RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief


Dwangarbeiders eisen loon op
Nederland maakt er een potje van
Onbetrouwbare media
DPW wil vakbond buiten houden
100 Jaar Paasopstand Ierland
Politiehulp fascisten
30% Meer kolen verstookt
Gelijk loon voor gelijk werk
Ruim 2% meer te besteden?
Groningers aan het lijntje
Egypte nekt vakbondsrechten
Regering verdedigt belastingparadijs
Beoogd resultaat
Onderzoek naar gif
Fascistische terreur Brussel
Geld hoopt op bij rijken
Hulporganisaties weigeren medewerking
TSN-collega’s zetten acties voort
Jumbo kiest paaseieren voor zijn geld
Van flex naar WW
Kartonfabrieken staken
Asscher repareert maar half
Federale democratie in Rojava
Succes Schotse havenwerkers
Tegen racisme, voor vluchtelingen
Arbeidskosten gedaald
Thuiszorg Achterhoek en Den Helder staakt
Werkloosheid februari gestegen
EU-plan vluchtelingen gevaarlijk
Miljardenwinst handel CO2
Schotse havenstaking van twee weken
2e Wereldvrouwenconferentie begonnen
Meer betalen voor zorg
Grote concentratie kapitaal
Dubieuze ‘ontwikkelingshulp’
Provocerende Nazi's
Kerncentrales sluiten!
Erdogan laat schijn varen
Transparantie
Fascisten in parlement
Superuitbuiting
Recordaantal huizen vernietigd
Giftige stof
Hoe milieubewust is DNB?
Verzet tegen sloopplannen
'Stop massamoord in Sur!'
Midden-Oosten getroffen door droogte
Zorgen groeien
Achmea knijpt 'm
Zes miljoen arbeiders ontslaan
Veel werkenden langdurig arm
‘Regering wil fracking'
VS in ArgentiniŽ


31 maart 2016 Dwangarbeiders eisen loon op
Collega’s uit de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek (Achterhoek) eisen voor het nieuwe stadhuis in aanbouw van Aalten hun achterstallig loon op. Zij hebben tussen 2011 en vorig jaar 32 uur per week productiewerk gedaan: kunstbloemen vouwen die in tuincentra worden verkocht als ‘tegenprestatie’ voor een bijstandsuitkering, om ‘hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten’. Een deel van de collega’s deed dit werk jarenlang. Wie zich daartegen verzette kon een sanctie opgelegd krijgen. Gesteund door vakbond FNV eisten zij vorig jaar dat zij voor dit werk alsnog gewoon loon moesten krijgen. Als het niet duidelijk was onder welke CAO het viel, dan toch minstens het minimumloon. Maar de gemeenten vonden een afkoopsom van € 1000 genoeg. Daar leggen de collega’s zich niet bij neer. Te meer niet nu blijkt dat het bedrijf, waarvoor de kunstbloemen gevouwen werden, het nieuwe stadhuis van Aalten gesponsord heeft. Een andere eis is dat de gemeenten alle genoemde sancties intrekken. Zo lang de gemeenten niet toegeven worden de acties opgevoerd.

31 maart 2016 Nederland maakt er een potje van
In 2009 hebben de lidstaten van de EU bindende afspraken gemaakt over het omschakelen naar duurzame energie. Nederland had toen beloofd dat in 2014 14 procent van de hier verbruikte energie afkomstig zou zijn van hernieuwbare bronnen als wind, waterkracht, zon en biomassa. In werkelijkheid was dit in 2014 maar 5,5%. De regering zegt nu die 14% in het jaar 2020 te willen bereiken (zes jaar later dus). Deskundigen waarschuwen dat dit ook niet lukt als er geen drastische maatregelen genomen worden, zoals het sluiten van alle kolencentrales.

29 maart 2016 Onbetrouwbare media
Diverse media brachten ook in Nederland het bericht dat Koerden in het Duitse Aschaffenburg (Beieren) een antiterrorismedemonstratie verstoord zouden hebben. Een opmerkelijk bericht voor wie weet dat het vooral Koerden zijn die met inzet van eigen leven succesvol strijd leveren tegen de ISIS-terroristen in SyriŽ en Irak. Het blijkt dat in Aschaffenburg in feite een demonstratie werd gehouden door Turkse reactionairen en fascisten zoals de Grijze Wolven, die zich vooral tegen de Koerden richtten. Toen een dertigtal jongeren zich daar met spreekkoren tegen verzetten, werden die door de fascisten aangevallen. Zij vluchtten een Koerdisch verenigingsgebouw in, maar de fascisten probeerden ook daar binnen te dringen - waarbij de jongeren zich verdedigden door vanaf het dak de indringers te bekogelen. Pas toen de politie erbij kwam trokken de fascisten zich terug. Toch weer heel wat anders dan de massamedia berichtten.

28 maart 2016 DPW wil vakbond buiten houden
De Internationale Transportwerkersfederatie (ITF) is een solidariteitscampagne begonnen met de havenwerkers van de nieuwe volautomatische containerterminal London Gateway. Net als bij de nieuwe Rotterdamse terminal RWG zwaait hier Dubai Port World de scepter. De Engelse vakbond van de havenwerkers - Unite - probeert al een paar jaar een CAO af te sluiten met DPW, maar die blijft dit weigeren. In Rotterdam sloot DPW voor RWG alleen een 'collectieve' arbeidsovereenkomst af voor de groep crane operators - niet voor de grote meerderheid van het personeel. De havenconcerns voeren overal dezelfde vakbondsvijandige politiek. Internationaal elkaar als havenwerkers steunen in de strijd is daarom hard nodig. Solidariteit overbrengen aan de Engelse collega’s kan via deze website.

27 maart 2016 100 Jaar Paasopstand Ierland
In Ierland wordt dit weekend de Paasopstand herdacht - een belangrijk moment in de strijd van het Ierse volk tegen de koloniale overheersing door Engeland. Een van de gevolgen van die overheersing was de enorme armoede onder de Ieren. Er kwamen grote hongersnoden voor, terwijl het in Ierland verbouwde graan door de Engelse landheren naar Engeland werd gebracht.
Met Pasen 1916 kwamen een paar honderd slecht bewapende Ieren in opstand tegen de Britse overheersers. Op Paasmaandag proclameerden zij de onafhankelijkheid. De Britten waren in eerste instantie verrast - ook omdat zij hun aandacht op de Eerste Wereldoorlog hadden gericht. Maar snel keerde het tij. De Ieren dolven het onderspit tegen de Britse overmacht. Honderden werden gedood en 15 leiders van de opstand werden gevangen genomen en geŽxecuteerd - waaronder de vooraanstaande Ierse socialist James Connolly. De opstand wordt ieder jaar herdacht in de ‘Lost Leaders March’ - een demonstratieve tocht van de plaats van hun executie naar de begraafplaats Arbour Hill.
De Ieren zetten hun strijd tegen de Britse overheersing door in een guerrillastrijd. Na een wapenstilstand en onderhandelingen erkende Groot-BrittanniŽ in december 1921 de feitelijke onafhankelijkheid van de Ierse Vrijstaat, maar alleen van het zuidelijke gedeelte. Het Noorden (Ulster) dat economisch het sterkst was bleef bij Groot-BrittanniŽ, maar daar legden lang niet alle Ieren zich bij neer - noch in het Zuiden, noch in het Noorden.
In de jaren negentig werd een wapenstilstand gesloten tussen de IRA (Irish Republican Army) en de Britse staat - gevolgd door het Goede Vrijdagakkoord van 1998 tussen Groot-BrittanniŽ en Ierland, in referenda goedgekeurd door een meerderheid van de bevolking van Ulster en van Ierland. De politieke vleugel van de IRA maakt nu deel uit van de regering van Ulster.

27 maart 2016 Politiehulp fascisten
Een manifestatie van enige duizenden mensen op het Beursplein in Brussel naar aanleiding van de aanslagen is zondag ruw verstoord door een paar honderd in het zwart geklede leden van 'Casuals United Belgium' - een extreemrechtse club met veel uitgesproken fascisten onder de leden. De oorspronkelijke deelnemers aan de demonstratie hadden, behalve herdenken van de slachtoffers, vooral gemeen dat ze de mensen wilden oproepen zich niet tegen elkaar te laten opzetten en zich niet door angst te laten verlammen. De fascisten die zich in Vilvoorde verzameld hadden werden door de politie vanaf station Noord naar het Beursplein in Brussel gebracht. Daar bralden ze hun racistische leuzen, brachten de fascistengroet, bekogelden en sloegen ze deelnemers aan de herdenking. Het duurde geruime tijd voordat de politie ingreep. De grootste regeringspartij uit Vlaanderen (de xenofobe Nieuw-Vlaamse Alliantie) weigert een verklaring te tekenen die afstand neemt van dit optreden van fascisten, omdat het maar om 'aangeschoten hooligans' zou gaan.

27 maart 2016 30% Meer kolen verstookt
Hoewel kolen van de fossiele brandstoffen verreweg de meeste uitstoot van CO2 veroorzaken, hebben de Nederlandse energiecentrales vorig jaar bijna een derde meer kolen verstookt dan in 2014. De enige reden hiervoor is dat kolen zo goedkoop zijn. De met kolen gestookte centrales produceerden overigens niet voor de Nederlandse energiebehoefte - de stroom werd geŽxporteerd.

26 maart 2016 Gelijk loon voor gelijk werk
Dure Mercedessen die worden vervoerd door chauffeurs die een grijpstuiver verdienen, weken achtereen in hun cabines leven en vaak maar ťťn keer per week warm kunnen eten. Vakbond FNV heeft het op film laten vastleggen in de het kader van 'Fair Transport Europe'. Die internationale vakbondsactie is gericht tegen de superuitbuiting van vaak Oost-Europese collega’s en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden naar de bodem die dit veroorzaakt.In de film gaat het om een
Oostenrijks transportbedrijf Hodlmayr, dat via een Roemeens filiaal Oost-Europese chauffeurs voor een basisloon van € 200 per maand en 17 cent per gereden kilometer lange dagen laat maken. Maar de schuld ligt hier uiteraard bij Mercedes, dat kan weten hoe haar luxe auto’s vervoerd worden.
Ook Nederlandse bedrijven doen hier aan mee. Uitzendbureau AFMB zette jarenlang Nederlandse chauffeurs in via een Cypriotische dochtermaatschappij. Het betaalde ze wel lonen van een Nederlands niveau, maar niet de Nederlandse sociale premies, waardoor de collega’s niet tegen ziekte of werkloosheid en voor pensioen verzekerd waren. Een aantal collega’s, gesteund door de FNV en de Sociale Verzekeringsbank, stapten naar de rechter en die oordeelde vrijdag dat dit niet mag. Voor de actie Fair Transport Europe kan je hier je handtekening zetten.

26 maart 2016 Ruim 2% meer te besteden?
‘Nederlandse huishoudens hadden het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld 2,1% meer te besteden dan eind 2014’, melden media. Voor wie dat in de eigen portemonnee niet herkent, hier wat extra informatie van het CBS:
- Het inkomen van 'zelfstandigen' (waaronder alle ondernemers) steeg met gemiddeld 3,5% - het besteedbaar inkomen van loonafhankelijken daarentegen met gemiddeld 1,2%.
- Een belangrijke oorzaak van de toename van het besteedbaar inkomen van loonafhankelijken is dat er minder premies werden ingehouden op hun brutoloon, vooral minder pensioenpremies.
- Verder nam het gemiddeld besteedbaar inkomen wat toe, omdat er meer mensen een baan hadden dan een jaar eerder en nu een loon ontvangen in plaats van een uitkering of helemaal niets.

25 maart 2016 Groningers aan het lijntje
Veel Groningers kunnen hun huis niet verkopen of alleen voor een heel laag bedrag - vanwege het risico op aardbevingen. De NAM zou geld beschikbaar stellen om onverkoopbare huizen over te nemen, maar wil dit voorlopig slechts voor 50 huizen doen. De Shell-dochter beknibbelt verder zoveel mogelijk bij de vergoeding van schadeherstel aan huizen. Nadat noch de NAM noch de regering tientallen jaren lang oog hadden voor de veiligheid van de Groningers bij de gaswinning, werd er dankzij de acties van Groningers vorig jaar een en ander bereikt. De gaswinning werd een teruggedraaid en de schade zou 'ruimhartig' worden vergoed.
Dat de NAM en de regering nu toch weer de hand op de knip houden, gebeurt onder leiding van de door de regering aangestelde 'nationaal coŲrdinator' Alders. Deze vroegere PvdA-minister kreeg deze functie vanwege zijn ervaring bij Schiphol. Daar leidde hij jarenlang het overleg tussen de luchthaven en de bewoners over geluidsoverlast en ongezonde uitstoot. Alders wist daar zo te manoevreren dat Schiphol zijn uitbreidingsplannen vrijwel ongewijzigd kon doorvoeren.

25 maart 2016 Egypte nekt vakbondsrechten
De Egyptische regering gaat een stap verder in het onderdrukken van de onafhankelijke vakbonden - waarover we vorige maand berichtten. Met ingang van deze maand worden contracten afgesloten door andere bonden dan de staatsvakbond niet meer erkend. De regering beroept zich op een wet van 40 jaar geleden, die in flagrante strijd is met de nieuwe grondwet.

24 maart 2016 Regering verdedigt belastingparadijs
Staatssecretaris Wiebes (VVD) belooft de tweede kamer in de EU zijn best te doen om belastingparadijs Nederland zoveel mogelijk in stand te houden. DE EU wil constructies in lidstaten beperken die het de grote concerns mogelijk maken weinig tot geen belasting te betalen. Dit onder druk van steeds meer onthullingen, die laten zien dat de grote bedrijven veel minder belasting betalen dan werkende mensen. Nederland is gespecialiseerd in dit soort constructies, waaronder een die winst uit dochtermaatschappijen laag belast. Maar Nederland is dit halfjaar tijdelijk voorzitter van de EU en dan staat het niet zo netjes als je openlijk een plan van de EU saboteert. Om de zaak even te traineren gaat Wiebes nu eerst een onderzoek naar de gevolgen vragen, voordat een besluit wordt genomen.

24 maart 2016 Beoogd resultaat
Politici staan te dringen om meer bevoegdheden voor geheime diensten en politie te eisen, na de aanslagen in Brussel. Heeft dat nut? Volgens de IsraŽlische krant Hašretz, meestal goed ingevoerd, wisten westerse geheime diensten (inclusief de Belgische) van de geplande aanslagen - in ieder geval die op luchthaven Zaventhem. De Belgische politie zegt de aanslagplegers alleen als criminelen gekend te hebben, niet als terroristen. Maar drie van hen stonden wel op de Amerikaanse terroristenlijst, zegt nieuwsagentschap Reuters. Er was dus informatie genoeg. Maar waarom dan niet ingegrepen? Om de zogenaamd 'vrije' maatschappij te beschermen worden democratische rechten en vrijheden verder afgebouwd. Dat is blijkbaar het beoogde resultaat.

24 maart 2016 Onderzoek naar gif
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat na onderzoek weten dat omwonenden van de Dupontfabriek in Dordrecht 25 jaar lang (1967-2012) zijn blootgesteld aan te hoge concentraties PFOA (perfluoroctaanzuur) in de lucht (zie bericht 4 maart). Deze schadelijke stof kwam vrij bij de productie van teflon en kan volgens het RIVM onder andere de lever aantasten. Anderen zien het ook als kankerverwekkend. Het RIVM (een overheidsorganisatie) beveelt aan eerst een steekproef van de bevolking te onderzoeken en niet iedereen. Voor de arbeiders die in de fabriek zelf gewerkt hebben komt er een bloedonderzoek, heeft vakbond FNV met de directie afgesproken.

23 maart 2016 Fascistische terreur Brussel
De fascistische aanslagen van ISIS op de luchthaven en in het metrostation in de EU-wijk van Brussel dinsdag kostten inmiddels 32 onschuldige mensen het leven, terwijl 260 mensen gewond werden, gedeeltelijk ernstig tot zeer ernstig. Voor de fascistische terreurorganisatie was het een wraakneming op BelgiŽ en andere EU-landen. Maar datzelfde ISIS is met steun van de imperialisten door hun bondgenoten zoals Saoedi-ArabiŽ, Qatar en het Turkije van Erdogan opgebouwd. Dat is inclusief haar fascistische en terroristische karakter - wat dient om hun belangen in de regio door te zetten. ISIS is ‘een slang uit eigen nest’, die echter duizenden onschuldige mensen verslindt - in het Midden-Oosten en nu ook midden in Europa. De imperialisten maken misbruik van de terreuraanslagen om controle en repressie op de massa's op te voeren. In Frankrijk is nog steeds de noodtoestand van kracht - die na de terreuraanslagen in Parijs in november werd ingevoerd. Om het zogenaamde vrije karakter van de maatschappij te verdedigen worden burgerlijke rechten en vrijheden geschrapt - aanslagen zijn slechts aanleidingen.

23 maart 2016 Geld hoopt op bij rijken
De werkloosheid blijft hoog, de loonstijging blijft laag, de bezuinigingen gaan door - maar de grote concerns maken hoge winsten. Die worden vertaald naar hoge dividenduitkeringen aan de aandeelhouders en grote salarisverhogingen en/of bonussen voor de top. Het financierskapitaal eist maximaal rendement op haar aandelen en veel concerns weten voor het opgehoopte geld onvoldoende investeringen te vinden die aan de door hen gestelde winstverwachtingen voldoen.
Volgens een onderzoek van de NRC onder 43 van de grootste Nederlandse bedrijven, betaalden daarvan 30 meer dividend uit dan vorig jaar, tien betaalden hetzelfde en maar drie bedrijven minder. Randstad, dat flink profiteerde van de groei van uitzendwerk, verhoogde haar dividenduitkering met 30%, fabrikant van chipmachines ASML (dat ook veel winst maakte) zelfs met 50%, Euronext (eigenaar van de onder andere de Amsterdamse beurs) met 48%. Veel bedrijven die een lagere winst boekten dan het vorige jaar betaalden toch hetzelfde dividend uit, zoals olieconcern Shell. Dat gaf zijn aandeelhouders het kolossale bedrag van € 10,6 miljard aan dividend. Veel bedrijven kopen ook eigen aandelen op, waardoor de overblijvende aandeelhouders met minder de dividendkoek hoeven te verdelen.
Bij de AEX-bedrijven - de grote ondernemingen met een notering aan de beurs van Amsterdam - stegen de inkomens van de topdirectie vorig jaar met gemiddeld 5%, berekende de Volkskrant. De topmannen verdienden (inclusief bonussen) vorig jaar gemiddeld 4,4 miljoen euro per persoon. Topvrouw McKinstry van WoltersKluwer kreeg het meeste - 15 miljoen - gevolgd door EngstrŲm van Relx (vroeger ReedElsevier) en Van Boxmeer van Heineken met beide ruim € 12 miljoen.
Vorig jaar bleek uit cijfers van het Centraal Planbureau dat het aandeel van de bezitters van vermogens in de economie gestegen is van 18% begin jaren negentig naar 28% in 2014.

23 maart 2016 Hulporganisaties weigeren medewerking
Zowel UNHCR  (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) als Artsen zonder Grenzen trekken zich terug van het Griekse eiland Lesbos, waar veel vluchtelingen vanuit Turkije aankomen. De reden hiervoor is dat de vluchtelingen nu in kampen opgesloten worden en grote kans lopen vandaaruit weer naar Turkije gedeporteerd te worden. Artsen zonder grenzen: "Wij willen niet meewerken aan een oneerlijk en inhumaan systeem".

22 maart 2016 TSN-collega’s zetten acties voort
Na de Achterhoek en Den Helder gaan dinsdag de thuishulpen van TSN in Groningen en op Texel en hun collega’s van Verian in Apeldoorn in staking. Zij zien het failliet laten gaan van hun thuisorganisatie als een opzetje om hun arbeidsvoorwaarden te verlagen. Veel gemeenten gaan nu in zee met een thuiszorgorganisatie die lagere lonen uitbetaalt en daarmee goedkoper is voor de gemeente. Andere gemeenten stoppen helemaal met thuiszorg. De collega’s eisen echter behoud van niet alleen hun baan, maar ook van hun arbeidsvoorwaarden en van de vertrouwde thuiszorger voor de cliŽnten.

22 maart 2016 Jumbo kiest paaseieren voor zijn geld
De directie van het supermarktconcern zet toch haar handtekening onder het principeakkoord over een CAO voor de distributiecentra van Jumbo. Eind vorige week had zij haar onderhandelaars teruggefloten die akkoord waren gegaan met een loonsverhoging van 1,75% en het laten ingaan van het ‘volwassen minimumloon’ bij 22 jaar. De vakbonden hebben daarop gereageerd door een ultimatum te stellen, dat woensdagavond zou aflopen. Vanaf donderdag zouden stakingen van de 3000 collega’s in alle zes distributiecentra de belevering van de winkels voor de paasinkopen in gevaar gebracht hebben. De Jumbo-directie stelt zich nu tevreden met een erkenning door de vakbond dat Jumbo gemiddeld meer betaalt dan andere supermarktconcerns en dat daar wat aan moet gebeuren. In de eerste plaats een stimulans voor de collega’s bij Albert Heijn en andere supermarkten.

22 maart 2016 Van flex naar WW
Dat tijdelijk werk niet erg zou zijn, want slechts een opstap naar een vaste baan, wordt door de feiten gelogenstraft. Het CBS volgde gedurende vijf jaar bijna 800.000 mensen met een uitzendbaan of tijdelijk contract. Na die vijf jaar had 41% een vaste baan en was 44%% werkloos, waarvan de helft zonder uitkering. Tien procent had nog steeds een flexbaan, 8% was zzp’er geworden - en had dus eigenlijk ook een flexbaan.

21 maart 2016 Kartonfabrieken staken
Werkers in de vier kartonfabrieken van Solidus Solutions in het noorden van het land (Nieuwe Schans, Oude Pekela, Coevorden en Hoogkerk) beginnen met estafettestakingen. De collega’s in Nieuwe Schans en Oude Pekela bijten het spits af. De directie wil onder druk van de aandeelhouder (beleggingsfonds Aurelius) de schamele loonsverhoging van 1,4% laten betalen door voor nieuwe collega’s de basissalarissen met 6% te verlagen. De collega’s willen die verdeeldheidzaaierij niet en gaan voor “Gelijk loon voor Gelijk werk”. Verder wil de directie een aanval doen op de vrije dagen voor ouderen. De estafettestakingen gaan de hele week door.

21 maart 2016 Asscher repareert maar half
Na vakbondsacties en protesten belooft minister Asscher het zogenaamde WW-lek te repareren, dat er voor zorgt dat vele duizenden mensen een veel lagere WW-uitkering krijgen. In de 1 juli vorig jaar ingegane wet bleek het loon op basis waarvan de WW berekend wordt anders te zijn dan voordien.
Voor iemand die bijvoorbeeld maar zes van de twaalf maanden in het voorafgaande jaar had gewerkt, werd dit loon op 50% van wat hij per maand verdiende gesteld. Dat zegt Asscher nu te willen repareren. Maar hij laat de wetswijzing pas op 1 januari 2017 ingaan en zegt over degenen die nu met de korting te maken (gehad) hebben, dat ‘ze gecompenseerd zullen worden’. Maar hij zegt niet hoe. Bovendien geeft hij zelf toe dat een deel van de werklozen (bijvoorbeeld met een kleine bijbaan naast hun uitkering) er ook met de veranderde wet nog steeds flink op achteruit zullen gaan. Vakbond FNV stelt dat hierdoor 20.000 flex- en seizoenwerkers gedupeerd worden en eist dat ook dit wordt hersteld.

21 maart 2016 Federale democratie in Rojava
Begin maart vond een tweedaagse vergadering plaats van vertegenwoordigers van alle politieke krachten, partijen en sociale bewegingen in Rojava (Noord-SyriŽ). Die vergadering heeft een omvattende politieke visie voor Rojava opgesteld. Een systeem dat, stellen zij, ook voor de rest van SyriŽ een oplossing kan zijn om de politieke crisis waarin het land verkeert te boven te komen.
Na de verdrijving van ISIS door de Koerdische zelfverdedigingsstrijdkrachten is in de drie kantons van het gebied (Cizirť, Kobani en Efrin) democratisch zelfbestuur ingevoerd, waarbij iedereen - ook Arabieren en andere etnische groepen - gelijke rechten heeft. Vrouwen hebben niet alleen op papier gelijke rechten. Daar wordt serieus werk van gemaakt, onder andere door met co-voorzitters te werken - steeds een vrouw en een man samen voorzitter. De drie kantons vormen nu een federatie. De slotverklaring van de vergadering (in het Engels) geeft een indruk van de principes volgens welke zij het democratisch zelfbestuur willen vormgeven.

20 maart 2016 Succes Schotse havenwerkers
Na een staking van vier dagen heeft containerbedrijf Forth Ports in de haven van Grangemouth (tussen Edinburgh en Glasgow) zijn nieuwe ploegenrooster ingetrokken en zich tot onderhandelen bereid verklaard. De havenwerkers waren voor twee weken in staking gegaan en blokkeerden behalve de eigen terminal ook de weg naar een oliehaven. Daardoor lag niet alleen de containeroverslag stil, maar dreigden onder andere veel benzinestations in Schotland en Noord-Engeland leeg te raken. Truckchauffeurs tankwagenbestuurders weigerden de picket line van de havenwerkers te schenden.

19 maart 2016 Tegen racisme, voor vluchtelingen
De jaarlijkse antiracisme demonstratie in Amsterdam trekt met 1500 deelnemers meer mensen dan vorig jaar. Uit de meegedragen spandoeken en borden is te zien dat de mensen een ander geluid willen laten horen tegenover de vreemdelingenhaat van PVV, Pegida en openlijke fascisten - maar ook tegen de anti-vluchtelingenpolitiek van de regering en de gevestigde partijen. “Vluchtelingen welkom, racisme niet”, was een van de leuzen. Onderweg van het Beursplein naar het Museumplein sloten veel mensen zich spontaan aan. In veel andere Europese steden wordt gedemonstreerd tegen racisme en vreemdelingenhaat en voor open grenzen voor vluchtelingen.

19 maart 2016 Arbeidskosten gedaald
De kosten die een bedrijf in Nederland maakt voor het personeel zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,4% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, zegt Eurostat (het Europees Bureau voor de Statistiek). Gemiddeld was er in de EU in deze periode sprake van een stijging van de arbeidskosten met 1,9%. In Nederland stegen de lonen in deze periode ook met 1,9%, maar daar stond tegenover een afname van de overige arbeidskosten met ruim 8%. Hierbij moet wel vooral gedacht worden aan veel lagere pensioenpremies - die straks armoedige pensioenen zullen opleveren.

17 maart 2016 Thuiszorg Achterhoek en Den Helder staakt
De grote thuiszorgorganisatie TSN wordt officieel failliet verklaard, maar de meerderheid van de collega’s - ongeveer 6000 mensen - heeft geen zekerheid over haar baan. De meerderheid van de cliŽnten weet niet of zij of hij de vertrouwde thuishulp houdt.
Daarom wordt in Den Helder en in Aalten, Winterswijk en Oost-Gelre donderdag niet gewerkt. De collega’s komen bijeen in een grote zaal, waar ook veel van hun cliŽnten naar toe komen of gebracht worden. De gemeenten en andere weigeren in zee te gaan met een thuiszorgorganisatie die garandeert dat de thuiszorgers dezelfde arbeidsvoorwaarden houden die ze nu hebben en de klanten hun vertrouwde hulp. Ze weigeren bij te passen wat ze van de regering te weinig gekregen hebben voor deze taak of besteden een deel van dat geld aan andere zaken. Sommigen proberen daarbij verwarring te zaaien, door te zeggen dat de collega’s bij het nieuwe bedrijf volgens de CAO betaald zullen worden - ze bedoelen dat zij de laagste loonschaal zullen hanteren. Die beginnersschaal is € 10,12 en betekent dus in feite een salariskorting van zo'n 25%. Voor volgende week worden meer stakingen voorzien, onder andere in Apeldoorn.

17 maart 2016 Werkloosheid februari gestegen
In februari steeg de officieel geregistreerde werkloosheid met 1% tot 581.000 personen, nadat zij twee jaar lang iets verminderde. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Oorzaak is vooral het faillissement van veel winkelbedrijven: V&D, schoenenketens, Perry en Aktiesport. Overigens is de werkloosheid nog steeds bijna tweemaal zo hoog als voor de crisis.

17 maart 2016 EU-plan vluchtelingen gevaarlijk
Het EU-plan brengt de levens van tienduizenden vluchtelingen in gevaar, zeggen vier hulporganisaties - Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling en Dokters van de Wereld - over het akkoord dat de Europese Unie deze maand met Turkije wil afsluiten.
Het akkoord van de EU met de Turkse Erdogan-regering leidt tot grotere ellende voor de vluchtelingen en biedt de Turkse regering meer speelruimte om haar steeds repressievere politiek in het binnenland door te zetten. Een repressie die de Turkse staat ook tegenover vluchtelingen doorvoert. Er zijn verschillende berichten dat Turkse grenswachten vluchtelingen met scherp beschoten, zoals afgelopen weekend aan de grens boven Latakia. Ook is op een video te zien hoe mannen van de Turkse grenswacht met stokken vluchtelingen slaan die met een bootje naar Griekenland willen oversteken.
Anderen worden in gevangenkampen opgesloten. De opvang van vluchtelingen in Turkije is zeer gebrekkig of er helemaal niet. De hulporganisaties stellen dat de "maatregelen er slechts op gericht zijn om de eigen Europese politieke crisis te bezweren".
Terwijl de imperialisten met hun oorlogen en proxy-oorlogen overal in de wereld dood en verderf zaaien, willen ze een muur optrekken voor de mensen die daarvoor op de vlucht gaan.

15 maart 2016 Miljardenwinst handel CO2
Zogenaamd om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is in Europa een systeem van emissierechten ingesteld. Dit levert niet alleen geen enkele beperking van de uitstoot van CO2 op, maar bezorgt een aantal energie-intensieve bedrijven zelfs miljarden winst.
Dit blijkt uit een onderzoek van bureau CE Delft in opdracht van de Britse lobbygroep Carbon Market Watch. Bedrijven krijgen namelijk een ruime hoeveelheid emissierechten gratis van hun regeringen, met als argument dat ze anders niet tegen bedrijven van buiten Europa zouden kunnen concurreren. Ze krijgen zoveel emissierechten, dat veel bedrijven die over hebben en ze dan verkopen. Een andere manier van er geld mee verdienen is om buiten Europa op een goedkope manier tot CO2-reductie te komen – bijvoorbeeld door modernisering van een oude installatie in een niet-geÔndustrialiseerd land. Ook voeren bedrijven de ‘kosten van emissierechten’ op in rekeningen voor klanten, terwijl ze in feite gratis waren. Na onderzoek in 19 van de EU-landen becijfert CE Delft dat de industriŽle bedrijven in die landen tussen 2008 en 2014 minstens 24 miljard euro aan de emissiehandel hebben verdiend. Het gaat vooral om bedrijven in de staalindustrie, de olie- en petrochemische en de cementindustrie.
In Nederland profiteerden de bedrijven voor meer dan een miljard euro. Tata Steel: 313 miljoen; Shell 212 miljoen, Chemelot (onder andere DSM, Sabic): 90 miljoen; Esso: 74 miljoen. Geen wonder dat onder andere Shell de emissiehandel aanbeveelt als een goede methode om de klimaatopwarming te bestrijden. De emissiehandel is ook door de klimaattop in Parijs als een belangrijk instrument naar voren geschoven. Puur bedrog dus.

15 maart 2016 Schotse havenstaking van twee weken
Werkers op de containerterminal van Grangemouth, Schotland hebben unaniem voor een staking van twee weken gestemd op een vergadering waar 97% van de leden van de UNITE-vakbond aanwezig was. De eigenaar van de terminal (Forth Ports) wil eenzijdig ploegenroosters veranderen, de toeslag voor overwerk tijdens het weekend afschaffen en ook de pensioenen verslechteren. Zij dreigt bij de staking onderkruipers in te zetten en een lock-out tegen de havenwerkers toe te passen - maar die laten zich niet intimideren.
De staking begint 15 maart om twaalf uur ’s nachts en duurt tot 29 maart. Op een vergadering van de International Dockers’ Conference in Antwerpen op 9 maart werd solidariteit en steun uitgesproken voor de Schotse collega’s.

14 maart 2016 2e Wereldvrouwenconferentie begonnen
"Laten we van de 2e Wereldvrouwenconferentie een groot succes maken!" Met deze leus ging op 13 maart de 2e Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen van start. Om elf uur verzamelden vrouwen zich in Kathmandu bij Bhirkutimandap voor de openingsdemonstratie. Spandoeken werden gedragen door coŲrdinatoren en door vrouwen van de United Women's Association uit Nepal. Deze hebben met 100 vrijwilligers een enorme prestatie geleverd in de voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie, die ze ondanks de moeilijke omstandigheden (aardbeving en blokkade door India) met grote daadkracht ter hand hebben genomen. Om 12.00 uur begon de grote optocht met meer dan 2000 vrouwen, de meerderheid uit Nepal, maar ook zo'n 300 vrouwen uit de rest van de wereld. Internationale brigadisten uit Duitsland, India en Nederland; Nepalese vrouwen met vlaggen en Koerdische vrouwen uit SyriŽ van de YPJ met hun vlag. De laatsten werden in eerste instantie Nepal niet binnen gelaten en enkele dagen op het vliegveld vastgehouden. Na veel bezoeken aan het ministerie van buitenlandse zaken mochten ze toch het land in. In de rally waren ook vrouwen uit 19 landen van Afrika, vrouwen uit Rusland, Noorwegen, Frankrijk, Pakistan, Peru, de Filipijnen, Marokko en nog veel meer landen.
De leuzen werden geroepen in het Nepali - 'Gelijke rechten voor vrouwen', met het antwoord: Zindabad! ('dat eisen wij!'). Ook leuzen in het Engels. Door grote brede straten en kleine kronkelige straatjes in de binnenstad ging de optocht. Veel mensen bleven staan en toonden hun instemming. Vaak riepen de omstanders enthousiast mee.
Na een flinke wandeling van anderhalf uur kwam de demo aan bij Academy Hall, waar de Wereldvrouwenconferentie de komende week plaatsvindt. De openingsceremonie was mooi, afwisselend, ontroerend en strijdbaar met bijdrages van veel deelnemers en een spreekster vanuit het parlement, die de Wereldvrouwenconferentie begroette en veel succes toewenste. Uit de toespraken kwam naar voren dat de vrouwen van plan zijn om de contacten die gemaakt worden bij de conferentie vast te houden en uit te breiden en om gezamenlijk te strijden voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij. Verder muziek en dans uit Nepal, Afrika, Bangladesh, Duitsland en het Midden-Oosten.
Meer info: http://conferenciamundialdemujeres.org/?lang=en

14 maart 2016 Meer betalen voor zorg
Veel mensen die zorg ontvangen en meer verdienen dan modaal, krijgen een hogere rekening in de bus voor WMO-voorzieningen zoals thuiszorg, dagopvang e.a. Hierop wijst het blad Binnenlands Bestuur. Tot 1 januari dit jaar gold er een overgangsrecht voor mensen die de zorg hadden vůůr 1 januari 2015, toen die nog onder de AWBZ viel.
Mensen van wie de AWBZ-indicatie tijdens 2015 afliep werden eerder met (veel) hogere eigen bijdragen geconfronteerd. Vanaf dit jaar is het overgangsrecht voor iedereen vervallen. Bovendien kunnen de gemeenten de (uur)prijs van de voorzieningen hoger vaststellen. Het blad verwacht, dat nu meer mensen van zorg gaan afzien, omdat het hun te duur wordt. Veel van deze mensen zijn ook de jaarlijkse WTCG-bijdrage kwijtgeraakt (die kon oplopen tot € 500). Deze werd eind 2014 voor het laatst uitbetaald.

14 maart 2016 Grote concentratie kapitaal
In 2015 hebben wereldwijd voor 3861 miljard euro fusies en overnames plaatsgevonden - een stijging van 55% ten opzichte van 2014. Dit zegt accountantsbedrijf KPMG. Het financierskapitaal beschikt over zeer veel geld en de rente is laag. De concurrentie tussen de monopolies wordt uitgevochten met overnames of fusies om de marktpositie te versterken. Nederlandse bedrijven waren voor een bedrag van € 179 miljard bij fusies en overnames betrokken. Hieraan droegen vooral bij de overname van British Gas door Shell, de overname van Freescale door chipfabrikant NXP en de fusie van supermarktconcern Ahold met het Belgische Delhaize.

14 maart 2016 Dubieuze ‘ontwikkelingshulp’
Begin deze maand werd in het Midden-Amerikaanse land Honduras Berta CŠceres vermoord - coŲrdinator van de Hondurese Raad van Inheemse Organisaties (COPINH) - een bekend activiste die opkwam voor de rechten van de indiaanse bevolking en de bescherming van het milieu. Haar dood, door onbekenden die in haar huis inbraken, wordt in verband gebracht met haar verzet tegen de bouw van een stuwdam, waarvoor veel land van de indiaanse bevolking tegen hun wil onder water wordt gezet.
Een paar jaar geleden werd ook een andere activist tegen deze dam vermoord. De Hondurese regering veroordeelde de moord, maar houdt een Mexicaanse vriend van CŠceres, die getuige was van de moord en zelf gewond raakte, met een smoes gevangen.
De Nederlandse ‘ontwikkelingsbank’ FMO - voor 51% eigendom van de staat - is een van de financiers van de stuwdam. Van financiers van de dam uit Honduras zelf wordt vermoed dat zij achter de staatsgreep in 2009 tegen de progressieve president Zelaya zaten. Onder andere OxfamNovib heeft de FMO eerder gevraagd met de financiering van de dam te stoppen, maar tevergeefs. Als de Nederlandse advocaat COPINH van de FMO nu vraagt na de moord haar investering in de Hondurese stuwdam te staken, antwoordt FMO dat ‘haar van verzet van de bevolking niets gebleken is, maar dat de directie gaat kijken.’ De FMO is ook betrokken bij de financiering van een eveneens omstreden stuwdam in Panama.

13 maart 2015 Provocerende Nazi's
De ronduit fascistische Nederlandse Volksunie onder leiding van Constant Kusters kreeg in Amsterdam alle gelegenheid en bescherming van gemeentebestuur en politie om zich te manifesteren - zogenaamd tegen ‘links geweld en links fascisme’. Slechts voor het openlijk brengen van de Hitlergroet en duidelijk antisemitische uitingen – midden in de wat voor de oorlog de Amsterdamse Jodenbuurt was - werden een paar van de dertig Nazi’s gearresteerd. Allerlei andere fascistische uitingen werden toegelaten. Linkse tegendemonstranten werden door een grote overmacht van politie en ME op afstand gehouden. Na een uur werden de fascisten met bussen - beschermd door politie - naar de trein gebracht.

13 maart 2016 Kerncentrales sluiten!
In Antwerpen demonstreren 1500 mensen voor sluiting van kerncentrales. De eerste aandacht is gericht op die in Doel, dichtbij Antwerpen. Die heeft reactorvaten met kleine scheurtjes, terwijl regelmatig storingen ervoor zorgen dat de centrale stilvalt of stil gezet moet worden. Dit geldt ook voor de kerncentrale in Tihange, onder Luik, die evenals die in Doel meer dan 40 jaar oud is. Dit leidt tot veel ongerustheid onder de mensen, ook over de grens in Nederland en Duitsland.
Volgens de Duitse deelstaatregeringen van Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts hadden Tihange en Doel nooit veilig verklaard mogen worden. Beide centrales missen filters, die als door hoogoplopende druk ventielen geopend moeten worden de radioactiviteit uit de gassen halen. De deelstaten dienen een klacht in bij de Europese Commissie en de VN.
Volgens de Nederlandse minister Schultz (VVD) zijn de kerncentrales echter ‘veilig’. Het enige wat de Nederlandse regering doet is jodiumpillen uitdelen aan jongeren en zwangere vrouwen, die minder dan 100 kilometer van een centrale wonen. Een ramp in een van de centrales kan het noodzakelijk maken meer dan een miljoen mensen te evacueren en daar zijn volgens deskundige W. Turkenbrug in Nederland geen goede plannen voor. Vijf jaar geleden bleek in Japan in Fukushima wat een meltdown van een kerncentrale teweeg brengt. Aan de demonstratie in Antwerpen nemen ook enige tientallen Zeeuwen deel, die laten weten dat ook de kerncentrale in Borssele dicht moet.

7 maart 2016 Erdogan laat schijn varen
De Turkse regering laat door een rechter de grote oppositiekrant Zaman en het nieuwsagentschap Cihan onder staatscontrole plaatsen. Beide waren gedeeltelijk eigendom van de zogenaamde GŁlen-beweging. Een islamitische stroming onder leiding van de in de VS wonende GŁlen - aanvankelijk bondgenoot van Erdogan. Direct nadat de staat de controle van de media overgenomen heeft, verdwijnt alle kritiek op het regime en wordt de lof van Erdogan gezongen. Duizenden Turken gaan de straat op om te protesteren, maar worden door de oproerpolitie met geweld verdreven. Kritiek van EU-regeringen is nauwelijks hoorbaar, want ze willen dat Erdogan de vluchtelingen tegenhoudt.

6 maart 2016 Transparantie
Er is een relletje uitgebroken over de lobbypraktijken van Bot (CDA), oud-minister van Buitenlandse Zaken. Hij gebruikt zijn relaties en invloed uit de tijd dat hij minister was om in Den Haag en in Brussel tegen betaling de belangen van bedrijven te behartigen. De reden voor de rel is dat Bot hierbij wel eens botst met andere belanghebbenden. Dat Bot lobbyt willen de burgerlijke politici hem niet verwijten. Dat is immers schering en inslag bij oud-politici. In de lobbykantoren lopen overigens ook nogal wat vroegere journalisten rond.
Dat mensen die zich laten kiezen om zogenaamd ‘de belangen van het volk te behartigen’ en vervolgens openlijk de belangen van concerns of multimiljonairs te behartigen is geen punt van discussie. Als je maar ‘transparant’ bent, zeggen de concurrenten van Bot. Als je maar zegt voor de belangen van welk bedrijf, bedrijfstak of miljardair je opkomt. De PvdA wil lobbyisten verplichten dat te laten registreren. We stellen voor dat politici daarmee beginnen - wanneer ze zich kandidaat stellen.

6 maart 2016 Fascisten in parlement
Bij de parlementsverkiezingen zaterdag in EU-staat Slowakije haalt de fascistische LSNS (Volkspartij Ons Slowakije) 8% van de stemmen. Tot kort voor de verkiezingen liepen partijleden in uniformen rond, zoals de met Hitler pacterende Slowaakse fascisten in de Tweede Wereldoorlog. Zij gebruikten dezelfde symbolen en spraken hun bewondering ervoor uit. Pogingen om hen hiervoor veroordeeld te krijgen zijn niet gelukt. De sociaaldemocratische partij SMER van premier Fico is overigens ook zeer xenofoob en racistisch. Fico kreeg bijna de helft minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen, maar SMER blijft met 28,1% wel de grootste partij.

5 maart 2016 Superuitbuiting
Door illegale constructies, maar ook door gebruik te maken van huidig Europees recht, betalen sommige Nederlandse scheepswerven hun Roemeense lassers maar ťťn euro brutoloon per uur. Bovendien zijn zij ook niet of nauwelijks verzekerd voor ziekte, werkloosheid of pensioen. Vakbond FNV wijst op een onderzoek van de Arbeidsinspectie bij scheepswerf GS Yard in de provincie Groningen - die veel Roemen inzet via uitzendbureau DB Work uit Sliedrecht, dat echter officieel in RoemeniŽ gevestigd is.
De FNV stelt dat hier misbruik wordt gemaakt van de Europese detacheringsregel. Deze bepaalt dat bij gedetacheerde werkers uit een ander EU-land de sociale premies geheven worden uit het land van afkomst, of ook - van het land waar het detacherende bedrijf (officieel) gevestigd is. Die premies zijn in RoemeniŽ en een reeks andere EU-landen veel lager. Bovendien houden de detacheringsbedrijven het basisloon waar de premies over afgedragen worden laag, in het geval van de Roemenen bij DB Work dus ťťn euro per uur. De collega’s krijgen dan wel ‘toeslagen’, waardoor zij maandelijks € 2100 ontvangen, maar daarvoor moeten ze ook 56 uur per week werken. Nederlandse collega’s zouden hiervoor tweemaal zoveel ontvangen en bovendien is het bedrijf maar een minimaal bedrag aan werkgeverspremies kwijt.
Deze superuitbuiting van – schat de FNV – alleen in Nederland ruim 100.000 werkers, betekent ook dat veel Nederlandse arbeiders werkloos blijven en hun lonen gedrukt worden. De vakbond eist dat de deze sluiproute in de EU onmogelijk wordt gemaakt en dat de Nederlandse regering zich daarvoor inzet.

5 maart 2016 Recordaantal huizen vernietigd
In februari verwoestte de IsraŽlische bezettingsmacht 235 woningen en andere gebouwen op de Westbank, waardoor 331 Palestijnen direct getroffen werden en indirect nog eens 740. Dit zegt UNOCHA, het bureau voor de coŲrdinatie van humanitaire aangelegenheden van de VN, dat spreekt van een record sinds het in 2009 met registratie begon. Bulldozers vernietigen huizen en veestallen, zogenaamd omdat de Palestijnse bewoners geen bouwvergunning hadden. Maar de bezettingsautoriteiten geven vrijwel geen bouwvergunningen aan Palestijnen af. Dit doen ze echter wel - tegen alle internationaal recht in - aan honderden IsraŽlische kolonisten.
In de eerste twee maanden van dit jaar vernietigde IsraŽl ook een recordaantal ontwikkelingsprojecten gefinancierd door de EU. Hieronder een landbouwproject van € 10 miljoen dat door Nederland werd gefinancierd. Dit als wraak, omdat de EU wil dat bij producten uit IsraŽlische nederzettingen op Palestijns gebied deze herkomst op het etiket wordt vermeld. Nederland en de rest van de EU leggen zich bij de vernietiging van de zelf betaalde projecten neer.

4 maart 2016 Giftige stof
De chemische stof PFOA (Perfluoroctaanzuur), ook wel C8 genoemd, is door chemisch concern Dupont meer dan 40 jaar gebruikt bij de productie van teflon. Teflon is de basis voor de antiaanbaklaag in pannen. Dupont (dat tegenwoordig de naam Chemours voert) produceerde tot 2013 ook teflon in de fabriek in Dordrecht. Uitgelekte stukken van het bedrijf tonen aan dat het in 1980 al sterke vermoedens had dat de stof giftig was: proefdieren werden namelijk ziek van hoge concentraties. Dupont liet daarom het bloed van de werkers in de fabriek jaarlijks onderzoeken, maar zette de productie gewoon voort - met de smoes ‘dat niet precies bekend was wat de effecten op de mens waren’.
Intussen is vastgesteld dat PFOA in ieder geval negatieve invloed heeft op cholesterol en de hormoonhuishouding en bovendien kankerverwekkend is. Tijdens de productie werd de giftige stof uitgestoten in het milieu. Na veel aandringen laat VVD-minister Schulz nu door de RIVM een onderzoek doen naar de giftigheid. Deskundigen vinden het noodzakelijk dat mensen, die in de productie van teflon werkzaam geweest zijn, een medisch onderzoek ondergaan. In de VS hebben 3500 (vroegere) werkers bij Chemours/Dupont een gezondheidsclaim ingediend bij het bedrijf.

4 maart 2016 Hoe milieubewust is DNB?
Het lijkt heel verrassend: de Nederlandse Bank (DNB) die de regering vermaant om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen sneller terug te dringen. DNB heeft echter niet zo zeer de leefbaarheid van grote delen van de aarde op het oog. Het gaat de bank om de economische gevolgen van het feit dat landen minder fossiele brandstoffen zullen gaan gebruiken. Dan is daar minder te verdienen en worden de betrokken bedrijven minder waard - en dat is een waarschuwing voor Nederland, waar Shell, chemische industrie en de olie- en kolenoverslag in de Rotterdamse haven zo belangrijk zijn.
De overgang mag van DNB wel een tijdje duren. Directeur Swank zegt bijvoorbeeld: "Als je binnen ťťn decennium wereldwijd van alle kolen af wilt, heeft dat gigantische gevolgen voor de groei van de wereldeconomie. Dat zal dus niet gebeuren."

3 maart 2016 Verzet tegen sloopplannen
Leefbaar-wethouder Schneider houdt - met steun van coalitiepartners D66 en CDA - vast aan zijn plan om 20.000 sociale huurwoningen in de stad te slopen of om te bouwen tot duurdere woningen. In totaal wil hij zelfs 24.000 sociale huurwoningen minder. Dat blijkt uit zijn 'Woonvisie Rotterdam'. Schneider beweert dat er voldoende sociale huurwoningen overblijven, maar dat is een leugen. De huur van veel sociale huurwoningen is de laatste jaren zoveel gestegen, dat ook mensen met een modaal inkomen moeite hebben die op te brengen. Schneider maakt er geen geheim van dat het droombeeld van ‘Leefbaar Rotterdam’ een stad is waarin hoofdzakelijk mensen met hogere inkomens wonen. Daar zouden volgens hem de woningbouwcorporaties - opgericht voor sociale woningbouw - miljoenen euro's aan bij moeten dragen. Wie niet zoveel verdient of dwangarbeid voor een uitkering moet doen, die ziet Schneider het liefst vertrekken.
De om Rotterdam liggende gemeenten zeggen geen sociale huurwoningen over te houden of voeren (zoals in Capelle en Spijkenisse) een soortgelijke politiek door als in Rotterdam.
Door verschillende organisaties en personen wordt geprobeerd een referendum te organiseren waarbij de Rotterdammers hun mening over Schneiders plannen kunnen geven. Zo een referendum kan helpen dit asociale plan bij alle Rotterdammers bekend te maken en er meer verzet tegen te organiseren.

3 maart 2016 'Stop massamoord in Sur!'
Zo luidt de oproep van Figen YŁksekdag en Selahattin Demirtas - de voorzitters van de HDP (politieke partij van Koerden, progressieve en revolutionaire mensen in Turkije). Sur is een belangrijk stadsdeel van Diyarbakir - een grote stad in Zuidoost-Turkije, waar een groot deel van de bevolking uit Koerden bestaat. Sinds begin december heeft de Turkse regering in 58 steden en stadsdelen de noodtoestand afgekondigd. Het leger en politie - zelfs met tanks - is er op afgestuurd en gebieden werden afgesloten, waardoor er voedsel- en watertekorten ontstonden en ziekenhuizen en apotheken niet bereikbaar zijn. Talloze mensen werden gevangen genomen. Intussen zijn 290 mensen gedood, waarvan ruim 60 in de stad Cizre (zie bericht 11 februari).
Regeringsleider Erdogan heeft het twee jaar durende vredesproces met de PKK afgebroken en is een oorlog begonnen tegen de Koerdische bevolking. Nu concentreren de Turkse militairen en politie zich op Sur. Het repressieapparaat schiet met scherp op Koerdische jongeren, die zich met stenen tegen de bezetting van hun steden verdedigen. Op de korrel worden ook mensen genomen die zich tijdens spertijd naar buiten wagen, omdat ze bijvoorbeeld dringend een dokter nodig hebben.
Westerse regeringen (zoals de Nederlandse) die graag over mensenrechten praten als het hen goed uitkomt, houden nu hun mond over deze aanval op de burgerbevolking. Zij willen dictator Erdogan te vriend houden, omdat die de vluchtelingenstroom moet stoppen, die zij zelf met hun oorlogen veroorzaakt hebben.
Hiertegenover roept de HDP in de verklaring “alle nationale en internationale democratische instituties en platforms op tot een stevige reactie op de huidige politieke en humanitaire crisis in Sur en te handelen in solidariteit met de bevolking van Sur.”
Solidariteitsboodschappen kunnen gestuurd worden naar: international@hdp.org.tr

3 maart 2016 Midden-Oosten getroffen door droogte
Het Midden-Oosten wordt niet alleen getroffen door de oorlogen in SyriŽ en Irak, de bezetting van Palestina en de miljoenen vluchtelingen die daar een gevolg van zijn. Sinds 1998 wordt in SyriŽ, Libanon, JordaniŽ, Palestina en Irak tweederde van het bewerkbare land getroffen door een extreme droogte. Onderzoekers van het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA hebben na onderzoek (onder andere aan de jaarringen van bomen) vastgesteld dat het in dit gebied in 900 jaar niet zo droog is geweest. De droogte in de regio tussen 1998 en 2012 was 50 procent erger dan in de droogste periode van de afgelopen vijfhonderd jaar en tien tot 20 procent droger dan ergste droogte van de afgelopen negenhonderd jaar. Dit wijst erop dat geen sprake is van een natuurlijke variatie op het klimaat, maar dat de uitwerking van de klimaatopwarming door broeikasgassen hier merkbaar wordt.

2 mrt. 2016 Zorgen groeien
De jaarlijkse ‘Gewoongoedwerkmeter’van vakbond FNV (een onderzoek onder ruim 46.000 werkers) signaleert nu meer problemen dan tijdens de crisis. Een belangrijk probleem is de toegenomen werkdruk. Bedrijven zetten steeds meer flexibele krachten in, die moeten worden ingewerkt en worden weggestuurd als de baas denkt dat het even zonder kan. Vier op de tien vreest steeds voor zijn baan - met reden, want er vinden voortdurend massale ontslagen plaats. De koopkracht van de werkenden is niet of nauwelijks gestegen. De achteruitgang in koopkracht tijdens de crisisjaren is zeker niet ingehaald. Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek kan zijn rekeningen niet betalen. Bovendien maken veel collega’s zich zorgen over hoeveel pensioen er straks voor hen overblijft.

2 mrt. 2016 Achmea knijpt 'm
Het verzekeringsconcern boekte over 2015 een nettowinst van € 386 miljoen - op een omzet van bijna € 20 miljard. Belangrijke oorzaak van de winst is een reorganisatie waarbij intussen 2500 van de beoogde 4000 arbeidsplaatsen geschrapt zijn. Er was ook een ‘meevaller’ van niet minder dan € 0,7 miljard. Achmea hoefde veel minder zorgkosten te vergoeden dan gedacht, vooral omdat veel minder mensen recht bleken te hebben op geestelijke gezondheidszorg. Van de winst is volgens Achmea € 287 miljoen afkomstig van de basis- en aanvullende verzekering voor de zorg, die Achmea als grootste speler aan 5,2 miljoen mensen verkoopt - ongeveer 30% van het totaal.
Topman Van Duin maakt zich toch zorgen. Onder druk van protesten heeft Achmea nu tweemaal de zorgverzekeringspremie minder kunnen verhogen dan gewenst. De mensen pikten het namelijk niet dat premie en eigen risico ieder jaar veel hoger werden, terwijl de vier grote zorgverzekeraars samen ongeveer € tien miljard aan reserves hebben opgebouwd. Die reserves zijn weinig minder, maar Van Duin wil volgend jaar wel een flinke verhoging van de premie.

2 mrt. 2016 Zes miljoen arbeiders ontslaan
Volgens Chinese bronnen zou de regering van plan zijn in de komende jaren veel staatsbedrijven te sluiten of sterk te reorganiseren - wat tot verlies van vijf tot zes miljoen arbeidsplaatsen zou leiden. Ongeveer een derde hiervan betreft arbeidsplaatsen in kolenmijnen en in de staalindustrie. Feitelijk is er in de meeste gevallen geen sprake van overproductie. Aan de arbeiders ontbreekt van alles, grote delen van de Chinese bevolking leven in armoede. Werk genoeg dus. En in plaats van in de kolenmijnen (vaak zeer gevaarlijk) is er genoeg werk te doen in de productie van duurzame energie.
Na de dood van Mao Zedong is het kapitalisme ingevoerd. De Chinese regering heeft het nog niet aangedurfd de ontslagplannen openlijk bekend te maken, omdat het bang is voor het verzet van de arbeiders.

1 mrt. 20116 Veel werkenden langdurig arm
Het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) heeft berekend dat ruim een miljoen mensen in Nederland in armoede leven - daarvan 600.000 mensen drie jaar of langer. Die armoedegrens (‘niet veel, maar net toereikend’) stelt het SCP op € 1061 netto per maand. Bij het onderzoek is vanuit peiljaar 2011 telkens twee jaar terug en twee jaar vooruit gekeken, om te berekenen hoelang iemand van minder dan het grensbedrag moest rondkomen. Bijna 10% hiervan betreft gepensioneerden, die ook weinig kans hebben uit deze situatie te komen. Opvallend is dat 50 tot 55% van deze 600.000 mensen wel werk hebben - in 2005 was dit 40 tot 45%. Het gaat vooral om mensen met flexbanen, die regelmatig geen werk hebben of met een wisselend aantal uren te kampen hebben en om zzp’ers, die afhankelijk zijn van de opdrachten die ze krijgen. Verder valt op dat 40% van de langdurig armen, als ze enige tijd boven de grens gezeten hebben, toch weer in armoede terugvallen.
Het SCP gaat er vanuit dat met het aantrekken van de economie het aantal langdurig armen zal afnemen. Maar het aantal mensen met een uitzend-tijdelijk contract neemt toe – op dit moment bijna 25% van de mensen met een baan - en zo ook het aantal zzp’ers - nu rond een miljoen.
De FNV zegt dat nu steeds meer mensen met een flexcontract of als zzp’er moeten werken en daardoor niet verzekerd zijn voor zaken als pensioen, doorbetaling bij ziekte of zelfs WW. Daardoor zal de basis en de draagkracht van de fondsen, waar mensen met een vast contract wel in verzekerd zijn, in gevaar komen.

1 mrt. 2016 ‘Regering wil fracking’
RTV Oost heeft beslag gelegd op een intern rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de milieueffecten van fracking. Fracking is het door met hoge druk inspuiten van water gemengd met giftige chemische stoffen breken van leisteen, waardoor het daarin opgeslagen gas gewonnen kan worden. Die giftige stoffen vergiftigen de bodem, het grondwater en daarmee ook het drinkwater. De regionale zender concludeert uit het rapport dat de regering van plan is vanaf het jaar 2020 volop schaliegas te gaan winnen. Dit terwijl het verzet tegen fracking zo groot is, dat tien van de 13 provincies en meer dan 75% van de Nederlandse gemeentebesturen zich daartegen hebben verklaard.

1 maart 2016 VS in ArgentiniŽ
De onlangs aangetreden president Macri van ArgentiniŽ tekent een akkoord met een aantal schuldeisers van het land, waarbij hij belooft binnen korte tijd 75% van de nominale schuld te zullen betalen - een bedrag van $ 4,7 miljard. Het gaat om oude schulden uit de tijd dat ArgentiniŽ vrijwel bankroet was en het Argentijnse volk door een grote opstand (‘Argentinazo’) de regering die haar steeds meer in de armoede drukte had weggestuurd. Onder die druk kozen de meeste schuldeisers eieren voor hun geld en gingen akkoord met de terugbetaling van slechts een klein deel van hun leningen.
Een klein aantal schuldeisers was echter niet akkoord gegaan. Sommigen daarvan verkochten hun leningen met een flinke korting door aan beleggers, die er hun hoofdactiviteit van te maken als gieren zo veel mogelijk geld binnen te halen van schuldenaars die aan de grond zitten. Een paar jaar geleden kreeg een van die fondsen van een Amerikaanse rechter gedaan dat ArgentiniŽ verplicht was hen het hele bedrag plus rente terug te betalen en dat het land in de VS geen andere betalingen mocht doen, voordat zij dat had gedaan. Dat maakte het ArgentiniŽ onmogelijk om in Amerika nieuwe schuldeisers af te betalen of andere zakelijke betalingen te doen en dreef de rente die het op nieuwe leningen moest betalen omhoog. De vorige Argentijnse regering hield echter voet bij stuk. Er is zelfs een wet aangenomen in ArgentiniŽ die afbetaling van die oude schulden verbiedt.
Macri geeft echter wel toe, nadat hij eerst duizenden ambtenaren heeft ontslagen en – bij een inflatie van 30% - de loonstijgingen sterk heeft beperkt en gas en elektriciteit veel duurder heeft gemaakt. Tegelijkertijd legt hij allerlei beperkingen op aan demonstraties en stakingen. Dit leidde vorige week tot een grote nationale staking van ambtenaren, die zich door die beperkingen niet lieten afschrikken. Een staking van leraren wist Macri in de provincie Buenos Aires op het laatste moment te voorkomen, door met geld van de centrale regering het provinciebestuur te bewegen een loonsverhoging van 35% toe te staan. In andere delen van ArgentiniŽ voeren leraren nog steeds actie. Overigens moet het Argentijnse parlement de betreffende wetten intrekken, voordat de overeenkomst met de schuldeisers definitief kan worden.
Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief