Wie wordt er nu lid van de bond? Onder de kop ‘Wie wordt er lid van een vakbond?’ maakte het   CBS   bekend   dat   2011   het   laatste   jaar   was   dat   het aantal    vakbondsleden    steeg.    In    dat    jaar    waren    er 1,85miljoen     leden,     nu     zijn     het     er     1,7miljoen     overigensmeer    dan    alle    leden    van    politieke    partijen tezamen. Wie   is   er   nu   lid   van   een   vakbond?   Dat   is   10%   van   de   hele Nederlandse     bevolking     -     of     bijna     20%     van     de beroepsbevolking   van   15   tot   75   jaar.   Heel   veel   werkende mensen dus. De   FNV   raakte   sinds   2011   per   saldo   zo’n   100.000   van   de 1,2miljoen   leden   kwijt.   Begin   juli   lekte   uit   dat   de   FNV-top denkt   daardoor   in   financiële   problemen   te   kunnen   komen en   gaat   reorganiseren:   er   wordt   gesneden   in   de   1700 banen. Concrete plannen worden in het najaar verwacht. ‘De    bond    loopt    leeg’,    kopten    vervolgens    een    aantal media,    want    timing    is    alles.    Op    het    moment    van    de doemberichten   laat   de   vakbond   zich   immers   van   haar beste   kant   zien   –   de   bond   aan   de   basis   weliswaar   –   de leden   in   de   grootmetaal,   het   streekvervoer   en   andere sectoren   die   strijdbaar,   dapper   en   met   vertrouwen   in   de toekomst     hun     lonen     en     arbeidsvoorwaarden     met offensieve eisen willen verbeteren. Van    de    reformistische    vakbondstop    is    niets    anders    te verwachten dan van een willekeurige kapitalist. De    top    kan    niets    anders    verzinnen    dan    wat    je    eigen directie ook zou verzinnen: snijden in arbeidsplaatsen. Beter   is   het   om   zelf   jouw   vakbond   te   reorganiseren   samen met de andere leden. Maak   van   de   bond   een   strijdorganisatie   voor   de   belangen van   de   leden.   Alle   vakbondsfunctionarissen   van   hoog   tot laag      verkiesbaar      en      afzetbaar,      alle      belangrijke beslissingen   (over   de   eisen,   over   het   begin   van   acties, het   soort   acties   en   het   beëindigen   van   acties)   worden door     de     vakbondsleden     op     vakbondsvergaderingen genomen. Wordt   dus   lid.   Wordt   lid   omdat   je   in   je   eentje   niets   tegen de   directie   kan   ondernemen   –   dat   kan   alleen   samen. Wordt   lid   om   samen   met   de   collega’s   een   vuist   te   kunnen maken    –    niet    met    de    hoop    dat    de    bondstop    jouw belangen      zal      behartigen.      Het      gaat      daarbij      om gezamenlijke   belangen:   van   jong   en   oud,   man   en   vrouw   - van alle werkers waarvandaan ook. Maak   van   de   bond   een   strijdorganisatie   in   handen   van   de leden.   Eens   kijken   hoe   hard   de   bond   dan   zal   groeien. Leer het CBS een lesje.