FvD ook niet voor vaste banen Het    wordt    steeds    makkelijker    en    goedkoper    om werkers    te    ontslaan.    VNO-NCW    zorgt    namens    de monopoliebedrijven   dat   elke   regering   een   paar   stapjes verder     zet.     Inmiddels     zijn     er     heel     wat     meters gemaakt.   Minister   Koolmees   diende   een   wetsvoorstel in    waardoor    bedrijven    niet    langer    een    uitgebreid dossier    moeten    opbouwen    voor    één    ontslaggrond. Voortaan    mogen    de    ontslaggronden    gecombineerd worden:   een   beetje   van   dit   en   een   beetje   van   dat   en weg    met    die    lastpak.    De    transitievergoeding    bij ontslag   wordt   lager:   1/3   maandloon   per   dienstjaar, hoe    lang    je    ook    bij    het    bedrijf    hebt    gewerkt.    De mogelijkheid    om    flexibele    contracten    af    te    sluiten wordt weer verruimd. Het   wetsvoorstel   wordt   verkocht   met   de   slogan   dat ‘vast   minder   vast’   wordt   (dat   klopt)   en   ‘flexibel   minder flexibel’   (dat   klopt   dus   niet).   Op   dit   moment   heb   je   na twee   jaar   van   rechtswege   een   vaste   baan,   dat   is   nu verlengd naar drie jaar. Sociale   sloop   is   een   paar   decennia   regeringspolitiek. Dat   is   de   stevige   basis   voor   het   algemene   wantrouwen in   de   parlementaire   politiek.   De   traditionele   partijen verliezen    hun    massabasis.    Ter    vervanging    worden nieuwe   ‘protestpartijen’   door   de   media   volop   in   de schijnwerpers    gezet.    Die    zijn    dus    vaak    niet    zo protesteerderig. Toen   het   wetsvoorstel   van   Koolmees   in   de   Tweede Kamer   werd   behandeld   volgde   een   debat   van   twaalf uur.   Welke   partij   blonk   uit   door   afwezigheid?   De   FvD. Maar   toen   er   de   volgende   dag   gestemd   moest   worden, kwam     Baudet     uit     Amsterdam     en     Hiddema     uit Maastricht   (of   misschien   toch   ook   uit   Amsterdam)   om vóór te stemmen. Met   de   stemmen   van   de   coalitie   plus   die   van   SGP   en FvD     werd     het     voorstel     in     de     Tweede     Kamer aangenomen. Voor   het   milieu   moest   je   niet   bij   de   FvD   zijn,   voor vrouwenrechten   niet   en   voor   vaste   banen   dus   ook   al niet. Om   protest   tot   een   maatschappij   veranderende   kracht te   maken   is   een   revolutionaire   arbeiderspartij   nodig. Zo’n   partij   kan   niet   opgebouwd   worden   met   media hypes.     Dat     kan     alleen     op     basis     van     geduldig overtuigingswerk   -   elke   dag,   elke   week,   elk   jaar.   De weg   naar   verandering   gaat   niet   via   verkiezingen,   maar via massa-actie.