Eerste
overwinning
in strijd voor beschermingsmiddelen
7 mei 2020
Werkers in de zorg trekken Rutte aan z’n jas
zorg
DVL
PiB
Stuur deze brief: ‘Geen zorgverlener meer onbeschermd aan het werk!’ ‘Geen zorgverlener meer zonder mondkapje en wekelijks testen. Stop de besmettingscaroussel in de zorg. Preventie NU!’ Met die eisen trokken zorgverleners en ondersteuners van FNV Offensief Rotterdam en de Zorggroep Delft op 7 mei naar het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Met spandoeken, borden, hesjes, een vlag en de krant van zorgwerkers voor zorgwerkers ‘De Overdracht’ gingen ze in gesprek met publiek, parlementariërs en trokken RIVM baas Van Dissel, De Jonge, Van Rijn en Rutte aan hun jasje. De gevolgen van hun beleid in de zorginstellingen en thuiszorg zijn dan ook verschrikkelijk. De zorginstellingen zijn meer dan zes weken potdicht, maar nog steeds loopt het aantal besmettingen op. Er is dan ook geen discussie meer over het feit dat het coronavirus door zorgverleners wordt binnen gebracht. In Friesland is driekwart van alle besmette mensen woonachtig in een zorginstelling. In de thuiszorg durven veel cliënten noodzakelijke zorg niet meer te ontvangen, uit angst voor besmetting. Op 1 mei waren 1500 mensen in zorginstellingen overleden, 13.884 collega’s aantoonbaar besmet (er worden nog steeds amper zorgverleners getest), 458 collega’s moesten worden opgenomen in het ziekenhuis en negen zijn er overleden. Het bewijs voor de noodzaak van preventief testen en beschermingsmiddelen stapelt zich op; zorgen op 1,5 meter is niet mogelijk, 50% van de besmettingen gebeurt door iemand zonder symptomen, ouderen hebben vaak andere klachten bij een besmetting. Bij een besmetting zijn de gevolgen voor kwetsbare mensen heel ernstig, omdat de sterftekans 35 tot 45% is. Het aantal instellingen dat over gaat tot het preventief verstrekken van beschermingsmiddelen groeit langzaam, maar veel te traag. Inmiddels is bekend gemaakt dat Van Rijn met de bonden en beroepsorganisaties een nieuwe richtlijn gaat opstellen. In deze richtlijn zou centraal komen te staan dat iedere zorgverlener recht heeft op beschermingsmiddelen. Een eerste overwinning, maar veel hangt af van de uitwerking. Als het geen collectief recht wordt, zou dat betekenen dat iedere zorgverlener zelf de discussie moet aangaan met zorgbestuurders - die hun onwilligheid en onbekwaamheid de afgelopen maanden al ruimschoots hebben geëtaleerd. Daarom gaan de collega’s door tot alle zorgverleners veilig kunnen werken in coronatijd. Steeds weer blijkt dat zij de deskundigen zijn – ze zouden een veel grotere stem moeten hebben in de organisatie van het werk en in de behandeling van de cliënten.