Nieuwe brochure van De Volle Lading: 'Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!' Brochure twee over de containersector is uit. Eerder was een brochure over de sjor- en inhuursector verschenen. Alle achtergronden en argumenten om één CAO in de containersector te bereiken staan bij elkaar in een heldere taal en met verrassende uitspraken van collega’s die goed over de zaak hebben nagedacht. Maasvlakte 2 zorgt voor vooruitgang, maar vergroot de concurrentie die de terminal operators op de havenwerkers willen afwentelen. Hoe dat te voorkomen wordt klip en klaar uiteengezet. Het echte vakbondswerk en de strijd tegen het reformisme Om het echte vakbondswerk aan te pakken moet het reformisme worden overwonnen. In brochure 1 staat: "Het reformisme gelooft niet dat de werkende mensen de maatschappij kunnen besturen, daarom legt het zich neer bij het kapitalisme, legt het zich neer bij het streven van de bedrijven om de winst en concurrentiekracht te vergroten. Reformisten willen het kapitalisme en de kapitalistische bedrijven meebesturen. Voor wie de belangen van de arbeiders wil behartigen is dat een doodlopende weg. Het is als vechten met één hand op de rug. Het belemmert je om echt de belangen van de arbeiders tot uitgangspunt te nemen en het belemmert je ook om de maatschappelijke kracht van de arbeidersbeweging te zien en te benutten." De brochures moeten helderheid geven over de richting van de strijd. De Volle Lading wil een plek zijn voor alle havenarbeiders die dat echte vakbondswerk willen aanpakken. Niet om een nieuwe bond te vormen, niet om uit de bond te stappen, dat heeft nog nooit nut gehad. Je wordt lid van een bond om dat je in je eentje tegenover de baas niets kunt uitrichten. De Volle Lading is voor het positieve vakbondswerk, maar dat kan alleen tot stand komen als het reformisme doelbewust wordt bestreden. Brochure 2: "Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!" is te bestellen bij de Rode Morgen, door overmaking van € 4,00 (inclusief portokosten) op rekening 4428359, o.v.v. 'Havenbrochure 2'.
DVL
PiB
Rutte: ‘Ik hoor heel Nederland zuchten’ Een nieuwe regering, een nieuwe lockdown. Hoewel: een echte lockdown is het niet, want de winsteconomie moet blijven draaien. En een nieuwe regering is het ook niet. Met de voortzetting van de huidige coalitie in Rutte IV krijgt de VVD-er dynastieke trekjes. Het coalitieakkoord belooft miljarden. Rechts Nederland vraagt zich zelfs af: heeft de VVD in de onderhandelingen niet teveel weggeven? Maar zoals altijd is er een verschil tussen degenen die geven en zij die nemen. Weggegeven worden er miljarden, betaald uit een verhoging van de staatsschuld die door de grote bedrijven en hun regering uiteindelijk op de werkende bevolking zal worden verhaald. Genomen wordt er 35 miljard euro, voornamelijk door de energieconcerns en andere grote vervuilers. Om te vergroenen. Dat is: zo lang mogelijk doorgaan met het verstoken van olie en aardgas en de CO2 uitstoot wegmoffelen onder de Noordzee. Want Shell heeft inmiddels wel een kantoor in Londen, maar de raffinaderijen en fabrieken staan in Nederland - en de Nederlandse staat slooft zich uit als dienstverlener van de grote internationale monopolies. Vijf miljard voor twee nieuwe kerncentrales, als banier voor de antimilieustrijd van rechts - en Borssele wordt opengehouden Het geld voor echt duurzame projecten is op. Eind september zei onderzoeksinstituut TNO dat zo’n 550.000 huishoudens in Nederland in ‘energiearmoede’ leven. De problemen zijn het grootst in het noordoosten van het land – ja, daar waar ze het gas oppompen. Het coalitieakkoord is niet anders dan een herverdeling van het nationaal inkomen ten gunste van de monopolies. Vijf miljard is ook het bedrag dat bezuinigd wordt op de zorg. Of niet extra wordt uitgegeven – het komt er in ieder geval niet bij: geen salarisverhoging voor de collega’s in de zorg. Meer geld om oorlog te voeren. Harder beleid tegen vluchtelingen. Illegaliteit wordt officieel strafbaar. Terwijl de ondernemers- organisatie VNO-NCW spreekt van een ‘heel compleet akkoord’, is er verontwaardiging over de verhoging van het minimumloon met welgeteld 82 centen bruto per uur – om in de woorden van de regering ‘het bestaansminimum te verstevigen’. Dit geldt overigens niet voor AOW-ers: hun bestaans- minimum heeft blijkbaar geen versteviging nodig. Het was van tevoren duidelijk dat van een kapitalistische regering alleen kapitalistisch beleid te verwachten is – met een hoop praatjes eromheen om de mensen illusies in de ogen te strooien. Uiteindelijk beslissen de strijdende massa’s over de toekomst: de milieu- en arbeidersbeweging in hun strijd tegen de dreigende milieucatastrofe. Strijdende vakbondsleden tegen de sloop van hun koopkracht door prijsinflatie – voor verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden. Strijden met perspectief: voor een socialistische solidaire maatschappij!