DVL
PiB
Klimaatstaking
29 november
Fridays for Future Focus op fossiele monopolies
29 november 2019
Wereldwijd volhardend verzet tegen dreigende milieurampen
klimaat
Honderdduizenden mensen gingen wereldwijd opnieuw de straat op tegen een dreigende klimaatramp. De ‘Fridays for Future’-beweging laat zich wereldwijd zien – bij aanvang van de klimaattop van regeringen die in Madrid plaats gaat vinden. De revolutionaire wereld- organisatie ICOR riep ook op voor het wereldprotest, met de volgende verklaring: “Of moeder aarde sterft of het kapitalisme! Niet te ontkennen is dat de wereldwijde milieucrisis op alle continenten verergert. We zien bossen opdrogen of in vlammen opgaan en de zeeën stijgen; we zien het ijs bij de polen smelten en enorme hoeveelheden methaangas in de atmosfeer ontsnappen. Alle wezenlijke factoren in de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving in bodem, lucht en water zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Onmiskenbaar is een wereldwijde milieubeweging, mensen staan niet werkloos toe te kijken hoe hun bestaansvoorwaarden in duigen vallen en op de lange termijn totaal worden bedreigd. De internationale jeugdbeweging ‘Fridays for Future’ (ofwel: ‘Klimaatstaking’) is sinds maanden elke vrijdag in meer dan 100 landen actief op straat. Eerdere hoogtepunten waren 20 en 27 september, toen in totaal 6388 acties plaatsvonden op alle continenten in 170 landen - waarbij zeven miljoen mensen protesteerden tegen de vernietiging van de eenheid van mens en natuur. Ook ICOR heeft daartoe opgeroepen. Het milieubewustzijn is gegroeid; steeds meer demonstranten geven de veroorzakers een naam: de internationale monopolies en hun financiële systeem. Met haastig aangenomen wetten proberen regeringen het verzet te temperen en af te leiden, maar uit de beweging komt daarop een helder commentaar: ‘ineffectief en ongeloofwaardig’. Nieuw is dat de milieubeweging zich aaneen begint te sluiten met de arbeiders- en vakbeweging. De jongeren en de kinderen zijn een vastberaden, actieve en rebelse kracht in de ‘Fridays for Future’ beweging. Ze blijven hun recht op een toekomst opeisen. Tegelijkertijd is de jeugd nog onervaren en moet zij de diepere wortels van de milieuvernietiging in de kapitalistische en imperialistische wetmatigheden leren begrijpen. Want daarmee wordt duidelijk: de wereldwijde milieubeweging moet een maatschappij veranderende kracht worden. In verschillende landen heeft de arbeidersbeweging een signaal afgegeven. Dit was het geval in de strijd van de Peruaanse mijnwerkers, die ook de bescherming van de natuurlijke leefomgeving hebben opgenomen in hun strijd om lonen en banen. Dit is een noodzakelijke en goede ontwikkeling. Laten we er alles aan doen om die te versterken en verder te ontwikkelen. Als revolutionaire partijen en organisaties in ICOR zijn wij geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Een debat te ontwikkelen over de strategische oplossing van het milieuvraagstuk; het grote doel van het behoud, herstel en consolidatie van de eenheid van mens en natuur kan alleen worden bereikt in de succesvolle strijd voor democratie en vrijheid en voor een socialistisch perspectief door de internationale socialistische revolutie.” De gehele verklaring is te lezen op: www.icor.info