1 juni 2024
De zon gaat weer schijnen, volgens de extreemrechtse regering in wording. Maar dat geldt alleen voor de grote bedrijven en de rijken, die twee miljard minder belasting gaan betalen en in een hogere versnelling door kunnen gaan met hun milieuvernietiging en het vernietigen van de toekomst van jongeren. Voor werkende mensen en hun kinderen gaat de zon pas schijnen wanneer zij gezamenlijk - jong en oud - de strijd aangaan voor hun toekomst. Een gezamenlijk antwoord geven op de afbraak van rechten, verworvenheden en milieuvernietiging. Er is een toekomst als wij ons samen verweren tegen het racisme van deze extreemrechtse regering. Tegenover het verdeel en heers moet ‘eenheid maakt macht’ worden gezet. Volgens de ‘hoofdlijnen’ van VVD, NSC, PVV en BBB wordt het minimumloon niet verhoogd en worden jeugdlonen niet afgeschaft. Jongeren van 18 jaar zouden daarmee genoegen moeten blijven nemen met een uurloon van € 6,65 en boven de 21 jaar met een uurloon van € 13,27 bruto. Iedereen die dagelijks de supermarkt bezoekt ervaart dat de prijzen door het dak vliegen. De huren stijgen explosief en vooral particuliere huisbazen halen de huurders het vel over de oren met huren tussen de € 1000,- en € 2000,-. Voor jongeren zijn er bijna geen huizen te vinden en zij zijn dan ook vaker aangewezen op deze huisjesmelkers. Waar moeten jongeren het geld vandaan halen met zulke lage lonen? En wat kunnen ze huren met een flexibel arbeidscontract? Slechts 40 % van de jongeren tussen de 25 en 35 jaar heeft een vast arbeidscontract. De extreemrechtse regering in wording wil arbeidersrechten verder afbreken door de werkloosheidsuitkering verder te verkorten naar 18 maanden (nu twee tot drie jaar) en niets aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering te verbeteren. Nu gaan vooral mensen met een laag loon enorm in inkomen achteruit, wanneer ze arbeidsongeschikt raken. Of ze komen zelfs helemaal zonder geld te zitten. De regering wil 1,315 miljard euro bezuinigen op onderwijs, 165 euro per maand korten op de basisbeurs en een langstudeer boete invoeren van 3000 euro. Boeken, kranten, concerten en musea worden heel veel duurder omdat het BTW-tarief van 9% naar 21% gaat. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die vooral de kinderen van mensen met lagere inkomens treffen. De arbeidersbeweging zal zich teweer moet stellen en haar jeugd beschermen. Strijden voor de verhoging van het minimumloon naar 16 euro, het afschaffen van de jeugdlonen, verlaging van de huren, betaalbare woningen voor jongeren, voor het stoppen van milieuvernietiging, voor herstel van de eenheid tussen mens en natuur. En vooral tegen het racisme van deze regering - voor een verbod van racistische en fascistische partijen en hun propaganda.
dvl
pib
RM
Arbeidersbeweging moet op de bres voor toekomst jongeren
Arbeidersbeweging moet op de bres voor toekomst jongeren
Bruine coalitie van repliek dienen
1 juni 2024
De zon gaat weer schijnen, volgens de extreemrechtse regering in wording. Maar dat geldt alleen voor de grote bedrijven en de rijken, die twee miljard minder belasting gaan betalen en in een hogere versnelling door kunnen gaan met hun milieuvernietiging en het vernietigen van de toekomst van jongeren. Voor werkende mensen en hun kinderen gaat de zon pas schijnen wanneer zij gezamenlijk - jong en oud - de strijd aangaan voor hun toekomst. Een gezamenlijk antwoord geven op de afbraak van rechten, verworvenheden en milieuvernietiging. Er is een toekomst als wij ons samen verweren tegen het racisme van deze extreemrechtse regering. Tegenover het verdeel en heers moet ‘eenheid maakt macht’ worden gezet. Volgens de ‘hoofdlijnen’ van VVD, NSC, PVV en BBB wordt het minimumloon niet verhoogd en worden jeugdlonen niet afgeschaft. Jongeren van 18 jaar zouden daarmee genoegen moeten blijven nemen met een uurloon van € 6,65 en boven de 21 jaar met een uurloon van € 13,27 bruto. Iedereen die dagelijks de supermarkt bezoekt ervaart dat de prijzen door het dak vliegen. De huren stijgen explosief en vooral particuliere huisbazen halen de huurders het vel over de oren met huren tussen de € 1000,- en € 2000,-. Voor jongeren zijn er bijna geen huizen te vinden en zij zijn dan ook vaker aangewezen op deze huisjesmelkers. Waar moeten jongeren het geld vandaan halen met zulke lage lonen? En wat kunnen ze huren met een flexibel arbeidscontract? Slechts 40 % van de jongeren tussen de 25 en 35 jaar heeft een vast arbeidscontract. De extreemrechtse regering in wording wil arbeidersrechten verder afbreken door de werkloosheidsuitkering verder te verkorten naar 18 maanden (nu twee tot drie jaar) en niets aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering te verbeteren. Nu gaan vooral mensen met een laag loon enorm in inkomen achteruit, wanneer ze arbeidsongeschikt raken. Of ze komen zelfs helemaal zonder geld te zitten. De regering wil 1,315 miljard euro bezuinigen op onderwijs, 165 euro per maand korten op de basisbeurs en een langstudeer boete invoeren van 3000 euro. Boeken, kranten, concerten en musea worden heel veel duurder omdat het BTW-tarief van 9% naar 21% gaat. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die vooral de kinderen van mensen met lagere inkomens treffen. De arbeidersbeweging zal zich teweer moet stellen en haar jeugd beschermen. Strijden voor de verhoging van het minimumloon naar 16 euro, het afschaffen van de jeugdlonen, verlaging van de huren, betaalbare woningen voor jongeren, voor het stoppen van milieuvernietiging, voor herstel van de eenheid tussen mens en natuur. En vooral tegen het racisme van deze regering - voor een verbod van racistische en fascistische partijen en hun propaganda.
regering
DVL
PiB