Concerns moeten
klimaatkosten dragen
‘Groene FNV-ers’ willen drastische milieumaatregels
17 november 2019
FNV kaderleden kritisch over klimaatakkoord
Een groep actieve kaderleden roept de FNV op zich niet vast te klampen aan het klimaatakkoord van de regering–Rutte, met schijnoplossingen als emissiehandel en aanpassen van de persoonlijke levensstijl, terwijl de fossiele industrie en de luchtvaart worden ontzien en het geld vooral als subsidie gaat naar bedrijven die technologische innovaties ontwikkelen. De werkende mensen zouden voor de kosten moeten opdraaien. De vakbond moet begrijpen dat in het belang van de werkende mensen, van de vakbondsleden en van de inheemse volkeren er veel drastischer maatregelen genomen moeten worden voor het milieu - om een zichzelf versterkend proces van klimaatverandering te voorkomen. En de kosten moeten door de grote concerns worden gedragen. Voor de werkers die hun baan kwijtraken moeten maatregelen genomen worden zodat zij niet zonder werk en inkomen raken. De ‘groene FNV-ers’ roepen de vakbond op per sector te gaan bekijken wat voor veranderingen daar nodig zijn voor het klimaat, wat de gevolgen voor de werkers zijn en hoe die moeten worden opgevangen.
DVL
PiB
klimaatprotest