Gelijk
loon
voor gelijk werk!
14 december 2020
Uitkeringen gebruikt om lonen te drukken
Vakbond FNV heeft de eerste kamer een rapport gestuurd, met tal van voorbeelden van hoe mensen met behoud van uitkering werk moeten doen dat normaal tegen een CAO-loon gedaan wordt. Al vijf jaar geleden diende SP-kamerlid Karabulut een wet in die gemeenten opdraagt zogenaamde contraprestaties te controleren, of die niet werk met een normaal arbeidscontract verdringen. De tweede kamer nam die wet een paar jaar geleden aan. Dat verdringing plaats vindt, weet iedereen. Wie ziet wie in bijvoorbeeld Rotterdam de straten schoonhoudt, of naar mensen die met behoud van uitkering bij de post of bij private bedrijven productiewerk doen, kan dat niet ontkennen. De eerste kamer probeert met allerlei vragen en twijfels de zaak te rekken. Dat moet stoppen. Deze verdringing treft niet alleen de collega’s met een uitkering, maar ook degenen (gedeeltelijk dezelfden) die geen werk kunnen vinden en feitelijk alle werkende mensen - want het legt een druk op de lonen.
DVL
PiB
vakbondsactie