DVL
PiB
Toekomst jongeren
verander het systeem!
1 oktober 2020
Revolutionair perspectief
jongeren
Jong en schuldig? De afgelopen maanden werd er in de grote Nederlandse kranten meerdere keren gekopt dat jongeren in Nederland de oorzaak zijn van een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Jongeren zouden massaal de instructies van het RIVM in de wind slaan en daarmee iedereen om zich heen in gevaar brengen. Volgens media is onder meer de wollige berichtgeving het probleem. “De overheid geeft voornamelijk informatie die is gebaseerd op rationele cognitieve argumenten, maar dat werkt niet bij jongeren”, zo stond het in juli in de NRC. De regering probeert daarom nu jongeren op een ‘hippere’ manier te bereiken: zij komt met slogans als “slimmer chillen is corona killen” en schakelt zogenoemde ‘influencers’ in om jongeren van het belang van de coronamaatregelen te overtuigen. De jongeren moeten zich gaan aanpassen, zo zegt de regering, want “alleen samen krijgen we het virus onder controle”. Voorzorgsmaatregelen zijn uiteraard mooi meegenomen in de bestrijding van het coronavirus. De regering behandelt jongeren echter op deze manier als dwazen die verteld moeten worden wat goed voor ze is. Deze aanname berust op een fabeltje. Jongeren kunnen zelf uitstekend kritisch en rationeel nadenken en zij doen alles wat zij individueel kunnen doen om deze pandemie te bestrijden. De coronapandemie laat zien dat het juist de regering is die jongeren in de kou laat staan – en niet andersom. Jongeren moeten gigantische schulden aangaan om te kunnen studeren en een huis kopen is voor bijna geen enkele jongere weggelegd. Daarbij komt de onzekerheid van een baan, en de gemiddelde jongere die een baan heeft, werkt vaak op basis van een flexcontract. Het zijn jongeren die bovenmatig geraakt worden door de sociale en economische gevolgen van de coronapandemie. Toch probeert de regering de last van de coronacrisis bij hen neer te leggen. Zij gaat hiermee haar eigen verantwoordelijkheid in deze crisis uit de weg. Terwijl de testcapaciteit tekortschiet en het zorgpersoneel onvoldoende beschermingsmiddelen heeft, trekt de regering miljarden uit om bedrijven uit de brand te helpen en topfunctionarissen op tijd hun bonussen te bezorgen. Wil de regering werkelijk weten hoe ze jongeren kunnen bereiken? Dit gebeurt door daden, niet door woorden. Geef jongeren waar ze recht op hebben: een gelijk loon voor gelijk werk. Schaf het leenstelsel af zodat jongeren zich niet tienduizenden euro’s in de schulden hoeven steken. Steeds meer jongeren beginnen zich te realiseren dat de regering dit niet voor hen zal regelen. Zij weten dat zij dit zelf moeten doen, door middel van een solidaire, georganiseerde strijd. Revolutionair perspectief voor jongeren Het idee dat jongeren het beter krijgen dan hun ouders is verdwenen. De economische crisis die in 2019 begon, is ongekend verdiept door de coronacrisis. Jongeren worden het hardst getroffen omdat ze jaren in flexibele contracten worden gedrongen. In 2018 had 68% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar een flexibel contract. Hun situatie nadert de positie van dagloner van hun voorouders. Honderdduizenden jongeren verloren hun baan. Tegelijk nam het aantal WW- uitkeringen af met 10%, omdat veel jongeren niet- of maar drie maanden recht hebben op WW. Een groot deel van hen - met name de jongeren die thuis wonen - heeft geen recht op bijstand. Zij zitten helemaal zonder geld. Een extra belasting voor de gezinnen waar zoveel bezuinigingen en lasten op worden afgewenteld. De enige oplossing is dat jongeren samen met ouderen strijden voor een betere toekomst. Hierbij valt veel te leren van de (voor)ouders. Een economische en gezondheidscrisis Van april tot en met juni kromp de economie met 8,5% (cijfers CBS). Dat is een ongekend percentage. De regering reageert met tientallen miljarden financiële steun, met name voor de grootste bedrijven. De grootste bedrijven vormen samen met de banken het financierskapitaal en maken feitelijk de dienst uit in de maatschappij. Dat de regering miljarden uittrekt, dient dan ook vooral hun belangen in de internationale concurrentiestrijd en het dempen van het verzet tegen de crisismaatregelen. De rekening wordt nu bij de werkende mensen neergelegd die hun baan verliezen. Onder hen dus een groot aandeel jongeren met een flexibel contract. Verder wordt de rekening van de miljardensteun doorgeschoven naar de toekomst, opnieuw vooral naar de jongere generatie. In de miljarden die in de coronacrisis worden uitgetrokken gelden vooral de concurrentiebelangen van de grote bedrijven in eigen land en staat niet de gezondheid van de eigen bevolking voorop. Daarom wordt er niet internationaal gezamenlijk gewerkt aan een vaccin en sterven mensen onnodig door gebrek aan testen en beschermingsmiddelen. Tot een maatschappij-omvattende crisis De jongeren treffen een wereld aan die, vaak letterlijk, in brand staat. De opwarming en uitplundering van de aarde doet duizenden vierkante kilometers bos ontbranden, een miljoen plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd (IPBES-VN panel). Door de economische en coronacrisis is het aantal mensen dat honger heeft volgens hulporganisaties gestegen naar een miljard, waarvan een kwart in levensgevaar verkeert. Tegelijkertijd is er een voedselcrisis waarin een derde tot de helft van het geproduceerde voedsel wordt verspild, vooral in het productieproces. (VN en Food Waste). Honger is onnodig, omdat de wereld voedselproductie op dit moment tien miljard monden kan voeden. In de meer dan 500 oorlogsgebieden treffen de imperialistische grootmachten elkaar en dit vergroot het algemene oorlogsgevaar. Dit gebeurt in de Zuid-Chinese zee, in het conflict tussen Turkije en Griekenland met de EU, in Syrië en de Oekraïne en Belarus. De grootste oorlogsstoker is de VS, waar Trump zijn koers op alle fronten verscherpt, terwijl China de VS naar de kroon probeert te steken. Een recordaantal van 72 miljoen mensen, vooral jongeren, wordt op de vlucht gedreven. Duizenden verdrinken in de Middellandse Zee. Zij die het halen wacht een onmenselijke behandeling door Europese regeringen. Meest vooruitstrevend en beweeglijk Jongeren zijn het meest getroffen in de economische en coronacrisis, maar ook het meest vooruitstrevende en beweeglijke deel van de maatschappij. Dat laten ze met duizenden zien in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvernietiging en de beweging van Black Lives Matter tegen racisme en discriminatie. Op 1 september daalde een groep jongeren af in de Hofvijver onder het motto: “polderen tot het water ons aan de lippen staat?”. Het kapitalisme brengt de aarde en een steeds groter deel van haar bewoners aan de rand van de afgrond. Om een einde te maken aan crisis en oorlog is een revolutionaire verandering nodig. Het socialisme, waarin de macht van de grote bedrijven is gebroken en de productiemiddelen in handen zijn van de werkende mensen. Vorig jaar waren 500 miljoen mensen wereldwijd in acties betrokken, in gevecht voor hun leven en toekomst. Voor een revolutionaire ontwikkeling is de ontwikkeling van het bewustzijn van de arbeidersklasse en brede lagen van de bevolking nodig over de werkelijke machtsverhoudingen in de maatschappij en hoe die te veranderen. Die ontwikkeling van het bewustzijn moet vast verknoopt zijn met versterking van organisatie. Alle reden om te leren en te organiseren bij de Rode Morgen en bij JeS.