DVL
PiB
Staatsgreep
in Bolivia
Ultra-rechts graait naar de bodemschatten van het land
13 november 2019
De afgezette president Evo Morales
De Boliviaanse president Evo Morales heeft afstand gedaan van zijn presidentschap, gedwongen door rechtse en extreemrechtse tegenstanders - die gesteund werden door leger, politie en op de achtergrond de VS en de fascistische president Bolsonaro van Brazilië. Morales werd bedreigd, zijn huis wordt kort en klein geslagen en hij vluchtte het land uit naar Mexico, dat hem asiel aanbiedt. Er wordt Morales fraude met de verkiezingen verweten, maar dat is een gezochte stok, die overigens wel door alle burgerlijke media wordt overgenomen. Als het waar is, waarom dan niet tevreden met het uitschrijven van nieuwe verkiezingen door Morales? Anez, de rechtse tweede vicevoorzitter van de Senaat, proclameert zich in strijd met de wet tot interim-president. Naast haar staat bij haar proclamatie de eigenlijke leider van de coup - de fascist Camacho - die verklaart als regering een junta van militairen en reactionairen te willen en als doel omschrijft: het communisme moet verdwijnen. Morales is geen communist, maar voerde een links- reformistisch beleid dat de rijke elite met alle middelen bestreed. Anez wordt meteen door de Amerikaanse president Trump en Bolsonaro van Brazilië erkend. Het eigenlijke ‘probleem’ van de Boliviaanse bourgeoisie en de imperialisten met Morales is dat tijdens de 14 jaar van zijn presidentschap de inkomsten uit de vele grondstoffen van het land – onder andere gas en lithium - gebruikt zijn voor een grote verbetering van het leven van de armen en dat zijn regering zich samen met Venezuela en Cuba verzette tegen imperialistische overheersing door de VS. De VS zag ook met lede ogen aan dat Bolivia Rusland een kerncentrale laat bouwen en belangrijke economische banden met China heeft. De VS, de meest agressieve supermacht, probeert de opmars van de Chinese en Russische imperialistische rivalen in Bolivia en in de regio met alle middelen te stoppen. Morales deed veel voor de emancipatie van de lang als tweederangs beschouwde indiaanse volken en verklaarde Bolivia tot een plurinationale staat. Hij noemde zich op grond van indiaanse tradities ook tot beschermer van ‘Moeder Aarde’, maar kwam een paar keer in botsing juist met de indiaanse bevolking toen hij de winning van grondstoffen ten koste van het milieu wilde laten gaan. De economie van Bolivia groeit, zodat rechts ook daar geen stok kon vinden om de hond te slaan. Morales, voormalig leider van cocaboeren, werd 14 jaar geleden president steunend op de arme indiaanse meerderheid van de bevolking, die vooral in de hoogvlakte rond hoofdstad La Paz woont. Tot dan toe was Bolivia steeds geregeerd door de meer blanke elite die in de stad Santa Cruz en een halve cirkel daarom heen in het oosten van het land zijn centrum heeft en waar ook de economische macht is geconcentreerd. Hieruit zijn ook de leiders van de protesten tegen Morales afkomstig. Het Boliviaanse volk komt nu de straat op in felle protesten tegen deze rechtse coup en moet zich verweren tegen de gewapende politie en militairen. Ook in andere landen in Latijns- Amerika gaan mensen de straat op uit protest tegen deze staatsgreep.
Bolivia