registreren toch een baan gevonden hebben. Intussen is het aantal mensen dat zou kunnen werken, maar zich niet als werkloos heeft laten registreren toch toegenomen, omdat de potentiŽle beroepsbevolking (inwoners tussen 15 en 75 jaar) harder is gegroeid dan het aantal banen.
Het CBS zegt dat ook het aantal langdurig werklozen met 33.000 is gedaald. Mensen die nu werkloos worden vinden sneller een baan. Van de 276.000 langdurige werklozen is nog steeds ongeveer de helft ouder dan 45 jaar.

18 nov. 2016 Wat voor werk?
Iets meer werk dus, maar wat voor werk? Vakbonden FNV, CNV en VCP sturen een ‘brandbrief’ aan ondernemersorganisatie VNO-NCW en de SER over wat zij ‘de race naar het putje op de arbeidsmarkt’ noemen. Vicevoorzitter Kuin van de FNV: 'Inmiddels heeft 40 procent van de werknemers een onzeker contract. Zij zitten vaak met veel te veel onzekerheid: over inkomen, werktijden en de duur van je contract. Er moet iets gebeuren, want het komt niet vanzelf goed.' De bonden wijzen op de moordende concurrentie - ook internationaal - de privatiseringen, aanbestedingen, bezuinigingen.
Alle werkende mensen, met of zonder (flexibele) baan zullen dit herkennen. Maar het is een illusie als de vakbondsbestuurders schrijven, dat ze deze problemen samen met de ondernemers op willen lossen. Immers iedere verbetering van de situatie van werkende mensen gaat ten koste van hun winst en die is heilig. Alleen met harde vakbondsstrijd van onderop kunnen vaste banen en fatsoenlijke lonen worden afgedwongen.

17 nov. 2016 Betoging tegen Erdogan
In Brussel betoogden 2500 mensen tegen Erdogan en zijn dictatoriale politiek. Vooral Koerden, communisten, de HDP en mensen van andere Turkse groeperingen. Opvallend was de afwezigheid van de linkse Belgische partijen en de hypocriete steun van de rechts-nationalistische NVA regeringspartij. In een tegenreactie van Erdogan-aanhangers later op de dag werden vernielingen aangebracht aan het Koerdisch instituut in Brussel.

17 nov. 2016 Shell maakt de dienst uit
‘De regering stemt werkelijk alles wat betreft de gaswinning in Groningen af met de NAM, dochter van Shell en Exxon. Of het nu over beleidsvragen gaat, de beantwoording van vragen van kamerleden, brieven naar de kamer, reacties naar de media’. Inbreng, commentaar van de NAM op stukken van de regering werd daarin verwerkt, maar het resultaat werd als standpunt van alleen de regering gebracht. Dat stelt Milieudefensie na bestudering van een uitgebreide correspondentie tussen regering en NAM, die zij met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft ontvangen.

17 nov. 2016 Rotterdam laat ouderen in de kou
De gemeente Rotterdam heeft sinds 2011 43% bezuinigd op de huishoudelijke thuiszorg. Die bezuiniging – van 70,5 naar 40 miljoen had Rotterdam bereikt in 2014, een jaar voordat de bezuiniging van de regering inging. Velen verloren hun hulp geheel of gedeeltelijk, anderen moesten er vanaf zien, omdat hun eigen bijdrage sterk omhoog ging. Honderden thuiszorgcollega’s verloren hun baan, vele anderen zagen hun loon met 20% of meer verlaagd. Als niet veel collega’s in verzet gekomen waren, was het erger geweest. De werkdruk steeg enorm, omdat een huis in veel minder tijd moet worden schoongemaakt en er geen tijd meer is om rustig met de klant te praten. Ook de Rekenkamer van de gemeente stelt nu vast dat de bejaarden en gehandicapten dit niet zelf, met behulp van familie, vrienden, vrijwilligers kunnen oplossen - zoals de achtereenvolgende wethouders Florijn (PvdA) en De Jonge (CDA) beweerden.

16 nov. 2016 Nooit genoeg
In een kapitalistische maatschappij is winst maken niet genoeg. Het gaat om de maximale winst. ABN AMRO maakte in drie maanden tijd € 607 miljoen winst. Tegelijk laat het weten nog eens 1500 arbeidsplaatsen te schrappen - bovenop de duizenden ontslagen die eerder plaatsvonden.

16 nov. 2016 Rotterdamse repressie
Amnesty International heeft zich in scherpe bewoordingen gekeerd tegen het optreden van de politie op 12 november in Rotterdam tegen anti-zwarte-piet-demonstranten. Bijna 200 demonstranten werden, voor een groot deel voordat zij met de demonstratie begonnen waren, door de politie opgepakt en met veel geweld de politiebussen ingegooid. Ook een advocaat die een van de demonstranten wilde bijstaan werd opgepakt.
De demonstranten werden uren vastgezet zonder eten of gelegenheid naar de WC te gaan. Daarbij waren zij niet van op de hoogte dat burgemeester Aboutaleb vrijdagavond een demonstratieverbod voor heel Rotterdam had afgekondigd. Zijn smoes was dat er teveel politieagenten naar de Sinterklaasintocht in Maassluis moesten en dat hij daarom de demonstranten niet zou kunnen beschermen tegen extreemrechts.
Begin dit jaar liet Aboutaleb met een andere smoes onterecht honderden demonstrerende voetbalsupporters oppakken, zes jaar geleden verbood hij een 1-meidemonstratie en liet met geweld een deel van de demonstranten arresteren, omdat hij geen spandoeken aan stokken wilde toestaan. Tweemaal is Aboutaleb door de rechter gecorrigeerd, maar hij blijft hardleers.
Overigens is hij niet de enige PvdA-burgemeester die het met de burgerlijk-democratische rechten niet zo nauw neemt. Ook zaterdag werd in Amsterdam op last van burgemeester Van der Laan een demonstrant opgepakt, omdat hij een bordje droeg met de tekst: ‘Erdogan terrorista’. Een zeer terechte betiteling voor een dictator die jarenlang ISIS steunt en zelf Koerden en grote delen van de Turken gewelddadig onderdrukt. Maar Erdogan belemmert voor veel vluchtelingen de weg naar Europa en daarom komt hij bij de PvdA-VVD-regering, op een paar ‘zorgelijke’ uitspraken na, overal mee weg.

16 nov. 2016 Hof straft afhankelijke landen
Vorige maand trok een aantal Afrikaanse landen zich terug uit het Internationaal Strafhof. Dit in Den Haag gevestigd hof is opgericht in 2002 om misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden te berechten, die in het land waar ze gepleegd zijn niet berecht (kunnen) worden. Snel werd duidelijk dat het hof zich voornamelijk richt op leiders uit afhankelijke landen.
De VS steunden het hof als hun dat uitkwam, zoals tegen president Al-Bashir van Soedan, maar durfden het niet aan zelf toe te treden: stel dat het hof de vele misdaden tegen de menselijkheid van de Amerikaanse imperialisten eens zou willen berechten.
Het hof kondigt nu aan onderzoek te willen doen naar het martelen en mishandelen van gevangenen door Amerikanen in Afghanistan en in de geheime CIA-gevangenissen in Europa. Het hof mag namelijk wel oordelen over misdaden die door Amerikanen gepleegd zijn in landen die het hof erkennen. De Amerikanen laten meteen weten dat zij zo een goede rechtsgang hebben, dat het internationaal strafhof zich niet met het land hoeft te bemoeien. De Russische imperialisten, die aanvankelijk het verdrag van Rome over de oprichting van het hof ondertekenden, besluiten zich ook terug te trekken. Zij vrezen onderzoek naar wat ze bij invallen in GeorgiŽ en OekraÔne hebben gedaan.

15 nov. 2016 Militairen BelgiŽ in protest
Op de dag van de Belgische Dynastie betoogden 8.000 ŗ 10.000 boze Belgische militairen tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd met zeven jaar. Legervakbonden mogen in BelgiŽ niet staken, dus betogen ze op een voor hun vrije dag. De bonden bij het leger bestaan uit de in andere sectoren kleine liberale vakbond, een corporatistische bond en een afdeling van de socialistische bond. De betoging was roerig, met 13 gewonden - waarvan tien aan de kant van de politie. Er komen acties maar de bondsleidingen verklaarden al tevreden te zijn met ‘overgangsmaatregelen’.

15 nov. 2016 Thuiszorgactie boekt succes
150 thuiszorgcollega’s gaan op 14 november ’s avonds van een vakbondsvergadering in een strijdbare demonstratie naar de gemeenteraad van Oldambt (Groningen). Zij hadden van de directie van zorginstelling Oosterlengte gehoord dat zij ontslagen zouden worden. De directie zei hun lonen niet meer te kunnen betalen, omdat de gemeente in de nieuwe aanbesteding met loonkosten per uur rekende, die euro’s onder de CAO bleven. De volgende dag besluit de gemeenteraad dat het gemeentebestuur een nieuwe aanbesteding moet maken. Met het oog daarop wordt het bestaande contract met Oosterlengte met een halfjaar verlengd, waardoor de collega’s in ieder geval voor deze periode een arbeidsplaats en inkomen hebben

14 nov. 2016 Europa wil eigen militaire macht
De EU-regeringen hebben afgesproken veel nauwer te gaan samenwerken op militair gebied en ook Europese gevechtstroepen in te gaan zetten buiten EU-gebied. Tot nu toe bestond er wel enige Europese militaire samenwerking, zoals bij het patrouilleren tegen kapers voor de kust van SomaliŽ, maar werd militair vooral samengewerkt in de NAVO, zoals in vechtmissies in Afghanistan. Nu door de verscherping van de concurrentie de tegenstellingen zich toespitsen, worden ook de tegengestelde belangen tussen VS en EU groter. De meeste politieke partijen in de tweede kamer willen de Nederlandse defensiebegroting sterk verhogen. Openlijk wordt gesproken over verdediging van de Europese belangen - en minder worden de verhullende woorden over ‘vredes- en humanitaire missies’ gebruikt.

14 nov. 2016 TISA moet van tafel
Vicevoorzitter Passchier van de FNV overhandigt minister Ploumen (PvdA) een oproep van de vakbond om niet mee te doen aan handelsverdrag TISA. Ruim 5000 vakbondsleden hebben een handtekening onder de oproep gezet. Van de precieze inhoud van dit handelsverdrag is minder bekend dan van TTIP en CETA, maar toch dreigt het akkoord dit jaar ondertekend te worden door de EU en 22 andere landen.
Het verdrag zou grote concerns de mogelijkheid geven vrij te kunnen opereren bij het commercieel verlenen van diensten - een economische term waaronder ook belangrijke voorzieningen als zorg en onderwijs vallen. Daarbij zou het behalen van maximale winst leidend zijn. Richtlijnen en kwaliteitseisen zouden onder druk komen te staan als ‘belemmerend voor de vrije concurrentie’. Overheidssubsidies en dergelijke zouden of verboden zijn of ook aan de concerns gegeven moeten worden. Net als bij CETA probeert Ploumen de indruk te wekken, dat het allemaal wel meevalt - de grote geheimzinnigheid wijst op het tegendeel.

14 nov. 2016 Big Brothers
De organisatie Bits of Freedom heeft dit jaar de Big Brother Award toegekend aan minister Schippers (VVD), omdat zij zorgverzekeraars meer mogelijkheden wil geven om de medische gegevens van de mensen in te zien.
De zogenaamde ‘expertprijs’ voor minder bij het publiek bekende speurneuzerij gaat naar de gemeente Rotterdam. De gemeente vraagt politiegegevens op om te bepalen of iemand in een bepaalde buurt mag wonen.

12 nov. 2016 Koerden eisen daden van EU
In Amsterdam demonstreren zo’n 800 Koerden, Turken en Nederlanders tegen de dictatuur van de Turkse president Erdogan. De tocht gaat van de Beurs naar het Museumplein. Onderweg waren er provocaties door rechtse Turken. De politie pakte acht personen op, hoofdzakelijk demonstranten. Na de aanvallen op de Koerdische bevolking van Zuidoost-Turkije heeft Erdogan tal van gekozen burgemeesters afgezet en gearresteerd. Hij ontsloeg meer dan 10.000 ambtenaren en leraren, de afgelopen week arresteerde hij de voorzitters en een reeks van parlementsleden van de HDP en journalisten - waaronder de hoofdredacteur van de grootste oppositiekrant Cumhuriyet.
Op 11 november werden 370 niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)door de Turkse regering per decreet verboden - voor een groot deel Koerdische. Kort na het decreet viel de politie bij een aantal NGO’s binnen en nam hun administratie in beslag. Een van deze organisaties is het Free Women’s Congress (KJA), de grootste overkoepelende organisatie van de Koerdische vrouwenbevrijdingsbeweging. Daarnaast is Turkije binnengevallen in SyriŽ en beschiet en bombardeert daar bewoners van Koerdische en andere afkomst. De demonstratie klaagt aan: ‘De Europese regeringen, inclusief de regering-Rutte, spreken hun ernstige bezorgdheid uit, maar laten dat niet door daden volgen. Geen enkele sanctie.
Een van de toespraken op het Museumplein was namens vakbond FNV. Die heeft samen met de Europese vakbondsfederatie fel geprotesteerd tegen de grove schendingen van democratische rechten, waaronder het verbieden van vakbonden en het arresteren van vakbondsactivisten. Ook in andere Europese landen wordt gedemonstreerd. In Keulen in Duitsland was een strijdbare manifestatie met 30.000 deelnemers.

12 nov. 2016 Betogers eisen aftreden president Pak
In Seoel demonstreren een miljoen demonstranten voor het aftreden van president Park. Deze dochter van een vroegere dictator wordt door veel mensen gehaat vanwege het vertrappen van vakbondsrechten. Nu is uitgekomen dat een vriendin van haar directe invloed had op het beleid van de regering en zich vorstelijk liet betalen door bedrijven in ruil voor opdrachten, wetsartikelen enzovoorts. Deze Choi is intussen gearresteerd, maar de demonstranten willen dat Park aftreedt. In Nederland demonstreren 100 tot 200 Zuid-Koreanen die hier wonen, in een hoek van het Museumplein.

11 nov. 2016 Acties tegen regering BraziliŽ
In tal van Braziliaanse bedrijven worden werkonderbrekingen gehouden, demonstreren tienduizenden mensen, worden belangrijke wegen geblokkeerd. De Braziliaanse vakbondsfederatie CUT heeft tot de acties opgeroepen uit protest tegen de plannen van de rechtse regering-Temer, die zonder verkiezingen aan de macht is gekomen na het afzetten van Rousseff van de Arbeiderspartij. Rousseff werd beschuldigd van het te mooi voorstellen van de staatsfinanciŽn, terwijl Temer van corruptie wordt verdacht en een aantal van zijn partijgenoten daarvoor veroordeeld zijn.
Temer heeft een wet ingediend (aangenomen door het huis van afgevaardigden) die de staatsuitgaven voor 20 jaar bevriest, afgezien van inflatiecorrectie. Dat treft vooral de sociale uitgaven, gezondheidszorg en onderwijs. Studenten voerden de afgelopen weken actie wegens de tekorten bij scholen en universiteiten. Temer wil ook het arbeidsrecht en de veiligheidsvoorschriften uitkleden en de pensioenleeftijd verhogen naar 65 jaar. De CUT waarschuwt dat als de regering niet luistert zij tot een algemene staking zal oproepen.

10 nov. 2016 Directeur veroordeeld voor mensenhandel
De rechtbank in Roermond veroordeelt de directeur van het intussen failliete Prime Champ in Horst tot twee jaar cel voor mensenhandel, uitbuiting en valsheid in geschrifte. Hij liet Poolse vrouwen met een bus naar Nederland brengen en die moesten dan een verdrag tekenen met een te hoge pluknorm voor champignons, veel te lange werktijden, verplicht overwerk en nauwelijks vrije tijd. Ook waren ze verplicht gebruik te maken van de huisvesting door het bedrijf. Daarbij werden de werkelijke arbeidsuren op de loonstroken verlaagd door zogenaamde pauzes af te trekken.

10 nov. 2016 Meer parttime dan fulltimebanen
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren vorig jaar van de in totaal 7,8 miljoen banen de meeste parttime: 4,2 miljoen tegenover 3,6 miljoen voltijdsbanen. Vijf jaar geleden was de verhouding nog fifty-fifty. Volgens CBS en UWV is de stijging van de parttime banen gedeeltelijk te wijten aan de crisis, waardoor mensen gedwongen werden met minder uren genoegen te nemen. Een andere oorzaak is dat bij callcenters en in de horeca banen (ook wat gewerkte uren betreft) vaak heel ‘flexibel’ zijn. Tegelijk zien zij ook dat meer mannen er bewust voor kiezen minder uren betaald werk te doen, om zorgtaken op zich te nemen. Van de vrouwen heeft ongeveer 75% een parttime baan, bij de mannen is het percentage in tien jaar gegroeid van 21 naar 26%.

9 nov. 2016 Trump - vals alternatief
Veel Amerikanen hebben op Trump gestemd omdat hij zich voordeed als alternatief voor de politieke elite in Washington. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor de armoede, grote werkloosheid en gebrek aan perspectief voor miljoenen Amerikanen. Beloften van Clinton, dat zij hun problemen aan zou pakken, werden niet geloofd - te meer niet toen uitlekte dat ze op goedbetaalde diners met bankiers heel andere dingen zei dan in haar campagnetoespraken.
Trump, tot dan toe niet in de politiek, leek door zijn ongegeneerde aanvallen op de politieke elite het echt anders te gaan doen. Dat zal een illusie blijken. Verlaging van de belastingen (vooral voordelig voor de superrijken waartoe hij zelf behoort), afschaffen van de zorgverzekering Obamacare en scherpere antivakbondswetten staan hoog op de lijst van de miljardair. Voor zijn regering worden een bankier van Goldman Sachs als kandidaat genoemd.
Net als Wilders en bijvoorbeeld Le Pen in Frankrijk speelt hij de racistische kaart: migranten, moslims, het boze buitenland zouden verantwoordelijk zijn voor werkloosheid, gebrek aan veiligheid en terrorisme. Mensen zullen snel ervaren dat gewone Amerikanen van hem niets te verwachten hebben.
Wat voor honderden miljoenen Amerikanen ontbreekt, is een echt alternatief voor het monopoliekapitalisme van ‘Wallstreet’ – een revolutionair alternatief. Zoals uit de demonstraties blijkt moeten veel Amerikanen niets hebben van zijn racisme en vrouwvijandigheid. Veel mensen die op hem gestemd hebben delen zijn racistische opvattingen niet, maar vonden geen alternatief te hebben.
Zoals uit het succes van Sanders in de voorverkiezingen van de Democratische Partij bleek, willen veel Amerikanen naar links. Duidelijk zal moeten worden dat de macht van de grote monopolies gebroken moet worden, wil er blijvende vrede en welvaart voor iedereen komen. De opbouw van een revolutionaire partij van het echte socialisme is ook in Amerika de hoogste prioriteit.
Het internationale financierskapitaal (dat zijn kaarten op Clinton had gezet) maakt zich niet erg ongerust over Trump. De beurskoersen gingen snel weer omhoog. Ook vanuit de wetenschap dat een president van de VS wel veel macht heeft, maar dat de grote monopolieconcerns voor of achter de schermen het laatste woord hebben. Die verlangen een meer agressieve houding in de internationale concurrentiestrijd - buitenlandse en militaire politiek moeten sterker op het Amerikaanse belang worden gericht. De olieconcerns zijn blij met Trump, die de klimaatopwarming bedrog noemt.
De verkiezing van Trump (Clinton behaalde trouwens meer stemmen) past in een internationale trend, waar de heersende klassen in tal van landen openlijk reactionaire regeringen aanstellen. Voor de werkende mensen maakt het de strijd voor een socialistische revolutie en het opbouwen van de internationale revolutionaire organisatie ICOR alleen maar belangrijker.

9 nov. 2016 Zorgactie tegen afbraak-CAO
In een honderdtal zorginstellingen wordt actie gevoerd voor de VVT-CAO en tegen het slechte akkoord dat CNV en NU-91 met de directies hebben afgesloten. Daarin worden onder andere drie vakantiedagen ingeleverd, gebroken diensten weer toegestaan en niets gedaan aan de veel te grote werkdruk. Dit terwijl verschillende instellingen zelfs meer collega’s willen ontslaan, in plaats van ontslagen collega’s terug te halen. In Den Haag vertellen 75 collega’s minister Asscher (PvdA) dat deze flut-CAO geen draagvlak heeft en daarom niet algemeen verbind verklaard mag worden. In veel instellingen gaat het om zogenaamde 1-minuutacties, waarbij collega’s zich met hun eisen op de foto zetten. In negen instellingen in het land wordt het werk ook tijdelijk neergelegd, tussen een halfuur en twee uur lang.
In Rotterdam is een centrale actie bij verpleeghuis Antonius Binnenweg van Laurens - de stichting die nog eens 200 collega’s kwijt wil, terwijl zij door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder toezicht is geplaatst. Hier verzamelen zich ondanks de regen minstens 60 collega’s (ook van andere instellingen) en cliŽnten en sympathisanten - terwijl regelmatig voorbijgangers een kijkje komen nemen in de actietent en hun steun uitspreken. Een verklaring van protest tegen het flutakkoord en de belofte zo nodig mee te doen aan acties wordt door de collega’s ondertekend en blanco exemplaren worden meegenomen voor de collega’s die niet konden komen. In tegenstelling tot de regering hebben de collega’s er wel oog voor dat je hulpbehoevende mensen niet zonder zorg kunt achterlaten.

9 nov. 2016 KLM-ers voeren acties op
KLM heeft sinds zondag ťťn man of vrouw minder ingezet op een groot deel van de internationale vluchten en dus voert het cabinepersoneel de acties op. De directie probeerde dit dinsdag door de rechter te laten verbieden, maar dat lukte niet. Ook een intimiderende brief van de KLM-directie aan het cabinepersoneel heeft veel collega’s juist extra tot meedoen gemotiveerd. Woensdag onderbreekt het cabinepersoneel van KLM bij iedere vlucht het werk 40 minuten, met als gevolg dat vliegtuigen later vertrekken. Hierdoor mist een deel van de passagiers zijn aansluiting. Als KLM niet binnen twee dagen toegeeft, zullen de acties verder worden opgevoerd.

9 nov. 2016 APMT Gotenburg wil vakbond uitschakelen
Havenwerkers bij de containerterminal in Gotenburg vragen internationale solidariteit van alle havenwerkers in hun conflict met terminaleigenaar APMT. Vakbond SDU constateert verschillende overtredingen van de CAO door de directie, zoals het inzetten van anderen bij havenwerk, niet betalen van toeslagen, niet toestaan van wettelijk ouderschapsverlof. Maar minstens zo belangrijk is dat de directie zelf wil bepalen wie in gesprekken met haar de vakbond mag vertegenwoordigen en wat zij wel of niet aan hun leden mogen vertellen. Actieve vakbondsleden worden geÔntimideerd.
In het voorjaar heeft de SDU hiertegen actie gevoerd met werkonderbrekingen en het weigeren van overwerk. Toen is ze ingegaan op een bemiddelingsvoorstel om weer te gaan onderhandelen. Dat heeft na vijf maanden niets opgeleverd, zodat de SDU begint met het weigeren van overwerk en voor 15 november een staking aankondigt. De directie wilde weer praten, maar beloofde niets. Toen de vakbond zei de staking te zullen doorzetten, dreigde de directie voortaan helemaal niet meer met de SDU te zullen onderhandelen. Zij probeert gebruik te maken van het bestaan van twee vakbonden voor havenwerkers in Zweden - naast de SDU ook de STWU. Beide hebben in Zweden ongeveer evenveel leden. De SDU mag bij de landelijke CAO-onderhandelingen niet mee doen, maar heeft in Gotenburg verreweg de meeste leden.

8 nov. 2016 Misstanden Sociale Diensten
Sinds 2012 moeten jongeren dan 27 jaar eerst vier weken solliciteren voordat zij een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Dit betekent dat je vaak minstens acht weken moet wachten voor je geld krijgt. Lang niet alle jongeren hebben ouders op wie zij kunnen terugvallen en bovendien moet dit voor meerderjarigen niet nodig zijn. Het blijkt nu dat een deel van de gemeenten dezelfde regel ook voor mensen ouder dan 27 jaar hanteert.
Nationaal Ombudsman Van Zutphen geeft het voorbeeld van de gemeente Krimpenerwaard, die een oudere vrouw (die in haar vorige gemeente bij haar arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvullende bijstand had) eerst liet solliciteren voordat ze een aanvraag voor bijstand kon indienen. Van Zutphen stelt dat dit niet mag en dat de gemeenten hier eerder op gewezen zijn. Hij wil dat de gemeenten hem allemaal laten weten hoe dat bij hun geregeld is.

7 nov. 2016 Europese conferentie basisvrouwen
In Gelsenkirchen (Duitsland) vindt de jaarlijkse Europese Conferentie van  Wereldvrouwen plaats. Twaalf landen, waaronder Nederland, hebben een delegatie afgevaardigd. Zij informeren elkaar over de situatie in eigen land en maken afspraken over hoe elkaar te helpen in de strijd tegen geweld en onderdrukking van vrouwen, het oorlogsgevaar en voor de rechten van vrouwen op (het) werk. Dit alles in het kader van de strijd voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij.
Bosnische vrouwen vertellen over hun strijd om de verkrachters tijdens de burgeroorlog aan te pakken, in Polen en andere landen is de strijd om het recht op abortus actueel, vanuit Nederland wordt bericht over de strijd in de schoonmaak en de zorg - waar veel vrouwen werken.
Afgesproken wordt om de internationale onderlinge samenwerking concreter te maken. Jonge vrouwen presenteren een plan om hun leeftijdsgenoten voor de strijd te organiseren. Zaterdagmiddag werd spontaan een demonstratie georganiseerd tegen de arrestatie van bestuurders en parlementsleden van de Turkse HDP door het Erdogan-regime.

7 nov. 2016 Franse vrouwen tegen ongelijke lonen
In Frankrijk laten duizenden vrouwen om even over half vijf het werk het werk en gaan in spontane demonstraties de straat op. In Frankrijk werken veel vrouwen – 48% van de werkenden is vrouw – maar ze verdienen gemiddeld 15,1% minder dan een man in dezelfde functie en met hetzelfde aantal werkuren. Een feministisch blad berekende dat de vrouwen daarom vanaf maandag 16:34 uur de rest van dit jaar - 38,2 werkdagen - voor niets werken. Deskundigen hebben berekend dat als er geen drastische veranderingen komen vrouwen pas over 170 jaar hetzelfde verdienen als mannen. Dat zijn ze niet van plan. Om dezelfde redenen stopten de vrouwen in IJsland op 24 oktober om 14:38 uur met werken en gingen straat op.

6 nov. 2016 Kiezen is een feest
Verkiezingen worden wel het feest van de democratie genoemd. Maar hoe komen de kieslijsten tot stand? Begin volgend jaar mogen FNV-leden een opvolger kiezen voor de vertrokken Heerts (die zelf een paar jaar geleden kandidaat werd gesteld door VNO-vertegenwoordigers Wijffels en Noten). Vicevoorzitter Van Dijk had vorig jaar laten weten Heerts wel op te willen volgen. De meerderheid van het bestuur (het gaat niet over leden) geeft echter de voorkeur gaf aan Busker. Die is ouder en afkomstig uit de Nederlandse Politiebond en – net als Heerts – de Marechausseevereniging. Als compensatie krijgt Van Dijk een hoge plaats op de PvdA-lijst voor de tweede kamer aangeboden. Officieel gaan daar de PvdA-leden over, maar Van Dijk heeft van kandidaat-lijsttrekker Asscher te horen gekregen dat dit wel goed zit. Anders zou hij zijn huidige job niet opgeven. Overigens had Van Dijk tien jaar geleden zijn lidmaatschap van de PvdA verruild voor dat van Groen Links, omdat hij de sociaaldemocraten te neoliberaal vond. Maar ze lijken intussen zoveel op elkaar, zegt Van Dijk, dat hij nu zijn lidmaatschap van GroenLinks heeft opgezegd en weer PvdA-lid is geworden. Je moet flexibel zijn in de parlementaire politiek.
Echte democratie begint aan de basis, waar werkende mensen zelf het heft in handen nemen, hun eisen en strategie bepalen, zelf hun vertegenwoordigers aanwijzen en die weer af kunnen zetten, als zij zich niet aan de afspraken houden.

5 nov. 2016 Schoonmakers knokken voor CAO
Vierhonderd schoonmakers laten op de Coolsingel in Rotterdam duidelijk weten welke eisen ze hebben voor de CAO-onderhandelingen, die de maandag erop beginnen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam krijgt ze overhandigd. De schoonmakers eisen 2,5% loonsverhoging per jaar, reiskostenvergoeding en een betere eindejaarsuitkering - omdat ze een loon willen waar je met je gezin van kan leven. En ze willen verder als normale mensen behandeld worden: genoeg mensen om het werk te kunnen doen en geen intimidatie als je je bijvoorbeeld ziek meldt. Verder willen zij onder andere een eind aan de draaideurconstructie: een contract van anderhalf jaar, dan een half jaar naar huis, en dan weer een contract van anderhalf jaar.

5 nov. 2016 Protest tegen arrestatie HDP-leiding
In Turkije en in tal van andere landen demonstreren al dagen duizenden mensen tegen de arrestatie door het Erdogan-regime van de voorzitters Selahattin Demirtas en Figen YŁksekdag van de progressieve HDP-partij en van een reeks van hun parlementariŽrs. Een partij met 59 leden in het parlement en zes miljoen kiezers. Zij is daar echter de meest consequente oppositie en daarom vervolgt Erdogan de partij en zet haar burgemeesters af. Tegelijk met de arrestaties haalt de Turkse regering sociale media als Twitter, Facebook, YouTube en Skype uit de lucht, in een poging haar misdaden voor veel mensen verborgen te houden en het verzet ertegen te bemoeilijken. Maar ook in Turkije zelf wordt gedemonstreerd. In Istanboel worden de demonstranten door de politie aangevallen met traangas en waterkanonnen. In Nederland gaan bij de eerste berichten van de arrestatie enige tientallen demonstranten naar het centrum van Den Haag. Op zaterdag 5 november demonstreren opnieuw honderden in de stad.

4 nov. 2016 Klimaatakkoord Parijs lang niet genoeg
Het Klimaatakkoord dat vorig jaar december in Parijs gesloten is officieel van kracht. Het is nu door voldoende landen geratificeerd. Maar er is geen enkele reden voor opluchting. UNEP (de milieuorganisatie van de VN) stelt in een rapport dat zelfs als alle landen zich aan hun beloftes zouden houden, de broeikasuitstoot in 2030 54 tot 56 gigaton zou zijn. Dat is 25% hoger dan de 42 gigaton waarbij volgens de UNEP de temperatuurstijging net onder de twee graden Celsius zou blijven. In plaats daarvan zou een opwarming met 2,9 tot 3,4 graad tot grote rampen leiden. Directeur Solheim van de UNEP roept op tot veel verdergaande maatregelen op de milieuconferentie die in Marrakesh (Marokko) begint.

4 nov. 2016 Nederland blijft achter bij duurzaam
Als vervolg op de millenniumdoelen zijn er in 2015 door de VN 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG) gesteld, met bij elkaar 169 subdoelen Als rijk land lijkt Nederland hier gemakkelijk te kunnen scoren, maar dat is niet het geval, blijkt uit een beperkte meting door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat geldt bijvoorbeeld voor het grote verschil in inkomen tussen man en vrouw (zie bericht 26 oktober), voor het aantal mensen dat zich gediscrimineerd voelt en voor duurzame energie (slechts 5,9%). Ook wordt er veel CO2 uitgestoten.

3 nov. 2016 Ontslag en loondump
Na IHC kondigt nu ook scheepsbouw- en offshorebedrijf Heerema massaontslagen aan. Van de 512 vaste banen in Zwijndrecht en Vlissingen zouden er 350 moeten verdwijnen en daarnaast 100 in Groot-BrittanniŽ en Polen. Ook Heerema klaagt over de slechte offshore-markt door de lage olieprijzen, Dat heeft het bedrijf niet verhindert om, zoals  vakbond FNV opmerkt, jarenlang recordwinsten te behalen. Daar zou goed een 30-urige werkweek en pensioen met 60 jaar uit gefinancierd kunnen worden.
Heerema wil de ontslagen gebruiken om meer werk met een tijdelijk contract te laten doen - en dan het liefst collega’s uit het buitenland ver onder de CAO te betalen. Zo worden in de Poolse vestigingen mensen opgeleid om in Nederland te gaan werken, maar Heerema is daarin zeker niet het enige scheepsbouwbedrijf. Keppel Verolme stuurt leerlingen naar huis, terwijl het in RoemeniŽ mensen opleidt om in Nederland te komen werken. In Friesland zijn er veel rederijen, die CAO en arbeidswet aan hun laars lappen.

3 nov. 2016 Asociale kostendelersnorm
Sinds vorig jaar worden mensen met een bijstandsuitkering flink gekort als zij met andere volwassenen in een huis wonen. Wie met ťťn volwassene samenwoont krijgt 50% van het minimumloon - in plaats van 70%. Wonen er meer volwassenen in dezelfde woning, dan wordt de uitkering nog lager. De gemeente Amsterdam liet bureau Regioplan een onderzoek doen. Dat leverde (weinig verrassend) de kennis op dat mensen van die lage uitkering de noodzakelijke uitgaven niet meer kunnen doen. De besparing van het samen in een woning wonen is in de praktijk veel minder dan de regering beweert. Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) zegt dat mensen die niet rond kunnen komen maar via bijzondere bijstand geholpen moeten worden. Verschillende mensen gingen in beroep tegen deze afknijpmaatregel. Deze week stelt de Centrale Raad van Beroep dat alles volgens de wet gaat.

3 nov. 2016 Geld te veel?
VVD, CDA en D66 willen niet mee doen aan een parlementaire mini-enquÍte naar belastingontduiking, witwassen, enzovoorts - dat ook in Nederland de staat jaarlijks miljarden euro’s kost. VVD en CDA hebben als smoes dat ze tegen parlementaire mini-enquÍtes zijn. D66 beweert er geen tijd voor te hebben. Naar aanleiding van het uitlekken van de zogenaamde Panama Papers stelden SP, GroenLinks en de PvdA zo een klein onderzoek voor, waarbij de getuigen (anders dan bij een hoorzitting) onder ede moeten verklaren. Ook voor zo een beperkt onderzoek staan de meeste partijen niet te trappelen.

2 nov. 2016 Weinig hulp voor werklozen
Iedereen die werkloos is of geweest is weet het: zowel UWV als sociale dienst zitten je steeds achter de vodden of je wel genoeg solliciteert. Maar echt hulp om werk te vinden, dat krijg je van die instanties bijna nooit - hoewel ze dat wettelijk zouden moeten doen. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid constateert dit nu ook: veel werkgroepen en discussies over structuren, maar weinig effectieve hulp.

2 nov. 2016 Gevaarlijke scheepssloperij
Minstens 16 mensen zijn omgekomen en 55 gewond - vaak met ernstige brandwonden - door de ontploffing van een gascilinder op een primitieve werf waar schepen worden gesloopt in Gadani in Pakistan. Het aantal slachtoffers kan toenemen. De brandweer heeft geen schuim meer om verder te blussen en het wrak is te heet om naar binnen te gaan. Reders laten hun oude of overtollig geworden schepen vaak op zulke werven slopen - zonder fatsoenlijke veiligheidsvoorzieningen of beschermende kleding. De sloper betaalt dan meer geld voor het schroot.
Een Deense NGO heeft uitgezocht dat containerrederij Maersk leasebedrijven, waar het een deel van haar vloot huurt, stimuleert om schepen bij goedkope werven te laten slopen.

1 nov. 2016 Armoe troef voor flexwerkers
Het gemiddeld inkomen van iemand met een tijdelijk of oproepcontract is minder dan 40% van het gemiddelde inkomen van collega’s met een vast contract. Dit percentage is ‘zo hoog’ door de werkers met een tijdelijk contract, die uitzicht hebben op een vaste aanstelling. Die verdienen gemiddeld 72%. Bij oproep- en invalcontracten is het gemiddelde inkomen maar 20% van dat van de vasten, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor een deel zijn dit scholieren, studenten en gepensioneerden - 68% zou graag meer uren willen maken, maar kan geen vast werk vinden of wordt door een bedrijf langdurig ‘op proef’ gehouden. De belangrijkste reden voor het lage inkomen is volgens het CBS het geringe aantal uren dat zij werken. In de horeca en detailhandel waar veel met oproepkrachten wordt gewerkt zijn ook de uurlonen laag. Het totaal aantal werkers in loondienst met een flexcontract was vorig jaar 1,8 miljoen. Dat is ruim 20% van alle werkers in loondienst - tegenover 14% in 2003. De groei was het sterkst bij de werkers met een oproepcontract.

1 nov. 2016 Kobani-dag gevierd
Sinds twee jaar is 1 november Kobani-dag. In 2014 vochten de Koerden in Rojava (Noord-SyriŽ) een heroÔsche strijd om de fascistische bendes van ISIS uit hun regio te verdrijven, met solidaire hulp van een internationale gemeenschap. ISIS is sinds eind januari 2015 uit Kobani verdreven, maar solidariteit met de mensen daar is nog steeds hard nodig. Het land ligt in puin en moet weer helemaal worden opgebouwd. Niet alleen ISIS en andere reactionaire bendes vallen Rojava aan, dat doet ook de Turkse staat, met de zegen van de westerse imperialisten.
In tal van steden over de hele wereld en ook in Nederland wordt Kobani-dag gevierd. Bijvoorbeeld in Den Haag. Na een korte manifestatie in het Transvaalpark ging het in demonstratie naar het Koerdisch centrum, waarbij leuzen werden geroepen voor de vrijheid van Rojava en heel Koerdistan en tegen de fascisten - zoals Erdogan en de terroristen die Rojava bedreigen.
Opvallend was de grote politiemacht die burgemeester Van Aertsen had opgetrommeld.  Die deed niets tegen Turkse provocateurs die de demonstratie belaagden, maar arresteerde wel drie Koerden die besloten zelf in te grijpen. Prompt gingen echter alle demonstranten op een kruispunt zitten en eisten hun vrijlating - en dat had succes.
In het centrum werden de vrouwen en mannen herdacht die in de bevrijdingsstrijd van Rojava zijn gevallen.
MateriŽle hulp blijft welkom, bijvoorbeeld voor medicijnen en medische apparatuur voor het gezondheidscentrum in Kobani, dat met hulp van 177 ICOR-brigadisten is opgebouwd. Wie zo solidariteit met de bevrijdingsstrijd wil tonen, kan een bedrag overmaken naar rekening NL54INGB0004428359 van de Rode Morgen, onder vermelding van Kobani. Iedere cent gaat naar de mensen daar.
Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief