Nieuwe brochure van De Volle Lading: 'Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!' Brochure twee over de containersector is uit. Eerder was een brochure over de sjor- en inhuursector verschenen. Alle achtergronden en argumenten om één CAO in de containersector te bereiken staan bij elkaar in een heldere taal en met verrassende uitspraken van collega’s die goed over de zaak hebben nagedacht. Maasvlakte 2 zorgt voor vooruitgang, maar vergroot de concurrentie die de terminal operators op de havenwerkers willen afwentelen. Hoe dat te voorkomen wordt klip en klaar uiteengezet. Het echte vakbondswerk en de strijd tegen het reformisme Om het echte vakbondswerk aan te pakken moet het reformisme worden overwonnen. In brochure 1 staat: "Het reformisme gelooft niet dat de werkende mensen de maatschappij kunnen besturen, daarom legt het zich neer bij het kapitalisme, legt het zich neer bij het streven van de bedrijven om de winst en concurrentiekracht te vergroten. Reformisten willen het kapitalisme en de kapitalistische bedrijven meebesturen. Voor wie de belangen van de arbeiders wil behartigen is dat een doodlopende weg. Het is als vechten met één hand op de rug. Het belemmert je om echt de belangen van de arbeiders tot uitgangspunt te nemen en het belemmert je ook om de maatschappelijke kracht van de arbeidersbeweging te zien en te benutten." De brochures moeten helderheid geven over de richting van de strijd. De Volle Lading wil een plek zijn voor alle havenarbeiders die dat echte vakbondswerk willen aanpakken. Niet om een nieuwe bond te vormen, niet om uit de bond te stappen, dat heeft nog nooit nut gehad. Je wordt lid van een bond om dat je in je eentje tegenover de baas niets kunt uitrichten. De Volle Lading is voor het positieve vakbondswerk, maar dat kan alleen tot stand komen als het reformisme doelbewust wordt bestreden. Brochure 2: "Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!" is te bestellen bij de Rode Morgen, door overmaking van € 4,00 (inclusief portokosten) op rekening 4428359, o.v.v. 'Havenbrochure 2'.
DVL
PiB
KLM pakt 50 miljoen van personeel Na lange onderhandelingen sloten acht bonden voor de 33.000 KLM-ers een driejarige CAO af. Onderdeel van die CAO is een loonsverhoging van 2,5% met ingang van 1 augustus 2020. Op 13 augustus kondigde KLM aan die loonsverhoging te schrappen. De bedrijfsleiding zei niet anders te kunnen, het verlies zou tien miljoen euro per dag bedragen. Ook de handtekening van een kapitalist onder een CAO is niets waard. Alle wettelijke bepalingen over de CAO zijn voor KLM niet anders dan pleepapier. Zonder strijd kunnen de werkende mensen alles wat ze op een goede dag bereiken, de volgende dag kwijt zijn. Wie gaat de lasten dragen? CNV-bestuurderWallaard zei begrip te hebben voor de stap vanwege ‘de unieke situatie’. De FNV publiceerde op haar website dat het schrappen van de loonsverhoging onacceptabel was, maar omdat ze er verder niets tegen onderneemt heeft de FNV- top kennelijk besloten het onacceptabele te accepteren. De loonsverhoging zou KLM 50 miljoen hebben gekost. Je kan het ook zo zeggen: KLM pikt 50 miljoen uit de zakken van het personeel. Belangrijker nog: KLM intimideert alle bonden voordat de onderhandelingen over ontslagen en over de door de regering geëiste besparing op de loonkosten zijn begonnen. Erger nog: de bondbesturen zijn in hun schulp gekropen en KLM heeft de eerste slag binnen gehaald. Wie gaat de lasten van de coronacrisis dragen? De komende maanden zullen in vele sectoren de werkgelegenheid en de koopkracht onder vuur genomen worden. Het nieuwe steunplan van de regering laat ontslagen en loonsverlaging toe. Aan het optreden van bondsbestuurders bij KLM is te zien dat er binnen hun reformistische kaders geen goede oplossing te bereiken is. Binnen reformistische kaders wordt de arbeidersbeweging ontwapend en worden alleen afspraken gemaakt over afbraak van banen en koopkracht. Weg vooruit Dat kan anders. Dat kan beter. Het is niet zo dat met inleveren van verworvenheden banen en koopkracht gered kunnen worden. KLM krijgt 3,4miljard van de regering en pikt 50 miljoen van het personeel. Kapitalisten hebben nooit genoeg, ze pakken wat ze pakken kunnen. Lever je nu wat in, dan staan ze morgen weer bij je op de stoep. Zo werkt de belangentegenstelling: werkers en kapitaal staan niet zij aan zij,maar tegenover elkaar. Wat de arbeider verwerft gaat ten koste van de kapitalist en wat de kapitalist binnenhaalt gaat ten kosten van de arbeider. Als die tegenstelling helder is dan is het ook helder dat er eisen gesteld moeten worden die in het belang van de werkers zijn - zonder je afhankelijk te maken van de verlies- en winstrekening van het bedrijf. En helder is ook dat zonder strijd, zonder ontplooiing van de vakbondsmacht een goede uitkomst niet mogelijk is. Dat is de weg vooruit. Polderen, toegeven, accepteren: het is een doodlopende weg. Om te voorkomen dat de coronacrisis op de ruggen van de werkende mensen wordt afgewenteld, is het nodig daarmee af te rekenen. Strijden met een antikapitalistisch perspectief opent nieuwe mogelijkheden.