Nieuwe brochure van De Volle Lading: 'Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!' Brochure twee over de containersector is uit. Eerder was een brochure over de sjor- en inhuursector verschenen. Alle achtergronden en argumenten om één CAO in de containersector te bereiken staan bij elkaar in een heldere taal en met verrassende uitspraken van collega’s die goed over de zaak hebben nagedacht. Maasvlakte 2 zorgt voor vooruitgang, maar vergroot de concurrentie die de terminal operators op de havenwerkers willen afwentelen. Hoe dat te voorkomen wordt klip en klaar uiteengezet. Het echte vakbondswerk en de strijd tegen het reformisme Om het echte vakbondswerk aan te pakken moet het reformisme worden overwonnen. In brochure 1 staat: "Het reformisme gelooft niet dat de werkende mensen de maatschappij kunnen besturen, daarom legt het zich neer bij het kapitalisme, legt het zich neer bij het streven van de bedrijven om de winst en concurrentiekracht te vergroten. Reformisten willen het kapitalisme en de kapitalistische bedrijven meebesturen. Voor wie de belangen van de arbeiders wil behartigen is dat een doodlopende weg. Het is als vechten met één hand op de rug. Het belemmert je om echt de belangen van de arbeiders tot uitgangspunt te nemen en het belemmert je ook om de maatschappelijke kracht van de arbeidersbeweging te zien en te benutten." De brochures moeten helderheid geven over de richting van de strijd. De Volle Lading wil een plek zijn voor alle havenarbeiders die dat echte vakbondswerk willen aanpakken. Niet om een nieuwe bond te vormen, niet om uit de bond te stappen, dat heeft nog nooit nut gehad. Je wordt lid van een bond om dat je in je eentje tegenover de baas niets kunt uitrichten. De Volle Lading is voor het positieve vakbondswerk, maar dat kan alleen tot stand komen als het reformisme doelbewust wordt bestreden. Brochure 2: "Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!" is te bestellen bij de Rode Morgen, door overmaking van € 4,00 (inclusief portokosten) op rekening 4428359, o.v.v. 'Havenbrochure 2'.
DVL
PiB
Coronawet falend systeem Sinds het begin van de coronacrisis gelden er door heel Nederland verschillende noodverordeningen die de burgerlijk-democratische rechten hebben beknot. Hoewel door de regering werd gezegd dat deze regels slechts gericht zouden zijn op het voorkomen van verdere besmetting, konden ze effectief worden ingezet om samenkomsten en manifestaties die kritisch zijn op de heersende klasse te verbieden. Onder de schijn van tijdelijkheid en voorzichtigheid kwam het goed uit dat er niet kon worden gestaakt of op grote schaal kon worden geprotesteerd. Met de ‘Tijdelijke wetmaatregelen covid-19’ is deze schijn van tijdelijkheid volledig losgelaten. Terwijl het werkelijke besmettingsgevaar afneemt en de crisis in Nederland voorlopig richting zijn einde gaat, worden er in de wet verregaande bevoegdheden gecreëerd die lang na de coronacrisis zullen worden behouden. Zo kan deminister onder deze nieuwe wet zonder overleg met het parlement evenementen verbieden, openbare plaatsen sluiten en zelfs besloten plekken binnenvallen en alle aanwezigen daar verwijderen. Dit alles onder de valse voorwendselen van de bestrijding van een epidemie, zonder dat hier een einddatum aan wordt verbonden. Het is dus allesbehalve tijdelijk. Om gezondheid gaat het de regering ook zeker niet, want aan de slechte bescherming van zorgmede- werkers doet de wet bijvoorbeeld niets. Het ligt er dik bovenop waarom de regering deze noodmaatregelen wil. Aan de ene kant voelen steeds meer mensen de klap van de coronacrisis. In de maanden waar preventiemaatregelen tegen het coronavirus golden kwamen er ruim 56.000 werklozen bij in Nederland - en het einde is niet in zicht. De werkers worden het allerhardst geraakt, terwijl topmannen en aandeelhouders zich nog steeds de revenuen laten uitkeren. Aan de andere kant brengt deze crisis ook de mogelijkheid voor een groeiend bewustzijn met zich mee. Meer mensen komen tot de conclusie dat het kapitalisme de oorzaak is van de aanhoudende malaise. Zij zien de crisis voor wat het is: een symptoom van een falend systeem. De heersende klasse is niet blind voor deze groeiende onvrede. Maar zij zal in ieder geval de rekening van de coronacrisis bij de werkers willen neerleggen. Dat gebeurt via massaontslagen, loonkortingen en een laag minimumloon. En dat roept weer verzet op. De ‘Tijdelijke wetmaatregelen covid-19’ is een poging om, onder voorwendsel van volksgezondheid, dit protest zwaar te bemoeilijken.