Kolenstook en   arbeidsplaatsen Enkele    tientallen    activisten    van    ‘Wij    stoppen    steenkool’ bezetten   begin   maart   het   kolenoverslagbedrijf   EMO   op   de Maasvlakte.   Zij   zetten   daarmee   hun   eis   kracht   bij   om   een einde   te   maken   aan   het   gebruik   van   fossiele   energie.   De havenarbeiders     van     EMO     waren     bij     die     actie     niet betrokken.   Het   protest   volgde   op   de   verlenging   met   25 jaar     van     het     huurcontract     van     het     Rotterdamse Havenbedrijf   met   EMO   -   dat   jaarlijks   18   miljoen   ton   kolen overslaat.   Om   een   verdere   opwarming   van   de   aarde   te voorkomen   moet   de   verbranding   van   fossiele   brandstoffen zo   snel   mogelijk   stoppen   –   en   zeker   van   kolen   die   de meeste CO2 (plus fijnstof en giftige gassen) produceren. De   werkers   in   de   kolenoverslag   en   bij   de   kolencentrales strijden   voor   behoud   van   werk   en   inkomen   –   ook   voor   hun kinderen.   Een   onverzoenlijke   tegenstelling?   Integendeel   een     effectieve     strijd     tegen     de     vernietiging     van     de leefomgeving   is   alleen   mogelijk   als   de   arbeidersbeweging die strijd kracht en organisatie verleent. Daarvoor   is   het   nodig   dat   de   strijd   tegen   de   dreigende milieucatastrofe   wordt   verbonden   met   de   belangenstrijd van   de   werkers,   die   de   gehele   maatschappij   draaiende houden. De    vakbondstop    eist    van    de    regering    geld    voor    een kolenfonds,   om   omscholing   te   betalen   of   andere   sociale regelingen   als   er   banen   verdwijnen.   Die   vervuilers   hebben enorme   winsten   behaald   met   hun   vervuilende   productie. Met   zo’n   fonds   draaien   de   belastingbetalers   op   voor   de kosten van afschaffing van kolenverbranding. Verlies    aan    arbeidsplaatsen    in    de    kolenindustrie    moet worden    beantwoord    met    de    eis    van    nieuwe    banen    en gelijkwaardig   inkomen   in   schone   energieopwekking   –   op kosten   van   de   bedrijven   die   zoveel   jaren   winst   gemaakt hebben met vervuiling van het milieu. Er   is   geen   toekomst   zonder   een   schoon   milieu.   De   grote concerns   gaan   echter   door   met   het   milieu   op   te   offeren aan      hun      winstzucht      en      de      concurrentieslag      op wereldschaal. Aantasting     van     het     milieu     zit     ingebakken     in     het maatschappelijk systeem. Dus   wie   een   schone   toekomst   wil,   moet   gaan   denken   over een   maatschappelijk   alternatief   voor   het   kapitalisme.   In het   socialisme   gaan   de   belangen   van   havenarbeiders   en van   de   jongeren   goed   samen   met   een   schone   toekomst   - zonder fossiele brandstoffen. Red het milieu van de grote vervuilende concerns en hun jacht op winst!