‘Chemelot mag niet
worden stilgelegd’
Bedrijvenpark blijft lozen, krijgt nieuwe vergunningen
7 januari 2020
Protesten worden al een maand volgehouden
Het afvalwater van bedrijvenpark Chemelot (Sittard-Geleen) wordt via een zijrivier geloosd in de Maas en het Maaswater wordt gebruikt voor drinkwater, zowel in Limburg als in Rotterdam. Dan wil je toch wel zeker weten dat daar geen giftige chemische stoffen inzitten. En op Chemelot worden 650 chemische stoffen verwerkt, die afzonderlijk en in combinatie op die giftigheid gecontroleerd moeten worden. Maar Sitech, dat voor Chemelot met veel bedrijven van DSM en Sabic, het afvalwater zuivert, heeft vorig jaar de aanvraag voor een nieuwe vergunning per 1 januari te laat aangevraagd en bovendien niet alle gegevens geleverd, wat het nu alsnog moet doen. Er wordt echter geen bedrijf stil gelegd want, zegt een vertegenwoordigster van het waterschap, "Dat is geen optie. Het heeft financiële en commerciële gevolgen en het beïnvloedt de werkgelegenheid". De gezondheid en veiligheid van de mensen wordt opgeofferd aan de winsten van de grote concerns, waarbij ‘werkgelegenheid’ als chantagemiddel wordt gebruikt.
DVL
PiB
Limburg