Steun de Koerdische  vrijheidsstrijd!   In      opdracht      van      de      Turkse      president      Erdogan bombarderen    Turkse    militaire    vliegtuigen    het    kanton Afrin    in    Syrië.    Afrin    is    het    westelijke    deel    van    de autonome      regio      Rojava.      Reactionaire      islamitische strijdgroepen    vallen    aan.    Turkse    militairen    trekken    de grens   met   Syrië   over.   Er   vallen   doden.   De   Koerdische volksverdedigingseenheden      YPG      en      YPJ      en      hun bondgenoten verdedigen Afrin met heldenmoed. Erdogan   zegt   onder   de   cynische   naam   ‘Olijftak’   een   zone van    30    kilometer    langs    de    Turkse    grens    onder    zijn controle    te    willen    brengen.    In    werkelijkheid    steunt Erdogan    terroristische    groepen    zoals    ISIS    en    andere religieus-fascistische      bendes.      Hij      beschouwt      het voorbeeld   van   de   democratische   opbouw   van   Rojava   als een   bedreiging   voor   het   dictatoriale   bewind   dat   hij   in Turkije   voert.   Een   democratische   opbouw   van   onderop met   gelijke   rechten   voor   mannen   en   vrouwen   zoals   in Rojava is een teken van hoop. Nu   ISIS   voor   het   overgrote   deel   is   verjaagd   door   de Koerden   en   hun   bondgenoten   spreekt   de   Amerikaanse minister      van      buitenlandse      zaken      slechts      zijn ‘bezorgdheid’   uit   en   vraagt   Turkije   ‘burgerslachtoffers   te vermijden’.   Een   soortgelijke   reactie   komt   van   Duitsland, dat   intussen   in   eigen   land   niet   alleen   de   vlag   van   de   PKK en   beeltenissen   van   haar   gevangen   leider   Öcelan   heeft verboden,          maar          zelfs          die          van          de volksverdedigingseenheden YPG en YPJ. De    Nederlandse    regering    spreekt    haar    ‘zorg’    uit    -    na onlangs   de   banden   met   het   regime   van   Erdogan   weer   te hebben   aangehaald.   Rusland   gaf   Turkije   groen   licht.   Het trok de eigen troepen die in Afrin aanwezig waren terug. In     veel     landen     zijn     spontane     demonstraties     en manifestaties   tegen   de   invasie   georganiseerd.   Protesten in   Turkije   werden   verboden   en   door   de   geheime   politie onderdrukt. Als    lid    van    ICOR    -    door    een    solidariteitspact    met    de Koerdische    vrijheidsstrijd    verbonden    -    protesteert    de Rode   Morgen   tegen   de   schandalige   aanval   van   Turkije   op Rojava   en   het   cynische   machtsspel   van   de   imperialisten. Alle   democratische   en   progressieve   mensen   roepen   we op   solidair   te   zijn   met   de   volkeren   en   het   vrijheidsstreven van Rojava.