RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief


Metaalstaking ondanks intimidatie
Werkloosheid hoog bij jong en oud
Massa's eisen aanpak klimaat
Protest tegen Pegida
Progressieve advocaat Turkije vermoord
Strijddag tegen geweld tegen vrouwen
Schulden bij 1 op 5 huishoudens
Leefbaar heeft lak aan armen
Opslag radioactief afval niet veilig
Schoonmakers in actie tegen oplichting
Te veel vrijwilligers
APMT Bahrein ontslaat vakbondsvoorzitter
Grotere concentratie van kapitaal
Havenwerkers voor stakingen
Kolencentrales sluiten
Solidariteit met Libische havenvrouw
Gezondheidscentrum ICOR overgedragen
Helft boomsoorten Amazone in gevaar
Discriminatie werklozen
SW-ers laten niet met zich sollen
Noodtoestand tegen milieuacties
Metaalwerkers demonstreren
Terreur in Parijs
236 miljoen om zorgklanten te strikken
Shell wil meer emissierechten
Massademo Zuid-Korea
Grootmetaal: eindbod van tafel
Minder vaste banen
Sinjar bevrijd
Strijd thuiszorg landelijk aanpakken
Bijna half biljoen voor kernwapens
Algemene staking Griekenland
Staking Nieuw-Zeeland tegen werkdruk zorg
Bedreiging Chemelot
Griekenland afgeknepen
Rijken rijker in Nederland
30% haalt medicijnen niet op
Kapitalisme is inefficiŽnt
Geen ruimte voor fascisten
‘135 miljoen mensen op de vlucht'
Textielfabriek Pakistan stort in
Shell voor CO2-opslag
Lufthansa staakt een week
Demonstratie tegen geweld tegen vrouwen
16de Stakingsweek Metaalelektro
Sleepbootacties haven Barcelona
VS weigeren vergunning pijpleiding
Overal staking bij SW
Principeakkoord CAO Ambulance
Financierskapitaal schrijft wetten voor
Pensioenafbraak is winst voor banken
Meer vrouwen economisch zelfstandig
RSC staking levert snel resultaat
Gerechtigheid bij Meavita?
Verkeerde hulpmiddelen
Belastingvrijstelling geheim
Bedrijfsarts buiten spel
Vluchtelingen en Kobani
Repressie en fraude Turkije
Textielwerkers Egypte boeken succes


30 nov. 2015 Metaalstaking ondanks intimidatie
Negenhonderd collega’s bij DAF in Eindhoven staken om een fatsoenlijke CAO voor de grootmetaal af te dwingen. In de al zeven maanden durende acties is DAF aardig wat keren aan de beurt geweest en de directie probeert met druk en intimidatie de stakers te ontmoedigen. Maar die geven geen krimp: 3% meer loon, ontziemaatregelen voor de ouderen, meer zekerheid over en grip op eigen werktijden - dat zijn eisen die moeten worden ingewilligd.
Op 30 november wordt voor de derde keer gestaakt bij de fabriek van vliegtuigonderdelen van Fokker in Hoogeveen. De collega’s daar zijn extra gemotiveerd, omdat directeur BŁthker vond dat zij nog flexibeler moesten worden. Met een vijfploegendienst zorgen zij al voor 7 x 24 uur productie. Wat de directie eigenlijk wil is verlaging of afschaffing van de toeslagen voor werk op onregelmatige tijden. En liefst ook de mogelijkheid om van het rooster af te wijken, als dat het bedrijf beter uitkomt.

30 nov. 2015 Werkloosheid hoog bij jong en oud
‘Aantal bijstandsgerechtigden stabiel’ kopt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar het aantal mensen met een uitkering van de sociale dienst en jonger dan 65 jaar steeg tot begin dit jaar en bedraagt thans 442.000. In 2009 was dit nog 304.000.Van de mensen die nieuw in de bijstand komen kwam ongeveer de helft uit de WW of (jongeren) direct uit een baan. Van degenen die uit de bijstand gingen was dat maar bij een minderheid omdat zij werk gevonden hadden. Bij de meesten was het een andere reden, zoals migratie, het gaan samenwonen en dergelijke Hoewel de jeugdwerkloosheid nog onverminderd hoog blijft, valt op dat vooral het aantal werkloze ouderen toeneemt. In september dit jaar kregen 135.000 55-plusssers een WW-uitkering tegenover 62.000 vijf jaar eerder. PvdA-minister Asscher gaat ‘er wat aan doen’: sollicitatietrainingen – heb je op die leeftijd nog nooit gedaan immers -, ‘scholingsbonnen’ en het promoten van ‘demotie’. Dat laatste helpt sowieso al niet voor werkloze ouderen – die moeten al snel op alles solliciteren - het gaat hier om het verlagen van de lonen van wie nog werken.

29 nov. 2015 Massa's eisen aanpak klimaat
Vele honderdduizenden mensen over heel de wereld demonstreren voor drastische klimaat- en milieumaatregelen. Dit om te voortkomen dat grote delen van de aarde onleefbaar worden voor de mens door grote droogte, overstromingen en andere natuurrampen.
Op 30 november begint de VN-Klimaattop in Parijs. Staatshoofden en regeringsleiders van bijna 200 landen zullen er onderhandelen over een klimaatverdrag. Kernpunt van de conferentie is het stoppen van de uitstoot van broeikasgassen, die tot opwarming van de aarde leiden. Op alle conferenties tot nu toe zijn nooit serieuze afspraken hierover gemaakt, maar de wetenschappers waarschuwen steeds meer. De massa’s accepteren niet meer dat hun toekomst en die van hun kinderen wordt verkwanseld.
Regeringsleiders als Obama, Xi Jinping (en ook Rutte) spreken steeds mooiere woorden over de noodzaak van maatregelen, maar verwacht wordt dat er niet eens harde afspraken gemaakt zullen worden om de temperatuur deze eeuw niet meer dan twee graden boven het pre-industrieel niveau te laten stijgen.
Daarom willen honderdduizenden mensen de straat op om de druk op te voeren. In Parijs zelf is de demonstratie door de Franse regering verboden. ‘Wegens terrorismedreiging’ heeft zij na de fascistische aanslagen de noodtoestand uitgeroepen en maakt daar gebruik van om de grote internationale demonstraties te verbieden. Intussen mag de kerstmarkt op Champs-…lisťes wel doorgaan. Enige duizenden demonstranten die zich hier niet bij neerleggen en toch gaan lopen worden met traangas en pepperspray aangevallen door de politie. Niet minder dan 317 personen worden gearresteerd.
In Nederland demonstreren 7000 mensen van allerlei organisaties en niet-georganiseerden in Amsterdam. In Sydney in AustraliŽ demonstreren zelfs 45.000 mensen. Het land is een belangrijke kolenleverancier, maar ervaart tegelijkertijd de gevolgen van de klimaatopwarming door hoge temperaturen en grote droogte in het oosten van het land. Meer dan een half miljoen mensen gaan in 150 landen de straat op en eisen harde maatregelen. Maatregelen die alleen door georganiseerde druk van onderaf kunnen worden afgedwongen.

29 nov. 2015 Protest tegen Pegida
Kosten nog moeite werden door het gemeentebestuur gespaard om de neonazi's van Pegida in Rotterdam te laten demonstreren. Een enorme politiemacht was op de been gebracht om (hoofdzakelijk) antifascisten te arresteren - vanwege het roepen van leuzen of het tonen van een spandoek met de tekst: "Samen tegen racisme - Voor een solidaire samenleving".
Pegida is door de gemeente in RET-bussen van het station naar de toegestane demonstratieplek vervoerd - wie werd hiermee in bescherming genomen? Enkele tientallen neonazi's konden vervolgens onder de Erasmusbrug (lof der zotheid) hun racistische slogans spuien - beschermd door een cordon van politieagenten en ME-busjes.
Voor racistische taal is niemand opgepakt - de aandacht van de politie was vooral gericht op tegendemonstranten die bij het minste woord van straat werden geplukt of een 'gebiedsverbod' opgelegd kregen of zich bij het maken van foto's moesten legitimeren. De politie zei het 'portretrecht' van de neonazi's te bewaken - maar misschien mocht niet gefotografeerd worden hoe het stadsbestuur deze Pegida-demo faciliteerde?
Het gemeentebestuur verdedigt de steun aan de demo van de neonazi's met het argument van 'vrijheid van meningsuiting'. Racisme en fascisme zijn echter geen meningen, maar een misdaad.
Voor het verbod van alle fascistische en racistische organisaties en hun propaganda!

29 nov. 2015 Progressieve advocaat Turkije vermoord
In de Oost-Turkse stad Diyarbakir wordt de kritische advocaat Elci gericht doodgeschoten, terwijl hij met anderen een persconferentie geeft. In deze persconferentie oefende hij kritiek op het harde repressieve optreden van de Turkse regering tegen Koerden, dat ook de afgelopen weken tientallen levens heeft geŽist. Hij pleitte voor hervatting van het vredesoverleg tussen Turkije en de PKK. Wegens die opvattingen werd hij door de Turkse president Erdogan als staatsgevaarlijk beschouwd. Een paar weken geleden werd hij gearresteerd en er wachtte hem een proces, omdat hij voor CNN Turkije gezegd had dat de PKK geen terroristische organisatie is maar een bevrijdingsbeweging. Er zijn veel aanwijzingen dat Elci door politiekogels is vermoord. Blijkbaar was dit voor Erdogan de enige mogelijkheid om hem het zwijgen op te leggen. Maar het volk laat zich niet intimideren. In veel steden gaan mensen de straat op om te demonstreren en 50.000 mensen wonen zijn begrafenis bij.

28 nov. 2015 Strijddag tegen geweld tegen vrouwen
Ook dit jaar organiseren vrouwen in de strijddag voor uitbanning van alle geweld tegen vrouwen. Een strijddag ontstaan in herinnering aan de zusters Mirabal uit de Dominicaanse Republiek, die in de jaren zestig hun verzet tegen de dictator Trujillo met marteling, verkrachting en de dood moesten bekopen. Hun voorbeeld inspireert nu strijdbare vrouwen wereldwijd. Op de eigenlijke dag, woensdag 25 november, hielden enkele tientallen vrouwen een strijdbare manifestatie op het Plein in Den Haag.
Hoewel het weer niet meezit, organiseren zaterdagmiddag 28 november 120 vrouwen een manifestatie op het Binnenwegplein in Rotterdam. Daar worden in korte toespraken alle vormen van geweld tegen vrouwen aangeklaagd: in huiselijke kring, op het werk, in vrouwenhandel, door fascisten als ISIS en andere reactionairen en door repressieapparaten van de staat. Maar ook het sociaaleconomisch geweld als lage lonen en uitkeringen, afbreken van de zorg die veel vrouwen werkloos maakt en veel vrouwen extra belast. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk gemaakt dat de vrouwen zich hier niet bij neerleggen, maar de strijd aangaan. Een Koerdische muziekgroep brengt de stemming erin. Veel voorbijgangers blijven geÔnteresseerd staan en krijgen een pamflet. Daarna trekt de stoet via de Lijnbaan naar het Centraal Station waar 'Rotterdams Rood' de manifestatie afsluit met het lied van de Britse mijnwerkersvrouwen: “We are women, we are strong”.

28 nov. 2015 Schulden bij 1 op 5 huishoudens
Uit een rapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 18% van de Nederlandse huishoudens zoveel schulden heeft, dat ze die moeilijk nog kan aflossen. Oorzaken waardoor mensen in zo een situatie terecht komen zijn: werkloos worden, een lager loon ontvangen, ziekte en echtscheiding. Veel mensen hebben tijdens de crisisjaren hun spaargeld aangesproken, maar dat raakt op.

27 nov. 2015 Leefbaar heeft lak aan armen
De Rotterdamse Leefbaar-wethouder Schneider zegt dat hij de komende vijftien jaar 20.000 sociale huurwoningen wil slopen of verbouwen tot een duur huis. Volgens hem zouden in Rotterdam maar 124.000 huishoudens recht hebben op een sociale huurwoning, terwijl er 167.000 zijn. Er staan echter vele honderden Rotterdammers op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, omdat zij de huren in de vrije sector helemaal niet kunnen betalen. Zelfs de sterk verhoogde huren in de sociale sector (tot 22% in een paar jaar tijd) zijn niet te betalen voor veel mensen. Zoals blijkt uit de huurschuld. Schneider heeft echter lak aan de problemen van deze mensen. Dat blijkt ook uit het feit dat hij het Huurteam wil afschaffen dat huurders bijstaat die met malafide huisjesmelkers te maken krijgen. Schneider wil meer huizen voor hoogopgeleiden in de stad en heeft naar eigen zeggen regelmatig gesprekken met investeerders uit Duitsland en de Verenigde Staten. "Die vinden vooral het duurdere segment interessant".

27 nov. 2015 Opslag radioactief afval niet veilig
Voorstanders van kernenergie beweren dat nucleair afval tienduizenden jaren lang veilig kan worden opgeslagen in zoutkoepels die niet dieper liggen dan 750 meter. Die bewering werd vijf jaar geleden al serieus ter discussie gesteld, toen uitkwam dat vaten radioactief afval in de jaren zeventig opgeslagen in een oude zoutmijn in Braunschweig (Duitsland) nu al doorroesten.
Onderzoekers van de universiteit van Texas hebben nu na onderzoek vastgesteld dat ook zoutlagen op mindere diepte doorlatend kunnen worden. Als mogelijke verklaring noemen zij ‘stress’, veroorzaakt door aardbevingen of uitgravingen in de buurt.

26 nov. 2015 Schoonmakers in actie tegen oplichting
Schoonmakers van het ministerie van Buitenlandse Zaken bezetten donderdag samen met collega’s bij de Belastingdienst de hal van het ministeriegebouw, waarin ook Infrastructuur en Milieu en de IND gevestigd zijn. Zij eisen de beloofde aanstelling in rijksdienst op. Een paar maanden geleden beloofde PvdA-minister Asscher dit als maatregel tegen ‘doorgeslagen flexibilisering’ en tekende er een akkoord over met vakbond FNV. Tot nu toe laten de ministeries dat werk door schoonmaakbedrijven doen, die bij de aanbesteding scherp op prijs moeten concurreren. Gevolg is dat de collega’s daar met hun lonen en met een grote werkdruk voor opdraaien. Dat zou beter worden als de ministeries en andere rijksdiensten hun schoonmakers zelf in dienst zouden nemen. Maar wat is die belofte waard, als Buitenlandse Zaken weer een nieuw contract met een schoonmaakbedrijf sluit, nog wel voor 25 jaar? In een gesprek geeft het ministerie toe dat ‘er een probleem is’. In januari wordt er verder onderhandeld.

26 nov. 2015 Te veel vrijwilligers
Vluchtelingenwerk Nederland (VN), dat tot nu toe met 7500 vrijwilligers werkte, heeft de laatste tijd meer werk - maar geen enkele moeite om extra vrijwilligers te vinden. Integendeel: meer mensen willen helpen dan VN zegt op dit moment te kunnen gebruiken. Maar de namen blijven bewaard voor later. Politici en media spreken dagelijks over 'problemen' die vluchtelingen zouden opleveren voor de bevolking. Zodra een paar neonazi's stemming maken op een gemeenteavond, staan de camera’s paraat. Dat er ‘te veel’ vrijwilligers zijn, dat is de feitelijke waarheid.

25 nov. 2015 APMT Bahrein ontslaat vakbondsvoorzitter
Het grote overslagbedrijf APMT (dat ook in Rotterdam twee terminals heeft) ontsloeg twee weken geleden Kalil Ibrahim Fardan - de voorzitter van de General Union of Port Workers in Bahrain (GUPWB). Het gebruikte daarbij de smoes dat Fardan zijn werk niet goed zou doen, maar had al eerder geprobeerd hem onder druk te zetten vanwege zijn actieve vakbondswerk. Zijn eigen vakbond en de Internationale Transportwerkersfederatie zijn voor hem in de bres gesprongen.

24 nov. 2015 Grotere concentratie van kapitaal
Het Amerikaanse farmaceutisch concern Pfizer laat weten dat het branchegenoot Allergan overneemt voor ruim 150 miljard euro. Dat is nog veel meer dan de overname een maand geleden van bierconcern SABMiller door concurrent AB InBev voor ruim 104 miljard. In de geschiedenis van overnames is er slechts ťťn groter: die van het Duitse Mannesmann door Vodafone in het jaar 2000.
Wat betreft het totaalbedrag dat met overnames gemoeid is, wordt 2015 een absoluut record jaar. Door deze kapitaalconcentratie zoeken de concerns hun macht te vergroten -  zodat zij prijzen kunnen bepalen en markten beheersen. In de huidige situatie van een stagnerende economie durven veel bedrijven het niet om het vele geld dat ze aan winsten hebben binnengehaald in uitbreiding van de productie te investeren. Het opkopen van andere bedrijven is dan een alternatief om het geld winstgevend te beleggen. Het jaagt de prijs van aandelen omhoog, althans zo lang de zeepbel niet klapt.
Voor Pfizer was er nog een extra reden om Allergan over te nemen. Het bedrijf is officieel gevestigd in Ierland, waar aanzienlijk minder belasting over de winsten wordt geheven dan in moederland de VS. Pfizer wil daar ook van gaan profiteren.

23 nov. 2015 Havenwerkers voor stakingen
De containeroverslag in de Rotterdamse haven automatiseert. De terminals van RWG en APMT II kunnen als zij straks voluit draaien met veel minder havenwerkers toe. Als de hoeveelheid overgeslagen containers niet toeneemt, kan dit 700 banen kosten en in ieder geval vele honderden. In lang aanslepende onderhandelingen met de containerconcerns en het Havenbedrijf Rotterdam weigeren deze te garanderen dat dit niet tot ontslagen zal leiden.
Wanneer de FNV haar leden dan oproept voor stakingsvergaderingen is de opkomst massaal: In twee vergaderingen stemt 99% van de 850 aanwezige leden ervoor om zes dagen te staken (drie in december en drie in januari) - als de directies niet overstag gaan.
De eis voor arbeidstijdverkorting voor iedereen, die in april nog op tafel lag, is uit de voorstellen van de vakbondstop verdwenen. Collega’s die er naar vroegen kregen te horen 'dat ze hier niet op een Volle Lading-vergadering zaten’. Deze bedrijfskrant van havenwerkers voor havenwerkers (waaraan de Rode Morgen meewerkt) propageert juist wel deze eis (en pensionering met 60 jaar), omdat deze toekomstperspectieven biedt voor jong en oud. Met een werkweek van 31 of 28 (volcontinu) uur, blijven er ook voor de jongeren banen in de haven. Die eis bevordert de eenheid van de havenwerkers en motiveert ook de jongeren om de strijd aan te gaan - niet voor een slap compromis maar voor een resultaat waar iedereen trots op kan zijn.

23 nov. 2015 Kolencentrales sluiten
Een groep hoogleraren pleit voor het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales tussen 2017 en 2020. Nederland is in Europa hekkensluiter als het gaat om het gebruik van duurzame energie en uitstoot van broeikasgassen. En wil de regering aan de eis van de rechter voldoen om in 2020 25% minder broeikasgas uit te stoten dan in 1990, dan moeten ook de pas opgestarte kolencentrales dicht. Een kolencentrale stoot gemiddeld driemaal zoveel CO2 uit als een gascentrale.
Volgens de VN zijn de laatste 20 jaar meer dan 600.000 mensen omgekomen door klimaatrampen. Voor veel van de thans 60 miljoen vluchtelingen op de wereld zijn door de klimaatopwarming veroorzaakte rampen (ernstige droogte; overstromingen) een belangrijke stimulans om te vertrekken. Politici voelen zich gedwongen hierop te reageren. Daarom dient PvdA-leider Samson samen met Klaver van GroenLinks een wetsvoorstel in om de kolencentrales te sluiten - maar dan in tien jaar tijd. Zij willen ook met andere maatregelen bereiken dat in 2050 de uitstoot van het broeikasgas met 95% is verlaagd. Dat lijkt een hele stap, zeker als je dit vergelijkt met VVD-er Zijlstra die hier niets van wil weten met als excuus: ‘als wij het niet doen (het milieu verzieken) doet een ander land het misschien nog wel erger.’ Maar ook het door Samson en Klaver gepresenteerde doel voor 2050 is 20 jaar te laat om een klimaatcatastrofe te voorkomen.
In Groot-BrittanniŽ heeft de conservatie regering-Cameron aangekondigd de kolencentrales in tien jaar te gaan sluiten. Die energie vervangt hij echter door het bouwen van nieuwe kerncentrales. Die zouden geen CO2 uitstoten, maar bij het winnen en verwerken van uranium, de bouw van de centrale en het tienduizenden jaren opslaan van het kernafval wordt een vergelijkbare hoeveelheid geproduceerd. Nog afgezien van alle andere gevaren van kernenergie. De machtige olie- en energieconcerns verdedigen hun winstbelangen, wel wetend dat zij daarmee bewust de toekomst van de aarde op het spel zetten. Die concerns hun macht ontnemen, dat zal Cameron niet doen, maar dat willen ook Samson en Klaver niet. En toch is dat de enige manier om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

22 nov. 2015 Solidariteit met Libische havenvrouw
De Internationale Transportwerkersfederatie ITF roept samen met www.labourstart.org op tot steun aan de jonge Nermin Al-Sharif (voorzitster van de Libische vakbond van havenwerkers en zeelieden). Op 8 november werd voor de derde keer een aanslag op haar leven gepleegd. Zij werd door beschoten terwijl zij in haar auto in de buurt van de stad Benghazi reed en raakte gewond. Er zijn aanwijzingen dat in ieder geval de eerste keer dat zij beschoten werd daar een of meer bedrijven achter zaten, die willen dat de regering de havens van LibiŽ privatiseert en aan hen verkoopt. Al-Sharif en haar vakbond verzetten zich hier krachtig tegen. Na een tweede aanslag vorig jaar vluchtte ze naar het buitenland en probeerde van daaruit haar vakbondswerk voort te zetten. In januari kwam ze terug. De ITF heeft Nermin begin dit jaar genomineerd voor de FNV Febe Elisabeth Velazques Vakbondsrechtenprijs 2015.

21 nov. 2015 Gezondheidscentrum ICOR overgedragen
Het gebouw van het gezondheidscentrum in Kobani is klaar voor gebruik en wordt door ICOR overgedragen aan het bestuur van de autonome regio Rojava in het noorden van SyriŽ. Op het gebouw wapperen de vlaggen van Rojava en van ICOR en vele honderden mensen wonen de opening bij: Inwoners van Rojava die meegeholpen hebben bij de bouw, buren, vertegenwoordigers van de autonome regering en van andere organisaties en leden van de aanwezige ICOR-brigade. De bij ICOR aangesloten organisatie hebben met financiŽle steuncampagnes (ook in Nederland) hier geld voor bijeengebracht, zes internationale brigades door tien ICOR-organisaties samengesteld, hebben samen met de Koerden de bouw gerealiseerd.
Rojava is immers een teken van hoop in een gebied waar fascistische en reactionaire regeringen en bendes proberen hun wil op te leggen. Rojava staat voor vrijheid, gelijkberechtiging van mannen en vrouwen en van alle volkeren en minderheden. Het staat voor democratisch zelfbestuur. Het is ook niet voor niets dat al bijna 200.000 vluchtelingen zijn teruggekeerd naar Rojava - nadat de Koerdische zelfverdedigingseenheden eind januari ISIS uit de stad hadden verdreven. De stad lag voor 85% in puin, maar wordt met enthousiasme weer opgebouwd.
Die opbouw wordt tegengewerkt door de Turkse regering Erdogan. Hulpgoederen en mensen reisten daarom door het Koerdische gebied in Noord-Irak. Ook de vertegenwoordiger van ICOR - Sanjay Singhvi uit India (waarnemend internationale coŲrdinator van ICOR) en de 7de internationale brigade die bij de interne afwerking van het gebouw en de plaatsing van de medische apparatuur gaat helpen zouden die weg nemen. Maar op het laatste moment wordt de vergunning daarvoor door de autoriteiten van de Koerdische regio in Irak ingetrokken.

21 nov. 2015 Helft boomsoorten Amazone in gevaar
Wetenschappers waarschuwen dat van de 15.000 boomsoorten die in het Amazonegebied voorkomen er 36 tot 57% met uitsterven wordt bedreigd. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van het legaal, half legaal en illegaal kappen van grote stukken van het regenwoud - zowel voor het hout als om tienduizenden hectares vrij te maken voor de teelt van soja en andere commerciŽle gewassen. Deze aantasting van de biodiversiteit bedreigt op zijn beurt de belangrijke functie van het regenwoud in de regulering van het klimaat.

20 nov. 2015 Discriminatie werklozen
De gemeente Rotterdam heeft in 2006 - nog onder PvdA-bestuur - de regel ingevoerd dat mensen zonder werk niet in bepaalde wijken mogen gaan wonen. Volgens de redenering van burgemeester en wethouders zouden die wijken dan veiliger en meer leefbaar worden. Dit onder het parool ‘Blame the victim’: niet de concerns die de mensen met duizenden op straat gooien, maar de werkers die tot WW of bijstand veroordeeld worden krijgen de schuld. Die illegale discriminerende politiek werd door de tweede kamer een paar jaar later tot wet verheven - de zogenaamde 'Rotterdam-wet'.
De grote tegenstander van de PvdA (Leefbaar Rotterdam) nam deze politiek ťťn op ťťn over. Nu blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat deze politiek noch de leefbaarheid noch de veiligheid in deze wijken heeft verbeterd. Dat was ook te verwachten, want de eigenlijke oorzaak van de onleefbaarheid zijn de grote bezuinigingen op het gebied van sociale en andere voorzieningen en het gebrek aan perspectief voor de jongeren die er wonen.

19 nov. 2015 SW-ers laten niet met zich sollen
7500 Collega’s met een arbeidshandicap komen naar het Malieveld in Den Haag om een fatsoenlijke loonsverhoging te eisen na vijf jaar nullijn en harde afspraken dat hun banen niet slinks worden geschrapt. In een reeks van acties in het land hebben ze in verschillende gemeenten (beheerders van de sociale werkplaatsen) van de wethouder een handtekening onder hun eisen gekregen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert echter toe te geven, met als excuus dat de gemeenten geen geld zouden hebben. De VNG-bestuurder die dat tijdens de manifestatie zegt wordt met boegeroep en ‘actie, actie’ geconfronteerd. Een kaderlid wijst de VNG erop dat er blijkbaar wel geld is voor topsalarissen (meer dan twee of drie ton) voor een paar directeuren van sociale werkplaatsen. Diezelfde avond zouden VNG, het ministerie van Sociale Zaken en FNV-bestuurders praten over de eisen van de collega’s. Maar gepraat werd er allang, de collega’s wilden resultaat en dus trokken ze met een groep naar het kantoor van de VNG, bezetten de hal en hielden vol daar te blijven totdat zij ook bij die besprekingen mochten zijn. De VNG wist toen niets beters te doen dan de politie te bellen, die 30 van de gehandicapte collega’s gevangen zette. Dit leidde tot een storm van protest op twitter met de hashtag #FreeSW, waarna ze dezelfde avond nog werden vrijgelaten.

18 nov. 2015 Noodtoestand tegen milieuacties
Met een beroep op het gevaar van nieuwe terroristische aanslagen kondigt de Franse president Hollande voor drie maanden de noodtoestand af, waarbij hij de bevoegdheid krijgt allerlei democratische rechten te beperken. Zijn premier Valls laat al direct weten dat de geplande grote demonstraties bij de Klimaattop in Parijs (29 november – 12 december) niet toegestaan zullen worden. Daarmee wordt een massaal protest verboden tegen de weigerachtigheid van concerns en regeringen om een klimaatcatastrofe te voorkomen, die honderden miljoenen slachtoffers zou maken.
Ook in Nederland roepen partijen van VVD tot SP op tot meer geld en meer bevoegdheden voor politie en geheime diensten. Geld en bevoegdheden die vooral tegen het verzet van werkende mensen gebruikt zullen worden en geen bescherming bieden tegen fascisten als ISIS. Het was bij de aanslag in Parijs zeker niet de eerste keer dat geheime diensten (een deel van) de daders al langer op het oog had, maar ‘net even de andere kant op keek’, toen ze toesloegen.

17 nov. 2015 Metaalwerkers demonstreren
Ruim 2000 collega’s uit de grootmetaal staken. Het zijn werkers van IHC, Heerema en andere bedrijven uit de Rijnmond, die hun staking tot 72 uur hebben verlengd. Verder de mannen en vrouwen van DAF in Eindhoven die al veel stakingen achter de rug hebben - maar er komen ook collega's uit andere delen van het land. Zij gaan met bussen naar de Jaarbeurs in Utrecht. Daar worden met spandoeken en leuzen de directeuren ontvangen, die daar de jaarvergadering van hun organisatie FME komen bijwonen.
Die krijgen nogmaals de eisen onder de neus gewreven - zoals 3% meer loon, afschaffen van de jeugdlonen, reparatie van de WW, handhaven ouderenregelingen en een eind aan de flexibilisering. Veel collega’s werken als uitzendkracht of zzp’er. Behalve met grote onzekerheid over hun baan worden ze ook geconfronteerd met lagere lonen en geen of weinig pensioenopbouw. Maar de flexibilisering leidt ook tot grote werkdruk. Veel bazen eisen dat ook de werkers in vaste dienst opdraven als het hun uitkomt, ook al is dat niet volgens rooster en betekent dit veel overwerk. ‘Ik kan mijn bed wel op mijn werk zetten’, hoor je veel collega’s zeggen. Zij willen weer zeggenschap over hun roosters en eisen dat de bedrijven meer mensen in dienst nemen. Voor later in de week worden 48-uursstakingen bij bedrijven in Zeeland en West-Brabant aangekondigd.

16 nov. 2015 Terreur in Parijs
De aanslagen door ISIS vrijdag in Parijs kostten tot nu toe zo'n 130 mensen het leven, terwijl sprake is van meer dan 90 levensgevaarlijk gewonden. De aanval van de religieus-fascistische organisatie komt nu ISIS in het nauw gebracht wordt, vooral door de nederlagen die de Koerdische bevrijdingsbeweging ISIS heeft toegebracht. De slachtoffers van de aanslag in Parijs waren allen onschuldige mensen, die luisterden naar een concert of wat zaten te drinken op een terras. Het maakt het fascistische karakter van de ISIS-ideologie meer dan duidelijk.
Is de ontzetting en de woede over deze aanslagen van honderden miljoenen mensen op de hele wereld oprecht, dan kan dat niet gezegd worden van de hypocrisie van regeringsleiders als de Franse president Hollande, zijn Amerikaanse tegenhanger Obama of de Nederlandse premier Rutte - die nu ISIS de oorlog verklaren. Hun bondgenoten als Saoedi-ArabiŽ, Qatar en Turkije hebben ISIS gefinancierd, van wapens voorzien en op allerlei manieren geholpen - als instrument tegen de democratische volksbeweging in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mensen vluchten massaal voor deze terreur, die onlangs in Beiroet ook een massa onschuldige mensen het leven kostte.
Nu worden de aanslagen gebruikt om de repressie van het staatsapparaat en bevoegdheden van geheime diensten en politie uit te breiden en burgerlijk-democratische rechten verder in te perken. Maar de geheime diensten zijn geen oplossing, maar onderdeel van het probleem. Minstens een van de daders van vrijdag stond al jaren op de lijst van de Franse geheime dienst. Bij alle terreuraanslagen blijkt dat de geheime diensten alles van de daders wisten - maar net op het moment van de aanslag even de andere kant opkeken. Deze terreuraanslag moet gebruikt worden om de mensen in West-Europa mee te sleuren in de oorlog van de heersende klasse, die hen soldaten wil maken in de oorlog van 'onze levenswijze' tegen 'hun levenswijze'. Maar in werkelijkheid verziekt de bourgeoisie van de imperialistische landen de 'levenswijze' van de mensen hier en daar. De agressieve politiek van de imperialisten in hun strijd om het Midden-Oosten heeft volledig gefaald. Maak een einde aan de terreur - stop de imperialistische interventies! Steun de vrijheidsstrijd van de volkeren in de regio - steun de bevrijdingsstrijd van de Koerden in Rojava!

15 nov. 2015 236 miljoen om zorgklanten te strikken
De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar samen 236 miljoen euro uitgegeven aan het van elkaar afsnoepen van klanten. Hiervan ging € 39,7 miljoen rechtstreeks naar advertenties en mailingen. Dit concludeert onderzoekswebsite 'Follow the Money' uit cijfers die de verzekeraars dit jaar voor het eerst publiceren. Zo worden honderden miljoenen zorggeld verspild om te concurreren voor de hoogste winst.

15 nov. 2015 Shell wil meer emissierechten
Een maand geleden beloofde de topman van Shell samen met de collega’s van negen andere energiereuzen nog de uitstoot van broeikasgassen te gaan beperken in een opzichtige poging sympathie op te wekken - in de aanloop naar de VN-Klimaattop in Parijs in december. Deze week komt in het nieuws dat Shell, dochterbedrijf NAM, DSM en Akzo Nobel naar het Europese Hof van Justitie zijn gestapt omdat ze vinden dat ze van de Nederlandse staat te weinig gratis emissierechten hebben gekregen. Evenals andere bedrijven krijgen zij jaarlijks van de staat het recht op zoveel uitstoot, dat ze vaak overhouden en verkopen aan andere bedrijven. De advocaat-generaal van het hof zegt echter dat de Nederlandse staat juist te veel gratis emissierechten heeft uitgedeeld, gezien de belofte van de EU het aantal gratis emissierechten tot 2020 terug te dringen.
Als het Europees hof dit standpunt over zou nemen, betekent dat overigens niet dat Shell c.s. alsnog voor gekregen emissierechten zullen moeten betalen. De CO2-uitstoot lag in Nederland in het derde kwartaal 6,8% hoger dan een jaar eerder. Belangrijke oorzaak is dat veel energiebedrijven kolencentrales hebben aangezet en gascentrales stilgezet, omdat kolen goedkoper zijn.

14 nov. 2015 Massademo Zuid-Korea
In Seoul (de hoofdstad van Zuid-Korea) gaan zaterdag zeker 100.000 mensen de straat op tegen de regering van president Park Geun-hye. De belangrijkste organisatoren zijn de vakbonden, die zich verzetten tegen het afbreken van de ontslagbescherming.
Vakbonden in het land hebben vaak te maken met harde politierepressie. Deze maand nog viel de politie met 200 man de kantoren van de Korean Public Service and Transport Workers’ Union (KPTU) binnen en arresteerde zeven vakbondsleiders, maar moedige activisten laten zich daar niet door intimideren en voeren vaak wekenlange stakingen door. De politie probeerde ook zaterdag vakbondsleider Han San-goon op te pakken toen hij met de pers sprak, maar zijn leden wisten dat te verhinderen. Ook veel andere groeperingen demonstreren mee, uit kritiek op het plan van de regering scholen te verplichten voortaan alleen geschiedenisonderwijs te geven uit door de staat gepubliceerde boeken.
President Park Geun-hye is de dochter van dictator Park Chung-hee, die in 1961 via een staatsgreep aan de macht kwam en dat bleef tot hij in 1979 werd vermoord. Hij regeerde het land met ijzeren vuist en gaf daarbij de chaebols - de grote Zuid-Koreaanse concerns - de mogelijkheid om snel en hard te groeien. De dochter – en de chaebols - willen geen kritiek op het beleid van Park, maar willen zijn politiek ook voor vandaag ten voorbeeld stellen. Het volk accepteert dit echter niet. Een paar weken geleden gingen duizenden studenten de straat op. De demonstratie zaterdag is de grootste in jaren.

13 nov. 2015 Grootmetaal: eindbod van tafel
Ondernemersorganisatie FME haalt eindelijk haar eindbod van tafel, dat de vakbonden al in april als absoluut onvoldoende hadden afgewezen. Maar verder bevat hun brief geen enkele concrete toezegging, zodat de acties worden doorgezet. Bij Ardagh in Leeuwarden begint de staking al op woensdag, bij een reeks van bedrijven in Noord-Friesland, de Zaanstreek en de Rijnmond begint donderdag een 48-uursstaking van bij elkaar 1300 metaalwerkers. In Rijnmond wordt die tijdens een stakersbijeenkomst bij het Feijenoord-stadion in Rotterdam verlengd tot 72 uur. De stakers zullen maandag samen met de dan ook weer stakende collega’s van DAF naar de jaarvergadering van de FME in Utrecht reizen, om de dames en heren onder de neus te wrijven dat ze over de brug moeten komen.
IHC (Kinderdijk, Krimpen) heeft aangekondigd 1200 mensen te willen ontslaan, omdat er geen werk meer voor hen zou zijn. De collega’s weten (ook door ervaringen uit het verleden) wat IHC werkelijk wil: zoveel mogelijk vaste krachten vervangen door uitzendkrachten, die het naar huis kan sturen als er even geen werk is. Dat kan niet geaccepteerd worden! Wat voor toekomst blijft er zo voor de jeugd? Oudere werkers hebben ook vaak het gevoel dat de baas ze probeert weg te pesten. Voor het minste of geringste wordt je badge ingehouden en moet je naar PZ om daar de mantel uitgeveegd te worden. Ook tegen dat soort praktijken wordt gestaakt.

13 nov. 2015 Minder vaste banen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat in het derde kwartaal van dit jaar het aantal vaste banen voor het eerst onder de vijf miljoen is gezakt: 493.000. Daarnaast zijn er ongeveer 2,9 miljoen flexibele banen (tijdelijke contracten, uitzend- en oproepcontracten) Samen 7,8 miljoen, 22.000 meer dan een jaar eerder. Dat is echter nog steeds lager dan het aantal banen in 2011. De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van het aantal uitzendkrachten met 21.000 in de laatste drie maanden (en 72.000 in een jaar tijd).
In de zorg nam het aantal banen verder af. In minder dan drie jaar tijd zijn daar volgens het CBS intussen 70.000 banen verdwenen. 2,1 Miljoen mensen werken als zelfstandige - dat wil zeggen meer dan 20% van degenen met werk. Ongeveer de helft hiervan zijn zzp’ers. Het aantal banen van zelfstandigen steeg volgens het CBS met 12.000.
De gemiddelde duur van een baan is 24 uur. Omdat een kleine 10% van de mensen meer dan ťťn baan heeft is het aantal uren per werkende gemiddeld 27 uur. Veel banen zijn, door het kleine aantal uren en de onzekerheid wanneer je wel of geen werk hebt en hoeveel, volstrekt onvoldoende om van te kunnen leven. Dat is de reden dat veel mensen twee of drie baantjes hebben en nog niet of maar net kunnen rondkomen. Het aantal officiŽle werklozen daalde met 12.000 naar 605.000, maar heeft intussen weer een stijgende tendens. De jeugdwerkloosheid is met 1% toegenomen, het aantal langdurige werklozen (vooral 45-plus) is iets afgenomen maar blijft hoog.
Het werkelijke aantal mensen zonder betaald werk is tweemaal zo groot, zoals we in het bericht van 18 september dit jaar zagen.

13 nov. 2015 Sinjar bevrijd
Een groep Koerden dringt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag binnen met de eis dat de Nederlandse regering positie kiest tegen de terreur die de Turkse regering-Erdogan uitoefent, vooral in Koerdisch gebied. Al sinds de verkiezingen op 1 november worden grote delen van Zuidoost-Turkije (waar veel Koerden wonen) door leger en politie van de buitenwereld afgesloten en geterroriseerd. Politieke tegenstanders worden gevangen gezet.
Vooral jongeren gaan de straat op en gaan de confrontatie aan met politie en militairen, die met scherp schieten en tientallen slachtoffers maken. In de stad Silvan is de situatie zo erg dat ook aan allerlei eerste levensbehoeften gebrek ontstaat. In reactie op de aanvallen door de Turkse staat verklaren veel van deze steden en dorpen zich autonoom. De PKK heeft de eenzijdige wapenstilstand, die ze na de aanslagen in Ankara in acht had genomen, opgezegd.
Na harde gevechten wordt de Iraakse stad Sinjar veroverd, niet alleen door de peshmerga’s uit Noord-Irak, zoals veel media suggereren, maar ook door Yezidische troepen, door eenheden van de YPG en YPJ van de Koerden uit Noord-SyriŽ en van de PKK. Zij weten, van verschillende kanten aanvallend, de ISIS-bendes te verdrijven.
Reden tot grote vreugde voor de Yeziden, die vorig jaar augustus met tienduizenden uit de stad moesten vluchten toen ISIS die veroverde. Velen van hen zijn toen gered door de troepen van de YPG en de PKK, omdat de peshmerga’s het lieten afweten.
De verovering van Sinjar is een belangrijke overwinning in de oorlog tegen ISIS, die essentiŽle verbindingswegen ziet geblokkeerd. De VS en de Europese regeringen, inclusief de Nederlandse, stellen dat met tevredenheid vast - maar laten tegelijk toe dat hun bondgenoot Erdogan niet alleen zijn bombardementen op PKK-stellingen voortzet, maar ook miljoenen Koerden en politieke opposanten terroriseert en de Syrische Koerden in Rojava beschiet.

12 nov. 2015 Strijd thuiszorg landelijk aanpakken
Donderdag verklaart de rechter in Almelo het besluit van thuiszorgorganisatie TSN ongeldig om de lonen van de 4300 thuishulpen te verlagen van gemiddeld € 12,50 naar gemiddeld € 10. Een opsteker voor de collega’s die hier actie voor hebben gevoerd en waar ze terecht blij om zijn. Intussen zijn er andere instellingen waar de loonsverlaging de collega’s wel door de strot is geduwd - meestal met de dreiging dat ze anders op straat komen door faillissement. Er zijn een hele rij thuiszorginstellingen failliet gegaan en volgens een vertegenwoordiger van Branchebelang Thuiszorg Nederland wacht, als er niets verandert, dat lot binnen twee jaar 80% van alle thuiszorginstellingen.
De hele kaalslag in de (thuis) zorg is immers een samenspel van de regering die de verantwoordelijkheid overdoet aan de gemeenten, met tegelijkertijd een zware korting op het budget - van gemeenten die weigeren die korting te compenseren of het geld dat ze ervoor krijgen gedeeltelijk voor andere zaken gebruiken - en van zorgbedrijven die proberen hun winst op peil te houden over de ruggen van klanten en personeel. Dat vereist een landelijke strijd tegen de bezuinigingen en tegen de winstmakerij in de zorg.

12 nov. 2015 Bijna half biljoen voor kernwapens
Vredesorganisatie PAX heeft berekend dat financiŽle instellingen vorig jaar wereldwijd $ 493 miljard geÔnvesteerd hebben in bedrijven die kernwapens produceren of daar onderdelen voor leveren. Nederlandse instellingen nemen ruim 2,3 miljard van deze investeringen voor hun rekening - iets minder dan in 2013. Hierbij behoort met bijna een miljard dollar ook een pensioenfonds als ABP. Op kritiek van Pax antwoordt het bestuur van ABP dat ze wel wat van deze investeringen wil afbouwen, maar dat ze daar vijf jaar voor neemt. Naar de mening van de mensen die al dat pensioengeld bij elkaar hebben gewerkt wordt niet gevraagd.

12 nov. 2015 Algemene staking Griekenland
Na stakingen van het personeel van veerboten en van luchtvaartpersoneel eerder deze maand vindt voor het eerst sinds Syriza de regering vormde een algemene staking plaats. Hiertoe opgeroepen hebben de twee algemene vakbonden GSEE en ADEDY en vakbond PAME. De werkende mensen in Griekenland zijn woedend over nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen door de regering onder leiding van Syriza. Premier Tsipras is zo slim te zeggen dat hij achter de staking staat, maar dat hij door EU en IMF tot de afbraakmaatregelen wordt gedwongen.
Overheidsinstellingen, scholen, musea blijven 24 uur gesloten, in ziekenhuizen worden zondagsdiensten gedraaid, de vele veerboten met de eilanden varen niet, ook veel binnenlandse vluchten zijn gecanceld, in de havens wordt niet gewerkt, de metro in Athene rijdt niet, bussen en trams alleen tussen de spitsuren, zodat de mensen naar de demonstraties kunnen. Ook in een aantal particuliere bedrijven leggen mensen het werk neer. Journalisten brengen alleen berichten over de staking. In Athene demonstreren ruim 25.000 mensen in twee demonstraties - in de tweede stad Thessaloniki 10.000.

12 nov. 2015 Staking Nieuw-Zeeland tegen werkdruk zorg
In Auckland (Nieuw-Zeeland) leggen duizenden werkers in de publieke gezondheidszorg het werk voor twee uur neer tegen de grote werkdruk. De vakbond PSA had hier voor gewaarschuwd, toen de regering vijf jaar geleden voor $ 1,7 miljard bezuinigingen in de zorg doorvoerde, maar de regering wil niet luisteren, waarom tot actie wordt overgegaan.

10 nov. 2015 Bedreiging Chemelot
Op 26 oktober werd er vanaf bedrijfsterrein Chemelot in Geleen opnieuw pyrazool geloosd. In de eerste negen dagen van november is het daar opnieuw drie maal raak. Op maandag 2 november kregen omwonenden te maken met uitstoot van poeder en affakkelen, omdat door een stroomstoring een paar fabrieken uitvielen en opnieuw opgestart moesten worden. Het afgelopen jaar werden wijken om het industrieterrein een paar maal bedekt met poeder en naftaschuim. Op 5 november brak brand uit in een ammoniakfabriek van kunstmestbedrijf OCI Nitrogen. De brandweer was uren aan het blussen, de omgeving werd afgezet en het stonk behoorlijk - maar volgens het bedrijf zou er geen ammoniak, maar alleen het ongevaarlijke waterstof vrij gekomen zijn.
Maandag 9 november ontstaat een grote brand in een loods waar chemicaliŽn liggen opgeslagen. Een vertegenwoordiger van de veiligheidsregio spreekt de standaardzin uit: dat er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen zijn. Maar de brandweer, ressorterend onder die veiligheidsregio, roept de inwoners van omliggende plaatsen en wijken op om naar binnen te gaan en ramen en deuren gesloten te houden. Men stelt de hoogste alarmfase in, laat het luchtalarm afgaan en opent in Maastricht een crisiscentrum. Provincie en gemeenten houden de bedrijven op Chemelot - waaronder grote concerns als DSM en Sabic - de handen boven het hoofd.

10 nov. 2015 Griekenland afgeknepen
Wie mocht denken dat de EU na de knieval van de Syriza-regering zich wel wat soepeler zou opstellen, komt van een koude kermis thuis. Griekenland zou rond deze tijd de beschikking krijgen over een lening van € 2 miljard. Die heeft het land nodig om de salarissen van ambtenaren, leraren enzovoorts te betalen. Op korte termijn vervalt geen termijnbetaling ter aflossing van banken of staten. En dus weigert de EU de lening vrij te geven, zolang de banken niet de mogelijkheid krijgen vele tienduizenden Grieken die hun hypotheekverplichtingen niet kunnen nakomen op straat te zetten. Op dit moment kan dat niet als het om huizen van minder dan € 300.000 gaat. De EU wil dit verlagen naar € 120.000, de Griekse regering naar € 200.000. De regering wijst erop dat daarmee zo'n 50.000 Grieken extra op straat zouden belanden, terwijl zij tegelijk van de EU de opdracht gekregen hebben om huisvesting voor 50.000 vluchtelingen te verzorgen. De fascisten van ‘Gouden Dageraad’ gaan dat snel in hun propaganda gebruiken.

9 nov. 2015 Rijken rijker in Nederland
Volgens berekeningen van het tijdschrift Quote is het bezit van de 500 rijkste Nederlanders nu ruim 10% hoger dan een jaar geleden. Zij bezitten nu samen € 91,9 miljard. Het aantal miljardairs onder hen is met vier toegenomen. De rijkste is Goldschmeding (oprichter van uitzendreus Randstad) die zijn vermogen zag groeien van € 3,2 naar € 4,7 miljard, gevolgd door aannemer (nu meer investeerder) Wessels met € 3 miljard en mediamagnaat De Mol met € 2,5 miljard. Een van de nieuwe miljardairs is Van der Leegte, eigenaar van een groot conglomeraat van metaalbedrijven zoals autofabriek Nedcar. De Carvalho-Heineken van het bierconcern is met € 9,6 miljard nog tweemaal zo rijk als Goldschmeding, maar wordt door Quote nu in een ander lijstje gezet, omdat ze niet in Nederland maar in Groot-BrittanniŽ woont.

9 nov. 2015 30% haalt medicijnen niet op
Uit een onderzoek van NIVEL blijkt dat vorig jaar 29% van de patiŽnten niet het medicijn ophaalden bij de apotheek dat de dokter hen had voorgeschreven. Het onderzoeksbureau gaat er van uit dat de belangrijkste reden de kosten zijn. Medicijnen vallen onder het eigen risico. Vooral in arme wijken halen patiŽnten hun medicijnen niet op. Overigens lag het percentage niet-opgehaalde medicijnen in 2008 en 2009 (de eerste jaren van de crisis) nog hoger: 34 en 35%.

9 nov. 2015 Kapitalisme is inefficiŽnt
Steeds meer mensen durven zich niet ziek te melden als ze dat wel zijn, omdat ze vrezen hun baan kwijt te raken. Een gevolg van de grote toename van uitzend- en tijdelijk werk en van grote prestatiedruk in veel bedrijven. De Britse universiteit van East Anglia heeft hier onderzoek naar gedaan en wijst erop dat het laten werken van zieke mensen veel geld kost. Wie ziek is werkt langzamer, maakt sneller fouten en kan vaak ook collega’s aansteken. Volgens het onderzoek bedraagt de schade van het laten werken van zieken in Groot-BrittanniŽ € 21 miljard.

8 nov. 2015 Geen ruimte voor fascisten
De Nederlandse kloon van de Duitse anti-islambeweging Pegida wilde zondag demonstreren in Utrecht, waarop direct antifascisten meldden een tegendemonstratie te zullen houden. VVD-burgemeester Van Zaanen verbiedt beide demonstraties. Zowel Pegida als de tegenstanders mogen alleen een manifestatie houden en ieder op een andere dag. Zaterdag verzamelen zich enige honderden antifascisten van ‘Utrecht bekent kleur’ in het Hogelandse Park. Daar wordt opgemerkt dat de bezuinigingen en het tekort aan woningen enzovoorts niet de schuld van de vluchtelingen zijn, maar dat de regering en andere machthebbers daarop aangesproken moeten worden.
Zondag manifesteren 150 personen in het Hogelandse Park onder de vlag van Pegida. Hieronder een flinke groep rechtse Polen en een aantal bekende fascisten zoals Van der Kooij van Voorpost. De vreemdelingenhaat druipt van de toespraken en spandoeken af, maar de politie staat het toe. Een bord met de tekening van een tulband met een bom erin wordt beslag genomen. Dat wordt later door de politie 'een vergissing' genoemd. Het zou alleen een aanval op de islam zijn, niet op moslims - is de rechtvaardiging. Antifascisten die tegen deze vertoning demonstreren worden door de politie opgepakt.

8 nov. 2015 ‘135 miljoen mensen op de vlucht’
Deze waarschuwing komt niet van een milieu- of ontwikkelingsorganisatie, maar uit een rapport van het Britse ministerie van Defensie. Dat waarschuwt voor de verwoestijning van grote delen van de wereld door de opwarming van het klimaat. Droge gebieden - 41% van het landoppervlak van de wereld - worden nu al getroffen. De laatste decennia is in die gebieden de landbouwgrond achteruit gegaan en dat heeft geleid tot voedseltekorten en het wegtrekken van mensen.
Concreet wordt gewezen naar SyriŽ en Irak, waar het dorre land super dor geworden is. Het rapport schrijft dat de honger en armoede die daarvan het gevolg is strijd om de schaarse middelen stimuleert. Maar ook in grote delen van Afrika zoals Nigeria, Gambia, SomaliŽ en Eritrea gaat de kwaliteit van de grond door verdroging en erosie achteruit en zal nog verder achteruitgaan.
De Wereldbank zegt zonder drastische maatregelen binnen 15 jaar 100 miljoen meer armen te verwachten. Het defensierapport vreest dat als er geen drastische maatregelen genomen worden over 30 jaar 135 miljoen mensen op de vlucht zijn. Telt men daar vluchtelingen wegens natuurrampen bij op, dan komt het rapport op 200 miljoen vluchtelingen. Experts stellen zelfs: ‘tenzij we de manier waarmee we omgaan met land grondig wijzigen, zullen de komende 30 jaar een miljard kwetsbare mensen slechts ťťn keuze hebben, vechten of vluchten.’
De waarschuwing is duidelijk, maar de klimaattop in Parijs zal geen snelle omschakeling naar duurzame energie tot stand brengen. In de EU-commissie zijn de commissarissen voor klimaat en energie, CaŮete en Sefcovic vroeger bestuurder van een energieconcern geweest. In het jaar dat ze commissaris zijn hebben ze vier maal zoveel met lobbyisten van energieconcerns gesproken dan met die van NGO’s voor milieu, vakbonden en dergelijke, meldt lobbywaakhond Corporate Europe Observatory. De imperialistische machten hebben voor de vluchtelingen het alternatief achter de hand, wat het Amerikaanse ministerie al in 2003 zag: hoge hekken om het eigen land en snelle interventiemachten om overal waar nodig opstanden neer te slaan. Wie een toekomst voor de mensheid wil, zal een eind aan het imperialisme moeten maken.

8 nov. 2015 Textielfabriek Pakistan stort in
Op dinsdag stortte in Lahore (Oost-Pakistan) een fabriek van polyester kleding in. Een groot deel van de werkers van de fabriek kwam onder het puin terecht. Tot woede van de familieleden en collega’s kwam de hulpverlening maar langzaam op gang en beschikt die niet over de modernste hulpmiddelen om mensen van onder het puin te halen, waardoor het nu al vijf dagen duurt. Mensen die nu nog onder puin bedolven zijn hebben weinig kans meer er nog levend uit te komen. Hoeveel dat er precies zijn is niet bekend. Intussen zijn er 45 doden geborgen, terwijl ruim 100 de instorting hebben overleefd. Het gebouw stortte in omdat de eigenaar (die aan Europese kledingbedrijven leverde) toch een verdieping op de fabriek liet bouwen, terwijl deze scheuren van een vroegere aardbeving vertoonde.

7 nov. 2015 Shell voor CO2-opslag
Het olieconcern is begonnen een deel van de CO2 die vrijkomt bij de winning van olie uit teerzand in Canada op te vangen en daar op te slaan in de bodem, zogenaamde ‘Carbon capture and storage’, CCS. Van de kosten van het project, $1,35 miljard, wordt bijna tweederde betaald door de regering van Canada en de provincie Alberta. Shell zegt dat niet allemaal zelf te kunnen betalen, omdat ‘er commercieel niets tegenover staat’. Het propageert de opslag van het broeikasgas echter met alle middelen. Volgens het concern maakt dit het doorgaan met verstoken van fossiele brandstoffen mogelijk en beperkt het tegelijk de opwarming van het klimaat door broeikasgassen en bovendien zou het goedkoper zijn dan het opwekken van duurzame energie.
Nu is allang uitgerekend dat de subsidies voor fossiele brandstoffen veel hoger zijn dan voor duurzame energie. Een ander belangrijk punt is echter dat, naast opwekking van aardbevingen door ondergrondse opslag, het risico dat de opgeslagen CO2 ontsnapt een dodelijk effect kan hebben op al wat er in de omgeving leeft. Dit was voor de inwoners van Barendrecht reden om zich met hand en tand te verzetten tegen het plan van Shell om CO2 op te slaan in een leeg gasveld onder hun gemeente en met succes.
Bovendien kost de opslag op zich zelf veel energie. Maar Shell geeft nog niet op. Topman Van Beurden zegt van Barendrecht geleerd te hebben. In Nederland mikt hij nu op opslag in lege gasvelden onder de Noordzee. Hij betaalt de reis van een journalist van het Financieele Dagblad naar de opening van het CCS-project in Canada. Deze bericht ‘geheel onafhankelijk’ - maar over de inhoudelijke bezwaren tegen CCS. geen woord. Wel bericht hij dat VVD-minister Kamp deze week in een toespraak in Saoedi-ArabiŽ opslag van CO2 zeer heeft gepropageerd, in het bijzonder ook in Nederland met zijn vele raffinaderijen, chemische en cementfabrieken dichtbij elkaar. Daar worden pijpleidingen goed gevuld, al denkt ook Kamp dat het ‘handiger’ is opslag van het broeikasgas onder de zee voor te stellen. Alsof het leven in de zee niet beschermd zou moeten worden tegen de kapitalistische winsteconomie.

7 nov. 2015 Lufthansa staakt een week
De stewards en stewardessen van de grote Duitse vliegmaatschappij onderhandelen al twee jaar zonder resultaat over een nieuwe CAO. Lufthansa biedt niet alleen nauwelijks loonsverhoging en wil nieuwe mensen lager betalen, het wil bovendien flink bezuinigen op hun ouderenregelingen en pensioenen. De kosten van de CAO zouden met 20% verlaagd moeten worden. Dit nadat hun koopkracht over de laatste 20 jaar is gehalveerd. Net als bij de piloten, die eerder staakten, verschuilt de directie zich achter de concurrentie van de vliegmaatschappijen uit het Midden-Oosten, maar zegt tegelijk op koers te liggen voor een hoge winst dit jaar, mede door de lage kerosineprijs.
De collega’s kondigen steeds pas kort te voren aan op welke vliegvelden en vluchten ze gaan staken, zodat de directie moeilijk maatregelen kan nemen. Vrijdag moesten 290 vluchten worden geannuleerd, zaterdag 520. Zondag wordt niet gestaakt, maar vanaf maandag tot en met vrijdag weer wel. De staking van de piloten leverde Lufthansa een schadepost van ruim € 352 miljoen op. Uiteindelijk verbood een rechter die staking, zodat ook bij het cabinepersoneel het stakingsrecht op het spel staat. Een extra reden voor solidariteit van andere collega's.

7 nov. 2015 Demonstratie tegen geweld tegen vrouwen
In Madrid demonstreren zaterdag tienduizenden vrouwen en ook mannen uit heel Spanje tegen het geweld waaraan vrouwen in Spanje (ook thuis) meer dan vroeger worden blootgesteld. Die toename houdt verband met de groeiende werkloosheid en armoede, waaraan veel Spanjaarden als gevolg van de crisis zijn blootgesteld. Tijdens de demonstratie worden daarom ook leuzen meegedragen tegen het afwentelen van de crisislasten.

6 nov. 2016 16de Stakingsweek Metaalelektro
Ook deze week staken weer honderden collega’s in de grootmetaal voor een behoorlijke loonsverhoging, afschaffen van het jeugdloon, meer vaste banen, reparatie van de WW en behoud van ontziemaatregelen voor oudere collega’s. Maandag is het de beurt aan metaalwerkers in Zuid-Limburg. Dinsdag staken 300 collega’s van de bedrijven Polynorm en Flamco in Bunschoten en ze besluiten de actie woensdag door te zetten. Donderdag en vrijdag staken 250 collega’s in Hoogezand en omgeving. Bij Draka in Emmen wordt gelijk afgesproken dat in het weekend niet wordt overgewerkt, zodat de orders echt blijven liggen.

6 nov. 2015 Sleepbootacties haven Barcelona
De sleepbootbemanningen in de haven van Barcelona beginnen vrijdag met een serie werkonderbrekingen tegen een eenzijdig genomen besluit van de directies, dat hun werktijden veel langer maakt. Zij zouden voortaan 132 in plaats van 109 diensten van 24 uur moeten draaien, waarmee hun jaarlijkse werkuren zouden stijgen van de toch al hoge 2616 naar 3168. Behalve problemen voor werkdruk en gezondheid zouden ze nog minder tijd met hun familie door kunnen brengen. Het aantal arbeidsplaatsen zou ook met 15% afnemen. De collega’s hebben een schema voor vijf dagen opgesteld, waarbij zij iedere dag in alle drie ploegen het werk drie uur neer zullen leggen. Is na vijf dagen het plan nog niet van tafel, dan begint het schema weer van voor af aan.

6 nov. 2015 VS weigeren vergunning pijpleiding
De Amerikaanse minister Kerry zegt dat zijn ministerie geen vergunning geeft aan energieconcern TransCanada om een 1900 kilometer lange oliepijpleiding aan te leggen tussen de teerzanden in Canada en de olieraffinaderijen in Texas. Er wordt al zeven jaar over het aanleggen van Keystone-pijpleiding gepraat, maar milieugroepen verzetten zich fel. Reden is dat olie uit teerzand nog meer broeikasgassen veroorzaakt dan de gewone en ook verder meer vervuiling veroorzaakt. Daarnaast werd gevreesd voor lekkages in de lange pijpleiding. De druk van de oliemaatschappijen en hun lobbyisten is hevig. Eerder dit jaar gaf het Amerikaanse congres, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, groen licht voor de aanleg. President Obama, die lang aarzelde over al of niet toestaan, sprak zijn veto over de wet uit.

5 nov. 2015 Overal staking bij SW
De werkers bij de bedrijven van de sociale werkvoorziening staken in zeven plaatsen in Zeeland. Zij volgen hiermee het voorbeeld van hun collega’s in Oosterhout, Hoogeveen, Assen, Stadskanaal en Doetinchem die hen in de laatste twee weken zijn voorgegaan. De collega’s vragen aan de verantwoordelijke wethouder in hun gemeente de eisen voor een fatsoenlijke loonsverhoging en behoud van werk te steunen. Verschillenden van hen doen dat ook, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met wie de CAO wordt afgesloten, weigert dit. Het plan is om alle huidige sociale werkplaatsen langzaam maar zeker te sluiten. Om de eisen meer kracht bij te zetten is besloten tot een landelijke stakingsdag op 19 november, waarbij in Den Haag een landelijke demonstratie gehouden zal worden. De FNV zet gratis bussen in.

5 nov. 2015 Principeakkoord CAO Ambulance
Na vijf maanden actie - waarvan vier weken stakingen - is een principeakkoord gesloten voor het personeel op de ambulances. Wie 57 jaar of ouder is hoeft geen nachtdiensten meer te draaien. GeŽist was vanaf 55 jaar. Verder wordt beloofd dat inzetten van flexkrachten zoveel mogelijk wordt vermeden. Ook positief kan de afspraak zijn dat de komende tijd besproken zal worden in welke delen van de Ambulance-CAO de Ziekenhuis-CAO gevolgd gaat worden, die als duidelijk beter wordt beschouwd. Alleen zal dit pas in 2019 ingaan.
Op de loonsverhoging van 7,5% valt het nodige af te dingen. Het gaat om een CAO voor vier jaar, ingaande op 1 januari 2015. Behalve een eenmalige uitkering van € 750 bruto in december dit jaar, wordt de eerste structurele loonsverhoging van 1% pas 1 januari 2016 betaald, gevolgd door 1,2% per 1 januari 2017 en 1,5% per 1 januari 2018. Het restant van de 7,5% wordt volgens de FNV-leiding gevormd door het voortaan doorbetalen van ploegentoeslag en dergelijke tijdens vakantiedagen. Daartoe waren de ambulancebedrijven echter toch al wettelijk verplicht. Een verplichting die een paar maanden geleden nog werd bevestigd door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De bedrijven moeten daarom de toeslagen ook als achterstallige loon over de laatste vijf jaar te betalen. Dit zal eenmalig worden afgekocht.

4 nov. 2015 Financierskapitaal schrijft wetten voor
Grote Nederlandse banken hebben meegeschreven aan een wet die hen samen € 350 miljoen per jaar oplevert. Dat blijkt uit interne stukken van het ministerie van FinanciŽn, die NRC Handelsblad met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft opgevraagd. Het gaat om de belastingaftrek op de rentekosten van zogenaamde ‘coco’s’, contingent convertibles. Na de grote financiŽle crisis worden banken verplicht om grotere reserves aan te houden. Als ze dat zouden doen door minder dividend uit te keren of extra aandelen uit te geven, zou dat de aandeelhouders geld kosten. Daarom hebben ze de coco’s uitgevonden: obligatieleningen met een hoge rente, waarbij de bezitters het risico lopen dat hun obligaties worden omgezet in aandelen van minder waarde of zelfs waardeloos worden, als de reserves van de bank onder een bepaald punt dalen.
Na het nodige lobbywerk van de drie grote Nederlandse banken ING, ABN AMRO en RABO Bank kregen die voor elkaar dat zij de kosten van de coco’s mochten aftrekken van de vennootschapsbelasting. Hun smoes was dat zij anders niet voldoende geld zouden hebben om met leningen aan het bedrijfsleven de economie weer op te peppen. Maar er was nog een probleem: als andere bedrijven dan de grote banken dezelfde belastingaftrek wilden hebben werd dat te duur, vond PvdA-minister Dijsselbloem. En zou de Europese Commissie deze regeling niet als staatssteun aan Nederlandse banken beschouwen? Dus zorgde ING voor vaak letterlijk overgenomen correcties op de wettekst, waarin de voorkeurspositie van de banken zoveel mogelijk wordt verhuld. En Zalm van ABN AMRO (zelf oud-minister) zorgde ervoor dat Dijsselbloem dit voor de EC verhulde. De regeling van € 350 miljoen werd in een verzamelwet zonder discussie door het parlement gejaagd.

3 nov. 2015 Pensioenafbraak is winst voor banken
De verlaging van de (aftrekbare) pensioenpremies en de extra verlaging bij ambtenaren, leraren enzovoort leiden onherroepelijk tot een lager pensioen. En dan zijn er nog de vele honderdduizenden die als uitzendkracht geen pensioen opbouwen of daar als zzp’er geen geld voor hebben. Alles het gevolg van de welbewuste afbraakpolitiek van de achtereenvolgende regeringen. Nu maakt overheidsinstelling Autoriteit FinanciŽle Markten zich zorgen: ‘Een derde van Nederlanders stevent af op tekort bij pensioen, maar de meesten hebben dat niet in de gaten’, aldus de AFM. Dit bericht is natuurlijk niet bedoeld als oproep om in opstand te komen tegen de afbraakpolitiek, maar als advies zich tot banken en verzekeringen te wenden om bij deze commerciŽle instellingen individueel een aanvullende pensioenverzekering te sluiten. Die springen graag in de gecreŽerde lucratieve business.

3 nov. 2015 Meer vrouwen economisch zelfstandig
In het jaar 2004 was volgens het CBS 70% van de mannen tussen 15 en 65 jaar economisch zelfstandig en 42% van de vrouwen. In 2014 was dat ruim 65% van de mannen en 48% van de vrouwen. Economisch zelfstandig is iemand volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek als hij of zij minstens een inkomen op bijstandsniveau heeft. Dat minder mannen economisch zelfstandig zijn is vooral het gevolg van toegenomen werkloosheid door de economische crisis. Bij vrouwen groeide vooral het aantal werkenden tussen 30 en 55 jaar, of gingen deze meer uren werken. Als oorzaak wordt genoemd dat minder vrouwen stoppen met werken als er kinderen komen.

2 nov. 2015 RSC staking levert snel resultaat
Bij RSC in de Rotterdamse Waalhaven schoot het met de CAO-onderhandelingen niet op. De collega’s eisten voor dit jaar 1% en voor volgend jaar 2% meer loon bovenop de prijscompensatie, maar de directie wilde niet toegeven. Daarom besloten zij in de dagdienst maandag zelfstandig hun werk (het beladen en lossen van goederentreinen) stil te leggen. Al snel ontstond er een lange file van trucks die containers en andere lading kwamen halen of brengen. Na een paar uur ging de directie over stag.

2 nov. 2015 Gerechtigheid bij Meavita?
Veel van de 20.000 collega’s die bij de thuiszorginstellingen in vier delen van het land van Meavita gewerkt hebben zullen het een opsteker vinden, dat de Ondernemingskamer dinsdag op aanklacht van de FNV directie en commissarissen beschuldigt van wanbeleid. Dat leidde in 2009 tot de ondergang van het bedrijf. Maar voorlopig zijn VVD-politicus Hermans, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Meavita en zijn kompanen nog alleen veroordeeld voor de kosten van de rechtszaak. De rechtszaak waarin de FNV hen ook persoonlijk aanspreekt voor de schade die de zorgcollega’s geleden hebben, moet nog plaatsvinden. Ook als zij tot schadevergoeding veroordeeld worden zal hen dat weinig kosten, omdat ze daarvoor verzekerd zijn.
Hermans c.s. hebben tegen topsalarissen honderden miljoenen zorggeld gebruikt voor hun eigen eer en hobby’s: het steeds groter maken van Meavita door fusies en overnames, in plaats van zich concentreren op het bieden van goede zorg. Vrienden en bevriende bedrijven profiteerden mee. Adviesbureaus - in totaal 385 - verdienden er goed aan. Geld voor de zorg werd geÔnvesteerd in de aanschaf van tienduizenden TVfoons voor videocommunicatie met thuiszorgklanten, waarvan de meesten nooit werden gebruikt.
De vandaag gepubliceerde conclusies waren al in 2013 door een onderzoekscommissie getrokken, maar eerst moesten de betrokkenen en de VVD nog de kans krijgen zich voor te bereiden op damage control. Van de VVD overigens geen woord van kritiek. Hermans krijgt bij zijn aftreden als voorzitter van de eerste-kamerfractie van Rutte te horen, dat hij hem 'ongelooflijk dankbaar' is en de VVD weet zeker in de toekomst nog een beroep op hem te kunnen doen.

2 nov. 2015 Verkeerde hulpmiddelen
Steeds vaker krijgen ouderen een verkeerde katheter, incontinentiemateriaal of een ander hulpmiddel, waarschuwt de beroepsvereniging van Verplegenden en Verzorgenden (V&VN). Dat leidt niet alleen tot veel ongemak, maar kan ook ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Oorzaak is volgens de vereniging dat de verzekeringsmaatschappijen de hulpmiddelen voor de laagste prijs proberen in te kopen en dat de ouderen daardoor niet het maatwerk krijgen dat bij die hulpmiddelen nodig is.

2 nov. 2015 Belastingvrijstelling geheim
De regering is bezig de belastingvrijstelling voor de grote concerns nog aantrekkelijker te maken. Voortaan kunnen bedrijven alle loonkosten die zij uitgeven voor het brede begrip ‘innovatie’ aftrekken van de belasting. Vooral de grootste bedrijven profiteren ervan. Het valt alleen op dat twaalf van de 25 op de Amsterdamse beurs genoteerde grote bedrijven hier geen gebruik van maken. Kamerleden vragen aan staatssecretaris Wiebes (VVD) of de oorzaak hiervan misschien is dat die bedrijven toch al geen cent belasting betalen. Volgens Wiebes mag je dat zo niet zeggen, maar hij verzet zich met hand en tand tegen het bekend maken hoe het dan wel zit met de belasting die de grote concerns (niet) betalen.

1 nov. 2015 Bedrijfsarts buiten spel
Per jaar krijgen enige tienduizenden mensen een beroepsziekte, variŽrend van doofheid tot kanker - maar veel bedrijfsartsen weten dat niet of doen er weinig aan. Dat meldt TV-programma Monitor zondagavond en het wordt door de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde bevestigd. Het is enerzijds het gevolg van gebrek aan kennis, maar vooral ook van het feit dat bedrijfsartsen door de bedrijven worden belemmerd in het doen van onderzoek. Regelmatig kunnen zij het bedrijf niet in en kunnen niet met de werkers praten als die niet op hun spreekuur komen. Sinds de bedrijfsarts rechtstreeks door het bedrijf betaald wordt lopen zij het risico weggestuurd te worden als zij te kritisch zijn over de arbeidsomstandigheden - wat de meerderheid van de bedrijfsartsen overigens niet is.

1 nov. 2015 Vluchtelingen en Kobani
Zondag demonstreren zo'n duizend mensen in Den Haag tegen de racistische en fascistische hetzes tegen vluchtelingen. Die zijn hier welkom - want slachtoffer van dezelfde concerns en politieke machthebbers die daar hun oorlogen voeren en landen leegroven en hier verantwoordelijk zijn voor werkloosheid en sociale sloop. De demonstratie ging samen met een grote groep Koerden, die de dag van solidariteit met Kobani vieren. De stad in de autonome regio in het noorden van SyriŽ, waar mannelijke en vrouwelijke strijders begin dit jaar de fascistische ISIS-benden verdreven. Nu bouwen zij gezamenlijk en met gelijke rechten voor iedereen hun verwoeste steden en dorpen weer op, zodat de vluchtelingen kunnen terugkeren. Bij die wederopbouw worden zij aangevallen door de Turkse Erdogan-regering, die veel helpers en goederen voor die wederopbouw tegenhoudt aan de grens. Duizenden mensen hebben inmiddels een petitie getekend om van Turkije een humanitaire corridor naar Kobani te eisen.

1 nov. 2015 Repressie en fraude Turkije
Bij de verkiezingen in Turkije krijgt de AKP van president Erdogan de meerderheid van stemmen die zij in juni was kwijtgeraakt. Dit nadat het regime en partijaanhangers met een grote bomaanslag in Ankara, met aanvallen op partijkantoren en het onmogelijk maken van verkiezingsbijeenkomsten en met 500 arrestaties de verkiezingscampagne van de progressieve HDP hadden aangevallen. In het Koerdische zuidoosten van het land werden steden door het leger bezet. Overigens werden ook andere kritische groepen en media aangevallen of overgenomen door de staat, ook die van de islamitische beweging van GŁlen - tot enige tijd geleden bondgenoot van Erdogan. Op de verkiezingsdag zelf werden nog de nodige gevallen van regelrechte fraude geconstateerd, zoals stembussen die al gedeeltelijk gevuld waren bij het open gaan van de stembureaus. Verkiezingswaarnemers laten zich behoorlijk kritisch uit, maar de westerse regeringen feliciteren Erdogan. Hij moet hen helpen een dam op te werpen tegen de vluchtelingen en dan verdwijnen hun zogenaamde democratische principes als sneeuw voor de zon.

1 nov. 2015 Textielwerkers Egypte boeken succes
De 17.000 werkers in de Misr Spinning and Weaving Company in Mahalla (Noord-Egypte) gaan weer aan het werk nadat ze een schriftelijke garantie gekregen hebben dat zij een opslag op hun loon van 10% krijgen - met terugwerkende kracht vanaf juli. De regering van president Al-Sisi had die aan de Egyptische werkers toegezegd, in de hoop dat ondanks grote prijsstijgingen die toegeving de Egyptenaren rustig zou houden. De directie van de textielfabriek weigerde echter de toelage te betalen. Ondanks de harde repressie onder Al-Sisi gingen de collega’s (die vanaf 2008 een strijdtraditie  hebben) in staking. Zij zetten de staking ook verder toen de minister van Arbeid hen op de achtste dag gebood aan het werk te gaan.
Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief