DVL
PiB
‘Recht op geluk’
De Franse premier Philippe laat weten dat de regering toch haar plan intrekt om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Wat dit concreet inhoudt is niet duidelijk en bovendien is daarmee de aanval op de vroegpensioenregelingen en de hoogte van het pensioen niet opgelost. Maar de uitspraak is een eerste knieval van de regering voor de massaprotesten. De stakingen tegen Macron’s pensioenplannen en eigenlijk zijn hele economische beleid duren nu al ruim vijf weken - een record voor de afgelopen 30 jaar. Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode was de deelname wat minder. Op de 5de nationale actiedag van donderdag 9 januari kwamen opnieuw meer dan een half miljoen mensen op de been. Bij het spoor en ander openbaar vervoer zijn dagelijks stakingen, maar deze dag werd er ook gestaakt op raffinaderijen, in ziekenhuizen, door leraren en door advocaten. Op donderdag 16 januari staakten opnieuw honderdduizenden in volhardend protest tegen de afbraak van het pensioenstelsel. Grote demonstraties in een aantal steden trokken veel deelnemers. Het grootste deel van de bonden staakt door, omdat ze het hele onrechtvaardige pensioenplan van de regering van tafel willen. Ondanks de overlast - die vooral niet-rijdende treinen en metro’s gaven - steunt nog steeds een flinke meerderheid van de Fransen de acties. Een eerste succes hebben ze binnen – maar de actievoerders zijn waakzaam: ze willen niet uiteindelijk toch aan het kortste eind trekken. Wie strijdt kan verliezen – wie niet de strijd aangaat, die heeft al verloren. De collega’s in Frankrijk zijn een voorbeeld voor de internationale arbeidersbeweging en voor alle actieve vakbondsleden - en de vakbondsleiding in Nederland moet zich diep, diep schamen.
Sociale strijd
Franse regering
moet inbinden
Eerste knieval, stakers waakzaam
18 januari 2020