DVL
PiB
Wat blijft is
vrijheidsstrijd
1 december 2020
Palestina > Israël 1948 - nu
solidariteit
In 2005 werd door Palestijnse organisaties de BDS-beweging gestart. ‘BDS’ staat (in het Engels) voor ‘Boycot, Desinvesteringen en Sancties’. De officiële doelen van de BDS- beweging zijn: het beëindigen van de militaire bezetting en de kolonisatie van het Arabische gebied dat in juni 1967 bezet werd, het afbreken van de muur, het erkennen van de rechten en gelijkwaardigheid van de Palestijnen die in Israël wonen, recht van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen. Voor de reactionaire regering van Israël is de BDS-beweging een hoog risico en er worden miljoenen uitgetrokken om deze zwart te maken. De favoriete methode is voorstanders van een boycot te beschuldigen van antisemitisme. Een aantal imperialistische landen volgt het Israëlisch regime in deze methode en wil het oproepen tot boycot strafbaar maken. Het hooggerechtshof in Israël zelf weigerde overigens onlangs de joodse mensenrechtenactivist Tony Greenstein als antisemitisch te bestempelen. Hij ondersteunt de boycot-beweging. Wie nog in de war zit of er misschien toch iets van die aantijging van antisemitisme klopt, die moet maar even aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo denken: half november bezocht hij bondgenoot Netanyahu in Israël en ging vervolgens naar een kolonistennederzetting op de Westoever – illegaal volgens VN-resoluties en het internationaal volkenrecht. Daar herhaalde hij de aantijging van antisemitisme tegen de boycotbeweging en verklaarde ‘BDS’ op de lijst van terroristische organisaties te zullen plaatsen. De tegenstanders van ‘BDS’ bedrijven simpel een reactionaire machtspolitiek. De schijnheilige morele verontwaardiging dient enkel om dat aan het zicht te onttrekken. Er is niets mis met het oproepen tot een boycot of deze te organiseren. De solidariteit met de strijd tegen het apartheidsregime in Zuid- Afrika steunde voor een groot deel op de succesvolle internationale boycot van dat regime. In Nederland was een groot aantal solidaire mensen actief in deze boycotbeweging – de Palestijnen verdienen dezelfde steun. Meer info: bdsmovement.net
solidariteit
met de Palestijnse