’Nooit meer oorlog’ Het   eenzijdig   schrappen   van   de   multilaterale   atoomdeal met   Iran   is   geen   lompheid   van   Trump.   Hiermee   richt   het VS-imperialisme    zich    ook    tegen    zijn    concurrenten    in Europa.   Een   nieuwe   reeks   van   sancties   -   bovenop   de   al aangekondigde   –   maakt   duidelijk   dat   het   de   VS   niet   om overleg of een oplossing gaan. Het   Iraanse   reactionaire   regime   zal   niet   aan   de   eisen   die Trump   stelt   kunnen   voldoen.   De   Europese   imperialisten willen   niet   voldoen   aan   de   handelsbeperking   die   de   VS   hen opleggen. De   VS   proberen   verloren   gegaan   terrein   te   heroveren   op China,     Rusland     en     nieuw     opkomende     landen     met imperialistische     aspiraties.     Bruggehoofd     Israël     mag straffeloos   voortdurend   nieuwe   conflicten   uitlokken   –   om de   tegenstanders   van   de   VS   in   het   Midden-Oosten   een voet dwars te zetten. Na   het   einde   van   de   Tweede   Wereldoorlog,   met   meer   dan 55   miljoen   doden,   waren   de   massa’s   van   de   wereld   het erover    eens    dat    er    nooit    meer    een    imperialistische wereldoorlog   mag   zijn.   In   schril   contrast   hiermee   is   sinds enige   tijd   een   algemene   ontwikkeling   van   imperialistische oorlogsvoorbereiding      ontstaan,      die      het      algemene oorlogsgevaar   aanzienlijk   vergroot.   De   belangrijkste   reden voor   de   groeiende   agressie   van   de   VS   is   hun   terugval   in   de imperialistische    concurrentie    met    China.    Hiervoor    wordt een   handelsoorlog   opgestart   en   wordt   geprobeerdmacht en invloedssferen van de rivalen terug te dringen. De   VS   en   Rusland   moderniseren   hun   kernwapens   met   als doel   het   verkrijgen   van   een   ‘first   strike-kwaliteit’.   De   NAVO verhoogde    haar    militaire    uitgaven    van    $    895    miljard (2015)    tot    $    945    miljard    (2017).    Van    de    leden    wordt verwacht   dat   ze   de   militaire   uitgaven   verhogen   tot   2%   van het bruto nationaal product. Drieëntwintig   staten   in   de   EU   ondertekenden   in   november 2017    het    PESCO-verdrag    (permanente    gestructureerde samenwerking)    om    hun    buitenlandse    activiteiten    uit    te breiden. De    heersende    klassen    proberen    de    massa’s    op    een chauvinistische   basis   achter   zich   te   scharen.   Chauvinisme betekent   verdeeldheid   van   de   volkeren,   betekent   extreem nationalisme   en   racisme.   Maar   de   polarisering   versterkt ook   de   wil   van   de   mensen   tot   vrede,   zij   willen   niet   tegen elkaar   worden   opgestookt   en   ten   onder   gaan   in   de   barbarij van een imperialistische oorlog. In   het   licht   van   de   escalerende   oorlogsdreiging   wordt   de mondiale     vredesbeweging     uitgedaagd     om     hier     een eenheidsfront     tegen     te     vormen.     De     revolutionaire wereldorganisatie ICOR moet verder worden versterkt. Ons     perspectief     ligt     in     de     omverwerping     van     het imperialisme,    dat    de    oorzaak    is    van    de    toenemende oorlogsdreiging.   Alleen   in   het   socialisme   kunnen   demensen vreedzaamsamenleven    en    de    verworvenheden    van    de mensheid gebruiken voor de eenheid van mens en natuur.