FvD en SGP steunen schrijnende korting op Wajong Ziekenhuis personeel in actie - ‘Doorgaan tot er een goede uitkomst is’ Onderwijsstaking - ‘Maat is vol’ Haven Rotterdam - Collega’s APMTR halen eerste slag binnen 70 jaar geleden - Indonesische vrijheidsstrijd maakt einde aan 350 jaar Nederlands kolonialisme Erfurt - Duitsland - 12e Internationaal Politiek Vrouwenberaad ‘Weliswaar de kleinste maar een dringend noodzakelijke gemene deler’ 30 jaar val van de Muur - ‘Balans met socialistisch perspectief’ Stikstofuitstoot - Regering geeft grootbedrijf lucht Protesten Irak - Moedige jeugd eist ander systeem ‘Dossier Indië’ Wereldmuseum - een andere kijk op gekoloniseerd Indonesië
Abonneren: jaarabo € 16,00 steunabo € 20,00 proefabo (twee nummers gratis, geen verplichtingen) Commentaar, reacties, extra nummers: redactie@rodemorgen.nl Steun de Rode Morgen: banknummer NL54INGB0004428359 Het laatste nieuws van onderop: RM-Nieuws
Inhoud:
FvD en SGP steunen schrijnende korting op Wajong Ziekenhuis personeel in actie - ‘Doorgaan tot er een goede uitkomst is’ Onderwijsstaking - ‘Maat is vol’ Haven Rotterdam - Collega’s APMTR halen eerste slag binnen 70 jaar geleden - Indonesische vrijheidsstrijd maakt einde aan 350 jaar Nederlands kolonialisme Erfurt - Duitsland - 12e Internationaal Politiek Vrouwenberaad ‘Weliswaar de kleinste maar een dringend noodzakelijke gemene deler’ 30 jaar val van de Muur - ‘Balans met socialistisch perspectief’ Stikstofuitstoot - Regering geeft grootbedrijf lucht Protesten Irak - Moedige jeugd eist ander systeem ‘Dossier Indië’ Wereldmuseum - een andere kijk op gekoloniseerd Indonesië
Abonneren: jaarabo € 16,00 steunabo € 20,00 proefabo (twee nummers gratis, geen verplichtingen) Commentaar, reacties, extra nummers: redactie@rodemorgen.nl Steun de Rode Morgen: banknummer NL54INGB0004428359 Het laatste nieuws van onderop: RM-Nieuws
Inhoud: