Weekoverzicht

Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar:
redactie@rodemorgen.nl!

27 april t/m 4 mei


4 mei ‘Hier past geen mast’
3 mei ‘Politie bedreigt in Nederland persvrijheid het meest’
3 mei ‘Recessie kost 56.000 Aziatische kinderen het leven’
2 mei Europese landbouwsubsidies vooral naar monopolies
2 mei Kapitalistische concurrentie veroorzaakt wapenwedloop
2 mei Britse generaals vrezen verbond arbeiders en middengroepen
1 mei 1 mei demonstratie Rotterdam groot succes
1 mei Huurders en werkers willen corporatiedirecteur weg
1 mei ‘Verhoging AOW-leeftijd verhoogt arbeidsparticipatie niet’
1 mei Lagere rente: niet voor de werkers
1 mei Internationale strijddag arbeiders wereldwijd gevierd
30 apr. Alleen drastische beperking fossiele brandstoffen voldoende
29 apr. Marktwerking niet beter voor de patiŽnt
29 apr. Nederlandse staatschuld gestegen met 87 miljard
28 apr. Dagelijks 6000 doden ten gevolge van werk
28 apr. DSM: winststreven kost werk
28 apr. Meer mensen achter met premie zorgverzekering
28 apr. Advies wil meer invloed geldschieters op partijen
28 apr. Gigantische reorganisatie bij Amerikaanse autoconcerns
27 apr. Inleveren niet voor bankiers

4 mei 2009 ‘Hier past geen mast’
Onder deze leus voeren bewoners van de Rotterdamse Essenburgsingel en omliggende straten actie tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat wil pal voor hun deur een zogenaamde C2000- mast van 53 meter hoog neerzetten voor de communicatie van politie en hulpdiensten. Zo een mast is niet alleen een lelijk gezicht in de groene omgeving, de mast zendt ook straling uit. De deskundigen zijn het er nog niet over eens hoe schadelijk die straling is, maar de bewoners willen geen risico lopen. Tenslotte bleek asbest uiteindelijk ook zeer gevaarlijk, nadat het risico jarenlang was ontkend. Ook de vele scholen in de buurt verzetten zich tegen de plaatsing van de mast, omdat de straling voor jongeren extra gevaarlijk zou zijn. En er is een goed alternatief: Als de mast 300 meter in noordwestelijke richting wordt verplaatst, naar de zogenaamde sporendriehoek van de NS, heeft niemand er last van. Bezwaren van het ministerie dat dit technisch niet zou kunnen, zijn weerlegd door een TNO-rapport. Het grootste deel van de Rotterdamse gemeenteraad en de raad van deelgemeente Delfshaven heeft zich achter de eis van de bewoners gesteld, maar het ministerie van  Binnenlandse Zaken wil niet wijken. Het liet een ander bureau een rapport uitbrengen met weer een nieuw bezwaar tegen verplaatsing naar de sporendriehoek en liet onverwachts alvast het beton voor de mast storten bij de Essenburgsingel. De bewoners besloten hierop een camping te maken op die plaats om te bewaken, dat de bouw niet wordt voortgezet. Ze zijn bereid zich ter plaatse vast te ketenen. Intussen hebben zij een klacht opgesteld voor de Nationale Ombudsman. Die werd vanmorgen tijdens een ontbijt ook overhandigd aan twee leden van de Rotterdamse gemeenteraad. Vandaag kregen ze te horen dat Binnenlandse Zaken de camping woensdagavond willen laten ontruimen! (Zie ook www.hierpastgeenmast.nl)

3 mei 2009 ‘Politie bedreigt in Nederland persvrijheid het meest’
Hoogleraar criminologie Bovenkerk deed in opdracht van journalistenvakbond NVJ onderzoek naar fysieke agressie tegen journalisten in Nederlandse wijken. Het blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden daar wel eens last van heeft gehad, al heeft het nooit tot ernstige verwondingen geleid. Volgens Bovenkerk leidt dit niet tot een ernstige beperking van de persvrijheid. Opvallend was dat de meeste journalisten hun vrije nieuwsgaring vooral bedreigd zagen door de politie die hen regelmatig wegstuurde.
Het Freedom House, gelieerd aan de Amerikaanse regering, laat op deze “Internationale Dag van de Persvrijheid” weten dat die vrijheid over de hele wereld achteruit gaat. Het zegt dat IsraŽl, ItaliŽ en Hong Kong niet meer als landen met volledige persvrijheid kunnen worden aangemerkt.

3 mei 2009 ‘Recessie kost 56.000 Aziatische kinderen het leven’
Dat zegt de directeur van de Aziatische Ontwikkelingsbank, Rajat Nag, tijdens een conferentie op het Indonesische eiland Bali. ‘Het is niet alleen een financiŽle crisis, maar ook een sociale.’

2 mei 2009 Europese landbouwsubsidies vooral naar monopolies
Sinds dit jaar moeten alle EU-landen bekend maken waar de landbouwsubsidies heengaan. In 2008 kreeg de Ierse Greencore Group met 83 miljoen euro het meest, gevolgd door de Franse Doux-groep met 62 miljoen. In Nederland kregen de suikerproducenten Cosun en ED&F Man beide ongeveer 26,5 miljoen euro steun voor herstructurering. De Britse koningin Elizabeth kreeg 530.000 euro voor haar landbouwgronden, haar zoon Charles 180.000.

2 mei 2009 Kapitalistische concurrentie veroorzaakt wapenwedloop
Ruim 50 miljard euro wil AustraliŽ de komende tien jaar besteden aan gevechtsvliegtuigen, fregatten, onderzeeŽrs, enzovoorts. Die zijn volgens de sociaaldemocratische regering nodig om de belangen van het land in de Aziatische en Pacific regio te behartigen. Het ziet vooral het opkomende China als concurrent. AustraliŽ is het niet-NAVO-land met de meeste militairen in Afghanistan. Het heeft juist aangekondigd nog 450 man extra naar het land te sturen, waarvan een deel naar Uruzgan, waar het samenwerkt met de Nederlandse militairen.
 
2 mei 2009 Britse generaals vrezen verbond arbeiders en middengroepen
Het strategisch instituut van het Britse ministerie van Defensie werd gevraagd welke oorlogen en conflicten de komende 30 jaar dreigden. Het schreef een rapport waarin staat dat het aantal conflicten tussen landen zal afnemen door de steeds sterkere verwevenheid van de economie. Daarentegen ziet het instituut de wat zij noemen ‘neomarxisten in de globale middenklasse’ de rol van het revolutionaire proletariaat overnemen. Als reden geeft het aan de enerzijds ongebreidelde rijkdom van een kleine groep miljardairs en multimiljonairs en anderzijds een geweldige sociale ellende, waardoor in het jaar 2037 naar verwachting meer dan 60% van de mensen op de wereld in de sloppenwijken van de steden zullen wonen en daar een geweldig sociaal kruitvat zullen vormen. Het instituut ziet dan een verbond opkomen van geschoolde arbeiders en middengroepen, die hun mogelijkheid tot sociale stijging zien verdampen en de leiding nemen in de internationale strijd tegen de superrijken

1 mei 2009 1 mei demonstratie Rotterdam groot succes
1 Mei demo Rotterdam De 1 mei viering in Rotterdam was dit jaar een groot succes. Achthonderd mensen demonstreerden enthousiast op de Internationale Dag van de Arbeiders door Rotterdam. De demonstranten verzamelden zich voor het stadhuis. Daar werd een toespraak gehouden namens het Rotterdams 1 mei-comitť en de Internationale gezongen in vele talen. Daaronder ook Duits. Kameraden van de MLPD uit de Duitse stad Duisburg waren naar Rotterdam gekomen uit solidariteit met de Rode Morgen, die actief bij de organisatie van deze 1 meiviering betrokken is. Daarna trok de stoet door de binnenstad. Vanwege koopavond waren er vele omstanders. Die zagen een vrolijke stoet. De vele rode vlaggen en spandoeken schitterden in de avondzon. Op het kopspandoek stond de hoofdleuze voor 2009: ‘Kapitalisme is crisis - Voor solidariteit en socialisme!’ Vele eisen stonden op spandoeken en werden geroepen, zoals: ‘Laat de rijken de crisis betalen! Lonen en uitkeringen omhoog! Van Arbeiderslonen moet je kunnen wonen! Nederlandse troepen weg uit Afghanistan!’ en: ‘1 mei strijddag, 1 mei vrij’!
De demonstratie eindigde op het Schouwburgplein. Daar waren stands met boeken, brochures, cd’s, handwerk, kunst en heerlijke hapjes. Het feestprogramma begon met de cultuurgroep Rotterdams Rood. Die brengt met liederen enthousiast naar voren, dat het socialisme geen droom is, maar een toekomst die bevochten kan worden. De zangeres Ellen van Eijk zong over de strijd van de mensen in Nederland en Latijns-Amerika. De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten door de kleurrijke Alavietische dansgroep van ACCR, die de toeschouwers letterlijk in beweging bracht. De 1 mei-activiteiten zijn georganiseerd door het Rotterdams 1 mei-Comitť, dat dit jaar bestaat uit veertien organisaties.
In Amsterdam was ’s middags een 1 mei-manifestatie op het Beursplein, in Breda ’s avonds een kleine demonstratie in de binnenstad.

1 mei 2009 Huurders en werkers willen corporatiedirecteur weg
In Sittard demonstreren vandaag meer dan 100 mensen voor het vertrek van directeur Herberigs van woningcorporatie ZO Wonen. Zij zijn kwaad omdat Herberigs ruim 60 van de 160 banen bij de corporatie wil schrappen. Dat zou niet alleen werkeloosheid voor veel mesnen betekenen, maar ook minder onderhoud en service voor de huurders. Twee dagen eerder heeft de Raad van Toezicht van ZO Wonen dit plan ingetrokken, maar werkers en huurders willen Herberigs toch weg, omdat hij met intimidatie zijn zin probeert door te drukken.

1 mei 2009 ‘Verhoging AOW-leeftijd verhoogt arbeidsparticipatie niet’
Velema, deskundige op het gebied van sociale zekerheid, betwist in de Volkskrant dat met de plannen van Donner meer 65-plussers aan het werk zullen blijven. Op dit moment werkt nog maar 13% van de 64-jarigen. Veel bedrijven zijn hun oudere werkers liever nog eerder kwijt. Velema ziet daarom bij een verhoging van de AOW-leeftijd de besparingen op de AOW-gelden wegvallen tegen hogere uitgaven voor WW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Financieel voordeel ziet hij alleen voor de pensioenfondsen, waaronder het ambtenarenpensioenfonds ABP. Die hebben echter genoeg geld om de pensioenen vanaf 65 jaar te betalen, mits de regering bereid is garant te staan, zoals ze dat ook bij bankleningen en bankrekeningen doet.

1 mei 2009 Lagere rente: niet voor de werkers
De Europese Centrale Bank heeft de rente, waartegen banken bij haar kunnen lenen, verlaagd tot 1,5%, om de economie te stimuleren. Willen werkende mensen echter een lening sluiten om een dure aanschaf te kunnen doen, dan betalen ze nog bijna evenveel rente als een jaar geleden. Dat constateert de financiŽle vergelijkingssite Independer.nl. De banken steken het extra voordeel in eigen zak.

1 mei 2009 Internationale strijddag arbeiders wereldwijd gevierd
De internationale crisis van het kapitalisme maakte dat dit jaar de viering van de eerste mei in veel landen nog massaler en strijdbaarder was dan anders.
In Frankrijk was voor het eerst door de grootste acht verschillende vakbondsfederaties opgeroepen tot een gemeenschappelijke demonstratie – als vervolg op de grote nationale actiedagen van 29 januari en 19 maart. Naar schatting 1,2 miljoen mensen gingen de straat op in Parijs en bijna driehonderd in andere steden. De regering-Sarkozy werd verweten vele miljarden over te hebben voor de banken en grote industriŽle concerns, maar niet voor de koopkracht van de mensen. Vele tienduizenden Fransen zijn de laatste maanden hun werk kwijtgeraakt of worden met deeltijd-WW geconfronteerd. In tal van bedrijven pikken de Franse werkers dit echter niet en gaan over tot stakingen, bezettingen en soms het gijzelen van directeuren.
In Duitsland gingen naar schatting van vakbondscentrale DGB een half miljoen mensen de straat op. In de Nederlandse media kregen vooral de gevechten tussen anarchisten en provocateurs met de politie in de Berlijnse wijk Kreuzberg de aandacht, maar voor de meeste Duitse werkers stond de strijd voor arbeidsplaatsen en koopkracht in het middelpunt. Daarbij werden veel discussies gevoerd over de (on)mogelijkheid om binnen het kapitalisme een wereld zonder economische crises te verwezenlijken. Belangrijk waren in Duitsland ook demonstraties en acties in Mainz, Ulm en Hannover tegen de fascisten van de NPD – die probeerden ook te demonstreren onder de noemer van 1 mei, maar vielen in Dortmund de vakbondsbetoging aan.
In Turkije had het parlement kort tevoren ťťn mei weer tot vrije dag verklaard, nadat dit door de militaire dictatuur in de jaren tachtig ongedaan was gemaakt. Tegelijkertijd heeft de regering in de dagen voor 1 mei linkse en Koerdische activisten op laten pakken. Hierbij kwam het zelfs tot schietpartijen en doden. Verder trad de politie met veel geweld op tegen demonstranten, die op het Taksimplein in Istanboel wilden demonstreren. Dit is een historische plaats voor de Turkse arbeidersbeweging, omdat hier tijdens een 1 meidemonstratie in 1977 extreemrechtse sluipschutters 34 mensen doodschoten.
In Wenen demonstreerden 100.000 mensen. In Rusland vonden onder andere demonstraties plaats in Moskou en Sint-Petersburg. In Griekenland demonstreerden tienduizenden werkers in 77 steden. De demonstraties waren vooral gericht tegen de prijsstijgingen en de verhoging van de pensioenleeftijd. In Athene staakten de havenwerkers, buschauffeurs en trambestuurders.
In Manilla, de hoofdstad van de Filippijnen, organiseerde de strijdbare vakbondsfederatie KMU een demonstratie van 30.000 mensen onder de leus “Voorwaarts naar het socialisme”. Hieraan deden delegaties mee uit 16 verschillende landen. In Cuba waren een half miljoen mensen op de been. Maar ook in IndonesiŽ, Zuid-Korea en Japan, in ItaliŽ, Spanje, Polen en Bulgarije, in Marokko, MauritaniŽ, Burkina Fasso en Zuid-Afrika werd gedemonstreerd tegen de afwenteling van de kapitalistische crisis op de werkende mensen.

30 apr. 2009 Alleen drastische beperking fossiele brandstoffen voldoende
Studies van Britse en Duitse onderzoekers in Nature komen beide tot de conclusie, dat alleen een snelle drastische beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen kan verhinderen dat de temperatuur met meer dan twee graden Celsius stijgt – vergeleken met 1750, vůůr het begin van de industriŽle revolutie. De Duitse wetenschappers berekenen dat er een kans van 75% is onder de twee graden Celsius te blijven, als vanaf nu tot 2050 niet meer dan 190 gigaton CO2 wordt uitgestoten. Alleen in 2008 werd echter al negen gigaton uitgestoten en ieder jaar neemt de uitstoot een paar procent toe.

29 apr. 2009 Werkers Super de Boer tegen “Dagobert Duck”
Een delegatie van werkers in de distributiecentra en winkels van supermarktconcern Super de Boer voert actie voor het hoofdkantoor van het bedrijf in Amersfoort. Het biedt de directie een lijst met eisen aan, waaronder in een paar dagen tijd al 500 werkers hun handtekening hebben gezet. De eisen zijn: op korte termijn een CAO met een behoorlijke loonsverhoging. De onderhandelingen daarover duren nu al een jaar. Verder het zeker stellen van de pensioenen. Super de Boer heeft de samenwerking met zijn eigen pensioenfonds opgezegd om van de tekorten af te komen, maar zo komt het pensioen van alle werkers in gevaar. Verder is het loon van hulpkrachten in de logistiek met 15% achteruit gegaan door het veranderen van toeslagen. Veel te veel mensen werken al jaren op uitzendbasis. Op het moment dat ze recht op een vaste aanstelling krijgen, stuurt Super de Boer hen een tijdje weg. De actievoerders worden vergezeld van Dagobert Duck, die de schraapzucht van het concern moet uitbeelden. Naast de gierigheid is echter ook het dictatoriale optreden van de leiding de werkers een doorn in het oog. Als het supermarktconcern niet op korte termijn over de brug komt, komen er verdere acties.

29 apr. 2009 Marktwerking niet beter voor de patiŽnt
Volgens een onderzoek van bureau Newcom Research & Consultancy heeft de marktwerking die de laatste jaren in de zorg wordt ingevoerd er niet toe geleid dat patiŽnten zich beter behandeld voelen. Zij hebben nu meer klachten over gebrek aan respect, een tekort aan tijd en aandacht en lange wachttijden dan voorheen.

29 apr. 2009 Nederlandse staatschuld gestegen met 87 miljard
De stijging is voor het overgrote deel te wijten aan de miljarden die de regering uitgaf om de banken te steunen. De totale staatschuld bedraagt nu 346 miljoen. Dat is 58,2% van het Bruto Nationaal Product en daarmee nog net binnen de door de Europese Monetaire Unie gestelde eis van maximaal 60%.

28 apr. 2009 Dagelijks 6000 doden ten gevolge van werk
Vandaag wordt wereldwijd stil gestaan bij Workers’ Memorial Day. Op deze dag, ontstaan in Canada maar door de VN overgenomen, wordt aandacht gegeven aan de werkers die tengevolge van hun werk zijn overleden. Volgens de ILO, de arbeidsorganisatie van de VN, sterven er jaarlijks wereldwijd meer dan twee miljoen mensen aan de gevolgen van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Er gebeuren jaarlijks 270 miljoen bedrijfsongevallen, waarvan 350.000 met dodelijke afloop. Verhoudingsgewijs sterven hieraan meer mensen in arme landen, waar de collega’s bijvoorbeeld zonder bescherming met giftige stoffen moeten werken of afgedankte schepen of computers uit elkaar halen. Maar ook in Nederland gaat het ieder jaar om 2500 mensen, meer dan het aantal verkeersdoden. Zij sterven door een bedrijfsongeval, door asbest (wereldwijd 100.000), maar ook door andere chemische stoffen (wereldwijd 440.000). Hartveld van het FNV-bestuur wijst op de schande van het EU-project REACH. Dat moet de werking openbaar maken van de 2000 gevaarlijkste chemische stoffen en zorgen dat zij zoveel mogelijk door alternatieve ongevaarlijke stoffen worden vervangen. Door lobbyen door de Europese chemische concerns is dit project zo uitgekleed, dat er nog maar 15 van deze stoffen zijn geregistreerd. Registratie is belangrijk, want daarmee moeten producenten van deze stoffen ook de gevaren en te nemen maatregelen tijdens gebruik aangeven. Dat betekent echter volgens Hartveld dat als er in het huidige tempo wordt doorgegaan, de registratie van gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen pas over 100 jaar is voltooid! Verder blijkt uit onderzoek, dat ook de werkdruk en de onzekerheid en gebrek aan regelmaat van steeds meer flexwerk een slechte invloed op de gezondheid heeft.
Hartveld onthult een plaquette voor de omgekomen collega’s bij het FNV-hoofdkantoor in Amsterdam. In Rotterdam wordt een herdenking gehouden bij het monument voor de strijdbare vakbondsman Eddo Fimmen op de Kaap.

28 apr. 2009 DSM: winststreven kost werk
Een paar maanden geleden deelde chemieconcern DSM mee in 2008 de grootste winst ooit behaald te hebben: meer dan 900 miljoen euro. Tegelijk maakte het bekend wereldwijd 1000 banen te schrappen om die winst op peil te houden. Nu de crisis zich doorzet deelt de DSM-directie vandaag mee, dat er 1250 banen weg moeten en mogelijk nog meer. De werkers zijn woedend over de opstelling van de directie waarvoor alleen de winst telt.

28 apr. 2009 Meer mensen achter met premie zorgverzekering
Eind vorig jaar waren 280.000 mensen – 2,2% van de volwassen bevolking – meer dan een half jaar achter met het betalen van de premie voor de ziektekostenverzekering. Eind 2006 waren dit er nog 190.000. Er zijn 95.000 mensen die al drie jaar lang geen zorgpremie hebben betaald.

28 apr. 2009 Advies wil meer invloed geldschieters op partijen
De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) onder leiding van PvdA-coryfee Van Kemenade brengt advies uit aan minister Ter Horst (PvdA) over partijfinanciering. Veel mensen bedanken voor het lidmaatschap van een politieke partij, omdat ze daar toch geen invloed hebben. De ROB vindt dat dit gecompenseerd kan worden door donaties van particulieren, instellingen of bedrijven, die niet aan een maximum (nu 25.000 euro) gebonden hoeven te zijn. Donateurs zouden ook invloed moeten krijgen op de partij, tot aan programma en kandidatenlijst toe. Als controle zou dan moeten dienen, dat alle giften aan partijen openbaar worden. Regeringssubsidie zou ook naar politieke bewegingen zonder leden moeten gaan zoals de Partij voor de Vrijheid van Wilders en Trots op Nederland van Verdonk. Ter Horst reageert afwijzend op een deel van de voorstellen.

28 apr. 2009 Gigantische reorganisatie bij Amerikaanse autoconcerns
Van de drie grote Amerikaanse autobedrijven blijft – tot op heden – alleen Ford min of meer overeind. General Motors, tot vorig jaar het grootste autoconcern ter wereld, gaat nog meer reorganiseren dan al bekend was gemaakt. In een paar jaar tijd wil het concern 21.000 banen schrappen, waardoor het eind 2010 nog 40.000 werkers in dienst zal hebben, tegenover 73.000 in 2007. In 2011 zullen er nog maar 31 fabrieken zijn tegenover 56 in 2006. GM stopt onder andere met de productie van het merk Pontiac. Daarnaast wordt het aantal dealers sterk beperkt en het verlies van werkgelegenheid bij de toeleveranciers zal nog veel groter zijn. Buitenlandse dochterbedrijven als Opel en Saab stoot GM af. Fiat wil Opel overnemen, maar er is meer belangstelling. De bedoeling is dat de staat 49% van de aandelen GM krijgt in ruil voor miljarden leningen, de overige schuldeisers 11% en de vakbonden in ruil voor de schuld van GM bij het pensioenfonds 40% van de aandelen. Onder druk van chantage met een ongereguleerd faillissement van het autoconcern, wordt de vakbond zo geprest opnieuw duizenden ontslagen te accepteren en als aandeelhouder in een tweeslachtige positie te komen voor wat betreft de belangen van de werkers. Hiervoor was de United AutoWorkers-vakbond onder deze druk al akkoord gegaan met grote concessies op het gebied van lonen en de verantwoordelijkheid voor de kosten van ziektekostenverzekering en pensioenen.
Bij Chrysler is de situatie niet veel anders. De regering-Obama heeft ervoor gezorgd dat het concern failliet werd verklaard, toen kleinere crediteuren niet mee wilden werken aan vermindering van de schuldenlast. Vanaf begin mei wordt gewerkt aan een doorstart. De bedoeling is dat na een overgangsperiode met meer invloed van de Amerikaanse regering de UAW 55% van de aandelen krijgt (als betaling voor de ziektekosten van de gepensioneerden) en het Fiat-concern 35%. De UAW zou daarvoor concessies moeten doen op het gebied van lonen en vrije dagen, ziektekostenverzekeringen en pensioenen.

27 apr. 2009 Inleveren niet voor bankiers
In de Londense City hebben veel bankiers een verhoging van hun basissalaris gekregen om de door de crisis tegenvallende bonussen te compenseren. Hoewel de politici van de grote partijen met het oog op de kiezers nogal ageren tegen bonussen, hebben 73% van de bankiers er een ontvangen.
Wil je reageren of heb je zelf een voorstel voor een nieuwsbericht?
Mail naar: redactie@rodemorgen.nl!