Warm Nat Droog Koud Beetje   warm   maar   lekker   weer.   De   grote   problemen die   de   kapitalistische   winsteconomie   het   klimaat   heeft bezorgd   ervaren   vooral   de   armen   van   de   wereld.   Te droog,   te   nat   –   te   koud   en   te   warm:   afwisselende extremen wijzen op de omslag van het weer. Extreme      natuurverschijnselen      zie      je      in      India, Bangladesh,    Nepal    en    Myanmar    -    met    gigantische overstromingen,   als   gevolg   van   extreem   veel   regen   in heel    korte    tijd.    In    Australië    is    het    superheet    en kurkdroog.   Afrika   wordt   steeds   warmer,   maar   er   vallen ook regenbuien als een stortvloed. De      poolcirkel      warmt      sneller      op.      Door      de klimaatopwarming      ontwikkelen      zich      meer      en krachtiger   tornado’s   en   orkanen,   die   op   het   oostelijk en   westelijk   halfrond   grote   schade   aanrichten   -   voor de mensen en voor de hele natuur. In    de    gematigde    klimaatzone    waar    Nederland    ligt maken    natuurbeschermers    zich    terecht    zorgen    over het    voortbestaan    van    veenbes    en    kamsalamander, maar   de   klimaatomslag   raakt   de   gehele   natuur   –   de mensen inbegrepen. Het   regent   zo   nu   en   dan   hard,   maar   de   droogte   van het    landschap    is    een    groter    wordend    probleem.    In Limburg   zocht   men   naar   het   effect   van   deze   droogte op   de   bodem.   Het   bleek   dat   de   eerste   halve   meter zand die werd afgegraven geen druppel vocht bevatte. Te   weinig   regen   is   een   probleem,   maar   de   droogte wordt    ook    veroorzaakt    door    het    gemorrel    aan    het grondwaterpeil     ten     behoeve     van     de     agrarische industrie en door een overvloed aan stikstof. Het      klimaatakkoord      dat      de      regering      onlangs presenteerde   beschermt   vooral   de   winsteconomie   en de   grote   bedrijven.   In   2050   is   alles   op   orde   –   in   de tussentijd   worden   deadlines,   internationale   afspraken en gerechtelijke uitspraken terzijde geschoven. De    strijd    tegen    een    dreigende    klimaatcatastrofe    is duidelijk      meer      geholpen      met      de      druk      die demonstrerende   jongeren   en   ouderen   zetten   –   en   met een   initiatief   zoals   de   wereldwijde   klimaatstaking,   in Nederland op 27 september in Den Haag.