Het nieuwe normaal “Er   ligt   een   akkoord   waarbij   de   normale   burgers   er   echt   op vooruit   gaan”,   zei   Rutte.   Meteen   barstte   er   een   discussie los wie er dan wel een normale burger is. Maar   waarom   nemen   we   niet   gewoon   de   definitie   van   Rutte over? Wie er op vooruitgaat, dat is een normale burger. Laten   we   kijken   naar   de   tien   miljoen   mensen   met   een inkomen. Er   zijn   2,1   miljoen   mensen   die   met   een   baan   20.000   euro of   minder   verdienen.   Dat   zijn   geen   normale   burgers,   want hun     belastingtarief     gaat     omhoog     van     36,55%     naar 36,93%. Die cijfers publiceerde het CBS op 16 oktober. En   er   zijn   meer   mensen   met   een   inkomen   onder   de   20.000 euro.      Volgens      het      CBS      zijn      dat      1,8      miljoen gepensioneerden,    een    miljoen    mensen    met    een    andere uitkering   en   1,2   miljoen   scholieren   en   studenten   met   een baantje.   Bij   elkaar   vier   miljoen   mensen   die   in   ieder   geval niet normaal zijn. Dan   is   er   de   groep   met   een   inkomen   tussen   de   20.000   en een   kleine   70.000   euro.   Dat   zijn   6,3   miljoen   werkenden, uitkeringsgerechtigden   en   gepensioneerden.   Over   het   deel boven    de    20.000    gaan    zij    minder    belasting    betalen    - namelijk    36,93%    in    plaats    van    40,8%.    Zij    krijgen    een hoger   netto   inkomen.   Hoera.   Maar   als   zij   hun   dagelijkse boodschappen   gaan   doen,   dan   betalen   ze   3%   meer   BTW. Doe   daar   de   gebruikelijke   inflatie   bij,   de   jaarlijkse   stijging van   de   huur   en   de   stijging   van   de   gemeentelijke   lasten   en het   voordeel   is   weg.   Dat   zijn   dus   waarschijnlijk   ook   geen normale burgers. Misschien    dat    de    mensen    die    meer    verdienen    dan    een kleine   70.000   euro   (0,7   miljoen   mensen   volgens   het   CPB) dan   normale   burgers   zijn?   Over   wat   zij   meer   verdienen dan   die   70.000   euro   gaan   ze   49,5%   belasting   betalen   in plaats   van   52%.   Op   deze   inkomens   drukken   de   BTW   en   de gemeentelijke     lasten     niet     zo     erg.     Maar     goed:     de hypotheekrenteaftrek    wordt    minder,    dus    we    zetten    een klein vraagteken. Dan   is   de   kwestie   helder:   vier   miljoen   mensen   zijn   niet normaal,   6,3   miljoen   mensen   zijn   waarschijnlijk   ook   niet normaal     en     0,7     miljoen     mensen     zijn     waarschijnlijk normaal, maar met een vraagtekentje. Normaal   zijn   in   ieder   geval   wel   de   miljardairs,   want   die ontduiken   de   belasting   en   profiteren   van   verlaging   van   de vennootschapsbelasting       en       afschaffing       van       de dividendbelasting. Normaal zijn Ruttes vrienden.