parlementaire illusies afschudden 1 februari 2024
Gewikt en gewogen hebben ze, de kiezers. Gepraat met andere kiezers, stemwijzers geraadpleegd, nagedacht. Gelezen, gekeken en geluisterd naar de media (mainstream en niet-mainstream). Blootgestaan hebben ze aan die alles overheersende gedachte: dam de immigratie in en alles komt goed: woningen, zorg, koopkracht. Er gaat weer voor je gezorgd worden. Gewikt en gewogen was er ook in de directiekamers van de grote bedrijven. Met ‘dam de migratie in’ als rookgordijn, kon een rechtse meerderheid tot stand gebracht worden. Een rechtse meerderheid die de hinderlijke milieuregels opzij zou schuiven, die opkomende protesten over milieu zou onderdrukken, stakingen voor koopkracht de kop in zou drukken, subsidies richting de grote bedrijven zou laten vloeien, die belastingverlaging voor rijken en bedrijven zou regelen, die de privatisering van de zorg zou verdedigen, die de uitbouw van een EU-leger zou promoten, enzovoort. En nu zitten PVV, VVD, NSC en BBB sinds begin december elkaar aan te kijken in kamertjes waar de regering geformeerd moet worden. Er is een rechtse meerderheid, maar hoe komen ze van hun verkiezingsbeloftes af, als het rookgordijn optrekt? Alle vier de partijen hebben het verleden als een mooie toekomst afgeschilderd, maar het verleden komt niet meer terug. Hoe gaat de PVV de mensen vertellen dat ze het niet beter gaan krijgen en niet op 65 jaar met pensioen mogen, dat de EU met Nederlandse steun haar vleugels verder zal uitslaan? Hoe gaat de VVD het MKB vertellen dat haar prioriteit bij de grote bedrijven ligt? Hoe gaat NSC vertellen dat de rechtsstaat meer repressie gaat betekenen, dat transparantie achterkamertjes- politiek is - en dat toeslagouders en Groningers voorlopig niet geholpen worden? Hoe vertelt de BBB aan de kleine boeren dat grote agrarische concerns en de Rabobank de boeren sneller zullen ruïneren dan stikstofregels dat ooit zouden kunnen? Daarom duurt de formatie lang. Als die rechtse partijen er onder leiding van Plasterk in slagen een regering tot stand te brengen, dan zal die in rap tempo haar massabasis verliezen. Maar vallen kan zo een regering alleen als de mensen opstaan. Parlementaire illusies afschudden en in beweging komen – een betere toekomst kan alleen door de mensen zelf tot stand worden gebracht. De massa die zich verenigt tegen de grote bedrijven en hun regering - en zich niet door huidskleur of religie laat verdelen. Voor koopkracht, woningen, een goede en betaalbare zorg, productie in balans met natuur en milieu en vrede – en een toekomstperspectief zonder uitbuiting, oorlog en onderdrukking.
dvl
pib
RM
ruk naar rechts organiseren
Verzet tegen
rechts organiseren
Verzet tegen ruk naar
Parlementaire illusies afschudden
1 februari 2024
Gewikt en gewogen hebben ze, de kiezers. Gepraat met andere kiezers, stemwijzers geraadpleegd, nagedacht. Gelezen, gekeken en geluisterd naar de media (mainstream en niet-mainstream). Blootgestaan hebben ze aan die alles overheersende gedachte: dam de immigratie in en alles komt goed: woningen, zorg, koopkracht. Er gaat weer voor je gezorgd worden. Gewikt en gewogen was er ook in de directiekamers van de grote bedrijven. Met ‘dam de migratie in’ als rookgordijn, kon een rechtse meerderheid tot stand gebracht worden. Een rechtse meerderheid die de hinderlijke milieuregels opzij zou schuiven, die opkomende protesten over milieu zou onderdrukken, stakingen voor koopkracht de kop in zou drukken, subsidies richting de grote bedrijven zou laten vloeien, die belastingverlaging voor rijken en bedrijven zou regelen, die de privatisering van de zorg zou verdedigen, die de uitbouw van een EU-leger zou promoten, enzovoort. En nu zitten PVV, VVD, NSC en BBB sinds begin december elkaar aan te kijken in kamertjes waar de regering geformeerd moet worden. Er is een rechtse meerderheid, maar hoe komen ze van hun verkiezingsbeloftes af, als het rookgordijn optrekt? Alle vier de partijen hebben het verleden als een mooie toekomst afgeschilderd, maar het verleden komt niet meer terug. Hoe gaat de PVV de mensen vertellen dat ze het niet beter gaan krijgen en niet op 65 jaar met pensioen mogen, dat de EU met Nederlandse steun haar vleugels verder zal uitslaan? Hoe gaat de VVD het MKB vertellen dat haar prioriteit bij de grote bedrijven ligt? Hoe gaat NSC vertellen dat de rechtsstaat meer repressie gaat betekenen, dat transparantie achterkamertjes- politiek is - en dat toeslagouders en Groningers voorlopig niet geholpen worden? Hoe vertelt de BBB aan de kleine boeren dat grote agrarische concerns en de Rabobank de boeren sneller zullen ruïneren dan stikstofregels dat ooit zouden kunnen? Daarom duurt de formatie lang. Als die rechtse partijen er onder leiding van Plasterk in slagen een regering tot stand te brengen, dan zal die in rap tempo haar massabasis verliezen. Maar vallen kan zo een regering alleen als de mensen opstaan. Parlementaire illusies afschudden en in beweging komen – een betere toekomst kan alleen door de mensen zelf tot stand worden gebracht. De massa die zich verenigt tegen de grote bedrijven en hun regering - en zich niet door huidskleur of religie laat verdelen. Voor koopkracht, woningen, een goede en betaalbare zorg, productie in balans met natuur en milieu en vrede – en een toekomstperspectief zonder uitbuiting, oorlog en onderdrukking.
klassenstrijd
DVL
PiB