Spijbelen voor de toekomst De   derde   klimaatmars   van   spijbelende   scholieren   door Brussel   was   een   groot   succes.   Op   donderdag   10   januari spijbelden    voor    het    eerst    meer    dan    3000    jonge scholieren   voor   een   beter   klimaatbeleid.   Op   17   januari spijbelden   er   12.500   voor   het   klimaat.   Op   24   januari werd   het   aantal   deelnemers   op   35.000   geschat.   Een levendige    mars.    De    ontelbare    zelfgemaakte    borden benadrukken    het    eigen    initiatief.    De    creatieve    en scherpe      teksten      tonen      dat      de      jongeren      zich bezighouden   met   de   wereld   en   zich   druk   maken   om   de verandering   van   het   klimaat:   “Er   is   geen   planet   B”    en “Het   klimaat   verandert,   nu   wij   nog”    en   “Is   dit   de   laatste sneeuw van de eeuw?” Het   Akkoord   van   Parijs   is   bejubeld,   maar   er   zijn   geen sancties.       Het       demonstreren       begon       vanwege verontwaardiging   dat   de   regering   bekend   maakte   de nieuwe     Europese     energie-efficiëntierichtlijn     niet     te steunen.    Dat    is    in    Nederland    niet    anders.    Na    de uitspraak    in    de    rechtszaak    die    Urgenda    tegen    de regering    had    aangespannen    volgde    er    een    jarenlang nietsdoen   op   klimaatgebied.   Nu   wordt   gezegd   dat   de regering   ‘alles   gaat   doen’   om   de   CO2-uitstoot   binnen een jaar met 25% te beperken. De    spijbelactie    is    met    de    Zweedse    Greta    Thunberg begonnen    en    tot    een    massaprotest    uitgegroeid.    In Zwitserland   demonstreerden   op   18   januari   rond   20.000 scholieren    en    studenten    in    zeker    twaalf    steden.    In Duitsland   gingen   zo’n   25.000   jongeren   de   straat   op.   In Australië    demonstreerden    er    duizenden    en    er    waren klimaatstakingen   in   Japan,   de   VS,   Canada   en   Finland.   In Frankrijk   waren   er   in   het   weekend   van   26   en   27   januari in 90 steden demonstraties voor het klimaat. Het    klimaatbewustzijn    groeit    met    sprongen    en    het jeugdig   enthousiasme   werkt   aanstekelijk.   Op   zondag   10 maart    organiseren    onder    andere    Milieudefensie,    FNV, Greenpeace,     DeGoedeZaak     en     de     Woonbond     een ‘Eerlijke   Klimaatmars’   in   Amsterdam.   De   mars   begint om 13.00 uur op De Dam. Vaak   staat   in   de   demonstraties   het   woord   ‘toekomst’   op de   borden.   De   vele   variaties   op   ‘verander   het   systeem, niet   het   klimaat’,   duiden   op   een   groeiend   bewustzijn   dat het    milieu    niet    te    redden    valt    in    het    kapitalistische winstsysteem.       Daarvoor       is       een       revolutionaire verandering   van   de   gehele   maatschappij   noodzakelijk, waar    de    uitbuiting    van    het    milieu    en    van    de    mens worden afgeschaft. Op   donderdag   7   februari   gaan   Nederlandse   scholieren hun    eerste    klimaatmars    houden.    Het    protest    moet plaatsvinden    in    Den    Haag.    Er    is    een    toekomst    te winnen.