Succesvolle strijd
voor havenbanen
Blokkade APMT Actie werkt
14 januari 2020
Havenwerkers eisen arbeidsplaatsen op met behoud loon
Honderdtwintig havenwerkers van APMTR rijden met een slakkengangetje over de N15 op de Maasvlakten naar het nieuwe zusterbedrijf APMT MVII en blokkeren daar de poort gedurende twee en een half uur. De groep havenwerkers voor de poort groeit aan tot 200. De politie moet de stroom vrachtwagens omleiden naar een parkeerterrein. Waarom dit protest? Het moederbedrijf APMT in Den Haag verkoopt midden 2020 APMTR aan Hutchison, de eigenaar van buurman ECT. Er geldt weliswaar een werkgarantie van vier jaar, maar door automatisering en vanwege overlap op de kantoren verdwijnen er meer dan 200 banen. Het moederbedrijf APMT gaat het nieuwe bedrijf APMT MVII juist uitbreiden, dus zouden de collega’s van de oude naar de nieuwe terminal over kunnen. Het bedrijf heeft dezelfde eigenaar. Zo kunnen zij hun baan in de haven behouden, met alle rechten zoals salaris en pensioen. Het probleem is dat directie en ook de OR van het nieuwe bedrijf zich verzetten tegen deze transitie. Volgens de CAO kan APMT MVII aan nieuw personeel van buiten een loon van ongeveer 10.000 euro lager betalen. De actie vond plaats tijdens overleg tussen directies en OR van beide bedrijven. Het resultaat van de actie was de toezegging dat de nieuwe banen bij APMT MVII openstaan voor transitie van collega’s van de oude terminal. Actie werkt.
DVL
PiB
arbeidersstrijd