Polariseer! Mobilisatie   en   verzet,   zoals   op   23   maart,   zijn   de   juiste antwoorden   op   het   installeren   van   het   FvD   van   Baudet als   grootste   fractie   in   de   Eerste   Kamer.   ‘Installeren’ want     FvD     kon     deze     plek     alleen     bereiken     door demassale   aandacht   die   ze   van   de   media   kregen   (zoals we eerder hebben gezien bij Fortuyn en Wilders). Het   aantal   stemmen   uitgebracht   op   FvD   wijst   op   de blijvende    en    groeiende    onvrede    onder    de    mensen: onvrede   over   het   beleid   van   opeenvolgende   regeringen en   met   name   het   crisisbeleid   van   de   Rutte-regeringen   - die   de   maatschappelijke   ongelijkheid   vergrootten,   de arbeid   flexibel   en   rechteloosmaakten   en   het   bestaan van    heel    veel    mensen    precair.    De    regeringscoalitie raakte   precies   daarom   haar   meerderheid   kwijt   in   de senaat. De   heersende   klasse   gebruikt   alle   haar   ter   beschikking staande   middelen   om   deze   onvrede   af   te   leiden   naar rechts,   naar   vreemdelingenhaat   –   naar   alles   wat   geen gevaar   betekent   voor   de   heerschappij   en   de   privileges van de grote kapitalisten. Reformistisch   links   in   parlement   en   in   de   vakbondstop bleken   niet   bereid   om   een   werkelijk   antikapitalistisch alternatief    tegenover    het    beleid    van    de    slopers    te zetten     en     de     massa’s     van     gewone     mensen     te mobiliseren   voor   een   consequente   strijd   voor   juist   hún belangen.   In   plaats   daarvan   werden   de   kool   en   de   geit gespaard   en   slechte   compromissen   geaccepteerd,   om kapitalisme en winsteconomie te redden. Opiniemakers   zeggen   dat   de   stemuitslag   niets   met   de schietpartij   in   Utrecht   te   maken   heeft.   Maar   wie   de berichtgeving   heeft   gevolgd   –   hoe   het   hele   land   in staat   van   terreur   werd   gebracht   –   moet   concluderen dat die bewering onzin is. Vanuit     het     buitenland     zag     de     Britse     ‘Telegraph’ bijvoorbeeld:   ‘Analisten   wijzen   op   de   moord   van   drie mensen   bij   een   schietpartij   op   een   tram   in   Utrecht   als een   belangrijke   reden   voor   het   succes   van   het   Forum. Opiniepeilers   hadden   al   wekenlang   voorspeld   dat   de centrumrechtse     coalitie     van     de     heer     Rutte     haar senaatsmeerderheid   zou   verliezen.   Maar   deskundigen zeiden   dat   de   aanval   in   Utrecht   de   opkomst   onder   de tegenstanders    van    immigratie    het    meest    leek    te verhogen…   de   wrok   over   de   bezuinigingsprogramma’s van begin 2010 blijft hangen.’ ‘Blijft    hangen’,    ja:    want    de    situatie    van    heel    veel mensen verbetert niet. De   stemuitslag   wijst   op   de   voortgaande   versplintering en   polarisering   in   de   parlementaire   politiek.   De   FvD werd   de   grootste,   omdat   alle   partijen   kleine   partijen zijn   geworden.   De   winst   van   de   FvD   is   een   afrekening binnen    het    rechtse    milieu.    Die    winst    gaat    immers vooral   ten   koste   van   PVV,   VVD   en   CDA.   De   FvD   vormt nu de meest reactionaire pool op parlementair rechts. Voor       de       arbeiders-       en       vakbondsbeweging, revolutionairen   -   strijders   tegen   racisme   en   fascisme, klimaatactivisten   en   democraten   in   het   algemeen   is   het zaak   om   de   pool   op   links   in   woord   en   daad   vorm   te     geven;   de   massa   te   overtuigen   om   te   strijden   voor   de belangen van de meerderheid van de gewone mensen. Om   zo   de   sociale   stap   vooruit   te   kunnen   zetten   naar een   maatschappij   waar   niet   de   winsteconomie   regeert, maar solidariteit.