RM Nieuws


- Jongeren bouwen aan hun toekomst
- Honderden mensen demonstreren tegen 35 fascisten
- Demonstratie tegen 850 ontslagen in Nijmegen
- Kabinet voert bezuinigingen op
- Korten op pensioenen zoals bij Smit straks regel?
- TNT-ers: ultimatum aan directie
- Ons kent ons
- Hoeveel is twee miljoen stakers?
- Het ‘paspoort’ van Rutte
- Duitse collega’s leggen zich niet neer bij verhoging pensioenleeftijd
- Stakingen tegen sociale dumping op Duitse spoor
- Corruptie
- Amsterdam wil bestrijders verhuurmaffia wegbezuinigen
- Internationale solidariteit met Franse stakers
- Europese concerns financieren extreem rechts in VS
- Vuilnis: Italianen zetten Berlusconi klem
- Grieks spoor een week in staking
- Dwangarbeid voor een grijpstuiver
- Democratische rechtstaat
- Chinese leiders vrezen marxisten-leninisten
- Demo tegen afwentelen crisislasten
- Fransen zetten de strijd verder
- Irak: weer een stukje open van de beerput
- Demo ‘Rekening Retour’ tegen crisisprogram
- Arbo-artsen voelen zich gebruikt
- Heineken: Europees Hof verbiedt grote loonsverlaging
- Zelfstandige staking TNT Kerkrade
- TNT-ers willen acties
- Actiedreiging Groningse chauffeurs heeft gedeeltelijk resultaat
- Indiase havenwerkers bij Maersk boeken succes
- Vakbonden overwegen boycot Ryanair
- Hoge zorgkosten
- Nederlandse diplomaat wil invasie van Iran
- Franse collega’s geven het voorbeeld
- Chauffeurs in actie tegen sociale dumping
- Veel zzp-ers kunnen zorgverzekering niet betalen
- Spoorwerkers leggen treinverkeer noordwest-Europa stil
- Perskevertjes
- Revolutionaire partijen en organisaties sluiten zich wereldwijd aaneen
- Foxconn: de strijd gaat door en is internationaal
- Vrijheid van meningsuiting
- Amsterdam: 670 sociale huurwoningen gered van sloop
- En weer gaan miljoenen Fransen de straat op, ook de jeugd!
- Regering Bangladesh stuurt leger af op havenwerkers
- ACT wil tweederde van havenwerkers ontslaan
- 'Werken tot je sterft'
- DHL: TNT is niet de enige
- TNT: Nu de acties opvoeren
- Ultimatum bij Total tegen verlagen pensioen
- Minder dan de helft Nederlandse vrouwen financieel onafhankelijk
- PvdA-wethouder: Kinderen kunnen ook thuiszorg doen
- Postbodes Helmond nemen heft in eigen hand
- Nieuwe kabinet valt vakbondsrechten aan
- Verkiezingsbeloften van de PVV
- Tienduizenden Fransen staken verder
- Vakbondstop breidt pensioenverraad verder uit
- Als sneeuw voor de zon
- Wetenschap ten dienste van de winst
- Fransen voeren strijd voor pensioen verder op
- Loonstijging onder officiŽle inflatie
- PvdA wil wettelijk minimumloon nog verder ondermijnen
- Huren particuliere woningen schieten omhoog
- Grote demonstratie tegen kernenergie in MŁnchen
- Congo: Grootste honger in rijk land
- Levensduur kabinet-Rutte niet hoog ingeschat
- Bijna een derde heeft een flexibel contract
- Staking in Franse havens voor VUT en pensioen
- Demonstraties in VS tegen huiszoekingen en arrestaties FBI
- IsraŽlische regering neemt racistische wet aan
- Honderdduizend protesteren tegen regering Berlusconi
- Frans protest tegen pensioenplannen
- CDA-congres in meerderheid akkoord met VVD en PVV
- Regeringsakkoord: afleidingsmanoeuvres

31 okt. 2010 Jongeren bouwen aan hun toekomst
De jongerendag op 31 oktober van de Rode Morgen was een dag vol activiteiten in en bij het buurthuis ‘de Dam’ in de Rotterdamse wijk Feijenoord: van voetballen tot schermen, van dansen tot Capoeira, van rappen tot zingen – en knutselen voor de jongsten. Het weer viel alles mee, zodat de activiteiten buiten allemaal door konden gaan. Er was een groot aanbod van lekker eten. Een uitgebreide boekentafel, er waren kunstwerken te koop en er was een rommelmarkt. Jongeren van ‘Rebell’ – de jongerenorganisatie van de Duitse MLPD – vertelden over hun ervaringen, hoe ze werken, wat voor problemen ze daarbij tegenkomen en beantwoorden vragen. Het doel is ook in Nederland een revolutionaire jongerenorganisatie op te bouwen. Dat heeft alles te maken met bouwen aan hun toekomst – het thema van de jongerendag.
Jongeren hebben nog veel toekomst voor zich. Tegelijkertijd lijkt die toekomst niet veel goede dingen te brengen: hoge (jeugd)werkloosheid, verlagen of zelfs schrappen van uitkeringen voor jongeren, bezuinigingen op onderwijs, een dreigende milieuramp, imperialistische oorlogen – je zou er flink pessimistisch van kunnen worden. Of denken: ‘ik bemoei me maar nergens mee en kijk hoe ik zelf het best aan mijn trekken kom’.
De jongeren bij de Rode Morgen hebben te kampen met dezelfde problemen als alle andere jongeren – maar ze weten dat het heel anders kan. Wetenschap en techniek zijn voldoende ontwikkeld, zodat iedereen op de wereld een menswaardig leven kan leiden – met voldoende voedsel, kleding, onderwijs enzovoorts. Als de mensen die het werk doen kunnen bepalen wat er geproduceerd wordt en hoe het verdeeld wordt, hoeft niemand gebrek te lijden en hoeft niemand werkloos te zijn. Als er voldoende geÔnvesteerd wordt in duurzame energie, kan de opwarming van de aarde worden gestopt. Als der volkeren van de wereld samen werken tot wederzijds voordeel, zijn er ook geen imperialistische oorlogen meer.
Dat kan allemaal, maar toch gebeurt het niet. Dat komt omdat de grote monopoliebedrijven vooruitgang in de weg staan. Zij beconcurreren elkaar op leven en dood om een zo hoog mogelijke winst te behalen en de grootste in hun sector te worden, zodat ze de prijzen kunnen bepalen.
Als je een andere toekomst wil, moet je je daarom organiseren om tegen die monopolies en hun regering te knokken. Om dat goed te doen, moet je ook kritisch naar je eigen denken en gedrag kijken. In deze maatschappij krijg je het concurrentiedenken als normaal voorgespiegeld, proberen media je wijs te maken dat je alleen aan je zelf moet denken, ook al gaat dat ten koste van anderen. Maar met zo’n instelling wordt geen betere toekomst opgebouwd. Jongeren bij de Rode Morgen willen dat dit verandert. Een klein voorbeeld hiervan is, dat bij de voetbalcompetitie de winnaar een beker kreeg – maar de ploeg die het meest sportief gespeeld had een grotere.

Demo Amsterdam tegen fascisten 30 okt. 2010 Honderden mensen demonstreren tegen 35 fascisten
Een klein groepje fascisten van de ‘European Defence Leaugue’ en de ‘Dutch Defence Leaugue’ demonstreren in het Westelijk Havengebied voor Wilders – onder bescherming van de politie. Ruim honderd antifascisten en voetbalsupporters die willen demonstreren tegen de fascisten worden tegengehouden door de politie. Er zijn vier tegendemonstraties in de stad van tientallen antifascistische groeperingen. De grootste is van het ‘Platform tegen vreemdelingenhaat’ op het Jonas Daniel Meijerplein – het plein van de dokwerker.

29 okt. 2010 Demonstratie tegen 850 ontslagen in Nijmegen
In Nijmegen demonstreren vijfhonderd mensen tegen het plan van de gemeente om subsidies te schrappen, waardoor 850 mensen hun werk zouden verliezen. Het gaat vooral om banen in de sociale sector die belangrijk zijn voor de inwoners van de stad, zoals toezichthouders in de speeltuinen, huiswerkbegeleiders, werkers bij vluchtelingenorganisaties en in kringloopwinkels. Veel van deze mensen die vaak via een zogenaamde Melkert-baan begonnen zijn, zullen moeilijk ander werk vinden. De betogers verdenken het gemeentebestuur ervan deze mensen vervolgens te gaan verplichten als ‘participatiebaan’ hetzelfde werk te gaan doen, maar dan tegen een bijstandsuitkering in plaats van een (laag) CAO-loon.

29 okt. 2010 Kabinet voert bezuinigingen op
Het nieuwe kabinet zegt volgend jaar nog 1,4 miljard euro meer te willen bezuinigen dan de vorige regering al had aangekondigd. Bezuinigingen op kunst, op ontwikkelingshulp en 800 miljoen bezuinigen door ambtenaren volgend jaar iedere loonsverhoging te ontzeggen, moeten een groot deel van deze 1,4 miljard opbrengen. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. De hele maand november zijn er protestacties tegen de bezuinigingen in de kunst en de ambtenaren hebben laten weten de nullijn niet te accepteren.

29 okt. 2010 Korten op pensioenen zoals bij Smit straks regel?
De mededeling dat de pensioenen van het havensleepbedrijf volgend jaar met 13% gekort gaan worden deed veel stof opwaaien. Het pensioenfonds zegt zo weinig geld in kas te hebben, dat het door de Nederlandse Bank gedwongen wordt de uitkeringen van gepensioneerden drastisch te verlagen – evenals de pensioenopbouw van wie nog werkt. Een alternatief zou zijn dat Smit (eigendom van bouwconcern BosKalis) extra geld in de pensioenkas stort. Smit maakt hoge winsten en Boskalis heeft daarom vorig jaar de oude aandeelhouders een stevig bedrag uitbetaald.

28 oktober – TNT-ers: ultimatum aan directie
TNT ultimatumZestig TNT-ers voeren actie bij het hoofdkantoor van TNT in Hoofddorp bij de manifestatie van de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht. De stichting heeft veel meldingen binnengekregen van postbodes die hun uren niet uitbetaald krijgen, van intimidatie en onhandelbare werkdruk, waardoor het ziekteverzuim hoog is. De manifestatie is gericht tegen het massaontslag. TNT directeur Bakker zegt na een gesprek met een delegatie toe dat er iets gaat gebeuren. Een delegatielid verklapt dat TNT niets wilde zeggen over het massaontslag. Met minder mensen hetzelfde werk doen voert de productiviteit, de uitbuiting en de werkdruk op.
De bondsbesturen van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en BVPP sturen op dezelfde dag een ultimatum naar de directie van TNT. Indien TNT voor 8 november niet ingaat op hun eisen, komt er in de tweede week van november een 24-uurs staking met een landelijke demonstratie in Den Haag. Daarna volgen meer stakingen en acties. In het ultimatum ‘erkennen de bestuurders de noodzaak tot forse besparingen, ook op personeelskosten’. De reformistische vakbondtop stelt de stakingen en de acties nog een paar weken uit, in de hoop intussen ‘een grote verbetering’ van de reorganisatie te kunnen bespreken met de directie. Een collega zegt: ‘in heel Nederland moeten we plat gaan - desnoods een week - om de directie van TNT te dwingen akkoord te gaan met de eis dat er geen ontslagen vallen’.

28 okt. 2010 Ons kent ons
Met de benoeming van Philips-topman Kleistelee tot non-executive director bij Shell (zoiets als commissaris), kan hij daar met collega commissarissen oud-premier Wim Kok, voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer en bestuursvoorzitter Hans Wijers van AkzoNobel overleggen over het besturen van de BV Nederland. Ook in tal van andere ‘achterkamertjes’ komen deze heren en andere topmannen uit het bedrijfsleven en (oud-) politici elkaar tegen en bespreken daar wat er in Nederland bezuinigt dient te worden. Shell heeft in het derde kwartaal van 2010 een winst van 3,5 miljard dollar geboekt.

28 okt. 2010 Hoeveel is twee miljoen stakers?
De zon was donderdag nog niet op, of veel media in Frankrijk (maar ook in Nederland) wisten al te melden dat de stakingen en demonstraties tegen de verhoging van de pensioenleeftijd veel minder groot zouden worden. Nu de regering-Sarkozy de wet door beide kamers van het parlement heeft laten goedkeuren zullen de meeste Fransen zich erbij neerleggen – dat was hun conclusie. Toch staken op de negende actiedag sinds begin september vele tienduizenden Franse collega’s tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en doen twee miljoen Fransen mee aan demonstraties door het hele land. Ondanks dat de wet door het parlement is aangenomen, ondanks dat het deze week in Frankrijk herfstvakantie is. In zeven van de twaalf olieraffinaderijen van het land wordt niet gewerkt. Een op de vijf benzinestations staat droog. Havenwerkers blokkeren de oliedepots bij Fos-sur-Mer. De grote meerderheid van het Franse volk is tegen de pensioenwet van de regering-Sarkozy.
Uiteraard zijn er Fransen die zich afvragen: heeft het nog zin om door te staken, als het parlement de wet heeft aangenomen? Is het nu niet meer of minder ‘democratisch’ beslist? De reformistische bureaucraten van de vakbondsleiding spelen hierop in en roepen op om met de regering te gaan praten over ‘maatregelen om meer werk te scheppen’ voor de jongeren die met de verhoging van de pensioenleeftijd nog moeilijker aan de bak zullen komen. De Franse collega’s verdienen de steun van de werkende mensen in alle landen. Nu houdt het reformisme van de vakbondstop de mensen nog verdeeld, maar de toekomst ligt in gezamenlijke, internationale strijd.

27 okt. 2010 Het ‘paspoort’ van Rutte
De VVD-premier laat weten dat hij geen probleem heeft met het Zweedse papoort van de nieuwe staatssecretaris voor Zorg: mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hylner (CDA). Dat zou anders zijn geweest als ze een Turks papoort had gehad. Dan had Rutte angst gehad voor een ‘dubbele loyaliteit’, omdat de Turkse regering volgens hem meer invloed probeert uit te oefenen op wie een Turks paspoort heeft.
Welk paspoort heeft Rutte zelf? Rutte zegt: “Beoordeel ons op onze daden”. Zijn vriend Wilders verdedigt de politiek van de zionistische regering in IsraŽl voor 100%. Rutte en zijn regering wentelen de kosten van de crisis af op de werkende mensen in Nederland – waarbij zelfs de mensen met de laagste inkomens nog extra naar beneden worden geduwd. Alles om de banken en grote concerns te helpen die de crisis veroorzaakt hebben. Terwijl het kabinet 18 miljard op banen, zorg, onderwijs, wonen en uitkeringen bezuinigt om de miljardeninjecties aan de banken af te betalen, krijgen de concerns nog eens een belastingverlaging van meer dan een miljard. Als we Rutte en zijn regering op hun daden beoordelen, is dus duidelijk waar hun loyaliteit ligt. Dat Rutte eerder manager bij monopoliebedrijf Unilever was, mag wel niet als toevallig worden beschouwd.

27 okt. 2010 Duitse collega’s leggen zich niet neer bij verhoging pensioenleeftijd
Woensdag leggen 2000 werkers (80 tot 90% van het personeel) bij de Mercedes-fabriek in Bremen het werk vier uur neer en houden een strijdbare demonstratie met als centrale leus “Weg met pensioen met 67 jaar”. Delegaties uit andere bedrijven doen mee aan de door de vakcentrale DGB georganiseerde actie. Ook jongeren zijn erbij: zij maken duidelijk niet alleen zelf straks op tijd te willen stoppen. Zij beseffen ook dat het voor de jeugd nog moeilijker wordt een baan te vinden, als de ouderen langer moeten doorwerken. Groot applaus was er voor een Franse collega die naar Bremen was gereisd om te vertellen over de acties in zijn land. Dezelfde dag vond in Schweinfurt een soortgelijke actie plaats met 4000 werkers uit verschillende metaalbedrijven. De vorige Duitse regering van christendemocraten en sociaaldemocraten heeft een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd doorgevoerd. Vanaf 2012 zouden de Duitse collega’s ieder jaar een maand langer moeten werken tot in 2035 de pensioenleeftijd van 67 is bereikt. De Duitse collega’s leggen zich er daarom nog niet bij neer. Ook daar is de discussie: ‘hoe kunnen we zelf de acties organiseren die nodig zijn om onze eisen binnen te halen’.

27 okt. 2010 Stakingen tegen sociale dumping op Duitse spoor
1700 Werkers staken bij de regionale spoorbedrijven in Duitsland. Zij eisen gelijktrekking van hun lonen met die bij Deutsche Bahn op het hoofdspoornet, waar ze gemiddeld 20% hoger liggen. Door privatisering en verkoop concurreren de spoorbedrijven met elkaar om de vervoersconcessies van de regionale overheden te krijgen en drukken daarom de prijs. Dat verhalen ze op de werkers, die niet alleen met lage lonen maar ook met zware arbeidsomstandigheden en superflexibiliteit geconfronteerd worden. Sommige van deze spoorbedrijven betalen bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel tussen de € 1,50 en € 6,50 per uur – in Duitsland bestaat geen wettelijk minimumloon – mensen worden gedwongen maandenlang zeven dagen per week 11 uur per dag te werken, dubbele diensten te draaien enzovoorts. Omdat dit wettelijk verboden is, wordt het niet in de administratie opgenomen en zwart betaald.

26 okt. 2010 Corruptie
Volgens de stichting Transparency International (TI), dat jaarlijks een ranglijst van corrupte landen publiceert, hoorde Nederland vorig jaar bij de zeven minst corrupte landen ter wereld. VVD-premier Rutte maakt van de gelegenheid gebruik om stoer te roepen dat er geen cent ontwikkelingshulp meer naar een corrupt land zal gaan. Hetzelfde TI, afdeling Nederland,  zegt echter ook dat het waarschijnlijk is dat in Nederland jaarlijks tien  miljard euro (2% van het Bruto Nationaal Product) aan omkoping wordt besteed. Dat is een voorzichtige schatting, want in Groot-BrittanniŽ is dit volgens accountantsfirma PwC zo’n 4% van het BNP. Sinds 2001 kunnen Nederlandse bedrijven ook voor die omkoping in het buitenland worden veroordeeld, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Blijkbaar heeft die corruptiebestrijding niet zo’n prioriteit bij de Haagse crimefighters. De regering-Rutte belooft er voor te zorgen dat, bij de ontwikkelingshulp die nog wel gegeven wordt, nog meer dan tot nu toe Nederlandse bedrijven ingeschakeld zullen worden. Die kunnen dan bezuinigen op de steekpenningen om die orders te krijgen.

26 okt. 2010 Amsterdam wil bestrijders verhuurmaffia wegbezuinigen
Het gemeentebestuur van Amsterdam wil de subsidie van 150.000 euro voor het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag intrekken, waardoor deze zou moeten sluiten. Volgens het stadhuis zou het werk van het meldpunt erbij genomen moeten worden door het Wijksteunpunt Wonen. Dat houdt zich echter bezig met huurzaken waar technische of juridische meningsverschillen worden uitgevochten. Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag heeft tot taak om zaken aan te pakken waar de verhuurder door treiteren, intimidatie en dergelijke probeert de huurder zijn wil op te leggen – vaak om de woning te verlaten. Dit laatste gebeurt in Amsterdam nogal veel: sociale huurwoningen worden op grote schaal gesplitst en dan verkocht. Verkoop van die woningen in Amsterdam is zeer lucratief, en dat brengt huiseigenaren ertoe onwillige huurders weg te pesten. Dit is vaak moeilijk juridisch hard te maken en in die zaken heeft het Meldpunt zich juist gespecialiseerd. De gemeente Amsterdam is een groot voorstander van splitsen, want ze wil meer koophuizen in de stad.

26 okt. 2010 Internationale solidariteit met Franse stakers
De staking bij de meeste Franse olieraffinaderijen gaat dinsdag door, ook al heeft de rechter de werkers bij raffinaderij Grandpuits gedwongen weer aan het werk te gaan. De politie doorbreekt blokkades van benzinedepots, maar actievoerders blokkeren weer andere, zoals havenwerkers bij Fos-sur-Mer opnieuw het grootse depot van Zuid-Frankrijk. In BelgiŽ blokkeren collega’s de benzinedepots bij de grensplaatsen Feluy en Tertre helemaal en laten aan de eigenaar weten de blokkade alleen op te heffen als die belooft geen benzine aan Frankrijk te leveren. De Franse stakers krijgen strijdbare solidariteitsboodschappen van onder andere de Braziliaanse vakbondsfederatie Conlutas en de Filippijnse KMU. Daarin worden de collega’s opgeroepen de strijd tegen de afwenteling van de crisislasten op de schouders van werkende mensen door te zetten. Voorzitter Snoey van de Nederlandse ABVA KABO stuurt een solidariteitsbericht naar de collega’s in de publieke dienst die lid zijn bij Force OuvriŤre. Snoey promoot het poldermodel: de Fransen hebben volgens Snoey gelijk met hun acties omdat de regering-Sarkozy ‘niet met hen wil praten’.

25 okt. 2010 Europese concerns financieren extreem rechts in VS
De Britse krant The Guardian onthult dat grote Europese concerns met het oog op de Amerikaanse parlementsverkiezingen in november geld geven aan kandidaten van de zogenaamde Tea Party-beweging. Sarah Palin – in 2008 Republikeins kandidaat voor het vicepresidentschap – is een van de leiders. Vertegenwoordigers van deze beweging verkondigen dat Obama een socialist is, dat moorden en martelen in Irak en Afghanistan normaal is en dat de opwarming van de aarde een leugen is. Vooral dit laatste punt heeft bedrijven als olieconcern BP, energieconcerns E.ON en GDF-Suez, de chemische concerns BASF en Solvay en staalbedrijf Arcelor-Mittal ertoe gebracht samen 240.000 dollar in hun verkiezingskas te steken. Dat doen ze niet alleen om milieumaatregelen en heffingen voor hun dochterondernemingen in de VS te voorkomen.
Overigens wordt in Nederland bij gedoogpartner PVV over de opwarming van de aarde even grote onzin verteld als bij de Tea Party-beweging in de VS. Het kabinet-Rutte neemt met een beroep op ‘de crisis’ de klimaatproblemen nog minder serieus dan zijn voorganger. Ook wordt bekend, dat het Nederlandse financiŽle concern Aegon via via al jaren de US Chamber of Commerce steunt, een organisatie die zich fel verzet tegen strengere regelgeving voor financiŽle concerns en tegen de hervorming van de gezondheidszorg.

25 okt. 2010 Vuilnis: Italianen zetten Berlusconi klem
Na dagenlange woedende protesten – vooral in Terzigno, in de buurt van Napels – heeft de Italiaanse regering het in gebruik nemen van een nieuwe vuilstort in een natuurgebied voorlopig stil gelegd. In de regio CampaniŽ is er al jaren een groot afvalprobleem. Door bezuinigingen en corruptie door de maffia is veel te weinig geÔnvesteerd in afvalverwerking. Zodoende raakten de vuilstortplaatsen vol en werd huisvuil – vaak vermengd met giftig bedrijfsafval – langs de weg en in natuurgebieden gedumpt. Hierdoor kwam ook de volksgezondheid in gevaar en dat leidde al eerder tot woedende protesten, laatst nog in 2007.
De regering-Berlusconi concentreerde de vuilstort op een aantal plaatsen, ook waar dit een gevaar van de volksgezondheid oplevert. Die plaatsen kregen militaire bewaking. Intussen is er nog steeds niet genoeg geÔnvesteerd in een goede verwerking van het afval. Daarom werd een nieuwe stortplaats gezocht, nota bene in een beschermd natuurgebied bij de Vesuvius. Dit brengt tienduizenden Italianen op de been. Er worden veldslagen geleverd met de politie, maar ook weigeren burgemeesters de benodigde vergunningen voor nieuwe stortplaats te ondertekenen. Dit verzet kan niet los gezien worden van het algemene verzet tegen Berlusconi en zijn regering, dat 16 oktober nog honderdduizenden Italianen op de been bracht. Dat richt zich tegen dezelfde politiek van sociale afbraak als in de rest van Europa, maar ook tegen de schaamteloze wijze waarop Berlusconi zijn macht gebruikt om de belangen van zijn mediabedrijven te bevorderen – en te voorkomen dat hijzelf voor corruptie en belastingontduiking veroordeeld wordt.

25 okt. 2010 Grieks spoor een week in staking
Maandagochtend gaan de werkers bij het Griekse spoorbedrijf Ose voor een hele week in staking. Alle nationale treinen en de metro in en bij Athene staken, behalve op donderdag – een nationale feestdag. De collega’s verzetten zich hiermee tegen de privatisering van het bedrijf, die de regering deze week door het parlement wil laten goedkeuren. Dit zal tot massaontslagen en slechtere arbeidsvoorwaarden leiden.

24 okt. 2010 Dwangarbeid voor een grijpstuiver
Steeds meer gemeenten doen een beroep op een reservefonds van de staat, omdat ze niet uitkomen met hun budget voor de bijstand. Door de crisis en de werkloosheid die dit veroorzaakt, moeten steeds meer mensen een beroep doen op deze minimumvoorziening. In dat reservefonds zit echter maar € 9 miljoen, terwijl er een tekort is van € 133 miljoen Bovendien krijgen de gemeenten ook minder geld uit Den Haag voor uitvoering van de WMO (thuiszorg, opvang gehandicapten enzovoorts), terwijl ze voor de uitvoering van meer zorgtaken verantwoordelijk worden. Voorzitter Jorritsma (VVD) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten klaagt daarover, maar ziet ook een ‘oplossing’: zij wil toestemming van de regering om mensen met behoud van een uitkering onbeperkt in te zetten in de zorg en allerlei andere gemeentelijke taken, waar nu mensen met een CAO-loon het werk doen. Overigens een idee dat mevrouw Jorritsma niet van zichzelf heeft. PvdA-wethouder Schrijer van Rotterdam propageert het allang en de gemeentelijke BV Roteb in Rotterdam heeft heel wat mensen aan het werk tegen een uitkering of – via een tijdelijk contract – tegen het minimumloon met subsidie. Daarnaast heeft Rutte al aangekondigd dat vanaf 2012 de bijstand en het wettelijk minimumloon in stappen met 2000 euro op jaarbasis verlaagd moeten worden.
De bezuinigingen van de regering-Rutte hebben niet alleen tot doel geld vrij te maken om de staatsschuld af te betalen – die door de miljardensteun aan de banken is ontstaan. Net als in andere landen wordt de crisis gebruikt om extra winst te creŽren voor de grote concerns door een structurele verlaging van de lonen en de sociale voorzieningen.

24 okt. 2010 Democratische rechtstaat
Nederlandse kabinetten beweren dat zij de ‘democratische rechtstaat’ willen beschermen en bevorderen. Ze gebruiken dit begrip ook om verzet van werkende mensen te onderdrukken of om het meedoen aan invasies in andere landen te rechtvaardigen. Daarom valt het op dat de VVD en de PVV nauwelijks moeite doen om de schijn op te houden – dat zij zelf ‘democratisch’ zijn en het recht respecteren. Tijdens de kabinetsformatie hebben beide partijen geprobeerd kamerleden het recht te geven om te beledigen en te discrimineren. Ook in strijd met hun eigen Grondwet (artikel 1). Tegelijkertijd wordt aan een wet gewerkt die Justitie het recht geeft teksten van internet te laten verwijderen – zonder dat dit voor de rechter is geweest.
Wilders roept IsraŽl op om de bezette gebieden vol te bouwen met joodse nederzettingen. Hiermee steunt hij de zionistische annexatiepolitiek tegen alle internationaal recht in. VVD en CDA geven in de praktijk IsraŽl alle ruimte om de Palestijnse gebieden te annexeren.

24 okt. 2010 Chinese leiders vrezen marxisten-leninisten
Een paar dagen geleden is de in China bekende arbeidersleider Zhao Dongmin tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij was meer dan een jaar geleden gearresteerd omdat hij 380 werkers van 20 staatsbedrijven had georganiseerd. Het doel was om de strijd te coŲrdineren bij de reorganisaties die daar worden doorgevoerd. Het arbeidersverzet in China is sterk in opkomst. De werkers zijn steeds minder bereid om de schandalige uitbuiting te accepteren waaraan zij in het bureaucratisch-kapitalistische land worden blootgesteld. Dit verzet wordt bruut onderdrukt, maar het is zo sterk dat de Chinese staat wel meer toe moet geven. Dat Zhao nu toch drie jaar gevangenisstraf krijgt opgelegd, wordt in verband gebracht met zijn leidende functie in studiegroep van het ‘Mao Zedong-denken’ in de provincie Shaanxi (Midden-China). Hoewel de Chinese leiders zich nog steeds ‘communist’ noemen, vrezen ze de mensen die het marxisme-leninisme in de praktijk willen brengen het meest van allemaal.

23 okt. 2010 Demo tegen afwentelen crisislasten
Ondanks regen, wind en een treinstoring demonstreren zaterdag meer dan 600 mensen in Den haag tegen de sociale afbraak van het kabinet-Rutte en de verdeeldheid zaaierij – waarvoor Wilders is ingehuurd. Vakbondsleden en studenten, migranten, antifascisten en activisten tegen sloop van sociale woningen doen mee aan de manifestatie georganiseerd onder de naam ‘Rekening Retour’. Centrale eisen waren:
• Geen verhoging eigen bijdrage zorg
• Handen af van de studiefinanciering
• Stop de aanval op lonen en pensioenen
• Hou de huren betaalbaar
• Tegen ontslagen: vecht voor elke baan
• Tegen discriminatie: voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid.
Verschillende sprekers vertellen wat de bezuinigingen concreet in hun leven betekenden. Bij de betogers zijn linkse organisaties sterk vertegenwoordigd, maar er waren ook mensen die tot nog nooit of maar weinig aan demonstraties hadden meegedaan. Een van hen verwoordt zijn motivatie nu wel te komen met: ‘Het moet nu maar eens afgelopen zijn, dat geld alles bepaalt in deze maatschappij’. Vanuit Oud-West in Amsterdam is een actieve groep buurtbewoners met spandoek aanwezig.
De politie is ook in groten getale aanwezig en pakt in navolging van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb (PvdA) ook spandoekstokken af van demonstranten. Dat maakt nog eens helder wat het wil zeggen, dat de premier en de burgemeester van Den Haag lid zijn van de “Volkspartij voor Vrijheid en Democratie” en de regering verder steunt op de “Partij voor de Vrijheid”.
Bij het monopoliekapitaal moet de rekening van de crisis neergelegd worden. Daarom gaat het er niet om de bezuinigingen wat anders te verdelen of ‘met een onsje’ te verminderen, maar om ze voor 100% op het bord van de grote concerns terug te leggen. Ook komt de noodzaak aan de orde om als werkende mensen zelf controle over de strijd te houden, zodat die niet door met een slecht compromis in de kiem worden gesmoord.

23 okt. 2010 Fransen zetten de strijd verder
Vrijdag neemt de Franse senaat de wet op de verhoging van de pensioenleeftijd aan. Maar de acties ertegen gaan door. Bij het spoor zijn ze nog steeds in staking – ook de grote meerderheid van de olieraffinaderijen. Na blokkades bij benzinedepots te hebben laten breken door de ME, geeft president Sarkozy een rechter de opdracht de werkers bij de belangrijke olieraffinaderij Grandpuits te verplichten weer aan het werk te gaan. Als een andere rechter dit in strijd met het stakingsrecht verklaart, wordt weer een andere rechter gevonden om de staking toch te verbieden. Intussen is er nog steeds een groot tekort aan benzine omdat blokkadeacties bij benzinedepots worden gehouden.
Door politiemachtsvertoon – en in de hoop dat de herfstvakantie volgende week zal zorgen voor verloop in de acties – wil de regering het verzet breken. De vakbonden kondigen voor aanstaande donderdag en 6 november nieuwe actiedagen aan.De grote meerderheid van de Fransen staat achter de acties. Er wordt op veel plaatsen geld ingezameld om de stakers, die vaak geen stakingsuitkering krijgen, financieel te steunen.

23 okt. 2010 Irak: weer een stukje open van de beerput
Klokkenluiderswebsite Wikileaks publiceert bijna vierhonderdduizend geheime militaire documenten van de VS over de oorlog in Irak. Hieruit blijkt dat de Amerikaanse legertop en de regering op de hoogte waren van de grote aantallen burgerdoden ten gevolge van hun militaire acties: volgens cijfers van het Amerikaanse leger waren er 109.032 oorlogsslachtoffers in Irak, waarvan 66.081 burgers. Dat komt uit op een gemiddelde van 31 burgerslachtoffers per dag gedurende zes jaar. Zoals ook uit deze documenten blijkt, vielen die burgerdoden heel vaak niet ‘per ongeluk als onbedoeld neveneffect’. Het blijkt ook dat de Amerikaanse legerleiding het martelen in de Iraakse gevangenissen op grote schaal mee-organiseerde. SP Kamerlid Van Bommel heeft aan de Nederlandse regering gevraagd of zij er dus ook van op de hoogte was, dat de gevangenen die Nederlandse militairen aan de Iraakse autoriteiten overdroegen gemarteld zouden worden.

23 oktober Demo ‘Rekening Retour’ tegen crisisprogram
Zaterdag 23 oktober wordt er gedemonstreerd tegen de afwenteling van de crisislasten op de gewone mensen. De manifestatie wordt gehouden op het Koekamp in Den Haag, om 13.00 uur.
Voor meer informatie: klik hier.
De Rode Morgen heeft de oproep niet ondertekend, maar vindt de concrete eisen die gesteld worden de moeite waard om gezamenlijk voor te strijden:
• Geen verhoging eigen bijdrage zorg
• Handen af van de studiefinanciering
• Stop de aanval op lonen en pensioenen
• Hou de huren betaalbaar
• Tegen ontslagen: vecht voor elke baan
• Tegen discriminatie: voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid
De beweging ‘Griekenland is overal’ roept op voor een demonstratie vanaf het Centraal Station Den Haag naar de manifestatieplek. Voor meer informatie: klik hier.

22 okt. 2010 Arbo-artsen voelen zich gebruikt
Volgens een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam bestaat bij 78% van de arbo-artsen veel onvrede over de manier waarop zij hun werk moeten doen. Zij klagen over hoge werkdruk, zij krijgen te weinig tijd voor goed contact met de patiŽnten en moeten ook veel bureaucratisch werk doen. Verder wordt het hen vaak moeilijk gemaakt een onafhankelijk oordeel als arts te geven over de gezondheidstoestand van een patiŽnt. Veel arbo-artsen willen daarom ander werk zoeken. Sinds de tweede helft van de jaren negentig worden arbodiensten en arbo-artsen rechtstreeks betaald en aangestuurd door de bedrijven waar de patiŽnten werken. Deze willen zo min mogelijk aan arbowerk betalen en zijn er vooral in geÔnteresseerd dat werkers weer zo snel mogelijk aan de slag gaan, ook als dat voor hun gezondheid niet goed is.

22 okt. 2010 Heineken: Europees Hof verbiedt grote loonsverlaging
In een poging te bezuinigen verkocht bierconcern Heineken in 2005 zijn cateringbedrijf aan Albron Catering. Volgens de Nederlandse wet moet de koper al het personeel overnemen tegen vrijwel dezelfde arbeidsvoorwaarden en loon. Dan kan er niet snel veel worden bezuinigd. Daarom werd een list verzonnen: de catering-BV werd zonder personeel verkocht, de mensen werden ondergebracht in een aparte personeels-BV en kregen een loon dat 35 tot 55% lager was dan ze bij Heineken verdienden. De collega’s gingen met steun van FNV Bondgenoten naar de rechter. De Nederlandse rechters gaven steeds Heineken gelijk, maar nu heeft het Europees Hof bepaalt dat de cateringwerkers – hoewel ondergebracht in een andere BV – wel degelijk bij de catering-BV horen en dat daarom hun loon en andere arbeidsvoorwaarden minstens op het niveau van Heineken horen te blijven. Er zijn veel bedrijven die proberen delen van hun werk en productie uit te besteden aan derde bedrijven om de personeelskosten te verlagen.

22 okt. 2010 Zelfstandige staking TNT Kerkrade
Op vrijdag staken ongeveer veertig postwerkers uit Kerkrade (vestiging Wenkenbachlaan), in navolging van de collega’s uit Helmond die vorige week staakten. De zelfstandige staking is gericht tegen hoge werkdruk en onderbezetting – die door de ontslagplannen van de directie nog zouden moeten worden opgevoerd. Op de vestiging is er met de computer een berekening gemaakt hoe snel er kan worden gewerkt. Vervolgens wordt de lat steeds hoger gelegd. Vaak doet TNT ook nog moeilijk met het betalen van overuren.
De zelfstandige stakingen zijn een goede zaak. De reformistische vakbondstop wil de landelijke staking – die gisteren door de kaderleden werd overeengekomen – nu een paar weken uitstellen, in de hoop intussen ‘een grote verbetering’ van de reorganisatie af te kunnen spreken met de directie van TNT.
De strijdbaarheid van de postwerkers tegen de voorgenomen ontslagen blijkt onverminderd groot te zijn en te groeien. Democratische strijdcomitťs op de bedrijven kunnen het echte vakbondswerk oppakken, dat de top laat liggen. Zo kan ook TNT – via een landelijke staking – worden aangepakt. ‘Post in Beweging’ (de bedrijfskrant van de Rode Morgen) betuigt solidariteit met de stakers door middel van deze verklaring.

21 okt. 2010 TNT-ers willen acties
Kaderleden van de ABVAKABO FNV hebben donderdagmiddag besloten om acties te gaan organiseren bij TNT Post. Er wordt nu overlegd welke acties er worden gevoerd en naar de directie van TNT wordt een ultimatum gestuurd. De postmonopolist wil in totaal 18.000 postbodes en sorteerders met een vast contract van 25 uren of meer ontslaan. De laatste jaren zijn er al 4500 weggegaan. Collega’s die minder uren werken, krijgen minder uren of moeten op andere ongunstige tijden werken. Terwijl door het werk van de postarbeiders TNT miljarden winst boekte, wil de postmonopolist nu via intimidatie, het opvoeren van de werkdruk en het niet uitbetalen van overuren het massaontslag van de postwerkers met de botte bijl doorvoeren. Om ze vervolgens te vervangen door slecht betaalde, rechteloze en flexibele postbezorgers en uitzendkrachten.
Dit alles leidde tot een vermindering van de kwaliteit van de postbezorging door TNT. TNT richtte eerder VSP op, dat net zoals DHL Global Mail en Sandd de postwerkers via het systeem van stukloon 30 procent onder het minimumloon te betaalt.
Zelfstandige acties succesvol
De laatste tijd hebben de postwerkers de druk opgevoerd. Er waren zelfstandige acties in Rotterdam, Zaltbommel en vorige week nog in Helmond. En in september waren er goedbezochte landelijke vakbondsbijeenkomst in Nieuwegein en de demonstratie in Rotterdam. Hierdoor is het aantal gedwongen ontslagen, dat TNT zegt te willen doorvoeren, gedaald. Ze beweren van 4500 nu 3100 gedwongen ontslagen te willen doorvoeren.
Landelijke staking
Heel veel postwerkers zijn voor een landelijke staking om TNT te dwingen het ontslagplan in te trekken. De plannen van TNT voor het massaontslag betreffen postbodes en sorteerders uit heel Nederland. Daarom is het ook nodig dat er een landelijk antwoord komt van de postwerkers voor offensieve eisen.
Niet voor een onsje minder…
Keer op keer benadrukken de vakbondsbestuurders dat zij ‘de noodzaak tot forse kostenbesparing en reorganisaties erkennen’. Vakbondsbestuurders die uitgaan van ‘noodzaak van forse kostenbesparing, vanwege de volumedaling en moordende concurrentie op de postmarkt’, maken de belangen van de postwerkers ondergeschikt aan de winstdoelstellingen van de directie. Want we nemen geen genoegen met een ‘onsje minder’ gedwongen ontslagen, maar strijden voor iedere arbeidsplaats. Om op te komen voor de belangen van de werkers bij de post moet de vakbondsmacht volledig worden ontplooid. Op de sorteercentra zouden democratische strijdcomitťs kunnen worden opgericht, die landelijk gaan samenwerken.
De Rode Morgen stelt de volgende eisen voor:
• Strijd voor iedere arbeidsplaats
• Vaste banen voor jong en oud
• Voor een 30-uren week met behoud van het volle loon
• Gelijk loon voor gelijk werk – wereldwijd

21 okt. 2010 Actiedreiging Groningse chauffeurs heeft gedeeltelijk resultaat
De poortactie zondagavond en de dreiging van een staking bij Reining Transport in Kolham (Groningen) heeft tot een principeakkoord met de vakbond geleid. Daarin belooft het bedrijf in principe het eerste jaar geen (internationale) chauffeurs te zullen ontslaan. Als er toch internationaal werk zou verdwijnen – namelijk naar het Hongaarse filiaal van Reining – dan krijgen de Nederlandse chauffeurs een andere baan aangeboden. De leden moeten zaterdag 23 oktober beslissen of ze dit voldoende vinden.

21 okt. 2010 Indiase havenwerkers bij Maersk boeken succes
De Indiase Transport and Dockworkers’ Union sloot vorige week na lange strijd een CAO af voor de truckrijders bij een onderaannemer van Gateway Terminals India (GTI) in Mumbai (vroeger: Bombay). Hiermee krijgen de vrachtwagenchauffeurs een loonsverhoging van omgerekend ongeveer 35 euro en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. In juni werd een CAO afgesloten met een andere onderaannemer. Dit meldt de Internationale Transportwerkers Federatie (ITF). Hieraan ging een lange en bittere strijd vooraf, waarbij de bazen er niet voor terugschrokken arbeiders die zich in de vakbond organiseren in elkaar te laten slaan. We berichten hier eerder over: lees dit nieuwsitem. Hoewel de chauffeurs formeel in dienst zijn van onderaannemers, speelde volgens de ITF het bedrijf GTI (net als het Rotterdamse APMT een dochterbedrijf van Maersk) hierbij een kwalijke rol. Het bedrijf wilde profiteren van de lage lonen en arbeidsvoorwaarden van de ingeleende collega’s.

20 okt. 2010 Vakbonden overwegen boycot Ryanair
Noorse en Franse vakbonden laten hun eigen personeel niet meer met de goedkope luchtvaartmaatschappij Ryanair vliegen, FNV Bondgenoten overweegt ook haar leden op te roepen hetzelfde te doen. Ryanair betaalt zijn personeel slecht. Cabinepersoneel zit rond het minimumloon, beginnende piloten (die ook nog een hoge schuld hebben van de opleidingskosten) moeten tussen twee vluchten in hun auto slapen omdat ze geen geld hebben voor een hotel. Van zijn personeel eist Ryanair extreme flexibiliteit. Niet alleen hebben velen een tijdelijk contract, ook worden de werkers verplicht onbetaald verlof op te nemen als er even geen werk is. Of ze worden naar een luchthaven uren verderop overgeplaatst. Ryanair heeft een sterke groei doorgemaakt op kosten van extreme uitbuiting van het personeel. Daarnaast profiteert het van veel subsidies van gemeenten en provincies – dus van belastinggeld.

20 okt. 2010 Hoge zorgkosten
Volgens een promotieonderzoek van T. Lamping, die zelf werkt bij Zorgverzekeraars Nederland, wordt in Nederland per jaar ťťn miljard euro van zorgpremies en belastinggeld uitgegeven aan het lobbyen voor de eigen belangen van de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen, bepaalde specialismen enzovoorts. Als de zorg zou werken vanuit ťťn belang, namelijk aan een zo goed mogelijke zorg voor iedereen in Nederland, kon deze zak met geld ook aan verbetering van de zorg worden besteed. Naast deze miljard euro komen dan nog de zeer hoge lobbykosten van de farmaceutische industrie en die van medische apparatuur. Deze kosten worden natuurlijk ook in de prijzen doorberekend. In een socialistische maatschappij is goede gezondheidszorg goedkoper dan in een kapitalistische – waar de belangen van de grote concerns de kosten opjagen.

20 okt. 2010 Nederlandse diplomaat wil invasie van Iran
Van Walsum was tot voor twee jaar ambassadeur van Nederland bij de Verenigde Naties, maar is nu gepensioneerd. Daarom voelt hij zich blijkbaar vrij om openlijk te ‘voorspellen’ dat de VS binnen een jaar Iran zullen binnenvallen. Volgens Van Walsum is de reden daarvoor dat Iran zonder twijfel bezig zou zijn een atoombom te produceren. De VS zou dat volgens hem nooit kunnen toestaan. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de VS toestemming van de Veiligheidsraad van de VN zou krijgen – China en Rusland zouden een veto uitspreken – zal de VS dat (net als bij Irak) op eigen houtje doen, voorspelt Van Walsum. De Nederlandse regering moet volgens hem alvast maar gaan nadenken of ze dan aan die invasie meedoet. Van Walsum zet hier de zaak wel op z’n kop. De VS heeft alleen meer nucleaire wapens dan alle andere landen samen, heeft in het Midden-Oosten bondgenoot IsraŽl als vooruitgeschoven post, dat al jaren atoomwapens heeft, al wordt dat officieel niet toegegeven en onderhoud ook goede relaties met Pakistan en India – die beide atoomwapens hebben zonder het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens ondertekend te hebben. Zoals Van Walsum moet weten, zouden de atoomwapens van Iran voor de huidige Amerikaanse regering eenzelfde functie vervullen als Osama Bin Laden voor de rechtvaardiging van de inval in Afghanistan en de nooit gevonden massavernietigingswapens van Saddam Hussein voor de inval in Irak: ook Iran heeft veel olie en gas.

19 okt. 2010 Franse collega’s geven het voorbeeld
Opnieuw staken dinsdag in Frankrijk spoorwerkers, havenarbeiders, postbodes, vuilophalers, leraren, procesoperators van olieraffinaderijen en werkers uit tal van andere bedrijven. Truckchauffeurs zorgen door langzaam rijden in colonne voor lange files. Drie en een half miljoen Fransen gaan in meer dan 260 steden de straat op. Het aantal scholieren en studenten dat mee demonstreert is nog groter dan vorige week. Op de grote vliegvelden moet de helft van de vluchten worden geannuleerd worden en voor woensdag hebben de vakbonden een nieuwe staking op de luchthavens afgekondigd. Honderden benzinestations zijn leeg of geven per klant slechts een kleine hoeveelheid af. President Sarkozy dreigt met harde maatregelen om de benzinetoevoer zeker te stellen, maar hij weet ook dat meer dan 70% van de Fransen achter de acties staat en dat een minstens even groot aantal wil dat hij opstapt.
Niet alleen de grote Franse concerns, maar ook de monopolies en regeringen van andere Europese landen zullen achter de schermen grote druk op hem uitoefenen niet toe te geven. Een overwinning van de Franse collega’s zou grote internationale uitstraling hebben en dat willen ze tot elke prijs voorkomen. De Franse collega’s verdienen daarom de steun van de werkende mensen in alle landen. Nu houdt het reformisme van de vakbondstop de mensen nog verdeeld, maar de toekomst ligt in gezamenlijke, internationale strijd. De ervaringen opgedaan in deze acties zullen voor veel mensen, zeker ook voor de jongeren, een les voor het leven zijn.

19 okt. 2010 Chauffeurs in actie tegen sociale dumping
Veertig chauffeurs en loodswerkers van expeditiebedrijf Reining in Kolham (Groningen) houden zondagavond een actie voor de poort van het bedrijf. In plaats van naar binnen te gaan om te gaan werken, eisen ze dat de directeur naar buiten komt. Reining heeft in de afgelopen jaren honderden Hongaarse chauffeurs aangenomen, die een veel lager ‘Hongaars’ loon ontvangen – maar vaak in Nederland worden ingezet. Nu wil de directie – om nog meer winst te maken – een aantal oudere Nederlandse chauffeurs die hoofdzakelijk in Nederland rijden, ontslaan en hen ook door goedkope Hongaarse chauffeurs vervangen. Dit pikken de collega’s niet. De directeur belooft later deze week een antwoord te geven. De vakbondbestuurster van FNV Bondgenoten zegt dat als dit antwoord van de directie niet bevredigend is, ze een zogenaamde driekwartvergadering zal beleggen. Dat wil zeggen dat dan tot staken besloten zal worden als driekwart van de vakbondsleden daarmee instemt.

19 okt. 2010 Veel zzp-ers kunnen zorgverzekering niet betalen
Politici en re-integratiebureaus willen ‘het voor je zelf beginnen’ nog wel eens als een goede oplossing aanbevelen voor wie zijn werk kwijt raakt. Voor velen betekent het werken als zelfstandige zonder personeel echter nog meer onzekerheid dan uitzendwerk en lage inkomsten. In Amsterdam blijkt bij een onderzoek ťťn op de drie zzp-ers zelfs geen basisverzekering voor de zorg te hebben. Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en/of pensioen heeft in Amsterdam 75% respectievelijk 80% van de zzp-ers niet.
De basisverzekering voor de zorg zal overigens voor steeds meer mensen onbetaalbaar worden. Het Centraal Planbureau voorspelt dat de premie over vijf jaar € 300 per jaar hoger zal zijn dan nu, terwijl de zorgtoeslag door Rutte c.s. sterk wordt verlaagd.

18 okt. 2010 Spoorwerkers leggen treinverkeer noordwest-Europa stil
Vanaf zondagavond leggen de werkers bij het goederenvervoer en het personenvervoer van de Belgische Spoorwegen het werk 24 uur neer. Samen met de staking van veel collega’s bij het Franse spoor (die al sinds vorige week voortduurt) ligt daarmee het internationale treinverkeer tussen Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Engeland zo goed als stil. De staking in BelgiŽ is gericht tegen de privatisering van het goederenvervoer en tegen de verwachte reorganisaties in het passagiersvervoer. De goederentak van het Belgische staatsbedrijf voor het spoor NMBS wordt per 1 januari geprivatiseerd onder de naam B-Cargo Logistics. Er ligt een soort sociaal plan: de werkers die meegaan zouden hun huidige arbeidsvoorwaarden behouden. Degenen die niet meegaan zouden bij het passagiersbedrijf worden geplaatst. Maar B-Cargo gaat dan al gelijk nieuwe mensen aannemen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Door de jacht op een zo hoog mogelijke winst die de privatisering met zich meebrengt, zal de loondruk en de werkdruk voor iedereen toenemen. Ook komt de veiligheid in gevaar door het schrappen van technische inspecties. Verder zijn plannen uitgelekt om bij het passagiersbedrijf veel loketten te sluiten en andere bezuinigingsmaatregelen te nemen, die veel arbeidsplaatsen zullen kosten. Tenslotte eisen de machinisten een bonus op die hen al in 2008 was beloofd. De leiding van de christelijke en de liberale vakbond vinden het sociaal plan reden om niet mee te staken, maar de sociaaldemocratische vakbond en een categorale roepen op tot de staking zowel bij het goederen als het passagiersvervoer en vrijwel iedereen doet mee.

18 okt. 2010 Perskevertjes
In de media wordt verzet van gewone mensen tegen ontslagen, afbraak van sociale zekerheid, sloop van betaalbare woningen en andere onrechtvaardigheden vaak verzwegen, verkeerd en kleiner voorgesteld dan het is, of worden vooral kleine ongeregeldheden breed uitgemeten. Dit geldt evenzeer voor de strijd in het buitenland – werkende mensen in Nederland mogen daar geen voorbeeld aan nemen. Dagblad ‘De Pers’ heeft echter een bijzondere prestatie geleverd.
In de Duitse stad Stuttgart verzet het grootste deel van de bevolking zich al maanden tegen een megalomaan project van het stadsbestuur. Dat wil het oude monumentale Centraal Station afbreken en daarvoor in de plaats een miljarden kostend nieuw complex neerzetten met luxe winkels en kantoren. Ook zouden vele oude bomen uit een stadspark moeten worden omgehakt. Het centrum van de stad en het spoorverkeer zouden jarenlang last van de bouw hebben en uiteindelijk zou alleen de Hoge-Snelheid-Lijn vier minuten reistijd winnen. Al maandenlang voeren inwoners van Stuttgart hier actie tegen – met demonstraties en manifestaties van tienduizenden mensen uit alle lagen van de bevolking. Bij de acties vielen door hard politieoptreden ernstig gewonden. In Duitsland leidt dit alles tot heftige discussies – ook over de inhoud van het woord ’democratie’, als een gemeentebestuur zo lijnrecht tegen de wil van de meerderheid van de bevolking in gaat. Dat gemeentebestuur is nu zodanig in het nauw gebracht, dat zij het project tijdelijk heeft opgeschort en een ‘bemiddelaar’ aangesteld.
En wat meldt over dit alles ‘De Pers’, dat pretendeert de betere gratis krant te zijn? Onder het kopje ‘Keverlobby’ meldt het in twee regels dat tienduizenden in Stuttgart demonstreren tegen een bouwproject dat de ‘juchtleerkever’ zou bedreigen.
Misschien is in de plaats van ‘persmuskieten’ hier het woord ‘perskevertjes’ beter op zijn plaats.

17 okt. 2010 Revolutionaire partijen en organisaties sluiten zich wereldwijd aaneen
Aan het begin van een groot internationaal cultureel feest in Berlijn wordt zaterdag bekend gemaakt dat ICOR is opgericht: de Internationale CoŲrdinatie van Revolutionaire partijen en organisaties. Aan de oprichting van de ICOR ging een voorbereiding van drie jaar vooraf, waaraan 70 revolutionaire partijen en organisaties uit de hele wereld deelnamen. Zij vinden het dringend nodig dat de revolutionairen deze organisatie opbouwen, die over de hele wereld actief is en met elkaar verbonden en hecht georganiseerd. ICOR wil de internationale samenwerking en coŲrdinatie van de internationale revolutionaire arbeidersbeweging vooruit brengen.
Nu – 54 jaar na het revisionistisch verraad van Chroetsjov c.s. in 1956, na de versplintering en verdeeldheid in de revolutionaire en arbeidersbeweging – wordt met de oprichting van de ICOR het proletarisch internationalisme weer hoog op de agenda gezet. De deelnemers aan de ICOR (waaronder de Rode Morgen) werken samen op basis van gelijke rechten en hebben de verplichting op zich genomen elkaar praktisch te steunen. De gekozen hoofdcoŲrdinator is Stefan Engel van de Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland, zijn plaatsvervanger is Sanjay Singhvi van de Communist Party of India (Marxist-Leninist).
De vele duizenden bezoekers van het culturele feest reageerden enthousiast met spreekkoren over de internationale solidariteit. Eerder op de dag hadden de meeste bezoekers al meegelopen in de zevende herfstdemonstratie in Berlijn van de Duitse beweging van de ‘Maandagdemonstraties’. Ook een delegatie van de Rode Morgen liep mee. De centrale leus van de demonstratie was: “Sta op voor een toekomst die het leven waard is. Weg met Hartz IV – Wij zijn het volk! Van Athene tot Berlijn: weg met het afwentelen van de crisislasten op de ruggen van de bevolking”. De Maandagdemonstraties, wekelijks in meer dan honderd Duitse steden, zijn in 2004 begonnen tegen de grove aanslag op de sociale zekerheid door de toenmalige regering van sociaaldemocraten en groenen – vooral bekend als de wet ‘Hartz IV’. Ook actieve vakbondsleden doen mee, terwijl de maandagdemonstraties op hun beurt weer stakingen en andere acties van werkenden ondersteunen. Ook hebben in de loop der jaren andere bewegingen hun voorbeeld gevolgd, zoals de melkboeren die protesteren tegen de lage prijs die zij ontvangen. Er bestaan ook banden met tal van andere verzetsbewegingen, zoals die tegen kernenergie, de grote beweging tegen het megalomane project van een treinstation in Stuttgart, en van de mijnwerkers – die onlangs te horen kregen dat de regering de Duitse kolenmijnen veel eerder gaat sluiten, met werkloosheid voor duizenden tot gevolg.
In het novembernummer van de Rode Morgen zal meer over de ICOR worden bericht.

17 okt. 2010 Foxconn: de strijd gaat door en is internationaal
Een paar maanden geleden haalden de werkers bij elektronicaproducent Foxconn in China het wereldnieuws. Zij hielden succesvolle stakingen omdat zij de lage betaling, het steeds maar opvoeren van de werkdruk die zelfs tot zelfmoorden leidde, de intimidatie en repressie en het niet uitbetalen van overuren zat waren. Na enige weken van door de vooral jonge mannen en vrouwen zelf georganiseerde acties bond de directie in: Er kwam een loonsverhoging van 30% en er werden afspraken gemaakt over het verminderen van de werkdruk. Het bedrijf stond extra onder druk, omdat bekend werd dat bij Foxconn moderne elektronische apparaten zoals de iPod worden gemaakt voor bedrijven als Apple, Nokia, Sony en Dell. Nu de stakingen enige tijd achter de rug zijn probeert de directie weer langzamerhand de werkdruk op te voeren, betaalt opnieuw overuren niet uit en treuzelt eindeloos met het betalen van de afgesproken loonsverhogingen. Intussen is gebleken dat Foxconn bij zijn fabrieken in India en in Mexico op soortgelijke wijze te werk gaat. In India – in de deelstaat Tamil Nadu in het zuiden – zet het bedrijf zogenaamde stagiaires aan het werk, die in feite voor een fooi hetzelfde werk moeten doen als een werker met een gewoon dienstverband. Toen de werkers in Tamil Nadu hiertegen in actie kwamen en een eigen vakbond oprichtten in plaats van de gele vakbond in het bedrijf, stuurde Foxconn de politie op hen af. Die gehoorzaamde aan de Foxconn-directie en arresteerde 500 stakers. Solidariteit met hen kan via deze link http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=790
worden betuigd. Overal op de wereld proberen de grote concerns de uitbuiting en onderdrukking tot het uiterste op te voeren. Daartegen kunnen de werkende mensen zich alleen effectief verzetten als zij zich internationaal aaneensluiten en elkaar ondersteunen in hun strijd.

17 okt. 2010 Vrijheid van meningsuiting
Op de dag dat het Openbaar Ministerie vrij baan vraagt voor Wilders om door te gaan met zijn verdeeldheidzaaiende en beledigende uitspraken over moslims, worden in Rotterdam vakbondsleden van FNV Bouw uit winkelcentrum Alexandrium gezet. Hun ‘misdaad’ is dat zij bij de klanten van een Bruynzeelwinkel daar aandacht vragen voor het feit dat de meubelfabrikanten nu al weken weigeren een behoorlijk loonbod te doen. Bij andere Bruynzeelwinkels als in Leeuwarden en Utrecht konden de meubelmakers wel praten met zowel hun collega’s in de winkel als met klanten en kregen zij steunbetuigingen. Een week eerder werd er actie gevoerd voor de poort van de Bruynzeelfabriek.

16 okt. 2010 Amsterdam: 670 sociale huurwoningen gered van sloop
De sloop van 670 betaalbare woningen, vooral duplexhuizen, in de Amsterdamse Louis Couperusbuurt gaat in ieder geval voorlopig niet door. Als er over 5 tot 10 jaar opnieuw over gesproken zou worden, moet een eventuele sloop eerst opnieuw bediscussieerd worden. Dit werd vrijdag bekend in de deelgemeenteraad van Amsterdam Nieuw-West. De woningbouwcorporatie, na een fusie nu Stadgenoot geheten, die de huizen wilde slopen had de bewonersorganisatie en de deelgemeenteraad een rapport gegeven, waaraan de conclusie ontbrak. De bewonersorganisatie van de Louis Couperusbuurt wist via de kantonrechter toch de conclusie te krijgen. Daaruit bleek, dat na achterstallig onderhoud er nog meer dan genoeg mensen zouden zijn, vooral jongeren en bejaarden, die graag in zo’n huis willen wonen. Stadgenoot heeft nu beloofd het achterstallig onderhoud aan te gaan pakken.
16 okt. 2010 En weer gaan miljoenen Fransen de straat op, ook de jeugd!
Bijna drie miljoen Fransen gaan zaterdag de straat op in meer dan 200 Franse steden om te protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, die de rechtse regering wil doorzetten. De Franse ministers roepen natuurlijk dat het er veel minder waren en ook minder dan de vorige keer. Nederlandse burgerlijke media maken daar de kop van hun artikel van: het Franse voorbeeld mocht hier eens navolging krijgen! Immers de Franse regering en de Franse bedrijven maken zich intussen wel degelijk zorgen: in minder dan anderhalve maand tijd vijf miljoenendemonstraties, stakingen bij het openbaar vervoer die al vanaf dinsdag voortduren, idem bij de olieraffinaderijen, waardoor er benzinetekorten ontstaan, de aankondiging van de truckchauffeurs dat ze vanaf maandag blokkades gaan organiseren, voor dinsdag 19 oktober opnieuw grote stakingen en demonstraties aangekondigd….. En als extra reden tot grote zorg voor Sarkozy c.s.: de jeugd is zich ermee gaan bemoeien. Tienduizenden scholieren en studenten zijn al de hele week in actie en lopen ook zaterdag mee in de demonstraties. Zij willen later ook op tijd met pensioen en daarvoor wel een baan vinden: de jeugdwerkloosheid is ook in Frankrijk hoog en zou alleen maar erger worden als ouderen langer moeten doorwerken. Maar het is ook de ‘algemene puinhoop’ zoals een 17-jarige scholier Simon het zegt tegen een journalist van dagblad Le Monde: ‘De vele mensen die op straat staan, de uitzettingen, zoals van de Roma, waarbij kinderen van school geplukt worden, de voortdurende controle door de politie op straat, het geweld door de politie: deze week raakte een jongere zwaar gewond aan zijn ogen door een flash ball afgeschoten door de politie.’ De regering weet: de jeugd heeft de dynamiek en de energie om te strijden. Zij gelooft niet meer in het sprookje, dat eerder pensioen van de ouderen ten koste van hun belangen zou gaan. De jeugd ziet dat er veel meer niet deugt in deze maatschappij. De jeugd wil een andere, betere toekomst en daarom maken Parijs en de grote concerns zich, ondanks hun stoere woorden, ernstig zorgen. En met reden.

16 okt. 2010 Regering Bangladesh stuurt leger af op havenwerkers
In Chittagong, de belangrijkste havenstad van Bangladesh, zijn de havenwerkers al sinds maandag in staking. Zij eisen het weer in dienst nemen van ontslagen collega’s en uitbetalen van toeslagen waar ze recht op hebben. Door de staking ligt de overslag van textiel, het allerbelangrijkste exportproduct van het land, vrijwel stil. Onder druk van de textielondernemers worden onderkruipers de haven in gestuurd maar dat pikken de havenwerkers niet. Als het de regering niet lukt de havenwerkers weer aan het werk te krijgen stuurt ze het leger op hen af, zowel om hun werk over te nemen als om alle demonstraties en vakbondsvergaderingen in het havengebied te verbieden. Zodra woensdag het leger de haven binnenkomt organiseren de havenwerkers een demonstratie en later van een andere plaats nog een. Ook worden regelmatig manifestaties gehouden in het gebied, wat steeds weer tot schermutselingen met het leger leidt. Meer dan 40 havenwerkers, waaronder verschillende vakbondsleiders worden gearresteerd. Het verbond van textielondernemers wil dat de regering de haven voortaan onder militair bevel plaatst.

15 okt. 2010 ACT wil tweederde van havenwerkers ontslaan
Vrijdag deelt directeur Westerhoud van de containerterminals ACT (Amsterdam) en ECT (Rotterdam)mee, dat hij in Amsterdam 70 van de 105 havenwerkers wil ontslaan. Bij ACT is minder werk doordat een paar grote klanten zijn vertrokken, waarvan een naar ECT in Rotterdam. De laatste maanden werkten veel mensen van ACT bij het zusterbedrijf ECT, maar Westerhoud wil daar een eind aan maken. Wel niet zo zeer uit zorg om de lange reistijd van de havenwerkers, zoals hij voorgeeft, maar wel vooral wegens de kosten ervan. De zorg van de Amsterdamse havenwerkers is echter hun werk en inkomen behouden. In de strijd daarvoor, die de komende tijd geleverd zal moeten worden, verdienen ze alle steun van hun Rotterdamse collega’s.

15 okt. 2010 ‘Werken tot je sterft’
De nieuwe regering wil er werkelijk alles aan doen om te voorkomen dat werkende mensen op een redelijke leeftijd van hun pensioen kunnen genieten. In het coalitieakkoord staat, dat ze wil verbieden de levensloopregeling nog te gebruiken om eerder met werken te stoppen. Intussen voert vooral de jongerenorganisatie van het zogenaamd linkse D66 oppositie door het kabinet-Rutte te verwijten, dat ze de pensioenleeftijd niet nog sneller verhoogt en niet direct al de verkorting van de WW-duur en de versoepeling van het ontslagrecht aanpakt. Dat zou namelijk beter voor de jongeren zijn, terwijl de bestaande regelingen alleen maar de ouderen zouden bevoordelen. Een andere variant dus, maar even goed ‘verdeel en heers’ als het ‘autochtonen – islamieten’ van Wilders. Dan hebben de jongeren in Frankrijk het beter begrepen: Ook vrijdag gingen weer tienduizenden scholieren en studenten de straat op om te betogen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Zij begrijpen wel, dat die voor hen nog meer werkloosheid nu zou betekenen en nog langer doorwerken later. Duidelijk is dat werkende mensen voor het binnenhalen van hun eisen niet op het parlement kunnen vertrouwen. De enige weg om die binnen te halen is zelf de strijd organiseren, in de bedrijven en op straat.

15 okt. 2010 DHL: TNT is niet de enige
TNT is niet het enige post- en expeditiebedrijf, dat zich voor sociaal en maatschappijbetrokken uitgeeft en intussen zijn werkers extreem uitbuit, intimideert en op straat gooit. Net als in de andere sectoren van de economie is het ook bij post en expeditie de harde onderlinge concurrentie in de jacht op maximale winst, die de bedrijven ertoe brengt de werkers tot het uiterste uit te buiten en hun rechten te vertrappen. DHL, dochter van Deutsche Bundespost, weigert in Nederland de postbezorgers bij dochterbedrijf Selektmail een arbeidscontract en betaalt minder dan het minimumloon. Ook in de expeditietak van DHL zijn hard werken voor een laag loon en superflexibiliteit regel. Maar als DHL de kans krijgt, gaat het nog verder: het intimideert en discrimineert werkers, bedriegt hen, maar dwingt zijn personeel zich te onderwerpen aan een leugendetector, ontslaat mensen tegen alle wetten in. In uiteenlopende landen als Canada en Costa Rica, de VS en India, Portugal en Zuid-Afrika gebeuren dit soort zaken en de Internationale Transportwerkersfederatie (ITF) is daarom een internationale actie tegen DHL begonnen om het bedrijf te dwingen hiermee te stoppen. Wie solidair wil zijn met de DHL-collega’s kan om te beginnen een solidariteitsverklaring ondertekenen. Via deze link is meer informatie te krijgen. Tegenover de wereldwijde ‘rat race’ van het monopoliekapitaal is de wereldwijde solidariteit van alle werkende mensen meer nodig dan ooit.

14 okt. 2010 TNT: Nu de acties opvoeren
De zelfstandige werkonderbreking van de postbodes in Helmond op woensdag had direct effect. Bij het overleg met de vakbonden op donderdag zag de TNT-directie toch plotseling wel mogelijkheden om het aantal gedwongen ontslagen terug te brengen. Toch zijn de toezeggingen, behalve veel te weinig, nog erg vaag. Bovendien is de onbetrouwbaarheid van de toezeggingen van topman Bakker c.s. bij alle postbodes en sorteerders bekend. Nu weer eindeloze onderhandelingen beginnen met de directie zou de strijd voor behoud van alle arbeidsplaatsen in het slop leiden. De enige weg vooruit is het voorbeeld van Helmond op te volgen en op landelijk niveau te coŲrdineren door de koppen bij elkaar te steken. Daarbij kan niet gewacht worden op vakbondsbestuurders. Die willen alleen praten over ‘een onsje minder’ ontslagen en wat meer spreiding over de tijd. Zij zien zichzelf als bemiddelaars tussen de werkers en TNT, zoals de ABVA zelf schrijft op zijn website naar aanleiding van de staking in Helmond. Hun eigen belangen verdedigen zullen de werkers bij TNT zelf moeten doen.

14 okt. 2010 Ultimatum bij Total tegen verlagen pensioen
De werkers bij de raffinaderij van Total in Vlissingen hebben de directie een ultimatum gesteld. Door een tekort in het pensioenfonds dreigen de gepensioneerden volgend jaar ook in euro’s minder te ontvangen en degenen die nog werken minder pensioenrechten op te bouwen. De werkers stellen de directie er verantwoordelijk voor om het tekort aan te vullen. Zo niet, dan dreigen zij met werkonderbrekingen en stakingen.

14 okt. 2010 Minder dan helft Nederlandse vrouwen financieel onafhankelijk
Maar 46% van de Nederlandse vrouwen heeft zoveel eigen inkomen, dat ze daarvan kan of zou kunnen rondkomen, de overigen, ongeveer drie miljoen, hebben dat niet. Bij de mannen is dat 30%. Bijna 800.000 vrouwen hebben helemaal geen eigen inkomen, een miljoen die wel werken verdienen daarmee minder dan een bijstandsuitkering voor een alleenstaande (900 euro). Tenslotte zijn meer dan een miljoen vrouwen afhankelijk van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstandsuitkering of weduwepensioen.
Zelfs de doelstelling van het kabinet-Kok, dat in 2000 een percentage van 60% van de vrouwen financieel onafhankelijk wilde zien, is dus niet bereikt.  Dat blijkt uit een onderzoek door E-quality in opdracht van verzekeringsconcern Delta Lloyd. Van de vrouwen tussen 15 en 65 jaar hebben 2 van de drie een betaalde baan, maar bij 75% gaat het om een deeltijdbaan. Een belangrijke oorzaak hiervan is, dat zorg voor de kinderen nog vaak vooral op de vrouw neerkomt. Met de grote verlaging van de toeslag voor kinderopvang, nog door de regering-Balkenende aangekondigd, zal dit alleen maar meer worden. Bovendien ligt het uurloon van vrouwen in Nederland gemiddeld 18% lager dan dat voor mannen. Na een echtscheiding komen veel vrouwen daardoor in de financiŽle problemen. Ook gepensioneerd ontvangen veel vrouwen een laag pensioen, daar dit op basis van een deeltijdbaan is opgebouwd.

14 okt. 2010 PvdA-wethouder: Kinderen kunnen ook thuiszorg doen
Wethouder Kriens (PvdA) van Rotterdam heeft een nieuwe manier gevonden om verdere bezuinigingen op de thuiszorg te verdedigen. Zij zegt dat kinderen vanaf 5 jaar moeten opruimen, de tafel dekken, afwassen, een boodschap doen en kleding in de was gooien. Dan hoeft de vrouw of man van de Thuiszorg minder langs te komen en houdt de gemeente WMO-geld in kas. De verontwaardiging over deze uitspraak is groot, zelfs uit eigen partij krijgt Kriens kritiek. Dat kinderen ook een handje toesteken is niet verkeerd, maar van hen een structurele bijdrage aan het huishouden vragen, terwijl de ziekte van een ouder het leven toch al niet gemakkelijk voor hen maakt, is gewoon asociaal.

13 okt. 2010 Postbodes Helmond nemen heft in eigen hand
Woensdagochtend leggen tientallen postbodes in Helmond (Noord-Brabant) zelfstandig het werk neer. Zij zijn het goed zat om hun collega’s en straks zichzelf ontslagen te zien worden en intussen met een steeds grotere werkdruk te worden geconfronteerd. De overuren die ze noodgedwongen moeten maken worden niet of pas na veel druk uitbetaald. Postconcern TNT, dat uiteindelijk 18.000 arbeidsplaatsen van postbodes en postsorteerders wil schrappen, is met een grote ontslagronde begonnen en heeft de laatste weken al tientallen van hen naar huis gestuurd. Hun werk wil TNT laten overnemen door lager betaalde parttime krachten, maar voor een ander deel helemaal niet: Degenen die overblijven zouden dat erbij moeten doen. De leiding van twee vakbonden stelt zich op achter deze staking, maar heeft tot nu toe steeds verzaakt effectieve acties tegen de ontslagen en opgevoerde uitbuiting te organiseren. De enige weg om TNT te stoppen is daarom dat de TNT-ers op andere vestigingen in het land het voorbeeld van hun collega’s uit Helmond volgen en dit op landelijk niveau met elkaar coŲrdineren. Post in Beweging, de bedrijfskrant van de Rode Morgen voor TNT, betuigt solidariteit met de stakers door middel van een verklaring.

13 okt. 2010 Nieuwe kabinet valt vakbondsrechten aan
In het regeerakkoord dreigt het komende kabinet de nullijn voor ambtenaren per wet af te dwingen als de vakbonden er niet akkoord meegaan. Op alle mogelijke manieren proberen VVD, CDA en PVV de sociale sloop er door heen te jagen. Vakbondsbestuurder Dieten (Abva Kabo FNV) merkt terecht op, dat Rutte c.s. ‘blijkbaar schijt hebben’ aan het internationaal verdrag over vrijheid van onderhandelen voor vakbonden dat Nederland ondertekend heeft en dreigt met de rechter. Beter nog is het onmiddellijk de stakingskassen te openen, als het kabinet die oorlogsverklaring doorzet.

13 okt. 2010 Verkiezingsbeloften van de PVV
Tweehonderd buschauffeurs verlaten woedend de vergadering van de raadscommissie van de gemeente Den Haag. Daar wordt gesproken over privatiseren van vervoersbedrijf HTM, een privatisering die een hogere werkdruk en neerwaartse druk op de lonen zou betekenen, dat weten ze van hun collega’s bij het al geprivatiseerd regionale openbaar vervoer. De nieuwe regering wil op het openbaar vervoer in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht 120 miljoen besparen door de steden tot aanbesteding te verplichten. De chauffeurs maken zich vooral boos over de opstelling van de PVV-fractie. Die had zich tot voor kort fel tegen privatisering verklaard, maar sinds zij het kabinet-Rutte gedoogt is zij 180 graden gedraaid en staat achter de privatisering.

13 okt. 2010 Tienduizenden Fransen staken verder
Vooral bij de spoorwegen en de olieraffinaderijen hebben de werkers woensdag besloten de staking tegen verhoging van de pensioenleeftijd door te zetten. Een groot deel van de treinen rijdt ook woensdag niet en in tien van de twaalf olieraffinaderijen ligt woensdag de productie geheel of grotendeels stil. Ook worden een aantal benzinedepots geblokkeerd, zodat er in Frankrijk steeds meer schaarste aan deze brandstof komt. Maar ook bij fabrieken van Alstom en Bombardier in het noorden van het land en van Rhodia in het zuidoosten en talrijke andere bedrijven, ziekenhuizen en andere instellingen vinden stakingen of werkonderbrekingen plaats. De toegang tot het havengebied van Le H‚vre wordt drie uur geblokkeerd en dat gebeurt ook met autowegen elders in het land. In sommige bedrijven is al afgesproken dat de staking tot donderdag of zelfs tot maandag doorgaat, in andere wordt donderdag opnieuw bepaald of de staking wordt voortgezet. Ook veel studenten en scholieren, op meer dan 120 scholen, voeren nog actie. Intussen zijn voor aanstaande zaterdag nieuwe demonstraties aangekondigd tegen het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 en van de prepensioenleeftijd naar 62 jaar. Veel Franse werkers zijn overigens van mening, dat een algemene staking in het hele land moet worden uitgeroepen. Die eis is ook op veel spandoeken te lezen. De leiding van de meeste vakbonden in Frankrijk wil dat echter niet en kiest er voor de leden per bedrijf te laten beslissen of ze al of niet het werk neerleggen.

12 okt. 2010 Vakbondstop breidt pensioenverraad verder uit
De FNV-leiding geeft dinsdag toe, dat zij de aanvullende pensioenen voortaan afhankelijk wil laten maken van de beleggingsresultaten. Wie toch meer zekerheid wil, zou daarvoor een flink percentage moeten inleveren van de aanspraak op pensioen die hij tot nu toe heeft. Hiermee zou het systeem van ‘de beschikbare premie’ ingevoerd worden: De bedrijven betalen dan alleen een afgesproken pensioenpremie en alle risico’s worden bij de werkers neergelegd. Ongeveer twintig jaar geleden zijn de pensioenfondsen onder druk van de bedrijven een aanzienlijk deel van de premiegelden in aandelen gaan beleggen. Daar de waarde van aandelen toentertijd steeg, vaak ook extra door speculatie, konden de premies omlaag. Als nu door de onvermijdelijke crisis de waarde van de aandelen daalt, weigeren de bedrijven meer premie te betalen en daarom ook om verder nog verantwoordelijkheid te dragen voor de hoogte van de pensioenuitkering. Opnieuw legt de vakbondsleiding zich neer bij deze uitverkoop van sociale rechten. Opnieuw een signaal dat de werkende mensen zelf de strijd tegen de sociale sloop in handen moeten nemen.

12 okt. 2010 Als sneeuw voor de zon
’12.000 extra handen aan het bed in de ouderenzorg dankzij bijna miljard extra geld’ onder de nieuwe regering? Van die belofte van Wilders blijft bij nadere beschouwing niet veel over. Om verdeeldheid te zaaien tussen werkende mensen doen Wilders en de PVV net of zij voor de ‘autochtone’ Nederlanders wel sociaal willen zijn. In het bezuinigingspakket van € 18 miljard van de nieuwe regering is hier weinig van te merken, in de zorg wordt voor vele miljarden gesneden – meer voor eigen rekening, meer eigen bijdragen, lagere zorgtoeslag - maar Wilders verkondigde bij de presentatie van het regeringsakkoord trots toch maar voor die extra handen voor de bejaarden gezorgd te hebben. Maar van het voor zorg gereserveerde bedrag van € 860 miljoen is maar € 500 miljoen voor de bejaardenzorg. De rest is o.a. voor de gehandicaptenzorg, ook nodig, maar het gaat niet naar de bejaardenzorg. Bovendien is nergens geregeld, dat het bedrag, dat overigens pas in 2012 beschikbaar komt, ook aan extra verzorgenden moet worden besteed. Het kan dus ook aan managementsalarissen, investeringen in gebouwen of het afbetalen van leningen worden uitgegeven.

12 okt. 2010 Wetenschap ten dienste van de winst
‘Haal het wetenschapsbeleid weg bij het ministerie van onderwijs en breng het geheel onder bij het ministerie van economische zaken.’ Dat vragen de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) samen met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en de Netherlands Academy of Technology and Innovation (NATI) aan de nieuwe regering. Wetenschappelijk onderzoek hoort een bijdrage te leveren aan een beter leven en betere leefomstandigheden van alle mensen, zeker als het met belastinggeld wordt gefinancierd. In werkelijkheid wordt steeds meer onderzoek aan de universiteiten in opdracht van bedrijven gedaan, die daarmee tegen een beperkte betaling - grote invloed hebben op zowel het onderwerp als het doel van het onderzoek en op wat er met het onderzoek wordt gedaan. Hun enig doel daarbij is maximalisatie van hun winst. Tot op heden werd echter de schijn opgehouden, dat het wetenschapsbeleid niet (alleen) door economische belangen werd bepaald. Door als universiteiten en bedrijfsleven - NATI is een samenwerkingsverband – samen te vragen voortaan alleen Economische Zaken zeggenschap te geven over de prioriteiten die bij wetenschapsbeleid gesteld moeten worden, wordt die laatste schijn opgeheven. Zo zal nog minder geld worden besteed aan onderzoek naar bijvoorbeeld noodzakelijke medicijnen die te weinig winst opleveren, duurzame energie en productiemethoden, die beter zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werkers.

12 okt. 2010 Fransen voeren strijd voor pensioen verder op
DemoMarseilleDinsdag was de vierde dag in zes weken tijd van grote stakingen en demonstraties in Frankrijk tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De deelname was met 3,5 miljoen mensen nog groter dan op 23 september. Ook veel scholieren en studenten, die beseffen dat zij door de wet die president Sarkozy wil doordrukken nog meer getroffen zullen worden dan de ouderen. Niet alleen door nog later met pensioen te kunnen gaan, maar ook nu al omdat het de jeugdwerkloosheid alleen nog maar groter zou maken. Daar dit niet direct voor iedere jongere duidelijk is, geven studentenorganisaties hier uitleg over aan studenten en scholieren. Opvallend was dinsdag ook de grote deelname van werkers bij de olieraffinaderijen. Verschillende raffinaderijen werden zelfs geheel stil gelegd. Dit zet de beschikbaarheid van olie en benzine in Frankrijk nog verder onder druk, die al beperkt is door de staking, nu al meer dan twee weken, van de havenwerkers in oliehaven Fos-sur-Mer bij Marseille. Verder reden dinsdag veel treinen niet, lag het openbaarvervoer in Parijs bijna helemaal stil, moest op de vliegvelden 30 tot 50% van de vluchten vervallen, maar ook staakten de overgrote meerderheid van de havenwerkers, veel werkers van de gas- en elektriciteitsconcerns, en honderdduizenden andere werkers in publieke dienst of bij particuliere bedrijven. Bovendien hebben nu werkers in verschillende bedrijven afgesproken, dat zij de komende tijd dagelijks beslissen of ze de staking zullen voortzetten of weer aan het werk gaan. Zo wordt de regering-Sarkozy tot het uiterste onder druk gezet om de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en die van prepensioen van 60 naar 62 jaar in te trekken. In het parlement heeft Sarkozy gebruik gemaakt van zijn meerderheid en de wetten al grotendeels laten aannemen, maar het Franse volk is in grote meerderheid tegen. Volgens een onderzoek steunt meer dan tweederde van de Fransen ook de stakingen en is zelfs 61% ervoor om de staking voor onbepaalde tijd voort te zetten tot de plannen van tafel zijn. Tweemaal eerder, in 1995 en in 2006 hebben de Franse collega’s soortgelijke plannen ook door stakingen en demonstraties geblokkeerd.

11 okt. 2010 Loonstijging onder officiŽle inflatie
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend, dat de Cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 1,3 % hoger waren dan een jaar eerder. De prijzen stegen in die tijd echter 1,6% volgens het officiŽle inflatiecijfer, dat niet alle werkelijke prijs- en lastenverhogingen weergeeft. Het is voor het eerst sinds 2005, dat de stijging van de Cao-lonen zelfs lager is dan het inflatiepercentage dat het CBS hanteert.

11 okt. 2010 PvdA wil wettelijk minimumloon nog verder ondermijnen
‘Wie langdurig in de Bijstand zit, moet voor € 1 per uur aan het werk gezet worden’. De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Den Haag heeft van haar wethouder Kool de toezegging gekregen, dat hij gaat onderzoeken of dit mogelijk is. De demissionaire en de komende regering hadden al aangekondigd de grens van het wettelijk minimumloon te willen los laten voor onder andere werkers bij sociale werkplaatsen, Wajongers en bijstandsgerechtigden, maar de sociaaldemocraten doen er nog een schep bovenop. Ze hebben dit afgekeken van hun zusterpartij de Duitse SPD. Deze voerde dit begin deze eeuw in toen ze samen met de Groenen de regering SchrŲder-Fischer vormde, die de beruchte Harz IV-wetten uitvaardigde. Sinds die tijd zijn miljoenen Duitsers verplicht allerlei zeer slecht betaalde banen te accepteren, waarop ze dan een magere aanvulling van de staat krijgen als ze er niet van kunnen overleven.  Al zes jaar lang wordt hiertegen en tegen allerlei andere sociale afbraak  iedere maandagavond gedemonstreerd in meer dan 100 Duitse steden.

11 okt. 2010 Rotterdam: Huren particuliere woningen schieten omhoog
Nu door de crisis voor veel mensen het kopen van een eigen huis te riskant of onmogelijk – geen vast arbeidscontract – geworden is, proberen de vastgoedbedrijven en makelaars op een andere wijze hun winsten hoog te houden. Terwijl de verkoopwaarde van de huizen is gedaald, stijgen de huren. Hierbij maken ze er gebruik van dat er nu meer vraag naar huurhuizen boven de grens voor huursubsidie is, terwijl nieuwbouwprojecten voor betaalbare woningen zijn stilgelegd.  Het meest extreem is wel de situatie in Rotterdam. Daar is volgens particulier verhuurbedrijf Direct Wonen de huur in september voor nieuw aangeboden woningen gemiddeld 26,2 % hoger dan een jaar eerder.

11 okt. 2010 Grote demonstratie tegen kernenergie in MŁnchen
In de Zuid-Duitse stad MŁnchen vormen zaterdag tussen de vijftig en zestig duizend mensen een menselijke ketting om het kantoor van het grote energieconcern Eon, het regeringscentrum van de deelstaat en het kantoor van de christendemocratische regeringspartij CSU. Zij protesteren daarmee tegen het plan van de nationale regering, gesteund door de deelstaatregering, om de kerncentrales in Duitsland gemiddeld 12 jaar langer open te houden dan eerder was afgesproken. Dit betekent vele miljarden winst voor de energieconcerns als Eon, die eigenaar zijn van de kerncentrales, terwijl de gezondheid en het leven van de huidige en toekomstige generaties nog meer worden bedreigd.

11 okt. 2010 Congo: Grootste honger in rijk land
In de Democratische Republiek Congo is 75% van de inwoners ondervoed. De kindersterfte is er hoog. Daarmee staat het Midden-Afrikaanse land bovenaan de lijst van de Wereld Honger Index, die gebaseerd is op onderzoek naar het aantal ondervoede personen in een land, het aantal kinderen dat te licht is voor zijn of haar leeftijd en de kindersterfte. Congo is geweldig rijk aan mineralen. Om er enkele te noemen: koper, goud, steenkool, olie kobalt, coltaan. Ook zou het gemakkelijk voldoende voedsel voor de bevolking kunnen produceren. Die mineralen wekken echter de hebzucht van de grote concerns en de imperialistische staten en daarom wordt Congo geteisterd door constante gevechten tussen binnen- en buitenlandse groepen die het op die mineralen voorzien hebben. Hierdoor wordt de bevolking steeds geconfronteerd met dood, plundering en verkrachting en zijn miljoenen inwoners op de vlucht. Zo verandert het imperialisme de beste voorwaarden voor een goed leven in precies het tegendeel.

10 okt. 2010 Levensduur kabinet-Rutte niet hoog ingeschat
Volgens een peiling van De Hond verwacht maar 28% van de Nederlanders, dat het nieuwe kabinet de vier jaar volmaakt. 36% van de ondervraagden denkt dat het kabinet al vůůr eind volgend jaar valt, 29% dat het in 2012 afgelopen is. In feite zal vooral het verzet van de werkende mensen tegen sociale afbraak die dit kabinet wil, beslissend zijn voor de levensduur van dit VVD-CDA-PVV kabinet.

10 okt. 2010 Bijna een derde heeft een flexibel contract
Volgens vakcentrale FNV hebben 2,5 miljoen Nederlanders een een uitzendbaan, een tijdelijk contract of een andere regeling waardoor zij door de bedrijven snel en gemakkelijk op straat gezet kunnen worden. Dat is bijna een derde deel van de totale beroepsbevolking in Nederland. Bij het uitbreken van de crisis werden deze collega’s als eersten door de bedrijven gedumpt. Waar bedrijven nu weer mensen aannemen gebeurt dit nog veel meer op basis van een flexibel contract dan voor de crisis. Donderdag, de wereldwijde dag voor “Decent work” [Fatsoenlijk werk], vroeg de vakbond hier aandacht voor met een actie voor de poort van truckfabriek Scania in Zwolle. Daar werken ruim 500 mensen in een uitzendbaan in de productie, een derde van het totale personeelsbestand.

10 okt. 2010 Staking in Franse havens voor VUT en pensioen
Dit weekend lag in de grote Franse havens de overslag weer geheel of voor een groot deel stil. De havenwerkers voeren hiermee actie tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van alle Franse werkers van 65 naar 67 jaar en van de mogelijkheid met prepensioen te gaan  van 60 naar 62 jaar. Hiermee dreigt ook een akkoord over 5 jaar eerder stoppen voor havenwerkers en kraanmachinisten uit 2008 onderuit gehaald te worden.  Dit maakte onderdeel uit van een akkoord, waarin vakbond CGT onder bepaalde voorwaarden akkoord ging met privatisering van de havenbedrijven. In de grote oliehaven Fos-sur-Mer bij Marseille zijn de werkers op de olieterminals hierom al bijna twee weken in staking, waardoor de olievoorraden in het land snel afnemen. De havenbazen klagen steen en been, omdat in zes van de zeven grootste havens van Frankrijk dit jaar gemiddeld van iedere werkdag twee uur gestaakt is en in de nachtdiensten een tot twee maal per week actie gevoerd.

10 okt. 2010 Demonstraties in VS tegen huiszoekingen en arrestaties FBI
In Chicago, New York, Detroit, Los Angeles en veel andere steden in de VS is gedemonstreerd tegen huiszoekingen door de FBI bij talrijke organisaties en activisten uit de vredesbeweging en solidariteitsbeweging en de politieke organisatie "Freedom Road/Figth Back". Computers, archieven enzovoorts werden meegenomen, een aantal activisten werd gearresteerd en kortere of langere tijd vastgehouden. De officiŽle reden die de FBI opgaf was onderzoek naar steun aan terroristische organisaties in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Met de demonstraties laten de organisaties zien dat ze zich hierdoor niet laten intimideren.

10 okt. 2010 IsraŽlische regering neemt racistische wet aan
Het kabinet van IsraŽl gaat zondag akkoord met een wet, die nieuwe burgers verplicht trouw te zweren aan IsraŽl als “een Joodse en democratische staat”. Arabische burgers worden al sinds jaar en dag als tweederangsburgers behandeld, maar dit wordt met deze wet  volledig ‘gelegitimeerd’.  Tegelijkertijd  gaat IsraŽl door met het bouwen en uitbreiden van nederzettingen, waardoor  het steeds meer ontvreemdt van het land dat de Palestijnen  nog over hadden. Tot nu toe is IsraŽl hiermee steeds weggekomen, dankzij de steun van de grote imperialistische landen, die het land als een vooruitgeschoven post in het olierijke Midden-Oosten zien. Mede dankzij druk van Wilders, die nauwe banden heeft met de IsraŽlische ambassade,  heeft het nieuwe kabinet zich voorgenomen de betrekkingen met deze racistische regering nog aan te halen.

2 okt. 2010 Honderdduizend protesteren tegen regering Berlusconi
Honderdduizend mensen hebben zaterdag in Rome het ontslag van Berlusconi geŽist. Uit alle delen van ItaliŽ reisden betogers naar de bijeenkomst, met het motto: ‘ontsla hem’. De betogers eisen een nieuwe kieswet en vervroegde verkiezingen. Het is de tweede ‘No Berlusconi Day’, georganiseerd via internet.

2 okt. 2010 Frans protest tegen pensioenplannen
Honderdduizenden Fransen gingen de straat op om opnieuw tegen de verhoging van de pensioenleeftijd te protesteren. De regering Sarkozy wil de pensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62 jaar. In heel Frankrijk werd geprotesteerd. Van de 230 demonstraties was de grootste die in Parijs.

2 okt. 2010 CDA-congres in meerderheid akkoord met VVD en PVV
Het CDA-congres is akkoord gegaan met het regeer- en gedoogakkoord dat Verhagen samen met Rutte en Wilders heeft opgesteld. 68 Procent was voor, 32 procent tegen.
Het aantal tegenstemmers is verrassend, omdat er binnen de burgerlijk-parlementaire partijen geen democratie heerst, maar bureaucratische controle. En die controle was volledig gericht op het tot stand brengen van een minderheidsregering van sociale sloop – met een bruin randje.
VNO-NCW had al eerder de zegeningen van de grote monopoliebedrijven over deze regeringssamenstelling uitgesproken – hoofdzaak voor de grote kapitalisten is immers de afwenteling van de crisislasten op de gewone bevolking.
Daar krijgen Rutte en Verhagen nog een probleem. Niet alleen is hun beoogde regering labiel en parlementair in de minderheid, de weerstand van vakbondsleden en de arbeidersbeweging zal niet op zich laten wachten.
De kritiek van de oppositie op het program van Rutte c.s. was hoofdzakelijk dat de bezuinigingen niet precies genoeg waren vastgelegd. De rest van de spreektijd ging op aan de beoogde afleiding: Wilders met z’n xenofobe praatjes.
Om te kunnen winnen, zullen de arbeiders en de werkende bevolking zich moeten ontworstelen aan de verlammende invloed van de vakbondsbureaucratie en de sociaal-democratische partijen.

30 sept. 2010 Regeringsakkoord: afleidingsmanoeuvres
Na bijna vier maanden is er nu een regeerakkoord gepubliceerd van VVD, CDA en in feite ook de PVV. In die maanden is niet zo zeer gepraat over de hoeveelheid geld die aan de werkende mensen ontstolen moest worden. Het ging er vooral om dit zo te camoufleren dat het geen opstand uit zou lokken. Dat blijkt uit het resultaat van al het achterkamertjesoverleg.
De belangrijkste afleidingsmanoeuvre is natuurlijk die, waar speciaal Wilders voor is ingehuurd: gewone mensen zouden moeten geloven dat de buitenlandse collega’s zich al die miljarden toegeŽigend hebben, die in werkelijkheid naar de banken en de concerns zijn verdwenen. Dus worden er maatregelen aangekondigd om immigratie zo veel mogelijk te bemoeilijken en worden er kreten geuit over het terugsturen van criminelen. Wilders mag roepen dat zo de immigratie met 50% ‘teruggedrongen’ kan worden. De racistische kaart wordt openlijk gespeeld door dit kabinet, alle bezweringsformules van vooral Verhagen ten spijt.
In dezelfde richting gaat de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking met een miljard euro. Dat gaat niet ten koste van de meer of minder verkapte subsidies aan Nederlandse bedrijven, die uit deze pot worden gefinancierd – want het bedrijfsleven moet er juist ‘meer bij betrokken worden’.
De grote bedrijven krijgen ook nog een verlaging van de winstbelasting tot 25% en andere belastingfaciliteiten, die naar schatting bijna een miljard euro kosten.
Een andere afleidingsmanoeuvre is het toezeggen van een miljard extra voor de zorg en 12.000 verzorgenden. Dat lijkt mooi, maar wie betaalt dat? Diezelfde oudere en werkende mensen die tegelijkertijd gepakt worden voor een nog hoger bedrag. De eigen bijdrage voor zorg en verpleging moet flink omhoog. Bij verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis zal de huur apart worden berekend, wat nog eens tot extra kosten zal leiden.
Nog meer voorzieningen van de WMO zullen de verantwoordelijkheid van de gemeenten worden, maar op het geld dat de gemeenten daarvoor krijgen wordt bezuinigd. De opvang voor verstandelijk gehandicapten wordt beperkt.
De toeslag voor wie geen volledige AOW heeft opgebouwd wordt geschrapt.
In de gezondheidszorg gaan de eigen bijdragen en de premies omhoog, terwijl het basispakket wordt verkleind. Alleen die verkleining van het basispakket zou al 1,2 miljard euro moeten opleveren. VVD-er Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland heeft aangekondigd dat de stijging van de premie – dit jaar al meer dan € 100 – in de toekomst nog veel hoger wordt omdat de regering niet meer bijpast bij extra kosten. Overigens zal ook nu de basispremie voor zzp-ers, gepensioneerden en anderen die niet in loondienst zijn, nog veel meer stijgen, omdat zij ook voor de stijging van het inkomensafhankelijke deel van de premie moeten opdraaien. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag fors verlaagd. De privatisering van de ziekenhuizen wordt wel doorgezet. De mogelijkheid er winst mee te maken zal de werk- en loondruk van degenen die er werken verhogen en de beste zorg beperken tot wie het kan betalen.
Wat de werkers betreft probeert de coalitie-in-de-maak de directe confrontatie te vermijden, door ‘voorlopig’ geen verkorting van de WW-duur en afbraak van de ontslagbescherming in te voeren. Dat ‘voorlopig’ kan zo geschrapt worden als blijkt dat de werkeloosheid zal oplopen met 120.000 werklozen – wanneer deze plannen worden uitgevoerd. Wat de verhoging van de pensioenleeftijd betreft, wil de coalitie gebruik maken van het verraad van de vakbondstop, die al toestemde in verhoging op termijn naar 66 en 67 jaar – en nog hoger.
Intussen wordt aangekondigd dat het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde bijstand zullen worden verlaagd. Dat is niet alleen erg voor de mensen die er afhankelijk van zijn en er nu al niet van kunnen rondkomen. Verlaging van de ondergrens betekent ook dat het hele loongebouw onder neerwaartse druk komt te staan. Voor de werkers uit de sociale werkplaatsen en de meeste jonge arbeidsongeschikten wordt het wettelijk minimumloon zelfs afgeschaft.
Niet minder dan 61.000 ambtenaren – waarvan bijna de helft werkzaam in de sociale werkvoorziening – zouden hun baan moeten verliezen. Goedschiks of kwaadschiks zouden de overblijvers de nullijn moeten accepteren. De ervaringen bij eerdere bezuinigingen leert dat voor wegbezuinigde beleidsambtenaren dure externen ingehuurd worden. Op ambtenaren die nuttig werk doen, zoals de brandweermannen, wordt bezuinigd of dat werk wordt door bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering overgenomen.
De huren gaan voor iedereen stijgen. Hypotheekrenteaftrek blijft echter ook voor kapitale villas bestaan.
In het onderwijs zou meer geÔnvesteerd worden, maar studenten zouden voortaan maar drie jaar in plaats van vier jaar een beurs krijgen. Dat betekent nog meer erbij werken voor wie geen rijke ouders heeft. Doen studenten echter daardoor langer dan vier jaar over hun studie dan wacht hen een veel hoger collegegeld, dat kan oplopen tot 5000 euro. Daarentegen krijgen de universiteiten de opdracht om nog meer samen te gaan werken met bedrijven, zodat die voor een grijpstuiver kunnen profiteren van met belastinggeld gedaan onderzoek.
De grote korting op de toeslagvoor de kinderopvang, die kan oplopen tot meer dan 3000 euro per jaar voor een gezin, heeft de demissionaire regering al aangekondigd.
De subsidie op kunst en cultuur wil de coalitie met 20% terugbrengen. Orkesten, theaters en musea worden hierdoor met sluiting bedreigd. Kunst moet blijkbaar weer iets worden voor de happy few, of zwaar gesponsord worden door het bedrijfsleven.
Wat het milieu betreft wordt zoals verwacht de bouw van nieuwe kerncentrales gepropageerd. Dat zou (grote leugen) de CO2-uitstoot moeten helpen verlagen. De milieudoelstellingen van het aftredende kabinet worden nog verlaagd: de CO2-uitstoot in 2020 moet met 20% zijn teruggedrongen in plaats van met 30% en het gebruik van duurzame energie hoeft dan slechts 14% te zijn. Het geld daarvoor moet overigens door de gewone mensen worden opgebracht door een opslag op de energierekening. Greenpeace hing al een spandoek op de Ridderzaal: Kabinet-Rutte: #viezerkanniet’.
Intussen wordt ook de repressie voorbereid van het verzet dat onvermijdelijk zal komen. Het commando over de politie wordt landelijk geconcentreerd. Er komen ondanks 18 miljard aan bezuinigingen agenten bij en de krijgsmacht zal ‘meer bij het politiewerk worden betrokken’, met andere woorden: we zetten het leger in.
Op defensie wordt officieel 600 miljoen bezuinigd, maar dit wordt weer teruggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. In ieder geval is er ook nog geld om alvast een tweede JSF-straaljager aan te schaffen. Deze coalitie wil  de banden met de zionistische regering van IsraŽl nog verder wil aanhalen.
Ondanks alle afleidingsmanoeuvres is dit regeringsakkoord niet anders dan een oorlogsverklaring aan alle werkende mensen. Deze eist een duidelijk antwoord van allen die hiervan het slachtoffer dreigen te worden – van welke nationaliteit , afkomst of leeftijd ook.

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief