Helden zonder
hulpmiddelen
Zorgwerkers protesteren tegen gebrek aan beschermingsmiddelen
31 maart 2020
Managers zijn duur en belagrijk, maar schieten tekort
In een persbericht stelt een aantal collega’s uit de zorg misstanden aan de kaak. Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen mogen sinds een paar weken op bevel van de regering geen bezoek meer ontvangen - zelfs niet met 1,5 meter tussenruimte. Dat is zwaar maar noodzakelijk: wie als oudere besmet wordt met het nieuwe coronavirus loopt een grote kans dat niet te overleven. De collega’s die de ouderen verzorgen - hen eten geven, wassen, helpen bij het toilet en dus ver binnen die 1,5 meter komen, die krijgen geen beschermingsmiddelen als mondkapjes. Datzelfde geldt voor de thuiszorg. Daarmee zijn in de eerste plaats de kwetsbare bewoners en cliënten aan een groter risico blootgesteld. Een zorgcollega kan, ook al merkt zij of hij er weinig van, toch het virus bij zich dragen en daarmee bewoners besmetten. Maar de werkers kunnen zelf ook zo besmet worden en die besmetting weer overdragen op hun familie. Veel collega’s in het hele land maken zich daarover bezorgd en hebben dat bij hun managers aan de orde gesteld - maar krijgen die beschermingsmiddelen niet. Terwijl zij volgens de richtlijnen van het RIVM deze beschermingsmiddelen horen te gebruiken. Ze worden afgescheept met onzin als: ‘ze zijn niet nodig, want jullie zijn toch niet ziek’ (terwijl er daar niet op getest wordt), met beschuldigingen: ‘als jij nu mondkapjes wil is het jouw schuld als ze straks op zijn’), of geïntimideerd: ‘hou je mond erover, want anders denken de mensen dat we hier besmettingen hebben’. En verder is de dooddoener: ‘ze zijn niet te krijgen’. Hoe komt dat? Omdat regering en managers niet alleen veel te laat begonnen zijn met het bestellen van zo ongeveer alles wat nu dringend nodig is, maar ook omdat ze ook nu op hun handen blijven zitten, in plaats van alles op alles te zetten om (onder andere) mondkapjes en handschoenen te bestellen en mensen in te schakelen. Terwijl hier een naaiatelier, daar een groep vrouwen aan de slag gaan om zelf mondkapjes te maken, nemen regering en managers de mogelijkheid voor lief, dat straks grote groepen kwetsbare mensen onnodig aan het virus overlijden of de ziekte zwaar beschadigd overleven. De collega’s die in de instellingen en de thuiszorg werken, hun cliënten en niet te vergeten hun familieleden maken zich zeer ongerust. • Laten we allemaal (zoveel mogelijk met collega's samen) beschermingsmiddelen opeisen bij de bestuurders. Je kan daar bijvoorbeeld het persbericht voor gebruiken of een eigen stukje maken. Ook mantelzorgers kunnen dit doen! • Laten we daarbij aangeven dat wij diverse aanbiedingen hebben van naaiateliers. 'Het is er niet', is dus geen argument meer. De naaiateliers hebben hun diensten al bij verschillende stichtingen aangeboden, maar krijgen vaak geen voet tussen de deur - wel bij bijvoorbeeld Amerpoort bij Hilversum en bij een zorginstelling in Middelharnis. • Laten we allemaal nieuwe naaiateliers zoeken die mondkapjes kunnen maken. We koppelen die dan vervolgens aan een instelling. • Laten we allemaal de reacties van de bestuurders doorgeven. Gaan ze willens en wetens door met dit beleid, dan gaan we er gezamenlijk tegenin en zoeken daarbij de publiciteit. Neem contact op met de Overdracht: stuur een mail naar overdrachtz@gmail.com of bel met 0622402823
DVL
PiB
corona