Corona-pandemie vergroot ongelijkheid wereldwijd Van een intelligente lockdown naar een echte lockdown – bijna een jaar na het uitbreken van het coronavirus is van een terugtocht van het virus niet echt sprake. De cijfers van het RIVM geven geen volledig beeld, omdat het daarbij alleen gaat om aangetoonde besmettingen. Het falen van de regering en de staat in het beteugelen van de corona-pandemie is niet in de eerste plaats het gevolg van onbekwame nalatigheid. In deze op winst gerichte maatschappij is het blijven draaien van de grote bedrijven leidend. En de scholen moeten openblijven om die grote bedrijven te laten draaien. De mensen krijgen de schuld van de toename van het aantal besmettingen. Zij zouden zich niet aan de maatregelen houden. Met geen woord wordt daarbij gerept over de besmettingen op het werk en in de scholen. Maximale winst is de werkelijke drijfveer van de grote ondernemers en hun regering - en daarvoor worden mensenlevens, duizenden banen en mensen die werken in kleine bedrijfjes, horeca en de culturele sector opgeofferd. Met het mislukken van het beteugelen van de coronapandemie is een werkend vaccin de enige uitweg. Ook de ontwikkeling van een vaccin is onderwerp van concurrentie en winst, waar de verschillende farmaceutische monopolies zich ten koste van alles proberen te versterken. In plaats van kennis te delen en samen te werken, worden de kaarten tegen de borst gehouden. Hoewel ze met miljarden overheidsgeld worden gesteund, claimen de farmaceuten hun vindingen voor zichzelf als intellectueel eigendom, beschermd met patenten. Zo wordt iedere crisis in het kapitalisme gebruikt om de monopolisering vooruit te drijven. In de coronacrisis worden honderden miljarden in de economieën gepompt, om de grote monopoliebedrijven te bedienen. De wereldwijde economische- en financiële crisis van 2008 heeft geleerd dat deze crisislasten zullen worden afgewenteld op de werkende bevolking en de gewone mensen in het algemeen door privatiseringen, bezuinigingen en sociale sloop. Internationaal worden miljoenen mensen tijdens de huidige crisis geconfronteerd met ontslagen en loonsverlagingen. Wereldwijd ontvouwt zich ook de strijd tegen deze ontwikkelingen. In India en Colombia bijvoorbeeld zijn algemene stakingen doorgevoerd, in Frankrijk wordt de strijdbijl weer opgepakt in de strijd tegen armoede - ook als gevolg van de coronamaatregelen. In veel landen wordt er gedemonstreerd tegen de afbraak van burgerlijk- democratische rechten onder het mom van corona- bestrijding. Deze coronacrisis is een systeemcrisis. De arbeidersklasse en werkende mensen vormen de meest consequente kracht in de strijd tegen de afwenteling van de crisislasten op de wereldbevolking en zullen de meest vooruitstrevende kracht voor werkelijke maatschappijverandering zijn.
Corona-pandemie vergroot
1 januari 2021
Van een intelligente lockdown naar een echte lockdown – bijna een jaar na het uitbreken van het coronavirus is van een terugtocht van het virus niet echt sprake. De cijfers van het RIVM geven geen volledig beeld, omdat het daarbij alleen gaat om aangetoonde besmettingen. Het falen van de regering en de staat in het beteugelen van de corona-pandemie is niet in de eerste plaats het gevolg van onbekwame nalatigheid. In deze op winst gerichte maatschappij is het blijven draaien van de grote bedrijven leidend. En de scholen moeten openblijven om die grote bedrijven te laten draaien. De mensen krijgen de schuld van de toename van het aantal besmettingen. Zij zouden zich niet aan de maatregelen houden. Met geen woord wordt daarbij gerept over de besmettingen op het werk en in de scholen. Maximale winst is de werkelijke drijfveer van de grote ondernemers en hun regering - en daarvoor worden mensenlevens, duizenden banen en mensen die werken in kleine bedrijfjes, horeca en de culturele sector opgeofferd. Met het mislukken van het beteugelen van de coronapandemie is een werkend vaccin de enige uitweg. Ook de ontwikkeling van een vaccin is onderwerp van concurrentie en winst, waar de verschillende farmaceutische monopolies zich ten koste van alles proberen te versterken. In plaats van kennis te delen en samen te werken, worden de kaarten tegen de borst gehouden. Hoewel ze met miljarden overheidsgeld worden gesteund, claimen de farmaceuten hun vindingen voor zichzelf als intellectueel eigendom, beschermd met patenten. Zo wordt iedere crisis in het kapitalisme gebruikt om de monopolisering vooruit te drijven. In de coronacrisis worden honderden miljarden in de economieën gepompt, om de grote monopoliebedrijven te bedienen. De wereldwijde economische- en financiële crisis van 2008 heeft geleerd dat deze crisislasten zullen worden afgewenteld op de werkende bevolking en de gewone mensen in het algemeen door privatiseringen, bezuinigingen en sociale sloop. Internationaal worden miljoenen mensen tijdens de huidige crisis geconfronteerd met ontslagen en loonsverlagingen. Wereldwijd ontvouwt zich ook de strijd tegen deze ontwikkelingen. In India en Colombia bijvoorbeeld zijn algemene stakingen doorgevoerd, in Frankrijk wordt de strijdbijl weer opgepakt in de strijd tegen armoede - ook als gevolg van de coronamaatregelen. In veel landen wordt er gedemonstreerd tegen de afbraak van burgerlijk- democratische rechten onder het mom van corona- bestrijding. Deze coronacrisis is een systeemcrisis. De arbeiders- klasse en werkende mensen vormen de meest consequente kracht in de strijd tegen de afwenteling van de crisislasten op de wereldbevolking en zullen de meest vooruit- strevende kracht voor werkelijke maatschappij- verandering zijn.
DVL
PiB
ongelijkheid wereldwijd
Corona is crisis van kapitalistisch systeem
kapitalisme