RM Nieuws

Kijk hier voor het Archief

- Arbeidsmigranten: hypocrisie ten top
- Een open democratische samenleving?
- Bergeijk: ‘geen proefboringen naar schaliegas
- ‘Bestaan er nog onafhankelijke deskundigen?’
- Griekse ambtenaren blokkeren toegang voor EU en IMF
- Regering steunt grote bedrijven ten koste van universiteiten
- Afghanistan: Nederlandse regering ziet ‘t anders
- Solidariteit gevraagd met havenwerkers Tanger
- Minder zorg voor meer geld
- Regering investeert in imperialistische oorlogsvoering
- In Frankrijk staakt heel het onderwijs
- Personeelstekort in de zorg
- Emissierechten luchtvaart bron van winst en concurrentie
- Egypte: havenwerkers DP World dagen noodtoestand uit
- Havenwerkers Koeweit zijn loze beloften zat
- Politie probeert bezetting Wallstreet te beŽindigen
- Regering uitvoerend comitť van de grote monopoliebedrijven
- Groot gebied rond Fukushima besmet
- Vrijheid voor Palestina!
- Nederland schendt rechten minderjarigen
- Kernafval blijft gevaarlijk
- Pensioenleeftijd kan omlaag
- ‘In dit land is er demonstratierecht’
- ‘Vechten voor elke arbeidsplek’ heeft succes
- Grieken beantwoorden nieuwe bezuinigingen met nog meer acties
- IMF: nieuwe financiŽle crisis
- Daling koopkracht groter
- De praatjes van een topman
- Palmoliebelangen met grof geweld beschermd
- Verontwaardiging is algemeen – nu georganiseerde kracht vormen
- Pensioenen: niet ‘nee’ zeggen en het er dan bij laten zitten
- Nederland haalt zelfs milieudoelstellingen EU niet
- ‘Sluit alle kerncentrales’, eisen ruim 100.000 mensen in Japan
- Protesten dwingen Chinese autoriteiten fabriek te sluiten
- Demonstranten bezetten symbool financierskapitaal
- Marokkanen eisen democratische hervormingen
- GeorgiŽ: dwangarbeid voor stakende staalarbeiders
- Privť-ziekenhuizen duurder
- Internationale protesten tegen afbraakpolitiek
- ‘Loonsverhoging alleen bij voldoende winst’
- ‘Preventief fouilleren haalt geen wapens van de straat’
- Protest in Rotterdam tegen aanbesteden onderwijs
- Commissie wil helemaal van SW-CAO af
- Werkloosheid verder omhoog
- Miljoenennota: wie betaalt de rekening?
- Brabanders eisen onafhankelijk onderzoek naar boren schaliegas
- Advocaten protesteren tegen onbetaalbaar recht
- Tata Steel wil nog eens 1000 arbeidsplaatsen schrappen
- Nederlandse staat verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in IndonesiŽ
- Armoede blijft groeien in Amerika
- Pensioenen ook bij Van der Kolk niet veilig
- ‘Universiteiten voor de bedrijven – tien jaar wachten op vaste baan’
- Nederland belastingparadijs voor supermonopolies
- Ontploffing bij verwerking van nucleair afval
- ‘War on terror’: ook ‘indirecte kosten’ hoog
- Japanners herdenken ramp van 11 maart
- Griekse werkers geven strijd niet op
- Egypte: militair regime verschuilt zich achter IsraŽl
- Havenwerk voor havenwerkers (1)
- Havenwerk voor havenwerkers (II)
- Korting PGB: 67.000 mensen zonder zorg - 20.000 zonder werk
- Half miljoen doden door luchtvervuiling
- Hypocriet over martelen in Afghanistan
- Tienduizenden studentenkamers te weinig
- Fort Amsterdam
- Ex-CDA-minister doet lobbywerk voor kernenergie
- Massale stakingen en demonstraties in ItaliŽ
- ING: pensioenen laagste prioriteit
- Minder vakantiewerk door natte zomer
- Zorg als bedrijf – de mens een kostenpost
- ‘Met de kennis van toen’
- Confrontatie op komst bij Amerikaanse post
- Rotterdam gaat aantal bijstandsgerechtigden verhogen
- IsraŽl: 400.000 demonstranten eisen betaalbaar onderwijs, zorg en wonen
- Een op de acht tieners lijdt honger in Estland
- Rutte wil ‘monster van staatsschuld killen’
- Franse werkers bezetten fabriek van Unilever
- CIA – M16 – Gaddafi
- Bezuinigingen treffen zwaksten driedubbel
- Grote concerns betalen meer aan ťťn topman dan aan belasting
= Universiteiten voor de bedrijven
- Schoonmakers: 'Kamp geeft zelf het slechte voorbeeld'
- Zorgpremie voor steeds meer mensen een last
- Nederlandse regering spande samen tegen Sison
- Europa: medeplichtig aan misdaden tegen de menselijkheid


30 sept. 2011 Arbeidsmigranten: hypocrisie ten top
Een commissie onder leiding van CDA-Kamerlid Koopmans beweert geschrokken te zijn van de aard en omvang van de uitbuiting van Oosteuropese werkers en geeft de schuld aan malafide uitzendbureaus. VVD-minister Kamp doet in de NRC net of hij er zelf voor had gewaarschuwd en dat hij er als minister nu maatregelen tegen neemt, maar het zijn hypocriete leugens. Het is van begin af aan de bedoeling geweest om de loonkosten te drukken door het inzetten van goedkope arbeidskrachten. De druk op de collega’s uit andere landen (vooral als ze geen werkvergunning hebben) dat zij tot onmenselijke werkdagen worden geprest. Dat doen niet alleen illegale uitzendbureaus. En niet alleen tuinders in Brabant en het Westland, maar ook expeditiebedrijven , scheepswerven en niet te vergeten de bouw. Ook bij grote projecten als de bouw van kolencentrales in de Eemshaven en de aanleg van de Maasvlakte, waar de overheid zelf rechtstreeks bij betrokken is. Als er wordt ingegrepen, dan komt dat meestal omdat Nederlandse collega’s, vakbonden of buren aan de bel trekken.
Het zijn niet de ‘Polen’ die ‘onze’ banen stelen, het zijn de bedrijven en hun regering die op alle mogelijke manieren proberen de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werkende mensen te ondermijnen. Daarom samen strijden voor: Weg met de koppelbaaspraktijken. Vast werk tegen CAO-loon voor iedereen! Gelijk loon voor gelijk werk, wereldwijd!

30 sept. 2011 Een open democratische samenleving?
Die openheid is bij de overheid ver te zoeken, althans als het zichzelf betreft. Nationale ombudsman Brennikmeijer vergelijkt de overheid met een oesterschelp: “Er mag niets naar buiten komen”. De regering zet, zegt de ombudsman, rustig een hele batterij juristen in om te voorkomen dat mensen via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) documenten in handen krijgen, die ze geheim wil houden.
Diezelfde overheid doet intussen al haar best om zo veel mogelijk van de mensen te weten te komen en op te slaan in databestanden die met elkaar verbonden worden, opgeslagen telefoon- en internetverkeer, camera’s enzovoorts. En staatssecretaris Teeven (VVD) vindt dat de politie de gegevens die ze over mensen heeft ook meer moet delen met particuliere beveiligingsbedrijven. Om misdaad te bestrijden? Het lijkt er meer op dat de staat alle Nederlanders als potentiŽle tegenstanders en criminelen ziet. Want de staat vertegenwoordigt de belangen van de grote concerns en die staan lijnrecht tegenover de belangen van de grote meerderheid van de bevolking.

29 sept. 2011 Bergeijk: ‘geen proefboringen naar schaliegas’
Het gemeentebestuur van de Brabantse gemeente Bergeijk weigert toestemming te geven voor proefboringen naar schaliegas. Dat is gas dat verspreid in kleilagen zit en door water met gifstoffen eruit wordt geperst. De gemeente stelt dat bij de inwoners te veel weerstand is wegens het gevaar voor vergiftiging van grond- en drinkwater en het opwekken van trillingen, die tot aardbevingen kunnen worden. In twee andere Brabantse gemeenten, Boxtel en Haaren is wel vergunning verleend voor proefboringen. Daar bestaat (zoals we op 14 september berichtten) ook veel verzet onder de bevolking.

29 sept. 2011 ‘Bestaan er nog onafhankelijke deskundigen?’
Minister Klink (CDA) bestelde in 2009 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep. Die bleek lang niet zo bedreigend als aanvankelijk werd voorspeld. Gevolg is dat een groot deel van de vaccins niet gebruikt werd en later vernietigd. Kosten: 144 miljoen euro. De opvolger van Klink, minister Schippers van de VVD, moet nu van de Tweede Kamer een onderzoek doen naar de invloed van de farmaceutische industrie. Zegt Schippers dat ‘het bijna onmogelijk is nog een deskundige te vinden die nooit betrokken is geweest bij een onderzoek voor de industrie’. Dat is precies het probleem en door het kabinet waarvan Schippers deel uitmaakt zelfs tot prioriteit verheven: ‘universiteiten moeten zo veel mogelijk onderzoek doen waar bedrijven geld mee kunnen verdienen’.

29 sept. 2011 Griekse ambtenaren blokkeren toegang voor EU en IMF
Leden van de vakbond voor overheidspersoneel Adedy met 800.000 leden blokkeren woensdag het ministerie van FinanciŽn in Athene en vijf andere ministeries. Zij versperren hiermee daadwerkelijk de weg aan vertegenwoordigers van de trojka EU, Europese Centrale Bank en IMF, die komen controleren of de Griekse regering nog meer draconische bezuinigingen en privatiseringen wil doorvoeren. Een paar weken geleden waren deze inspecteurs ook al in Athene, maar zijn toen naar huis gegaan omdat ze niet tevreden waren. Van het oordeel van de inspecteurs hangt af of Griekenland in oktober een nieuw deel van de toegezegde 110 miljard euro krijgt, die het nodig heeft om zijn schulden bij banken en beleggers af te betalen. De regering-Papandreou wil nu onder andere een belasting op huizen en ander onroerend goed invoeren, vele tienduizenden ambtenaren ontslaan en denkt erover om na eerdere kortingen ambtenaren twee maanden lang 30% minder loon uit te betalen. Met spandoeken en leuzen laten de ambtenaren echter weten dat wat hun betreft de grens bereikt is en dat de trojka met hun geld weg moeten wezen. Al die door de trojka opgelegde barbaarse bezuinigingen hebben de gemiddelde werker, zeker die in publieke dienst, al tot 50% of meer van hun koopkracht gekost. Intussen zijn 300.000 kleine en middelgrote bedrijven failliet gegaan en in december zullen in Griekenland 1,5 miljoen mensen – op een totale bevolking van tien miljoen – werkloos zijn. Die miljarden voor de afbetaling van de Griekse schulden aan banken en beleggers betekenen voor de werkende mensen in Griekenlang alleen maar bittere ellende. Daarom zijn er in Griekenland dagelijks stakingen en demonstraties. Voor medio oktober staan twee algemene stakingen gepland.

28 sept. 2011 Regering steunt grote bedrijven ten koste van universiteiten
‘Nederland moet voorop lopen met onderzoek en innovatie’, dat riepen ook al voorgangers van dit kabinet. Daarvoor hebben achtereenvolgende regeringen miljarden uitgetrokken en die aan de grote bedrijven gegeven. Volgens de Algemene Rekenkamer is het bedrag aan regeringssubsidies hiervoor tussen 2003 en 2010 gestegen van € 1,8 tot € 3,7 miljard . Tegelijkertijd werd bij de universiteiten bezuinigd op docenten, zodat studenten onvoldoende begeleiding krijgen. De grote bedrijven hebben van de extra subsidie gebruik gemaakt om zelf minder geld uit te trekken voor research. In 2003 besteden ze er 1,01%, in 2009 0,88% van het Bruto Binnenlands Product aan.
In de plannen van het kabinet –Rutte wordt die overheveling van de universiteiten naar het bedrijfsleven nog verder doorgedreven. Een vertegenwoordiger van de vereniging van universiteiten VSNU zegt dat hierdoor 3000 plaatsen dreigen te verdwijnen voor jonge onderzoekers, die een onderzoek willen doen voor een promotie of daarna.

28 september 2011 Afghanistan: Nederlandse regering ziet ‘t anders
Een VN-rapport zegt deze week dat de veiligheidssituatie in Afghanistan nog nooit zo slecht is geweest. En dan gaat het niet alleen om aanvallen door Taliban of bezettingstroepen, waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Bendes van krijgsheren en criminelen bestelen, mishandelen en doden veel inwoners van het land, evenals zelfs politieagenten en militairen van Karzai. Een week eerder werd gewaarschuwd dat miljoenen inwoners binnenkort met grote voedselproblemen te maken krijgen. Door de voortdurende oorlog produceert het land te weinig voedsel en door de droogte in grote delen van het land dreigt een flink deel van de oogst verloren te gaan. Afghanistan is nog steeds een van de armste landen te wereld. Het aantal zelfverminkingen en zelfmoorden van vrouwen wegens hun rechteloze situatie blijft hoog. Eerder deze maand werd een nieuw record bij de productie van drugs gemeld.
Maar de Nederlandse regering publiceert een evaluatie, waarin gezegd wordt dat door de bijdrage aan de missie in de Afghaanse provincie Uruzgan tussen 2006 en 2010 de veiligheidssituatie in Uruzgan “geleidelijk verbeterd, is de economische ontwikkeling op gang gekomen en is het bestuur langzaam beter gaan functioneren” – gezondheidszorg, onderwijs, zelfs de economie is er verbeterd. Alleen hadden de Nederlandse militairen er nog langer moeten blijven om de lokale overheid helemaal in staat te stellen zelfstandig voor veiligheid, goed bestuur en ontwikkeling te zorgen. Nu moet je blijkbaar maar afwachten of de AustraliŽrs en Amerikanen het geweldige werk van Nederland daar goed voort zetten.

28 sept. 2011 Solidariteit gevraagd met havenwerkers Tanger
Het grote Duitse havenconcern Eurogate weigert de vakbond te erkennen van de havenwerkers op zijn terminal in Tanger in Marokko. Deze hebben (zoals we eerder berichtten) in augustus 24 uur gestaakt en op 18 september opnieuw, maar de directie weigert met hun vakbond te onderhandelen. De collega’s in Tanger voelen zich echter gestimuleerd door de overwinning van de collega’s bij de er naast gelegen terminal van APM. Hier slaagden de havenwerkers na veel strijd erin hun vakbond erkend te krijgen en een CAO af te sluiten. De Internationale Transportwerkersfederatie roept op tot solidariteitsboodschappen.

27 sept. 2011 Minder zorg voor meer geld
Als eerste vertelt zorgverzekeraar DSW wat de hoogte is van de zorgpremie voor het basispakket volgend jaar. Terwijl DSW als een van de ‘goedkopere’ verzekeraars bekend staat, gaat de premie met 36 euro omhoog – meer dan drie maal zoveel als het kabinet twee weken geleden voorspelde. Tegelijkertijd zeggen de zorgverzekeraars dat de uitgaven voor de zorg volgend jaar met 200 miljoen euro mťťr zullen stijgen dan de regering verwacht, zodat voor 2013 al weer een nieuwe extra verhoging wordt voorbereid of een basispakket, dat nog minder zorg verzekert.
Zoals bekend wil de regering 90% van het persoonlijk gebonden budget (PGB) afschaffen, omdat de kosten daarvan ‘uit de hand lopen’. Opvallend is daarom de analyse van het College voor de zorgverzekeringen, dat namens de staat toezicht houdt op de zorguitgaven. Het college stelt dat zorg via een PGB gemiddeld maar 70% kost van zorg die ‘in natura’ door een officiŽle zorginstelling geleverd wordt. Verder gebruiken mensen die een PGB hebben gemiddeld maar 90% van het bedrag dat hen wordt toegewezen. Een duidelijke bevestiging van het feit dat de regering voor 70.000 mensen geen zorg meer wil betalen – en om dat te verhullen geeft het PGB de schuld.

27 sept. 2011 Regering investeert in imperialistische oorlogsvoering
De regering gaat voor 250 miljoen euro de radarsystemen op vier marinefregatten geschikt maken voor een schild dat de NAVO-landen moet beschermen tegen raketten. Na de VS is Nederland het eerste NAVO-land dat deze nieuwe techniek aanschaft. Door de Smart-L-radarsystemen op marineschepen te monteren willen ze problemen vermijden zoals in Polen en TsjechiŽ, waar tegen het opzetten van dit schild actie werd gevoerd. De radarsystemen hebben een groot bereik van 2000 kilometer, zodat met een beperkt aantal schepen het luchtruim van de hele wereld bestreken kan worden. Deze systemen kunnen ook Standard Missile 3-raketten (SM-3) aansturen, die de raketten van de tegenstander mogelijk kunnen onderscheppen. De bedoeling is dat Nederland die ook gaat aanschaffen. De raketsilo’s op de schepen zijn er al geschikt voor. Aangezien deze raketten erg duur zijn, is het voorstel van de NAVO dat Nederland met Duitsland en Denemarken een pool vormt om samen tien SM-3-raketten te kopen (Nederland vier en de beide andere landen drie). De NAVO hoopt blijkbaar dat de Nederlandse regering de vijfde colonne blijft van de VS in Europa.

27 sept. 2011 In Frankrijk staakt heel het onderwijs
In Frankrijk staakt het overgrote deel van de leraren en zij houden in Parijs en veel andere steden demonstraties. Niet alleen de leraren van de openbare scholen, maar ook die van de privť-scholen (vooral katholieke) en dat is tot nu toe nog niet veel voorgekomen.

26 sept. 2011 Personeelstekort in de zorg
Veel werkers in de zorg hebben tijdens de zomervakantie te kampen gehad met onderbezetting of moesten het werk doen met collega’s die daar niet voor waren opgeleid. Dat blijkt uit de reacties bij een meldpunt dat vakbond NU’91 deze zomer heeft ingesteld. De meldingen kwamen uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, maar ook uit andere delen van de zorg. De personeelsbezetting is structureel te laag in de zorg en dan ontstaan problemen als een of meer collega’s er niet zijn door vakantie, ziekte en dergelijke. De regering heeft pas met veel tam-tam geld voor 12.000 extra paar ‘handen aan het bed’ aangekondigd, maar de formulering is zo dat het geld ook aan wat anders besteed kan worden. NU’91 vreest dat het geld niet gebruikt gaat worden voor extra personeel, maar om bestaande tekorten van de zorginstellingen op te vangen.

26 sept. 2011 Emissierechten luchtvaart bron van winst en concurrentie
Europese luchtvaartmaatschappijen moeten vanaf volgend jaar emissierechten hebben voor de CO2 die ze uitstoten, maar krijgen 85% daarvan op voorhand gratis voor een waarde van ruim 20 miljard euro. Die 85% (later 82%) is gebaseerd op wat alle vliegtuigen van de Europese maatschappijen samen in 2010 aan CO2 uitgestoten hebben. Voor de vliegbedrijven zal dit betekenen dat ze heel weinig gaan betalen voor de uitstoot van het broeikasgas – of zelfs niets, omdat modernere vliegtuigen minder CO2-uitstoot veroorzaken. Maar op deze manier kan de luchtvaartindustrie zelfs geld aan verdienen aan de regeling. Bijvoorbeeld door net als de energiebedrijven de klanten wel extra te laten betalen wegens de emissierechten die ze voor niets gekregen hebben. Of door overtollige emissie- rechten te verkopen, als ze door het inzetten van moderne vliegtuigen of minder vluchten rechten over hebben. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen spannen een rechtszaak tegen de EU aan. Als zij vluchten naar en van Europa uitvoeren moeten ze daarvoor wel met emissierechten betalen, maar zij krijgen er geen gratis.

25 sept. 2011 Egypte: havenwerkers DP World dagen noodtoestand uit
Stakingen zijn in Egypte verboden. Door het verbieden van het ‘hinderen van verkeer’ en ‘verspreiden van geruchten’ wordt geprobeerd de demonstratievrijheid en de vrijheid van meningsuiting om zeep te helpen. De militaire raad, die in feite de dienst uitmaakt in Egypte, breidde twee weken geleden de noodtoestand uit in plaats van haar af te schaffen. Ze gebruikt daarvoor de actie tegen de IsraŽlische ambassade in Cairo op 16 september als excuus.
Dat weerhoudt de havenwerkers van DP World in Ain Sokhna (aan het Suezkanaal) er niet van afgelopen dinsdag voor een deel van de dag het werk neer te leggen. Na een staking in mei voor 16 eisen had de directie van het enige private havenbedrijf in Egypte beloofd die op korte termijn in te willigen. De collega’s gingen toen weer aan het werk. Een van die eisen was het opzetten van een nieuwe loonstructuur. Dat heeft het bedrijf gedaan, maar op eigen houtje, zonder overleg met de vakbond. Het resultaat werd gepubliceerd in het Engels – de meeste havenwerkers kunnen dat niet lezen. Een andere eis van de havenwerkers, een toeslag voor gevaarlijk werk, is nog helemaal niet rond. De directie zegt dat ze moet wachten op een onderzoek van het Ministerie van Arbeid, maar de havenwerkers verdenken de directie ervan dat onderzoek op de lange baan te willen schuiven.
Als zondag de directie de havenwerkers een verklaring wil laten tekenen dat ze hun actie stoppen en weer voluit aan het werk gaan, weigeren ze dat en blijven buiten staan. De directie zegt dan dat het ook genoeg is als ze mondeling beloven niet meer te staken, maar de collega’s blijven buiten. Een vertegenwoordiger van de havenautoriteit RSPA laat weten dat ze er alles aan zullen doen om zo snel mogelijk de problemen op te lossen, want de staking kost de Egyptische staat en allerlei van de haven afhankelijke bedrijven veel te veel. De havenautoriteit heeft de directie van DP World gevraagd de eis van een verklaring om niet meer te staken in te trekken om de zaak niet op de spits te drijven.
Ook in andere sectoren in Egypte wordt nog gestaakt, zoals door de onderwijzers – die dat al meer dan vijftig jaar niet meer hadden gedaan.

25 sept. 2011 Havenwerkers Koeweit zijn loze beloften zat
Sinds zondag leggen de havenwerkers in Koeweit iedere dag het werk twee uur neer in de drie commerciŽle havens van de hoofdstad. Zij eisen dat ze nu eindelijk een echte loonsverhoging krijgen en dat hun arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Drie jaar geleden staakten zij voor een loonsverhoging van 35%. Die beŽindigden ze, omdat beloofd werd dat ze de loonsverhoging zouden krijgen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Werkers in de olie-industrie hadden eerder succes met alleen een stakingsdreiging.

25 sept. 2011 Politie probeert bezetting Wallstreet te beŽindigen
De politie van New York arresteert dit weekend ruim 80 demonstranten in de buurt van Wallstreet op basis van aanklachten als het ‘hinderen van het verkeer’. Daarbij gaat zij hardhandig te werk. Honderden demonstranten demonstreren al meer dan een week in dit bolwerk van het financierskapitaal en hebben een kamp opgeslagen – niet ver van de beurs. Onder de leus ‘Occupy Wallstreet’ (Bezet Wallstreet) willen zij aan de kaak stellen dat het financierskapitaal verantwoordelijk is voor de huidige crisis en alle ellende die deze met zich meebrengt. De Amerikaanse overheid durft de acties niet rechtstreeks te verbieden, maar probeert haar te ondermijnen via het opjagen van de demonstranten door de politie, terwijl de grote media de actie dood zwijgen.

24 sept. 2011 Regering uitvoerend comitť van de grote monopoliebedrijven
De Britse regering werkt een plan uit om aan de 50 grootste Britse concerns elk een minister toe te wijzen, die direct gebeld kan worden, als ze iets willen regelen. Dat melden de Times en de BBC. Het gaat om bedrijven als olieconcerns BP en Shell, British Gas en medicijnenfabrikant GlaxoSmithKline. Het plan is opgezet door de minister voor Handel en Investeringen. Green was eerder topman van de grote bank HSBC. Zes ministers van de Conservatief-Liberale regering gaan elk een aantal bedrijven direct ten dienste staan, waarbij minister van economische zaken Cable de energieconcerns voor zijn rekening zal nemen. Cable was vroeger hoofd van de economische afdeling van Shell.
Dat is in Nederland niet anders. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd hier al begonnen met een regelmatig overleg van de regering met de toen de belangrijkste Nederlandse concerns – afgekort tot ABUP: AKU (tegenwoordig AKZO NOBEL), Bataafse Petroleum Maatschappij (Shell), Unilever en Philips. Van Leede vertelde in 1991 dat hij als voorzitter van ondernemersorganisatie VNO de premier zo nodig uit de ministerraad kon bellen. Directeur Benschop van Shell Nederland vertelt zaterdag in de NRC dat hij Shell-topman Van der Veer belde voor een baan, na zijn aftreden als PvdA-staatsecretaris. CDA-minister Bot regelde voor Shell een (nieuwe) oliedeal in Kazachstan in 2006. Een hoge ambtenaar wordt twee jaar aan Shell uitgeleend, om de managers te leren hoe ze de ministeries kunnen bewerken. Dit heet zowel in Groot-BrittanniŽ als in Nederland ‘vertegenwoordigende democratie’, maar alleen de belangen van de grote monopolies worden vertegenwoordigd.

24 sept. 2011 Groot gebied rond Fukushima besmet
Besmetting zee FukushimaRadioactief besmette rijst met 500 becquerel stralingsbesmetting per kilo is aangetroffen op een veld 56 kilometer ten oosten van de lekkende kernreactoren in het Japanse Fukushima. Dat is ver boven de door de Japanse regering zelf gestelde norm. Na de kernramp in maart heeft de regering alleen de eerste 20 kilometer rond de kerncentrale geŽvacueerd – de rest gedeeltelijk. Intussen wordt er op een deel van de evacuťs al weer druk uitgeoefend om terug te keren naar hun huizen.

23 sept. 2011 Vrijheid voor Palestina!
De Palestijnse president Abbas dient officieel het verzoek in om als staat Palestina lid te worden van de Verenigde Naties. De benodigde tweederde meerderheid van de leden van VN is vrijwel zeker. De Verenigde Staten hebben gezegd de aanvraag als permanent lid van de Veiligheidsraad met hun veto te blokkeren.
In strijd met het internationaal recht en VN-resoluties heeft IsraŽl grote delen van de in 1967 bezette gebieden in beslag genomen door kolonistennederzettingen en breidt die nog steeds uit. In de loop van de jaren heeft IsraŽl tienduizenden Palestijnen gedood. Toch heeft IsraŽl nog de onbeschaamdheid Abbas te verwijten met zijn aanvraag van het VN-lidmaatschap ‘de vredesonderhandelingen’ in gevaar te brengen – een verwijt waarin IsraŽl gesteund wordt door de Amerikaanse president Obama en de Nederlandse minister Rosenthal (VVD).

23 sept. 2011 Nederland schendt rechten minderjarigen
Minderjarigen die in aanraking met de politie komen worden te snel en te lang opgesloten. Nederland schendt hiermee het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat is de conclusie van een rapport van kinderrechtenorganisatie ‘Defence for Children’.
In veel landen mag een minderjarige die gearresteerd is maximaal 24 uur in een politiecel zitten. In Nederland is dat (afhankelijk van de leeftijd) tussen de 15 uur en 16 dagen. Ook zijn er hier geen cellen speciaal voor kinderen en bij de politie zijn er veel te weinig mensen die weten hoe ze met kinderen om moeten gaan.

23 sept. 2011 Kernafval blijft gevaarlijk
Niet alleen de kerncentrales zelf, maar ook het afval dat overblijft bedreigt leven en gezondheid van de mensen. Het drinkwaterbedrijf Brabant Water en het provinciebestuur van Noord-Brabant hebben bezwaar gemaakt bij BelgiŽ tegen het opslaan van kernafval in kleigronden aan de grens met Nederland. Verwacht wordt dat hierdoor de temperatuur van het grondwater met zes graden gaat stijgen. Maar als er lekkages ontstaan – bijvoorbeeld door aardschokken – zal het drinkwater van drie miljoen mensen in gevaar komen.

22 sept. 2011 Pensioenleeftijd kan omlaag
SP-leider Roemer wil niet langer vasthouden aan de leus “65 blijft 65”. Hij heeft de eis terug gebracht tot die van Van der Kolk (Bondgenoten), Van Brenk (ABVA KABO) en Cohen (PvdA): de pensioenleeftijd mag worden verhoogd, als er maar een regeling komt voor mensen met zware beroepen en een laag loon. Roemer heeft Cohen beloofd niet langer “de hakken in het zand te zetten”.
Maar hij doet juist het omgekeerde: de productiviteit van de werkende mensen is zo gestegen, dat de pensioenleeftijd gemakkelijk naar 60 jaar verlaagd zou kunnen worden voor iedereen. Dat is de weg vooruit, die mogelijk is. Dat gaat dan wel ten koste van de winsten van de grote monopoliebedrijven, die wereldwijd en in Nederland de regeringen de wet en de bezuinigingen voorschrijven. Zo houden zij de ontwikkeling tegen naar een maatschappij waar iedereen een menswaardig leven kan leiden. Wanneer de macht van die grote concerns niet echt wordt aangepakt, dan rest niets anders dan toelaten dat verworvenheden die met veel strijd zijn bereikt weer worden afgebroken. Je probeert dan de afbraak een sociaal kleurtje te geven en leidt de mensen op hetzelfde dwaalspoor als de PvdA doet.

22 sept.2011 ‘In dit land is er demonstratierecht’
Aldus burgemeester Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam, naar aanleiding van rellen met voetbalsupporters afgelopen zaterdag. Wat gebeurtenissen op een rijtje:
Zaterdag: in een demonstratie van een duizend kritische Feijenoord-supporters loopt vooraan een groep van ongeveer 50 vooral jonge personen gedeeltelijk flink onder invloed. Bij het Maasgebouw naast stadion De Kuip gekomen, waar het bestuur van Feijenoord en Aboutaleb zitten – wil het groepje het gebouw bestormen en vernielt een paar ramen. Voor het oog van de camera’s richten politieagenten nu pistolen op de groep. Grote consternatie en de vraag: waarom liet de politie het zo ver komen? Waarom zijn ze in Rotterdam zo snel met het trekken van wapens? Moet dat normaal gevonden worden – is dat de bedoeling van het uit de hand laten lopen van een betoging?
Maandagmiddag: de manifestatie tegen het afbraakbeleid van het kabinet op het Malieveld in Den Haag is afgelopen. Bij de laatsten die weg gaan is een groep die hun borden en spandoeken op een bakfiets laadt. Plotseling worden zij door enkele tientallen politieagenten ingesloten, waarvan sommigen te paard. Ze moeten, zonder dat zij een overtreding hebben begaan, hun identiteitsbewijs laten zien en wie dat niet bij zich heeft wordt gearresteerd. Andere bezoekers die op weg naar huis zijn worden door de politie weggedreven.
Dinsdag: Langs de route waarlangs Beatrix naar de Ridderzaal rijdt staan een aantal mensen met kritische spandoeken. Demonstratievrijheid zou je zeggen. De politie vraagt echter aan allen hun identiteitsbewijs te laten zien en schrijft hun gegevens op. Een vrouw die met een kritische tekst over de anti-vrouwenrechtenpolitiek van de SGP langs de route stond werd zelfs gearresteerd. Wat is dat voor gekkigheid? Heeft de Haagse politie soms opdracht om de gedoogmeerderheid van de regering in de eerste kamer te beschermen?
Woensdag: de rellende groep bij het Maasgebouw wordt gebruikt door de verdedigers van ‘law and order’ om flink uit te pakken. Grote beeldschermen moeten als een soort schandpaal mensen al veroordelen, voor ze bij de rechter zijn geweest. Vraag voor Aboutaleb: vorig jaar verbood hij nog een volstrekt rustige en gedisciplineerde 1 meidemonstratie en liet demonstranten in elkaar slaan en arresteren, omdat die spandoeken aan stokken mee wilden voeren. Toen de bestuursrechter april van dit jaar dat verbod onderuit haalde, liet Aboutaleb weten dat hij zijn beslissing van toen eigenlijk nog steeds goed vond. Hoezo demonstratierecht?

22 sept. 2011 ‘Vechten voor elke arbeidsplek’ heeft succes
De werkers in de Opelfabriek in het Duitse Bochum (Roergebied) hebben opnieuw een belangrijke overwinning behaald. In 2004 wisten zij met een zelfstandig georganiseerde staking van een week lang een grote reorganisatie (die honderden arbeidsplaatsen zou kosten) te verhinderen. Sinds die tijd heeft de directie het niet aangedurfd over gedwongen ontslagen te spreken. Ook tijdens de crisisjaren, toen moederbedrijf GM failliet ging en er over verkoop van Opel werd gesproken, werd alleen met vrijwillige vertrekregelingen geprobeerd het personeelsbestand terug te brengen. Toch is het nog steeds de bedoeling om de fabriek in Bochum te sluiten of in ieder geval het bolwerk van strijdbare arbeiders kapot te maken.
Eerder dit jaar werd met de ondernemingsraad afgesproken dat 1200 arbeidsplaatsen zouden moeten verdwijnen via een sociaal plan. Daarop begon de directie honderden arbeiders onder druk te zetten om ůf een vertrekregeling te accepteren ůf zich naar de Opelfabriek in RŁsselsheim te laten overplaatsen. Toen dit niet voldoende kandidaten opleverde kondigde ze aan dat 75 collega’s gedwongen zouden worden te kiezen tussen overplaatsing of gedwongen ontslag. Eind augustus verstuurde ze de officiŽle aanzegging en de betrokken collega’s werden individueel door personeelszaken onder handen genomen. Dubbel brutaal als je weet dat mensen geprest worden over te werken en steeds meer uitzendkrachten worden ingehuurd. Het lukte de collega’s echter de boosheid die hierover bestaat te organiseren en met acties als personeelsvergaderingen in en voor de fabriek en solidariteit van collega’s van andere bedrijven en de stad het verzet te organiseren. Woensdag laat de directie van Opel dan weten dat ze de ontslagbrieven intrekt. ‘Er zou plotseling meer vraag naar een van de in Bochum geproduceerde merken zijn geconstateerd’. De collega’s hebben opnieuw laten zien, wat je kan bereiken als je zelf de strijd organiseert.

21 sept.2011 Grieken beantwoorden nieuwe bezuinigingen met nog meer acties
Onder druk van EU en IMF wil de Griekse regering nog meer bezuinigen en onder meer 170.000 mensen ontslaan, de belasting verhogen en korten op pensioenen boven de 1200 euro per maand. Als reactie hebben de twee grootste vakbonden voor 5 en 19 oktober een nationale staking aangekondigd. Intussen zijn er vrijwel dagelijks stakingen en andere acties van collega’s uit verschillende sectoren, die door de sloopmaatregelen getroffen worden.

21 sept. 2011 IMF: nieuwe financiŽle crisis
In 2008 en de volgende jaren gaven veel landen honderden miljarden aan de banken om hen van de ondergang te redden. Zij hadden met hun jacht op maximale winst een geweldige luchtbel geschapen. Die begon leeg te lopen toen bleek dat steeds meer mensen in de VS het geld niet meer hadden om hun hypotheek af te betalen. Om geld aan banken te kunnen geven verhoogden de regeringen de staatsschuld door te lenen – bij banken – en wel zoveel dat verschillende staten de schuld niet, of heel moeilijk kunnen afbetalen. De grote imperialistische landen wentelen hun kredietproblemen af op andere landen: op Griekenland, Ierland, Portugal – maar ook ItaliŽ en Spanje worden al door de financiŽle monopolies als prooi gezien. Maat het gevolg is dat de banken die miljarden aan deze landen hebben geleend, zelf weer in de problemen komen.
Kredietbeoordelaars hebben de kredietwaardigheid van een aantal grote Franse banken, maar ook van de Bank of America verlaagd. Banken kunnen niet van andere banken lenen, omdat die weer bang zijn dat ze hun geld niet terug krijgen. Die brengen hun kapitaal dan liever voor bijna geen rente onder bij de Europese Centrale Bank. Grote concerns betalen betrouwbaar geachte banken (waaronder de RABO Bank) voor het bewaren van hun kapitalen.
Het IMF stelt voor om geld uit het Europese Steunfonds – bestemd voor Griekenland en andere EU-staten – ook te gebruiken om banken die dat nodig hebben meer kapitaal te verstrekken. Zo draait het kapitalisme zich vast in zijn eigen crisis.

20 sept. 2011 Daling koopkracht groter
Vakcentrale MHP heeft uitgerekend dat gezinnen met kinderen, chronisch zieken, oudere werknemers en ambtenaren met middeninkomens er vijf tot 10% in koopkracht op achteruit zullen gaan volgend jaar – vooral door bezuinigingen. Het kabinet beweert dat het gemiddeld maar 1% zal zijn. Vakbondsfederatie FNV eist een loonsverhoging van maximaal  2,5% en een toelage van € 300 ter compensatie van de regeringsmaatregelen – ondernemers vinden dit ‘onverantwoord’.

20 sept. 2011 De praatjes van een topman
Bakker, de dit jaar afgetreden topman van TNT Post (nu PostNL), zegt op TV dat de vele duizenden postbodes die door zijn reorganisatie hun baan kwijtraken, niet moeten zeuren. Hij werkt zelf nu een tijdje gratis voor het voedselprogramma van de VN en de ellende van de hongerende mensen in SomaliŽ, Soedan enzovoorts is vele malen erger dan de situatie van de postbodes, aldus deze weldoener. Even na de TV-uitzending komt uit dat mijnheer Bakker bij zijn vertrek bij TNT Post geen twee, maar zelfs twee en een half jaar salaris heeft meegekregen – bij elkaar 2,6 miljoen euro. Als dank voor een reorganisatieplan dat duizenden mensen met een CAO-loon op straat zet en vervangt door parttime postbezorgers met iets meer dan het wettelijk minimumloon.
Een reorganisatie die noodzakelijk is volgens de wetten van hetzelfde economische systeem, dat er voor heeft gezorgd dat veel landbouwgronden in Oost-Afrika werden verkocht aan buitenlandse maatschappijen die voor de export produceren. Vissers vangen niets meer omdat grote visfabrieken de zee leeg vissen. Voedselprijzen worden door speculatie opgedreven. Broeikasgassen worden ongebreideld in de lucht gepompt worden, waardoor er in Oost-Afrika weinig regen is gevallen. Het resultaat is honger voor honderdduizenden mensen. De oorzaak? Een maatschappelijk systeem dat multimiljonair Bakker met een cynisch praatje wil verdedigen.

20 sept. 2011 Palmoliebelangen met grof geweld beschermd
Palmolieconcern Wilmar heeft veel palmolieplantages op Sumatra (IndonesiŽ). Deze liggen onder andere op de grond van oorspronkelijke inwoners van het gebied. Deze verzetten zich tegen de inbeslagneming van hun grond. De bewakingsdienst van Wilmar en een speciale politie-eenheid verjaagde in augustus de bewoners met geweervuur en verwoestte hun dorp Sungai Beruang. De milieuorganisaties Watch Indonesia!, Rettet den Regenwald en ROBIN WOOD hebben Unilever – een van de grootste afnemers van Wilmar – gevraagd geen zaken meer met het bedrijf te doen. Het voedingsmonopolie heeft dat tot nu toe geweigerd.

19 sept. 2011 Verontwaardiging is algemeen – nu georganiseerde kracht vormen
Ruim tienduizend mensen komen naar Den Haag om te protesteren tegen de sloopmaatregelen die de regering-Rutte in de miljoenennota aankondigt. Minder validen die straks niet meer naar hun werk of naar een opleiding kunnen, omdat hun persoongebonden budget (PGB) wordt geschrapt of op de Wajong worden gekort. Vele honderden collega’s uit de sociale werkplaatsen die hun werk dreigen te verliezen. Mensen met een I/D-baan die op straat dreigen te komen en hun collega’s van scholen, buurthuizen en musea, die niet weten hoe het werk gedaan moet worden, als zij er niet meer zijn. Vrouwen en mannen uit de thuiszorg protesteren omdat zij voor hetzelfde werk 25% minder loon krijgen. Ouders protesteren tegen het duurder worden van de kinderopvang en de bezuinigingen op passend onderwijs. Ambtenaren demonstreren tegen de jarenlange nullijn die minister Donner hen wil opleggen en de tienduizenden ontslagen die de regering aankondigt. En een groot deel van deze mensen krijgt ook nog te maken met kortingen op hun zorg- en huurtoeslag.
Wat te doen? Alle sprekers zeggen dat het een schande is, dat zoveel bezuinigingen op de zwaksten worden afgewenteld, maar ze vinden allemaal dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn. De vraag waarom dat zo moet, terwijl de productiviteit voortdurend groeit en het technisch mogelijk is voor iedereen op aarde om een menswaardig leven te leiden – die vraag werd op het podium niet gesteld.
De Rode Morgen stelde de kwestie in pamfletten en in de krant die werd verkocht – en veel mensen op het gras van het Malieveld herkenden die vraag. Waarom moeten we ons beperken tot voorkomen dat we achteruitgaan – tot proberen te behouden wat er is. Waarom stellen we geen offensieve eisen, gaan we de strijd niet aan voor vooruitgang – die mogelijk is ten koste van de winsten van de grote monopoliebedrijven en banken.
Daarvoor is nodig dat de volledige vakbondsmacht wordt ontplooid –bij de publieke diensten, de instellingen en bedrijven. Met zelfstandig georganiseerde actiecomitťs in iedere instelling, dienst en bedrijf – in iedere stad – kan de strijd aan worden gegaan voor positieve eisen, kan kracht worden ontplooid met effectieve acties en kan wederzijdse steun en solidariteit worden georganiseerd.

19 sept. 2011 Pensioenen: niet ‘nee’ zeggen en het er dan bij laten zitten
Zoals te verwachten stemt het hoofdbestuur van de FNV in meerderheid voor het pensioenakkoord dat voorzitter Jongerius met ondernemers en regering had gesloten. Van der Kolk van Bondgenoten en Van Brenk van ABVAKABO zeggen dat ze een aantal beperkte wijzigingen nu gaan proberen te repareren in de CAO’s. Om de woede van de vakbondsleden over dit verradersakkoord te temperen, zeggen ze dat Jongerius op moet stappen als voorzitster. De FNV-top moet opstappen, maar met een ander persoon op de voorzittersstoel van is de afbraak van AOW en pensioen niet ongedaan gemaakt. De leden van Bondgenoten en ABVAKABO kunnen op genoeg steun rekenen, wanneer zij besluiten om dit akkoord met acties van tafel te vegen. Zowel bij afbraak van het pensioen als bij de algehele sociale sloop geldt: pas wanneer de werkende bevolking zelf in actie komt kan er daadwerkelijk wat veranderen.

19 sept. 2011 Nederland haalt zelfs milieudoelstellingen EU niet
Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Door bezuinigingen van dit kabinet dreigt de waterkwaliteit achter te blijven bij de eisen die de EU stelt. Verder zal in Nederland met dit beleid in 2020 hoogstens 12% van de gebruikte energie duurzaam zijn. Daarmee haalt Nederland zelfs niet het veel te lage percentage van 14% dat in de EU is afgesproken.

19 sept. 2011 ‘Sluit alle kerncentrales’, eisen ruim 100.000 mensen in Japan
Meer dan 100.000 mensen in Japan eisen met een demonstratie en manifestatie dat Japan stopt met kernenergie. De ramp met de kerncentrale van Fukushima (nu een halfjaar geleden) heeft de antikernergiebeweging een impuls en argumenten gegeven. “Wij willen geen nieuwe Fukushima’s”,  is een van de meest gehoorde leuzen tijdens de demonstratie.

18 sept. 2011 Protesten dwingen Chinese autoriteiten fabriek te sluiten
Na dagenlange woedende protesten bestormen 500 omwonenden in Huainan in het oosten van China de fabriek van zonnepanelen Jinko Solar. De fabriek loost grote hoeveelheden fluoride op de rivier, waardoor het water wordt vergiftigd en een groot deel van de vissen is gestorven. De politie probeert aanvankelijk de protesten de kop in te drukken, maar de mensen vechten terug – waarbij ook een aantal politieauto’s sneuvelt. Dan wordt de productie in de fabriek gestaakt totdat er een oplossing voor de milieuproblemen gevonden is.

18 sept. 2011 Demonstranten bezetten symbool financierskapitaal
Zaterdag trekken enige tienduizenden (vooral jonge) demonstranten naar de wijk Wall Street van New York, waar de grootste beurs ter wereld staat en hoofdkwartieren van grote banken en ander financierskapitaal gevestigd zijn. Zij protesteren tegen het financieel-economisch systeem dat met zijn hebzucht en corruptie de  oorzaak is van de crisis en sociale sloop die nu 99% van de Amerikaanse bevolking treft. Zij eisen een eind aan het snijden in sociale voorzieningen, maar ook een einde aan de invloed van banken en beleggers op de politiek.
GeÔnspireerd door de demonstranten op het Tahrirplein in Cairo willen ze ook een tentenkamp opslaan om wekenlang het protest uit te dragen. De politie verhindert dat ze dit op de stoep van de beurs doen, maar in een nabijgelegen straat lukt dit wel. Enige honderden demonstranten blijven ’s nachts en zijn er nog als maandag de beurs en de banken weer open gaan. Zij houden demonstraties langs de beurs- en bankgebouwen in een kat-en-muisspel met de politie, die probeert de demonstraties zo veel mogelijk te belemmeren met als smoes ‘dat de doorstroming van het voetgangersverkeer niet belemmerd mag worden’.

18 sept. 2011 Marokkanen eisen democratische hervormingen
Vooral in Casablanca en Tanger gaan zondag duizenden mensen de straat op en eisen een eind aan de macht van de koning Mohammed VI en de kliek om hem heen. Na eerdere grote protesten in het voorjaar heeft een aantal grondwetswijzigingen geleid tot meer bevoegdheden voor regering en parlement, maar in feite blijft de koning en een kleine groep om hem heen aan de touwtjes trekken. Zij eigenen zich de rijkdommen toe die hard nodig zijn om de sociaaleconomische situatie van miljoenen Marokkanen te verbeteren. De belangrijkste adviseurs van de koning worden rijdend op een ezel afgebeeld met het gezicht naar achteren en – net als in veel andere landen in de regio – wordt het aftreden van de regering geŽist.

18 sept. 2011 GeorgiŽ: dwangarbeid voor stakende staalarbeiders
In de Georgische stad Kutaisa dwong vrijdag een grote politiemacht onder leiding van de gouverneur van de provincie 150 stakende staalarbeiders weer aan het werk te gaan. Meer dan 40 van de stakers werden uren vastgehouden. Zij werden door de politie gedwongen een papier te tekenen dat zij weer aan het werk zouden gaan. Intussen gingen managers van staalbedrijf Hercules Steel bij de collega’s thuis langs om hen en hun families te bedreigen.
Toen de staalwerkers op 4 augustus een vakbond oprichten ontsloeg de directie zes initiatiefnemers. Daarop reageerden de collega’s met een waarschuwingsstaking op 2 september. Vervolgens ontsloeg de directie nog meer mensen, waarop een volledige staking werd uitgeroepen. Die wordt nu door de Georgische regering met veel politiegeweld onderdrukt. Drie stakers die hierover een aanklacht tegen de staat in wilden dienen bij de rechter werden opgepakt wegens ‘niet gehoor geven aan een politiebevel’ en tot tien dagen gevangenisstraf veroordeeld. De Georgische regering legt het bedrijfsleven in de watten met lage belastingen en weinig regels, zeker ook op het gebied van arbeidersrechten. Zij biedt de bedrijven dus ook haar repressieapparaat aan om de arbeiders in het gareel te schoppen. De Europese vakbondsfederatie ITUC heeft een scherpe protestbrief geschreven aan de Georgische president Sakaasjvilli.

17 sept. 2011 Privť-ziekenhuizen duurder
Uit een onderzoek van verzekeringsmaatschappijen blijkt dat particuliere klinieken vaker een hernia opereren dan ziekenhuizen die geen privť-eigendom zijn. Zij doen dat ook in gevallen waar dit niet nodig is, of juist schadelijk voor de patiŽnt. Dat is ook te verwachten, want een operatie levert veel en veel meer op dan een bezoek aan het spreekuur en de eigenaar van de kliniek wil zo veel mogelijk verdienen.
Toch wil minister Schippers (VVD), terwijl zij klaagt over uit de pan rijzende zorgkosten, vrij baan geven aan op winst gerichte ziekenhuizen. Bezuinigen doet ze door het basispakket te verkleinen en de zorgtoeslag te verlagen. De particuliere eigenaars van de ziekenhuizen verhogen vervolgens de werkdruk voor het personeel en proberen hun lonen te verlagen. Een ‘win(st)-win(st) situatie’. De ziekenhuisondernemers maken dan hoge winsten en de regering kan bezuinigen op de zorgkosten. Het ziekenhuispersoneel en de patiŽnten, die zoeken het zelf maar uit, als het aan Schippers ligt. Die kunnen zich dus daarom ook beter maar zelf organiseren om hun belangen te verdedigen.

17 sept. 2011 Internationale protesten tegen afbraakpolitiek
In Wroclaw in het zuidwesten van Polen protesteren zaterdagmiddag veertig- tot vijftigduizend vakbondsleden tegen de bezuinigingspolitiek van de Europese regeringen – tegen ontslagen en loondaling. Zij eisen dat de crisis betaald wordt door degenen die haar veroorzaakt hebben. De demonstratie is georganiseerd door de Europese vakbondsfederatie en de deelnemers komen behalve uit Polen zelf uit Hongarije en SloveniŽ en andere Europese landen. Aanleiding hier te demonstreren is een informele vergadering van de Europese ministers van financiŽn op vrijdag en zaterdag. Die vergadering wordt opzettelijk vroeg beŽindigd, zodat de ministers kunnen vluchten voor de demonstratie begint.
In Berlijn vindt zaterdag met drie- tot vierduizend deelnemers de jaarlijkse herfstdemonstratie van de ‘Montagsdemonstrationen’ plaats. Die demonstraties – iedere week op maandagavond – zijn in 2004 begonnen uit protest tegen de afbraak van de sociale zekerheid onder de toenmalige regering van sociaaldemocraten en groenen, bekend onder de naam ‘Harz IV’. De naam Harz komt van de vroegere personeelsdirecteur van het Volkswagenconcern, die het afbraakstelsel verzon. Een paar jaar later moest Harz overigens bij VW vertrekken en werd hij veroordeeld wegens corruptie. In Duitsland is de duur van de WW-duur verkort tot een jaar. Daarna komt je in Harz IV, een soort bijstand waar niet van te leven is. Tegen dit systeem wordt nu al zeven jaar in tal van Duitse steden iedere week gedemonstreerd. Er wordt meer en meer samengewerkt met actievoerders voor andere zaken, zoals tegen de oorlog in Afghanistan, voor het verbod van fascistische en racistische partijen en voor de sluiting van alle kerncentrales.

16 sept. 2011 ‘Loonsverhoging alleen bij voldoende winst’
Ondernemersorganisatie AWVN wil geen loonsverhogingen meer vast afspreken in de CAO. Op het moment van uitbetalen moet gekeken worden of het bedrijf het wel kan lijden. De ondernemers vinden namelijk de 2% loonsverhoging (net zoveel als de officieel verwachte inflatie) die in een aantal CAO’s zoals voor haven en chemische bedrijven voor volgend jaar is afgesproken te hoog. Daarom zouden de loonsverhogingen teruggedraaid moeten kunnen worden.

16 sept. 2011 ‘Preventief fouilleren haalt geen wapens van de straat’
‘Als je wapens in beslag wil nemen, dan moet je gericht gaan opsporen. Zo maar mensen op straat preventief fouilleren zorgt er niet of nauwelijks voor, dat er minder wapens op straat zijn.’ Dat blijkt uit een onderzoek van directeur Vlek van het instituut Politie en Wetenschap.
Het is al langer bekend dat de bij fouilleren gevonden ‘wapens’ voor een groot deel bestaan uit schroevendraaiers, scharen en alarmpistolen. Direct stoppen dus met deze aanslag op de privacy zou je zeggen, maar dat ziet Vlek anders. Ga er maar mee door, is zijn boodschap, want ‘het geeft de burger een veilig gevoel’. Vlek vergeet nog te zeggen dat het preventief fouilleren ook bedoeld is om de mensen te intimideren en om in tassen en zakken te zoeken naar andere zaken, die de politie interesseert. Minister Opstelten (VVD) wil overigens ook hier de bevoegdheden van de politie nog uitbreiden.

15 sept. 2011 Protest in Rotterdam tegen aanbesteden onderwijs
Donderdag houden bijna honderd ouders van peuters een protestactie bij de deelgemeente Charlois op Rotterdam-Zuid. Hun kinderen zitten op een zogenaamde voorschool, zodat ze straks soepel op de basisschool kunnen beginnen. Ze zijn tevreden over de juffrouwen en meesters op die scholen. De deelgemeente en het gemeentebestuur van Rotterdam willen echter het werk op de voorscholen (dat nu door Charlois Welzijn gebeurt) voor het nieuwe kalenderjaar aanbesteden. De deelgemeente beweert dat dit niets met bezuinigen te maken heeft, maar niemand gelooft dat. De ouders zien in ieder geval geen enkele reden waarom van goed functionerende onderwijskrachten de baan op het spel gezet moet worden en ze moeten afwachten wie dan straks hun kinderen les gaan geven.

15 sept. 2011 Commissie wil helemaal van SW-CAO af
Een commissie onder leiding van de vroegere CNV-voorzitter Westerlaken stelt voor dat er voortaan niemand meer wordt aangenomen volgens de CAO van de Sociale Werkplaatsen. Ze vindt namelijk de lonen daarvan (maximaal 120% van het minimumloon) en de pensioenregeling ‘te duur’. Het plan van de regering was om van de nu circa 100.000 werkers in de sociale werkplaatsen nog 30.000 over te houden. De rest zou naar het particuliere bedrijfsleven moeten – eventueel tegen 75% van het wettelijk minimumloon – of achter de geraniums terechtkomen met een bijstandsuitkering. Collega’s uit de SW voeren al maanden actie tegen deze plannen, dit voorjaar nog bij een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG verklaarde zich toen in meerderheid tegen deze kabinetsplannen. De kabinetsplannen zouden veel extra uitgaven voor de gemeenten betekenen. Daarvoor vindt deze oud-vakbondsvoorzitter nu een ‘oplossing’ door de CAO voor deze collega’s maar af te schaffen voor wie nieuw in dienst treedt. Voorzitter Jorritsma (VVD) van de VNG ziet die ‘oplossing’ wel zitten. De collega’s van de SW natuurlijk niet en zij hebben in hun strijd recht op de solidariteit van alle werkende mensen.

15 sept. 2011 Werkloosheid verder omhoog
De officiŽle werkloosheid is in augustus voor de tweede achtereenvolgende maand gestegen en treft nu 421.000 personen – 5,4% van de beroepsbevolking. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder deze maand liet het CBS weten dat er feitelijk tweemaal zoveel mensen (815.000) in Nederland een baan van 12 uur of meer zoeken. Die telt het CBS echter niet mee bij de officiŽle werklozen: omdat ze tijdelijk ziek waren, een re-integratietraject volgden, of omdat ze – moedeloos geworden – de laatste tijd niet hadden gezocht.

15 sept. 2011 Miljoenennota: wie betaalt de rekening?
De ‘rekening moet nu betaald worden’, zegt de regering en schuift die vervolgens zonder blikken of blozen door naar de gewone mensen. Daarbij beweert ze nog met een stalen ge-zicht dat door lastenverzwaringen en bezuinigingen de mensen er gemiddeld ťťn procent in koopkracht op achteruit zullen gaan.
In de donderdag bekend geworden Miljoenennota zijn sommige eerder aangekondigde be-zuinigingen zoals die op de zorgtoeslag al verscherpt. Tegelijkertijd wordt meegedeeld dat het kabinet in de loop van komend jaar waarschijnlijk extra bezuinigingen zal afkondigen in deze ‘onzekere tijden’. Door de lage economische groei krijgt de regering minder geld binnen en zij wil de rekening daarvoor opnieuw bij de werkende bevolking neerleggen.
Dit kabinet sloopt sociale voorzieningen, zorg, onderwijs, kunst om de banken en grote concerns ter wille te zijn en ze met honderden miljarden te hulp te schieten als ze in hun zelf gemaakte crisis ten onder dreigen te gaan. Alle werkende mensen worden door bezuinigingen getroffen. Alle reden om gezamenlijk de strijd aan te gaan.

Maandagmiddag 19 september 14.00 uur
op het Malieveld in Den Haag is de eerste landelijke mogelijkheid daarvoor!

Lees hier het gehele nieuwsartikel.

14 sept. 2011 Brabanders eisen onafhankelijk onderzoek naar boren schaliegas
Er moet door kritische, onafhankelijke deskundigen worden vastgesteld wat de gevolgen van het aanboren van schaliegas zou zijn. Dit eisen inwoners van Brabant, provincie- en gemeentebesturen tijdens een hoorzitting in de tweede kamer. Schaliegas zit verspreid door kleisteen in de bodem. Het is duurder dan het winnen van aardgas. Door de hoge prijzen van brandstof wordt het toch interessant om winst mee te maken. Bij de winning worden echter giftige chemische stoffen gebruikt als formaldehyde en radioactief radium. In gebieden in Canada en de VS waar schaliegas gewonnen wordt, is het grondwater en het drinkwater vergiftigd. Het Engelse bedrijf Cuadrilla, Shell en DSM willen binnenkort proefboringen gaan doen bij Boxtel en Haaren.
We berichten al eerder over schaliegas en meldden toen ook dat de uitstoot van CO2 hoger is dan bij aardgas – de voorstanders beweren van niet. Zonder schaliegas kan de mensheid heel goed leven. Duurzame energie is onuitputtelijk en kan na een aantal noodzakelijke investeringen op korte termijn tegen evenveel of minder geld beschikbaar komen.

14 sept. 2011 Advocaten protesteren tegen onbetaalbaar recht
Ongeveer 500 advocaten demonstreren woensdag in toga op het Plein in Den Haag. Zij protesteren tegen de grote verhoging van de griffierechten – dat moet de staat € 240 miljoen opleveren – en tegen de bezuinigingen op de rechtshulp (€ 50 miljoen) die VVD-minister Opstelten wil doorvoeren. Hierdoor zal het zelfs voor mensen met een modaal inkomen te duur worden om nog naar de rechter te stappen bij ontslag, een conflict met de huisbaas of met een overheidsinstantie. De juristen zeggen dat hiermee het officieel beleden principe dat iedereen voor de wet gelijk is helemaal een loze uitspraak wordt.

14 sept. 2011 Tata Steel wil nog eens 1000 arbeidsplaatsen schrappen
In de jacht op meer winst wil het Indiase staalconcern de uitbuiting in IJmuiden nog verder opvoeren. Bij de Hoogovens daar, die toch al als zeer efficiŽnt bekend staan, zouden na de 800 banen van dit jaar tot 2016 nog eens zeker 1000 van de 9500 banen geschrapt moeten worden, terwijl tegelijkertijd de productie met 7% omhoog moet. Hierbij zijn ook veel gedwongen ontslagen te verwachten. De geruchten hierover gingen al maanden, maar de directie ontkende steeds. De collega’s bij het staalconcern hebben woedend gereageerd op deze aanslag op hun banen en de verhoging van de werkdruk. Niemand de poort uit! 30 uren werken met behoud van het volle loon! Dat zijn eisen die effectief zijn tegen de nooit te stillen winsthonger van grote concerns als Tata.

14 sept. 2011 Nederlandse staat verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in IndonesiŽ
De Nederlandse staat is verantwoordelijk voor de massale moordpartij tijdens de Indonesische bevrijdingsoorlog in 1947 in het Indonesische dorp Rawagede. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Nederlandse soldaten schoten toen op brute wijze honderden mannen uit het dorp dood, omdat ze boos waren dat ze een leider van rebellen niet konden vinden. De daders werden hiervoor nooit door Nederland vervolgd. De zaak tegen de verantwoordelijke majoor Wynen werd geseponeerd. Zeven weduwen en andere nabestaanden van de gedode mannen hadden Nederland aansprakelijk gesteld voor de moorden en een schadevergoeding geŽist. Het belangrijkste voor de nabestaanden is dat de Nederlandse staat erkent voor de moorden verantwoordelijk te zijn. De regering probeerde hier onder uit te komen door te zeggen dat de zaak verjaard was. Ze hield het tot nu toe bij een spijtbetuiging en een ‘niet verplichte’ gift voor een te bouwen school – die er nog steeds niet staat. De Haagse rechtbank heeft nu bepaald, dat de verjaringstermijn in dit geval niet op gaat. Advocaat Zegveld van de nabestaanden zegt nu maar te hopen, dat de staat het haar bejaarde cliŽnten niet zal aandoen weer in beroep te gaan.

14 sept. 2011 Armoede blijft groeien in Amerika
Volgens officiŽle cijfers is het aantal Amerikanen dat in armoede leeft in 2010 gestegen tot 46,2 miljoen, dat is 15,1% van de bevolking. De armoedegrens ligt volgens de autoriteiten bij $ 22.314 (= € 16162) per maand voor een gezin van vier personen en bij $ 11.139 (= € 806) voor een alleenstaande. Het was het vierde jaar op rij dat het aantal armen toeneemt. Volgens andere officiŽle cijfers is 9,1% van de Amerikanen werkloos, maar er zijn ook veel ‘working poor’, die met twee of drie baantjes het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden. Bij zwarte mensen en latinos liggen de percentages ruim tweemaal zo hoog. Het aantal mensen dat geen ziektekostenverzekering kan betalen is nog hoger: 50 miljoen.

13 sept. 2011 Pensioenen ook bij Van der Kolk niet veilig
De media doen alsof de strijd om AOW en pensioen vooral tussen de federatie FNV met Jongerius aan de ene kant en Bondgenoten en ABVA KABO aan de andere kant zou gaan. Er zijn ook kaderleden die de redding van de pensioenen van de voorzitters Van der Kolk en Van Brenk verwachten. Dat is echter een illusie.
Ook van Van der Kolk en Van den Brenk mag de pensioenleeftijd met een, twee en meer jaren worden verhoogd. Wie op 65 jaar zou willen stoppen zou zelfs bij realisatie van de huidige eisen flink moeten inleveren. Solidair met de banken en grote concerns, die de miljarden die aan de pensioenen onttrokken worden in hun zak steken? Het geld is er wel: de productiviteit is de afgelopen vijftig jaar zeker drie of vier maal zo hoog geworden. Daaruit zou het gemiddeld een paar jaar langer leven van de gepensioneerden gemakkelijk betaald kunnen worden. Daarover spreekt echter ook het bestuur van deze bonden niet. Zolang de werkende mensen niet zelf in beweging komen met stakingen en demonstraties, maakt zelfs de kleinere pensioenafbraak weinig kans. Dan gaan we straks weer ‘proberen het in de CAO’s te repareren’.

13 sept. 2011 ‘Universiteiten voor de bedrijven – tien jaar wachten op vaste baan’
Dinsdag publiceert minister Verhagen (CDA) een aantal maatregelen, die hij wil door voeren in het belang van de grote bedrijven. Een daarvan is de verplichting voor de universiteiten en hogescholen (die worden betaald met belastinggeld) om het onderzoek dat ze doen en het onderwijs dat ze geven zoveel mogelijk af te stemmen met het bedrijfsleven. Dat gebeurt al op grote schaal, maar Verhagen wil dit nu zo goed als verplicht maken. Het hoger onderwijs moet dan juist dat onderzoek doen en dat onderwijs leveren, waarmee de bedrijven denken de meeste winst te behalen. Een andere maatregel is het oprekken van de aaneenschakeling van tijdelijke contracten, zodat iemand zeven tot tien jaar bij een bedrijf moet werken, voor hij of zij recht heeft op een vast contract.

12 sept. 2011 Nederland belastingparadijs voor supermonopolies
Van de 100 grootste bedrijven ter wereld hebben er 80 een of meer ‘rechtspersonen’ in Nederland om de belasting te ontduiken. Dat blijkt uit een onderzoek dat Het Financieele Dagblad maandag publiceert. Die rechtspersonen zijn vaak zogenaamde bijzondere financiŽle instellingen (BFI), een soort brievenbusmaatschappijen. Vaak worden verschillende van die BFI’s beheerd door trustkantoren, hebben ze daar een ‘telefoon en een brievenbus’. In werkelijkheid wordt door veel van die bedrijven in Nederland weinig of zelfs helemaal niets geproduceerd of geleverd. Door geldstromen echter te boeken via het papieren of digitale dochterbedrijfje, besparen de concerns miljarden aan belastingen in andere landen. De regeringen van die landen zeggen dan tegen de mensen dat er geen geld is voor sociale voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg. Overigens profiteren natuurlijk ook concerns met hun hoofdkantoor in Nederland zoals Shell, Unilever en Philips van deze regelingen. In 2009 publiceerde de Amerikaanse regering een lijstje met belastingparadijzen waaraan de staatskas de meeste belasting kwijtraakte. Nederland eindigde hier bij de eerste drie. Na diplomatiek overleg van Nederland werd het lijstje aangepast.

12 sept. 2011 Ontploffing bij verwerking van nucleair afval
In Marcoule (Zuid-Frankrijk) doet zich een ontploffing voor in een oven van het verwerkingsbedrijf van radioactief afval Centraco. De oven staat op een groot terrein, waar verschillende nucleaire installaties van diverse eigenaren staan – zowel civiele als militaire. Bij Centraco wordt geprobeerd zoveel mogelijk nieuwe brandstof uit het afval van kerncentrales te halen. Bij de ontploffing vallen een dode en drie gewonden, waarvan een zwaar. Het bedrijf en de Franse regering zeggen dat er absoluut geen radioactieve straling is vrijgekomen. Of dit klopt, zal nog moeten blijken. De belangen om dit te verzwijgen – zeker na de ramp met de kerncentrale in het Japanse Fukushima – zijn groot.
Geen land ter wereld gebruikt zo een groot percentage kernenergie in de energievoorziening als Frankrijk (75%). Het Franse concern Areva is een van de grootste leveranciers van kerncentrales en energieconcern EDF exploiteert ze. EDF is ook een samenwerking aangegaan met de Nederlandse energiemaatschappij Delta, om een tweede kerncentrale in Zeeland te bouwen.

11 sept. 2011 ‘War on terror’: ook ‘indirecte kosten’ hoog
De oorlogen die de VS na 11 september 2001 begonnen zijn hebben ook indirect de gezondheid van mensen zeer geschaad en het milieu verziekt. De Amerikaanse Brown Universiteit heeft uitgerekend dat het leger in de oorlogen in Afghanistan, Pakistan en Irak 17,4 miljard liter brandstof voor voertuigen heeft gebruikt (vaak diesel) met alle gevolgen voor het milieu. Daarnaast heeft het leger munitie met verarmd uranium gebruikt. Zoals tegen de Iraakse stad Fallujah, waar hevig tegenstand tegen de imperialistische bezetting werd geleverd. Gevolg is dat er bij de inwoners van Fallujah 4,2 maal zoveel kanker voorkomt dan gemiddeld in een vergelijkbare stad. De kans dat iemand leukemie krijgt is in Fallujah 22,2 maal zo groot, de kans op kinderkanker 12,5 keer groter.

11 sept. 2011 Japanners herdenken ramp van 11 maart
In heel Japan vinden zondag herdenkingen plaats van de aardbeving en tsunami die het land een halfjaar geleden troffen. Die kostten waarschijnlijk ongeveer 20.000 doden, waarvan er 4100 nog niet zijn teruggevonden. 400.000 Mensen raakten dakloos, veel steden en dorpen liggen nog geheel of gedeeltelijk in puin. De ramp veroorzaakte ook de meltdown van verschillende reactoren van de kerncentrale in Fukushima. Rond de centrale is een gebied van 20 tot 40 kilometer verboden terrein, maar de radioactieve besmetting van mensen, dieren en voedsel is op een veel grotere afstand van de centrale vastgesteld.

10 sept. 2011 Griekse werkers geven strijd niet op
Tienduizenden Grieken demonstreren in Thessaloniki (de tweede stad van Griekenland) tegen de eindeloze reeks van afbraakmaatregelen van de regering. Die avond moet de Griekse premier Papandreou in een toespraak nieuwe loonsverlagingen voor ambtenaren aankondigen, het schrappen van banen, verdere afbraak van het arbeidsrecht en meer privatisering. Dat heeft hij belooft aan de EU en het IMF als voorwaarde voor een nieuw pakket van leningen. De regering heeft niet minder dan 7000 politieagenten ingezet en die gaan hard te keer met waterkanonnen, traangas en wapenstok om de demonstranten uit de buurt van Papandreou en zijn gasten te houden. Begin van de week waren er stakingen in het regionale openbaar vervoer, donderdag voerden taxichauffeurs actie tegen de liberalisering van hun bedrijfstak, ging ziekenhuispersoneel 48 uur in staking tegen bezuinigingen, en voerden studenten actie tegen wetgeving die hun invloed op de universiteit zo goed als nihil maakt. Bedrijven krijgen zo de de kans om invloed in universiteiten te kopen.
Komende week hebben reinigingswerkers en belastingambtenaren stakingen aangekondigd. Door eerdere draconische bezuinigingen is Griekenland in een diepe recessie geraakt – de economie krimpt dit jaar met ruim 5% - waardoor het nog moeilijker wordt voor de staat om aan de voorwaarden te doen voor nieuwe leningen. Het financierskapitaal en hun politieke vertegenwoordigers spreken daarom steeds openlijker over een andere 'oplossing': Griekenland failliet laten gaan en dan de banken, vooral Franse en Duitse, maar ook Nederlandse, direct compenseren uit de staatskas – belastinggelden – zonder de omweg over de Griekse staat.

10 sept. 2011 Egypte: militair regime verschuilt zich achter IsraŽl
In Cairo breken ongeveer duizend Egyptenaren de beschermingsmuur af voor de ambassade van IsraŽl en halen de IsraŽlische vlag neer. Een aantal gaat het gebouw binnen en gooit papieren op straat. Aanvankelijk kijkt de politie alleen maar toe. Later, als ook een klein politiebureau en een paar politiebusjes in brand worden gestoken, komt het tot gevechten waarbij drie doden vallen en tientallen mensen worden gearresteerd. De Egyptenaren zijn boos op IsraŽl wegens de al tientallen jaren voortdurende onderdrukking van de Palestijnen. Die woede is toegenomen nadat het IsraŽlische leger vijf Egyptische politieagenten doodschoot bij de jacht op strijders, die zij van een aanslag op een IsraŽlische bus met militairen verdacht. Het IsraŽlische ambassadepersoneel wordt door het Egyptische leger vliegensvlug in veiligheid gebracht.
De noodtoestand – die al 32 jaar van kracht is in Egypte – wordt opnieuw verlengd. Mubarak mag dan afgezet zijn, de regering met op de achtergrond de militaire raad probeert op alle mogelijke manieren het voortdurende verzet van het volk te onderdrukken. Vele honderden mensen zijn voor militaire rechtbanken gebracht omdat zij staakten voor hogere lonen, actie voerden voor democratische rechten. Deze week waren er stakingen en demonstraties van onder andere postbodes en dokters. Dezelfde vrijdagavond verzamelden zich tienduizenden demonstranten op het Tahrirplein in Cairo, in AlexandriŽ en in Suez, ‘om de revolutie weer op het rechte pad te krijgen’. Er wordt geŽist om vertegenwoordigers van het oude regime nu overal uit de regering te verwijderen, de schuldigen aan doden en corruptie echt te vervolgen, de noodtoestand eindelijk op te heffen en te stoppen met het voor militaire rechtbanken brengen van stakers en democratische activisten. De fundamentalistische moslimbroederschap heeft zich van de demonstratie gedistantieerd. De militaire raad gebruikt het afbreken van de muur bij de IsraŽlische ambassade als excuus om niet aan de democratische eisen van het volk toe te geven.

9 sept. 2011 Havenwerk voor havenwerkers (1)
Deze week was eurocommissaris Kallas op bezoek in de Rotterdamse haven. Hij liet weten verdere liberalisering van de havens tot speerpunt van zijn beleid te maken. Daarbij denkt hij natuurlijk ook aan het liberaliseren van het havenwerk. Dat hebben zijn voorgangers al eens eerder geprobeerd. Zij wilden dat het laden en lossen van schepen zou worden vrij gegeven, dat bijvoorbeeld ook de bemanning van een schip dat zou kunnen doen. Daarmee zouden veel banen van havenwerkers verdwijnen, hun lonen onder druk komen te staan en de onveiligheid toenemen, doordat mensen zonder ervaring het werk gaan doen. Portpackage I en II heetten die plannen. Door een vastberaden internationale strijd hebben de Europese havenwerkers toen die plannen van tafel gekregen. In 2003 en 2004 werd verschillende keer Europabreed in de havens gestaakt en werden internationale demonstraties van havenwerkers gehouden, waaronder ook in Rotterdam. Dat heeft veel indruk gemaakt, want Kallas zegt dat hij die strijd wil vermijden. Hij wil ‘door overleg’ – zeg maar het poldermodel – doordrukken wat toen niet is gelukt. Verladersorganisatie EVO laat weten het helemaal met Kallas eens te zijn. De hoogste tijd dus voor havenwerkers om de koppen bij elkaar te steken.

9 sept. 2011 Havenwerk voor havenwerkers (II)
Havenwerkers in Port of Longview in de staat Washington aan de westkust van de VS voeren al een paar maanden actie voor hun job. Een nieuw bulkbedrijf EGT heeft met ruime subsidies van de staat een nieuwe terminal aangelegd in deze haven. De havenwerkersvakbond ILWU heeft in een contract met de haven van Port of Longview afgesproken dat daar bij haar aangesloten werkers zullen worden ingezet. EGT weigert dit en neemt anderen aan, waarvoor ze met een bouwbond een CAO heeft afgesloten. Dit alles in een poging om de lonen te drukken en de sterke vakbond ILWU buiten de deur te houden.
Havenwerkers van ILWU houden al sinds juli picketlines voor de poorten van het bedrijf, waarbij het regelmatig tot gevechten met de politie komt. Ze krijgen daarbij steun van collega’s uit andere havensteden. Deze houden solidariteitsstakingen en helpen bij de picket. Deze week blokkeerden de havenwerkers een goederentrein met graan, zodat die de haven niet kon bereiken. In een poging de blokkade te breken arresteerde de politie tientallen havenwerkers, waaronder ook Robert Ellrath, de voorzitter van ILWU. Na een paar uur werden zij weer vrijgelaten. De picketline gaat door. Een poging van EGT die door de rechter te laten verbieden mislukte.

8 sept. 2011 Korting PGB: 67.000 mensen zonder zorg - 20.000 zonder werk
Dat zijn (kort samengevat) volgens het Centraal Planbureau (CPB) de gevolgen van het kabinetsplan om het persoonsgebonden budget (PGB) alleen nog toe te kennen aan mensen die anders opgenomen zouden moeten worden. Een PGB is een som geld die mensen krijgen vanuit de AWBZ om zelf de verpleegsters, begeleiders of andere zorgverleners in te schakelen die ze nodig hebben. De belangrijkste bezuiniging zou zijn volgens het CPB, dat naar schatting 67.000 mensen geen betaalde zorg meer zouden krijgen of dat dit door onbetaalde familieleden, buren, vrienden gedaan zou moeten worden. Dat zou per saldo 20.000 banen in de zorg kosten, berekent het CPB, terwijl deze week met veel media-aandacht een convenant werd getekend voor 12.000 extra banen in de zorg. Over de vraag of familie en buren ook de noodzakelijke mantelzorg kunnen leveren en wat dat voor hen zou betekenen – nu al zijn veel mantelzorgers overbelast – laat het CPB zich niet uit.
Wat de aandacht trekt is de opmerking dat de maatregel per saldo niets zou opleveren, als de staatssecretaris haar belofte waar zou maken dat ieder die zijn PGB verliest die zorg bijvoorbeeld van een thuiszorginstelling zou kunnen krijgen. Van Veldhuijzen roept snel, dat dit niet zo is, omdat zij ‘creatief’ wil zijn en geld wil besparen. Die belofte was natuurlijk niet serieus bedoeld – om dat te begrijpen hoef je geen rekenwonder te zijn. Of je moet creatief kunnen rekenen.

8 sept. 2011 Half miljoen doden door luchtvervuiling
Volgens het European Environmental Bureau (EEB) sterven in Europa jaarlijks een half miljoen mensen voortijdig omdat de lucht vervuild is. Dat geldt vooral in steden. De Europese Unie heeft nu normen gesteld om de luchtvervuiling enigszins terug te dringen, met als sanctie dat de aanleg van wegen of het bouwen van woningen niet door mag gaan als die normen overschreden worden. Van Amsterdam is bekend dat het rigoureuze maatregelen moet nemen om in 2015 aan die EU-normen te voldoen.

8 sept. 2011 Hypocriet over martelen in Afghanistan
De NAVO zegt voorlopig geen gevangenen meer over te leveren aan de Afghaanse autoriteiten, omdat dan het gevaar bestaat dat die gemarteld worden. Een merkwaardige verklaring. Martelen gebeurt namelijk al jaren door functionarissen van de Afghaanse regering, door krijgsheren of door NAVO-militairen zelf. Deze week was er weer een nieuw schandaal in het nieuws over Britse militairen die in 2003 in Irak 36 uur lang een groep van tien gevangenen martelde. Een van de gevangenen stierf als gevolg daarvan. Hij had 93 uitwendige verwondingen. NAVO-leden sturen zelf gevangenen naar landen waar martelingen niet zo snel aan het licht komen – zoals het LibiŽ van Gaddafi, Egypte of JordaniŽ. ‘Rendition’ – ‘overleveren’ wordt dat genoemd. Op de vliegbasis Baghram bij Kabul hebben de Amerikanen zelf een geheime gevangenis, waar de gevangenen nog rechtelozer zijn dan in GuantŠnamo Bay.

7 sept. 2011 Tienduizenden studentenkamers te weinig
De Landelijke Studentenvakbond constateert dat er in Nederland een tekort is van ruim 30.000 studentenkamers. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Leiden zijn er veel te weinig. De huur verschilt per stad, maar is in Amsterdam gemiddeld € 350. Dit betekent dat ook met een beurs voor uitwonende studenten van € 505,- per maand, er zo goed als niets meer over blijft als de huur en collegegeld – dit studiejaar € 1713 –  zijn betaald. Wie ook nog wil eten, kleren kopen en nog wat alledaagse uitgaven heeft en geen rijke ouders, zal dus moeten werken of lenen. Wie echter door te werken teveel achterop raakt met zijn studie, riskeert een boete van € 3000. Dat heeft staatssecretaris Zijlstra verordonneerd. Dan blijft over: of je in de schulden steken of niet gaan studeren. De Rode Morgen eist: Gratis openbaar onderwijs, opleiding en studie! Verhoging van beurzen voor scholieren en studenten!

7 sept. 2011 Fort Amsterdam
Van iedere auto die Amsterdam binnenrijdt wordt vanaf eind dit jaar het nummerbord gescand en gecontroleerd of de eigenaar op een lijst van de politie staat. Dat hebben burgemeester van der Laan (PvdA) en de politie toegegeven aan dagblad Het Parool. De camera’s staan er al om vervuilende vrachtwagens buiten te houden, maar de Nederlandse wetten blijken ruim genoeg geformuleerd om zo alle auto’s te registreren. Op zoek naar overvallers, mensen met achterstallige boetes of ‘die overlast veroorzaken’. Dus ook: demonstranten, actievoerders en verder iedereen die burgemeester en politie niet welgevallig is, worden voortaan geregistreerd en desgewenst de toegang tot de stad ontzegd. Voor wie met openbaar vervoer reist hangen de stations al vol camera’s.
Gebruikmakend van de terroristische aanslagen in New York (zondag tien jaar geleden) zijn er talloze wetten ingevoerd en maatregelen genomen om de mensen te bespioneren en hun democratische rechten te beperken. Maar veel meer dan terroristische aanslagen vrezen de machthebbers een opstandig volk. En daarom moet iedereen gecontroleerd worden op wat hij zegt of doet (bewaarplicht bel- en internetgegevens) en waar hij gaat of staat.

7 sept. 2011 Ex-CDA-minister doet lobbywerk voor kernenergie
Van der Hoeven, oud-minister van Economische Zaken, gaat landen die willen stoppen met kernenergie het vuur aan de schenen leggen: ‘Waarom doen jullie dat? Heb je een alternatief? Kan je bewijzen dat er voldoende duurzame energie is en dat die niet duurder is?’ Van der Hoeven is directeur geworden van het Energieagentschap van de OESO – de organisatie van 34 grote economieŽn. In een interview met een Franse TV-zender zegt ze ervan overtuigd te zijn dat kernenergie nodig zal blijven om de CO2-uitstoot terug te dringen. Afgezien van de grote gevaren van kerncentrales, bij de productie van kernenergie komt evenveel CO2 vrij als bij energieproductie met fossiele brandstoffen, als je tenminste reŽel bent en ook de bouw van de centrale, winning en transport van uranium en opslag van het kernafval gedurende honderdduizenden jaren meetelt. En het is ook al lang bewezen dat de kosten van bijvoorbeeld zonne-energie zo dalen, dat ze op korte termijn niet hoger meer zijn dan die van fossiele energie. Dan moet er natuurlijk wel in geÔnvesteerd worden en niet – zoals haar partijgenoot Verhagen in Nederland – de subsidies daarvoor afbreken en ruim baan maken voor een extra kerncentrale. Bij deze CDA-politici winnen de belangen van grote concerns het van de toekomst van de mensheid.

6 sept. 2011 Massale stakingen en demonstraties in ItaliŽ
Op initiatief van de grootste vakbondsfederatie GCIL ligt dinsdag een groot deel van ItaliŽ stil en demonstreren bij elkaar meer dan een miljoen mensen in Rome en 100 andere Italiaanse steden. Werkers in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg, de post, de toerismesector, ambtenaren maar ook bankpersoneel, werkers bij het grootste Italiaanse concern Fiat en tal van andere bedrijven hebben het werk neergelegd. Onder sterke druk van het financierskapitaal wil de regering-Berlusconi na een eerder pakket van 70 miljard euro nu nog eens ruim 45 miljard bezuinigen. Dit door ondermeer grof te korten op provincies en gemeenten, waardoor veel voorzieningen verdwijnen. Bovendien dreigen daarmee duizenden mensen hun werk te verliezen. Verder wil de regering de pensioenleeftijd voor vrouwen met vijf jaar verhogen, naar 65 en de BTW zou van 20 naar 21 stijgen.
Maar het gaat niet alleen om directe bezuinigingen voor de staatskas. Onderdeel van het pakket is ook een verandering van de wet waardoor bedrijven veel meer mogelijkheden krijgen om zich aan landelijke CAO’s te onttrekken. Dat betekent de kracht van de eenheid van de werkers verzwakken om per bedrijf de arbeidsvoorwaarden naar beneden te krijgen. Verder zou het gemakkelijker worden voor bedrijven om werkers te ontslaan. Bij het oorspronkelijke bezuinigingspakket van 45 miljard hoorde ook een tijdelijke extra belasting voor de rijken. Berlusconi, zelf op twee na de rijkste Italiaan, trok die maatregel snel weer in.
Na kritiek van de Europese Centrale Bank dat hij wel de 45 miljard moest halen, komt een mager aftreksel van de belasting voor de rijksten terug. De rest van het bedrag zal binnengehaald worden door belastingontduiking tegen te gaan, zegt minister van FinanciŽn Tremonti. Rijke Italianen ontduiken inderdaad de belasting voor miljarden, maar de vraag is of daar onder leiding van Berlusconi, belastingontduiker nummer ťťn, iets aan gaat gebeuren.

6 sept. 2011 ING: pensioenen laagste prioriteit
Financieel concern ING behaalde vorig jaar een netto winst van 3,22 miljard euro, dit jaar boekte ze in de eerste zes maanden al 90% van dat bedrag. ING weigert voor de tweede maal in een jaar haar verplichting na te komen om bij te storten in het pensioenfonds. Dat heeft tot gevolg dat gepensioneerde werkers van ING niet gecompenseerd worden voor de stijgende prijzen en dat wie nu nog werkt minder pensioen opbouwt. Het bestuur van het pensioenfonds ging naar de rechter, maar die gaf ING gelijk – het concern moest nog afbetalen op haar lening van de staat en vooral: het zijn onzekere tijden.
Volgens het pensioenakkoord dat het FNV-bestuur met het VNO en de regering heeft gesloten, hoeven bedrijven als ING voortaan niet eens meer voor de rechter te verschijnen, omdat de bijstortverplichting helemaal zou verdwijnen. Tegelijkertijd is duidelijk dat, voor het verdedigen van de rechten van werkende mensen, de gang naar de rechter niet genoeg is. Die rechten kunnen uiteindelijk alleen door actie worden afgedwongen.

6 sept. 2011 Minder vakantiewerk door natte zomer
De vele regen deze zomer heeft niet alleen de vakantie van heel wat mensen bedorven. Zij zorgde er ook voor dat veel jongeren geen vakantiebaantje konden vinden. Terrasjes en strandtenten kregen veel minder klanten, reden waarom de eigenaars veel minder vakantiewerkers inzetten in de bediening. Volgens een economisch onderzoek betekende het slechte weer 8000 vakantiebanen minder.

5 sept. 2011 Zorg als bedrijf – de mens een kostenpost
De directie van het Maasstad-ziekenhuis in Rotterdam wil personeel ontslaan als de financiŽle schade van het schandaal rond de klebsiellabacterie te groot wordt. Het laat zien wat er gebeurt als van ziekenhuizen winstfabrieken maakt. Het was ook bezorgdheid over de financiŽle schade, die de directie misdadig lang deed zwijgen over de aanwezigheid van de bacterie in het ziekenhuis – met als gevolg een onbekend aantal doden. Mensen tellen alleen als kostenpost als het om winst gaat. Minister Schippers (VVD) wil dit jaar meer investeringen voor de winst mogelijk maken in de zorg. Die zou daar beter van worden.

5 sept. 2011 ‘Met de kennis van toen’
Zaterdag werd in Roermond de jaarlijkse herdenking gehouden van de Nederlandse militairen die gesneuveld zijn in de oorlog tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. CDA-minister Hillen was er, tal van militaire commandanten en vier F-16-straaljagers vlogen over in de ‘Missing Man’ formatie. Hillen verdedigde de herdenking: “De daden van de soldaten moeten bezien worden in de context van hun tijd. Met de kennis van nu mensen van toen veroordelen is mij te gemakkelijk”. Dat kan voor gesneuvelde soldaten gelden (hoewel er honderden weigerden om te gaan - zij kregen gevangenisstraf), maar zeker niet voor de ministers en militaire commandanten uit die tijd. Die wisten heel goed dat ook die oorlog om de rijkdommen van ‘ons IndiŽ’ ging en niet om de IndonesiŽrs.
Net zoals de Nederlandse militairen nu in Afghanistan, LibiŽ, Tsjaad, daar niet zijn voor de mensen, maar voor imperialistische economische en politieke belangen. Niet toevallig legde Kroon, die een militaire onderscheiding kreeg voor zijn commandoactiviteiten in Afghanistan, tijdens deze herdenking een krans bij het ‘Monument voor Vredesoperaties’.

5 sept. 2011 Confrontatie op komst bij Amerikaanse post
USPS (de Amerikaanse posterijen) wil hetzelfde doen als de Nederlandse post – sinds kort PostNL geheten. Ook USPS grijpt een teruggang in de hoeveelheid poststukken aan als excuus om tegelijk maar de service te verminderen – geen zaterdagbestelling meer, sluiting van 3700 postkantoren, in vier jaar tijd 220.000 banen schrappen en fors snijden in de lonen en arbeidsvoorwaarden van wie nog mag blijven. De American Postal Workers Union, waarin de overgrote deel van de postwerkers georganiseerd is, kondigt aan zich met hand en tand tegen deze plannen te zullen verzetten.

4 sept. 2011 Rotterdam gaat aantal bijstandsgerechtigden verhogen
Steen en been klaagt het gemeentebestuur van Rotterdam over de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in de stad. ‘Het kan toch zo niet zijn’, roepen PvdA-wethouder Florijn en andere politici, ‘dat al die mensen niet werken’. De strekking is dat die luiwammesen aan het werk geschopt moeten worden. Door ze bijvoorbeeld de eerste vier weken geen uitkering te geven. Maar diezelfde gemeente Rotterdam is in het kader van de bezuinigingen van plan 2000 mensen op straat te zetten met een ID- of WIW-baan. Collega’s die nuttig werk doen in buurthuizen, het onderwijs, in musea, als beheerder van fietsenstallingen enzovoorts. Veel van deze mensen maken weinig kans ooit nog een andere baan te vinden – door hun leeftijd of de handicap die zij hebben, terwijl de werkloosheid al hoog is. Of ze mogen terugkomen om hetzelfde werk te gaan doen, maar nu met behoud van uitkering. Rotterdam is zeker niet de enige gemeente waar dit gebeurt. In Amsterdam dreigen 1600 mensen met deze banen ontslagen te worden, in Den Haag 1300 en nog vele honderden in andere steden.

4 sept. 2011 IsraŽl: 400.000 demonstranten eisen betaalbaar onderwijs, zorg en wonen
De protestbeweging in IsraŽl tegen de regering-Nethanyahu, die al bijna twee maanden aan de gang is, beleeft zaterdagavond een hoogtepunt. In tientallen IsraŽlische steden demonstreren bij elkaar 400.000 joodse en arabische IsraŽli tegen de politiek van liberalisering en privatisering. Zelfs voor de middengroepen wordt goede zorg en goed onderwijs onbetaalbaar. Veel dertigers moeten nog bij hun ouders blijven wonen, omdat ze het huren of kopen van een eigen huis niet kunnen betalen. De regering Nethanyahu staat extra onder druk, omdat de gemeenschappelijke strijd de eenheid tussen joodse en arabische inwoners vergroot.

4 sept. 2011 Een op de acht tieners lijdt honger in Estland
In deze Baltische staat (lid van de EU) krijgt 16% van de tieners per dag maar ťťn maaltijd – de gratis schoollunch. Dit blijkt uit een enquÍte die eind 2010 werd gehouden. In 2006 moest nog 11% van de tieners het met ťťn maaltijd doen. De crisis heeft ook hard toegeslagen in Estland. Om de euro in te mogen voeren (1 januari van dit jaar) heeft de regering drastisch bezuinigd.

3 sept. 20111 Rutte wil ‘monster van staatsschuld killen’
De ministers Rutte (VVD) en Verhagen (CDA) zeggen dat er volgend jaar misschien nog wel meer bezuinigd gaat worden. De economische groei ligt namelijk op een heel laag niveau, dankzij vooral de bezuinigingen in Nederland en andere landen. Daarom zal de regering minder geld aan belastingen ontvangen en meer op tafel leggen om te zorgen dat banken niet omvallen. Rutte zegt met zulke nieuwe bezuinigingen ‘het monster van de staatsschuld echt te willen killen’. Dat dit niet lukt is te zien in Griekenland, waar de bezuinigingen tot een zware recessie hebben geleid, die het nog veel moeilijker maakt om de staatschuld terug te dringen. De werkende mensen in Griekenland hebben een drastische daling van hun inkomen te verwerken. Velen zijn op straat gezet – bij een faillissement met vaak nog maanden achterstallig loon te goed.
De staatsschuld is niet ‘te killen’, de enige oplossing is het echte socialisme. Dan beslissen werkende mensen wat er geproduceerd wordt en hoe het verdeeld wordt. Dan zijn er geen grote concerns en banken meer, die zich grote winsten toe-eigenen en vervolgens moeten constateren dat hun werkers geen geld genoeg hebben om al hun producten te kopen. Dan kan er ook voor gezorgd worden, dat de ‘bronnen van de welvaart niet opraken’, zoals Centraal Bureau voor de Statistiek, Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijven. Als de olieconcerns niet meer de macht hebben om hun belangen door te zetten, kan bijvoorbeeld eindelijk voldoende geÔnvesteerd worden in duurzame energie die nooit opraakt.

3 sept. 2011 Franse werkers bezetten fabriek van Unilever
Werkers bij de Unileverfabriek Fralib van onder andere Lipton en Elťphant thee in Gťmenos (bij Marseille) hebben vrijdag de fabriek bezet. Ze spreken met elkaar een ploegendienst af, zodat er 24 uur per dag bezetters aanwezig zijn. Het is een protest tegen het besluit van de directie om de fabriek te sluiten omdat die niet meer concurrerend zou zijn – wat 134 mensen hun baan zou kosten.

3 sept. 2011 CIA – M16 – Gaddafi
De Amerikaanse geheime dienst CIA en zijn Britse tegenhanger M-16 hebben gebruik gemaakt van de gevangenissen en folteraars van Gaddafi om al of niet vermeende terroristen te ondervragen en op te bergen. In ruil daarvoor hielpen ze Gaddafi ook bij het overleveren van zijn tegenstanders. Een van die tegenstander is Abdel Belhadj. Hij is nu de militaire chef van de rebellen in Tripoli. Er was een permanente vertegenwoordiger van de CIA in LibiŽ. Een en ander blijkt uit documenten die in Tripoli gevonden werden in een gebouw van de Libische geheime dienst. In die periode was M. Koussa de leider van de Libische geheime dienst. Daarna was Koussa minister van Buitenlandse Zaken, tot hij dit voorjaar aftrad en uit LibiŽ vertrok. Hij kwam in Engeland terecht, waar premier Cameron zei dat hij ondervraagd zou worden over de dictatuur van Gaddafi. In plaats daarvan verdween Koussa met stille trom naar Qatar – de Arabische staat die van begin af bij de imperialistische oorlog tegen Gaddafi was betrokken.

2 sept. 2011 Bezuinigingen treffen zwaksten driedubbel
Veel gemeenten hebben geprotesteerd bij de regering over het stapelen van bezuinigingen, waardoor bijvoorbeeld jongeren met een handicap of gezinnen met problemen wel door drie bezuinigingen tegelijk getroffen kunnen worden. Genoemd worden kortingen op passend onderwijs, op de Wajong, op begeleiding van mensen met een handicap, op het persoonsgebonden budget, op geestelijke gezondheidszorg. De gemeente Amsterdam concludeert uit een onderzoek dat door een combinatie van die kortingen 4000 gezinnen en 19.000 jongeren in de problemen komen. De gemeente waarschuwt de regering voor de sociale gevolgen. De gemeenten eisen een half miljard meer – omdat zij met steeds meer mensen in de bijstand worden geconfronteerd.

2 sept. 2011 Grote concerns betalen meer aan ťťn topman dan aan belasting
In de VS verdienen de 25 topmannen en vrouwen met het hoogste salaris mťťr dan hun bedrijf in een jaar aan belasting betaalt. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse denktank ‘Institute for Policy Studies’. Gemiddeld verdienden directeuren elf miljoen euro. In Zwitserland zegt een onderzoek hetzelfde. In Nederland: behalve in het geval van Shell liggen de salarissen van de toplui hier een paar miljoen lager dan in de VS. Maar omdat de grote concerns in Nederland helemaal geen belasting betalen, zal het uiteindelijk resultaat wel van gelijk niveau zijn.

2 sept. 2011 Universiteiten voor de bedrijven
 Universiteiten en hogescholen uit twaalf Nederlandse steden en overkoepelende organisaties en gemeentebesturen hebben samen het ‘Netwerk Kennissteden Nederland’ opgericht. Ze willen ‘door krachtenbundeling en kennisuitwisseling de Nederlandse bedrijven helpen hun concurrentiepositie te verbeteren’.
Studeren wordt steeds duurder, studenten moeten zich zwaar in de schulden steken, de kwaliteit van het onderwijs geeft klachten, maar het bedrijfsleven van dienst zijn met onderzoek, dat uit belastinggeld wordt betaald: daar wordt nog meer geld in gestoken.

1 sept. 2011 Schoonmakers: 'Kamp geeft zelf het slechte voorbeeld'
Vijftig schoonmakers voeren woensdagmiddag actie bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) in Den Haag. Dat deden ze in maart ook al en VVD-minister Kamp beloofde toen de schoonmakers netjes te zullen behandelen en een code te tekenen tegen het afknijpen van schoonmaakkosten. SZW had al driemaal op zijn contracten met het schoonmaakbedrijf bezuinigd, waardoor de schoonmakers met steeds minder mensen hetzelfde werk moesten doen. De mooie woorden van Kamp bleken echter niets waard. Intussen heeft SZW een nieuw schoonmaakcontract gesloten, waar opnieuw 20% wordt bezuinigd. Samen met de collega’s bij Buitenlandse Zaken – die met hetzelfde geconfronteerd worden – hekelen de schoonmakers de schijnheiligheid van Kamp, die het ene zegt en het andere doet.

1 sept. 2011 Zorgpremie voor steeds meer mensen een last
Het wordt voor steeds meer mensen moeilijk om de alsmaar stijgende zorgpremie op te brengen. Om de mensen te dwingen toch te betalen, heeft de regering in 2008 ingevoerd dat wie meer dan een halfjaar achter is nog eens 30% boete moet betalen en dat dit via beslag op loon of uitkering wordt geÔnd. In de tussentijd is het aantal mensen in die situatie echter nog gegroeid en ligt op rond de 300.000. Daarnaast vragen maandelijks nog meer dan 10.000 mensen een betalingsregelingen aan bij hun eigen zorgverzekering, omdat zij grote moeite hebben die op te brengen. Deze week werd gemeld dat de verhoging van de premie volgend jaar wellicht nog hoger uitvalt dan gebruikelijk. De Nederlandse Bank vindt dat de zorgverzekeraars een hogere buffer voor onvoorziene stijging van de uitgaven moeten aanleggen en daar zouden de verzekerden voor moeten opdraaien. Tezelfdertijd is de regering bezig om de zorg waar de verzekering recht op geeft te beperken.

1 sept. 2011 Nederlandse regering spande samen tegen Sison
‘Na jaren samenwerking met de Nederlandse regering hebben we nu een sterke rechtzaak tegen Sison’. Opgetogen vertelde de toenmalige Filippijnse minister Romulo dit september 2007 aan de Amerikaanse ambassadeur in Manilla. Dit weten we dankzij een door Wikileaks bekend geworden ambtsbericht van die ambassadeur. Inderdaad had de Nederlandse justitie een paar dagen daarvoor Sison – in 1968 een van de oprichters van de Communistische Partij van de Filippijnen – gearresteerd en zette hem weken gevangen. Zijn huis en andere huizen en kantoren van Filippijnen en het Nationaal Democratisch Front werden doorzocht en veel documenten en gegevensdragers meegenomen. De rechtbank achtte de beschuldigingen niet bewezen en Sison kwam weer vrij. Hoewel hij al sinds 1987 als politiek vluchteling in Nederland woont, heeft de regering hem nog steeds niet de vluchtelingenstatus toegekend.

1 sept. 2011 Europa: medeplichtig aan misdaden tegen de menselijkheid
Met als excuus de aanslag op de Twin Towers in New York, nu tien jaar geleden, zijn in Europa ontelbare misdaden tegen de menselijkheid begaan. Gevangenen werden gemarteld in clandestiene gevangenissen of via Europa naar derde landen gebracht waar dit gebeurde. Meestal onder verantwoordelijkheid van de Amerikaanse CIA, maar Europese regeringen waren op de hoogte, zwegen en hielpen juist mee deze misdaden geheim te houden. Daarom zijn die Europese regeringen medeplichtig, stelt Th. Hammarberg, de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa. Maandag brengt de Raad van Europa een rapport uit over de geheime gevangenissen in Europa die hierbij gebruikt werden. Hammarberg wil dat zij die meehielpen voor de rechter worden gebracht


Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief