RM Nieuws


- Postbodes komen in actie tegen ontslagplannen
- Aantal bijstandsgerechtigden 300.000
- Gemeente bezuinigt op bijzondere bijstand
- Uitgebuit en daarna gedumpt
- Wie stelt werkloos geworden collega’s schadeloos?
- Militaire macht beschermt en levert winst aan concerns
- Culturele steun voor Palestijnen
- Duitse arbeiders eisen ingeleverd loon terug
- Havenwerkers Costa Rica winnen bij hoogste rechter
- Bezuinigingen wachten niet op nieuwe regering
- Massaal protest tegen Duits miljardenproject
- Deutsche Post wil snijden
- Optreden MSD-directie vraagt gepast antwoord
- VN laakt Nederlandse rechtspraak
- Zuid-Afrika: COSATU kondigt algemene staking aan
- Actie tegen pulpbanen bij de Belastingdienst
- Amerikaanse postbodes in actie voor werk
- Actie tegen olieboringen bij Groenland
- Arbeidsinspectie corrigeert vakbondsbestuur
- Pakistan: stad onder water gezet om VS-basis te redden
- Donner provoceert over pensioenen
- Managementgoeroe preekt retro-ideologie
- Monopolies gebruiken crisis om nog groter te worden
- VS bereiden zich voor op langer verblijf in Afghanistan
- Schiphol en ‘democratische’ manipulatie
- En hoe zit het met de levensvoorwaarden voor de mens?
- Zuid-Afrika: autowerkers sluiten CAO – ambtenarenstaking verhardt
- Sarkozy speelt de racistische kaart
- CDA-logica over pensioenen
- Shell veroordeeld voor vergiftigen werkers
- EU en IMF helpen Grieken dieper in de armoede
- Nederlandse Bank: ons controleert ons
- Oorlog in Irak niet voorbij
- Aangifte tegen politie wegens optreden 1 mei
- Zuid-Afrika: werkers publieke dienst nu voor onbepaalde tijd in staking
- VS: harde strijd tegen onbeschaamde frisdrankfabrikant
- Donner: afwenteling crisislasten op pensioenen
- Verzekeraars zien nieuwe kans bij sociale sloop
- TNT-ers eisen optreden Arbeidsinspectie
- Touringcarbedrijven: lange uren voor een laag loon
- Toegevoegde waarde banken stijgt met 50%
- Pakistani woedend over gebrek aan hulp
- Woensdag aangifte tegen politiegeweld
- Obama zet ook de geheime oorlogen door
- Privatisering werkt monopolievorming in de hand
- Zo werkt dat: opbouwmissies
- De aarde brandt en verzuipt
- Groeicijfers en dalende beurzen
- Protesten tegen Bouterse in Suriname en Nederland
- Internationale solidariteit met UPS-collega’s
- Duitse vakbond tegen asociaal IKEA
- Protest tegen president Bouterse
- Scholieren: ‘Doe je mond open’
- Jeugdwerkloosheid stijgt wereldwijd
- VVD-ster vindt verkiezingen lastig en duur
- Zuid-Afrikaanse autowerkers in staking
- Rioolbelasting in tien jaar verdubbeld
- Draconische bezuinigingen treffen Griekse economie
- Zuid-Afrikaanse ambtenaren opnieuw in staking
- Rotterdam: geen banen maar dwangarbeid
- Spoor: privatisering bedreigt veiligheid
- Adviesorgaan pleit voor duurzame energie
- Zelfs drinkwater niet veilig voor jacht op winst
- Corporaties willen extra huurverhoging
- Geheime dienst onderhield moslimfundamentalistische website
- Medisch tuchtcollege houdt bedrijfsarts hand boven het hoofd
- HEMA grossiert in superuitbuiting
- De banken worden nog steeds geholpen, maar de crisisdreiging blijft
- 'De armen weggespoeld'
- Kabinetsformatie: weg met de bezuinigingen of 'een beetje minder'
- Ook bejaarden zouden moeten wijken voor het geld
- NXP misbruikt crisis voor flexibilisering
- Trambestuurders staken tegen werkdruk
- MSD plant nog meer ontslagen
- Wilders door de media groot gemaakt
- Nog meer vrij spel voor de politie?
- Ruim 23 miljoen Europeanen ziek door het werk
- De FIFA is geen uitzondering
- Werkers UPS Turkije al maanden in staking voor hun rechten
- Einde aan Uruzgan, niet aan Nederlands imperialisme in Afghanistan
- Textielwerkers Bangladesh zetten strijd voort
- Olieramp alleen verandert milieupolitiek niet


31 aug. 2010 Postbodes komen in actie tegen ontslagplannen
De werkers bij postbedrijf TNT organiseren de komende tien dagen twee belangrijke acties tegen het door de directie geplande massaontslag van 15.000 collega’s.
Op maandagavond 6 september is er 7 uur ’s avonds een door vakbonden belegde actievergadering in Nieuwegein (NBC, Blokhoeve 1, gelegen bij grote autowegen en aan de sneltram vanaf Utrecht, Centraal Station)). Een uitgelezen gelegenheid voor werkers van TNT uit heel Nederland om met elkaar te overleggen hoe gezamenlijk effectieve acties voor te bereiden en uit te voeren om de asociale plannen van Bakker c.s. te dwarsbomen. Daarbij is het belangrijk om op eigen kracht te vertrouwen en zelf plannen te maken.
Op zondagmiddag 12 september hebben TNT-ers met steun van de SP een manifestatie en demonstratie in Rotterdam belegd tegen de ontslagplannen. Dit begint om 13.00 uur bij het beeld van Zadkine (Plein 1940 - metrostation Beurs/Churchillplein). De TNT-ers roepen iedereen die met hun strijd sympathiseert op om ook naar Rotterdam te komen.
De Rode Morgen ondersteunt die oproep van harte. Wat bij TNT gebeurt is een aanval op alle werkende mensen. Het ontslag van iedereen in vaste dienst met een volledige werkweek heeft niets te maken met de daling van poststukken door e-mail en internetbankieren. Waarom zou trouwens de vooruitgang van de techniek niet ten goede kunnen komen aan de werkers? Korter werken voor iedereen zou het gevolg kunnen zijn. Waarom moet vooruitgang van de techniek hen werkloosheid brengen? Topman Bakker en de zijnen gaan nog verder: het vele werk dat blijft en het nieuwe werk worden opgeknipt in parttime baantjes – waar tegen veel lagere lonen moet worden gewerkt. Terwijl duizenden postbodes op de nominatie staan om ontslagen te worden, worden tegelijkertijd duizenden flexibele laagbetaalde postbezorgers in dienst genomen.
Onder leiding van Bakker worden de grenzen opgezocht van wat tot op heden juridisch mogelijk is bij een reorganisatie. Dezelfde Bakker schreef in 2008 een rapport voor het kabinet-Balkenende over hoe de sociale zekerheid drastisch verslechterd moest worden en de ontslagbescherming afgebroken. Dat rapport is toen door actiedreiging in een bureaulade verdwenen. Het ligt nu bij de bezuinigingsplannen van de komende regering weer op tafel.
Ook daarom verdienen de werkers bij TNT de steun van alle werkende mensen in Nederland. Lees het laatste nummer van Post in beweging!

31 aug. 2010 Aantal bijstandsgerechtigden 300.000
Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat in het tweede kwartaal van dit jaar 300.000 personen jonger dan 65 een uitkering van de sociale dienst ontvingen. Omdat bij paren en gezinnen alleen de oudste persoon wordt geteld, is het aantal mensen dat van een bijstandsuitkering afhankelijk is dus nog veel groter. De stijging betreft vooral jongeren tot 27 jaar, die overigens sinds vorig jaar de zogenaamde WIJ-uitkering alleen krijgen als ze dwangarbeid doen of een opleiding volgen. Verder is het ook voor ouderen moeilijk na ontslag nieuw werk te vinden. Na afloop van de loongerelateerde WW komen ook zij in de bijstand.

31 aug. 2010 Gemeente bezuinigt op bijzondere bijstand
De regering bezuinigt op de gemeenten, de gemeenten wentelen de lasten van de crisis af op de gewone mensen. In Rotterdam werd vorig jaar al het extraatje van € 150 voor chronisch zieken en gehandicapten geschrapt. Nu heeft het college beslist dat mensen met een minimuminkomen voortaan geen bijzondere bijstand meer kunnen aanvragen als ze moeten verhuizen. Het dit voorjaar aangetreden college (PvdA, D66, VVD en CDA) wil 250 miljoen euro bezuinigen, vooral op zaken die voor de bevolking van belang is.

30 aug. 2010 Uitgebuit en daarna gedumpt
Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat zij binnen twee jaar dubbel zoveel zal moeten betalen voor uitkeringen aan mensen met een flexibel contract die arbeidsongeschikt geworden zijn. Hun aantal neemt namelijk hand over hand toe. Bedrijven interesseert het weinig of uitzendkrachten, ingehuurden of mensen met een tijdelijk contract ziek worden van hun werk. Integendeel: zij worden vaak juist ingehuurd voor werk dat zwaar of gevaarlijk is. Daarnaast hebben de vaak zeer wisselende werktijden en de onzekerheid over het bestaan ook een slechte uitwerking op de gezondheid van deze collega’s. Vakbondsbestuurster Hemmes (FNV Bondgenoten) vindt daarom dat uitzendbureaus en inhurende bedrijven WGA-premie zouden moeten gaan betalen voor de flexwerkers. Nu worden die voor flexwerkers omgeslagen over alle bedrijven. De juiste eisen zijn echter: Iedereen een vast contract! Gelijk loon voor gelijk werk! En goede en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen!

30 aug. 2010 Wie stelt werkloos geworden collega’s schadeloos?
CDA-minister Donner zegt miljoenen euro’s aan WW-gelden terug te vorderen van bedrijven die personeel ontslagen hebben, terwijl ze in deeltijd-WW zaten of daar minder dan drie maanden uit waren. Dat is namelijk tegen de regels die gelden. Maar wie vergoedt de schade van de betrokken collega’s: meer dan 1000 in getal? Zij zijn nu niet alleen hun baan kwijt, maar hebben ook minder rechten op WW, omdat ze de paar maanden voor hun ontslag over minder uren loon ontvangen hebben. Overigens verloren nog eens ruim 2500 collega’s die in deeltijd-WW gezeten hadden ook hun werk, al had het bedrijf bij hen gewacht tot ze weer het voorgeschreven aantal maanden volledig werkten.

30 aug. 2010 Militaire macht beschermt en levert winst aan concerns
Eerder dit jaar moest de Duitse president KŲhler nog aftreden toen hij zei dat het leger ‘handelswegen moest vrijhouden’. Maar hij was een politicus die als taak heeft het volk wat wijs te maken. Voorzitter Driftmann van de Duitse ondernemersorganisatie DIHK is geen politicus en herhaalt daarom precies wat KŲhler zei. Hervorming van Duitse Bundeswehr, zodat meer militairen tegelijk ingezet kunnen worden, is volgens hem nodig voor de “meest fundamentele legitieme belangen, ook de economische” van Duitsland. Vooral omdat het land zoveel exporteert. Daarom moet het leger er voor zorgen dat Duitsland ongestoord handel kan drijven, vooral met Zuidoost-AziŽ en Latijns-Amerika. De Duitse regering heeft Driftmann (vroeger zelf militair) benoemd in de deskundigencommissie die de hervorming van de Bundeswehr moet begeleiden. De Nederlandse regering denkt er blijkbaar niet anders over. Ex-topman Van der Veer van de Shell werd benoemd tot vice-voorzitter van de commissie die over een nieuwe strategie voor de NAVO moet adviseren.
Veel Duitse bedrijven verdienen goud geld met de productie van wapens en ander materieel. Een deel van de Griekse staatsschulden betreft afbetaling van defensieorders aan Duitse en Franse bedrijven. Ook dit is in Nederland niet anders. Nederland betaalt mee aan de ontwikkelingskosten van de JSF-straaljager. Bedrijven als Stork zouden een afgesproken deel van de opbrengst aan de staat betalen, maar proberen daarvan af te komen. De Volkskrant ontdekte dat de Nederlandse staat – alle begrotingstekorten ten spijt –bedrijven al heeft beloofd dat zij 254 miljoen euro mogen laten zitten. De Hoop Scheffer (ex-secretaris-generaal van de NAVO) en ex-opperbevelhebber Berlijn gaan het textielbedrijf Ten Cate helpen hun sterke garens die voor kogelvrije vesten dienen, aan zoveel mogelijk landen te verkopen. Dat zijn feiten achter de zalvende woorden over opbouwmissies.

29 aug. 2010 Culturele steun voor Palestijnen
Bijna zestig IsraŽlische acteurs en toneelschrijvers weigeren nog te spelen in joodse nederzettingen. Zij protesteren hiermee tegen de nederzettingenpolitiek van de regering-Netanyahu. Deze heeft tegen alle internationale verdragen in kolonisten toegestaan om door te gaan met het uitbreiden van bestaande en het bouwen van nieuwe dorpen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Netanyahu kan dit doen, omdat hem ook door de regering-Obama de hand boven het hoofd gehouden wordt. De Amerikanen hebben van de Palestijnse president Abbas geŽist dat hij met IsraŽl moet onderhandelen, zonder dat Netanyahu stopt met bouwen. Binnen IsraŽl wijst een grote groep deze agressieve zionistische politiek af.
Wie in Nederland de Palestijnen in hun strijd tegen de bezetting wil steunen kan op 16 september in Rotterdam terecht. Daar organiseert “Muziek voor Gaza” dan in het World Music and Dance Center (WMDC) aan de Pieter de Hooghweg 125 een benefietconcert. De opbrengst is vooral bedoeld voor theater en muziekprojecten voor de kinderen in de Gazastrook. Er zijn onder andere optredens van jazzdiva Denise Jannah, begeleid door de Cubaanse pianist Ramůn Valle en de Rotterdamse band Maghreb Mania. Meer informatie is hier te vinden.

29 aug. 2010 Duitse arbeiders eisen ingeleverd loon terug
De Duitse vakbond IG Metall eist 6% loonsverhoging voor de onderhandelingen in de ijzer- en staalindustrie, die in september in Noord-Rijnland-Westfalen en enkele ander deelstaten beginnen. Zoals te verwachten reageren de ondernemers en de regering furieus. Want al is de Duitse economie meer gegroeid dan welke andere ook in Europa – in het tweede kwartaal zelfs 2,2% ten opzichte van het eerste – al zijn de winsten van veel bedrijven weer op het niveau van voor de crisis: toch vinden de concerns en hun vrienden in de politiek ‘het herstel nog veel te broos’. Veel van wat in Duitsland geproduceerd wordt is voor de export, dus in de koopkracht van de Duitse werkers zijn de ondernemers niet geÔnteresseerd. Voor de werkers zelf is de koopkracht natuurlijk wel belangrijk, te meer daar zij tijdens de crisis veel hebben ingeleverd: door loonmatiging, door “Kurzarbeit” (deeltijd-WW). Bovendien bereidt de regering allerlei lastenverhogingen voor. Voor het binnenhalen van de eisen moet de vakbondsmacht volledig worden ontplooien.

28 aug. 2010 Havenwerkers Costa Rica winnen bij hoogste rechter
Eerder dit jaar zette de regering van Costa Rica het bestuur van de havenwerkersvakbond in de havenstad Limon opzij en installeerde een eigen bestuur. Dit bestuur sloot vervolgens overeenkomsten met de overheid, waarin het toestemde met de privatisering van de haven van Limon.  Woensdag verklaarde het Grondwettelijk Hof van het Midden-Amerikaanse land zowel de bestuurscoup als deze overeenkomsten van nul en generlei waarde. Dat is een opsteker voor vakbond SINTRAJAP die – met zijn legitieme bestuur – zich blijft verzetten tegen de verkoop van de haven aan particuliere eigenaars voor 137 miljoen dollar. RM-Nieuws berichtte al verschillende malen over hun strijd. De havenwerkers weten dat privatisering voor hen zou betekenen: veel ontslagen, lagere lonen en meer dodelijke ongevallen door minder veiligheidsmaatregelen. De bewijzen daarvan hebben zij gezien in al eerder geprivatiseerde havens in het land. De sociaaldemocratische president Chinchilla reageerde dat ze de privatisering toch wil doorzetten, maar er nu ‘over wil praten’ met de vakbond. De havenwerkers, die gesteund worden door de Internationale Transport Federatie en de Amerikaanse havenwerkersvakbond ILWU, gaan nog een harde strijd tegemoet en hebben recht op onze solidariteit.

27 aug. 2010 Bezuinigingen wachten niet op nieuwe regering
Het wil nog niet goed lukken de regering samen te stellen die de komende vier jaar een slordige 18 miljard euro aan bezuinigingen door moet voeren. Daarom heeft het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie zich de taak gesteld om alvast ruim drie miljard extra te bezuinigen, bovenop de bezuinigingen van ongeveer twee miljard om overschrijdingen van de vorige begroting te compenseren. Heel brutaal wordt dit door CDA-minister De Jager omschreven met : “Het is niet bedoeld om een extraatje of een cadeautje te geven. Het is voor ons allemaal. De schatkist is van ons allemaal”. De schatkist wordt inderdaad gevuld door de mensen die het werk doen, maar daaruit heeft deze regering een kleine honderd miljard aan de banken gegeven, zonder degenen die de kist vullen om toestemming te vragen. Diezelfde werkende bevolking krijgt nu de rekening gepresenteerd. Alle bezuinigingen zijn nog niet bekend gemaakt, maar in ieder geval horen daarbij als het aan De Jager en de zijnen ligt: beperken van het basispakket van de ziektekostenverzekering, verlaging van de toeslag voor kinderopvang, het schrappen van ambtenarenbanen en het hooguit met het inflatiecijfer laten stijgen van de lonen.

27 aug. 2010 Massaal protest tegen Duits miljardenproject
Protest tegen miljardenprojectIn de Zuidduitse stad Stuttgart wordt deze week avond aan avond door tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de afbraak van een groot deel van het Centraal Station. Het gemeentebestuur wil op die plaats een project ontwikkelen – Stuttgart 21 genaamd – van meer dan vier miljard euro, met een ondergronds station voor de Hoge Snelheidslijn, grote winkelcentra enzovoorts. Grote bouwbedrijven en ketens van warenhuizen zijn de belanghebbenden. Het grootste deel van de inwoners van Stuttgart is hiertegen. Zij vinden het waanzinnig om, als op alle sociale voorzieningen bezuinigd wordt, zoveel miljarden uit te geven aan dit project. Bovendien vinden veel mensen het oude monumentale stationsgebouw veel mooier dan het geplande. Verder hebben ook deskundigen hun vragen of het project technisch wel veilig kan worden uitgevoerd. Al geruime tijd worden er acties en demonstraties gehouden tegen het plan, zijn vele tienduizenden handtekeningen ertegen aan geboden, maar het gemeentebestuur wil toch doorzetten. Deze week werd, beschermd door een grote politiemacht, begonnen met de afbraak van de noordvleugel van het huidige station. Een aantal activisten dat op het dak geklommen was werd er door de politie afgehaald. De hele dag staan er picketlines bij het gebouw, waarbij men elkaar aflost. Aan het eind van de middag komen steeds tienduizenden naar het station om te demonstreren. Het plan is nu om met 50.000 mensen een demonstratie door de spoortunnel te houden.

27 aug. 2010 Deutsche Post wil snijden
De Duitse krant ‘Frankfurter Allgemeine’ publiceert uit vertrouwelijke stukken van de directie van de Duitse tegenhanger van TNT. Daaruit blijkt dat het postbedrijf de bezorging van pakketten wil uitbesteden aan goedkope bedrijven. Daarmee zouden 8000 werkers van DP hun baan verliezen, terwijl het bedrijf er 140 miljoen euro mee denkt te besparen.

26 aug. 2010 Optreden MSD-directie vraagt gepast antwoord
De directie van de MSD-vestiging (vroeger Organon) in Oss verbiedt de werkers nog langer posters op te hangen of T-shirts met een protest tegen het massaontslag van in totaal meer dan 2100 mensen, dat het farmaceutische bedrijf wil doorvoeren. Volgens de directie hebben de werkers nu ‘hun zorgen kunnen overbrengen aan minister Van der Hoeven (CDA) van Economische Zaken en dat moet genoeg zijn’. Nota bene Van der Hoeven, waarvan de eerste reactie op het aangekondigde ontslag was: ‘Jammer, maar daar kan ik niets aan doen’. Door de grote verontwaardiging onder de mensen was ze toch gedwongen een keer naar Oss te komen, maar zonder een concrete toezegging. Als de affiches en T-shirts niet meer in het bedrijf mogen hangen, zou het een goed idee zijn als de werkers ze onder werktijd naar buiten brengen en daar blijven staan. Een staking zal voor behoud van arbeidsplaatsen meer opleveren dan wachten op mevrouw Van der Hoeven.

26 aug. 2010 VN laakt Nederlandse rechtspraak
Het VN-comitť voor mensenrechten heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de behandeling van een zaak van een demonstrant door de Nederlandse rechterlijke macht. De man werd in 2007 door een politierechter tot een boete van 200 euro veroordeeld op beschuldiging dat hij een politiebevel genegeerd had om van de spoorbaan af te gaan. De politierechter deed mondeling uitspraak, gaf geen afschrift mee met motivering en evenmin een bewijs voor de beschuldiging. Het VN-comitť zegt dat hiermee het recht op een eerlijk proces wordt aangetast. Een tweede kritiekpunt van het comitť is dat de man daarna ook niet in beroep mocht, wegens een in 2007 in Nederland ingevoerde wet. Deze wet laat het gerechtshof beslissen of iemand, veroordeeld tot een boete van minder dan 500 euro of een gevangenisstraf van minder dan vier(!) jaar, wel of niet in beroep kan gaan. Het VN-comitť spreekt hier van een: “directe schending van artikel 14 lid 5 van het internationale verdrag inzake burger- en politieke rechten”, waar Nederland bij is aangesloten.
Het is overigens niet de eerste keer dat het Nederlandse rechtssysteem kritiek krijgt van internationale instanties. Eerder gebeurde dit onder andere naar aanleiding van het ontbreken van een advocaat bij het politieverhoor; over het feit dat mensen wel twee jaar in voorarrest gehouden kunnen worden; over de ruime rol van anonieme getuigen; over de zwakke rechtsbescherming van asielzoekers in een 48-uursprocedure; over de centrale databank met vingerafdrukken voor het paspoort.

26 aug. 2010 Zuid-Afrika: COSATU kondigt algemene staking aan
Staking Zuid-AfrikaTijdens een toespraak bij een strijdbare demonstratie in Johannesburg stelt de voorzitter Vavi van vakbondsfederatie COSATU de ANC-regering van Zuma een ultimatum. Als de regering vůůr volgende week donderdag niet met een fatsoenlijk loonbod komt voor de publieke sector, zal COSATU het werk ook in de particuliere bedrijven stil leggen – met voorop de mijnbouw en de industrie. Vavi levert ook kritiek op het harde optreden van de politie en vergelijkt dat met het veel vriendelijker optreden tijdens de wereldkampioenschappen voetbal eerder dit jaar. De staking van de werkers in publieke dienst in Zuid-Afrika duurt al tien dagen en heeft nog niets aan strijdbaarheid ingeboet. Zelfs een rechterlijk bevel weer aan het werk te gaan aan degenen die in ziekenhuizen werken, wordt genegeerd. De regering heeft militaire artsen en verplegers bevolen het werk daar over te nemen, maar die dreigen ermee te stoppen, omdat ze geen onderkruiperswerk willen doen. De werkers eisen 8,6% loonsverhoging en 1000 (= € 104) Rand huisvestingstoelage tegenover een bod van 7% en 750 Rand van de regering. De looneis is tweemaal de officiŽle prijsstijging, maar van de huidige lonen – een beginnend onderwijzer verdient € 300 euro per maand – is niet te leven. De werkers willen weg uit de armoede en herinneren het ANC aan zijn beloftes.

25 aug. 2010 Actie tegen pulpbanen bij de Belastingdienst
Dinsdagmiddag voerde FNV Bondgenoten actie bij de Belastingdienst in Groningen. Eerder deze zomer vonden dergelijke acties al in Utrecht en Eindhoven plaats. Deze overheidsdienst behandelt de vele honderden werkers in de callcenters namelijk net zo schandalig als veel bedrijven: het overgrote deel is uitzendkracht. Deze collega’s krijgen minder betaald en hebben ook geen recht op de secundaire arbeidsvoorwaarden, die bij een normaal dienstverband met de Belastingdienst horen. De Belastingdienst heeft maar enkele tientallen mensen op de callcenters in vaste dienst en doet alles om dat aantal niet groter te laten worden. Op de manifestatie voor het Belastinggebouw werden een paar toespraken gehouden en konden de werkers hun handtekening zetten onder de eis voor vaste contracten. Daar werd grif gebruik van gemaakt. Een vrouwelijke collega vertelde dat zij weg moet omdat zij meer dan drie jaar voor de Belasting werkt, maar dat haar tegelijk € 100 geboden was, als ze een goede nieuwe kracht kon leveren.

25 aug. 2010 Amerikaanse postbodes in actie voor werk
Dinsdag hielden duizenden Amerikaanse postbodes van US Postal Service een demonstratie in Detroit. De actie is gericht tegen het stoppen met de zaterdagbestelling, waarmee het bedrijf drie miljard dollar wil besparen. Dit zou echter voor veel mensen verlies van hun baan of minstens veel minder inkomsten betekenen. De postbodes roepen de andere Amerikanen op tegen de vermindering van de service in actie te komen.

25 aug. 2010 Actie tegen olieboringen bij Groenland
Greenpeace heeft een schip gestuurd naar de Baffin Bay, gelegen tussen het noorden van Canada en Groenland. Het Britse bedrijf Cairn is daar bezig met proefboringen en de resultaten zijn nu al zodanig, dat Cairn denkt daar veel olie te kunnen winnen. De regering van Groenland is geneigd dat toe te staan wegens de inkomsten voor het land, dat semi-autonoom is ten opzichte van Denemarken. Boringen in een zee in het Noordpoolgebied – Cairn wil zelfs tot 4000 meter diep gaan - kunnen echter desastreus uitpakken voor het milieu, want uiteindelijk telt alleen de winst.

24 aug. 2010 Arbeidsinspectie corrigeert vakbondsbestuur
De Arbeidsinspectie moet er aan te pas komen om loondumping door baggerbedrijven te verbieden, waar FNV Waterbouw wel mee akkoord was gegaan. Het vakbondsbestuur sloot eerder deze zomer een CAO af met de baggerbedrijven, waarin lonen onder het wettelijk minimumloon betaald zouden worden voor Filippijnse werkers op de baggerschepen die bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte werken. De Arbeidsinspectie verbiedt dat en wijst erop dat onder andere de wet op het minimumloon geldt tot een afstand van 12 mijl uit de Nederlandse kust. Gelijk loon, voor gelijk werk – wereldwijd – is in het belang van alle werkers, van welke nationaliteit ook.

24 aug. 2010 Pakistan: stad onder water gezet om VS-basis te redden
In het door grote watersnood geteisterde Pakistan is een schandaal ontstaan over de militaire luchtmacht basis Shahbaz in de provincie Baloechistan (zuidwest-Pakistan). Een minister en een vroegere premier hebben toegegeven dat met opzet een breuk is veroorzaakt in de dijk bij een kanaal. Hierdoor kwam de stad Dera Allahyar en omliggend gebied met 800.000 inwoners onder water te staan, maar bleef de door de VS gecontroleerde luchtmachtbasis als een van de weinige plekken in het gebied droog. Een tweede schandaal is dat vliegtuigen met hulpgoederen niet op het vliegveld mogen landen, omdat de basis sinds 2001 geleased wordt door de Amerikanen voor hun ‘strijd tegen het terrorisme’.

23 aug. 2010 Donner provoceert over pensioenen
De oproep van de CDA-minister aan minstens 14 pensioenfondsen om al in januari te gaan afstempelen, is alleen bedoeld om de mensen erop voor te bereiden dat straks bij iedereen het pensioen achteruit kan gaan. Dat zegt de pensioendeskundige Heemskerk. Financieel gezien had Donner evengoed nog tot 2012 kunnen wachten, zoals de bedoeling was. Als pas dan met afstempelen was begonnen, zou dit per ťťn procent korting maar 0,04% minder bijgedragen hebben aan het herstel van de dekkingsgraad. Die provocatie vraagt om een duidelijk antwoord van werkende mensen: verlaging van de pensioenleeftijd en verhoging van de uitkering op kosten van de winsten van de grote concerns!

23 aug.2010 Managementgoeroe preekt retro-ideologie
Managementconsulent Schaberg pleit zaterdag in de NRC voor wat hij ‘filantrokapitalisme’ noemt. Schaberg gaat ervan uit dat de staat ‘zwaar zal moeten bezuinigen’ op sociale voorzieningen. Daarom pleit hij voor een opleving van de filantropie van de rijken. Schaberg noemt multimiljardairs als Bill Gates en Warren Buffett als voorbeeld. Maar dan moeten, zegt Schaberg, de gewone mensen wel ophouden met kritiek te leveren op de gulle gevers. Die verdienen dank en bewondering. Want, zo zegt Schaberg letterlijk: “Vermogen en macht hebben zij, dat is een gegeven, en ook de vrijheid om daar naar keuze maatschappelijk nuttig dan wel zelfzuchtig mee om te gaan”. Dezelfde boodschap die de 19de eeuwse dominee of pastoor de arbeiders mee gaf, nu verpakt in hedendaags NRC-jargon.
De miljarden van de bezittende klasse zijn echter afkomstig van het werk van de gewone mensen. De miljardairs hebben zich de meerwaarde van al dat werk toegeŽigend. Daarom is het beter om, in plaats van het bedelen om een aalmoes, een einde aan de diefstal te eisen. Dat vereist een andere maatschappij waar niet de winst regeert, maar waarin de mensen die het werk doen zelf bepalen wat er met de resultaten van hun werk gebeurt.

23 aug. 2010 Monopolies gebruiken crisis om nog groter te worden
Veel bedrijven zijn bang dat er een volgende recessie aankomt, vooral omdat in de meeste landen de koopkracht sterk terugloopt door werkloosheid en grote bezuinigingen. De verhoogde concurrentie leidt tot overnames, die de macht van de grote monopolies verder moet versterken. Zij hebben onder de vlag van de crisis grote kostenbesparingen doorgevoerd, gepaard gaande met duizenden ontslagen. Anders dan veel kleinere bedrijven kunnen zij gemakkelijk leningen sluiten bij de banken en betalen daarvoor een lage rente. Door bestaande bedrijven met klanten over te nemen, lopen ze minder risico dan bij het investeren in een nieuwe fabriek. Maar vooral maken ze zo hun monopoliepositie sterker, waardoor zij de prijzen kunnen bepalen.
Voorbeelden van overnames van de laatste tijd zijn: het Franse energieconcern GDF Suez, dat voor 25,8 miljard dollar het Britse International Power overnam. Informaticaconcern Intel dat voor bijna 8 miljard dollar anti-virusbedrijf McAfee kocht. Het Brits-Australische mijnconcern BHP Billiton probeert voor 40 miljard dollar de Canadese kunstmestfabrikant Potash over te nemen.

23 aug. 2010 VS bereiden zich voor op langer verblijf in Afghanistan
De uitspraak van de Amerikaanse president Obama, dat medio volgend jaar begonnen zou worden met het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, werd van begin af al niet erg geloofd. Eerder deze maand liet de Amerikaanse opperbevelhebber Petraeus in Afghanistan doorschemeren dat dit zeer onwaarschijnlijk was. De VS zijn bezig drie militaire luchtmachtbases van elk een honderd miljoen dollar te bouwen in Afghanistan, die pas vanaf eind 2011 opgeleverd zullen worden. Deze zijn vooral bestemd voor Amerikaans gebruik.

22 aug. 2010 Schiphol en ‘democratische’ manipulatie
Onder leiding van PvdA-coryfee Alders (ex-minister van milieu) wordt een rapport in elkaar geflanst waar maar weinig van klopt. Minister Eurlings (CDA) roept ‘hoera’: Schiphol krijgt groen licht om tienduizenden vluchten per jaar meer te verwerken. De luchthaven is economisch gezien van groot belang voor de monopolies en daarom doet de regering al haar best om haar onbeperkt te laten groeien. Kritiek over de milieubelasting door de vliegtuigen wil zij daarom zoveel mogelijk onschadelijk maken. Klachten over kanker en andere ziekten in de omgeving van Schiphol door de uitstoot van kerosinedampen worden van tafel geveegd: het verband zou niet te bewijzen zijn. Met geluidshinder gaat het wat moeilijker. Daarom heeft de regering jaren geleden een commissie ingesteld onder leiding van Alders, die met alle betrokkenen – inclusief vertegenwoordigers van omwonenden – advies moet uitbrengen. Daarmee moet een ‘democratische legitimatie’ aan de uitbreiding van Schiphol gegeven worden. Intussen heeft een deel van vertegenwoordigers van de omwonenden de commissie al verlaten, maar Alders presenteert toch een rapport met maatregelen die uitbreiding van het aantal vluchten met 60.000 tot 510.000 per jaar mogelijk zou maken. Zonder dat de geluidshinder zou toenemen. In een artikel in de Volkskrant wordt uit de doeken gedaan, dat hier niets van klopt : de voorgestelde maatregelen zijn gedeeltelijk nauwelijks nieuw (gebruik andere banen) of kunnen maar zeer beperkt worden toegepast (glijvluchten in plaats van een gewone landing). Een in 2007 ingevoerde maatregel die heel vaak wordt toegepast, om de vliegtuigen met de wielen te laten remmen terwijl de motoren stationair blijven draaien, helpt wel om geluidsoverlast terug te dringen. Het rapport meldt echter niet dat daar waarschijnlijk binnenkort mee wordt gestopt. Deze remprocedure zorgt er namelijk voor dat er minder vluchten verwerkt kunnen worden en daar verzet Schiphol zich fel tegen. De grootste gotspe die het artikel noemt is nog wel dat de geluidshinder helemaal niet gemeten wordt. Schiphol, dat zelf de cijfers levert, kijkt alleen in het machineboek van de fabrikant die het vliegtuig geleverd heeft en geeft op grond daarvan het aantal geproduceerde decibel door. Dat is in werkelijkheid meestal veel hoger, maar de luchthaven heeft tot nu toe kunnen verhinderen dat echt meten de norm zou worden.

21 aug. 2010 En hoe zit het met de levensvoorwaarden voor de mens?
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zegt dat over een aantal jaar waarschijnlijk 15% van de dieren en planten die in Nederland voorkomen, hier verdwenen zullen zijn. Door de opwarming van de aarde kunnen ze in Nederland niet meer leven. Daar moeten we, vindt het PBL, maar niet zo moeilijk over doen. Er komen weer andere dieren en planten voor terug. Dat zal wel zo wezen, maar wŠt als die opwarming een omslagpunt bereikt, waarbij in versneld tempo het leven ook voor de mens op grote delen van de aarde niet meer mogelijk is? De regering houdt echter vast aan haar ‘na-ons-de-zondvloed-politiek’.

21 aug. 2010 Zuid-Afrika: autowerkers sluiten CAO – ambtenarenstaking verhardt
De 18.000 werkers in de Zuid-Afrikaanse autofabrieken hebben een CAO gesloten waarbij zij dit jaar 10% loonsverhoging krijgen en in 2011 en 2012 telkens 9%. Dat was voor hen reden om de staking voor onbepaalde tijd na ongeveer een week te beŽindigen. Intussen staken ongeveer 1 miljoen Zuid-Afrikaanse werkers in publieke dienst nog steeds door. De regering-Zuma weigert toe te geven aan de looneis van 8,6% en de huisvestingstoeslag van 1000 Rand. Zij probeert de stakers in diskrediet te brengen bij het volk, door de aandacht op de werkers in de ziekenhuizen te richten. De regering zegt dat de grote meerderheid van hen niet het recht heeft om te staken, omdat ze essentiŽle diensten uitvoeren. De stakers zeggen dat dit slechts voor een klein deel van de werkers in de gezondheiddienst geldt en dat de rest wel het werk neer kan leggen. De regering stuurt niet alleen militaire verplegers en artsen naar de ziekenhuizen, maar treedt ook keihard op tegen stakers, die werkwilligen willen overhalen mee te staken. President Zuma, die tot de linkervleugel van het ANC wordt gerekend en bij zijn verkiezing steun kreeg van vakbondsfederatie COSATU, valt al snel door de mand.

21 aug. 2010 Sarkozy speelt de racistische kaart
Terwijl in Frankrijk de vakbonden een grote stakings- en demonstratiedag tegen de verhoging van de pensioenleeftijd voorbereiden voor 7 september, probeert president Sarkozy de aandacht af te leiden door de jacht te openen op de Roma. Van deze zigeuners afkomstig uit de EU-staten RoemeniŽ en Bulgarije worden honderden kampen plat gewalst, waarna de mensen, inclusief bejaarden en kleine kinderen, maar moeten zien om in tenten of uit afval opgebouwde krotten te overleven. Vervolgens worden ze in groepen op het vliegtuig terug naar hun land van herkomst gezet. Veel Fransen zijn woedend over het optreden van de regering, zij proberen de Roma zoveel mogelijk te helpen. Er zijn verschillende demonstraties en acties tegen hun uitzetting gehouden. Internationaal is er ook veel kritiek, tot van de VN aan toe. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Maroni van de xenofobe Lega Norte heeft Sarkozy geprezen en gezegd dat hij regelmatig op dezelfde manier omgaat met migranten.

20 aug. 2010 CDA-logica over pensioenen
Terwijl veel mensen zich boos maken over een dreigende verlaging van de pensioenen voor honderdduizenden werkers, neemt CDA-econoom Bovenberg een bijzonder standpunt in: als de regering geld ter beschikking zou stellen aan de pensioenfondsen om de verlaging te voorkomen, zou dit voor de mensen met een klein pensioen nadelig zijn. Een normaal mens zou denken, dat iemand met een laag pensioen juist het minst een korting kan gebruiken. Maar Bovenberg zegt dat de mensen met gemiddelde en hoge pensioenen er nog meer van zouden profiteren en: de regering zou het geld om de pensioenfondsen te steunen wel eens weg kunnen halen bij de AOW. Nu is dat precies wat de regering wil doen, om alle miljarden die ze aan de banken gegeven heeft te compenseren. Die banken bezitten nog veel meer geld dan welke deelnemer aan een pensioenfonds ook. Maar daarover hebben we deze apostel van de hogere pensioenleeftijd geen kritisch woord horen zeggen. Geld halen bij de grote winsten van banken en monopolies – dat is voor Bovenberg taboe. Naar een bank, daar breng je geld naar toe – dat vindt hij.

20 aug. 2010 Shell veroordeeld voor vergiftigen werkers
Een Braziliaanse rechter heeft olie- en chemieconcern Shell en chemieconcern BASF veroordeeld voor bij elkaar bijna een half miljard euro aan boete en schadevergoeding. Shell zette in 1977 in de buurt van Sao Paulo een fabriek neer die giftige stoffen produceerde. Hierdoor kregen werkers kanker, hoge bloeddruk en andere ziekten. Later verkocht Shell de fabriek aan BASF. In 2002 moest de fabriek sluiten. Een deel van de som is voor de slachtoffers en hun nabestaanden en hun uitgaven aan medische en psychiatrische zorg.

20 aug. 2010 EU en IMF helpen Grieken dieper in de armoede
Op last van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds heeft de Griekse regering draconische bezuinigingen doorgevoerd, die de Griekse werkers tot honderden euro’s per maand kosten. Nadat EU en IMF de regering hiervoor uitbundig geprezen hadden, komen ze een paar weken later met de eis nog eens vier miljard euro te bezuinigen. Voornaamste reden: door de enorme achteruitgang van het inkomen van de mensen krijgt de regering minder belasting binnen en daarom moet het volk nog meer bloeden. Want EU en IMF zijn er helemaal niet op uit op de Grieken te helpen, maar alleen de banken die willen dat Griekenland zijn leningen en de hoge rente erop afbetaalt.

19 aug. 2010 Nederlandse Bank: ons controleert ons
De financiŽle crisis met haar lasten van honderden miljarden leidde in de Kamer tot de vraag: ‘had hier niet eerder ingegrepen kunnen worden’. Daarbij werd de blik gericht op de Nederlandse Bank, de instelling die in Nederland banken en andere financiŽle instellingen moet controleren. In de media werd deze vraag vertaald met: heeft president-directeur Wellink van de bank wel genoeg gedaan? Deze week bracht de Nederlandse Bank (DNB) een rapport uit met voorstellen tot verbetering van het eigen functioneren. Het komt uiteindelijk neer op het algemene: ‘er meer bovenop zitten’. De regering en de meeste Kamerfracties vonden het een prima rapport. Drie ‘externe deskundigen’ moeten de hiervoor noodzakelijke cultuuromslag bij de Nederlandsche Bank gaan begeleiden. Een van die deskundigen is Van der Veer, tot voor kort topman bij Shell en nu nog steeds commissaris bij financieel concern ING en Unilever. Hij moet dus gaan beoordelen of DNB de ING wel goed controleert, waar hij zelf commissaris is. Die hele ‘cultuuromslag’ stelt niet meer voor dan proberen de ergste speculatierisico’s te voorkomen. Het blijft de voornaamste taak van DNB er voor te zorgen dat het financiŽle systeem zo veel mogelijk voldoet aan de wensen van de grote monopolies. Vertegenwoordigers daarvan bezetten al sinds jaar en dag de overgrote meerderheid van de commissarisposten bij DNB – ook op dit moment: J.F. van Duyne (ex-topman Hoogovens (nu Corus), E Kist (ex-topman ING), F. Bolkestein (ex-Shell, (C&A) Brenninkmeijer), A.M. Fentener van Vlissingen (Steenkolen Handelsvereniging), G.J. Kleisterlee (topman Philips), W.G. Tuinenburg (ex-SNS Reaal ) – aangevuld met een gepensioneerde topambtenaar (Van der Graaf) en toprechter (Van Delden). In hun jacht op maximale winst zullen de monopolies wetmatig nieuwe crises veroorzaken. En de opvolger van Wellink zal hen geen strobreed in de weg leggen.

19 aug. 2010 Oorlog in Irak niet voorbij
Donderdag verlaten de laatste Amerikaanse gevechtstroepen Irak. Er blijven echter 50.000 Amerikaanse militairen achter. Die zullen officieel alleen uit zelfverdediging of op verzoek van de Irakese regering schieten. Maar de regering blijft onder Amerikaans toezicht staan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt nu taken over van Defensie. Prompt laat BZ het aantal particuliere bewakers – in feite huurlingen die voor militaire operaties gebruikt kunnen worden – verdubbelen tot 7000 en schaft ook meer pantserwagens, helikopters en vliegtuigen aan. Officieel gaan de overgebleven militairen eind 2012 ook weg, maar er zijn weinig mensen die dat geloven. Althans, niet vrijwillig. Er bestaat bij het Iraakse volk veel verzet tegen de overheersing van hun land. Dat verzet uit zich niet in bomaanslagen, waarbij (ook) veel burgers worden gedood. Een deel van die aanslagen wordt zelfs door de bezetters en hun vrienden in de Irakese regering georganiseerd of geprovoceerd. Er vinden juist veel demonstraties en andere acties plaats – tegen gebrek aan water en elektriciteit, maar ook tegen de Amerikaanse bezetting waarover je in de media hier weinig hoort. En er zijn ook groepen die regelmatig aanvallen doen op militaire bases en konvooien. Ook de regering-Obama zal merken dat zij de controle over de grote olievoorraden van Irak niet erg stevig in de vingers heeft.

18 aug. 2010 Aangifte tegen politie wegens optreden 1 mei
Het Rotterdams 1 Mei-comitť heeft woensdagmiddag op het hoofdkantoor aan het Doelwater aangifte gedaan van strafbare feiten gepleegd door de politie tegen de demonstratie op 1 mei van dit jaar. De politie heeft toen zonder aanleiding of noodzaak grof geweld gebruikt, sloeg en arresteerde demonstranten zonder eerst een opdracht gegeven te hebben of alleen omdat zij met woorden van hun afkeuring blijk gaven. Er is aangifte gedaan van vijf gevallen, waarvan door beeldmateriaal en of getuigenverklaringen overduidelijk is dat de politie met een strafexpeditie bezig was. Tijdens het indienen van de aanklacht door twee leden van het 1 Mei-comitť vormde een dertigtal demonstranten een picketline voor de ingang van het politiebureau. Voorafgaand hieraan hield het 1 Mei-comitť een persconferentie in de kamer van de gemeenteraadsfractie van de SP in het Stadhuis. Hier werden de aangifte en de achtergronden van de aangifte uitgelegd en kregen de journalisten een CD met beeldmateriaal en documenten die de aanklacht ondersteunen.
Tenslotte was er later op de middag nog een gesprek tussen een delegatie van comitť en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. De politie verbood op 1 mei de demonstratie om te vertrekken, omdat spandoeken en vlaggen met stokken omhoog gehouden werden. Dit is in de rest van Nederland en in het grootste deel van de wereld volstrekt normaal. Aboutaleb weigerde het politieoptreden te veroordelen, sterker nog: hij vertelde op 1 mei telefonisch contact gehad te hebben met de commandant over het politie-ingrijpen. De burgemeester is dus persoonlijk verantwoordelijk voor het knuppelen.

18 aug. 2010 Zuid-Afrika: werkers publieke dienst nu voor onbepaalde tijd in staking
Na een paar eerdere 24-uursstakingen is de grote meerderheid van de 1,3 miljoen werkers in publieke dienst woensdag voor onbepaalde tijd in staking gegaan. Het gaat onder meer om leraren, verpleegsters, douanebeambten, politieagenten. Bij sommige beroepen staakt een klein aantal niet mee in verband met de veiligheid. De werkers eisen een loonsverhoging van 8,6% en een huisvestingstoelage van € 104. De regering wil niet verder gaan dan 7% en € 74. Zij zegt dat de 7% al meer is dan de inflatie en dat zij door een begrotingstekort van 6,7% de geŽiste verhoging niet kan betalen. De werkers in publieke dienst vinden dat zij de loonsverhoging wel nodig hebben om hun gezinnen het meest noodzakelijke te kunnen geven. Intussen duurt de staking van de 18.000 werkers in de automobielindustrie nog steeds voort Zij eisen een loonsverhoging van 15%.

18 aug. 2010 VS: harde strijd tegen onbeschaamde frisdrankfabrikant
De ongeveer 300 werkers bij de appelsapfabriek van Mott in de Amerikaanse staat New York staken al drie maanden. De directie van het bedrijf – onderdeel van het concern ‘Dr Pepper Snapple Group’ (onder andere 7Up) wil namelijk hun uurloon met $ 1,50 verlagen en ook schrappen in allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden. Het bedrijf maakte in 2009 een netto winst van niet minder dan 555 miljoen dollar. De directie huurt nu stakingsbrekers in, waarmee een deel van de productie wordt gedaan. De arbeiders zijn echter niet van plan deze grove onbeschaamdheid te accepteren en staan iedere dag, weer of geen weer, voor de fabriekspoort.

17 aug. 2010 Donner: afwenteling crisislasten op pensioenen
Minister Donner (CDA) deelt mee dat minstens 12 pensioenfondsen vanaf 1 januari hun uitkeringen zullen moeten verlagen. Dit betekent dat gepensioneerden niet alleen geen verhoging voor de gestegen prijzen krijgen, maar zelfs minder euro’s op hun rekening gestort zullen zien. Voor deelnemers die nog niet met pensioen zijn, zal de opbouw van hun toekomstig pensioen lager worden. Door de financiŽle crisis zijn de bezittingen van de pensioenfondsen in waarde gedaald. De grote banken en andere financiŽle concerns hadden hetzelfde probleem. Die zijn door Donner c.s. met een kleine honderd miljard geholpen, maar voor gepensioneerden heeft de regering dat niet over. Bovendien worden de pensioenfondsen ook nog op een andere manier getroffen door de hulp aan de banken. Bij de beoordeling door de Nederlandse Bank of ze voldoende geld in kas hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, moeten ze rekening houden met de rente die banken betalen. Die is op dit moment heel laag, omdat de centrale bank hen de mogelijkheid biedt om voor 1% geld te lenen, zogenaamd om de economie weer op gang te helpen.

17 aug. 2010 Verzekeraars zien nieuwe kans bij sociale sloop
Verzekeraar Achmea (onder andere Zilveren Kruis, Centraal Beheer) adviseert de komende regering na de ziekenfondsen nu ook de rest van de sociale zekerheid te privatiseren. Om te beginnen wil ze de WGA-verzekering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten – die nu nog gedeeltelijk door de UWV wordt uitgevoerd – graag helemaal geprivatiseerd hebben. Maar ze heeft ook het oog al laten vallen op WW, AOW en AWBZ: verzekeringen waar tientallen miljarden premies omgaan. Net als bij het privatiseren van het ziekenfonds verdedigt Achmea de privatisering met het verhaal dat zij dan efficiŽnter meer maatwerk leveren kan. De praktijk van de ziektekostenverzekering leert dat verzekeren alleen maar duurder wordt. De monopoliebedrijven zoeken alleen een extra mogelijkheid om hun geld maximaal winstgevend te investeren. Achmea hoort tot de Eureko-groep, waarin de RABO-bank ook haar verzekeringsbedrijf Interpolis heeft ondergebracht – in ruil voor ruim een derde van de aandelen.

16 aug. 2010 TNT-ers eisen optreden Arbeidsinspectie
Een tiental werkers bij het postbedrijf – gesteund door SP-Kamerlid Gesthuizen – dienen een officiŽle lijst met klachten tegen TNT in op het kantoor van de Arbeidsinspectie in Utrecht. De werkers bij TNT door het hele land klagen al lang over hoge werkdruk, intimidatie door chefs, het invoeren van pesterige regels, het niet accepteren van ziekmelden, uren die niet betaald worden enzovoorts. Zij zien hierachter een poging van TNT om hen weg te pesten. Het bedrijf wil alle fulltime postbodes en sorteerders ontslaan om hen te vervangen door lager betaalde parttimers.

16 aug. 2010 Touringcarbedrijven: lange uren voor een laag loon
FNV Bondgenoten brengt maandag een zwartboek uit over de slechte arbeidsomstandigheden bij de touringcarbedrijven. Chauffeurs krijgen vaak te weinig loon uitbetaald. Vooral met de toeslagen wordt gerommeld en die zijn belangrijk, omdat de basisuurlonen laag liggen. Verder worden zij geprest om lange uren te maken, ook als daarmee de wettelijke regeling voor rusttijden wordt overtreden. Dat brengt hun eigen veiligheid, die van hun passagiers en van de overige verkeerdeelnemers in gevaar. Als chauffeurs protesteren worden ze geÔntimideerd, krijgen ze minder ritten of worden ontslagen. Hierbij maken de bedrijven gebruik van het feit dat slechts ruim 20% van de touringcarchauffeurs – een kleine 8000 – een volledig vast contract heeft en een kleine 10% een parttime vast contract. De vakbond heeft voor 64 leden loonvorderingen ingediend, die oplopen tot 16.500 euro.

16 aug. 2010 Toegevoegde waarde banken stijgt met 50%
Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de banken in 2009 de toegevoegde waarde met de helft hebben zien toenemen. Belangrijke oorzaak hiervoor is dat zij bij de centrale banken nu geld kunnen lenen tegen 1%. Voor de crisis betaalden zij nog 4,25%. Als argument voor de renteverlaging werd gegeven dat de banken dan het geld ook sneller en goedkoper zouden uitlenen aan bedrijven en consumenten – om zo de economie weer op gang brengen. De banken hebben echter de rente waartegen zij uitlenen niet of nauwelijks verlaagd. Daardoor nemen hun inkomsten sterk toe. Dit gaat ten koste van de belastingbetalers die de centrale bank financieren, evenals de vele miljarden staatssteun aan de banken. De staat die zichzelf zwaar in de schulden gestoken heeft om de banken te redden, probeert het geld bij de werkende mensen weg te halen door sloop van sociale voorzieningen en arbeidsplaatsen.

16 aug. 2010 Pakistani woedend over gebrek aan hulp
De hulp aan de 20 miljoen inwoners van Pakistan die getroffen zijn door de watersnood is zwaar onvoldoende. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral gebrek aan voedsel en aan schoon drinkwater op korte termijn tot duizenden extra doden kan leiden, terwijl nog meer zware regenval wordt verwacht. Er zijn inmiddels gevallen van cholera geconstateerd. De hulp uit het buitenland komt maar moeizaam tot stand. De slachtoffers beschuldigen de regering van gebrek aan interesse in hun lot. In de regio Soekkoer (in het zuidwesten van Pakistan) werpen de mensen met stenen en vuilnis een blokkade op over de autoweg. Ze zeggen dat de regering hen als honden behandelt en ze alleen wat eten krijgen als er camera’s in de buurt zijn.

15 aug. 2010 Woensdag aangifte tegen politiegeweld
Het 1 meicomitť uit Rotterdam heeft vandaag het volgende persbericht uitgegeven:
“Op woensdag 18 augustus a.s. zal om 13.30 uur door vertegenwoordigers van het Rotterdams 1 Mei-Comitť demonstratief aangifte worden gedaan van strafbare feiten, gepleegd door politiefunctionarissen op 1 Mei van dit jaar. Verzamelen om 13.00 uur voor het Stadhuis te Rotterdam.
Het Comitť komt op voor het demonstratierecht en verwerpt daarom de handelswijze van de politie op 1 Mei. De aangifte is ook bedoeld om individuele agenten duidelijk te maken dat mishandeling van demonstranten ook voor hen persoonlijk gevolgen kan hebben.
Voorafgaand aan de aangifte zal het Rotterdams 1 mei-Comitť om 12.00 uur een persconferentie houden in de fractiekamer van de Socialistische Partij in het Stadhuis en uitleg geven over de aangifte en de andere procedures die het Comitť heeft gestart.
Tenslotte zal het Comitť om 17.00 uur een gesprek hebben met burgemeester Aboutaleb, die ons heeft uitgenodigd om te overleggen hoe en wat te doen om volgend jaar problemen te vermijden.
Rotterdams 1 mei-Comitť Tel.: 010 - 4620852 of  06 – 31306941  email: info@eenmeicomite.nl   web: www.eenmeicomite.nl

15 aug. 2010 Obama zet ook de geheime oorlogen door
De VS voeren niet alleen openlijke oorlogen in Irak en Afghanistan. Er worden daarnaast – vooral door de CIA, maar ook door huurlingen – geheime operaties uitgevoerd waarbij tegenstanders worden gevolgd, gevangenen genomen, gedood. Voordeel van deze ‘schaduwoorlogen’ voor de imperialisten is dat ze veel goedkoper zijn dan een openlijke oorlog en bovendien tot veel minder discussie in parlement en maatschappij leiden. Zelfs de regering van het land waar de geheime commando’s opereren hoeft niet te worden ingelicht, als dat problemen zou geven. De New York Times wijdt er een lang artikel aan en laat zien dat de Amerikaanse president Obama ook hier het werk van zijn voorganger Bush voortzet, met meer enthousiasme zelfs. De krant wijst op de aanvallen met drones (onbemande vliegtuigjes) op militanten in Pakistan, op de aanval op Al-Qaeda leden in Jemen.
Maar er zijn ook dergelijke operaties in vroegere Sovjet-staten. In Noord-Afrika deden ook Europese landen aan de acties mee. Bij die aanvallen worden regelmatig burgers gedood – zeker in Jemen, waar clustermunitie werd gebruikt.
Bij deze geheime oorlogen wordt gebruik gemaakt van oude ervaring. M.G. Vickers hielp in de jaren tachtig geld naar de moedjahedien in Afghanistan te sluizen, toen dit door de Sovjet-Unie was bezet. Hij wordt opgevoerd in de film ‘Charlie Wilson’s War’. Nu is Vickers de baas van alle ‘Special Operation Troops’ over de hele wereld.

14 aug. 2010 Privatisering werkt monopolievorming in de hand
Bij de privatisering van het openbaar vervoer is ook het argument gebruikt dat concurrentie tussen commerciŽle bedrijven tot betere service voor een lagere prijs zou leiden. Van betere service is niet veel te melden, de prijs van de kaartjes is flink toegenomen. Voor zover provincies en gemeenten op hun bijdrage konden afdingen, wordt dat door de vervoersmaatschappijen verhaald op het personeel, dat dus telkens in actie komt tegen loondruk, verhoging van de werkdruk en gammele bussen. Intussen raken al die kleinere en grotere gemeentelijke, regionale en landelijke vervoersmaatschappijen in handen van een paar grote internationale concerns. Die hebben namelijk dankbaar gebruik gemaakt van de EU-afspraak het openbaar vervoer te privatiseren. Deutsche Bahn heeft het Britse vervoerbedrijf Arriva opgekocht en de Franse bedrijven Veolia en Transdev (de belangrijkste aandeelhouder van Connexxion) zijn bezig te fuseren. Zodoende zijn er binnenkort naast de NS, de vervoersbedrijven van de drie grote steden en een paar kleintjes waarschijnlijk in heel Nederland nog maar twee concerns actief: Deutsche Bahn/Arriva en Veolia/Transdev.

14 aug. 2010 Zo werkt dat: opbouwmissies
De Franse luitenant-kolonel Letondot stond er in Togo in uniform naar te kijken. Naar de Togolese politie, die door hem geadviseerd met traangas een demonstratie van de oppositie uit elkaar joeg. De Togolese journalist Ledoux ziet Ledondot staan en maakt er een foto van. De Franse officier wordt boos en schreeuwt naar de fotograaf dat hij weg moet wezen, wil hij zijn toestel niet kapot slaan. Hij eist dat hij de foto wist van zijn camera. Als de journalist zegt dat hij een publieke gebeurtenis verslaat schreeuwt de luitenant-kolonel: ‘Weet je wel wie ik ben? Ik ben de adviseur van de chef-staf van het leger!’ Hij beveelt een gehelmde politieman naast hem de journalist in de gevangenis te zetten. De foto wordt gewist.
Helaas voor Letondot was er een andere cameraman in de buurt die deze bijdrage aan de democratische opbouw van Togo had vastgelegd, Het filmpje is te zien op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PLmMWZmHmJc

13 aug. 2010 De aarde brandt en verzuipt
Bosbrand RuslandDe 10,5 miljoen inwoners van Moskou, kunnen even opgelucht ademhalen. Omdat het in de nacht van donderdag op vrijdag behoorlijk heeft geregend en de wind is gedraaid, is er minder giftige smok en dikke rook, maar de hittegolf houdt toch aan. Al een maand is het in grote delen van Rusland boven de 30 graden, soms oplopend tot 40. Daardoor ontstaan spontaan honderden bos- en veenbranden, op sommige dagen meer dan 300 nieuwe tegelijk. Er zijn al meer dan 26.000 branden geweest. De meesten waren snel geblust, maar er woeden er nog dagelijks zo’n 800. Meer dan 300.000 ha is verwoest en veel huizen zijn platgebrand. Boven het westen van Rusland hangt een 3000 kilometer lange rookwolk. Er komen radioactieve deeltjes in de lucht omdat het vuur ook woedt in bossen rond een aantal nucleaire installaties en in gebieden die door de Tsjernobyl-ramp besmet zijn. Door de extreme hitteperiode zal de graanoogst in Rusland, Kazakstan en OekraÔne zo’n 40 procent lager uitkomen.
De verwoestende branden in Rusland en overstromingen in Pakistan komen door de extreme weersomstandigheden die milieudeskundigen 25 jaar geleden al voorspelden – als de CO2-uitstoot niet ingeperkt zou worden.
De verbranding van fossiele brandstoffen levert het meeste CO2 op, maar omdat de oliemaatschappijen hun vele honderden miljarden aan olie- en gasvoorraden toch willen verkopen, hebben zij de afgelopen jaren honderden miljoenen dollars besteed om twijfel te zaaien over de broeikasgassen als oorzaak van de opwarming van de aarde. De regeringen volstaan vervolgens met schijnoplossingen, zoals het Kyotoverdrag met zijn gratis uitgedeelde en later verhandelbare emissierechten. De steeds grotere rampen zijn dus geen gewone natuurrampen, maar een rechtstreeks gevolg van het streven naar maximale (olie)winsten. Miljoenen mensen moeten boeten voor die miljardenwinsten. In Rusland beloopt de brandschade tot 11 augustus al € 11,4 miljard. Intussen zijn de miljardenschades van de rampen wereldwijd vele malen groter dan de oliewinsten. Toch zetten die monopolies hun kapitalistische belangen door. De Klimaattop in Kopenhagen eind 2009 bracht alleen niet bindende verklaringen en de grote landen saboteren de voorbereidingen voor de volgende top in Cancķn eveneens.
Het kapitalisme zelf verergert de rampen. In de Sovjet-Unie was heel Rusland in brandgebieden opgedeeld en waren beschermingsmaatregelen vastgelegd, zoals brandgangen. Nu is in Rusland veel land geprivatiseerd en in 2006 is een bosbouwwet aangenomen, waardoor driekwart van alle brandweerlieden en boswachters hun baan verloren. Nu moeten honderdduizenden militairen en vooral vrijwilligers de branden blussen.
In Pakistan hebben buitengewone hoeveelheden regen tot massale overstromingen geleid. Zeker 15 miljoen mensen zijn getroffen. Hier heeft de armoe onder de bevolking gezorgd voor vrijwel totale ontbossing van berghellingen en overig land. In 2005 was van de 77.088.000 ha oppervlakte nog maar 1.902.000 ha bedekt met bos. Dat is nog geen 2,5 procent en zonder maatregelen is het laatste bos is in 15 jaar verdwenen. Juist de vlakke oevergebieden waar bijna geoogst kon worden zijn overstroomd. Naast de vele doden loopt de schade in de miljarden.
Naast de genoemde rampen zijn er ongeveer tegelijkertijd overstromingen in Duitsland, TsjechiŽ en Polen. Sommige regio’s voor de derde keer dit jaar onder water terwijl een overstroming maar ‘eens in de honderd jaar’ zou voorkomen. Ook in China, Frankrijk en Spanje leidde uitzonderlijke regenval tot overstromingen en verwoestende modderstromen.
De ‘natuurrampen’ geven te denken: redt het milieu van de jacht op winst!

13 aug. 2010 Groeicijfers en dalende beurzen
Enthousiaste koppen in de media: de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 2,1% gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 en met 0,9% vergeleken met het eerste kwartaal van 2010, althans volgens de voorlopige cijfers. Tijdens de recessie is het Bruto Binnenlands Product van Nederland met ongeveer 5% gedaald. Sinds de tweede helft van vorig jaar is er weer sprake van een minimale groei, maar die lijkt nu te versnellen. In Duitsland, waar de Nederlandse economie sterk mee verbonden is, is de groei in het tweede kwartaal zelfs 2,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010.
De economische groei is zowel in Nederland als in Duitsland vooral op export gebaseerd. De groei in Nederland van de consumptie met 0,7% is in werkelijkheid gewoon lastenverzwaring: verhoging van de aardgasprijs. Het aantal arbeidsplaatsen zou volgens het CBS iets gestegen zijn. Veel van de Duitse export ging naar landen als China en India, die hun economie met honderden miljarden aanzwengelden, maar dat niet blijven doen. De Amerikaanse economie, die ook door een gigantisch stimuleringspakket harder groeide dan de Europese, begint nu weer terug te vallen. Dat vermindert de exportmogelijkheden voor Duitsland en Nederland aanzienlijk. De investeringen waren bijna 5% lager dan een jaar eerder. Ondanks de ‘mooie groeicijfers’ sloten de beurzen vrijdag in de min. De crisis van het monopoliekapitalisme is diep. De arbeiders- en vakbeweging moeten zich voorbereiden op de strijd tegen de afwenteling van de crisislasten. Maar de enige afdoende manier om van wetmatig terugkerende crises af te komen, is een einde maken aan het monopoliekapitalisme.

12 aug. 2010 Protesten tegen Bouterse in Suriname en Nederland
Protest tegen BouterseOp de dag dat Bouterse wordt geÔnstalleerd als president van Suriname wijzen zowel in Suriname zelf als in Nederland groepen mensen op de harde werkelijkheid achter de populistische beloften van de voormalige dictator. In Suriname varieerde het protest van mensen die zich in het zwart hadden gekleed en bloemen bij het monument voor de mensenrechten in Paramaribo tot een protestmanifestatie in de buurt van de inhuldigingsplechtigheid. In Nederland verzamelde zich een groep van dertig mensen voor de ambassade van Suriname in Den Haag. In een toespraak namens het organiserende comitť “Geen moordenaar als president van Suriname” werd het een schande genoemd dat de man, die verantwoordelijk is voor het laten martelen en doodschieten van 15 tegenstanders in december 1982 en andere moorden, nu tot president van Suriname is benoemd. Een delegatie van het comitť ging daarna naar de ambassade en overhandigde aan de waarnemend zaakgelastigde een petitie voor de regering. Hierin wijst het comitť erop dat de benoeming van Bouterse tot president in strijd is met de Surinaamse grondwet. Deze stelt dat wie handelingen tegen de grondwet heeft verricht geen president kan worden. Daar Bouterse dit met zijn staatsgrepen en moorden wel heeft gedaan, wordt de regering gevraagd een afzettingsprocedure tegen hem te beginnen.

12 aug. 2010 Internationale solidariteit met UPS-collega’s
Op 2 augustus berichtten we over de strijd van de werkers bij logistiek bedrijf UPS in Turkije tegen extreme uitbuiting en het vertrappen van vakbondsrechten. Maandag gingen kaderleden van FNV Bondgenoten op bezoek bij de vestigingen van UPS in Amsterdam, Hoofddorp, Drachten, Eindhoven en Utrecht. Daar informeerden zij de collega’s over de situatie bij UPS in Turkije. Honderden collega’s betoonden hun solidariteit door elk twee kaarten te tekenen: een met een hart onder de riem voor de stakende collega’s in Turkije en een ander met een protest aan de hoogste baas van UPS in de VS – S. Davis. Aan deze solidariteitsactie en die van de Internationale Transportfederatie kan iedereen meedoen. Zie de links bij het bericht van 2 augustus.
In een reactie op de website van FNV Bondgenoten merkt een collega op: “Het is hoog tijd dat de FNV een keer in actie komt tegen UPS. Bij UPS gaat het alleen maar om cijfers en pakjes, het personeel is totaal niet belangrijk”. Dat geldt uiteraard ook voor Nederland.

12 aug. 2010 Duitse vakbond tegen asociaal IKEA
De Duitse vakbond Verdi is zeer kritisch over het van oorsprong Zweedse meubelconcern IKEA. Verdi constateert dat IKEA via ingewikkelde constructies zo heen en weer schuift met zijn winst – in 2008 was dit 2,28 miljard euro – dat het maar weinig winstbelasting betaalt. ‘Bij IKEA is meer belasting betalen dan niet te vermijden is, een misdaad’, zegt een vroegere topmanager van het bedrijf. Bij deze belastingontduiking spelen vijf stichtingen in Nederland en een holding op CuraÁao een belangrijke rol. Datzelfde IKEA maakt in Duitsland ook veel gebruik van uitzendkrachten, die het een schijntje betaalt. (In Duitsland bestaat geen wettelijk minimumloon). Veel van deze uitzendkrachten hebben daarom een aanvullende uitkering nodig. Hierbij maakt IKEA – aldus Verdi – nog eens misbruik van het belastinggeld, waaraan het zelf zo weinig mogelijk wil bijdragen.

12 aug. 2010 Protest tegen president Bouterse
Donderdag 12 augustus wordt Bouterse in Paramaribo ingewijd als president van Suriname. Op dezelfde dag vindt voor de Surinaamse ambassade in Den Haag hiertegen een protestbijeenkomst plaats, georganiseerd door het comitť “Geen moordenaar als president van Suriname”.
Deze leus verdient ondersteuning. Het gaat er niet om mee te huilen met de krokodillentranen van de Nederlandse regering. De Nederlandse staat heeft zelf indertijd Bouterse geholpen bij zijn staatsgreep en heeft nu vooral het probleem dat hij andere belangen najaagt dan die van de Nederlandse regering. Het protest tegen Bouterse richt zich tegen zijn terreurdaden tegen het Surinaamse volk. De moorden in december 1982 waren bedoeld om Surinamers angst aan te jagen, zodat zij zich niet meer zouden verzetten tegen de dictatuur en zelfverrijking van Bouterse en de zijnen en de uitverkoop van de rijkdommen van het land. Daarom zijn onder zijn leiding bekende mensen uit verschillende geledingen van de Surinaamse maatschappij – waaronder Bram Behr van de communistische krant Mokro – geselecteerd om te worden doodgeschoten. Daarom hoort Bouterse te worden berecht - en niet te worden neergezet als president van Suriname.
De manifestatie vindt plaats op donderdag 12 augustus 2010 om 16.00 uur – op de Alexander Gogelweg 2 in Den Haag. Te bereiken met tram 1 – richting Noorderstrand of bus 24 – richting Kijkduin (halte Groot Hertoginnelaan).

11 aug. 2010 Scholieren: ‘Doe je mond open’
Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) roept middelbare scholieren op om op iedere school een leerlingenraad te vormen. Dit is nu op veel scholen nog niet het geval, vooral niet op VMBO-scholen. Het LAKS wijst de leerlingen op het belang om hun stem te laten horen.

11 aug. 2010 Jeugdwerkloosheid stijgt wereldwijd
De werkloosheid onder werkende jongeren tussen 15 en 24 jaar is in twee jaar tijd met 7,8 miljoen toegenomen. Eind 2007 waren er volgens de ILO – de arbeidsorganisatie van de VN – 73,2 miljoen van de 620 miljoen werkende jongeren werkloos. Eind vorig jaar was dat aantal gestegen tot 81 miljoen, een percentage van 13%. De ILO constateert dat overal de jongeren meer met werkloosheid geconfronteerd worden dan volwassenen. In Nederland is dit zeker ook het geval. De (officiŽle) percentages waren hier eind 2009 een gemiddelde werkloosheid van 4,9% en een jeugdwerkloosheid van 11,2 %.

11 aug. 2010 VVD-ster vindt verkiezingen lastig en duur
Jorritsma, burgemeester van Almere en vroeger minister van Verkeer en Waterstaat voor de VVD, stelt voor de parlementsverkiezingen voortaan iedere zes jaar te houden, terwijl de wettelijke termijn nu vier jaar is. Als redenen geeft ze op dat een minister dan meer tijd heeft om zijn of haar plannen uit te voeren en bovendien betekent minder verkiezingen geld besparen. Mevrouw Jorritsma is blijkbaar niet erg geÔnteresseerd in wat de kiezers denken over het beleid van de regering. Maar weinig kabinetten maken overigens hun huidige wettelijke termijn van vier jaar vol. Meestal vallen ze eerder omdat de zittende regering geen kans meer ziet haar beleid aan de kiezers te verkopen. Zo viel Balkenende IV in februari officieel over een meningsverschil tussen CDA en PvdA over Afghanistan. In feite werd – en wordt nog steeds – gezocht naar een nieuw kabinet dat de draconische bezuinigingsmaatregelen door de strot van het volk kan duwen. Maar voor de strijd daartegen hoeven we gelukkig niet op verkiezingen te wachten.

11 aug. 2010 Zuid-Afrikaanse autowerkers in staking
Nadat dinsdag tienduizenden werkers in publieke dienst een tweede 24-uursstaking doorvoerden, beginnen in Zuid-Afrika woensdag 18.000 werkers in automobielbedrijven aan een staking voor onbepaalde tijd. Zij eisen onder andere een flinke loonsverhoging, een kortere werkweek, betere rechten voor tijdelijke collega’s en een halfjaar moederschapsverlof. In Zuid-Afrika zijn fabrieken van veel bekende merken, zoals Nissan, Toyota, Ford, VW, BMW, GM en Daimler. De sector is heel belangrijk voor de Zuid-Afrikaanse economie door het produceren van een hoge toegevoegde waarde. Vakbond NUMSA zegt dat de arrogantie van de autoconcerns bij de onderhandelingen deze staking noodzakelijk maakte.

10 aug. 2010 Rioolbelasting in tien jaar verdubbeld
De Nederlandse gemeenten gaan dit jaar 1303 miljoen euro ophalen aan rioolbelasting tegenover 651 miljoen in het jaar 2000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als oorzaak wordt aangegeven achterstallig onderhoud en strengere milieueisen. Vroeger werd een groot deel van de rioolkosten uit de algemene middelen van de gemeenten betaald. Nu moeten de inwoners gaan dokken. Het totaal van de gemeentelijke lasten is de laatste jaren flink gestegen.

10 aug. 2010 Draconische bezuinigingen treffen Griekse economie
De controlecommissie van de Europese Commissie en het IMF is lovend over de harde bezuinigingsmaatregelen die de sociaaldemocratische regering uitvoert. Een flinke loonsverlagingen voor ambtenaren, onder andere door het inleveren van de 13de maand (vergelijkbaar met ons vakantiegeld) en de 14de maand. Drastische verhoging van de pensioenleeftijd, verlaging van de uitkeringen. Voor iedereen nog meer verhoging van de BTW – nu in totaal met vier procentpunt naar 23% - en van de accijnzen op olie, alcohol en sigaretten. Maar de Griekse bedrijven die afhankelijk zijn van de vraag in het land zelf ondervinden daardoor grote problemen. Bijna 15 procent van de winkels in de hoofdstad Athene heeft de afgelopen maanden de deuren moeten sluiten, langs enkele grote boulevards in Athene zelfs 20 tot 25 procent. De industriŽle productie daalde in juni met 4,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De verwachting is dat als straks het toeristenseizoen voorbij is er nog veel meer bedrijven failliet zullen gaan en er massaontslagen zullen plaatsvinden. Ook EU en IMF gaan er vanuit dat de achteruitgang van de Griekse economie zich in ieder geval ook volgend jaar nog verder zal doorzetten. Een nieuw bewijs dat de aan het land opgelegde bezuinigingen alleen de belangen van de internationale banken en beleggers dienen. Het rapport van de controlemissie noemt alleen als kritisch punt dat de Griekse regering beter haar best moet doen om ook de rijken belasting te laten betalen.

10 aug. 2010 Zuid-Afrikaanse ambtenaren opnieuw in staking
Dinsdag gaan vele tienduizenden ambtenaren, leraren en verpleegsters in heel Zuid-Afrika opnieuw in staking. Zij zijn al weken lang in strijd gewikkeld met de regering over een looneis van 8,6% en een huisvestingsvergoeding van 1000 Rand (€ 104) per maand. Na de staking van 29 juli heeft de regering haar ‘laatste bod’ gedaan van 7% loonsverhoging en 630 Rand huisvestingsvergoeding. In Kaapstad, waar het parlement zetelt, houden 10.0000 werkers uit de publieke dienst een strijdbare demonstratie. In Pretoria, het regeringscentrum, 50.000. De regering zegt, dat de ambtenaren overvragen omdat de officiŽle inflatie maar 4,2% is, maar ook de leraren vinden dat zij niet rond kunnen komen van hun huidige loon (gemiddeld 1140 euro per maand). In de particuliere sector zijn loonsverhogingen van negen en 11% binnengehaald. Op spandoeken wordt van de ANC-regering gevraagd waar het betere leven blijft dat de partij hen had beloofd, toen ze na de afschaffing van de apartheid aan de macht kwam. De vakbonden dreigen dat als de regering niet snel overstag gaat ze een langdurige staking gaan beginnen. In 2007 duurde een ambtenarenstaking in Zuid-Afrika een maand lang en stuurde de regering militairen de ziekenhuizen in om het werk van stakers over te nemen.

9 aug. 2010 Rotterdam: geen banen maar dwangarbeid
De Rotterdamse PvdA-wethouder Schrijer maakt in ieder geval ťťn ‘verkiezingsbelofte’ waar: hij had beloofd iedere Rotterdammer aan het werk te zetten en daarmee wordt nu een begin gemaakt. Te beginnen met de Tarwewijk en Overschie zullen de mensen met een bijstandsuitkering gedwongen aan het werk worden gezet, eventueel in ‘gedwongen vrijwilligerswerk’. Het motto is: ‘je moet wat doen voor je geld’ en ‘van achter de geraniums zitten wordt je ook niet beter’. Dat klinkt redelijk en dat is het ook, gesteld dat iemand gezond is. De overgrote meerderheid van de mensen wil niets liever dan werken, maar dan natuurlijk wel een normale baan tegen een fatsoenlijk loon. Daarom eist de Rode Morgen ook een 30-urige werkweek met behoud van het volle loon, ten koste van de winsten van de grote monopoliebedrijven. Dan kunnen honderdduizenden Nederlanders in een normaal betaalde baan aan het werk. Wat Schrijer c.s. willen, is mensen met behoud van uitkering het werk laten doen dat tegen een CAO-loon gedaan hoort te worden. Dat is nu al het geval bij de Roteb in de buurtserviceteams en bij het callcenter, maar ook in de haven worden jonge werklozen voor een appel en een ei ingezet, terwijl ervaren havenwerkers thuis zitten. Toen de collega’s van het Comitť ‘Solidaire Haven’ Schrijer daarop bekritiseerden, was zijn enige verweer dat dit wettelijk mocht. Het gebruik maken van dwangarbeid is goedkoper voor de overheid en de bedrijven en drukt ook nog eens de lonen van degenen die nog wel een normale baan hebben. Daarom moeten werkenden en werklozen samen optrekken voor arbeidstijdverkorting tot 30 uur met behoud van het volle loon.

9 aug. 2010 Spoor: privatisering bedreigt veiligheid
Eind juli schoot in het Friese Stavoren een onderhoudstrein door de stootblokken en reed nog honderden meters door, daarbij een winkelpand verwoestend. Binnen een paar dagen had ProRail (het staatsbedrijf verantwoordelijk voor de infrastructuur van het spoor) de schuldigen aangewezen. De Italiaanse Spenotreinen mochten voorlopig niet meer gebruikt worden en het ingehuurde bedrijf Spoorflex werd voor een maand geschorst. Vakbondsbestuurder Groen (FNV Bondgenoten) hoort van de leden dat zo op de veiligheid wordt bezuinigd dat het een wonder is dat er nog geen grotere ongelukken gebeurd zijn. DŠŠr zou eens een onafhankelijk onderzoek naar gedaan moeten worden, zegt Groen. Maar ja, dat kost ‘echt geld’.

9 aug. 2010 Adviesorgaan pleit voor duurzame energie
Het Regieorgaan EnergieTransitie (een adviescollege ingesteld door zes ministeries) pleit ervoor dat de komende kabinetsperiode het aandeel duurzame energie jaarlijks ťťn procent groeit en dat ieder jaar ook maatregelen worden genomen om het energieverbruik met 2% terug te brengen. Dit beleid zou de CO2-uitstoot tot 2050 ongeveer evenveel beperken en even veel kosten als het investeren in kerncentrales en het opslaan van CO2, maar maatschappelijk veel meer voordelen bieden. De boodschap komt slecht uit voor de partijen die nu een regering willen vormen. Die willen zo snel mogelijk een tweede kerncentrale bouwen bij Borssele. Volgens de meest recente berekeningen kan de opwekking van duurzame energie zelfs in 2020 al goedkoper zijn dan opwekking met behulp van fossiele brandstoffen. En kernenergie veroorzaakt ook veel CO2-uitstoot bij de bouw van kerncentrales, het winnen van uranium en het opslaan van de gebruikte brandstof. Alle energie moet zo snel mogelijk duurzaam worden opgewekt, om een dreigende milieucatastrofe te voorkomen.

8 aug. 2010 Zelfs drinkwater niet veilig voor jacht op winst
Afgelopen week was er een kenmerkende gebeurtenis. Het “Internationaal Centrum voor de regeling van meningsverschillen over investeringen” (ICSID), afhankelijk van de Wereldbank, gaf het Franse concern Suez op alle punten gelijk in een conflict met ArgentiniŽ. Suez had in 1993 de geprivatiseerde waterleiding en waterzuiveringsbedrijven van de steden Buenos Aires en Santa Fe gekocht voor een periode van 40 respectievelijk 30 jaar. Suez vond echter dat het bedrijf te weinig geld opleverde wegens de lage koers van de Argentijnse munt en wilde in 2006 daarom de tarieven met 10% verhogen. Dat zou voor veel arme Argentijnen het water tot luxe artikel gemaakt hebben. De toenmalige Argentijnse regering ging niet akkoord. Toen er geen overeenstemming kwam, nationaliseerde ArgentiniŽ de waterbedrijven opnieuw. Suez verzette zich heftig, met steun van de Franse regering, spande een zaak aan bij het ICSID en krijgt nu gelijk. Het claimt 900 miljoen euro schadevergoeding van ArgentiniŽ. Drinkwater is voor alle mensen van levensbelang, nog meer zelfs dan voedsel. Toch hebben bijna een miljard mensen op de wereld geen toegang tot schoon drinkwater en 2,6 miljard geen goede riolering. Dagelijks sterven 4000 kinderen door gebrek aan zuiver drinkwater. De Algemene Vergadering van de VN besloot eind vorige maand met grote meerderheid om het recht op drinkwater op te nemen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Naast o.a. de VS onthield de Nederlandse delegatie zich bij de stemming, met als smoes dat de motie onvoldoende aandacht besteedde aan de verantwoordelijkheid van de regering van arme landen. Feit is echter dat vooral economische belangen de situatie nog ernstiger dreigen te maken en dat grote concerns in hun streven geld te verdienen met water gesteund worden door hun regeringen. Door de klimaatverandering dreigt er minder drinkwater beschikbaar te komen, maar ook gebruiken industrieŽn en grote plantages veel drinkbaar water ten koste van drinkwater voor de armen. De bovengenoemde VN-motie was overigens ingediend door Bolivia. Daar streed in 2000 een sterke volksbeweging met succes tegen het Amerikaanse Bechtel-concern. Dat had de drinkwaterleverantie in het land gekocht, nadat de toenmalige Boliviaanse regering door het Internationaal Monetair Fonds gedwongen was die te privatiseren. Bechtel maakte al snel het water drie maal zo duur. De volksopstand die ontstond kon de rechtse regering die toen aan de macht was ook met militair geweld niet onderdrukken en Bechtel moest zijn biezen pakken. Overigens probeert het Amerikaanse concern met steun van het ICSID hiervoor nog steeds enige miljoen schadevergoeding te claimen bij de huidige regering-Morales.

7 aug. 2010 Corporaties willen extra huurverhoging
De woningbouwcorporaties vragen VVD, CDA en PVV om de jaarlijkse huurverhoging de komende tijd telkens 1% boven de inflatie vast te mogen stellen. Zij zeggen, dat zij anders geen geld zouden hebben om voldoende sociale huurwoningen te bouwen. Feit is dat de meeste corporaties jarenlang wel geld bleken te hebben voor het bouwen van dure koopwoningen, het betalen van vorstelijke salarissen aan hun directeuren en soms ook het aankopen van prestigeobjecten als het schip de “Rotterdam” door Woonbron. Daarbij heeft ook het ministerie van financiŽn de corporaties nog een extra belastingafdracht opgelegd. Er is dus alle reden om ook deze aanslag op de koopkracht resoluut af te wijzen.

7 aug. 2010 Geheime dienst onderhield moslimfundamentalistische website
Deze week lekte uit dat de AIVD een halfjaar lang zelf een moslimfundamentalistische website in stand heeft gehouden, officieel met als doel zo meer greep op eventuele terroristische fundamentalisten te krijgen. De dienst zou er mee gestopt zijn, omdat op de site plannen werden gelanceerd om andere websites te gaan hacken. Het kan ook zijn, dat het bij de gebruikers duidelijk was geworden, wie erachter de website zat. Het is overigens bekend, dat Nederlandse en andere geheime diensten ook proberen tegenstanders van het systeem te provoceren tot geweld. Dat levert namelijk weer een motief op om hun budget en bevoegdheden uit te breiden.

6 aug. 2010 Medisch tuchtcollege houdt bedrijfsarts hand boven het hoofd
Het medisch tuchtcollege Eindhoven heeft een bedrijfsarts die loog over vergiftiging van werkers bij Flextronics, alleen een waarschuwing gegeven. Hij zou niet nalatig zijn geweest. De bedrijfsarts werkte voor een vestiging van het concern Flextronics, dat over de hele wereld productie en logistieke diensten uitvoert voor grote monopoliebedrijven. In een Flextronics-vestiging bij Eindhoven kregen 11 werkers ernstige ziekteverschijnselen door het lossen van containers die met giftige gassen tegen ongedierte waren bewerkt. De bedrijfsarts wist daarvan, maar bleef ook tegen de huisarts van een van de werkers beweren, dat de ziekte van de man niet met zijn werk te maken had. Vakbondsbestuurder de Jong (FNV Bondgenoten) vindt dat de arts uit zijn beroep gezet moet worden, omdat hij bewust gelogen heeft ten nadele van de gezondheid van de werkers. De voornaamste oorzaak van dit soort problemen is overigens, dat de bedrijfsarts of de arbodienst waarvoor hij werkt, betaald wordt door het bedrijf: als hij te kritisch is kan het bedrijf een andere dokter of arbodienst inhuren. De vakbond overweegt in beroep te gaan tegen de slappe uitspraak van het medisch tuchtcollege.

5 aug. 2010 HEMA grossiert in superuitbuiting
Warenhuisconcern HEMA probeert op alle mogelijke manieren het winkelpersoneel uit te buiten om de eigenaar, beleggingsfonds Lion Capital, maar zoveel mogelijk winst te bezorgen. In het laatste jaar kwam eerst in het nieuws, dat de leiding van de mensen verwacht op ieder moment beschikbaar te zijn. Zelfs van mensen, die bij hun rooster rekening moeten houden met kinderen, werd geŽist dat zij andere werktijden accepteerden en zelf maar uitzochten wat er dan met de kinderen moest. Een paar maanden geleden verspreidde de directie de mededeling, dat voortaan de chef en niet een bedrijfsarts zou uitmaken, of iemand die zich ziek meldde al of niet kon werken. Verder heeft de HEMA de bezetting per winkel drastisch verminderd, worden zieken vaak niet vervangen en neemt het bedrijf bij voorkeur goedkope heel jonge krachten aan, die iedere keer opnieuw ingewerkt moeten worden. Een hoge werkdruk is het gevolg. De vakbonden vragen nu collega’s en klanten klachtenformulieren in te vullen, maar hardere actie zal nodig zijn om de HEMA-directie te dwingen in te binden.

5 aug. 2010 De banken worden nog steeds geholpen, maar de crisisdreiging blijft
De Europese Centrale Bank beslist om bij de meeste leningen aan de commerciŽle banken slechts 1% rente te blijven vragen. Als reden wordt opgegeven, dat de banken dan zelf ook tegen een laag percentage geld kunnen uitlenen. Dat zou de economie dan moeten stimuleren: voor bedrijven zou het niet zo duur zijn om geld te lenen voor investeringen, voor wie erover denkt een auto te kopen of met een hypotheek een huis, zou een lage rente het laatste zetje kunnen zijn, zo is het idee. Alleen blijkt in de praktijk, dat de banken dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid heel goedkoop te lenen bij de ECB, maar dat voordeel niet doorgeven. Zeker voor mensen die een lening of een hypotheek willen sluiten bij een bank blijven de rentepercentages hoog. Het verschil steken de banken in eigen zak. Dat is zo bij alle banken, waarom de Vereniging Eigen Huis ervan uitgaat, dat de banken dit met elkaar afgesproken hebben, al is dat wettelijk verboden. Bovendien klaagt het midden- en kleinbedrijf dat ze nauwelijks kredieten van banken kunnen krijgen. Zeker is, dat de banken die pas nog met honderden miljarden door de staten gesteund werden, weer vrijwel allemaal hoge winsten maken en hun bankiers weer vette bonussen betalen. Dat betekent echter zeker niet dat het crisisgevaar voor de banken voorbij is: Als straks bedrijven hun leningen niet kunnen terugbetalen, omdat de mensen geen geld hebben om hun producten te kopen, omdat de staten zo massaal bezuinigen; als zelfs Europese staten failliet gaan, omdat ze zoveel schulden gemaakt hebben om de banken en de grote concerns te helpen; als banken weer miljardenverliezen lijden op de nieuwe speculatieve beleggingen die ze hebben gedaan……dan tekent een nog diepere crisis zich af. En wie zal dat betalen? Dit systeem sleept zich voort van crisis naar crisis. Het wordt tijd, dat het vervangen wordt door het socialisme, waar werkende mensen de beschikbare middelen zelf zo kunnen inzetten, dat iedereen een goed leven kan hebben.

5 aug. 2010 ‘De armen weggespoeld’
“New Orleans rijker na Katrina”, kopt de website van de NOS. Sinds in 2005 de orkaan Katrina grote delen van de stad Lousiana in het Zuiden van de VS onder water zette, is het gemiddelde inkomen in de stad sterk verbeterd. Niet omdat de vele armen die toen in de stad woonden zoveel hulp gekregen hebben om hun leven weer op te bouwen. Van de waarschijnlijk ongeveer 1800 doden en de mensen waarvan het huis onder water kwam, waren de meesten arm. Hun wijken waren het minst tegen het water beschermd. Vele tienduizenden hebben toen elders in de VS hun toevlucht gezocht en het gemeentebestuur heeft het de armen die terug wilden keren moeilijk gemaakt. Sindsdien is door de crisis de armoede in de VS als geheel sterk gestegen door de crisis. Alleen het aandeel van de armen in New Orleans is gedaald, omdat het gemeentebestuur de orkaan Katrina benut heeft om hun huizen te slopen en de bewoners te verjagen.

4 aug. 2010 Kabinetsformatie: Weg met de bezuinigingen of ‘een beetje minder’
Er lijkt een rechts kabinet op komst van VVD en CDA met gedoogsteun van de club van Wilders. De drie partijen zijn het al eens over 18 miljard bezuinigen in de komende vier jaar. Dat een nieuwe regering zoveel wil bezuinigen is eigenlijk geen nieuws. Voor politiek Den Haag is het immers geen vraag, wie er moet opdraaien voor de kosten van de crisis. Niet de grote concerns, die met hun jacht op maximale winst telkens weer crisissen veroorzaken. Niet de banken die met hun speculatie de crisis zo hevig hebben gemaakt. Die zijn met bijna honderd miljard euro geholpen. Dit kapitalistisch systeem wordt door politiek Den Haag niet ter discussie gesteld. De meeste partijen zien het zelfs als hun taak vooral de belangen van de grote concerns te behartigen. Daarom willen ze, dat de werkende mensen de crisis betalen en stellen ze het zo voor alsof dat de enige mogelijkheid is. Er moest alleen gekeken worden welke regering het meest geschikt was om te proberen het programma van sociale sloop uit te voeren. Wat het meedoen van Wilders betreft: zijn gescheld op alles wat niet-westers is in het algemeen en op wat islamitisch in het bijzonder kan voor de grote bedrijven lastig zijn bij het zaken doen in het buitenland. Maar ze kunnen tegen de handelsrelaties zeggen, dat hij officieel niet in de regering zit. Tegelijkertijd, zo is afgesproken, kan Wilders in Nederland volop doorgaan met zijn verdeeldheid zaaien tussen werkende mensen van Nederlandse en van migrantenafkomst. Zo hoopt de heersende klasse te voorkomen, dat Nederlandse werkers en migranten samen de strijd aanbinden tegen de sociale sloop die de nieuwe regering moet uitvoeren. Het enige waarop Wilders zich tot nu toe heeft vastgelegd, is dat er 18 miljard bezuinigd zal worden. Hiermee blijkt ook, hoe leugenachtig de zogenaamde sociale leuzen van Wilders voor de verkiezingen waren. Hij is weer terug bij het arbeidsvijandige programma, dat hij vanaf het begin had. De laatste maanden voor de verkiezingen heeft hij dat alleen even verstopt. Niet alleen de AOW op 65 jaar heeft hij opgegeven, maar ook zal hij instemmen met een verkorting van de maximale duur van WW tot ťťn jaar, met versoepeling van het ontslagrecht, met meer eigen bijdragen in de zorg. Alleen voor bezuinigingen op de ouderenzorg maakt hij nu nog een uitzondering, voor zo lang het duurt. Beperking van migratie en extra bezuinigingen op migranten, zoals bij de kinderbijslag en op ontwikkelingshulp moeten dan werkende mensen van Nederlandse afkomst het idee geven, dat voor hen wordt gezorgd, terwijl zij tegelijkertijd miljarden moeten inleveren. Verder zijn de drie partijen het erover eens, dat er een nieuwe kerncentrale moet komen, terwijl het probleem van het uraniumafval dat tienduizenden jaren giftig blijft nog niet is opgelost. Ook zullen de toch al armzalige subsidies op duurzame energie nog verder beperkt worden, hoewel serieuze wetenschappers waarschuwen voor een klimaatcatastrofe, als het gebruik van olie, gas en kolen niet heel sterk wordt teruggedrongen.
Wat doen wij daar tegen als werkende mensen? Het is geen alternatief om maar af te wachten en te hopen, dat de besprekingen mislukken en er alsnog een kabinet met de PvdA komt, eventueel aangevuld met D66 en GroenLinks. Misschien wordt er dan 16 miljard bezuinigd in plaats van 18 en zijn de bezuinigingen wat anders verdeeld: in grote lijnen zullen we echter met dezelfde sociale afbraak geconfronteerd worden, want ook deze partijen zijn niet bereid dit systeem en de winsten van de grote bedrijven ter discussie te stellen. Daarom is het enige alternatief, dat wij als werkende mensen zelf de straat op gaan, in actie komen in de bedrijven waar we werken. Het gaat om onze belangen tegen die van de grote concerns en die strijd kunnen we niet aan de Tweede Kamer overlaten. Doe mee! Neem contact op!
Pensioenleeftijd omlaag in plaats van omhoog
Betere zorg. Geen eigen bijdragen
Lonen en uitkeringen omhoog
30 uren werkweek op kosten van de grote concerns


4 aug. 2010 Ook bejaarden zouden moeten wijken voor het geld
Verzorgingshuis Bernardus van Osira in de Amsterdamse Jordaan heeft eigenlijk een renovatie nodig. Maar verder zijn de mensen die er in wonen en ook de oudere Jordanezen in de buurt blij dat het er staat. Wie wegens ouderdomsgebreken uit zijn eigen huis moet kan in zijn vertrouwde buurt blijven en wie nog thuis kan blijven heeft er toch voorzieningen om de hoek. Maar de directie van Osira heeft andere plannen. Die wil het Bernardus slopen en vervangen door dure seniorenwoningen voor de rijke bewoners van de grachtengordel. Dat levert geld op, denkt Osira, net als de woningbouwcorporaties die het allang een doorn in het oog is, dat in de populaire Jordaan ook sociale huurwoningen staan. Osira neemt ook al een voorschot op de plannen van Den Haag om in de toekomst alleen de zorgverlening uit de AWBZ te betalen. Dan hangt het verder van het inkomen van een bejaarde af of hij bijvoorbeeld in een luxueus appartement of op een zaal terecht komt. In de wijk is veel verzet tegen de plannen van Osira en dat verzet verdient alle steun.

4 aug. 2010 NXP misbruikt crisis voor flexibilisering
NXP, vroeger de chipdivisie van Philips, huurt momenteel honderden uitzendkrachten in voor haar chipfabriek in Nijmegen. Toch is NXP nog bezig werkers te ontslaan als uitvloeisel van reorganisaties uit 2008 en 2009 die meer dan 1000 mensen hun baan kosten. In plaats van de mensen met een vast contract in dienst te houden zegt NXP echter liever uitzendkrachten te hebben. Daar kan het bedrijf namelijk gemakkelijker van af, als er even minder werk is. En dat is goed voor de winst.

4 aug. 2010 Trambestuurders staken tegen werkdruk
Woensdag rijdt aan de Belgische kust vrijwel geen enkele tram. De trambestuurders van “De Lijn” zijn in staking tegen de bezuinigingsplannen van de directie. Die wil geld besparen door een nieuwe dienstregeling in te voeren. De rijtijden van die nieuwe dienstregeling zijn in de praktijk niet te halen, zodat de bestuurders zelfs de officiŽle rusttijden niet in acht zullen kunnen nemen. Verder wil De Lijn de frequentie van de trams verlagen, waardoor ze veel te vol zullen worden. Uit solidariteit staken veel van de collega’s op de bussen aan de kust, maar ook uit het binnenland van BelgiŽ mee. Zij weten dat het bedrijf niet alleen aan de kust de werkdruk wil opvoeren.

3 aug. 2010 MSD plant nog meer ontslagen
Vorige maand werd bekend, dat het farmaceutische concern MSD in Oost-Brabant 2200 mensen op straat wil zetten. MSD heeft nadat het eigenaar geworden was van de vroegere AKZO-dochter Organon de interessante research naar de VS gehaald. Ondanks tientallen miljoenen subsidies met belastinggeld was MSD nog niet tevreden over de hulp van de Nederlandse staat en besloot de researchafdeling en een deel van de productie te sluiten. We berichtten hier eerder over begin juli. Nu wordt bekend, dat MSD de overblijvende productie wil uitbesteden aan een ander bedrijf, waarmee nog eens honderden arbeidsplaatsen op het spel komen te staan. Zoals veel grote concerns is MSD er vooral in geÔnteresseerd eigenaar te zijn van de octrooien en patenten en in een zo sterk mogelijke positie op de afzetmarkten. Daar is immers het meeste geld mee te verdienen. Voor de productie zoeken ze dan een bedrijf, dat dit zo goedkoop mogelijk doet. De ondernemingsraad van MSD heeft een zaak tegen het concern aangespannen bij de Ondernemingskamer. Goed, maar om de afbraak van werkgelegenheid echt tegen te houden zal actie gevoerd moeten worden en wel voor behoud van iedere arbeidsplek en voor een 30-urige werkweek met behoud van loon..

3 aug. 2010 Wilders door de media groot gemaakt
Onderzoeksbureau Nieuwsmonitor trekt uit een onderzoek de conclusie, dat PVV-leider Wilders dankzij de media zoveel stemmen heeft gekregen. Het bureau heeft de berichtgeving over Wilders sinds 2004 in vier landelijke kranten geanalyseerd: NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw en de Telegraaf. Daaruit blijkt dat Wilders de laatste zes jaar gemiddeld honderd maal per maand in deze kranten wordt genoemd. Opvallend is, dat van deze vier kranten de Volkskrant de meeste aandacht (2639 artikelen in deze periode) aan Wilders besteedde en de Telegraaf (met 1436) nog het minst. Nieuwsmonitor wijt die grote aandacht vooral aan de uitspraken van Wilders zoals over de ‘kopvoddentaks” die de aandacht trokken. Maar er zijn talloze mensen die krasse uitspraken doen en de kranten zelfs nooit halen. Blijkbaar was het voor degenen die bepalen wat in de krant komt belangrijk, dat Wilders met zijn uitspraken verdeeldheid kon zaaien onder de werkende mensen in Nederland. Vooral nu eenheid nodig is tegen het afwentelen van de crisis door de geplande bezuinigingen van tientallen miljarden.

3 aug. 2010 Nog meer vrij spel voor de politie?
CNV-politievakbond ACP wil dat de politie de bevoegdheid krijgt al geweld te gebruiken, als ze denkt dat een situatie uit de hand zou kunnen lopen. ACP zegt dat daarmee erger voorkomen kan worden en klaagt over het feit, dat als politieagenten geweld gebruiken zo uitgebreid onderzocht wordt of dit wel nodig was en niet te veel. Als voorbeeld wordt genoemd optreden om huiselijk geweld te voorkomen. Dat klinkt sympathiek.  Maar die extra rechten kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om demonstraties of andere acties onmogelijk te maken, ook al is er niets illegaals gebeurd. Dat gebeurt nu ook al, zoals de 1 mei-demonstranten dit jaar in Rotterdam ervaren hebben. Advocate Weski is heel duidelijk over dit voorstel: ''Mensen oppakken voordat ze iets hebben gedaan, dat is ver voorbij de grenzen van de wet. Dat is het wetboek weggooien.'' Blijkbaar heeft de ACP daar geen probleem mee.

3 aug. 2010 Ruim 23 miljoen Europeanen ziek door het werk
Op verzoek van het statistisch bureau van de EU heeft TNO uitgezocht, dat in Europa meer dan 23 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar gezondheidsklachten hebben die minstens gedeeltelijk door het werk veroorzaakt zijn. Ongeveer 60 procent van de mensen heeft last van lichamelijke klachten, terwijl 14 procent lijdt aan stress- en angstklachten en depressiviteit. Jaarlijks leiden deze werkgerelateerde klachten tot 367 miljoen dagen ziekteverzuim. In een socialistische maatschappij kunnen mensen zich juist ontplooien in hun werk. In een kapitalistische wordt hun werkkracht en creativiteit uitgemolken met als enig doel zoveel mogelijk winst te maken.

2 aug. 2010 De FIFA is geen uitzondering
De Nederlandse regering heeft er honderden miljoenen voor over om de wereldkampioenschappen voetbal in 2018 of 2022 naar Nederland en BelgiŽ te halen. De wereldvoetbalbond zou nergens BTW over hoeven te betalen, niet aansprakelijk zijn voor schade die ze veroorzaakt en zo nodig nog een rijstrook voor zich alleen op de autowegen krijgen. Reclame van concurrenten van de sponsors van het toernooi zou binnen twee kilometer van de stadions niet zijn toegestaan. Wie zich daar niet aan houdt kan zelfs door de politie in de gevangenis worden gezet, zoals de ‘Bavaria-meisjes’ in Zuid-Afrika ervaren hebben. Dankzij dit soort voorrechten heeft de FIFA aan het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika 1,5 miljard euro overgehouden, maar hoeveel schuld heeft de Zuid Afrikaanse staat overgehouden? De Olympische Spelen in 2004 in Athene hebben de Griekse staat een schuld van 11 miljard euro opgeleverd. De Griekse heersende klasse en de EU en het IMF wentelen de kosten van rente en aflossing op het Griekse volk af. Deze week komen de FIFA-bonzen het bod van Nederland en BelgiŽ bestuderen. Als de concurrentie (Engeland, Rusland, Spanje/Portugal) meer biedt, gaat het toernooi daarheen. Voor wie dit belachelijk vindt: Dergelijke afspraken maakt de Nederlandse overheid zeer regelmatig met bedrijven die ‘erover denken’ in Nederland te investeren: De regering spreekt dan speciale ‘rulings’ af met die bedrijven, waardoor zij veel minder of helemaal geen belasting hoeven te betalen: zij krijgen allerlei subsidies, zoals de grond op een koopje en desgewenst de mogelijkheid om voor weinig geld te profiteren van research die aan de universiteiten wordt gedaan met belastinggeld. Naast de rijksoverheid doen ook gemeenten daar aan mee. Zonodig wordt het oog flink dichtgeknepen als het om milieukwesties gaat. Als excuus voor die vrijgevigheid voert de regering dan in dit soort gevallen de werkgelegenheid aan. Werkgelegenheid die weer als sneeuw voor de zon verdwijnt, als het bedrijf ergens anders een nog voordeliger vestigingsplaats heeft gevonden.

2 aug. 2010 Werkers UPS Turkije al maanden in staking voor hun rechten
Werkers bij expeditieconcern UPS in Turkije zijn al bijna drie maanden in staking tegen de vertrapping van hun rechten door het wereldwijd actieve concern. Het houdt zich evenmin aan de Turkse arbeidswetten. Vooral in de vestigingen in Istanboel en Izmir komen werkdagen van 15 uur zonder pauze regelmatig voor. Als de door de directie geŽiste prestaties niet gehaald worden, houdt UPS geld op het loon in. De bedrijfskantine mag die naam niet hebben. UPS weigert de aan de federatie TŁmtis verbonden vakbond te erkennen die de werkers hebben opgericht. Wie lid wordt krijgt met intimidatie te maken. Een manager van UPS is al met zijn auto op stakers ingereden. Een manager van een onderaannemer heeft zelfs op protesterende werkers geschoten. Meer dan 100 mensen zijn al ontslagen omdat ze lid van de vakbond geworden waren. De Internationale Transport Federatie heeft ook via de aangesloten bonden al de UPS-vestigingen in andere landen hierop aangesproken, maar die doen voorlopig of hun neus bloedt. Zowel de ITF als FNV Bondgenoten bieden de mogelijkheid om de collega’s met een kaart een hart onder de riem te steken.

1 aug. 2010 Einde aan Uruzgan, niet aan Nederlands imperialisme in Afghanistan
Op zondag draagt het Nederlandse leger het bevel over de ISAF-troepen in Uruzgan over aan de Amerikanen en de AustraliŽrs. Dat de missie niet verlengd wordt, komt zeker ook omdat de regering weet dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de Nederlandse deelname aan deze oorlog was en is. Dat betekent niet, dat de Nederlandse regering zal stoppen met het meedoen aan imperialistische interventies, zelfs niet aan die in Afghanistan. F-16 straaljagers en Apache-helikopters blijven voorlopig actief deelnemen aan verkenningsvluchten en gevechten. Op voorstel van D66 en GroenLinks nam de vorige Tweede Kamer al een voorstel aan om een opleidingsmissie voor politieagenten, vergezeld van honderden militairen, naar Afghanistan te sturen. Oud-minister Bot (CDA) doet een oproep weer een kleinere missie naar Afghanistan te sturen om de ‘Afghanen niet in de steek te laten’. Nogal huichelachtig, daar hij zelf een maand of wat geleden in een interview toegaf, dat Nederland uit eigen politieke belangen meedeed aan de oorlog en niet om de Afghanen te helpen.
Op deze zelfde zondag demonstreren in de Afghaanse hoofdstad Kaboel ruim 400 Afghanen en eisen het vertrek van de Amerikanen en andere bezettingstroepen. Zij hekelen met hun leuzen niet alleen de talloze burgerdoden, die ook deze week weer vielen. Zij beschuldigen de bezetters, de VS voorop, er ook van “verdediger en meester van de in Afghanistan heersende maffia te zijn”. Zoals een deelnemende vrouw het uitdrukte: “Wij willen noch de Talibaan noch de Amerikanen. Wij willen een regering die ons kan beschermen.”

1 aug. 2010 Textielwerkers Bangladesh zetten strijd voort
Vanaf woensdag gaan vele duizenden textielarbeiders, mannen maar vooral vrouwen, in Bangladesh opnieuw woedend de straat op. De regering heeft de kant van de textielbedrijven gekozen door een veel te kleine verhoging van het minimumloon. Daarover uiten zij hun woede bij fabrieken, blokkeren autowegen en gaan proletarisch winkelen in dure warenhuizen. Zij beantwoorden de aanvallen van de politie met de wapenstok, rubber kogels en traangas met stenen. Er vallen veel gewonden.
In Bangladesh wordt kleding gemaakt voor veel grote textielketens als H&M, Zara en voor winkelketens als Carrefour en Walmart. Het land is voor 80% van zijn export van textiel afhankelijk. De regering van Bangladesh had na weken van stakingen en demonstraties in de textielindustrie begin deze week het minimumloon, voor het eerst sinds 2006, verhoogd van 1662 naar 3000 taka. De werkers eisen echter 5000 taka, ook nog geen 60 euro per maand. Door de gestegen voedselprijzen en huren hebben ze dit minimaal nodig om met hun gezinnen te overleven. De werkers in Bangladesh behoren tot de slechtst betaalde arbeiders ter wereld maar zijn niet bereid zich daar voor altijd bij neer te leggen.

1 aug. 2010 Olieramp alleen verandert milieupolitiek niet
Uit documenten die door het Amerikaanse parlement worden vrijgegeven blijkt, dat olieconcern BP veel te veel chemicaliŽn gebruikt heeft bij het bestrijden van de olie uit het boorlek, waardoor opnieuw het milieu in de Golf van Mexico en de aanliggende staten ernstig wordt bedreigd. Volgens eigen opgave van BP gaat het om ruim 6,8 miljoen liter chemicaliŽn. BP ging hiermee in tegen de geldende richtlijnen, maar de Amerikaanse kustwacht die hier op toe moest zien gaf het concern telkens weer toestemming voor de overtredingen. Net zoals andere Amerikaanse overheidsinstanties BP bij het boren de gelegenheid gaven alle mogelijke voorschriften en regels wat betreft de veiligheid met de voeten te treden. De chemicaliŽn hebben er onder andere voor gezorgd, dat de olie van de oppervlakte dieper het water in zakte, waardoor de omvang van de ramp minder zichtbaar was. Dit werd door de binnenkort aantredende nieuwe topman van BP, Dudley, al gebruikt om de schoonmaakactiviteiten te verminderen.
Alle harde woorden van de Amerikaanse president Obama over BP kunnen niet verhullen, dat de olieconcerns nog steeds de gelegenheid krijgen om het milieu te verzieken als hun dat beter uitkomt. BP begint dan ook binnenkort opnieuw in diepe zee naar olie te boren. In de Middellandse Zee voor de kust van LibiŽ, op 1700 meter diepte, nog 200 meter dieper dan in de Golf van Mexico.
Alleen als de woede van de mensen over deze schaamteloze praktijken vertaald wordt in georganiseerde strijd kan aan BP en andere milieuvervuilers een halt toegeroepen worden.Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!


Nog even opzoeken wat er vorige week of vorig jaar gebeurde?
Kijk in het archief