DVL
PiB
Winst -
een hardnekkig virus
Zorg voor allen - of zorg voor de winsteconomie?
29 maart 2020
Sars-CoV-2 virus
pandemie
Iedere crisis – ook met dit nieuwe virus – laat zien hoe labiel het kapitalistisch wereldsysteem is. Er wordt gezegd dat het virus op een markt van vleermuis via schubdier naar de mens is overgegaan. Als dat zo is, dan hopen we maar dat het gesmaakt heeft. Als het virus afkomstig is van het laboratorium van het ‘Centrum voor ziektebestrijding en preventie’ dat zich op zo’n 300 meter van de betreffende markt in Wuhan bevindt, dan de volgende keer de deur goed achter je dichttrekken graag! Maar hoe vervolgens het kapitalisme deze crisis uit de hand laat lopen, dat is een heel andere kwestie. Aan alles is tekort: geen crashprogram om antistoffen of een vaccin te ontwikkelen en op korte termijn in te zetten. Als gewone mensen applaudisseren voor de zorgwerkers, dan is dat welgemeend. In de zorg werken collega’s dag en nacht om zoveel mogelijk zieken er weer bovenop te helpen, terwijl ze grote risico’s lopen om zelf ziek te worden. Wetenschappers waarschuwden op grond van de ervaringen met SARS en MERS al jaren voor een pandemie door een nieuw coronavirus, maar regeringen hebben geen voorbereidingen getroffen. De gezondheidszorg is in alle landen zo uitgekleed en wegbezuinigd, dat er enorme capaciteitsproblemen ontstaan en mensen nodeloos sterven. Internationale concurrentie tussen de kapitalistische landen leiden tot tekorten aan geneesmiddelen en materialen. Iedereen moet binnen blijven, maar de werkers worden wel geacht gewoon naar hun werk te gaan – zonder voldoende veiligheidsmaatregelen. Minister Hoekstra van financiën gooit alles in de strijd: “Onze zakken zijn heel diep en ik ben bereid om ze allemaal te legen”. Hij bedoelt dat ze de staatsschulp op kunnen laten lopen tot 60% van het BBP — daarmee heeft de regering € 90 miljard vrij te besteden. We herinneren ons hopelijk nog dat voor de gewone mensen iedere stuiver teveel is en bovendien een ontoelaatbare aanslag op de gezondheid van de staatskas. Die zakken worden door de werkers gevuld. Waar dat geld naartoe gaat? Naar de grote bedrijven. Karl Marx zei in dit verband al eens: ‘het enige van de overheidsfinanciën dat werkelijk van het volk is — dat is de staatsschuld’. De regering-Rutte beschouwt de verspreiding van het virus vooral als een probleem voor de bedrijven en voor de winsteconomie. Daarom is tot het laatst geprobeerd scholen open te houden, zodat de ouders kunnen werken. De werkende bevolking moet zich voorbereiden op strijd, want Air France/KLM zal niet het enige bedrijf zijn dat ontslagen en loonsverlaging wil doordrukken om de lasten van de crisis op de werkers af te wentelen. Nodig zijn noodmaatregelen die de arbeiders en de bevolking werkelijk beschermen. De zoektocht naar antilichamen en een werkend vaccin kan versneld worden als wetenschappers wereldwijd samenwerken - en niet door kapitalistische concurrentie worden gescheiden. Daarvoor is het ook nodig dat het monopolie van de internationale farmaceutische concerns op de massaproductie van medicijnen wordt doorbroken. De coronacrisis verscherpt alle klassentegentegenstellingen. Het virus dat de winst van de monopolieconcerns boven alles stelt, is nog hardnekkiger dan het nieuwe corona-virus. Maar het is te overwinnen in een socialistische maatschappij.