RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief


- Milieuorganisaties tegen kwikuitstoot
-Uitzuigerkapitalisme in Delfzijl
-Algemene staking in Griekenland
-FNV-fusie: strijd om eenheid aan de basis
-Misleiding over de zorg
-Bedrijven bepalen wetenschappelijk onderzoek
-Amerikanen woedend over vrijspraak politiegeweld
-Onhoudbaar?
-Vier grote banken schrappen een op de drie arbeidsplaatsen
-Nederlandse regering maakt aftappen via de kabel legaal
-Colombiaanse kolen: handel op de eerste plaats
-Stakers zeggen Belgische regering de wacht aan
-IsraŽlische regering wil racistisch karakter in wet vastleggen
-Vrouwen staan op tegen geweld
-Pulpbanen voor Nederlanders en migranten
-Woekerprijzen pillen maken zorg duur
-Nederlands OM beschermt moordenaar
-Zwitserse gletsjers veel kleiner geworden
- Ook thuis geen zorg
- Protest bij wapenbeurs
- Ook de VS is een belastingparadijs
- AOW-leeftijd sneller omhoog
- Een koopje voor de bank
- Maling aan Europees Hof
- Strijdbare studentendemonstratie Londen
- Actie thuiszorg geeft resultaat
- Twee miljard jongeren willen toekomst
- Nog meer naheffing
- Een ziek systeem
- Bedrijven willen van stakingsrecht af
- Grieken tegen dictatuur
- Protest tegen SS-ers niet toegestaan
- Automatisering? Arbeidstijdverkorting noodzaak!
- TNT pleegt loonroof in kwadraat
- UWV stuurt terminale patiŽnten aan het werk
- Koppen in het zand
- Duizenden protesteren tegen schuldenstelsel
- Steeds meer banen nodig
- Acties in 20 Italiaanse steden
- Woedend op Cambodjaanse regering
- Zelf je dokter kiezen wordt duur
- Politie Paraguay valt havenwerkers aan
- Boxtel wil geen schaliegasboringen
- Te hoge gasrekeningen
- Actie tegen loondumping
- Steeds meer mensen vast in schulden
- Chemische bedrijven nemen grote risico’s
- Opnieuw naar Afghanistan
- Verloting van loonslaven
- ZZP’er als uitzendkracht
- Ongerustheid Brabant over kernafval
- Solidariteit gevraagd met Russische havenwerkers
- Strijd om niet-partijgebonden vakbond Zuid-Afrika
- Met de muur viel de leugen
- Vakbondsactivisten ‘extremisten’
- Strijdbare demonstratie tegen afbraak zorg
- Politie en leger meeste mensen in dienst
- Misstanden bij voorbereiding WK Qatar
- Profiteren van loonafbraak en subsidies
- Machtig vakbondsprotest
- Staking op Duits spoor
- ‘Belastingparadijs is normaal’
- Veel zzp’ers arm
- Ploegendienst tast hersens aan
- Luchtvervuiling eist honderdduizenden doden
- Deksel op beerput
- Armoede 1 op 4 in Europa
- Verkiezingen in ‘grootste democratie ter wereld’
- Zoveelste waarschuwing VN-klimaatpanel
- Duizenden betuigen solidariteit met Kobani
- IsraŽlische provocaties leiden tot woedend verzet


29 nov. 2014 Milieuorganisaties tegen kwikuitstoot
Natuur en Milieu en Greenpeace waarschuwen voor het toenemen van de hoeveelheid giftig kwik dat in de Nederlandse bodem, planten en dieren wordt aangetroffen. Dit kwik wordt onder meer uitgestoten door energiecentrales. Dat kan door moderne filters worden voorkomen, maar die zijn lang niet allemaal geplaatst. Uit onderzoek van de Nijmeegse Radbouduniversiteit blijkt dat zelfs de splinternieuwe kolencentrale van Essent voor een stijging van het kwik in de Waddenzee zorgt. In EU-verband zijn er sinds 2000 regels gesteld voor de uitstoot van kwik, die in 2020 tot een uitstoot van nul zouden moeten leiden. In Nederland neemt de uitstoot echter de laatste jaren toe, schrijven de organisaties in een brandbrief aan staatssecretaris Mansvelt (PvdA).

27 nov. 2014 Uitzuigerkapitalisme in Delfzijl
Gemiddeld 30% inleveren, dan zouden 200 van de vorig jaar ontslagen werkers bij Aldel weer aan het werk kunnen, zegt eigenaar Klesch. Nog geen jaar geleden ging het aluminiumbedrijf in Delfzijl failliet. De rijke Amerikaan klaagde al langer dat hij niet op kon tegen de concurrentie uit Duitsland, waar de stroomprijs voor ondernemers een stuk lager is. En aluminium smelten kost veel energie. Daarom was Hoogoven ooit in Groningen dit bedrijf begonnen, waar het op de gasbel grote kortingen kreeg. Toen die relatief minder werden, verkocht Hoogovens de fabriek. Klesch wilde vorig jaar goedkope stroom met een kabel uit Duitsland halen. Hij kreeg een aanbod voor een lening van de staat om de paar jaar te overbruggen tot die was aangelegd, maar wees dat tenslotte af. ‘Aldel had al zoveel miljoenen verloren’. Ja, Aldel wel, maar door allerlei constructies had Klesch er zelf minstens 14 miljoen aan overgehouden. Nog geen jaar later wil Klesch toch weer beginnen. De aluminiumprijzen zijn wat gestegen en een aantal andere bedrijven wil meebetalen aan de stroomkabel naar Duitsland. Maar, blijkt nu, dan moeten degenen die weer bij Aldel willen werken wel 400 tot 700 euro per maand inleveren op het loon dat ze vorig jaar verdienden. Klesch die met dit soort praktijken steenrijk is geworden denkt dit in Groningen met zijn grote werkloosheid wel te kunnen doen. Maar de Groningse collega’s staan niet met de pet in de hand. Zij laten weten: Als Klesch niet inbindt wordt er geen ploegendienst gedraaid en die is in een aluminiumsmelterij noodzakelijk.

27 nov. 2014 Algemene staking in Griekenland
Donderdag liggen openbaar vervoer en vliegvelden in Griekenland plat, veel overheidskantoren zijn grotendeels verlaten, ziekenhuizen draaien zondagsdiensten. De Griekse regering beweert dat het weer de goede kant op gaat met de economie, maar het werkloosheidspercentage ligt nog boven de 25% en wie nog wel werk heeft kan vaak toch niet rondkomen, omdat de lonen zijn verlaagd en de belastingen verhoogd. De regering-Samaras die deze slooppolitiek doorvoert is zeer gehaat, maar staat blijvend onder druk van de nog meer gehate trojka van EU, ECB en IMF. Sinds april dit jaar zijn er wel stakingen en acties geweest, maar geen algemene van de twee grote vakbondsfederaties samen. De nationale staking van vandaag wordt gezien als een opmaat om de acties tegen trojka en regering verder op te voeren.

26 nov. 2014 FNV-fusie: strijd om eenheid aan de basis
Woensdag stemt ook het congres van FNV Bondgenoten met meer dan 90% van de stemmen in met een fusie per 1 januari met ABVA KABO FNV, FNV Bouw, FNV Sport en de federatie FNV. Na enige toezeggingen op financieel gebied zijn afgevaardigden van Bondgenoten die begin oktober nog tegenstemden, nu akkoord. De fusie wordt gebracht als een belangrijke stap naar meer eenheid in de vakbeweging en daar kan niemand tegen zijn. Maar nu de fusie een feit is, wordt ook in de burgerlijke media duidelijker dat het eigenlijke motief van het FNV-bestuur en zijn adviseurs (Wijffels, Noten, Klijnsma) juist het tegendeel was: de macht van de grote bonden ABVA KABO en Bondgenoten moest gebroken worden door ze op te delen in sectoren. Die grote bonden met samen meer dan de helft van de FNV-leden hadden bijna de verhoging van de pensioenleeftijd getorpedeerd, die toenmalig FNV-voorzitster Jongerius aan ondernemers en regering cadeau deed. Niet omdat de toenmalige leiding van ABVA en Bondgenoten zo strijdbaar was of aan de stoelpoten van Jongerius wilde zagen. Nee, zij werden gedwongen door het grote verzet aan de basis van hun bonden tegen de uitverkoop van de rechten van werkende mensen. De opdeling van de grote bonden in sectoren moet nu tegengaan, dat werkende mensen over de grenzen van de eigen bedrijfstak heen elkaar ondersteunen en samen actie voeren. In feite is het dus een poging de eenheid aan de basis te ondermijnen. Het is nu aan de vakbondsleden zelf om zich in de praktijk van de strijd niet tot de eigen sector te beperken, maar juist zelf de onderlinge solidariteit en steun vorm te geven.

26 nov. 2014 Misleiding over de zorg
De tweede kamer steunt een voorstel van de SP om beroepsorganisaties normen op te laten stellen voor de personeelsbezetting van verpleeghuizen. Die is nu vaak te klein en daarover was onlangs weer veel beroering ontstaan door uitspraken daarover van de vader van staatssecretaris van Rijn (PvdA). Dat beroepsorganisaties het gaan bepalen, klinkt goed en later zien we wel weer wie dat dan namens de beroepsorganisaties gaan doen, hebben veel kamerleden gedacht. Intussen blijkt de eerste kamer, zoals verwacht, zich niets aan te trekken van het brede protest tegen de afbraak in de zorg. Net als in de tweede kamer steunen VVD, PvdA CDA, D66, ChristenUnie en SGP de wet langdurige zorg, die o.a. de sluiting van honderden verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten veroorzaakt. Vele tienduizenden krijgen dan veel minder zorg of helemaal niet meer, maar instellingen die er niet zijn, kan je ook niet bekritiseren, zullen de kamerleden denken. Window dressing wordt zoiets genoemd.

26 nov. 2014 Bedrijven bepalen wetenschappelijk onderzoek
Minister Bussemaker (PvdA) en staatsecretaris Dekker (VVD) publiceren een wetenschapsvisie. Hierin staat, dat volgend jaar een ‘kenniscoalitie’ gevormd gaat worden, waarin universiteiten, hogescholen en de organisaties van de ondernemers, VNO en MKB gaan bepalen voor welke ‘maatschappelijke uitdagingen’ de wetenschap een oplossing moet vinden. Bedrijven hebben nu al veel invloed op wetenschappelijk onderzoek. Dat is al veel langer regeringsbeleid in Nederland en bovendien verkopen veel universiteiten met belastinggeld betaald onderzoek aan bedrijven. Blijkbaar wil de regering dit nu meer centraal regelen. Burgers en burgerlijke organisaties kunnen ook meepraten. Maar wie bepaalt wie daar mag meepraten en met welke reŽle invloed, blijft vaag.

26 nov. 2014 Amerikanen woedend over vrijspraak politiegeweld
Niet alleen in Ferguson, maar in meer dan 150 andere Amerikaanse steden gaan mensen woedend de straat op, als bekend wordt, dat er geen proces komt tegen de politieagent, die in augustus de onbewapende zwarte tiener Michael Brown doodschoot. Volgens de grand jury, precies geÔnstrueerd door de officier van justitie, mocht de agent schieten, omdat hij zich ‘bedreigd voelde’. Of die dreiging reŽel was – veel getuigen verklaren het omgekeerde – wordt niet meer in een openbare rechtszaak onderzocht. Er sterven veel mensen door politiegeweld in de VS, waarbij zwarten en andere minderheidsgroepen nog extra worden getroffen op basis van vooroordelen. Deze week schoot de politie in Cleveland nog een zwarte jongen van 12 jaar dood, toen die met een alarmpistool zwaaide.

25 nov. 2014 Onhoudbaar?
‘De kwaliteit van ons leven is hoog maar onhoudbaar’. Zo wordt in de media de inhoud samengevat van de ‘Monitor Duurzaam Nederland’, voor de regering opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat de kwaliteit van ons leven ‘hoog’ is, wordt op een enquÍte gebaseerd. Voor een groot deel van de Nederlanders is daar veel op af te dingen, maar de monitor richt zich op de houdbaarheid van de huidige situatie. Terecht wordt gesteld dat in Nederland veel broeikasgassen worden uitgestoten en dat onverstandig wordt omgegaan met schaarse hulpbronnen. Maar wat is daarvan de oorzaak? De monitor verwijt de regering wel dat die zich te veel richt op doelstellingen te behalen in 2020 en te weinig verder kijkt, maar haalt dan vooral naar voren, dat omschakeling naar duurzame energie op grote schaal nog ‘te duur’ is en dat te veel mensen geen windmolens in hun buurt willen hebben. Dit terwijl al vele malen is berekend, dat een snelle omschakeling naar duurzame energiebronnen ook financieel goed mogelijk is, als alle geld dat nu naar de fossiele energiebronnen gaat in de ontwikkeling van duurzame energie zou worden gestoken. Het zijn de grote concerns met hun vertegenwoordigers in de regeringen die dat blokkeren. Het op maximale winst gebaseerde kapitalistische systeem is niet houdbaar. Als het kapitalisme omver geworpen is kunnen de honderden methoden voor schone energie en recycling van schaarse hulpbronnen, die nu al beschikbaar zijn, eindelijk toegepast worden.

25 nov. 2014 Vier grote banken schrappen een op de drie arbeidsplaatsen
Deze week kondigt de ABN AMRO Bank het schrappen van 650 tot 1000 arbeidsplaatsen in de komende paar jaar aan, bij ING zouden er ruim 2700 verdwijnen. De RABO Bank kondigde eerder het schrappen van meer dan 9000 arbeidsplaatsen aan. Automatisering en internetbankieren worden benut om de winsten te maximeren. Daarom worden zelfs veel pinautomaten weggehaald. Sinds de crisis in 2008 begon zijn bij de vier grootste Nederlandse Banken ABN AMRO (inclusief Fortis dat er in opging), RABO Bank, ING en SNS al tienduizenden arbeidsplaatsen verdwenen en als de huidige plannen over drie jaar zijn doorgevoerd zullen de vier banken van ruim 100.000 nog maar 63.500 arbeidsplaatsen over hebben.

25 nov. 2014 Nederlandse regering maakt aftappen via de kabel legaal
Minister Plasterk stuurde vrijdag een wetsvoorstel naar de kamer, dat geheime diensten toestemming geeft ook het verkeer over de kabel af te tappen. Tot nu toe mocht dit formeel alleen bij telefoon- en draadloos verkeer, maar communicatie en dataoverdracht via de kabel is steeds belangrijker geworden. Dat betekent niet, dat de Nederlandse geheime diensten tot nu toe onwetend waren over emailverkeer en surfgedrag via de kabel van Nederlanders. Zij kregen alleen al veel gegevens van een aantal bevriende buitenlandse geheime diensten zoals de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ. Van de laatste wordt bekend, dat zij zeer geholpen werd door het bedrijf Cable & Wireless, dochter van telecomgigant Vodafone. Dat gaf tegen betaling van miljoenen ponden de geheime dienst toegang tot haar bestanden en tot zeekabels waarlangs het internetverkeer van tal van landen passeert.

25 nov. 2014 Colombiaanse kolen: handel op de eerste plaats
Verschillende Nederlandse energiebedrijven importeren kolen uit Colombia, vooral van de Amerikaanse maatschappij Drummond. Ze zijn een stuk goedkoper dan die uit Europese mijnen, die meer en meer gesloten worden. Dat komt door de slechte arbeidsomstandigheden, inclusief kinderarbeid en lage lonen die in Colombia betaald worden. Als de mijnwerkers een vakbond wilden oprichten werd dat niet alleen tegengewerkt, maar talloze activisten zijn vermoord door paramilitairen, in opdracht van Drummond. Dat geldt ook voor omwonenden die zich er tegen verzetten dat ze van hun land gezet werden en dat Drummond de omgeving vreselijk vervuilde. Dit leidt ook internationaal tot veel boosheid. Minister Ploumen (PvdA) zocht de gebruikelijke oplossing voor de Nederlandse energiebedrijven: zij sloot samen met hen een ‘convenant’: de Nederlandse energiebedrijven beloven erop te letten, dat Drummond zich voortaan netjes zou gedragen. Nederlandse vakbonden, die solidariteit met hun Colombiaanse collega’s georganiseerd hadden, werden niet bij het convenant uitgenodigd, een NGO als PAX, die ook kritiek leverde op Drummond, wel. Ploumen neemt PAX mee naar Colombia om ter plekke te zien, dat alles nu goed is. Maar Drummond laat PAX niet binnen in de mijn. Voor Ploumen en de Nederlandse energiebedrijven is dat echter geen reden om rechtsomkeert te maken.

24 nov. 2014 Stakers zeggen Belgische regering de wacht aan.
Na de grote demonstratie van 6 november, is maandag ook de door de vakbonden uitgeroepen regionale staking in BelgiŽ een groot succes. In de vier provincies die de spits afbijten: Antwerpen, Henegouwen, Limburg en Luxemburg, liggen de haven en een groot deel van de industrie en het openbaar vervoer plat. Veel doorgaande treinen, zoals de Thalys naar Parijs, rijden niet. Ook ambtenaren en anderen in publieke dienst staken in groten getale. In Charleroi bleven ook veel winkels dicht. Stakers blokkeren wegen, zoals bij het vliegveld van Charleroi, maar vooral ook in het havengebied van Antwerpen. Daardoor wordt een groot deel van de aan- en afvoer naar de havens onmogelijk. Schepen kunnen niet weg, omdat de loodsen niet aan boord kunnen komen. Ook de havens van Zeebrugge en Gent liggen zo goed als stil. De havenwerkers staken niet alleen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, de aanval op hun koopkracht en andere bezuinigingen, die de regering-Michel wil doorvoeren. Zij verzetten zich ook tegen pogingen, onder druk van de EU, om de wet-Major af te schaffen. Dat zou betekenen, dat de havenbedrijven vrij spel zouden krijgen om iedereen havenwerk te laten doen, tegen slechte betaling en met pulpcontracten. De komende maandagen wordt er telkens in een paar andere Belgische provincies gestaakt en voor 15 december is een nationale staking uitgeroepen.

23 nov. 2014 IsraŽlische regering wil racistisch karakter in wet vastleggen
De regering van IsraŽl heeft een wet goedgekeurd, waarin IsraŽl wordt gedefinieerd als de “staat van het Joodse volk”. Tegelijkertijd wil zij IsraŽl ook een democratische staat noemen, maar dat kan nooit samengaan. Een land waarin iemand alleen rechten heeft op basis van ‘ras’ kan nooit een democratie zijn. Na de meeste Palestijnen verjaagd te hebben en de anderen tot tweederangsburgers gemaakt, willen de zionisten hun bezetting en overheersing nu in de wet vastleggen. De overeenkomsten met het vroegere apartheidsbewind in Zuid-Afrika zijn treffend.

22 nov. 2014 Vrouwen staan op tegen geweld
Zaterdagmiddag protesteren een 150 vrouwen en mannen in Rotterdam tegen alle geweld dat vrouwen moeten verduren. Tijdens een korte manifestatie op het Binnenwegplein wordt met spandoeken, korte toespraken, liederen en pamfletten stelling genomen tegen vrouwenhandel, tegen pornografie, tegen huiselijk geweld en maatschappelijke ongelijkheid, tegen het geweld van armoede en werkloosheid, het geweld van de politie en dood en verkrachtingen, vooral tijdens oorlogen. De jaarlijkse strijddag – eigenlijk de 25ste november – staat dit jaar vooral in het teken van de strijd van de Koerdische vrouwen en mannen in Kobani tegen ISIS. In Rojava, het autonome Koerdische gebied waar Kobani deel van uitmaakt, wordt een echte democratische maatschappij opgebouwd, waar vrouwen gelijkberechtigd zijn. Daarom worden zij des te harder aangevallen door deze fascisten, opgetuigd door reactionaire regeringen in het Midden-Oosten zoals Saoedi-ArabiŽ, Qatar en Turkije, met steun van de VS. In een strijdbare demonstratieve optocht gaat het naar gebouw De Heuvel. Om meer berichten te horen over hoe vrouwen en mannen tegen dit geweld strijd en om te discussiŽren hoe zelf de strijd aan te pakken. Er wordt verslag gedaan van de vrouwenconferentie van het Midden-Oosten die in september gehouden is. Die vond niet ver van Kobani plaats en de afgevaardigden naar de conferentie betuigden net over de grens hun solidariteit met de vrouwen en mannen die daar strijden. Een van de afgevaardigden, de Libanese journaliste Saada Allaw uit Libanon, vertelt over de situatie in haar land, waar op een bevolking van 4 miljoen een paar miljoen vluchtelingen leven. Maar er was ook Koerdische muziek en dans, strijdliederen van Rotterdams Rood, en lekker eten. Voor Kobani werd ruim €187 opgehaald!

22 nov. 2014 Pulpbanen voor Nederlanders en migranten
‘Laaggeschoolde Nederlanders worden op de arbeidsmarkt verdrongen door Oost-Europeanen’ zegt minister Asscher (PvdA). Maar hoe komt dat: die migranten worden consequent zwaar onderbetaald en moeten vaak nog onder erbarmelijke omstandigheden werken en wonen. Daarbij wordt de wet ontdoken, maar er zijn ook vele mogelijkheden om de lonen te drukken, zoals door aftrekken van ‘woon- en reiskosten’’, inhuren via een buitenlandse bv, zzp-constructies enzovoorts. Wie uit Nederland afkomstig is mag van de bedrijven alleen nog aan het werk als hij zelf ook met een laag loon genoegen neemt, door onder het Cao-loon te werken, of als zzp’er. En anders wordt hij of zij met behoud van uitkering aan de dwangarbeid gezet. Asscher zegt dat hij wetten gaat maken om dit soort misstanden terug te dringen, maar dat is hypocriet. Deze grove aanval op de lonen en arbeidsvoorwaarden is door de EU-landen gewild. Toen de Bolkestein-richtlijn er door internationaal verzet niet doorkwam zijn er met opzet mazen in de wet- en regelgeving gemaakt waar de bedrijfsjuristen wel raad mee weten. En de regels die oud-minister Timmermans (PvdA) in Brussel wil afschaffen, blijken vooral regels op sociaal gebied en op milieugebied te zijn. Het zijn zeker niet alleen boeren en tuinders, maar ook grote concerns die hier misbruik van maken, vooral door het inzetten van onderaannemers. Een onderzoek van de FNV geeft Shell en Ikea als voorbeeld. We kunnen ook de bouw van de kolencentrale in Groningen van RWE/Essent noemen. Maar volgens een onderzoek van SOMO voor FNV Bouw is het met de overheid zelf al niet anders. Bij het werk aan de A2 en de A4 werd via onderaannemers op grote schaal gewerkt met onderbetaalde bouwvakkers, vooral uit Portugal en Oost-Europa (http://www.rodemorgen.nl/overzicht/Archief/2013/nieuws13-oktober.htm#058). Opdrachtgever Rijkswaterstaat deed daar niets tegen. Het interesseerde haar niets en toen het in de publiciteit kwam bij de A2 kostte het nog veel moeite haar iets te laten doen voor de Portugese bouwvakkers die met de helft van het loon werden afgescheept. Goed dat de FNV ook constateert dat hier grote concerns miljarden van de werkende mensen roven. Maar ‘hopen dat zij en Asscher hun verantwoordelijkheid nemen’, leidt tot niets. Die moet van onderaf afgedwongen worden.

21 nov. 2014 Woekerprijzen pillen maken zorg duur
Farmaceutisch bedrijf Genzyme, sinds een paar jaar eigendom van het grote Sanofi, heeft de prijs van een medicijn veertig maal zo duur gemaakt, nu het, met dezelfde grondstoffen, voor een andere ziekte wordt voortgeschreven. Het geneesmiddel Lemtrada voor patiŽnten met MS is qua samenstelling vrijwel gelijk aan het vroegere medicijn Mabcambath, dat voor leukemie werd voorgeschreven. Toen bleek dat dit medicijn ook MS-patiŽnten hielp, haalde Genzyme het voor leukemie van de markt, deed nog wat onderzoek, en bracht het vervolgens veertig maal zo duur op de markt. Minister Schippers (VVD) laat dit toe. Op de winsten van de grote concerns bezuinigt zij niet. Alleen zorgverzekeraar Achmea vraagt of het niet wat minder kan.

21 nov. 2014 Nederlands OM beschermt moordenaar
Het Nederlandse openbaar ministerie heeft duidelijk gerommeld met bewijzen om een Nederlandse luitenant vrij te pleiten van moord op de Irakees Sabah Jaloud. Die werd in 2004 door Eric O. doodgeschoten bij een controlepost bij de Irakese stad Ar Rumaythah. Dat is de conclusie van het Europese Hof voor de rechten van de mens. O. had eerst gezegd dat ervan uit de auto waarin Jaloud zat geschoten was. Toen dat niet waar bleek, had hij beweerd dat hij dan in de war was gebracht door het schieten van de Irakese militairen die samen met de Nederlanders op de controlepost stonden. Die hadden echter alle verklaard niet geschoten te hebben, maar die verklaringen had het OM weg gehouden uit de processtukken, waarop de officier werd vrijgesproken. De vader van het slachtoffer ging in beroep bij het Europees Hof en dat stelt hem in het gelijk . De Nederlandse staat moet hem € 25.000 schadevergoeding betalen. De parallel met het langdurig verzwijgen respectievelijk ontkennen van de executie van de Molukse treinkapers in 1977, die weer in het nieuws komt, dringt zich op.

21 nov. 2014 Zwitserse gletsjers veel kleiner geworden
De opwarming van de aarde doet de gletsjers smelten. De universiteit van Freiburg heeft berekend dat de oppervlakte van de gletsjers in Zwitserland in 2010 nog maar 940 vierkante kilometer was, dat is een derde minder dan in 1973.

20 nov. 2014 Ook thuis geen zorg
De Brabantse thuiszorgorganisatie Zuidzorg wil 80 wijkziekenverzorgsters ontslaan. Mensen, vooral vrouwen, die bejaarden en gehandicapten helpen bij het douchen, aankleden, het aantrekken van steunkousen en dergelijke. Staatssecretaris Van Rijn verdedigde het sluiten van de verzorgingshuizen met: ‘De mensen houden de zorg, maar nu met maatwerk in hun eigen omgeving.’ Dit deel van de zorg zou voortaan uit de zorgpremie betaald worden. Die gaat daarom de komende jaren flink omhoog. Maar de zorgverzekeraars zijn bang voor hun winsten en weigeren voor dit werk te betalen. Oma moet haar dochter of buurvrouw maar vragen, is de boodschap. Het blijft tijd voor actie! Donderdagavond houden werkers en klanten uit de zorg, familie en vrienden een lawaaidemonstratie bij de gemeenteraad van Delft. Daar dreigen vijf verzorgingshuizen gesloten te worden en het gemeentebestuur bekommert zich ondanks mooie woorden als ‘uitgaan van de eigen kracht van mensen’ niet om de problemen die dit veroorzaakt. De gemeente is bijna failliet, omdat zij aannemers de kans gegeven heeft enige tientallen miljoenen euro’s extra te vangen voor de spoortunnel in de stad.

20 nov. 2014 Protest bij wapenbeurs
Minister Hennis (VVD) krijgt donderdag een protestbrief in de handen gedrukt, als zij in de Ahoy-hallen in Rotterdam de wapenbeurs NIDV opent. Demonstranten protesteren tegen de propaganda die hier gemaakt wordt voor wapentuig dat wordt ingezet in imperialistische oorlogen als in OekraÔne, SyriŽ en Palestina. De kritiek richt zich in het bijzonder op de deelname van het IsraŽlische bedrijf Elbit, dat drones en andere wapens produceert, die IsraŽl massaal inzet tegen de Palestijnen, zoals in de laatste Gaza-oorlog. Schandalig is dat de Nederlandse staat en het Nederlandse leger nauw met dit Elbit samenwerken.

20 nov. 2014 Ook de VS is een belastingparadijs
Zeven van de honderd grootste Amerikaanse bedrijven hebben vorig jaar, ondanks hoge winsten, geen cent belasting betaald. Integendeel, zij kregen in de vorm van subsidies voor onderzoek e.a. nog geld van de staat toe. Dit blijkt uit onderzoek van twee bekende Amerikaanse onderzoeksinstituten, het Institute for Policy Studies en het Center for Effective Government. De zeven grote concerns: Boeing, Ford, General Motors, Chevron, Citibank, JP Morgan en Verizon maakten in 2013 samen.74 miljard dollar winst. Volgens het officiŽle tarief van 35 % hadden ze daarover 25,9 miljard belasting moeten betalen, maar ze kregen samen 1,9 miljard terug. Van de 100 grootste multinationals betaalden er 29 meer aan hun topman, gemiddeld € 32 miljoen, dan dat zij afdroegen aan de belastingdienst.Net als in Nederland bestaat er in de VS een heel complex van fiscale aftrekposten, vrijstellingen en subsidies. Verder wordt uitgebreid gebruik gemaakt van het wegsluizen van winsten naar belastingparadijzen als de Bermuda, de Kaaimaneilanden en Nederland.

19 nov. 2014 AOW-leeftijd sneller omhoog
Opgejut door D66 dient staatssecretaris Klijnsma (PvdA) de wetswijziging in die de AOW-leeftijd nog sneller laat stijgen. Die zou nu in 2018 al op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar komen. Dat dit nodig is vanwege een tekort aan arbeidskrachten gelooft niemand, terwijl ruim een miljoen Nederlanders onder de 65 jaar werk zoeken. Wie ouder is dan 50 jaar vindt al vaak geen nieuwe baan meer.

19 nov. 2014 Een koopje voor de bank
De Autoriteit FinanciŽle Markten heeft ABN AMRO Bank een boete van drie miljoen euro opgelegd omdat zij – preciezer de Fortis Bank die in ABN AMRO is opgegaan - Vestia beter op de risico’s had moeten wijzen van de rentederivaten die het aan de woningcorporatie verkocht. Een manager van Vestia en een tussenpersoon profiteerden, maar ook ABN AMRO verdiende tientallen miljoenen aan de verkoop van deze speculatieve effecten. Vestia moest de derivaten bij deze en andere banken met een bedrag van 1,9 miljard afkopen en met geld van andere woningbouwcorporaties gered worden van een faillissement. Vestia en het Centraal Fonds Volkshuisvesting deden vorig jaar aangifte tegen ABN AMRO, maar het OM ziet 'geen aanknopingspunten' om vervolging in te stellen tegen de bank.

19 nov. 2014 Maling aan Europees Hof
VVD-minister Opstelten zegt dat hij van de providers blijft eisen dat zij de gegevens over alle telefoon- en internetverkeer een jaar lang bewaren. Het Europese Hof van Justitie heeft naar aanleiding van een daar ingediende klacht dit voorjaar gesteld dat dit tot een "zeer ernstige en omvangrijke inbreuk op de privacy van mensen" leidt, maar met het afgezaagde beroep op ‘terroristen en criminelen’ legt Opstelten die uitspraak naast zich neer. Hij wil de wet alleen zo veranderen, dat de politie en geheime diensten steeds toestemming van een rechter nodig hebben om in die gegevens te snuffelen.

19 nov. 2014 Strijdbare studentendemonstratie Londen
Duizenden studenten trekken door Londen met leuzen tegen het hoge collegegeld. Dat varieert per universiteit, maar is sinds de ‘hervorming’ van 2010 verdubbeld en bedraagt op verschillende universiteiten € 10.000 per jaar. De studenten verwijzen naar Schotland, waar het collegegeld is afgeschaft. Ook wordt de eis gesteld van gratis onderwijs vanaf de crŤche tot de universiteit. Dat geld is er, maar gaat nu naar de banken en naar bewapening. “Boeken, geen bommen”, is een van de leuzen. Onderweg wordt een restaurant van Starbucks met eieren bekogeld. Van de koffieketen is bekend dat zij - gebruikmakend van belastingparadijs Nederland - in Engeland bijna geen belasting betaalt.

18 nov. 2014 Actie thuiszorg geeft resultaat
Zorginstelling Oude en Nieuwer Land moet haar ontslagaanvraag voor 290 thuishulpen intrekken. Door drie maanden actievoeren - waaronder een permanente actietent bij het gemeentehuis van Steenwijk - zijn de gemeentes Steenwijk, Urk en Noordoostpolder toch op zoek naar geld gegaan om voor volgend jaar thuiszorg te regelen voor oude en gehandicapte bewoners. De gemeente Noordoostpolder heeft laten weten volgend jaar voor ongeveer evenveel mensen thuiszorg te zullen afnemen als dit jaar.

18 nov. 2014 Twee miljard jongeren willen toekomst
UNFPA, de bevolkingsorganisatie van de Verenigde Naties, telt op de hele wereld 1,8 miljard jongeren - meer dan ooit. Negen van de tien jongeren leven in landen met nog weinig industrie. Maar ook in geÔndustrialiseerde landen maken jongeren zich zorgen over hun toekomst: daar is werkloosheid en armoede - ook daar maken jongeren zich zorgen over het milieu en oorlog. Volgens een onderzoek in verschillende Europese landen (in opdracht van incassobureau Intrum Justitia) denkt slechts 14% van de Nederlandse jongeren dat zij het beter zullen krijgen dan hun ouders en zou een op de vijf aan emigreren denken.

18 nov. 2014 Nog meer naheffing
Behalve een naheffing van de Belastingdienst over het maandinkomen staat mensen met een middeninkomen nog een naheffing over het vakantiegeld te wachten. Het bedrag van de naheffingen varieert met de hoogte van het inkomen. Gemiddeld € 150 euro over het maandinkomen. Die over het vakantiegeld € 250 (als je veel verdient). De Belastingdienst was niet in staat een verandering in de belastingheffing in 2014 op tijd te verwerken.

17 nov. 2014 Een ziek systeem
Er bestaat een grote kans dat 172 nog goede windmolens binnenkort worden gesloopt. Als de eigenaars op de plek van de huidige molens nieuwe windmolens neerzetten, krijgen zij daarvoor namelijk een aardig subsidiebedrag. Met andere woorden: geld dat bedoeld moet zijn om de belasting van het milieu terug te dringen veroorzaakt onnodige verspilling, terwijl het mogelijk was hiermee extra duurzame energie op te wekken.

17 nov. 2014 Bedrijven willen van stakingsrecht af
Stakingsrecht is van groot belang voor werkende mensen om hun belangen door te kunnen zetten - tegen de kapitalisten en hun regeringen in. Na veel strijd heeft de arbeidersbeweging dit recht in de meeste landen afgedwongen. Ook in Nederland - al berust het stakingsrecht hier op Europese regels en wordt het regelmatig door een rechter ingeperkt. In de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN waarin regeringen, ondernemersorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd zijn, werd het stakingsrecht lang formeel erkend als recht van werkende mensen. Veel ondernemersorganisaties willen daarvan af. Dat willen ook de Nederlandse ondernemers, georganiseerd in VNO/NCW. De vakbonden (waaronder de FNV) willen de zaak nu voorleggen aan het Internationaal Hooggerechtshof.

17 nov. 2014 Grieken tegen dictatuur
Tienduizenden Grieken demonstreren in Athene. Het is een herdenking van de opstand 41 jaar geleden tegen het kolonelsregime, maar tegelijk een protest tegen de afbraakpolitiek van de Griekse regering volgens het dictaat van de trojka EU, ECB en IMF. De regering gaat er prat op dat de economie weer iets groeit na jaren van grote teruggang, maar de werkloosheid is torenhoog, velen leven op de rand van honger - omdat ook op sociale uitkeringen is bezuinigd en goede gezondheidszorg is alleen voor veel geld te krijgen. De grote vakbonden hebben voor 27 november een 24-uursstaking aangekondigd.

16 nov. 2014 Protest tegen SS-ers niet toegestaan
Onder leiding van de Duitse ambassadeur worden de doden herdacht op de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn bij Venray (Limburg). Op die begraafplaats liggen ook duizenden SS-ers begraven. Neonazi’s houden er daarom manifestaties. Aan de herdenking nemen behalve Duitse autoriteiten en hoge officieren ook de gouverneur van Limburg, de burgemeester van Venray en hoge officieren uit Nederland, Polen, Rusland en andere landen deel. Als vijf leden van AFVN/Bond van antifascisten een spandoek opsteken met “No SS”, wordt dit door de politie afgepakt. Het zou ‘opruiend’ zijn. Het wordt de demonstranten ook onmogelijk gemaakt met de herdenkers in discussie te gaan.

16 nov. 2014 Automatisering? Arbeidstijdverkorting noodzaak!
Vrijdag laat ABN AMRO weten de komende jaren 650 tot 1000 voltijdsbanen te gaan schrappen. In het afgelopen kwartaal maakte ABN AMRO 383 miljoen euro winst, maar door de digitalisering komen minder mensen naar een bankkantoor, dus daar kunnen veel arbeidsplaatsen weg - vindt topman Zalm, ex-VVD-minister. Eerder liet de Rabobank weten 9000 banen te willen schrappen en vorig jaar kondigde de ING er 1400 aan en dat was niet de eerste keer. De besparing op de loonkosten verdwijnt nu in de zakken van de aandeelhouders en vele duizenden mensen extra worden werkloos. De eis van een 30-urige werkweek met behoud van het volle loon wordt steeds noodzakelijker!

15 nov. 2014 TNT pleegt loonroof in kwadraat
Het expeditieconcern is al tijden bezig 130 chauffeurs te ontslaan, waarna ze weer via onderaannemers of als uitzendkracht te werk gesteld kunnen worden. Intussen worden via onderaannemers ontslagen collega’s weer aan het werk gezet - zonder loon, maar ‘met behoud van uitkering’. TNT weigert niet alleen een loonsverhoging in de nieuwe CAO, maar eigent zich zelfs de pensioenpremie toe, die door de nieuwe pensioenwetgeving niet meer aan het pensioenfonds kan worden afgedragen.

15 nov. 2014 UWV stuurt terminale patiŽnten aan het werk
UWV- beambten sturen regelmatig mensen aan het werk bij wie een terminale vorm van kanker is geconstateerd. Dat meldt De Stentor, een regionaal dagblad uit het oosten van Nederland.

15 nov. 2014 Koppen in het zand
De G20 - de twintig landen met de grootste economieŽn - houden een conferentie in Brisbane (AustraliŽ). In de aanloop naar deze conferentie sluiten de VS en China een overeenkomst over het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de media wordt dit als een belangrijke doorbraak gebracht, maar de afspraak is te schandalig voor woorden. De VS beloven hun broeikasuitstoot in 2025 met 28% te verlagen ten opzichte van 2005. China belooft dat het de groei van de CO2- uitstoot gaat beperken en (‘waarschijnlijk’) vanaf 2030 de uitstoot verlagen. In 2030 zou de uitstoot van broeikasgassen de nul moeten benaderen, om te voorkomen dat de leefbaarheid van grote delen van de wereld ernstig wordt aangetast.
Het Internationale Energieagentschap onder leiding van de Nederlandse oud-CDA-minister Van der Hoeven maakt hier misbruik van door te pleiten voor het bouwen van meer kerncentrales, die geen CO2 zouden uitstoten. Intussen is allang bewezen, dat de uitstoot van broeikasgassen zeker niet minder is, als je alle CO2 meetelt dat vrij komt bij de bouw van de kerncentrales, bij de winning en verwerking van brandstof uranium en niet te vergeten de opslag van het nucleair afval gedurende honderdduizenden jaren. En wat de gevaren van kernenergie zijn, dat weet iedereen wel sinds Tsjernobyl en Fukushima. Maar in Brisbane krijgt dit nauwelijks aandacht. Uit protest daartegen steken honderden mensen hun koppen in zelf gegraven kuilen op het strand van Sydney.

14 nov. 2014 Duizenden protesteren tegen schuldenstelsel
Ondanks lichte regen protesteren verschillende duizenden studenten en scholieren tegen de afschaffing van de basisbeurs. Dit betekent dat de komende generaties studenten zich nog meer in de schulden moeten gaan steken. Voor zo'n 10% zal dit de reden zijn om maar van verder studeren af te zien -  vooral kinderen van mensen met weinig geld. Wie is afgestudeerd heeft daarmee nog geen baan – 10% van de mensen met een HBO of universitaire opleiding is op dit moment werkloos.
Jammer was dat de leiding van de manifestatie alles op het parlement richtte.  Vertegenwoordigers van alle partijen, voor of tegen - en zelfs minister Bussemaker - mochten vanaf het podium hun zegje doen. De aandacht werd geconcentreerd op de stemming in de eerste kamer - terwijl over andere acties niet werd gesproken.

14 nov. 2014 Steeds meer banen nodig
Vorig jaar hadden 476.000 mensen in loondienst een tweede baan of verdienden bij als zzp’er. Dat is 7,6% van de beroepsbevolking. In 2003 was dat 5,5%. Tweederde heeft twee banen in loondienst, een derde combineert een baan met werk als zelfstandige. Veel bedrijven gebruiken parttime-contracten om op rustiger momenten mensen naar huis te sturen of om op een andere manier de werkdruk op te voeren. Maar veel mensen kunnen van zo een parttime baan niet leven en zijn gedwongen er nog een bij te zoeken. Bij jongeren tot 25 jaar heeft ruim 13% twee banen. Sectoren waar veel mensen twee banen nodig hebben zijn onder andere zorg, horeca en overheidsdiensten.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat iemand met ťťn baan gemiddeld 33 uur in de week werkt, iemand met twee banen gemiddeld 32 uur en wie een baan combineert met werk als zzp’er gemiddeld 39 uur.

14 nov. 2014 Acties in 20 Italiaanse steden
In ItaliŽ wordt actie gevoerd tegen de afbraak van de ontslagbescherming en andere verslechteringen van de regering-Renzi. In 25 grote steden worden (georganiseerd door een aantal vakbonden) demonstraties gehouden en een groot deel van het openbaar vervoer komt stil te liggen. De sociaaldemocratische premier probeert eenzelfde afbraakpolitiek door te voeren als in de andere EU-landen, maar stuit op groot verzet. De vakbonden eisen hogere pensioenen, een gegarandeerd minimumloon en beter onderwijs en andere publieke voorzieningen. De grootste vakbondsfederatie CGIL, die de demo van 25 oktober organiseerde, roept nu op tot een algemene staking op 5 december. Staalarbeiders van een dochterbedrijf van het Duitse Thyssen-concern in Terni blokkeerden de snelweg tussen Milaan en Napels. Zij staken al drie weken tegen het plan van Thyssen een hoogoven stil te leggen en 550 arbeidsplaatsen te schrappen.

14 nov. 2014 Woedend op Cambodjaanse regering
Een manoeuvre van de regering van Cambodja tegenover de textielwerkers stoot op scherpe kritiek van internationale vakbondsfederaties als IndustriAll, UNI en ITUC. De vrouwen en mannen in de textiel strijden al geruime tijd voor een verhoging van het minimumloon van 100 naar 160 dollar - minimaal nodig om alleen maar te overleven. De regering heeft bij stakingen en demonstraties hard ingegrepen, met bijna een jaar geleden zelfs doden als gevolg en vakbondsmilitanten gevangen gezet. Door dapper doorgaan van Cambodjaanse collega’s en internationale druk van vakbonden werden regering, fabrieksdirecteuren en afnemers van de kleding (onder andere H&M, Nike, Zara) onder druk gezet. De regering komt daarom nu met een verhoging van het minimumloon naar 128 dollar. Tegelijk presenteert ze een wet om de rechten van vakbonden nog meer aan banden te leggen.

13 nov. 2014 Zelf je dokter kiezen wordt duur
Laat de kleine zorgverzekeraar DSW de premie voor de basisverzekering nauwelijks stijgen, de grote zorgverzekeraars doen dit wel. Wil je zelf bepalen naar welke specialist of ziekenhuis je gaat, dan betaal je bij VGZ volgend jaar bijna 170 euro meer. Bij de goedkoopste polis - waarbij iemand alleen door zorgverleners die een contract met VGZ hebben geholpen mogen worden - is de stijging 72 euro. Daartussen heeft VGZ een verzekering, waarbij zij alleen in 15 voorkomende gevallen bepaalt naar welk ziekenhuis iemand moet. Die kost 144 euro extra in 2015.
Voor de premiestijging ondanks hoge winsten wordt als reden opgegeven dat volgend jaar een deel van de zorg (zoals wijkverpleging) niet meer uit de AWBZ wordt betaald, maar uit de zorgverzekering. Daarbij is te bedenken dat in de kamer is afgesproken dat de gevolgen daarvan slechts geleidelijk in de zorgpremie tot uitdrukking zouden komen. Voor over een paar jaar staat een nog veel grotere verhoging van de zorgpremie op het programma.

13 nov. 2014 Politie Paraguay valt havenwerkers aan
Havenwerkers van de vakbond LOMP worden door de politie met schepen en helikopters aangevallen, als ze met kleine bootjes de Paraguayrivier blokkeren bij de haven Caacupemi de Zeballos Cue. Twaalf van hen worden gearresteerd. De acties is gericht tegen het sluiten van de haven van Asunciůn door de regering en het ontslag van 200 collega’s in de particuliere haven van het Paraguyaanse San Francisco. Het is gelukt 50 van hen weer aan het werk te krijgen, maar in strijd met de wet weigert het private havenbedrijf de andere 150 terug te nemen. Ze hebben verschillende pogingen gedaan om te overleggen met regering en bedrijven, maar de laatsten bleven steeds weg, waarom ze naar het middel van de blokkade gegrepen hebben. De internationale vakbondsfederatie IDC roept de regering van Paraguay op de havenwerkers direct vrij te laten en te zorgen voor normale onderhandelingen.

12 nov. 2014 Boxtel wil geen schaliegasboringen
De gemeente Boxtel heeft boormaatschappij Cuadrilla laten weten, dat het contract om proefboringen naar schaliegas te doen niet wordt verlengd. Cuadrilla (met als opdrachtgever Shell) en andere bedrijven hadden in diverse gemeenten vergunningen gekregen om met boren te onderzoeken of er winbare hoeveelheden schaliegas in de bodem zaten. Toen echter onder de mensen bekend werd, welke problemen dit boren in de VS veroorzaakt - zoals vergiftiging van grond- en drinkwater en aardbevingen - kwam er een groot volksverzet tot stand. Onder druk daarvan verklaarden gemeentebesturen hun gemeente schaliegasvrij. Minister Kamp (VVD) wil de boringen nog steeds laten doorgaan, maar probeert via onderzoeken tijd te winnen. Hierdoor verloopt binnenkort het contract van Cuadrilla met Boxtel en de gemeente maakt daar graag gebruik van.

12 nov. 2014 Te hoge gasrekeningen
Huishoudens hebben jarenlang gemiddeld 40 euro te veel betaald voor het aardgas. Oorzaak hiervan is dat het gas in een warme omgeving zoals huizen uitzet, waardoor de gasmeter meer kubieke meters registreert dan feitelijk geleverd worden. Ook wie op een hogere verdieping woont krijgt minder gas dan de meter aangeeft. De gepensioneerde ingenieur Bakker heeft met steun van de Consumentenbond jarenlang moeten vechten om de energiebedrijven dit te laten erkennen. Zij incasseerden de winst, terwijl ook de staat meeprofiteerde door de belasting op het gas. Nu is beloofd gasmeters rond 1 januari te corrigeren voor warmte en hoogte.
De Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huishoudens die stadsverwarming hebben, gemiddeld 300 euro per jaar te veel betalen. De leveranciers van stadsverwarming baseren hun prijzen namelijk op die van aardgas. Maar over aardgas moet energiebelasting betaald worden, terwijl dat over stadsverwarming niet zo is. Dat verschil steken de leveranciers in hun zak.

11 nov. 2014 Actie tegen loondumping
FNV Bouw organiseert een protestactie bij het Stadstimmerhuis in Rotterdam - een bouwproject van Heijmans. Dit grote bouwconcern heeft pas 200 werkers ontslagen, terwijl het genoeg werk heeft. Heijmans maakt op grote schaal gebruik van uitzendkrachten en zogenaamde zzp’ers. Die zzp’ers zijn gedeeltelijk dezelfde mensen die Heijmans eerst ontslagen heeft, maar kosten het bedrijf nu minder. Ook uitzendkrachten krijgen een veel lager loon, vooral als ze uit het buitenland komen.

11 nov. 2014 Steeds meer mensen vast in schulden
Het aantal mensen met problematische schulden is in Nederland gegroeid naar 760.000. Het aantal van hen die daar niet meer uitkomen neemt toe. Vorig jaar zaten 28.000 mensen in een schuldsaneringsproject. Hierbij moet iemand drie jaar lang leven van 90% van de bijstandsnorm, waarna nog niet afbetaalde schuld wordt kwijtgescholden. Maar ongeveer 30% van de deelnemers redt dit niet. Steeds meer mensen met grote schulden duiken onder. Volgens cijfers van het Bureau Kredietregistratie waren in oktober bijna 73.000 mensen met grote schulden spoorloos verdwenen - 25% meer dan begin 2013.

11 nov. 2014 Chemische bedrijven nemen grote risico’s
Van de chemische fabrieken in het Rotterdam-Rijnmond gebied houdt tweederde zich niet aan de veiligheidsvoorschriften en moet 40% zelfs roekeloos genoemd worden. Van de overige bedrijven houdt het merendeel zich alleen aan de veiligheidsnormen als ze bang zijn anders tegen de lamp te lopen. Dit zijn conclusies uit een promotieonderzoek van criminologe Kluin, die daarvoor drie jaar meeliep met de arbeidsinspectie in het Rijnmondgebied. Kluin concentreerde zich daarbij op 15 bedrijven, maar stelt dat die 15 een goede doorsnee vormen van de ruim 140 chemische bedrijven in dit gebied, die als zeer risicovol (BRZO) zijn aangemerkt.

11 nov. 2014 Opnieuw naar Afghanistan
De tweede kamer geeft de regering groen licht voor een zogenaamde trainingsmissie in Afghanistan. Volgend jaar moeten weer 100 militairen naar het land om officieren van het leger en de politie te trainen. Na 13 jaar imperialistische interventie wordt Afghanistan geteisterd door geweld, vrouwenonderdrukking, criminaliteit, armoede en honger. Het gaat de VS erom een vinger in de pap te houden in het strategisch gelegen land, met verschillende waardevolle grondstoffen. Bondgenoten zoals Nederland die mee willen eten uit de ruif, moeten met militairen over de brug komen.

10 nov. 2014 Verloting van loonslaven
Op een seminar over het inhuren van goedkoop buitenlands personeel verloot uitzendbureau Lugera tien werkers in de land- en tuinbouw onder bedrijven die van haar diensten gebruik willen maken. Voor de eerste werkweek van die tien hoeven de winnende bedrijven niets aan Lugera te betalen. FNV Bondgenoten noemt dit smakeloos en vindt dat het hele seminar naar mensenhandel stinkt. Hier worden trucs besproken hoe de loonkosten te drukken.

10 nov. 2014 ZZP’er als uitzendkracht
Meer dan 60% van de uitzendbureaus bemiddelt zzp’ers of gaat dit binnenkort doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de ABU. Dat kan moeilijk verbazen. Een zzp’er heeft immers even weinig werkzekerheid als een uitzendkracht, terwijl bovendien geen sociale premies voor hem of haar betaald hoeven te worden.

10 nov. 2014 Ongerustheid Brabant over kernafval
NIRAS (de Belgische instantie verantwoordelijk voor kernafval) wil nucleair afval van de Belgische kerncentrales onder de grond opslaan - dichtbij de grens met Noord-Brabant. De instantie gaat binnenkort boringen doen om te bepalen waar. Er wordt zelfs geboord in de 'Boomse klei' - waar bij lekkages direct het grondwater vergiftigd zou worden. Drinkwaterbedrijf Brabant Water reageert geschokt als zij dit via de media moet horen. NIRA zegt dat nog geen exacte locatie is gekozen. Nucleair afval blijft echter honderdduizenden jaren radioactief en een veilige manier om het op te slaan is er niet. Reden te meer om de onmiddellijke sluiting van alle kerncentrales te eisen.

10 nov. 2014 Solidariteit gevraagd met Russische havenwerkers
De Internationale Transportwerkersfederatie vraagt dringend om solidariteit met de havenwerkers in Vostochny - een belangrijke haven in het verre oosten van Rusland. De havendirectie daar is bezig met een intimidatiecampagne tegen havenwerkersbond DUR, sinds deze in juni 2012 een manifestatie hield tegen het schrappen van een toeslag voor gevaarlijk werk, vakantiedagen en andere sociale voorwaarden. Twee leiders van de vakbond heeft ze met valse beschuldigingen over diefstal voor de rechter gebracht. Viktor Solokov dreigt deze week tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld te worden, tegen Leonid Tikhonov wordt zelfs zeven jaar cel geŽist. Voorzitter Kozarenko van de landelijke DUR ziet ook in andere Russische havens soortgelijke acties van de havenbazen gericht op vernietiging van de vakbonden. Protestbrieven kunnen verstuurd worden via deze link.

10 nov. 2014 Strijd om niet-partijgebonden vakbond Zuid-Afrika
Tot woede van veel Zuid-Afrikaanse werkers heeft vakbondsfederatie COSATU haar grootste lid - metaalbond NUMSA - uit de federatie gezet. COSATU deed dat, omdat NUMSA weigerde nog langer regeringspartij ANC en haar bondgenoot de revisionistische SACP door dik en dun te steunen en er verkiezingscampagnes voor te voeren. Het ANC is sinds het einde van de apartheid de regeringspartij in Zuid-Afrika, maar armoede en werkloosheid zijn nog steeds hoog. Het ANC behartigt vooral de belangen van de grote concerns, waaronder veel internationale. Scherp kwam dit tot uiting bij de mijnwerkersstakingen, waar veel mijnwerkers zich aansloten bij vakbond AMCOR, omdat de mijnwerkersvakbond NUM van COSATU op de hand van de mijnwerkersdirecties was. Haar vroegere voorzitter werd grootaandeelhouder en commissaris bij mijnbedrijf Lonmin. Veel ANC leiders zijn corrupt en vullen hun zakken. Daarom voert NUMSA campagne om de band tussen de vakbond en het ANC te verbreken. Als de leiding van COSATU dan de NUMSA uit de federatie zet, schorten zeven andere vakbonden (zoals die van voeding, zorg en ambtenaren) hun activiteiten in de federatie op.

9 nov. 2014 Met de muur viel de leugen
Toen 25 jaar geleden de muur tussen West en Oost-Duitsland werd opgeheven, bejubelden de westerse media dat met de muur het socialisme was gevallen. Dat zeiden ook DDR-bureaucraten van het slag Gysi en Modrov. Tevoren hadden de bureaucratische bestuurders van de DDR steeds de mond vol gehad over het democratische socialisme, maar ze gebruikten STASI-methoden om iedere kritiek en verzet de kop in te drukken. Deze nieuwe heersende klasse ontlokte in juni 1953 een arbeidersopstand in Berlijn, door eenzijdig de productiedoelen in de bouw met tien procent te verhogen. De leiders isoleerden zich van de gewone mensen en de bedrijfsleiders van de werkers. Zij gaven opdrachten van bovenaf, zoals in het kapitalisme normaal is.
In 1956 gooide Chroetsjov met een aanval op Stalin het hele marxisme-leninisme overboord. Daarna werd de productie weer gericht op het maken van winst, in plaats van op het voorzien in de steeds groeiende behoeften van de mensen. Bedrijven konden arbeiders weer ontslaan.
In de beginjaren na de oorlog was er in Oost-Duitsland een snelle groei, door enthousiaste en creatieve inzet van de gewone mensen. Maar met het verraad aan het socialisme stagneerde de economie steeds meer. De leidende kliek rond Honnecker heeft meer dan 30 jaar de bewoners van de DDR proberen wijs te maken dat hun offers gerechtvaardigd waren voor de opbouw van het socialisme. In het westen konden de uitbuiters tegen actie voerende werkers zeggen: 'heb je liever het Oostblok'?
De werkers in de DDR hebben zich niet neergelegd bij 'hard voor weinig' en bij het eeuwig in de gaten gehouden worden. Zij demonstreerden in 1989 met honderdduizenden en riepen: 'wij zijn het volk!'. Zij hebben 25 jaar geleden niet het socialisme, maar het bureaucratisch staatkapitalisme omvergeworpen.

9 nov. 2014 Vakbondsactivisten ‘extremisten’
In 2009 kwam aan het licht dat grote Britse bouwconcerns tientallen jaren lang een zwarte lijst hadden bijgehouden van bouwvakkers die opkwamen voor veilige werkomstandigheden. Zij hadden daarvoor een comitť opgericht, de ‘Consulting Association’. Meer dan 3200 mensen stonden op die lijst en kwamen daardoor bij geen van de bedrijven meer aan het werk - met alle financiŽle gevolgen van dien. Volgens een commissie die onderzoek deed, leidde dit bij sommige getroffenen tot zelfmoord. De commissie zei in 2009 ook de indruk te hebben dat de bouwconcerns geholpen werden door de politie. Die ontkende in alle toonaarden. Nu duikt een document op, waaruit blijkt dat de Consulting Association nog in 2008 een overleg had met een belangrijke functionaris van de afdeling voor ‘binnenlands extremisme’ van Scotland Yard.

8 nov. 2014 Strijdbare demonstratie tegen afbraak zorg
Drieduizend mensen uit het hele land komen zaterdag naar Den Haag uit protest tegen de afbraak van de zorg door de regering-Rutte. Mensen die werken in de zorg, cliŽnten, familieleden - maar ook tal van mensen die het een schande vinden dat zoveel noodzakelijke zorg voor ouderen en gehandicapten wordt wegbezuinigd. De Rode Morgen was er bij een deelde een pamflet uit. In een grote tent van Abavakabo FNV op het Spuiplein passeert een hele rij sprekers. Het meest enthousiast worden collega’s onthaald die vertellen over hun gevoerde acties en Ben Oude Nijhuis - die samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn openlijk in de media over de misstanden sprak die er nu al zijn in de zorg en zich daarbij niet de mond laat snoeren. De vakbondstop roept op om handtekeningen voor een ‘volkspetitionnement’ op te halen. De meeste mensen willen echter dat de acties doorgaan en zich niet beperken tot plaatselijke acties. Er is geen reden om zich bij een besluit van de eerste kamer neer te leggen. Met liederen en leuzen als: “Stop met slopen, verzorgingshuizen open” en “Eťn, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, waar is al dat zorggeld gebleven. Het is….. naar de zorgverzekeraar.” werd al buiten de tent op het Spui een strijdbare toon gezet en die kenmerkte ook de demonstratie die naar de Koekamp ging. De strijd gaat door, comitťs van onderop blijven daarvoor nodig en moeten met elkaar contact zoeken om samen op te trekken.

8 nov. 2014 Politie en leger meeste mensen in dienst
In het jaarlijkse lijstje van de Volkskrant van de 100 bedrijven met het meeste personeel staat de politie met 61.916 fulltime arbeidsplaatsen (fte) bovenaan, gevolgd door defensie met 59.445 fte. De Rabobank, PostNL en Ahold completeren de top vijf. Nummer zes is het ministerie van Veiligheid en Justitie. Rabobank en PostNL (-2.268) hebben veel arbeidsplaatsen geschrapt en plannen nog meer ontslagen. Sinds vorig jaar zijn bij de top-100 bedrijven al meer dan 20.000 arbeidsplaatsen verdwenen. Als er bij een bedrijf meer bijkwamen, was dat vaak door overnames (Jumbo) of door verdringing van andere bedrijven (schoonmaakbedrijf CSU dat zich in de thuiszorg begaf).

8 nov. 2014 Misstanden bij voorbereiding WK Qatar
Een delegatie van bouwvakbonden uit diverse landen bracht een bezoek aan Qatar. Daar worden stadions, hotels en andere bouwwerken uit de grond gestampt voor het wereldkampioenschap voetbal, dat de oliestaat in 2022 mag organiseren. Hierbij zijn duizenden doden gevallen door onveilige werkomstandigheden en vooral door hartaanvallen, uitputting en dergelijke: gevolg van onbeschermd urenlang werken in een temperatuur boven de 40 graden Celsius. De vakbondsvertegenwoordigers, waaronder Baars van FNV Bouw, zien een enkel bedrijf dat wat meer aan de werk- en woonomstandigheden van de werkers. De werkers zijn vooral uit Bangladesh, Pakistan, Nepal, India en Sri Lanka afkomstig. De regering van Qatar doet niets aan de onmenselijke werk- en woonsituatie. Bovendien is een groot deel van de werkers niet officieel aangemeld in het land, waardoor ze door een koppelbaas gechanteerd kunnen worden. Velen hebben duizenden dollars moeten betalen om in Qatar te ‘mogen’ werken en moeten dat bedrag met woekerrente terug betalen.

7 nov. 2014 Profiteren van loonafbraak en subsidies
Volgens accountantsbureau PwC zou ruim 30% van de Europese bedrijven sommige onderdelen van de productie terughalen naar Europa. De reŽle daling van de lonen in de EU-landen en een stijging in landen als China maakt het verschil minder groot en het bespaart transportkosten en dergelijke. Vaak wordt hierbij echter ook gebruik gemaakt van allerlei overheidssubsidies.

6 nov. 2014 Machtig vakbondsprotest
Met 120.000 demonstranten uit heel BelgiŽ geven de Belgische vakbonden donderdag een krachtig signaal af tegen de nieuwe rechtse regering. Uit het hele land stromen mensen toe, waaronder velen die nog nooit eerder gedemonstreerd hadden. Het openbaar vervoer, de havens en andere bedrijven liggen geheel of gedeeltelijk stil. In een strijdbare demonstratie trekken ze door Brussel en laten duidelijk hun afkeur van de regeringsplannen blijken. De regering  heeft een bezuinigingspakket van € 12 miljard euro aangekondigd, waaronder een verslechtering van de werkloosheidsverzekering en een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Ook wil de regering-Michel een ‘indexsprong’ - dat wil zeggen dat de automatische prijscompensatie (in BelgiŽ nog standaard) een jaar wordt overgeslagen. De grootste regeringspartij (de rechtse Vlaams-nationalistische N-VA) had van tevoren gezegd dat ze met de vakbonden niets te maken had. De regering nodigt de vakbondsleiding nog dezelfde dag uit voor een gesprek, wat niet meer oplevert dan ‘verder praten’. De vakbonden hebben nog een reeks van acties gepland die moeten uitmonden in een algemene staking op 15 december. De regering hoopt via wat kleine toegevingen meer acties te voorkomen en de hoofdzaken uit haar plannen toch door te kunnen zetten.

6 nov. 2014 Staking op Duits spoor
Ondanks keiharde aanvallen door regering en ondernemers en een felle mediacampagne zet de Duitse vakbond GDL haar staking door. Er wordt gestaakt bij het goederenvervoer, de staking bij het personenvervoer begint een paar uur later. De eisen zijn een loonsverhoging van 5% en verkorting van de werkweek van 39 naar 37 uur. De GDL is oorspronkelijk een vakbond van machinisten, maar heeft intussen ook conducteurs en buffetpersoneel als lid. Zij zijn  ontevreden over het poldergedrag van de EVG - de spoorbond aangesloten bij de grote centrale DGB. De Duitse regering wil nu een wet in voeren, die de GDL zou verplichten zich bij de akkoorden die de EVG als grootste bond sloot neer te leggen. Hiertegen bestaat veel verzet.

6 nov. 2014 ‘Belastingparadijs is normaal’
Een groep onderzoeksjournalisten uit 26 landen heeft de hand weten te leggen op afspraken en andere documenten van 343 bedrijven met de belastingdienst van Luxemburg. Hieruit blijkt hoe deze bedrijven, vooral met hulp van het grote accountantskantoor PwC, alle mogelijke constructies hebben opgezet en met geld geschoven om maar zo weinig mogelijk belasting te betalen. Vanuit Nederland profiteren financieel concern ING en textielketen We hiervan. Opmerkelijk is dat deze constructies grotendeels zijn opgezet toen de huidige voorzitter van de Europese Commissie (Juncker) premier en minister van FinanciŽn in Luxemburg was. En laat de Europese Commissie nou gezegd hebben dat ze belastingontwijking nu echt wil gaan aanpakken. Hoe leg je dat uit?
Juncker kan advies vragen bij de algemene rekenkamer in Nederland. Die heeft op verzoek van de tweede kamer gekeken wat er op dit gebied allemaal in Nederland gebeurt. De rekenkamer constateert dat er in Nederland 12500 brievenbusmaatschappijen zijn. Die worden gebruikt om elders behaalde winst aan belastingheffing te onttrekken. Zo moeten buitenlandse zustermaatschappijen hoge royalty’s betalen aan een Nederlandse holding en die royalty’s worden hier niet of zeer laag belast. Voorbeeld Starbucks werd bekend, maar in 2012 ging het om in totaal € 31,8 miljard. Of de zustermaatschappijen moeten een hoge rente betalen aan een Nederlandse holding - met hetzelfde effect. Dat ging in 2012 om € 43,7 miljard. Vervolgens wordt al dit geld weer doorgesluisd, meestal naar belastingparadijzen als Bermuda en de Bahama’s. De rekenkamer constateert dat het aantal miljarden, dat met dit doel door Nederland gaat, de laatste tien jaar sterk is toegenomen - maar vindt dit normaal. ‘Het Nederlandse fiscale klimaat is gunstig, maar in Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk is het dat toch ook.’

5 nov. 2014 Veel zzp’ers arm
Voor sommige zzp’ers is de combinatie werk – privť gemakkelijker dan bij een baan in loondienst, maar financieel leven velen in armoede. Volgens een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau hebben ťťn op de zeven zzp’ers minder dan € 1042 in de maand (de armoedegrens voor een alleenstaande) terwijl dat voor de werkenden in loondienst ťťn op drieŽndertig is. Voor zzp’ers geldt geen minimumloon. Zij zijn niet voor werkloosheid verzekerd en een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en pensioen is voor velen te duur. Een groot deel van hen is uit nood zzp’er geworden: 40% van hen had eerder een uitkering.

5 nov. 2014 Ploegendienst tast hersens aan
Werken in ploegendienst tast het menselijk brein aan: het korte-termijn-geheugen, de snelheid van informatieverwerking en het hele functioneren van de hersens. Feitelijk veroudert het brein 30 tot 40% sneller bij iemand die tien jaar in ploegendienst werkt. Dat blijkt uit een Europese studie die deze week in het British Medical Journal werd gepubliceerd. Het onderzoek is gedurende een periode van vele jaren uitgevoerd onder drieduizend Franse werkers. De hersens lijken zich weer te herstellen als vijf jaar lang in een dagritme is gewerkt. Eerder is gebleken dat het omgooien van het bioritme door de ploegendienst ook tot andere gezondheidsproblemen kan leiden. In Nederland werken 1,2 miljoen mensen regelmatig in nachtdienst.

5 nov. 2014 Luchtvervuiling eist honderdduizenden doden
Volgens een onderzoek van de Chinese Tsinghua-universiteit stierven er in 2012 670.000 Chinezen aan de gevolgen van luchtvervuiling en smog. In steden als Peking is het vaak zelfs met mondkapjes op niet uit te houden. Onder andere fijnstof leidt tot vormen van kanker, hart- en vaatziekten en andere kwalen. In Nederland sterven jaarlijks duizenden mensen eerder door blootstelling aan fijnstof. Op verschillende plaatsen in het land wordt zelfs niet aan de minimale Europese normen op dit gebied voldaan.

4 nov. 2014 Deksel op beerput
Honderdduizenden werkers in de zorg, cliŽnten en familieleden hebben het gezegd: er is nu al vaak te weinig zorg voor ouderen en gehandicapten. Nog eens zulke grote bezuinigingen als de regering door wil voeren zou desastreus zijn. Het werd allemaal glashard ontkend in Den Haag, maar als ook de vader van de verantwoordelijke staatssecretaris dit in de krant zegt, ontstaat paniek. De hoofdredacteur van de krant wordt onder druk gezet het verhaal niet te publiceren - door een ex-collega die nu hoofd voorlichting van het ministerie is. Hij laat alleen weg dat Joop van Rijn de vader van de staatsecretaris is, maar dat lekt toch uit. Uit een TV-programma wordt de vader weggehouden en mag zoon Martin nog eens zeggen dat het erg is, maar eigenlijk ‘geen kwestie van geld.’ Zo werkt dat in Den Haag.
Zaterdag 8 november komen in Den Haag duizenden demonstranten de waarheid vertellen en eisen dat de bezuinigingen worden teruggedraaid.

4 okt. 2014 Armoede 1 op 4 in Europa
Volgens cijfers van Eurostat (het statistisch bureau van de EU) leeft bijna ťťn op de vier Europeanen in armoede en sociale uitsluiting of op de rand daarvan. Dat wil zeggen dat zij grote problemen hebben om rond te komen of in een huishouden leven waar niemand een betaalde baan heeft. In de meeste EU-landen nam de armoede toe sinds het begin van de crisis in 2008. Het risico op armoede is het grootst in Bulgarije (48%), RoemeniŽ (40,4%) en Griekenland (35,7%). In Nederland zouden volgens Eurostat 15,9% van de mensen het risico op armoede of sociale sluiting lopen.

4 nov. 2014 Verkiezingen in ‘grootste democratie ter wereld’
De Amerikaanse senaatsverkiezingen laten een duidelijke onvrede zien over het beleid van president Obama. Hij heeft zijn beloften van vrede en een beter leven voor de miljoenen armen niet waar gemaakt. Zeer veel van die armen hebben echter niet eens gestemd, omdat ze van mening zijn dat dit toch niet uitmaakt. Bovendien wordt stemmen hen door vooral Republikeinse bestuurders moeilijk gemaakt door eisen te stellen aan hun identiteitsbewijs.
De verkiezingen zijn daarmee vooral een strijd om invloed en functies van de twee grote partijen - Democraten en Republikeinen - en de delen van het grootkapitaal die ze vertegenwoordigen. Het manipuleren van de grenzen van kiesdistricten om het voor de eigen partij zo voordelig mogelijk te maken is daarbij gebruikelijk. Het mag ook wat kosten: aan deze campagne werd ruim 3,2 miljard euro gespendeerd.

2 nov. 2014 Zoveelste waarschuwing VN-klimaatpanel
In Kopenhagen wordt een rapport gepubliceerd van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC ) - het panel van wetenschappers uit tal van landen dat voor de VN onderzoek doet naar de verandering van het klimaat, de oorzaken en de gevolgen. Dit rapport is gebaseerd op eerdere rapporten die het IPCC het laatste jaar uitbracht, maar over de aanbevelingen in dit rapport zijn een week lang harde onderhandelingen gevoerd met vertegenwoordigers van regeringen. Die zijn er meestal in geÔnteresseerd strenge eisen voor het terugdringen van fossiele brandstoffen te voorkomen. In de media vind je uitspraken als ‘In 2100 mogen er helemaal geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden’, maar uit de onmiskenbare wetenschappelijke gegevens blijkt dat er op heel korte termijn drastisch moet worden ingegrepen. De wetenschappers wijzen erop dat de gevolgen van de klimaatverandering nu al duidelijk zichtbaar zijn: smeltend poolijs en smeltende gletsjers, hittegolven en grote droogte, overstromingen, verzuring van oceanen en een stijgende zeespiegel.
Toch wisten Europese regeringsleiders niet verder te komen dan het streven om in 2030 in de aangesloten landen gemiddeld 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 - 27% duurzame energie te gebruiken en 27% zuiniger om te gaan met energie. Nederland, dat nu wat duurzame energie betreft bijna hekkensluiter is in de EU, was een van de landen die er voor zorgde dat die te lage doelstellingen alleen als streefdoel, niet als verplichting gelden.
Uit een onderzoek in opdracht van pensioenfondsen en duurzame beleggers blijken de grote in de Benelux gevestigde concerns per saldo vorig jaar evenveel ton CO2 uitgestoten te hebben als een jaar eerder: 334 miljoen. De concerns die hier het meest uitstoten zijn olieconcern Shell, vliegmaatschappij AirFrance-KLIM en staalbedrijf ArcelorMittal - dat geen hoogovens in de Benelux zelf meer heeft. Shell produceert wereldwijd 83 miljoen ton CO2. Dit betreft alleen eigen gebruik en ‘verlies’ bij de productie, zoals bij als het affakkelen van gas. Als ook de uitstoot via de verkochte olieproducten zou worden meegerekend, zou het om een uitstoot van 645 miljoen ton gaan. Vliegmaatschappij AirFrance-KLM stoot vooral door de kerosine die de vliegtuigen gebruiken 28 miljoen ton uit - bijna evenveel als de gehele economie van Nieuw-Zeeland. De uitstoot van vliegmaatschappijen wordt echter niet meegeteld bij de uitstoot van landen. Een poging in de EU een paar jaar geleden om ook voor luchtvaartmaatschappijen een tarief voor CO2-uitstoot in te voeren werd afgeketst.

1 nov. 2014 Duizenden betuigen solidariteit met Kobani
Op de wereldwijde actiedag demonstreren in Den Haag zo'n 3000 mensen uit solidariteit met Kobani - waar moedige mannen en vrouwen (Koerden en gelijkberechtigde minderheden) hun vrije democratische samenleving verdedigen tegen de fascisten van ISIS. Net als drie weken eerder een strijdbare en gedisciplineerde demonstratie, waar toch weer honderden agenten in ME-uitrusting voor waren opgetrommeld. De Rode Morgen nam deel aan de demonstratie met de vlag van ICOR en deelde een pamflet uit. Onder de demonstranten bestaat veel belangstelling voor pamflet en krant van de Rode Morgen. Die interesse geldt ook de uitleg dat ICOR een coŲrdinatie van revolutionaire partijen en organisaties is, die ook de strijd in Rojava ondersteunt.
Soortgelijke demonstraties vinden op die dag in tal van landen plaats. Ook in veel steden in Turkije, waar de regering-Erdogan niets liever dan de ondergang van Rojava zou zien.

1 nov. 2014 IsraŽlische provocaties leiden tot woedend verzet
De IsraŽlische minister Ya’alon deelde mee dat bepaalde bussen naar Palestijns gebied vanaf volgende maand niet meer door Palestijnen gebruikt mogen worden. Bewoners en bezoekers van de illegale joodse nederzettingen die met de bus reizen zouden zich ‘niet veilig’ voelen. Een nieuw bewijs van het apartheidskarakter van de staat IsraŽl. Even later zegt de regering dat het in Oost-Jeruzalem (volgens de VN hoofdstad van Palestina) duizend huizen voor kolonisten gaat bouwen. Dit leidt tot grote verontwaardiging bij de Palestijnen, waarbij veel jongeren de straat opgaan. Als een Palestijn een aanslag doet op een IsraŽli die de Palestijnen ook de Tempelberg wil ontnemen, wordt hij door IsraŽlische eenheden geliquideerd en wordt de Tempelberg afgesloten voor alle Palestijnse mannen en vrouwen jonger dan 50 jaar. De Palestijnse eenheidsregering roept daarop vrijdag uit tot ‘Dag van Woede’.
Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief