Protest! Wereldwijd zijn mensenmassa’s in beweging. Mensen protesteren, demonstreren, weren zich tegen leger en politie en laten zich niet intimideren. De aanleiding is een aangekondigde verslechtering, bezuiniging, wandaden van leden van de heersende klasse of een ander incident. De oorzaak is de al veel langer sluimerende ontevredenheid en de woede die zich opbouwt onder miljoenenmassa’s wereldwijd in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Europa, Latijns-Amerika, Azië – waar eigenlijk niet? Eerst wordt geprobeerd de concrete onvrede uit de weg te nemen – dan blijkt dat de volksmassa’s daar geen genoegen mee nemen. De regering moet aftreden! Er moet werkelijk grondig wat veranderen! Via internet en sociale media weet de rest van de aarde ook wat er gebeurt en is er inspiratie voor leuzen, spandoeken en actievormen. Het kapitalisme ligt onder vuur. Na de crisis volgde voor heel veel mensen geen opleving – en een nieuwe economische wereldcrisis dient zich aan. Met handelsoorlogen en echte oorlogen vechten oude en nieuwe imperialisten om een andere verdeling van de koek – de lasten en het leed worden afgeschoven op de gewone mensen. Logisch dat vroeg of laat mensen in beweging komen. Voor het milieu, tegen ongelijkheid en onderdrukking - voor hun kinderen – tegen alles wat hen dwars zit. Ze willen verbeteringen zien in hun eigen situatie en die van anderen. Vooruitgang – niet alleen in materiële zin, maar ook in de cultuur, in de maatschappij. Jongeren moeten het straks beter krijgen – niet slechter. In een toespraak wendde VN-chef António Guterres zich onlangs als wereldvader tot de mensheid. Sorry, sorry voor de fouten die zijn gemaakt en voor de kloof tussen politiek en burger enzovoort. Het NOS-Journaal deed uitgebreid verslag. Guterres deed ook een oproep aan de demonstranten wereldwijd om het toch vooral geweldloos te laten verlopen. Die oproep had hij beter aan de regeringen, aan de hele en halve dictators kunnen doen die leger en politie op de protesten afsturen met meer of minder – maar in alle gevallen onacceptabel geweld. Volkeren hebben het recht om zich te verdedigen en voor hun vrijheid te strijden. Een ‘system change’ is pas een werkelijke verandering als het crisiskapitalisme vervangen wordt door een bevrijde maatschappij, waar de winsteconomie is afgeschaft en de mensenmassa’s die nu de straat op gaan gezamenlijk hun lot in handen kunnen nemen.