de echte oppositie
loopt op straat Goed idee – een oppositiepartij. In het parlement is die niet te vinden. Tevreden met zichzelf en met het beleid beschouwen regering en parlementariërs Nederland en de wereld om hen heen. Van echte oppositie is geen sprake. Een wezenlijk ander geluid is niet te horen. Zelfs de SP vindt dat de standpunten kamerbreed richting haar positie bewegen, want: ‘Er is nog nooit zo vaak kritisch over het kapitalisme gesproken’. Jazeker, het kapitalisme ligt onder vuur - na jaren van crisis en verrijking aan de top, milieuvernietiging, flexwerk en verarming onder gewone mensen. Maar in de kamer is de consensus die van VVD-er Dijkhoff: ‘we moeten het kapitalisme repareren, niet vervangen’. Het gaat geweldig goed, vinden regering en parlement. Iedereen gaat erop vooruit. Maar de kostenposten stapelen zich al op: hogere ziektekosten, energie, hoge BTW op voedsel, gemeentelijke lasten - pensioenen omlaag, belastingverhoging voor de armen - belastingverlaging voor de rijken, enzovoort. Ze zeggen het ene, maar doen wat anders. Maar ja, aan praten, praten heeft het parlement tenslotte de naam te danken. De echte oppositie loopt op straat, in milieudemonstraties, stakingen en vakbondsacties. Welke van de echt belangrijke maatschappelijke problemen worden door regering en parlement nu werkelijk aangepakt? Het milieu is in 2050 op orde – da’s ver weg, wie dan leeft wie dan zorgt – de winst is voor vandaag, dat is het kapitalisme. Shell is het groenste bedrijf ter wereld – maar de productie van olie en gas en de investeringen in fossiel blijven stijgen. En de woningnood, de zorg, het onderwijs, een toekomst voor jongeren zonder flexwerk en flexleven – wordt daar iets gerepareerd? De regering zegt in de troonrede vrij cynisch dat ‘geen enkel leven zich voegt naar de mediaan van een statistisch model’. Nee, dat zal wel, maar het maakt wel uit aan welke kant van de lijn je zit. Wat regering en parlement met hun goednieuwsshow eigenlijk aan de mensen over willen brengen is een kleinburgerlijke denkwijze – dat mensen gaan denken dat hun problemen gezien worden en voor hen zullen worden opgelost. Maar geen enkele belangrijke maatschappelijke kwestie wordt opgelost als niet de massa van de mensen zich het probleem eigen maakt, zich organiseert en strijdt voor een oplossing die hun eigen belangen dient – en niet die van de kleine groep groot-kapitalisten, hun regering en hun winsteconomie. Er zijn een heleboel toekomstvragen die we moeten stellen en oplossen om de mensheid en de natuur van de winsteconomie te redden. Daar is een echte oppositiepartij voor nodig, daarvoor is het nodig om te strijden met het socialistisch perspectief van een revolutionaire maatschappijverandering. Versterk de Rode Morgen, bouw mee aan de echte oppositie!